Profeția 88

EU, YAHUVEH,

MĂ JOC CU DUȘMANII MEI!

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

16 Octombrie 2006

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

[Această Profeție a fost înregistrată pe casetă audio și a fost scrisă exact la fel cum a fost înregistrată. 15 minute de limbi intense războitoare (posibil, în conflict una cu alta; în original, „warring;” notă de traducere, n.tr.) au survenit înainte să vină acest Cuvânt.]

***

Și acesta este un avertisment pentru dușman! Tu te furișezi spre ea (Elisabeth [Elisheva]) în timp ce ea doarme. Tu crezi că EU n-o voi trezi. Deși ești invizibil, tu nu-MI ești invizibil MIE (sau, nu ești invizibil pentru MINE, n.tr.)! Ea nu vorbește limba ta; o(,) dar EU, YAHUVEH, vorbesc limba ta. Tu cauți s-o ucizi (posibil, acolo, n.tr.) unde mâini umane nu te pot atinge.

O(,) dar EU, YAHUVEH, te pot atinge. Tu vei plăti un preț pentru asta. EU te batjocoresc, EU acum te chinui, căci tu-ți vei auzi propria ta voce și propria ta limbă (în original, „tongue,” n.tr.) pe undele (sau, prin intermediul undelor; posibil, sonore, sau, purtătoare de semnale, cum ar fi cele radio; în original, „airwaves,” n.tr.) și tu vei spune, „Cum poate ea cunoaște limba noastră? Cum a putut ea ști că eu am fost cel/cea (gen nespecificat în original, n.tr.) care a atacat?” Nu ea este cea care știe, Creatorul TOTULUI (este CEL, n.tr.) Care știe!

Tu nu poți face nimic, o(,) dușman al (posibil și, de-al, n.tr.) MEU, pe care EU să nu-l cunosc (sau, știu, n.tr.) și ea doar știe ceea ce îi spun EU, nu mai mult, nu mai puțin, doar un bebeluș nevinovat și EU sunt Tatăl care (posibil, o, n.tr.) învață. Ea are un Mesia, ea are un mijlocitor, ea are o ispășire de Sânge, (aceasta, n.tr.) este Fiul MEU YAHUSHUA! Unde este a ta (posibil și, mântuitorul, sau, izbăvitorul, tău; nespecificat în original, n.tr.)?

Tu ești condamnat la (și, destinat pentru; în original, „doomed for,” n.tr.) iad! Tu ești condamnat la (și, destinat pentru, n.tr.) Lacul de Foc! Tu te furișezi înăuntru (sau, spre ea, n.tr.) invizibil, pe tărâmul spiritual, te strecori înăuntru s-o ucizi pe (persoana, n.tr.) nevinovată cum (sau, pe când, n.tr.) stătea ea întinsă. EU sunt, HA, HA, HA, EU sunt CEL Care te batjocorește! Pe când stă ea întinsă acolo, EU sunt CEL Care am lăsat-o (sau, am făcut-o să, sau, i-am permis, n.tr.) să te audă furișându-te înăuntru. EU sunt CEL Care a (sau, am, n.tr.) spus, „Elisabeth [Elisheva], ascultă,” deși ea doarme (complet, n.tr.), EU sunt CEL Care am spus, „Data viitoare când deschizi gura, vei vorbi într-o limbă de care tu nu știi, o limbă pe care tu n-ai auzit-o, dar EU voi fi CEL Care proclamă (sau, dar faptul că tu vei vorbi va fi de fapt EU, proclamând, n.tr.) o judecată dușmanului invizibil care caută să te ucidă.”

EU doar MĂ joc cu tine (dușmanule) (tradus literal, ca și cum dușmanul ar fi jucăria lui Dumnezeu; în original, „toying with you,” n.tr.) pentru a-ți arăta, (că, n.tr.) EU, YAHUVEH, sunt CEL Care știe toate lucrurile, astfel încât EU îți dau doar destulă frânghie pentru a te spânzura (posibil, doar, n.tr.) pe tine însuți/însăți. Căci tu vei muri pe spânzurătoarea lui Haman (personaj Biblic menționat în Estera 9; a murit cu cei 10 fii ai lui pe spânzurătoarea pe care el o pregătise pentru Mordecai, un Israelit din tribul lui Benjamin, n.tr.)! EU am sporit acoperirea, ea nu are (posibil, deloc, n.tr.) [o viață] obișnuită. O, (acești oameni, n.tr.) strigă (puternic, sau, cu lacrimi, către YAHUVEH, n.tr.), ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) vor să fie „obișnuiți/obișnuite” (ghilimele conform originalului, n.tr.), dar nu e nimic obișnuit, pentru că nu e (sau, nu există, n.tr.) nimic obișnuit despre această parohie (termenul original, „ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului „parohie;” pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.), nu e nimic obișnuit despre cei/cele pe care EU am hirotonisit (sau, predestinat, sau, orânduit; cuvântul original, „ordained,” este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.) să-i/să le protejez și apăr (această secțiune poate fi tradusă și ca, nu e nimic obișnuit despre cei/cele pe care EU i-am/le-am hirotonisit (sau, orânduit) să protejeze și apere; posibil dublu-sens în original, n.tr.).

Astfel fugiți, fugiți, fugiți! Unii dintre voi vor trăi și unii dintre voi vor muri în această noapte, dar mesajul va fi luat înapoi (posibil, în tabăra dușmanului, n.tr.), pe măsură ce propria voastră limbă este auzită de-a lungul undelor (purtătoare de semnale; în original, „airwaves,” n.tr.). Și EU le voi da altor profeți traducerea (în original, „the interpretation;” posibil și, interpretarea, n.tr.) acestei limbi (sau, dialect; în original, „tongue,” n.tr.), mult spre oroarea voastră.

Vedeți voi, de fiecare dată când o atacați (pe ea, n.tr.), de fiecare dată când îl/o (gen nespecificat în original, n.tr.) atacați pe unul/una dintre cele 5 înțelepte, care le simbolizează pe cele 5 fecioare înțelepte (din Pilda Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; conducerea Parohiei Amightywind este comparată des cu acestea în Sfintele Profeții, n.tr.), de fiecare dată când îl/o atacați pe unul/una din Mireasa MEA (sau, un membru al/o membră a adevăratei Biserici, descrisă în Sfintele Scripturi drept Corpul și Mireasa lui HRISTOS, n.tr.) (Apocalipsa 14 și Apocalipsa 7), nu există loc pentru voi în care să vă ascundeți (sau, puteți ascunde, n.tr.). EU râd de voi (Katah, katah, katah Sfântă limbă se aude), doar potriviți pentru judecată, doar potriviți pentru damnare. Cei/Cele dintre voi care sunteți dușmanul acestei Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.), acestei parohii, Miresei MELE, sunteți potriviți/potrivite doar pentru damnarea MEA și Iadul, într-un Lac de Foc(,) va fi (posibil, locul în care, n.tr.) veți locui!

Sfârșitul Avertismentului.

***

[Comentariile lui Elisabeth (Elishevei) pe casetă: „Eu avusesem o noapte – doar avusesem nevoie de timp și spațiu (posibil, pentru mine însămi, n.tr.)” și astfel am avut o noapte liniștită(,) plină de pace. Timp liniștit cu YAHUSHUA și doar un timp pentru a râde și a mă juca și ceva ce [eu] nu mai avusesem de mult timp, a ne vedea de treabă – am adormit în cele din urmă după atacuri spirituale intense mai devreme în timpul zilei. Astfel, eu dorm cât de profund posibil și dintr-o dată aud pe cineva deschizând ușa noastră, clicăitul lacătului deschizând ușa. Îmi amintesc de-abia trezindu-mă și spunând, „Cineva tocmai a intrat. Cineva tocmai a deschis ușa,” dar eu dormeam chiar în timp ce spuneam asta.

Deși eu dormeam profund am început să aud de la YAHUVEH. Și YAHUVEH a spus că EL „Urma să înceapă să vorbească în limba (sau, dialectul; în original, „tongue,” n.tr.) dușmanului care deschisese ușa,” să aștept. Și eu încă dormeam și EL a spus, „Așteaptă doar, data viitoare când deschizi gura (acest lucru, n.tr.) va fi într-o limbă de care tu n-ai mai auzit vreodată” și asta e ceea ce s-a întâmplat de atunci încolo. Asta e tot ce știu și eu am putut vedea (tradus literal; sau, am văzut, n.tr.) (într-o viziune) oameni alergând și eu am putut vedea (sau, am văzut, n.tr.) judecată și foc și lor le era frică pentru că ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) știau că fuseseră văzuți/văzute și ei/ele știau că eu n-ar fi trebuit să am vreun mod de-a ști că ei/ele erau acolo.

Și asta e tot ce-mi amintesc cu excepția faptului că eu știu că ceva este foarte important cu privire la cuvântul „katah” (ortografiat conform originalului, n.tr.) și EL mi-a spus că cineva va recunoaște aceste limbi sau cineva va da darul interpretării (posibil și, traducerii, n.tr.) pentru că există mai mult în legătură cu asta (posibil, acest lucru are mai multe fațete, sau, implicații, n.tr.) decât ceea ce știm noi și asta este ceea ce vreau să spun. Ceea ce vreau să adaug este (că, n.tr.), înainte ca eu să pot vorbi (literal; sau, să vorbesc, n.tr.) tare cu gura mea, cu acele limbi, a fost cel mai ciudat lucru. YAHUVEH mă făcea (sau, punea, n.tr.) să țip la dușmani în Spirit (sau, Duh, n.tr.) cu acele limbi. Eu am auzit limbile pe tărâmul spiritual strigând la dușman înainte ca eu să pot (sau, să fiu capabilă, n.tr.) (în mod, n.tr.) fizic să le eliberez cu gura mea, (în mod, n.tr.) fizic. EL (YAHUVEH) era furios și la un moment dat, EL mi-a luat mâna și eu îmi amintesc asta pentru că eu o făcusem în Spirit (sau, Duh, n.tr.) chiar înainte ca eu s-o fi făcut (pe tărâmul, n.tr.) fizic (în original, „in the physical,” n.tr.), și eu mi-am luat mâna precum un vârtej de vânt (în original, „whirlwind,” n.tr.) și eu amestecam (sau, agitam, n.tr.), „mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede.” Și EL a spus, „Astfel (sau, în acest mod, n.tr.) va fi pentru dușmanii care atacă această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.).” Ei (posibil, acești dușmani, n.tr.) ne-au atacat finanțele și totuși, YAHUVEH spune, (Elisabeth [Elisheva] începe să se roage în limbi din nou și acest cuvânt a survenit.)]

***

VEI FACE TU EFORTUL SUPLIMENTAR? (sau, mai mult decât este cerut; în original, „WILL YOU GO THE EXTRA MILE?” n.tr.)

Binecuvântări, binecuvântări, binecuvântări asupra tuturor care au fost un acoperământ de rugăciune pentru această parohie. Voi v-ați întrebat ce a fost rău. Căci vocea lui Elisabeth (Elishevei) a fost tăcută de la ultima Profeție. Cât de puțini (oameni, n.tr.) chair și au scris(,) deoarece lor le era așa frică. Alte scrisori au fost furate, astfel încât încurajarea ea să n-o poată (posibil și, n-a putut-o, n.tr.) auzi. Câți/Câte dintre voi MI-ați auzit vocea și ați încercat să-i donați acestei parohii? Totuși cardurile voastre de credit au fost blocate dar de ce n-au întrebat niciunii/niciunele dintre voi, de ce?

Voi n-ați putut sprijini această parohie așa cum ați făcut în timpuri trecute. De ce nu faceți efortul suplimentar? De ce nu spuneți, „Trebuie să fie o altă cale”? Nu știți voi că autoritățile acestei lumi (sau, oamenii care sunt la putere în această lume, n.tr.) caută s-o stranguleze? Căci ea a refuzat să ia statutul de scutire de taxe, ea a refuzat să i se pună botniță ca profet.

Spuneți că această parohie înseamnă atât de mult pentru voi. Gâfâiți (precum un om însetat după apă; analogia apare des în Sfintele Profeții, n.tr.) după următorul Cuvânt și totuși de ce nu au făcut niciunii/niciunele dintre voi, cu excepția câtorva (în original, „a select few,” n.tr.), efortul suplimentar de a spune, „(Mai, n.tr.) există o altă cale în care noi vă putem transmite finanțe?”

Acum EU le vorbesc celor cărora EU le spusesem să dea și finanțele voastre s-au întors înapoi la voi. Acum voi veți da din nou(,) apăsat, scuturat și revărsându-se vor îngămădi oamenii comoară la sânul ei. Căci EU, YAHUVEH, sunt CEL Care am înmânat un decret că voi trebuie să fiți un ajutător/o ajutătoare și atunci când o ușă este închisă, întotdeauna căutați să vedeți unde este (sau, există, n.tr.) (o, n.tr.) alta deoarece voi știți că Cuvintele care survin sunt de la MINE (sau, de-ale MELE, n.tr.).

Voi știți că această parohie este pentru „Destinul de Ultimă Șansă.” Așa cum (posibil și, după cum, sau, în măsura în care, n.tr.) voi îi sunteți o binecuvântare acestei parohii, așa (posibil și, la fel, n.tr.) vă voi fi și EU o binecuvântare vouă. Pentru cei/cele dintre voi care-i sunteți un blestem acestei parohii, care ați ascultat și n-ați făcut nimic să ajutați, care v-ați hrănit de pe seama ei (sau, de la ea, n.tr.), v-ați îngrășat (din punct de vedere, n.tr.) spiritual și totuși n-ați fost niciun ajutor. EU proclam acum din acest mesaj, voi sunteți trași/trase la răspundere.

Există mai mult decât un singur mod de a (face să ajungă, n.tr.) finanțe la ea. Voi îi vedeți (pe oamenii de la parohie, n.tr.) într-o țară străină. Voi îi/le vedeți făcând ceea ce voi ar fi trebuit să faceți. Dar voi n-ați vrut să renunțați la comfortul caselor (sau, locuințelor; locul unde este acasă pentru voi; „homes,” n.tr.) voastre, la cel al familiei voastre, și astfel EU l-am ridicat/am ridicat-o pe un altul/o alta (gen nespecificat în original, n.tr.). Voi nu știți (sau, nu cunoașteți, n.tr.) și voi nici măcar nu puteți concepe prețul pe care (acești oameni, n.tr.) îl plătesc pentru ungerea pe care voi ați auzit-o în această zi.

Singurul motiv pentru care EU nu L-am trimis pe Fiul MEU YAHUSHUA încă să adune pentru Mireasa LUI, (este că, n.tr.) există lucruri care (mai, sau, încă, n.tr.) trebuie să ia loc. Încă mai este muncă de făcut. Acela este motivul pentru care autoritățile (sau, puterile acestei lumi, n.tr.), guvernul American, caută să ia această parohie de pe internet, să stranguleze finanțele. Dar acolo unde o ușă este închisă, EU doar deschid o alta. Câți/Câte dintre voi veți auzi (sau, veți vrea să auziți, n.tr.) și câți/câte dintre voi veți asculta (sau, veți vrea să ascultați, n.tr.)? Câți/Câte dintre voi o veți contacta pe ea și nu doar vă veți opri la un (singur, n.tr.) mail (mesaj pe internet; e-mail, n.tr.) ci veți bombarda Raiul până ajungeți la ea și spuneți, „Trebuie să te ajut, am o poruncă să te ajut.”

[Multe e-mailuri trimise nouă au fost furate. Continuați să ne dați e-mail până când auziți răspuns de la noi. Contactați-ne.]

Vedeți (voi, n.tr.), această parohie este pentru toți Sfinții (sau, toți oamenii Sfinți; gen nespecificat în original, n.tr.). Ea nu poartă niciun nume al niciunului bărbat, niciunei femei. Aceste cuvinte nu sunt ale ei. Această ungere este deosebită de oricare alta. Dacă vreți să împărtășiți (sau, să aveți parte din, n.tr.) această ungere, dacă vreți să aveți parte din binecuvântări, dacă vreți să știți că sunteți protejați/protejate așa cum EU o protejez pe ea și ceilalți/celelalte din Mireasă, nu mai stați pe margine nefăcând nimic (sau, neîncercând să preveniți lucruri negative, n.tr.). Căci bisericile Babilonului sunt curve; ele iau statutul de scutire de taxe (bisericile sunt scutite de taxe prin lege în Statele Unite, n.tr.). Ele își permit lor însele să le fie pusă botnița. Ele refuză să vorbească împotriva avortului, homosexualității, ele refuză să vorbească împotriva a ceea ce fac guvernele lor, dar nu (posibil, și, n.tr.) această parohie. Nu există nicio etichetă de preț pe ea, căci ea îi aparține Raiului și cine îndrăznește să încerce să-I pună botniță lui „EU SUNT” (în original, Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză; „I AM,” n.tr.), YAHUVEH? Cine îndrăznește să încerce să-I pună botniță Fiului MEU YAHUSHUA? Cine îndrăznește să încerce să-I pună botniță lui RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.)? Voi cu siguranță veți plăti.

Nu spune Cuvântul MEU, „Dacă îi dați măcar un pahar cu apă unui Profet (sau, dacă faceți chiar acest gest minimal de a-i da apă unui Profet, n.tr.)(,) veți primi răsplata unui Profet” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:40-42; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „40 Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe CEL CE M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui (conform notelor ediției, sau, ca pe unul care este, n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata,” n.tr.)? EU o fac (sau, pun, n.tr.) pe ea să toarne (sau, să izvorască, n.tr.) (acum, sau, continuu, n.tr.) Apa Vie. Cât de puțini/puține dintre voi întoarceți (posibil, apa, sau, acest lucru, n.tr.) înapoi la ea. (Oamenii parohiei, n.tr.) plătesc (posibil, acest lucru, n.tr.) din finanțele (cheltuielile parohiei), prețul continuă să crească. Câtor de puțini/puține dintre voi măcar le pasă? Astfel EU proclam din ea.

În același timp, EU îi avertizez pe dușmani. EU de asemenea pronunț (sau, declar oficial, n.tr.) o binecuvântare asupra tuturor celor care-i sunt o binecuvântare acestei parohii și tuturor celor care o acoperă pe ea (Elisabeth [Elisheva], n.tr.) și tuturor celor care acoperă această parohie și care fac efortul suplimentar. Mesajul către cei Sfinți/cele Sfinte, mesajul către Mireasa MEA, deoarece Mireasa lui YAHUSHUA este Mireasa lui YAHUVEH, (posibil, este, n.tr.) veseliți-vă! Sunteți cu o zi mai aproape de venirea LUI. Sunteți cu o zi mai aproape de venirea lui YAHUSHUA! Sunteți cu o zi mai aproape de Rai, casa voastră (sau, căminul vostru, sau, acasă pentru voi, n.tr.) și mari (sau, importante, sau, puternice; în original, „great,” n.tr.), mari, mari vor fi răsplățile voastre pentru tot ceea ce ați sacrificat.

EU ÎMI pronunț (sau, declar oficial, n.tr.) binecuvântările către (oamenii, n.tr.) credincioși (sau, oamenii care-I sunt fideli sau loiali lui Dumnezeu; în original, „the faithful;” mult mai mult decât doar cei ce cred că Dumnezeu există, „the believing,” n.tr.), către cei/cele care refuză să compromită. Niciun (singur; emfază în original, n.tr.) lucru prin care ați trecut voi nu va fi irosit, nu va fi fost în zadar. Ține minte asta, Mireasă, voi aveți nevoie unul/una de altul/alta, și astfel nu vă mai scuturați capetele și spuneți, „Ei bine (sau, Păcat, n.tr.), eu nu pot găsi un loc să donez.” Faceți efortul în plus. Mergeți prin ușa deschisă. Contactați-o. Băteți (puternic, n.tr.) la ușa Raiului deoarece cărți sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) publicate. Unele sunt chiar acum în procesul de a fi scrise și aceste cărți vor fi înmânate (sau, date oamenilor, n.tr.) (de către alții) în timpul Marii Tribulații. Întrebați cum puteți ajuta căci costurile de publicare sunt mari (sau, însemnate, n.tr.).

Câtor de puțini/puține dintre voi măcar vă pasă de ce cheltuieli de trai (sau, curente, n.tr.) este nevoie pentru a se duce unde spun EU să se ducă și a face ce spun EU să facă? EU aș putea pur și simplu să le torn din Rai, finanțele, dar cum v-ar fi asta o binecuvântare vouă? Recolta e atât de mare (sau, însemnată, sau, importantă, n.tr.) și lucrătorii (sau, oamenii care lucrează din greu, sau, se chinuie; gen nespecificat în original; verbul din care derivă acest cuvânt este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „laborers,” n.tr.) sunt atât de puțini. Cei/Cele cu urechi spirituale de ascultat știu că EU vă vorbesc vouă. Toți ceilalți (oameni, n.tr.) – voi sunteți dușmanii MEI, rămâneți surzi. Nicio (parte, n.tr.) din acest mesaj cu excepția aceleia despre judecată, nu e menită pentru voi.

[Pe casetă (caseta audio, n.tr.) Elisabeth (Elisheva) spune, „Mâna mea e amorțită (sau, mi-a amorțit mâna, n.tr.).” (din cauza ungerii.)]

***

[Acest cuvânt următor a fost dat noaptea următoare (sau, care a urmat, n.tr.) pe 17 Octombrie 2006(,) după ce sistemul nostru de alarmă s-a oprit din a funcționa și femeile erau la rugăciune. Esnart este menajera voodoo care vine la casă de două ori pe săptămână pentru a spăla (haine, n.tr.) în garaj.]

***

EU ți-am dat o limbă de războinic (posibil, limbă în sens fizic, de organ gustativ, sau, posibil, dialect lingvistic; în original, „a warrior tongue,” n.tr.) ca nicio alta. Când tu proclami Cuvântul MEU pe limba MEA (lingvistică; în original, „language,” n.tr.), tu nu doar îl vorbești într-o singură limbă, tu vorbești în multe limbi. EU știu unde sunt dușmanii. EU știu din ce țări sunt (sau, provin, n.tr.) ei/ele și această limbă (posibil, ca organ fizic; posibil și, ca dialect; „tongue,” n.tr.) îi taie (la pământ; sau, seceră, n.tr.) cu acuratețe și cu precizie.

Katherine, tu MĂ cinstești că ți-ai face (tradus literal; sau, ți-ai făcut, sau, ai vrut, sau, ai ales, să-ți faci, n.tr.) timp pentru a face ceea ce tu ai făcut (a transcrie Sfânta Limbă (sau, Sfântul Dialect; „Holy Tongue,” n.tr.)). Astfel EU îți pot arăta exact cât de real este (acest lucru, n.tr.) și ceea ce nu poate fi tradus (în mod oral, nu scris; posibil și, interpretat, n.tr.) este pentru că este o limbă a (sau, dialect al, n.tr.) îngerilor. Aceasta este doar o protecție adăugată. Dacă tu ai putea doar vedea dușmanii care înconjoară această lume, te-ai minuna. O, dar EU stau înaintea dușmanilor. EU stau înaintea dușmanilor Miresei MELE. (Aceștia, n.tr.) trebuie să treacă prin MINE pentru a ajunge la voi, și cine poate trece prin MINE?

[Elisabeth (Elisheva) Rugându-se: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt.] [Pe caseta audio Katherine întreabă dacă noi vom vedea moartea lui Esnart. Elisabeth (Elisheva) întreabă, ea este responsabilă pentru asta (faptul că era închis (sau, dezactivat, n.tr.) curentul (ce alimenta sistemul de, n.tr.) securitate)(,) nu-i așa ABBA YAHUVEH? Ea ne-a tăiat alarma.]

În această noapte EU nu i-am dat (sau, n-am vrut să-i dau, n.tr.) [întregii tale gospodării] pace să doarmă, și EU te-am avertizat, Elisabeth [Elisheva], în visul tău. Katherine [Kathrynyah], cel care reprezintă pacea, siguranța și dragostea (a intrat, n.tr.) în camera ta pentru a-ți arăta că totul urma să fie bine. Crezi tu că este o coincidență că lucrai la această limbă măreață (sau, puternică, n.tr.) de războire (în original, „mighty warfare tongue,” n.tr.), în aceeași noapte în care toate acestea s-au întâmplat? Nu e nicio coincidență.

Elisabeth [Elisheva], este adevărat că EU ți-am schimbat limba (posibil, fizică, posibil și, dialectul; notă anterioară, n.tr.) într-una a unui războinic chiar și mai măreț (sau, mai puternic, n.tr.). De fiecare dată când te rogi asta, când răul încearcă să intre (sau, pătrundă, n.tr.) în casa ta, chiar (și, n.tr.) rugăciunea de războire îl ține afară, căci (aceasta, n.tr.) este sub ungerea MEA.

Katherine, tu ai vorbit aceste cuvinte iar și iar și iar, tu le asculți iar și iar și iar, ele s-au dus (sau, au pătruns, n.tr.) în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău. Este ca și cum o fortăreață a fost ridicată, răul n-ar putea (posibil și, n-a putut, n.tr.) intra înăuntru. EU l-am buimăcit pe dușman în această noapte. EU sunt acuratețe, EU sunt precizie, EU sunt perfecțiune. Jale (sau, vai, n.tr.) fie de oricine care încearcă să se atingă de unșii MEI/unsele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Jale (sau, vai, n.tr.) fie de oricine care încearcă să le facă rău Profeților (sau, să-i rănească pe Profeții, n.tr.) MEI. (Acești oameni, n.tr.) pot încerca o dată dar ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) nu vor trăi (sau, supraviețui, n.tr.) ca să mai încerce din nou.

Tu n-ai (sau, voi nu aveți, n.tr.) (absolut nicio; emfază în original, n.tr.) idee de cât de mulți (oameni, n.tr.) EU am ucis pentru tine (sau, voi, n.tr.). Undeva în însuși mijlocul de (sau, când chiar erau angajați în, n.tr.) a-l chema pe (sau, a apela la, n.tr.) satana pentru distrugerea ta, Elisabeth [Elisheva], (acești oameni, n.tr.) și-au apucat inimile (expresie; posibil, au avut un spasm cardiac, n.tr.) și au murit în timpul acelei rugăciuni. Undeva pe tărâmul invizibil, pe când (acești oameni, n.tr.) vin pentru a ataca, ultimul lucru pe care ei/ele l-au auzit a fost această limbă (posibil, fizică; posibil și, dialect; notă anterioară, n.tr.), pe când sufletele lor erau duse în iad, dar corpul lor era întins (în mod urât; sau, lăbărțat, n.tr.) pe podea altundeva în altă țară. Unii (oameni, n.tr.) pur și simplu au dispărut și niciodată nu vor (mai, n.tr.) fi găsiți.

Căile MELE (sau, modurile MELE de a face lucrurile, n.tr.) sunt cu atât mai înalte decât căile voastre (sau, modurile voastre de a face lucrurile, n.tr.) (în original, „MY ways are so much higher than your ways;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 55:8-9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „«Căci gândurile MELE nu sunt gândurile voastre, / iar căile voastre nu sunt căile MELE, / zice DOMNUL. / 9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ, / tot aşa sunt de sus căile MELE faţă de căile voastre / şi gândurile MELE faţă de gândurile voastre,” n.tr.). Voi nici măcar nu puteți începe să apucați cu mintea (expresie; sau, să înțelegeți, n.tr.) despre ce vorbesc EU. Mințile voastre nu sunt capabile (sau, nu pot, n.tr.) să cuprindă (acest lucru, n.tr.). Chiar și acum voi vă luptați și vreți să știți mai mult (posibil și, mai multe, n.tr.). Nu este pentru voi să știți. Nu este pentru voi să înțelegeți. Doar să știți că EU sunt YAHUVEH și va fi exact, cu acuratețe așa cum am plănuit EU.

Chiar și dușmanii calcă în cursa MEA. Căci EU spun, „Uitați-i (sau, aici sunt, n.tr.), veniți și prindeți-i.” Nu știți voi că EU știu în avans că acea alarmă va fi (sau, urma să fie, n.tr.) dezactivată? Nu sunt EU capabil (sau, în stare, n.tr.) să am grijă de cei/cele care-MI aparțin? Da, e bine că sunteți treji. E bine că nu vă comportați prostește (sau, nesăbuit, sau, aiurea; în original, „foolishly,” n.tr.), căci dușmanul urmărește de departe. Ei (sau, dușmanii, n.tr.) știu că nu se pot apropia și (posibil, că, n.tr.) Sfinții MEI Îngeri stau de pază. Urmăriți-o pe Esnart, n-o luați de bună (sau, de sigură; posibilă implicație, nu vă încredeți în ea, n.tr.), căci răul se furișează înăuntru (sau, pătrunde înăuntru prin a se furișa, n.tr.) pe nesimțite. Tu ai fost atât de respectuoasă, când ea se întinde să te atingă și tu repede pui uleiul de ungere pe tine. Dar de acum încolo, anunț-o în termeni clari, că tu i-ai permis ei s-o facă până acum căci n-ai vrut să fii nepoliticoasă dar că nimeni n-are voie să te atingă fără permisiunea ta. EU îți dau această poruncă să faci asta deoarece EU te-am acoperit iar și iar.

Acum vorbește tare și clar (sau, să nu taci; în original, „speak up,” n.tr.) și vorbește franc și curajos (în special, în mod public; împotriva acestui lucru; „speak out,” n.tr.). Ea va primi (expresie; sau, va înțelege, n.tr.) mesajul și nu va mai vrea să facă (acest lucru, n.tr.) o a doua oară. Există moduri de a spune (acest lucru, n.tr.) și tu vei ști vocea cu care să vorbești, căci ea este precum o moarte mergătoare (sau, care merge, sau, umblă; în original, „a walking death,” n.tr.) și moartea se întinde pentru a încerca să te atingă iar și iar, boală și afecțiune și distrugere dar nu te teme draga MEA, EU te-am acoperit. Dar tu o vei anunța (sau, îi vei spune; sau, trebuie s-o anunți sau să-i spui, n.tr.) (că, n.tr.), nimeni nu te atinge fără permisiunea ta. Acest lucru vi se aplică tuturor dintre voi. Voi trebuie să cunoașteți spiritul (sau, duhul, n.tr.) cu care atingeți. Nu spune Cuvântul MEU, „Nu pune (sau, puneți, n.tr.) mâinile pe niciun om brusc” (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Timotei 5:22; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă! Să nu fii părtaş la păcatele altora! Păstrează-te curat!” posibilă referință la acest verset, n.tr.)?

În special aici în Africa, luați asta foarte în serios.

Sfârșitul Cuvântului dat pe 17 Octombrie 2006.

***

Acesta este un cuvânt de avertizare pentru dușmanii lui YAHUVEH. Dușmanul s-a proiectat astral în dormitorul nostru pentru a o ucide pe Elisabeth (Elisheva), dar YAHUVEH a intervenit și EL l-a gonit pe dușman. LĂUDAȚI-I PE YAHUVEH și YAHUSHUA! Aceste lucruri sunt reale (sau, adevărate, n.tr.) oameni buni, vă rugăm luați-le în serios! Mireasa lui YAHUSHUA va începe acum să vadă dușmanul căzând și voi poate nu veți vedea dușmanul căzând cu ochiii voștri, dar aveți credință (sau, încredere, n.tr.) căci YAHUVEH și YAHUSHUA SE răzbună pentru noi.


* * * * * * *