Profeția 87

Israel, O(,) Israel, Auzi(ți) O(,) Israel,

Ierusalim și Restul Lumii,

Ceea ce EU, YAHUVEH, Am de Spus!

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

27 August, 2006

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Sh’ma Yisrael Deuteronom 6:4

Auzi o(,) Israele, DOMNUL este al nostru ELOHIM YAHUVEH, DOMNUL este UNUL, Binecuvântat este Regatul LUI glorios (sau, plin de slavă; notă de traducere, n.tr.) pentru vecii vecilor.”

(tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ascultă, Israele! DOMNUL, DUMNEZEUL nostru, este singurul DOMN (conform notelor ediției, sau, „DOMNUL este DUMNEZEUL nostru, DOMNUL este unul,” n.tr.),” n.tr.)

***

PROFEȚIA ÎNCEPE

Auzi o(,) Iubite Israel, Ierusalim și restul Lumii. Nu-L puteți voi auzi (tradus literal; sau, nu-L auziți, n.tr.) pe Creatorul vostru plângând și chinuindu-SE (verbul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „travail,” n.tr.) de (sau, din cauza a, n.tr.) cât de departe v-ați dus în derivă de la Sfințenia MEA? Voi nu puteți spune că nu știți (tradus literal; sau, deosebiți, n.tr.) binele de rău căci o(,) Israel și Ierusalim(,) n-am scris EU Tora MEA (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) pe inimile voastre și nu v-am poruncit EU să-i învățați legile (din, n.tr.) Tora pe copiii voștri? Nu sunteți voi sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Avraam, Isaac(,) și Iacov? N-ați învățat voi nimic de la Regele vostru David și de la Iosua? Astfel(,) care e scuza voastră?

Ce apărare aveți voi să permiteți abominările cum ar fi propaganda homosexuală direcționată la tineretul vostru pentru a-i perverti? De ce primiți voi (cu brațele deschise, sau, cu plăcere, n.tr.) ceea ce EU (de)numesc o abominare și o batjocură a căsătoriei? Pretindeți voi ignoranță față de (sau, pretindeți voi că nu știți de, n.tr.) a MEA Tanakh (Mikra sau Biblia Ebraică; colecția canonică de texte Ebraice care este sursa Vechiului Testament, n.tr.)? Nu înțelegeți voi cum aduceți rușine la (sau, asupra a, n.tr.) tot ceea ce este Sfânt pentru că-i permiteți acestei perversiuni să intre (sau, să pătrundă, n.tr.) în ceea ce odată era numit Orașul Sfânt?

Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi în Israel și Ierusalim care chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) plâng și se jelesc pentru răul adus în Israel și voi ați făcut cum ați putut mai bine să protestați, să știți că EU vă voi răsplăti în măsura în care voi protestați împotriva spiritului (sau, duhului, n.tr.) homosexual și spiritului (sau, duhului, n.tr.) rău (sau, malefic, n.tr.) al lui Molech (zeu păgân căruia i se aduceau sacrificii umane; YAHUVEH a interzis această practică în Levitic; spre exemplu, 18:21, „Să nu dai pe niciunul dintre fiii tăi să-i fie jertfiţi (conform notelor ediției, sau, să fie trecuţi prin foc, n.tr.) lui Moleh, profanând astfel Numele DUMNEZEULUI tău. EU SUNT DOMNUL,” n.tr.) numit avort. De ce(,) o Israel, îi asasinează propriile tale femei soldat (sau, proprii tăi soldați de gen feminin, n.tr.) pe bebelușii nevinovați în timp ce (aceștia, n.tr.) sunt în pântecul lor în loc de a rămâne caste? Nu înțelegeți voi că EU nu vă voi binecuvânta până când nu ascultați (sau, nu vă supuneți, n.tr.) și nu vă căiți și nu vă întoarceți de la căile (sau, modurile voastre de a face lucrurile; sau, obiceiurile, n.tr.) voastre ticăloase (în original, „wicked,” n.tr.) și nu sunteți Sfinți/Sfinte față de EU, YAHUVEH? (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.)

O(,) Israel și Ierusalim, unde este frica, ascultarea (sau, supunerea, n.tr.), stima profundă (și venerația; în original, „reverence,” n.tr.) și Sfântul respect (traducere inexactă; combinație de uimire, venerație, și respect profund; „Holy awe,” n.tr.) pe care o aveau strămoșii voștri Moise, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, David(,) și Iosua? Este nevoie să continui? O(,) bărbați ai Israelului, de ce credeți voi că tăria (sau, puterea, n.tr.) voastră militară vă face bărbați cu mare curaj (în fața pericolului, în special în luptă; posibil și, demnitate războinică; în original, „valor,” n.tr.)? Nu înțelegeți voi că dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” Adjectivul derivat de la acest cuvânt apare în Iacov 5:16 – „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,”n.tr.) voastră prin FIUL MEU YAHUSHUA (este ceea ce, n.tr.) MĂ va face pe MINE să vă lupt bătăliile și voi veți câștiga?

O(,) Femei ale Israelului și Ierusalimului, unde sunt Sfintele vase (sau, vehicule; în Sfintele Profeții, în special purtătoare de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinesc lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „vessels,” n.tr.) care se tem de EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ conform originalului; notă anterioară, n.tr.), mai mult decât vă temeți de ce spun bărbații? Unde sunt femeile Israelului cu Sfințenia și ascultarea (sau, supunerea, n.tr.) și credința (completă, sau, încrederea completă în Dumnezeu, fără a avea neapărat nevoie de dovezi din partea SA; în original, „faith;” mult mai mult decât doar credința că Dumnezeu există, „belief,” n.tr.) precum unei Sara, Debora, Ruth, Esther, sau Miryam (numele Ebraic al Sfintei Fecioarei Maria, Maica Domnului, n.tr.)? De ce li se permite Daliilor (femeia pe care a iubit-o Samson și care l-a trădat; Judecători 13-16, n.tr.) și spiritului (sau, duhului, n.tr.) lui Jezebel (prințesă Feniciană din secolul 9 înainte de Hristos; s-a căsătorit cu Ahab, prințul Israelului, dar a continuat să-l venereze pe falsul zeu Baal. A ordonat uciderea Profeților DUMNEZEULUI lui Israel. Povestea ei este în 1 Regi 16, n.tr.) să pângărească ceea ce este menit (sau, făcut, sau, intenționat, n.tr.) să fie Sfânt? Nu știți voi că unul dintre Cei Doi Martori ai MEI va avea un spirit (sau, duh, n.tr.) precum Deborei care a fost Judecătoarea întregului Israel (Profet al DOMNULUI și al patrulea Judecător al Israelului pre-monarhic; conform Judecători 4-5, n.tr.).

Cum puteți îndrăzni să MĂ rugați (sau, să-MI cereți, n.tr.) să binecuvântez Israelul și Ierusalimul până când nu reprezentați (sau, nu susțineți, în special, în mod public, n.tr.) Sfințenia? Nu puteți voi vedea (tradus literal; sau, nu vedeți, sau, nu vă dați seama, n.tr.) că EU sunt corect (în original, „fair,” n.tr.) în toate modurile (sau, pe toate căile, n.tr.); EU sunt atotputernic în dragoste și în război (posibilă referire la Psalmul 24:8; limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cine este Acest ÎMPĂRAT al Slavei? / DOMNUL Cel tare şi viteaz, / DOMNUL Cel viteaz în luptă!” n.tr.). EU îi/le binecuvântez pe cei/cele care ascultă de (sau, I se supun lui, n.tr.) EU, YAHUVEH, și EU îi/le blestem pe cei/cele care se nesupun. Nu puteți voi vedea (sau, nu vedeți voi, n.tr.) că este scris în propriile voastre Tora și Tanakh (că, n.tr.) există putere sacră de ungere în Numele MEU care este YAHUVEH? Nu spune Cuvântul MEU în Psalmul 91(,) „EU îl voi pune (sau, stabili, n.tr.) în înalt pentru că el a cunoscut Numele MEU” (tradus literal; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa. / Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU,” n.tr.)? De ce nu studiați singuri/singure (sau, în bază individuală, n.tr.) și nu numărați de câte ori am pronunțat EU (sau, anunțat oficial, n.tr.) binecuvântări asupra celor care știu și folosesc NUMELE MEU SACRU EBRAIC? De ce le-ați permis (sau, de ce i-ați lăsat, n.tr.) pe Rabini să fure această binecuvântare de la voi? Asta nu este cum a fost întotdeauna. Ce Tată iubitor își ascunde numele de copilul lui?

NUMELE MEU este YAHUVEH și nu contează pentru MINE cum îl ortografiați sau pronunțați atâta timp cât recunoașteți că NUMELE MEU are YAH în el și la fel (posibil, are, n.tr.) și FIUL MEU(,) singurul MESIA NUMELE LUI este YAHUSHUA nu contează cum îl ortografiați atâta timp cât păstrați NUMELE MEU YAH în el. NUMELE NOSTRU nu este pur și simplu un (sau, un simplu, n.tr.) titlu precum HaShem („NUMELE” în Limba Ebraică; NUMELE lui DUMNEZEU, n.tr.) sau Domn, sau Adonai („DOMN” în Limba Ebraică, n.tr.). NUMELE MEU este deasupra tuturor numelor și el este YAHUVEH. Luați înapoi ceea ce Rabinii au furat de la voi. Voi ÎMI luați NUMELE în deșert când îl ortografiați D-ZEU (în original, „G-D,” abreviere des-întâlnită a cuvântului „GOD,” n.tr.) sau îl abreviați cu YHVH sau YHWH căci(,) cum se pronunță asta? Voi aveți un nume, ce vă face să credeți că EU(,) Creatorul vostru(,) nu am un nume? Când vă rugați chemați-MĂ (sau, strigați-MĂ, n.tr.) pe NUMELE MEU, YAHUVEH. Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi spirituale de auzit vor asculta(,) toți ceilalți (oameni, n.tr.) vor rămâne surzi.

O Israel, de ce nu asculți de (sau, de ce nu li te supui, n.tr.) legilor afirmate (sau, expuse; în mod oficial, n.tr.) pentru tine la Muntele Sinai. Nu te-am pus EU pe tine de o parte pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA? NU te-am protejat EU (în mod, n.tr.) iubitor de molimele (termenul original, „plagues,” este cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgie,” n.tr.) și blestemele care au venit asupra dușmanilor tăi? Nu te-am transportat EU în siguranță (traversând, sau, peste, n.tr.) Marea Roșie despărțind-o (tradus literal, prin faptul că am despărțit-o, n.tr.) și înecându-i (sau, prin faptul că i-am înecat, n.tr.) pe dușmanii tăi(,) Egiptenii? Te deranjezi tu măcar să numeri câte miracole am făcut EU de dragul (sau, pentru binele, n.tr.) tău? O(,) Israel și Ierusalim, crezi (posibil și, credeți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) că-MI place să te (sau, vă, n.tr.) bat pentru a-ți (sau, a vă, n.tr.) capta atenția. Nu există niciuna ca națiunea ta (sau, voastră, n.tr.) pe fața acestui pământ. EU te-am (sau, v-am, n.tr.) binecuvântat așa de mult, dar cum L-ai (sau, L-ați, n.tr.) binecuvântat tu (sau, voi, n.tr.) și cum ai/ați ascultat tu/voi (sau, I te-ai, sau, v-ați, n.tr.) supus tu/voi Creatorului tău/vostru? Întoarce-te la MINE(,) o Israel astfel încât EU să te pot din nou binecuvânta (în mod, n.tr.) abundent. EU nu pot binecuvânta pe nimeni care este în revoltă. Alege (sau, Alegeți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) în această zi pe care Elohim ÎL vei (sau, veți, n.tr.) sluji! (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iosua 24:15, „Iar dacă nu doriţi să slujiţi DOMNULUI, atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea ÎI vom sluji DOMNULUI!” Posibilă referire și la 1 Regi 18:21; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis, „Până când veţi mai şovăi (conform notelor ediției, sau, veţi mai şchiopăta, n.tr.) între două convingeri? Dacă DOMNUL este DUMNEZEU, urmaţi-L pe EL, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!” Poporul nu i-a răspuns nimic,” n.tr.)

O(,) Israel, cum e mâhnită Inima MEA EU sunt YAHUVEH, EU sunt (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; în original, „the,” n.tr.) Elohim al Israelului deși tu ai fost (posibil și, te-ai comportat, n.tr.) precum o soție răzvrătită (și, n.tr.) sfidătoare. Tu faci opusul a ceea ce EU le-am poruncit strămoșilor tăi Moise, Avraam, Isaac, Iacov, David(,) și Iosua care au pus Voia MEA întâi (sau, pe primul loc, n.tr.) să asculte de poruncile (sau, să li se supună poruncilor, n.tr.) date lui Moise pe Muntele Sinai. Regele tău David avea victorie în bătălii, la fel (avea, n.tr.) și Iosua căci ei știau că nu era prin puterea lor, nu prin numărul și tăria (sau, puterea, n.tr.) războinicilor sau armelor lor. Victoria venea pentru că ei puneau Voia lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.), prima (sau, pe primul loc, n.tr.). Ei veneau la MINE cu inimi pocăite (sau, care se căiseră, sau, care se căiau, n.tr.), (cu, n.tr.) post, rugăciuni unse, venerație(,) și laudă. Ei știau că dușmanii erau transmiși (sau, aduși la, sau, livrați, sau transferați, n.tr.) în Mâinile MELE. Ei știau că erau folosiți pentru a lupta în bătălii dar că EU, YAHUVEH, eram CEL Care câștiga războaiele pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) doar a MEA (sau, ale MELE, n.tr.)!

O(,) Israel, tu ai fiecare drept să te aperi dar spre rușinea ta, tu nu te mai bazezi pe brațele MELE de război (posibil joc de cuvinte; în Limba Engleză, „arms” înseamnă atât brațe fizice, umane, cât și armament, n.tr.). Tu vei fi înconjurată pe toate părțile pentru că te sprijini pe un Iuda numit America (drept, n.tr.) Brațele (posibil și, Armele; posibilă referire la faptul că Israelul cumpără și folosește în conflictele din Orientul Mijlociu armament făcut în Statele Unite, n.tr.) tale. Tu trebuie să înțelegi că EU sunt YAHUVEH și EU nu voi fi batjocorit (sau, refuz să fiu batjocorit; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Galateni 6:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera,” n.tr.) chiar și de Israel. Da, EU am făcut un Legământ cu Avraam pentru a proteja și binecuvânta Israelul dar mai întâi tu trebuie să-MI fii o binecuvântare MIE. Tu trebuie să-ți faci partea și să asculți de MINE (sau, să MI te supui, n.tr.) înainte să poți umbla în binecuvântările MELE ale (posibil și, din, n.tr.) Deuteronom(ului) 28 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

EU, YAHUVEH, îi/le binecuvântez pe cei/cele care sunt o binecuvântare față de EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA. EU nu-i pot binecuvânta pe (cei, sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răzvrătiți. EU trebuie să-i pedepsesc aspru (sau, să-i bat măr; în original, „chastise,” n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) pe care-i iubesc sau (sau, altfel, n.tr.) EU nu pot spune că vă iubesc (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 12:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI, / nu te descuraja când eşti mustrat de EL, / 6 pentru că DOMNUL îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte / și pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte (conform notelor ediției, posibilă referire la Proverbe 3:11-12, n.tr.),” n.tr.). EU MĂ mâhnesc pentru ceea ce trebuie să fac deoarece doar o rămășiță din Israel va fi salvată (sau, mântuită; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.). O(,) Israel, tu-i pedepsești pe dușmanii tăi mult mai mult (în original, „far more,” n.tr.) decât am intenționat EU, căci tu uiți că Avraam este înaintea Feței MELE (sau, Chipului MEU, n.tr.) amintindu-MI (acum, sau, continuu, n.tr.) (că, n.tr.) dușmanii tăi sunt de asemenea sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Avraam prin Ismail (fiul lui Avraam cu Hagar, slujitoarea Egipteancă a soției lui, Sara, n.tr.). Tu negi (tradus literal; sau, refuzi să recunoști adevărul sau existența a ceva de la DUMNEZEU sau a DOMNULUI ÎNSUȘI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri,” n.tr.) Sfântul Sânge Mântuitor al FIULUI MEU YAHUSHUA care îmbibă pământul Ierusalimului, așa cum fac și ei.

Chiar (și, n.tr.) mii de ani mai târziu o (posibil, singură, n.tr.) picătură din Sângele Mântuitor al lui YAHUSHUA acoperă lumea, totuși tu refuzi să accepți darul pe care EU ți l-am dat drept Sacrificul tău de Sânge, mai mare (sau, mai puternic, sau, mai important, n.tr.) decât orice sacrificiu de sânge animal. EU nu doar am permis ca iubitul MEU FIU YAHUSHUA să fie crucificat pentru păcatele acestei lumi și să moară și să fie îngropat într-un mormânt. EU L-am înviat pe YAHUSHUA din morți ca un semn pentru Israel, nu doar (posibil, că, n.tr.) există viață după moarte dar (posibil, că, n.tr.) EU, YAHUVEH, am ales Ierusalimul pentru ca YAHUSHUA să moară și să fie îngropat pe pământul vostru și să învie. O(,) Ierusalim, vremea este aproape (limbajul original, „the time is at hand,” apare în versiunea standard a Apocalipsei 22:10 în Limba Engleză, momentul în care un Sfânt Înger îi spune Sfântului Apostol Ioan, „Să nu pecetluieşti cuvintele profeţiei din această carte (Cartea Apocalipsei, pe care SFÂNTUL DUH o scria prin el atunci, n.tr.), căci vremea este aproape,” n.tr.) când lumea va spune, „Tu cu siguranță vei muri și niciodată nu vei mai învia vreodată” dar atunci când Israelul SE CĂIEȘTE (litere mari conform originalului, n.tr.) și ascultă (de DUMNEZEU; sau, MI se supune, n.tr.), EU voi ridica Israelul încă o dată (posibil și, îl voi învia; limbajul original, „raise up once again,” este aproape identic cu „raise us up again,” limbajul folosit în Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în Limba Engleză în rugăciunea preotului spusă înaintea cântării imnului, „Sfânt, Sfânt, Sfânt, DOMNUL Savaot! Binecuvântat este cel ce vine întru Numele DOMNULUI!” – „It is meet and right to hymn THEE, to bless THEE, to praise THEE, to give thanks to THEE, and to worship THEE in every place of THY dominion. for THOU art GOD ineffable, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever-existing and eternally the same, THOU and THINE Only-Begotten SON and THY HOLY SPIRIT. THOU it was who brought us from nonexistence into being, and when we had fallen away didst raise us up again, and didst not cease to do all things until THOU hadst brought us up to Heaven, and hadst endowed us with THY Kingdom which is to come;” în Limba Română, limbajul corespondent este, „iarăși ne-ai ridicat;” „Cu vrednicie şi cu dreptate este a-ŢI cânta ŢIE, pe TINE a TE binecuvânta, pe TINE a TE lăuda, ŢIE a-ŢI mulţumi, ŢIE a ne închina, în tot locul stăpânirii TALE; căci TU eşti DUMNEZEU negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind: TU şi Unul-Născut FIUL TĂU şi DUHUL TĂU CEL SFÂNT. TU din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus pe noi, şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat şi nu TE-ai depărtat, toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit Împărăţia TA ce va să fie,” n.tr.).

Auzi o(,) Israel, Ierusalim(,) și restul Lumii. EU, YAHUVEH, am făcut aceasta pentru mai mult decât un (singur, n.tr.) motiv. YAHUSHUA simbolizează nașterea voastră miraculoasă ca națiune (în original, „your miracle birth as a nation;” expresie ce desemnează nașteri în circumstanțe miraculoase; Nașterea Domnului este descrisă astfel în Limba Engleză, n.tr.) deoarece YAHUSHUA este pus de o parte pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA. Israel(,) și tu de asemenea ești menită (în Sfintele Profeții, Israelul este de gen feminin, n.tr.) să fii pusă de o parte pentru a-I aduce lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.), Glorie (sau, Slavă, n.tr.)(,) în special în aceste timpuri de sfârșit. EU am turnat Apă Vie prin zidul tău al plângerii simbolizat (posibil și, simbolizată; cuvântul la care se referă adjectivul este nespecificat în original, n.tr.) de lacrimile lui YAHUSHUA (atunci, n.tr.) când EL era în Grădina Ghetsimani (Matei 26:36-46, n.tr.). EL plângea pentru Ierusalim și Israel așa (posibil și, la fel, n.tr.) cum EU, YAHUVEH, fac acum.

Auzi o(,) Israel, EU îi pregătesc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe Cei Doi Martori ai MEI care acum trăiesc pe acest pământ și care în curând vor fi prinși (sau, răpiți în văzduh; în original, „will soon be caught up;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.) spre Rai și se vor întoarce din nou înzestrați cu noi Puteri de ungere (posibil și, ale ungerii, n.tr.) din Rai și un Corp Glorificat (sau, Plin de Slavă; sau, Corpuri Glorificate sau Pline de Slavă; în original, „Glorified,” n.tr.), (posibil, care nu va/vor mai fi, n.tr.) subiect robiilor unui corp fizic. Cei Doi Martori ai MEI vor veni la tine din nou cu semne, minuni(,) și miracole proclamând NUMELE și Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui EU, YAHUVEH(,) și NUMELE unicului Prinț al Păcii Care este singurul MESIA, YAHUSHUA FIUL MEU. Cei Doi Martori ai MEI din nou vor veni să te mustre o(,) Israel(,) și să te avertizeze să te căiești.

Auzi (posibil și, Auziți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) o(,) Israel și Ierusalim, pentru că ai (sau, ați, n.tr.) refuzat Sângele lui YAHUSHUA la Calvar pentru a-ți (sau, a vă, n.tr.) spăla (complet, n.tr.) păcatele, tu vei (sau, voi veți, n.tr.) avea sânge drept până la căpestrele calului și el va curge prin țara ta (sau, pământul tău, n.tr.) (Apocalipsa 14:20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Teascul (sau, presa de struguri a Mâniei lui DUMNEZEU, n.tr.) a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, o stadie măsura aproximativ 185 m; astfel, aproximativ 300 km, n.tr.),” referință citată în original, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) o(,) Israel și Ierusalim, Iacov s-a luptat (corp la corp; în original, „wrestled,” n.tr.) cu EU, YAHUVEH, și din această cauză el a fost schilodit (în original, „crippled,” n.tr.) și mergea șchiopătat (Geneza 32:24-26, „24 Iacov a fost lăsat singur şi un bărbat s-a luptat (conform notelor ediției, „autorul face un joc de cuvinte: DUMNEZEU SE luptă (Ebraică: ye’abeq) cu Iacov (Ebr.: ya‘aqob) pe malul Iabokului (Ebr.: yabboq),” n.tr.) cu el până în revărsatul zorilor. 25 Când bărbatul acela a văzut că nu-l poate învinge, l-a lovit la încheietura coapsei, astfel încât încheietura coapsei lui Iacov a sărit de la loc, în timp ce se lupta cu EL. 26 Apoi a zis, „Lasă-MĂ să plec pentru că se ivesc zorile.” Dar Iacov I-a răspuns, „Nu TE voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” 27 Şi EL l-a întrebat, „Cum te cheamă?” „Iacov, a răspuns el.” 28 Atunci bărbatul acela i-a zis, „Nu te vei mai numi Iacov, ci Israel (conform notelor ediției, „Israel înseamnă, „El se luptă cu DUMNEZEU,”” n.tr.), pentru că te-ai luptat cu DUMNEZEU şi cu oamenii şi ai învins;” referință citată în original; citat extins pentru context, n.tr.). Tu te (tot, n.tr.) lupți (corp la corp; de ceva timp, n.tr.) cu MINE o(,) Israel(,) și tu vei fi schilodită, niciodată cunoscând adevărata pace până când nu strigi (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) BINECUVÂNTAT ESTE EL(,) CEL CE VINE ÎN NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH (litere mari conform originalului, n.tr.)! Atunci tu vei fi binecuvântată în moduri extrem de (sau, care depășesc cu mult ceea ce este obișnuit; în original, „exceedingly,” n.tr.) și (în mod, n.tr.) abundent mai mult decât îndrăznești tu să visezi sau să ceri.

YAHUSHUA a deschis ochii orbilor și solzi (limbajul original se folosește pentru solzii de pește; „scales,” n.tr.) au căzut de la ochii lor și (acești oameni, n.tr.) L-au lăudat pe YAHUSHUA pentru vederea lor dându-I Laudă și Glorie (sau, Slavă, n.tr.) lui EU, YAHUVEH (Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.). Tu (sau, voi, n.tr.) cu toate acestea o(,) Israel și Ierusalim, tu ai (sau, voi ați, n.tr.) negat că aceste miracole erau din (sau, de la, n.tr.) Rai și astfel acum tu ești oarbă și ai solzi pe ochii tăi și acela este motivul pentru care (tradus literal; sau, de aceea, n.tr.) tu vei fi înșelată de către fiul satanei pe care unii (oameni, n.tr.) îl numesc anti-mesia timp de 3 ani și jumătate tu vei fi înșelată și vei crede (în, n.tr.) pacea lui falsă.

YAHUSHUA HA MASHIACH a dovedit că este FIUL LUI EU, YAHUVEH, deoarece (posibil și, atunci când, n.tr.) EL făcea semne(,) minuni(,) și miracole peste tot în Ierusalim și Israel. Totuși tu L-ai persecutat pentru asta și ai numit miracolele, lucrări ale diavolului. În Marea Tribulație fiul satanei (anti-mesia) va veni la tine și te va înșela cu false semne, minuni și miracole și (posibil, acestea, n.tr.) vor fi puteri de la satana pentru că tu ai respins autenticul (posibil și, semnele, minunile, și miracolele autentice; în original, „the genuine,” n.tr.), tu vei fi păcălită de semnele, minunile(,) și miracolele contrafăcute (Apocalipsa 13:11, „Am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Avea două coarne ca de miel şi vorbea ca un balaur;” referință citată în original; posibil citată și Apocalipsa 13:13, „(Fiara, n.tr.) făcea semne mari şi cobora chiar foc din cer pe pământ înaintea oamenilor,” n.tr.).

Cei Doi Martori ai MEI vor predica (traducere inexactă; vor servi drept preot sau pastor, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală; în original, „minister,” înrudit cu „Ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, definită anterior, n.tr.) din nou (așa, n.tr.) cum a făcut YAHUSHUA. Umbrele (biologice; ale corpurilor; „shadows,” n.tr.) Celor Doi Martori ai MEI vor vindeca, restaura(,) și izbăvi și chiar și Sfinții morți martirizați vor învia (descriere similară cu vindecările din Faptele Apostolilor 5:15, „Oamenii îi scoteau pe străzi pe cei neputincioşi şi-i puneau pe tărgi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când trecea (Sfântul Apostol, n.tr.) Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul dintre ei,” n.tr.). Mâncarea va fi multiplicată de o mie de ori așa cum au fost pâinile și peștii când YAHUSHUA S-a rugat. Ceea ce a fost (sau, s-a, n.tr.) făcut o dată va fi făcut (sau, se va face, n.tr.) din nou în Ierusalim și pe oricine (posibil și, la oricine; neclar în original, n.tr.) și oriunde Cei Doi Martori ai MEI sunt trimiși și primiți și crezuți aceste miracole vor fi făcute (sau, se vor face, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA din nou. (Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor predica (notă anterioară; „minister,” n.tr.) așa cum a făcut YAHUSHUA și vor chema judecată (posibil, să se pogoare din Rai, n.tr.) asupra Fariseilor. Așa cum YAHUSHUA a fost sacrificat, Cei Doi Martori ai MEI se vor sacrifica pe sine și vor fi uciși dar trei zile și jumătate mai târziu vor învia din morți drept semn că YAHUSHUA TRĂIEȘTE și CONDUCE (sau, GUVERNEAZĂ, n.tr.) și DOMNEȘTE (litere mari conform originalului, n.tr.) din Rai și (posibil, că, n.tr.) EL cu adevărat este FIUL lui EU, YAHUVEH (Apocalipsa 11:3-13 (citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.)).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, așa cum YAHUSHUA era temut de păgâni (sau, așa cum păgânilor le era frică de YAHUSHUA, n.tr.), (așa cum era, n.tr.) disprețuit, batjocorit, urât, persecutat(,) și încercări eșuate au fost făcute la viața LUI (sau, la a-I lua viața, n.tr.)(,) la fel vor suferi și Cei Doi Martori ai MEI aceeași soartă. Așa cum YAHUSHUA a blestemat smochinul neroditor și el s-a veștejit și a murit pentru că nu a produs fruct, la fel vor blestema Cei Doi Martori ai MEI lucrările neroditoare și păcatele omenirii (Matei 21:18-20, „18 Dimineaţa, în timp ce se întorcea în cetate, lui YAHUSHUA I s-a făcut foame. 19 A văzut un smochin lângă drum şi S-a dus spre el, dar n-a găsit în el decât frunze. Atunci i-a zis, „În veac să nu mai iasă rod din tine!” Şi deodată smochinul s-a uscat. 20 Ucenicii s-au mirat când au văzut acest lucru şi L-au întrebat, „Cum de s-a uscat smochinul aşa deodată?” 21 YAHUSHUA le-a răspuns, „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă şi nu v-aţi îndoi, aţi face nu numai ceea ce i-am făcut EU smochinului, ci, chiar dacă aţi zice acestui munte, „Ridică-te şi aruncă-te în mare!” s-ar întâmpla întocmai! 22 Toate lucrurile pe care le cereţi cu credinţă în rugăciune, le veţi primi;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; extins pentru context, n.tr.). Smochinul neroditor simbolizând omenirea păgână de asemenea va veșteji și va muri atunci când (posibil și, deoarece, n.tr.) Cuvinte de Foc vor ieși (sau, purcede; în original, „proceed out of,” n.tr.) din gurile Celor Doi Martori ai MEI. Dușmanii ÎL urăsc pe YAHUSHUA, Sfințenia(,) și (pe, n.tr.) Cei Doi Martori ai MEI(,) și va fi precum pe timpurile lui Ilie din Vechime (în original, „Elijah of Old,” n.tr.) (în Ebraică, Eliyahu (varianta Ebraică a numelui de familie al Profetului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu); nume moștenit; nu și l-a asumat dânsa, n.tr.)) și dușmanii MEI vor fi consumați cu (sau, de, n.tr.) foc (sau, arși complet; posibilă referire la momentul când profeții lui Baal au fost distruși prin foc pe Muntele Carmel; 1 Regi 18, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, așa cum YAHUSHUA a întâlnit femeia la fântâna din Samaria și i-a dat ei Apa Vie la fântână și ea a primit adevărul și s-a dus înapoi la orașul ei și a împărtășit vestea bună și a împărtășit Apa Vie a adevărului cu alții (Ioan 4; citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.). Așa cum YAHUSHUA i-a zis femeii la fântână du-te și bea din această Apă Vie și nu vei mai înseta vreodată. FIUL MEU YAHUSHUA este Fântâna Vieții, YAHUSHUA este Fântâna Apei Vii nimeni nu poate veni la EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), fără a bea din Fântâna LUI a Vieții și fără a accepta Sacrificiul LUI de Sânge la Calvar.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, EU vă trimit Apa Vie iar și iar prin vasele (sau, vehiculele; în Sfintele Profeții, în special purtătoare de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinesc lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „vessels,” n.tr.) MELE unse (și, n.tr.) totuși voi ați aruncat Apa Vie înapoi în fețele lor (sau, le-ați aruncat Apa Vie înapoi în față, n.tr.). Voi i-ați persecutat, bătut, exilat, întemnițat(,) și ucis pe Profeții MEI. Din acest motiv EU îi voi trimite pe Cei Doi Martori ai MEI la Ierusalim și ei vor profeți împotriva relelor pe care tu o(,) Israel(,) le-ai făcut, le faci (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) și le vei face. Cei Doi Martori ai MEI vor sigila (sau, pecetlui, n.tr.) cerul și nicio ploaie nu va cădea pentru că tu refuzi și respingi Apa Vie de la YAHUSHUA. Cei Doi Martori ai MEI vor elibera toate blestemele din Deuteronom 28 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) asupra celor care nu ascultă (sau, se nesupun, n.tr.) și celor care neagă divinitatea Iubitului MEU FIU YAHUSHUA. Mânia MEA va cădea asupra tuturor care blesteamă Numele lui YAHUSHUA. Mânia MEA nediluată (tradus literal; în original, „MY undiluted wrath;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 14:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „9 Un alt înger, al treilea, le-a urmat spunând cu glas puternic: „Dacă i se închină cineva fiarei şi imaginii ei şi primeşte un semn pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul Mâniei lui DUMNEZEU, turnat neamestecat (conform notelor ediției, „adică cu toată tăria lui, nediluat,” n.tr.) în paharul Mâniei LUI, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor sfinţi şi înaintea MIELULUI;” Sfintele Profeții se referă des la acest pasaj, n.tr.) îi va consuma (sau, arde complet, n.tr.) pe toți (oamenii, n.tr.) care poartă semnul fiarei și venerează fiara (Apocalipsa 13:16-18, „(Fiara, n.tr.) a făcut ca la toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. 18 Aici este înţelepciunea! Cel ce are pricepere, să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Numărul său este şase sute şaizeci şi şase;” referință citată în original, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, pentru că refuzi să-i asculți (sau, refuzați să-i ascultați, n.tr.) pe Sfinții MEI Profeți unși a căror unică dorință este de a asculta de (sau, a I se supune lui, n.tr.) și a-L sluji pe EU, YAHUVEH, EU îi trimit (acum, sau, continuu, n.tr.) pe Cei Doi Martori ai MEI care vor avea ungerea precum lui Moise și Ilie din Vechime (în Ebraică, Eliyahu, n.tr.). Ei vor fi trimiși pentru a-l chinui pe cel numit anti-mesia care este fiul satanei, falsul profet și toți slujitorii lui care vor purta (sau, care vor vrea sau alege să poarte, n.tr.) semnul fiarei, exact așa cum Moise a fost folosit pentru a-l chinui pe Faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.), exact așa îi voi folosi EU pe Cei Doi Martori ai MEI.

Așa cum Moise a pronunțat (sau, declarat oficial, n.tr.) blesteme și judecăți peste Egipteni dovedind puterea lui EU, YAHUVEH, așa va fi din nou, exact așa cum Moise a despărțit Marea Roșie astfel încât Israeliții să poată trece (sau, să treacă, n.tr.) pe partea cealaltă scăpând de dușmanii lor, exact așa va fi din nou. Doar o rămășiță credincioasă (sau, loială, sau, fidelă lui DUMNEZEU; mult mai mult decât oameni care doar cred că DUMNEZEU există; în original, „faithful,” nu „believing,” n.tr.) va fi mântuită în Israel și doar pentru că (acești oameni, n.tr.) s-au întors înapoi la Sfințenie păstrând (sau, respectând, n.tr.) primele legi pe care EU, YAHUVEH, le-am scris gravate cu propriul MEU deget al autorității și (posibil, pentru, n.tr.)(acești oameni, n.tr.) ÎL acceptă și venerează pe FIUL MEU YAHUSHUA drept al lor MESIA și se căiesc de păcatele lor.

EU îi voi proteja doar pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care binecuvântează Numele lui YAHUSHUA. EL S-a născut pe acest pământ dintr-o femeie virgină Evreică fără sămânța unui bărbat. Dovedind că YAHUSHUA este unicul FIU Născut al lui EU, YAHUVEH (pronume la cazul Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) (,) Care a fost trimis pe pământ cu Cuvintele și autoritatea MEA. YAHUSHUA este Tora (posibil, cea, n.tr.) Vie și voi L-ați negat (sau, ați refuzat să-I recunoașteți adevărul sau existența; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „33 Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și majoritatea lumii, când ÎL negați pe (sau, negați că este adevărat sau există; notă anterioară, n.tr.) EL ÎL negați pe (sau, negați că este adevărat sau există; notă anterioară, n.tr.) EU, YAHUVEH (pronume conform originalului; notă anterioară, n.tr.). EU L-am trimis pe YAHUSHUA întâi la Evrei și apoi la Gentili (tradus literal din original, „Gentiles;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) pentru a demonstra Autoritatea și Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA.

EU îi voi emite (sau, trimite, precum pe emisari sau mesageri; în original, „send forth,” n.tr.) pe Cei Doi Martori ai MEI unul bărbat și unul femeie pentru a demonstra autoritatea lui EU, YAHUVEH și pentru a chema în jos (tradus literal; sau, invoca să se manifeste (asupra lumii); în original, „call down,” n.tr.) judecățile și blestemele lui EU, YAHUVEH(,) și pentru a proclama cuvinte unse și a arăta Puterea din Sfintele Nume Sacre ale lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA. Cu adevărat ascultați și auziți o(,) Israel și Ierusalim, EU nu voi binecuvânta (sau, refuz să binecuvântez, n.tr.) Israelul până când voi nu binecuvântați NumelE (în original, „the NameS;” se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) de YAHUVEH și YAHUSHUA și până când nu-i binecuvântați pe Cei Sfinți/Cele Sfinte (gen nespecificat în original; „the Holy Ones,” n.tr.) care vin și predică în NumelE NOASTRE.

Auziți o(,) Israel, Ierusalim și oameni ai acestui pământ, există doar o singură cale înapoi în Rai și este prin Sfântul Sacrificiu dat pentru această planetă pământ care acoperă păcatele oamenilor și este prin Numele și Sângele lui YAHUSHUA. Voi trebuie să-L acceptați pe EL ca unicul FIU Născut al lui EU, YAHUVEH(,) și păcatele voastre vor fi iertate și spălate (complet, n.tr.) prin singurul Sânge mântuitor al lui YAHUSHUA dar apoi voi trebuie să vă căiți și să vă întoarceți de la păcatele voastre (sau, să le întoarceți spatele păcatelor voastre, n.tr.) și să ascultați (sau, să vă supuneți, n.tr.) (Ioan 14:6, „YAHUSHUA i-a răspuns, „EU sunt calea, adevărul şi viaţa (conform notelor ediției, „sau, EU sunt calea: EU sunt adevărul şi viaţa,” în ideea că YAHUSHUA, prin faptul că este adevărul şi viaţa, este calea,” n.tr.). Nimeni nu vine la TATĂL decât prin MINE;” referință citată în original, n.tr.).

Auzi o(,) Israel, acesta este mesajul pe care Cei Doi Martori ai MEI îl vor proclama. Oricare dușmani ai lui YAHUSHUA este un dușman (singular conform originalului, n.tr.) al lui EU, YAHUVEH, și dacă (acești oameni, n.tr.) nu se căiesc nu există nicio iertare pentru acest păcat. Iadul va fi următoarea lor casă.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, nu există niciun sânge regal pe acest pământ exceptând prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Doar (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ale căror nume sunt deja scrise în Cartea Mielului A Vieții (Apocalipsa 17:8, „Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea urmează să se ridice din Adânc şi va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii, se vor mira văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni;” referință citată în original, n.tr.) dinainte de punerea fundației (tradus literal; sau, întemeierea, n.tr.) acestui pământ pot pretinde linia de sânge (tradus literal; sau, genealogia, n.tr.) regală prin Sângele regal al REGELUI UNIVERSULUI, REGELUI REGILOR și DOMNULUI DOMNILOR, YAHUSHUA ha MASHIACH, REGELE Evreilor! Toți ceilalți care se numesc pe sine (a fi, n.tr.) dintr-o linie (sau, a-i aparține unei linii, n.tr.) de sânge (sau, genealogii, n.tr.) regale pământești sunt impostori și nu există nimic regal în (acești oameni, n.tr.). Doar Oamenii MEI (posibil și, Poporul MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) altoiți înăuntru (în original, „grafted in;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 11:17-21, în care se explică faptul că oamenii care nu sunt Evrei biologic devin Evrei spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA, „17 Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!“ 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.) prin linia de sânge a (sau, genealogia, n.tr.) lui YAHUSHUA ha MASHIACH sunt Regali în Ochii MEI. Doar Mireasa lui YAHUSHUA va primi coroane (expresia originală, „will be coroneted,” se referă la un tip de coroană, „coronet,” mai mică decât cea a unui suveran, „crown,” n.tr.) în Rai.

Cei Doi Martori ai MEI sunt parte din Mireasa Prim Rod a lui YAHUSHUA din Apocalipsa 14 (posibilă referire la versetele 14:1, „M-am uitat şi iată că MIELUL stătea pe Muntele Sion, şi împreună cu EL erau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunţile lor Numele LUI şi Numele TATĂLUI SĂU” și 4b, „Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru DUMNEZEU şi pentru MIEL,” n.tr.). Corpul pe care (acești oameni, n.tr.) îl vor primi va fi un Corp Glorificat (sau, Plin de Slavă; în original, „Glorified,” n.tr.). Exact așa cum YAHUSHUA a umblat invizibil printr-o mulțime când dușmanul a căutat să-L omoare(,) exact așa vor face și Cei Doi Martori ai MEI același lucru (Luca 4:28-30; „28 Când au auzit aceste cuvinte, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 S-au ridicat, L-au scos în afara cetăţii şi L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos. 30 Însă EL a trecut prin mijlocul lor şi a plecat;” reacția mulțimii la una dintre predicile DOMNULUI la Sinagogă; referință citată în original, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, exact așa cum satana n-a putut să-L țină pe YAHUSHUA mort și în a treia zi YAHUSHUA a (posibil și, S-a; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înviat, exact la fel indiferent de ce fac satana, falsul profet, și fiul satanei (cel care este, n.tr.) anti-mesia, ei nu pot opri învierea Celor Doi Martori ai MEI înviind din morți la 3 zile și jumătate după moartea lor. Satana nu poate opri ca oameni de peste tot din lume să vadă și să audă despre asta și să-și predea viețile și sufletele lor și acceptându-L (sau, posibil, să-L accepte, n.tr.) pe YAHUSHUA ca (sau, drept, n.tr.) unicul (sau, singurul, n.tr.) adevărat MESIA FIUL lui EU, YAHUVEH.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o Israel, Ierusalim și restul Lumii, exact așa cum YAHUSHUA a (posibil și, S-a; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înălțat la Rai în fața martorilor exact așa se vor înălța Cei Doi Martori ai MEI la Rai înaintea martorilor acestei lumi. Pe undele voastre (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.) peste tot în lume, acest lucru va fi văzut. Așa cum este scris și morții în (Hristos) YAHUSHUA MESIA învie primii (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:16, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA;” citat anterior, n.tr.), acesta a fost un secret și (a fost, n.tr.) eliberat prin acest Profet deja. Cei Doi Martori ai MEI împreună cu ceilalți Sfinți copii ai MEI care sunt martirizați în același moment, aceștia vor fi morții care învie întâi (sau, primii, n.tr.)(,) demonstrând puterea unsă care L-a înviat pe YAHUSHUA prin mâna MEA. EU, YAHUVEH, o voi face (sau, voi face acest lucru, n.tr.) din nou pentru ca lumea să vadă (expresie tradusă literal; sau, înaintea lumii; posibil dublu-sens, n.tr.).

Așa (sau, după, n.tr.) cum este scris, „(Aceia, n.tr.) care sunt vii și rămân vor fi prinși să-L întâlnească pe YAHUSHUA în văzduh” (tradus literal din original; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.), (acești oameni, n.tr.) vor include Mireasa din Apocalipsa 7. Timpul de mărturisire este de 3 ani și jumătate simbolizat de 3 zile și jumătate și corpurile Celor Doi Martori ai MEI zac (sau, vor zace; verbul original este la timpul trecut, „lay;” posibil transcris incorect, n.tr.) moarte deși Spiritele (sau, Duhurile, n.tr.) lor vor fi în Rai. 3 zile și jumătate mai târziu Spiritele (sau, Duhurile, n.tr.) lor vor fi chemate înapoi în corpurile lor precum YAHUSHUA și vor învia din morți și mulțimi (de oameni, n.tr.) se vor înclina (înaintea lui Dumnezeu; sau, vor recunoaște autoritatea lui Dumnezeu; expresie în original, „bow down,” n.tr.), (se vor, n.tr.) căi și-L vor venera pe YAHUSHUA drept FIUL MEU și adevăratul MESIA (Apocalipsa 11; referință citată în original; citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, așa cum este scris, cel pe care voi îl numiți Ioan Botezătorul (în original, „John the Baptist,” n.tr.) a pregătit calea pentru FIUL MEU YAHUSHUA așa va fi din nou pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) a MEA Ilie a Timpului Nou (DUMNEZEU o numește astfel în Sfintele Profeții pe Profetul Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]; în original, „MY Elijah of New,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu] pregătește calea pentru întoarcerea lui YAHUSHUA pentru a conduce (sau, guverna, n.tr.) și domni pe pământ așa cum EL a făcut în Rai.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, Cei Doi Martori ai MEI nu doar vin cu ungerea și Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) precum lui Moise (sau, precum s-a întâmplat în cazul lui Moise; nu cu Spiritul personal al lui Moise; în original, „like unto Moses,” n.tr.) dar de asemenea vine (singular conform originalului, n.tr.) cu ungerea și Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) precum (în cazul lui, n.tr.) Ilie [în Ebraică, Eliyahu]. Nicio armă nu-i va opri fie ea spirituală, făcută de om (sau, sintetică, n.tr.), biologică sau chimică. În loc de asta, oricare armă este folosită împotriva lor acea armă se va întoarce ca un bumerang asupra dușmanilor. Niciun rău (sau, nicio vătămare fizică, n.tr.) nu va veni la ei până la sfârșitul a 3 ani și jumătate de mărturisire și doar (atunci, n.tr.) când EU le permit să fie uciși (sau, permit ca ei să fie uciși, n.tr.) pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA pentru a dovedi că EU îi voi învia din nou în (sau, după, n.tr.) 3 zile și jumătate.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, exact așa cum EU, YAHUVEH, i-am dat lui Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] ungerea de a-i consuma (sau, arde complet, n.tr.) pe dușmanii lui cu foc exact așa vor face și Cei Doi Martori ai MEI același lucru. Exact așa cum YAHUSHUA controla și avea autoritate asupra vântului și valurilor (mării, n.tr.), exact așa vor face și Cei Doi Martori ai MEI același lucru. EU, YAHUVEH, le voi da Celor Doi Martori ai MEI puterea de a (posibil, se, n.tr.) translata (sau, a se transporta singuri; posibil și, a fi transportați; o formă derivată a cuvântului original folosit aici, „translate,” „translated,” descrie ce s-a întâmplat cu Enoh în versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 11:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „strămutat” – „Prin credinţă a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că DUMNEZEU l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că ÎI era plăcut lui DUMNEZEU,” n.tr.) oriunde în lume. EU, YAHUVEH, le voi da autoritatea de a le proteja pe Sfintele MELE Oi și (Sfinții MEI, n.tr.) Miei, Mireasa din Apocalipsa 7 și de a-i încuraja pe oaspeții la Supeul de Nuntă al Mielului care sunt pe pământ la acest moment (timp prezent conform originalului; posibil dublu-sens, care vor fi pe pământ la acel moment, n.tr.).

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, cum veți scrâșni voi din dinți cu furie (sau, acces de furie; în original, „rage,” n.tr.) o(,) dușmani care-L negați pe YAHUSHUA drept Adevăratul MESIA. Să știți aceasta, pe Cei Doi Martori ai MEI voi nu-i veți putea ține afară din Sinagogile, Templele(,) și Bisericile voastre(,) exact așa cum nu L-ați putut ține pe YAHUSHUA afară din Sinagogile voastre în timpurile de vechime. Cei Doi Martori ai MEI le vor apărea dușmanilor lui YAHUSHUA manifestând (sau, arătând, n.tr.) furia lui EU, YAHUVEH (Nominativ în original deși alt caz este cerut; notă anterioară, n.tr.). Cei Doi Martori ai MEI chiar vor merge (sau, păși, n.tr.) în dormitorul lui anti-mesia, chinuindu-l în propria lui casă și casa falsului profet și nici el nu va scăpa de chinul Celor Doi Martori ai MEI.

Cei Doi Martori ai MEI se vor duce oriunde și la oricine atât de des cât îi trimit EU. Niciun dușman nu va fi capabil (sau, nu va putea, n.tr.) să-i țină afară sau să-i oprească din a-l chinui și provoca (în special, prin insulte; în original, „taunting,” n.tr.) pe fiul satanei și falsul profet până când nu sunt gata (sau, nu se termină, n.tr.) 3 ani și jumătate de mărturisire. EU îi voi trimite drept în dormitoarele lor în timp ce (anti-mesia și falsul profet, n.tr.) dorm și când ei încearcă să se odihnească și să mănânce. EU, YAHUVEH, îi voi persecuta pe dușmani așa cum a făcut Moise și nimic nu-i va opri, nicio alarmă, niciun paznic(,) și nicio armă nu vor prospera împotriva Celor Doi Martori ai MEI până când nu se termină 3 ani și jumătate de mărturisire și acela este momentul când slujba lor (sau, sarcina lor; în original, „their job,” n.tr.) s-a terminat. Dușmanul nu L-a putut opri pe YAHUSHUA din a predica și (pe, n.tr.) oameni din a accepta adevărurile și nimeni nu va fi în stare (sau, nu va putea, n.tr.) să-i oprească nici pe Cei Doi Martori ai MEI.

Auzi (posibil și, Auziți, n.tr.) o(,) Israel, Ierusalim și restul Lumii, voi nu i-ați putut închide gura lui Ioan Botezătorul (în original, „John the Baptizer,” n.tr.) până când EU, YAHUVEH, n-am permis acest lucru și doar pentru că slujba lui (în original, „his job,” n.tr.) pe pământ de a mărturisi era gata (sau, se terminase, n.tr.). Exact așa cum voi nu le puteți închide gura Celor Doi Martori ai MEI care vor continua să vorbească cu ungerea precum lui (sau, în cazul lui; notă anterioară, n.tr.) Ioan Botezătorul (în original, „John the Baptist,” n.tr.). Cei Doi Martori ai MEI vor Profeți Judecata MEA; vor chema blesteme în jos (sau, se vor ruga ca blesteme să se manifeste asupra pământului; notă anterioară, n.tr.) la voia lor și vor vorbi despre ceea ce stă să vină (sau, va veni, n.tr.). Ei vor mustra cu mesaje pline de condamnare (și, în același timp, care-i vor convinge pe oameni complet de vina lor; același cuvânt, „conviction,” are ambele sensuri în Limba Engleză și ÎI este asociat cu precădere SFÂNTULUI DUH în Sfintele Profeții. Acest cuvânt apare în versiunea în Limba Engleză a Ioan 16:7-8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „[a] dovedi lumea vinovată;” „Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul (termen asociat SFÂNTULUI DUH; conform notelor ediției, este numit și Avocat, Mijlocitor, Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor; „aria semantică a termenului grecesc este foarte largă şi nici un termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi,” n.tr.) nu va veni la voi, dar dacă MĂ duc, ÎL voi trimite la voi. 8 Şi când va veni EL, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată,” n.tr.) și căință și cu o ungere chiar mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată, n.tr.) decât Ioan Botezătorul.

FIUL MEU nu poate veni ca (sau, drept, n.tr.) Prințul Păcii la Israel până când multe atrocități nu iau loc și doar după ce vine contrafacerea (sau, contrafăcutul; sau, anticristul; termen des-întâlnit în Sfintele Profeții; în original, „the counterfeit,” n.tr.). Când voi vă rugați ca Prințul Păcii să vină la Israel acum, voi nu cunoașteți oroarea care trebuie să ia loc mai întâi, dar ea va lua loc. Ea a început să ia loc. Căci un tren (tradus literal; în original, „a train;” posibil dublu-sens; posibil și, un decurs de acțiune, n.tr.) a fost pornit care nu va fi oprit.

(Lui Elisabeth (Elishevei) îi este arătată o viziune, văd două trenuri venind și ele nu realizează acest lucru dar ele vor face coliziune căci sunt pe aceeași șină!)

EU pedepsesc aspru (sau, bat măr; acum, sau, continuu, n.tr.) Israelul pentru că EU iubesc Israelul dar trenurile vor face coliziune pentru că ambele dintre ele sunt pe șina greșită. Mireasa lui YAHUSHUA simte (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce ia loc (acum, sau, continuu, n.tr.) în Israelul fizic. Deoarece Mireasa lui YAHUSHUA este Israelul spiritual. Israelule fizic(,) tu vei fi binecuvântată cu binecuvântările din Deuteronom 28 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) când te întorci la Sfințenie și asculți de (sau, I te supui lui, n.tr.) EU, YAHUVEH (Nominativ în original deși alt caz este cerut; notă anterioară, n.tr.), și singurul mod în care aceasta se face este când tu ÎL accepți pe YAHUSHUA drept MESIA și admiți că EL este singurul tău Sacrificiu de Sânge care a fost dat la Calvar. Binecuvântările pe care EU le-am rezervat sunt pentru Israelul Spiritual și pentru toți cei/toate cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care MĂ iubesc, ascultă de MINE (sau, MI se supun, n.tr.) și MĂ pun primul în dragostea lor și în viața lor, cei/cele care ascultă de a MEA (sau, i se supun alei MELE, n.tr.) Tora, cei/cele care respectă natura sacră a Sfântului MEU Nume și cei/cele care ÎL primesc pe YAHUSHUA ca MESIA.

Acesta este motivul pentru care voi vă mâhniți pe măsură ce vedeți și simțiți ce se întâmplă (acum, sau, continuu, n.tr.) în Israel. Avraam este constant înaintea Feței MELE și spune, „Ce vei face TU cu copiii lui Ismail, nu iubești TU sămânța (sau, seminția, n.tr.) celuilalt fiu al meu? Trimite-ȚI mesagerul la sămânța (sau, seminția, n.tr.) mea și dă-le o șansă să creadă.” Acesta este motivul pentru care voi plângeți pentru Liban căci nu sunt ei sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Avraam? EU am Israel spiritual care șade (sau, este localizat, n.tr.) în Liban care L-au acceptat pe YAHUSHUA ca MESIA.

EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în Liban. EU o am pe Mireasa MEA în Irak și Iran. EU o am pe Mireasa MEA în Siria. Țineți minte (sau, amintiți-vă, n.tr.) să vă rugați pentru Mireasa lui YAHUSHUA indiferent unde ea este împrăștiată în jurul acestei lumi. EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în China, EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în Rusia, EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în Hong Kong, EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în Australia(,) EU o am pe Mireasa MEA în America, Canada, Germania, Franța(,) și Europa, EU îi am (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) împrăștiați peste tot în lume. EU o am pe Mireasa MEA a lui YAHUSHUA în India, Indonezia, Africa, America de Sud(,) și peste tot în lume.

Doar pentru că țările voastre etichetează o altă națiune drept dușmanul lor, n-o faceți dușmanul vostru, deoarece guvernele acestei lumi nu sunt ale MELE (sau, de-ale MELE, sau, de la MINE, n.tr.). Ele nu vorbesc pentru MINE, ele nu MĂ respectă și ele nu vor nicio parte din MINE (sau, nu MĂ vor, sau, nu vor să fie asociate cu MINE, în nicio măsură, n.tr.). Dușmanii voștri sunt cine decretez EU că sunt dușmanii voștri. Sămânța (sau, seminția, n.tr.) satanei este dușmanul vostru. Cine este sămânța (sau, seminția, n.tr.) satanei ea este toți aceia (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ale căror nume NU se găsesc în Cartea Mielului A Vieții. Ei/Ele niciodată n-au fost ai MEI/ale MELE atunci când s-au născut pe acest pământ.

(Rugându-se cu voce tare în Engleză Sfânt, Sfânt, Sfânt)

O(,) Israel, o(,) Ierusalim, EU plâng și EU MĂ tângui cu privire la voi. Voi aveți o formă (sau, aparență, n.tr.) a Evlaviei (sau, Pietății, n.tr.) dar unde este Evlavia (de, n.tr.) dinăuntru (sau, dinăuntrul vostru; posibilă referire la 2 Timotei 3:5, „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” referință citată des în Sfintele Profeții; citat extins pentru context, n.tr.)? Voi vreți ca lumea să aibă milă de voi, dar unde este mila ta o(,) Israel? Tu ai dreptul de a te apăra dar ai întrecut măsura când ridici (sau, apuci, n.tr.) armele de război biologic și chimic (în original, „biological and chemical warfare,” n.tr.). EU nu sunt nicăieri în aceste bătălii, tu nu apelezi la EU, YAHUVEH, pentru (sau, după, n.tr.) ajutor, tu încerci s-o faci (posibil și, să reușești, n.tr.) prin propria ta mână folosind armele unei alte țări. Când folosești război biologic și chimic tu-i pedepsești pe dușmanii tăi mult mai mult decât am permis EU vreodată. Păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) căci vei secera vârtejul de vânt al (posibil și, tornada; în original, „the whirlwind,” n.tr.) mâniei lui EU, YAHUVEH(,) pe măsură ce (sau, atunci când, sau, deoarece, n.tr.) ceea ce trimiți ți se întoarce înapoi în față. Națiunile care-ți dau aceste arme vor secera aceeași soartă.

Când EU îi trimit (sau, emit; notă anterioară, n.tr.) pe Cei Doi Martori ai MEI, EU îi trimit (sau, emit, n.tr.) la ambele (posibil, ramuri, n.tr.) ale seminției lui Avraam. EU îi trimit (sau, emit, n.tr.) nu doar către Tribul Iudeii ci toți dintre Israeliți, Arabi și (toate, n.tr.) națiunile Gentile (sau, care nu sunt de neam Evreiesc; notă anterioară, n.tr.) vor auzi. Ceea ce ei vorbesc în Israel va fi transmis pe undele (purtătoare de semnale; radio, TV, etc.; în original, „airwaves,” n.tr.) și ziarele din toată lumea. EU am ales acest timp (sau, moment din istorie, n.tr.) cu tehnologia lui, deoarece cuvintele MELE vor fi auzite peste tot în lume deoarece nu există niciun timp (sau, moment din istorie, n.tr.) precum acesta.

Satana a folosit această tehnologie pentru a-și înainta agenda (sau, planurile, n.tr.) dar EU folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) tehnologia pentru a grăbi (sau, zori, n.tr.) agenda MEA (sau, planurile MELE, n.tr.). O, unde sunt lamentările? Unde-i plânsul și jelitul? De ce oamenii doar scutură din cap și spun, „Nu-i așa că-i trist?” De ce nu se ridică (acum, sau, continuu, n.tr.) Israelul spiritual? De ce nu se roagă ei/ele deoarece EU am o seminție rămășiță în Liban? Dacă aceia erau (posibil și, ar fi fost, n.tr.) Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.) voștri? Dacă acelea erau soțiile voastre, soții voștri, cei dragi ai voștri, familiile voastre(,) și vecinii voștri? Dacă acelea erau casele voastre (sau, locurile care sunt acasă pentru voi; „homes,” n.tr.)? Nebunia (sau, boala mintală, în special severă; în original, „insanity,” n.tr.) și-a luat locul (sau, s-a așezat pe locul ei, n.tr.) în Guverne (plural conform originalului, n.tr.).

O(,) Israel, o(,) Ierusalim, oamenii tăi plâng și se tânguie, ei fug în confuzie, EU plâng pentru (sau, cu privire la, n.tr.) toți (acești oameni; posibil și, toate aceste lucruri, n.tr.). Doar atunci când EU, YAHUSHUA, vine (neconcordanță de persoană conform originalului, n.tr.) va fi pace între Frați, pacea pe sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Avraam. Până la acel moment așa cum a fost întotdeauna voi amândoi veți continua să încercați să vă ștergeți unul pe altul de pe fața pământului. Când vine pacea falsă furia (sau, supărarea; în original, „the anger,” n.tr.) și ura vor fi tot acolo. Nu există nicio pace până când NU VINE PRINȚUL PĂCII (Isaia 9:6, „Căci un COPIL ni s-a născut, / un FIU ni s-a dat, / iar autoritatea va sta pe Umerii SĂI! / Va fi numit, «Sfetnic minunat (conform notelor ediției, sau, „Minunat, Sfetnic,” n.tr.), / DUMNEZEU puternic, TATĂ veşnic, PRINŢ AL PĂCII;»” referință citată în original, n.tr.) și (Acela, n.tr.) sunt EU, YAHUSHUA ha MASHIACH!

***

Astfel este vorbit, astfel este scris dat acestui Copil al lui YAHUSHUA

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) pe 27/08/2006

A existat o criză personală care a venit în viața mea deoarece dușmanul a lovit familia mea într-un mod diferit. Acest lucru a fost pentru a mă ține (sau, reține, n.tr.) pe mine din a elibera această profeție. Această profeție a venit la mine în două părți dar eu nu am voie să eliberez partea a doua încă, YAHUVEH spune că există atâta carne spirituală de digerat aici, adică revelații din Rai. Eu n-am nicio idee de ce acest cuvânt îmi este eliberat (acum, n.tr.) mie, cu o descriere a slujbei (posibil, fișă a postului; în original, „job description,” n.tr.) pentru Cei Doi Martori.

Există un preț de plătit pentru ca un profet să primească acest tip de revelații din Rai, și atacurile spirituale au fost intense în acest timp, dar noi avem VICTORIA în Numele lui YAHUSHUA.

Appendix

Apocalipsa 11:3-13 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Le voi da Celor Doi Martori ai MEI autoritatea să profeţească o mie două sute şaizeci de zile (conform notelor ediției, 42 de luni sau 3 ani şi jumătate, n.tr.), îmbrăcaţi în sac.” 4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea DOMNULUI pământului. 5 Dacă cineva vrea să le facă rău, din gurile lor iese foc care-i mistuie pe duşmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău trebuie să fie omorât în acest fel. 6 Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeţiei lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge, şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, cât de des doresc ei. 7 Când îşi vor fi terminat de depus mărturia, fiara care se ridică din Adânc va purta război cu ei, îi va învinge şi-i va omorî. 8 Cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăţi, care, în mod figurat (conform notelor ediției, „duhovnicesc,” n.tr.), este numită „Sodoma” şi „Egipt” (conform notelor ediției, simboluri ale imoralităţii şi opresiunii în Vechiul Testament, n.tr.), unde a fost răstignit şi DOMNUL lor. 9 Oameni din orice popor, seminţie, limbă şi neam se vor uita la cadavrele lor timp de trei zile şi jumătate şi nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt. 10 Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători şi îşi vor trimite daruri unii altora, căci aceşti doi Profeţi îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11 Dar după trei zile şi jumătate, o suflare de viaţă de la DUMNEZEU a intrat în ei, şi ei s-au ridicat în picioare; şi o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. 12 Apoi ei au auzit un glas puternic din cer, care le-a spus: „Suiţi-vă aici!” Şi ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce duşmanii lor se uitau la ei. 13 Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas s-au înfricoşat şi au dat Slavă DUMNEZEULUI Cerului.”

(link spre întregul capitol în Limba Română)

Deuteronom 28 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Binecuvântări datorate ascultării

„28 Dacă vei asculta pe deplin de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, DOMNUL, DUMNEZEUL tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. 2 Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău.

3 Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp. 4 Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate. 5 Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate. 6 Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare.

7 DOMNUL îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

8 DOMNUL va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, ţi-o dă.

9 DOMNUL te va face un Popor Sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi Poruncile LUI şi vei umbla în căile LUI. 10 Toate popoarele pământului vor vedea că Numele DOMNULUI este chemat peste tine şi se vor teme de tine. 11 DOMNUL te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, a promis că ţi-o va da. 12 EL îţi va deschide cerul, vistieria LUI cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13 DOMNUL te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte şi niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, pe care eu ţi le dau astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti 14 şi dacă nu te vei abate de la nici o poruncă pe care ţi-o dau astăzi, nici la dreapta şi nici la stânga, păzindu-te ca nu cumva să te duci după alţi dumnezei şi să le slujeşti.

Blesteme în urma neascultării

15 Dar dacă nu vei asculta de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge.

16 Vei fi blestemat în cetate şi la câmp. 17 Coşul şi covata ta vor fi blestemate. 18 Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. 19 Vei fi blestemat la venire şi la plecare.

20 DOMNUL va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai (conform notelor ediției, sau, M-ai, n.tr.) părăsit. 21 DOMNUL va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. 22 EL te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge. 23 Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier. 24 DOMNUL va trimite pe pământul tău ploaie de praf şi de pulbere. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească. 25 DOMNUL va face să fii biruit de duşmanii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor şi pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului. 26 Trupurile alor tăi vor fi hrană pentru toate păsările cerului şi pentru toate animalele pământului şi nu va fi nimeni care să le sperie.

27 DOMNUL te va lovi cu bubele Egiptului şi cu răni, cu umflături şi cu scabie, de care nu te vei putea vindeca. 28 EL te va lovi cu nebunie, cu orbire şi cu rătăcire a minţii.

29 Ziua în amiaza mare vei bâjbâi cum umblă orbul prin întuneric. Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit şi jefuit şi nu va fi nimeni care să îţi vină în ajutor. 30 Te vei logodi cu o femeie, dar altul o va lua şi se va culca cu ea. Vei construi case şi nu vei locui în ele, vei planta vii şi nu te vei bucura de rodul lor. 31 Boii tăi vor fi înjunghiaţi înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din ei. Ţi se vor lua asinii dinaintea ta şi nu ţi se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date duşmanilor tăi şi nimeni nu îţi va veni în ajutor. 32 Fiii şi fiicele tale vor fi date unui alt popor, iar ochii tăi vor îmbătrâni uitându-se în fiecare zi după ei şi mâinile tale vor fi fără putere. 33 Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul câmpurilor tale şi tot venitul muncii tale şi în toate zilele vei fi asuprit şi zdrobit. 34 Priveliştea aceasta, pe care o vei vedea zilnic, te va face să înnebuneşti. 35 DOMNUL te va lovi cu bube rele la genunchi şi la picioare, de care nu vei fi în stare să te vindeci, te va lovi din talpa piciorului până în creştetul capului.

36 DOMNUL te va duce, pe tine şi pe regele pe care îl vei pune să domnească peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră. 37 Vei fi de râs, de pomină şi de batjocură printre toate popoarele, pe unde te va duce DOMNUL.

38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpurile tale, dar vei recolta puţin, pentru că o vor mânca lăcustele. 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar nu vei bea şi nu vei strânge struguri din ele, pentru că le vor mânca viermii. 40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării, dar nu te vei unge cu ulei, pentru că măslinele se vor strica. 41 Ţi se vor naşte fii şi fiice, dar nu vor rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate. 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului.

43 Străinul care locuieşte în mijlocul tău se va ridica tot mai sus, deasupra ta, iar tu te vei coborî tot mai jos. 44 El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi în stare să-l împrumuţi. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

45 Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge din urmă, până te vor nimici, fiindcă nu ai ascultat de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind poruncile şi hotărârile pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi pentru totdeauna un semn şi o minune pentru tine şi urmaşii tăi. 47 Fiindcă nu ai slujit DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, în vreme de prosperitate, cu bucurie şi cu inimă bună, 48 vei sluji, flămând, însetat şi dezbrăcat, duşmanilor tăi, pe care DOMNUL îi va trimite împotriva ta. EL îţi va aşeza pe gât un jug de fier până când te va nimici.

49 DOMNUL va aduce de departe un neam împotriva ta, de la marginile pământului, care se va năpusti asupra ta asemenea vulturului, un neam a cărui limbă nu o vei înţelege, 50 un neam cu o înfăţişare necruţătoare, care nu va avea respect faţă de bătrân sau milă pentru tânăr. 51 Ei îţi vor mânca rodul cirezilor tale şi rodul pământului tău, până când te vor face să pieri. Nu îţi vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viţei în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri. 52 Ei îţi vor asedia toate cetăţile de pe toată întinderea ţării, ca să îţi dărâme zidurile cele înalte şi fortificate, în care te-ai încrezut. Ei îţi vor asedia toate cetăţile din întreaga ţară, pe care ţi-a dat-o DOMNUL, DUMNEZEUL tău.

53 Din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, te vei hrăni cu rodul pântecelui tău, carnea fiilor şi a fiicelor tale, pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, ţi i-a dat. 54 Bărbatul cel mai delicat şi mai sensibil dintre ai tăi va privi cu răutate la fratele lui, la femeia care se odihneşte la pieptul lui şi la copiii pe care i-a lăsat să trăiască 55 şi nu le va da nimic din carnea copiilor cu care se hrăneşte, pentru că nu-i va mai rămâne nimic din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în toate cetăţile tale. 56 Femeia cea mai delicată şi mai sensibilă – care, de delicată şi de sensibilă ce era, nu ştia cum să calce mai fin cu piciorul pe pământ – va privi cu răutate pe bărbatul de la pieptul ei, pe fiii şi pe fiicele ei 57 şi nu le va da nimic din resturile ieşite, după naştere, dintre picioarele ei sau din copiii pe care îi va naşte, pentru că îi va mânca pe toţi în ascuns din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în cetăţile tale.

58 Dacă nu vei păzi şi împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume Slăvit şi înfricoşător – adică de DOMNUL, DUMNEZEUL tău – 59 atunci DOMNUL te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine şi pe urmaşii tăi, cu plăgi adânci şi îndelungate şi cu boli grave şi prelungite. 60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ţi-a fost frică şi se vor lipi de tine. 61 Mai mult, DOMNUL va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile şi rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii.

62 După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău. 63 Aşa cum DOMNUL s-a bucurat să îţi facă bine şi să te înmulţească, tot aşa DOMNUL se va bucura să te ruineze şi să te nimicească. Şi vei fi smuls din ţara în care ai intrat s-o stăpâneşti.

64 DOMNUL te va împrăştia printre toate popoarele de la o margine până la cealaltă a pământului. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. 65 Printre aceste neamuri nu vei avea pace şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Acolo DOMNUL îţi va da o inimă care tremură, nişte ochi lâncezi şi un suflet amorţit. 66 Vei trăi în continuă nesiguranţă, te vei teme noaptea şi ziua şi niciodată nu vei fi sigur de viaţa ta. 67 Dimineaţa vei spune: «O, dacă ar veni seara!», iar seara vei spune: «O, dacă ar veni dimineaţa!», din cauza groazei care îţi va umple inima şi a lucrurilor pe care ochii tăi le vor vedea. 68 DOMNUL te va întoarce cu corăbiile în Egipt pe drumul despre care îţi spusesem: «Să nu-l mai vezi din nou!» Acolo vă veţi vinde duşmanilor voştri ca sclavi şi sclave, dar nu va fi nimeni să vă cumpere.”

Ioan 4:1-42 – Noua Traducere în Limba Română 2006

4 Când YAHUSHUA a aflat că fariseii au auzit că EL face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan – 2 cu toate că nu YAHUSHUA ÎNSUŞI boteza, ci Ucenicii LUI – 3 a părăsit Iudeea şi S-a întors iarăşi în Galileea. 4 Trebuia să treacă prin Samaria, 5 prin urmare, a ajuns într-o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov i-l dăduse fiului său Iosif. 6 Acolo se afla fântâna lui Iacov. YAHUSHUA, obosit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea (conform notelor ediției, ora 12pm; miezul zilei, n.tr.).

7 O femeie din Samaria a venit să scoată apă. YAHUSHUA i-a zis:

Dă-MI să beau!

8 Ucenicii LUI se duseseră în cetate să cumpere de mâncare.

9 Femeia samariteancă I-a zis:

Cum de TU, Iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?

Iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samaritenii (conform notelor ediției, „sau: nu folosesc vasele pe care le-au atins (folosit) şi samaritenii; iudeii îi considerau pe samariteni necuraţi din punct de vedere ceremonial, considerând că folosirea unui vas care a fost atins de un samaritean îi va face să devină necuraţi din punct de vedere ceremonial. Samaritenii erau o populaţie de rasă amestecată, rezultată în urma căsătoriilor dintre israeliţii rămaşi după deportarea asiriană (722 î.Hr.) şi populaţiile aduse din alte părţi de către asirieni (2 Regi 17:24),” n.tr.).

10 YAHUSHUA i-a răspuns:

Dacă ai fi cunoscut tu darul lui DUMNEZEU şi CINE este CEL Ce-ţi zice, „Dă-MI să beau!” tu însăţi I-ai fi cerut, şi EL ţi-ar fi dat Apă Vie!

11 Femeia I-a zis:

Domnule, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această Apă Vie?! 12 Eşti TU mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna şi care a băut el însuşi din ea, atât el, cât şi fiii şi turmele lui?

13 YAHUSHUA i-a răspuns:

Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. 14 Dar celui ce bea din Apa pe care i-o voi da EU, nu-i va mai fi sete în veac, ci Apa pe care i-o voi da EU va deveni în el un Izvor de Apă, ţâşnind spre viaţa veşnică.

15 Femeia I-a zis:

Domnule, dă-mi şi mie această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot!

16 EL i-a zis:

Du-te, cheamă-l pe soţul tău şi vino aici!

17 Femeia I-a răspuns:

N-am soţ!

YAHUSHUA i-a zis:

Ai spus bine: „N-am soţ!” 18 pentru că cinci soţi ai avut, iar cel pe care-l ai acum nu-ţi este soţ. Este adevărat ceea ce ai spus.

19 Femeia I-a zis:

Domnule, văd că TU eşti Profet! 20 Strămoşii noştri s-au închinat pe muntele acesta (conform notelor ediției, „Muntele Garizim, unde samaritenii au ridicat un templu,” n.tr.), iar voi spuneţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.

21 YAHUSHUA i-a răspuns:

Crede-MĂ, femeie, că vine ceasul când nu vă veţi mai închina TATĂLUI nici pe muntele acesta şi nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ceea ce cunoaştem, căci mântuirea este de la iudei. 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor închina TATĂLUI în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută TATĂL. 24 DUMNEZEU este DUH, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.

25 Femeia I-a zis:

Ştiu că urmează să vină MESIA – CĂRUIA I SE zice Hristos. Când va veni EL, ne va spune toate lucrurile.

26 YAHUSHUA i-a zis:

EU, CEL Care-ţi vorbeşte, sunt Acela.

27 Chiar atunci au venit ucenicii LUI şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul n-a întrebat: „Ce cauţi?” sau „De ce vorbeşti cu ea?” 28 Femeia a lăsat urciorul, a plecat în cetate şi le-a zis oamenilor: 29 „Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut! Ar putea să fie Acesta Hristosul?” 30 Ei au ieşit din cetate şi veneau spre EL. 31 Între timp, ucenicii ÎL rugau:

Rabbi (conform notelor de la Ioan 1:38, „„Rab” înseamnă „mare, puternic, important,” iar în acest context se referă la o autoritate spirituală; sau: Învăţătorule, Maestre,” n.tr.), mănâncă!

32 Dar EL le-a răspuns:

EU am de mâncat o mâncare despre care voi nu ştiţi.

33 Ca urmare, ucenicii şi-au zis unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva de mâncare?”

34 YAHUSHUA le-a mai zis:

Mâncarea MEA este să fac voia CELUI Ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea LUI. 35 Nu ziceţi voi că mai sunt încă patru luni şi vine secerişul? Iată, EU vă spun, ridicaţi-vă ochii şi priviţi ogoarele; ele sunt albe, gata pentru seceriş! Chiar acum, 36 cel ce seceră primeşte răsplată şi strânge rod pentru viaţa veşnică, pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure împreună. 37 Căci în această privinţă este adevărată zicala: „Unul seamănă, iar altul seceră!” 38 EU v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi străduit; alţii s-au străduit, iar voi aţi intrat în strădania lor.

39 Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în EL din pricina mărturiei femeii care zicea: „Mi-a spus tot ce-am făcut!” 40 Aşadar, când samaritenii au venit la EL, L-au rugat să rămână la ei. Şi EL a rămas acolo două zile. 41 Mult mai mulţi au crezut apoi din pricina Cuvintelor LUI 42 şi-i ziceau femeii, „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, căci am auzit noi înşine şi ştim că, într-adevăr, Acesta este Mântuitorul lumii!”


* * * * * * *