Profeția 84

EU, YAHUVEH, Spun,

Păziți-vă (Feriți-vă) de Iluzie!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

31 Martie 2006

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

PROFEȚIA ÎNCEPE:

O(,) America, cum MĂ mâhnești. Dacă ai putea doar vedea vulturul pleșuv despre care spui că-ți reprezintă Statele, ai vedea vulturul pleșuv plângând!

O(,) poporule American, guvernul tău te trădează (constant, sau, ca regulă; notă de traducere – n.tr.). (Acești oameni, n.tr.) caută să raționeze (sau, să elibereze în regim de rații, n.tr.) ceea ce EU v-am dat vouă liber (sau, cu larghețe, sau, fără plată; același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:8, pasajul în care Domnul îi trimite pe cei 12 Apostoli în lume, „Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.). Căci voi nu doar vă veți vedea mâncarea (fiind, n.tr.) raționată, voi nu doar veți vedea rezerve de urgență (fiind, n.tr.) raționate, voi veți vedea apa (fiind, n.tr.) raționată, voi veți vedea medicamentele de care este nevoie (fiind, n.tr.) raționate. (Acești oameni, n.tr.) vor spune, „Trebuie să veniți la noi pentru permisiunea de a cumpăra.” Cei cu urechi de auzit, uitați-vă la (sau, priviți, n.tr.) vulturii deghizați drept politicienii voștri (posibil joc de cuvinte; în Limba Engleză Americană, „vulture,” „vultur,” este termen peiorativ; oameni care-i prădează și exploatează pe alții, în special când aceștia se află într-o situație foarte rea, n.tr.). Uitați-vă la (sau, priviți, n.tr.) fețele demonice ascunse în spatele fețelor de carne (sau, trupești, n.tr.). Și asta nu afectează doar America. Națiunile care sunt prea sărace să facă asta, fie c-o credeți sau nu, vor fi cele mai sigure; națiunile care sunt cele mai bogate vor fi cele mai periculoase.

O(,) America, tu care ai fost creată pentru a fi pusă de o parte și pentru a fi sfântă, o(,) cât de departe ai căzut tu. Dacă ai putea tu doar vedea vulturul pleșuv care te reprezintă, ai vedea câte dintre penele tale au fost smulse și totuși tu n-o știi, căci n-o recunoști. Națiunea ta este construită pe o iluzie. Tu ești atât de umflată în pene de mândrie și spui, „Uitați (sau, uite, n.tr.) cât de bogată sunt.” O(,) dar dacă (oamenii, n.tr.) ar putea doar vedea (sau, doar ar vedea, n.tr.), (că, n.tr.) penele tale au fost smulse. Tu nici măcar nu poți zbura, este doar o iluzie.

Tu te duci de la națiune la națiune să faci război. Băieții tăi și fetele tale sacrificându-și viețile, căci EU nici măcar nu-i/nu le numesc bărbați și femei, EU îi/le numesc băieți și fete jucându-se precum soldați de jucărie, forțați/forțate să se ducă în războaie unde EU nu i-am/le-am trimis.

O(,) câte mame plâng. Și aceste națiuni sunt forțate să-și trimită băieții și fetele să lupte împotriva agresorului (sau, bătăușului, sau, huliganului; în original, „bully,” n.tr.) care vine pe terenul de joacă. O(,) dar tu ai un deget și tu-i arăți cu degetul pe toți ceilalți și tu spui, „Tu ești cel mai rău/cea mai rea” (tradus literal; dublu-sens; și expresie care înseamnă, „Ești groaznic(ă),” n.tr.) și totuși câte degete arată (acum, sau, continuu, n.tr.) înapoi spre tine? Cei pe care tu-i numești teroriști(,) EU spun, „O(,) America, tu ești teroriștii” (neconcordanță de număr conform originalului; nu este greșit, n.tr.).

Turnurile de cărți de joc sunt gata să cadă. Tu le-ai construit (sau, ridicat, n.tr.) pe spatele bogaților, astfel încât iluzia ta să poată rămâne la locul ei (sau, pe loc, n.tr.). Tu ai minciunile, „Noi suntem națiunea celor liberi și a celor înțelepți, veniți și aduceți-vă săracii” (limbaj original similar cu un vers din imnul American, „the land of the free and the home of the brave,” țara celor liberi și a celor curajoși; de asemenea, limbaj similar cu un sonet American (o poezie) gravat(ă) pe baza Statuii Libertății din New York, Statele Unite, „Dați-mi obosiții voștri, săracii voștri, / Masele voastre de oameni îngrămădite tânjind să respire (sau, sufle) libere (sau, liber), / Deșeul nenorocit al țărmului vostru plin (până la refuz cu oameni);” poezia a fost scrisă în 1883 pentru a strânge bani pentru construcția bazei (soclului) Statuii Libertății. Subiectul poeziei reflecta faptul că în acel timp Statele Unite primeau mulți imigranți din Europa, marea majoritate oameni foarte săraci care voiau să aibă o viață mai bună. Statuia Libertății era primul lucru pe care-l vedeau acești oameni în Lumea Nouă. Birourile de imigrare erau aproape de statuie și oamenii se duceau acolo după ce debarcau de pe vapor; erau inspectați, își declarau numele și deveneau cetățeni, n.tr.). Dar când săracii vin, tu ești o iluzie a unei minciuni. Ce le faci tu lor? Cum îi tratezi tu pe ei? Ei (sau, acești oameni, n.tr.) sunt tratați (drept, n.tr.) mai puțin decât ființe umane. Ei sunt ușuiți (sau, goniți; în original, „scurried out,” n.tr.) afară ca și cum sunt șobolani. Ei sunt puși în cursele tale guvernamentale. Tu-i etichetezi imigranți, ilegali. Nu ești tu cea care i-a invitat aici? Ce face (posibil și, caută, n.tr.) Statuia ta a Libertății acolo? „Veniți la țara celor liberi și a celor curajoși.”

EU TE SCUIP, O(,) AMERICA! (litere mari conform originalului, n.tr.)

Tu obișnuiai să critici națiuni care torturau (sau, care aveau practica sau obiceiul de a tortura, n.tr.). Acum uite de ce sunt pline undele tale (TV, radio, etc., n.tr.). Să nu-i torturăm noi pe ei până ne torturează ei pe noi? Nu-i poți vedea (sau, nu-i vezi, n.tr.), o(,) America, pe (oamenii, n.tr.) care cu adevărat sunt de-ai MEI? Nu poți tu vedea (sau, nu-ți dai tu seama, sau, nu vezi, n.tr.) cum schimbarea gărzii a luat loc? Ceea ce EU am profețit de la această Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.) cu ani în urmă a luat acum loc. Există câțiva dintre ei, există foarte puțini care sunt rămășița MEA care încă sunt politicieni care încă încearcă atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) dau cu capetele lor de peretele birocrației, al ipocriziei, dar (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) demisionează (sau, pleacă, lăsând în urmă lucrul la care lucrau, n.tr), ei/ele renunță, ei/ele compromit cu (sau, compromit fiind învinși/învinse de, n.tr.) minciunile guvernului.

America, tu zbori singură. Crezi că ai prieteni? Ei te urăsc pe la spate. Tu-i mituiești ca un agresor (sau, copil agresiv, bătăuș; „bully,” n.tr.) pe un teren de joacă, tu n-ai niciun (sau, nici măcar un singur, n.tr.) prieten. Așteaptă până (sau, stai să vezi, n.tr.) când celelalte națiuni își dau seama că tu ești doar o iluzie. Tu ești un abur în aer. Nu există nici măcar un foc acolo. Tu ești doar un puf (sau, o suflare mică, n.tr.) de fum (posibil joc de cuvinte; „puff,” „norișor,” poate însemna și laudă exagerată, grandomanie, n.tr.). Așteaptă până (sau, stai să vezi, n.tr.) când celelalte națiuni află că ești un vultur jumulit. De ce? Pentru că n-ai vrut (sau, ai refuzat, n.tr.) să i te supui autorității MELE. De ce? Pentru că M-ai dat afară (în șuturi; „kicked ME out,” n.tr.) din școlile tale (posibilă referire la faptul că religia nu se mai studiază în școli în Statele Unite, n.tr.). Tu n-ai vrut ca Cele Zece Porunci să fie văzute în (curțile interioare ale clădirilor guvernamentale, „courtyards,” n.tr.), la tribunale. Ipocrizia celor care se numesc pe sine Curtea Supremă („The Supreme Court,” curtea supremă de justiție a Statelor Unite, n.tr.).

EU îi vorbesc nu doar Americii acum (sau, în acest moment, n.tr.), deoarece acest Profet le este trimis tuturor națiunilor. Ultimul lucru pe care EU îl fac este că EU te-am călit (posibil și, pregătit; în original, „seasoned;” în mod literal, acest cuvânt descrie adăugarea condimentelor la mâncare sau carne pregătită pentru a fi gătită; expresie similară cu „a face cu ou și cu oțet,” dar mai puțin intensă, n.tr.) America, acum EU, YAHUVEH, te mustru (în special, aspru sau dur, n.tr.) în mod deschis (sau, public, n.tr.). O(,) America, tu crezi că ai fost în siguranță de boli. Tu ești cea care manufacturează minciunile biologice. Minciunile chimice de război chimic. Tu-MI otrăvești cerurile (în Statele Unite, cerul este foarte rar senin când nu sunt nori; avioanele elimină un jet alb de chimicale care acoperă cerul. Acestea sunt folosite pentru a preveni răspândirea dăunătorilor pe culturile agricole, dar s-a demonstrat că sunt făcute și pentru a afecta sănătatea oamenilor; de obicei provoacă diverse forme de cancer. Se numesc „chem trails,” urme/dâre chimice, n.tr.). Dar EU nu-i voi permite acestui Profet să proclame acest Cuvânt până când ea nu este în siguranță.

O(,) dar America, tu care ești birocrația și ipocrizia, tu care-i calci (apăsat, până-i strivești, n.tr.) pe cei mici (expresie; pe oamenii săraci sau de condiție medie; oameni care nu sunt bogați și care muncesc pentru fiecare zi, n.tr.) dedesubtul labelor picioarelor tale, bogații și puternicii care iau puținul pe care ei îl au de la cei mici (expresie; sau, oamenii săraci sau de condiție medie n.tr.) și-l dau acestora. Ce preț vei plăti tu. (punct conform originalului, n.tr.) Crezi că comploturile (sau, mașinațiile, sau, intrigile, n.tr.) tale negre vor funcționa (posibilă referire la „black ops,” „operațiunile negre,” sau secrete, ale Guvernului American, în care este direcționată o mare parte a venitului din taxele plătite de populație, n.tr.)? Crezi că ai fost protejată de ceea ce ai făcut? Crezi că vei omorî masele (de oameni, n.tr.) săraci și că mânia MEA nu te va atinge? O(,) oamenilor de știință proști (sau, nebuni, sau, aiuriți, sau, lipsiți de bun-simțul rațiunii; în original, „foolish;” același termen le desemnează pe fecioarele nebune în versiunea standard în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „nesăbuite,” n.tr.). O(,) medicilor proști (sau, nebuni, sau, aiuriți, sau, nesăbuiți; notă anterioară, n.tr.), EU vă voi buimăci (limbajul original, „confound,” care înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal, este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.). Pentru cei/cele care cu adevărat sunt de la MINE (sau, de-ai MEI/de-ale MELE, n.tr.) YAHUVEH, pentru cei/cele care cu adevărat ÎL pun pe Fiul MEU YAHUSHUA drept Mesia și Domn al vieții lor, pentru cei/cele care NE iubesc și se supun și se străduiesc să fie sfinți/sfinte în fiecare zi. EU am pus ceea ce este un adevărat vaccin în aer, EU am pus antibiotice supranaturale acolo și va fi precum copiii lui Israel și aceste molime (termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) nu s-au apropiat de ei.

Și acum EU le vorbesc tuturor națiunilor lumii, satana caută să folosească America pentru a aranja (sau, pregăti, n.tr.) o reacție în lanț în care toate guvernele voastre din lung și-n lat vă vor trăda în același mod. Unele dintre ele deja au făcut-o dar EU vă fac aceleași promisiuni vouă. Rugați-vă (pentru, n.tr.) o binecuvântare asupra acelei ape de fiecare dată când beți, spuneți, „Aceasta reprezintă Apa Vie a lui YAHUSHUA ha MASHIACH și nimic nu-mi poate face rău (sau, nu mă poate răni, n.tr.).” Nu beți intenționat ceea ce știți că este întinat (sau, infectat, n.tr.). Când EU nu vă dau nicio altă cale atunci (sau, acela este momentul când, n.tr.) va fi nevoie de credință (sau, încredere în DUMNEZEU; în original, „faith,” n.tr.).

Rugați-vă asupra acelei mâncări căci nu veți ști dacă e clonată (posibil și, modificată genetic; în original, „cloned,” n.tr.) (link în Limba Engleză, n.tr.) sau nu. Țineți minte, satana vrea să contrafacă tot ceea ce EU am creat. El o face prin numele științei. Dar rugați-vă asupra acelei mâncări (sau, peste acea mâncare, n.tr.), credeți-MĂ, credeți că EU vă voi proteja. Credeți că EU voi pune viață într-o carne care vă va binecuvânta corpul și nu-l va blestema. Deoarece EU vă spun, carnea clonată este o contrafacere trimisă din Iad, pentru a spune, „Eu pot crea exact la fel cum poate crea el, mâncați mâncarea mea este mai bună, eu pot crea un pui (de găină, n.tr.) care nu va avea (sau, nu are, n.tr.) gripa aviară (link în Limba Engleză, n.tr.).

Proștilor (sau, nebunilor, sau, aiuriților, sau, nesăbuiților; notă anterioară, n.tr.), oamenilor de știință, credeți că EU nu știu că voi sunteți cei/cele care ați fabricat acea boală? Ea n-a venit de la MINE. Când (acești oameni, n.tr.) spun, „Trebuie să fiți vaccinați, o(,) e un virus mortal, mortal aici. Trebuie să vă adunăm (sistematic, n.tr.) și să vă punem într-un stadion dacă nu vă veți supune (sau, dacă nu vreți, sau, nu veți vrea, să vă supuneți, n.tr.). Nu vă putem permite (sau, lăsa, n.tr.) să-i contaminați pe restul.”

Fugiți, fugiți, fugiți, Micuții MEI, fugiți, fugiți, fugiți departe, fugiți de FEMA (Federal Emergency Management Agency, agenție federală care ajută în caz de dezastre; au intervenit în cazul Uraganului Katrina, care a afectat sud-estul Statelor Unite în August 2005, n.tr.), și fugiți de orice birocrație care vă spune să vă înlăturați credința (sau, încrederea, n.tr.) în MINE. Protestați cât încă mai aveți (posibil, o, n.tr.) voce, protestați. Blocați liniile (posibil, telefonice de acces public ale, n.tr.) Capitoliului (din capitala Statelor Unite, Washington D.C.; posibil, prin a suna foarte mult/des, n.tr.), spuneți „Nu ne veți lua (sau, nu vă vom lăsa să ne luați, n.tr.) proviziile să vi le dăm (în, n.tr.) acest oraș (vag în original; sau, să vă dăm acest oraș, n.tr.), nu ne veți raționa (sau, nu vă vom lăsa să ne raționați, n.tr.) mâncarea, nu ne veți raționa (sau, nu vă vom lăsa să ne raționați, n.tr.) apa, nu ne veți raționa (sau, nu vă vom lăsa să ne raționați, n.tr.) proviziile de urgență.” Nu vă dați seama (tradus literal, nu puteți vedea, sau, înțelege, n.tr.) dacă rămâneți tăcuți/tăcute, iluzia va câștiga? Nu v-am avertizat EU, acum câte Profeții (sau, cu câte Profeții în urmă, n.tr.), că homosexualii erau în minoritate dar acum voi credeți minciunile iluziei.

America, tu ești cea care fabrică minciunile iluziei. Acum tu ai dus acea minciună peste tot în această lume și ai răspândit-o în lung și-n lat și totuși ea este o minciună. Homosexualitatea este încă în minoritate și totuși ei (sau, oamenii, n.tr.) ratifică legi și ei schimbă legi pentru a aproba (în mod oficial, n.tr.) ceea ce EU am spus că este o abominare. America, tu vei secera ceea ce ai semănat, exact așa (sau, exact la fel, n.tr.) cum au făcut Sodoma și Gomora.

Dar cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ai sămânței (sau, seminției, n.tr.) lui Avraam care sunt Sfinți/Sfinte și EU nu vorbesc despre Evreii biologici. EU le vorbesc celor altoiți/altoite (gen nespecificat în original, n.tr.) înăuntru (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 11:17-21, în care se explică faptul că oamenii care nu sunt Evrei din punct de vedere biologic devin Evrei din punct de vedere spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA ca Dumnezeu, Domn și Mântuitor personal al fiecăruia/fiecăreia, „Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!“ 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.), altoiți/altoite înăuntru unul/una în fiecare trib pe măsură ce ei/ele au fost altoiți/altoite în Fiul MEU YAHUSHUA ha MASHIACH. Căutați-MĂ, EU nu vă voi dezamăgi. Există moduri în care EU vă voi proteja. Dar acum nu este timpul (sau, momentul, n.tr.) să jucați jocul bisericii prefăcuților. Învățați adevărul și învățați-l repede, nu urmați doctrinele făcute de om, bisericile Babilonului, bisericile organizate. EU repet, căutați adevărul(,) asta este ceea ce vă va elibera (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 8:32; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci YAHUSHUA le-a zis iudeilor care crezuseră în EL, „Dacă rămâneţi în Cuvântul MEU, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii MEI. 32 Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera,”” n.tr.).

Acesta este motivul pentru care am ridicat EU această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.). Acesta este motivul pentru care am ridicat-o EU pe aceasta pe care EU am numit-o a MEA Ringmaiden (notă anterioară, n.tr.) să le fie Profet națiunilor, să le avertizeze, UN SIGILIU (sau, O PECETE, n.tr.) ESTE PE PUNCTUL DE A FI ELIBERAT(Ă) (sau, deschis/deschisă, n.tr.)! Dar mai întâi EU o fac pe a MEA Ringmaiden să fie în (completă, n.tr.) siguranță (sau, o aduc într-un loc sau o situație complet sigură, n.tr.) [sau] acest cuvânt nu va fi eliberat.

Și Elisabeth [Elisheva], EU am văzut fiecare lacrimă. O Sfinților/Sfintelor (gen nespecificat în original, n.tr.), restul Miresei lui YAHUSHUA, EU am una dintre lacrimile voastre, absolut fiecare (emfază în original; „each and every one,” n.tr.) din lacrimile voastre. Ele sunt depozitate într-o fiolă (tradus literal; posibil, sau, sticluță; în original, „vial,” fiolă de sticlă; un limbaj similar este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Psalmului 56:8, care denumește acest obiect „bottle,” „sticlă;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „burduf:” „DUMNEZEULE, doboară popoarele cu mânie! / 8 TU numeri zilele pribegiei mele; / pune-mi lacrimile în burduful TĂU! / Să nu fie ele oare în cartea TA?” Sfintele Profeții se referă des la acest obiect, n.tr.), ele sunt sfinte înaintea MEA. Căci de fiecare dată când a trebuit să sacrificați, căci de fiecare dată când ați strigat (sau, apelat la Dumnezeu; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.), „TE rog o(,) YAHUVEH, unde ești?” EU am lacrimile voastre pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) plângeți pentru familia voastră. EU am lacrimile voastre nu doar acum, ci (și, n.tr.) în viitor.

Toți cei/Toate cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care veți fi Oaspeții la Supeul de Nuntă al Mielului, EU am lacrimile voastre chiar înainte (sau, dinainte, n.tr.) ca voi să le vărsați. Ele sunt deja aici căci EU știu ce v-ați ruga chiar înainte ca voi să vă rugați și EU vă voi răspunde (posibil și, și EU aleg sau vreau, întotdeauna, să vă răspund; sau, EU cu adevărat, sau, cu siguranță, vă voi răspunde, n.tr.) chiar înainte ca voi să vă rugați. EU M-am dus (posibil sau, am mers, n.tr.) înaintea voastră chiar înainte ca voi să trebuiască să suferiți. Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care auziți asta în jurul acestei lumi, EU (posibil, vă vorbesc; posibil și, spun, n.tr.) pace vouă. Căci unii/unele dintre voi vor (sau, veți, n.tr.) fi martirizați/martirizate. Mulțimi dintre voi vor (sau, veți, n.tr.) fi martirizați/martirizate. O(,) dar voi veți avea pacea lui YAHUSHUA, exact așa cum Ioan Botezătorul a spus, „Luați-mi capul, vreau să mă duc acasă.” Exact așa cum voi veți spune, „Gata, termină cu asta (posibil, cu execuția, n.tr.), vreau să mă duc acasă.” Căci EU vă promit aceasta, EU vă voi da vise cu Raiul. EU vă voi da un pregust (în original, „a foretaste;” sau, o mostră, n.tr.) de viziuni cu Raiul.

Într-un mod, cumva, toată lumea care va fi martirizată, toată lumea care a fost martirizată de dragul Fiului MEU YAHUSHUA, EU vă voi da o licărire a (sau, o privire trecătoare asupra, n.tr.) Raiului și EU am dat o licărire a (sau, o privire trecătoare asupra, n.tr.) Raiului astfel încât corpul lor nu s-a dus la mormântul lui fără a primi o licărire a (sau, o privire trecătoare asupra, n.tr.) feței lui YAHUSHUA și EU le scot spiritul (sau, duhul, n.tr.) din corpul lor chiar înainte ca corpul lor să simtă vreo durere. Vă promit asta. Vă promit asta. Vă promit asta.

Vi-l amintiți pe Ștefan? (Faptele Apostolilor 7:54-59, „Când au auzit ei acestea, s-au înfuriat şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55El însă, plin de DUHUL SFÂNT, a privit spre cer, a văzut Slava lui DUMNEZEU şi pe YAHUSHUA stând la dreapta lui DUMNEZEU 56şi a zis: ‘Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului (traducere incorectă conform Sfintelor Profeții, pentru că YAHUSHUA nu a fost fiul biologic al niciunui bărbat uman (ființă umană de gen masculin); traducerea corectă a expresiei Grecești este Fiul Umanității, n.tr.) stând la dreapta lui DUMNEZEU!’ 57Atunci ei au început să strige cu glas tare şi n-au vrut să mai asculte, ci s-au repezit într-un singur gând asupra lui; 58l-au scos afară din cetate şi l-au lovit cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul (viitorul Sfânt Apostol Pavel, n.tr.). 59 Şi-l loveau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: ‘DOAMNE YAHUSHUA, primeşte duhul meu!’” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) N-a privit el și nu s-a deschis cerul, nu L-a văzut el pe YAHUSHUA înainte ca el să fie lovit de prima piatră și el n-a simțit vreo durere? Spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui a fost luat, EU vă promit asta. Dar jale (sau, vai, n.tr.) fie de călăi. El (posibil, călăul, n.tr.) nici măcar nu poate concepe oroarea pe care el o va simți, nu doar acum pe acest pământ, ci pentru toată eternitatea. Astfel păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) voi care credeți că puteți tortura și scăpa cu acest lucru (sau, scăpa nepedepsiți/nepedepsite, n.tr.), voi nici măcar nu puteți concepe ce vă voi face EU vouă când vă atingeți de unul dintre cei Sfinți ai MEI/una dintre cele Sfinte ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.).

Binecuvântați sunt toți (oamenii, n.tr.) care sunt invitați la Supeul de Nuntă al Mielului, voi veți fi îmbrățișați/îmbrățișate (sau, cuprinși/cuprinse în brațe; posibil și, acceptați/acceptate cu brațele deschise, n.tr.). Voi nu sunteți doar un Oaspete, voi sunteți un Oaspete V-I-P (ortografiat conform originalului; silabisit în original, n.tr.), pentru ca voi să fiți acolo(,) voi ați plătit prețul suprem și Mireasa vă va îmbrățișa (notă anterioară, n.tr.), mai mult (de toate; posibil și, mai presus de toate, n.tr.) EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA vă (voi, sau, vom; număr nespecificat în original, n.tr.) îmbrățișa (sau, cuprinde în brațe; sau, accepta cu brațele deschise, n.tr.). Cei 24 de (oameni, n.tr.) bătrâni (sau, vârstnici; în original, „the 24 elders;” gen nespecificat în original; posibilă referire la persoanele descrise în Apocalipsa 4:4, același limbaj cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De jur împrejurul Tronului (lui DUMNEZEU, n.tr.) erau douăzeci şi patru de tronuri, iar pe aceste tronuri şedeau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap coroane de aur,” n.tr.) vă vor îmbrățișa (notă anterioară, n.tr.), cele patru ființe vii (posibilă referire la ființele descrise în Apocalipsa 4:6-8; același limbaj, „the four living beings;” „În mijloc, de jur împrejurul Tronului (lui DUMNEZEU; conform notelor ediției, „în mijlocul Tronului şi de jur împrejurul Tronului,” limbaj literar, n.tr.), erau patru fiinţe vii, pline de ochi în faţă şi în spate. 7 Prima fiinţă vie era asemenea unui leu, a doua fiinţă vie era asemenea unui viţel, a treia fiinţă vie avea faţa ca a unui om, iar a patra fiinţă vie era asemenea unui vultur care zboară. 8 Fiecare dintre cele patru fiinţe vii avea şase aripi şi era plină de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru,” n.tr.) vă vor îmbrățișa, îngerii Raiului vă vor îmbrățișa (notă anterioară, n.tr.). Astfel nu compromiteți, nu credeți minciunile iluziei, căci fiul pierzaniei (tradus literal; expresia originală, „the son of perdition,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 17:12 și 2 Tesaloniceni 2:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când eram cu ei (referire la Sfinții Apostoli, n.tr.), îi păzeam EU în Numele TĂU, pe care MI L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 41:9 sau Proverbe 24:22, n.tr.)” și, „Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia (conform notelor ediției, sau, răzvrătirea, n.tr.) şi înainte să fie descoperit omul fărădelegii (conform notelor ediției, cele mai multe manuscrise conţin „omul păcatului,” însă cele mai importante conţin varianta din text, n.tr.), fiul distrugerii, 4 cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu (conform notelor ediției, sau, un dumnezeu, sau, divin, n.tr.);” citat extins pentru context, n.tr.), adevăratul Iuda, este pe punctul de a se întoarce, fiul satanei. Nu compromiteți. Nu credeți minciunile iluziei. Nu credeți bisericile Babilonului; întorceți-vă la ceea ce a predat (sau, i-a învățat pe oameni, n.tr.) prima biserică.

Nu credeți modul în care Paul, Shaul (Sfântul Apostol Pavel, n.tr.), a fost înțeles greșit și tradus greșit iar și iar. El era Evreu, el niciodată n-a părăsit (sau, lăsat în urmă; posibil și, lepădat, n.tr.) asta. O(,) minciunile care se spun. Bineînțeles că mântuirea voastră nu depinde de circumcizia cărnii (sau, a naturii carnale a omului, sau, a corpului, n.tr.), căci acum (este vorba despre, sau, aceasta este, n.tr.) circumcizia inimii. Acesta este un argument nesăbuit (sau, nebunesc, sau, aiurea; notă anterioară; „foolish,” n.tr.), exact ca (argumentul că, n.tr.) vechiul legământ de sânge nu mai este în vigoare pentru că există un nou Legământ de Sânge(,) acest lucru nu înseamnă că Shabbatul MEU nu mai este încă în vigoare.

Doar pentru că Grecii I-au dat Fiului MEU un nume, doar pentru că Biblia King James (în original, „the King James Bible;” versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză; terminată în anul 1611, n.tr.) a repetat numele de Jesus Christ (Iisus Hristos, n.tr.) iar și iar nu înseamnă că Numele LUI a fost (sau, s-a, n.tr.) schimbat. El va rămâne întotdeauna un Nume Ebraic, un Nume care deține (sau, poartă înăuntrul lui; „holds,” n.tr.) Numele lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). EU, YAHUVEH, un Nume care este ceva care-i amintește (în original, „a reminder,” n.tr.) acestui pământ de prețul pe care Fiul MEU YAHUSHUA a trebuit să-l plătească. Din nou, EU o voi spune iar și iar și iar și iar și iar, voi o puteți numi pe această profet (Elisabeth [Elisheva], n.tr.) blasfemiatoare, voi o puteți calomnia (verbal, n.tr.), puteți spune că se duce în iad, dar EU vă spun aceasta, EU, Regele Creației, EU Sfântul(,) Cel Etern (în original, „the Holy Eternal One;” gen nespecificat, n.tr.), vă spune (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) asta, Numele LUI care este deasupra tuturor Numelor, este numit după EU, YAHUVEH. EU, YAHUVEH, el (Numele de YAHUSHUA, n.tr.) înseamnă „YAH SALVEAZĂ” (sau, „YAH MÂNTUIE;” același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saves,” n.tr.). [Citiți despre Numele Sacre de YAHUVEH și YAHUSHUA (link în Limba Engleză, n.tr.)]

Nimic nu s-a schimbat, pentru că EU am cinstit numele de Iisus Hristos, pentru că EU am uns numele de Iisus Hristos, pentru că EU am mântuit (sau, salvat, n.tr.) în numele de Iisus Hristos, pentru că EU am izbăvit și am făcut semne, minuni și miracole în numele de Iisus Hristos, pentru că EU încă fac (aceste lucruri, n.tr.) în numele de Iisus Hristos nu înseamnă că voi nu trebuie să cunoașteți Adevăratul LUI Nume Ebraic. Voi veți fi și sunteți trași/trase la răspundere pentru ceea ce știți. Pentru că EU am permis (sau, alocat, n.tr.) tot acest timp pentru ca voi să vă adunați și să numiți Duminica Ziua MEA de Sabat, EU am făcut același lucru, EU am permis (acest lucru, n.tr.). N-a fost voia MEA, EU am permis (acest lucru, n.tr.). Dar în Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) satana vă va arăta cum (sau, în ce mod, n.tr.) va contraface el. [Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de Bisericile de Duminică (link în Limba Engleză, n.tr.)]

Căci din nou EU spun, chiar și evangheliștii cei foarte bogați (oameni care discută despre religie sau subiecte de moralitate în public sau la televizor; atât clerici cât și laici; de obicei au audiență mare pentru că oferă soluții facile la problemele vieții; în original, „evangelists,” n.tr.) care știu acest adevăr au vândut acest adevăr, au compromis acest adevăr, vă vor conduce drept în brațele lui anti-mesia, fiul satanei. Și (acești oameni, n.tr.) vor spune, „Acela este Iisus Hristos, acela este al vostru Mesia, el a venit. El a venit și acum pace este peste tot pe acest pământ, nu vă îngrijorați cu privire la Iad.” De ce nu vă dați seama? Ei (sau, acești oameni, n.tr.) nu vor să MĂ contrafacă pe MINE. Numele MEU este YAH. Regele James va plăti (Regele James al VI-lea al Scoției și I al Angliei (1566-1625) (King James VI and I), succesorul Reginei Elisabeta I, a autorizat traducerea Bibliei în Limba Engleză în anul 1604. Biblia King James („King James Bible,” sau, KJB; cunoscută și drept, „King James Version,” KJV, Versiunea King James), terminată în 1611, rămâne versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză până în ziua de astăzi. Regele James n-a autorizat ca toate manuscrisele Creștine ce existau atunci să fie incluse în această ediție, n.tr.). Regele James a plătit când el a șters (tradus literal, acoperind cu o pată de cerneală pentru a nu fi văzut; „blotted out,” n.tr.) Numele Sacru al Fiului MEU. CITIȚI! CITIȚI! CITIȚI! (litere mari conform originalului, n.tr.) Studiați și înfățișați-vă ca oameni încercați (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Nu a fost întotdeauna King James, citiți sfintele manuscrise. Citiți unde sunt traducerile Ebraice. Citiți unde chiar (și, n.tr.) Aramaicii ÎI cunosc Numele. DE CE? DE CE? DE CE (litere mari conform originalului, n.tr.) nu vreți să credeți?

Prin atâta suferință va trece biserica Creștină pentru că (acești oameni, n.tr.) i-au aruncat afară (sau, respins, n.tr.) pe Evreii Mesianici. Și voi ai sinagogilor Evreiești Mesianice, EU vă arăt cu degetul și pe voi. Voi, care ați scos Numele MEU YAH și ați spus, „Yeshua este suficient” (Evreii Mesianici ÎL numesc pe YAHUSHUA „Yeshua,” n.tr.). Voi n-ați vrut să-i jigniți pe Evreii Ortodocși. Voi ați compromis. Voi care o numiți pe această Profet a MEA care vorbește (în acest moment, n.tr.), cineva care folosește Numele Sacru (posibil și, Numele Sacre; număr nespecificat în original; „a Sacred Name user,” n.tr.), voi aveți dreptate, din acest motiv (sau, de asta, n.tr.) am uns-o EU pe ea și nu pe voi. Voi care îndrăzniți să-MI ortografiați Numele „D-zeu” (în original, „G-d,” în loc de „God,” n.tr.). Ce-i aia? Ce-ar trebui să însemne aia pentru MINE? Voi chiar ÎMI luați (și, n.tr.) Deitatea (sau, Zeitatea; posibil și, Statutul, Calitatea, sau Natura (Caracterul) Divin(ă); în original, „MY Deity,” n.tr.) și apoi vă întrebați, unde sunt miracolele din vechime? De ce nu-i putem aduce pe cei morți în biserici? De ce nu învie (acum, sau, de obicei, n.tr.)? Unde sunt miracolele din vechime? Dacă am aduce (sau, am vrea să aducem, n.tr.) leproșii, de ce n-ar fi (acești oameni, n.tr.) vindecați (sau, tradus literal, curățați complet sau purificați de boala lor; termen arhaic; apare în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză în pasajele unde DOMNUL îi vindecă pe leproși; „cleansed,” n.tr.)? Dacă-i aducem pe paralizați, de ce nu umblă? Dacă-i aducem pe muți, de ce nu vorbesc? Când îi aducem pe surzi, de ce nu aud? Când îi aducem pe cei (sau, oamenii, n.tr.) bolnavi terminal, de ce nu trăiesc (sau, posibil, supraviețuiesc bolii lor, n.tr.)?

Biserici prostești (sau, nebune, sau, aiurite, sau, nesăbuite; precum cele cinci fecioare din pildă, „foolish;” notă anterioară, n.tr.) ale Babilonului, de ce nu ascultați? Faceți (lucrurile, n.tr.) după modul vechi (sau, din vechime, n.tr.) și veți vedea aceste miracole din nou. EU vă spun toate acestea chiar înainte ca mânia MEA să fie exprimată (fără rețineri; tradus literal, să fie turnată complet, n.tr.). Nu-i trimit EU pe Profeții MEI să avertizeze înainte să vină judecata (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Amos 3:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii;” referință citată des în contexte similare în Sfintele Profeții, n.tr.)? Voi în bisericile voastre organizate, bogate(,) pompoase, voi și biserica făcută din sticlă (posibilă referire la faimoasa Catedrală de Cristal a unei biserici Romano-Catolice din California, n.tr.), voi care nu vreți (sau, refuzați, n.tr.) să vorbiți ce este păcatul, voi care luați (sau, acceptați, n.tr.) mita guvernelor, voi care le puneți botniță și-i dați afară pe profeți (tradus literal, în șuturi, n.tr.). A MEA RUACH ha KODESH nici măcar nu este în bisericile voastre. Totul este o iluzie, un truc al diavolului, cu nimic diferită de un David Copperfield (magician faimos American, n.tr.), un magician care operează sub puterea satanei. Sau unul care se numește pe sine Criss Angel (un magician care sfidează moartea (din Statele Unite și el, cu spectacole în Las Vegas, etc., n.tr.)) care este un înger căzut în deghizare. Care nici măcar nu este om (sau, ființă umană, n.tr.). El este o iluzie înaintea ochilor voștri.

Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi spirituale, voi veți auzi (sau, veți vrea, sau veți accepta, să auziți, n.tr.). Pentru cei/cele dintre voi, care sunteți oaspeți, nu ghiciți. Pentru cei/cele dintre voi cu ochi spirituali de văzut, voi sunteți cei/cele pe care EU i-am/le-am binecuvântat. Voi sunteți cei/cele care veți fi protejați/protejate; voi sunteți cei/cele care-MI auziți cuvintele. Voi sunteți cei/cele pe care EU îi/le numesc Cei Sfinți ai MEI/Cele Sfinte ale MELE. Voi sunteți cei/cele care luați acest Cuvânt și pe măsură ce (posibil și, atunci când; posibil și, precum, n.tr.) această Ringmaiden l-a proclamat îl veți suna (sau, posibil, face să răsune; cuvântul original, „ring,” înseamnă a suna clar și cu reverberații; în anumite contexte înseamnă și a bate clopotele, n.tr.) în jurul acestui pământ. Căci EU sunt pe punctul de a vă arăta Cine este EU, YAHUVEH (neconcordanță în original; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). EU sunt pe punctul de a vă arăta. Știți voi cât de fragil este pământul vostru? Știți voi că este o iluzie că voi însuși (sau, chiar și, n.tr.) stați pe loc? Imaginați-vă un (obiect; în original, „top,” posibil de la „spinning top,” titirez, n.tr.) care se învârtește atât de repede și tot ceea ce trebuie să faci este doar să-l atingi, asta e tot ce fac EU(,) doar îl ating și el iese din rotație (chiar și, n.tr.) atât de puțin, căci EU de-abia, de-abia îl pot atinge sau toți/toate dintre voi ați zbura de pe el.

Și uitați-vă la vremea voastră (sau, condițiile meteorologice; „weather,” n.tr.). O(,) EU vă știu (sau, cunosc, n.tr.) pe voi în țările care au mașinăria vremii (posibilă referire la tehnologia prin care se controlează artificial vremea și activitatea seismică, HAARP, deținută și de guvernul American; în original, „the weather machine,” n.tr.). O(,) EU știu unde sunteți. EU râd de mașinăria voastră a vremii căci EU vă voi arăta Cine a creat vremea. EU vă voi arăta Cine a creat grindina. EU vă voi arăta Cine creează cutremurele și furtunile și tsunami-urile. EU vi-L voi arăta pe Creatorul tornadelor și vârtejurilor de vânt (în original, „whirlwinds,” n.tr.). EU vă voi face mașinăria de rușine. Ce veți face voi, locuitori ai pământului(,) când EU îi dau (sau, îi voi da, n.tr.) un șut taburetului (cuvântul original, „footstool,” tradus literal drept scaun pentru labele picioarelor sau taburet, este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 66:1; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „așternutul picioarelor,” „Aşa vorbeşte DOMNUL: / «Cerul este tronul MEU, / iar pământul este aşternutul picioarelor MELE!” n.tr.), căci EU de-abia l-am atins. Ce veți face voi când EU îi voi da un șut? EU am călcat apăsat cu un picior. Ce veți face voi când EU, YAHUVEH, calc apăsat cu ambele picioare?

Voi care credeți că sunteți atât de bogați/bogate și măreți/mărețe și puternici/puternice, voi care aveți iluzia voastră a bogăției, voi care-i călcați (puternic; până-i striviți, n.tr.) pe săraci sub laba piciorului vostru. Ce veți face voi când EU sfâșii acea bogăție din mâinile voastre, când voi sunteți săracii (sau, săracul, n.tr.) și săracul este cel/cea pe care EU îl/o ridic (gen nespecificat în original, n.tr.). Când voi sunteți cel/cea care flămânzește și însetează și (este, n.tr.) fără casă și toate posesiunile voastre valoroase au dispărut, când voi sunteți cei/cele care v-ați construit casele sub pământ (sau, subteran; în original, „underground;” posibilă referire la bunkerele subterane, „underground bunkers;” în Statele Unite, oamenii bogați și-au construit bunkere subterane în care să se retragă în caz de dezastru nuclear sau climateric, război, etc.; acestea sunt utilate ca niște apartamente de lux; marea majoritate a populației nu-și poate permite așa ceva și este la mila lui Dumnezeu, fiind supuși la orice se întâmplă, n.tr.) și EU îl voi inunda (număr singular conform originalului, n.tr.) și toate comorile voastre vor fi distruse.

Voi care ați construit orașele subterane și credeți că sunteți atât de în siguranță (emfază conform originalului, n.tr.). Ce veți face voi când EU, YAHUVEH, îi pun un sfârșit (sau, capăt, n.tr.) iluziei voastre și vă îngrop în ele ca în morminte.

Doar ceea ce voi faceți pentru Fiul MEU YAHUSHUA ha MASHIACH va conta. Ce faceți cu banii pe care EU v-am permis să-i aveți. Doar cuvintele pe care voi le vorbiți cu gura voastră lângă spovedania (sau, confesiunea, n.tr.) voastră, căința voastră, lauda voastră și venerația voastră, doar mărturia voastră (spirituală, n.tr.), doar mărturia voastră pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) îi avertizați pe alții ce am vorbit EU va conta, doar mărturia voastră cu privire la (sau, despre, n.tr.) prețul pe care Fiul MEU YAHUSHUA l-a plătit cu cuvintele pe care EU, YAHUVEH, le spun va conta.

Când voi stați înaintea MEA și vă lăudați (sau, dați mari, n.tr.) și spuneți, „Eu i-am dat acelei carități (sau, organizații caritabile, n.tr.),” a fost (posibil, donația voastră; posibil și, cauza căreia i-ați donat, n.tr.) bazată în (posibil și, pe, n.tr.) MINE? I-ați hrănit voi pe (Oamenii, n.tr.) Cei Sfinți ai MEI? I-ați ajutat voi (fie și puțin, astfel încât să le fie mai ușor; „help out,” n.tr.) pe Profeții MEI sau i-ați lăsat voi să funcționeze în lipsă? Acelea sunt întrebările pe care EU (cu adevărat; emfază în original; de asemenea dublu-sens, atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I’M,” care înseamnă „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) vi le voi pune. Chiar cei/cele dintre voi care sunteți chemați/chemate (sau, vă cheamă, n.tr.) după Numele MEU (posibil, Creștinii, numiți după numele lui Hristos, n.tr.), chiar cei/cele dintre voi care-L puneți pe YAHUSHUA primul în viața lor și dragostea lor (pronume conform originalului, n.tr.), EU (cu adevărat; emfază în original; de asemenea dublu-sens; notă anterioară, n.tr.) vă voi întreba, „Ce-ați făcut voi să ajutați această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) să proclame aceste cuvinte?” Voi MI-ați auzit vocea, voi M-ați crezut. Ce-ați făcut?

Ați compromis? Ați împărtășit ce ați avut (sau, aveați, n.tr.)? Ați oferit un loc de sanctuar? Ați dat voi fie (sau, măcar, n.tr.) și un pahar cu apă unui profet în Numele MEU? În Numele Fiului MEU YAHUSHUA? (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:42, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe CEL CE M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui (conform notelor ediției, sau, ca pe unul care este, n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata;” citat extins pentru context, n.tr.) Ați spus voi doar (posibil și, măcar, n.tr.) „Dumnezeu să te binecuvânteze, mă voi ruga pentru tine” sau ați fost o binecuvântare? Acestea sunt întrebările pe care EU vi le voi pune când stați înaintea tronului MEU. Ați luat (sau, dus, n.tr.) voi aceste cuvinte (posibilă referire la Sfintele Profeții, numite des și Cuvinte, n.tr.); le-ați dus voi la bisericile de Duminică astfel încât pastorul să fie tras la răspundere pentru ceea ce el știe? V-ați dus voi înăuntru (sau, ați intrat voi, n.tr.) ca o armată a lui Ieremia, cel puțin doi pe (sau, câte, n.tr.) doi? V-ați dus voi la congregație și le-ați explicat voi despre sărbătorile de Sabat? Ce-ați făcut? Ați predat voi (sau, i-ați învățat pe alții, n.tr.) Numele MEU Ebraic? Ați predat voi (sau, i-ați învățat pe alții, n.tr.) puterea și ungerea din Numele Sacre Ebraice ale lui EU, YAHUVEH, ale Fiului MEU YAHUSHUA?

Acest lucru i se aplică fiecărei națiuni din jurul lumii care aude aceste cuvinte. Ce-ați făcut voi? EU vă voi întreba. Ați ajutat-o voi pe această Ringmaiden în vreun mod? Ați ajutat-o să se lupte cu dușmanul? De câte ori v-ați rugat? EU vă voi întreba. Când voi știți și voi citiți Apocalipsa și voi știți câți martiri vor fi, v-ați rugat voi pentru (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) în avans? Vă rugați voi pentru (acești oameni, n.tr.) acum? EU vă voi întreba. Când EU vă poruncesc să vă rugați pentru Cei Doi Martori, ca (acești oameni, n.tr.) să creadă și să primească cine ei/ele sunt, EU vă voi întreba, au fost rugăciunile voastre printre cele care s-au rugat pentru (acești oameni, n.tr.)? EU vă voi întreba. Câte suflete ați condus voi la Rai? De câte ori L-ați mărturisit voi pe YAHUSHUA ha MASHIACH? Prețul pe care EL l-a plătit la Calvar și cum EL a înviat în a treia zi astfel încât pentru eternitate voi să puteți fi eliberați/eliberate? De câte ori le-ați spus voi oamenilor că trebuie să fie Sfinți/Sfinte, că trebuie să fie supuși/supuse? EU vă voi întreba.

Vedeți voi, nu e suficient să vă pese de propriul vostru suflet. EU vă voi întreba, v-a păsat vouă de sufletul altcuiva în afară de familia voastră? Căci cine am spus EU, YAHUVEH, că este familia voastră? N-am spus EU prin propriul Nume al Fiului MEU YAHUSHUA cine este familia voastră? Și ea este (sau, înseamnă, n.tr.) cei/cele care-MI aparțin MIE, cei/cele care-L acceptă pe YAHUSHUA ha MASHIACH drept Mesia drept unicul MEU Fiu născut (Marcu 3:31-35, „Atunci mama şi fraţii LUI au venit şi, stând afară, au trimis să-L cheme. 32 Mulţimea care şedea în jurul LUI I-a zis, ‘Iată că mama TA, fraţii TĂI (şi surorile TALE) sunt afară şi TE caută!’ 33 YAHUSHUA le-a răspuns, ‘Cine este mama MEA şi cine sunt fraţii MEI?’ 34 Şi rotindu-ŞI privirea peste cei ce şedeau în jurul LUI, a zis, ‘Iată mama MEA şi fraţii MEI! 35 Căci cel ce face voia lui DUMNEZEU, acela ÎMI este frate, soră şi mamă;’” referință citată în original, n.tr.). Vreți să știți de ce nu este mântuită familia voastră (expresie Americană; a fi mântuit înseamnă a-L accepta pe YAHUSHUA HA MASHIACH, IISUS HRISTOS, drept DOMN, DUMNEZEU, și MÂNTUITOR personal; fiecare om alege dacă să-L accepte pe YAHUSHUA; alegerea este în bază individuală, nu în mod colectiv, n.tr.)? Vreți să știți dacă familia voastră va fi mântuită?

Exact așa cum a spus acel paznic de închisoare, „Cât despre mine și casa mea, noi ÎL vom sluji pe YAHUSHUA.” O, EU știu că voi ați fost învățați, „Cât despre mine și casa mea, noi ÎL vom sluji pe Domnul” (același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Iosua 24:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cât despre mine, eu şi familia mea ÎI vom sluji DOMNULUI!” n.tr.). Dar din nou, ei (sau, oamenii, n.tr.) au șters (prin a face o pată de cerneală asupra lui, n.tr.) Numele Fiului MEU. Citiți Sfintele Manuscrise și veți vedea că Numele Fiului MEU era acolo. Acest lucru însemna (că, n.tr.), nu doar acel paznic de închisoare a trebuit să-și întoarcă inima spre YAHUSHUA, ci și familia lui de asemenea. Asta nu e o „carte blanche” (Limba Franceză în original, n.tr.), un bilet de trecere liberă (sau, gratuită, fără taxă, n.tr.) pentru o familie. Fiecare își lucrează (acum, sau, continuu; ca și cum ar fi un proiect sau o sarcină; până la capăt, sau, până termină, n.tr.) propria sa mântuire cu frică și cu tremur (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Filipeni 2:12; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, 13 pentru că DUMNEZEU este CEL Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna LUI plăcere;” citat extins pentru context, n.tr.). Înainte ca (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) să fie puși/puse pe pământ, sufletul lor deja știe (neconcordanță de timp conform originalului; nu e greșit, n.tr.) dacă numele lor este scris în Cartea Mielului A Vieții sau nu sau dacă ei/ele sunt în Cartea (Oamenilor, n.tr.) Șterși (fiind acoperiți cu o pată de cerneală; în original, „the Book of the Blotted Out,” n.tr.).

Astfel(,) acestea sunt cuvintele pe care EU le proclam din această Ringmaiden în această zi. Acest Cuvânt va fi sigilat (sau, pecetluit, n.tr.); nu va fi eliberat imediat. EU o voi duce pe ea la un loc sigur înainte ca acest Cuvânt să fie eliberat pentru că mai este mult (sau, mai sunt multe, n.tr.) pe drum (sau, de venit, n.tr.).

***

Așa a fost vorbit, așa a fost scris, dat acestei Ringmaiden să împărtășească cu voi, Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Dată pe 31/03/06 și eliberată pe 10 Iunie 2006. Atât de mult a durat să ajung (sau, ajungem; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) la țara unde YAHUVEH a spus eliberează Profeția acum.

* * * * * * *