Profeția 83

EU, YAHUVEH, Spun,

Pregătiți-vă(,) Sfârșitul Este Aproape!”

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

15 Martie 2006 de Sfânta Zi de Purim la Prânz

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Elisabeth (Elisheva) vorbind:

Eu încep prin a vorbi în Sfinte Limbi la telefon rugându-mă cu un alt membru al Miresei lui YAHUSHUA, numit Adam, din Canada. Această Profeție a venit destul de neașteptat, [ea a fost] înregistrată. Când se aude adevărata înregistrare audio, eu văd (continuu; notă de traducere, n.tr.) scurte viziuni cu lucruri îngrozitoare care se vor întâmpla și (în același timp, n.tr.) aud cuvintele, „Moorana, moorana, moorana.” Eu știu că cuvintele înseamnă, „Crimă, crimă, crimă.”

Nu știu ce limbă este sau cum să ortografiez (acest cuvânt, n.tr.). De asemenea cuvântul „Oroare” (în original, „Horror,” n.tr.) este peste tot (posibil, împreună, n.tr.) cu cuvântul „Horrenda.” Eu nu ortografiez aceasta corect dar în acest Cuvânt Profetic voi veți auzi asta pe (înregistrarea, n.tr.) audio mai mult decât o singură dată. Dacă recunoaște cineva acest cuvânt într-o altă limbă(,) eu aș fi interesată să știu ce limbă este pe pământ, poate că este doar limba Cerească. Noi știm (că, n.tr.) a vorbi în Sfinte limbi (posibil, înseamnă a, n.tr.) vorbi în limbi (sau, dialecte; în original, „tongues,” n.tr.) ale oamenilor și îngerilor spune Biblia (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 13:1; posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.).

Elisabeth [Elisheva] rugându-se:

TE implor, ABBA YAHUVEH, nu lăsa (sau, nu permite, n.tr.) ca acest cuvânt să survină dacă nu ești TU, dacă nu este la (sau, după, n.tr.) timpul TĂU (sau, desfășurarea în timp a planului lui DUMNEZEU; în original, „timing,” n.tr.), nu lăsa ca acel sigiliu să fie rupt. TE implor ABBA YAHUVEH, în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului; „ha” este articol hotărât intraductibil, corespondentul lui „the” în Limba Engleză; posibil parafrazat drept, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.).

EU, YAHUVEH, SPUN, „PREGĂTIȚI-VĂ, SFÂRȘITUL ESTE APROAPE”

O(,) iubita MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]; verbul „to ring” înseamnă și a trage clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.)! Cât va mai dura?

[Citiți Profeția 76 în care YAHUVEH explică de ce Elisabeth (Elisheva) este numită a LUI Ringmaiden.]

EU i-am permis Miresei lui YAHUSHUA să stea în spărtură așa cum Avraam stătea în spărtură pentru Lot (expresia originală, „to stand in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.). Cât mai credeți c-ar trebui EU să aștept? Cum sunt batjocorit! Cum e disprețuit Numele MEU! Cum sunt calomniați (în special, verbal, nu scris, n.tr.) Sfinții MEI (Oameni; gen nespecificat în original; „MY Holy Ones,” n.tr.) care MĂ reprezintă pe MINE! Cum sunt (acești oameni, n.tr.) uciși de dragul MEU peste tot în lume! Doar pentru că EU am ținut acest lucru din a ajunge în America până acum, cât de mult a fost luat de bun (expresie; posibil, cât de mult n-a fost apreciat sau a fost trecut cu vederea pentru că pur și simplu exista, n.tr.)! Acum EU îți (posibil și, vă; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) spun să spui (sau, spuneți, n.tr.) o rugăciune nouă(,) căci Sfârșitul (literă mare conform originalului, n.tr.) este aproape.

Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) a trebuit să vină Mireasa la MINE de acest Purim (sau, Sărbătoarea Sorțurilor (de la, a trage la sorți), în Limba Engleză, „The Feast of Lots,” a 14-a zi a lunii Ebraice Adar (Februarie-Martie), este momentul când sărbătorim victoria Evreilor Perși asupra unui complot de a extermina poporul Evreu; evenimentele sunt descrise în Cartea Esterei din Vechiul Testament; Estera (Hadassah), soția Evreică a Regelui Xerxes, și-a riscat viața pentru a proteja poporul Evreu. În Sfintele Profeții, YAHUVEH o compară des pe Mireasa lui YAHUSHUA, adevărata Biserică, cu Regina Estera, n.tr.) și să fie Sfântă înaintea MEA – înaintea ochilor MEI. Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) am spus EU, „YAHUSHUA pregătește-ȚI Mireasa fără pată sau șifon!” (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 5:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (YAHUSHUA, n.tr.) S-a dat pe SINE pentru ea (Biserica, n.tr.), 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, 27 pentru a ŞI-o înfăţişa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără cusur;” referință întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.) Deoarece răul (sau, maleficul, n.tr.) a crescut (devenind, n.tr.) mai rău (sau, malefic, n.tr.)! Și Sfântul/Sfânta (tradus inexact; sau, însușirea sau trăsătura de caracter de a fi Sfânt/Sfântă; gen nespecificat în original; posibil, sau, Sfințenia, n.tr.) a devenit mai Sfânt/Sfântă! Înaintea ochilor MEI! Ochii MEI s-au dus încoace și-ncolo în special la acest moment al Purimului. În așa-numitele biserici Creștine acest timp (sau, moment, n.tr.) Sfânt nici măcar n-a fost menționat – sau unele au făcut-o cu doar o privire trecătoare.

Această Parohie (Parohia Amightywind sau Almightywind, în original, Amightywind Ministry sau Almightywind Ministry, condusă de Profeții Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] și Ezra; numele ei înseamnă „Un Vânt Măreț” (sau, Puternic) („Amightywind”) sau Vânt Atotputernic („Almightywind”) și se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli sub forma unui Vânt Puternic în Ziua de Pentecost sau Rusalii (Cinzecime) conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească.” Conform tradiției biblice, această pogorâre a SFÂNTULUI DUH în ziua Cinzecimii le-a dat Sfinților Apostoli capacitatea de a vorbi în limbi străine pe care nu le învățaseră niciodată, pentru a putea răspândi Sfânta Evanghelie peste tot în lume. Cât despre noțiunea de Parohie, termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) pe care EU am născut-o prin tine este cea care i-a învățat pe oameni înțelesul importanței genealogiei lui Mordecai (vărul Reginei Estera; sau, Mardoheu, n.tr.) și a ascultării (sau, supunerii, n.tr.) unei Estera. Acum EU îți dau o nouă poruncă pentru a i-o da (sau, pe care să i-o dai, n.tr.) Miresei. Nu te îngrijora cu privire la cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vor lua în râs și batjocori (posibil și, alege, sau, vrea, să ia în râs și batjocorească, n.tr.). Nu fi preocupată de privirea (sau, expresia, n.tr.) de pe fețele lor. Tu trebuie pur și simplu să asculți (sau, să te supui, n.tr.) și acestea sunt cuvintele pe care EU le am de spus.

EU, YAHUVEH, îi poruncesc Miresei lui YAHUSHUA HA MASHIACH în această zi să se roage pentru Cei Doi Martori. Rugați-vă pentru Cei Doi Martori. Căci vine (sau, este pe drum, n.tr.) timpul (sau, vremea, n.tr.) (în care, sau, când, n.tr.) EU (cu adevărat; emfază conform originalului; de asemenea, dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) trimit îngerii, o(,) atât de curând să le confirme Celor Doi Martori cine sunt ei în MINE.

Iar și iar, satana a încercat să le ia viețile. Exact așa cum există o Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH, există (și, n.tr.) o mireasă a satanei. Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) i-a întâlnit (pe acești oameni, n.tr.) iar și iar și n-a știut-o (sau, n-a știut acest lucru, n.tr.). Există aceia/acelea (gen nespecificat în original, n.tr.) care vă urăsc cu așa o înverșunare (sau, vehemență, n.tr.). Chiar și cele 200 de vrăjitoare au fost ridicate de mâna satanei pentru a se ruga împotriva ta, cea pe care EU o numesc a MEA Ringmaiden (notă anterioară, n.tr.). [Notă: În timpul Purimului, la acest moment la care acest Cuvânt a fost dat în Africa, a fost la știri și pe internet (că, n.tr.): 200 de vrăjitoare se adunaseră să-și facă vrăjile și blestemele.]

Dar EU, YAHUVEH, spun! Atacurile lor n-au putut intra (sau, ajunge la Ringmaiden, n.tr.) pentru că EU am avut-o (posibil și, am pus-o, sau, am făcut-o, n.tr.) pe Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH să te acopere. Înainte ca (acești oameni, n.tr.) să părăsească acest pământ, înainte ca Cei Doi Martori să fie răscumpărați ca (sau, drept, n.tr.) primele roade, (acești oameni, n.tr.) vor ști cine sunt în MINE. EU le poruncesc tuturor membrilor MIRESEI lui YAHUSHUA HA MASHIACH! Începeți să vă rugați acum pentru (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi numesc Cei Doi Martori! Priviți (sau, uitați, n.tr.), EU, YAHUVEH, îi spun un secret lumii! Priviți (sau, uitați, n.tr.)(,) EU fac un lucru nou (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 43:19; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iată-MĂ pe cale de a face ceva nou; / acum se iveşte, nu-l recunoaşteţi? / Voi face o cale în pustie / şi râuri în deşert,” n.tr.)! (Acești oameni, n.tr.) sunt o femeie și un bărbat!

Pentru că voi bărbații luați în râs și batjocoriți! Exact așa cum EU am ridicat-o pe Debora ca Judecător al întregului Israel [Judecători 4:4], exact așa EU [îi] ridic [pe (acești oameni, n.tr.)], exact așa a fost predestinat (sau, hirotonisit, sau, preorânduit; cuvântul original, „preordained,” este similar cu „ordained,” cuvântul folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.): cei (sau, oamenii, n.tr.) ce vin (sau, sunt pe drum, sau, vor veni, n.tr.) vor avea un spirit (sau, duh, n.tr.) (posibil, precum; al, n.tr.) unui Moise – cei (sau, oamenii, n.tr.) ce vin (sau, sunt pe drum, sau, vor veni, n.tr.) vor avea un spirit (sau, duh, n.tr.) (posibil, precum; al, n.tr.) unui Ilie [în Ebraică, Eliyahu]. Dar deoarece aceștia doi sunt încă în carnea (sau, natura umană, n.tr.) muritoare (sau, corpul muritor, n.tr.), atacurile au venit la ei – EU, YAHUVEH, îi poruncesc întregii Mirese a lui YAHUSHUA HA MASHIACH(,) fie ca fiecare rugăciune pe care voi o spuneți de acum încolo să-i acopere: Ca ei să aibă (sau, să se bucure de, n.tr.) sănătate divină cât timp ei sunt în aceste corpuri muritoare de carne! Ca ei să proclame mai curajos (sau, cu mai multă îndrăzneală, n.tr.)! Ca dușmanii lor să fie distruși înaintea înșiși ochilor lor! Exact așa cum Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] s-a rugat, exact așa va fi aceeași Ungere asupra acestora doi. Dușmanii se vor chirci tremurând de frică căci ei/ele vor recunoaște că Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH este aici (posibil și, a sosit, n.tr.). Așa este (sau, se face, n.tr.) la acest timp (sau, moment, n.tr.) Sfânt al Purimului. EU vă arăt cât de strâns este sfârșitul aproape (sau, cât de strâns de aproape este sfârșitul; emfază conform originalului; „how close the end is near,” n.tr.). Căci deja EU (cu adevărat; emfază conform originalului; de asemenea, dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) vă spun (acum, sau, continuu, n.tr.) să-i acoperiți pe Cei Doi Martori care sunt pe acest pământ. Da, ei sunt deja aici dar ei sunt atât de umili (sau, smeriți, n.tr.), și ei spun, „În mod sigur nu eu? Dacă este (adevărat, n.tr.), nici măcar nu vreau să știu.”

EU vă spun aceasta. Și EU le vorbesc acestora care EU știu că sunt Cei Doi Martori:

Voi veți ști că știți, chiar dinainte ca voi să fiți luați de pe acest pământ. Voi vă veți întoarce într-un corp glorificat (sau, plin de Slavă; în original, „glorified,” n.tr.). Voi veți sta înaintea a ceea ce este numit Zidul Plângerii. Și flăcări vor ieși din (sau, vor fi emanate, sau, vor prinde ființă, din; în original, „shall come forth out of,” n.tr.) buzele voastre! Și foc va ieși (sau, va fi emanat, sau, va prinde ființă, n.tr.) din călcâiele voastre! Și voi veți proclama ceea ce EU vă spun să proclamați! Și niciun bărbat și nicio femeie și niciun diavol și demon nu vor rezista (sau, nu vă vor face față, n.tr.)!

Deoarece REGELE ÎNTREGII CREAȚII CARE ESTE – EU, ABBA YAHUVEH (neconcordanță de persoană conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), îi poruncesc Miresei lui YAHUSHUA HA MASHIACH în această zi să se roage.

Dar țineți minte asta, când recunoașteți cine sunt (acești oameni, n.tr.) veți vedea lucruri pe acest pământ întâmplându-se într-un așa mod pe măsură ce EU le spun să înceapă să elibereze (continuu, n.tr.) pe tărâmul spiritual Cuvintele pe care EU le voi fi dat lor să le spună. Astfel acum (sau, în acest moment, n.tr.) Mireasă a lui YAHUSHUA, roagă-te ca (acești oameni, n.tr.) să primească și să creadă Ungerea pe care EU am plasat-o asupra lor. Țineți minte asta (posibil și, Amintiți-vă, n.tr.), este (posibil, vorba de, n.tr.) un bărbat și o femeie. Faceți munca pe care-o aveți și făceți-o repede. EU spun din nou, faceți munca pe care EU v-am dat-o s-o faceți și făceți-o repede.

Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care ați tezaurizat (sau, înmagazinat în posesia voastră; în original, „hoarded,” n.tr.) aur și argint, cei/cele dintre voi pe care EU v-am binecuvântat cu pietre prețioase – ce bine vă va face vouă când (acest lucru, n.tr.) e lăsat în urmă? EU am binecuvântat (în mod, n.tr.) abundent, (din punct de vedere, n.tr.) financiar și în toate modurile! Și totuși unii/unele dintre voi care sunteți Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH nici măcar nu i-ați scris vreodată acestei Ringmaiden. Totuși voi ați crescut în secret cu cunoaștere și v-ați îngrășat (din punct de vedere, n.tr.) spiritual deoarece (posibil și, pe măsură ce, n.tr.) toată cunoașterea și Ungerea voi ați tezaurizat-o (sau, înmagazinat-o asupra voastră, n.tr.), și voi n-ați împărțit. Și totuși EU nu v-am dat nicio lipsă. EU vă voi trage la răspundere (pentru, n.tr.) ceea ce faceți pentru Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.).

Vi-l amintiți pe Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu]? EU l-am trimis la o văduvă din (regiunea, n.tr.) Sarepta. Deși erau multe, multe văduve în acea țară (sau, regiune, n.tr.), EU am ales una cu mâna MEA (tradus literal; în original, „hand-picked,” n.tr.). La cine este trimisă această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.), la cine o trimit EU pe a MEA Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu] – ce le-ați făcut voi lor (în original, ordinea cuvintelor indică dublu-sens, atât afirmație cât și întrebare retorică, cu punct, fără semnul întrebării, n.tr.), exact așa MI-ați făcut voi MIE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 25:40 și 25:45; Noua Traducere în Limba Română 2006 a versetului 40 este, „Iar ÎMPĂRATUL le va răspunde, „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai MEI, MIE MI-aţi făcut!” posibilă referință, n.tr.).

Și EU vă spun aceasta. EU, YAHUVEH, vă spun aceasta! Oricine care a atins sau rănit această Parohie Amightywind în vreun fel, ori pe a MEA Ringmaiden în vreun fel, este ca și cum ați atins și ați pus un băț ascuțit cu vârf în pupila Ochilor lui EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu e greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Și EU (posibil, cu adevărat; posibilă emfază în original, n.tr.) MĂ voi răzbuna! Și în Presa MEA de Vin a mâniei (sau, Presa de Struguri a, sau, Teascul, Mâniei lui DUMNEZEU; în original, „MY Winepress of wrath;” limbaj întâlnit în versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 14:19-20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în Teascul Cel Mare al Mâniei lui DUMNEZEU. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, „o stadie măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km,” n.tr.);” Sfintele Profeții se referă des la această presă, n.tr.) voi vă veți duce. Și EU vă voi zdrobi în șapte direcții diferite și asta este tot ceea ce (acești oameni, n.tr.) vor auzi pe măsură ce (sau, când; posibil și, deoarece, n.tr.) EU vă zdrobesc în fiecare mod. Minte, corp, spirit și suflet! [După cum este confirmat în Profeția 80.]

Căci n-am avertizat EU, „Nu vă atingeți de Unșii MEI (sau, Oamenii MEI Unși; gen nespecificat în original, n.tr.) și nici nu le faceți Profeților MEI vreun rău” (1 Cronici 16:22; Psalmul 105:15; referințe citate în original, n.tr.)? Credeți că limba voastră a scăpat (fără repercursiuni, n.tr.) cu a proclama (posibil și, emite, n.tr.) aceste cuvinte blasfemiatoare? Și voi ați numit rău (sau, malefic, n.tr.) ceea ce EU am numit bun în Ochii MEI! EU vă voi face să vă doriți că v-aș fi tăiat (complet, n.tr.) limba (din gură, n.tr.) înainte să vă fi fost permis să proclamați astfel de gunoi (animal; sau, balegă; în original, „dung,” n.tr.). Dar cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care îmbrățișează (sau, acceptă cu brațele deschise, sau, entuziast, n.tr.) această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.), cei/cele care îmbrățișează (sau, acceptă cu brațele deschise, sau, entuziast, n.tr.) aceste adevăruri, cei/cele care o îmbrățișează (sau, acceptă cu brațele deschise, sau, entuziast, n.tr.) pe această Ringmaiden – EU vă îmbrățișez (sau, accept cu brațele deschise, sau, entuziast, n.tr.). Căci aceasta nu este doar o femeie, aceasta nu este doar o simplă femeie – acesta este un vas (sau, vehicul; în Sfintele Profeții, în special purtător de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinește lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „vessel,” n.tr.) de la (posibil și, din, n.tr.) care EU, YAHUVEH, am proclamat adevărurile MELE! Pentru cei/cele dintre voi care ați primit aceste adevăruri, EU vă primesc pe voi.

Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care au disprețuit și batjocorit, EU, YAHUVEH, v-am respins. Citiți Estera din nou. EU (cu adevărat; emfază conform originalului; de asemenea, dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) SUNT simbolizat în acel Rege (prepoziție conform originalului, „în” în loc de „de;” neobișnuită pentru acest verb; nu este greșit, n.tr.)! Câți/Câte dintre voi sunteți Vashtii (plural conform originalului; de la Vashti, Prințesă Persană din Cartea Esterei, n.tr.)? Voi credeți că sunteți atât de plini/pline (gen nespecificat în original, n.tr.) de frumusețe; [Credeți (că, n.tr.)] nu trebuie să veniți când EU, YAHUVEH, spun veniți! Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) EU v-am exilat. În Regatul MEU voi nu veți veni! Există un MIJLOCITOR MAI MARE (sau, MAI IMPORTANT, sau, MAI ÎNSEMNAT, n.tr.) decât Regina Ester. Este (posibil și, Acesta este, n.tr.) FIUL MEU YAHUSHUA! EU vă spun aceasta, o(,) Măreață (sau, Puternică, în special datorită dimensiunii sau numărului de membri; în original, „Mighty;” cuvânt folosit și pentru descrierea armatelor în Limba Engleză, n.tr.) Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Niciun (singur, n.tr.) lucru bun nu voi reține EU de la voi (Psalmul 84:11; „Căci DOMNUL DUMNEZEU este soare şi scut; / EL dă îndurare şi slavă. / Nu-i lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Există o Carte a Amintirii (în original, „a Book of Remembrance,” n.tr.) care a fost scrisă și toate dintre numele voastre sunt scrise cu dragoste (Maleahi 3:16, „Atunci cei ce se tem de DOMNUL au vorbit unii cu alţii, iar DOMNUL a luat aminte şi a ascultat. Înaintea LUI a fost scrisă o Carte de Aducere-Aminte despre cei ce se tem de DOMNUL şi se gândesc la Numele LUI. 17 „Ei vor fi ai MEI, zice DOMNUL OŞTIRILOR, în (conform notelor ediției, sau, pentru, n.tr.) ziua în care EU ÎMI voi întemeia proprietatea preţioasă (conform notelor ediției, sau, „Ei vor fi ai MEI, zice DOMNUL OŞTIRILOR, posesiunea MEA specială, în ziua în care voi lucra,” n.tr.). Îi voi cruţa aşa cum un părinte îşi cruţă fiul care-i slujeşte. 18 Şi veţi vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept şi cel rău, dintre cel care ÎI slujeşte lui DUMNEZEU şi cel care nu-I slujeşte!” Psalmul 56:8, „TU numeri zilele pribegiei mele; / pune-mi lacrimile în Burduful TĂU! / Să nu fie ele oare în Cartea TA?” referințe citate în original; versete suplimentare incluse pentru context, n.tr.). Voi ați suferit atât, doar pentru a fi Sfinți/Sfinte. Și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU vreau ca voi să știți, cât de mult vă iubesc. EU sunt CEL Care v-am ales pe voi să fiți Mireasa FIULUI MEU. EU, YAHUVEH, sunt CEL Care v-am ales pe voi să fiți Mireasa FIULUI MEU.

[Țineți minte asta (posibil și, Amintiți-vă, n.tr.), Mireasa lui YAHUSHUA nu este doar (sau, pur și simplu, n.tr.) o femeie, ci bărbații și femeile care sunt fără pată sau șifon – umblând în ascultare (sau, supunere, n.tr.), și pe punctul de a fi răpiți/răpite (sau, prinși/prinse; în original, „caught away;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „răpiți în nori;” „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.) pentru a fi cu YAHUSHUA. Rugați-vă să fiți considerați vrednici/considerate vrednice de a fi unul/una din (oamenii din, n.tr.) Mireasă (Luca 21:36; versiunea standard în Limba Engleză tradusă literal este, „Vegheați prin urmare (sau, așadar), și rugați-vă întotdeauna ca voi să puteți fi (sau, să fiți) considerați demni/demne (sau, vrednici/vrednice) de a scăpa de (sau, din) toate aceste lucruri care se vor înfăptui, și de a sta (sau, a vă înfățișa) înaintea Fiului Omului;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „Vegheaţi tot timpul, rugându-vă să puteţi scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului!” referință citată în original, n.tr.)!]

Pentru cei/cele care-MI cunosc vocea, voi veți recunoaște SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) Care vorbește, voi cu adevărat sunteți Mieii MEI, voi cu adevărat sunteți Oile MELE. Pentru ceilalți/celelalte dintre voi, care spuneți, „Aceasta (care vorbește; posibil sau, vocea, n.tr.) este doar Elisabeth [Elisheva], umflată în pene de mândrie,” EU vă spun aceasta: VOI SUNTEȚI CEI/CELE PE CARE EU ÎI/LE DISPREȚUIESC! EU vă voi forța într-o zi să admiteți (sau, recunoașteți, n.tr.) că această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) este cea pe care EU o iubesc și toate Parohiile (sau, activitățile de evanghelizare, n.tr.) care vor lua (posibil și, vor accepta; sau, vor vrea să ia, n.tr.) aceste Cuvinte și le vor răspândi împrejur (sau, peste tot, n.tr.) până la cele patru colțuri ale acestui pământ – voi sunteți cei/cele pe care EU îi/le voi iubi, voi sunteți cei/cele pe care EU îi/le îmbrățișez pe măsură ce (posibil și, deoarece, n.tr.) voi îmbrățișați (sau, acceptați cu brațele deschise, sau, entuziast, n.tr.) adevărurile de la – aceste adevăruri sunt susținute (sau, dovedite ca fiind adevărate; posibil și, fundamentate, n.tr.) cu Sfintele MELE Scripturi. Și cum îndrăznește cineva să numească aceste Profeții false! Pentru ca voi să spuneți asta, voi ÎL numiți (în același timp, n.tr.) pe FIUL MEU YAHUSHUA „fals”! Căci nu este EL CUVÂNTUL VIU?

Departe de MINE! Departe de MINE! (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:23; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte. 21 Nu oricine-MI zice: «DOAMNE, DOAMNE!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia TATĂLUI MEU, Care este în ceruri. 22 Mulţi ÎMI vor zice în ziua aceea: «DOAMNE, DOAMNE, n-am profeţit noi în Numele TĂU? N-am scos noi demoni în Numele TĂU? N-am făcut noi multe minuni în Numele TĂU?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” citat extins pentru context, n.tr.) Voi nici măcar nu vă potriviți aici (tradus literal, nu-i aparțineți acestui loc pentru că nu vă potriviți cu el, n.tr.). Toți cei/Toate cele care vor să șadă la Masa de Banchet (sau, Ospăț, n.tr.) și să se ospăteze cu adevărurile și (care, n.tr.) vor lua (posibil și, accepta, n.tr.) mâncarea spirituală și-i vor (posibil și, pentru a-i, n.tr.) hrăni pe alții, se potrivesc aici. Acesta este Edictul MEU. Aceasta este Porunca – pe care EU o emit de la Tronul MEU din Rai, și EU am proclamat-o în această zi. [Citiți Visul Mesei Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.)]

Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH! Acoperă această Parohie mai mult (posibil și, într-o măsură mai mare, n.tr.) în rugăciune. Acoper-o pe această Ringmaiden mai mult (posibil și, într-o măsură mai mare, n.tr.) în rugăciunile tale! Fii-le o binecuvântare lor (posibil, oamenilor de la Parohia Amightywind, n.tr.) așa cum (acești oameni, n.tr.) îți sunt o binecuvântare ție! Sau EU te voi întreba într-o zi de ce n-ai fost.

Acoperă-i pe aceștia (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi numesc Cei Doi Martori. Miresei lui YAHUSHUA HA MASHIACH, dacă-MI cereți (sau, MĂ rugați, n.tr.) și dacă voi credeți, EU vă voi spune (posibil, sau, voi consimți să vă spun, n.tr.) răspunsul – EU vă voi revela (posibil, sau, voi consimți să vă revelez, n.tr.) mai mult (posibil și, multe, n.tr.) despre (oamenii pe care, n.tr.) îi numesc EU Cei Doi Martori. (Acești oameni, n.tr.) au nevoie de acoperirea voastră. (Acești oameni, n.tr.) au nevoie de rugăciunile voastre. Cât timp Cei Doi Martori sunt în carne muritoare (sau, în natură umană muritoare, sau, în corp muritor, n.tr.), satana caută să le ia viețile pentru a amuți (sau, reduce la tăcere, n.tr.) adevărurile pe care EU le-am vorbit. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) acoperiți-i pe oricine sunt Cei Doi Martori (sau, pe Cei Doi Martori, oricine ar fi acești oameni, n.tr.) în rugăciune!

EU, YAHUVEH, am fost atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) pe măsură ce (posibil și, deoarece, n.tr.) rugăciunile Miresei lui YAHUSHUA au venit înaintea MEA în această Zi a Purimului – ca (sau, precum, n.tr.) un parfum dulce ele au venit la MINE, ca tămâie (sau, precum tămâia, n.tr.) dulce – îngerii le-au deschis (în original, precum pe un pachet; „opened them up,” n.tr.) și EU (cu adevărat; emfază conform originalului; de asemenea, dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) SUNT atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.). Și acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) EU am avut mai multă milă și EU am spus, „Cât (posibil, timp, n.tr.) mai vreți ca EU să amân?” O(,) dar sfârșitul este aproape. Când Profeția sigilată (sau, pecetluită, n.tr.) este eliberată [78], unul dintre sigilii va fi rupt (sau, una dintre peceți va fi ruptă, n.tr.) (Apocalipsa 6:7-8; „Când MIELUL a rupt al patrulea sigiliu, am auzit glasul celei de-a patra Fiinţe Vii spunând: „Vino!” 8 M-am uitat şi iată că era un cal verde pal, iar numele celui ce-l călărea era Moartea. Împreună cu el, urmându-l, era Locuinţa Morţilor (conform notelor ediției, în Limba Greacă, „Hades,” n.tr.). Le-a fost dată autoritate peste a patra parte a pământului, ca să omoare cu sabia, cu foametea, cu molima şi prin fiarele sălbatice de pe pământ;” referință citată în original, n.tr.). Jale (sau, vai, n.tr.) fie de această lume când Elisabeth [Elisheva] proclamă ceea ce EU am ascuns (Zefania (Țefania) 1:14-16, „Ziua cea Mare a DOMNULUI este aproape; / este aproape şi se grăbeşte să vină! / Vuietul Zilei DOMNULUI este amarnic; / la fel este şi urletul celui viteaz acolo. / 15 Ziua aceea va fi o zi a furiei, / o zi de necaz şi strâmtorare, / o zi de pustiire şi distrugere, / o zi de întuneric şi negură, / o zi cu nori şi întunecime, / 16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război / împotriva cetăţilor fortificate / și a turnurilor înalte!” Amos 5:18-20, „«Vai de cei ce tânjesc după Ziua DOMNULUI! / De ce tânjiţi după Ziua DOMNULUI? / Ea va fi întuneric, şi nu lumină! / 19 Va fi ca un om care fuge din faţa unui leu, / dar apoi se întâlneşte cu un urs; / la urmă ajunge acasă, / îşi sprijină mâna de zid, / dar îl muşcă un şarpe. / 20 Nu va fi oare Ziua DOMNULUI întuneric, şi nu lumină, / un întuneric adânc fără pic de licărire?” referințe citate în original, n.tr.). O(,) dar pentru Iubita MEA Mireasă a lui YAHUSHUA, aceia/acelea (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt membrii Apocalipsei 14 și Apocalipsei 7 – voi n-aveți nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să vă temeți. Toți Oaspeții care sunt invitați la Supeul de Nuntă al MIELULUI – este adevărat că va trebui să suferiți pentru EL, YAHUSHUA. O(,) dar răsplățile care vă sunt pe drum (sau, care vă vor veni; tradus literal; sau, pe care le veți merita datorită a ceea ce realizați și/sau suferiți, n.tr.)!

În acest moment armele pe care Mireasa lui YAHUSHUA le are sunt pe tărâmul Spiritual. Dar EU vă spun aceasta! În Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și, Necazul lui Iacov; în original, „the Great Tribulation,” n.tr.), exact așa cum Regele a dat edictul, comanda (sau, ordinul, n.tr.) și a spus, „Luați-vă (sau, ridicați-vă, n.tr.) armele și apărați-vă!” (posibilă referire la edictul regal din Estera 8:11, prin care regele i-a dat populației Israelite dreptul la auto-apărare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Potrivit acestui decret, împăratul dădea Iudeilor din fiecare cetate dreptul de a se aduna şi de a-şi apăra vieţile, de a nimici, de a ucide şi de a stârpi orice oştire, popor sau provincie care s-ar ridica împotriva lor, a copiilor şi a femeilor lor, ca să le prade averile,” n.tr.) exact așa va fi din nou. Dar nu pentru Mireasa din Apocalipsa 14 (posibilă referire la versetele Apocalipsa 14:1, „M-am uitat şi iată că MIELUL stătea pe Muntele Sion, şi împreună cu EL erau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunţile lor Numele LUI şi Numele TATĂLUI SĂU” și 4b, „Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru DUMNEZEU şi pentru MIEL;” numită în Sfintele Profeții și Mireasa Prim Rod a lui YAHUSHUA, n.tr.). Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) EU (cu adevărat; emfază conform originalului; de asemenea, dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) îi răscumpăr (acum, sau, continuu, n.tr.) (pe acești oameni, n.tr.) de pe acest pământ și Cei Doi Martori vor fi printre acel număr și apoi ei se vor întoarce.

O, dar tu prețioasă Mireasă a Apocalipsei 7, tu ești deja sigilată (sau, pecetluită, n.tr.) iubiților/iubitelor (gen nespecificat în original; „beloved ones,” n.tr.). Nimeni nu vă poate răni (sau, face rău, n.tr.). Va fi (sau, exista, n.tr.) un scurt timp (în care, n.tr.) veți lua (sau, ridica, n.tr.) arme și apăra și-i veți ajuta pe Oaspeți să se lupte cu satana și (cu, n.tr.) cei/cele cu semnul satanei. Și apoi veți umbla în acel corp glorificat (sau, plin de Slavă, n.tr.) când auziți Cuvintele, „Și morții în Hristos vor învia primii” (1 Tesaloniceni 4:16; referință citată în original, n.tr.). Deoarece voi ați învățat [versetul, cu] cuvântul „Hristos” (în original, „Christ,” n.tr.) (acesta, n.tr.) este singurul motiv pentru care EU îl proclam [în acel mod] (posibilă referire la faptul că Sfintele Profeții folosesc doar Sfintele Nume Sacre Ebraice ale SFINTEI TREIMI – YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, și RUACH HA KODESH – DUMNEZEU TATĂL, YAHUSHUA (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil) MESIA, și DUHUL SFÂNT, n.tr.). „Morții în YAHUSHUA HA MASHIACH” sunt cei care vor fi Cei Doi Martori și (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt martirizați în acel timp (sau, la acel moment, n.tr.). Aceștia/Acestea sunt în A Doua Răpire (în original, „the Second Rapture;” termenul de „Rapture” desemnează momentul la care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.) și împreună cu Mireasa din Apocalipsa 7 vor fi și ei luați/ele luate sus înaintea ochilor păgânilor.

Acestea sunt Secretele rezervate pentru Mireasa lui YAHUSHUA.

Lăsați-i pe ceilalți (oameni, n.tr.) să derâdă (sfidător, n.tr.) și să batjocorească. Aceasta este masa de banchet (sau, ospăț, n.tr.) pe care EU o întind înaintea voastră în această zi. Aceia/Acelea cu urechi spirituale vor auzi și toți ceilalți/toate celelalte vor rămâne surzi/surde. Aceia/Acelea cu ochi spirituali vor vedea și toți ceilalți/toate celelalte vor rămâne orbi/oarbe. Acestea sunt Cuvintele pe care EU, YAHUVEH, le proclam în această zi, REGELE CREAȚIEI, în această Sfântă Zi de Purim.

EU, YAHUVEH, spun(,) pregătiți-vă, iubiților/iubitelor, Sfârșitul (literă mare conform originalului, n.tr.) este aproape! Așa cum EU am profețit prin Elisabeth [Elisheva] acum ani de zile despre Molima (sau, Urgia, n.tr.) Sângelui Negru Fierbător, care urma să vină (sau, va veni, n.tr.) ca semn al mâniei MELE – EU acum proclam aceasta de la a MEA Ringmaiden: Ea este, deja a fost eliberată. (Ea, n.tr.) a început. Boala este în stadiul de incubație și nu va fi (sau, exista, n.tr.) niciun leac.

Dar iubiților/iubitelor, fiți asigurați/asigurate (sau, siguri/sigure; că, n.tr.) – toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt Sfinți/Sfinte înaintea MEA, (care, n.tr.) trăiesc (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfinți/Sfinte (sau, în mod Sfânt, n.tr.) și-L pun (acum, sau, continuu, n.tr.) pe EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA, primul (sau, primii; număr nespecificat în original, n.tr.) în viața și dragostea lor, care fac (acum, sau, continuu, n.tr.) cât pot ei/ele mai bine să asculte de (sau, să le fie supuși/supuse, n.tr.) Sfintelor Scripturi – Molima (sau, Urgia; tradus literal înseamnă și Ciuma; termenul original, „Plague,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; întâmplări descrise în Exodul 7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgie,” n.tr.) Sângelui Negru Fierbător nu va veni asupra voastră! Va fi ca în vremurile din vechime când molimele (sau, urgiile, n.tr.) erau eliberate de Moise, proclamând sub Ungerea RUACH HA KODESH (sau, DUHULUI SFÂNT, n.tr.). Și molimele (sau, urgiile, n.tr.) nu i-au atins pe Copiii lui Israel, doar pe Egiptenii care le slujeau și-i venerau pe alți zei! Și așa (sau, astfel, n.tr.) va fi din nou.

Ca în zilele lui Moise, așa va fi din nou. Ca în zilele lui Lot, așa va fi din nou. Păcătoșilor care refuză să se căiască până acum, astăzi este ziua Mântuirii! Voi citiți (acum, n.tr.) aceasta care vine de la „Parohia de Ultimă Șansă” (în original, „Last Chance Ministry,” n.tr.). Mâine poate fi prea târziu. Ce (posibil, mai, n.tr.) așteptați? O religie nu vă va mântui (sau, salva; același verb are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.). Doar o relație Sfântă, iubitoare, ascultătoare (sau, supusă, n.tr.) cu YAHUSHUA și EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.), vă va mântui (sau, salva, n.tr.). Voi vă puteți întoarce înapoi în Rai doar prin Numele și Sângele lui YAHUSHUA HA MASHIACH (link în Limba Engleză, n.tr.). Toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt invitați la Supeul de Nuntă al MIELULUI, EU am acest avertisment pentru voi, în Marea Tribulație cel ce vine (sau, va veni, n.tr.) care este numit în mod obișnuit (sau, uzual, n.tr.) anti-cristul – care este cu adevărat fiul satanei, fiul pierzaniei (tradus literal; expresia originală, „the son of perdition,” apare în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză a Ioan 17:12 și 2 Tesaloniceni 2:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când eram cu ei (referire la Sfinții Apostoli, n.tr.), îi păzeam EU în Numele TĂU, pe care MI L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 41:9 sau Proverbe 24:22, n.tr.)” și, „Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia (conform notelor ediției, sau, răzvrătirea, n.tr.) şi înainte să fie descoperit omul fărădelegii (conform notelor ediției, cele mai multe manuscrise conţin „omul păcatului,” însă cele mai importante conţin varianta din text, n.tr.), fiul distrugerii, 4 cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu (conform notelor ediției, sau, un dumnezeu, sau, divin, n.tr.);” citat extins pentru context, n.tr.) – el va veni folosind și contrafăcând numele care este cunoscut peste tot în lume în fiecare neam (în original, „kindred,” n.tr.) și dialect (posibil și, limbă; „tongue,” n.tr.) numele pe care Creștinii îl cunosc și iubesc(,) numele de „Iisus Hristos” (în original, „Jesus Christ,” n.tr.)!

[FOARTE IMPORTANT! CITIȚI ACEST PARAGRAF URMĂTOR CU GRIJĂ (sau, ATENȚIE, n.tr.)]

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)! Semne, minuni și miracole încă sunt făcute și suflete încă sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) mântuite [înainte de Marea Tribulație] în numele de Iisus Hristos („Jesus Christ,” n.tr.). Nu vă temeți. Cu toate acestea, încă nu era timpul (sau, vremea, n.tr.) Sfârșitului (în original, „the End time;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Daniel 12:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „vremea sfârșitului;” „Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo (conform notelor ediției, probabil căutând înţelesul acestor cuvinte, n.tr.) şi cunoştinţa va creşte,” n.tr.) și voi erați trași/trase la răspundere doar pentru ceea ce ați fost (sau, erați, n.tr.) învățați/învățate. EU, YAHUVEH, am cinstit și uns numele de „Jesus” („Iisus,” n.tr.), deși FIULUI MEU YAHUSHUA I-a fost dat un Nume Ebraic de către mama LUI Evreică. Și EU (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) SUNT (de asemenea, dublu-sens conform notelor anterioare, atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) TATĂL LUI; Numele LUI trebuie să conțină Numele MEU YAH. Numele de „Jesus” („Iisus,” n.tr.) a șters NUMELE MEU SACRU, NUMELE CARE ESTE DEASUPRA TUTUROR NUMELOR. Numele MEU YAHUVEH și Numele lui (posibil și, de, n.tr.) YAHUSHUA se traduce (singular conform originalului, n.tr.) drept – ceva care (re)aminește (în mod, n.tr.) constant (în original, „a constant reminder,” n.tr.) în fiecare limbă (sau, dialect, n.tr.)(că, n.tr.) YAH mântuie (Numele de YAHUSHUA înseamnă, „YAH mântuie,” n.tr.)! Nu e obiceiul vostru să numiți Fiul după tatăl lui? De ce credeți voi că este (în vreun mod, n.tr.) diferit ca TATĂL vostru CERESC să facă la fel? (Acest Nume, n.tr.) vă este un reminder constant vouă că EU, YAHUVEH, și FIUL MEU, YAHUSHUA, suntem UNUL (sau, UNA; în original, „ONE;” acest cuvânt nu are gen în Limba Engleză, n.tr.).

Satana și slujitorii lui sunt cei (sau, persoanele, n.tr.) care se tem de Numele (de, n.tr.) YAH, dar EU cunosc inimile iubitoare ale Copiilor MEI. EU chiar (sau, însăși, n.tr.) v-am iertat pentru că ați părăsit (sau, lăsat în urmă, n.tr.) adevărata MEA Zi de Sabat de Odihnă, încălcând a patra Poruncă iar și iar, dar EU nu voi mai ierta asta. Acum voi sunteți trași/trase la răspundere pentru ceea ce voi știți. Voi sunteți trași/trase la răspundere pentru a-i avertiza pe alții. Există o Ungere Sacră Mai Înaltă (sau, Mai Mare, n.tr.) în Numele Ebraic de YAHUSHUA și în Numele MEU, YAHUVEH (link în Limba Engleză, n.tr.). Acum Timpul de Sfârșit (în original, „the Endtime,” n.tr.) este aproape și EU vă avertizez învățați-i pe alții ceea ce voi acum cunoașteți drept (sau, ca a fi, n.tr.) adevăr. Există mai multă Ungere în Sfintele NOASTRE Nume Sacre. Folosiți-le! Nu mai faceți scuze! În timpul Marii Tribulații voi trebuie să chemați (sau, apelați la, n.tr.) Numele Ebraic al FIULUI MEU YAHUSHUA HA MASHIACH. Numele MEU este YAH – și (posibil, la MINE apelați, n.tr.) în Numele LUI – NUMELE DE DEASUPRA TUTUROR NUMELOR (Isaia 45:23, „Am jurat pe MINE ÎNSUMI; / Gura MEA a rostit, cu dreptate, / un cuvânt ce nu va fi retras: / orice genunchi se va pleca înaintea MEA, / şi orice limbă va jura, / 24 spunând despre MINE: ‘Numai în DOMNUL / este dreptate şi putere!’” Romani 14:11, „Pentru că este scris: „Viu sunt EU, zice DOMNUL, că orice genunchi se va pleca înaintea MEA / şi orice limbă ÎL va mărturisi pe DUMNEZEU!” (conform notelor ediției, referire la Isaia 45:23, n.tr.)” Filipeni 2:9-10, „De aceea şi DUMNEZEU L-a înălţat nespus de mult / şi I-a dăruit Numele / care este mai presus de orice nume, / 10 pentru ca în Numele lui YAHUSHUA / să se plece orice genunchi / din cer, de pe pământ şi de sub pământ, / 11 şi orice limbă să mărturisească, / spre Slava lui DUMNEZEU TATĂL, / că YAHUSHUA HA MASHIACH este DOMNUL;” referințe citate în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006; ultimul citat extins pentru context, n.tr.).

Dacă nu învățați asta acum, în Marea Tribulație când vă rugați pentru izbăvire, sau vindecare, și folosiți numele de „Iisus” (în original, „Jesus,” n.tr.), amintiți-vă (posibil și, țineți minte, n.tr.) că fiul satanei va folosi acest nume ca (sau, drept, n.tr.) Dumnezeu. Cum vă puteți aștepta voi să fiți vindecați/vindecate, izbăviți/izbăvite(,) sau binecuvântați/binecuvântate prin a folosi același nume pe care fiul satanei îl va folosi? (Făcând acest lucru, n.tr.) voi veți apela la fiul satanei și n-o veți ști (sau, nu veți fi conștienți de acest lucru, n.tr.). În Marea Tribulație, fiul satanei va face ca propria lui zi să fie pusă deoparte pentru a fi venerat și (acea zi, n.tr.) va fi Duminica (link în Limba Engleză, n.tr.). Când venerația Duminicală este (posibil și, devine, n.tr.) obligatorie și vouă vi se ordonă peste tot în lume să vă duceți la biserica Duminicală locală cea mai aproape (sau, apropiată, n.tr.) de voi, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)! NU VĂ DUCEȚI (litere mari conform originalului, n.tr.).

E o cursă a (sau, de-a, n.tr.) fiului satanei. Căci toată lumea care chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) merge la (sau, frecventează, n.tr.) o biserică de Duminică în timpul Marii Tribulații – (acești oameni, n.tr.) vor intra pe ușă fermecați (total, până la paralizie sau hipnoză; în original, „mesmerized,” n.tr.), ținuți captivi cu spiritele (sau, duhurile, n.tr.) iluziei și manipulării minții (în original, „mind manipulation,” n.tr.) și idolatriei și revoltei printre multe alte spirite demonice puternice. Avertizați-i (pe oameni, n.tr.) acum! Ei/Ele vor fi luat „semnul fiarei” și intrat într-o biserică a pângăririi și ales să venereze „fiara” și să-i accepte semnul atât fizic cât și spiritual. Avertizați oamenii acum, până nu e prea târziu.

Asta nu înseamnă că toate bisericile de Duminică sunt rele (sau, malefice, n.tr.) acum, dar voi sunteți atât de aproape acum. Sfârșitul este aproape. Trebuie să avertizați oamenii (acolo, n.tr.) unde pastorii eșuează (acum, sau, continuu, n.tr.) în a face asta. Trebuie să predați (sau, să-i învățați pe alții, n.tr.) adevărul Numelor Sacre Ebraice ale lui EU,* YAHUVEH, și FIUL MEU YAHUSHUA, UNICUL MESIA, UNICUL SÂNGE VĂRSAT PENTRU UMANITATE (link în Limba Engleză, n.tr.) pentru remiterea (în original, „remission,” n.tr.) păcatelor (*pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.). EU nu voi accepta niciun (sau, refuz să accept vreun, n.tr.) alt sacrificiu de sânge. Și niciun alt mijlocitor nu poate mijloci pentru voi! Și asta-i include pe așa-zișii sfinți morți. Nici măcar PROPRIA mamă a lui YAHUSHUA, Miryam, de asemenea numită Maria. Deoarece chiar și ea a avut nevoie de YAHUSHUA ca (sau, drept, n.tr.) al ei MESIA.

Acesta este singurul motiv pentru care oricare dintre Mireasa lui YAHUSHUA ar trebui să meargă la (posibil și, frecventeze, n.tr.) o biserică de Duminică, pentru a învăța Oile și Mieii adevărul acolo unde pastorii au refuzat. Chiar dacă este o (singură, n.tr.) persoană la un moment dat (sau, chiar dacă doar învățați o singură persoană, nu un grup, la momentul la care o faceți, n.tr.)! Uitați vestea bună: Exact așa cum Iubiții MEI Copii, ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții și sunt pre-hirotonisiți (sau, predestinați, sau, pre-orânduiți; în original, „preordained;” cuvântul de la care acesta este derivat, „ordained,” este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.) – exact așa (sau, la fel, n.tr.) este cartea satanei a damnaților (sau, cartea damnaților(,) a satanei, n.tr.).

YAHUSHUA NU VA PIERDE NICIUN (SINGUR, n.tr.) SUFLET ALE CĂROR NUME AU FOST SCRISE ÎN CARTEA MIELULUI A VIEȚII ÎNAINTE (sau, DINAINTE, n.tr.) DE ÎNTEMEIEREA (tradus literal, sau, PUNEREA FUNDAȚIEI; în original, „FOUNDATION,” n.tr.) ACESTEI LUMI! Voi nu puteți alege (în mod, n.tr.) accidental să acceptați „semnul Fiarei” (ghilimele conform originalului, n.tr.). Voi veți ști să nu faceți astfel și veți prefera să muriți înainte să faceți astfel.

Singura adevărată vindecare, (singurele, n.tr.) semne, minuni și miracole și învieri vin din Rai. Orice altă vindecare sau izbăvire este o iluzie! Și în timpul Marii Tribulații vor fi (sau, exista, n.tr.) iluzii care par a fi adevăr, dar sunt minciuni drept (sau, direct, n.tr.) de la tronul satanei. Învățați acum! Și avertizați-i pe alții acum! În Marea Tribulație doar în Numele lui YAHUSHUA – nu (în, n.tr.) numele de Iisus („Jesus,” n.tr.) – va surveni (sau, va fi manifestată, n.tr.) adevărată putere de izbăvire, vindecare, înviere. Oameni care-L iubesc și slujesc pe „Iisus” acum se vor întreba de ce nu li se răspunde rugăciunilor lor. Și credința lor (sau, încrederea lor în DUMNEZEU, n.tr.) va suferi și ei/ele chiar vor muri pentru credința lor, neînțelegând de ce izbăvirea n-a venit în acel nume.

Avertizați-i (pe oameni, n.tr.). Pentru ca ei/ele să devină obișnuiți/obișnuite cu a folosi Numele Ebraic de YAHUSHUA, și YAHUVEH și RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.). satana (literă mică conform originalului, n.tr.) nu vrea să contrafacă Numele de YAHUSHUA cu Numele MEU YAH în el (sau, înăuntrul lui, n.tr.).

Există (sau, sunt, n.tr.) milioane (de oameni, n.tr.) care citesc aceasta care vor fi Oaspeții la Supeul de Nuntă al MIELULUI. Și binecuvântați/binecuvântate voi veți fi! Cu toate acestea, voi veți vedea toată sau parte din Marea Tribulație și ochii voștri vor fi forțați să privească (atent, sau, în detaliu, n.tr.) oroarea. Țineți minte asta, mânia MEA nu vă este desemnată vouă. Ea le este desemnată dușmanilor MEI.

Rămâneți Sfinți/Sfinte și nu compromiteți și chemați (sau, apelați la, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA și sprijiniți-vă de Tăria (sau, Puterea, n.tr.) și Ungerea LUI și țineți-vă strâns (tradus literal, până la punctul de a vă susține total, a atârna, n.tr.) de credința voastră (sau, încrederea voastră în Dumnezeu; în original, „faith,” mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există, „belief,” n.tr.). Căci nu va fi ușor. Căci vor fi (sau, exista, n.tr.) unde mintale (sau, unde purtătoare de semnal al minții; în original, „mind waves,” n.tr.) în aer (sau, văzduh, n.tr.) care vor încerca să vă spele la creier (în original, „brainwash,” n.tr.). Învățați Sfinte Scripturi acum pentru a le folosi ca armă în timpul acelei vremi când Bibliile vor fi interzise. Dar chiar și (sau, însuși, n.tr.) satana nu va fi în stare (sau, capabil, n.tr.) să ardă toate Bibliile!

YAHUSHUA va folosi Sfinții Îngeri, Mireasa din Apocalipsa 7 și Mireasa din Apocalipsa 14, precum și pe Cei Doi Martori pentru a ști unde sunt Oaspeții și a-i ajuta după cum este nevoie. Cei Doi Martori îi vor apăra pe Oaspeți și se vor răzbuna pentru (acești oameni, n.tr.). Învățați adevăratul MEU Shabbat (link în Limba Engleză, n.tr.) pentru că EU, YAHUVEH, îi/le voi binecuvânta și proteja în mod special pe cei/cele care MĂ cinstesc în ziua în care EU, REGELE ÎNTREGII CREAȚII, am pus-o de o parte ca (sau, drept, n.tr.) Ziua de Sabat de Odihnă. Exact așa cum atunci când YAHUSHUA umbla pe pământ și făcea semne, minuni, și miracole (în ziua, n.tr.) de Sabat – chiar și în Marea Tribulație, în special de Sabatul MEU, (în, n.tr.) Zilele MELE Sfinte – același lucru va fi făcut în Numele lui YAHUSHUA sub Ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.).

Există secrete pe care EU le am care nu trebuie să fie vorbite încă. Doar să știți că EU, YAHUVEH, nu voi părăsi nici lăsa (în special, la nevoie; o formă a termenului original, „forsake,” „forsaken,” este folosită în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!” n.tr.) n.tr.) niciodată pe nimeni care cu adevărat (ÎL, sau, NE; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) iubește, venerează și slujește pe YAHUSHUA și EU, REGELE CREAȚIEI. Învățați Numele MEU. (El, n.tr.) Este YAHUVEH! Cel Etern (în original, „The Eternal One,” n.tr.)! YAHUSHUA este FIUL MEU. YAHUSHUA HA MASHIACH este SINGURUL vostru IZBĂVITOR – SINGURUL NUME ȘI (SINGURA, n.tr.) CALE ÎNAPOI ÎN RAI! Tuturor celor care derâd (și sfidează; în original, „scoff,” n.tr.) și batjocoresc acest Cuvânt Profetic, voi veți învăța cu greul că el a venit de la gura MEA, a lui YAHUVEH, și (i-a fost, n.tr.) dat acestei Ringmaiden. Oilor MELE și Mieilor MEI din jurul acestei lumi, luați acest Cuvânt ca (sau, precum, n.tr.) o reacție în lanț și lăsați-l (sau, permiteți-i, în special, prin faptul de a-i da spațiul și șansa de a face acest lucru, n.tr.) să sune (în special, clar, și cu reverberații; termenul original, „ring,” este folosit în special pentru a descrie sunetul clopotelor și telefoanelor, n.tr.) în jurul lumii. Țineți minte (posibil și, amintiți-vă, n.tr.), chiar și înșiși Selecții/însele Selectele (emfază conform originalului; posibil, oamenii aleși de către DUMNEZEU pentru a îndeplini anumite sarcini; în original, „the Elect,” distinși în Sfintele Profeții de Cei Aleși/Cele Alese, „The Chosen;” gen nespecificat în original, n.tr.) vor fi înșelați/înșelate dacă este posibil (Matei 24:24; „Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei aleşi;” referință citată în original, n.tr.) pentru că pastorii voștri au înfometat (posibil, până la stadiul de a muri de foame (din punct de vedere spiritual), n.tr.) Mieii și Oile. Când citiți aceste Profeții (link în Limba Engleză; Sfintele Profeții traduse în Limba Română , n.tr.), voi vă ospătați și mâncați (continuu, n.tr.) Sfântă carne spirituală (în original, „Holy spiritual meat;” limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 5:12-14, „De fapt, cu toate că acum trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe adevărurile elementare despre cuvintele lui DUMNEZEU; aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Oricine se hrăneşte cu lapte nu este obişnuit cu învăţătura despre dreptate, pentru că este copil. 14 Însă hrana tare este pentru cei maturi, care, prin practică, şi-au antrenat capacitatea de înţelegere pentru a distinge binele de rău” și 1 Corintieni 3:1-3, „Eu, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unor oameni lumeşti, ca unor copilaşi în HRISTOS. 2 V-am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteaţi mânca. Şi nici chiar acum nu puteţi, 3 pentru că încă sunteţi lumeşti;” în aceste pasaje, învățătura spirituală este comparată cu mâncarea: principiile elementare sunt laptele, iar cele mai avansate, carnea; Sfintele Profeții se referă des la noțiunile descrise în aceste versete, n.tr.).

Toți ceilalți (oameni, n.tr.) care neagă acest Cuvânt, chiar dacă ei/ele pretind a-L iubi pe „Iisus” (ghilimele conform originalului, n.tr.) și totuși refuză să învețe Numele Sacre Ebraice, Sabatul(,) și Sfintele Zile și Sărbători – ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor continua să sugă lapte (sau, să fie alăptați, n.tr.) deoarece ei/ele nu vor (sau, nu-și doresc, n.tr.) dinți spirituali pentru a mânca această carne Spirituală. În Marea Tribulație, ei/ele își vor aminti ceea ce citiseră. Și unii/unele se vor căi și vor ști (sau, cunoaște, n.tr.) că această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) a fost cu adevărat trimisă din Rai. Pentru Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.) MEI, Mireasa MEA, Aleșii MEI/Alesele MELE(,) și Selecții MEI/Selectele MELE, uitați-vă în sus! Răscumpărarea voastră se apropie (tradus literal, se trage pe sine din ce în ce mai aproape; limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 21:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” n.tr.). Într-un fel sau altul voi veți veni înapoi în Rai din nou (emfază conform originalului; „you will be coming back [...] again,” n.tr.)!

Astfel a fost vorbit, astfel a fost scris în această Sfântă Zi de Purim pe 15 Martie 2006.

Dată acestei Ringmaiden a lui YAHUVEH și YAHUSHUA.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Notă personală...

Sunt interesată să aud de la (oamenii, n.tr.) care-I pun această întrebare lui YAHUVEH în Numele lui YAHUSHUA și (cărora, n.tr.) li (se dă, sau, s-a dat; timp nespecificat în original, n.tr.) un răspuns, veți scrie voi și-l veți împărtăși cu mine (sau, veți vrea voi să scrieți și să-l împărtășiți cu mine, n.tr.)? Eu știu aceasta, că Cei Doi Martori, oricine sunt (acești oameni, n.tr.), au nevoie de rugăciunile și dragostea Miresei lui YAHUSHUA și a Oaspeților la Supeul de Nuntă al MIELULUI. Eu m-am trezit (din somn, n.tr.) cu această revelație sumbră și am strigat (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după protecție pentru Cei Doi Martori după ce mi s-a dat acest Cuvânt. Apocalipsa 11:3-13 („„Le voi da Celor Doi Martori ai MEI autoritatea să profeţească o mie două sute şaizeci de zile (conform notelor ediției, 42 de luni sau trei ani şi jumătate, n.tr.), îmbrăcaţi în sac.” 4 Aceştia sunt Cei Doi Măslini şi Cele Două Sfeşnice care stau înaintea DOMNULUI pământului. 5 Dacă cineva vrea să le facă rău, din gurile lor iese foc care-i mistuie pe duşmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău trebuie să fie omorât în acest fel. 6 Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeţiei lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge, şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, cât de des doresc ei. 7 Când îşi vor fi terminat de depus mărturia, fiara care se ridică din Adânc va purta război cu ei, îi va învinge şi-i va omorî. 8 Cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăţi, care, în mod figurat (conform notelor ediției, sau, din punct de vedere spiritual, n.tr.), este numită „Sodoma” şi „Egipt” (conform notelor ediției, simboluri ale imoralităţii şi opresiunii în Vechiul Testament, n.tr.), unde a fost răstignit şi DOMNUL lor. 9 Oameni din orice popor, seminţie, limbă şi neam se vor uita la cadavrele lor timp de trei zile şi jumătate şi nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt. 10 Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători şi îşi vor trimite daruri unii altora, căci aceşti doi Profeţi îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11 Dar după trei zile şi jumătate, o suflare de viaţă de la DUMNEZEU a intrat în ei, şi ei s-au ridicat în picioare; şi o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. 12 Apoi ei au auzit un glas puternic din cer, care le-a spus: „Suiţi-vă aici!” Şi ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce duşmanii lor se uitau la ei. 13 Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas s-au înfricoşat şi au dat Slavă DUMNEZEULUI CERULUI;” Noua Traducere în Limba Română 2006; referință citată în original, n.tr.).

Vă rog simțiți-vă liberi să copiați și să împărtășiți această Profeție. Recolta este mare (sau, însemnată, sau, importantă, n.tr.) și truditorii (sau, oamenii care lucrează din greu; gen nespecificat în original; verbul din care derivă acest cuvânt este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „laborers,” n.tr.) atât de puțini. Tot ceea ce eu cer este vă rog să puneți și linkul înapoi (către site-ul Parohiei, www.amightywind.com, n.tr.) dacă postați pe website-ul vostru și vă rog păstrați acest mesaj intact inclusiv această notă personală pe care eu am fost condusă de către RUACH (SFÂNTUL DUH, n.tr.) s-o împărtășesc. Translatori, vă rog includeți tot ceea ce este scris.

Slujba Celor Doi Martori va fi deosebită de oricare altă slujbă dată. Eu plâng pentru (acești oameni, n.tr.) sub Ungere, deoarece slujba pe care (acești oameni, n.tr.) vor trebui s-o facă nu e de invidiat. (Acești oameni, n.tr.) vor vedea mai multă oroare decât a fost vreodată văzută pe acest pământ. Vă rog faceți așa cum a spus YAHUVEH și rugați-vă pentru Cei Doi Martori. Vă rog rugați-vă pentru binecuvântări asupra lor în toate modurile. În timp ce ei sunt în acest corp muritor, rugați-vă ca Cei Sfinți să le dea sprijin (iubitor, n.tr.) și încurajare iubitoare.Vă rog rugați-vă ca ei (sau, acești oameni, n.tr.) să creadă și să primească ungerea care le-a fost dată și să asculte (sau, să se supună, n.tr.) și să facă tot ceea ce ei trebuie să facă. Rugați-vă pentru protecția Sfântului Zid de foc care-i va înconjura pe toate părțile astfel încât niciun bărbat, femeie, demon, diavol să-i poată răni (sau, să le poată face rău, n.tr.) cât timp (ei sunt, n.tr.) în acel corp muritor.

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) Prefăcuților Care vă Lăudați (sau, Dați în Balon)! (posibil și, Păziți-vă/Feriți-vă de Prefăcuții Care se Laudă/Dau în Balon, n.tr.)

Oricine care se laudă (sau, dă în balon, sau, dă mare, n.tr.) că este unul dintre Cei Doi Martori(,) cum ar fi cel care se numește pe sine Ilie Tisbitul (în original, „Elijah the Tishbite;” link în Limba Engleză, n.tr.), sau omul (acela, n.tr.) Hawkins care a scris blasfemie în Cartea lui YAHWEH (link în Limba Engleză, n.tr.) nu este unul dintre ei(,) chiar atunci când Cei Doi Martori vor zace în stradă el a spus că ei vor zace acolo timp de 3 ani și jumătate în loc de 3 zile și jumătate, eu am citit asta cu proprii mei ochi, acești bărbați și alții care fac asta cu mândrie.

Adevărații Doi Martori nici măcar nu vor să recunoască acea chemare asupra vieților lor. (Acești oameni, n.tr.) sunt umili (sau, smeriți, n.tr.) și nu cred că sunt demni (sau, vrednici, n.tr.) de o chemare atât de înaltă și tot spun, „Cu siguranță tu ai/voi aveți pe cineva mai bun(ă).” Acest lucru este ceea ce YAHUVEH mi-a arătat mie, acela este motivul pentru care scripturile spun că ei sunt îmbrăcați în pânză de sac și cenușă (în original, „sackcloth and ashes;” expresia apare în versiunea standard în Limba Engleză a pasajelor în care poporul Evreu se căiește și postește înaintea lui DUMNEZEU pentru a-I câștiga mila sau îndurarea; spre exemplu, Daniel 9:3, „Mi-am îndreptat faţa către STĂPÂNUL, către DUMNEZEU, ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri şi cu post în sac şi cenuşă,” sau Ieremia 6:26, „Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac / şi rostogoleşte-te în cenuşă. / Plângi amarnic, / ca după singurul tău fiu, / căci pe neaşteptate / va veni pustiitorul peste noi;” citatul din Ieremia este întâlnit în Sfintele Profeții, care par să indice că aceste versete descriu mâhnirea profundă pe care o va simți poporul Evreu în timpul sfârșitului, când oamenii își vor da seama că YAHUSHUA pe care L-au crucificat și batjocorit este de fapt FIUL lui DUMNEZEU, al lor MESIA pe Care L-au așteptat atât de mult; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) simbolizează a fi umil (sau, smerit, n.tr.) și în doliu pentru oroarea și păcatul pe care ei le vor vedea și ceea ce (acești oameni, n.tr.) văd acum.

Eu am știut de când mi s-a dat un Toiag Spiritual (în original, „a Spiritual Rod;” posibilă referire la Toiagul Mâniei lui DUMNEZEU menționat în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 2:9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” același termen, „Rod,” este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză pentru a descrie toiagul pe care Moise l-a înălțat asupra Mării Roșii când Dumnezeu i-a spus să despartă apele; același toiag a fost transformat în șarpe înaintea Faraonului, n.tr.), și fiul meu care atunci avea 6 ani, unul dintre fiii mei gemeni identici a văzut-o pe tărâmul Spiritual și a descris-o și eu i-am simțit greutatea acum 19 ani, și de fiecare dată când era (sau, a fost, n.tr.) folosită pe tărâmul spiritual ea doar s-a făcut (sau, a devenit, n.tr.) mai grea până unde acum este nevoie de alții pentru a-mi ține brațele sus atunci când ea este folosită sub direcționarea lui YAHUVEH.

Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) are ceva de-a face cu găsirea Chivotului Legii (în original, „the Ark of the Covenant;” link în Limba Engleză, n.tr.), cei 144,000 ca în Apocalipsa 14 (posibilă referire la versetul 1, „M-am uitat şi iată că MIELUL stătea pe Muntele Sion, şi împreună cu EL erau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunţile lor Numele LUI şi Numele TATĂLUI SĂU,” sau 4b, „Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru DUMNEZEU şi pentru MIEL,” n.tr.) și Cei Doi Martori. Doar pe măsură ce anii au progresat am înțeles eu și mi s-au dat mai multe revelații prin Cuvintele Profetice date mie. Există o carte care este scrisă acum de către un alt membru al Miresei lui YAHUSHUA [Apocalipsa 14] care plătește și donează tot timpul ei pentru a face să fie publicate toate Profețiile, viziunile, visele, și cuvintele auzibile (în mod fizic; în original, „audible,” n.tr.) ale lui YAHUVEH. Vă rog rugați-vă pentru ea, căci aceasta este o slujbă (sau, sarcină; cum ar fi, de serviciu, n.tr.) uriașă. Rugați-vă de asemenea și pentru editura potrivită. Noi încercăm (acum, sau, continuu, n.tr.) să facem ca Profețiile să fie traduse în diferite limbi astfel încât ele să poată fi de asemenea și în forma unei cărți. Când noi nu mai suntem (sau, nu vom mai fi, n.tr.) pe internet, cel puțin cărțile încă vor fi aici (sau, încă vor exista, n.tr.) în timpul Marii Tribulații.

Noi încă mai avem nevoie de un translator în Ebraică printre multe alte limbi. Vă rog ieșiți la iveală (sau, la înaintare, n.tr.) dacă vreți să vă voluntariați (sau, dați voluntar, n.tr.) timpul pentru a face această slujbă. Noi avem nevoie de translatori dedicați, focusați (sau, concentrați pe sarcina lor, n.tr.) care vor lua această slujbă atât de în serios cât o fac și eu, nu vapoare (sau, ambarcațiuni, n.tr.) care trec în timpul nopții (expresie; sau, oameni pe care îi întâlnim scurt/pe moment dar pe care apoi nu-i mai vedem niciodată; „ships passing through the night,” n.tr.). Vă rog rugați-vă și vedeți (sau, dați-vă seama, n.tr.) dacă aceștia/acestea sunteți voi.

YAHUVEH (de asemenea ortografiat YAHUVAH, YAHVEH, YAHWEH) să vă binecuvânteze pe voi toți/toate.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *