Profeția 82

Ultim Apel pentru Mireasa lui YAHUSHUA ha MASHIACH!

Vorbită prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

15 Februarie 2006

9:00 a.m. (dimineața, n.tr.) până la 9:50 a.m.

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Citiți Scrisoare de Încurajare de la Elisabeth (Elisheva) (link în Limba Engleză; notă de traducere, n.tr.)

CUM A SURVENIT ACEST MESAJ PROFETIC...

Eu, Elisabeth (Elisheva), i-am fost prezentată lui Luigi care trăiește în America de Sud de către un alt iubit membru al Miresei, Adam din Canada(,) și am vorbit cu Luigi la telefon din Septembrie 2005 și începând în Ianuarie 2006.

Luigi ne-a spus că Luigi, Adam, și cu mine urma să primim corpuri glorificate (sau, pline de Slavă; corpurile în care oamenii vor învia la A Doua Venire a DOMNULUI, n.tr.) și vom fi răpiți – duși în Rai – pe 20 Februarie 2006. Eu urma să am o săptămână să anunț Mireasa lui YAHUSHUA și chiar dacă eu nu-i puteam anunța, (acești oameni, n.tr.) urmau să știe în mod spiritual.

Luigi de asemenea a spus că cu o săptămână înainte de 20 Februarie 2006, că mai întâi urmau să vină Gabriel și apoi Arhanghelul Mihail urma să vină pentru a-mi confirma asta mai întâi mie. Luigi de asemenea a vorbit despre ospățul de nuntă luând loc timp de 7 ani în Rai în timp ce Marea Tribulație se întâmplă pe pământ și a spus că noi vom fi (sau, urma să fim, n.tr.) sus în Rai fumând trabucuri, și bând whiskey la ospățul de nuntă al Mielului.

Acesta a fost un semnal de alarmă imediat și eu am știut că nu era adevărat dar nu l-am mustrat pe Luigi la acel moment. În loc de asta eu imediat l-am sunat pe Adam după ce am vorbit cu Luigi și l-am întrebat pe Adam dacă Luigi fuma și bea căci el îl cunoștea personal și Luigi stătuse la el un timp scurt în Canada.

Adam a spus (că, n.tr.) Da, Luigi a spus că YAHUSHUA îi spusese că el ar trebui să se apuce de fumat. Eu i-am spus lui Adam că Mireasa n-ar face un astfel de lucru în Rai. Eu n-am primit mărturie (sau, confirmare spirituală, n.tr.) că Luigi ar trebui să facă asta pe pământ. Adam mi-a spus că el urma să-l confrunte pe Luigi și să-i împărtășească îngrijorările mele (sau, ceea ce mă preocupa pe mine, n.tr.). O săptămână mai târziu eu am vorbit cu Adam din nou la telefon. El a spus că l-a confruntat pe Luigi și Luigi a insistat că YAHUSHUA i-a spus să facă asta și că eu urma să știu motivul pentru care lui i-a fost spus să facă asta.

Noi ne-am îndepărtat și nu l-am confruntat pe Luigi. Noi cu toții urma să vedem dacă ceea ce Luigi spusese urma să se înfăptuiască începând cu Sfinții Îngeri venind pe 13 Februarie chiar dacă noi n-am primit o mărturie (sau, confirmare spirituală, n.tr.) cu privire la acest lucru pentru că asta nu este ceea ce ne spusese YAHUVEH prin Profețiile și cuvintele auzibile (în mod fizic; în original, „audible,” n.tr.) date mie. 20 Februarie nu este într-o Sfântă Zi de Sărbătoare sau chiar de Shabbat („Sabat” în Limba Ebraică, n.tr.). (Surprinzător, sau, Prin coincidență, n.tr.), 20 Februarie se numește Presidents’ Day (ziua în care se sărbătoresc Președinții Statelor Unite ale Americii, n.tr.).

Noi știm prin Profețiile date mie că YAHUSHUA SE va întoarce după Mireasa LUI de Shabbat și (într-o zi, n.tr.) de Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc sau Festivalul Trâmbițelor, Yom Teruah; prima din Înaltele Zile Sfinte descrise în Leviticul 23:23-32, citat după Sfânta Profeție; are loc la începutul toamnei; este aniversarea creației lui Adam și a Evei; în Limba Engleză, „Feast of Trumpets,” n.tr.). Când noi am postat (pe internet, n.tr.) data de 20 Februarie și i-am rugat pe Profeți (sau, le-am cerut Profeților, n.tr.) să se roage și să vadă dacă detectau ceva special pentru acea zi, e-mailuri și apeluri telefonice au venit, avertizând despre o răpire falsă. Acum nu se face c-a fost o răpire falsă, dar satana l-a mințit pe Luigi și a spus că urma să fie o răpire (în original, „rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.).

Luigi a dat 11 ani din viața lui, sacrificând totul, ducându-se peste tot în lume predicând Evanghelia și avertizând (oamenii, n.tr.) să se căiască, (faptul, n.tr.) că Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.) este aproape (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 3:2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „El (Sfântul Ioan Botezătorul, n.tr.) spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” n.tr.). Cu toate acestea(,) acest om este în Argentina singur în liniile întâi (de bătălie spirituală, n.tr.), la (vârsta de, n.tr.) 61 de ani a fost lovit de un demon care l-a mințit și i-a fost spus de către acel demon să ne transmită acea minciună mie și lui Adam.

Cu toate acestea, din nou eu am simțit o mâhnire în Spirit (sau, Duh, n.tr.) și am știut că acest lucru nu urma să se înfăptuiască. Eu le-am tot spus lui Adam și Luigi că noi trebuie să testăm (sau, încercăm, n.tr.) Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) care vorbește (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Dacă acest lucru nu se înfăptuiește, Luigi, tu va trebui să admiți (sau, să recunoști, n.tr.) că ai fost înșelat de satana. Ceea ce a făcut această experiență a fost să-l smerească și el acum are un spirit (sau, duh, n.tr.) care (poate fi, sau, permite să fie, învățat; în original, „a teachable spirit,” n.tr.) când noi îi spunem că totul trebuie să se alinieze cu Sfânta Scriptură, și (că, n.tr.) un profet îi este supus unui alt Profet (sau, că ceea ce spune un profet trebuie confirmat din punct de vedere spiritual de către un altul, n.tr.). Eu m-am mâhnit profund cu privire la asta pentru că n-am vrut să-l rănesc pe Luigi, deoarece el voia atât de mult ca al nostru Mesia să vină și el și Adam numărau descrescător zilele până la 20 Februarie 2006.

Luigi îmi spusese când l-am întrebat ce urma să se întâmple cu această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.), eu nu simțeam că slujba (sau, sarcina, n.tr.) noastră era terminată (sau, gata, n.tr.), și Luigi a spus că slujba mea era terminată (sau, gata, n.tr.). Eu știam că slujba nu era gata încă, există alte lucruri care trebuie să ia loc cu Yisrael („Israel” în Limba Ebraică, n.tr.) înainte ca Mireasa lui YAHUSHUA să fie luată, drept prime roade răscumpărate de pe Pământ așa cum este afirmat în Apocalipsa 14. Luigi este atât de singur în această țară străină că deși el nu fumase niciodată, el a crezut că YAHUSHUA i-a vorbit și spusese că era în regulă, căci YAHUSHUA îi dădea o dorință a inimii lui. Oameni buni, aceasta nu este genul de dorință a inimii pe care YAHUSHUA ne-o promite nouă.

Pe 15 Februarie 2006, când eu mă rugam și ceream (posibil, să știu; sau, întrebam, n.tr.), cum a putut Luigi, care pretinde a fi un om Sfânt și profet să devină (sau, să fie, n.tr.) atât de înșelat, Cuvântul a survenit mai jos. De Shabbat, 18/02/2006, eu i-am pus acest mesaj profetic lui Luigi în Argentina la telefon pe un reportofon (sau, l-am făcut să asculte acest mesaj la telefon, n.tr.). Luigi a plâns lacrimi de remușcare și căință și m-a întrebat ce-ar trebui el să facă după asta? Eu i-am dat instrucțiunile, bineînțeles, să mustre diavolul și să se oprească din a fuma și a bea alcool și să-și ungă buzele cu ulei de ungere.

El are un Spirit (sau, Duh, n.tr.) atât de umil (sau, smerit, n.tr.) și iubitor, și când eu i-am spus lui Luigi că ceva bun a ieșit din înșelăciunea rea (sau, malefică, n.tr.) sub care se afla Luigi, că alții (sau, alți oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) îmi scriseseră cu probleme similare și întrebări despre fumat, băut (alcool, n.tr.), pornografie, droguri (sau, medicamente; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „drugs;” mulți oameni din Statele Unite sunt dependenți de medicamente, n.tr.) și deși (acești oameni, n.tr.) ÎL iubesc pe YAHUSHUA, ei/ele tot vor să știe, pot ei/ele fi Mireasa? Eu am așteptat ca (sau, L-am așteptat pe, n.tr.) YAHUSHUA să-mi dea răspunsul și mai jos este acel răspuns. Din nou(,) dacă asta nu s-ar fi întâmplat, atunci acest Cuvânt de mai jos n-ar fi survenit.

Noi ne rugăm ca pe măsură ce voi citiți aceasta, cei/cele care cu adevărat doresc să fie Mireasa lui YAHUSHUA, dacă voi faceți (acum, sau, în mod obișnuit, n.tr.) ceva care-L jignește (acum, sau, în mod obișnuit, n.tr.) pe YAHUSHUA, că atunci voi veți opri acest lucru acum înainte de a fi prea târziu și ca voi să fiți lăsați/lăsate în urmă în Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și, „Necazul lui Iacov,” n.tr.). Unii/Unele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care citiți aceasta ați fost chemați/chemate să fiți Mireasa lui YAHUSHUA dar ați refuzat să renunțați la ceea ce-L jignește pe YAHUSHUA. Scriptura spune, „Căci mulți/multe (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt chemați/chemate, dar puțini/puține sunt aleși/alese” (Matei 22:14) (tradus literal din versiunea citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi,” n.tr.).

Eu mă simt condusă de RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.) să vă rog să nu-l judecați pe Luigi pentru că unii/unele dintre voi care citiți aceasta ați făcut ceea ce Luigi a fost păcălit să facă de către satana, și voi înșivă/însevă faceți (acum, sau, continuu, n.tr.) același lucru sau chiar mai rău. Lucrul principal este(,) căiți-vă și mustrați-l pe satana și părăsiți orice care-L jignește pe YAHUSHUA și care vă poate reține din a fi Mireasa LUI. Asta e oameni buni, acesta cu adevărat e ultimul apel pentru (sau, după, n.tr.) Mireasa lui YAHUSHUA. Nu mai pierdeți timp. Nimic altceva nu contează în afară de ceea ce noi facem pentru iubitul nostru YAHUSHUA MESIA, Mirele (link în Limba Engleză, n.tr.) nostru Ce vine curând. EL o așteaptă (acum, sau, continuu, n.tr.) la ușă pe Mireasa LUI, fiți Sfinți/Sfinte deoarece EL este Sfânt! (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt,” n.tr.)

Noi vedem (acum, sau, continuu, n.tr.) lucruri întâmplându-se atât de repede, și piesele puzzle-ului se îmbină (sau, adună împreună; acum, sau, continuu, n.tr.). Acest an va fi ca niciun alt an. Țineți-vă ochii pe Yisrael!

***

Profeția 82

ULTIM APEL PENTRU (posibil și, DUPĂ, n.tr.) MIREASA LUI YAHUSHUA MESIA!

Vorbită prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

15 Februarie 2006

9.00 a.m. până la 9.50 a.m. (dimineața, n.tr.)

***

[Elisabeth (Elisheva) începe să se roage (posibil și, începe prin a se ruga, n.tr.), „O(,) Sfânt, Sfânt, Sfânt, YAHUSHUA ce vrei TU să spui?”]

YAHUSHUA ha MASHIACH spune,

Elisabeth [Elisheva], EU îți arăt o viziune. Privește (atent, sau, în detaliu; sau, Uite, n.tr.) Mireasa MEA.

Ea stă acolo în alb strălucitor, Sfântă și nepângărită. Aceasta este Mireasa după care EU vin; ea este în această lume dar nu de-a acestei lumi (sau, nu-i aparține acestei lumi; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 17:14 și 17:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU le-am dat Cuvântul TĂU şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici EU nu sunt din lume,” și, „Ei nu sunt din lume, aşa cum nici EU nu sunt din lume,” n.tr.). Există o diferență între ea și alții care evită (persistent; sau, se feresc de; în original, „shun,” n.tr.) Sfințenia ei. Alți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) care nu sunt ai (posibil și, de-ai, n.tr.) Spiritului (sau, Duhului, n.tr.) MEU, alții îi batjocoresc Sfințenia, deoarece ea refuză să ia parte la păcatele din această lume. Ea este credincioasă (sau, loială, sau, fidelă, lui Dumnezeu; în original, „faithful;” mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există, „believing,” n.tr.), Sfântă MIE (sau, față de MINE, n.tr.), ea nu compromite cu păcatul, ea nu vede (sau, nu se uită, n.tr.) cât de departe se poate apleca deasupra iadului înainte ca ea să cadă în el. Ea nu vrea nicio parte din iad (tradus literal; sau, nu vrea să aibă deloc de-a face cu iadul, n.tr.). Ea nu vrea nicio parte din satana (sau, nu vrea să aibă deloc de-a face cu satana, n.tr.), ea nu vrea nicio parte din viciile satanei (sau, nu vrea să aibă deloc de-a face cu viciile satanei, n.tr.). (Pentru, n.tr.) pacea după care ea tânjește, ea doar apelează la MINE, Prințul Păcii (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 9:6, „Căci un COPIL ni s-a născut, / un FIU ni s-a dat, / iar autoritatea va sta pe Umerii SĂI! / Va fi numit, «Sfetnic minunat (conform notelor ediției, sau, „Minunat, Sfetnic,” n.tr.), / DUMNEZEU puternic, TATĂ veşnic, PRINŢ AL PĂCII;»” posibilă referire; referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Acum vezi această viziune. Ea (viziunea, n.tr.) acum se schimbă. Acum dușmanul sufletului tău (posibil și, al vostru; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) o privește (atent, sau, în detaliu, n.tr.) pe Sfânta MEA Mireasă și spune, „Trebuie s-o pângăresc, ea nu poate sta acolo fără pată sau șifon (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 5:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (YAHUSHUA, n.tr.) S-a dat pe SINE pentru ea (Biserica, n.tr.), 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, 27 pentru a ŞI-o înfăţişa în toată Slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără cusur;” referință întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.).” Și astfel el îi pune o țigară în gură, astfel încât ea să aibă (posibil și, și astfel ea are, n.tr.) duhoarea fumului. El pune băuturile care intoxică în mâinile ei, astfel încât ea se clatină ca un bețiv. Acum privește (atent, sau, în detaliu, sau, uite, n.tr.) Mireasa MEA, acolo unde pornografia a fost pusă în mâinile ei, dușmanul spune, „Nu-ți face griji, nimeni nu poate vedea acest secret, doar ascunde-te.” Acum Mireasa MEA, care odată era atât de sfântă, a fost atât de pângărită. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU MĂ întorc (sau, plec de la ea, n.tr.), căci EU nu pot veni după o astfel de Mireasă.

Mireasa MEA n-are duhoarea unei țigări. Mireasa MEA nu se clatină ca un bețiv. Mireasa MEA nu citește porno în spatele ușilor (închise, n.tr.). Aia e o mireasă falsă și EU accept doar autenticul. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU vă dau o alegere (sau, de ales, n.tr.), căci singurul parfum pe care cineva din jurul vostru ar trebui să-l miroasă este parfumul uleiului MEU de ungere, parfumul pe care EU vi l-am dat. Veșmintele voastre nu pot fi fără sfințenie, veșmintele dreptății (sau, cinstei, n.tr.) MELE (în original, „the garments of MY righteousness;” posibilă referire la „the Robe of Righteousness,” „Mantia Dreptății,” din versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 61:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei,” n.tr.) te îmbracă, ele nu pot avea nici măcar o pată sau un șifon. Ele nu pot avea vreun motiv pentru care această lume să vă acuze de păcat.

Nu realizați voi că, ceea ce ochii voștri privesc (în special, atent, sau, în detaliu; „behold,” n.tr.), privesc (atent, sau, în detaliu; și, n.tr.) ochii MEI? Nu realizați voi că, trupurile voastre sunt Templul lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.) (posibilă referire la 1 Corintieni 6:19, „Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este Templul DUHULUI SFÂNT Care este în voi, pe Care-L aveţi de la DUMNEZEU, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” n.tr.)? Nu fiți înșelați/înșelate, căci păcatul nu poate avea nicio parte din voi (sau, nu poate fi deloc asociat cu voi, n.tr.). Voi vă întrebați dacă sunteți Mireasa MEA. Voi vă rugați peste tot în lume, „Sunt eu Mireasa TA?” Tu vrei să știi, Elisabeth [Elisheva], cum (posibil, se face că; posibil incomplet în original, n.tr.) cineva care-ți spune o anumită dată când EU vin după Mireasa MEA și totuși Cuvântul dat nu se aliniază cu Sfintele MELE Scripturi. Acesta este începutul înșelăciunii care a intrat înăuntru (tradus literal; sau, pătruns, n.tr.).

De câte ori am spus EU, dacă nu se aliniază cu Sfântul MEU Cuvânt, căci EU sunt Sfântul Cuvânt, EU sunt Tora vie (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.), chiar dacă (astfel de cuvinte, n.tr.) vin de la un Înger al luminii, nu primiți ceea ce nu este de la MINE (sau, de-al MEU, n.tr.). De câte ori am spus EU, „Testați spiritul (sau, duhul, n.tr.) care vorbește” (1 Ioan 4:1, notă anterioară, n.tr.)? Voi vreți să știți cum a fost înșelat fratele vostru? (Acest lucru, n.tr.) nu înseamnă că el nu MĂ iubește. (Acest lucru, n.tr.) nu înseamnă că el nu dorește să MĂ slujească pe MINE, dar (acest lucru, n.tr.) înseamnă că acesta este primul pas când el s-a îndepărtat, și înșelăciunea a intrat înăuntru (sau, pătruns, n.tr.). Când satana a obținut o poziție (de unde să ispitească acest om, n.tr.) și i-a spus lui, „Nu asculta Cuvântul Sfânt.” În loc de asta el a început să asculte o voce care nu era de la MINE (sau, a MEA, n.tr.).

EU nu sunt om (sau, ființă umană, n.tr.) ca să pot minți. Cuvântul MEU este Adevăr. Ceea ce EU spun, se întâmplă. Sfântul Înger n-a venit, căci Elisabeth [Elisheva], unde ți-am spus EU vreodată că EU urma să-i spun altuia/alteia (gen nespecificat în original, n.tr.) să-i spună lui Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a trage clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.), așteaptă-te ca YAHUSHUA să vină în această zi după Mireasa LUI. De ce nu ți-aș spune EU ție mai întâi? Acesta este motivul pentru care (sau, de asta, n.tr.) EU am spus iar, și iar. Testează (sau, testați; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) care vorbește. Cine va asculta (sau, va alege sau accepta să asculte, n.tr.) pe unul/una care are o mărturie care arată și miroase ca (sau, precum, n.tr.) lumea? Nu mai faceți scuze pentru el. Oamenii MEI s-au (posibil și, Poporul MEU s-a; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „People,” n.tr.) dus să curvăsărească după alți dumnezei (sau, zei; în original, „gods,” n.tr.), dar înseamnă acest lucru că EU te-am (posibil și, v-am; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) chemat să fii (sau, fiți, n.tr.) proxenet (sau, proxeneți, n.tr.)? Oamenii sunt beți cu (sau, din cauza, n.tr.) băuturi(lor) care intoxică. Înseamnă asta că v-am chemat (sau, dat o chemare, n.tr.) EU de-a fi bețivi. Oamenii s-au întors spre (sau, s-au întors să apeleze la, n.tr.) alte surse de pace, dar înseamnă asta că EU vreau ca voi să mirosiți ca un coș (de casă; sau, horn, n.tr.) sau să injectați ca un dependent de droguri?

Prostie (sau, nesăbuire, sau, nebunie, sau, aiureală; în original, „foolishness;” adjectivul derivat de la acest substantiv, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le denumi pe fecioarele nesăbuite, n.tr.), prostie, prostie, prostie! Sunt furios (sau, supărat; în original, „angry,” n.tr.), sunt furios, sunt furios, sunt furios, sunt furios! Câți/Câte (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care doriți să fiți Mireasa MEA, pe care EU v-am chemat să fiți (sau, v-am dat chemarea de a fi, n.tr.) Mireasa MEA, ați părăsit (sau, lăsat în urmă, n.tr.) Sfințenia? Câți/Câte dintre voi faceți scuze pentru păcat? Câți/Câte dintre voi știți că Cuvântul MEU spune să cinstiți Ziua de Sabat și s-o țineți (sau, păstrați, n.tr.) Sfântă și totuși voi tot umpleți bisericile Duminica.

Prostie (sau, nesăbuire, sau, nebunie, sau, aiureală; notă anterioară, n.tr.), prostie, prostie, Mireasa MEA nu va avea nicio parte din (sau, nu va fi deloc asociată cu; sau, Miresei MELE îi este interzis să fie asociată în vreun fel cu, n.tr.) această prostie (sau, nesăbuire, sau, nebunie, sau, aiureală; notă anterioară, n.tr.). EU am spus, fiți Sfinți/Sfinte căci EU sunt Sfânt (limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt,” n.tr.). Mireasa MEA va fi Sfântă sau EU nu voi avea nicio parte din ea (sau, nu voi fi deloc, sau, voi refuza (categoric) să fiu asociat cu ea, n.tr.). Vreți să știți cine sunt fecioarele nebune (sau, nesăbuite, sau, aiurite, sau, lipsite de bun-simțul rațiunii, sau, proaste; același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; citat după Sfânta Profeție, n.tr.) (link în Limba Engleză, n.tr.)? Vreți să știți de ce ele n-au avut suficient ulei în lămpile lor?

Ele n-au avut suficientă Sfințenie.

Ele știau că EU veneam (sau, eram pe drum, n.tr.), dar nu s-au pregătit.

Nu este suficient doar să MĂ iubiți, nu este suficient doar să MĂ slujiți, nu este suficient doar să predicați Cuvintele MELE.

EU cer (insistent/puternic, sau, în mod oficial; în original, „demand,” n.tr.) Sfințenie.

Precum [cu un (sau, în cazul unui, n.tr.) Sfânt] soț [unei Sfinte soții (sau, față de o Sfântă soție, n.tr.)], EU n-aș fi avut nicio parte din (sau, nu M-aș fi asociat deloc cu, sau, n-aș fi avut nimic de-a face cu, n.tr.) tine dacă n-ai fi fost (sau, nu erai, n.tr.) Sfântă. Cu cât mai mult standard al Sfințeniei am EU. Opriți-vă din a face scuze pentru păcat. Elisabeth [Elisheva], tu știi (că, n.tr.) iar și iar EU am spus, „Testează spiritul (sau, duhul, n.tr.) care vorbește.” Oprește-te (sau, opriți-vă, n.tr.) din a face scuze pentru fratele tău (sau, vostru; posibil, în credință, n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) nu înseamnă că EU nu-l iubesc, dar înseamnă că el i-a permis spiritului (sau, duhului, n.tr.) înșelăciunii să intre înăuntru (sau, să pătrundă, n.tr.).

Când el a crezut că EU am spus, ridică (sau, apucă, n.tr.) țigările și bea acea băutură spirtoasă (sau, acel alcool, n.tr.), cum ar putea oamenii să-și dea seama de diferența dintre Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU și acela al dușmanului(,) căci el predică Cuvântul MEU dar el miroase ca (sau, precum, n.tr.) lumea.

EU am permis ca acest lucru să se întâmple, mândria se duce înaintea unei căderi (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Proverbe 16:18; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Mândria merge înaintea distrugerii, şi un duh arogant merge înaintea căderii;” posibilă referință, n.tr.). Luigi trebuie să aibă un spirit (sau, duh, n.tr.) care poate (sau, permite a, n.tr.) fi învățat (în original, „a teachable spirit,” n.tr.); el trebuie să se căiască și să admită (sau, recunoscă, n.tr.) că EU nu sunt un om(,) care poate minți (posibil, sau, că nu sunt un om ca să pot minți, n.tr.). Acolo unde el odată doar auzea vocea MEA, dar puțin câte puțin dușmanul s-a furișat înăuntru (și, n.tr.) astfel EU am permis aceasta pentru ca tu să mijlocești (sau, voi să mijlociți; persoană nespecificată în original, n.tr.) și pentru ca tu să te rogi (sau, voi să vă rugați, n.tr.), deoarece așa (sau, după, n.tr.) cum (posibil și, pe când, sau, în măsura în care, n.tr.) voi v-ați rugat pentru el, voi v-ați rugat pentru alții/altele care doresc să fie Mireasa MEA. Așa (sau, după, n.tr.) cum (posibil și, pe când, sau, în măsura în care, n.tr.) voi ați privit (atent, sau, în detaliu, n.tr.) înșelăciunea care l-a păcălit pe el, exact așa voi ați privit și înșelăciunea în alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.) care vor să fie Mireasa MEA.

Vă puteți imagina (tradus literal, puteți vedea în imaginația voastră, n.tr.) o Mireasă stând acolo în (sau, purtând, n.tr.) alb scânteietor? Acum vă puteți imagina acea rochie cu pete de nicotină? EU nu-MI pun Copiii; EU nu-MI pun Mireasa în robie. Vă puteți voi imagina (sau, puteți voi vedea în imaginația voastră, n.tr.) Mireasa MEA unde fiecare cuvânt care iese din gura ei este Sfânt? Acum vă puteți imagina voi duhoarea alcoolului în respirația ei? Degetele ei pătate cu nicotină? V-o puteți voi imagina pe Mireasa MEA stând acolo Sfântă, doar vrând să privească (atent, sau, în detaliu, n.tr.) frumusețea MEA (sau, a DOMNULUI, n.tr.)? Acum vă puteți voi imagina aceeași Mireasă, în spatele ușilor închise ea se ascunde, cu poftă (carnală; în original, „lust,” n.tr.) în ochii ei, pe când se uită la pornografie, mintea ei umplută cu murdărie (sau, spurcăciune, n.tr.)?

Departe de MINE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:23; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), nu îndrăzni să te numești pe tine însăți Mireasa MEA, asta nu înseamnă că n-ai fost chemată, (asta, n.tr.) înseamnă doar că EU nu te voi accepta (sau, voi refuza să te accept, n.tr.) dacă tu nu poți sta înaintea Tatălui MEU precum o Estera (soția Evreică a Regelui Xerxes al Persiei; a intervenit înaintea Regelui, cu prețul vieții ei, pentru a deturna un complot care ar fi rezultat în asasinarea întregii populații Evreiești; povestea se află în Cartea Esterei în Biblie, n.tr.), Sfântă și pură și ascultătoare (sau, supusă, n.tr.) înaintea MEA și a Tatălui MEU YAHUVEH. Ți-o poți imagina (sau, o poți vedea în imaginația ta, n.tr.) pe Mireasa MEA stând acolo înaintea MEA în alb scânteietor, fiecare cuvânt care iese din gura ei din nou este Sfânt cu Laude (sau, Laudă; plural conform originalului; tradus literal, n.tr.) pe buzele ei pentru MINE, fiecare cuvânt plin de adorație și dragoste. Acum imaginează-ți-o pe aceeași stând înaintea MEA cu blesteme (sau, înjurături, n.tr.) pe buzele ei, limbaj stricat (sau, împuțit, n.tr.) care vine precum vine (sau, ar veni, n.tr.) dintr-o canalizare. Nu spune Cuvântul MEU (că, n.tr.) din inima voastră gura voastră (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) vorbește (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 12:34, tradusă literal drept, „Pui de vipere! Cum puteți voi, fiind răi, să vorbiți lucruri bune? Deoarece din abundența inimii vorbește gura;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pui de vipere, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi?! Căci din belşugul inimii vorbeşte gura!” n.tr.)? Nu faceți scuze de ce blestemați (sau, înjurați, n.tr.). Fiecare cuvânt care iese din gura voastră, fiecare cuvânt care iese din gura Miresei MELE trebuie să fie Sfânt.

SUNT FURIOS!!! (în original, „FURIOUS;” posibilă emfază în original, cu adevărat furios; posibil și dublu-sens, atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.)

Vrei să știi de ce Sfinții Îngeri n-au venit încă, Elisabeth [Elisheva]? Tu deja știai, EU ți-am spus (sau, îți spusesem, n.tr.) că-ți voi spune (sau, că urma să-ți spun, n.tr.). EU ți-am spus că tu ești (cea care cu adevărat este; în original, „the,” articol hotărât intraductibil, n.tr.) Ringmaiden (notă anterioară, n.tr.), EU niciodată nu ți-am spus să asculți un altul/o alta (gen nespecificat în original, n.tr.). EU ți-am spus că (posibil, Venirea DOMNULUI, n.tr.) se va alinia cu Sfintele MELE Sărbători. EU ți-am spus că se va alinia cu Sfântul MEU Cuvânt. Când tu ai aflat că ceea ce ți-a fost vorbit de un altul (sau, o altă persoană, n.tr.) nu se alinia cu Sfintele MELE Cuvinte, de ce n-ai mustrat tu ceea ce ai auzit? EU am permis aceasta (posibil, pentru ca, n.tr.) să te facă să fii mai îndrăzneață (tradus literal, mai curajoasă și mai încrezătoare; „more bold,” n.tr.), căci tu știai că nu puteai crede ceea ce ți se spunea.

EU (posibil, în mod categoric; posibilă emfază subtilă în original, n.tr.) voi avea (posibil echivalent cu, voi refuza să nu am, n.tr.) o Mireasă, ea este sigilată (sau, pecetluită, sau, hotărâtă, n.tr.) deja, și (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) proști (sau, nesăbuiți, sau, nebuni, sau, aiuriți; „the foolish;” notă anterioară, n.tr.) privesc (fără să facă nimic, n.tr.) făcând scuze pentru a păcătui, dar EU chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) am o Mireasă. Acela este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) ți-am spus EU iar și iar, EU cer (insistent/puternic, sau, în mod oficial, n.tr.) Sfințenie. Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) susține (sau, reprezintă, în special, în mod public; în original, „stands for,” n.tr.) Sfințenia. Această Ringmaiden trebuie (sau, este obligată, n.tr.) să se aștepte la Sfințenie. Acest lucru nu înseamnă că EU nu-i iubesc pe ceilalți (oameni, n.tr.). Dar EU am doar o (singură, n.tr.) Mireasă. Așa cum EU ți-am spus Elisabeth [Elisheva] și tu n-ai fost suficient de curajoasă să vorbești (acest lucru, n.tr.), dar acum o voi face (sau, îl voi vorbi, n.tr.) EU.

De Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc sau Festivalul Trâmbițelor, Yom Teruah; prima din Înaltele Zile Sfinte descrise în Leviticul 23:23-32; are loc la începutul toamnei; este aniversarea creației lui Adam și a Evei; în Limba Engleză, „Feast of Trumpets,” n.tr.) în 2005, când tu te-ai rugat, „O(,) fă-mă demnă (sau, vrednică, n.tr.) de a fi numită Mireasa TA precum în Apocalipsa 14(,) căci noi știm că doar aceasta singură YAHUSHUA este Mireasa TA.” Și EU am spus, „Ascultă Elisabeth [Elisheva], dacă EU aleg să protejez și EU aleg să sigilez (sau, pecetluiesc, n.tr.) și EU îi/le scot (posibil și, separ, n.tr.) pe unii/unele (gen nespecificat în original, n.tr.) din Mireasa MEA așa (sau, după, n.tr.) cum afirmă Apocalipsa 14, răscumpărați/răscumpărate de pe acest pământ, sigilați/sigilate (sau, pecetluiți/pecetluite, n.tr.) și protejați/protejate în acest mod, și EU aleg să-i/să le las pe unii/unele (gen nespecificat în original, n.tr.) din Mireasa MEA așa cum se vorbește (sau, este descris, n.tr.) în Apocalipsa 7 sigilați/sigilate (sau, pecetluiți/pecetluite, n.tr.) și protejați/protejate dar EU îi/le las în această lume pentru a continua să predice Cuvintele MELE, a fi standardul (posibil și, stindardul; posibilă referire la versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal drept, „Astfel le va fi frică de Numele DOMNULUI din vest, și de Slava LUI de la răsăritul soarelui; Când dușmanul intră ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui;” Sfintele Profeții se referă des la acest stindard, n.tr.) împotriva răului (sau, maleficului, n.tr.), nu tot o protejez și pecetluiesc EU pe Mireasa MEA?”

De ce e vreo preocupare de-a ta (sau, de ce te preocupă pe tine, n.tr.) cum îi/le protejez și sigilez (sau, pecetluiesc, n.tr.) EU pe toți/toate din Mireasa MEA? Unii/Unele din (acești oameni, n.tr.) sunt precum Apocalipsa 14, și ei/ele sunt primul MEU rod, Elisabeth [Elisheva]. EU deja ți-am spus că acela este grupul (posibil, în care, n.tr.) te vei duce tu. Unii/Unele sunt Războinicii (gen nespecificat în original, n.tr.) MEI Scut și Fecioarele MELE Scut în (sau, din, n.tr.) Apocalipsa 7 și ei/ele sunt deja sigilați/sigilate (sau, pecetluiți/pecetluite, n.tr.), ei/ele doar așteaptă ceea ce EU am spus că trebuie să ia loc, dar ei/ele sunt sigilați/sigilate (sau, pecetluiți/pecetluite, n.tr.) și niciun rău (sau, nicio rănire, n.tr.) nu va veni (sau, ajunge, n.tr.) la niciunul/niciuna dintre ei/ele. Ambele sunt Mireasa MEA. EU am doar o (singură, n.tr.) Mireasă. EU doar aleg să-i/să le iau pe unii/unele acasă mai întâi, și EU aleg să-i/să le las pe unii/unele aici pe acest pământ.

Acum vei proclama tu (sau, vei alege, sau, vei accepta, tu să proclami, n.tr.) ceea ce EU ți-am spus să spui cu îndrăzneală (sau, curaj, n.tr.)?

Cât de mulți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) din Mireasa MEA au spus, „Eu pur și simplu nu simt că plec de pe acest pământ încă.” Acest lucru este pentru că ei/ele sunt ai/ale Apocalipsei 7 pentru că EU am pus un Spirit (sau, Duh, n.tr.) de războire (în original, „warring,” n.tr.) în ei/ele, un Spirit (sau, Duh, n.tr.) al supraviețuirii. Ceilalți (oameni, n.tr.) din Apocalipsa 14 tânjesc ca EU să vin. Ei/Ele nu se văd pe sine războind pe acest pământ, dar EU voi veni după Mireasa din Apocalipsa 7 exact așa cum EU voi veni după Cei Doi Martori. Cei Doi Martori, din nou EU îți (sau, vă, n.tr.) repet, fac parte din Mireasa din Apocalipsa 14 și (acești oameni, n.tr.) vor fi luați mai întâi ca (sau, drept, n.tr.) primele roade și apoi ei se vor întoarce. Oaspeții la Supeul de Nuntă al Mielului vor veni (sau, ieși, n.tr.) din Marea Tribulație. (Acei oameni, n.tr.) vor fi cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care și-au spălat veșmintele în Sângele MEU vărsat.

Vine (sau, este în curs de a veni, sau, pe drum, n.tr.) o răpire falsă (link în Limba Engleză, n.tr.). Diavolul intenționează să MĂ batjocorească în toate modurile. Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) este atât de foarte urgent (emfază conform originalului; „so very urgent,” n.tr.) să-i anunțați pe oameni (posibil dublu-sens; posibil și, să publicați Cuvântul (Profeția), n.tr.) astfel încât oamenii să nu fie înșelați.

Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de evangheliștii de la TV (oameni care discută despre religie sau subiecte de moralitate la televizor; atât clerici cât și laici; în original, „evangelists on TV;” practică foarte răspândită în Statele Unite și în lume; aceștia oferă soluții facile la problemele vieții și nu vorbesc despre adevărul greu de purtat și crucea grea de dus a Scripturilor DOMNULUI, n.tr.). De ce credeți voi că ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt atât de bogați/bogate și atât de faimoși/faimoase? Pentru că ei/ele vor conduce suflete la anti-mesia, ei/ele au plătit prețul, ei/ele au fost cumpărați/cumpărate. Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de evangheliștii de la TV atunci când ei/ele nu vă învață Natura Evreiască a MEA (sau, Caracterul Evreiesc al MEU; în original, „the Jewishness of ME;” posibilă referire la faptul că majoritatea bisericilor Creștine nu-L prezintă pe YAHUSHUA drept împlinirea Scripturilor și Profețiilor date Poporului lui Israel, trecând cu vederea Vechiul Testament, n.tr.).

O(,) cât de ușor este înșelată această lume. Dacă (unii oameni, n.tr.) nu-i învață (pe alții, n.tr.) că oamenii trebuie să se întoarcă de la păcat (sau, să-i întoarcă spatele păcatului, n.tr.), că ei/ele trebuie să se căiască, să cadă cu fețele la pământ înaintea MEA, atunci (acești oameni, n.tr.) nu sunt (de-)ai MEI (sau, de la MINE, n.tr.). Este mai mult decât doar a spune, „O(,) Iisuse, vino în inima mea.” Se numește a se întoarce de la păcat (sau, a-i întoarce spatele păcatului, n.tr.), a se lepăda de satana, a se căi, și a MĂ lăsa (sau, a-MI permite, n.tr.) să trăiesc înăuntrul lor. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de acești predicatori care doar vor să vă aline urechile care vă mănâncă (sau, gâdilă; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 4:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile;” referință întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.). Acela este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) am ridicat EU parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) precum aceasta (Amightywind sau Almightywind, Parohia în Numele SFINTEI TREIMI ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA), n.tr.), care predică adevărul (posibil, cu Sfințenie, sau, în spiritul Sfințeniei; în original, „in Holiness,” n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de oricine care spune că Cele Zece Porunci s-au schimbat, (că, n.tr.) ne putem duce și putem venera și putem numi orice zi Ziua de Sabat.

Acesta este mesajul pe care EU îl las cu tine (sau, voi, n.tr.) în această zi, și nicio parte din acest mesaj n-ar fi survenit dacă EU n-aș fi trimis un Luigi în calea ta (sau, a voastră, n.tr.)(,) căci el fusese înșelat. Asta nu înseamnă că el nu-MI aparține MIE. Asta înseamnă că el trebuie să cadă cu fața la pământ înaintea MEA. El trebuie să se smerească și să părăsească (sau, să se lepede de; definitiv, n.tr.) ceea ce EU nu i-am spus lui să facă. EU nu doar îi dau lui acest mesaj, EU vă dau aceasta tuturor dintre voi. Din această întreagă lume doar pe 288,000 îi numesc EU Mireasa MEA, din această întreagă lume. Dar asta nu înseamnă că EU nu iubesc și EU nu mântui, (asta, n.tr.) înseamnă doar că doar o foarte mică rămășiță sunt doar (repetiție conform originalului, n.tr.) demni/demne (sau, vrednici/vrednice, n.tr.) de a fi numiți/numite Mireasa MEA.

Cât de mult voi MĂ iubiți, voi puteți estima (posibil și, măsura, n.tr.) în funcție de cât de multă dorință aveți pentru Sfințenie, căci asta este la ce MĂ uit EU. Mireasa MEA nu se va prostitua pe sine înaintea altor dumnezei (sau, zei, n.tr.), ci EU și Tatăl MEU YAHUVEH (voi, sau, vom; număr nespecificat în original, n.tr.) fi numărul unu. EU și Tatăl MEU suntem UNUL (sau, UNA; în original, „ONE,” n.tr.). Amintiți-vă (posibil și, țineți minte, n.tr.) asta când vreți să știți, „YAHUSHUA, sunt eu Mireasa TA?” Răspundeți (la această întrebare, n.tr.) pentru voi înșivă/însevă (expresie tradusă literal; sau, răspundeți pe cont propriu, în acest mod exprimându-vă propria părere, n.tr.). EU am un standard înalt pentru (sau, de, n.tr.) Sfințenie pentru Mireasa MEA.

Elisabeth [Elisheva], EU niciodată nu-i voi spune altcuiva să-ți spună când trebuie tu să te aștepți ca acei Sfinți Îngeri să vină. EU niciodată nu-i voi spune altcuiva în ce zi voi veni EU, căci EU ți-am spus că EU îți voi spune ție întâi, a MEA Ringmaiden, pentru ca tu să poți spune, „Pregătiți calea, Mirele (cu adevărat, n.tr.) vine” (tradus literal; limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 25:6, anunțul Crainicului din Parabola Celor Zece Fecioare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: ‚Iată MIRELE! Ieşiţi-I în întâmpinare!’” n.tr.). Astfel încât (sau, pentru ca, n.tr.) vestea să poată striga (puternic, n.tr.) și suna (în special, clar, și cu reverberații; termenul original, „ring,” este folosit în special pentru a descrie sunetul clopotelor și telefoanelor, n.tr.) spre Mireasa MEA în lung și-n lat. Când Sfinții Îngeri vin la tine, Mireasa MEA va ști căci ei/ele mijlocesc(,) ajută(,) și se roagă pentru tine, Mireasa MEA va ști, căci Mireasa MEA are o dorință să fie una cu tine, căci tu ești una cu MINE. Oricine care urăște această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) nu face parte din MINE, căci cum ar putea ei/ele fi parte din MINE și urî Sfințenia și ascultarea (sau, supunerea, n.tr.)?

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de orice profet care se numește pe sine profet, chiar dacă pare că Cuvintele MELE survin (acum, sau, continuu, n.tr.) de pe buzele lor, chiar dacă pare să se alinieze cu Cuvântul MEU, dacă (acești oameni, n.tr.) păcătuiesc (acum, sau, continuu, n.tr.) la exterior (sau, pe dinafară; posibil și, în mod public, n.tr.), (dacă ei/ele, n.tr.) la exterior (sau, pe dinafară; posibil și, în mod public, n.tr.) fac (sau, cauzează; acum, sau, continuu, n.tr.) ca o duhoare să vină la mărturiile lor (de credință, n.tr.). EU vă întreb pe voi aceasta, „Unde le-am poruncit EU vreodată în Sfintele Scripturi Profeților MEI, sau unde le-a poruncit ABBA YAHUVEH Profeților SĂI, să se comporte în vreun mod cu excepția celui SFÂNT”? Nu i-am pus NOI întotdeauna deoparte pe Profeți pentru a NE fi Sfinți NOUĂ (sau, a fi Sfinți/Sfinte față de NOI, n.tr.)?

Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) tu trebuie (sau, îți este poruncit, n.tr.) să mustri pe oricine care vine la tine făcând scuze pentru păcat și spunând că EU, YAHUSHUA, sau YAHUVEH(,) le-am spus lor să păcătuiască. EU îți (re)amintesc asta. Oricine care crede că el/ea stabilește date (posibilă referire la faptul că, în Statele Unite, există o practică de a lua, în mod aleatoriu, diverse numere din Biblie pentru a calcula momentul Apocalipsei; persoanele care fac acest lucru le câștigă apoi încrederea altora, și unii oameni chiar vând tot ce au pentru că sunt convinși că Apocalipsa va veni la data care a fost calculată, n.tr.) și (că, n.tr.) este trimis/trimisă să vă spună vouă când va veni răpirea Miresei (în original, „the rapture of the Bride;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.), EU nu i-am/le-am trimis pe ei/ele. Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) te numesc EU pe tine (cea care cu adevărat, sau, în mod categoric, este, n.tr.) Ringmaiden și EU deja ți-am spus că EU MĂ întorc de un Shabbat, și (că, n.tr.) oricine care spune că (această zi, n.tr.) va fi într-o zi de Duminică, să știi că ei/ele nu sunt de la MINE (sau, de-ai MEI/de-ale MELE, n.tr.). Oricine care spune că (această zi, n.tr.) va fi în oricare altă zi în afară de Shabbat, să știi că el/ea nu este de la MINE (sau, de-al MEU/de-a MEA, n.tr.) căci EU nu sunt un om (sau, o ființă umană, n.tr.) care poate minți (sau, posibil, nu sunt un om (sau, ființă umană) ca să pot minți, n.tr.). Mincinoși/Mincinoase vor veni, și ei/ele vor veni la tine, exact ca (sau, precum, n.tr.) un înger al luminii. De ce crezi tu (că, n.tr.) de atâtea ori, Cuvântul a fost emis, în această zi, în acea zi, răpirea va veni, dar nu se aliniază cu ceea ce EU ți-am spus?

Studiază și citește mesajele profetice pe care EU deja ți le-am dat, și dacă nu se aliniază, aruncă (aceste supoziții, n.tr.). Căci tu ești a MEA Ringmaiden, și exact așa cum crainicul a strigat (puternic, n.tr.), „Pregătiți calea(,) Mirele (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) vine” (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard a Parabolei Celor Zece Fecioare în Limba Engleză, Matei 25:1-13, versetul 6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”” n.tr.), Exact așa EU îți voi spune ție, și adevărații Sfinți Îngeri vor veni. Dar tu n-ai nevoie de nimeni ca să-ți spună data. Sfinții Îngeri vor apărea pur și simplu și-l vor lua pe dușman prin surprindere. Acum Elisabeth [Elisheva], tu nu mai trebuie să duci povara când oamenii îți scriu și spun, „Sunt eu Mireasa?” Acum ei/ele pot auzi acest mesaj profetic venind drept din gura MEA și ei înșiși/ele însele pot ști prin ceea ce cuvintele au spus, „Sunt eu Mireasa lui YAHUSHUA?” Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de mireasa contrafăcută. (link în Limba Engleză; Sfânta Profeție 40 în Limba Română, n.tr.) Priviți (cu atenție, sau, în detaliu; sau, Uitați, n.tr.) Mireasa MEA Autentică. Acesta este Ultimul Apel (litere mari conform originalului, n.tr.) pentru Mireasa MEA.

***

Jignindu-i pe unii (oameni, n.tr.), luminându-i (sau, lămurindu-i, n.tr.) pe alții în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH,

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

15/02/2006

P.S. Vă rog simțiți-vă liberi/libere să copiați și să împărțiți cu alții/altele, tot ceea ce cerem noi este vă rugăm lăsați întregul mesaj intact inclusiv explicația cu privire la cum a survenit mesajul profetic. Mulțumim pentru toți cei/toate cele care-i sunteți un ajutor acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) și mie.

Appendix

Matei 25 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Pilda celor zece fecioare

„Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea Mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înţelepte. Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi untdelemn atunci când şi-au luat lămpile, dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi untdelemn în vase. Mirele întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit.

La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”

Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte:

– Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile!

Dar cele înţelepte au răspuns:

Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă!

10 În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit Mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu EL, iar uşa a fost închisă. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis:

DOAMNE, DOAMNE, deschide-ne!

12 Dar EL le-a răspuns:

Adevărat vă spun că nu vă cunosc!

13 Aşadar, vegheaţi! Căci nu ştiţi nici ziua, nici ora (când vine Fiul Omului) (conform notelor ediției, cele mai importante manuscrise nu conțin aceste cuvinte „care sunt probabil o explicație, pe baza lui Matei 24:44,” n.tr.).”


* * * * * * *