Profeția 80

Mireasă a lui YAHUSHUA, Roagă-te ca EU, YAHUVEH,

Să-ți Trimit Dușmanii în Presa de Vin (Teascul) Mâniei MELE!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

18 Ianuarie 2006 la 1:40 a.m. (dimineața, n.tr.)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Mireasă a lui YAHUSHUA, nu-ți mai arunca perlele înaintea porcilor acestei lumi (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu le daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu vă aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, şi apoi câinii să se întoarcă să vă sfâşie;” notă de traducere, n.tr.). Unii porci sunt ascunși în spatele amvoanelor, bogații și faimoșii care se numesc pe sine Creștini, chiar pe undele voastre (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.). Acești porci sunt în toate religiile confesionale (posibil, sau, în toate confesiunile religioase, atât cele Creștine, cât și în toate ramurile celorlalte religii organizate; în original, „denominational religions,” n.tr.). Așa cum Fariseii nu L-au înțeles pe YAHUSHUA și L-au vrut mort, nici cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) religiei care fac parte din bisericile Babilonului nu vă vor înțelege acum. Ei/Ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor evita (persistent; sau, se vor feri de, n.tr.) lumina voastră Shkhinah (sau, Shkhinyah, n.tr.) Gloria (sau, de lumina DUHULUI SFÂNT, sau, de lumina de la DUHUL SFÂNT, n.tr.).

Mireasă a lui YAHUSHUA, în acest an al lui 2006 tu trebuie să te rogi pentru pacea Ierusalimului într-un mod în care n-ai mai făcut-o înainte. Realizează că pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) te rogi pentru pacea Ierusalimului, tu te rogi ca Prințul Păcii Care este FIUL MEU YAHUSHUA (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 9:6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci un COPIL ni s-a născut, / un FIU ni s-a dat, / iar autoritatea va sta pe Umerii SĂI! / Va fi numit, «Sfetnic minunat (conform notelor ediției, sau, „Minunat, Sfetnic,” n.tr.), / DUMNEZEU puternic, TATĂ veşnic, PRINŢ AL PĂCII;»” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) să-ȘI grăbească (posibil, sau, zorească, n.tr.) întoarcerea și să conducă (sau, cârmuiască, n.tr.) acest pământ ca Rege al Regilor, înlăturând tot ceea ce este nesfânt de pe acest pământ pentru un timp stabilit și hotărât (sau, desemnat oficial pentru acest lucru, n.tr.). Mireasă a lui YAHUSHUA, realizează pe când EU, YAHUVEH, îți poruncesc să faci asta, realizează că YAHUSHUA nu SE poate întoarce și conduce și domni până când Yisraelul nu suferă (foarte, n.tr.) mult (sau, considerabil, sau, important; „greatly,” n.tr.). Multă lamentare (sau, bocet, n.tr.), plâns, chin (același verb este folosit în Limba Engleză pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; „travailing,” n.tr.), și sânge vor curge (sau, izvorî; în original, „pour forth,” n.tr.) și doar EU, YAHUVEH(,) preștiam de ce va fi nevoie pentru a face (sau, determina, n.tr.) Yisraelul să umble din nou în supunere la Legile MELE Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) pe care EU le-am dat lor prin Moise, și a-L iubi pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu e greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), (posibil, până, n.tr.) unde lor nu le mai e frică să proclame Numele MEU Sacru unde este (sau, există, n.tr.) Putere unsă.

Ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor mustra minciunile care le-au fost date mai departe (sau, transmise, n.tr.) lor. Yisrael ÎL va recunoaște pe YAHUSHUA drept nu doar FIUL lui YAHUVEH ci de asemenea singurul MASHIACH (Mesia). Ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor accepta Sfântul Sacrificiu de Sânge care este darul lui YAHUSHUA pe care EL l-a dat la Calvar, puterea LUI de mântuire, izbăvire, vindecare, înviere în Sângele singurului Miel perfect al lui YAHUVEH. Yisrael nu-L va vedea pe Prințul Păcii venind din nou la națiunea lor până când nu se înfăptuiește asta. Satana va trimite o pace falsă pentru un timp scurt pentru a-i înșela (pe oameni, n.tr.) dar apoi va fi ca și cum Iadul a izbucnit în jurul acestei lumi când acel timp scurt s-a terminat.

Yisrael, tu te vei întoarce la Creatorul tău și MĂ vei iubi și MI te vei supune încă o dată (sau, din nou, n.tr.). Yisrael, amintește-ți de Regele David din vechime și amintește-ți ce a făcut el pentru a câștiga bătăliile pe care el le-a câștigat. El s-a smerit pe sine înaintea lui EU, YAHUVEH, și Lauda și Venerația sunt ceea ce le-au adus victoriile Yisraeliților din vechime. Mireasă a lui YAHUSHUA, tu trebuie să te rogi ca Yisraelul încă o dată să dorească conducători Sfinți care-L iubesc și I se supun lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ conform originalului; notă anterioară, n.tr.). Când Yisraelul încă o dată ÎL iubește și I se supune lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ conform originalului; notă anterioară, n.tr.), cum au făcut Avraam, Isaac(,) și Iacov, atunci EU voi returna (sau, posibil, voi aduce înapoi, n.tr.) ceea ce a fost furat de la Yisrael, atunci EU voi răscumpăra Yisraelul din mâinile dușmanilor. Yisraelul este o cupă de teroare tremurătoare pentru întreaga lume (în original, „a cup of trembling terror to the entire world;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Zaharia 12:2; posibilă referire la acest verset; Noua Traducere în Limba Română este, „un potir ameţitor:” „O profeţie. Cuvântul DOMNULUI cu privire la Israel, zice DOMNUL, „CEL CE a întins cerurile şi a întemeiat pământul, / CEL CE a întocmit duhul omului înăuntrul lui: / 2 „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir ameţitor pentru toate popoarele dimprejur şi chiar şi pentru Iuda, atunci când Ierusalimul va fi asediat. / 3 În ziua aceea, voi preface Ierusalimul într-o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce vor încerca să o mişte se vor răni; da, toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui,” n.tr.), căci acolo este (locul, n.tr.) unde va fi luptată bătălia de timp de sfârșit, bine împotriva răului (sau, maleficului, n.tr.). Satana își va trimite fiul să conducă lumea (în mod, n.tr.) special (sau, intenționat, n.tr.) din această națiune (în original, „from this one nation,” n.tr.) pentru că satana MĂ batjocorește și contraface tot ceea ce EU, YAHUVEH, fac.

EU, YAHUVEH, L-am trimis pe FIUL MEU YAHUSHUA cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU să conducă suflete spre Rai și satana își trimite spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui pentru a-i înșela pe toți (oamenii, n.tr.) care vor asculta (sau, vor alege, sau, vor vrea, să asculte, n.tr.) și urmează (sau, vor alege, sau, vor vrea să urmeze, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) revoltei împotriva a tot ceea ce este cu adevărat Sfânt, conducându-i (pe oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) la Iad (link în Limba Engleză, n.tr.), ispitindu-i (sau, momindu-i, n.tr.) cu un Semn. Așa cum YAHUSHUA i-a/le-a marcat (sau, însemnat, n.tr.) pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat ÎI aparțin LUI, ale căror nume sunt scrise în Cartea Mielului A Vieții dinainte (posibil și, înainte, n.tr.) de întemeierea (tradus literal, punerea fundației; „foundation,” n.tr.) acestei lumi, la fel și satana i-a marcat (sau, însemnat, n.tr.) pe (oamenii, n.tr.) care-i aparțin lui și-i va Marca (sau, Însemna, n.tr.) (în mod, n.tr.) fizic din nou, dovedind că cei/cele care-l urmează pe el au numele lor în cartea celor damnați sau cartea celor șterși (în special, prin a face o pată de cerneală peste numele lor; în original, „the book of the blotted out,” n.tr.). Nimeni care ia semnul satanei nu va intra vreodată în Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor;” link în Limba Engleză, n.tr.).

Yisrael nu va cunoaște (deloc; emfază în original; „not ever,” n.tr.) vreodată adevărata pace până când ea (Yisraelul și Ierusalimul sunt de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.) nu spune, „Binecuvântat este EL(, CEL, n.tr.) care vine în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 23:39, pasajul în care DOMNUL ÎȘI exprimă mâhnirea cu privire la Ierusalim și soarta pe care acest oraș trebuie s-o îndure pentru că nu L-a recunoscut pe EL drept FIUL lui DUMNEZEU și MESIA; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe Profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să-ţi adun copiii, aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut! 38 Iată că vi se lasă casa pustie! 39 Căci vă spun că de acum încolo nu MĂ veţi mai vedea până când nu veţi zice, «Binecuvântat este CEL CE vine în Numele DOMNULUI!» (conform notelor ediției, referire la Psalmul 118:26, n.tr.);” pasaj extins pentru context, n.tr.). EU o trimit pe Mireasa lui YAHUSHUA acum să mijlocească și să se roage pentru Yisrael și unul/una pentru altul/alta și EU, YAHUVEH, proclam o zestre prin această roabă a unei noi ungeri date vouă de către YAHUSHUA Miresei LUI dacă (acești oameni, n.tr.) pot crede cu credință (sau, încredere în Dumnezeu; în original, „faith;” mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există, „belief;” în original, „believe in faith,” n.tr.).

Mireasă a lui YAHUSHUA, acum tu trebuie să crezi cu credință (sau, încredere în Dumnezeu, n.tr.) ce proclamă acest cuvânt, dar în curând (sau, peste scurt timp, n.tr.) tu nici măcar nu va mai trebui măcar să ai credința (sau, încrederea, n.tr.) de a proclama (acest lucru, n.tr.), tu vei ști că știi, deoarece așa cum Ilie din vechime i-a văzut pe dușmanii lui consumați (sau, distruși complet prin foc; sau, mistuiți, n.tr.) înaintea ochilor lui, exact așa vei vedea și tu același lucru. Tu vei merge (sau, umbla, n.tr.) deasupra cenușii (sau, peste cenușa, n.tr.) dușmanilor sfințeniei și nu te vei uita înapoi.

1 Regi 18:40

Și Ilie le-a spus lor, Luați-i pe profeții lui Baal; nu-l lăsați pe (sau, nu lăsați ca, n.tr.) nici (măcar, n.tr.) unul dintre ei să scape. Și ei i-au luat: și Ilie i-a adus la pârâul Kishon, și i-a ucis acolo.”

(tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Prindeţi-i pe profeţii lui Baal! le-a zis Ilie. Nici unul dintre ei să nu scape! I-au prins, iar Ilie i-a dus la uedul Chişon (conform notelor ediției, „vale din ţinuturile aride care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar,” n.tr.) şi i-a înjunghiat acolo,” n.tr.)

EU, YAHUVEH, am decretat război asupra planetei pământ (posibil, acolo, n.tr.) unde nesfințenia abundă. EU, YAHUVEH(,) dau această nouă autoritate acum. Când (posibil, vă rugați; neclar în original, n.tr.) la MINE în Numele FIULUI MEU YAHUSHUA(,) veniți încrezători/încrezătoare și cu curaj (în original, „boldly,” n.tr.) înaintea MEA și cereți ca dușmanii lui Yisrael să fie aruncați în presa de vin a Mâniei MELE (sau, Presa de Struguri a, sau, Teascul, Mâniei lui DUMNEZEU; în original, „the wine press of MY Wrath;” limbaj întâlnit în versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 14:19-20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în Teascul Cel Mare al Mâniei lui DUMNEZEU. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, „o stadie măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km,” n.tr.); presa este menționată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Timpul (posibil și, vremea, n.tr.) vine (acum, sau, continuu, n.tr.) o(,) atât de curând, și astfel EU o avertizez pe Mireasa lui YAHUSHUA și pe Oaspeții la Supeul de Nuntă al Mielului acum prin această Ringmaiden a lui YAHUSHUA (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.). Satana va trimite pacea lui falsă, mai întâi pentru a-L batjocori pe adevăratul Prinț al Păcii, încercând să înșele și să Însemneze (literă mare conform originalului, n.tr.) lumea cu Semnul lui. Satana chiar a stabilit o zi a săptămânii pentru ca acest Semn să fie dat (sau, în care va fi dat/se va da acest Semn, n.tr.). Cei/Cele cu urechi de auzit și ascultat, Păziți-vă (sau, Feriți-vă; literă mare conform originalului, n.tr.) de Sabatul făcut de om (conform Sfintelor Profeții, ziua de Duminică, n.tr.). EU i-am trimis pe Profeții MEI să avertizeze că timpul (sau, vremea, n.tr.) va veni când toți (oamenii, n.tr.) trebuie să aleagă pe care Dumnezeu îl vor sluji (posibilă referire la 1 Regi 18:21; limbaj similar cu versiunea în Limba Engleză; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis, „Până când veţi mai şovăi (conform notelor ediției, sau, veţi mai şchiopăta, n.tr.) între două convingeri? Dacă DOMNUL este DUMNEZEU, urmaţi-L pe EL, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!” Poporul nu i-a răspuns nimic;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iosua 24:15, „Iar dacă nu doriţi să slujiţi DOMNULUI, atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea ÎI vom sluji DOMNULUI!” n.tr.). Vine (sau, este pe drum, n.tr.) foarte curând un fiu al pierzaniei care va ucide mai mult (posibil și, mai mulți oameni, n.tr.) decât cei mai răi dictatori ai voștri. Acest fiu al pierzaniei va veni într-o formă în care voi nu credeți. Acest fiu al pierzaniei va veni cu o ură pentru oricine care recunoaște (drept adevărat, n.tr.) un alt Mesia. Acest fiu al pierzaniei are o ură pentru tot ceea ce este cu adevărat Sfânt și (posibil, oamenii, n.tr.) care L-au acceptat pe YAHUSHUA drept MESIA.

1 Ioan 2:18

Copilași, este timpul de pe urmă: și după cum ați auzit că anticrist va veni, chiar și acum sunt (sau, există, n.tr.) mulți anticriști; prin aceasta noi știm că este timpul de pe urmă. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Copilaşilor, este ceasul de pe urmă! Şi după cum aţi auzit că vine anticristul, să ştiţi că acum sunt mulţi anticrişti. Prin aceasta ştim că este ceasul de pe urmă,” n.tr.)

1 Ioan 2:22

Cine este un mincinos în afară de el(, cel, n.tr.) care neagă că YAHUSHUA este (CEL Care cu adevărat este; articol hotărât intraductibil, n.tr.) Mesia? El este anticrist, cel care-L (posibil și, care-I; număr nespecificat în original, n.tr.) neagă pe Tată și pe Fiu. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că YAHUSHUA este HRISTOSUL (conform notelor ediției, „sau, MESIA; atât HRISTOS (Greacă), cât şi MESIA (Ebraică şi Aramaică) înseamnă „CEL Care este uns,”” n.tr.)? Acela este anticristul: cel care-I neagă pe TATĂL şi pe FIUL,” n.tr.)

1 Ioan 4:3

Și fiecare spirit (sau, duh, n.tr.) care nu mărturisește că YAHUSHUA ha MASHIACH a venit în trup (sau, natură umană sau carnală, n.tr.) nu este al (sau, de-al, n.tr.) lui (sau, de la, n.tr.) YAHUVEH: și acesta este acel spirit (sau, duh, n.tr.) al lui anticrist, despre care voi ați auzit că trebuie să vină; și chiar și acum deja (acest spirit, n.tr.) este în lume. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iar orice duh care nu-L mărturiseşte pe YAHUSHUA nu este de la DUMNEZEU, ci este al anticristului, despre care aţi auzit că vine; acum el este deja în lume,” n.tr.)

2 Ioan 1:7

Căci mulți înșelători au intrat (sau, sunt intrați, n.tr.) în lume, care nu mărturisesc că YAHUSHUA ha MASHIACH a venit în trup (sau, natură carnală sau umană, n.tr.). Acesta este un înșelător și un anticrist. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că YAHUSHUA ha MASHIACH a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul,” n.tr.)

Sfinții MEI/Sfintele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) nu-L vor trăda pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ conform originalului; notă anterioară, n.tr.), nici (posibil, pe, n.tr.) YAHUSHUA ha MASHIACH. Doar cei/cele cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) precum al unui Iuda vor primi Semnul și răsplățile date de satana care sunt de scurtă durată. Yisraelul va sta în picioare (sau, rezista; posibil și, dăinui, n.tr.) întotdeauna. Nimeni n-o va șterge pe ea vreodată de pe hartă, deoarece FIUL MEU YAHUSHUA ÎȘI va înfige picioarele pe Muntele Măslinilor și va conduce (sau, cârmui, n.tr.) și domni din (sau, de la, n.tr.) Ierusalim. EU am făcut un jurământ și Yisraelul nu va fi niciodată complet distrusă. O(,) cât de diferit este totuși pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care complotează împotriva Yisraelului precum un Iuda sau care au spus că vor șterge Yisraelul de pe fața (sau, suprafața, n.tr.) hărții (expresie; că vor șterge Yisraelul complet de pe hartă, n.tr.). EU, YAHUVEH, sunt singurul Care are dreptul să pedepsească Yisraelul, precum unui copil cu toane (tradus literal, care o ia razna imprevizibil; ale cărui/cărei acțiuni nu pot fi bănuite în avans deoarece se comportă încăpățânat sau pervers; „wayward,” n.tr.). Cei/Cele cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) unui Iuda și Haman (personaj Biblic menționat în Estera 9; a murit cu cei 10 fii ai lui pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mordecai (Mardoheu), un Israelit din tribul lui Benjamin; informații după Sfânta Profeție, n.tr.) (Estera 3:1-6) Hamas-ul (informații după Sfânta Profeție, n.tr.) din vremurile moderne (sau, din ziua de azi, n.tr.) vor secera orice rău îi este făcut Yisraelului. (Estera 8-7)

Pe când Mireasa lui YAHUSHUA, care este Estera MEA, se roagă pentru pacea Ierusalimului, realizați pe când faceți asta că (acest lucru, n.tr.) grăbește (sau, accelerează; posibil, grăbește prea mult, sau, precipită; acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce a fost prestabilit (sau, prehirotonisit, sau, preorânduit, sau, predestinat; termenul original, „preordained,” este derivat din termenul „ordain,” care desemnează în Limba Engleză hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.). Venirea fiului satanei, care este numit fiul pierzaniei, voi de asemenea grăbiți (sau, precipitați, sau, zoriți; acum, sau, continuu, n.tr.) Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) pe măsură ce grăbiți (sau, zoriți, n.tr.) venirea lui YAHUSHUA pentru a conduce și domni din Yisrael și a șade în Sfântul Templu. Atunci când spuneți, „Vino YAHUSHUA, vino repede,” realizați (sau, dați-vă seama de, n.tr.) noua ungere pe măsură ce proclamați aceste cuvinte în rugăciune unsă. Așa cum Haman a căutat să ucidă fiecare Evreu, exact la fel (fac, n.tr.) conducători satanici pe acest pământ și (ei/ele, n.tr.) vor căuta să ucidă fiecare Evreu Mesianic de asemenea care L-a acceptat pe YAHUSHUA unicul MESIA. Ezechiel 9 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) deja a început. Oamenii MEI Sfinți sunt sigilați (sau, pecetluiți, n.tr.) doar de mâna MEA. EU preavertizez acum, distrugere este pe drum spre cei nesfinți și nemernici (sau, destrăbălați, sau, desfrânați, n.tr.). EU am o rămășiță în Yisrael care sunt ascunși și totuși sunt parte din membrii Miresei lui YAHUSHUA. Acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) să vă ridicați (în original, „to arise;” acest verb este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză pentru a desemna faptul că DOMNUL i-a înviat pe alți oameni sau le-a poruncit să se ridice, vindecându-i; spre exemplu, învierea fiicei lui Iair (Marcu 5) sau a fiului văduvei (Luca 7), vindecarea paraliticilor (Matei 9, Marcu 2, Luca 5), etc.; n.tr.) și s-o contactați pe aceasta de la (posibil sau, prin, n.tr.) care proclam EU (acum, n.tr.) aceste cuvinte, deoarece voi sunteți una (posibil, sunteți o persoană din Mireasa lui YAHUSHUA; posibil și, voi toți/toate care faceți parte din Mireasa lui YAHUSHUA sunteți una – e.g., din punct de vedere spiritual, n.tr.).

Din acest an încolo, voi veți vedea trădarea guvernelor acestei lumi mai mult decât ați mai văzut voi vreodată. Orice EU, YAHUVEH, am decretat drept o abominare față de MINE ÎMI va fi fluturat (sau, etalat; în special, sfidător sau cu obrăznicie, n.tr.) în față de către nemernici (sau, destrăbălați, n.tr.) în văzul întregii lumi (tradus literal, pentru ca toată lumea să vadă; posibil dublu-sens, n.tr.). Națiuni se vor întoarce una împotriva alteia în cuvinte și războaie cu o sete după putere, lăcomie(,) și sânge, cu o sete de nestins precum (cea, n.tr.) a lipitorilor sau vampirilor sugători de sânge, politicieni făcând scuze jalnice (sau, insuficiente, n.tr.) să se asasineze unii pe alții și făcând războaie. O(,) cât de mult timp oameni răzvrătiți (și, în același timp, sfidători; în original, „rebellious,” n.tr.) ai acestui pământ, credeți voi că vă puteți agita pumnul la Creatorul vostru(,) EU, YAHUVEH, și Bărbații (MEI, n.tr.) și Femeile MELE ai/ale Sfințeniei (sau, Sfinți/Sfinte, n.tr.) în timp ce călcați (puternic, n.tr.) Sfintele MELE Scripturi sub picioarele voastre cu batjocură și ură pentru tot ceea ce este Sfânt? Cât de mult (timp, n.tr.) credeți că voi aștepta EU până când voi oameni ai revoltei (sau, răzvrătirii; în original, „rebellion,” n.tr.) veți suferi soarta Sodomei și Gomorei?

EU, YAHUVEH, v-am dat șanse de a vă căi, în special ție o(,) America, și totuși păcatele tale doar sporesc (sau, cresc, n.tr.)(,) fiecare abominare mai rea decât precedenta. EU, YAHUVEH(,) v-am creat pe voi o(,) Yisrael și America pentru a fi puse deoparte și Sfinte înaintea MEA, turnând binecuvântări asupra voastră și pământul (sau, țara, n.tr.) și oamenii voștri (sau, popoarele voastre, n.tr.) au prosperat și vremea voastră (sau, condițiile voastre climaterice; „your weather,” n.tr.) EU am binecuvântat-o de dragul (sau, spre binele, n.tr.) recoltelor voastre. Din acest an încolo, EU voi întoarce vremea (sau, condițiile climaterice, n.tr.) împotriva a diverse părți ale pământului(,) folosind-o ca pe un dușman împotriva dușmanilor MEI într-o mai mare (sau, mai însemnată, n.tr.) măsură decât (în, n.tr.) 2005. O(,) Yisrael și America, voi sunteți o națiune (posibil și, națiuni; singular conform originalului, n.tr.) care a fost creată pentru a fi lider. Acum voi conduceți (posibil și, tu conduci; număr nespecificat în original, n.tr.) alte națiuni în revoltă și abominări.

Voi alte (posibil și, celelalte, n.tr.) națiuni ați urmărit (sau, privit, n.tr.) și refuzat să ascultați și să vă supuneți, și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU v-am acoperit urechile și v-am închis ochiii atunci când EU am vorbit și am scos un răget prin incendii, grindină, uragane, inundații, tornade, secete, cutremure, tsunamiuri, și vulcane. Voi ați refuzat să ascultați când EU am călcat apăsat cu un picior (de-)al (posibil, și cu piciorul, n.tr.) MEU pe pământ și am făcut ca pământul să se cutremure de frică atât de mare (sau, însemnată, n.tr.) acum încât însăși rotația pământului se clatină ca un bețiv. Ce veți spune voi când EU voi călca apăsat cu ambele picioare de furie (sau, acces puternic de furie; „rage,” n.tr.)? Națiuni care-i măcelăresc pe Sfinții MEI oameni ca și cum ar fi oi fiind (acum, sau, continuu, n.tr.) conduse să fie măcelărite acum plâng pentru ele însele când EU am trimis cutremurele și tsunamiurile și judecata pentru asasinarea Creștinilor nevinovați care n-aveau niciun (sau, deloc, n.tr.) sânge pe mâinile lor, bărbați femei și copii au fost și sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) asasinați din cauza unui (singur, n.tr.) motiv, ei/ele refuză să-L nege pe (sau, să-I nege existența lui, sau, să nege că este adevărat; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) YAHUSHUA ha MASHIACH pe Care ei/ele ÎL numeau (timp trecut conform originalului, n.tr.) Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.) Care este (CEL Care cu adevărat este; articol intraductibil, n.tr.) MESIA și unicul FIU născut al lui EU, YAHUVEH.

Toate națiunile inclusiv Indonezia, EU am cerut (insistent/puternic, sau, în mod oficial; în original, „demanded,” n.tr.) sângele vostru și (posibil, pe, n.tr.) cei dragi ai voștri pentru că voi ați cerut (insistent/puternic, sau, în mod oficial; în original, „demanded,” n.tr.) și ați luat vieți ale adevăraților Sfinți Creștini. Și astfel (sau, în acest mod; acest lucru, n.tr.) va continua pentru oamenii tuturor națiunilor (acestui, n.tr.) pământ. Voi veți secera ceea ce semănați, dacă semănați sfințenie și supunere față de Sfintele MELE Scripturi și-L puneți pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ conform originalului; notă anterioară, n.tr.), Creatorul vostru (posibil, primul, sau, pe primul loc în inima și viața voastră; posibil transcriere incompletă în original, n.tr.)(,) și-L recunoașteți pe YAHUSHUA drept FIUL lui EU, YAHUVEH și al vostru MESIA, voi veți secera binecuvântările MELE din Rai. 2006 va fi anul vostru de Jubileu (sau, anul vostru jubiliar, sau, de veselie; în original, „your year of Jubilee;” fiecare al cinzecilea an; conform Leviticului 25:8-55, în acest an sclavii erau eliberaţi, datoriile erau anulate, şi oamenii primeau înapoi proprietăți pierdute, n.tr.) dacă puteți crede (în original, „believe,” n.tr.) și avea credință (sau, încredere în Dumnezeu; în original, „have faith,” n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA că EU, YAHUVEH, vă voi izbăvi de mânia MEA ce va veni(,) în special pentru Mireasa credincioasă (sau, loială, sau, fidelă, lui Dumnezeu; în original, „faithful,” n.tr.) a lui YAHUSHUA pe care EU o numesc Estera MEA.

1 Tesaloniceni 5:9

Căci Dumnezeu nu ne-a desemnat (în special, în mod oficial sau judiciar, n.tr.) pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin al nostru Domn YAHUSHUA ha MASHIACH. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DUMNEZEU nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea, prin DOMNUL nostru YAHUSHUA ha MASHIACH,” n.tr.)

Aceasta EU, YAHUVEH, am decretat(,) cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care semănați nesfințenie, făcând scuze pentru a trăi stiluri de viață păcătoase, vărsând (posibil și, a vărsa, n.tr.) sânge nevinovat, batjocură, revoltă, voi copiii slujitori ai satanei care refuzați să vă căiți de ale voastre vrăji (în special, de magie neagră; „sorceries,” n.tr.), vrăjitorie, voodoo, satanism, și toate formele ocultului inclusiv necromanție, în presa MEA de vin a mâniei (sau, teascul MEU al mâniei; notă anterioară, n.tr.), tocătorul MEU de (sau, râșnița MEA de, sau, mașina MEA de măcinat, n.tr.) carne, voi vă veți duce. Voi nemernicilor (sau, destrăbălaților, sau, desfrânaților; în original, „you reprobates,” n.tr.) care iubiți (sau, cărora vă place foarte mult, n.tr.) să omorâți și să faceți război, care venerați spiritele (sau, duhurile, n.tr.) revoltei, furați, ucideți și distrugeți, (ale, n.tr.) crimei și lăcomiei. Voi nemernicilor (sau, destrăbălaților, sau, desfrânaților, n.tr.) pietruiți, ucideți, torturați, care atacați și întemnițați Sfânta MEA Sămânță (posibil și, Seminție, n.tr.), forțându-i (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) să devină martiri, în presa de vin (sau, teascul, n.tr.) mâniei lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ conform originalului, n.tr.), în tocătorul MEU de (sau, mașina MEA de măcinat, n.tr.) carne voi vă veți duce.

Apocalipsa 19:15

Și din gura lui se duce o sabie ascuțită, astfel încât cu ea el să izbească națiunile: și el le va conduce cu un toiag de fier: și el calcă (sau, pășește; posibil, în, n.tr.) presa de vin a ferocității și mâniei Atotputernicului YAHUVEH. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Din Gura LUI iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „EL le va conduce cu un sceptru de fier (conform notelor ediției, referire la Psalmul 2:9, n.tr.).” EL calcă în picioare Teascul Mâniei Aprinse a DUMNEZEULUI ATOTPUTERNIC,” n.tr.)

EU, YAHUVEH, îi/le voi binecuvânta pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care-I sunt o binecuvântare FIULUI MEU YAHUSHUA și (pe, n.tr.) cei/cele care-i binecuvântează pe Copiii MEI ai Sfințeniei. EU, YAHUVEH, îi/le voi blestema pe cei/cele care-MI sunt precum un blestem MIE și Iubitului MEU FIU YAHUSHUA și EU voi trimite blestemele MELE (din; posibil și, de tip, n.tr.) Deuteronom 28 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) asupra tuturor celor care rănesc sau caută distrugerea și moartea Miresei lui YAHUSHUA, a MEA (sau, alei MELE, n.tr.) Estera. EU, YAHUVEH, îi voi binecuvânta pe oamenii MEI Sfinți cu binecuvântări (din; posibil și, de tip, n.tr.) Deuteronom 28 rezervate pentru Mireasa lui YAHUSHUA, care manifestă Sfântul Foc RUACH ha KODESH. EU împărtășesc secretele MELE cu unșii MEI adevărați apostoli și profeți. EU, YAHUVEH, voi trimite toate blestemele MELE ale (sau, de tip, n.tr.) Deuteronom 28 asupra tuturor (oamenilor, n.tr.) care pretind că-L slujesc pe Fiul MEU YAHUSHUA dar în loc de asta prin cuvânt și faptă îl slujesc pe satana și refuză să MI se supună MIE și manifestă o ungere contrafăcută numită foc straniu (în original, „strange fire,” n.tr.) și (care, n.tr.) și-au vândut sufletele precum un Esau pentru faimă și bogăție (sau, avere; Esau și-a vândut dreptul din naștere în Geneza 25, n.tr.), care compromit Sfintele MELE Scripturi, învățând(u-i pe alții; sau, predând, n.tr.) eroare (sau, greșeală, n.tr.) și doctrinele diavolului.

Plinătatea ALEI MELE RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.) nu se găsește în vreun predicator care compromite ceea ce ei (sau, acești predicatori, n.tr.) știu a fi adevărat sau răsucește scripturi și poruncile MELE pentru a fi conformate pentru a-i fi pe plac umanității sau Guvernelor acestei lumi. Nu fiți înșelați/înșelate. EU, YAHUVEH, nu M-am răzgândit cu privire la ce este păcat sau unde (sau, locul în care, n.tr.) petrec eternitatea păcătoșii necăiți (sau, care nu s-au căit, n.tr.). Principiile (voastre, n.tr.) morale (în original, „your morals,” n.tr.) și interpretarea voastră a păcatului se poate (sau, pot, n.tr.) schimba(,) dar EU sunt Cine EU sunt (limbajul original este același cu cel folosit în versiunea standard a Exodului 3:14 în Limba Engleză; acest pasaj descrie întâlnirea dintre DUMNEZEU și Moise pe Muntele Horeb; DUMNEZEU îi spune lui Moise că a văzut asuprirea Israeliților în Egipt și că-l va trimite pe Moise la Faraon pentru a scoate poporul din Egipt. Moise atunci ÎL întreabă pe DUMNEZEU, „Dar Moise I-a răspuns lui DUMNEZEU, „Dacă voi merge la Israeliţi şi le voi spune că DUMNEZEUL părinţilor lor m-a trimis la ei, iar ei mă vor întreba Care este Numele SĂU, ce le voi răspunde?” 14 DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei.” 15 DUMNEZEU i-a mai zis lui Moise, „Aşa să le vorbeşti Israeliţilor: „DOMNUL (conform notelor ediției, „Tetragrama divină YHWH [YAHUVEH], cu sensul de EL este, tradusă peste tot cu DOMNUL,” n.tr.), DUMNEZEUL părinţilor voştri, DUMNEZEUL lui Avraam, DUMNEZEUL lui Isaac şi DUMNEZEUL lui Iacov m-a trimis la voi.” Acesta este Numele MEU pentru veci de veci; acest Nume este o aducere-aminte pentru toate generaţiile;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, extins pentru context, n.tr.) și EU, YAHUVEH, nu MĂ schimb(,) și nici Fiul MEU YAHUSHUA (nu face asta, n.tr.). EU, YAHUVEH, am scris cele două table de legi numite porunci în piatră cu propriul MEU deget arzător (sau, în flăcări; „fiery,” n.tr.) gravându-le și EU i le-am înmânat lui Moise (Moshe (numele Ebraic al lui Moise, n.tr.)). Proști (sau, nebuni; posibil, sunt cei, sau, sunteți voi, n.tr.) care cred (sau, credeți, n.tr.) că EU L-am trimis pe Fiul MEU YAHUSHUA din Rai să schimbe aceste legi inclusiv legile Zilei MELE de Sabat.

În 2006 și de aici încolo, oamenii MEI Sfinți vor crește în Sfințenie străduindu-se din greu să I (posibil și, NI; număr nespecificat în original, n.tr.) se supună, să-L (sau, să NE, n.tr.) iubească și să-L (sau, să NE, n.tr.) slujească pe Fiul MEU YAHUSHUA și EU, YAHUVEH, în toate modurile. Oamenii MEI Sfinți nu vor compromite (sau, refuză, sau, vor refuza întotdeauna, să compromită, n.tr.) cu dușmanul. Mireasa lui YAHUSHUA are permisiunea și autoritatea MEA să apeleze la EU, YAHUVEH, în Numele lui YAHUSHUA și să MĂ roage (sau, să-MI ceară, n.tr.) să pun demonii care-i chinuie în presa MEA Cerească de vin a mâniei numită tocătorul MEU de (sau, mașina MEA de măcinat, n.tr.) carne, demoni care au fost trimiși care vă chinuie pe voi sau pe cei dragi ai voștri răscumpărați (posibil sau, mântuiți, n.tr.) sau pe oamenii răscumpărați (posibil sau, mântuiți, n.tr.). Vouă v-a fost dată o poruncă să mijlociți în rugăciune pentru izbăvire.

Mireasă a lui YAHUSHUA, apelează la MINE (posibil și, cere-MI, n.tr.) să te izbăvesc de slujitorii umani ai satanei care-ți caută moartea și distrugerea. Vino înaintea tronului MEU cu îndrăzneală (tradus literal, cu curaj și încredere (în sine); „boldly,” n.tr.) fără păcat și roagă-MĂ (sau, cere-MI, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH, să MĂ rogi pe MINE al vostru ABBA YAHUVEH în YAHUSHUA ha MASHIACH să-i pun pe acești dușmani nemernici (sau, destrăbălați, n.tr.) (de-)ai MEI și (de-)ai voștri în tocătorul MEU de (sau, mașina MEA de măcinat, n.tr.) carne, Presa de Vin a Mâniei MELE. Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care îndrăznesc să-și facă blestemele, vrăjile, magiile (tradus inexact; vrăji magice; în original, „hexes,” n.tr.) și să facă (posibil și, fac, n.tr.) tot felul de rău pentru a încerca să rănească (sau, vatăme, n.tr.) distrugă sau ucidă Mireasa lui YAHUSHUA(,) care sunt cei pecetluiți (sau, sigilați, n.tr.) ai MEI/cele pecetluite (sau, sigilate, n.tr.) ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Răzbunarea este a MEA, spune YAHUVEH (limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Deuteronomului 32:35; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti! / Vine vremea când le vor aluneca picioarele, / întrucât zilele distrugerii sunt aproape / şi destinul lor se va grăbi,” n.tr.). EU îi voi răsplăti pe dușmanii Miresei lui YAHUSHUA și-i voi măcina (sau, pisa; complet, n.tr.) în șapte moduri diferite.

Mireasă a lui YAHUSHUA, tu să nu te (sau, n-ai voie să te, n.tr.) răzbuni când acești slujitori umani ai satanei te rănesc. Mireasă a lui YAHUSHUA, iartă-i pe dușmanii tăi umani dar transmite-i (sau, transferă-i, n.tr.) în mâinile lui EU, YAHUVEH. Este un lucru înfricoșător să cazi în mâinile lui EU, YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 10:31; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Înfricoşător lucru este să cazi în Mâinile DUMNEZEULUI Celui Viu!” n.tr.). Tu să nu (sau, n-ai voie să, n.tr.) te răzbuni ci lasă-L pe EU, YAHUVEH, să SE răzbune pentru tine. EU, YAHUVEH, voi toca (sau, măcina; complet; „grind up,” n.tr.) toată mintea, corpul, spiritul și sufletul dușmanului tău nemernic (sau, desfrânat, n.tr.). Nu va mai rămâne nimic în afară de sunetul oaselor sfărâmându-se când EU, YAHUVEH, am terminat cu ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe pământ. Orice dușman al Miresei lui YAHUSHUA este un dușman al lui YAHUVEH și YAHUSHUA și RUACH ha KODESH. Unii/Unele dintre acești dușmani proclamă numele de Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.) și totuși SFÂNTUL DUH al lui Mesia nu este în ei/ele. (Acești oameni, n.tr.) sunt lucrători ai/lucrătoare ale răului (sau, maleficului, n.tr.), doar înșelându-se pe sine înseși/însele.

Unii/Unele (gen nespecificat în original, n.tr.) care citesc (posibil și, citind, n.tr.) aceasta vor spune, „Cine este Mireasa lui YAHUSHUA?” EU vă spun aceasta; acțiunile voastre vorbesc mai tare decât cuvintele voastre. Mireasa lui YAHUSHUA NE venerează, iubește și adoră pe EU și Fiul MEU YAHUSHUA (iubindu-NE pe NOI deasupra tuturor celorlalți (sau, mai presus de toți ceilalți, n.tr.)), dorind voia NOASTRĂ în viețile lor și rugându-se cum să NE slujească și să NE fie (sau, facă, n.tr.) pe plac, cum să pună un zâmbet pe fața (număr singular conform originalului, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) refuză să compromită; ei/ele refuză să creadă minciunile satanei. Mireasa lui YAHUSHUA se străduiește să se supună legilor MELE așa cum sunt conturate (posibil și, desfășurate, n.tr.) în Sfintele Scripturi Biblice. Mireasa lui YAHUSHUA trăiește vieți Sfinte pentru că ei/ele sunt Sfinți/Sfinte. (Acești oameni, n.tr.) îmbrățișează (sau, acceptă cu brațele deschise, n.tr.) Natura Evreiască (în original, „the Jewishness,” n.tr.) a lui YAHUSHUA deoarece ei/ele păstrează (sau, respectă, n.tr.) și cinstesc Sabatul MEU și consideră Sfintele Sărbători drept o binecuvântare, și le respectă și-L recunosc pe (sau, ÎI recunosc existența lui, n.tr.) YAHUSHUA MESIA Mirele lor în toate dintre ele (sau, toate din aceste Sfinte Sărbători, n.tr.).

Din această zi înainte EU îi poruncesc Miresei lui YAHUSHUA, Estera MEA a timpului nou, să respecte Sărbătoarea Purimului (explicație după Sfânta Profeție, n.tr.) și să se veselească. Sărbătoriți-MĂ și lăudați-MĂ pentru că am izbăvit-o pe Estera, deoarece fără ea, cum ar ieși (sau, s-ar materializa; posibil și, ar fi ieșit; sau, s-ar fi materializat, n.tr.) linia de sânge a (tradus literal; sau, genealogia, n.tr.) lui YAHUSHUA? N-ar mai fi fost (sau, rămas, n.tr.) vreun Evreu pe fața pământului dacă Haman ar fi avut succes. Ceea ce Haman a încercat să facă odată va fi încercat din nou în același mod. Răscumpărări (tradus inexact; sume de bani oferite, posibil, de către stat sau autorități, pentru a încuraja prinderea și/sau uciderea unor oameni; în original, „bounties,” n.tr.) vor fi plasate pe toți Evreii și credincioșii (sau, oamenii care cred, n.tr.) în YAHUSHUA. Acel același Spirit (sau, Duh, n.tr.) a venit din nou prin Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) lui Hitler, astfel (sau, așa, n.tr.) se va face din nou, când vine fiul pierzaniei (tradus literal; expresia originală, „the son of perdition,” apare în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză a Ioan 17:12 și 2 Tesaloniceni 2:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când eram cu ei (referire la Sfinții Apostoli, n.tr.), îi păzeam EU în Numele TĂU, pe care MI L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 41:9 sau Proverbe 24:22, n.tr.)” și, „Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia (conform notelor ediției, sau, răzvrătirea, n.tr.) şi înainte să fie descoperit omul fărădelegii (conform notelor ediției, cele mai multe manuscrise conţin „omul păcatului,” însă cele mai importante conţin varianta din text, n.tr.), fiul distrugerii, 4 cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu (conform notelor ediției, sau, un dumnezeu, sau, divin, n.tr.);” citat extins pentru context, n.tr.), care este fiul satanei. Mireasă a lui YAHUSHUA, studiază cartea Esterei.

Mireasă a lui YAHUSHUA, veselește-te, din nou EU, YAHUVEH, spun(,) veselește-te. Acesta este anul Jubileului tău. Nu fii concentrată pe judecățile și răzbunarea pe care EU le voi turna (posibil și, revărsa, n.tr.) pe dușmanii tăi, nemernicii (sau, destrăbălații, n.tr.) și păgânii. Pentru cei/cele care venerează, iubesc, slujesc(,) și I se supun Fiului MEU YAHUSHUA și lui EU, YAHUVEH, voi sunteți mântuiți/mântuite și spălați/spălate în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA și voi nu-i sunteți stabiliți/stabilite (sau, desemnați/desemnate oficial, n.tr.) mâniei MELE, ci în loc de asta voi veți fi binecuvântați/binecuvântate dacă voi puteți doar, cu credință (sau, încredere în Dumnezeu; „faith;” mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există, „belief,” n.tr.), crede voi veți primi anul vostru de Jubileu.

Mireasă a lui YAHUSHUA, atâția/atâtea dintre voi vă luptați (sau, zbateți, n.tr.) cu corpuri fragile bolnăvicioase sau bătrâne care au îmbătrânit înaintea timpului (sau, vremii, n.tr.) lor din cauza atacurilor constante fizice, emoționale, spirituale și a unui atac (feroce și copleșitor, n.tr.) de la copiii slujitori ai satanei sau spirite demonice. Dușmanii voștri v-au erodat (sau, epuizat; din punct de vedere, n.tr.) fizic și mental totuși (din punct de vedere, n.tr.) spiritual voi continuați să creșteți și (să, n.tr.) deveniți mai tari (sau, puternici/puternice, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA și prin Sângele LUI vărsat la Calvar.

Veselește-te Mireasă a lui YAHUSHUA, foarte repede acum tu vei fi prinsă (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) să-L întâlnești pe YAHUSHUA în văzduh vie și corpurile voastre vor fi schimbate într-un moment (sau, într-o clipă, n.tr.), în clipita unui ochi (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 15:52; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ceea ce spun, fraţilor, sunt următoarele: carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui DUMNEZEU, şi nici putrezirea nu poate moşteni nemurirea. 51 Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi (conform notelor ediției, sau, vom muri, n.tr.), dar toţi vom fi schimbaţi 52 într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. 54 Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris: „Moartea a fost înghiţită în victorie (conform notelor ediției, referire la Isaia 25:8, n.tr.) / 55 Moarte, unde îţi este victoria? / Moarte, unde îţi este boldul? (conform notelor ediției, referire la Osea 13:14, n.tr.),”” n.tr.). Și când vă întoarceți nu veți mai fi împiedicați/împiedicate (sau, frânați/frânate, n.tr.) în vase pământești fragile de lut ci în loc de asta supranaturali/supranaturale în tărie (sau, putere, n.tr.), aspect fizic tineresc și sănătoși/sănătoase în toate felurile. Nimic nu va fi imposibil pentru voi.

Victorie asupra tuturor dușmanilor voștri și fiecărui demon. Dacă vreți să mâncați mâncare puteți mânca tot ce (sau, cât, n.tr.) vreți totuși mâncarea nu este ceea ce vă va da hrană (sau, ceea ce vă va nutri, n.tr.). În loc de asta ungerea RUACH ha KODESH (sau, DUHULUI SFÂNT, n.tr.) vă va hrăni (profund; sau, nutri, n.tr.). Fiecare Cuvânt Spiritual care iese din gura voastră prin Sfintele Scripturi vă va hrăni (profund; sau, nutri, n.tr.).

Matei 4:4

Dar EL a răspuns și a spus, „Este scris, Omul nu va trăi (sau, nu trăiește, n.tr.) doar datorită pâinii, ci datorită fiecărui cuvânt care iese din gura lui YAHUVEH.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Însă YAHUSHUA i-a răspuns, „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, / ci cu orice cuvânt / care iese din Gura lui DUMNEZEU (conform notelor ediției, Deuteronom 8:3),”” n.tr.)

Luca 4:4

Și YAHUSHUA i-a răspuns, spunând, Este scris, Că omul (sau, ființa umană, n.tr.) nu va trăi (sau, nu trăiește, n.tr.) doar datorită pâinii, ci datorită fiecărui cuvânt al lui (sau, de la, n.tr.) YAHUVEH. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Însă YAHUSHUA i-a răspuns, „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, / (ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu!) (conform notelor ediției, „Unele mss nu conţin aceste cuvinte,” n.tr.)” (conform notelor ediției, Deuteronom 8:3, n.tr.),” n.tr.)

Dacă vreți să dormiți puteți, dar somnul nu va fi necesar pentru a vă restaura (sau, reface, n.tr.) tăria (sau, puterea, n.tr.).

Isaia 40:31

Dar cei/cele care-L așteaptă pe (sau, așteaptă să audă de la, n.tr.) YAHUVEH își vor reînnoi tăria (sau, puterea, n.tr.); ei/ele vor urca (sau, se vor înălța, n.tr.) cu aripi precum vulturii; ei/ele vor fugi, și nu vor fi osteniți/ostenite; și ei/ele vor merge (sau, umbla, n.tr.), și nu vor slăbi (sau, leșina, n.tr.). (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar cei ce se încred în DOMNUL îşi vor înnoi puterea, / se vor înălţa prinzând aripi ca vulturii, / vor alerga şi nu vor osteni, / vor umbla şi nu vor obosi,” n.tr.)

Nicio bară de închisoare nu vă va ține (sau, deține, sau, reține, n.tr.); nicio ușă nu vă va obstrucționa (sau, împiedica, n.tr.) din a vă duce acolo unde vă spun EU să vă duceți. Veți avea corpuri care pot fi invizibile (atunci când, n.tr.) vreți (acest lucru, n.tr.); puteți prelua diverse aspecte exterioare așa cum (sau, după cum; posibil și, atunci când, n.tr.) vreți. Nicio distanță nu va fi imposibilă chiar dacă ar fi spre Rai sau o altă planetă sau la capătul îndepărtat al lumii sau chiar Luna. Va fi la fel de ușor precum a vă gândi la un loc și veți sosi. Niciun bărbat, femeie, demon, nici măcar satana însuși nu vă poate reține din a vă duce acolo unde YAHUVEH și YAHUSHUA vă spun să vă duceți.

Ioan 20:19

Apoi în aceeași zi(,) seara, fiind prima zi a săptămânii, când ușile erau închise unde discipolii erau strânși împreună de frica Evreilor, a venit YAHUSHUA și a stat în mijloc (sau, în mijlocul lor, n.tr.), și le-a spus lor, Pace fie vouă. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „În seara acelei zile, prima zi a săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii uşile erau încuiate de frica Iudeilor, YAHUSHUA a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis, „Pace vouă!”” n.tr.)

Voi veți fi precum Ilie și Enoh din vechime. Mireasa lui YAHUSHUA va avea corpuri care nu pot fi rănite (sau, vătămate, n.tr.) sau muri cu excepția Celor Doi Martori ai MEI la acel timp (sau, moment, n.tr.) scriptural de către o armă supranaturală din groapa fără fund (posibil, a iadului, n.tr.) inspirată de satana. Dar 3 zile (și jumătate, n.tr.) mai târziu, Cei Doi Martori ai MEI vor trăi din nou (sau, vor reveni la viață, n.tr.) în acel Corp Glorificat (sau, Plin de Slavă; posibil și, în acele Corpuri Glorificate (ale lor); număr singular în original, n.tr.) și vor fi prinși (în văzduh; notă anterioară, n.tr.) să fie cu YAHUSHUA ha MASHIACH Mirele.

Iubiți Copii, nu fiți osteniți/ostenite în a face binele și în supunere față de EU, YAHUVEH, și al vostru Mesia YAHUSHUA(,) fie că sunteți Mireasa sau Oaspeții. Binecuvântați sunt toți cei (sau, oamenii, n.tr.) invitați la Supeul de Nuntă al Mielului. După cum vedeți, cei răi (sau, malefici, n.tr.) cresc în salturi (sau, foarte repede, n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) doar grăbește (sau, zorește, n.tr.) întoarcerea lui YAHUSHUA.

După cum vedeți, nesfinții bogați și faimoși care (posibil cuvânt suplimentar în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) sunt simpli bărbați și femei care nu sunt nimic mai mult decât iluzii, idoli ai acestei lumi care uită că trupurile lor sunt făcute doar din (sau, din nimic mai mult decât, n.tr.) praf (al pământului, n.tr.) în mâinile MELE și (că, n.tr.) la timpul MEU (sau, conform planurilor MELE, n.tr.) EU voi întoarce corpurile lor de lut înapoi în praf din nou. Totuși(,) corpurile lor spirituale (sau, corpurile lor de spirit (sau, duh); în original, „their spirit bodies,” n.tr.) vor suferi pentru eternitate în Iad și apoi (în, n.tr.) Lacul de Foc pentru păcatele pe care ei/ele le-au comis în corpurile lor pământești. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) nu-i/nu le invidiați.

Nu fiți înșelați/înșelate, căci există un preț etern de plătit când (NE; posibil și, ÎL; număr nespecificat în original, n.tr.) batjocoriți pe YAHUSHUA și EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Este precum a încerca să înfigi un ac în ochiul lui EU, YAHUVEH(,) și EU voi răsplăti (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Deuteronomului 32:35, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti!” n.tr.). Și EU îi/le voi măcina sub picioarele MELE făcând carne tocată (sau, tocătură, n.tr.) din viețile lor până la ultima lor suflare pe acest pământ. Atunci (posibil și, apoi, n.tr.) acești dușmani vor simți focul mistuitor (sau, care arde sau distruge complet; în original, „consuming,” n.tr.) al mâniei MELE în Iad și Lacul de Foc. EU, YAHUVEH(,) o apăr pe Mireasa Fiului MEU YAHUSHUA(,) (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răscumpărați pecetluiți într-un mod în care EU n-am mai făcut (acest lucru, n.tr.) înainte.

Deoarece la acest timp (posibil și, moment; posibil și, vreme, n.tr.) și oră de sfârșit stabilit(e) (sau, desemnate oficial pentru acest lucru, n.tr.) pe 14 Ianuarie 2006, EU am trezit-o (din somn, n.tr.) pe Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] și EU i-am spus după ce un dușman uman (în original, „a human enemy,” n.tr.) a atacat-o (sau, a lansat un atac împotriva ei, n.tr.) în timp ce dormea încercând s-o omoare prin tărâmul spiritual, să se roage la MINE și să ceară ca EU să-i trimit pe dușmanii ei nemernici la Presa MEA de Vin a mâniei de asemenea numită Tocătorul MEU de Carne (sau, Mașina MEA de Măcinat Carne, n.tr.). EU am uns-o pe ea în timpul rugăciunii cu [gospodăria] ei nu doar pentru [ei (sau, acești oameni, n.tr.)], ci pentru toată adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA (acești oameni, n.tr.) de asemenea au autoritate să MĂ roage (sau, să-MI ceară, n.tr.) să fac același lucru.

Destul (sau, asta pune capac, n.tr.)! Mireasa lui YAHUSHUA nu va fi (sau, nu va fi permis să fie, n.tr.) călcată sub (sau, în, n.tr.) picioare (apăsat; sau, strivită în picioare; limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 21:24, pasajul care descrie distrugerea Ierusalimului din timpurile (sau, vremea) sfârșitului; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „călcat în picioare;” „(Israeliții, n.tr.) Vor cădea ucişi de ascuţişul sabiei şi vor fi duşi captivi prin toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri, până când se vor împlini vremurile neamurilor,” n.tr.) de către copiii slujitori ai satanei. EU, YAHUVEH, îi dau această nouă ungere Miresei lui YAHUSHUA. Copiii slujitori ai satanei și mireasa satanei, care o atacă pe Mireasa lui YAHUSHUA, vor secera blestemele din Deuteronom 28 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) de o mie de ori și le vor purta ca (posibil, pe, n.tr.) o a doua piele. (Acești oameni, n.tr.) vor geme în agonie și spune, „Dacă n-ar fi norocul rău (tradus literal; sau, ghinionul, n.tr.), (aceștia, n.tr.) n-ar avea noroc deloc.” EU îi voi călca (apăsat; sau, strivi, n.tr.) personal pe acești dușmani ai Miresei lui YAHUSHUA sub picioarele MELE și sângele vostru va curge (posibil și, se va revărsa, n.tr.) precum un râu purpuriu (în original, „crimson,” n.tr.) atunci (sau, pe, n.tr.) când EU, YAHUVEH, îi pun pe dușmanii Miresei lui YAHUSHUA în presa MEA de vin a mâniei MELE.

Membri ai Miresei lui YAHUSHUA, vouă v-a fost dată o ungere unică (sau, unicat; în original, „unique,” n.tr.). EU vă transmit această ungere prin a o pune pe Ringmaiden (notă anterioară, n.tr.) a lui YAHUSHUA Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] s-o proclame prin rugăciune unsă și cuvinte scrise (unse, n.tr.). Membri ai Miresei lui YAHUSHUA, dacă sunteți dispuși/dispuse să credeți și să primiți cu îndrăzneală (în original, o combinație de curaj și încredere; „boldly,” n.tr.) această nouă autoritate pe care EU, YAHUVEH, v-o dau(,) EU vă voi izbăvi cu îndrăzneală (notă anterioară; „boldly,” n.tr.) de dușmanii voștri și ai MEI într-un mod la care voi nu v-ați mai gândit înainte. Mireasă a lui YAHUSHUA, roagă-MĂ (sau, cere-MI, n.tr.) și vezi dacă EU nu voi trimite demonii care te chinuie pe tine (acum, sau, continuu, n.tr.) în tocătorul de carne al lui YAHUVEH care este presa de vin a Mâniei MELE unde EU îi voi necrea (sau, descrea; opusul verbului a crea; în original, „uncreate,” n.tr.).

Mireasă a lui YAHUSHUA, EU îți dau această nouă autoritate și nouă ungere în această zi când tu MĂ rogi în Numele lui YAHUSHUA(,) nu doar de dragul tău dau EU această ungere, ci de dragul Yisraelului. Câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor alege să accepte acest stindard împotriva răului (sau, maleficului, n.tr.) din această lume (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal din Biblia King James drept, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” referire întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.)? Este alegerea voastră. Este rezervată doar pentru Mireasa lui YAHUSHUA. Toți ceilalți (oameni, n.tr.) care se vor ruga pentru asta(, lor, n.tr.) le va fi refuzată.

Jignindu-i pe unii (oameni, n.tr.) care refuză să asculte, luminându-i (sau, lămurindu-i, n.tr.) pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) care aud vocea lui YAHUVEH.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 18 Ianuarie 2006 la 1:40 a.m. (dimineața, n.tr.)

***

RĂPIRILE LUI ILIE ȘI ENOH

2 Regi 2:11

Şi în timp ce mergeau şi vorbeau unul cu altul, un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de celălalt şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.” (referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

***

Evrei 11:5

Prin credinţă a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că YAHUVEH l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că ÎI era plăcut lui YAHUVEH.(Citiți Cartea lui Enoh.) (link în Limba Engleză; referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

PURIM

Purim este Duminică, 4 Martie 2007. Sărbătoarea Sorțurilor (de la, a trage la sorți; în original, „The Feast of Lots,” n.tr.), ea este observată (sau, respectată, n.tr.) în a 14-a zi a lunii Ebraice de Adar (Februarie-Martie). Aceasta este o sărbătorire a izbăvirii Evreilor Perși (de unul, n.tr.) dintre cele mai ticăloase și crude (în original, „dastardly,” n.tr.) comploturi din istorie de a extermina poporul Evreu. Cartea Esterei din Vechiul Testament spune povestea a cum frumoasa Evreică Ester (Hadassah) și vărul ei Mordecai (sau, Mardoheu, n.tr.) îi pun bețe în roate răului (sau, maleficului, n.tr.) Haman (bau!), care complotează să-i masacreze pe Evrei.

HAMAN

(Citiți întreaga Carte a Esterei pentru povestea completă) (link spre Cartea Esterei în Limba Română, n.tr.)

Estera 8:7 – „Împăratul Ahaşveroş i-a zis atunci împărătesei Estera şi Iudeului Mardoheu, „Iată, i-am dat Esterei proprietatea lui Haman, iar el a fost spânzurat pe spânzurătoare, deoarece ridicase mâna împotriva Iudeilor.”” (referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Estera 9:10 „I-au ucis şi pe cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, duşmanul Iudeilor, dar nu s-au atins de averile lor.” (referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Estera 9:12 „Împăratul i-a zis împărătesei Estera, „În citadela Susei Iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de oameni şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte provincii? Dacă mai ai vreo dorinţă, ţi se va împlini. Dacă mai ai vreo cerere, ţi se va răspunde.”” (referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Estera 9:24 „Căci Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, duşmanul tuturor Iudeilor, plănuise stârpirea Iudeilor, aruncând „Purul,” adică sorţul, pentru ca aceştia să fie zdrobiţi şi nimiciţi;” (referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Deuteronom 28 (referință citată în original; pasaj extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Dacă vei asculta pe deplin de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, DOMNUL, DUMNEZEUL tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. 2 Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău.

3 Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp. 4 Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate. 5 Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate. 6 Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare.

7 DOMNUL îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

8 DOMNUL va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, ţi-o dă.

9 DOMNUL te va face un Popor Sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi Poruncile LUI şi vei umbla în căile LUI. 10 Toate popoarele pământului vor vedea că Numele DOMNULUI este chemat peste tine şi se vor teme de tine. 11 DOMNUL te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, a promis că ţi-o va da. 12 EL îţi va deschide cerul, vistieria LUI cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.”

(Link spre capitolul complet în Limba Română, n.tr.)

HAMAS

Organizație teroristă Islamică Palestiniană. Hamas a executat atacuri prin sinucidere și alte atacuri ucigașe împotriva a civili Evrei Israelieni (în principal în mijloace de transport și piețe publice (în original, „marketplace venues,” n.tr.) precum și atacuri asupra țintelor militare din Fâșia Gaza) pentru a-și înainta scopul de a crea o Republică Islamică a Palestinei în Israel, pe Malul de Vest, și Fâșia Gaza [asta nu se va înâmpla niciodată]. Grupul este listat drept organizație teroristă de către Australia, Canada, Uniunea Europeană, Israel, și Statele Unite, și este interzis (prin lege, sau, oficial, n.tr.) în Iordania.

Citiți E-mailuri Primite Cu privire la: Profețiile 80 și 81 (link în Limba Engleză, n.tr.)

Confirmare în Visul lui K Despre Miei (link în Limba Engleză, n.tr.)

Apocalipsa 14:17-20

Un alt înger a ieşit din Templul din cer, având şi el o seceră ascuţită. 18 Un alt înger, care are autoritate peste foc, a ieşit de la altar şi a strigat cu glas puternic către cel ce avea secera ascuţită: „Trimite secera ta ascuţită şi culege ciorchinii de struguri ai viei pământului, pentru că strugurii ei sunt copţi!” 19 Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în Teascul cel Mare al Mâniei lui DUMNEZEU. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, „o stadie măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km,” n.tr.).” (referință citată în original; pasaj extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Appendix

Ezechiel 9 – Noua Traducere în Limba Română 2006

După aceea a strigat cu glas tare în auzul urechilor mele, zicând: „Să se apropie străjerii cetăţii, fiecare cu arma lui de distrugere!” 2 Deodată au apărut şase bărbaţi, venind dinspre drumul Porţii de Sus, care este înspre nord, fiecare cu arma lui distrugătoare în mână. Între ei era un om îmbrăcat în haine de in, care avea la brâu o călimară. Ei au venit şi s-au oprit în apropierea altarului de bronz.

3 Slava DUMNEZEULUI lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii de unde era şi a venit deasupra pragului Casei. Apoi EL l-a chemat pe bărbatul care era îmbrăcat în haine de in şi care avea călimara la brâu. 4 DOMNUL i-a zis: „Străbate cetatea, străbate Ierusalimul şi fă un semn pe frunţile celor ce suspină şi gem din cauza tuturor urâciunilor care se săvârşesc în mijlocul ei.”

5 Iar celorlalţi le-a zis în auzul urechilor mele: „Străbateţi cetatea în urma lui şi ucideţi! Ochii voştri să nu arate milă şi să nu cruţaţi pe nimeni! 6 Bătrâni şi tineri, fecioare, copii şi femei, pe toţi să-i ucideţi! Însă de toţi aceia care au primit semnul să nu vă atingeţi! Începeţi chiar din Lăcaşul MEU!” Aşa că ei au început cu bătrânii care erau înaintea Casei.

7 EL le-a zis: „Pângăriţi Casa şi umpleţi-i curţile cu morţi! Porniţi!” Ei au pornit şi au început să ucidă prin cetate. 8 În timp ce ucideau ei, eu am rămas singur. Atunci am căzut cu faţa la pământ şi am strigat, zicând:

Ah, Stăpâne DOAMNE! Vei distruge TU toată rămăşiţa lui Israel, revărsându-ŢI Furia peste Ierusalim?

9 – Păcatul Casei lui Iuda şi al Casei lui Israel este mare, mi-a zis EL, este foarte mare. Ţara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: „DOMNUL a părăsit ţara şi DOMNUL nu vede!” 10 De aceea nu voi avea milă de ei şi nu-i voi cruţa, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.

11 Deodată bărbatul îmbrăcat în haine de in şi cu călimara la brâu s-a întors cu următorul mesaj: „Am făcut cum ai poruncit!”

* * * * * * *