Profeția 79

EU, YAHUVEH, Spun, „Oameni, vă scapă esența!”

Scrisă/Spusă sub ungerea
RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)
prin Profet Elisabeth (Elisheva) Elijah
2 August 2005 la 4:00 a.m. (dimineața)

* * * * * * *

Dacă nu vă supuneți MIE acum și dacă compromiteți acum ziua pe care EU am pus-o deoparte ca pe Sfânta MEA Zi de Sabat și dacă voi nu credeți că este important să vă supuneți fiecăreia dintre Poruncile MELE, ce vă face să credeți că vă veți supune în timpul Marii Tribulații ce va veni curând? De ce vă este mai comod să ascultați doctrinele oamenilor când ei răsucesc Cuvintele MELE pentru a le conforma imaginii păcătoase a omului? Deși Fiul MEU YAHUSHUA este odihna voastră EL nu este ziua voastră de odihnă. Fiul MEU YAHUSHUA nu este o zi, și a Patra Poruncă a MEA spune clar să păstrați Sfântă Ziua MEA de Sabat de odihnă. Ce aspect din asta nu înțelegeți? Da, odihniți-vă în YAHUSHUA căci jugul SĂU este ușor și povara SA este ușoară dar aceasta nu are nimic de a face cu Ziua de Sabat. Nu a ținut YAHUSHUA Sabatul?

Nu L-am trimis EU pe Fiul MEU YAHUSHUA să vă fie exemplu vouă? Știți măcar de ce EU am pus deoparte o zi de odihnă? [Geneza 2:1-3] Nu știți că această Zi de Sabat trebuie să fie o binecuvântare pentru voi și nu un blestem? Cea de-a Patra Poruncă a MEA spune clar să păstrați Sfântă Ziua MEA de Sabat de odihnă. Nu spune legea pe care AM scris-o EU cu degetul MEU arzător pe o tablă de piatră și i-AM dat-o lui Moise pe Muntele Sinai, „Cinstește Ziua MEA de Sabat și păstreaz-o Sfântă?” Din nou te întreb, de când este Fiul MEU YAHUSHUA o Zi? Întreabă-te, de ce ar schimba satana ziua Sabatului cu duminica dacă nu va fi folosită pentru scopul lui în Marea Tribulație?

Nu îi asculta pe cei ce predică altfel. În aceasta stă victoria. Este scris în Cuvântul MEU Sfânt că EU, YAHUVEH, nu pot minți. Dacă te supui MIE există binecuvântări și victorie, cum este spus in Deuteronom 28. Există bleseme pentru cei ce nu se supun. Citiți și studiați ce este scris în Exod 31:12-17. Adevăratul Sabat va fi semnul între MINE, YAHUVEH, și Poporul MEU, și va fi folosit pentru a identifica cine venerează cu adevărat și cine MĂ va servi în Marea Tribulație. Mă veți venera pe MINE, YAHUVEH, și YAHUSHUA de Adevăratul Shabbat de la Asfințitul Soarelui Vineri până la Asfințitul Soarelui Sâmbătă? Sau, în timpul Marii Tribulații, îl veți servi și venera pe fiul satanei duminica?

Dacă nu țineți Sfânta MEA Zi de Sabat acum, ce vă face să credeți că o veți face atunci, în timpul Marii Tribulații care este atât de aproape. De aceea vorbesc EU acum prin această Fecioară a MEA Care Proclamă Cuvântul MEU care este prestabilit să fie profet națiunilor astfel încât acest avertisment să sune în jurul lumii acesteia. Nu știți că aceia care îi învață pe alții că este imposibil să fiți supuși și să ÎMI fiți sfinți MIE își găsesc scuze pentru propriile lor păcate?

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI VĂ SCAPĂ ESENȚA.”

Aceasta nu este deschisă interpretării. Ori faceți ceea ce EU, YAHUVEH, spun, sau în timpul Marii Tribulații cu sufletele voastre veți plăti. Aceia care s-au ridicat și au spus, „Eu voi fi judecătorul lui Elisabeth, eu voi fi juriul lui Elisabeth” căiți-vă acum sau MĂ veți înfrunta pe MINE și EU voi spune, „Pleacă de lângă MINE lucrător al nelegiuirii,” căci EU sunt YAHUVEH și EU nu particip în nicio discuție. Doar EU sunt judecător, doar EU sunt jurat, doar EU sunt arbitru.

Acestea nu sunt cuvintele lui Elisabeth. Voi predicatori și falși profeți ai nelegiuirii o atacați; o calomniați pentru Tora pe care EU am scris-o cu propriul MEU deget. Voi le învățați pe oile MELE și pe mieii MEI că EU închid ochii la păcat. Căiți-vă astăzi, căci EU nu sunt un Dumnezeu YAHUVEH Care S-a schimbat în vreun fel. Voi care o judecați, scoate-ți-vă scândura din ochiul vostru înainte să încercați să scoateți firul de praf din ochiul altcuiva. Voi sunteți mizerabili în păcat, voi sunteți mizerabili în revoltă, voi sunteți mizerabili în neascultare și voi sunteți mizerabili în mândrie. Cădeți înaintea MEA, căci EU sunt YAHUVEH Creatorul vostru, Cel Etern. Voi îndrăzniți să-L acuzați pe Fiul MEU YAHUSHUA ca scuza voastră să păcătuiți, voi îndrăzniți să-I călcați în picioare Sângele LUI, scuzându-vă păcatul vostru.

Cădeți înaintea MEA înainte să întreacă măsura și să nu mai fie cale de întoarcere la MINE. Nu ÎMI mâhniți RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH). Fiul MEU YAHUSHUA nu a venit să ÎMI anuleze legile MELE; Fiul MEU YAHUSHUA a venit să ÎMI împlinească legile MELE. Fiți recunoscători că acum EU nu vă mai trag la răspundere pentru 613 legi. EU vă trag la răspundere pentru zece legi și voi vă aruncați mâinile în sus și spuneți, „E prea mult pentru mine.” Voi preferați să ascultați omul, care rescrie legile MELE. Ei vă spun că a ucide bebeluși nevinovați în pântec nu este un păcat. Ei legalizează avortul.

Predicatorii vă învață în bisericile voastre, „Nu vorbiți împotriva acestei legi.” Bisericile organizate care se întâlnesc duminica au primit mita guvernelor acestei lumi; ele au luat spiritul fricii și l-au purtat ca pe veșminte. Unde sunt preoții MEI Sfinți care nu au făcut compromis și încă vorbesc împotriva păcatului?

Legile voastre făcute de om legalizează ceea ce EU am spus că este o abominație; ei o denumesc căsătorie de același sex. Nici măcar în zilele Sodomei și Gomorei nu au fost astfel de păcate deși abominațiile homosexualității abundau dar ei nu îndrăzneau s-o denumească o căsătorie.

Să nu credeți minciunile care învață, „Odată mântuit, de-a pururi mântuit.” Să nu credeți că pentru că YAHUSHUA a plătit prețul la Calvar, acum nu mai contează că puteți păcătui, că puteți să vă aplecați cât de aproape de marginea Iadului doriți pentru că ați spus o rugăciune a mântuirii. Voi credeți că nu trebuie să susțineți aceasta prin lucrări și că vă este cu toate acestea garantat să intrați pe ușile Raiului. Departe de MINE, lucrători ai nelegiuirii. Nu vreau să mai aud vreo scuză de-a voastră. Ori veți fi Sfinți ori EU vă voi spune, „Lucrători ai nelegiuirii, nu v-am cunoscut niciodată.”

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Voi ascultați acești oameni acum și voi stați în bisericile voastre crezând minciunile că duminica este Sabatul sau că nu contează ce zi este Sabatul. Voi credeți minciunile pe care atât predicatorii cât și unii Rabini le predau că nu este putere mai mare de ungere în NumelE Sacre Evreiești ale YAHUVEH și YAHUSHUA și RUACH ha KODESH, că orice nume este suficient. Predicatorii vă spun că nu este important să învățați Dimensiunea Evreiască a lui MESIA. Ei spun că dacă nu ești Evreu nu ți se aplică. Acești predicatori nelegiuiți te învață că nu ești evreu și că nu trebuie să te supui legilor date Copiilor lui Israel. Ai uitat că atunci când L-ai acceptat pe Fiul MEU YAHUSHUA ca MESIA ai devenit una cu EL? (Romani 11:16-21)

Te întrebi, „Unde este puterea de ungere a primei biserici cu semne, minuni, și miracole?” Strigi, „Unde este manifestarea miracolelor ca în zilele de demult?” Întoarce-te înapoi și fă ceea ce făcea prima biserică și vei vedea aceste miracole din nou. Acelora care nu știu (să se comporte) mai bine, EU vă spun că sunteți trași la răspundere pentru numai ceea ce ați știut. Acum sunteți trași la răspundere, și de asemenea să-i învățați pe alții aceste adevăruri. Dar acelora care știți adevărul și faceți greșit, voi veți plăti cu sufletul vostru.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Voi vă supuneți acum acestor lideri spirituali răi care scuză păcatul. Ce vă face să credeți că în timpul Mari Tribulații nu veți face din nou la fel cu fiul satanei? EU v-am spus prin profețiile pe care le-am pus în circulație prin Elisabeth că Fiul MEU YAHUSHUA Se întoarce pentru Mireasa LUI într-o Zi de Rosh Hashanah (Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc) și că va fi într-o Zi de Shabbat [Sabat]. Dacă nu sunteți învățați acum să respectați Shabbat-ul MEU și Zilele MELE Sfinte, și să învățați NumelE NOASTRE Sacre (vezi „De ce folosim Numele Sacre), și să vă supuneți ALEI MELE Torah, cum veți ști cum să MĂ slăviți pe MINE și pe Fiul MEU YAHUSHUA cum am poruncit EU? Cum veți ști în ce zi fără să studiați și să vă înfățișați înaintea MEA ca oameni încercați, căci EU, YAHUVEH, am ales să fie Shabbat-ul MEU, cum puteți fi pregătiți când YAHUSHUA vine din nou?

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Dacă nu ÎMI cinstiți și observați Sărbătorile MELE Sfinte, cum veți ști ce este Rosh Hashanah și când este? Atunci, când sunteți lăsați în urmă vă veți întreba, „De ce?” Astfel EU vorbesc prin Fecioara MEA Care Proclamă Cuvântul MEU și vă spun de dinainte că EU, YAHUVEH, profețesc prin această Fecioară a MEA Care Proclamă Cuvântul MEU care face parte din Mireasa Fiului MEU YAHUSHUA.

Mireasa lui YAHUSHUA nu va fi numai transformată în corpurile lor glorificate și umplute cu asemenea ungere ca și cum YAHUSHUA Însuși ar merge prin ele, și cu ele, EL le va îmbiba cu o asemenea ungere că nimic nu le va fi imposibil lor. Și timp de 40 de zile Mireasa Fiului MEU YAHUSHUA va avertiza, „Nu luați Semnul Fiarei.” Ei se vor duce la aceia pe care EU îi numesc oaspeții și aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Mielului, A Vieții și le vor spune lor, „Nu fiți neascultători, nu faceți compromis, deși vă poate costa viața voastră pământească.”

Vedeți, eu folosesc această Fecioară a MEA Care Proclamă Cuvântul MEU acum, chiar fără corpul ei glorificat, ca o voce care strigă avertizarea înainte de timp. Căci EU am chemat-o să fie profet națiunilor. Nu luați Semnul Fiarei! Cultul duminical și Semnul Fiarei sunt legate. Păziți-vă, vă veți pierde sufletul dacă respectați legea cultului duminical în timpul Marii Tribulații. EU va trebui să ÎMI cer iertare Sodomei și Gomorei pe care le-am distrus cu foc și pucioasă dacă permit ca aceste abominațiuni pământești să mai continue mult în felul în care sunt. EU nu voi cere iertare Sodomei și Gomorei. EU voi eradica și sfârși tot ceea ce EU, YAHUVEH, disprețuiesc.

Falșii predicatori scuză păcatul și voi i-ați ascultat. Voi veniți la această parohie pentru hrana voastră spirituală, să gustați ungerea, să beți laptele spiritual și să mâncați carnea spirituală, apoi cât de mulți dintre voi compromiteți și vă duceți la bisericile de duminică. Voi cădeți la picioarele pastorului vostru cu loialitate și acolo vă dați dijmele și jertfele. Nu le puteți avea pe amândouă. Voi trebuie să vă hotărâți care este ziua pe care am decretat-o EU Shabbat, căci așa cum am decretat EU ce zi este Shabbat, care este ziua în care MĂ veți cinsti pe MINE și vă veți odihni și vă veți apropia de MINE.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Și astfel îi va cârmui fiul satanei pe cei care au făcut compromisul să-l venereze în ziua pe care o poruncește.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Așa cum Fiul MEU YAHUSHUA a vorbit și EL a spus să „Luați acest vin și această pâine, faceți lucrul acesta în amintirea MEA,” în Marea Tribulație ce va veni curând, nu știți că fiul satanei le va spune tuturor care îi acceptă Semnul, „Faceți lucrul acesta în amintirea mea.” Ei vor bea sângele martirilor din pocale. Va fi umplut cu sânge și ca vampirii, ei vor bea acel sânge. Și exact cum se dă mai departe o tavă de împărtășanie, cu siguranță așa, ei vor da mai departe tava și fiul satanei va spune, „Faceți aceasta în amintirea mea.” Carne friptă de martiri ei vor mânca. Ei vor batjocori Împărtășania MEA și Mireasa lui YAHUSHUA. Ei cu adevărat vor disprețui Mireasa lui YAHUSHUA căci ei știu că rugăciunile celor drepți l-au ținut departe pe fiul satanei până când s-a făcut timpul să fie chemată Mireasa lui YAHUSHUA.

Rugăciunile oamenilor drepți au multă putere. EU, YAHUVEH, vă avertizez că a început deja. Vor fi orgii sexuale în bisericile de duminică în Marea Tribulație. Va fi astfel (căci) fiul satanei batjocorește Mireasa lui YAHUSHUA. Căci YAHUSHUA și Mireasa LUI sunt una, și toți aceia care Îl venerează pe YAHUSHUA, care I se supun Fiului MEU sunt una, pentru că este un corp de legătură spirituală, minte, spirit și suflet. Fiul satanei va batjocori în timpul Marii Tribulații, el va ține orgii sexuale în bisericile de duminică. Începutul marii înșelăciuni sunt bisericile homosexuale. Din nou spun EU, păcatul a început deja.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Acesta este modul în care EU folosesc această parohie, separ oile de capre, separ grâul de neghină (buruieni). Aceia ale căror nume au fost scrise în Cartea Mielului, A Vieții înainte de întemeierea acestui pământ, aceștia sunt cei ale căror nume vor rămâne în Cartea Mielului, A Vieții, ei nu îl vor venera pe fiul satanei și ei vor refuza Semnul Fiarei. Chiar dacă auziți sau citiți asta acum și continuați să faceți compromis acum în timpul Marii Tribulații voi veți observa și cinsti adevăratul Shabbat care este de la Apusul Soarelui Vineri la Apusul Soarelui Sâmbătă deși aceasta poate însemna viața voastră și veți fi martirizați.

Toate numele voastre sunt deja notate căci EU știam deja înainte să vă nașteți pe acest pământ ce veți face. Dacă voi nu ascultați acum, veți asculta atunci. Aceia care citesc și aud acest mesaj și scrâșnesc din dinți cu furie către Fecioara MEA Care Proclamă Cuvântul MEU, la fel vă veți scrâșni dinții cu furie și MĂ veți amenința cu pumnii pe MINE, YAHUVEH, Creatorul vostru, în timpul Marii Tribulații când blesteme și epidemii vor veni peste voi una după alta, și cu toate acestea voi nu vă veți căi de păcatele voastre. Căci în ziua aceea, dacă numele vostru nu este în Cartea Mielului, A Vieții, EU îl voi nimici. [Apocalipsa 3:5]

Astfel, pentru toți aceia dintre voi care se întreabă de ce Elisabeth ar alege să i se întâmple așa ceva, este pentru că EU folosesc această parohie să separ grâul de neghină. În timp ce auzi aceasta, vei ști dacă ești grâu sau neghină. Ești o buruiană doar pentru a fi consumată de mânia MEA, de focul MEU nimicitor? Deși o folosesc acum să strig Mireasa, la fel cum o voce va striga către cele cinci fecioare înțelepte nu compromiteți, fiți pregătite, căci Mirele vostru vine într-adevăr după Mireasa LUI într-o zi de Rosh Hashanah și de Shabbat. Mireasa lui YAHUSHUA fii în genunchi înaintea MEA. Rămâi Sfântă și rămâi umilă. Roagă-te că vei rămâne demnă să fii Mireasa Fiului MEU YAHUSHUA care este simbolizată de cele cinci fecioare înțelepte. Aceasta este prima răpire numită de obicei Harpazo.

Oaspeți, rugați-vă să fiți parte din a doua răpire ca să fiți oaspeții la Ospățul de Nuntă al Mielului [Apocalipsa 19:9] Oaspeții sunt simbolizați de cele cinci fecioare nechibzuite cărora li se spune că Mirele va veni din nou după ce Mireasa lui YAHUSHUA este luată. Astfel rămâneți alerți pentru că nu știți nici ziua nici ora. [Matei 25:12] Până când Fiul MEU YAHUSHUA vine să le ia pe cele cinci fecioare nechibzuite, ele vor deveni înțelepte.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Vrei să știi ce te pune departe de a fi Mireasa lui YAHUSHUA sau un Oaspete? EU îți spun acum; este cât de mult îți dorești asta, cât de mult o demonstrezi prin Sfințenie, dragoste, și obediență. Cât de mult ești dispus să sacrifici ca să fii Mireasa lui YAHUSHUA, să faci lucrurile în felul LUI și nu al tău. Să ÎL cinstești în tot ceea ce faci. Mireasa știe că trebuie să Respecte Zilele MELE Sfinte. Mireasa știe că nu poate compromite ceea ce știe că este adevărat; ea este curajoasă, spunând adevărul în public. Acesta este lucrul care o distinge. Împărtășania este de asemenea un semn al legământului de căsătorie cu YAHUSHUA. Mireasa lui YAHUSHUA folosește Sfintele NOASTRE NumE Sacre ale lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Nu contează ortografia căci EU știu inimile voastre și ele nu se rușinează.

Cât de mult îți dorești să fii Mireasa lui YAHUSHUA? Câtă pasiune ai pentru YAHUSHUA? Cum dovedești că EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA suntem primii în dragostea ta și viața ta și în tot ceea ce faci? Aceasta este ceea ce te diferențiază ca Mireasă a lui YAHUSHUA. Căci îți spun acest secret: pasiunea și profunzimea dragostei tale pentru YAHUSHUA sunt dovezi vizibile tuturor. Acesta este Semnul Miresei lui YAHUSHUA. Ei simt că nu pot face suficient pentru MINE. Acum știți secretele. Vedeți Dragii MEI, nu există nimic ce puteți ascunde căci EU știu cine cu adevărat, cu adevărat își dorește să plătească prețul să fie Mireasa lui YAHUSHUA căci EU nu voi numi pe nimeni Mireasa lui YAHUSHUA dacă ei nu au această dorință. În fiecare zi Mireasa lui YAHUSHUA se roagă, „Fă-mă mai Sfântă întru TINE.” Mireasa lui YAHUSHUA este umilă și Sfântă înaintea MEA.

EU, YAHUVEH, SPUN, „OAMENI, VĂ SCAPĂ ESENȚA!”

Rămâne-ți-MI loiali MIE acum. Nu fiți doar ascultători ai Cuvântului MEU dar fiți executanți ai Cuvântului Sfânt. Fiți sfinți așa cum EU sunt sfânt căci deși sunteți în lumea aceasta, nu trebuie să vă comportați ca lumea aceasta. Predicatorii nelegiuirii să nu ÎMI ducă Oile și Mieii MEI pe căi greșite, căci toți trebuie să își lucreze mântuirea proprie cu frică și tremur. Căci credința fără lucrări este moartă. Fiul MEU YAHUSHUA ȘI-a făcut partea LUI la Calvar. Acum EU, YAHUVEH, vă spun vouă, „Faceți-vă partea.” Forțați-vă să vă supuneți. Nu premeditați păcatul, nu faceți scuze pentru păcat, nu primiți cuvintele predicatorilor care predică nelegiuirea. Căci EU, YAHUVEH, vă spun, „De ce Îl numiți pe Fiul MEU YAHUSHUA Domn și nu vă supuneți Lui?” EU, YAHUVEH, spun, dacă nu vă căiți pentru felurile în care nu vă supuneți, „Plecați de lângă MINE, lucrător al nelegiuirii” la ziua judecății, căci EU nu vă voi suporta batjocura Sângelui Sfânt al lui YAHUSHUA.

Voi care vă numiți pe sine predicatori care scuzați ca Poporul MEU să păcătuiască. Căiți-vă astăzi pentru că ÎMI duceți Oile MELE și Mieii MEI pe căi greșite. Sau focul respirației MELE mistuitoare în Amightywind ca pe un fleac vă va distruge. EU, YAHUVEH, spun că dacă nu vă plac aceste cuvinte care au fost spuse prin Fecioara MEA Care Proclamă Cuvântul MEU Elisabeth, atunci voi veți recolta consecințele. Căci EU refuz să dezbat. Nu există decât un singur judecător, nu există decât un singur juriu, și EU, YAHUVEH, sunt singurul arbitru. Dacă nu-ți place acest mesaj profetic, nu îi reproșa lui Elisabeth. Ci reproșați-MI MIE, YAHUVEH, ea este doar Mesagerul MEU uns.

Așa a fost vorbit, așa a fost scris la data de 2 August 2005 la 4:00 a.m. (dimineața), dăruit și vorbit prin această Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH și YAHUSHUA pentru Slava, Cinstea, și Gloria LOR.

Eu rămân o umilă slujitoare, Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *


La data de 1 August 2005 Elisabeth auzea continuu, „EU, YAHUVEH, ÎȚI SPUN ȚIE ELISABETH SĂ LE SPUI OAMENILOR, OAMENI VĂ SCAPĂ ESENȚA!” Pe 2 August 2005, așa cum Elisabeth i-a spus Managerului Site-ului, o mare ungere a venit asupra ei în timp ce a început să se roage în diverse Limbi Sfinte. Ea era la telefon și Managerul Site-ului nu avea reportofon, niciun mod de a înregistra Limbile Sfinte, așa încât el a început să transcrie manual Cuvintele Sfinte care apăreau.

Contact AmightyWind