Profeția 77

Priviți, EU, YAHUVEH, Vă Trimit Cu O Nouă Ungere către Bisericile Penticostale pentru Aceia Care Vor Crede și Primi!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)
prin Apostol Elisabeth Elijah
26 Decembrie 2004
Eliberată pe 7 Ianuarie 2005

Notă de la Elisabeth:
Noi suntem nerăbdători să o cunoaștem pe adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA când (în timp ce) noi ne adunăm cu Sfinții Vulturi și ei i-a fost dată împuternicirea (porunca) de la YAHUVEH să se roage o rugăciune specială unsă de pecetluire pentru protecție pentru zilele ce vor veni.

Aceia cărora le-a fost spus de către YAHUSHUA că voi sunteți Mireasa lui YAHUSHUA scrieți-i ei un e-mail și dacă se confirmă ea va împărtăși cu voi secretele rezervate numai pentru adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA, care i-au fost eliberate ei încă de la Profeția 76, rugați-vă cu un timp înainte că ea va ști dacă are voie să împărtășească aceste secrete cu voi, care vor spori ungerea în viața voastră și vă vor aduce într-o intimitate mai profundă cu YAHUSHUA ha MASHIACH.

Cu dragoste, Sora voastră
Elisabeth

„O ABBA YAHUVEH, O ABBA YAHUVEH, TE rog repetă Cuvântul pe care TU îl proclamai, în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH.” (Elisabeth rugându-se)
* * * * * * *

Învață-i, Fiica MEA, învață-i. Tu ai o povară pentru Penticostali căci EU te-am mântuit într-o Biserică Penticostală. EU te-am uns într-o Biserică Penticostală. EU te-am umplut cu Prețioasa MEA RUACH ha KODESH unde tu ai primit Sfintele Limbi, acolo este unde EU ți-am dat dorința să MĂ slujești toate zilele vieții tale. Acum EU îți cer să răsplătești. Tu spui că tu ești supărată pentru că Bisericile Penticostale nu te-au învățat dimensiunea Ebraică a lui al tău MESIA, observarea Sfintelor Sabaturi, observarea Sfintelor Sărbători. Atunci învață-i tu. Acesta este motivul pentru care EU te-am trimis în această țară, în acest Stat, acolo unde tu spuneai că nu voiai să mergi. Dar EU îți spun că o ungere vine mai mare decât oricare dintre celelalte Azuse căci EU te-am trimis către Bisericile Penticostale, pentru că cum se pot ei supune unui lucru pe care ei nu-l cunosc. Până acum tu nu ai spus decât că ești Evreică Mesianică, astfel încât Penticostalii abia vin, cu excepția acelora pe care EU îi trimit unul câte unul.

Acum EU te trimit, aceasta este Noua Naștere. EU te trimit să îi înveți pe ei, EU te trimit să îi ungi, EU te trimit în Bisericile Penticostale unde tu ai spus, „Eu nu voi mai intra (niciodată) într-o Biserică de Duminică.” O, dar acum este timpul și acum este anotimpul, EU te trimit cu o ungere cum tu nu ai mai cunoscut niciodată astfel încât ei să nu aibă nicio scuză când ei stau înaintea MEA și ei spun, „Nimeni nu mi-a spus.” Căci EU le cunosc inimile, EU le cunosc inimile acelora care cu adevărat MĂ venerează și MĂ slăvesc, ei sunt asemenea inimii tale și ei spun, „Nimeni nu ne-a spus.” Astfel, EU te trimit să le spui.

De acum înainte, când ei spun, „Ce confesiune?” spune, „Mesianică Evreiască Penticostală,” EU am spus, „Mesianică Evreiască Penticoastală!” Vezi tu, ei nu vor recunoaște cuvintele Mesianică Evreiască, dar ei vor recunoaște cuvântul Penticostal. Căci fiecare zi ar trebui să fie o zi de Pentecost (Rusalii). În fiecare zi EU vreau să te (vă) umplu cu Puterea MEA. În fiecare zi EU vreau să îți (vă) vorbesc (sau, să vorbesc cu tine/voi). Căci Penticostalii din toată lumea strigă și ei spun, „Umple-mă cu ungerea TA, O YAHUVEH.” O, ei MĂ strigă pe un nume de JEHOVAH (YEHOVA), dar EU ÎMI cunosc Numele MEU.

Învață-i, nu te mai plânge. EU îi vor trage la răspundere pe toți aceia care se numesc pe sine păstori. Tu nu vei fi primită de toți. Tu vei ști din ce duh sunt ei. Când tu intri în bisericile lor (când te duci la bisericile lor), EU îți voi arăta ce Biserici, EU îți voi arăta Pastorii. O, EU știu că chiar și acum Fiica MEA tu spui, „Cine, eu, în mod sigur nu eu?” Îți amintești cuvintele, Niko, pe care EU am spus că ea le va spune? Acestea sunt chiar cuvintele cu care ea încearcă să se lupte cu MINE în timp ce EU îi controlez limba. Învață-i. Spune-i lui Charles că acesta este noul mesaj, acesta este noul Cuvânt, EU vreau ca Penticostalii să aibă umplerea noii ungeri care va fi mai mare decât aceea din Azusa/a Azusei.

Când ei ÎL strigă pe Fiul MEU, nu numai în Numele de Iisus Hristos, dar când ei cinstesc moștenirea pe care EU le-am dat-o pe acest pământ. Căci EL a venit din linia (genealogia) lui David, EL a venit ca un Evreu, așa să-i înveți. EU vreau ca EL să fie onorat și strigat pe Numele SĂU, YAHUSHUA. EU fac o promisiune și EU fac un jurământ, aceia care se vor supune, aceia care se numesc pe sine Penticostali, voi sunteți împrăștiați în jurul lumii, de asta se cutremură satana. Dacă voi doar primiți adevărul naturii Ebraice a lui Mesia atunci și voi vi-ați dat viața. Dacă voi doar v-ați supune și ști că ziua de Sabat nu este o Duminică.

EU nu M-am schimbat doar pentru comoditatea omului. Dacă voi doar MI-ați primi Sfintele Sărbători pe care EU încă vreau ca voi să le observați. Aceasta este pentru că acest lucru este o binecuvântare către voi Penticostalii și EU vorbesc numai acelora care au o inimă după MINE (după placul MEU). Aceia care L-au pus pe Dumnezeul Tată YAHUVEH, pe YAHUSHUA, și pe RUACH ha KODESH primii în viața lor și în dragostea lor, EU vă cunosc inimile voastre și voi doriți să vă supuneți MIE, voi sunteți unși, voi vă luptați pentru Sfințenie dar vine o ungere mai mare decât aceea pe care voi deja o cunoașteți. Voi aveți nevoie de ea pentru a lupta împotriva răului. Nu spune Cuvântul MEU, „Când inamicul vine ca o inundație, EU voi ridica un stindard împotriva lor” (Limbaj original conform Isaia 59:19 în traducerea în Limba Engleză a Bibliei; în Limba Română este puțin diferit, „Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava LUI, căci EL va veni ca un râu vijelios, condus de DUHUL DOMNULUI,” n.tr.). Acesta este potopul, Copiii MEI, dacă voi doar ați primi, dacă voi doar ați crede, dacă voi doar ați renunța la doctrina făcută de om și zile și ați adopta adevărul.

Învață-i Copilul MEU, învață-i a MEA Elisabeth. Nu bodogăni, nu te plânge despre toți anii în care tu nu ai știut, dar învață-i și ei vor veni și ei vor cădea la picioarele MELE și ei vor spune, „Pe TATĂL, eu nu L-am cunoscut, pe YAHUSHUA, eu nu L-am cunoscut, eu nu ȚI-am cunoscut Numele TĂU Ebraic.” Vezi tu, nu este o diferență chiar atât de mare între tine și ei. Și ei, și EU vorbesc despre cei adevărați (credincioși) nu despre cei falși, (și) ei sunt umpluți cu a MEA RUACH ha KODESH. EU vorbesc în cuvinte pe care și ei le înțeleg și EU le vorbesc în semne, minuni, și miracole care se manifestă prin ei. Până acum ei au văzut prin sticlă întunecat și acum EU vreau ca ei să vadă prin sticlă (în mod) clar, în special în aceste zile de sfârșit.

Copiii MEI, aceasta este ungerea de Foc Mistuitor despre care EU vorbesc. Du-o în Bisericile lor. Atâtea dintre Biserici sunt scorojite și uscate, ei au de ales dacă să-și deschidă gura larg și să primească Apa Vie proaspătă și nouă direct din Rai. EU vă poruncesc amândurora, hrăniți-MI oile. O, dar voi spuneți, „Eu le hrănesc.” Dar a existat o separare. Ei nu înțeleg, și astfel voi hrăniți-i pe aceia care nu au înțeles, întindeți-vă către Pastorii Penticostali, ajungeți la Oile și Mieii Penticostali. Ei au pus o confesiune religioasă peste ei, și astfel EU folosesc acel nume de confesiune și EU spun ajungeți la ei pentru Slava MEA, ajungeți la ei, căci EU doresc să-i binecuvintez într-un mod mai mare decât ei sunt deja binecuvântați. EU doresc să-i folosesc să ridic un stindard împotriva acestora răi.

Țineți minte aceasta Copiii MEI, una cu MINE, YAHUVEH, prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA, sunt o majoritate. Un milion, chiar zece milioane fără MINE, fără Sângele Fiului MEU YAHUSHUA acoperindu-i sunt în minoritate. Voi puteți face toate lucrurile prin EU, YAHUVEH, care vă întăresc. Astfel, aceasta este doar una dintre noile nașteri, Copiii MEI pe care EU v-am trimis. Nu intrați în Bisericile lor aroganți și chiar într-o Duminică. Nu îi disprețuiți pentru ceea ce ei nu știu, nu îi condamnați pentru ceea ce ei nu știu, căci EU i-am iertat, căci numai după ce ei știu sunt (cu sensul de, pot fi, n.tr.) ei trași la răspundere (pentru ceea ce ei știu), la fel cum ești și tu.

Așa a fost vorbit, așa a fost scris în această zi de 26 Decembrie 2004.

Dată acestei Mirese a lui YAHUSHUA, Apostol Elisabeth S. Elijah

* * * * * * *


Acest cuvânt a survenit după ce am văzut un program TV despre Penticostali pe (postul TV) MSNBC Investigates. O amărăciune a venit asupra mea și eu am strigat, „O YAHUSHUA, TE rog trimite pe cineva să îi învețe pe Penticostali ceea ce noi am fost învățați despre natura Ebraică a lui MESIA.”

Soțul meu și cu mine apoi am luat împărtășanie și aceasta a fost noaptea în care Managerul Site-ului nostru a trebuit să se căiască înaintea întregii lumi pentru că a postat viziuni neaprobate ale cuiva numită Raven (Corb), (pentru) că noi nu primim mărturii că ea vorbește viziuni ce vin de la YAHUVEH. A fost un timp de mare necaz și plâns în timpul rugăciunii și spre surpriza noastră acest cuvânt a survenit. Nouă ne-a fost spus de către YAHUVEH că noi vom da naștere spiritual și că va veni în seturi de câte 3 (și) aceasta este prima naștere.

Apostol Elisabeth Elijah

Contact AmightyWind