Profeția 77

Priviți, EU, YAHUVEH, Vă Emit cu o Nouă Ungere!

Către (La) Bisericile Penticostale pentru Cei/Cele Ce Vor Crede și Primi!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea DUHULUI SFÂNT (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită pe 26 Decembrie 2004 – Eliberată pe 7 Ianuarie 2005

***

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu „Sfintele Limbi” (link în Limba Engleză; notă de traducere, n.tr.) ale Profetului Elisheva, pe măsură ce DUHUL LUI DUMNEZEU dă glas (sau, face posibilă exprimarea; în original, „gives utterance,” n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4, „1 Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; versetele 1-2 incluse pentru context, n.tr.) de limbi cerești sau pământești (1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor;” referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corintieni 14:6, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”: YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארהdrept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))—este de asemenea pe acest site. (HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, STĂRUITOARE, sau SĂLĂȘLUITOARE; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

***

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:

Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia (sau, smulge, n.tr.) limba (din gură, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez pe toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Toiagului lui YAH (Psalmul 2:9-12, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi DOMNULUI cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” referință citată în original, n.tr.) să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce-I aparține lui YAH în NUMELE lui YAHUSHUA.

***

Suntem nerăbdători s-o întâlnim pe adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) ne adunăm (posibil, în curând, n.tr.) cu Sfinții Vulturi și mie mi-a fost dat ordinul (oficial; în original, „mandate,” n.tr.) de la YAHUVEH de a mă ruga o rugăciune specială unsă de pecetluire pentru protecție pentru zilele ce vor veni (sau, de dinaintea noastră, n.tr.).

Celor cărora v-a fost spus de către YAHUSHUA că sunteți Mireasa lui YAHUSHUA scrieți-mi un e-mail și dacă se confirmă eu voi împărtăși cu voi secretele rezervate doar pentru adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA(,) care i-au fost eliberate ei (posibil, care mi-au fost eliberate mie, n.tr.) (încă, n.tr.) de la Profeția 76, rugați-vă de dinainte că eu voi ști dacă am voie să împărtășesc aceste secrete cu voi care vor spori ungerea din viața voastră și vă vor aduce într-o intimitate mai adâncă cu YAHUSHUA HA MASHIACH.

Cu dragoste, sora voastră,

Elisabeth (Elisheva)

Aceasta a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

[Elisheva:] O(,) ABBA YAHUVEH, O(,) ABBA YAHUVEH! TE rog repetă acel Cuvânt (sau, posibil, acea Profeție, n.tr.) pe care TU îl (sau, posibil, o, n.tr.) proclamai în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH!

Profeția 77 Începe:

26 Decembrie 2004

Învață-i (pe oameni, n.tr.)(,)i Fiica MEA! Învață-i!

Tu ai o povară pentru Penticostali! Căci EU te-am MÂNTUIT (litere mari conform originalului, n.tr.) într-o Biserică Penticostală! EU te-am UNS (litere mari conform originalului, n.tr.) într-o Biserică Penticostală – EU te-am UMPLUT (litere mari conform originalului, n.tr.) cu PREȚIOASA MEA RUACH HA KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.)(posibil, acolo, n.tr.) unde tu ai primit Sfintele limbi. Acolo este locul unde EU ți-am dat dorința de a MĂ sluji toate zilele vieții tale (în original, „to serve ME all the days of your life;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a rugăciunii Trisagion sau a Cântării Celei Întreit-Sfinte din Sfânta Liturghie Ortodoxă a Sfântului Ioan Gură de Aur; „Sanctify our souls and bodies, and enable us to serve THEE in Holiness all the days of our life;” versiunea în Limba Română este, „Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă nouă să slujim ȚIE cu cuvioșie în toate zilele vieții noastre,” n.tr.)! Acum, EU îți cer să răsplătești.

Tu spui că ești supărată (sau, mânioasă, n.tr.) pentru că Biserica Penticostală nu te-a învățat Natura (posibil și, Dimensiunea, n.tr.) Evreiască (în original, „the Jewishness,” n.tr.) a lui al tău MESIA, observarea (sau, respectarea, n.tr.) Sfântului Sabat, observarea (sau, respectarea, n.tr.) Sfintelor Sărbători – ATUNCI, ÎNVAȚĂ-I TU (litere mari conform originalului, n.tr.)! Pentru asta te-am emis (sau, trimis, în special ca pe un mesager; „sent forth,” n.tr.) EU la această țară – la acest stat (la care, n.tr.) tu spui că, „nu vrei să te duci.”

Dar EU îți spun că (o, n.tr.) UNGERE VINE (acum, sau, continuu; sau, este pe drum, n.tr.) CARE ESTE MAI MARE (sau, mai însemnată, sau, mai puternică, n.tr.) DECÂT ORICARE DINTRE AZUSE [REÎNVIERI (în original, „AZUSA [REVIVAL];” posibilă referire la o serie de întâlniri religioase din California dintre anii 1906-1915, considerate cel mai important factor care a dus la răspândirea Penticostalismului în secolul 20; s-au întâmplat multe miracole, vindecări, și vorbit în limbi cerești, n.tr.)]!ii Deoarece EU te-am emis (sau, trimis, în special ca pe un mesager, n.tr.) către Bisericile Penticostale! Deoarece cum se pot (acești oameni, n.tr.) supune (la ceea, n.tr.) ce ei/ele nu cunosc? Până acum tu ai spus doar că ești „Mesianică Evreiască” (posibil, că Parohia Amightywind este astfel, n.tr.).

Astfel încât Penticostalii de-abia vin –

cu excepția celor pe care EU îi trimit unul/una câte unul/una.

Dar acum EU te emit (sau, trimit; ca pe un mesager, n.tr.). ACEASTA ESTE NOUA NAȘTERE!

EU te emit SĂ-I ÎNVEȚI (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.).

EU te emit SĂ-I UNGI (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.).

EU te EMIT (litere mari conform originalului, n.tr.) în Bisericile Penticostale – acolo unde tu ai spus, „Eu nu mai intru (sau, posibil, nu voi mai intra, n.tr.) vreodată într-o biserică de Duminică.” O, dar ACUM este timpul (sau, momentul, n.tr.)! Și ACUM este anotimpuliii – EU te EMIT cu o UNGERE cum tu n-ai mai cunoscut NICIODATĂ înainte – astfel încât (acești oameni, n.tr.) să nu aibă vreo scuză când stau înaintea MEA și spun, „Nimeni nu mi-a spus!” Căci EU le cunosc inimile!

EU le cunosc inimile celor care cu adevărat MĂ venerează și MĂ laudă. (Acești oameni, n.tr.) sunt asemenea inimii tale și ei/ele spun, „Nimeni nu ne-a spus.” Astfel EU te emit să le spui! De acum înainte când (oamenii; posibil și, acești oameni, n.tr.) spun, „Ce confesiune (religioasă; în original, „denomination,” n.tr.)?”

[Spune (sau, să spui, n.tr.)], „PENTICOSTALĂ EVREIASCĂ MESIANICĂ!!!” –

EU AM SPUS, „PENTICOSTALĂ EVREIASCĂ MESIANICĂ!!!”

Vezi tu, (acești oameni, n.tr.) nu vor recunoaște cuvintele „Evreiască Mesianică,” dar ei/ele vor recunoaște cuvântul Penticostal.

Căci FIECARE ZI (litere mari conform originalului, n.tr.) ar trebui să fie o ZI de PENTECOST (sau, RUSALII, n.tr.)!

ÎN FIECARE ZI (litere mari conform originalului, n.tr.) EU vreau să vă umplu cu PUTEREA MEA!

ÎN FIECARE ZI (litere mari conform originalului, n.tr.) EU vreau să vă vorbesc (sau, să vorbesc cu voi; limbaj arhaic în original; „to speak to ye,” n.tr.)!iv

Căci Penticostalii – peste tot în lume – strigă (acum, sau, continuu; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.)!

Și ei/ele spun (acum, sau, continuu, n.tr.), „UMPLE-mă cu UNGEREA TA, O(,) YAHUVEH.” O(,) (acești oameni, n.tr.) MĂ strigă pe un Nume (de, n.tr.), „JEHOVAH” („YEHOVA,” n.tr.). Dar EU ÎMI cunosc (sau, știu, n.tr.) NUMELE – învață-i (pe acești oameni, n.tr.), nu te mai plânge (sau, văita, n.tr.)!

EU îi voi trage la răspundere pe (oamenii, n.tr.) care se numesc pe sine „păstori!” Tu nu vei fi primită de toți. Tu vei ști din ce (sau, de-al cărui, n.tr.) spirit (sau, duh, n.tr.) sunt (acești oameni, n.tr.). Când tu te duci la bisericile lor – EU îți voi arăta ce (posibil și, care, n.tr.) Biserici – EU îți voi arăta Pastorii. O(,) EU știu că chiar și acum fiica MEA tu spui, „Cine(,) eu? În mod sigur NU (litere mari conform originalului, n.tr.) eu!?” Vă amintiți cuvintele pe care EU am spus că ea le va spune? Acestea sunt chiar (sau, însele, n.tr.) cuvintele cu care ea încearcă să MI se împotrivească (posibil și, să se lupte cu MINE, n.tr.) pe când EU îi controlez limba.

Învață-i (pe acești oameni, n.tr.). Și spune-i [managerului web]:

Acesta este Noul Mesaj. Acesta este Noul Cuvânt.

EU vreau ca Penticostalii să aibă UMPLEREA (în special, care astupă un gol existent; în original, „the INFILLING,” n.tr.) NOII UNGERI CARE VA FI MAI MARE (sau, mai importantă, sau, mai puternică, n.tr.) DECÂT CEA DE LA AZUSA atunci când (acești oameni, n.tr.) apelează la FIUL MEU – NU DOAR în Numele de „IISUS HRISTOS” (în original, „JESUS CHRIST,” n.tr.), ci când ei/ele cinstesc moștenirea (tradus literal, a unor lucruri cu valoare specială; în original, „heritage,” n.tr.) pe care EU I-am dat-o LUI pe acest pământ. Căci EL a venit din linia (sau, genealogia, n.tr.) lui David. EL a venit ca Evreu – astfel (posibil și, prin urmare, n.tr.) învață-i (pe acești oameni, n.tr.), EU VREAU CA EL SĂ FIE CINSTIT ȘI STRIGAT PE NUMELE SĂU, YAHUSHUA!

Și EU fac o Promisiune. Și EU fac un Jurământ. (litere mari conform originalului, n.tr.)

Cei/Cele care se vor supune (sau, care vor alege, sau, vrea, să se supună, n.tr.), cei/cele care se numesc pe sine Penticostali – voi sunteți împrăștiați/împrăștiate în toată lumea – acesta este (lucrul, n.tr.) despre care se cutremură (în special, cu repulsie sau frică, n.tr.) și tremură (tradus literal; posibil și expresie; îi disturbă profund pe, n.tr.) satana:

Dacă voi doar primiți (sau, ați vrea, sau, ați alege, să primiți, n.tr.) Adevărul Naturii (sau, Dimensiunii, n.tr.) Evreiești

a lui (posibil și, a Acelui, n.tr.) MESIA CĂRUIA voi v-ați dat viața voastră!

Dacă voi „doar v-ați supune” (sau, doar ați vrea, sau, doar ați alege, să vă supuneți, n.tr.)!v

Și ști că Ziua de Sabat – nu este într-o (zi de, n.tr.) Duminică!

Căci EU nu M-am schimbat doar pentru conveniența (sau, confortul; în original, „the convenience,” n.tr.) omului!

Dacă voi doar ați primi (sau, doar ați vrea, sau, doar ați alege, să primiți, n.tr.) Sfintele MELE Sărbători

pe care EU încă vreau ca voi să le observați (sau, respectați, n.tr.)!

Aceasta este pentru că acest lucru vă este o binecuvântare vouă, Penticostalilor (sau, este o binecuvântare pentru voi, Penticostalii, n.tr.)!

Și EU le vorbesc doar celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care au o inimă după MINE (sau, pe placul lui DUMNEZEU; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 13:22; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apoi l-a înlăturat pe Saul şi li l-a ridicat ca rege pe David, despre care a mărturisit: «L-am găsit pe David, fiul lui Iese, ca fiind un om după Inima MEA şi care va împlini toate planurile MELE» (conform notelor ediției, Sfântul Apostol Pavel citează din Psalmul 89:20 şi 1 Samuel 13:14, n.tr.),” n.tr.)! Cei/Cele care I-au pus pe DUMNEZEUL TATĂ YAHUVEH, YAHUSHUA, și RUACH HA KODESH primii în viața lor și dragostea lor! EU vă cunosc inimile și voi doriți să vă supuneți MIE! Voi sunteți Unși/Unse. Voi vă luptați pentru Sfințenie. Dar VINE (sau, este pe drum; acum, sau, continuu, n.tr.) O UNGERE MAI MARE (sau, MAI PUTERNICĂ, sau, MAI IMPORTANTĂ; litere mari conform originalului, n.tr.) decât aceea pe care voi deja o cunoașteți.

Voi AVEȚI NEVOIE (litere mari conform originalului, n.tr.) de ea pentru a lupta împotriva răului (sau, maleficului, n.tr.)! Nu spune Cuvântul MEU, „Când dușmanul intră (sau, pătrunde, n.tr.) – ca un POTOP (litere mari conform originalului, n.tr.) – EU voi înălța un stindard împotriva lui” (Isaia 59:19, KJV (King James Version; versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză, n.tr.)) (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română este inexactă; „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă,” n.tr.). Acesta este POTOPUL,vi copiii MEI.

Dacă voi doar, veți (posibil și, ați, n.tr.) primi (sau, ați vrea, sau, alege, să primiți, n.tr.)! Dacă voi doarvii veți (posibil și, ați, n.tr.) crede (sau, ați vrea, sau, alege, să credeți, n.tr.)!

Dacă voi doar veți (posibil și, ați, n.tr.) renunța la (sau, ați vrea, sau, alege, să renunțați la, n.tr.) doctrina și zilele făcute de om!

Și ați adopta Adevărul!

Învață-i (pe acești oameni, n.tr.), copilul MEU. Învață-i (pe acești oameni, n.tr.), a MEA Elisabeth [Elisheva]. Nu bodogăni, nu te plânge despre toți anii în care tu n-ai știut. Ci învață-i. Și ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor veni. Și ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor cădea la Picioarele MELE. Și ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor spune, „Pe TATĂL, eu nu L-am cunoscut. Pe YAHUSHUA, eu nu L-am cunoscut. Eu n-am știut NUMELE TĂU EBRAIC (posibil și, NUMELE VOSTRU EBRAIC; număr nespecificat în original, n.tr.).”

Vezi tu, nu e chiar (sau, efectiv, n.tr.) atâta diferență între tine (posibil și, voi; posibil și, Parohia Amightywind; număr nespecificat în original, n.tr.) și ei. Și (acești oameni, n.tr.) – și EU vorbesc despre cei adevărați (sau, credincioși, n.tr.), nu cei falși – (și, n.tr.) ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt UMPLUȚI/UMPLUTE cu PREȚIOSUL MEU DUH SFÂNT, RUACH HA KODESH. EU vorbesc în Cuvinte (sau, posibil, Profeții, n.tr.) pe care și ei/ele de asemenea le înțeleg. Și EU le vorbesc lor. Și semne, minuni(,) și miracole se manifestă prin ei/ele. Dar până acum ei/ele au văzut prin sticlă întunecat și acum EU vreau ca ei/ele să vadă prin sticlă (în mod, n.tr.) clar (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 13:12, „Acum vedem ca într-o reflecţie din oglindă, însă atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaşte aşa cum am fost şi eu cunoscut,” n.tr.) – în special în aceste Zile de Sfârșit. Copiii MEI, aceasta este UNGEREA DE FOC SĂLBATIC (tradus literal; sau, MISTUITOR; în original, „the WILDFIRE ANOINTING;” „wildfire” înseamnă incendiu, în special pe zone extinse de mediu natural nelocuit; spre exemplu, păduri; acest tip de foc apare anual în zone care ating temperaturi foarte înalte vara, cum ar fi Australia, Africa de Sud, sau California, n.tr.) despre care vorbesc EU. Du-o în Bisericile lor! Atâția dintre (acești oameni, n.tr.) sunt arși (posibil, de sete; „parched,” n.tr.) și uscați – ei/ele au de ales dacă să-și deschidă gura larg și să primească APA VIE, PROASPĂTĂ și NOUĂ (posibil, nouă într-un mod mai bun, sau, îmbunătățită; posibil și, DIN NOU; același cuvânt are ambele sensuri; în original, „ANEW,” n.tr.), DREPT (sau, direct, n.tr.) DIN RAI. EU vă comisionez pe voi amândoi (posibil, pe Profeții Elisheva și Ezra, conducerea Parohiei Amightywind, n.tr.), hrăniți-MI oile (tradus literal; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 21:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este a „paște;” „L-a întrebat a treia oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară: „MĂ iubeşti?” şi I-a răspuns, „DOAMNE, TU le ştii pe toate, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte Oile MELE!” n.tr.). O(,) dar voi spuneți, „Eu le-am (tot, n.tr.) hrănit!”

Dar există – a (tot, n.tr.) existat – o separare (sau, despărțire, n.tr.).viii (Acești oameni, n.tr.) nu înțeleg. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) hrăniți-i pe cei care n-au înțeles.

Întindeți-vă spre (tradus literal; sau, faceți un efort să ajungeți la, sau, să deschideți un dialog cu, n.tr.) Pastorii Penticostali. Întindeți-vă spre (sau, faceți un efort să ajungeți la, sau, să deschideți un dialog cu, n.tr.) oile și mieii Penticostali. (Acești oameni, n.tr.) au pus o confesiune religioasă (în original, „denomination,” n.tr.) asupra lor înșiși/însele, și astfel EU folosesc acel nume de confesiune (sau, denominațional, n.tr.). Și EU spun ajungeți la (acești oameni, n.tr.) pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA. Ajungeți la ei/ele. Căci EU doresc să-i/să le binecuvântez într-un mod mai mare (sau, mai important, sau, mai puternic, n.tr.) decât ei/ele sunt deja binecuvântați/binecuvântate. EU doresc să-i/să le folosesc! Pentru a înălța un stindard împotriva acestor răi (sau, malefici, n.tr.)!

Țineți minte (posibil și, amintiți-vă, n.tr.) asta copiii MEI.

Una cu MINE, YAHUVEH – prin SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA – sunt o majoritate. Un milion, chiar zece milioane, fără MINE – fără SÂNGELE FIULUI MEU YAHUSHUA acoperindu-i – este (posibil și, sunt, n.tr.) minoritatea. Voi puteți face TOATE (litere mari conform originalului, n.tr.) lucrurile prin EU, YAHUVEH, Care vă întărește (sau, dă putere; neconcordanță de persoană conform originalului, n.tr.). Astfel(,) aceasta este doar una dintre Noile Nașteri, copiii MEI, pentru (posibil și, după, n.tr.) care EU v-am trimis. Și nu intrați (sau, pășiți, n.tr.) în bisericile lor aroganți/arogante (sau, mulțumiți/mulțumite de sine, cu un aer superior; „smug,” n.tr.), și chiar într-o Duminică.ix Nu-i disprețuiți (pe acești oameni, n.tr.) pentru ceea ce ei/ele nu știu (sau, cunosc, n.tr.). Nu-i condamnați (pe acești oameni, n.tr.) pentru ceea ce ei/ele nu știu (sau, cunosc, n.tr.). Căci EU i-am/le-am iertat. (Căci, n.tr.) DOAR DUPĂ CE ei/ele știu sunt ei/ele trași/trase la răspundere pentru ceea ce ei/ele știu, exact așa cum ești și tu (sau, sunteți și voi; număr nespecificat în original, n.tr.).

Sfârșitul Profeției/Înregistrării. Astfel a fost vorbit. Astfel a fost scris.

Dată acestei Mirese a lui YAHUSHUA, Apostol Elisheva S. Eliyahu

Acest cuvânt a survenit după ce am văzut un program TV, o reluare, despre Penticostali la (emisiunea, n.tr.) MSNBC Investigates („MSNBC Investighează,” n.tr.) numit „Penticostali: Impresionând Milioane (de Oameni, n.tr.)(în original, „Pentecostals: Moving Millions,” n.tr.). O mâhnire a venit asupra mea și am strigat (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.), „O(,) YAHUSHUA, TE rog trimite pe cineva să-i învețe pe Penticostali ceea ce noi am fost învățați despre Natura (sau, Dimensiunea, n.tr.) Evreiască a lui MESIA.”

Eu apoi am luat împărtășanie și aceasta a fost noaptea în care [fostul] manager al site-ului nostru a trebuit să se căiască înaintea întregii lumi pentru că a postat viziuni neaprobate de la cineva numită „Raven” („Corb,” n.tr.) pentru care noi nu primim mărturie (sau, despre care nu ni se confirmă în mod spiritual, ca urmare a rugăciunii, n.tr.) că ea vorbește viziuni care vin de la YAHUVEH. A fost un moment de mare supărare (profundă, n.tr.) și plâns în timpul rugăciunii și spre surpriza noastră acest Cuvânt a survenit! Nouă ne-a fost spus de către YAHUVEH că urma să dăm naștere spirituală și că (acest lucru, n.tr.) va veni în (seturi de câte, n.tr.) trei. Aceasta este Prima Naștere.

Apostol Elisheva Sherrie Eliyahu


* * * * * * *

i (Notă de sfârșit pentru originalul în Limba Engleză; „Teach’em = Teach them,” n.tr.)

ii [LINK VA VENI]

iii

 Aveți grijă să nu folosiți aceasta drept scuză să vă duceți la o biserică de Dumnică. Acest lucru s-a întâmplat acum mulți ani. Pe măsură ce se apropie Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) devine mult mai periculos.

iv

 (Notă pentru originalul în Limba Engleză; „ye’ = you,” n.tr.)

v

 (Notă pentru originalul în Limba Engleză; „‘but obey’ = only obey;” ambele înseamnă, „doar supuneți-vă,” n.tr.)

vi

 În Limba Ebraică, „like a FLOOD” („precum un POTOP,” n.tr.) (Isaia 59:19, KJV (King James Version, n.tr.)) ar putea avea înțeles dual. S-ar putea referi la dușmanul venind precum un potop (KJV), sau la un POTOP de UNGERE și GLORIE (sau, SLAVĂ, n.tr.) a (sau, ale, n.tr.) lui YAH (NASB (New American Standard Bible; Noua Biblie Standard Americană, n.tr.)). Ebraica poate fi tradusă în diverse moduri, cum ar fi:

Isaia 59:19 NASB Căci lor (sau, oamenilor, n.tr.) le va fi frică de NUMELE DOMNULUI YAHUVEH de la Vest și (de, n.tr.) GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) SA de la Răsăritul Soarelui [Est], deoarece EL va veni precum Un Șuvoi Rapid, pe care VÂNTUL {RUACH, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.)} DOMNULUI YAHUVEH îl conduce (traducere similară cu Noua Traducere în Limba Română 2006, „Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de Slava LUI, căci EL va veni ca un râu vijelios, condus de DUHUL DOMNULUI,” n.tr.). 66:12 Deoarece astfel spune DOMNUL YAHUVEH, Priviți, EU îi voi întinde PACEA ei precum un râu, și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) Gentililor (tradus literal din original; „Gentiles,” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) precum un șuvoi curgător.

vii (Notă pentru originalul în Limba Engleză; „but just = only just,” n.tr.)

viii

 Există Putere în Cuvântul Vorbit și DUMNEZEU proclamă (în acest moment, n.tr.) ceva nou. EL a spus, „există...” și apoi spune „a fost (sau, a existat, n.tr.)...” EL distruge zidurile care-i despart pe copiii LUI (unii/unele de ceilalți/celelalte, n.tr.). Efeseni 2:14 „Deoarece EL este PACEA noastră, CARE le-a făcut pe amândouă una, și a dărâmat peretele din mijloc de partiție dintre noi.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci EL este pacea noastră, CEL Care din doi a făcut unul, dărâmând, prin Trupul SĂU, zidul care-i despărţea, adică duşmănia,” n.tr.)

ix

 Țineți minte, această Profeție este în vârstă de peste un deceniu. E deja periculos să intrați într-o biserică de Duminică. Singurul motiv este de a învăța (oamenii, n.tr.) Natura (sau, Dimensiunea, n.tr.) Evreiască a lui MESIA și a avertiza despre semnul fiarei ce vine (sau, va veni, n.tr.) cu Legea Duminicală, și pericolul bisericilor Duminicale în timpul Marii Tribulații. Vedeți Profeția 79


* * * * * * *