Profeția 75

EU, YAHUVEH, Vă Voi Sanctifica (Sfinți) și Întâlni în Sukkot-ul Vostru!

[Vă Poruncesc Să Păstrați (Respectați) și să Cinstiți Zilele MELE Sfinte]

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

27 August 2004

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

O(,) Comoară a Inimii MELE, nu crezi tu că EU, YAHUVEH, și Fiul MEU YAHUSHUA te vom proteja pe când respecți acest Timp (sau, Moment; notă de traducere, n.tr.) Sfânt? Nu sunt EU capabil să te țin în siguranță? Chiar (și, n.tr.) în (sau, la, n.tr.) Ierusalim, unde pericolul este mare (sau, însemnat, n.tr.)(,) Evreii își fac Sukkot-urile (sau, corturile; cei care sărbătoresc Sukkot-ul trebuie să-și construiască un cort și să doarmă în el pe timpul sărbătorii, care durează 7 zile în Israel și 8 în diaspora; acest cort simbolizează corturile în care au dormit Israeliții timp de 40 de ani în deșert după Exodul din sclavia din Egipt, n.tr.) așa (sau, după, n.tr.) cum este scris căci ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) se încred în EU, YAHUVEH, să-i/să le protejez și EU o fac.

Pe cine vă e frică să(-L) jigniți(,) (pe, n.tr.) EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), sau vecinii voștri? Chiar vă pasă vouă (în realitate, n.tr.) de ce cred alții de voi mai mult decât (de, n.tr.) ceea ce I-ar face pe plac lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA? Nu știți voi că Oamenii MEI (posibil și, Poporul MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „people,” n.tr.) sunt numiți oamenii ciudați (sau, poporul ciudat; sau, diferit de ceea ce este considerat normal sau ceea ce ceilalți așteaptă de la acești oameni; în original, „peculiar;” posibil și, oamenii ciudați, n.tr.), căci ei/ele umblă nu după sunetul (sau, conform sunetului, n.tr.) acestei lumi ci după sunetul (sau, conform sunetului, n.tr.) Raiului. De ce ți-ar fi ție rușine de asta, micuțul MEU/micuța MEA (gen nespecificat în original, n.tr.), căci asta ar fi o mărturie (posibil, despre, n.tr.) MINE pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH? Roagă-te ca vecinii tăi să observe pentru ca tu să le poți spune povestea de ce (sau, despre motivul pentru care, n.tr.) construiești tu un Sukkot în amintirea Cuvântului MEU (structura originală, „build a Sukkot in remembrance of MY Word,” este foarte similară cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 11:24 a cuvintelor DOMNULUI, „do this in remembrance of ME,” traduse în Limba Română drept, „să faceţi lucrul acesta în amintirea MEA,” din pasajul Biblic în care se povestește cum DOMNUL a instituit Taina Împărtășaniei, n.tr.). Asta MI-ar fi plăcută MIE căci cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care fac asta mărturisesc pentru MINE înaintea vecinilor lor și EU îți cer ție să faci același (lucru; sau, la fel, n.tr.). Cum poți tu mărturisi pentru MINE și fi un exemplu al credinței tale (posibil și, al încrederii tale în DUMNEZEU; cuvântul original are ambele sensuri; „your faith;” mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există, n.tr.) dacă îți ascunzi al tău Leanto (posibilă referire la un tip de adăpost sprijinit de o parte de copaci sau bare și având acoperiș înclinat, n.tr.) în baia ta (de acasă; în original, „bathroom,” n.tr.)?

Sukkotul (sau, Sărbătoarea Corturilor sau Tabernacolelor; unul dintre cele trei momente de pelerinaj la Ierusalim din an; pică între sfârșitul lunii Septembrie și sfârșitul lunii Octombrie și durează 7 zile; oamenii trebuie să doarmă în corturi pentru a-și aminti de pribegia poporului Israelit în deșert timp de 40 de ani și de protecția lui DUMNEZEU, n.tr.) trebuie (sau, este menit, n.tr.) să fie afară (din casă; sau, în aer liber; „outdoors,” n.tr.)(,) (acolo, n.tr.) unde tu poți privi (atent, sau, în detaliu, n.tr.) Cerul (literă mare conform originalului, n.tr.). Evreii nici măcar nu realizează de ce Sukkotul are o deschidere în acoperiș. Este pentru a îndeplini scriptura(,) „Privește Sus(,) răscumpărarea ta se apropie(,) căci YAHUSHUA ha MASHIACH va veni pe Cerul de Est (sau, în partea de Est a Cerului, n.tr.)(tradus literal; limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 21:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” n.tr.). Tu n-ai nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să te temi că dușmanii (posibil, îți vor face, n.tr.) rău căci EU, YAHUVEH, îi/le voi binecuvânta și proteja pe cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE și-i/și le voi buimăci (în original, „confound,” care înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.) pe cei/cele care se gândesc (sau, cred, n.tr.) pe sine înțelepți/înțelepte (gen nespecificat în original, n.tr.), pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) ei/ele ignoră căile (sau, obiceiurile, sau, modurile de a face lucrurile, n.tr.) acestei lumi rele (sau, malefice, n.tr.) și ignoră chicotelile dușmanilor. EU îi/le voi batjocori pe cei/cele care vă batjocoresc pe voi la timpul (sau, momentul, n.tr.) lor de necaz (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Proverbe 26; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „ÎNŢELEPCIUNEA strigă pe străzi, / ÎŞI înalţă Glasul în locuri publice, / 21 strigă acolo unde e zarva mai mare (sau, conform notelor ediției, „strigă de pe ziduri,” n.tr.) / la porţile cetăţii ÎŞI rosteşte cuvintele: / 22 „Nesăbuiţilor, până când veţi iubi prostia? / Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura / şi vor urî proştii cunoaşterea? / 23 Dacă v-aţi întoarce la mustrarea MEA, / aş revărsa DUHUL MEU peste voi / şi v-aş dezvălui cuvintele MELE. / 24 Dar pentru că MĂ respingeţi când vă chem, / iar când ÎMI întind Mâna, nimeni nu ia seama, / 25 pentru că ignoraţi toate sfaturile MELE / şi nu primiţi mustrările MELE, / 26 de aceea şi EU voi râde când vă va lovi dezastrul, / ÎMI voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge, / 27 când spaima vă va cuprinde ca o furtună / şi nenorocirea va veni ca o rafală de vânt, / când necazul şi suferinţa vă vor copleşi. / 28 Atunci MĂ vor chema dar nu voi răspunde, / MĂ vor căuta dar nu MĂ vor găsi. / 29 Pentru că au urât cunoştinţa / şi n-au ales frica de DOMNUL, / 30 pentru că n-au acceptat sfaturile MELE / şi au dispreţuit toate mustrările MELE, / 31 de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor / şi se vor sătura cu roada planurilor lor. / 32 Căci încăpăţânarea îi ucide pe cei nesăbuiţi / şi mulţumirea de sine îi distruge pe cei proşti; / 33 dar cel ce MĂ ascultă va locui în siguranţă, / va trăi liniştit, fără să-l apuce groaza de vreun rău;” citat extins pentru context, n.tr.).

Creați un adăpost Temporar (literă mare conform originalului, n.tr.) care se deschide spre Cer (literă mare conform originalului, n.tr.). Cereți-MI (sau, rugați-MĂ, sau, întrebați-MĂ, n.tr.) și EU voi conduce și vă voi direcționa cum (să-l construiți, n.tr.). Luați-vă mesele (sau, mâncați mesele zilei, n.tr.) în acest Sukkot și odihniți-vă capul în brațele iubitoare ale lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA. EU vă voi întâlni acolo. Pentru cei/cele care spun că trebuie să lucreze slujbele (sau, la serviciile; „the jobs,” n.tr.) acestei lumi, EU vă spun vouă(,) atunci semănați acea sămânță în lucrarea Regatului Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.) și vedeți dacă EU nu voi turna (posibil și, izvorî, n.tr.) o binecuvântare atât de mare (sau, importantă, n.tr.) care vă va da motiv să-I (posibil și, să-L; număr nespecificat în original, n.tr.) lăudați pe EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA. EU pun asupra inimii tale, Fiica MEA Patricia, să pui aceste întrebări și să-i scrii acestei Ringmaiden a lui YAHUSHUA (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]; verbul „to ring” înseamnă și a trage clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.) astfel încât ea să împărtășească asta cu alții/altele cărora le sunt noi Festivalurile Evreiești (literă mare conform originalului, n.tr.) și (care, n.tr.) doresc să le îndeplinească (și ei/ele, n.tr.) de asemenea. Voi slujiți un MESIA Înviat (literă mare conform originalului, n.tr.). N-ar trebui să faceți ceea ce și EL de asemenea a făcut pentru a cinsti și păstra (sau, respecta, n.tr.) Zilele Sfinte Evreiești? Cei/Cele care au fost aleși/alese să fie Mireasa lui YAHUSHUA(,) auziți ce scrie Profetul MEU pe măsură ce EU, YAHUVEH, îi dau cuvintele.

Ce este suficient de bun pentru YAHUSHUA(,) nu este (acest lucru, n.tr.) suficient de bun pentru cei/cele care-L urmează pe (sau, urmează pașii lui, n.tr.) YAHUSHUA ha MASHIACH? Binecuvântări vor veni la tine(,) Fiica MEA(,) pentru că te-ai supus și i-ai scris lui Elisabeth [Elishevei] cu aceste întrebări, căci acum alții/altele vor învăța alături de tine. Acest Cuvânt este menit să le fie împărtășit tuturor celor cu ochi Spirituali de văzut și urechi Spirituale de auzit. Toți ceilalți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) rămâneți surzi și orbi precum faraonii și Fariseii răi (sau, malefici, n.tr.) ai acestui pământ (sau, acestei țări, n.tr.).

EU, YAHUVEH, le dau Bebelușilor (sau, Copilașilor, n.tr.), Miresei, Aleșilor/Aleselor (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat în original, n.tr.)(,) și Selecților/Selectelor (posibil, oameni aleși de către DUMNEZEU pentru a îndeplini anumite sarcini; în original, „the Elect,” distinși în Sfintele Profeții de Cei Aleși/Cele Alese, „Chosen Ones;” gen nespecificat în original, n.tr.), cei/cele care se hrănesc cu Carnea MEA Spirituală de mâncat și recunosc că EU, YAHUVEH, proclam din Roaba MEA și (că, n.tr.) prin ea EU vă dau această poruncă vouă. Voi trebuie să sărbătoriți toate Zilele Sfinte Evreiești și zilele ce vin de Sukkot drept ceva ce vă (re)amintește (în original, „as a reminder,” n.tr.) că voi trăiți (acum, n.tr.) doar într-un loc de Locuință (sau, Sălaș, n.tr.) Temporar. Pământul este locul vostru temporar de locuință (sau, sălaș, n.tr.) până când veniți acasă în Rai. Voi sunteți doar un călător/o călătoare ce trece (posibil, prin lume, n.tr.) până când îndepliniți slujba (sau, sarcina, n.tr.) pe care EU v-am trimis pe pământ s-o faceți. Distrugere vine (acum la; sau, este pe drum spre, n.tr.) această lume, împreună cu ea moarte și boală și dezastre de vreme (sau, de condiții meteorologice; „weather,” n.tr.) create de om jucându-se de-a Dumnezeu. Voi trebuie să respectați acest Sukkot chiar dacă nu l-ați mai sărbătorit niciodată înainte. Voi trebuie să Păstrați (sau, Respectați; literă mare conform originalului, n.tr.) toate Zilele Sfinte ce vin (sau, vor veni, n.tr.). Acolo unde este credința voastră (sau, încrederea voastră în DUMNEZEU; în original, „your faith,” n.tr.) va fi Paștele vostru (Evreiesc; în original, „your Passover,” n.tr.). Voi trebuie să postiți de Yom Kippur (Ziua Ispășirii; a zecea zi după Rosh Ha Shanah, Anul Nou Evreiesc; se sărbătorește în fiecare toamnă, n.tr.), smerindu-vă pe voi înșivă/însevă înaintea lui EU, YAHUVEH, și postind pentru răul (sau, maleficul, n.tr.) de pe pământul vostru (sau, din țara voastră, n.tr.) astfel încât să fiți cruțați/cruțate când moartea-i vizitează pe dușmanii MEI care s-au (sau, se; timp verbal nespecificat în original, n.tr.) dispun (sau, orientează, n.tr.) pe sine împotriva a tot ceea ce este Sfânt.

Voi trebuie să vă amintiți vouă înșivă/însevă, pe măsură ce (sau, când, n.tr.) vă construiți Adăposturile voastre temporare atât de foarte (emfază conform originalului, n.tr.) fragile, cum orice adăpost creat de om, cât de fragil este. Un simplu vânt îl poate dărâma(,) dar când EU, YAHUVEH, și Fiul MEU YAHUSHUA suntem cu voi în mijocul acelui adăpost fragil, chiar (posibil, și, n.tr.) în Templul vostru fragil numit corpul vostru, EU îi/le pot proteja ușor pe aceia/acelea pe care EU îi/le numesc Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele și Selecții/Selectele MEI/MELE.

Testați-L (sau, Încercați-L, n.tr.) pe EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), și priviți (sau, uitați, n.tr.) pentru Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele și Selecții/Selectele MEI/MELE care fac asta, vedeți dacă EU nu-i/nu le binecuvântez și protejez cu o ungere mai potentă (sau, puternică, n.tr.), (pe) cei/cele care sârguincios iubesc, slujesc, se supun(,) și (MĂ, sau, NE; număr nespecificat în original, n.tr.) caută (continuu; în original, „seek after,” n.tr.) pe EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA ha MASHIACH (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 6:33, posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui DUMNEZEU) şi dreptatea LUI, şi toate aceste lucruri vi se adăuga,” n.tr.).

Ce e suficient de bun ca YAHUSHUA să cinstească nu e suficient de bun pentru voi? EU, YAHUVEH, vă (re)amintesc. Voi nu venerați și slujiți un Mesia Creștin ci în schimb YAHUSHUA S-a născut de la (sau, dintr-o, n.tr.) Femeie Virgină Evreică pe pământ Evreiesc, a umblat și a predicat („ministered,” notă urmează, n.tr.) semne minuni și miracole pe pământ Evreiesc. YAHUSHUA a ținut (sau, respectat, n.tr.) Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) și a fost găsit fără păcat. YAHUSHUA a predicat (sau, i-a învățat pe oameni despre credință și i-a călăuzit spiritual; în original, „ministered,” înrudit cu „ministry,” activitate de evanghelizare Creștină; notă va urma, n.tr.) ca Rabin de singurul (sau, unicul, n.tr.) adevărat Shabbat (Sabat).

YAHUSHUA nu predica în Temple într-o zi de Duminică. Cei/Cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi Spirituale de auzit, ascultați. Toți ceilalți/Toate celelalte rămâneți surzi/surde. Căci Sabatul este perpetuu și pentru eternitate va fi valabil (sau, posibil, dăinui, n.tr.) căci EU, YAHUVEH, am creat pământul în 6 zile și în a șaptea zi EU, YAHUVEH, M-am odihnit și i-am poruncit omenirii să facă la fel (sau, același lucru, n.tr.). Fiul MEU YAHUSHUA a ținut (sau, păstrat, n.tr.) Sabatul Sfânt și EL este numit DOMNUL Sabatului (în original, „The Lord of the Sabbath;” posibilă referire la Matei 12:8, limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Fiul Omului este DOMN şi al Sabatului!” conform notei de subsol de la versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset, anumite manuscrise Egiptene și Grecești omit cuvântul „și,” versetul fiind, „Căci Fiul Omului este DOMN al Sabatului!” n.tr.). EL este un exemplu a cum să păstrați Sabatul Sfânt. Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA a fost torturat și crucificat cu cuvinte prinse (sau, bătute, n.tr.) în cuie deasupra capului LUI (pe care, n.tr.) niciun diavol sau om (sau, ființă umană, n.tr.) nu le-a putut (posibil și, le-ar putea; posibil dublu-sens, n.tr.) înlătura (posibilă referire la Ioan 19:19; „L-au luat deci pe YAHUSHUA, 17 iar EL, ducându-ŞI crucea, S-a îndreptat spre locul numit „al Craniului” (conform notelor ediției, în Limba Latină, „Calvariae;” cuvântul „calvar” din Limba Română este derivat de aici, n.tr.), care în Aramaică se numeşte „Golgota.” 18 L-au răstignit acolo şi cu EL au răstignit alţi doi, unul într-o parte şi unul în cealaltă parte, cu YAHUSHUA la mijloc. 19 Pilat a scris o însemnare şi a pus-o pe cruce. Pe ea era scris: „YAHUSHUA din Nazaret, Împăratul Iudeilor.” 20 Mulţi dintre Iudei au citit această inscripţie, pentru că locul unde fusese răstignit YAHUSHUA era aproape de cetate; era scrisă în Aramaică, Latină şi Greacă. 21 Atunci conducătorii preoţilor Iudeilor i-au zis lui Pilat, „Nu scrie: „Împăratul Iudeilor,” ci, „EL a zis: «EU sunt Împăratul Iudeilor!»” 22 Pilat le-a răspuns, „Ce-am scris, am scris!”” citat extins pentru context; extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) și YAHUSHUA a murit și a (posibil și, S-a; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înviat pe pământ Ebraic dintr-un mormânt Ebraic.

Acum că am spus toate acestea, dovedind (posibil și, care dovedesc, n.tr.) că YAHUSHUA este un MESIA Înviat Evreu, nu urmați căile (sau, obiceiurile, n.tr.) păgânilor și nu țineți (sau, nu respectați, n.tr.) festivalurile păgâne pe care YAHUSHUA nu le-a păstrat (sau, respectat, n.tr.). Dacă nu este în Sfintele Scripturi, de ce-L supărați (sau, înfuriați, n.tr.) pe EU, YAHUVEH, și adăugați la Cuvintele MELE și învățați (oamenii, n.tr.) că zilele păgâne ar trebui să fie cinstite dar evitați (persistent; sau, vă feriți de; în original, „shun,” n.tr.) a păstra (sau, respecta, n.tr.) zilele pe care EU, YAHUVEH, le-am decretat drept Sfinte și (care trebuie, n.tr.) să fie ținute minte ca în (sau, pe, n.tr.) timpul (sau, vremea, n.tr.) din vechime?

Voi MĂ invitați la sărbătorile voastre făcute de om și totuși de ce voi cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care spuneți că urmați, slujiți, venerați, vă supuneți lui YAHUVEH și YAHUSHUA și (posibil, RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT); posibil cuvinte lipsă în original, n.tr.) faceți scuze de ce asta este doar pentru Poporul Evreu? Nu sunteți voi Evrei/Evreice (sau, de neam Evreiesc; în original, „Hebrew,” n.tr.) prin (faptul de, n.tr.) a accepta Sângele Fiului MEU YAHUSHUA la Calvar, deoarece EL singur a devenit Sacrificiul de Sânge pentru păcatele voastre?

Nu credeți voi că EL trăiește acum în voi prin RUACH ha KODESH? Pentru a-L cunoaște cu adevărat pe Fiul MEU YAHUSHUA, voi trebuie să cunoașteți (în detaliu; sau, să ajungeți să cunoașteți, sau, să vă familiarizați cu, n.tr.) Natura Evreiască (în original, „the Jewishness,” n.tr.) a lui al vostru Înviat MESIA. De ce insistați să-L numiți pe YAHUSHUA „Iisus Hristos” (în original, „‘Jesus Christ;’” ghilimele conform originalului, n.tr.) în loc de pe Numele LUI Ebraic, YAHUSHUA, care este ceva ce-i reamintește constant (în original, „a constant reminder,” n.tr.) satanei că YAH mântuie (Numele de YAHUSHUA înseamnă în Limba Ebraică „YAH mântuie” sau „YAH salvează;” același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „YAH saves,” n.tr.). De ce insistați să răsuciți (sau, contorsionați, n.tr.) Scripturi din Biblie pentru a face scuze de ce nu Cinstiți Adevărata Zi de Sabat și n-o păstrați Sfântă înaintea lui EU, YAHUVEH?

Chiar este prea mult să puneți de o parte timpul de la Asfințitul Soarelui Vineri până la Asfințitul Soarelui Sâmbătă și să recunoașteți că aceasta este Ziua de Sabat și s-o păstrați Sfântă? Când nu știți mai bine (de atât, n.tr.) aveți o scuză, dar după ce știți adevărul și nu lăsați adevărul să vă elibereze și spuneți că nu sunteți sub robia legilor din vechime, ce altă poruncă vreți ca EU să azvârl (ușor; sau, să arunc; „toss out,” n.tr.) pur și simplu pentru că vă este o inconveniență vouă? Pur și simplu pentru că alții/altele ar putea să nu înțeleagă, dacă voi frecventați (sau, mergeți la; în prezent, sau, de obicei, n.tr.) o Biserică de Duminică și nu sunteți acolo să-i anunțați pe Pastor și congregație că greșesc pentru că nu-i învață (pe oameni, n.tr.) Natura Evreiască a lui MESIA (CEL) Înviat, atunci EU, YAHUVEH, vă numesc lași/lașe (gen nespecificat în original, n.tr.) și sunteți trași/trase la răspundere.

EU vă emit (sau, trimit, precum pe emisari sau mesageri; în original, „send you forth,” n.tr.) să-i/să le avertizați pe alții/altele și voi compromiteți ceea ce știți a fi adevărat. Venerați-MĂ 7 zile pe săptămână și adunați-vă împreună dacă doriți dar dați-I (sau, posibil, făceți-I, n.tr.) lui YAHUVEH Cinstea de a recunoaște (în special, faptul că Ziua de Sabat este adevărată și de la DUMNEZEU, n.tr.) în mod special Ziua de Sabat și a o păstra Sfântă și (de, n.tr.) a vă odihni de trudele (sau, chinurile; plural conform originalului; cuvântul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; „labor,” n.tr.) voastre în această zi și bucurați-vă de ea cu MINE. Nu este menită să fie o zi de povară ci de bucurie. Chiar este asta (sau, acest lucru; într-adevăr, n.tr.) prea greu? EU vă dau Zile Sfinte de Sărbătoare să sărbătoriți (sau, posibil, să vă ospătați, n.tr.) și să celebrați cu excepția (zilei de, n.tr.) Yom Kippur, Ziua Ispășirii(,) când trebuie să postiți și să vă (re)amintiți de prețul pe care YAHUSHUA l-a plătit pentru păcatele voastre. Chiar este (într-adevăr, n.tr.) prea greu ca voi să învățați despre Zilele Sfinte Ebraice?

EU aș fi putut alege ca YAHUSHUA să SE nască din orice naționalitate dar EU, YAHUVEH, am cinstit Poporul Evreu prin (faptul de, n.tr.) a le cinsti linia de sânge (tradus literal; sau, genealogia; în original, „bloodline,” n.tr.). Voi care acceptați transfuzia de Sânge a lui YAHUSHUA acum nu mai sunteți gentili (tradus literal din original; „gentile;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) și nu trebuie (sau, n-ar trebui, n.tr.) să urmați căile (sau, obiceiurile, n.tr.) păgâne gentile ori sărbătorile lor. În loc de asta urmați Zilele Sfinte după cum (posibil și, deoarece, n.tr.) EU, YAHUVEH, am decretat să vă fie o binecuvântare vouă. Voi sunteți trași/trase la răspundere pentru ceea ce acum știți, ce faceți voi cu (posibil, aceste informații, n.tr.) nu este responsabilitatea Fiicei MELE Elisabeth [Elisheva], responsabilitatea ei este să vă transmită cuvintele pe care EU, YAHUVEH, le proclam de la ea. Aceasta ea acum a făcut-o.

Îi veți fi voi un ajutor ei sau o piedică? Celor care citesc asta și celelalte Cuvinte pe care EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA le-am proclamat și ați fost binecuvântați/binecuvântate pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) ei/ele au învățat (sau, posibil, aflat, n.tr.) de la această Parohie Apostolică Profetică de timp de sfârșit (în original, „this Apostolic Prophetic end time Ministry;” termenul de „Ministry” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.), totuși nu fac nimic să-i fie și ei/ele o binecuvântare ei și acestei Parohii, voi ați devenit o piedică și EU, YAHUVEH, vă voi trage la răspundere pentru că-i faceți slujba (sau, sarcina; ei, sau, lui Elisabeth [Elishevei], n.tr.) mai grea și povara atât de grea (în sens fizic; „so heavy,” n.tr.). Câți/Câte dintre voi îi cereți ei să ridice numele vostru înaintea lui EU, YAHUVEH, și cereți ca EU, YAHUVEH, să-i/să le binecuvântez și (mijlociți; posibil și, să mijlocesc; ambele forme sunt posibile, n.tr.) pentru ei/ele (sau, posibil, voi, n.tr.). Pe când ea face asta, EU, YAHUVEH, MĂ uit la numele pe care ea le menționează în rugăciune și EU, YAHUVEH, iau notă. Și-au făcut (acești oameni, n.tr.) timpul să ofere (posibil și, și au oferit; posibil dublu-sens în original, n.tr.) sacrificii care i-ar fi o binecuvântare acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.)?

Cât de rușinat sunt EU să văd cât de puțini (oameni, n.tr.) se oferă să ajute în vreun mod. Ei/Ele își fac (sau, alocă, n.tr.) timp să ceară binecuvântări și totuși nici măcar nu fac atâta lucru cât să întrebe (sau, gestul minimal de a întreba, n.tr.) ce pot ei/ele face pentru ea. Căci de fiecare dată să știți aceasta, de fiecare dată când ea s-a rugat, „TE rugăm trimite-ne parteneri să ne ajute în această Parohie” (sau, activitate de evanghelizare, sau, evanghelică, n.tr.), și voi puteați (sau, erați capabili/capabile, n.tr.) s-o ajutați pe ea în vreun fel și ați refuzat, făcând scuze, acesta este numărul de (sau, atâtea, n.tr.) rugăciuni vă voi refuza EU când cereți de la (sau, ÎI cereți lui, n.tr.) EU, YAHUVEH. De fiecare dată când ați auzit (posibil, de, n.tr.) nevoile acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) și v-ați surzit urechea (expresie; sau, ați refuzat să le auziți, n.tr.), și unii/unele pe care EU i-am/le-am trimis la această Parohie au bogățiile acestei lumi, și totuși vă surziți urechea față de (sau, refuzați să auziți, n.tr.) acest Profet Apostolic al MEU, o faceți să plângă, exact așa vă voi face și EU pe voi să plângeți atunci (sau, pe, n.tr.) când EU, YAHUVEH(,) refuz petițiile (sau, cererile, n.tr.) voastre aduse înaintea MEA.

Câți/Câte dintre voi îi puneți pe copiii voștri în testamentele voastre sau pe soții/soțiile voastre (gen nespecificat în original, n.tr.), familia și totuși nu vă pasă de Parohia (sau, activitatea de evanghelizare, n.tr.) care vă hrănește? Câți/Câte dintre voi care citiți asta acum aveți luxul unui job (sau, unei slujbe, n.tr.), mai mult decât o (singură, n.tr.) casă, pământuri (sau, terenuri, n.tr.), proprietăți, antichități, vapoare, avioane(,) și venituri pe care pur și simplu le înmagazinați de dragul lăcomiei pentru a vă satisface pe voi înșivă/însevă. Nu spune Cuvântul MEU, „Acolo unde este inima ta va fi comoara ta”(tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 6:21 și Luca 12:34; Noua Traducere în Limba Română 2006 a Matei 6:21 este, „Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta,” n.tr.)? Voi MI-ați arătat unde este inima voastră. Toată lumea care este condusă la această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) ar putea face ceva și totuși câți/câte nu fac nimic. De ce se face că voi dați în mod uzual (sau, în mod obișnuit, relaxat; posibil și, ocazional, n.tr.) bacșiș unei chelnerițe care vă servește mâncare fizică și nu-i dați nimic celei care suferă, pentru a avea ungerea pe care EU i-am dat-o ei pentru a vă hrăni pe voi cu această mâncare Spirituală. Ce este mai de valoare pentru voi? Mâncarea fizică care doar vă satisface pentru câteva ore și apoi flămânziți din nou(,) sau mâncarea Spirituală pe care întotdeauna v-o veți aminti și savura, în special în momente când aveți nevoie să fiți izbăviți/izbăvite sau încurajați/încurajate. (punct conform originalului; nu semnul întrebării, n.tr.)

Care va fi scuza voastră când stați înaintea lui EU, YAHUVEH, în viitorul nu prea îndepărtat? Ați fost avertizați/avertizate; cei/cele care o binecuvântează pe această Roabă Evreică o binecuvântează nu doar pe ea ci pe EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; posibil exprimare arhaică; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), și Fiul MEU YAHUSHUA. Elisabeth [Elisheva] este cea pe care EU o numesc a MEA Ilie a Timpului Nou (în original, „MY Elijah of New,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu]. EU, YAHUVEH, am trimis-o pe ea la Văduvele din Zarefa (sau, Sarepta; o văduvă din acel loc l-a adăpostit și hrănit pe Sfântul Profet Ilie în timpul unei foamete; întâmplări descrise în 1 Regi 17, n.tr.) și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) n-o știu (sau, nu știu (deloc) acest lucru, n.tr.). Voi care refuzați să ajutați în acest câmp mondial de recoltă nu aveți (deloc, n.tr.) nevoi financiare acum, dar le veți avea. EU l-am trimis pe Ilie din Vechime (în original, „Elijah of Old,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu] pentru a-i fi o binecuvântare unei (singure, n.tr.) văduve, deși țara era plină de văduve de la secetă și foamete. EU știam în avans de o văduvă care urma să aibă nevoie de o binecuvântare și era dispusă să împartă ultima ei masă cu un Profet numit Ilie [în Ebraică, Eliyahu] chiar dacă credea că ea și fiul ei urmau s-o mănânce și să moară. Ea a trăit (sau, supraviețuit, n.tr.) și a fost binecuvântată (din punct de vedere, n.tr.) financiar și urciorul ei de ulei nu s-a uscat (tradus literal, nu s-a consumat până ce vasul a rămas uscat, n.tr.). EU, YAHUVEH, doresc să fac același lucru pentru voi. Nu este niciun accident că voi ați venit la această Parohie (sau, activitate evanghelică, sau, de evanghelizare, n.tr.) și citiți aceste cuvinte acum.

EU vă voi binecuvânta și vă voi proteja în moduri în (sau, pe căi pe, n.tr.) care nu le gândiți, când vine timpul (sau, vremea, n.tr.) de distrugere și testare (sau, încercare, n.tr.), dacă vă veți supune (sau, veți vrea, sau, veți alege, să vă supuneți, n.tr.) la tot ceea ce EU, YAHUVEH, spun în această Zi. Țineți (sau, Păstrați, n.tr.) Zilele Sfinte Evreiești Sfinte înaintea lui EU, YAHUVEH. Amintiți-MI de Paște (Paștele Evreiesc; „Passover,” n.tr.) pe când sărbătoriți și înlăturați drojdia (sau, orice substanță care are această acțiune; care face să crească aluatul; această substanță nu trebuie să existe în casă pe tot parcursul Paștelui Evreiesc; în original, „leaven,” n.tr.) din casele voastre (posibil, că, n.tr.) așa cum EU i-am protejat pe Copiii lui Israel pe când au pus sângele mielului pe tocurile ușilor lor (pentru a nu fi afectați de urgia emisă de DUMNEZEU împotriva Faraonului cel rău, care a refuzat să elibereze poporul Evreu la cererea lui DUMNEZEU prin Sfântul Profet și Văzător de DUMNEZEU Moise; posibilă referire la Exodul 12:12-13, „Pentru că în noaptea aceea, EU voi trece prin ţara Egiptului şi voi lua viaţa tuturor întâilor născuţi din ţara Egiptului, atât ai oamenilor, cât şi ai animalelor şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului. EU sunt DOMNUL. 13 Sângele de pe casele în care locuiţi va fi un semn pentru voi: când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi şi urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi ţara Egiptului,” n.tr.), cu cât mai mult îi/le voi proteja EU pe cei/cele care au Sângele lui YAHUSHUA acoperindu-i/-le pe ei/ele și casele lor (sau, locurile care sunt acasă pentru ei/ele; „their homes,” n.tr.). De Sukkot pe când asamblați (sau, puneți pe picioare, ridicați, n.tr.) adăposturile voastre temporare, (acest lucru, n.tr.) va fi un simbol față de MINE de cum voi depindeți de EU, YAHUVEH, pentru a vă proteja Corpul, deoarece în el sălășluiește Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) vostru și A MEA RUACH ha KODESH, SFÂNTUL DUH (conform Sfintelor Profeții 89 și Profetii 90 , de gen feminin, n.tr.), căci voi îi sunteți străin/străină acestui (sau, sunteți străin/străină față de acest, n.tr.) Adăpost Temporar numit pământ și doar treceți pe acolo (sau, prin el; acum, n.tr.) pentru a ajunge la casa voastră Cerească numită Rai.

În cele din urmă, cei/cele care trăiți în America, EU i-am dat acestui Profet al (sau, de-al, n.tr.) MEU un avertisment să vi-l dea. EU i-am dat ei o poruncă ca de asemenea să împărtășească un vis pe care EU i l-am dat ei și (acest lucru, n.tr.) va fi făcut (sau, această poruncă va fi îndeplinită, n.tr.). EU știu că cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu darul discernământului se uită la (sau, îl privesc pe, n.tr.) George W. Bush (Președinte al Statelor Unite ale Americii între anii 2001-2009, n.tr.) și voi știți că are o formă (sau, aparență, n.tr.) a Evlaviei dar nicio Evlavie (deloc, n.tr.) înăuntru (sau, înăuntrul lui; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” Sfintele Profeții se referă des la acest verset, n.tr.). EU, YAHUVEH, vă spun vouă, George W. Bush este cel mai mic dintre două rele. Voi știți ce e în neregulă cu George W. Bush, totuși el n-a compromis în anumite lucruri, deși presiunea există asupra lui să-și compromită poziția, pe când (sau, posibil, deoarece, n.tr.) Vice Președintele Cheney (Richard „Dick” Cheney, Vice Președinte al Statelor Unite între anii 2001 și 2009, n.tr.) îl trădează din nou. Cheney nu cunoaște nicio (sau, vreo, n.tr.) rușine și-și apără fiica destrăbălată homosexuală așa cum spune numele lui(,) el este înlănțuit de prințul întunericului (joc de cuvinte; „Cheney” este similar cu cuvântul „chain,” lanț, și „enchained,” înlănțuit, n.tr.).

George W. Bush se opune (în mod public și politic, n.tr.) avortului, avortului de naștere parțială, cercetării cu celule stem, abominări (posibil și, abominărilor, n.tr.) mizerabile față de MINE care este (posibil, sunt; singular conform originalului, n.tr.) homosexualitatea și căsătoriile de același sex. Nu-o luați de bună (sau, drept garantat, n.tr.) că George W. Bush va câștiga următoarea alegere prezidențială (la momentul scrierii acestei Sfinte Profeții, alegerile prezidențiale din 2004 încă nu avuseseră loc, n.tr.), căci așa cum EU i-am spus Fiicei MELE într-un vis, dacă voi stați pe alături și nu faceți nimic și nu votați nici nu mijlociți în rugăciune, Democrații vor câștiga următoarea alegere Prezidențială și sângele va curge în această țară și nevinovații (sau, oamenii nevinovați, n.tr.) vor fi la închisoare, căci (acești oameni, n.tr.) vor fi acuzați de delicte pe care nu le-au comis. John Kerry (candidatul Democrat la alegerile din 2004; a candidat împotriva Republicanului George W. Bush, care a câștigat președinția, n.tr.) și soția lui sunt slujitori ai satanei, nu faceți nicio greșeală, și ei nici măcar nu vor preface (tradus literal; sau, nici măcar n-ar vrea sau avea vreo intenție să prefacă, n.tr.) sfințenia (sau, că sunt sfinți, n.tr.). Ați fost avertizați/avertizate. EU vă avertizez acum(,) John Kerry și soția lui vă vor face să regretați că n-ați ascultat când EU v-am avertizat prin această Roabă Profetică a (sau, de-a, n.tr.) MEA. Imaginați-vă (sau, Vedeți-i cu ochii minții, n.tr.) pe cei mai răi (sau, malefici, n.tr.) și destrăbălați (oameni, n.tr.) veselindu-se în Ziua Alegerilor. Lupii din casa albă (litere mici conform originalului; conform altor Sfinte Profeții, casa albă este de fapt pătată de mult sânge nevinovat, de la victimele avorturilor până la tinerii soldați uciși în războaie fără sens, n.tr.) acum încearcă să se deghizeze dar ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) își vor sfâșia propriile măști (sau, singuri/singure măștile, n.tr.) de pe ei/ele în această zi, nu va fi (sau, exista, n.tr.) nicio (sau, vreo, n.tr.) limită în răul care va fi făcut și lipsei de libertate pentru cei/cele care se tem de YAHUVEH și YAHUSHUA.

Nu faceți nicio greșeală; asta afectează toate libertățile (sau, drepturile, n.tr.) religioase, chiar și pe Musulmani. Toți cei (sau, toți oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care slujesc un dumnezeu fals dar își doresc să aibă un caracter moral vor regreta că n-au făcut nimic decât să stea pe alături și să privească (sau, să urmărească; sau, să se uite, n.tr.). Cei/Cele dintre voi care sunteți războinici ai rugăciunii (sau, în rugăciune; gen nespecificat în original, n.tr.), începeți să insistați ca Pastorii voștri să se oprească din a compromite și să vorbească (franc și curajos; în special, în mod public; împotriva acestui lucru; „speak out,” n.tr.) indiferent de cost (sau, de cât îi/le costă, n.tr.).

Cea mai mare batjocură a Numelui MEU de până acum va fi făcută de Ellen DeGeneres (prezentatoarea unei emisiuni umoristice foarte populare în Statele Unite; lesbiană și promotoare publică a acestui stil de viață, n.tr.) prin blasfemia supremă de a-L interpreta pe EU, YAHUVEH, Dumnezeul Creației (posibilă referire la un film la care se intenționa să se înceapă filmările în anul 2004; acest film pare să nu fi fost făcut până la urmă, n.tr.). Ea va plăti cu sufletul ei pentru asta și toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care iau parte la acest film. EU, YAHUVEH, voi emite (sau, trimite, n.tr.) mânia MEA asupra celor (sau, oamenilor, n.tr.) care se numesc pe sine cei/cele mai mari (sau, importanți/importante, n.tr.) până la cei/cele mai mici (sau, puțin importanți/importante, n.tr.). Aceasta include nu doar Studioul (sau, casa de producție a filmului, n.tr.), Producătorii, Scenariștii, Actorii, garderoba, aprovizionarea (în special, cu mâncare/băuturi; „caterers,” n.tr.); artiști ai machiajului, chiar și dublele (posibil, actorii/actrițele care-i înlocuiesc pe cei principali/cele principale la filmări; în original, „the stand-in;” n.tr.) actori și actrițe. EU, YAHUVEH, voi turna (sau, posibil, revărsa, n.tr.) Mânia MEA peste chiar Statul (American, n.tr.) în care se filmează asta. EU, YAHUVEH, avertizez orice companie (care vrea să cumpere spoturi de publicitate în acest fim; în original, „any advertiser;” că, n.tr.) EU, YAHUVEH, le voi porunci Bebelușilor (sau, Copilașilor, n.tr.), Miresei, Aleșilor/Aleselor și Selecților/Selectelor MEI/MELE (notă anterioară; „[the] Chosen Ones and Elect,” n.tr.) precum și chiar celor care nu-i slujesc nici nu i se supun Sfântului MEU Cuvânt dar (care, n.tr.) știu că există un Dumnezeu YAHUVEH de temut, să protesteze (împotriva, n.tr.) și să vă boicoteze produsele.

O femeie numită Ellen DeGeneres MĂ va batjocori (în mod, n.tr.) deschis (sau, public, n.tr.), interpretând a fi Dumnezeu Atotputernic. Ea este nu doar homosexuală (în mod, n.tr.) deschis (sau, public, n.tr.)(,) dar ea este (de asemenea, n.tr.) prima (persoană, n.tr.) din America care a fost îmbrățișată (sau, acceptată; în special, entuziast, cu brațele deschise, n.tr.) de Casa Albă care l-a inclus pe Președintele S.U.A., atunci când (posibil și, deoarece; oamenii de acolo, n.tr.) au ținut (sau, organizat, n.tr.) o cină (oficială; sau, un dineu, n.tr.) pentru ea și partenera ei de același sex cu care ea pretinde a se fi căsătorit. EU, YAHUVEH, o (de)numesc pe Ellen DeGeneres, Ellen Degenerata (în original, „Ellen Degenerate,” n.tr.). Ea este destrăbălată și nu cunoaște nicio rușine căci e răsplătită de satana cu avere și faimă căci ea a fost prima (persoană, n.tr.) care (și-a revendicat, posibil, dreptul la, n.tr.) căsătoria de același sex și nu cunoaște nicio (sau, vreo, n.tr.) rușine și e mândră de numele ei. Începeți să protestați și să boicotați și să-i avertizați pe toți (oamenii, n.tr.) care vor asculta (sau, care în mod obișnuit ascultă, sau, care vor accepta, sau, alege, să asculte, n.tr.) (că, n.tr.) oricine care urmărește acest film și o ascultă pe ea batjocorindu-L pe EU, YAHUVEH, și nu protestează cu frică va secera ceea ce ea (Ellen, n.tr.) va semăna.

EU am profețit prin Fiica MEA Elisabeth [Elisheva], și acea Profeție a fost postată de ani de zile pentru ca toți (oamenii, n.tr.) s-o citească [Profeția 20], Ellen DeGeneres i-a hrănit cu lingurița pe copii și oameni cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) homosexualității în timp ce râde (sau, posibil, face glume, n.tr.) despre el (sau, posibil, acest lucru, n.tr.). Din cauza acestui lucru(,) EU, YAHUVEH, am profețit că ea va fi prima (persoană, n.tr.) care va gusta Ciuma (sau, Molima, sau, Urgia; notă va urma, n.tr.) Sângelui Negru Fierbător) când ea va implora să moară pe când sânge negru va fi împroșcat de la (sau, din, n.tr.) gura ei. Toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) imorali din punct de vedere sexual vor suferi de această molimă (termenul original, „plague,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; întâmplări descrise în Exodul 7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgie,” n.tr.) de timp de sfârșit. EU, YAHUVEH, am profețit aceasta prin această roabă a (sau, de-a, n.tr.) MEA pentru că EU știam ce urma s-o pună stăpânul lui Ellen de Generes(,) satana(,) să facă(,) și acel lucru este să-L batjocorească pe Creatorul întregii Creații.

***

Astfel este scris(,) astfel este vorbit în această zi de 27/08/2004 dată acestui Copil, Războinic și Mireasă a lui YAHUSHUA ha MASHIACH Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Aceasta este a 16-a Aniversare a Armei Spirituale date mie numită TOIAGUL lui YAHUVEH (în original, „YAHUVEH’s ROD;” termenul de „ROD,” „TOIAG,” apare în Sfintele Scripturi în Limba Engleză ca Toiagul Mâniei lui DUMNEZEU din Psalmul 2:9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” Același termen este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză pentru a descrie toiagul pe care Moise l-a înălțat asupra Mării Roșii când Dumnezeu i-a spus să despartă apele; același toiag a fost transformat în șarpe înaintea Faraonului, n.tr.). Puteți citi despre asta pe pagina mea de mărturie (link în Limba Engleză, n.tr.), în special pe „Cea mai mare (sau, mai însemnată, sau, mai puternică, n.tr.) ungere din viața mea în Maui(,) Hawaii” Apropo, în timp ce scriam această Profeție pe măsură ce Tata YAHUVEH îmi dădea această Profeție, am fost atacată și înțepată de o albină. Diavolul nu e fericit cu privire la postarea acestui Cuvânt și a încerca să mă oprească cu o albină este atât de prostesc, e rizibil.

Citiți e-mailul de la Patricia care a stârnit ungerea pentru ca acest Cuvânt să survină (link în Limba Engleză, n.tr.).


* * * * * * *