Profeția 73

JUDECATĂ! JUDECATĂ! JUDECATĂ!”

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

2 Iunie 2004

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

*******

Iubită Familie în YAHUSHUA,

Acest avertisment profetic a venit când mă rugam după ce m-am uitat la comentariul de știri al lui Bill O’Reilly (comentator politic Republican (de dreapta) faimos din Statele Unite; notă de traducere, n.tr.). Chiar (și, n.tr.) el are frica de Dumnezeu în legătură cu ce se întâmplă cu faptul că simbolurile Creștine sunt înlăturate de pe Sigilul (sau, Pecetea, sau, Emblema, n.tr.) Comitatului Los Angeles (în original, „Los Angeles County Seal;” posibilă referire la faptul că, după o luptă juridică de câțiva ani, simbolul Creștin al Crucii Mântuitorului a fost înlăturat de pe Sigiliul sau Emblema acestui Comitat; Sfânta Cruce era desenată deasupra imaginii Misiunii Creștine San Gabriel, care este un simbol istoric al Comitatului. Sfânta Cruce a fost înlăturată după ce conducerea acestui Comitat a fost dată în judecată de către un grup de lideri și cărturari religioși, care au susținut că a plasa acest simbol pe Sigiliul sau Emblema Comitatului favoriza religia Creștină în mod neconstituțional (ilegal) deasupra altor religii, n.tr.). Această cea mai nouă Profeție îi va fi trimisă lui și noi le cerem (acum, sau, continuu, n.tr.) altora ca de asemenea și ei/ele să i-o trimită lui prin poștă rapidă peste noapte (în original, „overnight mail,” n.tr.) imediat ce e postată (posibil, pe website-ul Parohiei, n.tr.). Poate că el ÎL va accepta pe YAHUSHUA și protecția LUI în timp ce o citește. Vă rugăm rugați-vă că o va face. Dacă numele lui e scris în Cartea Mielului A Vieții (în original, „The Lamb’s Book of Life;” Carte menționată în Sfintele Scripturi, spre exemplu, Apocalipsa 13:8, „Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat (conform notelor ediției, sau, „ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii,” n.tr.);” carte menționată des în Sfintele Profeții, n.tr.) (de, n.tr.) dinainte de întemeierea (tradus literal, punerea fundației; „foundation,” n.tr.) lumii, atunci el va face astfel. Poate că el chiar va citi acest avertisment profetic în direct (sau, în timpul emisiunii lui, n.tr.).

Oamenii mă pot batjocori cât vor atâta timp cât eu știu că i-am avertizat pe oameni. Așa cum afirmă Ezechiel 3:17-21, sângele lor nu va fi pe mâinile mele („Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui Israel. Când vei auzi vreun Cuvânt din Gura MEA, să-i avertizezi din partea MEA! 18 Dacă îi voi zice celui nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza şi nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi astfel viaţa, cel nelegiuit va muri datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 19 Dacă însă îl vei avertiza pe cel nelegiuit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea lui cea rea, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îţi vei scăpa sufletul. 20 Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui şi va săvârşi nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă şi el va muri. Dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui şi nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 21 Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască, şi el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi, datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îţi vei scăpa sufletul;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; acest pasaj este numit în Sfintele Profeții „The Mandate of Ezekiel,” „Porunca lui Ezechiel,” n.tr.). Tatăl YAHUVEH este (posibil, era, n.tr.) atât de mânios (sau, supărat, n.tr.) când acest mesaj a fost transmis încât ar trebui să fie explicații în aproape fiecare propoziție. Până când înregistrarea audio nu este eliberată nu există niciun mod să transmit tonul vocii (cu, n.tr.) care Tatăl YAHUVEH a vorbit prin mine(,) o voce de furie (sau, access de furie, n.tr.) față de dușmanii LUI și dragoste pentru iubiții LUI Copii. Trebuie să adaug, eu tot vedeam (continuu, n.tr.) o viziune a (unei, n.tr.) guri fiind forțată să se deschidă larg cu o pâlnie imensă plasată înăuntru și o mână imensă îi turna sânge pe gât. Eu sunt doar un mesager. Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) mesagerul.

***

JUDECATĂ! JUDECATĂ! JUDECATĂ!

JUDECATĂ, JUDECATĂ, JUDECATĂ! Voi care nu vreți (sau, refuzați; categoric, n.tr.) să primiți Sângele vărsat al lui YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.). EU le vorbesc tuturor celor care MĂ batjocoresc. EU le vorbesc tuturor celor care MĂ blasfemiază. EU le vorbesc tuturor celor care-L resping pe Fiul MEU YAHUSHUA, voi care refuzați să primiți Sângele vărsat care a fost vărsat pentru voi, atunci EU voi turna sânge pe gâturile voastre. EU vă voi îneca (tradus literal, până veți bolborosi sau da pe afară; „gorge,” n.tr.) cu propriul vostru sânge. EU vă voi îneca (până veți bolborosi, sau, da pe afară, n.tr.) pentru păcatele pe care le-ați făcut doar în America singură (sau, doar în America, fără a mai pune la socoteală alte națiuni; asta nu înseamnă că celelalte sunt grațiate de vina lor, n.tr.).

(Să, n.tr.) nu gândiți că celelalte națiuni ale acestei lumi nu MI-au displăcut. Pentru că acest Profet este din America, așa spun EU, EU proclam judecățile care vor veni la America. Dacă ea ar fi din Germania, EU aș proclama Judecata asupra Germaniei. Dacă ea ar fi din Australia, EU aș proclama Judecata rezervată pentru Australia. Dacă ea ar fi din Canada, EU aș proclama Judecata rezervată pentru Canada(,) căci nu există nicio (singură; emfază în original, n.tr.) națiune pe fața acestui pământ pentru care EU n-am rezervat judecată.

Sânge va curge pe străzile voastre. Sânge va veni la însele țărmurile voastre. Afecțiuni, boli și infirmități (ceea ce, sau, posibil, de care; neclar în original, n.tr.) voi nici măcar n-ați mai auzit înainte (sau, vreodată, n.tr.), vor veni asupra dușmanilor MEI, cei/cele care au decretat că sunt dușmanii MEI. Deci vreți să luați simbolurile MELE a orice (lucru, n.tr.) Sfânt din văzul vostru, de pe sigilii (sau, embleme, n.tr.), din jurăminte (în original, „pledges;” în special, de credință sau loialitate față de patrie, n.tr.), de pe drapeluri. Vreți să MĂ evacuați (sau, dați afară; termenul se folosește în special pentru chiriași care sunt evacuați de către proprietari, de obicei cu sprijinul autorităților sau legii; „evict,” n.tr.) din națiunile voastre, vă voi arăta EU, vă voi îneca (până bolborosiți, n.tr.) cu propriul vostru sânge.

Deoarece voi gândiți (sau, credeți, n.tr.) că nu e nimic în neregulă cu a asasina un bebeluș în timp ce el sau ea (în original, „they;” acest cuvânt este folosit pentru a însemna „el sau ea” în Limba Engleză Americană, n.tr.) e încă în pântecul mamei (,) pe proprii voștri bebeluși (posibil și, copilași; „babies,” n.tr.) EU îi voi omorî, EU îi voi ucide (în special, în mod violent; posibil, căsăpi, n.tr.) înaintea (sau, în fața, n.tr.) voastră. Prin mâna lui Atotputernic Viu YAHUVEH, EU vă voi arăta că EU sunt un Dumnezeu Care nu este (sau, refuză să fie, n.tr.) batjocorit (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera;” referință citată des în Sfintele Profeții în contexte similare, n.tr.). Pentru că voi M-ați batjocorit pentru milele MELE (plural conform originalului; sau, posibil, instanțele, sau, modurile, în care DUMNEZEU a arătat milă; în original, „MY mercies,” n.tr.)(,) foarte curând acum veți vedea că nu mai este (sau, există; deloc, n.tr.) milă. EU nu le voi cere (sau, voi refuza, sau, refuz, categoric, să le cer, n.tr.) scuze Sodomei și Gomorei și celorlalte orașe pe lângă (sau, în afară de, n.tr.) ele. EU nu-i voi cere (sau, voi refuza, sau, refuz, să-i cer, n.tr.) scuze lui Ninive (oraș condamnat și distrus de YAHUVEH după avertismentul proclamat prin Sfântul Profet Iona; întâmplări descrise în Naum 2, n.tr.), căci păcatele voastre sunt chiar și mai mari (sau, mai importante, sau, mai însemnate; emfază conform originalului; „even greater still,” n.tr.) decât toate dintre ele combinate! Duhoarea păcatelor voastre ajunge la nările MELE. Cât de puțini (oameni, n.tr.) se smeresc și cad cu fața la pământ. O, dacă n-ar fi Sângele lui YAHUSHUA ha MASHIACH, EU v-aș șterge (sau, radia; tradus literal, precum cu o gumă de șters, sau, radieră, n.tr.) pe voi toți/toate din rasa umană.

Dar EU am câțiva/câteva (gen nespecificat în original, n.tr.), o(,) atât de foarte puțini/puține (emfază în original, n.tr.), pe care EU îi/le numesc Copiii MEI și comoara MEA, care plâng și care se tânguie înaintea MEA, care spun, „Fie ca acest păcat să nu fie (sau, nu lăsa ca acest păcat să fie, n.tr.) numărat (sau, luat în considerare, sau, notat, n.tr.) împotriva noastră” (limbaj original foarte similar cu cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Romani 4:8; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de omul căruia DOMNUL nu-i ţine în seamă vina!” (conform notelor ediției, referire la Psalmul 32:1-2, „Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, / de cel al cărui păcat este acoperit! / 2 Ferice de omul / căruia DOMNUL nu-i ţine în seamă vina / şi în duhul căruia nu există înşelăciune!” limbajul original din Sfânta Profeție este similar cu una dintre versiunile cele mai răspândite ale acestui Psalm în Limba Engleză, n.tr.) n.tr.). Și exact așa cum EU l-am cruțat pe Noe și familia lui, exact așa cum EU l-am cruțat pe Lot și familia lui cu excepția unuia (sau, uneia; gen nespecificat în original; posibilă referire la soția lui Lot, care a fost transformată într-un stâlp de sare pentru că s-a uitat înapoi la oraș atunci când i se spusese să n-o facă, n.tr.), exact așa EU voi prevedea o cale de scăpare, o cale de a binecuvânta, o cale de a-i/a le ascunde pe iubiții MEI/iubitele MELE. Duceți-vă și ascundeți-vă, Copiii MEI. Ați face bine să vă târâți dedesubtul adăpostul Aripilor MELE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 17:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor, / ascunde-mă la umbra aripilor TALE;” posibilă referire, n.tr.); ați face bine să vă asigurați că Sângele vărsat al lui YAHUSHUA acoperă (acum, sau, continuu, n.tr.) fiecare păcat. Căci mânia MEA este măreață (sau, puternică; în special, datorită magnitudinii; același termen, „mighty,” este folosit pentru a descrie armatele (militare) puternice în Limba Engleză, n.tr.), la fel de măreață (sau, puternică, n.tr.) ca Numele MEU și Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) care stă să vină (sau, va veni, n.tr.) nu e atât de foarte (emfază conform originalului, n.tr.) departe.

Voi vreți să începeți războaie asupra celor care n-au instigat războaie. Voi vreți să-i striviți (sau, zdrobiți, n.tr.) sub picior doar pentru că puteți. EU am văzut armele omului dar ele nu se pot compara cu armele Raiului. Voi batjocoriți un film numit „Patimile lui Hristos” (în original, „The Passion of Christ;” posibilă referire la filmul din 2004 regizat de Mel Gibson; filmul a fost criticat pentru violență excesivă și antisemitism, deoarece arată foarte clar cum conducătorii Evrei L-au condamnat pe DOMNUL la moarte și cum EL a fost crucificat; arată adevărul, n.tr.), acum batjocoriți încă (și, n.tr.) un alt film („The Day After Tomorrow” (film din 2004 despre încălzirea globală; arată cum topirea ghețarilor duce la o nouă eră glaciară; supraviețuitorii trebuie să se deplaseze spre Emisfera Sudică pentru a restabili civilizația, n.tr.)) care vă spune în avans, căci EU am pus (posibil, ideea, n.tr.) în mintea unui păgân să vă arate Judecata care stă să vină (sau, va veni, n.tr.). Și politicienii voștri se ridică și spun, „Nu ascultați, e complet absurd (și, în același timp, ridicol; „preposterous,” n.tr.), asta nu se va întâmpla(,)” dar cine sunt ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) să spună? Cum știu ei/ele unde depozitez EU ploaia? Cum știu ei/ele unde depozitez EU vânturile?

O, ei/ele au mașina (sau, mașinăria, n.tr.) lor făcută de om (care, n.tr.) ei/ele spun că poate controla vremea, dar EU sunt EU și EU singur voi arăta ce-i fac EU acestei mașinării! EU voi rupe însele corzile HAARPEI lor (tehnologie dezvoltată de guvernul American pentru a influența condițiile meteorologice și activitatea seismică; joc de cuvinte; HAARP seamănă cu cuvântul „harp,” harfă sau harpă muzicală, n.tr.)! EU îi voi buimăci* pe cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care se cred pe sine înțelepți/înțelepte (*verbul folosit în original, „confound,” înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.). Căci nu sunt EU autorul întregii înțelepciuni și voi n-ați creat nimic, EU sunt CEL Care sunt inventatorul. Doar EU singur sunt Creatorul și EU vă voi arăta ce le fac EU armelor de distrugere în masă, căci voi veți vedea distrugere din Rai exact așa cum au văzut Sodoma și Gomora și cele șapte orașe.

Deci vreți să MĂ batjocoriți? Acum EU vă voi arăta ce se întâmplă când EU(,) Creatorul(,) vă batjocoresc. Instituția căsătoriei a fost creată astfel încât noi să fim una. În mod cert ea niciodată n-a fost creată pentru ca aceleași sexe să fie una. Voi chiar batjocoriți instituția căsătoriei. Uragane vor veni care sunt neproporționate (tradus literal; „unproportioned;” termen neobișnuit; de obicei se folosește disproportioned, disproporționat, n.tr.), precum (n-au mai fost, n.tr.) niciodată văzute înainte. Valuri tsunami vor spăla țărmurile (sau, se vor revărsa asupra țărmurilor, n.tr.), ele vor fi lacrimile MELE. Pământul se va cutremura în valuri peste tot în jurul lumii în același timp (sau, simultan, n.tr.). Pe când ochiii voștri sunt fixați (posibil și, ațintiți, n.tr.) asupra cerurilor, oroare voi veți vedea când (posibil și, deoarece, n.tr.) satana vine deghizat. Căci voi sunteți pe o traiectorie de coliziune și voi veți secera mânia MEA căci EU sunt Dumnezeul YAHUVEH Atotputernic(,) există doar unul.

Datorită milei Fiului MEU EU MI-am reținut mânia (din a se manifesta, n.tr.). Când voi vedeți o națiune sub (autoritatea, sau, supusă, lui, n.tr.) Dumnezeu (în original, „one nation under God;” aceste cuvinte apar în Jurământul de Credință față de Statele Unite ale Americii (Pledge of Allegiance) pe care îl spun cetățenii; posibilă referire la Statele Unite, n.tr.), ultimul dintre sigilii (sau, ultima dintre peceți; posibilă referire la sigiliile din Cartea Apocalipsei, spre exemplu, capitolul 8 versetele 1-6, n.tr.)(,) cedând (sau, posibil, fiind rupt, n.tr.), voi cu adevărat veți fi evacuat (sau, dat afară; precum pe cineva expulzat dintr-o locuință; „evicted,” n.tr.) chiar și (sau, însuși, n.tr.) cuvântul, cuvântul generic Dumnezeu din națiunea voastră. Voi îi lăsați pe câțiva (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) selecți (sau, selectați, n.tr.), aleși/alese manual (sau, unul/una câte unul/una; „handpicked,” n.tr.) de către satana să ia (sau, să înlăture, n.tr.) de la voi o libertate după alta (sau, un drept după altul, n.tr.). Voi rămâneți tăcuți/tăcute (și, n.tr.) totuși veniți la MINE și vă rugați? Dușmanul nu rămâne tăcut, dușmanul rage (ca un leu; „roars,” n.tr.) și se face cunoscut pe sine pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) satana umblă de colo colo ca (sau, precum, n.tr.) un leu care rage căutând pe cine poate (sau, să poată, n.tr.) devora (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 1 Petru 5:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Astfel(,) pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care n-au păcatele lor spălate în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA, pentru cei/cele care nu M-au (sau, NE-au; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) făcut pe MINE și Fiul MEU primul (sau, primii; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) în viața lor și dragostea lor, voi veți vedea aceste calamități venind.

O, voi spuneți că EU clipesc (ca să nu MĂ uit la; expresie; sau, trec cu vederea, n.tr.) acest păcat sau acel păcat, cu siguranță lui Dumnezeu nu-I pasă. Dacă voi știți mai bine (tradus literal; sau, mai mult(e), decât MINE, n.tr.) și continuați să faceți scuze, spunând cuvinte inutile pe care EU nici măcar nu le aud, EU vă voi arăta că EU sunt un Dumnezeu gelos (posibilă referire la Naum 1:1-2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL este un DUMNEZEU gelos şi răzbunător! / DOMNUL SE răzbună şi este plin de mânie; / DOMNUL SE răzbună pe duşmanii SĂI / şi este mânios pe vrăjmaşii SĂI,” n.tr.). Orice voi puneți înaintea MEA (sau, înainte de MINE, n.tr.) voi (l-ați făcut, sau, ați făcut-o, n.tr.) un Dumnezeu.

JUDECATĂ, JUDECATĂ, JUDECATĂ chiar însuși cuvântul Judecător voi veți vedea curtea voastră supremă (litere mici conform originalului, n.tr.) a Americii, (care, n.tr.) șade acolo sus pe un deal (într-un mod, n.tr.) atât de pios dar EU singur sunt Judecătorul și unul/una câte unul/una (acești oameni, n.tr.) vor fi dați/date jos (sau, doborâți/doborâte, n.tr.), căci ei/ele și-au agitat pumnii la (sau, L-au amenințat cu pumnii pe, n.tr.) Atotputernicul Viu YAHUVEH cu nicio frică. EU vă spun aceasta Copiii MEI, agenda (sau, planurile, n.tr.) satanei a (sau, au, n.tr.) început aici. Sistemul anticrist este stabilit (sau, organizat, sau, pus pe poziții, n.tr.) doar așteptând timpul (sau, momentul, n.tr.) și sezonul (sau, anotimpul, n.tr.) potrivit ca el să apară. Ați fost avertizați, Copiii MEI. Ascundeți-vă puțin (timp, n.tr.). Când EU vă spun să vă mutați (posibil și, mișcați, n.tr.), nu puneți la întrebare (sau, nu contestați, n.tr.) de ce. Nu procrastinați (sau, nu lăsați pe mâine, sau, nu amânați, n.tr.) sau nu veți fi ținuți/ținute în siguranță și apoi veți veni la MINE și MĂ veți întreba de ce.

America(,) EU am rezervat ultima (sau, cea din urmă, n.tr.) judecată pentru tine. Tu te uiți (sau, urmărești, n.tr.) în jurul acestei lumi pe măsură ce iei o națiune după alta dar ochiul MEU este asupra ta. EU îți văd inima, inimile politicienilor, banii de sânge (tradus literal; expresie; banii plătiți în compensație familiilor oamenilor care au fost uciși; „blood money,” n.tr.) care sunt schimbați (posibil, între politicieni; „exchanged,” n.tr.), moartea soldaților, femeile și bărbații ei/ele mor în zadar (sau, degeaba, n.tr.), ei/ele suferă în zadar (sau, degeaba, n.tr.), căci ei/ele și-au jurat credința (sau, loialitatea; spunându-i jurământul de credință, n.tr.) unei Țări care nu MĂ reprezintă pe MINE. O, voi alte națiuni care ascultați acest Cuvânt, (să, n.tr.) nu gândiți (sau, să nu credeți, n.tr.) că sunteți într-o situație mai bună (sau, mai breze, n.tr.), căci din nou EU spun (că, n.tr.) EU ÎMI rezerv Judecățile, și proprii voștri profeți vorbesc, căci voi nu sunteți (deloc, n.tr.) mai bune (sau, mai breze, n.tr.), se face doar că America este mai îndrăzneață (tradus literal, mai curajoasă și mai încrezătoare; „bolder,” n.tr.) în ticăloșia lor (număr plural conform originalului, n.tr.). Căci (acești oameni, n.tr.) și-au pierdut frica de Creatorul lor, CEL Care i-a pus de o parte.

EU nu le vorbesc acest avertisment Copiilor MEI; EU nu-i ameninț pe Copiii MEI, cei/cele care sunt iubiții MEI/iubitele MELE, cei/cele care sunt Bebelușii (sau, Copilașii; „MY Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele și Selecții MEI/Selectele MELE (posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; „[MY] Elect,” n.tr.). Voi n-aveți nevoie (sau, nu e nevoie, sau, nu trebuie, n.tr.) să vă temeți de mânia Tatălui vostru atâta timp cât faceți (tradus literal, sunteți angajați/angajate în a face, n.tr.) ceea ce EU vă spun să faceți. EU vă voi ține în siguranță, EU vă voi ține ascunși/ascunse sub adăpostul aripilor MELE, acea ungere este cea în care intrați voi.

Orașul păcatului (în original, „the City of sin;” posibilă referire la Los Angeles; posibilă referire și la Las Vegas, cunoscut și sub numele de Sin City, n.tr.) este primul în care (intră, sau, va intra, n.tr.) mânie, să ia (sau, pentru că a luat, n.tr.) o mică cruce de pe sigiliu (sau, pecetea, sau, emblema, acestui oraș, n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) vă arată puterea bisericilor din acel Stat (California, n.tr.). Ele au o aparență (sau, o formă, sau, un simulacru; „a form,” n.tr.) a Evlaviei (în original, „Godliness,” n.tr.), nicio dorință de Evlavie, nicio Evlavie înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.). Cei/Cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt în acele Biserici acolo unde pastorii lor au rămas tăcuți/tăcute (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) și s-au uitat (sau, au urmărit cu privirea, n.tr.), nici măcar n-au oferit (ca pe o ofrandă; „offer up,” n.tr.) o rugăciune, nu i-au spus congregației să postească și să protesteze. Voi sunteți curve, voi sunteți curve în privirea MEA (sau, posibil, în ochii MEI, n.tr.), voi v-ați vândut pe voi înșivă/însevă celui mai înalt (sau, mare, n.tr.) preț(,) ce nu faceți (sau, posibil, ce n-ați face, n.tr.) voi pentru acel statut de scutire de taxe (bisericile sunt scutite de taxe prin lege în Statele Unite, n.tr.), care EU deja am profețit că va fi jupuit de la voi. O, dar voi doar tânjiți după ziua când puteți (sau, veți putea, n.tr.) continua să faceți (lucrurile, n.tr.) în felul vostru (sau, după voia voastră; în original, „your way,” n.tr.). EU le-am spus oamenilor să fugă (sau, să scape de acolo; cuvântul original, „to flee,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 2:13, Fuga în Egipt (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au plecat ei, un înger al DOMNULUI i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis, „Scoală-te, ia COPILUL şi pe mama LUI şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta COPILUL ca să-L omoare!””) precum și în alte momente când oamenii pioși înaintea lui DUMNEZEU primeau instrucțiuni să scape din situații periculoase, n.tr.) din aceste Biserici ale Babilonului. Dar încă (acești oameni, n.tr.) continuă să sprijine aceste Biserici, să-i răsfețe pe acești pastori, asigurându-se că au bogăția rezervată pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) ticăloși. (Acești oameni, n.tr.) nu sunt nimic mai mult decât încălzitori de strane și EU îi voi trage la răspundere, căci ei/ele n-au fugit (sau, scăpat de acolo, n.tr.), în loc de asta ei/ele continuă să sprijine lucrările satanei care este (număr singular conform originalului, n.tr.) o contrafacere înaintea MEA.

Astfel(,) America, EU profețesc prin această roabă căci ea este din America, deschide-ți gura larg pentru că cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care nu acceptă Sângele vărsat al lui YAHUSHUA ha MASHIACH, cu propriul vostru sânge EU vă voi îneca (până bolborosiți, n.tr.)! Și nu există nicio (singură; emfază în original, n.tr.) persoană care nu va putea să spună, când distrugerea vine în valuri, „Că eu îl/o cunosc pe acesta/aceasta sau acela/aceea care a murit.” EU te-am avertizat America, profeții tăi te-au avertizat. EU am proclamat avertisment după avertisment de la această roabă (cu, n.tr.) mulți ani înainte. Peste tot în jurul lumii (sau, în toată lumea, n.tr.) (oamenii, n.tr.) se roagă, „Ce are de spus acest Profet?” De câte ori trebuie EU să MĂ repet căci urechile tale (sau, voastre, n.tr.) sunt leneșe (în special, prin uzura timpului și faptul de a nu fi fost folosite, sau, de a nu fi fost folosite suficient; „dull,” n.tr.), ele sunt înceruite (sau, închise cu ceară, n.tr.), voi sunteți grei/grele de auz. Voi nici măcar nu v-ați supus la ceea ce EU am spus și totuși strigați (puternic, n.tr.), „Dă-mi nou!” (posibil, o nouă Sfântă Profeție, n.tr.) Aceasta este doar o mică mostră.

Acum EU vă dau o nouă avertizare. Pentru cei/cele care cred în venirea lui YAHUSHUA din nou, voi folosiți cuvântul răpire (în original, „rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.), prinderea (în văzduh, sau, de pe pământ, a Miresei lui YAHUSHUA; în original, „the catching away,” n.tr.) credincioșilor (sau, loialilor, sau, fidelilor; „faithful,” mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există, „believing,” n.tr.) MEI Femei și Bărbați și Copii. EU vă avertizez acum, PĂZIȚI-VĂ (sau, FERIȚI-VĂ; litere mari conform originalului, n.tr.) Copiii MEI de o RĂPIRE CONTRAFĂCUTĂ (litere mari conform originalului, n.tr.) născocită de cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) în care voi vă încredeți. Când (oamenii, n.tr.) spun (sau, vor spune, n.tr.)(,) „Iisus este aici” (sau, a sosit, n.tr.), când (oamenii, n.tr.) spun, „Iisus este acolo, vino și întâlnește-te cu noi acolo” (Matei 24:23-24; „Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Hristosul este aici!” sau „Este acolo!”, să nu credeţi! 24 Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei aleşi;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) Copiii MEI de HOLOGRAMA de pe cer, care va fi satana venind deghizat. Căci noi (în original, „new,” n.tr.) arme vă vor doborî (sau, omorî; sistematic; posibil și, decima, n.tr.). Pentru cei/cele care nu ascultă (sau, care de obicei nu ascultă, sau, refuză să asculte, n.tr.), pentru cei/cele care nu știu, ei/ele vor fi evaporați/evaporate, (acești oameni, n.tr.) nu vor fi nimic mai mult decât fum. Căci voi nu e nevoie să vă duceți în vreun loc pentru ca YAHUSHUA să vină, Fiul MEU va veni acolo unde sunteți.

Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) Copiii MEI de RĂPIREA (ÎN VĂZDUH, n.tr.) BLUE BEAM , care nu e nicio răpire (sau, nu e răpire, sau, prindere în văzduh, deloc, n.tr.), căci (ea, n.tr.) este rău (sau, malefic, n.tr.) fiind răpit (de pe pământ, n.tr.), când (acești oameni, n.tr.) gândeau (sau, credeau, n.tr.) că veneau să privească fața lui Iisus. EU am permis ca (acești oameni, n.tr.) să fie înșelați, căci dacă voi cu adevărat ați auzi de la MINE voi v-ați ști (sau, cunoaște, n.tr.) cuvântul (din Sfintele Scripturi, n.tr.), voi ați ști (că, n.tr.) înșiși/însele (sau, chiar și, n.tr.) cei selecți/cele selecte vor (urma să fie, sau, fi, n.tr.) înșelați/înșelate (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 24:24 și Marcu 13:22; Noua Traducere în Limba Română 2006 a ambelor versete este, „Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, pe cei aleşi;” posibilă referire, n.tr.). Acesta este planul, acesta este complotul dușmanului, doar pentru a vă arăta ce este răul (sau, maleficul, n.tr.). Nu toți (oamenii, n.tr.) care se adună (sau, se vor aduna, n.tr.) vor fi răi (sau, malefici, n.tr.), unii/unele doar n-au auzit avertismentele, unii/unele nu știu cum să-MI audă vocea, (și, n.tr.) astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU vă spun să-i/să le avertizați. Căci Fiul MEU cu adevărat (emfază în original; limbaj arhaic în original, n.tr.) vine dar diavolul încearcă să se ducă înainte, (și, n.tr.) astfel avertizați-i/avertizați-le. Testați Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) care vorbește (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Da, este adevărat că morții în MESIA vor învia, și voi care rămâneți veți fi prinși/prinse în văzduh să-L întâlniți pe Fiul MEU dar diavolul se duce (sau, o ia, n.tr.) înainte. Fiți avertizați/avertizate cei/cele cu urechi, ascultați, cei/cele cu ochi spirituali, vedeți (sau, uitați-vă, n.tr.), astfel încât să nu fiți păcăliți/păcălite atunci când această contrafacere încearcă să apară înaintea voastră (limbaj arhaic în original, n.tr.). (Atunci, n.tr.) când proprii voștri politicieni din jurul lumii se uită în sus la cer și spun, „Vine (sau, Este pe drum, n.tr.) un Dumnezeu (posibil și, Zeu, n.tr.) mai mare (sau, mai important, n.tr.) decât mine (sau, decât sunt eu, n.tr.),” (acești oameni, n.tr.) vor vedea apariții (sau, spirite, asemănătoare fantomelor; „apparitions,” n.tr.); da(,) ei/ele vor spune că văd nave spațiale. (Acest lucru, n.tr.) va ajunge la știrile voastre (în original, „news;” sau, va fi subiect de știri, n.tr.). Un extraterestru chiar va fi intervievat. Țineți minte Copiii MEI de unde vine asta, satana se duce înaintea (sau, posibil, I-o ia înainte, n.tr.) Fiului MEU.

Satana MĂ batjocorește în toate felurile (sau, modurile, n.tr.), cea mai mare (sau, importantă, sau, însemnată, n.tr.) batjocură este a încerca să MI-i fure (sau, să-i fure de la MINE, n.tr.) pe adevărații MEI Bebeluși (sau, Copilași, n.tr.), Mireasă, Aleși/Alese (în original, „Chosen Ones,” n.tr.) și Selecți/Selecte („Elect,” n.tr.). Iadul se revarsă (sau, este plin până la revărsare, n.tr.) și semnele vor surveni de la lava care va fi împroșcată din diverse părți ale acestei lumi. Pământul se cutremură și se zdruncină (posibil, reacționând la, n.tr.) mânia MEA (posibil, și, din cauza, sau, ca reacție la, mânia MEA, n.tr.), la apropierea (continuă a, n.tr.) adevăratului MEU Fiu(,) căci Mireasa MEA (cu adevărat; emfază și limbaj arhaic în original, n.tr.) știe că Mirele vine (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 25:6, Pilda Celor Zece Fecioare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) satana batjocorește și încearcă să se ducă înaintea (sau, să I-o ia înainte, n.tr.) Fiului MEU și să jupoaie orice și totul care este Sfânt din văzul oamenilor astfel încât (oamenii, n.tr.) să uite prețul pe care Fiul MEU l-a plătit. Căci YAHUSHUA ha MASHIACH este singurul vostru MESIA(,) este singura voastră Lumină călăuzitoare.

EU v-am avertizat pe cer, EU v-am dat (în, n.tr.) acest an semn după semn. EU v-am dat minunare și uimire atunci (sau, pe, n.tr.) când (posibil și, deoarece, n.tr.) comete au venit în (sau, de, n.tr.) diferite mărimi. Cât de puțini (oameni, n.tr.) s-au uitat în sus și au realizat (sau, și-au dat seama, n.tr.) că răscumpărarea se apropie (tradus literal, se trage pe sine mai aproape; în original, „draweth nigh;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 21:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” n.tr.). Dar pentru dușmanii MEI, judecată, judecată, judecată este tot ceea ce voi veți ști. Judecată asupra celor care au făcut foamete (originalul este la plural; „famines,” n.tr.) făcute de om. Judecată asupra celor care au creat afecțiunile, bolile și infirmitățile, judecată asupra celor care au poluat aerul cu afecțiuni, judecată asupra celor care pun otravă în mâncare și apă.

JUDECATĂ, JUDECATĂ, JUDECATĂ căci EU singur sunt Judecătorul Suprem și voi veți vedea că EU nu sunt un Dumnezeu de (sau, Care poate fi, sau, Care tolerează să fie, n.tr.) batjocorit (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; notă anterioară, n.tr.). Voi veți vedea ce le fac EU dușmanilor, celor care șed atât de bogați/bogate și pompoși/pompoase și le dau șut săracilor în praf.

JUDECATĂ, JUDECATĂ, JUDECATĂ atunci (sau, pe, n.tr.) când (posibil și, deoarece, n.tr.) EU vă forțez gura să se deschidă, să torn înăuntru mânia MEA. Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care strigă (puternic, n.tr.), „Sunt homosexual/homosexuală, sunt gay și sunt mândru/mândră.” Afecțiuni (sau, boli, n.tr.) vor veni asupra voastră, molimi (termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) vor veni asupra voastră, oameni vor fugi cu (sau, de, n.tr.) frică de la voi și voi vă veți ascunde și voi vă veți chirci (posibil, de frică, n.tr.) și voi veți striga (puternic, n.tr.), „Ucide-mă (posibil și, Ucideți-mă; număr nespecificat în original, n.tr.) căci această durere eu n-o mai pot suporta.”

JUDECATĂ, JUDECATĂ, JUDECATĂ nu doar în America ci în fiecare Națiune care M-a sfidat, în fiecare Oraș în fiecare Stat nu-MI pasă cât de mici sunteți, de la Oraș, la Rural la Suburbii, EU știu unde sunteți. EU vă voi găsi acolo.

JUDECATĂ! JUDECATĂ! JUDECATĂ! Pentru voi care sunteți drepți/drepte (sau, cinstiți/cinstite; cuvântul original, „righteous,” este derivat din cuvântul „righteousness,” folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” gen nespecificat în original, n.tr.) în Numele Fiului MEU această judecată nu se va apropia de voi (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 54:14; posibilă referire; pasajul se referă la Zion (Sion); Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Vei fi întemeiată în dreptate, / departe de tiranie, / căci nu vei avea de ce să te temi; / departe de teroare, / căci aceasta nu se va mai apropia de tine,” n.tr.). Voi veți privi (sau, urmări, n.tr.) și vă veți uita cu oroare, îi/le veți vedea pe cei/cele care voi știți că seceră Judecățile MELE fie ei/ele familie (sau, membri ai familiei, n.tr.), prieten sau oponent (sau, dușman, n.tr.). Exact așa cum EU am putut să-i protejez pe Copiii lui Israel de molimele (sau, urgiile, n.tr.) Egiptenilor așa o voi face din nou. Căci EU sunt Atotputernicul Judecător Viu, EU sunt Atotputernicul Creator Viu și EU voi secera Judecată, căci dușmanii MEI le vor purta (posibil, pe Judecățile lui DUMNEZEU, n.tr.) ca pe haine, ca pe (o, n.tr.) a doua piele (noțiune întâlnită des în Sfintele Profeții; posibilă referire la Psalmul 109:18, răsplata celor care acuză pe nedrept; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „A iubit blestemul; de el să aibă parte! (conform notelor ediției, sau, „de el a avut parte,” n.tr.) / Nu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el! (conform notelor ediției, sau, „aceasta stă departe de el,” n.tr.) / 18 A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină, / i-a intrat în pântece ca apa / şi în oase – ca untdelemnul. / 19 De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă / şi brâul cu care se încinge mereu! / 20 Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea DOMNULUI / şi a celor ce mă vorbesc de rău!” citat extins pentru context, n.tr.).

Întâi plâng și apoi MĂ supăr (sau, înfurii, n.tr.) și acum Copiii MEI ascundeți-vă pentru încă puțin (timp, n.tr.) căci al vostru ABBA („TATĂ” în Limba Ebraică, n.tr.) este foarte supărat (sau, furios, n.tr.). Dar nu pe voi micuții MEI/micuțele MELE, nu pe cei/cele care apelează la Fiul MEU, nu pe cei/cele care încearcă să facă cât pot ei/ele mai bine să aducă un zâmbet pe fața MEA și Fiul MEU (posibil, și a Fiului MEU; neclar în original, n.tr.). Nu pe cei/cele care spun(,) „O(,) ne e atât de rușine că facem parte din această rasă umană care-I aduce Tatălui nostru Ceresc așa disgrație (sau, rușine; sau, dezonoare; în original, „disgrace,” n.tr.).” EU vă mângâi (ușor, n.tr.) capetele, EU vă sărut frunțile, EU spun(,) „Ascundeți-vă Copiii MEI doar pentru încă puțin (timp; emfază conform originalului, n.tr.)” în timp ce Judecată vine asupra dușmanilor MEI. În jurul (sau, posibil, peste tot în jurul, n.tr.) acestei lumi de la mare (maritimă, n.tr.) la mare (maritimă, n.tr.), Judecată va veni asupra dușmanilor MEI (în original, „sea to sea;” posibilă referire și la un vers al cântecelor Americane patriotice, „America the Beautiful” („America Cea, sau, Cea Care Este, Frumoasă”) și „God Bless the USA” („DUMNEZEU să binecuvânteze SUA”) care descrie întinderea țării ca fiind „from sea to shining sea,” de la mare (strălucitoare) la mare strălucitoare – de la Oceanul Atlantic la cel Pacific; posibilă emfază în original că Judecata vine peste tot, dar în special în Statele Unite, n.tr.).

*******

Astfel a fost vorbit, astfel este scris pe 2 Iunie 2004 7:00 p.m. (seara, n.tr.)

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

www.amightywind.com
www.almightywind.com

VĂ RUGĂM ÎMPĂRTĂȘIȚI CU TOȚI (OAMENII, n.tr.) CĂRORA LE VA PĂSA (sau, cărora în mod obișnuit le pasă despre astfel de lucruri, n.tr.). NU VĂ ARUNCAȚI PERLELE ÎNAINTEA PORCILOR CARE VOR BATJOCORI! (sau, care în mod obișnuit batjocoresc; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:6, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu le daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu vă aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, şi apoi câinii să se întoarcă să vă sfâşie,” n.tr.)


* * * * * * *