Profeția 72

Planeta X

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

12 Iulie 2003

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

[Planeta va cauza Distrugere în Masă(,) Avertisment Profetic. Este aceasta Planeta X despre care avertizează (acum, sau, continuu; notă de traducere, n.tr.) atât de mulți (oameni, n.tr.)? Eu nu știu dacă este sau nu(,) nici nu știu datele științifice, dar eu (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) știu ce mi-a spus YAHUVEH și ungerea m-a lovit pe când scriam cele de mai jos.]

PROFEȚIA 72

Nesăbuit (sau, nebun, sau, aiurit, sau, lipsit de bun-simțul rațiunii, sau, prost; în original, „foolish;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le descrie pe fecioarele nesăbuite, n.tr.) omul să creadă că puteți folosi matematica pentru a calcula data la care EU, YAHUVEH(,) voi folosi o planetă în mânia MEA pentru a le cauza distrugere în masă dușmanilor MEI. Un cuvânt de avertisment profetic pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) bogați și puternici care gândesc (sau, cred, n.tr.) că vor fi în siguranță în orașele subterane pline de comorile voastre acumulate (sau, depozitate, n.tr.), delicatese de mâncare (sau, ale mâncării, n.tr.), etc. Orașele subterane pe care voi le-ați construit și încă le construiți (acum, sau, continuu, n.tr.) vor fi mormintele voastre acvatice (în original, „your watery tombs,” n.tr.) și voi veți muri cu comorile voastre de pământ (sau, de pe pământ, sau, pământești, n.tr.) și EU, YAHUVEH, am întârziat acea judecată pentru rugăciunile adevăraților credincioși (sau, oamenilor care cu adevărat cred; gen nespecificat în original; în original, „the true believers,” n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA, cei supuși/cele supuse, care umblă (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfinți/Sfinte înaintea MEA vor fi cruțați/cruțate și EU am avut milă până acum de dragul Copiilor MEI care apelează (puternic; sau, strigă, n.tr.) după mai mult timp pentru a ajunge la mai multe suflete pentru Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.).

Judecata este (sau, posibil, a fost, n.tr.) întârziată (sau, amânată, n.tr.) dar nu oprită și doar EU, YAHUVEH, singur, sunt CEL Care va calcula data (calendaristică; în original, „the date,” n.tr.) când mânia MEA lovește pământul. EU, YAHUVEH, am amânat judecata pentru a-i/a le buimăci (în original, „to confound,” care înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.) și face de rușine (sau, umili, n.tr.) pe cei/cele care au construit orașele subterane gândindu-se doar la ei înșiși/ele însele, dovedind că EU, YAHUVEH, singur este (persoană și număr conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) Judecător asupra a cine va trăi (sau, supraviețui, n.tr.) și cine va muri și cine va intra în Rai și cine se va duce în iad.

Amintiți-vă (posibil și, Țineți minte; că, n.tr.) EU, YAHUVEH, îi emit (sau, trimit, în special ca mesageri; „send forth,” n.tr.) pe Apostolii și Profeții MEI pentru a avertiza înainte ca EU să-MI trimit mânia (Sfintele Profeții citează des Amos 3:7 în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii,” n.tr.). Este alegerea voastră dacă ascultați și vă supuneți dar să știți asta, toți (oamenii, n.tr.) vor secera ceea ce au semănat(,) atât (sau, în aceeași măsură atât, n.tr.) sămânță bună cât și (în aceeași măsură, n.tr.) sămânță rea.”

SFÂRȘITUL AVERTISMENTULUI PROFETIC

Dat lui Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 12 Iulie 2003


* * * * * * *