Profeția 71

CEEA CE A FOST SIGILAT (PECETLUIT) ESTE ACUM REVELAT!

Dată Profetului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

1 Noiembrie 2003

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

EU l-am trimis pe Sfântul MEU Înger la această roabă acum luni de zile cu acest mesaj profetic. Pe când Sfântul MEU Înger i l-a dictat ei în timp ce stătea alături de patul ei, ea a scris (sau, notat; notă de traducere, n.tr.) acest Mesaj Profetic unde EU împărtășesc un secret încă nespus până acum. Îngerul MEU i-a spus ei că acum nu este momentul (sau, timpul, n.tr.) să elibereze acest mesaj(,) (mesajul, n.tr.) era pentru un moment (sau, timp, n.tr.) stabilit(,) acum este acel moment (sau, timp, n.tr.) pentru a revela ce era (sau, a fost, n.tr.) tăinuit (sau, ascuns; tradus literal, făcut să nu se poată vedea deloc; „concealed,” n.tr.)! EU ÎMI spun secretele Apostolilor și Profeților MEI și tuturor (oamenilor, n.tr.) care ascultă (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Amos 3:7; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii;” referință citată des în contexte similare în Sfintele Profeții, n.tr.).

(Eu am inclus multă Scriptură pentru a preda (sau, învăța oamenii, n.tr.) împreună cu cuvintele lui YAHUSHUA pe care EL le-a vorbit prin mine. Știu că persecuție va veni cu această nouă revelație dar vă rog țineți minte (posibil și, amintiți-vă, n.tr.) că eu sunt doar mesagerul mesajului și (că, n.tr.) eu de asemenea (sau, posibil, ca și voi, n.tr.) caut (acum, sau, continuu, n.tr.) mai multă revelație cu privire la ce înseamnă toate acestea. Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) mesagerul cu insultele voastre dar dacă o faceți eu știu că nu eu sunt cea (sau, persoana, n.tr.) pe care o persecutați ci Dumnezeul YAHUVEH și YAHUSHUA care mă unge (posibil și, ung; număr nespecificat în original, n.tr.) și mă emite (sau, trimite, în special ca mesager; posibil și trimit/emit, n.tr.) la atât Evreu cât și Gentil (tradus literal din original; „Gentile;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.).)

EU sunt YAHUVEH CEL Vechi de Zile (în original, „Ancient of Days,” tradus literal, „Anticul Zilelor,” n.tr.); cererea MEA (în special, insistentă, și, oficială, n.tr.) pentru Sfințenie nu s-a schimbat. EU, YAHUVEH(,) am fost răbdător dar nu mai pot fi răbdător multă vreme sau va trebui să-i (sau, să le, n.tr.) cer iertare Sodomei și Gomorei (Geneza 18:20-19:30; pasaj în Limba Română , n.tr.). O(,) rea (sau, malefică, n.tr.) și perversă generație de timp de sfârșit (în original, „Oh evil and perverse endtime generation;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 9:41; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA a răspuns, „O, generaţie necredincioasă şi pervertită! Până când voi mai fi cu voi şi vă voi mai suferi?”” n.tr.), voi nu puteți (hirotonisi; sau, posibil, declara sacru sau sfânt; „consecrate,” n.tr.) și cere Binecuvântările MELE asupra seminței (tradus literal; sau, posibil, seminției, n.tr.) satanei sau unui episcop hirotonisit din iad pe care EU îl voi vomita din gura MEA (Apocalipsa 3:16; „Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din Gura MEA!” referință citată în original, n.tr.). Biserică a Episcopalienilor (în original, „Church of the Episcopalians;” confesiune Protestantă Anglicană din Statele Unite, n.tr.) EU vă avertizez acum, celor care au acceptat (în special pasiv, fără a lua vreo poziție mental și nefăcând nimic pentru a opri aceste lucruri; în original, „condone,” n.tr.) acest rău, celor care n-au protestat mai întâi împotriva avortului și acum homosexualității, voi v-ați făcut patul cu Jezebel (sau, în Noua Traducere în Limba Română 2006, „Izabela;” prințesă Feniciană din secolul 9 înainte de Hristos; s-a căsătorit cu Ahab, prințul Israelului, dar a continuat să-l venereze pe falsul zeu Baal. A ordonat uciderea Profeților DUMNEZEULUI lui Israel, printre care și Sfântul Profet Ilie. Povestea ei este în 1 Regi 16, n.tr.) (Apocalipsa 2:20-23; „Însă ce am împotriva ta este că o laşi pe Izabela (conform notelor ediției, posibilă referire la 1 Regi 16:31-33 și 2 Regi 9:22, n.tr.), femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învăţătură şi să-i înşele pe robii MEI să se desfrâneze şi să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. 21 I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei. 22 O voi arunca la pat, iar peste cei ce comit adulter cu ea voi aduce un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei; 23 apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Şi toate bisericile vor şti că EU sunt CEL Care cercetez gândurile şi inimile şi că vă voi da fiecăruia după faptele voastre,” referință citată în original, n.tr.) și dacă nu fugiți de (sau, scăpați din, n.tr.) această biserică a Babilonului vă veți face patul în iad și Lacul de Foc.

Cuvântul MEU nu poate minți, cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) Sfinți au devenit mai Sfinți și cei răi (sau, malefici, n.tr.) au devenit mai răi (sau, malefici; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 22:11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel Sfânt să se Sfinţească şi mai departe!” n.tr.). Unde sunt (oamenii, n.tr.) cei Sfinți ai MEI să protesteze împotriva abominărilor păcătoase care ia (posibil, iau; număr singular conform originalului, n.tr.) loc nu doar în afara a ceea ce este precum (posibil, în cazul, n.tr.) Sodomei și Gomorei, ci acum acea aceeași abominare păcătoasă (emfază conform originalului; tradus literal, n.tr.) este înăuntrul clădirilor cu oameni care pretind că sunt Sfinți. Prin a permite stilul de viață păcătos pervers (sau, posibil, pervertit; în original, „perverted,” n.tr.) și alte abominări păcătoase, (prin, n.tr.) a nu-i mustra nici avertiza pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care iau parte la aceste abominări, voi ați primit (în special, cu brațele deschise, sau, cu bucurie, n.tr.) și invitat înăuntru spiritele (sau, duhurile, n.tr.) precum (posibil, în cazul, n.tr.) unei Sodome și Gomore în bisericile și templele voastre. Toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au făcut asta EU vă promit (solemn; sau, jur, n.tr.) (că, n.tr.) nu MĂ cunoașteți.

Voi care ați negat (tradus literal; sau, ați refuzat să recunoașteți adevărul sau existența a ceva de la DUMNEZEU; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri,” n.tr.), înlăturat Cele Zece Porunci ale MELE de asemenea numite Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.), voi ați stat de o parte (nefăcând nimic, n.tr.) și ați urmărit (sau, privit, n.tr.) fără protest pe (sau, atunci, n.tr.) când o tablă de piatră a fost înlăturată în Alabama fără a ridica o (singură, n.tr.) rugăciune de protest sau a plânge și a vă tângui sau a-l ajuta pe Judecătorul Roy Moore în vreun fel (Judecătorul Suprem al statului American Alabama; a finanțat construcția lângă tribunal a unui monument care celebra Cele Zece Porunci; colegii lui s-au revoltat și monumentul a fost înlăturat, iar judecătorul a fost apoi înlăturat din funcție, n.tr.). EU vă spun aceasta; VOI NICI MĂCAR NU MĂ CUNOAȘTEȚI (litere mari conform originalului, n.tr.)! EU am permis acest test așa cum i-am spus acestei roabe pentru a împlini această profeție în Ezechiel 9 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.). Cât de puțini (oameni, n.tr.) au protestat și protestează chiar și acum. Unde sunt milioanele din jurul lumii care ar trebui să-MI protejeze poruncile? Doar o rămășiță a făcut astfel.

Voi care ați negat (tradus literal; sau, ați refuzat să recunoașteți adevărul sau existența DOMNULUI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „33 Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) Numele MEU Sacru, Tora MEA și continuați să trăiți în păcat chiar dacă la un moment dat ați acceptat Sângele vărsat de iertare al Fiului MEU YAHUSHUA. Pentru că voi insistați să trăiți în cocină (sau, tradus literal, țarc, n.tr.) de porci (posibilă referire la Parabola Fiului Risipitor, Luca 15:11-32; după ce și-a irosit averea, fiul risipitor a ajuns să hrănească porci: „S-a dus şi s-a alipit de unul din cetăţenii acelei ţări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii (conform notelor ediției, lucru înjositor pentru un Evreu, deoarece porcii erau consideraţi animale necurate (Leviticul 11:7), n.tr.). 16 Ar fi dorit el să se sature din roşcovele pe care le mâncau porcii (sau, mâncarea porcilor, n.tr.), dar nu i le dădea nimeni! 17 Şi-a venit în fire şi şi-a zis: «Câţi angajaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! 18 Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: ‘Tată, am păcătuit împotriva Cerului (conform notelor ediției, sau, a lui DUMNEZEU; Numele lui DUMNEZEU era înlocuit de Evrei din pietate, n.tr.) şi înaintea ta 19 şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajaţii tăi!’»” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) și să-l slujiți pe satana, voi ați călcat (puternic; sau, strivit, n.tr.) Sângele vărsat și mila Fiului MEU YAHUSHUA sub picioarele voastre (Evrei 10:26-29; „Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, 27 ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui DUMNEZEU. 28 Oricine n-a ascultat de Legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe FIUL lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare Sângele Legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL Harului?!” referință citată în original, n.tr.). Nu mai este (sau, există, n.tr.) nicio iertare, știind că este greșit și (posibil, pentru că ați, n.tr.) urmărit, ascultat(,) sau luat parte din (sau, la; sau, v-ați luat partea din, n.tr.) aceste abominări păcătoase pe care EU le urăsc. EU le vorbesc acest avertisment celor care pretind că sunt ai MEI/ale MELE(,) nu păgânilor care nu știu mai mult (sau, tradus literal, mai bine; „don’t know any better,” n.tr.). JUDECATA ÎNCEPE LA (posibil și, CU, n.tr.) CASA LUI EU, YAHUVEH! (1 Petru 4:17; „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” referință citată în original, n.tr.)

EU îi mustru pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care nu s-au rugat la același Dumnezeu YAHUVEH Care a făcut să plouă (asupra pământului, n.tr.) cu foc și pucioasă (sau, sulf, n.tr.) pe aceleași (sau, asupra acelorași, n.tr.) păcate precum (posibil, în cazul, n.tr.) Sodomei și Gomorei. Voi nu v-ați rugat ca EU, YAHUVEH, să MĂ răzbun din Rai asupra sămânței (tradus literal; sau, seminției, n.tr.) satanei așa cum este făcut (sau, se face, n.tr.) din nou (Psalm 94:1; „O, DUMNEZEU al răzbunărilor! O, DOAMNE! / O, DUMNEZEU al răzbunărilor, străluceşte TU!” referință citată în original, n.tr.) (Romani 12:19; „Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc Mâniei lui DUMNEZEU, pentru că este scris: „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti! zice DOMNUL (conform notelor ediției, referire la Deuteronom 32:35, n.tr.)”” referință citată în original, n.tr.). EU, YAHUVEH, nu sunt orb sau surd! EU, YAHUVEH, sunt Același Creator și Iubitul MEU Fiu este același MESIA, NOI suntem același Dumnezeu Ieri (literă mare conform originalului, n.tr.), astăzi, și pentru totdeauna. NOI nu NE conformăm imaginii omului (sau, chipului omului; limbaj similar cu cel original („man’s image”), „in HIS OWN Image,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „chip;” „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat,” n.tr.) sau doctrinelor făcute de om nici ideii omului a ce este păcatul. EU, YAHUVEH, sunt Sfânt și EU cer (puternic; posibil și, oficial, n.tr.) Sfințenie de la cei/cele care pretind că-MI aparțin MIE și Fiului MEU YAHUSHUA. EU cer (puternic; posibil și, oficial, n.tr.) Sfințenie de la toți cei (sau, toți oamenii, n.tr.) care spun (că, n.tr.) „Sunt spălați în Sângele vărsat al Fiului MEU YAHUSHUA.”

YAHUSHUA a fost dat ca (sau, drept, n.tr.) miel sacrificial lipsit de defect (sau, cusur, n.tr.) pentru a spăla (complet de la, sau, de pe, om, n.tr.) păcatele omului; și totuși acum acești oameni care au revendicat acel Sânge, acum fac abominări păcătoase, chiar (și, n.tr.) rău (sau, malefic, n.tr.) în spatele amvoanelor (Evrei 6:4-7; „Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat darul ceresc, au devenit părtaşi ai DUHULUI SFÂNT 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui DUMNEZEU şi puterile veacului care va să vină, 6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei ÎL răstignesc din nou pe FIUL lui DUMNEZEU şi-L fac de ocară. 7 Când pământul absoarbe ploaia care, deseori, cade pe el şi dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primeşte binecuvântarea de la DUMNEZEU,” referință citată în original, n.tr.) dovedind că nu sunt ai (posibil și, de-ai, n.tr.) MEI nici ai (sau, de-ai, n.tr.) lui YAHUSHUA ci sunt sămânța (sau, seminția, n.tr.) satanei. Există aceia (sau, unii oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt instigatori la război, ei/ele se încântă (sau, le face mare plăcere, sau, savurează, n.tr.) și se mândresc cu a vărsa sânge nevinovat de dragul lăcomiei, bogăției, terenurilor (sau, pământurilor; posibil și, țărilor; „lands,” n.tr.) și prosperității. Aceștia/Acestea și ei/ele (de asemenea, n.tr.) sunt sămânța (sau, seminția, n.tr.) satanei. EU vă întreb, „Care este prețul petrolului?” „Care este prețul și valoarea unei vieți?” (Matei 6:26; „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu adună în hambare. Şi totuşi TATĂL vostru CEL Ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi decât ele?” referință citată în original, n.tr.)

Voi care faceți aceste lucruri sau acceptați (mai ales pasiv, ignorând și nepedepsind în mod intenționat, n.tr.) asta sau rămâneți tăcuți/tăcute prin a nu protesta sau a vă ruga împotriva acestor abominări păcătoase sunteți lași/lașe și vă veți face sălașul în iad și înota etern în Lacul de Foc cu adevăratul vostru tată(,) satana. Căci voi ați ales să-l urmați pe satana, l-ați crezut pe satana, v-ați supus satanei și i-ați înșelat pe alții (sau, pe alți oameni, n.tr.), și astfel veți secera răscumpărarea satanei.

Jale (sau, vai, n.tr.) de America. EU am avertizat prin această roabă în avertismente profetice în trecut că America urma să ardă (sau, va arde, n.tr.) dacă nu se căiește. EU, YAHUVEH, sunt un Dumnezeu al Focului care Consumă (sau, Arde complet, n.tr.) (Deuteronom 4:24; „Căci DOMNUL, DUMNEZEUL vostru, este un foc mistuitor şi un DUMNEZEU gelos,” referință citată în original, n.tr.) respirația (sau, suflarea, n.tr.) MEA este plină de furie arzătoare (sau, care arde, n.tr.) care ține (sau, menține, n.tr.) iadul un infern, acea furie s-a acumulat (fiind reprimată, n.tr.) pentru mult prea mult timp (Apocalipsa 18:2-24; pasaj în Limba Română , n.tr.). Cu toate acestea (cu mâhnire, preocupare, și ușoară oboseală, spun că; în original, „Alas,” n.tr.) cu cât mai multă milă EU arăt și cu cât mai mult timp dau să vă căiți (sau, să se căiască lumea, n.tr.), cu atât mai mult această lume a devenit plină de nesfințenie, perversiuni, abominări și ne-căință (tradus literal; în original, „un-repentance,” n.tr.). Unde sunt cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se numesc pe sine Sfinți/Sfinte? Unde sunt mijlocitorii și războinicii rugăciunii (sau, în rugăciune, n.tr.)? De ce nu protestează, mustră și avertizează (acum, sau, continuu, n.tr.) cei/cele care vorbesc cuvintele MELE din vechime și (din timpul, n.tr.) nou (în original, „MY words of old and new,” n.tr.)? EU am o rămășiță care o fac dar o(,) atât de puțini (oameni, n.tr.) (Zefania (sau, Țefania, n.tr.) 3:13; „Rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nedreptatea; / aceştia nu vor mai spune minciuni / şi în gura lor nu se va mai găsi / o limbă înşelătoare. / Ei vor găsi păşune, se vor odihni / şi nimeni nu-i va mai îngrozi,” referință citată în original, n.tr.) (Amos 5:15; „Urâţi răul, iubiţi binele / și statorniciţi dreptatea la poarta cetăţii! / Poate că DOMNUL, DUMNEZEUL OŞTIRILOR, va arăta bunăvoinţă / faţă de rămăşiţa lui Iosif,” referință citată în original, n.tr.)

Voi care vă adunați împreună să vedeți (sau, priviți; atent, n.tr.) un bătrân bolnav plin de demoni și el este sub mânia MEA căci el fură Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA și-i încurajează pe oameni să-l venereze pe el, să se încline (sau, să facă reverență, recunoscându-i autoritatea, n.tr.) în fața lui, să-i sărute mâna, o mână făcută din simplu praf (sau, țărână, n.tr.) și să se încline în fața simplilor idoli. Milioane (îl, n.tr.) ascultă și se străduiesc să i se supună unuia care se numește pe sine papă. Voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă Catolici EU vă poruncesc acum, fugiți (sau, scăpați; de, sau, din; în original, „flee;” același verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 2:13, Fuga în Egipt (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au plecat ei, un înger al DOMNULUI i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis, „Scoală-te, ia COPILUL şi pe mama LUI şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta COPILUL ca să-L omoare!””) precum și în alte momente când oamenilor pioși înaintea lui DUMNEZEU primeau instrucțiuni să scape din situații periculoase, n.tr.) bisericile Babilonului. Poruncile MELE (din, n.tr.) Tora în mod limpede (sau, simplu, sau, clar; în original, „plainly,” n.tr.) afirmă, „Să nu ai (sau, să nu aveți; număr nespecificat în original, n.tr.) alți dumnezei (sau, zei; tradus literal, sau, vreun alt dumnezeu, sau, zeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „gods,” n.tr.) înaintea MEA (tradus literal; „before ME;” sau, care să fie mai importanți pentru voi decât MINE, n.tr.)(Exodul 20:3; „Să nu ai alţi dumnezei în afară de MINE!” referință citată în original, n.tr.). Cine este Creatorul vostru și totuși câți (oameni, n.tr.) au făcut asta. Voi vă numiți pe sine înșivă/însevă ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) și totuși nici măcar nu MĂ cunoașteți dacă nu fugiți (sau, nu scăpați de acolo, n.tr.), iad și Lacul de foc este ceea ce veți vedea.

Nu fiți înșelați/înșelate(,) EU știu cine sunt oile MELE și cine sunt (de-)ai/(de-)ale sămânței (sau, seminției, n.tr.) satanei, de asemenea numiți/numite caprele. Oile MELE se hrănesc doar unde Bunul Păstor YAHUSHUA le conduce la pășuni verzi. Caprele satanei, sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui va mânca (tradus literal; sau, în mod obișnuit mănâncă, n.tr.) orice, înghite orice doctrine false sau minciuni.

Satana își seamănă propria lui sămânță (sau, seminție, n.tr.) de revoltă și nesupunere (posibil și, a revoltei și nesupunerii, n.tr.) în capre sfidând tot ceea ce este Sfânt, sfindând tot ceea ce este adevăr, răsucind (sau, contorsionând, n.tr.) Sfintele MELE Scripturi pentru a le conforma perversiunilor răsucite (sau, contorsionate; tradus literal; de asemenea și expresie, anormale în mod nesănătos și neplăcut, n.tr.) ale omului, argumentând împotriva (în special, pentru a dovedi că ceva este fals, n.tr.), respingând și rescriind ale MELE Tora și ordine. Sămânța (sau, seminția, n.tr.) satanei face (acum, sau, continuu, n.tr.) aceleași păcate care erau la început chiar înainte de întemeierea (tradus literal, punerea fundației; „foundation,” n.tr.) pământului când sufletele voastre s-au format în Rai.

EU, YAHUVEH, Care am creat sufletele voastre știam cine MĂ va urma, iubi, MI se va supune și-MI va fi loial/loială (Ieremia 1:4-5; „Cuvântul DOMNULUI a venit la mine şi mi-a zis, / 5 „Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam (conform notelor ediției, sau, te-am ales, n.tr.), / şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte / şi te făcusem profet al neamurilor,”” referință citată în original, n.tr.). EU, YAHUVEH, știam cine va urma în revoltă și pofti (la; și, în același timp, MĂ va invidia pentru, n.tr.) autoritatea și stăpânirea MEA (Ioan 17:12; „Când eram cu ei (referire la Sfinții Apostoli, n.tr.), îi păzeam EU în Numele TĂU, pe care MI L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 41:9 sau Proverbe 24:22, n.tr.),” referință citată în original, n.tr.). Așa cum satana s-a luptat să fie dumnezeu înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) lumii, (Isaia 14:12-15; „Cum ai căzut din ceruri, / luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! / Cum ai fost doborât la pământ, / tu, asupritorul neamurilor! / 13 Tu ai zis în inima ta: / ‘Mă voi înălţa la cer; / îmi voi ridica tronul / mai presus de stelele lui DUMNEZEU! / Voi şedea pe muntele adunării, / pe înălţimile din nord! (conform notelor ediției, sau, „adunării, / în nordul îndepărtat; sau: pe înălţimile Ţafonului (canaaniţii credeau că acest munte este locuinţa şi locul de întâlnire al zeilor, asemenea Muntelui Olimp la Greci),” n.tr.) / 14 Mă voi înălţa deasupra norilor, / şi mă voi face asemenea CELUI PREAÎNALT!’ / 15 Dar ai fost coborât în Locuinţa Morţilor, / în adâncimile gropii,” referință citată în original, n.tr.) el și-a convins sămânța (sau, seminția, n.tr.) acum că (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt fiii manifestați ai lui Dumnezeu (în original, „the manifested sons of God,” n.tr.), egali cu YAHUSHUA în toate modurile. Ca nu (cumva, n.tr.) să uite cineva (sau, vreunul/vreuna, n.tr.) că doar prin Numele și Sângele vărsat al lui YAHUSHUA poate cineva (sau, vreun om, n.tr.) să aibă acces la EU, YAHUVEH. Câți (oameni, n.tr.) au fost înșelați căci ei/ele uită că EU i-am altoit înăutru pe toți cei/toate cele pe care EU îi/le numesc Sfinți/Sfinte acum (gen nespecificat în original, n.tr.) (Romani 11:13-36; pasaj în Limba Română ; referință citată în original, n.tr.). Căci toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) au păcătuit și nu s-au ridicat la înălțimea Gloriei (sau, Slavei, n.tr.) lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), cu excepția unuia (sau, unei persoane; în original, „one,” n.tr.), Numele LUI este YAHUSHUA (tradus literal din original; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 3:23, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui DUMNEZEU. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin Harul LUI, prin răscumpărarea care este în YAHUSHUA HA MASHIACH,” n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) este doar datorită a Ioan 3:15-21 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

Toate sufletele care L-au trădat pe EU, YAHUVEH, în bătălia de dinaintea întemeierii (sau, punerii fundației, n.tr.) pământului, L-au și ÎL vor trăda pe EU, YAHUVEH, din nou (pronume la Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.). Acesta este modul în care EU, YAHUVEH, am predestinat și preștiut (sau, precunoscut, n.tr.) ale căror nume urmau (sau, urmează, n.tr.) să se găsească sau să nu se găsească în Cartea Mielului A Vieții (Apocalipsa 17:8; „Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea urmează să se ridice din Adânc şi va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii, se vor mira văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni,” referință citată în original, n.tr.). Când cele 3 cărți sunt deschise(,) unde se va găsi (sau, va fi găsit, n.tr.) numele vostru? Va fi el în cartea răscumpărării (sau, mântuirii; în original, „redemption,” n.tr.), cartea celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) șterși (complet; în special, printr-o pată de cerneală asupra numelui lor; „blotted out;” Exodul 32:32-33; „„Dar acum, TE rog, iartă-le păcatul! Dacă nu, şterge-mă din cartea pe care ai scris-o.” 33 „Pe acela care a păcătuit împotriva MEA îl voi şterge din Cartea MEA, i-a răspuns DOMNUL lui Moise,” referință citată în original, n.tr.) (Apocalipsa 3:5; „Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea TATĂLUI MEU şi înaintea îngerilor LUI,” referință citată în original, n.tr.) sau (în, n.tr.) cartea damnaților? Acum voi puteți înțelege (tradus literal; sau, posibil, înțelegeți, n.tr.) Sfânta MEA Scriptură care spune(,) „Voi cu toții vă lucrați (complet, până terminați sau rezolvați; sau, duceți la bun sfârșit, n.tr.) propria voastră mântuire cu frică și cu tremur” (Filipeni 2:12; „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur,” referință citată în original, n.tr.).

Reîncarnarea este o minciună (de-)a tatălui (sau, de la tatăl, n.tr.) tuturor minciunilor (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 8:44; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru! El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbeşte din ale lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii!” n.tr.). Voi nu muriți și vă tot întoarceți înapoi pe pământ în alte vieți până când sunteți potriviți/potrivite pentru Rai. Așa cum spun Sfintele Scripturi(,) „omul este stabilit (sau, hotărât oficial, n.tr.) ca o dată să moară și apoi judecata” (Evrei 9:27; „Aşa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata;” referință citată în original, n.tr.). Fiecare suflet deja a făcut acea alegere înainte ca fundația (sau, temelia, n.tr.) pământului să fie formată (sau, posibil, modelată, n.tr.). Dacă loialitatea voastră (sau, jurământul vostru de credință, sau, de supunere, n.tr.) a fost către EU, YAHUVEH, sau către satana(,) tatăl tuturor minciunilor. Prima minciună pe care satana a spus-o a fost că satana va (sau, ar, n.tr.) deveni precum EU, YAHUVEH, și va (sau, ar, n.tr.) avea autoritatea MEA. 1/3 (fracție conform originalului; o treime, n.tr.) dintre toți îngerii au crezut această minciună împreună cu mulțimi de suflete care au ales o parte (sau alta a conflictului, n.tr.). Căci în fiecare suflet EU le-am dat lor darul voinței libere (sau, proprii; în original, „free will,” n.tr.) (Apocalipsa 12:4-9; „În cer s-a văzut un alt semn: iată că un balaur mare, roşu, cu şapte capete şi zece coarne, având pe capete şapte diademe, 4 a târât cu coada lui a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca, atunci când copilul se va naşte, să-l mănânce. 5 Ea a născut un fiu, un băiat, care are să conducă toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la DUMNEZEU, la tronul SĂU. 6 Iar femeia a fugit în deşert, unde avea un loc pregătit de DUMNEZEU, pentru ca acolo să poată fi hrănită timp de o mie două sute şaizeci de zile (conform notelor ediției, „patruzeci şi două de luni sau trei ani şi jumătate,” n.tr.). 7 În cer a avut loc un război. Mihail şi îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul şi îngerii lui s-au războit şi ei, 8 dar nu au putut învinge şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui,” referință citată în original, n.tr.).

Așa cum (posibil și, atunci când; posibil și, deoarece, n.tr.) EU l-am judecat pe satana al cărui nume era Lucifer, EU de asemenea am judecat și condamnat și înmânat sentințele nu doar lui Lucifer cât și tuturor îngerilor lui căzuți și tuturor sufletelor care L-au (posibil și, NE-au; număr nespecificat în original, n.tr.) trădat pe EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA. Pe sufletele care I-au fost loiale lui EU, YAHUVEH, înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului precum și sufletele care L-au trădat pe EU, YAHUVEH, EU le trimit pe pământ prin sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Adam și a Evei. Satana a fost și el de asemenea azvârlit (posibil, din Rai, n.tr.). Satana din nou a căutat să întoarcă creațiile MELE împotriva MEA, atât om cât și animal (posibil și, expresie; pe oricine, n.tr.). Din nou Copiii MEI s-au nesupus și s-au revoltat împotriva Tatălui lor iubitor. Motivația satanei a fost a-L provoca pe EU, YAHUVEH, la o așa furie (violentă; sau, acces de furie, n.tr.) (încât, n.tr.) să distrug ceea ce EU, YAHUVEH, și Fiul MEU YAHUSHUA am creat într-un mod atât de iubitor, dar în loc de asta, după căderea lui Adam și a Evei(,) propriul MEU Fiu iubit YAHUSHUA S-a oferit pe SINE drept răscumpărător (sau, mântuitor; în original, „redeemer,” n.tr.), să se nască drept om (sau, ființă umană; în original, „as a human,” n.tr.) creată doar de către EU, YAHUVEH(,) în mod supranatural.

YAHUSHUA a devenit precum un Al Doilea Adam cu carne și sânge (sau, cu natură umană completă; expresie; „flesh and blood,” n.tr.), dar pe când (sau, de unde, n.tr.) Adam a adus păcat în lume, SFÂNTUL MEU SÂNGE ÎN YAHUSHUA a spălat (complet, n.tr.) păcatele și dorința de a păcătui de pe toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au acceptat Darul MEU (pe care, n.tr.) EU, YAHUVEH, L-am dat la Calvar. Doar sufletele de dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului, care I-au fost loiale lui EU, YAHUVEH și YAHUSHUA atunci, voi accepta, iubi, se vor supune, se vor lupta împotriva nesfințeniei și se vor lupta cu satana și toate aceste abominări acum.

Sufletelor care au fost create înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului care l-au urmat pe Lucifer în revoltă împotriva lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA și Oștirea MEA de Sfinți Îngeri (Apocalipsa 12:9; „Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui,” referință citată în original, n.tr.), le-a fost dată o alegere (sau, de ales, n.tr.) în acel moment înainte de întemeierea pământului, dar când s-au născut pe pământ alegerea acelor suflete erau deja făcute (neconcordanță de număr conform originalului, n.tr.). Sufletele care l-au urmat pe Lucifer atunci n-au nicio alegere (sau, posibil, n-au de ales, n.tr.) în afară de a-l urma pe satana din nou pe pământ și a secera ceea ce satana a semănat. Aceasta este judecata omului.

Mântuirea era deja pre-destinată. Destrăbălații (sau, nemernicii, n.tr.) vor rămâne destrăbălați (sau, nemernici, n.tr.) pentru eternitate. Ieremia 6:27-30 („Te făcusem un examinator (conform notelor de subsol ale ediției, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat,” n.tr.) afirmă clar (că, n.tr.) EU, YAHUVEH, îi (de)numesc (pe acești oameni, n.tr.) argint respins, ei/ele sunt precum zgura de metal (tradus literal, deșeul care se formează atunci când sunt prelucrate metalele; „dross,” n.tr.) sau plumbul, greutate moartă (expresie; sau, povară grea sau opresivă; „dead weight,” n.tr.). Sufletele care nu L-au venerat și slujit pe EU, YAHUVEH, înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului nu vor avea nicio dorință să-L slujească pe EU, YAHUVEH, pe pământ.

Exact așa cum faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.)(,) deși i s-a dat o șansă în repetate rânduri nu s-a putut căi și întoarce de la rău pentru că EU, YAHUVEH, i-am întărit inima deoarece (posibil și, atunci când, n.tr.) sufletul lui M-a trădat înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului (Exodul 7:13; „Inima lui Faraon s-a împietrit, astfel că el nu i-a ascultat pe cei doi, după cum zisese DOMNUL,” referință citată în original, n.tr.). Acum voi puteți înțelege de ce pe Iacov EU l-am iubit și pe Esau EU l-am urât (Romani 9:13; „Aşa cum este scris, „Pe Iacov l-am iubit, / dar pe Esau l-am urât (conform notelor ediției, „adică, „Pe Iacov l-am ales, / dar pe Esau l-am respins; vezi Maleahi 1:2, 3,” n.tr.),”” Maleahi 1:3, „Şi totuşi pe Iacov l-am iubit, 3 dar pe Esau l-am urât! I-am prefăcut munţii într-o pustietate, iar moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie;” referințe citate în original, n.tr.) împreună cu Goliat, Ahab, Jezebel (sau, Izabela; notă anterioară, n.tr.), Iuda, Anania și Safira (Faptele Apostolilor 5:1-10; pasaj în Limba Română , n.tr.) doar pentru a da exemple de cine au fost născuți/născute (tradus literal; sau, s-au născut, n.tr.) pentru distrugere. Decizia pe care (acești oameni, n.tr.) au făcut-o pe pământ era deja făcută în Rai când bătălia binelului versus rău (sau, malefic, n.tr.) a fost prima dată luptată. Acea decizie a fiecărui suflet care se naște pe pământ se naște în fiecare bebeluș născut pe pământ.

Voi mergeți (sau, umblați, n.tr.) deasupra iadului și deși iadul a fost creat pentru satana și îngerii lui care s-au revoltat împotriva lui EU, YAHUVEH (Matei 25:41; „Apoi le va zice celor din stânga, „Plecaţi de la MINE, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit pentru diavolul şi pentru îngerii lui!”” referință citată în original, n.tr.)(,) EU, YAHUVEH, Creatorul sufletelor voastre(,) deja știam dacă voi veți (sau, urma să, n.tr.) vă alăturați acestora în iad (2 Petru 2:2-10; citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.) și dacă vă veți face reședința în Lacul de Foc cu satana, falsul profet, și (cel care este; articol intraductibil, n.tr.) anti mesia (Apocalipsa 19:20; „Fiara a fost prinsă, şi, împreună cu ea, şi profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă,” referință citată în original, n.tr.) (Apocalipsa 21:8; „Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua,” referință citată în original, n.tr.) și toată din sămânța (posibil și, seminția; sau, întreaga sămânță, sau, seminție, a, n.tr.) satanei care l-a urmat pe satana înainte de întemeierea (tradus literal, punerea fundației, n.tr.) pământului. Niciun (singur; emfază în original, n.tr.) suflet care a fost creat de la întemeierea (tradus literal, punerea fundației, n.tr.) pământului ale căror nume sunt deja înregistrate în Rai nu vor fi pierdute exact așa cum YAHUSHUA a afirmat în Sfintele Scripturi.

Oricine care nu-L recunoaște pe YAHUSHUA drept Dumnezeu/MESIA singurul Fiu născut al lui YAHUVEH Dumnezeul Tată Creatorul totului (și, al tuturor; posibil și, a orice; nespecificat în original; „of all,” n.tr.), a luat acea decizie înainte de întemeierea (tradus literal, punerea fundației, n.tr.) pământului și mintea și inimile lor nu pot fi schimbate (sau, nu se pot schimba; tradus literal; expresie; sau, acești oameni nu pot fi făcuți să se răzgândească, fie la nivel mintal fie al inimii, n.tr.). Indiferent de ce religie pretindeți (sau, revendicați, ca fiind a voastră, n.tr.), doar sufletele care nu L-au trădat pe Fiul MEU YAHUSHUA și EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului vor fi salvate (sau, mântuite; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.) de iad și Lacul de Foc. Toate celelalte (suflete, n.tr.) sunt nemernice (sau, fără principii (morale); sau, ticăloase, sau, desfrânate; în Calvinism, termenul original, „reprobate,” înseamnă și un om predestinat damnării și nu mântuirii, n.tr.) și vor împărtăși aceeași soartă sau sunt deja în iad. ACUM (litere mari conform originalului, n.tr.) este momentul mântuirii.

Pe măsură ce citiți aceasta există o ungere deosebită de oricare alta pe care EU, YAHUVEH, i-am dat-o cuiva (sau, vreunei persoane; gen nespecificat în original, n.tr.) până acum. Citiți aceasta cu voce tare și solzii (termenul original se folosește pentru solzii de pește; „scales,” n.tr.) vor cădea de la ochii voștri, (din punct de vedere, n.tr.) spiritual urechile voastre surde vor fi deschise. Voi nu veți mai putea avea o formă (sau, aparență, n.tr.) a Evlaviei (sau, Pietății; literă mare conform originalului, n.tr.) cu nicio Evlavie înăuntru (sau, înăuntrul vostru; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5, „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” citat extins pentru context; referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), înșelându-i pe alții (sau, pe alți oameni, n.tr.), dacă-L auziți pe EU, YAHUVEH, și credeți acest mesaj profetic. Decizia pe care ați făcut-o înainte să vă nașteți pe pământ va fi manifestată înaintea tuturor (sau, posibil, a totului; în original, „before all,” n.tr.). Acesta este un avertisment pentru toți (oamenii, n.tr.)(,) buni și răi (sau, malefici; „evil,” n.tr.).

Sufletele care erau în bătălia de dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului care au început să lupte de partea Sfințeniei împotriva lui Lucifer și tremii lui de îngeri și apoi le-au permis minciunilor lui Lucifer să le penetreze sufletele, și ele (de asemenea, n.tr.) L-au trădat pe EU, YAHUVEH (Apocalipsa 13-8; „Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat (conform notelor ediției, sau, „ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii,” n.tr.),” referință citată în original, n.tr.).

(Aceste suflete, n.tr.) acum plătesc prețul căci numele lor sunt scrise în cartea celor șterși (în special, prin a face o pată de cerneală asupra numelor lor; „the book of the blotted out,” n.tr.), trădători (mai, n.tr.) întâi în Rai și acum pe pământ. Acești oameni încep prin a-L (posibil și, a NE; număr nespecificat în original, n.tr.) urma pe EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA(,) a crede Biblia, a li se supune Ordinelor MELE (în original, „Commands;” cuvânt diferit de cel folosit pentru Cele Zece Porunci, „Commandments,” n.tr.), (a i se supune, n.tr.) alei MELE Tora(,) și apoi (părăsesc, sau, lasă în urmă, n.tr.) tot ceea ce este Sfânt. Aceste suflete au fost formate (sau, structurate, sau, modelate, n.tr.) și puse într-un corp uman și sunt condamnate (sau, literal, au primit sentința distrugerii, n.tr.) să secere răsplata satanei a iadului (sau, răsplata care este iadul, n.tr.) și Lacul de Foc.

Toată lumea care citiți asta acum auziți asta, EU, YAHUVEH, vă poruncesc să împărtășiți aceasta cu toți oamenii pe care-i cunoașteți, pentru a-i liniști (sau, posibil, să-i liniștiți, n.tr.) (în special, de îndoielile și temerile lor, n.tr.), nicio (singură; emfază în original; „not one,” n.tr.) persoană al cărei nume este scris în Cartea Mielului A Vieții nu va venera fiara nici accepta Semnul Fiarei! (Apocalipsa 13:15-17; „I-a fost dat să dea suflare imaginii fiarei, pentru ca imaginea fiarei să şi vorbească şi totodată să facă ca toţi care nu se închină imaginii fiarei să fie omorâţi. 16 Ea a făcut ca la toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei,” referință citată în original, n.tr.) Pe nicio (singură; emfază în original, n.tr.) persoană n-o voi pierde EU, YAHUVEH, satanei și regatului lui. Nici pe vreunii (oameni, n.tr.) care I-au fost loiali lui EU, YAHUVEH, și Fiului MEU YAHUSHUA în acea mare (sau, însemnată, sau, importantă; „great,” n.tr.) bătălie dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului nu se vor duce în iad sau Lacul de Foc. Exact așa cum EU(,) YAHUVEH L-am trimis pe Fiul MEU YAHUSHUA să-i salveze (sau, mântuie; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; sau, pentru a-i salva sau mântui, n.tr.) pe iubiții MEI copii de păcatul adus în ființă (sau, făcut să se manifeste, sau, cauzat, n.tr.) de Adam și Eva. EU, YAHUVEH, încă o dată ÎL voi trimite pe Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA să-i salveze (sau, mântuie, n.tr.) pe Loialii MEI Sfinți Copii. Uitați-vă în sus copii, deși lumea derâde (arogant, sau, sfidător, n.tr.) și batjocorește(,) cu adevărat răscumpărarea voastră se apropie (Luca 21:28; „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” referință citată în original, n.tr.).

Iubiților/Iubitelor (gen nespecificat în original; „Beloved Ones,” n.tr.), această lume nu este casa voastră (sau, nu este acasă pentru voi; „home,” n.tr.). Voi sunteți doar călători/călătoare (gen nespecificat în original, n.tr.) trecând prin ea. Vilele (în original, „mansions,” n.tr.), comorile, și răsplățile voastre vă așteaptă în Rai. Nu depozitați (sau, înmagazinați, n.tr.) comori pământești pe care nu le puteți lua cu voi, ci înmagazinați-le (sau, depozitați-le, n.tr.) în Rai, lăsați (tradus literal; posibil și, fie; posibil dublu-sens, n.tr.) ca magaziile (sau, depozitele, n.tr.) voastre să fie pline în Rai (Matei 6:19-20; „Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde le distrug moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii, 20 ci adunaţi-vă comori în cer, unde nu le distrug moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură,” referință citată în original, n.tr.) (Maleahi 3:8-12; „Se cade ca un om să-L jefuiască (conform notelor ediției, „sau, să-L înşele; probabil joc de cuvinte cu semnificaţia numelui lui Iacov; conform notei de la Geneza 25:26, „Iacov înseamnă Cel care Ţine de Călcâi (în sens figurat: Înşelător),”” n.tr.) pe DUMNEZEU? Şi totuşi voi MĂ jefuiţi. Dar voi întrebaţi: «Cum TE-am jefuit?» Cu privire la zeciuială şi la contribuţii! 9 Sunteţi crunt blestemaţi, căci EU sunt CEL pe Care ÎL jefuiţi voi, tot neamul! 10 Aduceţi însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa MEA. Puneţi-MĂ astfel la încercare, zice DOMNUL OŞTIRILOR, şi veţi vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veţi mai avea loc unde s-o ţineţi! 11 O voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar viţa din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice DOMNUL OŞTIRILOR. 12 Atunci toate neamurile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL OŞTIRILOR,” referință citată în original, n.tr.). Astfel Copii, pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) vedeți această lume (fiind, n.tr.) consumată (sau, arsă complet, sau, mistuită, n.tr.) de către EU, YAHUVEH, un Dumnezeu Care este un Foc mistuitor (sau, care consumă sau arde complet, n.tr.), (Evrei 12:29; „Pentru că „DUMNEZEUL nostru este un foc mistuitor”” (conform notelor ediției, referire la Deuteronom 4:24, n.tr.)” referință citată în original, n.tr.). (să, n.tr.) știți aceasta, Apa Vie (Ioan 4:10; „YAHUSHUA i-a răspuns, „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui DUMNEZEU şi CINE este CEL Ce-ţi zice, „Dă-MI să beau!” tu însăţi I-ai fi cerut, şi EL ţi-ar fi dat Apă Vie!” referință citată în original, n.tr.), Numele și Sângele lui YAHUSHUA este (ceea ce; număr singular conform originalului, n.tr.) vă va proteja de focul Mâniei MELE. (Să, n.tr.) știți aceasta Copii, doar Numele și Sângele lui YAHUSHUA (este ceea ce; număr singular conform originalului, n.tr.) vă ascunde și doar dacă-L venerați și slujiți (acum, sau, continuu, n.tr.) pe YAHUSHUA și vă străduiți să vă supuneți. EU sunt YAHUVEH și EU nu voi fi (sau, refuz, categoric, să fiu, n.tr.) batjocorit (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

California, Phoenix Arizona (Phoenix este capitala Statului American Arizona, n.tr.), Montana, Canada și peste tot în jurul lumii voi ați simțit căldura (sau, posibil, fierbințeala, n.tr.) mâniei MELE într-un fel (sau, mod, n.tr.) sau altul. De ce nu-L puneți pe Creatorul și Mântuitorul vostru primul (posibil și, primii; număr nespecificat în original; sau, pe primul loc, n.tr.) în viața și dragostea voastră? De ce vă iubiți casele (sau, locurile care sunt acasă pentru voi; „homes,” n.tr.) mai mult decât pe Creatorul Care v-a dat casele (voastre, n.tr.) terenul (sau, pământul, n.tr.) bogăția și posesiunile voastre? Nu realizați voi (sau, nu vă dați voi seama, n.tr.) cum nu doar că au venit focurile (sau, incendiile, n.tr.) ci (și, n.tr.) câte vieți am cruțat EU datorită milei și dragostei MELE (posibilă referire la faptul că, în 2003, au fost peste 9,000 de incendii doar în Statul California; a fost un an cu multe incendii la scală largă, n.tr.)? Aceasta este doar o mostră a ceea ce va veni (sau, stă să vină, n.tr.) înainte de Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.). Puneți-vă ordine în priorități acum înainte de a fi prea târziu (Deuteronom 9:3; „Dar să ştiţi astăzi că DOMNUL, DUMNEZEUL vostru, va traversa EL ÎNSUŞI înaintea voastră, ca un foc mistuitor. EL îi va distruge şi vi-i va supune, iar voi îi veţi izgoni şi îi veţi nimici repede, aşa cum DOMNUL v-a promis,” referință citată în original, n.tr.).

Acum această lume și oamenii (din această lume, n.tr.) au experiența durerilor (sau, simt pe pielea lor durerile, n.tr.) de travaliu (sau, naștere; în original, „labor,” n.tr.). Pământul trudește (sau, se chinuie din greu; verbul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie chinurile de la nașterea unui copil; „travails,” n.tr.) cu durere pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) solul se cutremură și se zdruncină înainte ca EU, YAHUVEH, să nasc Marea Tribulație (sau, Necazul lui Iacov, n.tr.) care va fi deosebită de vreo (sau, orice, n.tr.) oroare văzută până acum (Matei 24; link spre traducerea în Limba Română , referință citată în original, n.tr.) (Marcu 13:8; „Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Vor fi cutremure în diverse locuri şi va fi foamete. Dar acestea sunt doar începutul durerilor naşterii,” referință citată în original, n.tr.). Pe niciun (singur, n.tr.) suflet dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) lumii care L-a apărat pe EU, YAHUVEH, atunci(,) nu-l voi părăsi (în special, la nevoie; termenul original, „forsake,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!”) n.tr.) EU. Marea (sau, puternica, sau, însemnata; „great” n.tr.) MEA mânie este pentru dușmanii MEI, așa (sau, după, n.tr.) cum a fost atunci, așa (sau, astfel, n.tr.) va fi din nou.

Voi care rămâneți tăcuți/tăcute (gen nespecificat în original, n.tr.) în Biserici, Voi care sunteți încălzitori/încălzitoare de strane și sunteți prezenți/prezente la (sau, frecventați, n.tr.) servicii (sau, rituri divine, n.tr.) în mod regulat, voi care-I (posibil și, care NE; număr nespecificat în original, n.tr.) cântați psalmi și imnuri lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA și citați Sfinte Scripturi și totuși nu le cereți (insistent/puternic, sau, în mod oficial; în original, „demand,” n.tr.) liderilor voștri spirituali să vorbească public (sau, liber, n.tr.) sau să protesteze împotriva acestor abominări păcătoase. Voi îi vedeți pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care se numesc pe sine episcopi, pastori, lideri spirituali, lideri politici și muzicieni Creștini conducând suflete în derivă prin a nu face nimic pentru a protesta, nici măcar a ține mijlociri în (sau, prin, n.tr.) rugăciune (care durează, n.tr.) toată noaptea. Avortul este crimă! Homosexualitatea este o abominare! Voi care vă numiți pe sine ai MEI/ale MELE, vă numiți pe voi înșivă/însevă Sfinți/Sfinte și totuși nu-i avertizați pe alții (sau, alți oameni, n.tr.), EU vă trag la răspundere (atât, n.tr.) pe voi cât și (pe, n.tr.) liderii voștri spirituali. Voi ați rămas tăcuți/tăcute prea mult timp.

Voi care vă numiți pe sine (sau, voi înșivă/însevă; gen nespecificat în original, n.tr.) lideri Spirituali dar în ochii MEI nu sunteți niciun lider (sau, nu sunteți deloc lideri, n.tr.) căci v-ați vândut pe voi înșivă/însevă celui/celei care a licitat cel mai mult ca o curvă de rând pe măsură ce (posibil și, deoarece, n.tr.) luați (sau, acceptați, n.tr.) mitele de lipsă de taxe (bisericile sunt scutite de taxe prin lege în Statele Unite, n.tr.) și-i permiteți Guvernului să vă pună botniță. Voi ați devenit un trădător și un laș (sau, trădători/trădătoare și lași/lașe, n.tr.), (Chiar, n.tr.) Este nevoie să vă reamintesc în Cartea Revelațiilor (sau, a Apocalipsei; număr plural conform originalului, tradus literal; numele obișnuit în Limba Engleză este la singular, „The Book of Revelation;” acest nume este tradus literal din numele cărții în Limba Greacă – „Apocalipsă,” „ἀποκάλυψις,” înseamnă „Revelație,” n.tr.) unde ajung lașii și trădătorii? Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) congregațiilor Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) Pastorului sau liderului Spiritual este Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) Bisericilor și Templelor. Vouă cu urechi spirituale de ascultat și ochi spirituali de văzut v-a fost dat darul discernământului. EU, YAHUVEH, acum vă dau vouă ordinul să vorbiți (sau, să vă exprimați opinia, n.tr.) tare și clar (sau, suficient de tare pentru a fi auziți/auzite, sau, să vă ridicați vocea, n.tr.) acum înainte de a fi prea târziu și (înainte ca, n.tr.) libertatea voastră de exprimare să fie luată complet (de la voi, n.tr.).

De ce nu se adună (ca o armată; „rally,” n.tr.), boicotează, sau protestează tare (sau, cu voce tare; acum, sau, continuu, n.tr.) oamenii MEI Sfinți când muziciene lesbiene promovează spiritul (sau, duhul, n.tr.) homosexualității direcționat la tineretul acestei lumi? Cu un sărut cu gura deschisă dintre Britney Spears și Madonna în mod batjocoritor numit un sărut care a fost simțit și auzit în jurul acestei lumi (posibilă referire la faptul că aceste două cântărețe s-au sărutat public la unul dintre cele mai mari evenimente ale industriei muzicale din Statele Unite, MTV Video Music Awards, în 2003, îmbrăcate în mire (Madonna) și mireasă (Britney), în timp ce dansau cântând unul dintre cântecele Madonnei; industria muzicală numește acest moment „iconic,” sau, „definitoriu,” chiar și acum, în 2017, n.tr.). Nu recunoașteți voi încă sămânța (posibil și, seminția, n.tr.) satanei? Asta vreți voi să devină Copiii voștri? A mai existat un alt sărut acum mult timp (care a fost, n.tr.) simțit și auzit în jurul acestei lumi și a fost când Iuda L-a sărutat pe YAHUSHUA pe obraz. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) satana folosește un sărut pentru a batjocori din nou și unde sunt oamenii Sfinți să strige tare și să protesteze? (Leviticul 18:22; „Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune,” referință citată în original, n.tr.) (Romani (posibil, 1:24-32, neclar în original, n.tr.); citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.)

Unde sunt oamenii Sfinți pe care EU, YAHUVEH, i-am binecuvântat abundent cu bogăția și posesiunile acestei lumi? Cine le vor ajuta pe puținele rămășițe precum această roabă care suflă în trâmbiță? Cine se vor aduna împreună pe acest zid? Țineți minte(,) voi veți fi trași/trase la răspundere pentru ceea ce faceți cu binecuvântările, talentele (posibil dublu-sens, atât înzestrări ale caracterului, cât și avere monetară; cuvântul original, „talents,” este derivat din Limba Latină, „talenta,” pluralul cuvântului „talentum,” „greutate, sau, sumă, de bani,” derivat de la „talanton” în Limba Greacă; dicționarul spune că acest sens este folosit la figurat în aluzia Biblică din Parabola Talanților, Matei 25:14–30, n.tr.) și darurile pe care EU, YAHUVEH, vi le-am dat.

Satana le dă bogăție slujitorilor lui care sunt sămânța (sau, seminția; posibil și, genealogia; „seed,” n.tr.) lui pentru a înșela masele de oameni. Unde sunt Sfinții MEI/Sfintele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU i-am/le-am binecuvântat abundent? De ce nu vă ridicați voi (acum, sau, continuu, n.tr.) pentru un astfel de moment ca acesta (sau, o astfel de vreme ca aceasta, n.tr.)? De ce nu vă uniți voi mâinile (sau, nu dați mâna cu, n.tr.) cu această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) și alte parohii pe care EU, YAHUVEH, le folosesc drept purtătoarele MELE de cuvânt? Nu înțelegeți voi încă că EU, YAHUVEH, v-am binecuvântat cu joburile (sau, slujbele, n.tr.) voastre, cu bogăție și posesiunile și terenurile (sau, pământurile, n.tr.), casele voastre, pentru ca (acest lucru; număr singular conform originalului, n.tr.) să fie folosit nu doar pentru nevoile voastre ci pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) Regatului Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.), pentru a proclama, a lupta, a mustra și avertiza tot ceea ce este nesfânt.

EU, YAHUVEH, nu vă dau bogăția, pământul (sau, terenul, n.tr.) și posesiunile pentru a vă acumula (gradual; verbul original are des conotație negativă; cum ar fi, se acumulează problemele, n.tr.) comorile voastre pe pământ unde incendii, inundații, cutremure, uragane, tornade, vulcani și hoți (le, n.tr.) pot lua (de la voi, n.tr.) în secunde. EU vă admonestez (sau, tradus literal, vă sfătuiesc în mod serios, și/sau sever, n.tr.) acum, să vă folosiți venitul și posesiunile pentru a-I aduce lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA laudă cinste și glorie (sau, slavă, n.tr.). Construiți-vă (sau, adunați-vă, n.tr.) comorile nu pe pământ ci în Rai, căci EU vă avertizez, nu realizați voi câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) care citesc aceasta acum, dacă ați ajunge (sau, în cazul în care ajungeți, sau, reușiți să intrați în, n.tr.) Rai, vor afla (posibil, că, n.tr.) în Rai că va fi precum ați fi faliți/falite, magaziile și (tradus literal, camerele securizate unde se depun obiecte de valoare; astfel de camere există la bancă; în original, „vaults,” n.tr.) voastre sunt goale.

Celor care dau milioane carităților (sau, organizațiilor caritabile, n.tr.) în numele vostru, pentru gloria (sau, slava, n.tr.) voastră și pentru scutiri de taxe (donațiile caritabile se declară la Fisc în Statele Unite; sumele declarate sunt scutite de taxe, n.tr.); nicio răsplată nu vă așteaptă în Rai dacă nu faceți asta în Numele lui YAHUSHUA, dacă nu faceți asta ca (sau, drept, n.tr.) un copil al lui YAHUSHUA. Lucrările voastre bune vă urmează în Rai doar după ce L-ați acceptat pe YAHUSHUA drept MESIA și vă străduiți să vă supuneți LUI și să-L iubiți (drept, n.tr.) primul (sau, pe primul loc, n.tr.) în viața voastră, și doar când faceți asta pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUSHUA și de dragul Regatul Raiului(,) va fi (acest lucru, n.tr.) valid (sau, posibil, va dăinui, n.tr.).

Tuturor celor care sunteți păgâni/păgâne și-L refuzați pe YAHUSHUA drept MESIA, refuzați să vă supuneți Celor Zece Porunci ale MELE, orice lucrări bune faceți indiferent câte milioane dați (acestea, n.tr.) nu vă vor cumpăra o casă (sau, un loc care este acasă pentru voi; „a home,” n.tr.) în Rai. Din nou EU spun(,) lucrările voastre bune nu vor mai fi ținute minte (sau, nimeni nu-și va mai aminti de ele, n.tr.) și voi veți locui în iad alături de păgânii săraci.

EU i-am dat acestei roabe care proclamă (acum, n.tr.) această promisiune și o privire trecătoare (asupra, n.tr.) răsplăților ei. Acum aceeași promisiune EU v-o dau vouă care sunteți parteneri/partenere (gen nespecificat în original, n.tr.) în această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.), lucrând (din greu; sau, trudind; verbul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „laboring,” n.tr.) cu această parohie pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) vă sacrificați dijmele și ofrandele cu ei/ele (sau, oamenii de la parohie, n.tr.)(,) asta este o amintire (sau, ceva ce vă (re)amintește; în original, „a reminder,” n.tr.) a unde vă depozitați (sau, strângeți; acum, sau, continuu, n.tr.) comorile. Toți/Toate dintre voi (vă veți uni pentru a susține aceleași valori; sau, susținând aceleași valori, veți fi uniți/unite; „will stand together,” n.tr.) și împărtăși (sau, vă veți avea partea din, n.tr.) aceleași răsplăți în Rai.

Cea mai mare răsplată pe care EU i-am arătat-o roabei MELE profetice Apostolice Apostol Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] într-o viziune va fi a întâlni și îmbrățișa (sau, accepta, sau, primi, cu brațele deschise, n.tr.) toate sufletele din jurul lumii care au fost binecuvântate prin această parohie și au auzit adevărurile secrete pe care EU, YAHUVEH, le-am revelat.

Nu v-ați întrebat voi de ce le-ați mărturisit de atâtea ori altora despre Sângele mântuitor al lui YAHUSHUA și voi știați că vorbeați sub ungerea și autoritatea lui YAHUSHUA și totuși ați fost respinși/respinse, insultați/insultate, și batjocoriți/batjocorite? Acum voi înțelegeți într-un mod în care n-ați (mai, n.tr.) înțeles înainte. Voi vedeți un om care este plănuit să fie hirotonisit înaintea lumii (2/11/03) lăudându-se (sau, dându-se mare, n.tr.) cum că el este homosexual și mândru de asta (posibilă referire la faptul că, în August 2003, Dioceza Episcopală a Statului New Hampshire din Statele Unite ale Americii a ales un preot homosexual în mod public, Gene Robinson, pentru poziția de Episcop; în același an, un preot homosexual în mod public, Jeffrey John, fusese hotărât să devină Episcop Suffragan al orașului Reading din Berkshire, Marea Britanie. Datorită controversei publice, John a fost de acord să se retragă din funcție pentru a nu cauza o schismă în Biserica Anglicană; cu toate acestea, datorită faptului că Robinson fusese pus în funcție în Statele Unite, John a devenit Decanul (sau, Capul Bisericesc) al Catedralei St Albans, dedicate primului martir Creștin al Angliei, Sfântul Alban, n.tr.). Voi îl vedeți montat (sau, posibil, proțăpit, n.tr.) drept lider spiritual în spatele unui amvon (sau, pupitru de unde se predică; în original, „pulpit,” n.tr.) de biserică dar EU, YAHUVEH, vă spun aceasta, toți (oamenii, n.tr.) care acceptă (în special pasiv, fără a lua vreo poziție mental și nefăcând nimic pentru a opri aceste lucruri; în original, „condone,” n.tr.) această abominare, toți (oamenii, n.tr.) care rămân tăcuți sau chiar se numesc pe sine prin (sau, cu, n.tr.) numele acelei confesiuni (Creștine sau religioase, n.tr.), numele vostru nu va fi găsit (posibil și, nu se va găsi, n.tr.) în Cartea Mielului A Vieții. (Acest lucru, n.tr.) a fost deja predestinat acum mult (timp, n.tr.) (Leviticul 18:22; citat anterior; referință citată în original, n.tr.).

EU, YAHUVEH, i-am creat întâi pe Adam și Eva, ca (sau, drept, n.tr.) bărbat și femeie (tradus literal, de gen masculin și de gen feminin; în original, „as male and female,” n.tr.) și asta este o batjocură a căsătoriei și EU, YAHUVEH, nu voi fi (sau, refuz, categoric, sau, nu tolerez, să fiu, n.tr.) batjocorit (limbaj original foarte similar cu Galateni 6:7; notă anterioară, n.tr.). Toți/Toate dintre voi oamenilor, pastorilor, liderilor spirituali și politici care rămâneți tăcuți/tăcute sau schimbați legile MELE veți simți mânia lui YAHUVEH într-un mod în (sau, pe, n.tr.) care nu l-ați mai cunoscut înainte. Nu fiți înșelați/înșelate(,) căsătorie de același sex EU n-am decretat. Cât (timp, n.tr.) vei continua să-L batjocorești pe EU, YAHUVEH, America? Jale, jale, jale (sau, vai; „woe,” n.tr.) fie de tine America. Tu ai făcut și vei face ceea ce nicio națiune de pe fața acestui pământ n-a făcut până acum. N-am profețit EU, YAHUVEH, prin această roabă Elisabeth [Elisheva], America EU, YAHUVEH, păstrez cel mai rău drept ultimul (sau, pentru la urmă, n.tr.), pentru tine. California, nu simți fierbințeala furiei MELE căci (posibil și, atunci când, n.tr.) EU, YAHUVEH, am ațâțat incendiile cu respirația (sau, suflarea, n.tr.) MEA și am suflat flăcări pe tine. Phoenix Arizona n-am avertizat EU, YAHUVEH prin Profeții MEI că tu urma să arzi (sau, vei arde, n.tr.), totuși cât de puțini (oameni, n.tr.) s-au căit.

Liderii tăi (sau, voștri; număr nespecificat în original; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) politici ratifică legi sfidându-L (sau, care-L sfidează, n.tr.) pe EU, YAHUVEH, încă o dată (sau, din nou, n.tr.). Chiar pe măsură ce aceasta (Sfânta Profeție 71, n.tr.) este scrisă (oamenii de la putere, n.tr.) dezbat când să elimine (complet; sau, posibil, radieze, n.tr.) cuvântul Dumnezeu de pe valuta voastră (Dolarii Americani sunt însemnați cu motto-ul Statelor Unite, „In God We Trust,” „În Dumnezeu Noi Ne Încredem,” din 1957; monedele de 2 cenți poată această inscripție din 1864, n.tr.), jurământul (de credință, sau, vasalitate, sau, supunere, față de patrie; în original, „pledge;” titlul complet este „Pledge of Allegiance;” textul este, „I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all;” „Îi jur credință (sau, supunere, sau, loialitate, sau, vasalitate) drapelului Statelor Unite ale Americii, și republicii pe care el o reprezintă, o (singură) națiune (sau, o națiune unită) sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți (oamenii),” n.tr.), și să rescrie constituția, în timp ce jupoaie (acum, sau, continuu, n.tr.) Cele Zece Porunci ale MELE din vizorul public (sau, ochiul publicului, n.tr.). Toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care au făcut asta sau n-au protestat sau nu s-au rugat și n-au plâns împotriva acestui lucru, să știți asta, voi ați fost testați/testate precum în Ezechiel 9. EU, YAHUVEH, am scris Cele Zece Porunci într-o (prepoziție neobișnuită conform originalului; „in a,” n.tr.) tablă de piatră, acum inimile voastre sunt întărite precum (în cazul, n.tr.) unei pietre. Voi ați fost rebeli/rebele înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului și voi nu v-ați schimbat. Toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care nu plâng și nu protestează împotriva avortului, voi sunteți rebeli/rebele de asemenea și nu v-ați schimbat. Și vă puteți schimba doar depinzând (sau, în funcție, n.tr.) de alegerea pe care ați făcut-o în bătălia bine vs. (sau, versus, n.tr.) rău (sau, malefic, n.tr.) înainte (sau, dinainte, n.tr.) de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) lumii.

Toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care promovați homosexualitatea, vă lăudați (sau, dați mari, n.tr.), fluturați (sau, etalați; posibil, acest lucru înaintea lumii, n.tr.), participați sau îi învățați pe alții că acesta este doar un alt stil de viață alternativ, îi învățați pe alții că s-au născut așa (expresia originală, „they were born this way,” a fost răspândită de cântecul cu același nume al artistei Lady Gaga în 2011, și a devenit repede sloganul unei campanii de „educare” a publicului cu privire la homosexualitate; conform acestui cântec, oamenii se nasc homosexuali sau lesbiene, nu-și aleg acest lucru și, prin urmare, nu sunt deloc de vină; nu există nicio responsabilitate personală. Lady Gaga a lansat apoi o fundație caritabilă cu același nume pentru a „inspira” tinerii să devină curajoși și să accepte homosexualitatea drept naturală; cei mai mari cântăreți, actori și artiști la nivel mondial susțin această campanie, n.tr.), asta este o minciună a (sau, de-a, n.tr.) satanei și voi care refuzați să vă căiți(,) voi sunteți rebeli/rebele și voi nu v-ați schimbat. Voi veți secera ceea ce ați semănat înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) acestei lumi (Romani 1:24-32; citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.).

EU sunt YAHUVEH(,) Creatorul creației. Voi rebelii/rebelele care sunteți precum (în cazul, n.tr.) unui Iuda, voi rebelii/rebelele venerați creația și venerați obiecte create. Voi rebelii/rebelele refuzați (timp prezent conform originalului, n.tr.) să vă supuneți lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA înainte (sau, dinainte, n.tr.) de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului și acum voi refuzați să vă supuneți lui YAHUVEH și YAHUSHUA astăzi.

EU, YAHUVEH, am un avertisment pentru toți liderii politici și spirituali care refuză să vorbească public împotriva și să voteze împotriva a ceea ce voi știți că Sfintele MELE Scripturi Condamnă (literă mare conform originalului, n.tr.) drept abominări și păcat. Voi ați compromis cu satana. Voi L-ați trădat pe EU, YAHUVEH, înainte (sau, dinainte, n.tr.) de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului și voi ÎL trădați pe EU, YAHUVEH, acum. Mângâiați-vă acum cu bogăția și posesiunile voastre căci cu adevărat aceea este unica mângâiere pe care o veți avea pentru toată eternitatea. Următorul vostru pat va fi în iad și apoi Lacul de Foc unde viermi vă vor fi cearșafuri și larve (sau, viermi găsiți în materie care se descompune; „maggots,” n.tr.) pături.

Voi muzicienilor lumești satana v-a dat darul de a înșela oamenii în (sau, despre, n.tr.) ceea ce se numește muzică. EU, YAHUVEH, am binecuvântat unele suflete pe care le-am creat cu o voce frumoasă și talente muzicale. Când EU am dat acest dar am intenționat ca el să-I fie o binecuvântare lui EU, YAHUVEH, apoi voi L-ați trădat pe EU, YAHUVEH, înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) lumii și acum majoritatea folosesc aceste daruri pentru a-l glorifica (sau, slăvi, n.tr.) pe satana, pentru a (liniști și face să adoarmă; „lull,” n.tr.) suflete într-un somn spiritual, a planta spirite (sau, duhuri, n.tr.) demonice adânc înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.) și a-i conduce pe oameni în derivă cu o voce hipnotică și un ritm satanic.

Unii/Unele dintre voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă muzicieni nici măcar nu realizați ce face satana (acum, sau, continuu, n.tr.) și cum v-a folosit satana. Dacă nu vă căiți veți dansa pe muzica (labelor, n.tr.) picioarelor satanei și împreună cu el veți fi torturați/torturate în lacul de foc care este o(,) atât de adânc. Suferința nu puteți începe s-o concepeți.

Un avertisment pentru majoritatea actorilor și muzicienilor, voi v-ați vândut sufletul pentru promisiunea satanei de faimă și avere și ați semnat contractul satanei și ați făcut o înțelegere. Acum stilurile voastre de viață păcătoase lumii voi (posibil, le etalați; posibil cuvinte omise în original, n.tr.) îi etalați (în special, sfidător, sau, cu obrăznicie, n.tr.) corpul vostru, vă lăudați și revelați (sau, dezvăluiți, n.tr.) și homosexualitatea nu mai încercați s-o ascundeți și mascați (sau, să nu lăsați să se vadă, n.tr.). Batjocoriți acum plătiți mai târziu căci veți simți Marea (sau, Însemnata, sau, Puternica; literă mare conform originalului, n.tr.) mânie a lui EU, YAHUVEH foarte curând.

Să știți aceasta(,) toată (sau, întreagă, n.tr.) creație umană (în totalitatea ei; posibil echivalent cu, toate ființele umane; în original, „all of human creation,” n.tr.), să știți că EU, YAHUVEH, și (Prea)Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA, la Tronurile NOASTRE TOȚI (sau, TOTUL; „ALL;” litere mari conform originalului, n.tr.) se vor (sau, va, n.tr.) înclina (sau, face reverență, n.tr.) și îngenunchia (posibilă referire la Isaia 66:23, „De la o lună nouă la cealaltă / şi de la un Sabat la celălalt, / orice făptură va veni / şi MI se va închina, zice DOMNUL,” Romani 14:11, „Pentru că este scris: / „Viu sunt EU, zice DOMNUL, că orice genunchi se va pleca înaintea MEA / şi orice limbă ÎL va mărturisi pe DUMNEZEU!” (conform notelor ediției, referire la Isaia 45:23, n.tr.),” Psalmul 22:27, „Toate marginile pământului / îşi vor aminti şi se vor întoarce la DOMNUL. / Toate familiile neamurilor / se vor închina înaintea LUI,” precum și Psalmul 95:6, care este citat și în timpul Sfintei Liturgii Ortodoxe, „Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte, / să îngenunchem înaintea DOMNULUI, Creatorul nostru!” n.tr.). Toate sufletele au fost create și testate (sau, încercate, n.tr.) la același moment. Doar sufletele care au fost loiale și au luptat împotriva lui Lucifer înainte (sau, dinainte, n.tr.) de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) lumii acum poartă sigiliul (sau, pecetea, n.tr.) răscumpărării. Acesta este adevărul pe care EU o folosesc pe Fiica și roaba MEA (acum, n.tr.) să-l revelez, ceea ce satana a încercat să ascundă și mascheze (tradus literal, să nu lase să fie văzut, n.tr.). Toți cei/Toate cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi spirituale de auzit și ochi spirituali de văzut vor auzi vocea lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; tradus literal, conform originalului, n.tr.)(,) căci voi sunteți oile MELE. Voi nu veți mai fi oribiți/orbite cu privire la adevăr. Toate sufletele precum care odată erau rebele vor fi din nou și (vor, n.tr.) rămâne surde și oarbe din punct de vedere spiritual și continuă să urmeze calea satanei prin (faptul de, n.tr.) a înghiți (acum, sau, continuu, n.tr.) minciunile satanei.

Celor dintre Copiii MEI care s-au rugat și au plâns și s-au întrebat de ce EU, YAHUVEH, am permis aceste abominări(,) EU vă (re)amintesc din nou(,) Judecata începe la casa lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; citat anterior, n.tr.). Studiați Ezechiel 9, care (dintre oameni, n.tr.) sunteți? Bătălia bine vs. (sau, versus, n.tr.) rău (sau, malefic, n.tr.) se desfășoară (acum, sau, continuu, n.tr.) din nou pe pământ așa cum s-a făcut în Rai înainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) pământului. Fiecare suflet creat a fost testat (sau, încercat, n.tr.).

Doar dacă ați fost loiali/loiale cu bătălia cu Lucifer ÎL veți accepta voi pe Fiul MEU YAHUSHUA acum pe pământ drept MESIA/Dumnezeu. Prima bătălie a fost pe tărâmul Spiritual în Rai, acum voi vă luptați cu satana și slujitorii lui acum aici pe pământ folosind armele spirituale ale lui YAHUVEH și YAHUSHUA (posibilă referire la Armura Spirituală din Efeseni 6; „În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevăr, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful Mântuirii şi sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUH, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi Sfinţii;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; noțiune citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) pe care EU, YAHUVEH, vi le-am dat în Numele lui YAHUSHUA prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA.

EU, YAHUVEH, i-am/le-am trimis pe Sfinții MEI/Sfintele MELE (gen nespecificat în original; „MY Holy Ones,” n.tr.) să lupte deasupra iadului, să lupte împotriva satanei și a tot ceea ce este nesfânt. Să fie martori/martore pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA și să dovedească (faptul, n.tr.) că Copiii MEI sunt mai mult decât cuceritori prin YAHUSHUA ha MASHIACH(,) Numele și Sângele unicului MEU Fiu Născut. Mulți (oameni, n.tr.) spun că le pasă dar cât de puțini dovedesc că le pasă. EU i-am spus asta roabei MELE când ea se ruga și MĂ întreba de ce majoritatea oamenilor care spun că această Parohie și Profețiile și învățăturile pe care EU, YAHUVEH, le proclam este o binecuvântare (număr singular conform originalului, n.tr.) și totuși mulți nu fac nimic (sau, vreun lucru, n.tr.) să ajute să ridice încărcătura (sau, sarcina, n.tr.) grea sau să fie o binecuvântare în vreun fel.

EU vorbesc aceasta din nou prin ea; voi trebuie să puneți acțiune în spatele cuvintelor voastre. Voi nu trebuie doar să spuneți că vă pasă, dar să dovediți că vă pasă. Mustrați-i/-le și avertizați-i/-le pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care fac abominări și iubiți-i/-le și sprijiniți-i/-le pe cei/cele care pun (acum, sau, continuu; posibil și, cu adevărat; posibilă emfază în original, n.tr.) acțiune în spatele Sfintelor MELE cuvinte. Credința fără lucrări este moartă (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 2:20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică (conform notelor ediției, unele manuscrise conţin, moartă, n.tr.)?” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Jale (sau, vai, n.tr.) fie de o Creație care nu-L venerează pe Creatorul totului (sau, al tuturor; același cuvânt are ambele sensuri; „all,” n.tr.). Doar Olarul (literă mare conform originalului; „the Potter;” posibilă referire și la Sfânta Profeție 43 Partea a Doua, „Cine Este Olarul Vostru, EU, YAHUVEH, sau Harry Potter?” n.tr.) are autoritatea să distrugă vasele (sau, receptaculele, sau, vehiculele; în original, „vessels;” în Sfintele Profeții, în special purtătoare de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinesc lucrarea lui DUMNEZEU, n.tr.) LUI de lut. Unele vase (sau, vehicule, n.tr.) au fost create pentru a-MI aduce MIE Glorie (sau, Slavă, n.tr.); unele au fost potrivite doar pentru distrugere. Uitați-vă în jurul vostru, chiar (și, n.tr.) soarele explodează cu (posibil și, de, sau, ca reacție la, n.tr.) furia MEA (sau, accesul MEU de furie, n.tr.) de foc (sau, arzător/arzătoare, n.tr.) ca niciodată înainte.

EU l-am trimis pe Sfântul MEU Înger la această roabă cu luni în urmă cu acest mesaj profetic. Pe măsură ce Sfântul MEU Înger i l-a dictat ei în timp ce stătea lângă patul ei, ea a notat acest mesaj profetic unde (sau, în care, n.tr.) EU împărtășesc un secret până acum (emfază intraductibilă în original, n.tr.) nespus. Sfântul MEU înger i-a spus ei că acum nu este momentul să elibereze acest mesaj (, că el, n.tr.) era pentru un timp (sau, moment, n.tr.) stabilit (sau, hotărât pentru acest lucru, n.tr.)(,) acum este acel moment de a revela ceea ce a fost ascuns (tradus literal, făcut să nu se vadă; „concealed,” n.tr.)! EU le spun secretele MELE Apostolilor și Profeților MEI și tuturor (oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care ascultă (tradus literal; sau, care acceptă, sau, vor, să asculte, n.tr.) (posibilă referire la Ieremia 33:3, „„Aşa vorbeşte DOMNUL, CEL Care a făcut pământul, DOMNUL, Care l-a modelat şi l-a statornicit, EL, Al Cărui Nume este DOMNUL: 3 «Cheamă-MĂ şi-ţi voi răspunde! Îţi voi aduce la cunoştinţă lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti,»” n.tr.).

EU, YAHUVEH, l-am sigilat (sau, pecetluit, n.tr.) căci ea nu și-a putut citi propriul scris de mână cu excepția unei părți care este „Cea mai mare (sau, cea mai importantă, sau, cea mai puternică, n.tr.) armată a MEA nu este înregistrată (sau, evidența ei nu se ține, n.tr.) pe pământ ci este înregistrată în Rai! (Apocalipsa 4:8, „Fiecare dintre Cele Patru Fiinţe Vii avea şase aripi şi era plină de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ele spuneau fără încetare, „Sfânt, Sfânt, Sfânt / este DOMNUL, DUMNEZEUL Cel Atotputernic, / Care era, Care este şi Care vine!” 11:17, „Cei douăzeci şi patru de bătrâni care şedeau pe tronurile lor înaintea lui DUMNEZEU au căzut cu feţele la pământ şi I s-au închinat lui DUMNEZEU, 17 zicând, „ÎŢI mulţumim ŢIE, DOAMNE, DUMNEZEULE Atotputernic, / Care eşti şi Care erai, / pentru că ŢI-ai luat puterea TA cea mare / şi ai început să împărăţeşti!” 15:3, „Ei cântau cântecul lui Moise, robul lui DUMNEZEU, şi cântecul MIELULUI, spunând, „Mari şi minunate sunt lucrările TALE, / DOAMNE, DUMNEZEULE Atotputernic, / drepte şi adevărate sunt căile TALE, / Împărate al neamurilor!” 16:7, „Şi am auzit altarul spunând, „Da, DOAMNE, DUMNEZEULE Atotputernic, / judecăţile TALE sunt adevărate şi drepte!”” referințe citate în original, n.tr.). Această roabă este trimisă (sau, emisă, n.tr.) acum și eliberată acum ca (posibil, în, n.tr.) Ezechiel 9 pentru a sigila (sau, pecetlui, n.tr.) cu acest cuvânt pentru cei/cele care sunt însemnați/însemnate cu sigiliul (sau, pecetea, n.tr.) protecției și veșmântul de in fin (sau, tradus literal, de foarte bună calitate; „fine,” n.tr.) care este purtat reprezintă (sau, simbolizează, n.tr.) dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) Fiului MEU YAHUSHUA (posibilă referire și la roba dreptății din Isaia 61:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei,” n.tr.). Ziua stabilită (sau, hotărâtă oficial pentru acest lucru; în original, „appointed,” n.tr.) este ziua de dinainte ca un homosexual să fie hirotonisit din iad drept episcop în Biserica Episcopaliană (în original, „the Episcopalian Church;” confesiune Protestantă Anglicană din Statele Unite, n.tr.). EU vorbesc aceste secrete și avertizez încă o dată(,) ieșiți din bisericile Babilonului, fugiți de (sau, scăpați din; „flee,” notă anterioară, n.tr.) bisericile Babilonului.

***

Astfel este vorbit, astfel este scris în această zi 01/11/03 (1 Noiembrie 2003, n.tr.) 11:15 a.m. (sau, dimineața; până la, n.tr.) 2:45 p.m. (după-amiaza, n.tr.) Dată acestei Roabe (posibil, și, n.tr.) Copil a(l) lui YAHUVEH și YAHUSHUA într-o zi de Sabat (Sâmbătă) în timpul unui post eu m-am trezit rugându-mă și acest cuvânt a survenit pe neașteptate.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Appendix – pasaje extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006 (n.tr.)

Ezechiel 9

După aceea a strigat cu glas tare în auzul urechilor mele, zicând: „Să se apropie străjerii cetăţii, fiecare cu arma lui de distrugere!” 2 Deodată au apărut şase bărbaţi, venind dinspre drumul Porţii de Sus, care este înspre nord, fiecare cu arma lui distrugătoare în mână. Între ei era un om îmbrăcat în haine de in, care avea la brâu o călimară. Ei au venit şi s-au oprit în apropierea altarului de bronz.

3 Slava DUMNEZEULUI lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii de unde era şi a venit deasupra pragului Casei. Apoi EL l-a chemat pe bărbatul care era îmbrăcat în haine de in şi care avea călimara la brâu. 4 DOMNUL i-a zis: „Străbate cetatea, străbate Ierusalimul şi fă un semn pe frunţile celor ce suspină şi gem din cauza tuturor urâciunilor care se săvârşesc în mijlocul ei.”

5 Iar celorlalţi le-a zis în auzul urechilor mele: „Străbateţi cetatea în urma lui şi ucideţi! Ochii voştri să nu arate milă şi să nu cruţaţi pe nimeni! 6 Bătrâni şi tineri, fecioare, copii şi femei, pe toţi să-i ucideţi! Însă de toţi aceia care au primit semnul să nu vă atingeţi! Începeţi chiar din Lăcaşul MEU!” Aşa că ei au început cu bătrânii care erau înaintea Casei.

7 EL le-a zis: „Pângăriţi Casa şi umpleţi-i curţile cu morţi! Porniţi!” Ei au pornit şi au început să ucidă prin cetate. 8 În timp ce ucideau ei, eu am rămas singur. Atunci am căzut cu faţa la pământ şi am strigat, zicând:

Ah, Stăpâne DOAMNE! Vei distruge TU toată rămăşiţa lui Israel, revărsându-ŢI Furia peste Ierusalim?

9 – Păcatul Casei lui Iuda şi al Casei lui Israel este mare, mi-a zis EL, este foarte mare. Ţara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: „DOMNUL a părăsit ţara şi DOMNUL nu vede!” 10 De aceea nu voi avea milă de ei şi nu-i voi cruţa, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.

11 Deodată bărbatul îmbrăcat în haine de in şi cu călimara la brâu s-a întors cu următorul mesaj: „Am făcut cum ai poruncit!”

Ioan 3:15-21

Şi, aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie (conform notelor ediției, Numeri 21:4-9, n.tr.), tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în EL să aibă viaţă veşnică (conform notelor ediției, „sau, pentru ca oricine crede, să aibă viaţă veşnică în EL,” n.tr.).

16 Fiindcă atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, încât L-a dat pe singurul LUI FIU (conform notelor ediției, „sau, singurul LUI FIU născut, termenul Grecesc pentru singurul fiind tradus adesea cu singurul născut; termenul are însă şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea,” n.tr.), pentru ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17 Căci DUMNEZEU nu L-a trimis pe FIUL SĂU în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin EL. 18 Cel ce crede în EL nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului FIU (conform notelor ediției, „sau, singurului FIU născut,” n.tr.) al lui DUMNEZEU. 19 Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele. 21 Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în DUMNEZEU.”

2 Petru 2:2-10 (versetele 1 și 11 incluse pentru context, n.tr.)

Însă, în popor, s-au şi ridicat profeţi falşi, cum şi între voi vor fi învăţători falşi, care vor strecura erezii (conform notelor ediției, sau, opinii, n.tr.) distrugătoare şi-L vor nega pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, aducând astfel asupra lor o distrugere năprasnică. 2 Mulţi îi vor urma în depravările lor; din cauza lor calea adevărului va fi batjocorită. 3 În lăcomia lor, vor încerca să profite de voi prin cuvântări născocite. Dar condamnarea lor, dată cu mult timp în urmă, nu stă degeaba, iar distrugerea lor nu dormitează.

4 Căci dacă nu i-a cruţat DUMNEZEU pe îngeri atunci când au păcătuit, ci i-a aruncat în Tartar (conform notelor ediției, în Limba Greacă, Tartarus, „termen folosit pentru a indica Iadul; sinonim cu Ghe(h)ena, locul pedepsei finale,” n.tr.) şi i-a lăsat în lanţurile beznei (conform notelor ediției, unele manuscrise conţin, „în gropi întunecate,” n.tr.), unde sunt ţinuţi până la judecată, 5 dacă n-a cruţat EL lumea din vechime, ci a adus potopul peste lumea celor neevlavioşi, însă l-a păzit pe Noe – un predicator al dreptăţii – împreună cu alţi şapte, 6 dacă a condamnat EL cetăţile Sodoma şi Gomora la distrugere, transformându-le în cenuşă şi făcându-le astfel un exemplu cu privire la ce urmează pentru cei neevlavioşi, 7 însă l-a scăpat pe Lot, un om drept, care era necăjit de felul de viaţă depravat al celor nelegiuiţi 8 (căci omul acesta drept, în timp ce trăia în mijlocul lor, era chinuit zi de zi în sufletul său drept de faptele nelegiuite pe care le vedea şi auzea), 9 înseamnă că DOMNUL ştie cum să-i scape pe cei evlavioşi din încercare şi cum să-i ţină pe cei nedrepţi sub pedeapsă, până în (conform notelor ediției, sau, pentru pedeapsă, în ziua judecăţii, n.tr.) ziua judecăţii, 10 mai ales pe cei ce umblă după pofta stricată a firii (conform notelor ediției, sau, a cărnii, n.tr.) şi dispreţuiesc autoritatea.

Ei sunt îndrăzneţi, aroganţi şi nu se tem să-i batjocorească pe cei glorioşi, 11 pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc în prezenţa (conform notelor ediției, unele manuscrise conțin, din partea, n.tr.) DOMNULUI vreo condamnare batjocoritoare împotriva acestora.”

Romani 1:24-32

De aceea, DUMNEZEU i-a lăsat pradă necurăţiei, ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-şi astfel trupurile între ei. 25 Ei au schimbat adevărul lui DUMNEZEU într-o minciună şi s-au închinat şi au slujit creaţiei în locul CREATORULUI, Care este binecuvântat în veci. Amin! 26 Din pricina aceasta, DUMNEZEU i-a lăsat pradă viciilor ruşinoase, căci femeile lor au schimbat relaţiile intime naturale cu unele care sunt contrare naturii; 27 tot astfel şi bărbaţii, au părăsit relaţiile intime naturale cu femeile şi s-au aprins de poftă unii pentru alţii, săvârşind lucruri scârboase unii cu alţii şi primind astfel în ei înşişi răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. 28 Şi fiindcă n-au încuviinţat să-L aibă pe DUMNEZEU în cunoaşterea lor, DUMNEZEU i-a lăsat pradă minţii lor corupte, ca să facă lucruri ce nu se cuvin. 29 Sunt plini de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate; sunt plini de invidie, ucidere, ceartă, înşelătorie, sunt duşmănoşi, şoptitori, 30 bârfitori, ÎL urăsc pe DUMNEZEU, sunt obraznici, aroganţi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31 necugetaţi, nu-şi ţin promisiunile, sunt fără afecţiune, nemiloşi. 32 Şi, deşi cunosc hotărârea lui DUMNEZEU, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi şi încuviinţează pe cei ce le înfăptuiesc.”


* * * * * * *