Profeția 70

Ce Va Face YAHUVEH Când Calamitatea Vine Să Bată La Ușa Voastră?

Profeție Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

12 Ianuarie 2003

11:30 p.m. (noaptea, n.tr.)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Iubită Congregație,

Vă mulțumim din adâncul inimii și sufletului nostru tuturor celor care au scris și trimis dijme, ofrande și daruri (posibil, din; notă de traducere, n.tr.) dragoste spre noua nevoie a acestei parohii. Îți mulțumim Carol B. Tu nu știi cât de mult ofranda ta care a venit de Shabbat prin (serviciul, n.tr.) poștal a fost un răspuns unei jecmăniri pe care eu o depusesem cu minute înainte pentru suma exactă de bani pe care ai semănat-o spre (sau, pentru, n.tr.) acest Autobuz Miraculos (posibil și, al Miracolelor; în original, „Miracle Bus,” n.tr.)! Astăzi în timpul (unei, n.tr.) rugăciuni intense (posibil, în legătură cu, n.tr.) ceea ce se întâmplă în a treia nostră zi a postului, a început pe 11 Ianuarie, eu mă rugam și-L întrebam pe Tata YAHUVEH de ce nu s-au ridicat mai mulți oameni să ne ajute cu acest miracol financiar. Unii (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au ieșit la înaintare (sau, la iveală, n.tr.) dar mulți n-au făcut-o(,) inclusiv (cei/cele care sunt, n.tr.) abonați/abonate la e-mailul nostru InJesus („În Iisus,” n.tr.), unii/unele nici măcar n-au scris. YAHUVEH profețește în a doua zi a postului cu fructe și legume.

***

PROFEȚIA 70

Ce Va Face YAHUVEH Când Calamitatea Vine Să Bată La Ușa Ta (sau, Voastră, n.tr.)?

EU, YAHUVEH, am (tot, n.tr.) luat notă de cine binecuvântează (acum, sau, de obicei, n.tr.) această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) și seamănă sămânță financiară acum și cine vă pune obstacole (sau, obstrucționează; acum, sau, de obicei, n.tr.) prin doar a urmări (acum, sau, continuu, n.tr.) să vadă dacă și când EU fac acest miracol financiar pentru autobuzul miraculos (sau, miracol, sau, miracolului, n.tr.). EU, YAHUVEH, vă spun aceasta, EU am folosit asta drept test pentru oamenii care știu că EU, YAHUVEH, proclam de la (sau, din, n.tr.) tine ca (sau, drept, n.tr.) vasul (sau, receptacolul, sau, vehicului; în Sfintele Profeții, în special purtător de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinește lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „vessel,” n.tr.) MEU uns. Această Parohie a fost (aproape, sau, alături, de oameni; expresie, n.tr.) pentru a-i mângâia (și, în același timp, da putere; în original, „comfort,” n.tr.) și încuraja și avertiza pe copiii care se numesc pe sine ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) și acum când această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) are nevoie de încurajare și binecuvântări EU (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) iau notă (acum, sau, continuu, n.tr.) de cine vă binecuvântează (acum, sau, continuu, n.tr.) și cine n-o face. Cât de puțini (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) măcar vi s-au alăturat vouă (posibil și, ți s-au alăturat ție (Profetului Elisabeth [Elisheva]), n.tr.) în această rugăciune și post uns când și de dragul lor faceți voi (sau, faci tu, n.tr.) asta, precum și a sta în spărtură pentru națiuni (expresia originală, „stand[ing] in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.) și pentru mila MEA pentru a amâna mânia MEA (posibil și, pentru ca mila MEA să amâne mânia MEA, n.tr.). EU i-am/le-am urmărit (posibil și, cu privirea, n.tr.) pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care urmăresc (sau, se uită; acum, sau, continuu, n.tr.) și nu ajută (acum, sau, continuu, n.tr.) această parohie (din punct de vedere, n.tr.) financiar sau măcar (n-au, n.tr.) oferit (ca pe o ofrandă, sau, un sacrificiu, n.tr.) o rugăciune (ca, n.tr.) din partea voastră.

Timpul (sau, momentul; posibil și, vremea, n.tr.) vine o(,) atât de repede când cei/cele care au stat (pe margine; sau, nu s-au implicat, n.tr.) și s-au uitat (sau, au urmărit, n.tr.) și n-au făcut nimic ÎL vor vedea pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), stând (pe margine; relaxat, n.tr.) și urmărind (sau, uitându-MĂ, n.tr.) și nefăcând nimic pe când calamitatea vine să bată la ușile lor. Pentru cei/cele care ajută această parohie și au ajutat-o când calamitatea vine să bată la ușa voastră, EU îi voi pune (sau, face, n.tr.) pe îngerii MEI să vă păzească și protejeze și să vă acopere cu domul MEU uns (în original, „MY anointed dome,” n.tr.) unde răul (sau, maleficul, n.tr.) nu vă va atinge. EU am spus de multe ori(,) EU folosesc această parohie drept barometru de cât de bine oamenii O ascultă pe A MEA RUACH ha KODESH(,) SFÂNTUL MEU DUH (conform Sfintelor Profeții 89 și 90 – , de gen feminin, n.tr.).

Unii/Unele (gen nespecificat în original, n.tr.) care citesc aceasta (acum; posibil și, unii/unele citind aceasta, n.tr.) cred că ei/ele sunt bogați/bogate, n-au nevoie de nimic (sau, vreun lucru, n.tr.)(,) dar EU vă spun că sunteți nenorociți/nenorocite (sau, amărâți/amărâte; cuvântul original, „wretched,” era înrudit în vechime cu un cuvânt care însemna persoană izgonită sau exilată; posibil, din comunitate, sau, societate, n.tr.) și goi/goale (sau, în pielea goală; „naked,” n.tr.) înaintea ochilor lui EU, YAHUVEH și (posibil, ochilor lui, n.tr.) YAHUSHUA (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; nu este greșit; de asemenea, dublu-sens în original; ochii pot fi fie ai lui YAHUVEH și ai lui YAHUSHUA, fie în mod colectiv ai Amândurora împreună, YAHUVEH și YAHUSHUA, n.tr.). Unii/Unele citind (sau, care citesc; acum, n.tr.) aceasta spun, „Eu am comorile mele aici pe pământ, posesiuni, imobiliare și conturi bancare,” dar EU vă spun că sunteți faliți/falite în Rai. Unii/Unele își construiesc (prin acumulare, n.tr.) creditul (sau, își achită datoriile față de banca lor astfel încât au un scor de credit din ce în ce mai bun; acest lucru ajută la achiziționarea caselor în Statele Unite; în original, „build up [their] credit [score],” n.tr.) aici pe pământ, dar EU vă spun că n-aveți niciun (sau, deloc, n.tr.) credit când se ajunge la (sau, cât privește, n.tr.) timpurile rele (sau, malefice, n.tr.) ce urmează și urechile MELE nu vă vor auzi strigând către (sau, apelând la, n.tr.) MINE, va fi în zadar.

EU am uns-o pe această roabă pentru a chema (să se manifeste; sau, a invoca; în original, „to call forth,” n.tr.) adunarea (în credință; în original, „assembly,” cuvânt corelat în Concordanța Strong cu „ekklesia,” „ἐκκλησία,” din Limba Greacă, ce posibil înseamnă, oamenii chemați afară din lume, spre DUMNEZEU, de la „ἐκ” + „καλέω,” „to call out of;” sau, congregația religioasă, n.tr.) să postească și să se roage pentru o ungere și protecție mai mare (sau, mai însemnată, sau, mai puternică; „greater,” n.tr.) pentru timpurile (sau, vremurile, n.tr.) rele (sau, malefice, n.tr.) care nu sunt la depărtare (sau, departe, n.tr.). Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care aud vocea MEA în această parohie se supun și se înfometează (sau, fac foamea, n.tr.) (acum, sau, continuu, n.tr.) în acest post, dar cei/cele care în cunoștință de cauză mănâncă și-și fac plinul (sau, se umplu cu ce au nevoie; sau, mănâncă cât vor, n.tr.) acum, când EU am chemat (să se manifeste; sau, invocat, n.tr.) un Sfânt post, vor flămânzi, în timp ce pe cei/cele care flămânzesc acum EU, YAHUVEH, îi/le voi hrăni când vine timpul de nevoie (sau, nevoii, n.tr.). Cei/Cele care-și ascund portofelele, poșetele (în special, cele mici de tip portofel purtate de doamne, n.tr.) și carnetele de cecuri acum, (care, n.tr.) sunt cărpănoși/cărpănoase (în original, „stingy;” sau, calici/calice, n.tr.) cu ceea ce ei/ele pot vedea (tradus literal; sau, văd, n.tr.) cu ochii lor, vor găsi (sau, afla, n.tr.) că atunci când timpul nevoii (sau, vremea, sau, momentul, nevoilor, n.tr.) se ridică (tradus literal; sau, apărând, își face simțită din ce în ce mai mult prezența, n.tr.)(,) EU de asemenea vă voi da înapoi ceea ce voi ați dat.

Fiica MEA din nou EU îți (re)amintesc, EU te folosesc drept un test (posibil, de tip, n.tr.) Ieremia 6:27-30 („Te făcusem un examinator (conform notelor de subsol ale ediției, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat;” Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). EU știu că nu este ușor dar voia MEA se va face (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a rugăciunii „Tatăl Nostru,” versetul Matei 6:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Facă-se voia TA, / precum în cer, aşa şi pe pământ!” n.tr.). EU te voi binecuvânta (posibil, pe tine, n.tr.) și pe toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au fost supuși/supuse și au sacrificat și nu doar au urmărit (sau, s-au uitat, n.tr.), ci i s-au alăturat acestui post și (acestei, n.tr.) rugăciuni unse și au semănat sămânță Sfântă în nevoia acestei parohii. Cei/Cele care n-o ajută pe Parohia (MEA, n.tr.) și Predicatorii MEI (traducere inexactă; oameni care servesc drept preoți sau pastori, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații; în original, „Ministers,” înrudit cu „Ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, definită anterior, n.tr.) sunt împotriva Parohiei MELE și Predicatorilor MEI. Iar și iar voi ați auzit, „Recolta este mare (sau, însemnată, sau, importantă, n.tr.) și lucrătorii (din greu; sau, truditorii; gen nespecificat în original; verbul din care derivă acest cuvânt este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „laborers,” n.tr.) puțini,” și totuși încă (emfază dublă conform originalului, n.tr.) tot nu veniți la înaintare. Fiți avertizați/avertizate, EU îi urmăresc (cu privirea; acum, sau, continuu; pe cei/cele, n.tr.) care doar (sau, pur și simplu, n.tr.) urmăresc (cu privirea; sau, se uită; acum, sau, continuu, n.tr.), fiți făcători/făcătoare (posibil și, înfăptuitori/înfăptuitoare, n.tr.) ai/ale cuvântului(,) nu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) auzitori/auzitoare sau cititori/cititoare ai/ale lui (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 1:22; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri!” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Cei/Cele care au postit și și-au făcut blestemele împotriva acestei Predicatoare și Parohii, voi care v-ați făcut blestemele de lipsă (sau, posibil, nevoie, sau, sărăcie, n.tr.) împotriva acestei parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.), să știți aceasta, blestemele voastre doar s-au întors înapoi asupra propriului vostru sân! Voi încercați (acum, sau, continuu, n.tr.) să blestemați ceea ce EU am binecuvântat, voi vă luptați (acum, sau, continuu, n.tr.) împotriva Dumnezeului întregii Creații și pe MINE nu MĂ amuză (tradus literal; posibil și, expresie; MĂ enervează, sau, MĂ irită; în original, „I am not amused,” n.tr.).

***

Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) mesagerul. Eu ÎI sunt supusă lui YAHUVEH. Astfel este scris în această zi de 12 Ianuarie 2003

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 11:30 p.m. (seara, n.tr.)


* * * * * * *