Profeția 69

Vine (sau, Este pe Drum, n.tr.) O Schimbare a Gărzilor!”

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

31 Decembrie 2002

Eliberată la 1 Ianuarie 2003

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Pe 31/12/02 noi (echipa Parohiei AmightyWind (dublu-sens; atât un Nume al SFÂNTULUI DUH cât și numele Parohiei conduse de Profetul Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu], Amightywind („Vânt puternic (sau, măreț; notă de traducere, n.tr.)”) sau Almightywind („Vânt Atotputernic”). Expresia apare în versiunea standard a Faptelor Apostolilor 2:2-4 în Limba Engleză; aceste versete descriu pogorârea SFÂNTULUI DUH asupra Sfinților Apostoli de Pentecost sau Rusalii: „Când a sosit ziua Cincizecimii, (Apostolii, n.tr.) erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic (în versiunea în Limba Engleză, „a mighty wind,” n.tr.) şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) ne rugam pentru niște răspunsuri personale la unele (sau, niște, n.tr.) întrebări pe care le aveam. Pentru că noi nu cenzurăm mesajele de la Tatăl nostru Ceresc YAHUVEH sau MESIA YAHUSHUA(,) noi împărtășim (acum, n.tr.) chiar (și, n.tr.) partea care este personală. Poate că (această parte, n.tr.) va ajuta pe altcineva.

Chiar (și, n.tr.) atunci când eu sunt mustrată de la (sau, de, n.tr.) YAHUVEH(,) noi cu smerenie recunoaștem că și noi de asemenea facem greșeli și (că, n.tr.) nu suntem cu nimic mai buni decât oricare alții dintre copiii lui YAHUVEH. Aceasta este de asemenea pe caseta audio și astfel acela este motivul pentru care atunci când transcriem noi o includem pe transcriptul scris. Noi am încercat să facem ca aceasta să fie postată pe Internet pe 31/12/02 dar ne-am confruntat cu atacuri spirituale grele (sau, dure, n.tr.) și doar acum facem ca aceasta să fie eliberată. YAHUVEH știa că asta urma să se întâmple și astfel ea trebuie că este (sau, să fie, n.tr.) parte din planul LUI.

***

(Cuvânt Personal) Copiii MEI, aduceți-MI câte o întrebare pe rând. Elisabeth [Elisheva](,) tu gonești în atâția pași, în atâtea direcții diferite. Se pot duce picioarele tale în două direcții diferite sau patru direcții diferite în același timp? De aceea tot accentuez EU (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) câte un pas pe rând (tradus literal; sau, cu pași mărunți, treptat, și cu grijă; expresie; „one step at a time,” n.tr.). OK [eu (Elisabeth [Elisheva], n.tr.) râd (posibil, pe înregistrarea audio a Sfintei Profeții, n.tr.)] noi vom întreba din nou, „Care întrebare vrei ca noi să punem mai întâi(,) Tată?” [Eu întrebasem în timpul rugăciunii și vorbind în limbi (spirituale de rugăciune, precum Sfinții Apostoli; în original, „speaking in tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.) despre 4 sau 5 întrebări personale] O(,) Uau! [Eu tot râd, noi trebuie întotdeauna să vrem doar pasul următor și eu vreau douăzeci cel puțin, dar eu învăț (acum, sau, continuu, n.tr.).] [Eu am început să râd și să mă rog în limbi(,) nerealizând (sau, nedându-mi seama; că, n.tr.) o Profeție survenea (la acel moment, n.tr.)]

Tati Dumnezeu YAHUVEH care este pasul următor(,) OK, mă căiesc pentru că încerc (acum; sau, posibil, am încercat, n.tr.) să merg în prea multe direcții în același timp (sau, dintr-o dată, n.tr.). Care este pasul următor astăzi [Rugându-mă în limbi Cerești] eu tot aud (acum, sau, continuu, n.tr.) parte dintr-o Profeție pe care TU (acum, n.tr.) încerci s-o proclami și Tată eu de asemenea aud nevoile noastre personale și mă zăpăcesc pentru că nu știu pe care vrei TU s-o proclami mai întâi. Ei/Ele (gen nespecificat în original; sau, posibil, oamenii de la Parohie, n.tr.) așteaptă (acum, n.tr.) un cuvânt să audă de la TINE Tată, și noi la fel”(rugându-mă în limbi) Profeția 69 survine.

***

PROFEȚIA 69

Pe când vă duceți în anul lui 2003 batjocoritorii și cei/cele care derâd (sau, sfidează, în special în mod batjocoritor, n.tr.) vă vor înconjura. Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) vor spune(,) „Unde este Acest YAHUSHUA Care voi spuneți că vine (sau, că este pe drum, n.tr.)?” Dar EU am un cuvânt pentru voi. EU vă (re)amintesc de batjocoritorii și cei/cele care derâd (sau, au derâs; timp verbal nespecificat în original; sau, sfidează, sau, au sfidat, în special batjocoritor, n.tr.) care l-au înconjurat pe Noe. Aceste lucruri trebuie să se înfăptuiască. Acesta este calea (sau, modul, n.tr.) MEU de a separa pleava de grâu. Batjocoriți-MĂ dacă îndrăzniți. Acesta este mesajul pe care EU li-l dau dușmanilor, căci orice dușman de-al vostru este un dușman de-al MEU. Un dușman este oricine care se așează (sau, dispune, n.tr.) pe sine împotriva mesajelor pe care EU ți (sau, posibil și, vi, n.tr.) le dau, căci cu adevărat EU te-am uns pe tine drept purtătoarea MEA de cuvânt. Când dușmanii vorbesc împotriva acestor mesaje care vin drept din Rai, ei/ele vorbesc împotriva lui EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), și Iubitului MEU FIU YAHUSHUA.

Nu gândi (sau, nu crede; sau, să nu crezi, n.tr.)(acești oameni, n.tr.) te resping (acum, sau, continuu, n.tr.) pe tine Fiica MEA, căci ei/ele MĂ resping pe MINE (acum, sau, continuu, n.tr.). Căci chiar și falșii profeți iau aceste mesaje pe care EU ți le dau ție și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) le studiază și ei/ele le copiază pentru a le face să arate (sau, să pară, n.tr.) ca și cum cuvintele pe care EU ți le vorbesc ție vin de la ei/ele. Nu fii uimită Fiica MEA, căci nu știe chiar și diavolului că adevărul purcede (sau, iese, n.tr.) din gura ta când EU, YAHUVEH, sunt CEL Care pune cuvintele în gura ta. Contrafăcuții (sau, posibil, Contrafacerile, n.tr.) se ridică (sau, își fac apariția, n.tr.) și oamenii sunt înșelați, (astfel încât; posibil și, și astfel, n.tr.) ei/ele pot lua cuvintele și (le pot, n.tr.) răsuci (sau, contorsiona, n.tr.) în (sau, făcându-le să devină, n.tr.) ceea ce EU n-am intenționat (să spun; sau, la ceea ce nu M-am referit, n.tr.).

Există o venire a schimbării gărzii (sau, Este pe drum o schimbare a gărzii; exprimare neobișnuită în original; „There is a coming of the changing of the guards,” n.tr.). Asta este ceea ce în 2003 tu vei (sau, voi veți; număr nespecificat în original, n.tr.) vedea. Schimbarea gărzilor în poliția voastră, în guvernul vostru, (în mod, n.tr.) politic și spiritual (schimbarea, n.tr.) vine (acum, sau, continuu; sau, este pe drum, n.tr.), schimbarea gărzilor. (Acestea, n.tr.) sunt gărzile cele rele (sau, malefice, n.tr.) care vin; ele iau slujbele de la gărzile (sau, le iau slujbele gărzilor, n.tr.) pe care EU inițial le-am plasat acolo. Ele sunt suporterii satanei (tradus literal, oamenii lui din umbră, negri în sens figurat; în special, care sunt dispuși/dispuse să facă rău – delicte, sau, violență – pentru a-l susține pe satana; „henchmen,” n.tr.) care vă vor lua libertățile (sau, drepturile, n.tr.) și-i vor face pe Copiii MEI să strige (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către MINE și să se tânguie și să le fie frică (sau, să fie într-o stare de frică, n.tr.), atâția (oameni, n.tr.) vor spune, „O(,) YAHUVEH(,) unde TE putem găsi(,) O(,) ungere a RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.)(,) de ce nu vorbești?” Unde MĂ veți găsi(,) Copiii MEI? Deoarece cât de puține biserici au Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU înăuntrul lor.

Vă voi spune (tradus literal; posibil și, Vă spun, n.tr.) EU unde MĂ veți găsi; (acest loc, n.tr.) va fi (o întâlnire, n.tr.) personală unu la unu cu MINE. Voi ați face bine să vă țineți strâns de tivul veșmântului lui YAHUSHUA, căci mulți/multe dintre voi se vor duce prin noroi, mulți/multe dintre voi se vor duce prin zăpada înghețată, mulți/multe dintre voi se vor duce prin fierbințeala soarelui. Ceea ce a fost ușor pentru mulți/multe dintre voi în 2003 voi veți găsi greu (sau, vă va fi greu să faceți aceste lucruri, n.tr.). Mulți sunt Copiii MEI care ascultă și recunosc vocea MEA prin Roaba MEA(,) dar ei/ele vor să scoată un cuvânt de ici și colo pentru a conforma (posibil, cuvântul; posibil și, vocea, lui DUMNEZEU, n.tr.) modului lor de a gândi, ca și cum asta ar putea anula Cuvintele MELE și (le-ar putea, n.tr.) face nule (în original, complet goale, vide; posibilă referire și la Isaia 55:10-11, citat într-un pasaj ulterior; „void,” n.tr.).

Ceea ce EU profețesc se va înfăptui! Adevărații MEI mijlicitori s-au ridicat și cer (acum; posibil și, au cerut, n.tr.) o amânare. Voi M-ați întrebat, „De ce s-a întâmplat asta cu Richard Eby (Medic Osteopat și Ginecolog American care a murit într-un accident în casa lui și a fost apoi înviat; L-a întâlnit pe YAHUSHUA și le-a povestit multor biserici despre asta; întâmplările au luat loc în 1972; Dr Eby a ajutat să se aducă pe lume peste 10,000 de copii, n.tr.),” acestea sunt cuvintele pe care EU acum trebuie să le spun (sau, pe care le am acum de spus, n.tr.). Richard s-a ostenit (sau, a devenit extrem de obosit sau trudit, în special datorită a ceva ce l-a erodat, n.tr.) pe măsură ce (posibil și, căci, n.tr.) sănătatea lui a devenit din ce în ce mai proastă. Richard tânjea și se mâhnea în fiecare zi ca din nou să privească (atent, sau, în detaliu, n.tr.) ușa Raiului. În fiecare zi (în care; sau, posibil, când, n.tr.) se trezea, el tânjea să fie în Rai, căci vedeți voi Copiii MEI(,) rugăciunile voastre au amânat venirea lui YAHUSHUA. EU n-am încălcat voia (sau, voința proprie a, n.tr.) lui Richard, căci el MĂ implora zi după zi. Nu mai era nimic pentru care el voia să fie ținut pe acest pământ, el a privit (posibil și, privise, n.tr.) Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA și el a vrut (acest lucru, n.tr.) din nou. Nici măcar dragostea familiei și prietenilor lui, nici măcar misiunea pe care EU îl hirotonisisem (sau, orânduisem, sau, predestinasem; verbul original este folosit în Limba Engleză pentru a descrie hirotonisirea preoților; „ordained,” n.tr.) pe el s-o facă și care era să-L aștepte pe YAHUSHUA să vină; el n-a mai vrut să mai fie ținut și el (în continuare, n.tr.).

Dar cu adevărat Copiii MEI, luați notă, notați (sau, scrieți, n.tr.) totul căci chiar (sau, însăși, n.tr.) în ziua în care el a murit (26 Decembrie 2002; născut pe 26 Iunie 1912, n.tr.) și a apărut înaintea feței MELE (sau, chipului MEU, n.tr.) în Rai, luați notă de ce se întâmpla (atunci, n.tr.) pe acest pământ, căci cu adevărat el era o temperatură, un barometru(,) și satana știe asta, de aceea (sau, acela este motivul pentru care, n.tr.) el și-a arătat mâna și i s-a lăudat (sau, dat mare, n.tr.) lumii(,) eu pot acum clona om (posibilă referire la faptul că, pe 26 Decembrie 2002, la data când a murit Dr Eby, în Statele Unite a fost făcută publică vestea că s-a născut prima clonă umană; compania care a făcut acest lucru a fost fondată de cultul Raelian, care crede că oamenii sunt clone ale extratereștrilor; din anul 1996 s-au clonat diferite animale, începând cu oaia Dolly; ideea de clonare este mult mai veche însă, pe cât se știe, cel puțin din anul 1938, n.tr.). Vedeți voi(,) ceea ce a fost (sau, s-a, n.tr.) făcut în secret timp de ani de zile doar acum apar (plural conform originalului, n.tr.) înaintea urechilor lumii. Voi știți Copiii MEI (că, n.tr.) este cu adevărat sfârșitul când omul (sau, ființa umană, n.tr.) spune, „Eu am devenit dumnezeu (sau, zeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „god,” n.tr.)(,)” căci nimeni (sau, nicio persoană; în original, „no one,” n.tr.) în afară de marele (sau, puternicul; „the great,” n.tr.) Creator EU, YAHUVEH, nu poate pune un spirit (sau, un duh, n.tr.) și un suflet într-un om, și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) acestea sunt creații lipsite de suflet care sunt doar sub mânia MEA. Satana este cel care a dat acea cunoaștere (sau, posibil, acele cunoștințe, n.tr.) pentru a MĂ batjocori pe MINE încă o dată. Dar EU vă spun aceasta Copiii MEI, nimic nu se poate întâmpla pe care EU să nu-l permit.

Pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care îndrăznesc să batjocorească și să spună că iadul nu este real (sau, adevărat, n.tr.), este doar un lucru (sau, o chestie, n.tr.)(,) o plăsmuire a imaginației voastre, ei/ele nu doar vor gusta din iad ci ei/ele vor înota în Lacul de Foc. Pentru cei/cele care îndrăznesc să batjocorească a doua venire a lui YAHUSHUA, EU vă spun o dată și EU vă voi spune (tradus literal; sau, vă spun, n.tr.) din nou, EL nu vine după Biserică. EL nu vine după vreo Biserică organizată. EL vine data viitoare după Mireasa LUI. Și nu pur și simplu oricine este numit/numită (gen nespecificat în original, n.tr.) Mireasa lui YAHUSHUA, sunt ei/ele loiali/loiale, sunt ei/ele sinceri/sincere (sau, spun ei/ele adevărul, n.tr.), sunt ei/ele credincioși/credincioase (sau, fideli/fidele lui DUMNEZEU; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există; în original, „faithful,” nu „believing,” n.tr.)? Vor alege (tradus literal; sau, posibil, Aleg, ca regulă, n.tr.) ei/ele să I se supună LUI? Umblă ei/ele Sfinți/Sfinte înaintea MEA? Este Numele MEU pe buzele lor zilnic? Strigă ei/ele (puternic; posibil și, cu lacrimi; acum, sau, continuu, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA? Sau aruncă ei/ele (acum, sau, continuu, n.tr.) Cele Zece Porunci ale MELE pe jos, le strivesc (sau, zdrobesc; puternic; acum, sau, continuu, n.tr.) ei/ele dedsubtul picioarelor lor până se fărâmițează în bucăți pe pământ? Le spun ei/ele oamenilor (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) nu ascultați căile (sau, modurile de a face lucrurile, n.tr.) din vechime(,) căci noi facem lucrurile într-un mod nou, noi facem lucrurile în felul nostru (sau, după cum vrem noi, n.tr.)?

Acesta este semnul MEU Copiii MEI, așa (sau, după cum, n.tr.) EU acum v-am pus de o parte, pentru cei/cele care deja sunt însemnați/însemnate(,) ei/ele au sigiliul MEU (sau, pecetea MEA, n.tr.) de protecție. Îngerii v-au însemnat pentru anul 2003. Răul (sau, Maleficul, n.tr.) va cădea asupra multora (tradus literal; sau, îi/le va lovi pe mulți/multe, n.tr.) care se numesc pe sine după Numele Fiului MEU (posibil, Creștinii, de la Numele lui Hristos, n.tr.) și (acești oameni, n.tr.) se vor întreba de ce. Din cauza acestui motiv (se întâmplă acest lucru, n.tr.), pentru că îndrăzniți să batjocoriți, pentru că îndrăzniți să aruncați (sau, să vă debarasați de; lucrurile, n.tr.) pe care (sau, ceea ce, n.tr.) EU am proclamat, pentru că vă uitați la mesager și nu la mesaj. Voi doar vedeți o femeie singură (sau, posibil, (aparent) de capul ei, n.tr.), și pentru că voi nu puteți privi fața MEA a mâniei (sau, posibil, care exprimă mânie, n.tr.) voi vă puteți azvârli cuvintele la ea, dar EU vreau ca voi să știți, niciun (singur, n.tr.) cuvânt pe care l-ați vorbit (nu se face că, n.tr.) n-a venit înaintea urechilor MELE așa cum (posibil și, în măsura în care, n.tr.) voi ați atacat-o pe ea(,) la fel (sau, în aceeași măsură, n.tr.) voi de asemenea ați împuns (sau, înfundat, n.tr.) un ac în ochii MEI, (și, n.tr.) astfel când strigați (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) de durere, însăși vocea voastră EU o voi disprețui.

Voi care trăiți în pompă (sau, fast, n.tr.) și glorie, faimă și avere, voi îi desconsiderați (sau, considerați inferiori, n.tr.) pe Profeții și Apostolii MEI, căci voi vă aveți burțile hrănite (sau, vă asigurați ca burțile voastre să fie hrănite; sau, posibil, burțile voastre sunt hrănite, n.tr.), cele mai bune haine sunt puse pe voi (sau, sunteți îmbrăcați/îmbrăcate cu cele mai bune haine, n.tr.), voi aveți veniturile voastre (posibil și, în mod, n.tr.) extrem de și abundent (în original, „exceedingly and abundantly,” n.tr.), voi ați fost binecuvântați/binecuvântate. Dar vedeți voi(,) voi n-ați cunoscut cuvântul (a, n.tr.) suferi. Dar în 2003 voi o veți face. (posibil, Acest an, n.tr.) Va fi începutul suferinței pentru (sau, în ce-i/ce le privește pe, n.tr.) cei/cele care gândesc (sau, cred, n.tr.) că sunt deasupra mâniei MELE. Mânia MEA pe ei/ele se va vărsa. EU nu MĂ voi mai repeta (din nou; emfază în original, n.tr.), să vă spun cum se va zdruncina și cutremura pământul căci (sau, deoarece, n.tr.)(,) pe măsură ce YAHUSHUA SE apropie EU deja am profețit (că, n.tr.) pământul se va zdruncina și cutremura căci chiar și (sau, însuși, n.tr.) pământul tremură de frică. O(,) nesăbuiți (sau, nebuni, sau, aiuriți, sau, lipsiți de bun-simțul rațiunii, sau, proști; în original, „foolish;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le descrie pe fecioarele nesăbuite, n.tr.) bărbat și femeie. Când chiar (și; sau, însuși, n.tr.) pământul se zdruncină și se cutremură de frică și voi batjocoriți și negați că EU sunt aici.

Voi apelați la știință pentru dumnezeul vostru (sau, posibil, ca să vă fie dumnezeu, n.tr.)? Voi apelați la politică pentru a vă furniza (sau, prevedea; cele necesare, n.tr.) nevoilor voastre? Nesăbuită (sau, Nebună, sau, Proastă, sau, Aiurită, precum, cele cinci fecioare din parabolă; „Foolish,” notă anterioară, n.tr.), Nesăbuită, Nesăbuită (litere mari conform originalului, n.tr.) generație! Voi apelați la cunoașterea (sau, posibil, cunoștințele, n.tr.) acestei lumi și respingeți (din start; în original, „dismiss,” n.tr.) Cartea MEA drept veche, cartea care este umplută cu tot adevărul și cunoașterea, Cartea pe care Profeții au prezis-o. Departe, Departe, Departe de MINE, departe de MINE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:23; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” n.tr.) cu venerația voastră blasfemiatoare pe când umpleți aceste strane Duminica și-i goniți pe adevărații (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) care venerează Shabbatul (sau, posibil, pe oamenii care venerează adevăratul Shabbat; de la voi, n.tr.). EU încă o dată vă voi arăta, judecata cu adevărat începe la casa lui YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Deoarece încă o dată YAHUSHUA îi va biciui pe schimbătorii de bani și-i va goni drept afară pe ușă (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 2:15; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Paştele Iudeilor era aproape şi YAHUSHUA S-a suit la Ierusalim. 14 I-a găsit în Templu (conform notelor ediției, Curtea Neamurilor, singurul loc în care neevreii puteau să I se închine lui Dumnezeu (Marcu 11:17), n.tr.) pe cei care vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani (conform notelor ediției, posibil, oamenii care schimbau valuta Romană și Grecească în cea Evreiască, pentru ca oamenii să-și poată plăti taxele, n.tr.) stând la mesele lor. 15 A făcut un bici din frânghii şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii lor. A împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele, 16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Ridicaţi acestea de aici! Nu faceţi din Casa Tatălui MEU o casă de negoţ!” citat extins pentru context, n.tr.).

Acum EU v-am avertizat despre căsătorii înjugate inegal (expresie întâlnită des în Sfintele Profeții; a fi înjugat/înjugată din punct de vedere spiritual; ambii soți trebuie să I se supună, să slujească, și să iubească SFÂNTA TREIME în mod egal; citiți Sfânta Profeție 111 , n.tr.), dar voi insistați să vă agățați de (și să continuați să fiți împreună cu, n.tr.) acel partener/acea parteneră (sexual/sexuală; gen nespecificat în original, n.tr.). Știind că pe însuși Numele MEU și Numele lui YAHUSHUA (el/ea; îl, n.tr.) detestă (combinație de dezgust și ură; „abhor,” n.tr.)(,) disprețuiesc și urăsc. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) agățați-vă de partenerii voștri/partenerele voastre. Faceți ceea ce EU v-am interzis să faceți. Voi încă nu vedeți Copiii MEI, că EU am ce e mai bun (pus să vă, n.tr.) aștepte. Ceea ce EU n-am unit împreună, cel/cea al cărui/cărei nume nu este găsit (sau, nu se găsește, n.tr.) în Cartea Mielului A Vieții. Aceea (sau, acea persoană, n.tr.) ce voi încă pretindeți a fi soțul vostru sau soția voastră, ei/ele vă vor vinde (persoanei, n.tr.) care licitează cel mai mult în timpurile rele (sau, malefice, n.tr.) ce vin (curând; „ahead,” n.tr.). Aceia vor fi Copiii MEI care nu vor realiza c-au greșit până când nu și-au pierdut capetele (posibilă expresie; posibil, atât a se îndrăgosti atât de tare că și-au pierdut simțul rațiunii, cât și, că-și vor pierde capul, sau, vor muri, în urma acestei trădări a partenerului lor, n.tr.).

Câți/Câte (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi fugiți (acum, sau, continuu, n.tr.) de chemările voastre (în viață, n.tr.)? Și o ascultați (sau, mai exact, consimțiți, sau, cumva vreți, s-o ascultați, n.tr.) pe această Apostol vorbind și spuneți, „Eu sprijin această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.)(,) dar dijmele și ofrandele noastre noi tot le vom păstra.” Nici măcar nu vă dați voi încă seama că vorba este ieftină (expresie Americană; cuvintele nu valorează nimic dacă nu sunt puse în aplicare, n.tr.)? Dacă voi nu ajutați (acum, sau, continuu, n.tr.), voi împiedicați (sau, stânjeniți; acum, sau, continuu, n.tr.), luând cuvintele pe care EU le vorbesc, și voi veți sta înaintea MEA în Ziua Judecății și EU vă voi întreba, „Ați ajutat-o voi pe ea în vreun mod?”

Molime (tradus literal, ciume; termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) vin (sau, sunt pe drum; acum, sau, continuu, n.tr.) și dacă apelați la Guvern pentru protecție, dacă apelați la comunitatea medicală pentru protecție, EU deja am prezis ce se va întâmpla. Nimic nu se poate întâmpla Copiii MEI (despre, n.tr.) care EU nu le spun Apostolilor și Profeților MEI mai întâi (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Amos 3:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii;” referință citată des în contexte similare în Sfintele Profeții, n.tr.). Chiar (și, n.tr.) cei răi (sau, malefici, n.tr.) sus pe deal (posibilă referire la dealul pe care se află Casa Albă în capitala Statelor Unite, Washington D.C.; Capitol Hill, Capitoliul, n.tr.) ascultă, deși (acești oameni, n.tr.) nu MĂ urmează pe MINE, ei/ele se zdruncină de frică la a ști (sau, faptul de a afla îi/le face să se zdruncine de frică, n.tr.) că EU proclam secretele MELE pe care niciun om (sau, nicio ființă umană, n.tr.) nu le-a spus. Câți/Câte (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi fugiți de chemarea voastră? Câți/Câte dintre voi îi/le lăsați pe alții/altele să spună despre Evanghelie? Cât de puțini/Cât de puține dintre voi care măcar citiți asta sau ascultați sunteți măcar (repetiție conform originalului, n.tr.) afară în câmpurile de recoltă sau măcar ajutați (acum, sau, continuu, n.tr.)(posibil, se, n.tr.) adune în această recoltă de timp de sfârșit.

Da, EU voi avea martiri căci exact așa cum atunci când sângele lui Ștefan s-a vărsat în pământ acolo stătea (posibil și, atunci s-a ridicat; posibil dublu-sens, n.tr.) un bărbat numit Saul, căruia EU i-am schimbat numele în Paul. Pe când sângele lui Ștefan l-a împroșcat, pe când el îi ținea haina (sau, mantaua; lui Ștefan; posibilă referire la Faptele Apostolilor 22:20, unde Sfântul Apostol Pavel menționează martiriul Sfântului Ștefan într-una dintre rugăciunile sale; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce m-am întors la Ierusalim, în timp ce mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească 18 şi L-am văzut pe DOMNUL spunându-mi, «Grăbeşte-te, ieşi repede din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre MINE!» 19 Eu am zis, «DOAMNE, ei ştiu că eu îi băgam în închisoare şi îi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în TINE, 20 iar când era vărsat sângele lui Ştefan, martorul (conform notelor ediției, sau, martirul, n.tr.) TĂU, eram şi eu de faţă, dându-mi aprobarea şi păzind hainele celor ce-l omorau!» 21 Însă EL mi-a zis: «Du-te, pentru că te voi trimite departe, la neamuri!»” citat extins pentru context, n.tr.), ungerea de pe Ștefan a venit asupra lui Saul care a devenit Paul. Deci(,) ce spun EU când spun asta? Sângele unui martir nu este niciodată irosit. El (sau, sângele, n.tr.) doar ridică (sau, face să se ridice, n.tr.) mai mulți Ștefani, mai mulți Sauli care devin Pauli. Pentru cei/cele de încredere iubiți ai MEI/iubite ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) umpluți/umplute cu ungerea MEA care se uită la MINE (sau, în direcția MEA, n.tr.) în fiecare zi și se roagă, 2003 va (de)ține binecuvântări pentru voi pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) EU ard (complet; posibil, de lângă voi, sau, din lume, n.tr.) zgura de metal (tradus literal, deșeul care se formează atunci când sunt prelucrate metalele; „dross,” n.tr.). Căci încercările credinței (sau, încrederii; „faith;” n.tr.) voastre (în MINE, n.tr.) Copiii MEI sunt mai prețioase decât vreun (sau, orice, n.tr.) aur (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „În ea, voi vă bucuraţi nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, 7 pentru ca testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui YAHUSHUA HA MASHIACH;” citat extins pentru context, n.tr.). Învățați să MĂ lăudați Copiii MEI, indiferent de ce deține viața voastră (pentru voi; tradus literal; sau, de ce se întâmplă în viața voastră, n.tr.).

EU le aud rugăciunile celor care vin la MINE cu o inimă recunoscătoare. Acestea sunt rugăciunile care-MI fac pe plac. Exact ca în zilele lui Moise(,) aceștia sunt Copiii cărora EU le voi furniza (cele necesare; posibil și, prevedea; pronie divină, n.tr.) și (pe care-i voi, n.tr.) hrăni. Astfel(,) acest mesaj nu este pentru cei/cele care batjocoresc și derâd (sau, sfidează, în special în mod batjocoritor, n.tr.). Acest mesaj nu este pentru toată lumea, doar cei/cele cu urechi spirituale de auzit; doar cei/cele cu ochi spirituali de văzut ÎMI vor auzi măcar vocea vorbind (sau, condiția minimă pentru a auzi vocea lui DUMNEZEU vorbind va fi să aveți ochi spirituali de văzut; emfază în original, n.tr.).

EU îi emit (sau, trimit, în special ca pe un mesaj, n.tr.) acest Cuvânt Israelului, EU o emit (sau, trimit, în special ca pe un mesager, n.tr.) pe această Apostol la voi să vă spună, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care vin ca un prieten/o prietenă, mâna lor e în buzunarul vostru, ei/ele vă fură din buzunare (precum niște hoți de buzunare; acum, sau, continuu, n.tr.). Cu (posibil și, În, n.tr.) cealaltă mână a lor este un pumnal și ei/ele spun, „Fă ce-ți spun eu să faci” dar EU îți (re)amintesc ție Israele, dacă tu doar vei apela (posibil și, vei vrea, sau, vei alege, să apelezi, n.tr.) la Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, EU, YAHUVEH. Dacă tu doar te vei opri (posibil și, vei vrea, sau, vei alege, să te oprești, n.tr.) din a-i asculta pe rabini când ei/ele (gen nespecificat în original; unele confesiuni Evreiești permit ca femeile să devină rabini, n.tr.) îți spun să nu vorbești Numele MEU Sacru(,) să (nu-l, n.tr.) spui. Căci EU îi/le am pe cei Unși ai MEI/cele Unse ale MELE (gen nespecificat în original; „MY Anointed ones,” n.tr.) care șed drept (sau, chiar, n.tr.) acolo în Ierusalim umpluți/umplute cu A MEA RUACH ha KODESH. Ei/Ele (sau, acești oameni, n.tr.) ÎL acceptă pe YAHUSHUA drept MESIA și ei/ele cheamă (sau, apelează, n.tr.) și ei/ele mijlocesc înaintea MEA. Acesta este motivul pentru care Israelul a fost cruțat până acum. Căci deși Israele tu odată erai mărul din ochiul MEU (tradus literal; expresie; sau, lumina ochilor MEI; copilul favorit, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.), acum și tu (de asemenea, n.tr.) ai un vierme înăuntru.

Israele(,) nu se mai poate uita lumea la tine cu Sfințenie (sau, posibil, în spiritul Sfințeniei, n.tr.). Căci tu ai avorturile, tu ai homosexualii, tu ai pornografie, nu există niciun păcat care n-a permeat (sau, pătruns complet, n.tr.) Israelul înăuntru (sau, posibil, pe dinăuntru, n.tr.). Fariseii acum îți conduc guvernul și totuși (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) nici măcar n-au forma (sau, aparența, n.tr.) evlaviei (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). EU le voi judeca în 2003 pe statele, (pe, n.tr.) națiunile care ÎMI par ca o Sodoma și Gomora MIE (sau, posibil, care înaintea MEA arată precum o Sodoma și (o) Gomora, n.tr.). EU nici măcar nu voi vorbi (sau, refuz să vorbesc, n.tr.) ce se va întâmpla în 2004, căci dacă voi credeți că judecata MEA a căzut în 2002 și lumea-și ține răsuflarea (posibil, așteptându-se la ce e mai rău; de frică, n.tr.) pentru 2003, cuvintele ar fi atât de înfricoșătoare încât chiar și acestui Apostol i-ar fi frică să vorbească.

Astfel (sau, Deci, n.tr.) iubiților MEI/iubitelor MELE (gen nespecificat în original; „MY beloved ones,” n.tr.)(,) EU am acest mesaj pentru voi. Faceți câte un pas pe rând, faceți (sau, luați, n.tr.) câte o zi pe rând, căci cu adevărat în 2003 în special asta este tot ceea cu ce vă puteți descurca (sau, nu vă puteți descurca cu mai mult(e), n.tr.). Ascultați-MĂ, ascultați Cuvintele MELE, învățați să MĂ căutați pentru voi înșivă/însevă (sau, de unul/una singur(ă), în bază individuală, n.tr.). Cuvintele pe care EU le proclam din această roabă EU le voi confirma încă o dată. Ia măcar notă cineva de cât de repede lucrurile se înfăptuiesc după ce cuvintele sunt vorbite din această gură. Acest lucru este (sau, se întâmplă, n.tr.) pentru că (ele, n.tr.) nu sunt cuvintele unei simple femei; (posibil, CEL Care vorbește este Marele; posibil și, cuvintele sunt ale Marelui, n.tr.) Dumnezeu „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.)!

Din nou EU spun, voi nu vă veți cunoaște (sau, posibil, recunoaște, n.tr.) unul/una pe altul/alta după numele fiecăruia/fiecăreia. Vouă nu vă va păsa unul/una de trecutul altuia/alteia. Voi o veți recunoaște pe adevărata voastră familie a lui (sau, de la, n.tr.) YAHUVEH și YAHUSHUA după ungerea care este înăuntru. În special Apostolilor și Profeților EU le vorbesc, EU v-am pus de o parte căci voi vă înclinați urechea spre MINE (tradus literal; expresia originală, „[you] incline your ear [to ME],” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 22:17 și Isaia 55:3; posibilă referire la aceste versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „[a-ți] apleca urechea” – „Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor; / pune la inimă cunoştinţa mea, / 18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta / şi când îţi sunt toate pregătite pe buze,” și, „Luaţi aminte şi veniţi la MINE! / Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! / Voi încheia cu voi un legământ veşnic / şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite,” n.tr.), 24 de ore pe zi voi MĂ întrebați (continuu, n.tr.)(,) „O(,) Tată Dumnezeu YAHUVEH(,) ce cuvinte vrei TU să spui?” Voi v-ați făcut corpurile un Templu de Sacrificiu. Voi ați fost dispuși/dispuse să fiți persecutați/persecutate de dragul Fiului MEU YAHUSHUA. Nu gândiți (sau, să nu credeți, n.tr.) că EU am luat vreun lucru de bun (sau, posibil, că n-am apreciat fiecare, n.tr.), dintre toate sacrificiile pe care voi le faceți. Mari (sau, importante, sau puternice, sau, însemnate; „great,” n.tr.), mari, mari vor fi răsplățile voastre în Rai, dar EU nu voi uita să vă binecuvântez drept aici pe pământ. La nimic n-ați renunțat voi pe care nu-l voi înlocui EU de 7 ori (mai mult decât era, n.tr.)(,) dar este adevărat Copiii MEI (că acest lucru, n.tr.) vine cu persecuție pe măsură ce (sau, deoarece, n.tr.) voi pe batjocoritori și pe cei/cele care derâd (sau, sfidează, în special în mod batjocoritor, n.tr.) drept aceia/acelea (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vă amenință viața voi îi/le priviți.

EU am uns-o pe cea care vorbește. Ei (sau, posibil, echipa Parohiei Amightywind, n.tr.) vor ști unde să se ducă și ce să facă, în special în acest an al lui 2003. EU nu-i voi lăsa pe (acești oameni, n.tr.) să vă conducă în derivă; va fi exact ca în visul lui Elisabeth [Elishevei]. (Vedeți visul cu Rachete (Eu de asemenea am avut un vis acum ani de zile că noi conduceam o caravană de vehicule pe șosea(,) prea multe vehicule pentru a le (putea, n.tr.) număra, noi recent am avut o revelație despre vis dar nu este încă timpul (sau, posibil, momentul, n.tr.) s-o împărtășim.) (Vedeți de asemenea visul cu Meteori (sau, Meteoriți, n.tr.).)

Căci adevărul a fost proclamat de la această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.). Acel adevăr este ceea ce va salva (sau, mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.), căci adevărul vine în Numele lui YAHUSHUA. Pentru cei/cele dintre voi care copiați aceste Profeții și vă comportați (sau, acționați, n.tr.) ca și cum EU, YAHUVEH, sunt (CEL Care, n.tr.) prin gura voastră vorbește, voi va trebui să plătiți prețul pentru ungere pe care l-a plătit ea, doar că EU îl voi spori de o sută de mii de ori. Căci voi ați furat ceva și n-ați plătit prețul, așa (sau, după, n.tr.) cum EU i-am spus Roabei MELE, cu cât mai mare (sau, mai însemnată, sau, mai importantă, n.tr.) ungerea(,) cu atât mai mare (sau, mai însemnat, sau, mai important, n.tr.) sacrificiul.

Astfel Copiii MEI(,) pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) intrați în anul lui 2003(,) cei/cele pe care cu adevărat EU îi/le numesc iubiții MEI Copii, Bebeluși (sau, Copilași; „Babies,” n.tr.), Mireasă, Aleși/Alese (în original, „Chosen Ones,” n.tr.) și Selecți/Selecte (posibil, aleșia/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; „Elect,” n.tr.), voi doar continuați să vă uitați în sus la MINE. Voi doar continuați să priviți Cuvintele MELE. Voi doar continuați să vă supuneți și să credeți și credința voastră (sau, încrederea voastră în DUMNEZEU; „your faith,” n.tr.) nu doar vă va face întregi/întrege (tradus literal; sau, nu doar vă va vindeca, în acest mod împlinindu-vă, făcându-vă să fiți întregi/întrege din punct de vedere spiritual din nou, n.tr.), credința (sau, încrederea, n.tr.) voastră (în DUMNEZEU, n.tr.) pe măsură ce continuați să creșteți spiritual ÎMI va fi plăcută. Chemați (sau, Apelați la, n.tr.) Numele MEU când simțiți pământul cutremurându-se și zdruncinându-se. Chemați (sau, Apelați la, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA (unii ÎL numesc IISUS (în original, „JESUS,” n.tr.))(,) singurul Nume care poate mântui. Amintiți-MI (expresia originală, „Put ME in remembrance,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 43:26; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „Aminteşte-MI;” „Aminteşte-MI faptele şi hai să ne judecăm împreună! / Apără-ţi cauza, ca să fii dovedit drept!” expresia apare des în Sfintele Profeții, n.tr.) Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) astfel încât molimele („plagues;” notă anterioară, n.tr.) să nu vină aproape (sau, să nu se apropie, n.tr.) de locuința voastră; ascundeți Cuvântul MEU în inima voastră, astfel încât (el, n.tr.) să nu fie doar o Carte ci corpului vostru (să-i fie, n.tr.) o parte (ordine neobișnuită a cuvintelor conform originalului; „your body a part,” n.tr.). EU vă iubesc(,) Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Mireasă(,) pregătește-te căci Mirele tău (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) vine (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, versetul 6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Cei/Cele care n-au simțit că pot plăti prețul unei Mirese, în loc de asta doar uitați-vă la ea (sau, la acești oameni care alcătuiesc Mireasa, n.tr.) și plângeți. Este adevărat(,) Copiii MEI(,) (că, n.tr.) există doar o singură Mireasă. Supunerea este mai bună chiar decât sacrificiul.

Richard Eby n-a mințit. El doar s-a ostenit de păcatul acestei lumi. El va fi răsplătit pentru anii pe care i-a petrecut(,) dar el n-a terminat misiunea de-al căruia pe el EU l-am trimis (exprimare neobișnuită în original; misiunea, al cărei el a fost trimis, pentru că-i aparținea acestei misiuni; „the mission of which him I sent;” posibilă și exprimare arhaică neobișnuită; misiunea, pentru care EU l-am trimis, n.tr.). Puneți-vă credința (sau, încrederea; „faith,” n.tr.) nu în vreo femeie sau (vreun, n.tr.) bărbat, ci doar în EU, YAHUVEH și YAHUSHUA stați (tradus literal, în picioare; posibil și, stați pe poziții, sau, rezistați, n.tr.). Puneți-vă credința (sau, încrederea, n.tr.) în cuvintele, cuvintele din Sfintele MELE Cărți, în acel mod știți voi (sau, acela este modul în care voi știți, n.tr.) că YAHUSHUA vine (sau, este pe drum, n.tr.) din nou. Omul (sau, ființa umană, n.tr.) poate eșua chiar atunci când EU îi/le (număr plural conform originalului; gen nespecificat în original, n.tr.) trimit înapoi (posibilă referire la faptul că Dr Eby a fost înviat; trimis înapoi pe pământ, n.tr.) într-o misiune. Vedeți voi Copiii MEI, EU i-am permis lui (posibil, Richard Eby, n.tr.) să eșueze, să nu îndeplinească acea misiune. Pentru a vă învăța pe voi toți/toate o lecție(,) va mai rămâne credința (sau, încrederea, n.tr.) voastră (posibil, veți mai avea voi credință, sau, încredere, în DUMNEZEU, n.tr.)? Pentru cei/cele dintre voi ca (sau, precum, n.tr.) Fiica MEA (sau, Elisabeth [Elisheva], n.tr.) care s-au rugat ca Richard Eby să revină la viață, el n-a ales să vină înapoi (sau, să se întoarcă, n.tr.) pe pământ.

Voi aveți avertismentul; el era temperatura și barometrul în însăși ziua în care a murit. Pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) le priviți (cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.) pe Sodome și Gomore proclamați, căci voi ați văzut răul (sau, maleficul, n.tr.) ridicându-se. Numărați descrescător de acum până la Ziua Catastrofei (în special, ca pedeapsă sau condamnare; tradus literal; sau, ultima zi a omenirii; posibil echivalent cu Judecata de Apoi; în original, „Doomsday,” n.tr.). Catastrofă (în special, ca pedeapsă sau condamnare; „doom,” n.tr.) dușmanilor MEI și alor voștri, deși (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) gândesc (sau, cred, n.tr.) că ei/ele sunt capetele, cu adevărat ei/ele sunt mai puțin decât coada. Venirea gărzilor schimbătoare (sau, care s-au schimbat, sau, care se schimbă, n.tr.)(,) Copiii MEI, cei/cele care au deținut poziții atât de mult timp, cei/cele care v-au scris legile acum se găsesc pe sine fără o slujbă. Mâhniți-vă și tânguiți-vă Copiii MEI, pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) vedeți schimbarea gărzilor. Căci aceia/acelea care erau Sfinți/Sfinte voi fi înlocuiți/înlocuite și sunt înlocuiți/înlocuite cu cei/cele care sunt nesfinți/nesfinte. Cei/Cele în care vă puteați încrede, fie ei/ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) bancherul vostru sau polițistul vostru, poștașul vostru, gărzile se schimbă (acum, sau, continuu, n.tr.). Doctorii voștri(,) gărzile se schimbă (acum, sau, continuu, n.tr.). Guvernele voastre(,) gărzile se schimbă (acum, sau, continuu, n.tr.). Liderii voștri Spirituali păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de schimbarea gărzilor.

O(,) dar vedeți voi o(,) dușmani ai (sau, de-ai, n.tr.) MEI. Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de schimbarea Gărzilor (literă mare conform originalului, n.tr.) MELE. EU îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) pun (acum, sau, continuu; posibil, pe poziții; posibil cuvinte lipsă în original, n.tr.) pe cei/cele cu o ungere mai mare (sau, mai însemnată, sau, mai importantă, n.tr.). Cei/Cele care sunt umili/umile (sau, smeriți/smerite, n.tr.) înaintea feței MELE (sau, chipului MEU, n.tr.). Ei/Ele sunt ascunșii MEI secreți/ascunsele MELE secrete; ei/ele știu cum să privească (cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.) Cuvintele MELE și fața MEA (sau, chipul MEU, n.tr.). Ei/Ele stau în spărtură (expresia originală, „stand in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.), ei/ele strigă (sau, apelează la DUMNEZEU; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. Dușmanilor de-ai (sau, ai, n.tr.) MEI din jurul acestei lumi, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de schimbarea MEA a Gărzilor MELE (posibil și, de faptul că EU schimb Gărzile MELE, n.tr.). Căci ele (sau, Gărzile; gen nespecificat în original, n.tr.) doar au devenit mai Sfinte. Ele doar au devenit mai hotărâte și (mai, n.tr.) curajoase și (mai, n.tr.) încrezătoare (în original, „more determined and bold,” n.tr.). Ele vor predica Sfințenia și ele vor mustra această lume. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) feriți-vă (sau, păziți-vă, n.tr.) de schimbarea MEA a Gărzilor MELE (posibil și, de faptul că EU schimb Gărzile MELE, n.tr.) care sunt îmbrăcate în armura MEA completă (Efeseni 6) (posibilă referire la Efeseni 6:10-18, „În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevăr, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful Mântuirii şi sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUH, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi Sfinţii,” n.tr.) care nu vin la voi în numele lor (personal, n.tr.) ci vin în Numele (număr singular în original, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Care nu poartă arme de război care sunt carnale (sau, ale naturii corporale; sau, trupești, n.tr.), ci schimbarea MEA a Gărzilor MELE au armele spirituale care sunt încă nespuse.

Ele (sau, Gărzile; gen nespecificat în original, n.tr.) au arsenalul întregului Rai și tot ceea ce ele au de făcut (sau, trebuie să facă, n.tr.) este să strige către (sau, să apeleze la, n.tr.) MINE în Numele lui YAHUSHUA. Ei/Ele vă vor face de rușine schimbarea voastră a gărzilor. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) batjocoriți-MĂ dacă îndrăzniți. Pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) voi răilor (sau, maleficilor; gen nespecificat în original, n.tr.) schimbați gărzile voastre, căci păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) EU vă spun vouă dușmanilor MEI, și EU de asemenea MI-am schimbat Gărzile MELE. Ei/Ele sunt la cine vă așteptați cel mai puțin, cei/cele mai de jos (sau, umili/umile; în original, „the lowliest,” n.tr.) din bărbat și femeie și chiar (și, n.tr.) Copii (literă mare conform originalului, n.tr.). EU le proclam lor nu doar prin profeții care se înfăptuiesc ci în vise și viziuni. Aceste daruri doar vor crește (devenind, n.tr.) mai tari (sau, puternice; „stronger,” n.tr.) pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) EU ÎMI schimb gărzile MELE(,) pe cine EU promovez (posibil, de acea persoană, n.tr.) EU de asemenea (posibil, de acea persoană; prepoziție omisă în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) dispun (posibil, a dispune atât în sensul de a aranja după voința SA, cât și a concedia (elimina) din proiect, n.tr.).

Fiți atente (sau, Păziți-vă, n.tr.) Bisericilor care ați fost avertizate(,) Schimbarea gărzilor au venit (număr plural conform originalului; posibil greșit în original, n.tr.) și ei/ele șed în însele stranele voastre și ei/ele confruntă nesfințenia din voi, nesupunerea din voi. EU sunt Același YAHUVEH și EU nu MĂ schimb, nu pentru nimeni (sau, vreun om; „anyone,” n.tr.). Cuvintele MELE nu se întorc la MINE goale (în original, complet goale, vide; „void,” n.tr.), nu pentru nimeni (sau, vreun om; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Isaia 55:10-11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci, aşa cum ploaia şi zăpada / coboară din ceruri / şi nu se întorc înapoi / până nu udă pământul, / făcându-l să rodească şi să încolţească, / dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, / 11 tot aşa este şi cu AL MEU Cuvânt, care iese din Gura MEA: / nu se va întoarce la MINE fără rod, / ci ÎMI va împlini dorinţa / şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis,” n.tr.). Pentru că Fiica MEA a mijlocit și a plâns și s-a rugat înaintea MEA când a auzit de moartea lui Richard Eby, pentru că atâția/atâtea dintre voi ați scris și ați întrebat și cu atât mai mulți/multe (decât voi, n.tr.) vor să scrie și să întrebe(,) „M-a mințit Dr. Richard Eby?” Nu(,) el n-a făcut-o. Singurul lui păcat a fost că a devenit nerăbdător și ostenit (sau, extrem de obosit sau trudit, în special datorită a ceva ce l-a erodat, n.tr.), dar EU nu-l blamez (tradus literal, nu-l critic pentru, sau, nu-i găsesc vreo vină în, acest lucru; „I fault him not,” n.tr.).

***

Astfel a fost vorbit în această zi de 31 Decembrie(,) ultima zi a lui 2002. YAHUVEH și YAHUSHUA(,) VĂ rugăm aveți milă de noi pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) ne ducem în anul lui 2003.

Luminându-i/-le (sau, lămurindu-i/le, n.tr.) pe unii/unele, jignindu-i/-le pe alții/altele în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH

Eu rămân Sora voastră Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

S-a terminat la 6:45 a.m. (dimineața, n.tr.)

Sfârșitul Profeției(,) explicație va urma

***

Am fost trezită la 5:00 a.m. (dimineața, n.tr.) și YAHUVEH mi-a spus să-I caut fața, să vin înaintea tronului LUI și să mă rog. Pe când am început să fac asta, și eu (posibil cuvinte în plus în original, n.tr.) am spus „Trebuie să mă rog în limbi și astfel mă voi duce (de aici, n.tr.) în sufragerie.” Am început să mă rog...

Acesta este motivul pentru care a survenit acest cuvânt – mijlocind și rugându-mă și eu chiar am dus o întreagă listă de lucruri la rugăciune cum ar fi nevoia de un RV (vehicul recreațional, sau, de recreere; mașină mare pentru excursii, dotată cu paturi, bucătărie, și baie; întâlnită des în Statele Unite; „recreational vehicle,” n.tr.), care este sanctuarul călător, pentru care noi credem cu credință (sau, încredere în DUMNEZEU, n.tr.), și toate dintre nevoile noastre personale, și eu puneam prea multe întrebări în același timp. După cum puteți vedea (sau, vedeți, n.tr.) am fost mustrată înaintea întregii lumi. Pentru că primul lucru (posibil, era că; posibil cuvinte omise în original, n.tr.) acest mesaj trebuia să survină. YAHUVEH ne-a spus că acela era primul lucru pe care trebuia să-l căutăm. Eu sunt complet sinceră (sau, tradus literal, vă vorbesc în spiritul completei sincerități, n.tr.)(,) eu vă spun că noi n-aveam nicio idee că acest Cuvânt survenea (posibil și, urma să survină, n.tr.). Noi știam că un alt mesaj venea pentru că ieri pe 30 Decembrie atacurile oculte care au venit împotriva mea au fost probabil unele dintre cele mai tari (sau, mai puternice, n.tr.) de până acum. Dar după cum puteți vedea (sau, după cum vedeți, n.tr.) bătălia este a lui YAHUVEH și YAHUSHUA și Victoria este a noastră. Pentru că astăzi noul Cuvânt a survenit, pentru a încuraja, a mustra, și(,) să sperăm(,) a construi (prin acumulare, n.tr.) credință (sau, încredere în DUMNEZEU, n.tr.) în cei/cele care au nevoie de credință (sau, încredere, n.tr.), și cei/cele care au nevoie (sau, trebuie, n.tr.) să se căiască vor cădea cu fețele la pământ și se vor căi și vor căuta o relație și un umblet (sau, mers, n.tr.) mai apropiat cu YAHUVEH și YAHUSHUA înainte să fie prea târziu, și (acest lucru îi/le, n.tr.) costă capetele lor.

Vă rugăm copiați (posibil, acest Cuvânt, n.tr.) și avertizați-i/le pe ații/altele și trimiteți la alte website-uri și vă rugăm mijlociți pentru noi în rugăciune. Vă rugăm cu rugăciune să reflectați (sau, să cugetați, n.tr.) dacă sunteți meniți/menite (sau, trebuie, n.tr.) să deveniți parteneri în această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) unde noi vom împărtăși (sau, vom avea parte din, n.tr.) aceleași răsplăți.

Dragoste și binecuvântări în Numele lui YAHUSHUA

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.””


* * * * * * *