Profeția 68

Batjocoriți-MĂ pe MINE (YAHUVEH) Dacă Îndrăzniți!”

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

26 Decembrie 2002

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Iubiții MEI Copii, EU nu sunt supărat (sau, furios; notă de traducere, n.tr.) pe voi. EU MĂ mâhnesc (acum, sau, continuu, n.tr.) din cauza durerii pe care această lume MI-o cauzează (sau, posibil, MĂ face (pe MINE) s-o simt, n.tr.). Întâi EU tac și MĂ mâhnesc(,) apoi voi veți vedea mânia MEA (fiind, n.tr.) dezlănțuită.

Un cuvânt de avertisment dușmanilor MEI, deci îndrăzniți să MĂ batjocoriți pe MINE (YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.)), deci îndrăzniți să batjocoriți a doua venire a lui YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; tradus în Limba Greacă și apoi în Limba Română drept „IISUS,” n.tr.)? Dați-i drumul (sau, haideți; posibil și, continuați; în original, „Go ahead,” n.tr.) și batjocoriți și veți vedea mânia MEA venind în jos (sau, coborând; posibil și, pogorându-se, n.tr.) într-un așa mod încât (posibil, ea, n.tr.) va fi ca un torent, o furtună, o rafală de vânt și cu adevărat ea va mătura (sau, înlătura, sau, distruge; complet, n.tr.) pleava (singular conform originalului; posibil, din cale; posibil și, de pe pământ; oamenii nelegiuiți (sau, lipsiți de evlavie sau pietate) sunt des comparați cu pleava, sau, pleavele, în Sfintele Scripturi; Suflarea (sau, Duhul) lui DUMNEZEU îi distruge; spre exemplu, afirmația Sfântului Profet, Înaintemergător și Botezător Ioan din Matei 3:12, „Eu vă botez cu (conform notelor ediției, sau, în, n.tr.) apă spre pocăinţă, dar după mine vine CEL CE este mai puternic decât mine, CĂRUIA eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! EL vă va boteza cu DUHUL SFÂNT şi cu foc. 12 EL ÎŞI are în mână furca de treierat; ÎŞI va curăţi aria de treierat şi ÎŞI va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge,” sau Psalmul 1:4, „Cei răi însă nu sunt aşa, / ci ei se aseamănă cu pleava / spulberată de vânt;” citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006; posibilă referire la noțiunile descrise în aceste versete, n.tr.). EU voi aduce în ființă (sau, cauza să existe; sau, crea; în original, „bring forth,” n.tr.) valuri deoarece valurile de nelegiuire (sau, lipsă de evlavie sau pietate; în original, „ungodliness,” n.tr.) a (singular conform originalului; posibil și, au, n.tr.) ajuns Raiul (sau, la Rai; verbul poate fi la singular, deși se referă la un subiect la plural, pentru a se referi la acest subiect în mod colectiv; deși valurile sunt multe, ele sunt de fapt unul singur, unul și același lucru; posibilă caracteristică a Limbii Engleze Americane, n.tr.), valurile oceanului și mărilor (posibil și, și mările, n.tr.) vor rage (precum un leu; „roar;” tradus literal, vor scoate un zgomot puternic și jos; posibil, vuiet, n.tr.), furtunile din (sau, care-și au originea, sau, vin, din, n.tr.) Rai deosebite de orice a văzut (vreodată, n.tr.) cineva (sau, vreun om, n.tr.). Grindină și pucioasă (sau, sulf; în original, „hail and brimstone;” expresia similară, „fire and brimstone,” „foc și pucioasă,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 19:24, distrugerea Sodomei și Gomorei, „Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ,” precum și în descrierea distrugerii lumii din Apocalipsa 9:18, „A treia parte din oameni a fost omorâtă prin aceste trei urgii, şi anume prin focul, fumul şi pucioasa care ieşeau din gurile cailor,” și în descrierea pedepsei finale a lui Dumnezeu din Apocalipsa 21:8, „Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua;” citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, extinse pentru context, n.tr.) încă o dată (sau, din nou, n.tr.) vor cădea exact așa cum EU ți-am arătat în visul tău (posibil, Profetului Elisabeth [Elisheva], n.tr.), căci atunci când meteorii încep să cadă, ei vor exploda (transformându-se în, n.tr.) foc. Exact ca în visul pe care EU ți l-am dat în această noapte, grindină va veni cum n-a mai fost văzută vreodată înainte combinată cu vânturi. Ea va sfârâma (în special, brusc și violent; în original, „shatter,” n.tr.) ferestre. Răceala (de gheață; în original, „the iciness,” n.tr.) pe care aceia/acelea (gen nespecificat în original, n.tr.) au arătat-o împotriva MEA Creatorul(,) împotriva Fiului MEU YAHUSHUA EU o voi turna (sau, revărsa; sau, tradus literal, turnând, voi face să se materializeze; „pour forth,” n.tr.) acea aceeași (emfază conform originalului, n.tr.) gheață înapoi asupra lor.

Gheață va cădea din Rai. Foc va cădea din Rai. Pământul se va cutremura și zdruncina (link în Limba Engleză, n.tr.). Orbire va lovi omul (sau, ființa umană, n.tr.) așa cum (sau, precum; posibil și, deoarece, n.tr.) ei/ele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) au fost orbiți/orbite (din punct de vedere, n.tr.) spiritual (sau, duhovnicesc, n.tr.), așa cum (sau, precum; posibil și, deoarece, n.tr.) ei/ele au fost orbiți/orbite față de adevăr (sau, în ceea ce privește adevărul, n.tr.) și l-au refuzat, așa cum (sau, precum; posibil și, deoarece, n.tr.) ei/ele au fost orbiți/orbite față de Sfințenie (sau, în ceea ce privește Sfințenia, n.tr.). Exact ca în zilele Sodomei și Gomorei încă o dată pucioasă și grindină și orbire vor veni asupra lor. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) haideți (sau, dați-i drumul; posibil și, continuați, n.tr.)(,) vă provoc să batjocoriți. EU le vorbesc dușmanilor MEI acum; voi doar săpați (acum, sau, continuu, n.tr.) până la propriul vostru nivel, până la groapa focului spre iad (posibil și, focului iadului; inexact în original, n.tr.) care vă așteaptă (acum, sau, continuu; pe voi, n.tr.), până la (posibil și, spre, n.tr.) nivelul în care (sau, înăuntrul căruia, n.tr.) voi veți coborî. Cu fiecare cuvânt care iese din gura voastră care batjocorește și derâde (sau, sfidează, în special în mod batjocoritor, n.tr.), care respinge mila MEA și dragostea MEA(,) care-L respinge pe Fiul MEU YAHUSHUA. Haideți (sau, dați-i drumul; posibil și, continuați, n.tr.) și batjocoriți, voi dușmani ai (posibil și, de-ai, n.tr.) MEI care întinați Shabbatul (Sabatul; Limba Ebraică, n.tr.) MEU. Voi care batjocoriți Shabbatul, voi care batjocoriți poporul Evreu, voi care urăște (posibil, urâți; număr singular conform originalului, n.tr.) Israelul, cei/cele care trădează Israelul, cei/cele care-i/le trădează pe proprii MEI Aleși/propriile MELE Alese (expresia originală nu are gen; „MY own Chosen Ones,” n.tr.), Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.) MEI, Mireasa MEA și Selecții MEI/Selectele MELE (expresia originală nu are gen; „MY Elect;” posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini, n.tr.). Haideți (sau, dați-i drumul; posibil și, continuați, n.tr.) și batjocoriți.

EU, YAHUVEH, sunt CEL Care, EU voi avea râsul de pe urmă. Voi MI-ați stârnit (sau, trezit, n.tr.) furia, voi MI-ați stârnit (sau, trezit, n.tr.) mânia. Voi spuneți(,) eu mă voi juca de-a Dumnezeu cu cunoașterea pe care EU v-am dat-o vouă. Voi creați omul după propriul chip al omului, când Cuvântul MEU spune că ați fost creați/create (gen nespecificat în original, n.tr.) după chipul MEU (expresia originală, „in MY image,” este o parafrază a versiunii standard în Limba Engleză a Genezei 1:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat,” n.tr.). Voi vă jucați jocurile voastre cu vremea (sau, condițiile meteorologice; în original, „the weather,” n.tr.). Acum EU vă voi arăta Creatorul acelei vremi (sau, acelor condiții meteorologice, n.tr.). Propriile voastre clone se vor întoarce împotriva voastră. Propriile voastre invenții se vor întoarce împotriva voastră. Orice armă pe care încercați s-o folosiți împotriva Copiilor MEI se va întoarce înapoi ca un bumerang asupra (sau, împotriva, n.tr.) voastră. Căci EU (acum; posibil și, cu adevărat; posibilă emfază în original, n.tr.) judec Sodoma și Gomora din nou, EU (acum; posibil și, cu adevărat; posibilă emfază în original, n.tr.) MĂ uit asupra feței (posibil și, suprafeței; posibil și, chipului, n.tr.) acestei lumi. EU știu pe care (dintre oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) îngerii MEI i-au/le-au sigilat (sau, pecetluit, n.tr.) și aceste lucruri nu vor cădea asupra lor (tradus literal; sau, nu li se vor întâmpla lor, n.tr.).

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de restul dintre voi. Ați face bine să cădeți în genunchi acum și să vă căiți cât încă mai este timp. Apelați la (sau, chemați, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA Fiul MEU Iubit, strigați (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă pentru răul pe care l-ați făcut. O(,) dar voi(,) generație întărită (posibil, înăsprită, sau, îndârjită; în original, „hardened,” n.tr.), voi nemernicilor/nemernicelor (sau, destrăbălaților/destrăbălatelor; oameni fără principii (morale); sau, ticăloșilor/ticăloaselor, sau, desfrânaților/desfrânatelor; în Calvinism, termenul original, „reprobate,” înseamnă și un om predestinat damnării și nu mântuirii, n.tr.), voi care gândiți (sau, credeți, n.tr.) că sunteți atât de bogați/bogate și sunteți plini/pline de pompă (sau, fast, n.tr.), faimă și glorie (sau, posibil, slavă lumească, n.tr.). Voi vă glorificați (sau, slăviți, n.tr.) pe voi înșivă/însevă după propriul vostru chip (limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27; în original, „in your own image;” notă anterioară, n.tr.). Doar în oglindă propria voastră frumusețe voi o priviți (în special, atent, sau, în detaliu, n.tr.). EU voi lua (de la voi; sau, înlătura, n.tr.) frumusețea voastră. EU voi lua (de la voi; sau, înlătura, n.tr.) faima și averea voastră. EU sunt singurul Care promovează și EU sunt singurul Care dispune (sau, aranjează, sau, organizează, cum vrea; în original, „disposes;” posibil și, concediază, sau, elimină din ceva, n.tr.). EU sunt YAHUVEH și EU sunt începutul și sfârșitul. EU n-am niciun început și EU n-am niciun sfârșit.

Dar dușmanilor MEI EU le vorbesc, EU vă știu (posibil și, cunosc, n.tr.) începuturile și EU vă știu (posibil și, cunosc, n.tr.) sfârșitul. Astfel haideți (sau, dați-i drumul; posibil și, continuați, n.tr.) și îndrăzniți să jigniți. Agitați-vă pumii la MINE (sau, amenințați-MĂ cu pumnii, n.tr.) și fulminați (sau, protestați persistent, n.tr.). EU vă voi râde în față. Doar datorită milei și dragostei pe care EU am arătat-o prin Fiul MEU YAHUSHUA nu șterg EU (tradus literal, precum cu o gumă de șters, sau, radieră; sau, nu radiez; în original, „erase,” n.tr.) întreaga rasă umană. Dar EU îi/le am pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi/le numesc Copiii MEI, cei/cele care plâng înaintea MEA, cei/cele care mijlocesc înaintea MEA, cei/cele care încearcă cât pot ei/ele (de, sau, mai, bine; sau, cel mai bine cât pot, n.tr.) să MI se supună MIE, și să MĂ cinstească (posibil și, și MĂ cinstesc, n.tr.). Aceștia/Acestea sunt motivul pentru care nu distrug EU întreaga rasă umană. Fiul MEU vine (acum, sau, continuu; posibil și, este pe drum, n.tr.) din nou! Voi nu este nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să depindeți doar de mărturia oamenilor, citiți Cuvântul MEU, studiați Cuvintele MELE. Pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat MĂ iubesc pe MINE, Fiul MEU YAHUSHUA îi/le iubește. Pe cei/cele care cu adevărat MĂ doresc pe MINE, pe aceia/acelea AL MEU YAHUSHUA cu adevărat îi/le dorește. Aceștia/Acestea iubiții MEI copii sunt surorile voastre și frații voștri.

Aceasta voi aveți în comun și acesta este motivul pentru care ar trebui să aveți dragoste unul/una pentru altul/alta. Nu este important cum este numit (sau, cum se numește, n.tr.) numele vostru pe pământ. Voi vă veți recunoaște unul/una pe altul/alta după ungerea Spiritului (sau, Duhului lui DUMNEZEU, n.tr.), voi veți privi (cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.) dragostea lui YAHUSHUA unul/una în ochii altuia/alteia și voi veți recunoaște ungerea RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.) înăuntru (sau, unul/una înăuntrul altuia/alteia; posibil și, de dinăuntru unul/una altuia/alteia, n.tr.). EU separ (acum, sau, continuu, n.tr.) oile de capre și EU sfâșii (acum, sau, continuu, n.tr.) măștile de pe capre, căci ele (sau, acestea; gen nespecificat în original, n.tr.) s-au (tot, n.tr.) travestit (continuu, n.tr.) în (sau, s-au tot dat drept; „have been masquerading,” n.tr.) oaie sau miel, aceasta face parte din a separa pleava de grâu, căci pleava este potrivită doar pentru a fi arsă!

Sfârșitul Profeției

Astfel este vorbit(,) astfel este scris

26 Decembrie 2002 de către Apostolul Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

***

(Mai jos este o profeție personală pe care YAHUVEH de asemenea a vorbit-o la același moment și visul la care SE referă YAHUVEH în această profeție este postat mai jos. Ambele au venit în aceeași zi, în același moment și (posibil, în, n.tr.) circumstanțele (la care; posibil cuvinte omise în original, n.tr.) acest mesaj profetic a fost transmis. Această profeție a fost reținută (posibil, din a fi publicată pe website, n.tr.) după cum (am fost instructată; posibil și, a fost instructată echipa Parohiei Amightywind; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) și va fi postată pe 31 Decembrie 2002. YAHUVEH de asemenea ne-a revelat o surpriză deoarece EL ne-a dat noul ordin (oficial; în original, „mandate,” n.tr.) de a duce această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; referire la Parohia Amightywind sau Almightywind, Parohia în Numele SFINTEI TREIMI ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA), condusă de Profeții Ezra și Elisabeth [Elisheva], n.tr.) prin VR (vehicul recreațional sau autobuz (mașină mare pentru excursii sau camping, dotată cu paturi, bucătărie, și baie; întâlnită des în Statele Unite; „recreational vehicle” sau „RV,” n.tr.)) la oameni și să-i întrebăm dacă vor să facă parte din acest miracol financiar, astfel încât noi să putem călători mai liber și să atingem (din punct de vedere spiritual, n.tr.) mai mulți oameni unu la unu (sau, în bază individuală, n.tr.). Cei/Cele care ne ajută vor fi binecuvântați/binecuvântate.)

PROFEȚIE PERSONALĂ

Acest Mesaj nu este încă gata de a fi eliberat (26/12/02) căci EU am mai mult (posibil și, multe, n.tr.) de spus. Draga MEA Fiică(,) tu vei ști când să eliberezi acest Mesaj, EU voi confirma acest lucru când te rogi. Astăzi(,) pentru c-ai implorat și căutat să-MI auzi vocea, EU MI-am rupt tăcerea și EU am vorbit.

Sunt atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de tine [Mireasă a lui YAHUSHUA], niciodată să nu gândești (sau, să nu crezi, n.tr.) că nu ești cea mai bună (posibil și, cel mai bun lucru; gen nespecificat în original, n.tr.) în ochii MEI. Când tu vorbești (posibil și, voi vorbiți; număr nespecificat în original, n.tr.) și o protejezi (sau, protejați, n.tr.) pe Fiica MEA într-un mod în care EU te-am (sau, v-am, n.tr.) uns, diavolul n-are nicio alegere (sau, n-are de ales, n.tr.) decât să fugă. EU voi proclama un Mesaj și el va veni de la Roaba MEA(,) încă o dată(,) dar există un timp (sau, un moment, n.tr.) și există un anotimp.

EU vorbesc (acum, sau, continuu, n.tr.) prin Elisabeth [Elisheva], ține-o (posibil și, țineți-o, n.tr.) concentrată pe întrebarea pe care ea a pus-o în această zi.

(Eu căutam răspuns despre motivul pentru care Dr. Richard a murit înainte de a fi răpit (în văzduh, în timpul răpirii Miresei; în original, „raptured;” n.tr.) căci eu am crezut și el a crezut că el urma să trăiască (suficient de mult încât, n.tr.) să vadă răpirea (în original, „the rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.)(,) căci YAHUSHUA i-a spus aceasta înainte ca el (Dr. Richard Eby, n.tr.) să fie trimis înapoi pe pământ prima dată când a murit și a fost înviat. Eu am implorat (sau, cerșit, n.tr.) după un răspuns, căci eu precum alții (sau, alți oameni, n.tr.) am crezut că Dr. Eby urma să fie folosit ca (sau, drept, n.tr.) un semn al prinderii (în văzduh a Miresei; în original, „[the] catching away,” n.tr.) ce va veni curând numită răpirea.)

(Să, n.tr.) nu (vă, n.tr.) gândiți (sau, să nu credeți, n.tr.) că mai aveți atâtea săptămâni înainte să terminați lucrurile (sau, posibil și, că sunteți cu atâtea săptămâni în urmă, n.tr.). Căci atunci când EU pun (acest lucru, n.tr.) asupra inimii tale (sau, voastre, n.tr.), atunci tu știi (sau, voi știți, n.tr.) că trebuie să faci (sau, faceți, n.tr.) ceea ce EU îți (sau, vă, n.tr.) spun să faci (sau, faceți, n.tr.). Când EU pun (acest lucru, n.tr.) asupra inimii Fiicei MELE să mijlocească și să se roage și să nu studieze Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) astăzi, atunci să știi (sau, să știți, n.tr.) că EU sunt (CEL, sau, Persoana, n.tr.) Care vorbesc prin ea, (Care, n.tr.)-i vorbește ei, căci EU am mult (sau, posibil și, multe, n.tr.) de spus. (Tu pui, sau, Voi puneți; număr nespecificat în original, n.tr.) această întrebare despre Fiul MEU, Dr. Eby după cum i-a cunoscut această lume numele. EU voi revela mai mult (sau, multe, n.tr.) și EU voi face (acest lucru, n.tr.) foarte clar (sau, limpede, n.tr.). (Tu, sau, Voi, n.tr.) trebuie să (te, sau, vă, n.tr.) uniți împreună cu alți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt unși/unse, vorbiți cu ei/ele astăzi prin telefon și puneți în mișcare mijlocire astfel încât ungerea să fie stârnită și (acest lucru, n.tr.) va fi confirmat în (de-abia, sau, doar; în original, „just,” n.tr.) mai mult decât doar unul/una (sau, decât o singură persoană, n.tr.). În gura a doi sau trei martori (acest lucru, n.tr.) va fi stabilit (sau, va deveni recunoscut, sau, consacrat, n.tr.).

EU vă voi da un Templu Copiii MEI, și (acesta, n.tr.) va fi un Templu pe roți. Voi veți putea să călătoriți mai liber și să vă duceți în locuri în care EU vă chem să vă duceți. Dar EU cu adevărat am ales casa voastră VR și ea nu doar că va fi funcțională(,) ea va fi frumoasă(,) astfel încât voi să le puteți spune altora, priviți (sau, uitați, n.tr.) miracolele pe care YAHUVEH le-a făcut. Nu MĂ puneți într-o cutie (expresie Americană; nu încercați să MĂ limitați, n.tr.); nu spuneți ce pot EU să fac și ce nu pot. Asta este exact precum Elisabeth [Elisheva] numărând dolarii pe care această mașină închiriată i-a costat. Într-o (posibil, singură, n.tr.) zi EU am pus asupra inimii unui alt fiu (Matt C.) să trimită acei 60 de dolari. Astfel vedeți voi Copiii MEI, pentru că-MI sunteți atât de credincioși/credincioase (sau, loiali/loiale, sau, fideli/fidele; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există; „faithful;” gen nespecificat în original, n.tr.) MIE, pentru că vă supuneți MIE, pentru că Elisabeth [Elisheva](,) tu-MI auzi vocea, împreună(,) Copiii MEI, voi n-o veți rata (sau, nu veți rata, sau, posibil, vă va ieși, acest lucru, n.tr.). Voi veți fi în acord (din punct de vedere spiritual, sau, în rugăciune; în original, „You will be in agreement;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 18:19; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Din nou, (adevărat) (conform notelor ediției, unele manuscrise nu conţin acest cuvânt, n.tr.) vă spun că, dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de TATĂL MEU, Care este în ceruri;” verbul original, „(might) agree” este traducerea lui „συμφωνήσωσιν,” care înseamnă a fi în armonie, sau, a se armoniza cu, precum instrumentele muzicale unul cu altul; această noțiune este rădăcina cuvântului simfonie, n.tr.). Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) ascultați-MI vocea, când EU vă spun să dați un [telefon](,) voi dați un telefon. Nu vă îngrijorați cu privire la ce zi este (Shabbat). Voi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) asigurați-vă că vă supuneți.

Elisabeth [Elisheva] tu trebuie (sau, ți se poruncește, n.tr.) să mijlocești și să continui să te rogi. Tu trebuie (sau, ți se poruncește, n.tr.) să continui să-MI cauți fața (sau, chipul, n.tr.). Tu trebuie (sau, ți se poruncește, n.tr.) să asculți și să te supui căci tu nu știi (posibil și, nu cunoști, n.tr.) armele care sunt trase și ațintite la corpul tău de carne (sau, natură carnală, sau, trupească, n.tr.), astfel acela este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) Copilul MEU EU îți poruncesc să te odihnești. Economisește-ți energia(,) Fiica MEA(,) pentru a mijloci(,) căci astăzi încă o dată tu ai stat în spărtură (expresia originală, „[to stand] in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.) și MI-ai (re)amintit de ce, pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) și ceilalți copii ai (sau, de-ai, n.tr.) MEI de asemenea strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă asupra acestei rase umane. Acela este motivul pentru care (posibil și, de aceea, n.tr.) n-am șters (precum cu o gumă de șters, n.tr.) EU fiecare ființă umană (complet, n.tr.) de pe fața acestui pământ, căci EU încă am rămășița MEA și EU întotdeauna voi avea rămășița MEA, cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat MĂ iubesc și slujesc și MĂ pun pe MINE primul (sau, pe primul loc în viața lor, n.tr.), cei/cele care strigă (sau, apelează la DUMNEZEU; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA, aceștia/acestea sunt cei/cele pe care EU îi/le aud din nou. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) Cel Mai Nou Mesaj Fiica MEA va fi intitulat „BATJOCORIȚI-MĂ DACĂ ÎNDRĂZNIȚI!” (litere mari conform originalului, n.tr.). Dar nu este încă timpul (sau, momentul, n.tr.) să eliberezi (sau, posibil, eliberați; număr nespecificat în original, n.tr.) asta căci EU am mult mai mult (posibil și, multe, n.tr.) de spus pe măsură ce mijlocești (sau, mijlociți, n.tr.) și MĂ cauți (sau, căutați, n.tr.) când te rogi (sau, vă rugați, n.tr.).

(Râs de la mine (probabil, se aude pe înregistrarea audio a acestei Sfinte Profeții, n.tr.) pentru că mâinile mele devin înțepenite de la ungerea grea (în original, „heavy;” grea în sens fizic (material), precum un obiect greu, n.tr.) deoarece eu îmi strânsesem mâinile (posibil, în mâinile altei persoane; nespecificat în original, n.tr.) pe măsură ce acest mesaj profetic a survenit) mi se spune să împărtășesc totul și să nu cenzurez căci asta îi poate ajuta pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) să înțeleagă și să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) că eu nu sunt deloc diferită de nimeni altcineva (sau, literal, de vreo altă persoană, n.tr.).)

Aceasta a fost (posibil, de, sau, pe, n.tr.) 26 Decembrie 2002, eu am spus că urma să izbesc (sau, bat; în special, puternic și repetat, n.tr.) la ușa Raiului până când urma să primesc un răspuns de ce Dr. Eby a murit căci eu l-am tot urmărit și eu sunt mântuită (expresie; sau, L-am acceptat pe YAHUSHUA HA MASHIACH, IISUS HRISTOS, ca DOMNUL, DUMNEZEUL, Mântuitorul, și Izbăvitorul meu personal, n.tr.) de 27 de ani. Când eu am auzit prima dată numele de Dr. Eby (sau, numele Doctorului Eby, n.tr.) eu cu adevărat am crezut că el nu urma să moară și că el urma să fie prins (în văzduh, n.tr.) în răpire. Și eu (de asemenea, n.tr.) urma să fiu acolo. Și astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) când el a murit în această zi, eu(,) la fel ca alții(,) L-am întrebat pe Tatăl nostru Ceresc în legătură cu motivul (pentru care s-a întâmplat acest lucru, n.tr.)? Eu am spus că voi (sau, urma să, n.tr.) izbesc (sau, bat tare, n.tr.) la ușa Raiului în acea zi și să mijlocesc și să mă rog până când urma să primesc un răspuns. E-mailul meu (sau, căsuța mea poștală electronică de e-mail, n.tr.) deja era (continuu, n.tr.) umplut(ă) (cu mesaje, n.tr.) și eu știam că RUACH (sau, DUHUL, n.tr.) îmi spunea (atunci; posibil și, continuu, n.tr.) că mai multe e-mail(uri vor, n.tr.) veni. (posibil, Că; Oamenii, n.tr.) urmau să se aștepte ca eu să le dau răspunsul și eu nu aveam răspunsul pentru mine însămi (sau, nu-l aveam nici eu, n.tr.). Dar YAHUVEH nu mi-a dat răspunsul pe 26 Decembrie 2002. În loc de asta YAHUVEH mi-a spus să aștept și să mă rog și să mijlocesc și (că, n.tr.) EL urma să-mi dea răspunsul.

Mai jos este visul pe care eu l-am avut despre Grindină și Orbire. Acest vis a venit pe 26 Decembrie de asemenea (sau, și el, n.tr.) și YAHUVEH îl menționează în această Profeție 68. Cinci Profeții au survenit în luna lui Dec.(embrie, n.tr.) și 2 vise profetice de avertizare. Aceasta a început (de, sau, în, n.tr.) prima zi a lui Dec.(embrie, n.tr.)(,) Hanukkah (sau, Chanukah; Festivalul Evreiesc al Luminilor; sărbătorit în fiecare Decembrie prin aprinderea, timp de 8 zile succesive, a câte unei lumânări în candelabrul tradițional cu 7 brațe, Menora. Cuvântul înseamnă „dedicare,” referindu-se la rededicarea Sfântului Templu din Ierusalim. În secolul 2 înainte de Hristos, Țara Sfântă era condusă de Greci, care forțau poporul Evreu să renunțe la venerarea lui Dumnezeu. Împreună cu o mică armată, Iuda Macabeul i-a învins pe Greci și a preluat controlul asupra țării. Când ei au încercat să aprindă Menora Templului din Ierusalim, nu au găsit decât un singur urcior cu ulei de măsline care nu fusese contaminat de Greci. În mod miraculos, ei au aprins candelabrul și uleiul, deși nu ar fi trebuit să dureze decât o singură zi, a durat 8, până la momentul în care ulei nou a putut fi preparat conform ritului Biblic. Informații de la Chabad.org, n.tr.), și acum ultima este pe ultima zi a anului(,) 31 Decembrie. Eu am primit una nouă astăzi. Eu adaug la notele (de pe, n.tr.) 26 Decembrie acum și voi puteți citi (acest lucru, n.tr.) separat. Mulți (oameni, n.tr.) s-au întrebat deja cum va fi Profeția 70. Doar timpul va spune (tradus literal; sau, arăta, n.tr.) dacă mi se dă această onoare de a auzi un (posibil și, vreun, n.tr.) mesaj din nou.

***

26 Dec 2002

Am avut un vis în care eu eram într-o clădire zgârie-nori înaltă. Bărbați erau peste tot în jur, nu-mi amintesc dacă erau femei în cameră. Peste tot în jur erau țipete pe măsură ce unul după altul dintre bărbați erau loviți cu orbire (sau, orbeau brusc, n.tr.). Țipete de „Ajută-mă(,) sunt orb!” erau peste tot în jur. Nimic nu putea fi făcut. Mie nu-mi era frică pentru că nu eram oarbă. Apoi visul a sărit la o scenă unde am văzut grindină de toate mărimile zdrobindu-se (sau, căzând și sfărâmându-se, n.tr.) în ferestre și mingi uriașe de gheață căzând din cer cu vânturi (de, n.tr.) aproximativ 100 de mile (160km, n.tr.) la oră împreună cu grindina. Niciodată n-a mai fost văzută grindină precum asta (sau, astfel, n.tr.)(,) căci nu era grindină mică de dimensiunea unei mingi de golf (aceste mingi au între 4.11 și 4.27 centimetri diametru, n.tr.) și era atâta încât părea ca și cum pietrele de gheață cădeau din cer într-un torent. Eu încercam să conduc (posibil, o mașină, n.tr.) prin această furtună pe un drum care de-abia avea vreo mașină pe el. Vântul era atât de tare (sau, puternic, n.tr.) încât învârtea mașini (până ieșeau, n.tr.) de sub control și în (sau, le făcea să intre în, n.tr.) mașinile care veneau (din sens opus; posibilă greșeală de transcriere în original; „oncoming,” n.tr.) dacă erau vreunele. Grindina spărgea parbrize și se zdrobea prin acoperișuri de mașini. Eu conduceam pe partea dreaptă a drumului și vântul mi-a învârtit mașina în cerc, era o mașină care se îndrepta spre mine care se învârtea ieșită de sub control pe banda stângă, mașina mea s-a învârtit ieșind de sub control dar nu ne-am lovit (mașinile una de alta, n.tr.), sau pe mașina care era în fața mea noi n-am lovit-o, căci eu am țipat Iisuse ajută-ne! (Mărturisesc că atunci când eu am fost în accidente de mașină înainte eu nu-L strig pe YAHUSHUA căci are pur și simplu prea multe silabe și eu mă întorc înapoi la momentul când am fost mântuită (sau, când L-am acceptat pe YAHUSHUA; notă anterioară, n.tr.) prima dată și strig(,) Iisuse ajută(-mă, sau, -ne; persoană nespecificată în original, n.tr.). Mașina s-a oprit din învârtit și eu am fost în siguranță.)

După ce m-am trezit L-am căutat pe YAHUSHUA pentru înțelesul (sau, sensul, n.tr.) acestui vis. EL mi-a spus că YAHUVEH urma să judece (sau, va judeca, n.tr.) națiunile și statele din nou cu foc și pucioasă (sau, sulf, n.tr.) și grindină și orbire. Exact așa cum a făcut cu Sodoma și Gomora YAHUVEH urma să facă (sau, va face; acest lucru, n.tr.) din nou. Doar cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care-L strigă (sau, care apelează la, n.tr.) YAHUSHUA (posibil, în acel moment, n.tr.) urmează să fie (sau, vor fi, n.tr.) cruțați/cruțate. Orbire a venit la homosexualii care au insistat (posibil și, insistau, n.tr.) să facă sex cu cei doi îngeri în Sodoma și Gomora conform Bibliei (Geneza 19:5; pasaj citat după Sfânta Profeție; oamenii din acele orașe au încercat să-i violeze pe Îngeri; Lot le-a oferit pe fiicele lui în schimb, pentru a-i proteja, n.tr.). Eu nu știu pe cine altcineva (îi, sau, le, n.tr.) simbolizează bărbații orbi, acest lucru ar putea de asemenea însemna (atât; din punct de vedere, n.tr.) spiritual cât și fizic. Bisericile organizate în cea mai mare parte sunt oarbe. Visul de avertizare de pe 19 Decembrie era despre meteoriți care au venit precum o ploaie torențială și au izbucnit în flăcări. Foc a căzut din cer, și acum visul este Grindină care este gheață, și visul cu rachete(,) puneți-le împreună pe toate și aveți Mânia lui YAHUVEH către cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) nelegiuiți/nelegiuite (sau, lipsiți/lipsite de evlavie sau pietate; în original, „the ungodly,” n.tr.) și nesupuși/nesupuse.

Eu am înregistrat acest vis pe cât de bine mi-am putut aminti.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Appendix

Geneza 19:1-13, Noua Traducere în Limba Română 2006

„Cei doi îngeri (conform notelor ediției, sau, mesageri, n.tr.) au ajuns seara la Sodoma. Lot stătea la poarta Sodomei, iar când i-a văzut, s-a ridicat să-i întâmpine, li s-a închinat până la pământ 2 şi le-a zis:

– Stăpânii mei, vă rog, întoarceţi-vă la casa slujitorului vostru, rămâneţi peste noapte şi spălaţi-vă picioarele. Mâine dimineaţă vă veţi scula devreme şi vă veţi continua drumul.

– Nu, i-au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în afara cetăţii.

3 Dar Lot a insistat foarte mult, astfel încât ei s-au întors cu el şi au intrat în casa lui. Lot le-a pregătit masa, a copt azime, iar aceştia au mâncat. 4 Dar înainte ca ei să se culce, toţi bărbaţii din toate colţurile cetăţii Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa, 5 l-au strigat pe Lot şi l-au întrebat:

– Unde sunt bărbaţii care au venit la tine în această seară? Scoate-i afară la noi ca să-i cunoaştem (traducerea standard în Limba Engleză specifică, a cunoaște în sens carnal, sau, a face sex cu, n.tr.).

6 Lot a ieşit afară la ei, a închis uşa după el 7 şi a zis:

– Vă rog, fraţilor, nu fiţi atât de răi. 8 Am două fiice care n-au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă să vi le aduc şi faceţi cu ele ce vă place; dar să nu le faceţi nimic acestor bărbaţi, căci ei au venit să se adăpostească sub acoperişul meu.

9 – Dă-te din calea noastră! i-au răspuns ei. Acesta a venit aici ca străin, au continuat ei, iar acum face pe judecătorul! Ne vom purta cu tine mai rău decât cu ei.

Ei l-au împins cu putere pe Lot şi s-au apropiat ca să spargă uşa. 10 Dar bărbaţii dinăuntru şi-au întins mâinile, l-au tras pe Lot în casă şi au închis uşa; 11 iar pe bărbaţii care erau la uşa casei, atât pe cei tineri, cât şi pe cei bătrâni, i-au lovit cu orbire, astfel încât aceştia n-au mai putut găsi uşa. 12 Atunci acei bărbaţi i-au zis lui Lot: „Mai ai şi pe altcineva în cetate: gineri, fii, fiice, sau pe altcineva? Scoate-i din acest loc, 13 pentru că urmează să-l distrugem, deoarece plângerea împotriva acestui popor a ajuns atât de mare înaintea DOMNULUI, încât DOMNUL ne-a trimis să-l distrugem!”


* * * * * * *