Profeția 65

PREGĂTIȚI-VĂ! PREGĂTIȚI-VĂ! PREGĂTIȚI-VĂ! FIȚI PREGĂTIȚI/PREGĂTITE, CĂCI ZILELE CELE RELE (MALEFICE) AU VENIT ASUPRA VOASTRĂ (sau, AU SOSIT, n.tr.)!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

29 Noiembrie 2002 terminându-se la 3:50pm (după-amiaza, n.tr.)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Aceasta este prima profeție de Hanukkah (sau, Chanukah; Festivalul Evreiesc al Luminilor; sărbătorit în fiecare Decembrie prin aprinderea, timp de 8 zile succesive, a câte unei lumânări în candelabrul tradițional cu 7 brațe, Menora. Cuvântul înseamnă „dedicare,” referindu-se la rededicarea Sfântului Templu din Ierusalim. În secolul 2 înainte de Hristos, Țara Sfântă era condusă de Greci, care forțau poporul Evreu să renunțe la venerarea lui Dumnezeu. Împreună cu o mică armată, Iuda Macabeul i-a învins pe Greci și a preluat controlul asupra țării. Când ei au încercat să aprindă Menora Templului din Ierusalim, nu au găsit decât un singur urcior cu ulei de măsline care nu fusese contaminat de Greci. În mod miraculos, ei au aprins candelabrul și uleiul, deși nu ar fi trebuit să dureze decât o singură zi, a durat 8, până la momentul în care ulei nou a putut fi preparat conform ritului Biblic. Informații de la Chabad.org; notă de traducere, n.tr.) care mi-a fost dată vreodată. În timpul unei perioade când eu mă așteptam cel mai puțin(,) în timp ce (mă, sau, ne; număr nespecificat în original, n.tr.) rugam pentru sora noastră în YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului; sau, în credința Creștină, n.tr.) care trece (acum, n.tr.) prin niște probleme maritale deoarece soțul ei pregătește (acum, n.tr.) bradul de Crăciun, ea n-a putut reține (din a fi spuse; sau, n-a putut să nu spună, n.tr.) adevărurile pe care le-a învățat prin această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) și cum Crăciunul în realitate n-are nimic de-a face cu YAHUSHUA.

Noi ne rugam pentru pace care depășește toată înțelegerea (tradus literal; posibil și, orice înțelegere; posibilă referire la Filipeni 4:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iar Pacea lui DUMNEZEU, care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în YAHUSHUA HA MASHIACH,” n.tr.) pentru ea și ca adevărul să-l elibereze pe soțul ei (posibilă referire la Ioan 8:32; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci YAHUSHUA le-a zis Iudeilor care crezuseră în EL, „Dacă rămâneţi în Cuvântul MEU, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii MEI. 32 Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera,”” n.tr.). Pe când eu mă rugam în limbi (spirituale, sau, duhovnicești, precum Sfinții Apostoli; în original, „praying in tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.)(,) acest mesaj profetic a survenit și a fost înregistrat. Noi n-am avut timp ca nici măcar să aprindem o Menoră (candelabrul ceremonial Evreiesc cu 7 brațe, n.tr.), în loc de asta YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) mi-a spus că mi-a dat Ulei proaspăt de Uns (posibil, de la; posibil și, al, n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH; „RUACH” = „DUH” (în Limba Ebraică, de gen feminin), „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT;” conform Sfintelor Profeții 89 și 90, SFÂNTUL DUH este de gen feminin, n.tr.) pentru a-l împărtăși cu oamenii. Nu doar pentru a aprinde o lanternă cu ulei ci pentru a împărtăși această ungere RUACH ha KODESH care este un dar de Hanukkah pentru lume(,) pentru toți cei (sau, toate persoanele; gen nespecificat în original, n.tr.) care au urechi spirituale de auzit (sau, să audă, n.tr.) și ochi spirituali să vadă adevărul care-i/le va elibera, în Numele lui YAHUSHUA. Un lucru diferit eu am găsit în timp ce mesajul profetic era vorbit prin mine; eu am putut să-I discern (în mod, n.tr.) clar atât pe YAHUVEH (cât, n.tr.) și (pe, n.tr.) YAHUSHUA proclamând uneori. Hanukkah Fericit, Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

***

PREGĂTIȚI-VĂ! PREGĂTIȚI-VĂ! PREGĂTIȚI-VĂ!

FIȚI PREGĂTIȚI/PREGĂTITE, CĂCI ZILELE RELE (sau, MALEFICE, n.tr.) SUNT ASUPRA VOASTRĂ (sau, AU SOSIT, n.tr.)!

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

29 Noiembrie 2002 terminându-se la 3:50pm (după-amiaza, n.tr.)

Pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă. (Faceți demersurile pentru a fi, n.tr.) pregătiți/pregătite(,) Copiii MEI(,) căci timpurile (sau, vremurile, n.tr.) rele (sau, malefice, n.tr.) vin (acum, sau, continuu, n.tr.) asupra voastră. EU nu emit (sau, trimit, în special ca pe un mesager; în acest moment, n.tr.) această națiune să se ducă (sau, posibil, să intre, n.tr.) în război. Dacă (acești oameni, n.tr.) vor un război, ei/ele vor primi un război, dar (posibil, acesta se va lupta cu; posibil și, armele, n.tr.) vor fi armele MELE(,) armele Raiului(,) arsenalul vremii (sau, condițiilor meteorologice, n.tr.), arsenalul elementelor (naturale; sau, condițiilor meteorologice rele, cum ar fi vânturi puternice și ploaie abundentă; în original, „the elements,” n.tr.). EU voi zdruncina (sau, zgudui, n.tr.) națiunile, acelea care îndrăznesc să MĂ sfideze și să se laude (tradus literal, să se dea rotunde, n.tr.) cu propria lor tărie (sau, putere, n.tr.) vor vedea că tăria (sau, puterea, n.tr.) lor n-a ajuns (cumulativ, n.tr.) la nimic (sau, că, în mod cumulativ, n-a rezultat în nimic, sau, a eșuat, n.tr.), este goală (complet; în original, „void;” posibil și, vidă, n.tr.) și este lipsită de putere. Liderii acestei națiuni se luptă (tradus literal, corp la corp; în original, „wrestle,” n.tr.) nu împotriva omului (sau, ființei umane, sau, ființelor umane, n.tr.). Liderii Națiunilor Unite se luptă (corp la corp, n.tr.) nu împotriva omului (sau, ființei umane, n.tr.); în loc de asta ei/ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) se luptă (corp la corp, n.tr.) împotriva lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), MARELE (sau, MĂREȚUL, sau, PUTERNICUL; în original, „the GREAT, n.tr.) DUMNEZEU „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.).

Ei/Ele (sau, acești oameni, n.tr.) spun(,) „Eu voi face (acest lucru, n.tr.) în felul meu (sau, după voia mea; sau, în modul meu de a face lucrurile, n.tr.) și nu în felul (sau, după voia, sau, modul de a face lucrurile al, n.tr.) lui YAHUVEH.” Cei/Cele care dețin puterea în această lume cu invențiile lor gândesc (sau, cred, n.tr.) că ei/ele pot controla vremea (sau, condițiile climaterice, n.tr.) și elementele (naturale; sau, condițiile meteorologice rele, n.tr.) dar EU sunt pe punctul de a-i/a le buimăci (verbul original, „confound,” înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari;” posibilă referire, n.tr.) pe măsură ce (sau, atunci când; posibil și, deoarece, n.tr.) EU le întorc propriile lor arme împotriva lor înșiși/însele, propriile lor mașinării (tehnologice, n.tr.), propriile lor invenții, (din, n.tr.) propriile lor otrăvuri pe care ei/ele caută să le da altora(,) ei înșiși/ele însele vor bea din ele, nici măcar cei dragi ai/cele drage ale lor nu vor fi protejați/protejate deși ei/ele au spus că vor face asta (posibil, că-i vor proteja pe oamenii dragi ai lor, n.tr.).

Cei/Cele care insistă să sărbătorească sărbători [păgâne] și care nu respectă (sau, nu sunt practicanți/practicante; în special, stricți/stricte sau fideli/fidele; posibilă referire la oamenii care sunt Evrei Ortodocși, n.tr.) Tora (sau, ai/ale Torei; Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) pentru a recunoaște, pentru a stima adevăratele Zile Sfinte, vor afla că ei/ele ÎMI vor simți mânia într-un mod puternic (sau, măreț; în special, datorită magnitudinii; același termen, „mighty,” este folosit pentru a descrie armatele (militare) puternice în Limba Engleză, n.tr.) – chiar (și, n.tr.) cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt chemați/chemate după Numele FIULUI MEU (posibil, Creștinii, de la Numele lui HRISTOS, n.tr.) – pentru că acest adevăr i-a eliberat (că (acești oameni, n.tr.) trebuie să fie Sfinți/Sfinte deoarece EU sunt Sfânt (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt;” posibilă referire; Sfintele Profeții citează des acest verset în contexte similare, n.tr.), dar în loc de asta ei/ele insistă să participe, și anticipează (acum, sau, continuu, n.tr.), și le răspund (prin acțiuni corespunzătoare proprii; în original, „[are] reciprocating;” acum, sau, continuu, n.tr.) acestor sărbători păgâne. Atunci (posibil și, prin urmare, n.tr.) ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) nu-MI vor simți prezența, ei/ele nu-MI vor auzi SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) vorbindu-le, ei/ele vor găsi (sau, afla, n.tr.) că nu mai sunt în arca MEA unde EU îi pun pe Copiii MEI de o parte.

O(,) Fiica MEA(,) EU știu că tu aceste cuvinte nu voiai să le vorbești, căci cei/cele pe care tu odată îi/le numeai prieten/prietenă tu-i/le vei numi dușman, dar să știi aceasta(,) tu ai făcut (acest lucru, n.tr.) în felul MEU (sau, după modul MEU de a acționa; posibil și, după voia MEA, n.tr.) și nu al tău (sau, a ta, n.tr.). EU folosesc această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) pentru a o pregăti pe Mireasa lui YAHUSHUA. EU ți-am spus o dată(,) EU îți spun (acum, n.tr.) din nou; EU nu vin după o Mireasă nesupusă. FIUL MEU nu vine după o Mireasă nesupusă. Ori sunteți Copiii MEI ori nu sunteți. Lumina (sau, Iluminarea spirituală; în original, „Lightness,” nu doar „Light,” n.tr.) și întunericul (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Corintieni 6:14; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric?” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) trebuie să plece (una de la alta; sau, să se separe; în original, „must depart,” n.tr.), EU iau (în acest moment, sau, posibil, continuu, n.tr.) sabia MEA despărțitoare (posibilă referire la Matei 10:36; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să-i întorc / «pe fiu împotriva tatălui său, / pe fiică împotriva mamei ei / şi pe noră împotriva soacrei sale, / 36 aşa încât duşmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui (conform notelor ediției, foarte similar cu Mica 7:6, n.tr.);»” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.) și EU separ (în acest moment, sau, continuu, n.tr.) ceea ce EU niciodată n-am unit împreună. Dar EU o fac (sau, fac acest lucru, n.tr.) pentru siguranța Copiilor MEI, cei/cele care cu adevărat caută să-I (posibil și, să-L; număr nespecificat în original, n.tr.) urmeze pe YAHUVEH și YAHUSHUA, cei/cele care sunt umpluți/umplute cu a MEA RUACH ha KODESH.

Copiii MEI, bisericile (vă, n.tr.) învață o minciună(,) căci doar cei mai Sfinți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt numiți Mireasa MEA! Există cerințe (oficiale; în original, „requirements,” n.tr.) pentru a fi Mireasa lui YAHUSHUA și una dintre ele este, deși voi sunteți în această lume(,) voi nu trebuie (sau, n-aveți voie, n.tr.) să vă comportați ca această lume (posibilă referire la Ioan 17:14 și 17:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU le-am dat Cuvântul TĂU şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici EU nu sunt din lume,” și, „Ei nu sunt din lume, aşa cum nici EU nu sunt din lume,” n.tr.). Voi trebuie să rămâneți Sfinți/Sfinte și Puri/Pure înaintea MEA, spălați/spălate în Sângele FIULUI MEU la Calvar. EU te-am uns Fiica MEA pentru a proclama de la această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) pentru a ajuta să pregătești (sau, să se pregătească, n.tr.) Mireasa pentru acea zi de nuntă, pentru a-i ajuta (pe oamenii care formează din punct de vedere spiritual Mireasa, n.tr.) să-și umple lămpile cu Sfântul MEU Ulei și chiar să le mai rămână în plus de rezervă. EU te folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) Fiica MEA pe măsură ce (posibil și, deoarece, n.tr.) adevărul este proclamat. EU folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) această puternică (sau, măreață; în original, „mighty;” cuvânt care are și sens militar; notă anterioară, n.tr.) parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) pentru a separa pleava de grâu. Da(,) atacurile au fost mari (sau, puternice, sau, la scală largă; posibil și, intense, n.tr.). O(,) dar răsplățile sunt cu atât mai mult (posibil și, mai mari, n.tr.). Amintiți-vă (posibil și, Țineți minte, n.tr.) Copiii MEI, EU am spus, „Duceți-vă și ascundeți-vă doar pentru puțin timp, cât trece furtuna MEA.” Căci precum EU ți-am dat visele(,) tornade vor veni cum (n-au, n.tr.) mai fost vreodată văzute. Pământul se va cutremura și zgudui (sau, posibil și, clătina; în original, „shake,” n.tr.) pe măsură ce (posibil și, atunci când, n.tr.) EU iau ambele din picioarele MELE și calc (apăsat, n.tr.).

Căci EU sunt supărat (sau, furios, n.tr.) și EU sunt plin de mânie căci n-am spus EU, „Nu puneți alți zei (sau, dumnezei; sau, vreun alt zeu, sau, dumnezeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „gods,” n.tr.) înaintea MEA (sau, posibil, mai presus de MINE, n.tr.)(limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 20:3; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu ai alţi dumnezei în afară de MINE!” n.tr.)(,) ceea ce voi ați făcut înainte în ignoranță EU nu țin (acest lucru, n.tr.) împotriva voastră, dar ceea ce biserica MEA face cu știință (sau, posibil, în cunoștiință de cauză, n.tr.) este (ceea ce, n.tr.) cu adevărat MĂ face furios (sau, MĂ supără, n.tr.). Valuri tsunami vor veni; mâna MEA va fi cea care (sau, posibil, ceea ce; nespecificat în original, n.tr.) le agită în mare (sau, învârtind apa mării face ca ele să existe, n.tr.). Iar și iar EU dau aceste avertismente, de ce va fi nevoie pentru ca genunchii voștri să se îndoaie în fața (sau, înaintea, n.tr.) MEA? EU nu voi mai suporta (sau, tolera, n.tr.) o aparență a (sau, o formă a, sau, un simulacru al, n.tr.) evlaviei (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” citat extins pentru context; versete citate des în Sfintele Profeții, n.tr.). Cei (de-)ai/Cele (de-)ale bisericii căldicele(,) rugăciunile voastre ÎMI sunt o abominare MIE (sau, sunt o abominare față de MINE, n.tr.). EU am avertizat și EU am avertizat ce fac EU cu căldiceii (sau, oamenii căldicei; gen nespecificat în original, n.tr.), EU îi voi împroșca (sau, ejecta, n.tr.) și-i voi vomita afară din gura MEA (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 3:15-16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Știu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din Gura MEA! 17 Pentru că zici: ‘Sunt bogat, am adunat avere şi n-am nevoie de nimic!’ şi nu-ţi dai seama că eşti nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb şi gol, 18 te sfătuiesc să cumperi de la MINE aur curăţat prin foc – ca să fii bogat; haine albe – ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi alifie pentru ochi – ca să-ţi ungi ochii şi să poţi vedea. 19 EU îi mustru şi-i disciplinez pe cei pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te!” citat extins pentru context, n.tr.). Voi sunteți ca fierea care se ridică în gâtul MEU. Voi MĂ îngrețoșați (sau, posibil, MĂ faceți să vărs, n.tr.) și „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și NUMELE lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, posibilă emfază; cu adevărat, n.tr.) YAHUVEH și satana MĂ batjocorește și spune, „Privește (în special, în detaliu; sau, Uite, n.tr.) bisericile TALE căldicele care predică minciuni și ele o fac în Numele lui YAHUSHUA și ele nu se căiesc nici nu se întorc de la a urma această cale păgână (sau, acest mod păgân de a face lucrurile; posibil și, această direcție păgână, n.tr.).”

Dar(,) iubiții MEI copii, cei umpluți/cele umplute (gen nespecificat în original, n.tr.) cu A MEA RUACH ha KODESH(,) EU nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe voi. EU vă îmbrățișez (tradus literal; sau, vă accept cu brațele deschise, total, cu bucurie, n.tr.), vă acopăr cu sărutări, și când voi cădeți EU sunt acolo (tradus literal; expresie; posibil și, alături de, sau, lângă, voi, n.tr.) să vă ridic și să vă scutur (posibil, de lucrurile, sau, mizeria, peste care ați căzut, n.tr.) și să vă legăn în brațele MELE. Voi care căutați adevărul, adevărul complet, și refuzați (sau, nu acceptați; vreodată, n.tr.) să primiți miciuni (posibil și, tradus literal, nu veți primi (niciodată) minciuni, n.tr.), ale voastre sunt cele(,) Copiii MEI(,) ale căror lămpi EU le umplu până la revărsare (posibilă referire la lămpile cu ulei ale fecioarelor din Pilda Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.). Voi sunteți cei/cele (gen nespecificat; pronumele original nu are gen; „the ones,” n.tr.) prin care Shkhinyah Gloria (sau, Slava, n.tr.) (Nume Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.) strălucește puternic (sau, tare, n.tr.), deoarece corpurile voastre sunt luminile(,) lămpile pe care EU le umplu peste măsură (aproape până la revărsare; în original, „overfill,” n.tr.) cu A MEA RUACH ha KODESH și voi mai aveți în plus pentru că le predicați altora (sau, îi/le învățați pe alții/altele despre credință; posibil și, îi/le călăuziți spiritual; în original, „minister,” cuvânt înrudit cu activitate de evanghelizare, „ministry,” notă anterioară, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. Voi știți că acest ulei nu poate fi cumpărat dar el (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) vine cu un preț, și acela este de a fi Sfinți/Sfinte deoarece EU sunt Sfânt (limbaj parțial arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; notă anterioară, n.tr.). Țineți-vă mințile Sfinte, țineți-vă corpurile Sfinte înaintea MEA și singurul mod în care acest lucru poate fi făcut este prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA ha MASHIACH al Calvarului (posibil și, de la Calvar; în original, „of Calvary,” n.tr.).

EU i-am dat Fiicei MELE visul în această zi cum că ea era otrăvită și de fiecare dată când mâncați mâncare(,) Copiii MEI(,) voi nu realizați (sau, nu vă dați seama, n.tr.) ce ați luat (în corpul vostru; sau, ingerat, sau, absorbit, n.tr.). Hormonii pe care voi îi ingerați, pestilența, (și, n.tr.) astfel (sau, prin urmare, n.tr.) întrebați-MĂ pe MINE cum să curățați (complet; sau, purificați; în original, „cleanse;” posibil, corpul; posibil și, mâncarea, n.tr.) și EU vă voi arăta(,) Copiii MEI(,) deoarece corpul este Templul lui RUACH ha KODESH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 6:19, posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este Templul DUHULUI SFÂNT Care este în voi, pe Care-L aveţi de la DUMNEZEU, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” n.tr.) și el trebuie să fie curățat (complet; sau, purificat, n.tr.). Voi veți afla (sau, găsi, n.tr.) că voi chiar (și, n.tr.) veți auzi de la MINE mai ușor. Există un război înăuntrul corpurilor voastre, nu este doar spiritual (ci, n.tr.) el este fizic, căci EU nu doar vă curăț (complet; sau, purific, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.), EU nu doar vă curăț (complet; sau, purific, n.tr.) sângele, EU (în mod obișnuit, sau, ca regulă, n.tr.) spăl toxinele din sângele vostru, din corpul vostru, din intestinele voastre.

Căci (posibil și, Pentru, n.tr.) ceea ce vine (sau, ceea ce va veni; posibil, curând, n.tr.) Copiii MEI, cât timp sunteți în acest corp muritor de carne și sânge (expresie tradusă literal; sau, de natură carnală, n.tr.) voi trebuie să fiți pregătiți/pregătite, voi trebuie să fiți întăriți/întărite (sau, trebuie să vi se dea mai multă putere, n.tr.), voi trebuie să fiți vindecați/vindecate, căci boli (au; verb la singular în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) venit asupra voastră despre care voi nu știți. Aerul este otrăvit și voi nu știți (acest lucru, n.tr.). Mâncarea este otrăvită și voi nu știți (acest lucru, n.tr.). Pentru că voi ați cerut o binecuvântare asupra mâncării pe care o mâncați și băuturii pe care o beți EU sunt credincios (sau, loial, sau, fidel; în original, „faithful,” n.tr.) să vă arăt ce să faceți. Uneori(,) Copiii MEI(,) protecția nu este prin mâinile MELE supranaturale dar voi de asemenea trebuie să luați (sau, primiți, n.tr.) parte din ea pe tărâmul fizic. Astfel(,) curățați-vă (complet; sau, purificați-vă, n.tr.) corpurile, Copiii MEI, exact așa cum vă curățați (complet; sau, purificați, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) vostru și sufletul vostru, pregătiți-vă corpurile, Copiii MEI, căci este încă de venit (sau, posibil, este încă pe punctul de a veni, n.tr.) un război nespus.

Nu vă încredeți în guvernele acestei lumi pentru a vă proteja căci nu veți găsi nicio protecție acolo. Încredeți-vă în Dumnezeul Care v-a creat Care cunoaște (sau, știe, n.tr.) fiecare moleculă, fiecare atom, fiecare celulă, (absolut; emfază în original, n.tr.) fiecare dintre ADN-urile voastre (posibil și, fiecare componentă a ADN-urilor voastre, n.tr.) și fiecare dintre voi este individual/individuală dar EU vă cunosc pe fiecare dintre voi prin (sau, pe, sau, după, n.tr.) numele voastre date de Dumnezeu. Rugați-vă la MINE și EU vă voi da înțelepciune, EU îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) voi aduce pe alții/altele pe calea voastră căci EU i-/le-am ridicat pe cei ascunși/cele ascunse pentru a vă da înțelepciune la acest moment, pentru a avea grijă de acest Templu al lui RUACH ha KODESH. Folosiți tot ceea ce EU v-am dat pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA cât timp încă mai aveți (aceste lucruri, n.tr.) pentru a le folosi. satana (literă mică conform originalului, n.tr.) caută să vă jupoaie până la pielea goală (expresie tradusă literal; sau, să vă lase fără niciun fel de resurse, n.tr.)(,) dar nu vă îngrijorați(,) Copiii MEI, EU vă voi acoperi (posibil dublu-sens; atât, vă voi furniza cele necesare, cât și, vă voi acoperi nuditatea, n.tr.). Ei/Ele (sau, oamenii care sunt la putere; gen nespecificat în original, n.tr.) pot ratifica toate legile nelegiuite (tradus literal, lipsite de Dumnezeu; „ungodly,” n.tr.) pe care le vor(,) politicienii voștri și liderii voștri; doar ceea ce EU, YAHUVEH, permit este ceea ce se va înfăptui.

Nu vă îngrijorați Copiii MEI, EU niciodată nu vă voi părăsi nici lăsa (în special, la nevoie; o formă a termenului original, „forsake,” „forsaken,” este folosită în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!” n.tr.) n.tr.) atâta timp cât urechea voastră este înclinată spre urechea MEA (tradus literal; o variantă a expresiei din original, „your ear is inclined to MY ear,” „incline your ear [to ME],” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 22:17 și Isaia 55:3; posibilă referire la aceste versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „[a-ți] apleca urechea” – „Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor; / pune la inimă cunoştinţa mea, / 18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta / şi când îţi sunt toate pregătite pe buze,” și, „Luaţi aminte şi veniţi la MINE! / Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! / Voi încheia cu voi un legământ veşnic / şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite,” n.tr.), atâta timp cât voi ascultați când EU vorbesc, atâta timp cât rugăciunile voastre nu sunt o abominare către (sau, față de, n.tr.) MINE (sau, posibil, nu-MI sunt o abominare, n.tr.), atâta timp cât voi doriți să fiți așa cum EU sunt(,) Sfânt (posibil și, doriți să fiți Sfinți/Sfinte, deoarece EU sunt Sfânt; în acest caz, limbaj foarte similar cu Leviticul 11:44; notă anterioară, n.tr.), atâta timp cât voi păstrați (sau, respectați, n.tr.) Tora și n-o aruncați (sau, nu vă descotorosiți de ea, n.tr.). Căci aceasta nu este două cărți (posibilă referire la faptul că oamenii au despărțit Vechiul de Noul Testament, n.tr.), aceasta este o (singură, n.tr.) carte. Omul (sau, Ființa umană, n.tr.) le-a despărțit (posibil și, (Ele au fost) despărțite de om, n.tr.), una doar o întărește (și, posibil, fundamentează; în original, „reinforces,” n.tr.) pe cealaltă(,) căci cartea celor (sau, oamenilor, n.tr.) vârstnici (posibil și, din vechime; în original, „the book of the aged,” n.tr.) și cartea celor noi (în original, „the book of the new,” n.tr.) sunt cu adevărat una (singură; sau, una și aceeași, n.tr.). Exact ca EU, YAHUVEH, și FIUL MEU YAHUSHUA, EU (cu adevărat; emfază în original; de asemenea, dublu-sens conform notelor anterioare, Numele lui DUMNEZEU, n.tr.) SUNT în FIUL MEU și FIUL MEU este în MINE (posibilă referire la Ioan 10:30; limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset, tradusă literal drept, „EU și TATĂL MEU suntem una;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU şi TATĂL una suntem,” n.tr.), astfel (sau, prin urmare, n.tr.) este la fel pentru Cartea (cea; literă mare conform originalului, n.tr.) în vârstă și Cartea (cea, n.tr.) nouă. Studiați și înfățișați-vă aprobați/aprobate (tradus literal; sau, acceptabili/acceptabile (posibil, înaintea lui DUMNEZEU), în special după cum reiese în urma unei încercări; sau, care explică corect cuvântul lui DUMNEZEU, punând în circulație doar idei corecte; în Limba Greacă, „δόκιμος;” acest termen era folosit pentru a descrie monedele adevărate, care nu erau contrafăcute; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), studiați și arătați cunoașterea (sau, posibil, cunoștiințele, n.tr.) pe care EU v-o (sau, vi le, n.tr.) dau vouă. Cartea a fost tradusă iar și iar(,) căutați-MĂ (posibil, în rugăciune, n.tr.) pentru a afla pe care traducere s-o studiați în mai mult de o singură limbă(,) decât Greaca. Studiați Ebraica, Studiați Aramaica, citiți și ascultați ceea ce spune cu adevărat Cuvântul MEU(,) nu urmați căile (sau, modurile de a face lucrurile; sau, obiceiurile, n.tr.) păgâne ale omului (sau, ființei umane, n.tr.)(,) căile (sau, modurile de a face lucrurile; sau, obiceiurile, n.tr.) păgâne (în original, „heathenistic,” n.tr.) care se înclină la idoli (sau, se înclină înaintea idolilor, ca și cum aceștia ar avea autoritate asupra lor, n.tr.)(,) și exact ca pe Shadrach, Meshach(,) și Abednego (sau, Şadrak, Meşak şi Abed-Nego; trei tineri Israeliți pe care Împăratul Nebucadneţar a încercat să-i omoare pentru că-L venerau pe DUMNEZEUL ISRAELULUI; i-a aruncat într-un furnal, sau, cuptor, înflăcărat de șapte ori mai mult decât obișnuit, dar acolo ei au întâlnit o Ființă Divină (ABBA YAHUVEH spune în Sfintele Profeții că Acesta era YAHUSHUA, DOMNUL) Care i-a protejat; după ce au ieșit vii de acolo, Împăratul care vrusese să-i omoare L-a lăudat pe DUMNEZEUL ISRAELULUI; povestea este în Daniel 3, n.tr.)(,) EU vă voi proteja în furnalul (sau, cuptorul, n.tr.) înflăcărat (sau, aprins, n.tr.) când acesta vine.

***

Luminându-i (sau, Lămurindu-i, n.tr.) pe unii (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.), jignindu-i pe alții în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Acest Cuvânt Profetic a venit la un moment neașteptat când noi o ridicam pe o altă soră (în credința Creștină, n.tr.) în rugăciune a cărei căsnicie era despărțită și ea de-abia plecase și noi doar o ridicam (sau, posibil, ridicasem, n.tr.) în rugăciune. Pentru că ea dorește să urmeze căile (sau, modurile de a face lucrurile, sau, obiceiurile, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA(,) această ungere a venit asupra mea și acela este momentul când a venit această Profeție.


* * * * * * *