Profeția 64

Spune-le Copiilor MEI Să Fugă (sau, Să Scape, n.tr.)

din Bisericile Babilonului!”

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

16 Octombrie 2002

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Elisabeth (Elisheva) vorbind:

Întotdeauna mă uluiește pe cine folosește (sau, posibil, vrea să folosească; notă de traducere, n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.) pentru a stârni ungerea profetică dinăuntrul meu și când (sau, posibil, și momentul când se întâmplă acest lucru, n.tr.). Astăzi mi s-a spus să-i sun pe anumiți parteneri (posibil, ai Parohiei Amightywind, n.tr.) la telefon pentru a vedea dacă (posibil, și ei/ele; gen nespecificat în original, n.tr.) aveau nevoie să le fie predicat (sau, să fie călăuziți/călăuzite spiritual; în original, „ministering;” cuvânt înrudit cu „ministry,” activitate de evanghelizare; notă va urma, n.tr.). Eu i-am telefonat unui partener credincios/unei partenere credincioase (gen nespecificat în original; sau, fidel/fidele, sau, loial/loiale; posibil și, față de Dumnezeu; mult mai mult decât cineva care doar crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.) în această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) și pentru că m-am supus această nouă Profeție a survenit. Eu nu-mi voi cere scuze (tradus literal; sau, refuz să-mi cer scuze, n.tr.) pentru ceea ce YAHUSHUA vorbește prin mine deși eu știu că acest mesaj profetic îi va jigni pe mulți (oameni, n.tr.) eu mă rog că voi veți realiza (sau, vă veți da seama, n.tr.) că eu trebuie să fac așa cum afirmă Ezechiel 3:17-21 („Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui Israel. Când vei auzi vreun Cuvânt din Gura MEA, să-i avertizezi din partea MEA! 18 Dacă îi voi zice celui nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza şi nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi astfel viaţa, cel nelegiuit va muri datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 19 Dacă însă îl vei avertiza pe cel nelegiuit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea lui cea rea, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îţi vei scăpa sufletul. 20 Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui şi va săvârşi nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă şi el va muri. Dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui şi nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 21 Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască, şi el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi, datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îţi vei scăpa sufletul;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; versete citate des în Sfintele Profeții; uneori denumite, „The Mandate of Ezekiel,” „Porunca lui Ezechiel,” n.tr.).

Eu fac asta pentru că mă tem de a-I jigni pe YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului, n.tr.) mai mult decât mă tem de a vă jigni pe voi. Eu fac asta pentru că eu cu adevărat vă iubesc și vreau să vă înâlnesc (posibil și, cunosc, n.tr.) în Rai. Iertați-mă(,) aceasta este mai lungă decât în mod normal dar eu n-O pot cenzura pe RUACH ha KODESH (conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.). Pentru cei/cele care mă iubesc pe mine și această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.)(,) eu vă rog să ne acoperiți în rugăciunile și postul vostru (religios; în original, „fasting,” n.tr.). Vă rog scrieți un e-mail și anunțați-ne că faceți astfel (acum, n.tr.). Acest mesaj profetic este făcut (sau, intenționat; sau, menit, n.tr.) să fie împărtășit și în (mod, n.tr.) special cu Pastorii voștri (termen Catolic și Protestant; lider hirotonisit al unei congregații Creștine care-i învață pe oameni despre credință și le oferă călăuzire spirituală; cuvântul vine de la „pastor,” în Limba Latină, care înseamnă „păstor;” acești oameni sunt precum DOMNUL, Păstorul Cel Bun, și hrănesc spiritual oile și mieii LUI așa cum i-a fost poruncit Sfântului Apostol Petru în Ioan 21:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au luat micul dejun, YAHUSHUA l-a întrebat pe Simon Petru, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte mieii MEI!” 16 L-a întrebat din nou, a doua oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Păstoreşte oile MELE!” 17 L-a întrebat a treia oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară, „MĂ iubeşti?” şi I-a răspuns, „DOAMNE, TU le ştii pe toate, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte oile MELE!”” n.tr.). Și eu de asemenea port o licență (sau, legitimație care-i permite cuiva să aibă o anumită funcție, n.tr.) de Pastor și dacă n-aș cunoaște (sau, ști, n.tr.) adevărurile din acest mesaj eu n-aș pietrui-o (sau, lapida-o, n.tr.) pe (persoana; gen nespecificat în original, n.tr.) care-l primește și transmite (precum prin releu; în original, „relaying,” n.tr.)(,) eu i-aș mulțumi acelei persoane. Este nevoie ca un Pastor să fie umil (sau, smerit, n.tr.) pentru a accepta faptul că au (sau, a; număr plural conform originalului; posibilă referire la toți pastorii care fac acest lucru, n.tr.) greșit și să schimbe Venerația de Duminică cu Vineri noaptea sau Sâmbătă dimineața sau după-amiaza.

În timp ce eram la telefon cu o Soră în YAHUSHUA numită Carol acest mesaj profetic a survenit destul de neașteptat (sau, posibil, destul de pe neașteptate, n.tr.). YAHUVEH din nou îi cheamă (acum, sau, continuu, n.tr.) pe oamenii LUI (posibil și, poporul LUI; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „HIS people,” n.tr.) afară din sistemul bisericesc organizat Babilonian. YAHUSHUA nu va veni din nou (sau, nu SE va întoarce, n.tr.) până când copiii și Mireasa LUI nu încep să se supună. Ieșiți acum(,) o(,) măreți (sau, puternici; cuvântul original, „mighty,” este folosit și pentru descrierea armatelor puternice în Limba Engleză, n.tr.) Războinici (cuvântul original nu are gen; ambele se subînțeleg; „mighty Warriors;” observația se aplică peste tot în Sfânta Profeție, n.tr.) ai/ale lui YAHUSHUA. Judecata începe la casa Domnului Dumnezeu YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.). Bisericile Catolice fac parte din sistemul organizat Babilonian. Biserica Catolică și Constantin (cel Mare, Împăratul Roman, n.tr.) (sunt cei, n.tr.) care au creat Sabatul făcut de om (tradus literal; sau, artificial; în original, „man made,” n.tr.) care este Duminica. Dacă voi gândiți (sau, credeți, n.tr.)(acest lucru, n.tr.) nu este important(,) atunci spuneți-mi asta după ce ascultați cea mai nouă Profeție.

SPUNE-LE Copiilor MEI SĂ FUGĂ (sau, SĂ SCAPE, n.tr.) DIN BISERICILE BABILONULUI!

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

16 Octombrie 2002

(Elisabeth [Elisheva] Rugându-se) Pledez Sângele lui YAHUSHUA (expresie; Elisabeth [Elisheva] se roagă pentru protecție de cel rău și îmbracă armura spirituală a lui Dumnezeu pentru a putea primi Sfânta Profeție; această practică este detaliată în Efeseni 6; spre exemplu, versetele 11-12, „Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti;” Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) asupra acestor unde (purtătoare de semnale; radio, TV, etc.; în original, „airwaves,” n.tr.). Știu că trebuia s-o sun pe Carol, Tată(,) pentru că știu acum Tată că TU voiai să stârnești ungerea profetică dinăuntrul meu. O(,) Tată Dumnezeu YAHUVEH(,) în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului – YAHUSHUA (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil, „ha”) MESIA, n.tr.). Noi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) ÎȚI mulțumim și noi TE lăudăm în acest moment pe când (posibil și, pe măsură ce; posibil și, deoarece, n.tr.) ne adunăm împreună în Numele TĂU chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. (Am început să mă rog în limbi cerești (sau, limbi spirituale de rugăciune, precum Sfinții Apostoli; în original, „praying in heavenly tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” alt verset citat des este 1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.) pe tot parcursul acesteia imediat)

Noi te mustrăm și legăm (fedeleș, n.tr.) satană chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) departe de noi în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Eu mustru și leg fiecare spirit (sau, duh, n.tr.) mincinos și înșelător departe de mine chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. Eu voi proclama doar cuvintele lui YAHUVEH și YAHUSHUA(,) buzele mele și limba mea este acoperită (posibil, sunt acoperite; singular conform originalului; posibil transcris greșit, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Eu o leg (fedeleș, n.tr.) pe propria mea limbă din a proclama (vre)un cuvânt al cărnii (sau, naturii carnale a omului; sau, corpului, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Carol(,) îți spun(,) ungerea este atât de tare (sau, puternică, n.tr.) asupra mea acum (că, n.tr.) de-abia pot vorbi în Engleză. Ce este Tati (ceea ce, n.tr.) vrei să spui? Ce este?

***

SPUNE-LE Copiilor MEI SĂ FUGĂ (sau, SĂ SCAPE, n.tr.) DIN BISERICILE BABILONULUI!

Spune-le(,) Fiica MEA, spune-le. Majoritatea dintre biserici sunt Babilon. Ele îi înfometează (posibil, până mor, n.tr.) pe puii MEI de oaie și mieii MEI (în original, „MY baby sheep and MY lambs,” n.tr.). Pastorii (notă anterioară, n.tr.) nu sunt nimic în afară de răi/rele (sau, malefici/malefice; gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) în aceste biserici ale Babilonului care proclamă Cuvintele MELE și totuși nicio putere nu este înăuntrul lor. Niciun lapte, nicio carne (posibilă referire la faptul că, în Sfintele Scripturi, învățătura spirituală este comparată des cu mâncarea: principiile elementare sunt laptele, iar cele mai avansate, carnea; spre exemplu, Evrei 5:12-14, „De fapt, cu toate că acum trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe adevărurile elementare despre cuvintele lui DUMNEZEU; aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Oricine se hrăneşte cu lapte nu este obişnuit cu învăţătura despre dreptate, pentru că este copil. 14 Însă hrana tare este pentru cei maturi, care, prin practică, şi-au antrenat capacitatea de înţelegere pentru a distinge binele de rău;” Sfintele Profeții se referă des la aceste noțiuni, n.tr.)(,) singurii care sunt hrăniți (sunt, n.tr.) păstorii cei răi (sau, malefici, n.tr.) cu câștigul material al acestei lumi pentru a construi la (sau, a adăuga prin construcție la, n.tr.) clădirile lor deja construite. Pentru a compara numerele unul/una cu altul/alta (pe, n.tr.) când se laudă (sau, dau rotunzi/rotunde, n.tr.), eu am atâția (oameni, n.tr.) în congregația mea și eu am atâția (oameni, n.tr.) în congregația mea(,) dar o(,) cât de puțini (oameni, n.tr.) sunt umpluți cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU. O(,) inima MEA se mâhnește, Copiii MEI!

SPUNE-LE Copiilor MEI SĂ FUGĂ (sau, SĂ SCAPE; litere mari conform originalului; verbul original, „to flee,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 2:13, Fuga în Egipt (Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a fugi;” „După ce au plecat ei, un înger al DOMNULUI i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis, „Scoală-te, ia COPILUL şi pe mama LUI şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta COPILUL ca să-L omoare!””) precum și în alte momente când oamenii pioși înaintea lui DUMNEZEU primeau instrucțiuni să scape din situații periculoase, n.tr.) DIN BISERICILE BABILONULUI!

Cele care au Sabatul făcut de om (tradus literal; aceeași expresie înseamnă în Limba Engleză Americană și „artificial;” „man made,” n.tr.). O(,) atât de puțini (oameni, n.tr.) ai unei rămășițe sunt în bisericile MELE. Ele spun că sunt bisericile MELE și nici măcar nu-MI aparțin. EU le-am spus Oamenilor MEI (posibil și, Poporului MEU; notă anterioară, n.tr.)(,) adevăraților MEI măreți (sau, puternici; în original, „mighty,” n.tr.) războinici să fugă (sau, să scape de acolo, n.tr.). Nu poate A MEA RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH) să vină (sau, posibil, să intre, n.tr.) înăuntrul lor atunci (sau, pe, n.tr.) când ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) șed în propriile lor case (sau, la ei/ele acasă, n.tr.)? Cu adevărat EU vă spun aceasta(,) răul (sau, maleficul; în original, „evil,” n.tr.) a devenit mai rău (sau, malefic, n.tr.)(,) dar ungerea MEA a crescut (tradus literal, a crescut, devenind, n.tr.) mai tare (sau, mai puternică, n.tr.) în CEI (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) EVLAVIOȘI (litere mari conform originalului; posibilă referire la Apocalipsa 22:11; Sfintele Profeții fac referire des la acest verset în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel Sfânt să se Sfinţească şi mai departe!” n.tr.). Căci demoni au fost dezlănțuiți și unde e primul loc în care ei se duc? Ei umplu stranele și ei stau în spatele altarelor, în spatele podiumurilor (posibil, de la care se predică, n.tr.). Ei stau acolo umflați în pene în (sau, cu, sau, de, n.tr.) mândria lor. Ei spun(,) eu am milioane care mă urmează. Ei se dau mari (sau, rotunzi, n.tr.) cu privire la cine ei sunt la TV dar EU vă spun adevărul(,) Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU nu este în ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.).

Fugiți(,) copii, fugiți, fugiți, fugiți, căci judecata MEA începe la casa lui YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; citat anterior, n.tr.). Bisericile care odată ÎMI aparțineau MIE acum EU le dau instrucțiunile Copiilor MEI fugiți (sau, scăpați, n.tr.). O(,) micuții/micuțele (gen nespecificat în original, n.tr.)(,) ei/ele se duc la (sau, merg la, sau, frecventează, n.tr.) aceste biserici doar pentru o sorbitură (sau, înghițitură, n.tr.) din laptele Cuvântului MEU. Ei/Ele nu realizează (sau, nu-și dau seama, n.tr.) că în spatele amvonului în atâtea dintre aceste biserici stau un bărbat sau o femeie (unele confesiuni religioase permit ca femeile să devină lideri spirituali sau pastori, n.tr.) umpluți cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) satanei. Pastorii de tineret (sau, pastorii care se ocupă cu călăuzirea spirituală a tinerilor dintr-o congregație; în original, „The youth pastors,” n.tr.), liderii de venerație o(,) cât de mulți (din acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt plini de spiritul (sau, duhul, n.tr.) satanei.

O(,) EU MĂ mâhnesc și EU plâng pentru cei/cele care odată au început să MĂ urmeze pe MINE și L-au venerat pe YAHUSHUA ha MASHIACH, care strigau (sau, apelau; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) la Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.), care au început prin a fi pe drumul drept (sau, corect, n.tr.) dar când necazul vine și testare (sau, încercare, n.tr.) vine și lor le trebuie (sau, ei/ele au nevoie de, n.tr.) mai mult (sau, multă, n.tr.) din ungerea MEA(,) ei/ele apelează la biserica organizată unde ungerea MEA nu poate fi găsită (sau, posibil, nu se poate găsi, n.tr.), căci ungerea este cea care (posibil și, ceea ce, n.tr.) rupe jugurile și robiile(,) care-i eliberează pe captivi (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, New King James, a Isaia 10:27; posibilă referire; versetul tradus literal din Limba Engleză este, „Se va înfăptui în acea zi / Că povara lui va fi luată (sau, înlăturată, n.tr.) de la umărul tău, / Și jugul lui de la gâtul tău, / Și jugul va fi distrus datorită uleiului (sfânt, n.tr.) de ungere;” Noua Traducere în Limba Română 2006 nu specifică exact ce distruge jugul, „În ziua aceea îţi va fi luată povara lor de pe umeri şi jugul lor de pe gât; jugul va fi zdrobit din cauza grăsimii (conform notelor ediției, sau, „jugul va fi zdrobit de pe umerii tăi,” n.tr.),” n.tr.). Dar ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) apelează în loc de asta (sau, în schimb, n.tr.) la o biserică organizată, ei/ele apelează în loc de asta (sau, în schimb, n.tr.) la o religie, ei/ele MĂ caută în locuri moarte ca un cimitir(,) așa le numesc EU pe aceste seminarii(,) ele sunt cimitire (posibil joc de cuvinte; în Limba Engleză, cuvintele „seminarii” și „cimitire” se pronunță similar – „seminaries” și „cemeteries,” n.tr.). Dar cei mai măreți (sau, puternici; în original, „mightiest,” de la „mighty,” notă anterioară, n.tr.) războinici (cuvântul original nu are gen; ambele se subînțeleg; „warriors;” observația se aplică peste tot în Sfânta Profeție, n.tr.) ai MEI nu se găsesc acolo și EU îi trimit pe cei mai măreți (sau, puternici, n.tr.) războinici ai MEI să se ducă după mieii cei micuți și să-i conducă la MINE.

Astfel(,) Copiii MEI(,) avertizați-i. Ieșiți afară acolo (tradus literal; sau, treziți-vă, luați atitudine, și puneți-o în aplicare în mod public, n.tr.) și duceți-vă și aduceți-i pe (sau, duceți-vă după, n.tr.) micuții MEI miei și avertizați-le pe oile MELE(,) căci pastorii cei răi (sau, malefici, n.tr.) sunt sub mânia MEA, cei/cele (gen nespecificat în original; notă anterioară, n.tr.) care nu vor (sau, refuză; în mod obișnuit, n.tr.) să predice adevărul, și le conduc pe Oile și Mieii MEI în derivă, cei/cele care (nu vor, sau, refuză, n.tr.) să avertizeze că EU, YAHUSHUA, al vostru MESIA(,) sunt nu numai un Dumnezeu al dragostei ci (posibil, și, n.tr.) un Dumnezeu al mâniei. EU am fost un Miel doar o (singură, n.tr.) dată(,) acum EU MĂ întorc ca (sau, drept, n.tr.) un leu din tribul Iudeii. Așa cum EU i-am biciuit pe schimbătorii de bani și așa cum EU le-am răsturnat mesele (posibilă referire la Ioan 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Paştele Iudeilor era aproape şi YAHUSHUA S-a suit la Ierusalim. 14 I-a găsit în Templu (conform notelor ediției, Curtea Neamurilor, singurul loc în care neevreii puteau să I se închine lui Dumnezeu (Marcu 11:17), n.tr.) pe cei care vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani (conform notelor ediției, posibil, oamenii care schimbau valuta Romană și Grecească în cea Evreiască, pentru ca oamenii să-și poată plăti taxele, n.tr.) stând la mesele lor. 15 A făcut un bici din frânghii şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii lor. A împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele, 16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Ridicaţi acestea de aici! Nu faceţi din Casa Tatălui MEU o casă de negoţ!” citat extins pentru context, n.tr.)(,) așa o voi face (sau, așa voi face EU același lucru, n.tr.) din nou. Dar bisericile nu vor rămâne în picioare; Pastorii nu vor rămâne vii (sau, în viață, n.tr.)(,) căci EU sunt gelos pentru (posibil și, după, sau, cu privire la, n.tr.) mieii MEI și oile MELE (posibilă referire la Naum 1:1-2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL este un DUMNEZEU gelos şi răzbunător! / DOMNUL SE răzbună şi este plin de mânie; / DOMNUL SE răzbună pe duşmanii SĂI / şi este mânios pe vrăjmaşii SĂI,” n.tr.).

Înainte ca Catedralele de Cristal (posibilă referire la faimoasa Catedrală de Cristal a unei biserici Romano-Catolice din California, Statele Unite, n.tr.) să cadă la pământ, cele care sunt construite de (posibil și, prin, n.tr.) argint și aur(,) EU, YAHUSHUA, le voi goni pe Oi și pe Miei afară (din ele, n.tr.)(,) pe cele/cei care sunt ale MELE/ai MEI care sunt umplute/umpluți cu A MEA RUACH ha KODESH EU le/îi voi unge pentru (posibil și, ca ele/ei să devină, n.tr.) Războinici Puternici (sau, Măreți, n.tr.)(,) și ele/ei (gen nespecificat în original, n.tr.) vor sfâșia (sau, dărâma, n.tr.) la pământ porțile Iadului în Numele lui YAHUSHUA. Ei/Ele îi vor elibera pe captivi (posibilă referire la Isaia 10:27; notă anterioară, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. Ei/Ele vor face vindecări în Numele lui YAHUSHUA.

Există doar un (singur, n.tr.) Bun Păstor (posibilă referire la Ioan 10:14; limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE,” n.tr.) și orice pastor care-i face (pe oameni, n.tr.) să gândească (sau, creadă, n.tr.)(el sau ea, n.tr.) este singurul bun păstor, EU îi spun aceasta acestui păstor rău (sau, malefic, n.tr.) care încearcă să controleze oamenii, care le spune(,) făceți-o în felul meu („meu” este scos în evidență în original, n.tr.) și nu în al vostru (sau, după cum vreau eu și nu după cum vreți voi – sau, conform tradiției religioase pe care o păstrați voi, n.tr.). EU îi voi ucide pe păstorii cei răi (sau, malefici, n.tr.). EU voi sfâșia la pământ (sau, dărâma, n.tr.) casele făcute cu mâini, făcute cu argintul și aurul pe care ei (sau, acești păstori, n.tr.) în mod lacom (posibil și, cu lăcomie, n.tr.) le-au stocat (sau, acumulat, n.tr.). Pe măsură ce timpurile (sau, vremurile, n.tr.) atroce sunt asupra noastră (sau, vin la noi, n.tr.), pe măsură ce timpurile (sau, vremurile, n.tr.) atroce sunt asupra voastră (sau, vin la voi, n.tr.) și acestei lumi (sau, (vin) la această lume, n.tr.). Tot ceea ce fac ei/ele este să caute să se protejeze pe ei înșiși/ele însele, ei/ele nu se gândesc la a le furniza (cele necesare, n.tr.) nimănui în afară de ei înșiși/ele însele. Dar adevărații MEI păstori, cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cărora EU le-am dat ungerea de a-i proteja pe miei și pe oi, (cei/cele, n.tr.) care au ungerea de a-i/a le conduce la MINE. Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) au dorința de a le furniza (cele necesare vieții, n.tr.)(,) de a-i hrăni(,) și de a-i îmbrăca pe Bebelușii MEI (posibil și, Puii MEI (de), n.tr.) miei și oi.

Ei/Ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au ungerea de a iubi și a-i permite dragostei lui (posibil și, de; posibil dublu-sens în original, n.tr.) YAHUSHUA să curgă prin ei/ele. Ei/Ele iubesc suficient (sau, destul; încât, n.tr.) să avertizeze despre iad. Ei/Ele au suficientă dragoste pentru a avertiza (sau, să avertizeze, n.tr.) că EU sunt un Dumnezeu al echilibrului. Acesta este modul în care (sau, astfel, n.tr.) veți ști voi dacă A MEA RUACH ha KODESH este într-un păstor. Ei/Ele nu se umflă în pene cu (sau, posibil, de, n.tr.) mândrie. Ei/Ele nu construiesc biserici de multe (sau, posibil, multiple, n.tr.) milioane de dolari. Voi veți discerne dacă sau nu A MEA RUACH ha KODESH rezidă (posibil, în acei oameni; posibil și, în acele biserici, n.tr.).

Dar O (literă mare conform originalului, n.tr.)(,) (în, n.tr.) câte dintre așa-numitele biserici, O(,) (în, n.tr.) câte dintre așa-numitele Temple (Evreiești, n.tr.) ALEI MELE RUACH ha KODESH nici măcar nu I se permite (sau, dă voie, n.tr.) înăuntru. Nicio mișcare a (sau, posibil, Nicio instanță de a se mișca; în original, „moving;” în mod obișnuit ar fi fost „motion,” n.tr.) SPIRITULUI (sau, DUHULUI (sau, SPIRITUL, sau, DUHUL), n.tr.). Orice adevărat Apostol sau Profet este dat afară (tradus literal, în șuturi; în original, „kicked out,” n.tr.). A MEA RUACH ha KODESH este stinsă (sau, înăbușită; verbul original este folosit de obicei pentru stingerea focului; „quenched,” n.tr.). Profeții MEI chiar trebuie să aibă permisiune pentru a profeți. Vai (sau, jale, n.tr.) de voi(,) păstorilor (în original, „shepherds,” n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.). Vai (sau, jale, n.tr.) de voi(,) pastorilor (în original, „pastors,” n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.). Voi îi învățați pe Oamenii MEI (posibil și, Poporul MEU; notă anterioară, n.tr.) o minciună. Voi nici măcar nu-i învățați (sau, nu vreți, sau, refuzați, să-i învățați; în mod uzual sau obișnuit, n.tr.) Adevăratul Sabat (Porunca a Patra din Cele Zece Porunci; Shabbatul trebuie respectat de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă, conform poruncii DOMNULUI din Exodul 31:12-17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea,»” n.tr.). Voi le spuneți că orice zi este suficientă (sau, potrivită pentru a fi Shabbat, n.tr.). Dar EU vă pun această întrebare(,) ceea ce a fost suficient de bun (posibil și, destul, n.tr.) pentru Creator(,) nu e (acest lucru, n.tr.) suficient de (sau, destul de, n.tr.) bun pentru voi?

Astfel fugiți mici Oi (sau, Oițelor, n.tr.) și fugiți mici Miei (sau, Mielușeilor/Mielușelelor, n.tr.). Cei plini/Cele pline de (posibil și, cu, n.tr.) ungerea MEA și A MEA RUACH ha KODESH, fugiți de bisericile Babilonului astfel încât ele să nu cedeze (sau, să nu se surpe, n.tr.) peste voi. Fugiți de cutiile cu gheață (tradus literal; precum cele pentru ținerea la rece a alimentelor, sau, precum compartimentele din frigidere unde se fac cuburi de gheață; în original, „iceboxes,” n.tr.) ale Mausoleelor. Astfel încât EU să vă pot umple cu Focul MEU al (CELEI Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH căci Bisericile Babilonului spun că o religie este aceeași (sau, același lucru, n.tr.) ca o alta(,) ele vă spun că Dumnezeu este doar dragoste, unica religie mondială (în original, „one world religion,” n.tr.) este pasul următor spre anti-crist.

O(,) este adevărat că EU am câteva biserici, O(,) dar atât de foarte (emfază conform originalului, n.tr.) puține sunt pline de (posibil și, cu, n.tr.) A MEA RUACH ha KODESH. Atât de foarte puține sunt pline de (posibil și, cu, n.tr.) dragostea MEA, atât de foarte puține predică adevărul, nu este suficientă (sau, nu e potrivită; posibil și, nu e destul, sau, nu ajunge, n.tr.) orice biserică într-o Duminică. EU le vorbesc oamenilor din ele acum(,) duceți-vă la pastorii voștri și spuneți-le adevărul. Amintiți-le de Cele Zece Porunci pe care EU vi le-am dat. Amintiți-le că Sabatul a fost stabilit (sau, organizat, n.tr.) de la creație când EU am format această lume (sau, i-am dat formă acestei lumi, sau, am modelat această lume, precum dintr-un material inform care a fost prelucrat; în original, „formed,” n.tr.). Atunci acel pastor va fi tras la răspundere în funcție de (sau, dacă, n.tr.) el învață congregația adevărul.

YAHUSHUA SE întoarce de un Sabat. Veți fi voi cele 5 fecioare înțelepte sau cele 5 nesăbuite (sau, nebune, sau, aiurite, sau, proaste; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „nesăbuite,” n.tr.)? EU nu vin după o Mireasă nesupusă. Există calificări (tradus literal, condiții oficiale de calificare pentru a primi dreptul la ceva; în original, „qualifications,” n.tr.) pentru a deveni Mireasa MEA. O(,) cum MĂ mâhnesc EU și o(,) cum plâng EU pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care cred că sunt ai MEI/ale MELE și totuși (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH(,) SFÂNTUL DUH(,) nici măcar nu este înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.). EU MĂ uit în aceste (posibil și, înăuntrul acestor, n.tr.) biserici ale Babilonului și EU nu văd nimic în afară de oase uscate (sau, secate; posibil, din care s-a secat viața, n.tr.).

Papă încovoiat (sau, contorsionat; posibil dublu-sens; acest cuvânt înseamnă și corupt, sau, care face lucruri ilegale; în original, „crooked,” n.tr.) cu Sceptrul lui încovoiat (posibilă referire la faptul că ferula papală, sau, toiagul papal, ce poartă Crucifixul, este diform; Trupul DOMNULUI este încovoiat, cu picioarele diformate, precum într-un spasm de durere, iar bara orizontală a Sfintei Cruci nu este dreaptă, ci încovoiată; această cruce se numește „The Bent Cross,” Crucea Îndoită, și împotriva ei au protestat mulți credincioși. Acest design urât al ferulei a fost proiectat în anii 1960, un moment în care Biserica Catolică dorea să se modernizeze (Vatican II), n.tr.)(,) EU MĂ uit la unul (sau, o persoană, n.tr.) care șade pe un tron, poartă (sau, duce, n.tr.) un sceptru și poartă o coroană, își emite comenzile (sau, ordinele, n.tr.), este venerat de milioane (de oameni, n.tr.) în jurul lumii și totuși A MEA RUACH ha KODESH nu este înăuntru (sau, înăuntrul lui, n.tr.), în schimb spiritul (sau, duhul, n.tr.) anti-mesia rezidă. Exact ca în timpurile (sau, vremurile, n.tr.) din vechime, vieți erau cerute pentru cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care nu-l venerau, așa (sau, astfel, n.tr.) va fi din nou atunci când (posibil și, deoarece, n.tr.) el face un pact cu satana, atunci când (posibil și, deoarece, n.tr.) el face un pact să ia (posibil și, captureze, n.tr.) Israelul, nu există niciun (sau, deloc, n.tr.) Hristos înăuntrul lui și chiar și toiagul pe care el îl poartă (sau, duce, n.tr.) vorbește (posibil, sau, arată, n.tr.) asta. O(,) cum plâng (puternic; în special, cu multe strigăte; sau, posibil, bocesc, n.tr.) EU și cum plâng (în special, ca rezultat al unei dureri profunde; cu multe lacrimi, n.tr.) EU (ca rezultat al, sau, din cauza; posibil și, văzând, n.tr.) masele de oameni care stau prosternate (sau, întinse, sau, culcate, pe pământ, n.tr.) și venerează la picioarele lui.

Aceasta este o religie Babiloniană, cea care disprețuiește adevăratul Sabat. Căci pe acest Sabat făcut de om (tradus literal; aceeași expresie înseamnă în Limba Engleză Americană și „artificial;” „man-made,” n.tr.) adevărații MEI copii îl vor evita (persistent; sau, se vor feri de el; în original, „shun,” n.tr.). Duceți-vă la pastorii voștri și avertizați-i și dacă ei/ele refuză (sau, nu vor, n.tr.) să asculte, atunci fugiți (sau, scăpați de acolo; „flee,” notă anterioară, n.tr.). Căci voi veți fi dovedit că RUACH ha KODESH cu adevărat a vorbit prin voi. Fugiți (sau, scăpați, n.tr.) copii din (sau, de, n.tr.) bisericile Babilonului(,) căci ele vin (acum, sau, în viitorul foarte apropiat, n.tr.) sfărâmându-se la pământ (sau, se vor sfărâma (curând) la pământ, n.tr.). Catedralele de Cristal le sunt o duhoare nărilor MELE (sau, sunt o duhoare față de nările MELE, n.tr.). Acești pastori care refuză chiar să (sau, nici măcar nu, n.tr.) vorbesc adevărul, homosexualitatea este o abominare față de MINE. Avortul este crimă (sau, asasinat; „murder,” n.tr.); raportul sexual fără căsătorie este preacurvie.

Adevărații MEI copii (gen nespecificat în original, n.tr.) doresc să-MI fie pe plac MIE. Fiți Sfinți/Sfinte deoarece EU sunt Sfânt (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt;” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.). Ascundeți Cuvintele MELE în inima voastră (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 119:11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Strâng (conform notelor ediției, sau, ascund, n.tr.) cuvintele (conform notelor ediției, sau, poruncile, sau, promisiunile, n.tr.) TALE în inima mea, / ca să nu păcătuiesc împotriva TA;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Memorați Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) și amintiți-MI Cuvântul MEU (expresia originală, „Put ME in remembrance,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 43:26; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „Aminteşte-MI;” „Aminteşte-MI faptele şi hai să ne judecăm împreună! / Apără-ţi cauza, ca să fii dovedit drept!” expresia apare des în Sfintele Profeții, n.tr.). Căci cu adevărat EU vin din nou și EU vin s-o răpesc (de pe pământ, sau, în văzduh; posibilă referire la 1 Tesaloniceni 4:17; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” referință citată des în Sfintele Profeții în contexte similare, n.tr.) pe Mireasa MEA. Dar sunteți voi loiali/loiale, sunteți voi credincioși/credincioase (sau, fideli/fidele; lui Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; „faithful,” nu doar „believing,” n.tr.)? EU nu voi lua (sau, refuz, sau, voi refuza, să iau; posibil și, nu voi lua, sau, voi refuza să iau, de soție; posibil și, nu voi accepta, n.tr.) o soție care nu este credincioasă (sau, fidelă, sau, loială; notă anterioară, n.tr.). EU nu voi lua (sau, refuz, sau, voi refuza, să iau; posibil și, nu voi lua, sau, voi refuza să iau, de soție; posibil și, nu voi accepta, n.tr.) o soție care nu este loială. EU nu voi lua (sau, refuz, sau, voi refuza, să iau; posibil și, nu voi lua, sau, voi refuza să iau, de soție; posibil și, nu voi accepta, n.tr.) o soție care nu MĂ pune pe MINE primul(,) chiar dacă acest lucru înseamnă că îi cere viața (sau, că trebuie să-și dea viața, n.tr.). Nu vă îngrijorați ce-i poate face omul (sau, ființa umană, n.tr.) cărnii voastre (sau, naturii voastre carnale; sau, corpului vostru, n.tr.). Îngrijorați-vă despre distrugerea sufletului vostru, despre a vă duce în iad și Lacul de Foc, căci acesta este locul unde se duc necredincioșii (sau, cei/cele (gen nespecificat în original) care nu-I sunt loiali/loiale sau fideli/fidele lui Dumnezeu, n.tr.). Este mai bine ca numele vostru să nu se găsească niciodată în Cartea Mielului A Vieții (carte menționată în Sfintele Scripturi, spre exemplu, Apocalipsa 13:8, „Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat (conform notelor ediției, sau, „ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii,” n.tr.);” carte menționată des în Sfintele Profeții, n.tr.) decât să fie șters (în special, prin a face o pată de cerneală peste el; în original, „blotted out,” n.tr.) pentru a fi o soție necredincioasă (sau, lipsită de loialitate sau fidelitate, n.tr.).

Cei răi/Cele rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) au crescut, devenind mai răi (sau, malefici/malefice, n.tr.) dar CEI EVLAVIOȘI/CELE EVLAVIOASE au crescut, devenind mai EVLAVIOȘI/EVLAVIOASE (litere mari peste tot conform originalului; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 22:11; notă anterioară, n.tr), ei/ele au mai multă înțelepciune decât păstorii cei răi (sau, malefici, n.tr.) care șed (posibil și, rezidă, n.tr.) în bisericile păcatului. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) fugiți (sau, scăpați, n.tr.) Copiii MEI, fugiți (sau, scăpați, n.tr.) din (posibil și, de, n.tr.) bisericile Babilonului. Cei/Cele care au fost respinși/respinse, cei/cele care au fost dați/date afară (sau, expulzați/expulzate, n.tr.), cei/cele care au fost ignorați/ignorate, cei/cele care au vorbit adevărul și chiar (posibil, și, n.tr.) au profețit și tot ceea ce ei/ele au este ura și disprețul (în special, arogant, n.tr.) pastorilor. Aceștia/Acestea (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt adevărații MEI Războinici Puternici (sau, Măreți, n.tr.). Aceștia/Acestea sunt cei/cele în jurul cărora EU ÎMI înfășor brațele. Aceștia/Acestea sunt cei/cele (posibil, în; prepoziție nespecificată în original, n.tr.) care Focul RUACH ha KODESH arde strălucitor (sau, viu, sau, puternic, n.tr.).

Nu vă mai mâhniți(,) Copiii MEI(,) cei/cele care ați fost dați/date afară (tradus literal, în șuturi, n.tr.) din bisericile Babilonului(,) căci voi ați fost respinși/respinse de satana, nu respinși/respinse de YAHUSHUA al vostru MESIA. Voi ați fost respinși/respinse de spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui anti-mesia. Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) bucurați-vă (sau, veseliți-vă, n.tr.)(,) Copiii MEI(,) căci asta nu s-ar fi întâmplat dacă A MEA RUACH ha KODESH n-ar fi fost cu adevărat înăuntrul vostru.

Voi sunteți cei/cele care-MI puteți auzi vocea. Voi sunteți cei/cele care vreți (sau, doriți, n.tr.) fiecare pas al MEU (posibil, care doriți să pășiți pe urma fiecărui pas al lui DUMNEZEU; în original, „You are the ones that want MY every footstep,” n.tr.). Voi sunteți cei/cele care doriți să fiți Sfinți/Sfinte pentru MINE. Voi sunteți cei/cele pe care (într-adevăr, sau, cu adevărat, n.tr.) EU îi/le voi folosi și lucrări mai mari (sau, mai însemnate, sau, la scală mai largă, n.tr.) voi veți face, atunci când (sau, pe măsură ce; posibil și, deoarece, n.tr.) împreună voi toți/toate vă alăturați împreună (sau, unul/una cu altul/alta, n.tr.), toți cei/toate cele pe care EU i-am/le-am chemat afară din bisericile Babilonului. Căci marea apostazie deja a luat loc în majoritatea bisericilor organizate, ele s-au vândut pe sine precum o curvă celui/celei (sau, persoanei; gen nespecificat în original, n.tr.) care a licitat cel mai mult (sau, oferit cei mai mulți bani; în original, „to the highest bidder,” n.tr.). Astfel nu vă mâhniți(,) Copiii MEI(,) când EU vă spun să fugiți (sau, să scăpați; din, sau, de, n.tr.) bisericile Babilonului(,) în loc de asta bucurați-vă (sau, veseliți-vă, n.tr.)(,) Copiii MEI(,) căci voi nu este nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să trebuiască să fiți într-o clădire pentru a șade la picioarele MELE. EU vă spun adevărul(,) Copiii MEI(,) acela este momentul când (sau, atunci, n.tr.) voi veți mânca carnea MEA (spirituală; notă anterioară, n.tr.).

(Re)amintiți-le pastorilor voștri de Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) și (re)amintiți-le că Sabatul a fost stabilit (sau, organizat, n.tr.) de la creație așa cum este afirmat în Geneză (posibilă referire la Geneza 2:1-3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Astfel a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului şi a întregii lor oştiri. 2 În ziua a şaptea, DUMNEZEU ÎŞI terminase lucrarea pe care a făcut-o; EL S-a odihnit în ziua a şaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. 3 DUMNEZEU a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea S-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în Creaţie;” referință citată în alte Sfinte Profeții în contexte similare, n.tr.). (Re)Amintiți-le pastorilor voștri că Sabatul este perpetuu(,) el va fi (sau, exista, n.tr.) pentru totdeauna; aceasta este în Sfintele MELE Scripturi (posibilă referire la Exodul 31:12-17; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a versetului 16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea;»” citat extins pentru context, n.tr.). EU nu voi schimba (tradus literal; sau, refuz să schimb, n.tr.) Ziua de Sabat pentru om (sau, ființa umană, n.tr.) deși ea a fost creată (posibil, drept, n.tr.) odihnă sacră pentru toată omenirea.

Aceasta este o zi sacră pusă de o parte care aduce tovărășie mai apropiată cu MINE(,) (o, n.tr.) zi care aduce restaurare (sau, refacere; „restoration,” n.tr.), o zi care trebuie (sau, este menită, n.tr.) să fie Sfântă și pusă de o parte de celelalte zile în care voi MĂ slujiți și venerați. EU plasez Sigiliul MEU (sau, posibil, Pecetea MEA, n.tr.) de protecție pe Bebelușii (sau, Copilașii; în original, „Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat în original, n.tr.) și Selecții MEI/Selectele MELE (posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; în original, „Elect;” gen nespecificat, n.tr.) care fac asta drept o amintire a Creatorului (sau, despre Creatorul, n.tr.) lor(,) YAHUVEH și unicului lor Mântuitor(,) YAHUSHUA (limbajul original, „do this as a remembrance of their Creator YAHUVEH and their only Savior YAHUSHUA,” este foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 11:24 a cuvintelor DOMNULUI, „do this in remembrance of ME,” tradus în Limba Română drept, „să faceţi lucrul acesta în amintirea MEA;” posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 a pasajului este, „Eu am primit de la DOMNUL ceea ce v-am dat, şi anume că DOMNUL YAHUSHUA, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine 24 şi, după ce a mulţumit (conform notelor ediției, în Limba Greacă, „„euharistesas,” de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina DOMNULUI,” n.tr.), a frânt-o şi a zis: „Acesta este Trupul MEU pentru voi; să faceţi acest lucru în amintirea MEA!” 25 În acelaşi fel, după masă, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este Noul Legământ în Sângele MEU; ori de câte ori beţi din el, să faceţi lucrul acesta în amintirea MEA!” (conform notelor ediției, referire la Matei 26:26-29, Marcu 14:22-25, Luca 22:17-20, n.tr.) 26 Căci ori de câte ori mâncaţi această pâine şi beţi acest pahar, vestiţi moartea DOMNULUI, până va veni EL;” citat extins pentru context, n.tr.).

Pastorilor(,) voi sunteți acum trași/trase la răspundere pentru ceea ce acum știți. Căiți-vă și opriți-vă din a conduce oile MELE în derivă. EU vă iert pentru ceea ce n-ați știut înainte, dar acum voi nu mai puteți sta înaintea MEA și spune (că, n.tr.), „Voi n-ați știut” (ghilimele conform originalului, n.tr.). EU vă voi reaminti pastorilor de ziua când EU i-am trimis pe Bebelușii MEI Miei și Oi (sau, posibil, pe Mielușeii/Mielușelele și Oițele MELE, n.tr.) să vă avertizeze să predați (sau, să-i învățați pe oameni, n.tr.) adevărul astfel încât Copiii MEI să fie gata (sau, pregătiți, n.tr.) în Ziua Nunții lor.

O(,) Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele și Selecții/Selectele MEI/MELE(,) voi ați fost atât de înșelați/înșelate de lupi care par să arate ca (niște, n.tr.) oi. Ei (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) s-au furișat printre rândurile voastre (cuvântul original, „folds,” înseamnă și țarcuri unde sunt ținute oile sau alte animale de turmă; posibil dublu-sens, n.tr.). Ei/Ele ÎMI devorează mieii deoarece mieii nu-i pot recunoaște (tradus literal; sau, nu-i recunosc, n.tr.) pe lupii cu masca unei oi. Mulți dintre bine-cunoscuții Pastori, Evangheliști (posibilă referire la oamenii care discută despre religie sau subiecte de moralitate în public sau la televizor; atât clerici cât și laici; de obicei au audiență mare pentru că oferă soluții facile la problemele vieții; în original, „Evangelists,” n.tr.) și predicatori ai izbăvirii (traducere inexactă; în original, „deliverance ministers,” oameni care servesc drept pastori, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații de izbăvire, „deliverance ministry;” aceste congregații, care de obicei le aparțin diferitelor biserici Protestante, cred că toate problemele oamenilor se datorează prezenței demonice din viața lor; pentru a o combate, ei practică exorcismul de diverse tipuri, imitând miracolele DOMNULUI descrise în Noul Testament, n.tr.), și mulți Creștini le-ar cunoaște (sau, ști, n.tr.) numele, cu adevărat (sau, în realitate, n.tr.) îl venerează (acum, sau, continuu, n.tr.) pe un altul, chiar și când apelează la numele de Iisus și totuși în realitate (acești oameni, n.tr.) sunt în mod secret masoni de gradul 33.

Acești lupi răi (sau, malefici, n.tr.) îl venerează și slujesc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe satana pregătind (posibil și, prin faptul că pregătesc; acum, sau, continuu, n.tr.) mieii și oile drept sacrificiu pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) (acești oameni, n.tr.) citesc Sfintele Scripturi și le răsucesc (sau, contorsionează, n.tr.) pentru a le conforma imaginii (posibil și, chipului; termenul original, „image,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „chip;” „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat;” posibilă referire la acest sens al acestui cuvânt, n.tr.) lor a (sau, al, n.tr.) dumnezeului (sau, zeului; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „god,” n.tr.) lor și manipulează Sfintele Scripturi făcând (sau, inventând, n.tr.) scuze pentru propriile lor păcate. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) micuțele MELE Oi și Miei! Fugiți de acești Pastori și evangheliști Babilonieni, (acești oameni, n.tr.) n-au SFÂNTUL MEU DUH înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.). Acești (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) au făcut un jurământ de sânge căci toți masonii de gradul 33 au făcut un jurământ de sânge față de satana, jurându-i loialitate (sau, credință; posibil și, vasalitate; cuvântul original, „allegiance,” este folosit în Limba Engleză Americană și pentru a se referi la jurământul de credință față de patrie, „Pledge of Allegiance,” n.tr.), chiar îndrăznind să folosească Numele lui (posibil și, de, n.tr.) „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.)(,) dar ei/ele evită (persistent; sau, se feresc de, n.tr.) Numele de YAHUVEH și YAHUSHUA(,) totuși ei/ele nu se tem de numele de Iisus sau Hristos (în original, „Jesus or Christ;” conform Sfintelor Profeții, anticristul va folosi numele de Jesus sau Iisus, traducerea în Limba Greacă a Numelui YAHUSHUA, pentru că nu poate folosi Numele Sacru Ebraic al lui DUMNEZEU. El va răspunde la acest nume popular, pe care-l cunoaște întreaga lume. De aceea, noi trebuie să ne obișnuim să folosim Numele Sacre Ebraice de ABBA YAHUVEH (DUMNEZEUL TATĂ), YAHUSHUA HA MASHIACH (YAHUSHUA MESIA, DOMNUL) ȘI RUACH HA KODESH (DUHUL SFÂNT). Conform Sfintelor Profeții, numele de „Iisus” va rămâne uns de DUHUL SFÂNT pentru ca oamenii să se poată mântui, izbăvi și vindeca prin acest nume; această ungere va înceta în Marea Tribulație, numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, pentru că anticristul își va aroga acest nume. Nu blasfemiați și nu batjocoriți aceste Profeții, n.tr.).

Iubiților/Iubitelor(,) asta nu înseamnă că toți cei/toate cele care folosesc numele de Iisus Hristos în loc de a folosi Numele MEU Sacru de YAHUSHUA sunt lupi sau masoni de gradul 33. Mulțimi dintre Copiii MEI din jurul lumii MĂ numesc Domn Iisus Hristos (în original, „Lord Jesus Christ,” n.tr.). Nu vă temeți, fiți siguri/sigure că EU știu cine sunt Copiii MEI. EU vă (re)amintesc (în original, „put you in remembrance;” limbaj folosit des în versiunea standard în Limba Engleză a Sfintelor Scripturi, n.tr.) că Sfintele MELE Scripturi avertizează despre cei/cele care vor veni și vor spune (sau, care în mod obișnuit vin și spun, n.tr.)(,) „Doamne, Doamne(,) n-am profețit noi în Numele TĂU și în Numele TĂU n-am expulzat noi demoni și în Numele TĂU n-am făcut noi multe lucrări minunate?” Și EU voi spune(,) „EU niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la MINE voi care lucrați nedreptate (tradus literal; în original, comportament imoral sau foarte nedrept și arbitrar; „iniquity,” n.tr.)(Matei 7:22-23 („Mulţi ÎMI vor zice în ziua aceea: «DOAMNE, DOAMNE, n-am profeţit noi în Numele TĂU? N-am scos noi demoni în Numele TĂU? N-am făcut noi multe minuni în Numele TĂU?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)).

Acești lupi răi (sau, malefici, n.tr.) au prostit masele (de oameni, n.tr.)(,) dar feriți-vă (sau, păziți-vă, n.tr.) voi Pastorilor răi (sau, malefici, n.tr.) care sunteți televizați/televizate pe stațiile TV peste tot în lume și undele radio, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)(,) că pe MINE nu MĂ prostiți (posibil și, nu M-ați prostit, n.tr.), EU vă cunosc lucrările pe care pretindeți să le faceți în Numele MEU și totuși voi faceți aceste manifestări false sub puterile oculte ale satanei. Voi veți secera ceea ce ați semănat și acel lucru este (număr singular conform originalului, n.tr.) iadul și Lacul de Foc. Când Judecata MEA cade (posibil, asupra voastră, n.tr.)(,) (acest lucru, n.tr.) va fi ca și cum un pumn gigant a pocnit (sau, dărâmat, n.tr.) sau înghițit templele voastre făcute de om (sau, artificiale; notă anterioară, n.tr.) la pământ. Sfărâmându-se(,) case de sticlă vor cădea jos (sau, se vor prăbuși, n.tr.).

Pastorilor New age (mișcare culturală axată pe un interes pentru spiritualitate și misticism; în special, încearcă să aducă toate religiile împreună, spunând că dumnezeul pe care-l venerează este același; Sfintele Profeții avertizează că această practică este foarte periculoasă din punct de vedere spiritual, n.tr.)(,) voi nu sunteți nici fierbinți nici reci și EU vă voi vomita din gura MEA (Apocalipsa 3:16, „Știu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din Gura MEA!” referință citată în original; citat extins pentru context, n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) EU vă știu (sau, cunosc, n.tr.) lucrările(,) voi vreți să vorbiți doar despre Rai și nu să avertizați sau măcar să credeți (posibil și, și nu avertizați sau măcar credeți; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) că există consecințe severe pentru păcat și aceea este (singular conform originalului, n.tr.) Iadul și Lacul de Foc. Voi Pastorilor răi (sau, malefici, n.tr.) care conduceți oameni în derivă, voi vă temeți să predați (sau, să învățați oamenii, n.tr.) despre Iad și Lacul de Foc căci voi știți că aceea este următoarea voastră casă! Nu fiți înșelați/înșelate, din nou EU le spun bisericilor Babiloniene(,) căci EU, YAHUSHUA, vă voi judeca pe voi și pe lucrările voastre și banii voștri și faima voastră nu vă vor salva (sau, mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.) în acea zi a Judecății ce vine (sau, ce va veni; posibil, curând, n.tr.) (Apocalipsa 2; link spre pasajul în Limba Română, n.tr.)

Voi care-l slujiți pe satana și vă numiți pe voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.) masoni de gradul 33, voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă iluminati (în original, „illuminati;” iluminații; societate secretă masonică, n.tr.)(,) nu există nicio iluminare în voi. Dumnezeul creației a creat iadul și Lacul de Foc pentru un alt scop și acela este (posibil și, aceste locuri sunt, n.tr.) pentru îngerii căzuți și satana(,) dar voi sunteți cei/cele care ați insistat să rămâneți în revoltă și să-l slujiți pe dumnezeul nesupunerii și revoltei și pe anti-crist și voi veți petrece eternitatea în damnare pentru că refuzați Mântuirea MEA. Testați (sau, încercați, n.tr.) fructele (sau, roadele, n.tr.), Copiii MEI (posibilă referire la Matei 7:16 și 7:20; limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestor versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Păziţi-vă de profeţii falşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi feroce. 16 Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. 18 Un pom bun nu poate face roade stricate şi un pom stricat nu poate face roade bune. 19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte;” Sfintele Profeții se referă des la aceste versete în contexte similare, n.tr.).

DACĂ (litere mari conform originalului, n.tr.) vreun Pastor nu se aliniază cu Sfântul MEU Cuvânt atunci fugiți de acest Pastor. Biserica nu este clădirea; biserica și Templul (literă mare conform originalului, n.tr.) sunt Oamenii MEI (posibil și, Poporul MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) care se adună împreună în Numele MEU. Nu fiți înșelați/înșelate de faimă și avere, de dimensiunea unei biserici sau Templu sau congregații. Nu fiți înșelați/înșelate de manifestările false a ceea ce unii (oameni, n.tr.) numesc miracole și totuși EU vă spun că este Vrăjitorie și Alchimie (litere mari conform originalului, n.tr.). EU vă spun că ocultul este ceea ce umple atâtea dintre bisericile voastre și da, unde (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.) Creștine (posibilă referire la emisiunile Creștine, n.tr.). Cât de mult(,) Copiii MEI, trebuie să aștept EU să vin și să-MI iau Mireasa? Vă spun EU cât de mult, până când Mireasa MEA se oprește din a fi nesupusă și încep (număr plural conform originalului, n.tr.) să se supună la ceea ce ei/ele știu a fi adevărat și începe (număr singular conform originalului, n.tr.) să fugă (sau, să scape, n.tr.) de răul (sau, maleficul, n.tr.) din majoritatea bisericilor care prezidă. Dacă-MI auziți vocea în această Profeție și fugiți (sau, scăpați, n.tr.) acum de bisericile Babiloniene(,) atunci voi nu veți șade în bisericile contrafăcute când anticristul vine în aceste biserici și este venerat și rezidă (în ele, n.tr.).

***

Astfel este vorbit, astfel este scris sub ungerea RUACH ha KODESH. Vă rog nu pietruiți acest mesager(,) de fapt vă rog acoperiți-mă pe mine și pe această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) în rugăciune pentru protecție. Acest mesaj profetic este doar pentru Copiii lui YAHUSHUA(,) de asemenea numit Domnul Iisus Hristos (în original, „the Lord Jesus Christ,” n.tr.). Acest mesaj profetic este pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care pot auzi cu urechile lor spirituale și discerne cu ochii lor spirituali adevărul care a fost vorbit în această Profeție(,) toți ceilalți (oameni, n.tr.) nu fiți preocupați (sau, îngrijorați, n.tr.), acest mesaj n-a fost pentru voi și voi sunteți precum faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.) și veți rămâne surzi/surde (din punct de vedere, n.tr.) spiritual față de cuvintele din acest mesaj profetic.

Eu am văzut o viziune pe măsură ce acest Cuvânt mi-a fost dat și eu am văzut în biserici grămezi de oase uscate complet, moarte(,) schelete nealcătuite (sau, neasamblate, n.tr.) stivuite unul deasupra altuia, viață a venit în oasele moarte și ele au devenit schelete întregi săltând și alergând pe măsură ce (sau, deoarece, n.tr.) carne a venit asupra oaselor lor pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) adevărul a venit asupra lor și (acei oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au știut că adevărul din această Profeție i-a eliberat.

Eu cu smerenie vă prezint aceasta vouă în Numele lui YAHUSHUA.

O Roabă, Copil, Războinic și Mireasă a lui YAHUSHUA.

Vino(,) YAHUSHUA(,) vino repede în Numele de deasupra tuturor numelor(,) YAHUSHUA ha MASHIACH (YAHUSHUA (CEL CARE CU ADEVĂRAT, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original; „THE,” n.tr.) MESIA)

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 12:20 p.m. 16/10/02

Vă rog împărtășiți aceasta cu alții/altele astfel încât adevărul să-i/să le poată elibera și pe ei/ele. În Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH eu mă rog.

Astfel este vorbit(,) astfel este scris și împreună noi ne rugăm Tată Dumnezeu YAHUVEH că vom fi găsiți/găsite vrednici/vrednice să scăpăm de mânia TA și de Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și „Necazul lui Iacov,” n.tr.) ce va veni(,) în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH (Luca 21:36; referință citată în original; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset, tradus literal drept, „Vegheați prin urmare (sau, așadar), și rugați-vă întotdeauna ca voi să puteți fi (sau, să fiți) considerați demni/demne (sau, vrednici/vrednice) de a scăpa de (sau, din) toate aceste lucruri care se vor înfăptui, și de a sta (sau, a vă înfățișa) înaintea Fiului Omului;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „Vegheaţi tot timpul, rugându-vă să puteţi scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului!” n.tr.) să fim incluși/incluse în singura biserică care va fi prinsă vie (sau, răpită în văzduh (de) vie; în original, „will be caught up alive;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) pentru a-L întâlni pe YAHUSHUA în văzduh după cum este scris(,) numită biserica Filadelfiei (Apocalipsa 3:7-12 („Îngerului bisericii din Filadelfia (conform notelor ediției, „Filadelfia (modernul Alaşehir) era o cetate relativ nouă, întemeiată de către regele Attalus II (159-138 î.Cr.) în cinstea fratelui său, Eumenes II (190-159 î.Cr.), numind-o Filadelfia („Dragoste de frate”); în anul 17 d.Cr. a fost distrusă într-un cutremur, fiind rezidită cu sprijinul împăratului Tiberiu (14-37 d.Cr.) şi luându-şi numele de Neocezareea („Oraşul nou al lui Cezar”); avea titlul de neokoros (păzitoare a templului), deoarece în oraş exista un templu dedicat cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31); o altă caracteristică importantă este aceea că în acest oraş Creştinismul a rezistat mult timp după ce teritoriul a devenit musulman, până în 1392,” n.tr.) scrie-i, «Acestea sunt cuvintele CELUI Sfânt, CELUI Adevărat, CELUI Care are cheia lui David, CELUI Care deschide şi nimeni nu va închide şi CELUI Care închide şi nimeni nu va deschide: 8 ştiu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care n-o poate închide nimeni – ştiu că, deşi ai puţină putere, ai ascultat de Cuvântul MEU şi nu te-ai lepădat de Numele MEU. 9 Îi voi face pe cei din sinagoga (conform notelor ediției, sens literar; „întrunire sau loc de adunare,” n.tr.) lui Satan – care spun că sunt Iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit. 10 Pentru că MI-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi şi EU de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. 11 EU vin curând; ţine ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ţi ia cununa! 12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul DUMNEZEULUI MEU şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele DUMNEZEULUI MEU, numele cetăţii DUMNEZEULUI MEU, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la DUMNEZEUL MEU, şi noul MEU Nume. 13 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL!»” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). Amin.

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Cel ce locuieşte la adăpostul CELUI Preaînalt

se odihneşte la umbra CELUI Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!”

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din CEL Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.””


* * * * * * *