Profeția 63

O(,) Israele,

Unde Este Sacrificiul Tău de Sânge?

M-am trezit cu aceste cuvinte pe 16 Septembrie 2002 și Domnul mi-a spus să le notez.

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

de Yom Kippur

***

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

O(,) Israele, O(,) cum plâng. Da, EU, YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.), Creatorul totului (și, al tuturor; cuvântul original cuprinde tot ceea ce există; „all;” notă de traducere, n.tr.), Creatorul chiar al timpului însuși. EU plâng pentru că MI-am turnat (sau, posibil, exprimat, n.tr.) dragostea, MI-am turnat mila, am dat ce am EU mai bun, (pe, n.tr.) (Prea)Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului; înseamnă în Limba Ebraică „YAH mântuie,”n.tr.). EU, YAHUVEH, L-am dat pe YAHUSHUA(,) Care ȘI-a turnat Sângele pentru a răscumpăra păcatele lui Adam și (ale, n.tr.) Evei. O(,) Israele, Sângele lui YAHUSHUA încă îți îmbibă (tradus literal, până la saturație; în original, „saturates,” n.tr.) pământul. De ce crezi că te urăște satana? De ce crezi că te urăște mai mult decât pe orice popor sau orice națiune? Pentru că EU, YAHUVEH, am venit la tine în carne (sau, natură carnală; sau, trup, n.tr.) prin Fiul MEU YAHUSHUA, (Prea)Iubitul MEU Fiu.

Avraam doar a crezut că trebuia să-l sacrifice pe Isaac. Avraam doar a trebuit să aibă experiența acelui (sau, să simtă acel, n.tr.) sentiment de mare durere (profundă, n.tr.) și mâhnire pe când ținea un pumnal deasupra (prea)iubitului său fiu gândindu-se că nu urma să existe (sau, nu va exista, n.tr.) niciun berbec pentru a-l oferi drept sacrificiu, drept sacrificiu de sânge. Dar cu credință (sau, încredere în Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; „faith,” n.tr.) el(,) Avraam(,) gata (sau, pregătit, n.tr.) să-și ucidă fiul(,) (pe, n.tr.) Isaac(,) credea că EU, YAHUVEH, urma să-l învii din morți pe Isaac dacă ar fi fost nevoie, exact așa cum EU am făcut (cu Fiul, sau, în cazul Fiului, n.tr.) MEU YAHUSHUA. (Acest lucru, n.tr.) este datorită a Cine EU, YAHUVEH, sunt. Datorită a Cine EU sunt, datorită dragostei MELE care n-are niciun (sau, vreun, n.tr.) început nici sfârșit pentru cei numiți/cele numite (gen nespecificat în original, n.tr.) Copiii MEI și doar cei/cele care sunt numiți/numite Copiii MEI sunt cei/cele care MĂ strigă (sau, apelează la MINE; acum, sau, continuu, n.tr.) în Numele Fiului MEU YAHUSHUA. Doar EU l-am oprit pe Avraam din a-l sacrifica pe fiul său(,) Isaac. EU am furnizat (sau, prevăzut; în original, „provided;” posibilă referire la pronia sau purtarea de grijă a lui DUMNEZEU față de Creația SA, n.tr.) un berbec ascuns de privirea lui Avraam până la momentul potrivit.

Avraam nu a fost perfect. Nici Isaac nu a fost. Israelul plătește prețul păcatului lui Avraam care l-a adus în ființă (sau, a contribuit la faptul că a ajuns să existe; verbul original, „brought forth,” este folosit de obicei pentru a descrie faptul că plantele fac fructe sau că femeile dau naștere, n.tr.) pe Ismail și seminția lui Ismail. Și Avraam a avut nevoie de un sacrificiu de sânge. (Acela, n.tr.) a fost berbecul care a fost simbolizat care era (sau, s-a, n.tr.) prins în desiș (sau, tufiș des, n.tr.). Acesta l-a simbolizat pe (Prea)Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA, singurul Miel al lui YAHUVEH, Mielul perfect fără păcat sau pată sau cusur (limbajul original, „the perfect Lamb without sin or spot or blemish,” este foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19, „Nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu Sângele preţios al lui HRISTOS (conform notelor ediției, „sau, Mesia; atât Cristos (Greacă) cât şi Mesia (Ebraică şi Aramaică) înseamnă CEL Care este uns,” n.tr.), ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată,” precum și descrierea mielului de sacrificiu din Exodul 12:5; acest animal era consumat de Paștele Evreiesc, Pesah, „Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă;” citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Berbecul era (sau, posibil, s-a, n.tr.) prins în desiș. Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA a strigat (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către (sau, a apelat; puternic; la, n.tr.) MINE. Și EL de asemenea [a fost] prins în desișul voii MELE. „Tată, dacă (există cea mai mică șansă, sau, dacă există cumva șansa, să fie, n.tr.) posibil, ia această cupă (sau, acest pahar; în original, „this cup;” pahar antic, n.tr.) de la MINE, dar nu (așa, n.tr.) cum (posibil și, deoarece, n.tr.) vreau EU, ci așa cum (posibil și, deoarece, n.tr.) să se facă voia TA(limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 26:39; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, „TATĂ, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la MINE paharul acesta! Totuşi, nu cum vreau EU, ci cum vrei TU!” n.tr.). YAHUSHUA a fost simbolizat drept acel berbec, drept acel sacrificiu de sânge pe care Avraam l-a avut în acea zi(,) care i-a luat locul lui Isaac.

Sacrificiul de Sânge al lui YAHUSHUA este singurul sacrificiu uman care este suficient de Sfânt pentru a spăla (complet, n.tr.) păcatele întregii omeniri (de pe ea, n.tr.). Dacă omenirea doar va (tradus literal; sau, posibil, ar, n.tr.) accepta și se va (tradus literal; sau, posibil, s-ar, n.tr.) supune acestui nou Legământ de Sânge pe care EU l-am dat la Calvar prin (Prea)Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA, aceasta este promisiunea MEA pentru copiii MEI credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” nu doar „believing,” n.tr.) care-L iubesc pe YAHUSHUA și acceptă acest nou Legământ de Sânge. Așa cum EU nu L-am lăsat pe (Prea)Iubitul MEU Fiu în mormânt, EU L-am înviat din morți și EL a (posibil și, S-a; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înălțat la Rai, așa voi face EU același lucru pentru voi. Tot ceea ce trebuie să facă Copiii MEI este să primescă, să creadă, să iubească(,) și să încercați cât puteți voi mai bine să vă supuneți Poruncilor MELE. Este asta (posibil, chiar, n.tr.) atât de greu?

EU le vorbesc celor care-L refuză pe Fiul MEU YAHUSHUA ca MESIA. Unde este sacrificul vostru de sânge? Toți (oamenii, n.tr.) știu că trebuie să existe un sacrificiu de sânge pentru remiterea (precum o iertare de datorie; în original, „remission of sins,” n.tr.) păcatelor. Ce animal este perfect? Ce om (sau, ființă umană, n.tr.)? Niciunul/Niciuna (cuvântul original nu are gen, n.tr.), cu excepția (posibil, Sacrificiului; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.) (Prea)Iubitului MEU Fiu YAHUSHUA. EU, YAHUVEH, am anulat vechiul legământ de sânge pentru a-i da omenirii un legământ de sânge mai bun. Acesta este singurul mod (sau, Aceasta este singura cale, n.tr.) în care EU vă pot ierta păcatele. Nu există (vreo, n.tr.) altă cale către tronul MEU, ca EU să le răspund rugăciunilor voastre, cu excepția de prin Numele (lui, sau, de, n.tr.) YAHUSHUA, prin Sângele LUI vărsat la Calvar pentru remiterea păcatelor voastre. Nu există un (sau, vreun, n.tr.) alt mijlocitor înaintea MEA altul decât Fiul MEU YAHUSHUA. Mohamed nu vă poate salva (sau, mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.). Apelatul la Avraam nu vă poate salva (sau, mântui, n.tr.). Allah nu vă poate salva (sau, mântui, n.tr.). Doar a apela la Numele (lui, sau, de, n.tr.) YAHUSHUA vă va salva (sau, mântui, n.tr.). Studiați Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) așa cum EU am mai vorbit înainte prin această roabă (Profetul Elisabeth [Elisheva], n.tr.). Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care gândesc (sau, cred, n.tr.) că doar a observa (sau, respecta, n.tr.) Tora singură (sau, posibil și, că doar a respecta Tora; posibil dublu-sens în original, n.tr.) îi/le va salva (sau, mântui, n.tr.) trebuie să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) că toți/toate au păcătuit și nu s-au ridicat la înălțimea (sau, standardul, n.tr.) Gloriei (sau, Slavei, n.tr.) MELE [Romani 3:23 („Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui DUMNEZEU. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin Harul LUI, prin răscumpărarea care este în YAHUSHUA HA MASHIACH;” referință citată în original; referință citată des în Sfintele Profeții; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; citat extins pentru context, n.tr.)]. Încălcarea unei (singure, n.tr.) Porunci este același lucru cu a încălca toate Poruncile. Voi aveți nevoie de un Mântuitor. YAHUSHUA este acel Mântuitor. Cei/Cele care refuză să-L accepte pe YAHUSHUA ca Domnul și Mântuitorul lor, (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original; „the,” n.tr.) MESIA al întregii umanități, nu vor fi judecați/judecate de către YAHUSHUA, ci în loc de asta vor sta înaintea lui Moise care va deschide Cartea Judecății fără milă. Căci el a avertizat Israelul că un nou legământ urma să vină, un nou Legământ de Sânge. El știa că (acest lucru, n.tr.) nu putea calma (în special, prin a face ceea ce DUMNEZEU cere și, astfel, a contracara, n.tr.) mânia MEA. Acest lucru a fost doar temporar pentru sacrificiile de animale.

O(,) Israele, EU am trimis noul Legământ de Sânge să SE nască pe propriul vostru pământ. EU am făcut miracole prin Numele (lui, sau, de, n.tr.) YAHUSHUA. EU L-am folosit pe EL pentru a fi un sacrificiu uman, un sacrificiu uman de sânge, singura ispășire perfectă de sânge pentru păcat. Și EU L-am înviat din morți pe pământul Israelului.

În această zi de Yom Kippur (sau, Ziua Ispășirii; a zecea zi după Rosh Ha Shanah, Anul Nou Evreiesc; se sărbătorește în fiecare toamnă; zi de post negru și rugăciune, n.tr.), 2002, EU îi vorbesc Israelului și EU le spun(,) vă aud rugăciunile de căință, cerând iertarea MEA. Vă văd postul (sau, postitul, n.tr.). Vă simt frica pe când realizați (sau, vă dați seama, n.tr.) că păcatele voastre le sunt o duhoare nărilor (sau, sunt o duhoare față de nările, n.tr.) MELE. O(,) Israele, tu știi că „EU (cu adevărat, n.tr.) SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; cu adevărat, n.tr.) Adonai („Domnul” în Limba Ebraică, n.tr.) și EU (posibil, cu adevărat; posibilă emfază în original, n.tr.) vă voi judeca pentru lucrările cărnii voastre (sau, naturii voastre carnale; sau, corpului vostru, n.tr.). O(,) Israele, tu știi că nu există niciun sacrificiu de sânge. Tu tânjești să construiești acel templu cu pereți astfel încât încă odată să poți face sacrificii de animale pentru remiterea păcatelor, unde înaltul tău preot (sau, preotul tău suprem; capul bisericii tale, n.tr.) să poată striga (puternic, n.tr.) tare (sau, sonor; opuslui lui încet, n.tr.) după milă. Totuși, tu refuzi să primești darul pe care EU ți L-am dat, un templu fără pereți umplut cu (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; în original, „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.), umplut cu dragostea și mila MEA, miracolele MELE(,) și judecata MEA. Un templu construit nu cu mâini umane, un templu perfect, sfânt, fără de păcat. Numele LUI este YAHUSHUA. Numele MEU [YAH] este conținut în Numele LUI. Puterea este în Numele LUI Sacru, puterea este în NumelE NOASTRE Sacre (în original, „OUR Sacred NameS,” n.tr.).

YAHUSHUA este acel Templu. YAHUSHUA este singurul Sacrificiu de Sânge pe care EU îl voi accepta (sau, pe care voi accepta să-l accept, n.tr.). YAHUSHUA a venit la Israel ca bebeluș (sau, prunc, n.tr.). YAHUSHUA a fost Sacrificiul vostru de Sânge. YAHUSHUA este singurul Sfânt Sacrificiu de Sânge. O(,) Israele, auzi-MĂ, Sângele lui YAHUSHUA s-a scurs în pământul Israelului și totuși a umplut toate cele patru colțuri ale pământului. O(,) Israele, auzi-MĂ, pentru că refuzi acest nou Legământ de Sânge, EU l-am dat de asemenea și Gentililor (tradus literal din original, „Gentiles,” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.), i-am altoit în ramură (în original, „grafted them into the branch;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 11:17-21, în care se explică faptul că oamenii care nu sunt Evrei biologic devin Evrei spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA, „Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!” 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” Sfintele Profeții se referă des la aceste versete, n.tr.), așteptând ca tu să te căiești și să-L accepți pe YAHUSHUA ca al tău MESIA. De ce va fi nevoie, o(,) Israele? Cât de puțini (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) dintr-o rămășiță (sau, rest, n.tr.) am EU în Israel. Pe măsură ce (posibil și, pe când, n.tr.) vorbesc aceste cuvinte prin această roabă, vor fi (sau, exista, n.tr.) noi discipoli care se vor ridica (posibil și, noi discipoli se vor ridica, n.tr.) și vor duce acest cuvânt (posibil și, Cuvânt; Sfintele Profeții sunt numite des Cuvinte, n.tr.) în Israel (sau, înăuntrul Israelului, n.tr.). Căci EU îți spun acum, tu ai dovadă (același cuvânt, „proof,” desemnează în Limba Engleză și tăria băuturilor; posibil dublu-sens; posibilă referire la tăria spirituală a acestei substanțe; posibil sens că, este atât de tare încât este tăria însăși, n.tr.) care curge (sau, tradus literal, se materializează, sau, devine reală sau vie, pe măsură ce curge; „pours forth,” n.tr.) (acum, sau, continuu, n.tr.) de la (posibil și, din, n.tr.) propriul tău zid al plângerii unde un simbol al Apei MELE Vii curge (sau, se materializează, sau, devine reală sau vie, pe măsură ce curge, n.tr.).

De unde vine (acum, sau, continuu, n.tr.) această Apă Vie? EU, YAHUVEH, îți dau (acum, sau, continuu, n.tr.) acest dar ție din nou, așa cum (posibil și, deoarece; posibil și, atunci când, n.tr.) (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; în original, „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH a fost eliberată prin YAHUSHUA în Israel. Acum (Apa Vie, n.tr.) curge (sau, izvorăște; sau, se materializează, sau, devine reală sau vie, pe măsură ce curge, n.tr.) printr-un zid unde Israelul îngenunchiază, plânge, se tânguiește(,) și se roagă. Acceptați-L pe YAHUSHUA ca al vostru MESIA. Pe când (sau, Pe măsură ce, n.tr.) peretele templului se umflă (sau, destrămându-se, se dilată, devenind convex, n.tr.) și este distrus (acum, sau, continuu, n.tr.) înaintea ochilor tăi. Nu poți tu vedea (tradus literal; posibil și, Nu vezi tu, n.tr.)(,) o(,) Israele, vechiul legământ a trecut (sau, nu mai există, n.tr.). EU nu doresc sacrificii (de, n.tr.) animale.

Doar Sângele (Prea)Iubitului MEU Fiu YAHUSHUA Care a venit din tribul Iudeii poate fi Legământul de Sânge al Israelului și ispășirea de sânge pentru păcate a întregii lumi. Există doar un singur păcat care nu poate fi iertat, a-L respinge pe YAHUSHUA și viața și Sângele pe care EL (l-a, sau, le-a; număr nespecificat în original, n.tr.) sacrificat la Calvar. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.), a O batjocori și respinge pe RUACH ha KODESH este blasfemie. Nu există (nicio, sau, deloc, n.tr.) remitere de acest păcat.

Acceptați viața și Sângele lui YAHUSHUA și [(să, n.tr.) știți] (că, n.tr.) prin Numele LUI este singura remitere de păcat. EU v-am dat acest dar la Calvar; EU i-am dat lumii acest dar. Și(,) Israele, în această zi de Înaltă Sfințenie (tradus literal; în original, „High Holy day;” Sfintele Sărbători Evreiești din Vechiul Testament se numesc astfel, „High Holy Days;” termenul derivat din acesta și scris cu literă mică, „holidays,” desemnează sărbătorile păgâne, n.tr.), EU, YAHUVEH, vorbesc prin această roabă Evreică. O(,) Israele, tu care ai pietruit (sau, lapidat, n.tr.), torturat, asasinat apostolii și profeții (posibilă referire la Matei 23:37; „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine!” citat după Sfânta Profeție, n.tr.), tu care i-ai ucis pe Copiii MEI pe care EU i-am trimis să-ți mărturisească (din punct de vedere spiritual, n.tr.) ție (posibilă referire la faptul că cuvântul de „martir” înseamnă la origine „martor” în credință; persoana care este martirizată depune mărturie, prin faptul de a renunța la viața lui/ei, că promisiunea lui DUMNEZEU pentru noi este adevărată, n.tr.). O(,) Israele, chiar și sângele martirilor îți îmbib[ă] pământul. Doar EU știu(,) o(,) Israele, cât de mult din propriul tău sânge trebuie să curgă înainte ca tu să-L (sau, până să-L, n.tr.) accepți pe unicul (sau, singurul, n.tr.) Mesia Care te poate salva (sau, mântui, n.tr.). YAHUSHUA încă plânge pentru tine așa cum a făcut în Grădina Ghetsimani (Matei 26:36-46; citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

Ochii lumii sunt fixați (sau, ațintiți, n.tr.) asupra ta, o(,) Israele. Ochii MEI niciodată nu te părăsesc. Puterea de mântuire este în Numele pe care tu-L respingi, piatra de temelie (în original, „the cornerstone;” tradus literal, piatra care formează baza unui colț al unei clădiri, unind doi pereți, n.tr.) a templului (posibil, pe care, n.tr.) tu o respingi (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 21:42, cuvinte pe care DOMNUL le spune Discipolilor SĂI după Pilda Viticultorilor, versetele 33-40; „YAHUSHUA i-a întrebat, „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: / „Piatra pe care au respins-o zidarii / a devenit piatra din capul unghiului. / DOMNUL a făcut acest lucru / şi este minunat în ochii noştri!” (conform notelor ediției, DOMNUL citează Psalmul 118:22-23, n.tr.)? 43 De aceea vă spun că Împărăţia lui DUMNEZEU va fi luată de la voi şi-i va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44 Cel ce cade peste această piatră va fi sfărâmat în bucăţi, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi.” 45 Când conducătorii preoţilor şi fariseii au auzit pildele LUI, au înţeles că YAHUSHUA vorbeşte despre ei. 46 Ei au căutat să-L prindă, dar le-a fost frică de mulţimi, pentru că acestea ÎL considerau profet;” limbaj de asemenea similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 2:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „4 Veniţi la EL, Piatra Vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui DUMNEZEU. 5 Iar voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie Sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui DUMNEZEU, prin YAHUSHUA ha MASHIACH;” citate extinse pentru context, n.tr.). Dar tu trebuie să-L accepți pe YAHUSHUA ca MESIA. Acest lucru este prin Numele, Cuvântul(,) și Sângele lui YAHUSHUA. YAHUSHUA va salva (sau, mântui, n.tr.) Israelul. (posibilă greșeală de punctuație în original; este posibil ca aceste două propoziții să fi fost unite astfel, „Prin Numele, Cuvântul(,) și Sângele lui YAHUSHUA va salva (sau, mântui, n.tr.) YAHUSHUA Israelul;” pentru versiunea corectă, comparați cu versiunea oficială a Sfintei Profeții în Limba Engleză, n.tr.). O(,) Israele, YAHUSHUA a postit pentru tine patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Chiar crezi tu că o (singură, n.tr.) zi de post este suficientă pentru a-ți acoperi păcatele (posibilă referire la postul negru din ziua de Yom Kippur, n.tr.)? Copiii MEI care L-au acceptat pe YAHUSHUA ca Elohim (cuvânt Ebraic folosit des în Vechiul Testament pentru a se referi la DUMNEZEU; este pluralul cuvântului „EL” și „ELAH” și apare în primul verset al Genezei (Geneza 1:1) în Limba Ebraică – „La început, DUMNEZEU (ELOHIM) a creat cerurile şi pământul;” conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, ELOHIM este „Numele divin cel mai frecvent folosit în Vechiul Testament; deşi în Ebraică este un plural, termenul funcţionează gramatical ca un singular; este un plural care exprimă măreţia lui DUMNEZEU,” n.tr.) și MESIA se bucură (sau, veselesc, n.tr.) că păcatele lor au fost plătite (tradus literal, acoperite prin faptul de a fi plătite; sau, achitate; expresia se folosește de obicei pentru o datorie financiară, n.tr.) integral la Calvar.

EU, YAHUVEH, te aștept pe tine(,) o(,) Israele. O(,) Israele, tu care respecți și-ți amintești de sărbătorile și zilele sfinte Evreiești, nu vezi tu încă (sau, nu-ți dai tu încă seama, n.tr.) că YAHUSHUA este în toate dintre ele? O(,) Israele, întoarce-te la MINE în Sfințenie. Întoarce-te de la păcatele tale cu căință adevărată în Numele Fiului MEU YAHUSHUA. O(,) Israele, EU plâng pentru durerea ta. Dar amintește-ți (posibil și, ține minte, n.tr.), deoarece (posibil și, așa cum, n.tr.) EU sunt Sfânt, astfel de asemenea și tu trebuie să fii pusă deoparte și să fii Sfântă (în Sfintele Profeții, Israelul este de gen feminin; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt,” n.tr.).

Chiar vrei tu să fii judecată după legile pe care EU i le-am dat lui Moise, precum și(,) Moise te va judeca fără vreo (sau, nicio, n.tr.) milă. Pentru că tu respingi unicul Mijlocitor, unicul Miel Perfect al lui YAHUVEH, YAHUSHUA le va spune celor care depind de vechiul legământ de sânge pentru a vă mântui. Celor (gen nespecificat în original, n.tr.) care depind (acum, sau, continuu, n.tr.) de acest legământ de sânge, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)! EL va spune, „Voi alegeți să fiți judecați/judecate după vechiul legământ de sânge, voi veți fi judecați/judecate de către Moise.” Deoarece niciunii/niciunele nu sunt perfecți/perfecte, jale (sau, vai, n.tr.) fie de cei/cele care sunt judecați/judecate de Moise. Niciunii/Niciunele nu vor fi cruțați/cruțate. Iad și Lacul de Foc vor fi casa (sau, locuința, n.tr.) voastră eternă. Toată lumea își face (acum, sau, continuu, n.tr.) rezervările pentru eternitate.

Nimănui nu-i este garantată o altă secundă de viață (în plus, n.tr.). Toți (oamenii, n.tr.) care sunt la mila lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), astăzi este ziua mântuirii voastre . Mâine poate fi prea târziu.

***

Astfel este vorbit, astfel este scris, de Yom Kippur, 16 Septembrie 2002. Dată acestei slujitoare, Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

***

Matei 10:18-42

Din pricina MEA veţi fi duşi înaintea guvernatorilor şi înaintea regilor, ca să slujiţi drept mărturie pentru ei şi pentru neamuri. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cu privire la cum sau ce veţi spune, pentru că ce va trebui să spuneţi vă va fi dat chiar în ceasul acela! 20 Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci DUHUL TATĂLUI vostru este CEL Care va vorbi prin voi.

21 Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl, pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte. 22 Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui MEU, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 23 Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiţi în alta! Adevărat vă spun că nu veţi termina de străbătut cetăţile lui Israel înainte să vină Fiul Omului!

24 Un ucenic nu este mai presus de învăţătorul său şi un sclav nu este mai presus de stăpânul său. 25 Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învăţătorul său şi sclavului – ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Beelzebul» (conform notelor ediției, „unele manuscrise conţin Beelzebub, iar altele Beezebul. Beelzebul este forma Grecească a lui Baal-Zebul (Prinţul Baal); Beelzebub este forma Grecească a lui Baal-Zebub (Domnul Muştelor), o parodiere, de fapt, a lui Baal-Zebul; vezi 12:24, unde Beelzebul este considerat căpetenia demonilor, numele acesta ajungând să fie folosit pentru Satan,” n.tr.), cu cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa LUI!

26 Aşadar, să nu vă temeţi de ei! Căci nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, şi nimic ascuns, care nu va fi făcut cunoscut! 27 Ceea ce vă spun EU la întuneric voi să spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi şoptindu-se la urechile voastre să vestiţi de pe acoperişurile caselor! 28 Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de CEL CE poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion (conform notelor ediției, „monedă Romană de bronz, care valora a 16-a parte dintr-un denar,” n.tr.)? Şi totuşi, nici măcar una dintre ele nu cade la pământ fără voia TATĂLUI vostru! 30 Cât despre voi, chiar şi firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! 31 Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai valoroşi decât multe vrăbii!

32 Aşadar, pe oricine MĂ va mărturisi în faţa oamenilor îl voi mărturisi şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în ceruri. 33 Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în ceruri.

34 Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să-i întorc

«pe fiu împotriva tatălui său,

pe fiică împotriva mamei ei

şi pe noră împotriva soacrei sale,

36

aşa încât duşmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui» (conform notelor ediției, referire la Mica 7:6, n.tr.).

37 Cel ce iubeşte pe tată sau pe mamă mai mult decât pe MINE, nu este vrednic de MINE, şi cel ce iubeşte pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe MINE, nu este vrednic de MINE. 38 Oricine nu-şi ia crucea şi nu MĂ urmează, nu este vrednic de MINE. 39 Cel ce-şi va găsi viaţa, o va pierde, dar cel ce-şi va pierde viaţa de dragul MEU, o va găsi.

40 Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe CEL CE M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui (conform notelor ediției, sau, „ca pe unul care este,” n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

Matei 12:50

Căci oricine face voia TATĂLUI MEU, Care este în ceruri, acela ÎMI este frate, soră şi mamă.

Matei 21:42-46 (citat anterior, n.tr.)

Matei 23:29-39

Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi zidiţi mormintele profeţilor şi împodobiţi mormintele celor drepţi 30 şi spuneţi: «Dacă noi am fi trăit în zilele strămoşilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui profeţilor!» 31 Astfel, voi înşivă mărturisiţi că sunteţi urmaşii celor ce i-au ucis pe profeţi! 32 Umpleţi deci măsura strămoşilor voştri!

33 Şerpilor! Pui de vipere! Cum veţi scăpa de condamnarea la Gheenă (conform notelor ediției, în Limba Greacă, „Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea (fiilor lui) Hinom (Ebr.: Ghe-Hinom), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde, în vremea lui Ahaz şi Manase, îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh (2 Cronici 28:3; 33:6); Iosia a profanat valea (2 Regi 23:10), care a devenit apoi un loc în care deşeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale,” n.tr.)?! 34 De aceea, iată, vă trimit profeţi, înţelepţi şi cărturari! Pe unii dintre ei îi veţi omorî şi îi veţi răstigni, iar pe alţii îi veţi biciui în sinagogile voastre şi îi veţi persecuta din cetate în cetate, 35 ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia (conform notelor ediției, „uciderea lui Abel este relatată în Geneza 4:8, iar cea a lui Zaharia, fiul lui Iehoiada, în 2 Cronici 24:20-22. În canonul Iudaic al Vechiului Testament, Cronici era ultima carte, Isus referindu-se aşadar la întreaga istorie a martirajului în Vechiul Testament,” n.tr.), pe care l-aţi ucis între Templu şi altar! 36 Adevărat vă spun că toate aceste lucruri vor veni peste această generaţie!

37 Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să-ţi adun copiii, aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut! 38 Iată că vi se lasă casa pustie! 39 Căci vă spun că de acum încolo nu MĂ veţi mai vedea până când nu veţi zice: «Binecuvântat este CEL CE vine în Numele DOMNULUI!»” (conform notelor ediției, referire la Psalmul 118:26, n.tr.)

Musulman Este Mântuit După Ce Vede Mâna Însângerată a lui YAHUSHUA Într-o Minge de Foc! (link în Limba Engleză, n.tr.)

Appendix

Matei 26:36-46 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Atunci YAHUSHUA a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor: „Staţi jos aici în timp ce EU MĂ voi duce acolo să MĂ rog!” 37 I-a luat cu EL pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să SE întristeze şi să SE mâhnească. 38 Atunci le-a zis: „Sufletul MEU este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu MINE!”

39 S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat: „TATĂ, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la MINE paharul (conform notelor ediției, „figură de stil care se referă la a împărtăşi soarta cuiva; paharul simbolizează aici suferinţa cauzată de păcatul omenirii şi de judecata lui DUMNEZEU, pe care YAHUSHUA avea să le ia asupra LUI (vezi de exemplu Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33 şi Mat. 26:39; 27:46); şi în v. 23,” n.tr.) acesta! Totuşi, nu cum vreau EU, ci cum vrei TU!”

40 Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. EL i-a zis lui Petru: „Aşadar, n-aţi putut veghea împreună cu MINE nici măcar o oră? 41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă!”

42 S-a îndepărtat a doua oară şi S-a rugat din nou, zicând: „TATĂ, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la MINE fără să-l beau, facă-se voia TA!”

43 A venit iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn.

44 I-a lăsat iarăşi, S-a îndepărtat şi S-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleaşi cuvinte. 45 Atunci a venit la ucenici şi le-a zis: „Încă mai dormiţi şi vă odihniţi? Iată, s-a apropiat ceasul! Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoşilor. 46 Sculaţi-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce MĂ trădează!””


* * * * * * *