CĂIȚI-VĂ! CĂIȚI-VĂ! CĂIȚI-VĂ!

Profeția 62

REGELE VINE (ACUM; sau, ESTE PE DRUM, n.tr.)!

Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

de Yom Kippur, 16 Septembrie 2002

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Elisabeth [Elisheva]:

Astfel(,) Tată Ceresc YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ; notă de traducere, n.tr.), în Numele Fiului TĂU YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului, n.tr.) de acest Yom Kippur (sau, Ziua Ispășirii; a zecea zi de la Rosh Ha Shanah, Anul Nou Evreiesc; se sărbătorește în fiecare toamnă; zi de post negru și rugăciune, n.tr.), eu întreb ce Cuvânt ai (pentru noi, n.tr.)? Noi venim la TINE căutând să-ȚI auzim vocea, TE rugăm dacă vrei cinstește-ne TE rugăm cu un Cuvânt (posibilă referire la Sfintele Profeții, numite des și Cuvinte, n.tr.). Noi suntem precum o căprioară gâfâind după apă (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Psalmului 42:1; tradus literal din Limba Engleză, versetul este, „Precum căprioara (tradus literal, gâfâie, sau, respiră greu din cauza setei, n.tr.) după pârâurile de apă, / Astfel (gâfâie, sau, respiră greu; și, n.tr.) sufletul meu după TINE, O(,) DUMNEZEULE;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cum tânjeşte cerbul / după izvoarele de apă, / aşa tânjeşte sufletul meu / după TINE, DUMNEZEULE!” n.tr.), Tată; noi însetăm să auzim de la TINE mai mult (posibil și, multe, n.tr.). Noi pur și simplu ÎȚI mulțumim, Tată. Noi te mustrăm și noi te legăm (fedeleș, n.tr.) Satană departe de aceasta în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH, tu n-ai absolut nicio parte din asta (sau, nu ești asociat deloc cu asta, n.tr.), căci noi (LE, n.tr.) aparținem lui YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH,” „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.). Tu n-ai absolut niciun drept (sau, nicio pretenție, n.tr.) asupra noastră. Noi ne supunem pe noi înșine/însene Domnului Dumnezeu Atotputernic YAHUVEH, YAHUSHUA și (CELEI Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH și noi îți opunem rezistență satană și tu trebuie să fugi (sau, să scapi de aici, n.tr.).

[Vorbind în Limbi (Cerești, sau, Spirituale, precum Sfinții Apostoli; în original, „Speaking in Tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” alt verset citat des este 1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.)] Luca 10:19, Satană, „Priviți(,) EU vă dau puterea să călcați peste șerpi (termenul original desemnează un șarpe de dimensiuni mari; „serpent;” același termen este folosit în versiunea standard a Genezei în Limba Engleză pentru a-l desemna pe satana când o ispitește pe Eva, n.tr.) și scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va răni deloc în vreun mod” (tradus literal; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Iată, v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi, peste scorpioni şi peste toată puterea duşmanului, şi nimic nu vă va răni!” n.tr.). Astfel, Satană, noi ne bazăm (din punct de vedere spiritual, ca fundament al rugăciunii noastre, n.tr.) pe acel Cuvânt. Dispari diavole, tu n-ai niciun drept asupra noastră (sau, nu ne poți pretinde drept ai tăi/ale tale în niciun mod, n.tr.). Doar cuvintele (posibil, vor, n.tr.) surveni, (acesta, sau, Cuvântul, n.tr.) va fi (posibil și, ele (cuvintele) vor fi; număr singular conform originalului, n.tr.) de la YAHUVEH, YAHUSHUA și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; notă anterioară, n.tr.) RUACH ha KODESH. Niciun cuvânt fals (sau, posibil, neadevărat, n.tr.) nu se poate manifesta prin carnea mea (sau, natura mea carnală; sau, corpul meu, n.tr.), niciun cuvânt fals nu se poate manifesta printr-un demon care se manifestă prin carnea mea (sau, natura mea carnală; sau, corpul meu, n.tr.), niciun cuvânt fals nu poate surveni, căci în Numele lui YAHUSHUA, eu doar proclam cuvinte pe care al meu Tati Dumnezeu YAHUVEH, Care m-a creat, mă (sau, m-ar, n.tr.) face să vorbesc, care ar glorifica (sau, slăvi, n.tr.), mări, Numele de la (posibil, de; posibil cuvânt în plus în original, n.tr.) YAHUVEH, YAHUSHUA și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; notă anterioară, n.tr.) RUACH ha KODESH.

Vorbește-le copiilor TĂI, O(,) Tati, vorbește-le copiilor TĂI dacă ai un cuvânt (posibil și, Cuvânt; posibilă referire la Sfintele Profeții, numite des și Cuvinte, n.tr.).

***

Spune-le oamenilor, strigați-o (puternic, n.tr.) de la un capăt al pământului la celălalt, FIUL MEU VINE (sau, este pe drum; acum, sau, în prezent; în original, „MY SON IS COMING,” n.tr.), Regele Regilor și Domnul Domnilor (tradus literal; în original, „the King of Kings and Lord of Lords;” același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 19:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pe haina şi pe coapsa LUI avea scris un nume, „ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR,”” n.tr.). Spune-le, Copiii MEI, căiți-vă(,) Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.) este foarte aproape (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 3:2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „El (Sfântul Ioan Botezătorul, n.tr.) spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” n.tr.), cădeți cu fețele la pământ în această zi de Yom Kippur. Cădeți cu fețele la pământ pe tărâmul Spiritual; vedeți-vă pe voi înșivă/însevă (posibil, în imaginația voastră; posibil și, asigurați-vă că sunteți; gen nespecificat în original, n.tr.) cu fețele la pământ, căci Regele vine (sau, este pe drum; acum, sau, în prezent, n.tr.)!

Lăsați lumea să batjocorească. Lăsați Fariseii să batjocorească. (Acest lucru, n.tr.) nu se va opri căci REGELE VINE (sau, ESTE PE DRUM; acum, sau, în prezent, n.tr.)! EL nu vine după cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care gândesc (sau, cred, n.tr.) că ei/ele nu sunt păcătoși/păcătoase, care gândesc (sau, cred, n.tr.) că sunt atât de drepți/drepte (cuvântul original, „righteous,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.), că ei/ele nici măcar nu trebuie să se căiască. EL vine (acum, n.tr.) după Copiii LUI, după Mireasa care dorește să se supună. EL vine (acum, n.tr.) după războinicii/războinicele (gen nespecificat în original; „warriors,” n.tr.) care se războiesc în Sfântul LUI Nume. EL vine după cei/cele care (în mod, n.tr.) smerit (sau, umil, n.tr.) admit (sau, recunosc, n.tr.) că toți (oamenii, n.tr.) nu s-au ridicat la standardul gloriei (sau, slavei, n.tr.) MELE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 3:23; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui DUMNEZEU. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin Harul LUI, prin răscumpărarea care este în YAHUSHUA HA MASHIACH;” Sfintele Profeții fac des referire la acest verset, n.tr.).

Doar fiți gata, Copiii MEI. Nu contează dacă știți ziua sau ora (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 24:36; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici FIUL), ci numai TATĂL,” n.tr.). Ce Mireasă nu știe când SE apropie Mirele ei? Ce Mireasă nu se pregătește în avans? Adevărata MEA Mireasă ÎMI aud (acum, sau, continuu; neconcordanță de număr conform originalului, n.tr.) vocea. Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) se pregătesc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe ei înșiși/ele însele. Ei/Ele doresc (acum, sau, continuu, n.tr.) și caută (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfințenia. Ei/Ele detestă (tradus literal, combinație de dezgust și ură; „abhor,” n.tr.) drojdia Fariseilor.

Ascundeți-vă Copiii MEI pentru încă doar puțin timp (sau, doar un pic, n.tr.). Căci tot Raiul tună și fulgeră, și împotriva satanei și demonilor lui război tună și fulgeră. (Războiul, n.tr.) este purtat, căci Regele vine (sau, este pe drum, n.tr.)! Pământul se cutremură și tremură (posibil, până ce aproape iese din balamale; în original, „shutters,” cuvânt asemănător cu „shudders,” se cutremură sau se înfioară; posibilă și greșeală de transcriere în original, n.tr.) de frică în diverse părți ale lumii. Voi vedeți (acum, sau, continuu, n.tr.) inundații, acestea sunt lacrimile MELE. Amintiți-vă când inundațiile au venit pe timpul lui Noe. Amintiți-vă cum el a fost batjocorit și (oamenii, n.tr.) au tot batjocorit până la timpul (sau, momentul, n.tr.) când au venit ploile. Dar EU le-am spus Copiilor MEI(,) (posibil, lui, n.tr.) Noe și familiei lui să intre în arcă și să zăvorască ușa, și când inundațiile au venit, cei nelegiuiți/cele nelegiuite (sau, lipsiți/lipsite de evlavie sau pietate; în original, „the ungodly;” gen nespecificat, n.tr.) au izbit (sau, bătut; în special, puternic și repetat, n.tr.) la acea ușă. Atunci ei/ele au vrut (să intre, n.tr.) înăuntru, atunci ei/ele au crezut cine sunt EU, dar era prea târziu pentru ei/ele și inundațiile i-au/le-au înghițit.

Astfel va fi din nou. Cei/Cele care stau (sau, iau poziție pentru a rezista (spiritual), n.tr.) în (tradus literal; sau, spiritual, se bazează pe; în original, „stand in,” n.tr.) dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) Fiului MEU, cei/cele care și-au uns casele (sau, locurile care sunt acasă pentru ei/ele, n.tr.), cei/cele care se ascund în Cuvântul MEU, cei/cele care se străduiesc să se supună, cei/cele care MĂ iubesc și slujesc și MĂ pun pe MINE primul (sau, posibil, pe primul loc în viața lor, n.tr.), cei/cele care știu că comorile acestui pământ nu vor fi ceea ce ei/ele pot lua la casa lor Cerească. În această lume ei/ele realizează (sau, își dau seama, n.tr.) că hoții pătrund. Molia și rugina cu adevărat corupe (posibil și, corup; număr singular conform originalului, n.tr.) ceea ce voi credeți că este o comoară pe pământ (posibil, pe care, n.tr.) n-o puteți lua cu voi când părăsiți acest pământ.

În loc de asta adevărații MEI Copii, în loc de asta adevărata MEA Mireasă își acumulează (progresiv, n.tr.) comorile lor Cerești (posibil și, din Rai, n.tr.) acolo unde molia și rugina și hoții nu pot corupe. Hoții nu vă pot fura comorile din Rai. Atâția (oameni, n.tr.) duc lipsă (tradus literal, funcționează fără lucrurile de care au nevoie, ducând lipsă, n.tr.), dar ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) o fac de dragul MEU, părăsind (sau, lăsând în urmă; posibil, definitiv; posibil și, lepădându-se de, n.tr.) luxuri (tradus literal, lucruri care nu sunt necesare sau vitale dar pe care oamenii le doresc; „luxuries;” posibilă referire și la lucrurile pământești care fac ca viața să fie mai ușoară și, posibil, plăcută; obiecte care înlesnesc traiul de zi cu zi, n.tr.) astfel încât suflete să poată fi salvate (sau, mântuite; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „saved,” n.tr.). Aceștia/Acestea sunt iubiții MEI/iubitele MELE; aceștia/acestea sunt adevăratele MELE comori pe pământ. Cei/Cele care strigă (sau, apelează; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) în Numele Fiului MEU, în Numele lui YAHUSHUA(,) și se roagă de atâtea ori pe zi că ei/ele nici măcar nu pot începe să numere, Aceștia/Acestea (literă mare conform originalului, n.tr.) sunt Copiii MEI, aceștia/acestea sunt cei/cele după care vine (acum; sau, este pe drum, n.tr.) Regele.

YAHUSHUA este pe drum, REGELE VINE (litere mari conform originalului, n.tr.)! EL este ispășirea voastră pentru păcat. EL este Mielul perfect Care a fost sacrificat (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a descrierii mielului de sacrificiu din Exodul 12:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, acest animal era consumat de Paștele Evreiesc, Pesah, „Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă,” n.tr.). Nicio pată, niciun cusur, niciun păcat n-a fost (posibil și, nu s-a, n.tr.) găsit în EL (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu Sângele preţios al lui HRISTOS (conform notelor ediției, „sau, Mesia; atât Cristos (Greacă) cât şi Mesia (Ebraică şi Aramaică) înseamnă CEL Care este uns,” n.tr.), ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată,” n.tr.). EL a plătit pentru această lume, EL a fost răscumpărat (precum cineva aflat în captivitate; în original, „HE was ransomed,” n.tr.) pentru această lume pentru toți cei/toate cele care pot crede și primi Sângele care a fost vărsat la Calvar. EL a plătit ispășirea pentru păcatul vostru. EL este Înaltul vostru Preot (sau, Preotul vostru Suprem; posibilă referire la Psalmul 110:4, „TU eşti Preot în veci / potrivit rânduielii lui Melhisedek,” citat și în Evrei 7:17; acest capitol explică regulile preoției Ebraice și demonstrează că DOMNUL este Rabin, n.tr.). Pentru acei Evrei care-L neagă (tradus literal; sau, care refuză să recunoască adevărul sau existența a ceva de la DUMNEZEU sau a DOMNULUI ÎNSUȘI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri,” n.tr.), pentru Musulmanii care-L neagă („deny,” notă anterioară, n.tr.). (Acești oameni, n.tr.) îi recunosc pe Avraam, Isaac(,) și Iacov, dar ei/ele nu vor (sau, refuză, n.tr.) să-L accepte pe EL drept MESIA, când se ajunge la Numele (de, n.tr.) YAHUSHUA.

Atunci (sau, în acest caz; acești oameni, n.tr.) vor fi judecați după legile (sau, conform legilor, n.tr.) lui Moise și ei/ele ar face bine să nu fi încălcat (nicio, sau, vreo, n.tr.) poruncă. Câți/Câte găsesc greu să se supună la zece (Porunci, n.tr.). Încercați la 613 (numărul de Legi („mitzvot”) sau Porunci din Tora, date lui Moise, n.tr.). De ce credeți voi că EU v-am dat un Înalt Preot Care va fi (posibil și, Care întotdeauna este, n.tr.) atins (posibil și, care va avea empatie față, n.tr.) de infirmitățile și slăbiciunile voastre? Deoarece dorința MEA este ca niciunul/niciuna (cuvântul original nu are gen; „none,” n.tr.) să nu piară. Dar pentru cei/cele care insistă să fie judecați/judecate de către (posibil și, conform preceptelor date lui, n.tr.) Moise, atunci Moise îi/le va judeca și vai (sau, jale, n.tr.) de cei/cele care sunt judecați/judecate de către Moise(,) căci nu există nicio milă în el.

Astfel(,) în aceste zece zile de venerație profundă (în original, „these ten days of awe;” „awe” este o combinație de uluire, respect, venerație, și teamă; Cele Zece Zile de Venerație Profundă sunt perioada care începe cu Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc, și se termină cu Yom Kippur, Ziua Ispășirii; aceste zece zile se mai numesc și Cele Zece Zile de Căință, n.tr.), bucurați-vă (sau, veseliți-vă, n.tr.) pentru cei/cele care-L cunosc pe YAHUSHUA ca (sau, drept, n.tr.) Domn, bucurați-vă (sau, veseliți-vă, n.tr.) că EL este al vostru MESIA, Izbăvitorul vostru, Vindecătorul vostru, CEL cu Care EU vă binecuvântez atunci când apelați la MINE în Numele LUI. Căci EU, YAHUVEH, sunt glorificat (sau, slăvit, n.tr.) prin Fiul MEU YAHUSHUA și YAHUSHUA este glorificat (sau, slăvit, n.tr.) prin Tatăl LUI(,) YAHUVEH. Și MIE-MI face mare plăcere (sau, MĂ încântă, sau, savurez, foarte mult, n.tr.) să-i protejez pe Copiii MEI și să buimăcesc dușmanul în multe moduri (sau, posibil, pe multe căi, n.tr.) diferite.

EU i-am spus acestei roabe în această zi să vă avertizeze despre carantina ce vine (sau, ce va veni, n.tr.) căci omul (sau, ființa umană, n.tr.) face boli care nu sunt create de MINE. Apoi omul (sau, ființa umană, n.tr.) creează ceea ce (oamenii, n.tr.) numesc (sau, denumesc, n.tr.) vaccin. Dar păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)(,) Copiii MEI, există moarte pe care (acești oameni, n.tr.) o vor injecta în voi. Nu vă încredeți în vaccinurile omului (sau, ființei umane, n.tr.). Încredeți-vă în Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.). Credeți în Numele Fiului MEU, și apelați la MINE și pe Psalmul 91 bazați-vă (posibil, din punct de vedere spiritual, ca fundament al rugăciunii voastre, n.tr.), că EU voi ține molimele (termenul original, „plagues,” este cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; întâmplări descrise în Exodul 7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) (afară din; posibil și, departe, n.tr.) de locuințele voastre. Și pe măsură ce MĂ cinstiți de adevărata zi de Sabat, pe măsură ce încercați cât puteți mai bine să vă supuneți, pe măsură ce MĂ puneți primul (sau, pe primul loc, n.tr.) în Dragostea voastră și viața voastră, și precum un soț ia locul de drept (sau, legitim, n.tr.) asupra (sau, deasupra, n.tr.) soției, va exista o protecție ce va veni asupra caselor voastre, căci Sângele Fiului MEU vărsat pentru voi la Calvar este (ceea ce, n.tr.) vă va acoperi și proteja pe voi și (pe, n.tr.) cei/cele care sunt chemați/chemate pe Numele MEU (posibil, Creștinii, de la numele de Hristos, n.tr.), cei/cele care au evlavie înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.).

EU voi vorbi despre asta mai mult (posibil și, multe, n.tr.) la un alt moment, căci acum nu este anotimpul. EU vă avertizez acum, Copiii MEI. Rugați-vă să nu fiți numărați/numărate în numărul celor carantinizați/carantinizate (sau, puși/puse în carantină, n.tr.). Căci atâția oameni vor fi mânați (sau, conduși; în original, „herded,” n.tr.) ca vitele în chiar (și, n.tr.) stadioane și coliseumuri. Și (oamenii cei, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) vor spune, pentru că refuzați protecția omului (sau, ființei umane, n.tr.), atunci sunteți contaminați/contaminate, sunteți un pericol. Și așa cum vitele sunt mânate (sau, conduse, n.tr.)(,) atâția oameni vor fi îngrămădiți, (că, n.tr.) aproape nu va fi (sau, de-abia va fi, n.tr.) loc să stați în picioare.

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) Copiii MEI de otravă injectată în venele voastre. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) Copiii MEI de însuși aerul pe care-l respirați. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) Copiii MEI de însăși apa pe care o beți. Cu adevărat(,) dacă n-ar fi Mila MEA, viața ar fi ștearsă (precum cu o gumă de șters; în original, „erased,” n.tr.) de pe fața Pământului. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) Copiii MEI(,) de ceea ce (ați injectat, sau, s-a injectat; posibil și, de ceea ce aveți (deja) injectat în voi (înșivă/însevă, n.tr.); toate variantele sunt posibile, n.tr.). Amintiți-vă (posibil și, țineți minte, n.tr.) unde este (număr singular conform originalului, n.tr.) credința și încrederea voastră. Apărați (sau, susțineți; în special, public, n.tr.) ceea ce este drept (sau, corect, n.tr.). Apărați (sau, susțineți; în special, public, n.tr.) libertățile (sau, drepturile, n.tr.) voastre acum. Predicatorilor, opriți-vă din a lua mitele, căci voi ați fost reduși/reduse la tăcere (sau, amuțiți/amuțite; gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) (timp de; posibil și, de, n.tr.) mult prea mult timp. EU vă voi trage la răspundere pentru că nu MI-ați avertizat oile! Și dacă nu vorbiți (sau, nu vă exprimați opinia, n.tr.) tare și clar (sau, suficient de tare pentru a fi auziți/auzite; sau, nu vă ridicați vocea, n.tr.) cum face această roabă acum, va fi precum oile conduse la un măcel.

Întâi (oamenii, n.tr.) cei foarte tineri și apoi cei (sau, oamenii, n.tr.) în vârstă și apoi cei (sau, oamenii, n.tr.) de vârstă mijlocie vor cădea. Dar niciunii/niciunele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre Copiii MEI care la Numele lui YAHUSHUA apelează dacă ei/ele doar vor vrea (sau, vor alege, n.tr.) să-MI audă Vocea și să se supună, și vor vrea (sau, vor alege, n.tr.) să creadă că EU îi/le voi proteja și ei/ele vor vrea (sau, alege, n.tr.) să trăiască Sfinți/Sfinte pentru MINE deoarece EU sunt Sfânt (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticului 11:44; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) și vor fugi (pentru a scăpa; termenul original, „flee,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 2:13, Fuga în Egipt (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au plecat ei, un înger al DOMNULUI i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis, „Scoală-te, ia COPILUL şi pe mama LUI şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta COPILUL ca să-L omoare!””) precum și în alte momente când oamenilor pioși înaintea lui DUMNEZEU primeau instrucțiuni să scape din situații periculoase, n.tr.) chiar de însăși aparența păcatului (sau, forma păcatului; sau, posibil, vor fugi chiar și de ceea ce doar pare a fi păcat, fără în realitate să fie, n.tr.). EU îi/le voi proteja. EU le voi da înțelepciune. EU îi/le voi ascunde. Îngerii MEI își vor face tabăra în jurul lor și se vor război pentru ei/ele.

Deoarece voi ați fost răscumpărați/răscumpărate, o ispășire pentru păcatele voastre a fost făcută. Asta este ceea ce voi trebuie să celebrați de Yom Kippur (notă anterioară, n.tr.) și YAHUSHUA este Numele LUI. (Și, n.tr.) astfel să nu vă mai fie rușine să spuneți că Regele vine (sau, este pe drum; acum, n.tr.)! Dar din nou EU trebuie să repet, EL nu vine (sau, nu este pe drum; acum, n.tr.) după o Mireasă nesupusă, EL nu vine (sau, nu este pe drum; acum, n.tr.) după copii nesupuși.

Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) căiți-vă acum(,) Copiii MEI(,) înainte de a fi prea târziu. Căci un mare (sau, însemnat; sau, la scală largă; „great,” n.tr.) rău vine (sau, este pe drum; acum, n.tr.). Este pe un imens val de flux (în original, „a huge tidal wave;” val de dimensiuni foarte mari, cauzat de forța gravitațională dintre Pământ, Lună și Soare; este un val pe suprafețe mari, dar de adâncime mică, spre deosebire de un tsunami, n.tr.), un val de flux de nelegiuire (sau, lipsă de evlavie sau pietate; în original, „ungodliness,” n.tr.). Dar uitați-vă în sus, Copiii MEI, căci EU voi ridica un stindard împotriva (acestui val; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal din Biblia King James drept, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” Sfintele Profeții fac des referire la acest verset, n.tr.) dacă voi puteți doar crede și dacă dragostea, iertarea și mila și Adevărul (literă mare conform originalului, n.tr.) Fiului MEU voi (le, n.tr.) primiți. Căiți-vă, acesta ar trebui să fie strigătul vostru (posibil și, al tău, posibilă referire la Profetul Elisabeth [Elisheva]; același pronume are ambele sensuri în Limba Engleză; „your,” n.tr.) către toți (oamenii; termenul original, „all,” este general; înseamnă oricine și orice, n.tr.) în lung și-n lat(,) căci Regele YAHUSHUA vine (sau, este pe drum; acum, n.tr.)!

***

Elisabeth [Elisheva]:

Astfel este vorbit, astfel este scris pe 16 Septembrie 2002 (în ziua, n.tr.) de Yom Kippur. Început la 5:18 a.m. (dimineața, n.tr.) până la 5:46 a.m. în timpul unui timp privat de rugăciune pe când noi (posibil, conducerea Parohiei Amightywind, n.tr.) înălțam nevoile de rugăciune ale partenerilor (parohiei, n.tr.). Îmi cer iertare pentru tusea pe care ați auzit-o (posibil, pe înregistrarea audio a Sfintei Profeții, n.tr.). Bătălia satanică este reală (sau, adevărată, n.tr.). Diavolul n-a vrut ca acel mesaj să fie eliberat (sau, să iasă, n.tr.), era exact ca și cum mâini îmi strangulau gâtul pe când am început să spun, „Regele Vine (sau, Este pe Drum, n.tr.)!” Noi ne luptăm (tradus literal, puternic, corp la corp, n.tr.) nu împotriva cărnii și sângelui (expresie tradusă literal; sau, unor lucruri de pe tărâmul fizic; limbajul original apare în versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 6:12; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti,” n.tr.), ci există conducători în locuri întunecate și satana și demonii lui nu vor ca profetul să vorbească.

Dar(,) cu toate acestea(,) eu (în mod, n.tr.) smerit (sau, umil, n.tr.) vă prezint acest Cuvânt vouă de Yom Kippur. Eu abia aștept să vă văd în Rai.

În dragostea lui (posibil și, de, n.tr.) YAHUSHUA, sora voastră, Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Precum YAHUSHUA a prezis despre zilele ultime (sau, de pe urmă, n.tr.), „Inimile oamenilor le vor ceda de frică” (Luca 21:26; referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Vor fi semne în soare, lună şi stele (conform notelor ediției, posibilă referire la Isaia 13:9-10; 24:18-20; 34:4; Ezechiel 32:7-8; Ioel 2:1, 30-31; 3:15, n.tr.), iar pe pământ va fi suferinţă printre neamuri, încremenite de urletul mării şi al valurilor. 26 Oamenii vor leşina de frică în aşteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, căci puterile cerurilor vor fi clătinate (conform notelor ediției, aluzie la Isaia 34:4, n.tr.). 27 Atunci ÎL vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor (conform notelor ediției, posibilă referire la Daniel 7:13, n.tr.), cu putere şi mare Slavă. 28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” citat extins pentru context, n.tr.).

Sunteți pregătiți/pregătite (din punct de vedere, n.tr.) spiritual? Este familia voastră pregătită? Acesta este motivul pentru această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.), a avertiza cu mesajele profetice precum și încuraja și conduce suflete pierdute la YAHUSHUA, unicul Mesia. Dacă L-ați acceptat pe YAHUSHUA ca Mântuitorul vostru personal, dar ați fost foarte căldicei/căldicele (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 3:15-16, „Știu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din Gura MEA!” n.tr.) în dragostea, supunerea(,) și mersul (sau, umbletul, n.tr.) vostru spiritual cu EL, voi trebuie să-L rugați imediat pentru iertare și pentru o reumplere a RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH). Voi trebuie nu doar să vă căiți ci să vă întoarceți de la păcatele voastre (sau, să le întoarceți spatele păcatelor voastre, n.tr.) și să-L rugați pe YAHUSHUA să vă spele (complet de pe voi, n.tr.) păcatele voastre în Sângele LUI vărsat la Calvar. EL vă va ierta instant și vă va umple inima cu bucuria RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.).

Dacă nu L-ați acceptat vreodată pe YAHUSHUA drept Mântuitor, dar prin Sfânta Biblie și aceste mesaje profetice ați ajuns să realizați realitatea LUI (sau, faptul că EL este real, n.tr.) și venirea LUI în curând, și vreți să acceptați darul LUI liber (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:8, pasajul în care YAHUSHUA îi trimite pe cei 12 Apostoli în lume; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „fără plată;” „Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.) al vieții eterne în Rai, spuneți această rugăciune a mântuirii de dedesubt și (chiar fiți complet sinceri/sincere că vreți să spuneți această rugăciune; în original, „mean it,” n.tr.) cu toată inima voastră... și YAHUSHUA este credincios (sau, loial, sau, fidel, n.tr.) să vă ierte pe măsură ce mărturisiți, vă căiți și vă întoarceți de la păcatele (sau, le întoarceți spatele păcatelor, n.tr.) voastre, în Numele lui YAHUSHUA. Și-I cereți (sau, și-L rugați, n.tr.) să vină în inima voastră și să-ȘI trăiască viața LUI (a lui YAHUSHUA) în voi, folosindu-vă pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA.

Rugăciunea Mântuirii

Dragă YAHUSHUA,

TE accept acum ca DOMNUL și MÂNTUITORUL meu, TU ești DUMNEZEUL pe care eu ÎL iubesc. Cred că TU ai plătit prețul pentru păcatele mele la Calvar, (că, n.tr.) TU ai murit și ai înviat din morți a treia zi. TE rog să vii în inima mea, să mă ierți de păcatele mele, să mă speli (până ajung curat/curată, n.tr.) de toată nedreptatea (sau, ticăloșia, sau, nelegiuirea, n.tr.). Îmi pare rău că am păcătuit, și mă întorc de la acele păcate. ÎȚI mulțumesc pentru că mă umpli cu A TA RUACH HA KODESH (sau, DUHUL TĂU SFÂNT, n.tr.), și îmi dai dorința de a TE sluji toate zilele vieții mele, și (posibil, a, n.tr.) trăi viața TA în mine, YAHUSHUA(,) astfel încât TU să fii Slăvit! ÎȚI mulțumesc pentru că-mi dai dorința de a citi Biblia TA, și pentru că-mi dai înțelepciunea de a o înțelege, ÎȚI mulțumesc pentru că mă iubești și-mi mântuiești sufletul, îmi faci credința (sau, încrederea în DUMNEZEU, n.tr.) să crească, astfel încât într-o zi eu voi fi cu TINE în Rai. Umple-mă acum cu DUHUL TĂU SFÂNT și izbăvește-mă de cel rău (sau, malefic, n.tr.) în Numele TĂU(,) YAHUSHUA(,) mă rog. Ajută-mă(,) YAHUSHUA(,) să-mi amintesc că toți/toate au păcătuit și nu se ridică la standardul Gloriei (sau, Slavei, n.tr.) lui YAHUVEH, și (că, n.tr.) TU ai venit pentru a ne mântui pe noi păcătoșii/păcătoasele, de aceea ești numit Mântuitorul nostru. Amin.

Citește această rugăciune și apoi citește-o din nou, de această dată nu cu cunoașterea minții ci cu cunoașterea inimii, crede-o cu credință (sau, încredere în DUMNEZEU, n.tr.), și amintește-ți că YAHUSHUA este nu doar Dumnezeu, ci EL este (și, n.tr.) cel mai bun prieten al tău. EL ține atât de mult la tine; EL te iubește atât de mult, exact așa cum ești. EL urăște Păcatul, dar EL te iubește pe tine, păcătosul/păcătoasa.

YAHUSHUA a plătit prețul pentru păcatele tale, acum tu nu trebuie să te mai simți vinovat/vinovată sau condamnat/condamnată! Mărturisește-I păcatele tale lui YAHUSHUA. Numește-le, apoi spune-I că-ți pare rău, roagă-L să te ierte, (de, n.tr.) toate păcatele tale din trecut și prezent. Un păcat este orice ai făcut sau faci (acum, sau, în prezent, n.tr.) care-I displace unui Sfânt YAHUVEH. Nimeni nu este perfect/perfectă, ține minte asta.

Citește Noul Testament și cunoaște (progresiv, în detaliu; sau, ajunge să cunoști, sau, să te familiarizezi cu, n.tr.) Cine este YAHUSHUA. Ioan 3:16 („Fiindcă atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, încât L-a dat pe singurul LUI FIU (conform notelor ediției, sau, „singurul LUI FIU născut;” „termenul Grecesc pentru „singurul” fiind tradus adesea cu singurul născut;” termenul înseamnă și singurul de un anumit fel, arătând unicitatea, n.tr.), pentru ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Biblia spune că trebuie să-L mărturisești drept DOMN și Mântuitor astfel încât EL să te mărturisească pe tine înaintea Tatălui. Nu-ți fie rușine de YAHUSHUA, LUI nu-I este rușine de tine. Spune cuiva că L-ai acceptat pe YAHUSHUA al Calvarului și Nazaretului în această zi. Toți îngerii din Rai se veselesc. Permite-ne să ne bucurăm cu tine. Dacă ai nevoie de un pastor, noi avem mai mult decât unul/una. Bun venit în Familia lui YAHUSHUA(;) abia așteptăm să te întâlnim în Rai(,) dacă nu pe pământ.

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul CELUI Preaînalt

se odihneşte la umbra CELUI Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!”

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din CEL Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.””


* * * * * * *