Profeția 61

Unde Sunt Toți Sfinții MEI Bărbați Care-și Ridică Sfintele Lor Mâini Spre MINE, YAHUVEH?

11 Septembrie 2002, 11:45 a.m. (dimineața, n.tr.)

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Sunt trează, mă trezesc (acum; notă de traducere, n.tr.) pe 11 Septembrie. Tatăl mi-a vorbit (continuu; posibil și, mi-a tot vorbit, n.tr.) în timp ce dormeam. EL m-a trezit (din somn, n.tr.) cu aceste cuvinte, și acum, chiar acum, chiar în mijloc (posibil, în timp ce mă trezesc, n.tr.) în timp ce ochii mei sunt încă închiși, eu voi mijloci acum pentru această țară pe (posibil și, de, n.tr.) 11 Septembrie. Eu voi proclama cuvintele pe care EL vrea ca eu să le spun. [Începe să vorbească precum cu traducere în limbi (cerești, sau, spirituale, de rugăciune, precum Sfinții Apostoli; în original, „speaking as with interpretation in tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” alt verset citat des este 1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.).]

***

Elisabeth [Elisheva], EU îți dau această responsabilitate să proclami aceste cuvinte acum. Că această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; aici, referire la Parohia Amightywind sau Almightywind, condusă de Profeții Elisabeth [Elisheva] și Ezra; numele ei înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic) („Amightywind”) sau Vânt Atotputernic („Almightywind”) și se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli sub forma unui Vânt Puternic în Ziua de Pentecost sau Rusalii (Cinzecime), conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) va proclama acest avertisment acum. Chiar pe când Elisabeth [Elisheva] dormea, EU i-am vorbit pentru a-i spune ce să spună, chiar pe când ce carnea ei (sau, natura ei carnală, sau, corpul ei, n.tr.) acum dorește încă să doarmă. Chiar pe când ce ochii ei sunt încă închiși, EU proclam aceste cuvinte. Este 11 Septembrie 2002 (comemorarea unui an de la atentatul terorist de pe 11 Septembrie 2001, când două avioane au dărâmat Turnurile Gemene, World Trade Center, din New York, Statele Unite, n.tr.). Și pe măsură ce MĂ uit (repede, n.tr.) asupra omenirii să văd ce-au făcut (oamenii, n.tr.) cu timpul lor alocat, timpul suplimentar pe care EU i l-am dat pământului, ce (posibil, este ceea ce, n.tr.) văd EU? Ce (este ceea ce, n.tr.) ochii MEI privesc (în special, cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.)? Căci EU le răspund rugăciunilor celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) drepți (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.) care strigă (sau, apelează la Dumnezeu, n.tr.) în Numele MEU, în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.), Fiul MEU. (Acești oameni, n.tr.) strigă (sau, apelează, n.tr.) la MINE și spun, „Dă-ne mai mult timp pentru a ajunge la sufletele pierdute” și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU am făcut asta.

Asta este ceea ce ochii MEI privesc (atent, sau, în detaliu, n.tr.). Bărbat culcându-se (sau, având relații carnale, n.tr.) cu bărbat, femeie culcându-se cu femeie, bebeluși (posibil, fiind, n.tr.) asasinați în pântece, omul mai îndârjit (tradus literal, concentrându-și toate eforturile, n.tr.) să fie mai rău (sau, malefic, n.tr.) în (posibil și, cu, n.tr.) fiecare zi. (Acest lucru, n.tr.) nu este deloc diferit de pe timpul lui Noe când EU am distrus pământul. Dar EU i-am cruțat pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) drepți (în original, „the righteous ones;” același cuvânt, „righteous,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.), cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) supuși, Noe și familia lui. Astfel din nou EU spun și EU avertizez. EU îi voi cruța (posibil și, voi vrea, sau, voi alege, să-i cruț, n.tr.) doar pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) drepți. Despre 11 Septembrie 2001 se vorbește peste tot în această lume, dar doar despre tragedie, doar despre distrugere. Cât de puțini (oameni, n.tr.) ÎMI dau Gloria (sau, Slava, n.tr.), căci EU am salvat vieți care nici măcar n-au meritat a fi salvate. Dar în loc de a vă (re)aminti de această zi pentru a-MI aduce MIE Glorie (sau, Slavă, n.tr.) pentru miracolele pe care EU le-am făcut, în loc de asta EU ÎMI aud Numele (fiind, n.tr.) calomniat (în special, verbal, n.tr.) (posibil, prin afirmații de tipul, n.tr.), „Cum a putut Dumnezeu să fi făcut asta?”

Chiar (și, n.tr.) proprii MEI predicatori (oameni care țin predici la biserică sau discută subiecte legate de credință sau moralitate în mod public în societate; pot fi clerici (Catolici, Protestanți – uneori se numesc și pastori) sau laici; în original, „preachers,” n.tr.) care predică Cuvântul MEU vorbesc ca și cum EU n-am niciun drept să aduc judecată la (sau, pe, n.tr.) acest pământ. EU sunt Creatorul. Voi uitați că voi sunteți cei creați/cele create (gen nespecificat în original, n.tr.), și astfel în această zi EU MĂ mâhnesc pe când aud asta iar și iar. Uitați voi Cine este judecătorul întregii creații? De când au voie (sau, posibil, De când este permis ca, n.tr.) cei creați/cele create să-L judece pe Creator? EU MĂ uit la cuvântul „căsătorie” (ghilimele conform originalului, n.tr.). EU văd ce reprezintă el pentru voi. EU am creat (posibil și, i-am creat pe, n.tr.) Adam și Eva. Atunci de ce se căsătoresc (oamenii, n.tr.) de același sex (acum, sau, continuu, n.tr.)? Tot ceea ce EU am spus că este o abominare, de ce înalță acum acest pământ (aceste lucruri, n.tr.)? Ca și cum (posedați de; sau, cu, n.tr.) mândrie ei/ele iau păcatele acestui pământ și MI-l (număr singular conform originalului, n.tr.) azvârl în față și acum îndrăznesc să spună, „Noi suntem creatorii/creatoarele, noi vom crea o nouă rasă umană.”

Unde sunt toți bărbații MEI Sfinți care-și ridică mâinile lor sfinte spre MINE? De ce nu sunt ei capul spiritual al caselor (sau, gospodăriilor, n.tr.)? De ce conduc (acum, sau, continuu, n.tr.) soțiile căsniciile? De ce se ghemuiesc de frică (sau, posibil, se retrag termurând; acum, sau, continuu, n.tr.) bărbații în colțuri? Din nou EU trebuie să le ridic pe Deborele (pluralul de la Debora, Profet al DOMNULUI și al patrulea Judecător al Israelului pre-monarhic; conform Judecători 4-5, n.tr.) din jurul acestei lumi să facă slujbele (sau, sarcinile, n.tr.) pe care bărbații ar trebui să le facă (acum, sau, continuu, n.tr.). Femeile sunt cele care cunosc Cuvântul MEU, nu toate, dar în atâtea cazuri femeile sunt cele care spun, „Aceasta este adevărata zi de Sabat, noi o vom cinsti.” Femeile sunt cele care iau copiii și-i cresc din punct de vedere spiritual și apoi voi vă întrebați de ce o casă despărțită (sau, dezbinată, n.tr.) cade (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 12:25; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar YAHUSHUA le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis, „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei înseşi este ruinată şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui;”” posibilă referire la faptul că, în Statele Unite, femeile sunt cele cărora li se acordă, în marea majoritate a cazurilor, custodia copiilor în cazul unui divorț, n.tr.). Voi vă întrebați de ce delincvența juvenilă crește, vă întrebați de ce școlile voastre sunt un loc de care chiar și cel mai îndârjit (sau, posibil, înăsprit, n.tr.) delincvent s-ar teme. Vă întrebați de ce copiii îi conduc pe părinți. (Acest lucru, n.tr.) este pentru că pe vocile MELE (număr plural conform originalului, n.tr.) voi nu vreți (sau, refuzați, n.tr.) să le auziți. Pe vocea MEA voi nu vreți (sau, refuzați, n.tr.) s-o auziți.

La Cartea MEA Cea Bună (în original, „MY Good Book;” posibilă referire la faptul că, în Limba Engleză, Biblia este numită și „The Good Book,” Cartea cea Bună; litere mari conform originalului, n.tr.) se face doar referire ca la o altă carte. La legi (posibilă referire la Legile lui Dumnezeu; Cele Zece Porunci sunt o parte din ele, n.tr.) se face referire ca fiind depășite (sau, rămase în urmă, sau, învechite, n.tr.). EU observ astăzi, ce fac Copiii MEI cu noua cunoaștere pe care n-au avut-o (sau, posibil, cu noile cunoștiințe pe care nu le-au avut, n.tr.) înainte. Căci voi sunteți trași/trase la răspundere pentru ceea ce știți. Dacă voi n-ați știut că aceste Sfinte Sărbători ÎMI sunt Zile Sfinte MIE (sau, sunt Zile Sfinte față de MINE, n.tr.), atunci voi n-ați fost trași/trase la răspundere. Dar EU vă arăt acum Înaltele Zile Sfinte, cum Sfintele Zile de Sărbătoare au fost suficient de bune pentru ca Fiul MEU YAHUSHUA să le respecte. Cu cât mai mult ar trebui să le respectați voi.

Fiul MEU YAHUSHUA este Domnul Sabatului, Domnul Sabatului (repetat de două ori conform originalului; în original, „the Lord of the Sabbath;” posibilă referire la Matei 12:8, limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Fiul Omului este DOMN şi al Sabatului!” conform notei de subsol de la versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset, anumite manuscrise Egiptene și Grecești omit cuvântul „și,” versetul fiind, „Căci Fiul Omului este DOMN al Sabatului!” n.tr.), chiar atunci când voi știți ziua corectă (conform Poruncii a Patra din Cele Zece Porunci, Sabatul (în Ebraică, Shabbatul) trebuie respectat de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă; Exodul 31:12-17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea,»” n.tr.), câți/câte dintre voi încă umpleți bisericile într-o Duminică? Voi predicatorilor veți fi trași/trase (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) la răspundere, iar și iar EU am spus, „Voi cinstiți Sabatul omului (sau, ființei umane, n.tr.) și împingeți (puternic; posibil și, îmbrânciți, n.tr.) adevăratul MEU Sabat la o parte.” (Adevăratul Sabat, n.tr.) este suficient de bun pentru Creator, dar (cei/cele care sunt creați/create, n.tr.) gândesc (sau, cred, n.tr.) că au o cale mai bună (sau, un mod mai bun de a face lucrurile, n.tr.).

Astfel(,) în această zi de 11 Septembrie, EU MĂ uit asupra pământului și dacă n-ar fi fost rugăciunile celor drepți care (tradus literal, sunt foarte de folos, sau, prin faptul că sunt de folos, sunt de valoare; limbaj arhaic în original, „availeth much,” foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” Sfintele Profeții fac des referire la acest verset, n.tr.), distrugere ar fi venit pe pământ în această zi. Dar în loc de asta EU vă dau mai mult timp alocat, deși EU îi aud pe adevărații MEI copii spunând, „O(,) vino YAHUSHUA, vino repede astăzi.” Acest pământ se îndreaptă spre iad (tradus literal; dublu-sens; de asemenea, își concentrează toate eforturile, îndârjit, pentru a ajunge în iad, indiferent de consecințe; în original, „is hell-bent” n.tr.), chiar și pământul se cutremură și tremură de frică, căci pământul știe că Judecătorul întregii creații va judeca acest pământ și va apărea repede. Apele voastre sunt poluate din cauza păcatului făcut de om, voi exterminați specii de animale pur și simplu pentru că vreți să asasinați sau vreți să le exterminați habitatul pentru propriile voastre scopuri nesăbuite (sau, nebune, sau, aiurite, sau, proaste; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13 pentru a le desemna pe fecioarele nebune; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „nesăbuite,” n.tr.). Dar EU am păstrat fiecare specie în Rai, specii pe care acest pământ nu le mai vede și Copiii MEI a căror casă va fi în Rai, fiți siguri/sigure, aceste specii sunt păstrate pentru voi.

EU vă iubesc(,) copiii MEI iubiți, cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cărora acum nu le e frică să facă tot ceea ce EU spun, cei/cele care respectă Zilele Sfinte, cei/cele care strigă (sau, apelează la Dumnezeu; posibil, puternic, n.tr.) și tânjesc ca YAHUSHUA să vină. Ei/Ele strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) precum cele cinci fecioare înțelepte (link în Limba Engleză, n.tr.). Ei/Ele au uleiul în lămpile lor pe când așteaptă și ei/ele au ulei suplimentar pe lângă asta (sau, în plus, n.tr.) căci ei/ele nu știu ce oră sau ce zi. Ei/Ele știu că EL [YAHUSHUA] SE va întoarce de un Shabbat („Sabat” în Limba Ebraică, n.tr.), dar ce (sau, care, n.tr.) Shabbat (conform Sfintelor Profeții, A Doua Venire a DOMNULUI se va întâmpla de un Sabat, n.tr.)? EU i-am spus acestei roabe, (acest lucru, n.tr.) va fi (sau, se va întâmpla, n.tr.) de o Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc sau Festivalul Trâmbițelor; în Ebraică, „Yom Teruah;” prima din Înaltele Zile Sfinte descrise în Leviticul 23:23-32; are loc la începutul toamnei; este aniversarea creației lui Adam și a Evei; în Limba Engleză, „Feast of Trumpets;” data se calculează în fiecare an, n.tr.) și (o (1) venire; sau, posibil, unul (sau, o persoană) (1) care vine; neclar în original; ambele sensuri sunt posibile; „one (1) coming,” n.tr.) va fi (posibil și, va fi data la care se va întâmpla acest lucru, n.tr.), dar care Rosh Hashanah (zi; posibil și, dintre ele; posibilă referire la faptul că nu știm anul de al cărei Rosh Hashanah SE va întoarce DOMNUL; posibilă referire și la faptul că unele confesiuni Evreiești calculează data la care pică Rosh Hashanah diferit, existând astfel mai multe instanțe ale sărbătorii pe an; posibilă referire și la faptul că Rosh Hashanah durează două zile, și astfel nu am ști în care dintre cele două S-ar întoarce DOMNUL, n.tr.)?

Cuvântul MEU spune că EL va veni la ora miezului nopții(,) dar care oră a miezului nopții? Astfel(,) pe când iubiții MEI/iubitele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) încearcă să calculeze la ce oră va veni Fiul MEU, dragii MEI/dragele MELE, aceasta este nebunie (sau, nesăbuire; „foolishness,” cuvânt derivat de la „foolish;” notă anterioară, n.tr.). În loc de asta doar lucrați pentru MINE și ocupați-vă (timpul, sau, mintea; sau, fiți ocupați/ocupate și activi/active; în original, „occupy,” n.tr.), țineți-vă lămpile aprinse, lucrați ca să aduceți singura comoară pe care o puteți aduce când părăsiți pământul. Căci nimeni nu va ști, precum un hoț apare în noapte, așa (o va face, n.tr.) și dragostea vieții voastre (posibilă referire la Apocalipsa 16:15, „Iată, EU vin ca un hoţ. Ferice de (conform notelor ediției, sau, binecuvântat este, n.tr.) cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea,” și 1 Tesaloniceni 5:2, „Cât despre vremuri şi date, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, 2 pentru că voi înşivă ştiţi bine că Ziua DOMNULUI va veni ca un hoţ noaptea;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestor versete; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Dar vă va găsi EL fără pată sau șifon (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 5:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (YAHUSHUA, n.tr.) S-a dat pe SINE pentru ea (Biserica, n.tr.), 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, 27 pentru a ŞI-o înfăţişa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără cusur;” referință întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.)?

Căci soțiilor, voi simbolizați Mireasa, soților(,) voi simbolizați Mirele. Acesta este modul în care voi veți ști dacă-MI faceți pe plac MIE. Soțiile care au soți evlavioși, care strigă (puternic; sau, apelează la Dumnezeu, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA(,) care fac tot ceea ce pot să MI se supună MIE și Cuvântului MEU. EU vă întreb aceasta, „Faceți voi (acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce puteți pentru a vă supune acelui bărbat evlavios?” EU le pun această întrebare soților care simbolizează Mirele, „Faceți voi (acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce puteți pentru a o iubi și proteja, pentru a fi capul și nu coada? Le meritați voi respectul (soțiilor voastre, n.tr.) astfel încât ea să dorească să vi se supună vouă așa (sau, după, n.tr.) cum Mireasa lui YAHUSHUA ar trebui să I se supună (acum, sau, continuu, n.tr.) LUI? Vă rugați voi (de obicei, sau, ca regulă, n.tr.) cu familia voastră? Sunteți voi în genunchi cu soția voastră? Îi țineți voi mâna (ei, n.tr.) când vă rugați? Îi binecuvântați voi pe copiii voștri? Respectați voi Zilele MELE Sfinte? MĂ cinstiți voi (de obicei, sau, ca regulă, n.tr.) pe MINE (în ziua, n.tr.) de adevăratul Sabat, sau vă faceți voi (de obicei, sau, ca regulă, n.tr.) doar plăcerea și voia voastră (sau, modul vostru de a face lucrurile, n.tr.)? Sunteți voi un exemplu al evlaviei?”

Acestea sunt întrebări pe care EU vi le pun în această zi. Apărați voi (sau, susțineți voi, în special public, n.tr.) sfințenia și dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) sau navigați voi (de obicei, sau, ca regulă, n.tr.) după porno pe internet? Gândiți (sau, Credeți, n.tr.) voi că păcatul vostru este ascuns în secret(,) chiar cei care stau în spatele amvonului (sau, pupitrului de unde se predică; în original, „pulpit,” n.tr.)? Ești tu vrednic de respectul lumii(,) „soțule” (ghilimele conform originalului, n.tr.), căci tu ÎL reprezinți pe Mirele Care vine. Fiul MEU conduce (sau, cârmuiește, n.tr.) cu dragoste și compasiune. Credeți voi că vă veți conduce gospodăria cu nimic în afară de forță brută? Căiți-vă astăzi, aceia care se numesc pe sine soți, căci atâția dintre voi nu sunteți demni de respectul soțiilor voastre. Dar pentru acei soți care-L reflectă pe Mirele Ce vine curând, voi sunteți demni (sau, vrednici, n.tr.) de acel respect și voi trebuie să cereți (puternic, n.tr.) ca gospodăria voastră să respecte tot ceea ce voi reprezentați (sau, susțineți; sau, valorile, sau, lucrurile, în care credeți și pe care le apărați; în original, „all that you stand for,” n.tr.). Și ei/ele (sau, membrii gospodăriei voastre; gen nespecificat în original, n.tr.) vă vor iubi și ei/ele vă vor cinsti și ei/ele își vor dori să se supună exact așa cum (sau, exact la fel de sigur cum, n.tr.) Mireasa lui YAHUSHUA dorește să se supună.

Astfel(,) în schimb, de acest 11 Septembrie, de a-L acuza pe Creatorul vostru sau a-i asculta pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care-L acuză pe Creatorul vostru, aplecați-vă capetele de (tradus literal; sau, fie-vă; profund, n.tr.) rușine, căci cel creat/cea creată (cuvântul original nu are gen; ambele se subînțeleg, n.tr.) pe care EU l-am format/am format-o (sau, l-am modelat/am modelat-o, n.tr.) din praf (sau, pulbere, n.tr.), doar un bulgăre de noroi (sau, murdărie; în original, „just a lump of dirt,” n.tr.) într-o mână, și EU am respirat (sau, suflat, n.tr.) în el (sau, acest lucru, n.tr.) și am creat omul (sau, ființa umană, n.tr.), n-are niciun drept (și, n.tr.) niciun loc (sau, nu este loc de un astfel de comportament, n.tr.) să-L judece pe Atotputernicul Dumnezeu YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.), Creatorul. Judecata va ploua în jos (tradus literal, se va pogorî precum ploaia, n.tr.) din nou. Judecata deja a început. Întâi a început la Casa Domnului, cei/cele care sunt numiți/numite prin (sau, după, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA (posibil, Creștinii, de la numele lui Hristos, n.tr.), și dacă EU n-o cruț pe propria MEA casă, cu cât mai mult îi voi judeca EU pe păgâni pentru duhoarea păcatelor lor (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Astfel(,) EU i-am vorbit în această zi acestei roabe, și ea MI s-a supus și acum vă dă vouă aceste cuvinte pe 11 Septembrie 2002, astfel (sau, așa, n.tr.) este vorbit, astfel (sau, așa, n.tr.) va fi scris (posibilă referire la faptul că aceste Sfinte Profeții sunt transcrise după ce sunt proclamate verbal și înregistrate pe casetă audio, n.tr.). Câți/Câte (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi ÎMI veți permite (sau, veți dori, sau, veți accepta, sau, veți alege, să-MI permiteți, n.tr.) să fac să vă fie veșmintele fără pată și albe înainte ca EU să-L trimit pe Fiul MEU. (punct conform originalului, n.tr.) Ce Mireasă ar sta în rochia ei de mireasă acoperită cu pete și semne? Puneți-vă aceste întrebări când ÎL implorați pe Fiul MEU să vină. Veți fi voi găsiți/găsite gata (sau, pregătiți/pregătite, n.tr.)? Este rochia voastră de mireasă pură și curată? Există suficient ulei în lampa voastră pentru a continua să-L așteptați pe EL [YAHUSHUA]? Sau veți fi voi ca cele cinci (5) fecioare nesăbuite („foolish;” notă anterioară, n.tr.) care plâng și se tânguie care rămân fără ulei în lămpile lor, care obosesc de așteptare? Fiți pregătiți/pregătite (sau, gata, n.tr.) acum(,) Copiii MEI, căci ora miezului nopții este târzie.

***

Astfel este vorbit, astfel este scris sub ungerea RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.), pe 11 Septembrie 2002, începând la 11:45 a.m. (dimineața, n.tr.) și terminându-se la 12:13 p.m. (după-amiaza, n.tr.)

Eu transmit aceasta așa cum mi-a fost dată mie și eu (în mod, n.tr.) smerit v-o prezint vouă, și eu doar mă rog că cei/cele cu urechi (posibil, spirituale, sau, duhovnicești, n.tr.) vor asculta (sau, vor vrea, sau, vor alege, să asculte, n.tr.).

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


* * * * * * *