Profeția 60

Ascundeți-vă Copiii MEI,

Doar Pentru Încă Puțin (Timp, n.tr.)!

31 August 2002

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

O(,) de câte ori M-am căit c-am făcut omul (sau, ființa umană; notă de traducere, n.tr.). Da, EU știu ce se va întâmpla. Asta este pentru că EU sunt atoate-știutor. EU sunt omniprezent. EU sunt omniscient. Acest lucru nu face (ca asta, n.tr.) să fie mai ușor. Ooooo (scris ca în original, n.tr.), de câte ori M-am căit c-am făcut omul (sau, ființa umană, n.tr.). EU MĂ uit la această lume care este scaunul picioarelor MELE (cuvântul original, „footstool,” tradus literal drept scaun pentru labele picioarelor sau taburet, este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 66:1; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „așternutul picioarelor,” „Aşa vorbeşte DOMNUL: / «Cerul este tronul MEU, / iar pământul este aşternutul picioarelor MELE!” posibilă referire, n.tr.). EU MĂ uit în inimile și sufletele (sau, în înăuntrul inimilor și sufletelor, n.tr.) fiecărei creaturi de pe pământ. EU MĂ uit în locurile secrete (sau, în înăuntrul locurilor secrete, n.tr.) ale inimilor lor. EU văd răul (sau, maleficul, n.tr.) de dinăuntru, chiar (posibil, în, n.tr.) cei/cele care umplu bisericile, chiar (posibil, în, n.tr.) cei/cele care umplu templele (posibil, cele Evreiești, n.tr.).

Și EU MĂ uit la inimile lor. Și Oooo (scris ca în original, n.tr.), câți (oameni; posibil și, câte inimi, n.tr.) sunt atât de departe de MINE. Câți (oameni; posibil și, câte inimi, n.tr.) doar au cunoașterea (sau, cunoștiințele, n.tr.) despre YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.), dar inimile lor sunt departe de EL. Câți (oameni, n.tr.) doar cunosc (sau, știu, n.tr.) povestea crucificării, și cât de puțini (oameni, n.tr.) și-au crucificat propria lor carne (sau, propria lor natură carnală; sau, propriul trup; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 5:24; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cei ce sunt ai lui HRISTOS YAHUSHUA şi-au răstignit firea cu poftele şi dorinţele ei,” n.tr.). Cât de puțini (oameni, n.tr.) și-au ridicat crucea și s-au dus după (sau, L-au urmat pe, n.tr.) Fiul MEU YAHUSHUA (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 9:23; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apoi le-a spus tuturor, „Dacă vrea cineva să vină după MINE, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să MĂ urmeze!” n.tr.). Iar și iar EU îi trimit pe Apostolii și Profeții MEI pentru a avertiza. O(,) tu generație întărită (sau, înăsprită, n.tr.). Tu-ți acoperi urechile. Urechile tale sunt pline de ceară; inimile tale (posibil și, voastre, n.tr.) au crescut devenind reci (sau, s-au făcut reci; posibil joc de cuvinte cu cuvântul „ceară,” „wax,” în original; „Your ears are full of wax; your hearts are waxed cold,” n.tr.). Tu-ți acoperi ochii. Și apoi tu îndrăznești să-ți acoperi gura astfel încât nici măcar să n-avertizezi pe nimeni (sau, vreo persoană, n.tr.).

Judecată a venit, departe (sau, gata, n.tr.) cu rugăciunile (voastre ipocrite, n.tr.) și lauda voastră ipocrită. Cât de puțini/puține dintre voi v-ați plecat genunchiul înaintea MEA pentru a vă căi pentru asta, pentru păcatele, păcatele țărilor în care voi trăiți. EU îi vorbesc lumii, nu doar Americii, ci celor mai îndepărtate colțuri și cotloanelor acestui pământ. Păcatul nu este părtinitor (sau, nu arată favoritism; expresia originală apare în versiunea în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 10:34, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis, „Într-adevăr, înţeleg acum că DUMNEZEU nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cel ce se teme de EL şi lucrează dreptate este primit de EL,” n.tr.). Păcatul este în toate națiunile (sau, în toate dintre națiuni, n.tr.), de la cea mai mică țară, provincii (posibilă referire la cele Canadiene; posibilă greșeală de transcriere în original; „providences;” posibil, „provinces,” n.tr.), orașe mari (în original, cities, n.tr.) și orașe mici (în original, „towns,” n.tr.). Unele atât de mici că nici măcar n-au nume și totuși păcatul rămâne același (sau, la fel, n.tr.).

Bebeluș nevinovat asasinat(,) EU sunt CEL Care aude țipetele (cu lacrimi, n.tr.) tăcute ale Bebelușilor (sau, Copilașilor; în original, „Babies,” n.tr.) MEI, cei/cele care niciodată n-au avut o (sau, vreo, n.tr.) șansă să respire prima lor respirație. Voi nu doar îi omorâți, voi măcelarilor ucigași (ce sunteți, n.tr.), voi îi torturați. EU voi pune guri de pământ (sau, locuri unde se prăbușește pământul; geologic, doline; în original, „sinkholes,” n.tr.) sub clinicile de avorturi. Faliile (în original, „[t]he fault lines,” n.tr.) sunt deja acolo. (Acest lucru, n.tr.) îi este invizibil ochiului, dar la timpul MEU (sau, la momentul MEU stabilit, n.tr.) va fi ca și cum o mână gigantă se întinde în sus de la pământ și cu adevărat, așa cum slujitoarea MEA a spus (posibil, Profetul Elisheva [Elisabeth], n.tr.), (acești oameni, n.tr.) voi fi trași/trase în jos în însele măruntaiele iadului și pământul îi/le va acoperi și toți cei (sau, oamenii, n.tr.) ticăloși vor fi în ele. Clădirile voastre care promovează stilul de viață rău (sau, malefic, n.tr.) pe care voi știți că EU îl detest (tradus literal, combinație de dezgust și ură; „abhor,” n.tr.). Vreți să știți ce (sau, care, n.tr.) este. Atunci citiți Scripturile MELE. EU voi face același lucru pentru (sau, posibil, în ceea ce vă privește pe, n.tr.) voi.

Faliile de cutremure sunt deja acolo, dar nu vă gândiți că atunci când asta i se întâmplă unei (sau, vreunei, n.tr.) regiuni că vreunul/vreuna dintre cei ticăloși/cele ticăloase vor scăpa(,) căci ei/ele se vor duce în jos, și EU, Marele (sau, Puternicul; în original, „the Great,” n.tr.) Dumnezeu „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.)(,) va fi CEL Care-i strivește (sau, zdrobește; posibil, până ajung, n.tr.) sub pământ. Dar cei drepți/cele drepte (cuvântul original, „righteous,” este derivat din cuvântul „righteousness,” folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” gen nespecificat în original, n.tr.) care stau (ferm; sau, iau poziție; sau, rezistă; în original, „stand forth;” același verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 46:4, tradus în Limba Română prin „stați pregătiți,” „Călăreţi, înhămaţi caii / şi încălecaţi bidivii! / Staţi pregătiţi / cu coifurile puse! / Lustruiţi-vă suliţele / şi îmbrăcaţi-vă armurile!” n.tr.) în Numele MEU, cei/cele cărora nu le e rușine de NumelE (ortografiat conform originalului; „NameS;” se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) lui (posibil și, de, n.tr.) YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și YAHUSHUA, cei/cele care cinstesc zilele MELE de Sabat și le păstrează Sfinte, cei/cele care știu că a MĂ iubi este (sau, înseamnă, n.tr.) a MI se supune, cei/cele care-MI iubesc Scripturile și ascund cuvântul în inima lor (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 119:11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Strâng (conform notelor ediției, sau, ascund, n.tr.) cuvintele (conform notelor ediției, sau, poruncile, sau, promisiunile, n.tr.) TALE în inima mea, / ca să nu păcătuiesc împotriva TA,” n.tr.). Aceștia/Acestea sunt cei/cele care și-au construit casele (sau, locuințele; sau, locurile care sunt acasă pentru ei/ele; în original, „homes,” n.tr.) pe piatra solidă (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 6:46-49; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De ce-MI ziceţi: «DOAMNE, DOAMNE!» şi nu faceţi ce spun EU? 47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la MINE, aude cuvintele MELE şi le împlineşte: 48 este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc şi i-a pus temelia pe stâncă. Când a venit şuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea şi n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine (conform notelor ediției, unele manuscrise conţin, „construită pe stâncă,” n.tr.). 49 Însă cel ce aude şi nu împlineşte, este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbuşit imediat şi distrugerea acelei case a fost groaznică,” n.tr.) și ei/ele nu se vor scufunda adânc în nisip. Căci EU scutur (sau, zgudui; acum, sau, continuu, n.tr.) această lume în furia MEA (sau, în accesul MEU de furie, n.tr.), și în zilele ce vin (acum; sau, sunt pe drum, n.tr.), voi veți vedea cutremure fără precedent ca în vreun timp (sau, moment, n.tr.) dinainte, căci ele se vor scutura (sau, zgudui, n.tr.) într-o magnitudine mai mare (sau, mai însemnată, n.tr.)(,) precum un părinte care și-a pierdut cumpătul și scutură (sau, zguduie, n.tr.) acel copil. Așa voi scutura (sau, zgudui, n.tr.) EU acest pământ și spune, „Trezește-te, trezește-te, trezește-te!”

Cât de mult (timp, n.tr.), cât de mult (timp, n.tr.), cât de mult (timp; posibil, chiar, n.tr.) trebuie voi să încercați (sau, posibil, să puneți la încercare, n.tr.) răbdarea Creatorului? Cât de mult (timp, n.tr.) trebuie voi să încercați răbdarea Răscumpărătorului (tradus literal; sau, Mântuitorului; în original, „the Redeemer;” termenul folosit de obicei pentru „Mântuitor” este „Savior,” n.tr.)? EU voi călca apăsat cu piciorul MEU pe pământ (sau, sol, n.tr.) și tot ceea ce poate fi scuturat (sau, zguduit, n.tr.) va fi scuturat (sau, zguduit, n.tr.); tot ceea ce poate fi dezrădăcinat va fi dezrădăcinat. EU vă voi zgudui politicienii și nu-MI pasă în ce țară sunteți, voi nu vă veți mai uita (sau, aștepta, n.tr.) de la (un, sau, vreun, n.tr.) guvern să vă furnizeze (cele necesare; posibil și, să aibă grijă de voi, n.tr.). Copiii MEI vor ști că există doar Unul (Singur, n.tr.) Care furnizeză (cele necesare; posibil, Proniator; în original, „Provider,” n.tr.). Este Același Care a turnat apă dintr-o piatră (posibilă referire la Psalmul 114:7-8; limbaj similar; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cutremură-te, pământule, înaintea Stăpânului, / înaintea DUMNEZEULUI lui Iacov, / 8 CEL Care transformă stânca în iaz / şi cremenea – în izvoare de apă!” n.tr.), Care a pus mană pe pământ (posibilă referire la substanța cu care Dumnezeu i-a hrănit pe Israeliți în deșert, descrisă în Exodul 16:13-15, „Seara au venit nişte prepeliţe care au acoperit tabăra; dimineaţa, în jurul taberei, se afla un strat de rouă. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, pe suprafaţa pustiei au rămas nişte boabe mici, ca boabele de gheaţă pe pământ. 15 Când le-au văzut, neştiind ce sunt, israeliţii şi-au zis unii altora: „Oare ce sunt acestea?” Moise le-a zis: „Este pâinea pe care DOMNUL v-a dat-o s-o mâncaţi,” n.tr.). Este Același Care spune EU le voi furniza (cele necesare, n.tr.) tuturor nevoilor voastre conform bogățiilor MELE în Slavă [Filipeni 4:19 („DUMNEZEUL meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăţia LUI Slăvită, în YAHUSHUA HA MASHIACH;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; referință citată în original, n.tr.)]. Și EU n-am nicio lipsă în (posibil, ceea ce privește Slava; posibil și, de Slavă, n.tr.). În furia MEA EU am respirat (sau, suflat, n.tr.) asupra nu doar Statelor Unite ci (și, n.tr.) în diverse părți ale lumii respirația MEA fierbinte. Temperaturile s-au ridicat precum (posibil și, pe măsură ce, n.tr.) cumpătul MEU s-a ridicat. Secete au venit pe măsură ce (sau, atunci când; posibil și, deoarece, n.tr.) Apa MEA Vie a fost refuzată.

A ascultat cineva? S-a întrebat cineva de ce? EU stau (posibil, pe margine; sau, nefăcând nimic; în original, „stand by,” n.tr.) și EU urmăresc inumanitatea omului față de om. Să știți aceasta(,) Copiii MEI; voi nu veți trece prin Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și „Necazul lui Iacov,” n.tr.), cei/cele care se pot încrede în MINE. Dar asta nu înseamnă că nu veți gusta tribulația omului (sau, ființei umane, n.tr.), inumanitatea omului față de om. Omul care este înfometat după putere și lacom și rău (sau, malefic, n.tr.) până în miezul lui/ei (posibil, până în măduva oaselor, sau, complet, n.tr.), care vrea să șteargă dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) de pe fața pământului, care vrea să șteargă Numele Fiului MEU YAHUSHUA de pe fața pământului.

De la începutul timpului a fost (sau, este; continuu de atunci, n.tr.) un război și satana este cel (sau, entitatea, sau, persoana, n.tr.) care războiește împotriva a tot ceea ce este Sfânt. Timpul (sau, Vremea; posibil și, Momentul, n.tr.) lui vine (sau, este pe drum, n.tr.). Dar până în acel moment (sau, acea vreme, n.tr.), toată carnea (posibil, toată dimensiunea carnală a creației; sau, toate corpurile, n.tr.) va fi încercată (sau, vor fi încercate, n.tr.). Voi deja ați fost testați/testate (sau, încercați/încercate, n.tr.). Câți/Câte dintre voi au fost într-un furnal (sau, cuptor, n.tr.) înflăcărat în multe diverse moduri și înaintea (sau, în fața, n.tr.) norului de martori (expresia originală, „cloud of witnesses,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 12:1; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, întrucât suntem înconjuraţi de un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica şi păcatul care ne prinde atât de strâns şi să alergăm cu perseverenţă în cursa care ne stă înainte. 2 Să ne fixăm atenţia asupra lui YAHUSHUA, CEL Care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa, CEL Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la dreapta tronului lui DUMNEZEU! 3 Gândiţi-vă cu atenţie la CEL CE a îndurat o astfel de împotrivire faţă de EL ÎNSUŞI din partea păcătoşilor, ca să nu vă lăsaţi descurajaţi şi să nu renunţaţi;” citat extins pentru context, n.tr.) voi tot v-ați păstrat dragostea și credința (sau, încrederea în Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „[your] faith,” n.tr.). Pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) cei răi/cele rele (sau, cei malefici/cele malefice; gen nespecificat în original, n.tr.) cresc (devenind, n.tr.) mai răi/rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) și femeile se împerechează și se reproduc (în original, „breed,” n.tr.) cu demonii și cei lipsiți/cele lipsite de suflet (gen nespecificat în original; „the soulless ones,” n.tr.) survin (sau, se materializează; sau, vin în ființă, n.tr.) plini/pline de rău (sau, malefic, n.tr.). Voi nici nu puteți măcar începe să înțelegeți, căci ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) nu vor avea deloc conștiințe, niciun concept a ceea ce este drept (sau, corect, n.tr.) sau greșit, nicio dragoste pentru vreun lucru sau vreo persoană. Voi numiți acesta/aceasta o clonă, dar el/ea nu este o clonă, căci o clonă ar trebui să fie un duplicat al MEU și voi nu puteți duplica, căci voi nu sunteți un Creator. satana (literă mică conform originalului, n.tr.) este cel care este imitatorul prin aceste clone.

Voi credeți când mâncați cărnuri clonate, (că, n.tr.) vă hrăniți (în profunzime; sau, nutriți; în acel moment, n.tr.) corpul, dar cum poate fi asta când nu era nicio viață în carnea aia? Voi mâncați damnare față de propriile voastre corpuri. EU am profețit prin această roabă că apa urma să fie raționată cu ani în urmă și acum voi vedeți acest lucru înfăptuindu-se în locuri în care (apa, n.tr.) n-a mai fost raționată înainte. Temperaturi cresc (foarte repede; posibil și, exponențial; acum, sau, continuu, n.tr.) în țări în care (n-au, n.tr.) mai crescut (posibil, atât de repede, n.tr.) niciodată înainte. Pământul se zdruncină (acum, sau, continuu, n.tr.) în locuri în care el nu s-a mai zdruncinat niciodată înainte.

EU SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și o formă a Numelui lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I’M” („I AM”), „EU SUNT;” de asemenea, emfază; EU cu adevărat SUNT, n.tr.) Furios (sau, Supărat; literă mare conform originalului, n.tr.), dar nu pe cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care-MI pot auzi vocea. EU SUNT (dublu-sens; Numele lui DUMNEZEU; notă anterioară; cu adevărat, n.tr.) Furios (sau, Supărat, n.tr.) pe cei/cele care refuză să audă. Căci iadul n-a fost creat pentru un om (sau, o ființă umană, n.tr.). Nici măcar Lacul de Foc n-a fost creat pentru un om (sau, o ființă umană, n.tr.). EU am trimis un răscumpărător (sau, Mântuitor, n.tr.), propriul MEU Fiu, pentru a vă ține afară din aceste locuri. EU L-am dat pe Fiul MEU, căci EU vă iubesc atât de mult. EU am răscumpărat ceea ce primul Adam făcuse și totuși câți/câte dintre voi sunteți destinați/destinate iadului (sau, intenționat vă îndârjiți să ajungeți în iad; dublu-sens în original, n.tr.)! Câtor de mulți/multe dintre voi vă este frică să-i mărturisiți (din punct de vedere spiritual; credința voastră în DUMNEZEU; sau, posibil, faptul că DUMNEZEU există cu adevărat, și că vi S-a arătat sau făcut cunoscut fără îndoială în diverse moduri în viața voastră; faptul că sunteți siguri/sigure de și aveți dovezi spirituale despre existența LUI; în original, „witness,” n.tr.) familiei voastre? Câți/Câte dintre voi trăiți (sau, locuiți, n.tr.) în case înjugate inegal cu un soț/o soție (gen nespecificat în original, n.tr.) care urăște însuși Numele MEU (sau, ÎMI urăște chiar și Numele, n.tr.)? Cu un soț/o soție care urăște tot ceea ce este Sfânt? Și totuși ei/ele spun, „Eu fac asta (acum, sau, continuu, n.tr.) pentru Numele lui YAHUVEH și YAHUSHUA.”

Voi nu MĂ cinstiți (pe MINE, n.tr.). De fapt voi MĂ necinstiți. Deoarece pe Iacov EU l-am iubit și pe Esau EU l-am urât (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Maleahi 1:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi totuşi pe Iacov l-am iubit, 3 dar pe Esau l-am urât! I-am prefăcut munţii într-o pustietate, iar moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie;” posibilă referire, n.tr.). Oooo, cum vreau EU să strig asta, n-ar trebui să-i urăsc (sau, să nu-i urăsc, n.tr.) EU pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care urăsc și disprețuiesc tot ceea ce este sfânt? N-ar trebui să-i urăsc (sau, să nu-i urăsc, n.tr.) EU pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care O blasfemiază pe A MEA RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH,” „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.)? Ce tovărășie are YAHUSHUA cu mincinoși/mincinoase, cu Beelzebubi (număr plural conform originalului; din Limba Greacă, „Beel'zebul;” numele dat satanei; nume găsit doar în Noul Testament (Matei 10:25, 12:24, 12:27; Marcu 3:22); probabil același nume ca „Baalzebub,” zeul Ekron-ului, al cărui nume înseamnă „domnul muștelor,” sau, „domnul gunoiului (animal),” n.tr.)? Ce tovărășie poate avea lumina (sau, tradus literal, iluminarea; spirituală; în original, „lightness,” n.tr.) cu întunericul (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Corintieni 6:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric?” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), totuși voi insistați să rămâneți (acum, sau, continuu, n.tr.) în aceste căsnicii care nu sunt (deloc, n.tr.) o căsnicie în ochii MEI. (Acestea sunt, n.tr.) o robie pe care EU o disprețuiesc, căci EU niciodată nu i-am unit împreună (pe acești parteneri, n.tr.) și totuși voi credeți că MI-ați făcut MIE o favoare și tot ceea ce ați făcut a fost să-MI mâhniți sufletul. Pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) copiii sunt crescuți în case păgâne, și EU v-am spus (că, n.tr.) o casă împărțită nu poate rezista (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 12:25; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar YAHUSHUA le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis, „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei înseşi este ruinată şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui,”” n.tr.) și soțul/soția (nespecificat în original, n.tr.) strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către MINE, „Izbăvește-mă!” O, dacă (acești oameni, n.tr.) doar ar fi ascultat tot acest timp (sau, de la început; posibil, de la începutul relației, n.tr.). Dacă ei/ele doar ar fi realizat (sau, și-ar fi dat seama, n.tr.) că EU am despărțit acum mult timp.

Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) acum Copiii MEI, pregătiți-vă. EU vă reamintesc, voi sunteți responsabili/responsabile pentru fratele vostru (expresie; tradus literal, sunteți păstrătorul/păstrătoarea fratelui vostru, sau, cel/cea care are grijă de fratele vostru; aceeași expresie apare în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 4:9, replica lui Cain după ce-l ucide pe Abel; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cain i-a zis fratelui său, Abel, „Haidem să ieşim la câmp!” Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât. 9 Atunci DOMNUL l-a întrebat pe Cain, „Unde este fratele tău, Abel?” „Nu ştiu,” a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10 DOMNUL i-a zis, „Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către MINE! 11 Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12 Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta (conform notelor ediției, termen literar; sau, puterea lui; sau: el nu va mai rodi, n.tr.); pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor;”” citat extins pentru context, n.tr.). Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi cărora v-a păsat când l-ați văzut/ați văzut-o pe fratele vostru sau sora voastră funcționând în lipsă (sau, ducând lipsă de cele necesare în viață, n.tr.), doar țineți minte că EU am luat note (sau, notițe; sau, am notat, n.tr.) și cineva va fi ridicat/ridicată când voi sunteți în (sau, duceți, n.tr.) lipsă. Pentru cei/cele dintre voi care v-ați închis ochii și urechile strigătului (puternic; posibil și, cu lacrimi; al, n.tr.) unui frate sau unei surori (posibil, în credința Creștină, n.tr.), doar țineți minte asta, însele strigătele (puternice; posibil și, cu lacrimi; ale, n.tr.) voastre, într-o zi(,) și rugăciunile EU le voi disprețui. Voi ați fost testați/testate (sau, încercați/încercate, n.tr.), și EU îi/le știu (sau, cunosc, n.tr.) pe cei/cele care au trecut trestul. Ooooo, dar cum MĂ mâhnesc EU pentru cei/cele dintre voi care pretind că-MI aparțin MIE când EU v-am testat dragostea și compasiunea. Și EU am folosit această parohie iar și iar precum și pe altele pentru a face astfel și totuși voi ați fost găsiți/găsite deficienți/deficiente (sau, sub-standard, sau, ducând lipsă de o calitate (sau, posibil, trăsătură de caracter) care este cerută sau necesară; în original, „wanting,” n.tr.), lacomi/lacome și egoiști/egoiste, doar păsându-vă (sau, posibil, îngrijindu-vă, n.tr.) de propriile voastre nevoi. Și acum veți afla ce se întâmplă când vă rugați și Raiul nu vă va asculta (sau, va refuza, sau, va alege să nu, vă asculte, n.tr.) când implorați (sau, cereți stăruitor; în original, „plead,” n.tr.).

Pregătiți-vă Copiii MEI(,) dar nu vă fie frică. Înclinați-vă urechile (tradus literal; expresia originală, „incline your ears [to ME],” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 22:17 și Isaia 55:3; posibilă referire la aceste versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „[a-ți] apleca urechea” – „Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor; / pune la inimă cunoştinţa mea, / 18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta / şi când îţi sunt toate pregătite pe buze,” și, „Luaţi aminte şi veniţi la MINE! / Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! / Voi încheia cu voi un legământ veşnic / şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite,” n.tr.)(,) Copiii MEI la fiecare cuvânt pe care EU îl spun. Discerneți spiritele (sau, duhurile, n.tr.) care vorbesc (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), căci mulți falși profeți s-au ridicat și vă asigură de (posibil și, cu, n.tr.) false cuvinte de prosperitate care va veni la o națiune, o țară(,) sau un stat (sau, țară, sau, posibil, Stat American, n.tr.) care disprețuiește și (posibil, a; incomplet în original, n.tr.) aruncat afară, de la școli la guvern, la legi, tot ceea ce EU am proclamat ca (sau, drept, n.tr.) Sfânt. Voi veți vedea această națiune, această țară, orașele, statele, provinciile (posibil, Canadiene; notă anterioară, n.tr.), indiferent de unde ele sunt pe fața acestei lumi, venind sub judecata MEA, și venind sub decretele MELE. Răzbunarea este a MEA, EU voi răsplăti (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Deuteronomului 32:35; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti! / Vine vremea când le vor aluneca picioarele, / întrucât zilele distrugerii sunt aproape / şi destinul lor se va grăbi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Bebelușii (sau, Copilașii; în original, „Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele (gen nespecificat în original; „Chosen Ones,” n.tr.) și Selecții (posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea unei anumite sarcini; gen nespecificat în original; „Elect,” n.tr.) MEI/MELE, duceți-vă și ascundeți-vă în casele voastre. Duceți-vă și zăvorâți-vă ușile. Căci timpul (sau, momentul; posibil și, vremea, n.tr.) vine Copiii MEI când voi va trebui să vă ascundeți pentru puțin timp. Voi deja v-ați uns casele (cu ulei Sfințit, n.tr.). Luați poziție (sau, rezistați, n.tr.) și credeți (în Dumnezeu, n.tr.) (în baza, n.tr.) Psalmului 91 (citat după Sfânta Profeție; referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) că sunteți adăpostiți/adăpostite sub aripile MELE, atunci (sau, pe, n.tr.) când cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) continuă inumanitatea față de om (sau, ființele umane, n.tr.), atunci când (sau, pe când; posibil și, deoarece, n.tr.) (acești oameni, n.tr.) continuă să ratifice legile care vor face greu ca Copiii MEI să reziste (sau, să rămână în picioare; sens multiplu, n.tr.). Ascundeți-vă Copiii MEI, sub adăpostul aripilor MELE. Rugăciunile voastre(,) Copiii MEI, (sunt cele, n.tr.) pe care urechea MEA le va auzi. Mâna MEA(,) Copiii MEI(,) (este cea care; posibil și, este ceea ce, n.tr.) va șterge (complet, n.tr.) fiecare lacrimă a voastră. Dar pentru puțin timp Copiii MEI, doar încă puțin (posibil, mai trebuie să vă ascundeți, n.tr.).

EU le știu (sau, cunosc, n.tr.) numele fiecăruia/fiecăreia care plâng și se tânguie pe când ei/ele [strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.)], „Vino, YAHUSHUA, vino!” Dar n-o faceți din frică(,) Copiii MEI. Făceți-o din dragoste, căci EU încă separ (sau, despart; acum, sau, continuu, n.tr.) și EU încă divid (sau, împart; acum, sau, continuu, n.tr.) oile de capre în toată lumea. Și caprele se vor duce la foc veșnic și pe oile MELE EU voi continua să le păstoresc. Da(,) Copiii MEI, țineți-vă strâns de tivul veșmântului lui YAHUSHUA (expresie întâlnită des în Sfintele Profeții; este și titlul Sfintei Profeții 7, n.tr.) și nu dați drumul pe când stați (în picioare; posibil și, sunteți (prezenți/prezente), n.tr.) în furnalele (sau, cuptoarele, n.tr.) înflăcărate. Țineți minte (posibil și, Amintiți-vă, n.tr.), EU sunt cu voi întotdeauna(,) chiar până la capetele pământului (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 28:20; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi iată că EU sunt cu voi (conform notelor ediției, referire la Matei 1:23, „„Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus DOMNUL prin Profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un FIU şi ÎI vor pune numele Emanuel (conform notelor ediției, citat din Isaia 7:14, n.tr.),” nume care, tradus, înseamnă „DUMNEZEU este cu noi,”” n.tr.) în toate zilele, până la sfârşitul veacului!”” n.tr.). Țineți minte (posibil și, Amintiți-vă, n.tr.), Copiii MEI, chiar (și, n.tr.) cei/cele dintre voi care vor muri de dragul Numelui Fiului MEU, ei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pot ucide doar corpul, ei (sau, oamenii, n.tr.) nu pot ucide sufletul. Și voi veți fi cu MINE în Rai în casa voastră eternă. Și când auziți cuvintele, „Al Treilea Război Mondial” (în original, „World War III,” n.tr.), voi veți vedea cel mai mare nivel de nedreptate (în original, comportament imoral sau foarte nedrept și arbitrar; „iniquity;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Luca 13:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Plecaţi de la MINE, voi, toţi lucrătorii nedreptăţii!” posibilă referire, n.tr.).

Rugați-vă pentru Israel, nu părăsiți (în special, la nevoie; termenul original, „forsake,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!”) n.tr.) Israelul. Căci EU iubesc Israelul atât de mult. EU L-am trimis pe Fiul MEU YAHUSHUA acolo. Sângele LUI a fost turnat în pământ (sau, sol, n.tr.). Nu renunțați la Israel (tradus literal; sau, nu renunțați să încercați să ajutați Israelul să-și îmbunătățească situația; posibil și, nu vă pierdeți credința în Israel, n.tr.), căci EU chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) am o rămășiță acolo (cuvântul original, „remnant,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Sfintelor Scripturi pentru a descrie oamenii care au rămas fideli sau loiali față de adevărul învățăturilor lui DUMNEZEU în ciuda apostaziei și opoziției la ele; cuvântul apare în Apocalipsa 12:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci balaurul s-a mâniat pe femeie şi s-a dus să poarte război cu rămăşiţa seminţei (conform notelor ediției, sau, urmașilor, n.tr.) ei, cei care păzesc poruncile lui DUMNEZEU şi ţin mărturia lui YAHUSHUA,” n.tr.).

Ascundeți-vă Copiii MEI. Da, chiar ascundeți-vă de mânia Marelui (sau, Puternicului, n.tr.) Dumnezeu „EU SUNT.” Căci deși EU nu sunt furios (sau, supărat, n.tr.) pe voi, voi MĂ veți auzi strigând, voi MĂ veți auzi călcând apăsat, voi MĂ veți vedea zguduind (sau, scuturând; posibil și, zguduindu-MĂ, n.tr.), unde chiar și însuși (emfază conform originalului, n.tr.) pământului îi va fi frică (sau, tradus literal, va fi într-o stare de frică, n.tr.) și se va cutremura. Voi veți vedea potopul lacrimilor MELE și voi deja ați început căci atunci când inundațiile au venit (posibil joc de cuvinte în Limba Engleză; „flood” înseamnă potop, și pluralul acestui cuvânt, „floods,” înseamnă și inundații, n.tr.), (acel lucru; singular conform originalului, n.tr.) a fost lacrimile MELE (neconcordanță de număr conform originalului, n.tr.).

Ooooo, de câte ori M-am căit că am făcut bărbatul și(,) da, femeia. Dar voi uitați că EU cunosc (sau, discern, n.tr.) începutul de sfârșit, și (posibil, că, n.tr.) totul va fi răscumpărat. Totul va fi restaurat (sau, posibil, restabilit, n.tr.). (posibil, Totul, n.tr.) se va întoarce din nou la timpul (posibil și, vremea, n.tr.) lui Adam și tot ceea ce a fost pierdut, EU voi răscumpăra. A fost (posibil și, S-a, n.tr.) terminat (sau, sfârșit, n.tr.) la Cruce (limbajul original, „It is finished,” este același cu cel din versiunea standard în Limba Engleză, King James, a ultimelor cuvinte ale DOMNULUI, Ioan 19:30; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când a primit vinul, YAHUSHUA a zis: „S-a terminat!” Apoi ŞI-a plecat capul şi ŞI-a dat Duhul,” n.tr.). Dar să nu gândiți (sau, să nu credeți, n.tr.) că o bătălie nu trebuie să fie purtată. Dar n-o faceți în numele vostru, făceți-o în Numele lui YAHUSHUA, căci bătălia este a Domnului (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Samuel 17:47, cuvintele pe care David i le-a spus lui Goliat înainte de a-l ucide; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „David i-a răspuns, „Tu vii la mine cu sabie, suliţă şi lance dar eu vin la tine în Numele DOMNULUI Oştirilor, DUMNEZEUL oştirilor lui Israel, pe Care tu L-ai batjocorit. 46 În ziua aceasta DOMNUL te va da în mâna mea, te voi lovi şi-ţi voi tăia capul. Astăzi voi da păsărilor văzduhului şi fiarelor pământului hoiturile oştirii filistenilor şi întreg pământul va şti că Israel are un DUMNEZEU. 47 Şi toţi cei care sunt adunaţi aici vor şti că nu prin sabie şi prin suliţă dă DOMNUL izbăvire. Căci lupta este a DOMNULUI, iar EL vă va da în mâinile noastre;”” citat extins pentru context, n.tr.). Și(,) Copiii MEI(,) țineți minte asta, voi poate veți pierde unele bătălii, voi în mod cert aveți rănile, dar în Numele MEU și în Numele Fiului MEU YAHUSHUA al vostru MESIA, voi veți câștiga acest război de timp de sfârșit.

Astfel este vorbit, astfel este scris sub ungerea (CELEI Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH pentru Lauda, Cinstea(,) și Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Eu transcriu cuvintele așa cum le-am auzit (fiind, n.tr.) traduse (oral, n.tr.) în timp ce (posibil, vorbeam, n.tr.) în acea limbă Cerească (sau, din Rai; Sfintele Profeții citează des 1 Corintieni 14:6 în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” n.tr.).

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 31/08/02, 8:00 p.m. (seara, n.tr.)

Citiți despre clonare aici (link în Limba Engleză, n.tr.)

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Cel ce locuieşte la adăpostul CELUI Preaînalt

se odihneşte la umbra CELUI Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!”

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din CEL Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.””


* * * * * * *