Profeția 59

EU NU VIN DUPĂ O MIREASĂ NESUPUSĂ!

18 August 2002 la 2:37 a.m. (dimineața, n.tr.)

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

în timpul rugăciunii private.

Ascultați acest mesaj în Real Audio

Așa Cum Este Vorbit Prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Explicație:

Noi ascultasem înainte o înregistrare audio a unui alt profet la The Prophecy Club (emisiune la radio și televizor Creștină din Statele Unite dedicată profețiilor și avertismentelor profetice; notă de traducere, n.tr.) care spunea că America urma să aibă (sau, va, sau, ar, avea, n.tr.) un gard (termenul original înseamnă și gard viu, cum este cel din plante; „hedge,” n.tr.) de protecție în jurul ei. Când l-am auzit spunând asta, eu am văzut o viziune stranie, nu o dată ci de două ori și le-am spus altora ce-am văzut. Eu știu (că, n.tr.) doar prin mijliocire, post (sau, postit, n.tr.) și căință, în Numele lui YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI, n.tr.)(,) putem noi amâna asta din a se întâmpla sau (o putem, n.tr.) opri.

Mi-ar plăcea să cred că YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) va avea milă, căci și noi de asemenea trăim (sau, locuim, n.tr.) în America. Uitați viziunea, rugați-vă să nu se întâmple. Eu am văzut drapelul American și el ardea din colțul din dreapta jos până la colțul din stânga sus. Ceea ce acest lucru simbolizează(,) eu nu știu. Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) acest mesager, eu știu că The Prophecy Club a avertizat și el de mânia ce va veni... și (posibil, că, n.tr.) alții (sau, alți oameni, n.tr.) vor să spună doar ceea ce-i face pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) să se simtă bine. Eu sunt trasă la răspundere pentru ceea ce eu spun și (pentru ceea ce, n.tr.) nu spun în Numele lui YAHUSHUA.

(La, n.tr.) începutul casetei (sau, posibil, a înregistrării audio a Sfintei Profeții; aceste Cuvinte sunt înregistrate întâi audio, după care transcrise și traduse, n.tr.) suntem eu și managerul site-ului (website-ului Amightywind, n.tr.) încercând să facem să fie mai organizate paginile Site-ului. Noi realizăm că a (tot, n.tr.) fost (sau, că de mult timp este, n.tr.) greu de navigat. Noi recent am pus (sau, publicat pe site, n.tr.) o petiție „Salvați Jurământul de Credință” (în original, „Save The Pledge of Allegiance;” „Pledge of Allegiance” este jurământul de credință sau loialitate pe care cetățenii Americani îl recită pentru a-și exprima adeziunea față de țara lor; textul este, „I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all;” „Îi jur credință (sau, supunere, sau, loialitate, sau, vasalitate) drapelului Statelor Unite ale Americii, și republicii pe care el o reprezintă, o (singură) națiune (sau, o națiune unită) sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți (oamenii),” n.tr.) cerându-vă s-o semnați, dar am pus-o deasupra imaginii cu YAHUSHUA stând de pază pe cal pentru a proteja această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; aici referire la Parohia Amightywind sau Almightywind, condusă de Profeții Elisabeth [Elisheva] și Ezra, n.tr.). Acesta este lucrul la care SE referea YAHUVEH atunci când ascultați mesajul.

***

EU NU VIN DUPĂ O MIREASĂ NESUPUSĂ

(YAHUVEH ne dă direcționare pentru situl (sau, website-ul, n.tr.) sanctuar al parohiei (sau, activității de evanghelizare Amightywind sau Almightywind, n.tr.)) Iubiții MEI Copii, nu vă preocupați la acest moment că steagul este deasupra (sau, în poziția cea mai de sus a, n.tr.) paginii. Deoarece vedeți voi Copiii MEI, acest lucru (lucrează, sau, lucrând, se dovedește a fi, n.tr.) pentru Gloria (sau, Slava; în original, „Glory,” n.tr.) MEA așa cum EU i-am arătat lui Elisabeth [Elishevei]. Căci drept (sau, exact, n.tr.) acolo EU am spus, unde America a fost învățată să-și declare loialitatea (sau, să-i jure credință, n.tr.) unui drapel, pe acea aceeași (emfază conform originalului, n.tr.) pagină EU proclam puterea MEA, ungerea MEA, răspunsurile MELE. EU folosesc (acest lucru, n.tr.) ca pe o tactică (abilă, sau, deșteaptă; în original, „a ploy,” n.tr.) pentru a-i face pe alții să vină și să citească ceea ce este acolo. Nu vă mâhniți în acest moment, (drapelul, n.tr.) este deasupra unei imagini(,) căci EU nu sunt acea imagine, acea imagine este un simbol; cuvintele de deasupra sunt Cine sunt EU. EU sunt (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) Alfa și Omega. Ungerea MEA RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH,” „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.) (este, n.tr.) asupra acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare; notă anterioară; sau, posibil, Ungerea MEA RUACH ha KODESH este ceea ce este asupra acestei Parohii; vag în original, n.tr.). Aceasta este Parohia MEA, EU păzesc și EU protejez.

Voi trebuie să scoateți (sau, să faceți publice, n.tr.) aceste mesaje urgent. Nu fiți atât de preocupați/preocupate cu ordinea (posibil, lucrurilor de pe website, n.tr.) în acest moment. În loc de asta fiți preocupați/preocupate de stringență (sau, urgență, n.tr.). Căci într-adevăr EU i-am dat lui Elisabeth [Elishevei] acea viziune când (posibil, sau, în care, n.tr.) unul care vorbește pentru alții (sau, alți oameni, n.tr.) cu urechi care-i/le mănâncă (sau, gâdilă; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 4:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile;” Sfintele Profeții fac referire des la acest verset, n.tr.) și face promisiuni pe care EU nu le-am spus. EU i-am arătat ei acea viziune a drapelului American, și pe măsură ce (sau, atunci când; posibil și, deoarece, n.tr.) Numele MEU este radiat (sau, tăiat complet; posibil, din jurământul de credință al Statelor Unite, „Pledge of Allegiance;” notă anterioară, n.tr.) și pe măsură ce (sau, atunci când; posibil și, deoarece, n.tr.) Numele MEU este scos de pe valută, deși este doar generic(,) deoarece deși EU sunt Dumnezeu, voi ÎMI cunoașteți Numele (posibilă referire la faptul că, atunci când această Profeție a fost vorbită, se dorea ștergerea Numelui de Dumnezeu, „God,” din jurământul de credință și de pe valuta Statelor Unite ale Americii; Numele de pe acestea n-a fost niciodată cel Sacru Ebraic al Dumnezeului Tată, ABBA YAHUVEH, ci genericul „God,” care înseamnă „Dumnezeu” sau „Zeu,” n.tr.)(,) și pe măsură ce (Numele, n.tr.) este radiat (sau, tăiat complet, n.tr.) de pe valută, la fel va fi de asemenea și protecția Americii. Și(,) așa cum EU i-am arătat ei drapelul, (America, n.tr.) va arde de la colțul din dreapta jos (posibilă referire la Statul Florida, cel mai sud-estic, n.tr.), până la colțul din stânga sus (posibilă referire la Statul Washington, cel mai nord-vestic dintre Statele contigue (sau, alăturate geografic) ale Statelor Unite; posibilă referire și la Statul Alaska, care se află la Nord-Vest de Canada, n.tr.). Până ce acest drapel este consumat (sau, ars complet, n.tr.) cu (sau, de, n.tr.) supărarea (puternică; sau, furia, n.tr.) MEA și furia MEA (sau, mai exact, atacul MEU de furie; în original, „MY anger and MY rage,” n.tr.).

Cum îndrăznește New York-ul, după ce EU am turnat (sau, izvorând-o, am manifestat, n.tr.) mila MEA și dragostea MEA. EU am cruțat nespuse nenumărate suflete de (posibil și, de la, n.tr.) 11 Septembrie 2001 de multe zile de atunci (posibilă referire la atentatul terorist de pe 11 Septembrie 2001, când două avioane au dărâmat Turnurile Gemene, World Trade Center, din New York, Statele Unite; subiect discutat și în Sfânta Profeție 61, n.tr.). Deoarece ei (sau, acești oameni, n.tr.) i-au dezgropat pe cei/cele care au crezut că erau morți/moarte. Deoarece EU i-am pus pe îngerii MEI să-i gonească afară (pe acei oameni, n.tr.) înainte ca clădirile să se prăbușească și acum (acești oameni, n.tr.) îndrăznesc să sfideze ceea ce este sfânt, ei/ele îndrăznesc să profaneze numele (de, n.tr.) „căsătorie,” ceea ce EU am dat ca un simbol pentru Mireasă și Mire (posibilă referire la faptul că în New York se ține anual una dintre cele mai faimoase parade publice de homosexuali și lesbiene,LGBT Pride” sau „Pride Parade,” care se traduce literal ca, „Parada Mândriei LGBT (sau, posibil, Mândriei de a fi Homosexual/Lesbiană);” primul Stat care a legalizat căsătoriile de același sex a fost Massachusetts, în 2003, pe motiv că a refuza căsătoriile de același sex încalcă drepturile garantate acestor oameni prin Constituția Statelor Unite, n.tr.). Nu este bărbat-bărbat. Nu este Adam și Steve, este Adam și Eva (joc de cuvinte; „Adam and Eve” rimează cu „Adam and Steve” în Limba Engleză; Steve este o variantă a numelui Stephen, Ștefan; expresia se referă la faptul că doar o femeie și un bărbat se pot căsători, nu doi bărbați, pentru că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva și nu pe Adam și Steve; expresia este și un slogan al campaniilor de informare Creștine din Statele Unite împotriva homosexualității, n.tr.). Supărarea (puternică; sau, furia, n.tr.) MEA și furia MEA (sau, accesul MEU de furie, n.tr.) vor arde New York-ul dacă (acești oameni, n.tr.) continuă în modul în care o fac (sau, așa, n.tr.). EU i-am avertizat (pe acești oameni, n.tr.) și EU i-am avertizat (pe acești oameni, n.tr.) că 11 Septembrie a fost doar o mostră. Cum îndrăznesc (acești oameni, n.tr.) și fiecare stat inclusiv Canada și provinciile (posibil, Canadiene; posibilă greșeală de transcriere în original; „providences;” posibil, „provinces,” n.tr.) care (o, sau, posibil, le; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) urmează care îndrăznesc să facă același lucru. EU vă reamintesc ce li s-a întâmplat Sodomei și Gomorei (aceste orașe au fost distruse cu foc și pucioasă (sau, sulf) conform Genezei 19:24-25, „Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Soarta lor va fi aceeași.

(Să, n.tr.) Nu îndrăzniți să spuneți că gardul (posibil, gardul viu; notă anterioară, n.tr.) de protecție este în jurul Americii(,) căci asta este o minciună drept din gurile profeților satanei. Gard (viu, n.tr.) de protecție este în jurul Oamenilor MEI (sau, posibil, Poporului MEU; același termen are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.), cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care strigă (sau, apelează la Dumnezeu, n.tr.) în Numele MEU. Cei/Cele care-L venerează pe YAHUSHUA și cei/cele care cinstesc adevăratele MELE Sabaturi, cei/cele care se căiesc și se smeresc, cei/cele care se uită în sus și știu că răscumpărarea se apropie (limbaj parțial arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Luca 21:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Bebelușii (sau, Copilașii; în original, „Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat, n.tr.) și Selecții/Selectele MEI/MELE (posibil, oameni aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; „Elect;” gen nespecificat în original, n.tr.), aceștia/acestea sunt cei/cele în jurul cărora sunt gardul (viu, n.tr.) (de protecție; neconcordanță de număr conform originalului; posibil, deși există multe garduri de protecție, în esența lor sunt un singur, sau, același, lucru, n.tr.). EU am sfâșiat la pământ (sau, am dărâmat, sfâșiindu-l, n.tr.) gardul (viu, n.tr.) de protecție din jurul Americii și voi veți vedea acel drapel arzând. Nu fiți supărați/supărate (sau, furioși/furioase, n.tr.) pe Apostolii și Profeții MEI pe care EU îi trimit să avertizeze că distrugerea (completă; în special, ca rezultat al unei condamnări; în original, „doom;” posibil, osândirea, n.tr.) va veni. În loc de asta mulțumiți-MI că-MI pasă atât (sau, posibil, suficient, n.tr.) de mult încât să avertizez.

EU am avertizat această roabă iar și iar, EU i-am dat un cuvânt, un cuvânt auzibil (sau, perceptibil în mod fizic, sau, sonor; în original, „audible,” n.tr.), EU i-am spus să le spună oamenilor,

EU voi face tot ceea ce promit să fac.”

Asta înseamnă nu doar mânia ce va veni(,) asta înseamnă (posibil, și, n.tr.) a vă proteja pe voi. EU am avertizat-o pe ea în 1999, oameni observați (sau, luați seamă de, n.tr.) data (calendaristică, n.tr.), dacă n-ar fi fost războinicii mijlocitori în rugăciune care s-au ridicat și au postit pe 11 Septembrie 1999. Ar fi fost aceeași soartă ca în 2001, (pe, n.tr.) 11 Septembrie. Pentru că EU ÎMI rețin mânia (din a se manifesta, n.tr.), datorită rugăciunilor drepților (sau, oamenilor drepți, n.tr.) care sunt foarte de folos (sau, prin faptul că sunt de folos, sunt de valoare; limbaj arhaic în original, „the prayers of the righteous [...] availeth much;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Apoi apostolii și profeții sunt numiți falși (sau, că au profețit sau avertizat neadevărat, n.tr.).

Ce-ați spune voi dacă EU n-aș mai reține-o (sau, nu MI-aș mai reține mânia din a se manifesta, n.tr.)? Atunci îi veți crede voi pe Apostolii și Profeții MEI? Este asta ceea ce vă doriți cu adevărat? EU am reținut-o de dragul celor care se cutremură (puternic, n.tr.) cu frică și lacrimi. Micuții MEI/Micuțele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.), Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.) MEI pe care EU îi leagăn în brațele MELE. EU o rețin (posibil și, am reținut-o; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.) până acum (sau, posibil, deocamdată, n.tr.), nu de dragul unei Americi glorificate (sau, slăvite, n.tr.) care s-au făcut (număr plural conform originalului, n.tr.) pe sine un dumnezeu (sau, zeu, n.tr.) în proprii lor ochi. Dar EU MI-am reținut mânia, pentru micuții MEI/micuțele MELE care, ca un copil mic, se uită în sus cu încredere și dragoste la Tatăl lor cu ochiii lor. Dar(,) America, tu vei arde. EU știu (că, n.tr.) acest profet care proclamă, vocea ei nu va vrea să fie auzită. (Vocea ei, n.tr.) le contravine (sau, li se opune, n.tr.) mesajelor (de la, n.tr.) The Prophecy Club, celor care vorbesc de (sau, despre, n.tr.) abundență și prosperitate, și celor care vorbesc de (sau, despre, n.tr.) protecție, deși (aceasta, n.tr.) este nemeritată.

Întotdeauna au fost (sau, existat, n.tr.) profeți care vor proclama (sau, de obicei aleg, sau, vor, să proclame, n.tr.) doar cuvinte pe care alții vor să le audă. Dar EU o folosesc pe această roabă Apostol pentru a proclama adevărul astfel încât oamenii să se căiască și să cadă cu fețele la pământ și să se smerească înaintea MEA. Să se întoarcă de la obiceiurile (sau, să le întoarcă spatele obiceiurilor, n.tr.) lor (sau, modurilor lor de a face lucrurile, sau, de a acționa, n.tr.) ticăloase și să nu fie luați/luate prin surprindere. Fiul MEU vine ca un hoț noaptea (sau, pe timpul nopții; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 16:15, „Iată, EU vin ca un hoţ. Ferice de (conform notelor ediției, sau, binecuvântat este, n.tr.) cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea” și 1 Tesaloniceni 5:2, „Cât despre vremuri şi date, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, 2 pentru că voi înşivă ştiţi bine că Ziua DOMNULUI va veni ca un hoţ noaptea;” posibilă referire la aceste versete; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.), dar Mireasa MEA deja știe să înceapă să se pregătească. Ce Mireasă nu se pregătește când Mirele vine s-o ducă de-a lungul acelui pasaj (până la altar, în fața căruia are loc slujba de căsătorie; în original, „aisle,” n.tr.)? Ea se asigură că rochia ei este fără pată sau șifon (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 5:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (YAHUSHUA, n.tr.) S-a dat pe SINE pentru ea (Biserica, n.tr.), 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, 27 pentru a ŞI-o înfăţişa în toată Slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără cusur;” referință întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.); ea se asigură că este parfumată cu ungerea MEA. Ea se asigură că lumina ei strălucește puternic în ochii ei astfel încât toți (posibil, oamenii; posibil și, oricine, sau, orice; în original, „all,” n.tr.) să-MI poată privi (în special, cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.) Gloria (sau, Slava, n.tr.).

Nu v-am spus EU(,) Copiii MEI(,) că voi nu vă puteți căi pentru America? În loc de asta nu v-am avertizat EU(,) Copiii MEI, din nou prin această roabă EU spun, „Căiți-vă pentru propriile voastre păcate.” Căiți-vă pentru propriile voastre case (sau, posibil, familii și/sau gospodării, n.tr.), ungeți-vă casele. Nu luați asta cu ușurință (sau, neserios, n.tr.). Chiar și acest om (sau, bărbat; posibil, cineva din grupul care se ruga alături de Elisabeth [Elisheva], n.tr.) trebuie să se căiască(,) deoarece el n-a făcut asta. Când EU spun(,) ungeți-vă casele, nu spuneți, „Dar, Doamne, TU mă vei proteja oricum.” Ungeți-vă casele, MIE nu-MI pasă dacă auziți acest mesaj noaptea (sau, pe timpul nopții, n.tr.), dacă voi vreți ca Îngerul Morții să treacă peste (voi; tradus literal; sau, să-și îndrepte atenția spre alți oameni, evitându-vă pe voi; în original, „to pass over;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 12:13; verbul „pass over,” tradus literal, „a trece peste” – de la care este derivat numele Paștelui Evreiesc în Limba Engleză, „Passover” – este tradus în Limba Română drept „trece pe lângă;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că în noaptea aceea, EU voi trece prin ţara Egiptului şi voi lua viaţa tuturor întâilor născuţi din ţara Egiptului, atât ai oamenilor, cât şi ai animalelor şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului. EU sunt DOMNUL. 13 Sângele de pe casele în care locuiţi va fi un semn pentru voi: când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi şi urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi ţara Egiptului. 14 Această zi va fi pentru voi o zi de aducere-aminte: să o comemoraţi ca pe o sărbătoare pentru DOMNUL; să o comemoraţi de-a lungul generaţiilor ca pe o sărbătoare dată printr-o poruncă veşnică;” citat extins pentru context, n.tr.), dacă vreți gardul (viu, n.tr.) de protecție în jurul caselor voastre, stabilimentelor (sau, posibil, instituțiilor, sau, companiilor, n.tr.) voastre, afacerilor voastre(,) atunci faceți ce spun EU. Căci YAHUSHUA nu vine după o Mireasă nesupusă.

Cei Sfinți/Cele Sfinte (gen nespecificat în original; „The Holy,” n.tr.) au crescut (devenind, n.tr.) mai Sfinți/Sfinte. Cei răi/Cele rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) au crescut (devenind, n.tr.) mai răi/rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 22:11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel Sfânt să se Sfinţească şi mai departe!” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Cei/Cele reci au crescut (devenind, n.tr.) mai reci. Și supărarea (sau, furia, n.tr.) MEA a crescut la un nivel atât de înalt că dacă n-ar fi Bebelușii (sau, Copilașii, n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele, și Selecții MEI/Selectele MELE, s-ar termina totul. De ce nu plâng (în special, ca rezultat al unei dureri profunde; cu multe lacrimi; acum, sau, continuu, n.tr.) și nu se mâhnesc (acum, sau, continuu, n.tr.) bisericile cu privire la lucrurile care se fac (acum, sau, continuu, n.tr.)? De ce nu protestează ele (posibil și, oamenii; acum, sau, continuu, n.tr.) (cu privire, sau, ca reacție, la, n.tr.) lucrurile care se fac (acum, sau, continuu, n.tr.)? De ce sunt tăcute (posibil, bisericile; posibil și, tăcuți (oamenii), n.tr.)? Vă voi spune (tradus literal; sau, Vă spun, n.tr.) EU de ce, deoarece ei/ele au luat (sau, posibil, acceptat, n.tr.) mita lui mamon (cuvântul original, „mammon,” „mamona,” este derivat din cuvântul „mammonas” în Limba Greacă; cuvinte similare există în Limbile Latină, Aramaică, Caldeeană, și Siriană; toate se traduc prin „bani, bogăție, și posesiuni materiale;” un idol al materialismului. Cuvântul apare în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 6:24; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui DUMNEZEU, şi lui Mamona (conform notelor ediției, „Mamona,” mammon, este un cuvânt aramaic tradus ca bogăţie, avere; personificare a zeului bogăţiei la sirieni (aramei)),” n.tr.) [banii (în original, „money;” cuvânt derivat din Limba Latină, „moneta,” „monetărie (sau, posibil, a bate bani),” „bani;” inițial, acest cuvânt era un titlu al zeiței Iunona (Juno), în al cărei templu se băteau (sau, creau) banii, n.tr.)] pentru a acoperi ochiii lor și gura lor și a-i lăsa pe oameni să gândească (sau, să creadă, n.tr.) că totul este bine. De ce nu se mâhnesc (bisericile, sau, oamenii; acum, sau, continuu, n.tr.)? De ce nu survin (sau, nu sunt emanate; acum, sau, continuu, n.tr.) rugăciuni în fiecare zi pentru avorturile și crimele, pentru legile care sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) ratificate care blasfemiază Numele MEU?

EU vă voi spune (tradus literal; sau, vă spun, n.tr.) asta acum, pentru fiecare predicator (traducere inexactă; cineva care servește drept preot sau pastor, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații; în original, „minister,” înrudit cu „Ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, definită anterior, n.tr.) care stă în spatele unui amvon (sau, pupitru de unde se predică; în original, „pulpit,” n.tr.), pentru fiecare lider spiritual care nu i-a învățat pe Oamenii MEI să cinstească Adevărata (literă mare conform originalului, n.tr.) zi de Sabat (conform Poruncii a Patra din Cele Zece Porunci, Sabatul (în Ebraică, Shabbatul) trebuie respectat de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă; Exodul 31:12-17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea,»” n.tr.) și s-o țină (sau, păstreze, n.tr.) sfântă, chiar dacă numele vostru este scris în Cartea Mielului A Vieții (în original, „[T]he Lamb’s Book of Life;” Carte menționată în Sfintele Scripturi, spre exemplu, Apocalipsa 13:8, „Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat (conform notelor ediției, sau, „ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii,” n.tr.);” carte menționată des în Sfintele Profeții, n.tr.), voi veți fi cea mai din (sau, de pe, n.tr.) urmă (persoană; gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei; sau, persoana cea mai puțin importantă; în original, „least,” n.tr.) din Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:19; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii (conform notelor ediției, „adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile,” n.tr.)! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă (conform notelor ediției, sau, „cea mai mică literă; iota este echivalentul Grecesc al lui yod, cea mai mică literă din alfabetul Ebraic,” n.tr.) sau o parte a vreunei litere (conform notelor ediției, este vorba despre prelungirile unor litere din alfabetul Ebraic, n.tr.) nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor;” citat extins pentru context, n.tr.). Pe răsplățile voastre voi nu le veți cunoaște. EU vă voi spune (sau, vă spun, n.tr.) aceasta, voi liderilor spirituali, căci voi nu v-ați condus oamenii să postească și să se roage (posibil, despre, n.tr.) legile nelegiuite (sau, lipsite de evlavie sau pietate; în original, „ungodly,” n.tr.) care au fost ratificate și celelalte care sunt pe drum. DACĂ (litere mari conform originalului, n.tr.) numele vostru este scris în Cartea Mielului A Vieții, voi veți fi cei/cele mai mici (sau, ultimii/ultimele ca importanță; notă anterioară, n.tr.) din Regatul Raiului. Lucrarea (sau, Munca, n.tr.) voastră va fi precum resturi (tradus literal, resturi de tulpini care rămân ieșite din pământ după ce a fost secerată recolta; în original, „stubble,” n.tr.) și fân (cuvântul original, „hay,” este derivat dintr-un verb vechi care înseamnă a tăia, în special cu putere, sau, a hăcui; posibil înseamnă că acest fân va fi mai mult ceva care pur și simplu a fost tăiat în acest mod decât adevăratul fân de calitate, n.tr.) dacă voi n-ați întins totul pe altarul de sacrificiu.

Voi vreți să-i cunoașteți pe (sau, posibil, vreți să știți cine sunt; posibil dublu-sens în original, n.tr.) cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi/le cinstesc cel mai mult, precum această roabă și casa (sau, gospodăria, n.tr.) ei. Ei (sau, Acești oameni, n.tr.) nu posedă nimic din bunuri (sau, din categoria bunurilor, n.tr.) lumești; ei/ele nu știu de unde vine următoarea masă (de mâncare; cum ar fi, prânzul sau cina, n.tr.). Ei/Ele au întins totul pe altarul de sacrificiu. Ei/Ele au părăsit (sau, posibil, lăsat în urmă, n.tr.) posesiunile lor lumești. Chiar (și, n.tr.) familia lor și prietenii lor cred că ei/ele sunt nebuni/nebune, bolnavi/bolnave mintal (sever; sau, demenți/demente; „insane,” n.tr.), căci ei/ele o iau după MINE (sau, MĂ urmează; expresia originală, „follow after ME,” apare des în versiunea standard în Limba Engleză a Sfintelor Scripturi, King James; posibilă formă arhaică; posibil și, o formă a verbului „a urma” care evidențiază lucrul care este urmat mai mult decât persoanele care-l urmează, n.tr.), ei/ele o iau după (sau, urmează, n.tr.) Cuvântul MEU, ei/ele o iau după (sau, urmează, n.tr.) pașii MEI (sau, tradus literal, urmele pașilor MEI, n.tr.). Ei/Ele nu-și construiesc (prin acumulare; în original, „build up,” n.tr.) comorile lor pământești în această lume. În loc de asta ei/ele își acumulează (sau, depozitează, n.tr.) comorile cerești (sau, din Rai, n.tr.) căci ei/ele nu sunt de-ai/de-ale acestei lumi, chiar dacă în acest moment ei/ele sunt în această lume (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 17:14 și 17:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU le-am dat Cuvântul TĂU şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici EU nu sunt din lume,” și, „Ei nu sunt din lume, aşa cum nici EU nu sunt din lume,” n.tr.). Aceștia/Acestea sunt cei/cele pe care EU îi/le cinstesc. Aceștia/Acestea sunt cei/cele care vor secera răsplățile lor. Aceștia/Acestea sunt cei mai bogați/cele mai bogate dintre cei mai bogați/cele mai bogate. Căci voi nu puteți vedea comorile lor cerești (sau, din Rai, n.tr.), voi nu puteți vedea răsplățile lor pentru că ele sunt în trezoreria MEA în (sau, din, n.tr.) Rai, unde ele sunt stocate (sau, depozitate, n.tr.). Voi nu puteți vedea vilele lor. Voi nu puteți vedea veșmintele lor frumoase. Deoarece voi vă uitați la ei/ele prin ochi ai (sau, de-ai, n.tr.) acestei lumi, dar EU MĂ uit la ei/ele prin ochii Regatului Raiului (sau, Împărăției Cerului; notă anterioară, n.tr.).

EU i-am făcut pe adevărații MEI Apostoli și Profeți să ducă (sau, tradus literal, să funcționeze în, n.tr.) lipsă (sau, să lucreze chiar dacă n-au ce le trebuie și fac eforturi să existe, n.tr.) pentru a testa (sau, încerca, n.tr.) oamenii. Căci nu spune Cuvântul MEU, „Când voi doar ce dați (măcar; sau, doar ce faceți gestul minimal de a da, n.tr.) un pahar cu apă, în Numele lui YAHUSHUA, așa MI-ați făcut voi acest lucru MIE (sau, l-ați făcut față de MINE, n.tr.)(limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 25:40 și 25:45; Noua Traducere în Limba Română 2006 a versetului 40 este, „Iar ÎMPĂRATUL le va răspunde, „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai MEI, MIE MI-aţi făcut!” posibilă referire, n.tr.). (punct conform originalului, n.tr.) Nu v-am poruncit EU să-i hrăniți și să-i îmbrăcați pe săraci? N-am spus EU, „Când voi faceți asta pentru Copiii MEI, în Numele MEU.” EU nu vă spun (acum, sau, continuu, n.tr.) să faceți asta pentru păgâni, EU vă spun (acum, sau, continuu, n.tr.) să faceți asta pentru Copiii MEI, surorile voastre și frații voștri. Cum puteți voi spune că MĂ iubiți și lăsa pe ei/ele să înfometeze (sau, să facă foamea, n.tr.)? Cum puteți voi spune că MĂ iubiți și lăsa pe ei/ele să înseteze (sau, să le fie sete, n.tr.)? Cum puteți voi spune că MĂ iubiți și lăsa pe ei/ele să poarte zdrențe? Cum puteți voi spune că MĂ iubiți și lăsa pe ei/ele să fie fără adăpost (sau, oameni ai străzii; în original, „homeless,” n.tr.)? Cum puteți voi spune că MĂ iubiți și lăsa pe ei/ele să aibă nevoi (sau, să continue să lucreze, având nevoi, n.tr.)? Voi veți răspunde la ziua Judecății.

Deoarece de fiecare dată EU pun (acest lucru, n.tr.) asupra inimii voastre pentru a fi un răspuns la rugăciune. Nu spune Cuvântul MEU, „Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care predică Evanghelia MEA, ar trebui să fie în stare să trăiască (sau, să poată trăi, n.tr.) de pe urma acelei Evanghelii” (posibilă referire la 1 Corintieni 9:14; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu ştiţi că cei care slujesc în Templu îşi primesc hrana de la Templu, iar cei care slujesc la altar îşi primesc partea din jertfe? 14 Astfel, şi DOMNUL a poruncit ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască de pe urma Evangheliei,” n.tr.). Dar cum puteți voi spune că MĂ iubiți când sunteți egoiști/egoiste și sunteți lacomi/lacome și tot ceea la ce vă gândiți sunt propriile voastre nevoi. Această roabă plătește un preț, toți Copiii MEI care sunt unși/unse, cu cât mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată, n.tr.) ungerea, cu atât mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată, n.tr.) suferința în această lume. Cu atât mai mari (sau, mai puternice, sau, mai însemnate, n.tr.) atacurile dușmanului și dacă voi nu sunteți acolo (tradus literal; sau, expresie, alături de ei/ele; posibil dublu-sens, n.tr.) să-i/să le protejați, să mijlociți și să postiți pentru ei/ele, EU voi vrea să știu de ce și EU vă întreb acum, „Cum puteți voi spune că MĂ iubiți?”

EU nu vin (sau, posibil, nu sunt pe drum, n.tr.) după o Mireasă nesupusă. Voi veți fi precum acelea cinci, fecioarele nesăbuite (sau, nebune, sau, aiurite, sau proaste; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „nesăbuite,” n.tr.) care aveau doar suficient ulei în lămpile lor pentru un timp scurt. Voi nu studiați (sau, nu învățați despre; posibil, Cuvântul DOMNULUI sau Sfintele Scripturi, n.tr.), voi nu mijlociți, voi nici măcar nu faceți tovărășie (posibil, cu MINE; tradus literal; sau, nici măcar nu aveți o relație de camaraderie, un fel de prietenie în special în cazul oamenilor pe care-i interesează și cărora le plac aceleași lucruri; verbul original, „fellowship,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 1:6 și 7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „avem părtăşie,” „Mesajul pe care l-am auzit de la EL şi pe care vi-l vestim este că DUMNEZEU e lumină şi în EL nu este întuneric deloc. 6 Dacă spunem că avem părtăşie cu EL, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. 7 Dacă însă umblăm în lumină, după cum EL este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele lui YAHUSHUA, Fiul SĂU, ne curăţeşte de orice păcat;” este posibil ca această noțiune a tovărășiei sau camaraderiei să fie exprimată și în Leviticul 26:12, „Voi umbla printre voi şi voi fi DUMNEZEUL vostru, iar voi veţi fi poporul MEU,” n.tr.), sau să faceți să aveți o relație cu MINE. Voi nu căutați (tradus literal, sau, nu aspirați să aveți și nu acționați în consecință pentru a obține, n.tr.) ungerile mai înalte (sau, de nivel superior; număr plural conform originalului, n.tr.), voi negați (sau, refuzați să recunoașteți drept adevărate sau existente; posibil și/chiar, vă lepădați de; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) darurile MELE și voi veți afla (sau, descoperi, n.tr.) într-o zi când EU spun, „Plecați de la (sau, de lângă, n.tr.) MINE, căci EU niciodată nu v-am cunoscut” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:23; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte. 21 Nu oricine-MI zice: «DOAMNE, DOAMNE!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia TATĂLUI MEU, Care este în ceruri. 22 Mulţi ÎMI vor zice în ziua aceea: «DOAMNE, DOAMNE, n-am profeţit noi în Numele TĂU? N-am scos noi demoni în Numele TĂU? N-am făcut noi multe minuni în Numele TĂU?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” citat extins pentru context; versete citate des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) acesta este mesajul MEU în această zi, pe când voi vedeți numele (posibil, de, n.tr.) „DUMNEZEU” (fiind, n.tr.) radiat (sau, tăiat complet, n.tr.) din Jurământul de Credință (al Statelor Unite ale Americii; „Pledge of Allegiance;” notă anterioară, n.tr.). Pe când vedeți cuvântul (posibil, de, n.tr.) „DUMNEZEU” radiat (sau, tăiat complet, n.tr.) de pe valuta voastră. Viziunea pe care EU i-am dat-o Fiicei MELE în această zi, voi veți vedea drapelul American arzând și comercianții vor striga (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) de departe (sau, din depărtare; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 18:15; posibilă referire; unii profeți contemporani cred că acest pasaj prevestește distrugerea orașului New York; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cei ce fac comerţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, plângând, jelindu-se 16 şi spunând, «Vai, vai, cetatea cea mare, / îmbrăcată în in fin, / în purpură şi în ţesătură stacojie, / împodobită cu aur, / pietre preţioase şi mărgăritare! / 17 O bogăţie atât de mare a fost distrusă într-un singur ceas!»” citat extins pentru context, n.tr.) și lumea va plânge și se va lamenta (sau, va boci, n.tr.)(,) dar vor învăța (acești oameni, n.tr.) o lecție de la ea (sau, posibil, de la națiunea Americii; Statele Unite ale Americii (S.U.A.) este de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.)? O(,) cât de puțini (oameni, n.tr.) ascultă. Urechile lor sunt pline cu ceară (posibilă referire la Matei 13:15; Noua Traducere în Limba Română este, „Căci inima celor din acest popor s-a împietrit. / Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, / ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, / să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la MINE şi să-i vindec (conform notelor ediției, posibilă referire la Isaia 6:9-10, „EL a zis, „Du-te la cei din poporul acesta şi spune-le: / „Să ascultaţi întruna, dar să nu înţelegeţi / şi să priviţi mereu, dar să nu pricepeţi!” / 10 Împietreşte inima celor din acest popor! / Fă ca urechile lor să audă greu şi închide-le ochii, / ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, / să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la MINE şi să fie vindecaţi!” posibil blestem emis anterior de DUMNEZEU asupra Poporului SĂU, n.tr.),” n.tr.). Ochii lor sunt orbi, ei/ele doar vor să vadă de la proprii lor ochi și ei/ele nu vor să vadă (sau, posibil, privească, n.tr.) prin ai MEI.

America, tu vei secera ceea ce tu (acum, sau, continuu, n.tr.) semeni. Din nou EU repet, gardul (viu, n.tr.) de protecție nu este în jurul Americii. Gardul (viu, n.tr.) de protecție este în jurul Iubiților MEI/Iubitelor MELE, Bebelușilor (sau, Copilașilor, n.tr.) MEI, Miresei, Aleșilor/Aleselor și Selecților/Selectelor (MEI/MELE, n.tr.). Uitați-vă în sus Copiii MEI, nu vă negați credința (sau, încrederea în Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faith,” n.tr.) (sau, posibil, nu vă lepădați de credința voastră, n.tr.), nu negați (sau, posibil, nu vă lepădați de; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „33 Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) Numele de (sau, lui, n.tr.) YAHUSHUA ha MASHIACH. Nu negați (sau, posibil, nu vă lepădați de, n.tr.) Numele de (sau, lui, n.tr.) YAHUVEH. Nu negați ungerea ALEI MELE RUACH ha KODESH. Nu negați (sau, posibil, nu le negați existența sau faptul că sunt adevărate; posibil și, nu vă lepădați de; notă anterioară, n.tr.) poruncile MELE și legile MELE și decretele MELE (cuvântul original, „[MY] statutes,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 119, spre exemplu versetul 12; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Binecuvântat să fii TU, DOAMNE! / Învaţă-mă orânduirile TALE!” posibilă referire, n.tr.), și Cuvântul Care a fost făcut trup (sau, Care a fost întrupat; YAHUSHUA; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.). Uitați-vă în sus Copiii MEI, deoarece cu adevărat răscumpărarea voastră se apropie (limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 21:28; citat anterior, n.tr.).

***

Astfel este vorbit, astfel este scris sub ungerea (CELEI Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH pentru Lauda, Cinstea(,) și Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Eu transcriu cuvintele așa cum le-am auzit fiind traduse în timp ce vorbeam (posibil, sau, erau vorbite; vag în original, n.tr.) în acea limbă Cerească (posibilă referire la faptul că Elisabeth [Elisheva] a transcris ea însăși Sfânta Profeție ascultând înregistrarea audio în care Profeția a fost proclamată prin dânsa, n.tr.).

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 18/08/02

www.amightywind.com
www.almightywind.com


* * * * * * *