Profeția 58

AMERICA, CĂIEȘTE-TE SAU PIERI!

ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU!

Dată Apostolului Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

12 Septembrie 2001

Ziua de după atacurile de la (sau, asupra, n.tr.) World Trade Center.

Vă rog înțelegeți că eu sunt Americancă și șed (sau, rezid; notă de traducere, n.tr.) în America, pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) eu vorbesc aceasta sub ungere cu mare (sau, însemnată, sau, puternică, n.tr.) frică din cauza a ceea ce va veni (sau, stă să vină, n.tr.) dacă noi nu ne căim înaintea Creatorului nostru YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului; înseamnă în Limba Ebraică „YAH mântuie,” n.tr.) al nostru Mesia. Mare (sau, însemnată, sau, puternică, n.tr.) frică(,) că eu am auzit și vorbit și scris ceea ce YAHUVEH vrea ca voi și cu mine să auzim. Eu m-am străduit să aud fiecare cuvânt clar și cer iertare dacă n-am făcut astfel în Numele lui YAHUSHUA.

Mie mi s-a spus să avertizez oamenii că ceva mare (din punct de vedere, n.tr.) spiritual urma să se întâmple și (că acest lucru, n.tr.) urma să se manifeste pe tărâmul fizic în jurul Sabatului de Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc sau Festivalul Trâmbițelor; în Ebraică, „Yom Teruah;” prima din Înaltele Zile Sfinte descrise în Leviticul 23:23-32; are loc la începutul toamnei; este aniversarea creației lui Adam și a Evei; data se calculează în fiecare an, n.tr.)(,) data Evreiască pe care Rabinii au stabilit-o care este 17-18 Septembrie și totuși în spiritul (sau, duhul, n.tr.) meu eu simt că data este greșită. YAHUVEH a spus ca eu să le spun oamenilor să urmărească zilele din jurul Sabatului de pe 14 Septembrie, eu de asemenea adaug (acum, n.tr.), să urmărească ce se întâmplă de Yom Kippur(,) Ziua Ispășirii (a zecea zi de la Rosh Ha Shanah, Anul Nou Evreiesc; se sărbătorește în fiecare toamnă; zi de post negru și rugăciune, n.tr.) sau Cele Zece Zile de Venerație Profundă (în original, „10 Days of Awe;” „Awe” este o combinație de uluire, respect, venerație, și teamă; Cele Zece Zile de Venerație Profundă sunt perioada care începe cu Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc, și se termină cu Yom Kippur, Ziua Ispășirii; aceste zece zile se mai numesc și Cele Zece Zile de Căință, n.tr.), o (singură, n.tr.) zi de post cu remușcare (sau, mai exact, în spiritul remușcării, n.tr.) pentru păcatele noastre. Yom Kippur este cea mai înaltă zi sfântă, și dacă voi gândiți (sau, credeți, n.tr.) că doar Evreii ar trebui (sau, trebuie, n.tr.) să respecte aceste zile greșiți. Căci voi sunteți (sau, deveniți, n.tr.) Evrei când ÎL acceptați pe YAHUSHUA drept al vostru Dumnezeu și MESIA, YAHUSHUA este Regele EVREILOR (posibilă referire la Romani 11:17-21; oamenii care nu sunt Evrei din punct de vedere biologic devin Evrei din punct de vedere spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA ha MASHIACH, pe numele SĂU Grecesc Iisus Hristos, ca Dumnezeu, Domn și Mântuitor personal al fiecăruia/fiecăreia, „Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!“ 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.). Ceea ce EL a respectat (și, n.tr.) noi trebuie să respectăm ca (sau, drept, n.tr.) Înalte Zile Sfinte și zile de sărbătoare Evreiești (posibilă referire la Matei 5:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii (conform notelor ediției, „adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile,” n.tr.)! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc,” n.tr.). N-ar trebui noi să urmăm exemplul Mântuitorului nostru?

Evreii cred că Rosh Hashanah este timpul (sau, momentul, n.tr.) la care al lor Mesia va veni, dar (acești oameni, n.tr.) nu realizează în Israel că ei/ele urmăresc (acum, sau, continuu; să repereze, să apară, n.tr.) falsul anti-mesia. Căci ei/ele refuză să-L recunoască pe YAHUSHUA drept Fiu al lui YAHUVEH(,) Care de asemenea este numit „EU SUNT.” Evreii cred că Rosh Hashanah este anul nou și (acești oameni, n.tr.) reflectă asupra zilei de Judecată a lui YAHUVEH ce va veni, ei/ele chiar își spun unul/una altuia/alteia, fie ca numele tău să fie înscris în Cartea Vieții (conform Sfintei Profeții 101, salutul uzual din timpul acestei perioade este, „Fie ca tu să fii înscris(ă) și pecetluit(ă) pentru un an bun” (în original, “May you be inscribed and sealed for a good year”), n.tr.). Eu sunt Evreică Mesianică (Evreică care L-a acceptat pe YAHUSHUA ha MASHIACH, pe numele derivat din Limba Greacă, Iisus Hristos, ca Fiu al DUMNEZEULUI TATĂ și Domn, Dumnezeu, Mântuitor, și Izbăvitor al omenirii, n.tr.), deși linia (sau, genealogia, n.tr.) mea de sânge este Evreiască, și numele meu de fată (Elijah (în Limba Ebraică, Eliyahu); înseamnă „Ilie,” n.tr.), (aceste lucruri, n.tr.) nu sunt ceea ce mă face pe mine Evreică, (ci, n.tr.) prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA sunt eu Evreică și mie nu-mi e rușine să strig asta (puternic, n.tr.) de pe internet! Eu îi iubesc pe frații (mei Evrei, n.tr.) și surorile mele Evreice care-L iubesc și slujesc pe YAHUSHUA, dar eu de asemenea îi iubesc (și, n.tr.) pe Evreii care doar ÎL iubesc pe HaShem („Numele” în Limba Ebraică; Numele lui Dumnezeu, n.tr.) Adonai („Domn” în Limba Ebraică, n.tr.), deși (acei oameni, n.tr.) mă urăsc, sau mă resping, mi se spune (sau, posibil, mi s-a spus, n.tr.) de către scriitorul Barry Chamish (scriitor Israelian născut în Canada, n.tr.) (posibil, că, n.tr.) el are propria lui religie și el se simte comfortabil cu ea.

Eu mă mâhnesc(,) deoarece Isaia 53 (link spre pasajul în Limba Română, n.tr.) în mod clar afirmă Cine este YAHUSHUA și prețul pe care EL l-a plătit. Pentru că Evreii vor să trăiască după legile lui Moise, atunci Scripturile spun că Moise îi va judeca el însuși(,) și nu YAHUSHUA. Dar vai (sau, jale, n.tr.) fie de cei/cele care vor să fie judecați/judecate de Moise, căci doar a încălca o (singură, n.tr.) lege era demn de Iad. Nu există niciun sacrificiu, nicio ispășire de sânge, nicio milă (posibil, care să compenseze pentru păcatele lor fără ca ei/ele să-L accepte pe YAHUSHUA, n.tr.), și totuși (posibil cuvânt în plus în original, n.tr.) eu sunt recunoscătoare că YAHUSHUA este mielul perfect Care a fost ucis în locul meu, Sfântul Fiu al lui YAHUVEH Care niciodată n-a păcătuit, și de bunăvoie (sau, voit, n.tr.) ȘI-a dat viața astfel încât păcatele mele să fie iertate cu Sângele pe care EL l-a vărsat la Calvar și viața pe care EL a sacrificat-o astfel încât eu să pot fi mântuită. Evreii cunosc legile, dar nu pe Răscumpărătorul legilor. De ce va fi nevoie pentru ca Israelul să-L recunoască pe YAHUSHUA drept Rege al Regilor și Domn al Domnilor(,) Dumnezeu Atotputernic și unicul Fiu născut al lui YAHUVEH, EL este MESIA(,) Sfântul Miel al lui YAHUVEH.

***

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

PROFEȚIA ÎNCEPE

EU, YAHUVEH, spun, „Oameni(,) trebuie să vă căiți, să stați în spărtură (expresia originală, „stand in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.), să plângeți, postiți (sau, să țineți post, n.tr.)(,) și să vă rugați pentru America înainte ca judecata să cadă asupra ei din nou.” Vă rog postați (sau, puneți pe website; posibil, al Parohiei Amightywind, n.tr.) o rugăciune pentru America. EU, YAHUVEH, vă instructez să postați toate profețiile care-i aparțin Americii (datorită temei lor; sau, au de-a face cu America, n.tr.). Nu vă fie frică de a jigni America, dar dacă voi nu vă supuneți fie-vă frică de a MĂ jigni pe MINE. EU, YAHUVEH, îți spun ție(,) Președinte Bush (George Walker Bush; Președinte al Statelor Unite ale Americii între anii 2001 și 2009, n.tr.), tu trebuie să anunți o zi națională de post (sau, postit, n.tr.), doliu, o zi de căință, și tu trebuie să cazi cu fața la pământ înaintea MEA. Înaintea lumii, tu trebuie să te smerești, să te căiești, să plângi, să postești, și să te rogi astfel încât (tradus literal; posibil și, ca, n.tr.) mâna MEA a judecății să fie ridicată de pe America. Creștini și Evrei, ascultați scripturile(,) „Dacă Oamenii MEI care sunt numiți (sau, Dacă Poporul MEU care este numit; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) după Numele MEU se vor smeri (număr plural conform originalului, n.tr.), și se vor ruga și-MI vor căuta fața, și se vor întoarce de la căile lor (sau, modurile lor de a face lucrurile; sau, obiceiurile lor, n.tr.) ticăloase, atunci EU voi auzi din Rai, și le voi ierta păcatul și vindeca pământul (sau, țara, n.tr.).” (2 Cronici 7:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dacă poporul peste care este chemat Numele MEU se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa MEA, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara;” referință citată în original, n.tr.)

Nu vă fie rușine de MINE(,) altfel MIE-MI va fi rușine de voi. Nu vă fie frică de cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vă pot omorî corpul, ci în loc de asta fie-vă frică de MINE(,) Care vă pot trimite țipând în măruintaiele Iadului și Lacul de Foc (Matei 10:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de CEL CE poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Gheenă;” referință citată în original, n.tr.) și plânsetul și chinuitul (sau, lucratul intens; același verb este folosit în Limba Engleză pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; „travailing,” n.tr.) doar a început. Acceptați-L pe YAHUSHUA, acum până nu este prea târziu. Căiți-vă acum cât este încă timp. Chemați-L pe (sau, Chemați-I pe; număr nespecificat în original; sau, Apelați la, n.tr.) YAHUVEH și YAHUSHUA și sufletul vostru va fi salvat (sau, mântuit; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.), dacă vă supuneți MIE și MĂ puneți pe MINE primul (sau, pe primul loc, n.tr.) în viețile voastre. Întorceți-vă (posibil, de la nesfințenie, sau, întorceți-i spatele nesfințeniei, din viața voastră; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) și mustrați nesfințenia și pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt nesfinți/nesfinte. Întorceți-vă de la (sau, Întorceți spatele la, n.tr.) tot ceea ce este nesfânt și opriți-vă din a încerca să schimbați legile MELE care sunt decretate și puse (sau, fixate, n.tr.) în piatră (dublu-sens în original; atât scrise (sau, posibil, gravate) în (nu pe) piatră, cât și, sunt de neschimbat, n.tr.) de către degetul lui „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.), „EU SUNT” Cine „EU SUNT” și EU nu MĂ schimb.

Președintele vostru Bush trebuie să-și amintească cine l-a pus în oficiu (guvernamental; sau, cine i-a dat poziția lui, sau, cine a făcut ca el să câștige alegerile, n.tr.). A fost mâna MEA, mâna lui YAHUVEH. Judecata a venit pentru legile nesfinte care au fost ratificate, făcându-i pe oameni să păcătuiască, acceptând (în special pasiv; sau, tolerând; în original, „condoning,” n.tr.) păcatul, asasinând (în original, „murdering,” n.tr.) copii în timp ce încă (sunt, n.tr.) în pântec, experimentând, torturând și jucându-se de-a creatorul; dar voi nu sunteți un creator, voi sunteți un criminal. Voi gândiți (sau, credeți, n.tr.) că EU vă voi binecuvânta cu vindecarea de afecțiunile, bolile(,) și infirmitățile voastre, prin a asasina copiii nenăscuți (posibilă referire la practica medicală de a lua celule (stem) din bebeluși avortați pentru a le implanta în pacienți bolnavi și a le reface organele; acest lucru se întâmplă în Statele Unite, n.tr.). Voi gândiți (sau, credeți, n.tr.) că EU îi voi binecuvânta pe doctorii voștri și oamenii voștri de știință? EU vă spun(,) o molimă (sau, urgie; tradus literal înseamnă și ciumă; termenul original, „plague,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgie,” n.tr.) mai rea va cădea asupra voastră pentru că faceți aceste atrocități și (le, n.tr.) (de)numiți progres medical și leacuri pentru ce vă doare (limbaj arhaic în original; „cures for what ails you;” expresie; posibilă referire la leacurile populare care se comercializau în Statele Unite în secolul XIX; acestea de obicei nu aveau niciun efect, sau aveau efect advers, și erau fabricate și vândute de șarlatani care pretindeau a fi medici sau farmaciști, n.tr.).

Măcelari EU vă numesc, măcelari criminali! Soarta voastră va fi aceea a unui criminal care măcelărește, voi doctorilor și oamenilor de știință. Ceea ce voi numiți Curtea Supremă (de Justiție, n.tr.) din America (în original, „The Supreme Court,” n.tr.), politicienii păgâni au adus această judecată (sau, au cauzat ca această judecată să se manifeste, n.tr.) asupra Americii. Voi n-aveți pe nimeni pe care să dați vina în afară de voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.). Voi secerați (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce voi ați semănat. De ce credeți că EU nu aud țipetele tăcute (sau, fără sunet; „silent,” n.tr.) ale celor nenăscuți/nenăscute, doar pentru că voi v-ați surzit urechile și v-ați orbit ochii față de această crimă? Nu știți voi că EU am creat sufletele celor nenăscuți precum și (pe cele ale celor, n.tr.) născuți? Păgânilor, Fariseilor, cum îndrăzniți voi să rescrieți ceea ce EU (de)numesc crimă? Cine sunt politicienii voștri să declare ceea ce EU (de)numesc păcătoase (posibil, ca fiind, n.tr.) stiluri de viață (posibilă referire la faptul că homosexualitatea, avortul și alte decizii păcătoase ale oamenilor sunt cunoscute în Statele Unite sub termenul public de „stil de viață alternativ,” „alternative life-style,” n.tr.).

Credeți că sunt impresionat de (sau, posibil, MĂ impresionează, n.tr.) noile voastre legi? EU v-am arătat judecata asupra Americii și EU vă spun doar așteptați până vedeți semnele de pe cer (expresia originală, „the signs in the sky,” este foarte similară cu versiunea standard în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 2:19 și Luca 21:25; citatele extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006 sunt, „În zilele de pe urmă, zice DUMNEZEU, / voi turna din DUHUL MEU peste orice făptură. / Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, / tinerii voştri vor vedea viziuni, / iar bătrânii voştri vor visa visuri! / 18 Chiar şi peste slujitorii MEI şi slujitoarele MELE / voi turna din DUHUL MEU în acele zile / şi vor profeţi. / 19 Voi face minuni sus în cer / şi semne jos pe pământ, / sânge, foc şi coloane de fum. / 20 Soarele se va preface în întuneric, / iar luna în sânge, / înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a DOMNULUI. / 21 Atunci oricine va chema Numele DOMNULUI / va fi mântuit!” (conform notelor ediției, Sfântul Apostol Petru citează Ioel 2:28-32; citat extins pentru context, n.tr.), respectiv, „Vor fi semne în soare, lună şi stele (conform notelor ediției, referire la Isaia 13:9-10; 24:18-20; 34:4; Ezechiel 32:7-8; Ioel 2:1, 30-31; 3:15, n.tr.), iar pe pământ va fi suferinţă printre neamuri, încremenite de urletul mării şi al valurilor. 26 Oamenii vor leşina de frică în aşteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, căci puterile cerurilor vor fi clătinate (conform notelor ediției, aluzie la Isaia 34:4, n.tr.). 27 Atunci ÎL vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor (conform notelor ediției, Daniel 7:13, n.tr.), cu putere şi mare slavă. 28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” (citat extins pentru context, n.tr.)), și efectele asupra pământului atunci când vulcanele, cutremurele, inundațiile, uraganele și tornadele toate se unesc împreună precum (posibil, ar fi, n.tr.) într-un cor cântând cântecul condamnaților (în special, la moarte sau distrugere sigură, de care nu pot scăpa; în original, „the doomed,” n.tr.). Dacă voi gândiți (sau, credeți, n.tr.) că asta este oroare (în original, „horror,” n.tr.), voi nici măcar n-ați văzut încă mânia MEA începând să cadă. Și EU îi vorbesc nu doar Americii, căci ea (în Sfintele Profeții, Statele Unite ale Americii sunt de gen feminin, n.tr.) este doar un tânăr bebeluș punându-și degetul mare pe nas la MINE (sau, înaintea MEA; expresie; a-și pune degetul mare pe naș și în același timp a da din degetele celelalte; un gest care arată lipsă de respect; în original, „thumbing her nose,” n.tr.).

Dar EU îi vorbesc Israelului(,) căci deși voi spuneți că sunteți Evrei/Evreice(,) atâția/atâtea dintre voi nu sunt, căci voi ați negat (sau, ați refuzat să recunoașteți drept adevărate sau existente – în special, ceva de la DUMNEZEU; posibil și/chiar, v-ați lepădat de; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) legile lui Avraam. Voi v-ați vândut pe voi înșivă/însevă și pământul vostru celui care a licitat (sau, posibil, licitează; timp verbal nespecificat în original, n.tr.) cel mai mult (sau, care a oferit, sau, oferă, cei mai mulți bani; în original, „the highest bidder,” n.tr.) și aceia (sau, oamenii, n.tr.) care EU niciodată n-am vrut să dețină acel pământ, acum îl dețin, și ceea ce EU le-am dat strămoșilor voștri, voi n-aveți niciun drept să dați (pe degeaba, ca și cum nu mai aveți nevoie de el; în original, „to give away,” n.tr.). Voi chiar vă dați (pe degeaba, sau, donați, n.tr.) apa voastră(,) neștiind de unde va veni apa cea nouă. Treziți-vă(,) poporul MEU Evreu. Cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care apelează la HaShem Adonai, treziți-vă. Chiar vreți voi (sau, Vreți voi într-adevăr, n.tr.) să vă întoarceți la „EU SUNT(,)” sau vreți să suferiți soarta lui Ninive (oraș condamnat și distrus de YAHUVEH după avertismentul proclamat prin Sfântul Profet Iona; întâmplări descrise în Naum 2, n.tr.) și Sodoma și Gomora (orașe distruse cu foc și pucioasă (sau, sulf) conform Genezei 19:24-25; „Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)? Tu nu ești (în niciun fel, n.tr.) mai bună (sau, mai brează; posibil și, într-o situație mai bună; în Sfintele Profeții, Israelul este de gen feminin, n.tr.)(,) Israele; tu ești o curvă în ochii MEI.

Și tu de asemenea ucizi pruncii nevinovați și schimbi legile MELE, doar pentru că America și altele (sau, alte țări, n.tr.) din jurul lumii o fac. Israele, „ÎMI ESTE” (cu adevărat; de asemenea, dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) rușine de tine (în original, „“I AM” ashamed of you,” n.tr.). Da, și de tine(,) Ierusalime! „ÎMI ESTE” (dublu-sens conform notei anterioare; cu adevărat, n.tr.) rușine de pământul (sau, țara; în original, „the land,” n.tr.) care trebuie (sau, este menită, n.tr.) să reprezinte (și, să susțină, sau, să apere, în special în mod public, n.tr.) sfințenia și totuși voi puneți Farisei în oficiu (guvernamental, sau, politic, n.tr.) care nici măcar n-au o aparență a evlaviei și în mod cert (n-au, n.tr.) nicio evlavie înăuntru (sau, înăuntrul lor; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” citat extins pentru context; Sfintele Profeții se referă des la aceste versete, n.tr.). Voi ascultați rabini răi (sau, malefici, n.tr.) care nici măcar nu MĂ cunosc. Ei (sau, acești oameni; unele confesiuni Evreiești permit ca femeile să devină rabini, n.tr.) cunosc legile și nici măcar nu li se supun. Voi îi/le înălțați (posibil, ca și cum, n.tr.) a(r) fi sfinți/sfinte (tradus literal; sau, posibil, îi/le stimați public ca și cum ar fi sfinți/sfinte, n.tr.) și totuși nicio sfințenie nu este înăuntrul lor. Nu toți Rabinii MEI, dar voi știți care (dintre ei/ele, n.tr.) O au pe A MEA RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH,” „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.) și care (dintre ei/ele, n.tr.) nu (O au, n.tr.).

Israele, tu urmărești (acum, sau, continuu, n.tr.) și aștepți (acum, sau, continuu, n.tr.) cu anticipație căci tu știi că judecata ta nu este departe (sau, la depărtare, n.tr.). EU ți-am spus iar și iar să te întorci la Creatorul Strămoșilor tăi. Dar asculți tu? Te întorci tu înapoi la sfințenie? MĂ Lauzi (literă mare conform originalului, n.tr.) tu pe MINE pentru tot ceea ce am făcut? Nu tot Israelul este lumina ochilor MEI (expresie; în original, „the apple of MY eye;” ceva care este desupra tuturor celorlalte de același fel; preferat este puțin spus; expresia se folosește și pentru a descrie copilul favorit al cuiva, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.). Doar cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care-L caută pe „EU SUNT” și care o iau după Sfințenie (sau, urmăresc Sfințenia; verbul original, „follow after,” apare des în versiunea standard în Limba Engleză a Sfintelor Scripturi, King James; posibilă formă arhaică; posibil și, o formă a verbului „a urma” care evidențiază lucrul care este urmat mai mult decât persoanele care-l urmează, n.tr.) și îndrăznesc să vorbească (franc și curajos, în special în mod public, n.tr.) împotriva a tot ceea ce este nesfânt, este (număr singular conform originalului, n.tr.) lumina ochilor MEI. Doar cei/cele care acceptă darul pe care EU i l-am dat Israelului și prin ei/ele EU am binecuvântat lumea când L-am dat pe Fiul MEU YAHUSHUA, dar când voi ÎL negați (tradus literal; sau, refuzați să recunoașteți adevărul sau existența lui DUMNEZEU sau a DOMNULUI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „33 Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) pe EL voi ÎL negați (același termen, „deny,” n.tr.) pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.).

De ce credeți că EU plâng mai puțin cu privire la pruncii nenăscuți torturați asasinați (sau, omorâți; în original, „murdered,” n.tr.), decât pentru sutele de mii de vieți, prea multe ca voi să le numărați (una după alta, sau, una câte una, n.tr.) într-o singură zi. Iadul le-a revendicat pe majoritatea dintre ele (sau, aceste vieți, n.tr.) astăzi. Voi nu știți (pe, n.tr.) cât de multe încă, dar voi veți realiza că cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care dictează ceea ce voi auziți și vedeți (posibilă referire la faptul că știrile din presa scrisă (ziare), de la televizor, și de pe internet sunt cenzurate, n.tr.) v-au condus în derivă. Creștinilor, de ce-i permiteți păcatului să pătrundă (complet; în original, „pervade,” n.tr.) în casele voastre (sau, locurile unde locuiți, care pentru voi sunt acasă; în original, „homes,” n.tr.)? De ce nu vorbiți voi (franc și curajos, în special în mod public, n.tr.) împotriva stilurilor de viață păcătoase și (a, n.tr.) ceea ce EU (de)numesc o abominare? Israele, nici măcar tu nu vorbești (franc și curajos, în special în mod public; împotriva acestor lucruri, n.tr.), în loc de asta tu faci legi pentru a proteja și încuraja această batjocură rea (sau, malefică, n.tr.) a ceea ce EU am intenționat o căsătorie să fie, un (singur, n.tr.) bărbat și o (singură, n.tr.) femeie, știi despre ce vorbesc (acum, n.tr.). Nu îndrăzni să gândești (sau, să crezi, n.tr.) că EU închid (acum, sau, continuu, n.tr.) ochii la (sau, intenționat ignor, sau, intenționat MĂ prefac că nu observ, pentru că este neplăcut, n.tr.) acest stil de viață alternativ(,) căci tu seceri (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce-ai semănat.

EU am avertizat-o pe roaba MEA să le spună oamenilor să urmărească în jurul zilei de Rosh Hashanah și în special (în, n.tr.) această lună și (în, n.tr.) luna Octombrie. Amintiți-vă ceea ce EU, YAHUVEH(,) am avertizat, „America(,) EU am păstrat cel mai rău drept ultimul (sau, la urmă, n.tr.)(posibilă referire la Sfintele Profeții 14 și 25, proclamate în 1993 și, respectiv, 1998, n.tr.). Tu trebuie să te trezești și să realizezi (sau, să-ți dai seama, n.tr.) că ești o țară pusă deoparte pentru a-I (sau, a-L; număr nespecificat în original, n.tr.) glorifica (sau, slăvi, n.tr.) pe YAHUVEH și YAHUSHUA(,) și câtă laudă și cinste I-a adus America lui „EU SUNT”? Vai (sau, jale, n.tr.) fie de țara asta dacă nu se întoarce la sfințenie, EU sunt Domnul Dumnezeu YAHUVEH(,) aceasta este cea mai tristă zi pentru America, fără ca un (posibil, singur, n.tr.) glonte fiind tras pentru a se apăra, fără vreun aviz decât cel pe care EU îl vorbesc de la Apostolii și Profeții MEI(,) și câți (oameni, n.tr.) au ascultat? America suferă mari (sau, însemnate, n.tr.) victime și morți. EU a trebuit să-i permit satanei să vă cearnă (verbul original se folosește pentru substanțe precum făina, n.tr.), căci voi v-ați aventurat (sau, ați deviat, n.tr.) departe de căile MELE de sfințenie (sau, ale sfințeniei, n.tr.). Voi spuneți că aceasta este o națiune sub Dumnezeu (expresia originală, „one nation under God,” face parte din jurământul de credință, sau, vasalitate, sau, supunere față de patria lor pe care îl recită cetățenii Americani; textul complet este, „I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all,” tradus literal drept, „Îi jur credință (sau, supunere, sau, loialitate, sau, vasalitate) drapelului Statelor Unite ale Americii, și republicii pe care el o reprezintă, o (singură) națiune (sau, o națiune unită) sub (autoritatea; sau, supusă lui) Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți (oamenii),” n.tr.), atunci supuneți-vă MIE. Supuneți-vă Sfintelor Scripturi. Negați (sau, lepădați-vă de, n.tr.) și respingeți tot ceea ce este nesfânt, întorceți-vă la țara pe care EU am iubit-o și am pus-o deoparte.

VAI (sau, JALE; litere mari conform originalului, n.tr.) fie de voi dacă nu luați în seamă (atent; în original, „heed,” n.tr.) acest avertisment. EU vorbesc prin Apostolii și Profeții MEI, cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care pastorii (termen Catolic și Protestant; lider hirotonisit al unei congregații Creștine care-i învață pe oameni despre credință și le oferă călăuzire spirituală; cuvântul vine de la „pastor,” în Limba Latină, care înseamnă „păstor;” acești oameni sunt precum DOMNUL, Păstorul Cel Bun, și hrănesc spiritual oile și mieii LUI așa cum i-a fost poruncit Sfântului Apostol Petru în Ioan 21:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au luat micul dejun, YAHUSHUA l-a întrebat pe Simon Petru, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte mieii MEI!” 16 L-a întrebat din nou, a doua oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Păstoreşte oile MELE!” 17 L-a întrebat a treia oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară, „MĂ iubeşti?” şi I-a răspuns, „DOAMNE, TU le ştii pe toate, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte oile MELE!”” n.tr.) nu-i/nu le vor în bisericile lor, cei/cele care refuză să compromită cuvintele MELE, refuză să fie cenzurați/cenzurate de dinainte (posibil, să vorbească; sau, posibil, refuză să li se spună ce să vorbească, n.tr.), și refuză să-și pună picioarele (mai exact, labele picioarelor; „feet,” n.tr.) sub oricare altă masă decât a MEA. Cei/Cele care refuză să înmoaie (tradus literal; sau, posibil, să atenueze, n.tr.) Cuvintele MELE doar astfel încât ele să nu jignească. Adevăraților MEI Apostoli și Profeți nu le va fi (sau, ei/ele refuză categoric să le fie, n.tr.) pusă botniță. (Acest lucru, n.tr.) doar îi/le face să strige mai tare. Voi îi/le goniți (cu putere; posibil și, sistematic, n.tr.) afară din bisericile voastre, și totuși voi doar îi/le goniți (cu putere; posibil și, sistematic, n.tr.) în brațele MELE după mângâiere și ei/ele realizează (sau, își dau seama, n.tr.) că majoritatea bisericilor din America și din jurul acestei lumi sunt curve pentru satana, vândute celui care licitează (posibil și, a licitat; timp verbal nespecificat în original, n.tr.) cel mai mult.

Oamenii MEI sunt vânduți și considerați proprietate personală pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) pastorii își vând listele de corespondență (posibil, de e-mailuri sau adrese poștale; în original, „mailing lists,” n.tr.). Pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) ei (sau, pastorii, n.tr.) numără capetele oamenilor din biserici și-i revendică drept oile lor. Vai (sau, jale, n.tr.) fie de voi, voi Păstorilor răi (sau, malefici, n.tr.) care sunteți lupi în haină de oaie. Vai (sau, jale, n.tr.) fie de voi, cei/cele (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) care se numesc pe sine milionari/milionare și-i/le desconsideră pe alții/altele. Țineți minte, EU sunt gelos pentru oile MELE și mieii (MEI, n.tr.). Voi veți plăti. O(,) voi veți veni la MINE și spune, „Dar(,) Doamne(,) eu am dat afară (sau, expulzat, n.tr.) diavoli în Numele TĂU și am profețit în Numele TĂU,” și „EU SUNT” (notă anterioară, n.tr.) va spune, „Pleacă de la (sau, de lângă, n.tr.) MINE tu lucrător al/tu lucrătoare a (gen nespecificat în original, n.tr.) nedreptății (în original, comportament imoral sau foarte nedrept și arbitrar; „iniquity,” n.tr.), EU niciodată nu te-am cunoscut” (Matei 7:21-23; referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte. 21 Nu oricine-MI zice: «DOAMNE, DOAMNE!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia TATĂLUI MEU, Care este în ceruri. 22 Mulţi ÎMI vor zice în ziua aceea: «DOAMNE, DOAMNE, n-am profeţit noi în Numele TĂU? N-am scos noi demoni în Numele TĂU? N-am făcut noi multe minuni în Numele TĂU?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” citat extins pentru context, n.tr.).

Voi care duceți foc straniu la congregații, care-MI luați gloria (sau, slava, n.tr. ) și numiți (sau, denumiți, n.tr.) parohii (în original, „ministries;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) după voi înșivă/însevă(,) FUGIȚI, FUGIȚI, FUGIȚI (litere mari conform originalului, n.tr.) de astfel de parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.). „EU SUNT” a tolerat ca voi să semănați sămânță în predicatorii (traducere inexactă; cineva care servește drept preot sau pastor, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații; în original, „ministers,” înrudit cu „ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, definită anterior, n.tr.) și parohiile (sau, activitățile de evanghelizare, n.tr.) înșelătoare, manipulatoare, cărora le place să-i controleze pe oameni (sau, posibil, dominatoare; „controlling,” n.tr.), înfumurate (sau, trufașe; „prideful,” n.tr.), arogante, egoiste. Pentru că „EU SUNT” nu (le binecuvântează – pe aceste parohii; posibil și, nu-i binecuvântează pe acești predicatori; nespecificat în original, n.tr.)(,) ele (sau, ei; nespecificat în original, n.tr.) s-au întors către (sau, au apelat la, n.tr.) doctrină falsă pentru a-i/a le face să pară c-au învățat secrete de la MINE și totuși ei/ele învață secretele de la satana însuși. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de oricine care caută să-MI fure gloria (sau, slava, n.tr.). Cu cât mai mare numele cu atât mai multă glorie (sau, slavă, n.tr.) fură ei/ele (sau, aceste persoane, n.tr.). EU vă voi face responsabili/responsabile (sau, trage la răspundere, n.tr.) pentru ceea ce ați făcut cu sămânța pe care EU v-am dat-o s-o plantați. Dacă semănați sămânță în corupere (sau, stricăciune, sau, alterare, n.tr.)(,) veți secera rodul distrugerii MELE. Înainte voi n-ați fost (sau, nu erați, n.tr.) avertizați/avertizate, dar EU trimit acest Apostol al (sau, de-al, n.tr.) MEU să vă avertizeze acum. EU trimit Profeții și Apostolii MEI pentru a avertiza înainte ca judecata să vină (Sfintele Profeții citează des Amos 3:7 în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii,” n.tr.). EU sunt un Dumnezeu al echilibrului în toate lucrurile, binecuvântări (cât, n.tr.) și blesteme de asemenea. Căiți-vă și întorceți-vă de la cei/cele (sau, întorceți-le spatele celor, n.tr.) care fac acest rău.

EU plâng pentru America; O(,) EU nu vreau să te rănesc. Tu ești ca un copil cu toane (sau, posibil, rătăcitor; tradus literal, care o ia razna imprevizibil; ale cărui/cărei acțiuni nu pot fi bănuite în avans deoarece se comportă încăpățânat sau pervers; „wayward,” n.tr.) care s-a dus în derivă spre o viață de păcat. Tu ești ca fiul risipitor care a luat moștenirea tatălui lui și a risipit averea (de tot; până n-a mai fost, n.tr.), pe nesăbuire (sau, nebunie, sau, prostie, sau, aiureală; în original, „foolishness;” adjectivul derivat de la acest substantiv, „foolish,” le desemnează pe cele 5 fecioare nebune în versiunea standard în Limba Engleză a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.). „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; cu adevărat, n.tr.) acel Sfânt Tată, nu există (vreun, sau, deloc, n.tr.) altul. Tot ceea ce tu ai EU ți-am dat. EU am fost răbdător cu tine. Permițându-ți să-ți faci alegerile (sau, deciziile; proprii, n.tr.), dar acum EU te avertizez, ieși înapoi afară din țarcurile împuțite de porci ale acestei lumi. Oprește-te din a mânca mâncarea de porci a acestei lumi (posibilă referire la faptul că fiul risipitor, după ce a risipit moștenirea, s-a angajat să aibă grijă de porci pentru a avea din ce trăi; nu avea de mâncare și astfel mânca din mâncarea porcilor, n.tr.). Întoarce-te la MINE și EU voi pune robele dreptății ale Fiului MEU YAHUSHUA (termenul original, „robes of righteousness,” este pluralul celui folosit în versiunea în Limba Engleză a Isaia 61:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei;” posibilă referire și la faptul că, în Pilda Fiului Risipitor, tatăl îl îmbracă pe fiul risipitor, îl încalță, și-i dă un inel; Luca 15:22, „Dar tatăl le-a zis sclavilor săi: «Aduceţi repede cea mai bună robă şi îmbrăcaţi-l cu ea! Puneţi-i un inel în deget şi sandale în picioare!” n.tr.) pe tine. EU voi pune propriul MEU inel de promisiune (în original, „MY own promise ring,” n.tr.) asupra ta care te face una cu Fiul MEU YAHUSHUA și EU, YAHUVEH, căci tu vei fi căsătorită cu adevăr, dreptate (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.), și sfințenie, dacă tu doar te vei supune MIE (sau, doar vei vrea, sau, doar vei alege, să MI te supui, n.tr.). Întoarce-te înapoi la Sfințenie.

EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA nu închidem ochii la (sau, nu NE prefacem că nu observăm, n.tr.) păcatul. Pe MINE nu MĂ amuză (tradus literal; posibil și, expresie; pe MINE MĂ enervează, sau, MĂ irită; în original, „I am not amused,” n.tr.) când voi MĂ testați (sau, încercați, n.tr.) mai departe și mai departe (sau, din ce în ce mai mult; posibil, forțând limitele una câte una, n.tr.). Acum chiar și blasfemie va fi pe undele voastre (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.) în prime-time (intervalul de timp în care un program TV/radio are cei mai mulți spectatori/ascultători, n.tr.) unde pruncii vor fi conduși în derivă. EU sunt YAHUVEH și Creatorul vostru. EU v-am avertizat(,) dar ați vrut voi să ascultați? Haideți să raționăm (sau, să judecăm, sau, să cugetăm, n.tr.) la asta împreună (tradus literal din original; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 1:18; Noua Traducere în Limba Română 2006 e puțin diferită, „Veniţi acum să ne judecăm, / zice DOMNUL,” n.tr.), EU sunt Același ieri, astăzi, și pentru totdeauna și EU, YAHUVEH, nu MĂ schimb. Doar pentru că voi schimbați definiția voastră a păcatului, voi schimbați poruncile MELE, voi schimbați definiția voastră a Sfințeniei. „EU SUNT” nu S-a schimbat. Ceea ce este păcat pe pământ este păcat în Rai și nu există niciun păcat (care este, n.tr.) permis în Rai. Doar pentru că voi ați învățat să deveniți toleranți/tolerante cu privire la păcat, și (posibil, să, n.tr.) vă închideți ochii și urechile pe măsură ce (sau, când, n.tr.) Numele MEU este batjocorit și damnat și (lumea se nesupune la, n.tr.) ceea ce EU am scris în Sfintele Scripturi, (ceea ce este scris este, n.tr.) batjocorit, și răsucit (posibil și, contorsionat, n.tr.) ca să însemne ceea ce EU n-am spus. Credeți că EU M-aș opune (posibil și, le-aș contraveni, n.tr.) propriilor MELE legi, propriilor MELE cuvinte care sunt făcute carne? (sau, care s-au întrupat; posibil, propriilor cuvinte ale Mântuitorului YAHUSHUA, n.tr.)

America(,) tu trebuia (sau, erai făcută, sau, posibil, menită, n.tr.) să-i fii un exemplu acestei lumi. Tu ești sub judecata MEA acum și acesta este doar începutul. America, tu trebuie să te căiești și fiecare bărbat, femeie, și copil, care se numește pe sine American/Americancă, voi trebuie să vă căiți pentru furia (sau, supărarea, n.tr.) pe care ați stârnit-o în Creatorul vostru(,) Marele Dumnezeu „EU SUNT.” Nu există niciun alt creator, YAHUSHUA este singura acoperire (sau, posibil, singurul acoperământ, n.tr.) de Sânge pe care EU o (sau, îl, n.tr.) voi accepta (sau, pe care voi accepta s-o/să-l accept, n.tr.). (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original, „The,” n.tr.) RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH) este singurul Spirit (sau, Duh, n.tr.) Care va rupe (sau, Care întotdeauna rupe, n.tr.) juguri și robii (de tot, n.tr.) de pe voi (limbaj similar cu ceea ce DOMNUL spune în Luca 4:18-19, citând din Isaia 61:1-2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUHUL Stăpânului DOMN este peste MINE, / căci DOMNUL M-a uns / ca să aduc celor sărmani vestea bună. / EL M-a trimis să-i vindec (conform notelor ediției, sau, să-i bandajez, n.tr.) pe cei cu inima zdrobită, / să le vestesc celor captivi eliberarea/ şi celor legaţi (conform notelor ediției, sau, celor orbi, n.tr.) – izbăvirea, / 2 să vestesc anul de îndurare (conform notelor ediției, „aluzie la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55), an în care sclavii erau eliberaţi, datoriile erau anulate şi fiecare îşi primea înapoi proprietatea pierdută,” n.tr.) al DOMNULUI / şi ziua răzbunării DUMNEZEULUI nostru, / să-i mângâi pe toţi cei ce jelesc,” n.tr.) pe când (sau, pe măsură ce, n.tr.) sunteți izbăviți/izbăvite din mâinile celor răi (sau, malefici, n.tr.). Ninive s-a căit și EU i-am dat ei (gen feminin conform originalului, n.tr.) mai mult timp (întâmplări descrise în Iona 3, n.tr.). Adevărat(,) cu timpul ea s-a întors la căile (sau, obiceiurile; sau, modurile ei de a face lucrurile, n.tr.) păcătoase și M-a supărat (sau, înfuriat, n.tr.) foarte tare (sau, posibil, în mare măsură, n.tr.) și EU am distrus Ninive.

Dar în ciuda a ceea ce EU i-am spus lui Iona, EU i-am dat ei o șansă(,) căci EU am cruțat Ninive(,) și EU te voi cruța pe tine(,) America, dacă tu doar MI-ai urma legile încă o dată și te-ai opri din a ratifica legi care încearcă să schimbe legile MELE care a fost scrisă (neconcordanță de număr conform originalului; posibil pentru că toate legile formează împreună Legea lui Dumnezeu, n.tr.) cu propriul MEU deget într-o (prepoziție neobișnuită conform originalului; „in;” posibil echivalent cu, gravată într-o; n.tr.) tablă de piatră. EU le-am emis (sau, trimis, n.tr.) pe acestea cu avertismentele lui Iona și cât de puțini (oameni, n.tr.) ascultă până când EU am permis oroarea care a căzut asupra Americii astăzi. Copiii MEI, spuneți-MI asta, pe când ședeți paralizați (sau, absorbiți; în special, cu groază și uluire, n.tr.) de (sau, la, n.tr.) televizoarele și radiourile voastre și urmăriți cu oroare și șoc. Întrebându-vă de ce se întâmplă asta (acum, n.tr.)?

Care e diferența dintre America suferind impactul terorismului și Israelul suferind terorism sau Kosovo, sau Africa, și multe alte locuri din jurul lumii? Voi citiți (acest lucru, n.tr.) în mod uzual (sau, obișnuit, n.tr.) în ziarele voastre, îl auziți la radiourile și televizoarele voastre, sau urmăriți titlurile (de știri; în original, „headlines,” n.tr.) apărând pe computerele voastre, și totuși nicio țară nu simte durerea până când EU nu vă permit s-o simțiți lovindu-vă (sau, afectându-vă, n.tr.) propriile voastre țări, până când numărul de morți nu sunt (de, n.tr.) rasa, (din, n.tr.) neamul, limba (voastră, n.tr.) și (din, n.tr.) națiunile voastre. Ipocriților/Ipocritelor! Voi plângeți și vă tânguiți acum doar pentru că este propria voastră națiune. Acum veți lua voi în serios când alții suferă de războaie (sau, din cauza războaielor, n.tr.)? America, căiește-te și întoarce-te la țara pe care EU am pus-o deoparte pentru Lauda, Cinstea(,) și Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA, fii un exemplu încă o dată de Evlavie (sau, Pietate; literă mare conform originalului, n.tr.). Ai uitat tu atât de repede depresia (monetară; tradus literal; sau, Marele Crah Financiar din 1929, care a afectat foarte grav Statele Unite; oamenii mureau de foame; în original, „the depression,” n.tr.) și miracolele pe care EU le-am făcut? Acela este motivul pentru care (sau, De aceea, n.tr.) a fost binecuvântată economia ta. EU nu vreau să te duc înapoi acolo din nou ca să înveți acea lecție. Judecata a fost amânată mult prea mult (timp, n.tr.).

Apostolii și Profeții tăi precum aceasta te-au avertizat, dar s-au căit măcar bisericile? NU! (litere mari conform originalului, n.tr.) Prin faptul c-au rămas tăcute ele doar au ajutat legile nesfinte să fie ratificate(,) căci ele s-au temut să jignească congregațiile, și totuși n-au avut nicio frică de a-L jigni pe EU, YAHUVEH. Ele doar i-au gonit pe Apostolii și Profeții care-au încercat să le dea avertismentele MELE profetice, i-au insultat, i-au respins, și i-au disprețuit, ca pe această Apostol (care, n.tr.) vorbește acum (Elisabeth [Elisheva], n.tr.). Cât de puține dintre voi(,) confesiunile (Creștine, n.tr.) principale(,) i-ar permite măcar acestui Apostol să avertizeze despre terorile iadului, sau să avertizeze despre judecata MEA care va veni (sau, stă să vină, n.tr.). Nu(,) voi spuneți că (acest lucru, n.tr.) ar putea supăra oamenii și totuși n-aveți nicio frică de a MĂ supăra pe MINE(,) YAHUVEH.

Voi îi batjocoriți pe Apostoli și Profeți căci (acești oameni, n.tr.) n-au o biserică. Totuși(,) biserica nu este clădirea, nici pastorul, biserica, templul MEU, este Corpul lui YAHUSHUA, și aceia sunt Oamenii MEI (posibil, sau, Poporul MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) care aud vocea MEA și (MI, n.tr.) se supun și (MĂ, n.tr.) iubesc și (MĂ; posibil și, NE; număr nespecificat în original, n.tr.) pun pe EU (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil, n.tr.) RUACH ha KODESH primul/prima (sau, primii; număr nespecificat în original; posibil și, pe primul loc, n.tr.) în viețile lor. Chiar înainte de dorințele familiilor lor, chiar dacă (acest lucru, n.tr.) înseamnă că o sabie despărțitoare îi/le separă pe ei/ele de cei/cele dragi ai/ale lor care MĂ neagă (în original, „deny;” notă anterioară, n.tr.) pe MINE și pe Fiul MEU YAHUSHUA și ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.). Vai (sau, jale, n.tr.) fie de voi dacă EU n-aș trimite Apostolii și Profeții MEI să mijlocească și să vă avertizeze așa cum EU fac acum. VAI (sau, JALE; litere mari conform originalului, n.tr.) fie de voi(,) căci EU îi trimit pe Apostolii și Profeții MEI să avertizeze înainte ca EU să trimit mânia și judecata MEA. Dar cât de puțini (oameni, n.tr.) măcar se deranjează să le mulțumească? Câtor de puțini (oameni, n.tr.) măcar le-a păsat să încerce să ajute s-o susțină (sau, întărească, sau, sprijine, astfel încât să reziste spiritual, mental, fizic, etc., n.tr.) pe cea chiar (și, n.tr.) acum care bate (posibil, la calculator; posibil și, la mașină de scris, n.tr.) cuvintele MELE.

EU, YAHUVEH, vă pun această întrebare deoarece voi refuzați s-o ajutați pe ea la ora ei de nevoie (expresie; sau, la momentul la care are nevoie foarte mult de ajutor, n.tr.). „De ce-i ajutați (în mod obișnuit; sau, de ce vreți, sau, alegeți, să-i ajutați, n.tr.) pe predicatorii (în original, „ministers;” notă anterioară, n.tr.) bogați și faimoși care-MI fură gloria (sau, slava, n.tr.) prin (faptul de, n.tr.) a-și pune numele lor pe parohii (sau, activități de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.)?” Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) operează (acum, sau, continuu, n.tr.) sub foc straniu care nu este ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) pe care EU i-am dat-o acestui Apostol, și unui alt Apostol, care va fi (sau, în mod obișnuit este, n.tr.) o binecuvântare sau un blestem în funcție de ce au făcut ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) cu YAHUSHUA și dacă ei/ele i-au primit pe apostoli și profeți ca pe o binecuvântare și nu un blestem (Matei 10:41-42 („Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe CEL CE M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui (conform notelor ediției, sau, ca pe unul care este, n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)).

EU, YAHUVEH, vă spun aceasta; celor care și-au închis ochii la suferința ei (sau, n-au vrut să-i vadă sau să-i recunoască suferința, n.tr.), și și-au surzit urechile la strigătele ei (puternice; posibil și, cu lacrimi, n.tr.)(,) EU, YAHUVEH, vă voi face același lucru (sau, posibil, asemenea, n.tr.) vouă când apelați la MINE pentru ca rugăciunilor să le fie răspuns în Numele Fiului MEU, YAHUSHUA ha MASHIACH.

EU, YAHUVEH, vă întreb aceasta, spuneți-MI dacă îndrăzniți, „Câți (oameni, n.tr.) au fost mântuiți, vindecați, izbăviți și încurajați, câți/câte s-ar fi sinucis și dus în iad (Luca 17:11-18 („În drum spre Ierusalim, EL a trecut printre Samaria şi Galileea. 12 În timp ce intra într-un sat, L-au întâlnit zece leproşi (conform notelor ediției, termenul Grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra, n.tr.). Ei au stat la distanţă 13 şi şi-au ridicat glasul zicând, „Stăpâne YAHUSHUA, ai milă de noi!” 14 Când i-a văzut, YAHUSHUA le-a zis, „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” (notele ediției menționează Leviticul 14:1-32, n.tr.) Şi, în timp ce se duceau, au fost curăţiţi. 15 Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-L pe DUMNEZEU cu glas tare. 16 El a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui YAHUSHUA şi I-a mulţumit. Era Samaritean (conform notelor ediției, „populaţie de rasă amestecată, rezultată în urma căsătoriilor dintre Israeliţii rămaşi după deportarea Asiriană (722 î.Cr.) şi populaţiile aduse din alte părţi de către Asirieni (2 Regi 17:24); în timpul lui YAHUSHUA, între Iudei şi Samariteni exista o foarte mare ostilitate (vezi In. 4:9),” n.tr.). 17 YAHUSHUA a zis, „Oare nu zece au fost curăţiţi? Unde sunt ceilalţi nouă? 18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să-I dea Slavă lui DUMNEZEU?” 19 Apoi i-a zis: „Ridică-te şi du-te; credinţa ta te-a vindecat!”” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)) dacă EU n-aș fi ridicat această parohie?” (sau, activitate de evanghelizare; Dumnezeu i-a condus la această Parohie pe foarte mulți oameni care voiau să se sinucidă precum și pe foarte mulți care intenționau să comită un avort – atât mame cât și tați care încurajau acest lucru; acești oameni au recunoscut că YAHUSHUA ha MASHIACH, pe numele SĂU Grecesc, Iisus Hristos, este Fiul lui DUMNEZEU, s-au căit, și n-au pus în acțiune aceste planuri, n.tr.) Voi ați fost personal binecuvântați/binecuvântate și totuși atât de mulți (oameni, n.tr.) nici măcar o (singură; emfază în original, n.tr.) dată n-au încercat să-i fie și ei/ele o binecuvântare în schimb Fiicei MELE și totuși iar și iar ea și-a turnat mintea, corpul, spiritul, și sufletul, turnând (și, n.tr.) ultimul (strop, n.tr.) din tăria (sau, puterea; ei, n.tr.), finanțele ei, și ignorându-și sănătatea, deoarece ei i se spune să se odihnească, și totuși nici măcar nu știe ce înseamnă odihna (sau, posibil, cuvântul odihnă, n.tr.). De ce face ea asta? Pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA și de dragul vostru (al tuturor, n.tr.).

EU, YAHUVEH, vă întreb aceasta, gândiți-vă cu grijă(,) căci EU vă voi trage la răspundere pentru ceea ce spuneți și faceți, „Care este prețul sufletului vostru, sănătății voastre, cine le-ar fi predicat rănilor voastre (tradus literal; sau, cine v-ar fi călăuzit spiritual rănile (posibil, spirituale, sufletești, etc.), n.tr.) dacă EU n-aș fi uns-o pe ea să proclame cuvintele MELE? Câți (oameni, n.tr.) sunt binecuvântați cu (sau, posibil, de, n.tr.) această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.)? Credeți voi că EU voi permite (sau, posibil, consimți, n.tr.) ca aceasta să continue fără a vă trage la răspundere? Voi care veniți și batjocoriți și-i trimiteți ei mesaje că o femeie n-are voie să-l învețe pe un bărbat. Nu realizați voi încă (sau, Nu vă dați voi încă seama, n.tr.) că satana este cel care (sau, ceea ce, n.tr.) proclamă din gurile voastre pentru a o descuraja pe ea și (pe, n.tr.) alte femei cu chemări similare (asupra vieților lor; în original, „callings,” n.tr.) alese manual (sau, cu mâna; în original, „hand chosen,” n.tr.) de către „EU SUNT.” Nu realizați voi (sau, Nu vă dați voi seama, n.tr.) cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cred că știu (sau, cunosc; sau, posibil, care credeți că știți, sau, cunoașteți; nespecificat în original, posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) scripturile și totuși n-o fac, (posibil, că, n.tr.) litera ucide și Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) dă viață? (2 Corintieni 6:3; „Care (DUMNEZEU, n.tr.) ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al DUHULUI, pentru că litera ucide, dar DUHUL dă viaţă;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Opriți-vă din a încerca să-MI spuneți pe care sex (sau, gen; în original, „gender,” n.tr.) îl pot folosi EU pentru a transmite aceste mesaje și preda (sau, a-i învăța pe oameni, n.tr.) și folosi drept Apostolii și Profeții MEI (Galateni 3:27-29 („Căci toţi câţi aţi fost botezaţi în HRISTOS, v-aţi îmbrăcat cu HRISTOS. 28 Nu este nici Iudeu, nici Grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în HRISTOS YAHUSHUA. 29 Iar dacă voi sunteţi ai lui HRISTOS, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori după promisiunea făcută;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „The,” n.tr.) RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.) unge pe cine decretez EU, nu pe cine decretați voi. EU nu-i aleg pe Apostolii și Profeții MEI fără mai întâi a-i/a le supune (unor, n.tr.) teste (sau, încercări, n.tr.)(,) și cine sunteți voi să spuneți dacă va fi un bărbat sau o femeie? Nu MI-ați citit Cuvântul? Știți voi mai mult (sau, posibil, multe, n.tr.) decât EU, YAHUVEH. (punct conform originalului, n.tr.) EU sunt CEL Care le unge pe vasele MELE (sau, vehiculele MELE; în Sfintele Profeții, în special purtătoare de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinesc lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „MY vessels,” n.tr.) și EU torn (sau, turnând, fac să se manifeste; în original, „pour forth,” n.tr.) uleiul MEU de ungere și Apa Vie fără măsură.

Acum EU le vorbesc celor care au luat și niciodată nu i-au dat nimic (sau, vreun lucru, n.tr.) acestei parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) sau (acestui, n.tr.) predicator, nici măcar un (sau, vreun, n.tr.) cuvânt de încurajare. EU, YAHUVEH, l-am trimis pe Ilie din Vechime la văduva din Sarepta căci EU, YAHUVEH, știam de dinainte că micuța văduvă își făcea (atunci, n.tr.) ultima ei masă pentru fiul ei și (că, n.tr.) apoi ea și fiul ei ar fi murit, dacă EU nu l-aș fi trimis pe Ilie să multiplice (sau, înmulțească, n.tr.) urciorul ei de ulei și masa din butoi. Ea a trebuit să se supună și să recunoască ungerea din Profetul din Vechime Ilie(,) și ea a făcut-o. Ilie avea ungerea să cheme apă din Rai pentru a umple pârâul care a secat, dar EU, YAHUVEH, n-am permis-o, în loc de asta EU l-am trimis pe Ilie din Vechime pentru a o testa (sau, încerca, n.tr.) pe văduva din Sarepta (1 Regi 17:8-24; referință citată în original; citat după Sfânta Profeție, n.tr.). Deși scripturile spun că erau multe văduve, Ilie din Vechime a fost trimis la acea femeie în special (și nu la alta; sau, exact la acea femeie, n.tr.) (Luca 4:25 („Vă spun adevărul: în zilele lui Ilie, atunci când a fost încuiat cerul timp de trei ani şi şase luni şi a fost o mare foamete în toată ţara, erau multe văduve în Israel, 26 dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, decât la o văduvă din Sarepta Sidonului;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). EU o folosesc pe ea (sau, Elisabeth [Elisheva]; acum, sau, continuu, n.tr.) ca pe un Ilie din Vechime. EU, YAHUVEH, am instructat-o să scrie și să vorbească nevoile ei, și cât de puțini (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au trecut testele (sau, încercările, n.tr.). Milionari au venit aici și au derâs (sau, sfidat, în special în mod batjocoritor, n.tr.)(,) acum ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) nu vor mai avea milioanele mult timp, căci EU vă spun (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) folosiți hârtia și cardurile de plastic cât puteți pentru a o ajuta pe această Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu], nu de dragul ei ci de dragul vostru.

EU, YAHUVEH, le vorbesc aceasta doar celor care-MI recunosc vocea prin aceste cuvinte profetice scrise aici și recunosc ungerea de foc sălbatic (tradus literal; sau, mistuitor; în original, „the RUACH ha KODESH wildfire anointing;” „wildfire” înseamnă incendiu, în special pe zone extinse de mediu natural nelocuit; spre exemplu, păduri; acest tip de foc apare anual în zone care ating temperaturi foarte înalte vara, cum ar fi Australia, Africa de Sud, sau California, n.tr.) RUACH ha KODESH (sau, a DUHULUI SFÂNT, n.tr.) care este asupra ei. EU, YAHUVEH, vreau să-i binecuvântez pe oameni(,) dar ei/ele au refuzat (și, posibil, în același timp au refuzat să recunoască că sunt adevărate, sau, posibil, și că sunt de la DUMNEZEU, n.tr.) binecuvântările MELE și (pe, n.tr.) această roabă (pe care, n.tr.) EU am uns-o pentru a proclama binecuvântările MELE precum pe Ilie din Vechime. Când banii voștri de hârtie sunt (sau, posibil, devin, n.tr.) lipsiți de valoare și cardurile de credit sunt (sau, posibil, devin, n.tr.) lipsite de valoare, și acțiunile (posibil, în companii, n.tr.) și obligațiunile (bancare; ele fac ca oamenii să fie plătiți anumite sume; „bonds,” n.tr.) și CD-urile (sau, cerificatele de depozit; de obicei, certificate care sunt emise pentru conturi de economii pe termen fix, cu dobândă fixă, n.tr.) sunt lipsite de valoare, și voi vă confruntați cu sărăcia, înfometarea (sau, posibil, muritul de foame, n.tr.), lipsa adăpostului (sau, a deveni om al străzii, n.tr.), boala, voi vă veți aminti când vi s-a cerut să fiți o binecuvântare precum văduva din Sarepta care l-a susținut (sau, întărit astfel încât să reziste mental și fizic; posibil și, hrănit în profunzime, nutrit; „sustained,” n.tr.) pe al MEU Ilie din Vechime. Voi ați fi fost binecuvântați/binecuvântate și protejați/protejate precum Văduva din Sarepta și ați ales să vă surziți spre (tradus literal; sau, să refuzați să auziți, n.tr.) avertismentele lui YAHUVEH de a o binecuvânta pe această roabă(,) a MEA Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu].

EU sunt YAHUVEH și EU l-am uns pe Ilie din Vechime așa cum EU am uns-o pe roaba MEA pe care EU o numesc (sau, posibil, denumesc, n.tr.) a MEA Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu]. Voi veți fi trași/trase la răspundere dacă-i sunteți o binecuvântare sau un blestem ei. EU o ung pe ea (acum, sau, continuu, n.tr.) să proclame mesaje profetice pe care puțini (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) ar îndrăzni să le vorbească din frica de ridiculizare (sau, de a fi ridiculizați/ridiculizate, n.tr.), dar aceia/acelea care îndrăznesc să batjocorească, și să nege (posibil și, și neagă, n.tr.) că Acesta este „EU SUNT” (Care) vorbește (tradus literal; sau, că „EU SUNT” este CEL Care, sau, persoana, Care vorbește; în aceste Sfinte Profeții și Mesaje Profetice, n.tr.) (să, n.tr.) știți aceasta, voi ați înfipt un deget în ochiul lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Nu MĂ credeți (posibil, pe cuvânt, n.tr.)(,) doar așteptați și urmăriți și vedeți dacă ceea ce EU am profețit se înfăptuiește, atunci va fi prea târziu, pentru cei/cele care o blesteamă (posibil și, înjură, n.tr.) și o neagă pe ea acum (sau, posibil, neagă adevărul sau validitatea mesajelor pe care ea le transmite acum, n.tr.), vai (sau, jale, n.tr.) de aceia/acelea care îndrăznesc să-L testeze (sau, încerce, n.tr.) pe EU, YAHUVEH! „EU SUNT” știe că le citiți mesajele profetice congregațiilor voastre, și mințiți și spuneți, „YAHUVEH vi le vorbește vouă!” (sau, posibil, că unii oameni pretind a fi cei/cele cărora li se dau aceste Profeții și/sau că ei/ele sunt Profeți, n.tr.) Voi n-ați plătit prețul pentru ungere cum au făcut ea și alții/altele (sau, alți oameni; gen nespecificat în original, n.tr.), și totuși voi îndrăzniți să proclamați cuvintele și nici măcar n-o invitați să vină și să le proclame în ungerea pe care EU am plasat-o asupra ei și altora când EU le-am vorbit-o lor (sau, acestor oameni, n.tr.) sub ungere. Voi nu sunteți (cu nimic, n.tr.) mai buni/bune (sau, mai brezi/breze, n.tr.) decât un hoț/o hoață și un mincinos/o mincinoasă.

Voi nu vreți să invitați un apostol precum acesta prin care EU vorbesc (acum, n.tr.). Voi preferați să-i invitați pe (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) cei bogați și faimoși umflați/umflate în pene cu propria lor mândrie și egouri (pluralul de la ego, n.tr.) și focul lor straniu de aurul proștilor, ceea ce EU (de)numesc „reînvierea (sau, întrunirea; în original, „revival;” termen Protestant; întâlnire de credincioși care duce la reînnoirea credinței din ei, fortifierea lor în credință, n.tr.) falsă a râsului (sau, prin râs; în original, „laughing revival;” întâlnire de credincioși în care se crează bucurie în mod artificial; oamenii râd aiurea și se mint pe sine că asta înseamnă că sunt umpluți de DUHUL SFÂNT, n.tr.) (cu, n.tr.) praf de aur (și, n.tr.) dinți de aur!” (posibilă referire la o perioadă de false miracole când oamenilor dintr-unele biserici Protestante din Statele Unite li se transformau unii dinți din gură în dinți de aur; asupra congregației se răspândea praf de aur în timpul slujblelor; oamenii credeau că acestea sunt miracole adevărate; Sfintele Profeții 32 și 33 avertizează despre aceste false miracole, n.tr.) Căci e nevoie (sau, trebuie, n.tr.) să fie proști/proaste ca să creadă că „EU SUNT” ar folosi pofta acestei lumi pentru a dovedi puterea MEA de ungere. EU sunt un Creator(,) nu un imitator. EU deja i-am/le-am judecat pe cei/cele care promovează această minciună din groapa iadului și (pe, n.tr.) cei/cele care nu s-au căit pentru că promovează asta și (care, n.tr.) continuă să promoveze acest aur al proștilor (tradus literal; în original, „fools(’) gold;” expresia înseamnă și pirită, un minereu galben care poate fi confundat cu aurul; posibil dublu-sens, n.tr.). EU voi judeca exact la fel de sigur (sau, exact așa, n.tr.) cum EU i-am judecat pe Ruth Heflin și Bob Shattles, care nu mai sunt pe fața acestui pământ și alții/altele (sau, alți oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) îi vor urma căci ei (sau, acești oameni, n.tr.) stau (acum, sau, continuu, n.tr.) în șir ca piese de domino gata să cadă. (Acești oameni, n.tr.) se vor clătina (sau, bălăbăni, n.tr.) cu focul straniu ocult (sau, de natură sau proveniență ocultă, n.tr.) găsit în bisericile unde A MEA RUACH ha KODESH este contrafăcută și batjocorită și ei/ele au râs de Sfintele Scripturi și ei/ele (de)numesc aceasta reînvierea prin râs (sau, reînvierea râsului, n.tr.). Nu-i (un lucru; deloc, n.tr.) de râs căci (această reînviere, n.tr.) este (sau, posibil, constă în, n.tr.) demonii batjocoritori râzând prin gura lor (posibil, a oamenilor, n.tr.) și demonii îi/le batjocoresc și râd de ei/ele (acum, sau, continuu, n.tr.) știind că supărarea (sau, furia, n.tr.) MEA este stârnită.

Bucuria lui YAHUVEH este tăria (sau, puterea, n.tr.) voastră (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Neemia 8:10; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă mâhniţi, căci bucuria DOMNULUI este tăria voastră!” n.tr.)(,) dar (această bucurie, n.tr.) nu este haos și batjocură. Ea nu este transferabilă precum o molimă (sau, posibil, urgie; „plague,” notă anterioară, n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) deoarece cei/cele care merg ca turmele la aceste biserici care practică asta (acum, sau, continuu, n.tr.), ei/ele fac grămadă (acum, sau, continuu, n.tr.) asupra lor înșiși/însele mânia și judecata lui „EU SUNT.” Zilele voastre sunt numărate dacă nu vă căiți. Cei/Cele care merg ca turmele la Bisericile și parohiile (sau, activitățile de evanghelizare, n.tr.) care-MI fură Gloria (sau, Slava, n.tr.) (Naum 1; referință citată în original; link spre capitolul în Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.), prin a-și pune numele lor pe parohii acumulează (acum, sau, continuu, n.tr.) mânia și judecata lui „EU SUNT,” și acolo unde voi vă plantați sămânța va deveni pământ (sau, sol, n.tr.) tare (sau, dur, n.tr.), blestemat. Înainte voi nu știați mai bine (sau, mai mult(e), n.tr.)(,) dar acum voi ați face bine să vă căiți înainte ca EU să pun blestemele din Deuteronom 28 asupra voastră (Blesteme asupra Nesupunerii)

15 Dar dacă nu vei asculta de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge. 16 Vei fi blestemat în cetate şi la câmp. 17 Coşul şi covata ta vor fi blestemate. 18 Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. 19 Vei fi blestemat la venire şi la plecare.

20 DOMNUL va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai (conform notelor ediției, sau, M-ai, n.tr.) părăsit. 21 DOMNUL va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. 22 EL te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge. 23 Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier. 24 DOMNUL va trimite pe pământul tău ploaie de praf şi de pulbere. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească.

25 DOMNUL va face să fii biruit de duşmanii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor şi pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului. 26 Trupurile alor tăi vor fi hrană pentru toate păsările cerului şi pentru toate animalele pământului şi nu va fi nimeni care să le sperie. 27 DOMNUL te va lovi cu bubele Egiptului şi cu răni, cu umflături şi cu scabie, de care nu te vei putea vindeca. 28 EL te va lovi cu nebunie, cu orbire şi cu rătăcire a minţii. 29 Ziua în amiaza mare vei bâjbâi cum umblă orbul prin întuneric. Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit şi jefuit şi nu va fi nimeni care să îţi vină în ajutor.

30 Te vei logodi cu o femeie, dar altul o va lua şi se va culca cu ea. Vei construi case şi nu vei locui în ele, vei planta vii şi nu te vei bucura de rodul lor. 31 Boii tăi vor fi înjunghiaţi înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din ei. Ţi se vor lua asinii dinaintea ta şi nu ţi se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date duşmanilor tăi şi nimeni nu îţi va veni în ajutor. 32 Fiii şi fiicele tale vor fi date unui alt popor, iar ochii tăi vor îmbătrâni uitându-se în fiecare zi după ei şi mâinile tale vor fi fără putere. 33 Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul câmpurilor tale şi tot venitul muncii tale şi în toate zilele vei fi asuprit şi zdrobit. 34 Priveliştea aceasta, pe care o vei vedea zilnic, te va face să înnebuneşti. 35 DOMNUL te va lovi cu bube rele la genunchi şi la picioare, de care nu vei fi în stare să te vindeci, te va lovi din talpa piciorului până în creştetul capului. 36 DOMNUL te va duce, pe tine şi pe regele pe care îl vei pune să domnească peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră. 37 Vei fi de râs, de pomină şi de batjocură printre toate popoarele, pe unde te va duce DOMNUL. 38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpurile tale, dar vei recolta puţin, pentru că o vor mânca lăcustele. 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar nu vei bea şi nu vei strânge struguri din ele, pentru că le vor mânca viermii.

40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării, dar nu te vei unge cu ulei, pentru că măslinele se vor strica. 41 Ţi se vor naşte fii şi fiice, dar nu vor rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate. 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului. 43 Străinul care locuieşte în mijlocul tău se va ridica tot mai sus, deasupra ta, iar tu te vei coborî tot mai jos. 44 El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi în stare să-l împrumuţi. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

45 Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge din urmă, până te vor nimici, fiindcă nu ai ascultat de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind poruncile şi hotărârile pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi pentru totdeauna un semn şi o minune pentru tine şi urmaşii tăi. 47 Fiindcă nu ai slujit DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, în vreme de prosperitate, cu bucurie şi cu inimă bună, 48 vei sluji, flămând, însetat şi dezbrăcat, duşmanilor tăi, pe care DOMNUL îi va trimite împotriva ta. EL îţi va aşeza pe gât un jug de fier până când te va nimici. 49 DOMNUL va aduce de departe un neam împotriva ta, de la marginile pământului, care se va năpusti asupra ta asemenea vulturului, un neam a cărui limbă nu o vei înţelege,

50 un neam cu o înfăţişare necruţătoare, care nu va avea respect faţă de bătrân sau milă pentru tânăr. 51 Ei îţi vor mânca rodul cirezilor tale şi rodul pământului tău, până când te vor face să pieri. Nu îţi vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viţei în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri. 52 Ei îţi vor asedia toate cetăţile de pe toată întinderea ţării, ca să îţi dărâme zidurile cele înalte şi fortificate, în care te-ai încrezut. Ei îţi vor asedia toate cetăţile din întreaga ţară, pe care ţi-a dat-o DOMNUL, DUMNEZEUL tău. 53 Din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, te vei hrăni cu rodul pântecelui tău, carnea fiilor şi a fiicelor tale, pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, ţi i-a dat. 54 Bărbatul cel mai delicat şi mai sensibil dintre ai tăi va privi cu răutate la fratele lui, la femeia care se odihneşte la pieptul lui şi la copiii pe care i-a lăsat să trăiască

55 şi nu le va da nimic din carnea copiilor cu care se hrăneşte, pentru că nu-i va mai rămâne nimic din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în toate cetăţile tale. 56 Femeia cea mai delicată şi mai sensibilă – care, de delicată şi de sensibilă ce era, nu ştia cum să calce mai fin cu piciorul pe pământ – va privi cu răutate pe bărbatul de la pieptul ei, pe fiii şi pe fiicele ei 57 şi nu le va da nimic din resturile ieşite, după naştere, dintre picioarele ei sau din copiii pe care îi va naşte, pentru că îi va mânca pe toţi în ascuns din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în cetăţile tale. 58 Dacă nu vei păzi şi împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume Slăvit şi înfricoşător – adică de DOMNUL, DUMNEZEUL tău – 59 atunci DOMNUL te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine şi pe urmaşii tăi, cu plăgi adânci şi îndelungate şi cu boli grave şi prelungite.

60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ţi-a fost frică şi se vor lipi de tine. 61 Mai mult, DOMNUL va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile şi rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii. 62 După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău. 63 Aşa cum DOMNUL s-a bucurat să îţi facă bine şi să te înmulţească, tot aşa DOMNUL se va bucura să te ruineze şi să te nimicească. Şi vei fi smuls din ţara în care ai intrat s-o stăpâneşti. 64 DOMNUL te va împrăştia printre toate popoarele de la o margine până la cealaltă a pământului. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi.

65 Printre aceste neamuri nu vei avea pace şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Acolo DOMNUL îţi va da o inimă care tremură, nişte ochi lâncezi şi un suflet amorţit. 66 Vei trăi în continuă nesiguranţă, te vei teme noaptea şi ziua şi niciodată nu vei fi sigur de viaţa ta. 67 Dimineaţa vei spune: «O, dacă ar veni seara!», iar seara vei spune: «O, dacă ar veni dimineaţa!», din cauza groazei care îţi va umple inima şi a lucrurilor pe care ochii tăi le vor vedea. 68 DOMNUL te va întoarce cu corăbiile în Egipt pe drumul despre care îţi spusesem: «Să nu-l mai vezi din nou!» Acolo vă veţi vinde duşmanilor voştri ca sclavi şi sclave, dar nu va fi nimeni să vă cumpere.” (versete citate în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Căiți-vă, întorceți-vă (sau, posibil, întorceți-le spatele acestui fel de parohii, n.tr.), avertizați și fugiți de astfel de Parohii (sau, activități de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.), căci voi doar încurajați (acum, sau, continuu, n.tr.) aceste Parohii care fac asta să continue să MĂ jignească și le binecuvântați (acum, sau, continuu, n.tr.) în același timp (sau, simultan, n.tr.).

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care-MI rescrie Poruncile și-i învață pe Oamenii MEI (sau, Poporul MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) să le încalce și-i conduce (sau, posibil și, să-i conducă; neclar în original, n.tr.) pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) în derivă cu doctrină falsă și doar îi aplaudă (sau, posibil, să-i aplaude; neclar în original, n.tr.) pe apostolii și profeții care vorbesc cuvinte care alină ca mierea astfel încât ele să le poată aluneca lin pe gâturile lor și în urechile lor și să nu jignească. Când voi sunteți (sau, când cineva este, n.tr.) cu adevărat Apostolul și Profetul MEU, vouă vă (sau, lui/ei îi, n.tr.) va fi (tradus literal; sau, în mod obișnuit, îi/vă este, n.tr.) frică de a fi „EU SUNT” jignit mai mult decât vreo persoană de pe pământ. „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; cu adevărat, n.tr.) CEL (înaintea Căruia, n.tr.) sunteți trași/trase la răspundere. „EU SUNT” v-a avertizat în această zi, fiți recunoscători/recunoscătoare și binecuvântați-o pe roaba MEA care are un ordin (oficial; în original, „a mandate,” n.tr.) să ajute s-o (sau, posibil, să ajute să se; nespecificat în original, n.tr.) pregătească Mireasa lui YAHUSHUA(,) căci Mirele cu adevărat vine mai repede decât cred vreunii/vreunele dintre voi (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, versetul 6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!”” Sfintele Profeții fac des referire la acest verset, n.tr.).

(„4 Aduceţi-vă aminte de Legea robului MEU Moise, de hotărârile şi rânduielile pe care i le-am poruncit la Horeb pentru tot Israelul! 5 Iată, vi-l voi trimite pe Profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare şi înfricoşată a DOMNULUI! 6 El va întoarce inimile taţilor spre copiii lor şi inimile copiilor spre taţii lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc ţara cu blestem (conform notelor ediției, „termenul Ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil DOMNULUI, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă,” n.tr.)!”(Maleahi 4:4-6) (versete citate în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

EU am uns-o pe Apostolul MEU Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] să vă fie o binecuvântare vouă și nu un blestem, și nu există (nicio; posibil, opțiune, sau, cale, n.tr.) de mijloc (în original, „there is no in-between,” n.tr.). Ea are un ordin (oficial, n.tr.) să nu binecuvânteze ceea ce EU, YAHUVEH, am blestemat și să nu blesteme ceea ce EU, YAHUVEH, a binecuvântat (persoana a treia conform originalului, n.tr.). Ce veți face voi cu cuvintele pe care le-ați citit în această zi? EU sunt YAHUVEH și EU îi/le voi proteja pe puținii/puținele care MI-au auzit vocea și (care, n.tr.) îi vor fi (sau, vor vrea, sau, alege, să-i fie, n.tr.) o binecuvântare ei în Numele lui YAHUSHUA. Așa cum EU am binecuvântat-o pe văduva din Sarepta(,) într-un timp (sau, moment, n.tr.) când voi nu credeți, într-un mod în (sau, posibil, pe o cale pe, n.tr.) care voi nu gândiți (sau, credeți, n.tr.), EU vă voi susține (sau, întări astfel încât să rezistați; posibil și, hrăni în profunzime, nutri; „sustain,” n.tr.) pe voi cu miracole.

Exact ca acum (când, n.tr.) voi n-ați auzit despre Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA deoarece EU i-am/le-am protejat pe atâția/atâtea care ar fi murit din cauza actului de terorism, dar doar oroarea voi o auziți, miracolele voi încă aveți să (sau, mai trebuie să așteptați până, n.tr.) le auziți. Voi chiar veți auzi cum cei/cele care-L slujesc și pun pe YAHUSHUA primul (sau, pe primul loc, n.tr.)(,) iubindu-L pe EL și EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), au văzut și auzit îngeri care i-au protejat pe Copiii MEI care au apelat la (sau, chemat, n.tr.) Numele MEU și cel al lui YAHUSHUA. Dacă voi ați fi putut vedea miriadele (sau, numerele foarte mari, n.tr.) de îngeri care au fost expediate (termenul original este folosit și pentru a se referi la trupele/detașamentele militare, n.tr.) din Rai care sunt moștenirea Copiilor MEI, să(-i) păzească (sau, apere, n.tr.) și protejeze, voi ați fi fost uluiți/uluite și încă M-ați lăuda (acum, sau, continuu; chiar și, sau, până în acest moment, n.tr.).

Voi auziți de oroare și tragedii, voi ați auzit de judecata MEA(,) dar acum EU vă spun (că, n.tr.) „EU SUNT” este milos și pentru cei/cele care MI-au aparținut MIE miracolele au depășit cu mult morțile și victimele. „EU SUNT” (dublu-sens în original; notă anterioară, n.tr.) Creatorul și CEL Care binecuvântează cu miracole încă nespuse. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) Lăudați-L (literă mare conform originalului, n.tr.) pe YAHUVEH(,) Marele (sau, Puternicul, n.tr.) Dumnezeu „EU SUNT” și Lăudați-L pe YAHUSHUA al vostru MESIA și unic mijlocitor Care stă înaintea MEA în Rai făcând mijlocire pentru Copiii MEI. Fie ca toți/toate care au ochi spirituali (sau, duhovnicești, n.tr.) unși și urechi (spirituale (sau, duhovnicești) unse, n.tr.) să se supună și să acorde atenție (în special, serios, sau, cu grijă, n.tr.) acestor cuvinte, și să se supună și să fie binecuvântați/binecuvântate cu Deuteronom 28.

(„1 Dacă vei asculta pe deplin de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, DOMNUL, DUMNEZEUL tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului.

2 Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de Glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău.

3 Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp.

4 Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate.

5 Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate.

6 Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare.

7 DOMNUL îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

8 DOMNUL va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, ţi-o dă.

9 DOMNUL te va face un Popor Sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi Poruncile LUI şi vei umbla în căile LUI. 10 Toate popoarele pământului vor vedea că Numele DOMNULUI este chemat peste tine şi se vor teme de tine. 11 DOMNUL te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL tău, a promis că ţi-o va da. 12 EL îţi va deschide cerul, vistieria LUI cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13 DOMNUL te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte şi niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, pe care eu ţi le dau astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti 14 şi dacă nu te vei abate de la nici o poruncă pe care ţi-o dau astăzi, nici la dreapta şi nici la stânga, păzindu-te ca nu cumva să te duci după alţi dumnezei şi să le slujeşti.”) (versete citate în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Binecuvântările lui YAHUVEH rezervate pentru copiii MEI supuși. Vai (sau, jale, n.tr.) fie de toți ceilalți (oameni, n.tr.) care aleg să rămână surzi/surde și orbi/oarbe(;) (acest lucru, n.tr.) este alegerea voastră.

Astfel este vorbit, astfel este scris în această zi de 12/09/2001. Un Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA ha MASHIACH Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Appendix

1 Regi 17 – Noua Traducere în Limba Română 2006 (citat extins pentru context, n.tr.)

Ilie (conform notelor ediției, în Limba Ebraică, Eliahu (Ilie) înseamnă DOMNUL (YAHUVEH) este DUMNEZEUL meu, n.tr.) tişbitul, din Tişba Ghiladului, i-a zis lui Ahab: „Viu este DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel, CĂRUIA ÎI slujesc, că nu va fi nici rouă, nici ploaie în aceşti ani decât la cuvântul meu.”

2 Apoi, DOMNUL i-a vorbit lui Ilie astfel: 3 „Pleacă de aici, du-te spre răsărit şi ascunde-te lângă uedul (conform notelor ediției, „vale din ţinuturile aride care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar,” n.tr.) Cherit, care se află la răsărit de Iordan! 4 Vei bea apă din ued. Le-am poruncit corbilor să-ţi aducă de mâncare acolo.” 5 El a făcut potrivit Cuvântului DOMNULUI: s-a dus şi s-a aşezat lângă uedul Cherit, care se află la răsărit de Iordan. 6 Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa şi seara, iar apă bea din ued. 7 După o vreme însă uedul a secat, pentru că nu mai plouase în ţară.

8 Atunci Cuvântul DOMNULUI a venit la el şi i-a vorbit astfel: 9 „Scoală-te, du-te la Sarepta care aparţine de Sidon şi locuieşte acolo! I-am poruncit unei văduve de acolo să-ţi dea de mâncare.” 10 El s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, a văzut o văduvă care strângea lemne. El a strigat-o şi i-a zis:

Te rog, adu-mi puţină apă într-un vas ca să beau!

11 Ea a plecat să-i aducă apă, dar Ilie a strigat-o şi i-a zis:

Te rog, adu-mi şi o bucată de pâine!

12 – Viu este DOMNUL, DUMNEZEUL tău, i-a răspuns ea, că nu am pâine, ci doar un pumn de făină într-un vas şi puţin ulei într-un urcior. Dar iată, strâng acum două bucăţi de lemne, apoi mă voi întoarce acasă şi voi pregăti cu acestea pâine pentru mine şi pentru fiul meu ca să mâncăm; după aceea vom muri.

13 – Nu te teme, i-a zis Ilie; du-te şi fă precum ai spus. Dar mai întâi fă din ceea ce ai o bucată mică de pâine pentru mine şi adu-mi-o; după aceea vei face şi pentru tine şi pentru fiul tău, 14 căci aşa vorbeşte DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel: „Făina din vas nu se va consuma, iar uleiul din urcior nu se va termina până în ziua în care DOMNUL va da ploaie pe pământ.”

15 Ea s-a dus şi a făcut aşa cum i-a cerut Ilie. Şi astfel ea, Ilie şi familia ei au avut de mâncare în fiecare zi. 16 Făina din vas nu s-a consumat şi uleiul din urcior nu s-a terminat, potrivit Cuvântului DOMNULUI rostit prin Ilie.

17 După aceea fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit atât de grav, încât n-a mai rămas suflare în el. 18 Atunci ea i-a zis lui Ilie:

Ce ai împotriva mea, om al lui DUMNEZEU? Ai venit aici să-mi aminteşti păcatul meu şi să aduci moartea fiului meu?

19 – Dă-mi-l încoace pe fiul tău, i-a zis el.

L-a luat din braţele ei, l-a dus în odaia de sus unde locuia el şi l-a aşezat pe patul său. 20 Apoi a strigat către DOMNUL, spunând: „DOAMNE, DUMNEZEUL meu, de ce ai adus această nenorocire peste această văduvă la care locuiesc, făcând ca fiul ei să moară?” 21 El s-a întins de trei ori peste copil şi a strigat către DOMNUL, zicând: „DOAMNE, DUMNEZEUL meu, TE rog fă ca sufletul acestui copil să se întoarcă în el!” 22 DOMNUL l-a ascultat pe Ilie; sufletul copilului s-a întors în el şi el a revenit la viaţă. 23 Ilie l-a luat pe copil, l-a coborât în casă din odaia de sus, i l-a dat mamei sale şi i-a zis:

Iată, fiul tău trăieşte!

24 Femeia i-a zis lui Ilie:

Acum ştiu că eşti un om al lui DUMNEZEU, iar Cuvântul DOMNULUI pe care-l rosteşti este adevăr!”


* * * * * * *