Profeția 57

FERIȚI-VĂ (PĂZIȚI-VĂ) DE CALUL TROIAN!

Scrisă sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

30 Iunie 2002

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) care strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi; acum, sau, continuu; notă de traducere, n.tr.) cu o voce precum Iona unei națiuni precum (în cazul, n.tr.) lui Ninive. Ninive s-a căit timp de un anotimp, va face America acest lucru? Sau va continua frumoasa noastră țară care este binecuvântată cu frumusețe și (care, n.tr.) odată susținea (sau, apăra, în special, în mod public, n.tr.) sfințenia și libertatea să meargă pe drumul care nu duce nicăieri (în original, „dead end road;” expresie; tradus literal, drumul al cărui capăt este mort, n.tr.) și ajunge precum Ninive și Sodoma și Gomora? Eu nu sunt singurul Apostol și Profet emis (sau, trimis, în special, ca pe un mesager, n.tr.) cu acest avertisment pentru America dar întrebarea este(,) cine ascultă (acum, sau, de obicei, n.tr.)? Ce veți face voi cu acest avertisment profetic? YAHUVEH întotdeauna îi emite (sau, trimite, în special, ca pe mesageri, n.tr.) pe Apostoli și Profeți să sune alarma de(,) căiți-vă, întorceți-vă înapoi la sfințenie(,) la Dumnezeul Creației și Mântuirii voastre. Datorită dragostei și milei lui YAHUVEH(,) EL avertizează înainte să trimită judecata SA (posibilă referire la Amos 3:7, citat des în contexte similare în Sfintele Profeții; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, profeţii,” n.tr.).

***

Copiii MEI, voi MĂ rugați să-MI fie milă de America, dar EU, YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.), vă întreb, „Când le va fi Copiilor MEI milă de MINE?” EU am (mai, n.tr.) spus înainte, „Feriți-vă (sau, Păziți-vă, n.tr.) de Calul Troian.” Iar și iar EU i-am spus acestei fiice care acum profețește(,) „Feriți-vă (sau, Păziți-vă, n.tr.) de Calul Troian.” America(,) tu ești acel Cal Troian. Tu vii ca (sau, drept, n.tr.) o binecuvântare la (posibil și, față de, n.tr.) Israel, tu vii ca (sau, drept, n.tr.) o mână care ajută la Israel (sau, posibil, care ajută Israelul, n.tr.)(,) dar în spatele tău tu duci un pumnal îmbibat cu (sau, de, n.tr.) sânge (pe care să-l pui, n.tr.) în spatele liderilor Israelului.

America(,) tu ești precum un Cal Troian, dar tu vei plăti un preț pentru asta dacă nu te căiești. Oricine care trădează Israelul ÎL trădează pe EU, YAHUVEH (pronume la cazul Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții; posibilă exprimare arhaică, n.tr.), și-L trădează pe Fiul MEU YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.). Oricine care este un dușman al Israelului s-a dispus pe sine (sau, s-a aranjat pe sine astfel încât, n.tr.) să fie un dușman al lui EU, YAHUVEH, Creatorul Israelului, de asemenea Creatorul Americii, și EU, YAHUVEH, Creatorul universului. Orice lider care se împăunează (sau, se umflă în pene, n.tr.) și se face pe sine precum un dumnezeu (sau, zeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „god,” n.tr.) și spune, „Eu voi distruge Israelul” își agită pumnul în fața lui EU, YAHUVEH, Creatorul. America(,) tu cu siguranță vei plăti. America(,) tu deja ai început să arzi, tu arzi cu furia MEA (sau, accesul MEU de furie, n.tr.), tu arzi cu furia (sau, supărarea, n.tr.) MEA. Voi strigați după milă asupra Americii, totuși chiar și voi înșiși/însele vreți să tăiați (sau, dați afară, n.tr.) Numele lui Dumnezeu (de tot, sau, complet, n.tr.) din amintirea copiilor (posibilă referire la faptul că, în Statele Unite, orele de religie au fost scoase din programa școlară; singurul loc unde copiii află despre Dumnezeu și religia Creștină este la Sunday School, Școala de Duminică, o oră de religie care are loc la biserică. Doar copiii ai căror părinți se duc la biserică, și care consimt ca copiii lor să participe la această oră, află despre Dumnezeu; ceilalți nu, n.tr.).

Copiii MEI, fiți siguri/sigure (gen nespecificat în original; sau, vă asigur, n.tr.) de asta, cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE sunt în arca MEA. Cei/Cele care aud vocea MEA, și cei/cele care plâng și strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă, căci vă e frică că EU vă voi bate (la fund; ca pe un copil neascultător; în original, „spank,” n.tr.) când îi/le bat (la fund, n.tr.) pe restul care refuză să se supună, voi nu e nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să vă temeți. EU am buzunare (tradus literal; sau, posibil, zone împrejmuite sigure, n.tr.) în jurul acestei lumi și voi sunteți în siguranță în buzunarele MELE, căci mânia MEA nu le este desemnată (în special, în mod oficial sau judiciar, n.tr.) Copiilor MEI. Când EU lovesc (sau atac, n.tr.)(,) EU, YAHUVEH, știe (persoana a treia conform originalului, n.tr.) pe cine să lovească, mâna MEA îi/le protejează pe cei/cele pe care EU îi/le protejez. Nimeni nu vă poate smulge din mâna MEA (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 10:28-29; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va smulge din Mâna MEA. 29 TATĂL MEU, Care MI le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din Mâna TATĂLUI,” n.tr.). Niciun (singur; emfază în original, n.tr.) fir de păr de pe capul vostru nu poate fi atins în afară de cazul în care EU o permit, și dacă EU, YAHUVEH, o permit (sau, permit acest lucru, n.tr.), atunci Copiii MEI doar vor deveni precum mai mulți Ștefani care au ridicat (sau, posibil, au făcut să se ridice, n.tr.) mai mulți Paveli (posibilă referire la faptul că Shaul a fost martor la martiriul Sfântului Ștefan; apoi Shaul l-a acceptat pe DOMNUL și a devenit Sfântul Apostol Pavel; posibilă referire la Faptele Apostolilor 22:20, unde Sfântul Apostol Pavel menționează martiriul Sfântului Ștefan într-una dintre rugăciunile sale; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce m-am întors la Ierusalim, în timp ce mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească 18 şi L-am văzut pe DOMNUL spunându-mi, «Grăbeşte-te, ieşi repede din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre MINE!» 19 Eu am zis, «DOAMNE, ei ştiu că eu îi băgam în închisoare şi îi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în TINE, 20 iar când era vărsat sângele lui Ştefan, martorul (conform notelor ediției, sau, martirul, n.tr.) TĂU, eram şi eu de faţă, dându-mi aprobarea şi păzind hainele celor ce-l omorau!» 21 Însă EL mi-a zis: «Du-te, pentru că te voi trimite departe, la neamuri!»” citat extins pentru context, n.tr.) și mari (sau, însemnate; sau, la scală largă; sau, importante, n.tr.) vor fi răsplățile voastre în Rai. (Faptele Apostolilor 6-7; referință citată în original; link spre Noua Traducere în Limba Română, n.tr.)

EU sunt furios (sau, supărat, n.tr.)(,) Copiii MEI, căci voi strigați (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă asupra Americii(,) dar liderul Americii se umflă în pene (sau, împăunează, n.tr.) pe sine ca un dumnezeu (sau, zeu; notă anterioară, n.tr.), el nu este un dumnezeu (sau, zeu, n.tr.). EU aud strigătele (puternice ale, n.tr.) Oamenilor MEI (posibil și, Poporului MEU; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) în Israel, da(,) chiar (și, n.tr.) cei/cele care nu-L recunosc pe Fiul MEU YAHUSHUA(,) dar ei/ele strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către MINE, Copiii MEI, ei/ele cinstesc zilele MELE de Sabat, ei/ele ÎMI respectă (tradus literal, păstrează; până în ziua de astăzi, de când au fost instaurate, n.tr.) sărbătorile MELE Evreiești și i se supun alei MELE Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.). Israelul poartă (sau, duce, n.tr.) Sângele lui YAHUSHUA și Ierusalimul poartă (sau, duce, n.tr.) Sângele lui YAHUSHUA, deși (acești oameni, n.tr.) nu-l primesc (sau, nu-l acceptă; sau, nu-l acceptă drept fiind adevărat sau de la DUMNEZEU, n.tr.). Ferește-te (sau, Păzește-te, n.tr.)(,) America(,) tu ești un Cal Troian. EU, YAHUVEH, îți (re)amintesc de ce i se întâmplă unui Cal Troian. EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA acum profețim (posibil și, profețesc; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) prin roaba MEA (că, n.tr.), EU, YAHUVEH(,) voi doborî (tradus literal, voi ataca și dărâma la pământ; precum face un animal de pradă sau o rachetă; în original, „strike down,” n.tr.) acel Cal Troian și când EU îl dobor (sau, îl voi doborî, n.tr.)(,) el nu se va mai ridica niciodată. EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA vom (posibil și, voi; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) tăia (de tot, sau, complet, n.tr.) capul calului. EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA vom (posibil și, voi; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) tăia (de tot, sau, complet, n.tr.) copitele calului (până sunt separate de picioarele lui, n.tr.). Tu(,) America(,) nu vei mai putea (sau, nu vei mai fi capabilă; America este de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.) să te mai miști și comercianții vor striga (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) de departe (sau, din depărtare, n.tr.), pe când (posibil și, deoarece; acești oameni, n.tr.) vor vedea America arzând de departe (sau, din depărtare, n.tr.). (Apocalipsa 18; referință citată în original; link spre Noua Traducere în Limba Română, n.tr.)

O(,) America, EU plâng pentru tine pe când tu te pregătești să-ți sărbătorești o altă zi de naștere (posibilă referire la faptul că această Profeție a survenit înainte de Ziua Națională a Statelor Unite, 4 Iulie, n.tr.). Tu uiți că EU, YAHUVEH, am fost CEL Care (sau, posibil, CEEA CE, n.tr.) te-a pus pe tine deoparte pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA și a lui YAHUSHUA. Doar un mărunt bebeluș (și, n.tr.) totuși tu-ți agiți pumnii în fața MEA (tradus literal; sau, MĂ ameninți cu pumnii, n.tr.), tu-L negi (tradus literal; sau, refuzi să recunoști adevărul sau existența a ceva de la DUMNEZEU sau a DOMNULUI DUMNEZEU ÎNSUȘI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri,” n.tr.) pe CEL Care te-a creat. Acest avertisment nu este pentru Copiii MEI care MĂ venerează pe MINE în adevăr și dragoste și încearcă să se supună. Acest avertisment este pentru cei/cele care se dispun pe sine (sau, aleg o anumită direcție în viață, n.tr.) drept dușmanii MEI. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.)(,) America! Tu ești precum un Cal Troian. Israelul a fost prietena ta (în Sfintele Profeții, Israelul și Ierusalimul sunt de gen feminin, n.tr.), acum tu o tratezi ca pe un dușman disprețuit. Liderii tăi se duc să dea o mână și să înjunghie un pumnal îmbibat de sânge în spatele Israelului cu cealaltă mână. Tu calomniezi (verbal, n.tr.) Israelul. Tu nu raportezi (posibil, pe canalele de știri, n.tr.) adevărul (posibil, despre conflictele militare din Israel și Orientul Mijlociu, n.tr.). Tu-i faci pe oamenii MEI Evrei din Israel să pară ca și cum ar fi teroriștii. Tu le strivești (sau, zdrobești, n.tr.) în picioare spatele lor (sau, îi calci puternic pe spate pe ei/ele, n.tr.) și pe economia lor.

Tu trimiți frică printre (posibil, națiunile, n.tr.) din lume și spui, „Nu intrați în Israel, e prea periculos pentru a-l vizita” și totuși pe dușmanii Palestinieni care disprețuiesc Numele MEU, înaintea lumii tu îi înalți ca pe eroi și asta tu (cu voce, n.tr.) tare proclami. O(,) America, tu le faci această promisiune Palestinienilor, tu spui fals (sau, mincinos, n.tr.), „Eu, America(,) voi da înapoi Israelul(,) în special Ierusalimul(,) dușmanilor lui EU, YAHUVEH” (caz Nominativ în original deși altul este cerut; notă anterioară, n.tr.). Palestinienii s-au dispus pe sine drept dușmanii lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Palestinienii i-au ucis pe copiii MEI Evrei. Palestinienii încearcă să fure lumina ochiului MEU (expresie; în original, „the apple of MY eye;” ceva care este desupra tuturor celorlalte de același fel; copilul favorit al cuiva, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.). Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) America, pentru că-i ajuți (sau, posibil, pentru că i-ai ajutat; timp verbal nespecificat în original, n.tr.)(,) tu ai atras asupra ta mânia MEA și(,) America(,) chiar pe numele tău EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA acum îl disprețuim (sau, posibil, disprețuiesc; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.). EU am avut milă până acum, pentru strigătele (posibil și, datorită strigătelor, n.tr.) (puternice ale, n.tr.) adevăraților MEI Copii care strigă (puternic; către MINE, n.tr.). Dar adevărații MEI Copii trebuie să știe asta, cu cât mai mult (timp, n.tr.) EU MI-am reținut mânia (din a se manifesta, n.tr.)(,) cu atât mai furios (sau, supărat, n.tr.) EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA am devenit (persoană și număr nespecificate în original, n.tr.)(,) și(,) America(,) tu vei plăti pentru asta.

Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) acesta este un mesaj pentru iubiții MEI Copii, ungeți-vă casele (posibil, cu ulei sfințit; posibil și, binecuvântați-le cu apă sfințită, n.tr.) încă o dată, strigați (puternic, n.tr.) după milă asupra propriei voastre case și EU, YAHUVEH, vă voi auzi(,) Copiii MEI, încă o dată (sau, din nou, n.tr.). Căiți-vă(,) Copiii MEI(,) pentru propria voastră casă (sau, posibil, familie, n.tr.), căci voi nu vă puteți căi pentru păcatele Americii. Căci duhoarea păcatelor ajung (posibil și, ajunge; număr plural conform originalului, n.tr.) la Rai și tot Raiul își ține nasul căci nicio națiune n-a făcut ceea ce America a făcut și totuși nicio națiune n-a fost binecuvântată așa cum America a fost binecuvântată. Voi vreți să radiați (sau, să tăiați complet, n.tr.) „O națiune sub DUMNEZEU” (sau, supusă lui DUMNEZEU; expresia originală, „One nation under GOD,” face parte din jurământul de credință, sau, vasalitate, sau, supunere față de patria lor pe care-l recită cetățenii Americani; textul complet este, „I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all,” tradus literal drept, „Îi jur credință (sau, supunere, sau, loialitate, sau, vasalitate) drapelului Statelor Unite ale Americii, și republicii pe care el o reprezintă, o (singură) națiune (sau, o națiune unită) sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți (oamenii);” posibilă referire la faptul că atunci când această Profeție a fost proclamată se făceau eforturi pentru a șterge cuvântul „DUMNEZEU” din jurământul de credință, n.tr.)(,) atunci voi veți avea o națiune sub picioarele (sau, tradus literal, sub labele picioarelor, n.tr.) MELE. EU(,) YAHUVEH(,) vă voi călca (apăsat, n.tr.) în picioare, căci voi tocmai v-ați radiat (sau, să tăiat complet, n.tr.) mila voastră; voi tocmai ați anihilat favoarea MEA (sau, posibil, pe care-o aveați în ochiii MEI; în original, „MY favor,” n.tr.). Voi vreți să radiați (sau, să tăiați complet, n.tr.) „In God We Trust” („În DUMNEZEU Noi Ne Încredem;” motto-ul oficial al Statelor Unite ale Americii din anul 1956; scris pe toate bancnotele Americane, n.tr.) de pe moneda (sau, valuta, n.tr.) voastră(,) atunci tot ce aveți (sau, ce vă rămâne, n.tr.) este „În (America) Noi Ne Încredem.”

Vă voi arăta EU vouă ce i se întâmplă unei națiuni care nu este sub protecția Dumnezeului YAHUVEH și YAHUSHUA, nu va fi frumos la vedere. Tu vei afla(,) America, exact cât de pricăjită (sau, firavă, n.tr.) ești în tăria (sau, puterea, n.tr.) și măreția (posibil și, puterea, în special militară; „might,” n.tr.) ta. Tu vrei să radiezi (sau, să tai complet, n.tr.) „In God We Trust(,)” atunci(,) America(,) tot ce-ți rămâne este „În Ne Încredem” (în original, „In We Trust;” luând Dumnezeu, „God,” din expresie, doar aceste cuvinte rămân, n.tr.). Căci chiar acolo tu ai afirmat că EU, YAHUVEH, Dumnezeul Care te-a pus deoparte(,) tocmai a radiat mila MEA, (posibil, că, n.tr.) tu tocmai ai radiat protecția MEA, căci tu te sprijini doar pe tine însăți și astfel (sau, prin urmare, n.tr.)(,) America(,) lasă (tradus literal; posibil și, fie ca, n.tr.) lumea să vadă ce se întâmplă când doar în tine (sau, doar tu ești singura în care, n.tr.) ai tu încredere.

Canada, EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA îți dăm (posibil și, dau; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) acest avertisment. Nu urma în urmele pașilor surorii tale. Tu te numești pe tine însăți America de Nord (în original, „North America,” n.tr.), acum tu porți numele pe care EU îl disprețuiesc, dacă tu nu te căiești și nu te întorci de la păcatele (sau, nu le întorci spatele păcatelor, n.tr.) Americii(,) soarta Americii va fi a ta. Tu vei împărtăși (sau, avea parte din, n.tr.) mâhnire; tu vei avea parte din mânia MEA, dacă tu nu urmezi în urmele pașilor lui YAHUVEH și lui YAHUSHUA. Vino și pune-te pe tine însăți deoparte acum(,) Canada și Creștinilor Canadieni, începeți să vă rugați pentru Canada, căci liderii voștri politici v-au vândut provinciile celor care au licitat cel mai mult (sau, celor care au oferit cei mai mulți bani, precum la o licitație; „the highest bidders,” n.tr.). În SUA există state care au încercat să se separe în America (sau, de America, pentru a deveni state independente, n.tr.), datorită rușinii pe care ele (sau, aceste state, n.tr.) au simțit-o(,) și există o provincie care a încercat să se separe de Canada (Quebec) datorită rușinii pe care (oamenii de acolo, n.tr.) au simțit-o. EU, YAHUVEH, îi voi recunoaște (oficial, n.tr.) pe cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care încearcă să se separe și EU, YAHUVEH(,) îi/le voi pune de o parte în acea zi și întreaga mânie (sau, mânia în plinătatea ei, n.tr.) nu va cădea asupra lor în acea zi.

O(,) America, EU îți știu (sau, cunosc, n.tr.) comploturile și mașinațiile, liderii tăi politici caută să-l înlocuiască pe Arafat. Arafat este cel mai mic dintre două rele. Liderul Palestinian ce va veni (posibilă referire la Mahmoud Abbas, lider al Palestinei din anul 2005, n.tr.) îl va face pe Arafat să arate ca un elev de școală (tradus literal; expresie; sau, mult mai mic, sau, inofensiv, în comparație, n.tr.). El va fi un trădător, el va fi un Iuda, el va fi precum (în cazul, n.tr.) unui Iuda. El își va trăda propriul lui popor. Este doar o chestiune de timp că (sau, până când, n.tr.) Arafat va fi înlăturat. Dar vai (sau, jale, n.tr.) fie de cei (sau, oamenii, n.tr.) care aplaudă (sau, care-și exprimă admirația, sau, bucuria, în mod public pentru, n.tr.) înlăturarea lui Arafat, căci un rău mai mare (sau, mai important; sau, la scală mai largă, n.tr.) va veni. Celor care se veselesc(,) ei/ele vor jeli. Cei/Cele care râd acum vor fi disprețuiți/disprețuite (public, n.tr.). Ce preț mare (sau, important; sau, la scală largă, n.tr.) vor plăti liderii politici ai Americii atunci când încearcă să vândă Israelul celui care licitează cel mai mult (sau, care oferă cei mai mulți bani, precum la o licitație, n.tr.), totul pentru propriile lor motive (sau, planuri, n.tr.), totul pentru propria lor lăcomie.

Un rău (sau, lucru malefic; în original, „evil,” n.tr.) mai mare (sau, mai important; sau, la scală mai largă, n.tr.) vine (acum, sau, continuu; sau, este pe drum, n.tr.), mai mare (sau, mai important; sau, la scală mai largă, n.tr.) decât puteți voi vreodată visa sau chiar concepe. Vai (sau, Jale, n.tr.) fie de America(,) căci tu ai jucat drept în mâinile satanei (tradus literal; sau, ai făcut ceva ce-ți ajută oponentul (satana) să câștige, n.tr.), tu te joci drept în mașinațiile lui anti-mesia, tu te joci drept în matricea (sau, planul tehnic care expune modul în care este proiectat ceva și cum va funcționa; posibil și, modelul, sau, schema; în original, „the blueprint,” n.tr.) care a fost expusă de (cel care este; articol hotărât intraductibil, n.tr.) anti-mesia care va veni (sau, stă să vină, n.tr.). Tu(,) America(,) ești cea pe care EU o acuz acum (judiciar, cu capete de acuzare, n.tr.). Tu ești Calul Troian și pentru asta tu vei plăti. America(,) bucură-te de prosperitatea ta, bucură-te de luxurile tale (tradus literal; sau, de lucrurile care nu sunt necesare sau vitale dar pe care oamenii le doresc; de obicei scumpe și/sau greu de obținut; „luxuries,” n.tr.), bucură-te de lăcomia ta, bucură-te de faima ta și bucură-te de averea ta, căci (posibil, toate acestea, n.tr.) vor fi de scurtă durată. Adevărații MEI (prea)iubiți Copii care trăiți în America, voi trebuie să vă căiți că vă numiți pe voi înșivă/însevă Americani/Americance, nu lăsați ca sângele Americii să fie găsit pe mâinile voastre (tradus literal; sau, să nu se găsească sângele Americii pe mâinile voastre, n.tr.).

***

Astfel este vorbit(,) astfel este scris în ungerea RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH) dată acestei roabe Apostolice profetice a lui YAHUVEH și YAHUSHUA pe 30 Iunie 2002 la 11:00 a.m. (dimineața, n.tr.)

Acest Cuvânt Profetic a fost dat în timpul unei conversații telefonice cu un credincios (sau, loial, sau, fidel, n.tr.) frate și suporter al acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) numit Brian. Noi eram la rugăciune când RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.) m-a oprit din a mă ruga în Engleză și spre marea mea surpriză acest cuvânt a survenit. Vă rog, Americani Creștini, căiți-vă și rugați-vă pentru acest pământ (sau, această țară, n.tr.), odată țara celor liberi (limbaj original similar cu un vers din imnul American, „the land of the free and the home of the brave,” țara celor liberi și a celor curajoși; posibilă referire, n.tr.), înainte de a fi prea târziu. Vă rog rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și iubiți-i pe frații (noștri Evrei, n.tr.) și surorile noastre Evreice pentru că noi cu toții/toatele ÎL slujim pe Regele Evreilor, al nostru Mesia și Dumnezeu al Cărui Nume este YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului, n.tr.).

Vă rog rugați-vă și scrieți-le petiții liderilor noștri să nu se întoarcă împotriva Israelului. Noi știm că credința noastră Creștină în YAHUVEH și YAHUSHUA și scripturile Bibliei sunt adevăr, căci Israelul nu va fi niciodată distrus (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 31:40; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cetatea nu va mai fi niciodată nimicită sau dărâmată,” n.tr.). Israelul va rezista întotdeauna. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) America și toate celelalte națiuni(,) căci vouă nu v-a fost dată această promisiune în Sfintele Scripturi. Dacă Israelul ar înceta să existe(,) atunci ceea în ce (sau, lucrurile în care, n.tr.) noi credem ar fi o minciună. Biblia este cuvântul care a fost întrupat prin YAHUSHUA (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 1:14; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit (conform notelor ediției, „sensul termenului Grecesc este, ȘI-a întins cort; posibilă referire la Exodul 25:8 și 40:34-35, unde DUMNEZEU era prezent în mijlocul poporului SĂU prin mijlocirea Cortului; de asemenea, posibil, Slava lui DUMNEZEU care umplea atunci Cortul „este acum printre oameni în persoana Cuvântului întrupat,”” n.tr.) printre noi, iar noi am privit Slava LUI, o Slavă ca a Singurului Născut din TATĂL (conform notelor ediției, sau, „o Slavă ca a Singurului şi Unicului, care a venit de la TATĂL;” termenul Grecesc pentru „singurul” este tradus de obicei cu singurul născut, dar înseamnă și singurul de un anumit fel (unicul), n.tr.), plin de Har şi de Adevăr,” n.tr.) și YAHUSHUA într-o zi în curând ÎȘI va înfige ambele Picioare pe Muntele Măslinilor și va domni de la Ierusalim. Noi abia așteptăm acea zi ce va veni și spunem, „Vino(,) YAHUSHUA, vino repede(,) este rugăciunea noastră!” (Apocalipsa 22:6-7, „Mi-a spus, Aceste cuvinte sunt demne de încredere şi adevărate. DOMNUL, DUMNEZEUL duhurilor profeţilor, ŞI-a trimis îngerul să le arate robilor SĂI lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. 7 Iată, EU vin curând! Ferice (sau, binecuvântat este, conform notelor ediției, n.tr.) de cel ce păzeşte cuvintele profeţiei din această carte!’” 12-13, „Iată, EU vin curând şi răsplata MEA este cu MINE, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 13 EU sunt Alfa şi Omega, CEL Dintâi şi CEL De Pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul,” 17, „DUHUL şi Mireasa zic, ‘Vino!,’ iar cel ce aude să zică: ‘Vino!’ Cel însetat, să vină; iar cel ce doreşte, să ia fără plată apa vieţii!’” 20, „CEL CE depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: ‘Da, EU vin curând.’ Amin! Vino, DOAMNE YAHUSHUA!” referințe citate în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Vă rog citiți-o. Al nostru YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.) vine din nou. Veți fi voi gata (sau, pregătiți/pregătite, n.tr.)?


* * * * * * *