Profeția 56

AVERTIZEAZĂ-I! CÂT DE PUȚINI VOR ASCULTA!”

Dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

5 Iunie 2002

AVERTIZARE (pentru, n.tr.) CINCI STATE:

California, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri

Elisabeth (Elisheva) a auzit aceste cuvinte auzibile (sau, perceptibile în mod fizic, sau, sonor; în original, „audible,” n.tr.) de la DOMNUL înainte ca EL să vorbească prin ea cu acest avertisment!

***

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

EU îi emit (sau, trimit; în special, ca pe mesageri; notă de traducere, n.tr.) pe Profeții MEI pentru a avertiza despre judecățile MELE. EU îi emit (sau, trimit; în special, ca pe mesageri, n.tr.) pe Apostolii și Profeții MEI pentru a avertiza înainte ca distrugerea (completă; în special, ca rezultat al unei condamnări; în original, „doom;” posibil, osândirea, n.tr.) să vină. EU îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) avertizez pe aceia/acelea acum, din America(,) prin această roabă de-a MEA încă o dată. EU i-am dat ei un vis. Acum! Urgent! Războinicii mijlocitori în rugăciune din cele cinci state menționate în vis [California, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri] trebuie să fie ridicați (sau, somați să se ridice; somați la acțiune, n.tr.). EU i-am spus ei într-un timp (sau, la un moment; când, n.tr.) ea era cel mai vulnerabilă, când urechea ei era (sau, posibil, a fost, n.tr.) deschisă, înclinată (sau, aplecată, n.tr.) să audă cuvintele MELE (tradus literal; expresia originală, „inclined to hear MY words,” este foarte similară cu limbajul din versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 22:17 și Isaia 55:3; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „[a-ți] apleca urechea” – „Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor; / pune la inimă cunoştinţa mea, / 18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta / şi când îţi sunt toate pregătite pe buze,” și, „Luaţi aminte şi veniţi la MINE! / Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! / Voi încheia cu voi un legământ veşnic / şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite,” n.tr.). Două cuvinte: Avertizează-i (pe Oameni; gen nespecificat în original; în original sunt două cuvinte, „Warn Them!” n.tr.)! Avertizează-i (pe oameni, n.tr.) când America este cel mai vulnerabilă. Precum un avion zbura jos (sau, la altitudine joasă, n.tr.), precum în visul care va fi descris mai jos. Aceste cinci state sunt foarte (sau, posibil, cele mai; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) vulnerabile. Dacă suficienți războinici în rugăciune (sau, ai rugăciunii, n.tr.) nu se ridică și (nu le, n.tr.) pasă, un atac va veni. EU nu voi spune (tradus literal; sau, nu spun; sau, refuz să spun, n.tr.) cum, EU nu voi spune (sau, nu spun, sau, refuz să spun, n.tr.) când. EU avertizez prin Profeții MEI. Cât de puțini (oameni, n.tr.) vor asculta (tradus literal; sau, vor vrea, sau, vor alege, să asculte, n.tr.).

Oamenii nu mai iau avertismentele guvernului acum, căci au (în original este singular deși pluralul este cerut; posibil greșeală de transcriere, n.tr.) fost atât de multe, în serios. Dar Missouri, Arkansas, Texas, California(,) și Nevada, „Dacă Oamenii MEI (sau, Poporul MEU; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) care sunt numiți (sau, se numesc, n.tr.) după (sau, pe, n.tr.) Numele MEU (tradus literal; expresia originală, „called by MY Name,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a 2 Cronici 7:14; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „peste care este chemat Numele MEU;” „Dacă poporul peste care este chemat Numele MEU se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa MEA, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.) nu se smeresc, nu cad cu fețele la pământ și nu se căiesc pentru păcatele de pe acest pământ (sau, din această țară, n.tr.)(ghilimele conform originalului, n.tr.), aceste cinci state vor simți mânia mâinii Atotputernicului DUMNEZEU YAHUVEH.

Dar Copiii MEI care sunt în arce (cum ar fi, Arca lui Noe; în original, „arks,” n.tr.), arca este oriunde EU v-am pus să stați (sau, să rămâneți, n.tr.) pe când acest rău trece (posibil, prin lume, n.tr.). EU vă spun aceasta: ungeți-vă (posibil, cu ulei sfințit, n.tr.) casele, ungeți-vă ușile, căci exact ca în zilele din vechime, exact așa cum atunci când molimele (termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) au venit, copiii lui Israel erau în siguranță. Cei (sau, Oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care venerează (verb la timpul prezent conform originalului, n.tr.) alți dumnezei (sau, zei; același termen are ambele sensuri în Limba Engleză; „gods,” n.tr.) n-au fost (verb la timpul trecut conform originalului, n.tr.). Îngerul morții a trecut (pe lângă casele lor, n.tr.) și nu i-a atins pe copiii lui Israel. Dar pe cei/cele care venerau alți dumnezei (sau, zei, n.tr.), cei/cele care nu-i slujesc (timp verbal prezent conform originalului, n.tr.) niciunui dumnezeu (sau, zeu, n.tr.) au simțit mâna mâniei DUMNEZEULUI Atotputernic YAHUVEH. EU permit aceasta (acum, sau, continuu, n.tr.).

EU am lăsat ca Fiica MEA să fie cea (sau, persoana, n.tr.) care vă avertizează. Cât de puțini (oameni, n.tr.) vor asculta (sau, vor vrea, sau, vor alege, să asculte, n.tr.). Voi ați fost testați/testate (sau, încercați/încercate, n.tr.) așa (sau, după, n.tr.) cum EU am spus (în mod, n.tr.) repetat, așa cum Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] a testat-o (sau, încercat-o, n.tr.) pe văduva din Sarepta (văduva care l-a adăpostit și hrănit pe Sfântul Profet Ilie în timpul unei foamete; și-a împărțit ultima masă cu el deși credea că va muri de foame; întâmplări descrise în 1 Regi 17, n.tr.) și alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.). Profeții lui Baal vor cădea. EU voi trimite judecată (tradus literal, în jos; sau, voi face ca judecată să se pogoare, n.tr.) asupra celor care nu-MI iau avertismentul în serios. Nu învinuiți vreun om (sau, vreo ființă umană, n.tr.), căci (acest lucru, n.tr.) va fi permis de mâna CREATORULUI, a MÂNTUITORULUI. Căci voi nu NE veți asculta (tradus literal; posibil și, veți refuza să NE ascultați; posibil dublu-sens, n.tr.) pe NOI în vreun alt mod. Căiți-vă, cădeți în genunchi și rugați-vă ca judecata să nu vină (în jos; sau, să nu se pogoare, n.tr.) asupra voastră chiar în însăși această zi, pentru că vă întăriți (sau, posibil, v-ați întărit, n.tr.) inimile, pentru că vă surziți (sau, posibil, v-ați surzit, n.tr.) urechile, pentru că vă orbiți (sau, posibil, v-ați orbit, n.tr.) ochii.

Bisericile voastre MĂ fac să vomit. Venerația voastră (sau, posibil, riturile voastre divine; slujbele voastre, n.tr.) MĂ face (sau, fac, n.tr.) să-MI surzesc urechile. Voi ați face bine să apelați la MINE acum(,) cât EU pot fi găsit. Departe cu ipocriziile voastre, departe cu voi(,) scribilor și Fariseilor, voi care cunoașteți (sau, știți, n.tr.) litera legii dar n-aveți nicio (sau, deloc, n.tr.) dragoste înăuntru (sau, înăuntrul vostru, n.tr.), departe de MINE. EU nu vă numesc Copiii MEI, EU vă numesc dușmanii MEI. Nu gândiți (sau, să nu credeți, n.tr.) că YAHUSHUA n-ar vorbi așa, căci EU îi numesc (pe acești oameni, n.tr.) șerpi și vipere (posibilă referire la Matei 23:33-4, „Şerpilor! Pui de vipere! Cum veţi scăpa de condamnarea la Gheenă (conform notelor ediției, iad, n.tr.)?! 34 De aceea, iată, vă trimit profeţi, înţelepţi şi cărturari! Pe unii dintre ei îi veţi omorî şi îi veţi răstigni, iar pe alţii îi veţi biciui în sinagogile voastre şi îi veţi persecuta din cetate în cetate,” n.tr.). Voi injectați otrava voastră veninoasă înăuntrul acelora care MĂ slujesc pe MINE. Voi încercați să-i ucideți (pe acești oameni, n.tr.) cu litera legii (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Corintieni 3:6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Care (DUMNEZEU, n.tr.) ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al DUHULUI, pentru că litera ucide, dar DUHUL dă viaţă,” n.tr.). Voi aruncați afară (tradus literal; sau, vă descotorosiți de, n.tr.) harul (MEU, n.tr.) și mila MEA (originalul este la plural, „[MY] mercies;” poate însemna, diversele instanțe sau contexte în care DUMNEZEU ÎȘI arată mila față de oameni, n.tr.); prin urmare(,) voi nu veți avea (parte de, n.tr.) niciunele dintre ale MELE (sau, nu veți avea parte de nimic din harul MEU și mila MEA, sau, instanțele sau contextele în care EU arăt milă sau har, n.tr.).

Intitulează aceasta (posibil, această Sfântă Profeție, n.tr.) Elisabeth [Elisheva], Avertizează-i (pe Oameni, n.tr.)! Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care te batjocoresc și spun, „O(,) tu ai tot avertizat de judecată în fiecare zi.” Avertizează-i! Exact ca-n zilele lui Noe, cât de puțini (oameni, n.tr.) au dat atenție până când a venit potopul. Exact ca-n zilele Sodomei și Gomorei. Nimeni n-a dat atenție până n-a fost prea târziu. Avertizează-i! America, tu crezi că zbori (acum, sau, continuu, n.tr.) atât de înalt (expresie; sau, că-ți merge atât de bine; posibil și, crezi că ești atât de fericită, n.tr.). Dar tu nu înțelegi, doar pentru un singur scop te-am protejat EU pe tine, America, și acela este datorită celor (sau, oamenilor, n.tr.) care strigă (sau, apelează la Dumnezeu, n.tr.) în Numele MEU și se roagă, „Cruță America, dă-i Americii mai mult timp!” Dar unde este căința, America? Unde este acoperirea feței tale de rușine? Căci atrocitățile încă continuă și Numele Fiului MEU este damnat.

Avertizează-i(,) Fiica MEA. Nu fi surprinsă cât de puțini (oameni, n.tr.) vor asculta (sau, vor vrea, sau, vor alege, să asculte, n.tr.), nu fi surprinsă cât de mulți (oameni, n.tr.) vor batjocori (sau, vor vrea, sau, vor alege, să batjocorească, n.tr.). Ei (sau, Acești oameni, n.tr.) îi văd pe adevărații predicatori (termenul original, „ministers,” desemnează clerul sau persoanele cu autoritate spirituală din toate confesiunile Creștine; termen generic; posibilă greșeală de transcriere în original, posibil, „ministries,” parohii sau activități de evanghelizare n.tr.) ca ai tăi (sau, ca Parohia condusă de Profeții Elisabeth și Ezra, Parohia Amightywind sau Almightywind, n.tr.), ca tine și ceilalți predicatori (posibil, de calibrul tău, n.tr.). Și (acești oameni, n.tr.) văd parohiile (termenul original, „ministries,” nu este echivalentul perfect al cuvântului „parohii;” pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) funcționând în lipsă (sau, lucrând continuu, chiar dacă n-au ce le trebuie și/sau fac eforturi să existe, n.tr.). (Acești oameni, n.tr.) se îndoapă pe ei înșiși/ele însele (sau, mănâncă cu lăcomie, n.tr.). Lor nu le pasă de cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Acum timpul (sau, momentul, n.tr.) a venit și foamea va fi în burțile lor, niciun (singur, n.tr.) acoperiș nu va fi deasupra capetelor lor. Poate nu astăzi, dar (acest lucru, n.tr.) va fi când ei/ele se așteaptă mai puțin. EU ÎMI voi surzi urechile față de strigătele (sau, apelurile, n.tr.) lor (puternice; posibil și, cu lacrimi, n.tr.). (posibil, Celor; posibil și, Pe cei/cele, n.tr.) care pe Ziua MEA de Sabat o disprețuiesc (conform Poruncii a Patra din Cele Zece Porunci, Sabatul (în Ebraică, Shabbatul) trebuie respectat de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă; Exodul 31:12-17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea,»” n.tr.). Avertizează-i (pe acești Oameni, n.tr.), Fiica MEA.

EU am folosit această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) pentru a testa (sau, încerca, n.tr.) metalul oamenilor (posibilă referire la Ieremia 6:27-30; Sfintele Profeții citează des acest pasaj în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Te făcusem un examinator (conform notelor de subsol ale ediției, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat,” n.tr.). Oamenilor(,) ați eșuat (sau, ați picat testul, n.tr.), EU îi/le chem pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care MĂ venerează, care MĂ slujesc cu credință (sau, cu loialitate, sau, cu fidelitate; în original, „faithfully,” n.tr.) zi după zi, care se roagă atât de mult că ei/ele nu pot număra orele din zi, pentru a testa (sau, încerca, n.tr.) metalul oamenilor. Oamenii au fost găsiți (fiind, n.tr.) deficienți/deficiente (sau, sub-standard; sau, ducând lipsă de o calitate (sau, posibil, o trăsătură de caracter) care este cerută sau necesară; în original, „wanting,” n.tr.), oamenii au fost găsiți (fiind, n.tr.) fără compasiune. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) avertizează-i, Fiica MEA. Ei/Ele vor batjocori și ei/ele vor râde. Ei/Ele spun că ceea ce tu ai profețit nu s-a înfăptuit încă. Ei/Ele uită că nici avertismentele profetice din Apocalipsă n-au făcut-o (sau, nu s-au înfăptuit încă, n.tr.), nu la gradul pe care l-ai (sau, l-ați, n.tr.) văzut (tu, sau, voi; persoană nespecificată în original, n.tr.).

Când EU am milă, ei/ele (sau, oamenii, n.tr.) ÎMI aruncă mila înapoi în față. Când EU am milă, pentru că profeții se roagă, „TE rog (sau, TE rugăm; număr nespecificat în original, n.tr.)(,) n-o face acum,” pentru că atunci când EU am milă și oamenii se ridică și se roagă, atunci Apostolii și Profeții MEI sunt etichetați drept falși (sau, neadevărați, n.tr.) pentru că EU n-am eliberat judecată în acea zi. Avertizează-i (pe Oameni, n.tr.), Fiica MEA. Nu fi surprinsă de cât de puțini (oameni, n.tr.) vor asculta (tradus literal; sau, vor alege, sau, vor vrea, să asculte, n.tr.). Avertizează-i (pe Oameni, n.tr.), Fiica MEA(,) astfel încât sângele să nu fie pe mâinile tale. Spune-le visul de mai jos, dar ei/ele nu înțeleg, căci urechile lor sunt surde. Satana le umple cu ceară. Ochii lor sunt șterși (sau, stinși; sau, cu vederea slabă, n.tr.), satana le acoperă ochii. Gura lor le poate vorbi doar calomnie și distrugere celor (sau, pentru cei/cele, n.tr.) care EU consider că sunt ai MEI/ale MELE. Dar cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE sunt sigilați/sigilate (sau, pecetluiți/pecetluite, n.tr.); cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE sunt protejați/protejate. Dar avertizează-i (pe Oameni, n.tr.), Fiica MEA, astfel încât ei/ele să nu spună că EU nu i-am/nu le-am avertizat, (că, n.tr.) EU n-am trimis un apostol și un profet să-i/să le avertizeze să se căiască și să se roage.

De ce crede America că este mai bună decât orice națiune de pe pământ? EU vă voi spune (tradus literal; sau, vă spun, n.tr.) aceasta, Mijlocitori în Rugăciune. Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se roagă fervent ar face bine să intre în legătură cu voi din aceste cinci state [California, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri], pentru cei/cele care vor fi ridicați/ridicate din alte locuri din jurul lumii, voi vă cunoașteți chemarea. Este de Mijlocitor/Mijlocitoare (gen nespecificat în original, n.tr.) în Rugăciune. Ieșiți la iveală (sau, la înaintare; sau, Prindeți ființă, sau, Manifestați-vă; în original, „Come forth,” n.tr.) acum! Contactați acest Apostol până nu e prea târziu. Căci(,) America, tu te pregătești (acum, n.tr.) de a celebra o altă zi de naștere (posibilă referire la sărbătoarea națională a Statelor Unite, Ziua Independenței, care se sărbătorește în fiecare an pe 4 Iulie; această Profeție a fost vorbită pe 5 Iunie, n.tr.) și(,) datorită milei și dragostei MELE, EU ți-am arătat compasiune și EU acum trimit din nou un Apostol să-i avertizez (pe oameni, n.tr.). Roagă-te (sau, Rugați-vă; persoană nespecificată în original, n.tr.) încă o dată ca judecata MEA asupra Americii să fie amânată.

***

Astfel este vorbit, astfel este scris, sub ungerea RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.), dată Apostolului Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).


* * * * * * *