Profeția 55

AVERTIZEAZĂ-I PE OAMENI! PUSTIIREA VINE!!!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.)

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

[Această cea mai nouă Profeție de la YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus;” notă de traducere, n.tr.) include lecții în a-L căuta sârguincios pe Domnul, un vis pe care EL îi cheamă pe Apostolii și Profeții LUI să-l citească și interpreteze, a nu permite o stingere (sau, înăbușire; cuvântul original este folosit de obicei pentru stingerea focului; „a quenching,” n.tr.) a ungerii, și un avertisment sever (și intransigent, n.tr.) pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EL îi/le cheamă (acum, sau, continuu, n.tr.) să sprijine această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; referire la Parohia Amightywind sau Almightywind, Parohia în Numele SFINTEI TREIMI ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA), condusă de Profeții Ezra și Elisabeth [Elisheva], n.tr.) care ignoră (acum, sau, continuu, n.tr.) Vocea SA.]

***

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Iubiții MEI [copii (gen nespecificat în original, n.tr.)], voi întotdeauna ÎMI (re)amintiți că EU îi/le pedepsesc aspru (sau, bat măr; în original, „chastise,” n.tr.) și mustru pe cei/cele pe care EU îi/le iubesc (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 12:6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI, / nu te descuraja când eşti mustrat de EL, / 6 pentru că DOMNUL îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte / și pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte (conform notelor ediției, posibilă referire la Proverbe 3:11-12, n.tr.),” n.tr.). Dar iubiții MEI/iubitele MELE, nu realizați voi (sau, nu vă dați voi seama, n.tr.) că EU de asemenea îi/le răsplătesc sârguincios pe cei/cele care MĂ caută pe MINE (continuu; sau, care constant MĂ caută; în original, „seek after ME;” expresie folosită des în Sfintele Profeții, n.tr.). Voi sârguincios, 24 de ore pe zi, chiar în somnul vostru, voi sârguincios MĂ căutați pe MINE (continuu, sau, constant; notă anterioară, n.tr.). Cu cât mai mult îi voi răsplăti EU pe Copiii MEI care sârguincios caută (continuu, sau, constant; notă anterioară, n.tr.) fiecare cuvânt al MEU?

Distrugere (în special, la scală largă și violentă; posibil, Pustiire; în original, „Devastation,” n.tr.) vine (acum; sau, este pe drum, n.tr.). Pregătiți-vă. Distrugere (totală; sau, Pustiire, n.tr.) vine (acum; sau, este pe drum, n.tr.). Acesta este motivul pentru care (sau, De aceea, n.tr.) îi spun EU Fiicei MELE acum; proclamă acest lucru într-un cuvânt vorbit. Nu este doar în puterea cuvântului scris. Cu ani în urmă EU am poruncit ca aceste cuvinte să fie proclamate, și totuși EU știam că [foștii] manageri ai site-ului (sau, website-ului Parohiei Amightywind sau Almightywind, n.tr.) nu urmau să se supună. Acum este timpul (sau, posibil, momentul, n.tr.), totuși. Aceste cuvinte profetice sunt proclamate. În fiecare zi unul nou va fi adăugat. Toate dintre ele (sau, Toate aceste cuvinte profetice, n.tr.) vor fi unde sunt (sau, posibil, în stadiul de a fi, n.tr.) auzite, nu doar citite.

Distrugere (în special, la scală largă și violentă; posibil, Pustiire; în original, „Devastation,” n.tr.) vine (acum; sau, este pe drum, n.tr.). Găsiți acel vis, ultimul pe care EU i l-am dat Fiicei MELE. Distrugerea (violentă; sau, pustiirea, n.tr.) vine (sau, este pe drum, n.tr.). Etichetează-l asta (sau, posibil, Denumește acel vis așa, n.tr.). Avertizează oamenii. Spune-le că EU îi emit (sau, trimit, în special, ca pe mesageri, n.tr.) pe Apostolii și Profeții MEI pentru a avertiza oamenii înainte ca distrugerea (sau, pustiirea, n.tr.) să vină (Sfintele Profeții citează des Amos 3:7 în contexte similare; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii,” n.tr.). Distrugerea (sau, Pustiirea, n.tr.) vine (sau, este pe drum, n.tr.)(,) dar nu la Copilașii (sau, Bebelușii; în original, „MY Babies,” n.tr.) MEI, nu la Mireasa MEA, nu la Aleșii MEI/Alesele MELE (gen nespecificat în original; ambele genuri se subînțeleg; „MY Chosen Ones,” n.tr.) și nu la Selecții MEI/Selectele MELE (posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; gen nespecificat; în original, „MY Elect,” n.tr.), EU îi/le voi proteja exact la fel de sigur (sau, exact așa, n.tr.) cum Noe și familia lui erau protejați în arcă, dacă ei/ele doar pot crede. Spune-le, EU îi/le voi proteja de potopul de nelegiuire (sau, de lipsă de evlavie sau pietate; în original, „ungodliness,” n.tr.). EU îi/le voi proteja de potopul pericolelor care (posibil, îi/le, n.tr.) așteaptă (posibilă referire la Isaia 59:19; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; tradus literal din Biblia King James, versetul este, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” Sfintele Profeții se referă des la acest verset, n.tr.).

Spune-le, „Intrați în Arcă.” Aflați (sau, Să afle, n.tr.) unde trebuie ei/ele să fie (sau, să se afle; posibil, geografic, n.tr.). Spune-le să-MI caute fața (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 1 Cronici 16:11 și a Psalmului 27:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căutaţi(-L) pe DOMNUL şi puterea LUI, / căutaţi totdeauna Faţa LUI!” respectiv, „DOAMNE, ascultă-mi glasul când TE chem, / îndură-te de mine şi răspunde-mi! / 8 Inima îmi spune din partea TA: / „Caută Faţa MEA!” (conform notelor ediției, sau, „Ţie, inima mea, EL îţi spune: / „Caută Faţa MEA!” n.tr.) / DOAMNE, Faţa TA o caut! / 9 Nu-ŢI ascunde Faţa de mine, / nu(-l) îndepărta cu mânie pe robul TĂU!” citat extins pentru context, n.tr.). Dacă ei/ele nu știu unde trebuie să fie (sau, să se afle, n.tr.), să postească și să se roage și să se tânguiască și să se lamenteze (sau, posibil, să bocească, n.tr.)(,) dar să afle unde este arca lor. Atâta timp cât ei/ele sunt conștienți/conștiente de (locul, n.tr.) unde ei/ele trebuie să fie, atâta timp cât ei/ele sunt dedesubtul umbrelei siguranței MELE, atunci ei/ele sunt în arcă, indiferent unde ei/ele sunt (sau, se află, n.tr.) pe lume. Dar EU vă spun din nou, Copiii MEI, chemați la înaintare (sau, să se manifeste, n.tr.) Apostolii și Profeții să interpreteze visul pe care EU i l-am dat lui Elisabeth [Elishevei]. DISTRUGERE (totală; sau, PUSTIIRE, n.tr.) VINE (sau, ESTE PE DRUM, n.tr.)! (litere mari conform originalului, n.tr.)

Voi trebuie să postați (sau, să puneți pe website, n.tr.) visul și EU vă voi da o interpretare a (sau, posibil, una dintre înterpretările; posibilă emfază în original, n.tr.) visului (link în Limba Engleză, n.tr.). Dar cheamă la înaintare Apostolii, și cheamă la înaintare Profeții, căci fiecare (dintre ei/ele; gen nespecificat în original, n.tr.) va avea o parte (sau, posibil, va juca un rol în acest lucru, n.tr.) dacă ei/ele doar se vor supune (sau, dacă ei/ele doar vor vrea să se supună, n.tr.) și ei/ele vă vor spune (sau, posibil, vor vrea să vă spună, n.tr.) deplina revelație a acelui vis. Deoarece(,) Copiii MEI(,) păgânii aduc distrugere (totală; sau, pustiire, n.tr.) și EU o permit. Dar cei/cele care strigă spre MINE (sau, apelează la DUMNEZEU; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.), în Numele FIULUI MEU YAHUSHUA, ei/ele vor fi în arca siguranței MELE, EU îi/le voi proteja de distrugere (sau, pustiire, n.tr.) și durere. Cu litere mari, pune această dată și timp (al zilei; sau, posibil, moment, n.tr.) împreună cu visul și spune-le, exact ca-n zilele lui Noe, exact ca-n zilele lui Lot.

DISTRUGERE (sau, PUSTIIRE, n.tr.) VINE (sau, este pe drum, n.tr.)!!!

Voi nu știți (la, n.tr.) ce oră. Voi nu știți (în, n.tr.) ce zi. Dar într-o zi de Sabat. [Telefon este auzit sunând pe fundal (posibilă referire la înregistrarea audio a acestei Profeții, n.tr.).] Ați face bine să fiți la rugăciune! Mesaj de Distrugere (totală; sau, Pustiire, n.tr.) – Întrerupere Înăbușă (precum pe o flacără, n.tr.) Ungerea (litere mari conform originalului, n.tr.) – Avertisment [Elisabeth (Elisheva) este distrasă de telefonul care sună, ea continuă să se roage în limbi (sau, limbi spirituale de rugăciune, precum Sfinții Apostoli; în original, „praying in tongues;” Sfintele Profeții citează des Faptele Apostolilor 2:4 în acest context; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui verset este, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” alt verset citat des este 1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.).] Și acolo unde credința voastră (sau, încrederea voastră în Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; „faith,” n.tr.) este, (acolo, n.tr.) va fi siguranța voastră. Siguranța voastră nu este. [Mesaj (telefonic, n.tr.) se aude fiind lăsat pe mașina de răspuns la telefon (sau, robot telefonic; „answering machine,” n.tr.).] Pedeapsă Aspră Pentru Că Ați Permis Ca Ungerea Să Fie Înăbușită Data viitoare, Copiii MEI, învățați o lecție. Scoateți acel telefon din priză. Niciodată să nu vă mai asumați riscul ca ungerea să poată fi înăbușită. [Elisabeth (Elisheva) continuă să se roage în limbi, luptându-se (sau, zbătându-se; cu chin, n.tr.) să-și (facă atenția să se ducă, n.tr.) înapoi la ceea ce YAHUSHUA îi vorbește ei.]

Asta MĂ supără (sau, înfurie, n.tr.). Data viitoare voi să luați precauția. Fratele *** (nume omis în original, n.tr.) n-a știut. El n-a înțeles că se juca în mâinile (sau, îi făcea jocul, n.tr.) satanei. EU te (sau, posibil, vă; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) iert, dar asta este o altă lecție (despre, n.tr.) cât de ușor ungerea poate fi înăbușită cu doar o distragere (sau, abatere, n.tr.) a atenției (sau, posibil, cu doar un singur lucru care să abată atenția, n.tr.). Acela este motivul pentru care (sau, De aceea, n.tr.) îți poruncesc EU să fii izolată, Elisabeth [Elisheva], cu cât de puține dintre (lucrurile care te pot distrage; în original, „distractions,” n.tr.) cât este posibil. Deoarece tu rămâi înalt (sau, într-un mare grad, n.tr.) unsă și orice (lucru care te poate distrage, n.tr.) o poate înăbuși. EU am permis ca acest lucru să se întâmple în timp ce fiica MEA vorbea cuvinte de la MINE doar pentru (a-ți, sau, a vă; număr nespecificat în original, n.tr.) arăta cât de ușor (sau, cu câtă ușurință, n.tr.) [(tu, sau, voi, n.tr.)] poate (sau, puteți, n.tr.) fi distrasă (sau, distrași/distrase, n.tr.) și să nu mai (auzi, sau, auziți, n.tr.) de la MINE. DISTRUGERE (sau, PUSTIIRE, n.tr.) VINE (sau, ESTE PE DRUM, n.tr.)!!! (litere mari conform originalului, n.tr.)

Doar avertizează oamenii că Distrugere (sau, Pustiire, n.tr.) vine (sau, este pe drum, n.tr.).

Avertisment Sever (și Intransigent, n.tr.) De La YAHUSHUA: „Auziți voi (acum, sau, în mod obișnuit, sau, continuu, n.tr.) de la MINE să ajutați această Parohie (în original, „Ministry;” activitate de evanghelizare, notă anterioară; aici, Parohia Amightywind sau Almightywind, Parohia în Numele SFINTEI TREIMI ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA), n.tr.) și ignorați voi (acum, sau, în mod obișnuit, sau, continuu, n.tr.) ceea ce EU vă spun să faceți?” Orice vor face ei/ele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pentru MINE, orice ei/ele au promis să facă pentru MINE, am pus (sau, întins, n.tr.) EU pe inima lor să ajute această parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.)? Au amânat ei/ele și au spus, „O(,) mâine sau poate (într-)o altă zi. Eu doar voi veni și eu doar voi citi, eu nici măcar nu-i voi contacta (pe acești oameni; sau, conducerea Parohiei Amightywind, n.tr.).” Ei/Ele au daruri și totuși ei/ele aleg să nu (le, n.tr.) împărtășească pentru că ei/ele spun, „O(,) într-altă zi.” Dar EU vă spun aceasta, și EU proclam aceasta.

DISTRUGERE (sau, PUSTIIRE, n.tr.) VINE (sau, ESTE PE DRUM, n.tr.)!!!

Și orice au făcut ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru MINE, orice au făcut ei/ele în Numele Fiului MEU; oricum (sau, în orice mod, n.tr.) au ajutat ei/ele ca Vestea cea Bună (în original, „the Good News;” posibilă referire la termenul εὐαγγέλιον, evanghélion, ce înseamnă în Limba Greacă „Vestea Bună” a venirii DOMNULUI, sau, Evanghelia, n.tr.) să fie proclamată, aceștia/acestea sunt cei/cele cărora EU le voi auzi strigătul (sau, apelul; puternic, n.tr.). Oricare sacrificii au făcut ei/ele, EU voi lua notă în acea zi. EU voi lua notă (de, n.tr.) care (dintre ei/ele, n.tr.) și-au acoperit urechile. EU voi lua notă (de, n.tr.) care (dintre ei/ele, n.tr.) și-au acoperit ochii. EU voi lua notă de când ei/ele v-au văzut ducând lipsă, și chiar atunci când EU am pus acest lucru asupra inimii lor, uniți-vă (sau, dați, n.tr.) mâinile și deveniți credincioși/credincioase (sau, loiali/loiale, sau, fideli/fidele; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există, n.tr.) cu cei/cele care răspândesc sămânța MEA cea bună în câmpul (sau, tradus literal, în interiorul, sau, în profunzimea, câmpului, n.tr.) de recoltă, și ei/ele scutură din capul lor și neagă (posibil, că acest lucru este de la DUMNEZEU; posibil și, admit că este de la DUMNEZEU, dar se leapădă de el, n.tr.) și spun, „O(,) nu, EL nu-mi vorbește mie (acum, n.tr.).” EU îi/le avertizez acum, EU voi lua notă. Căci EU o emit (sau, trimit, în special, ca pe un mesager, n.tr.) pe ea precum (posibil, pe, n.tr.) un Ilie din Vechime (în Ebraică, Eliyahu). EU o emit (sau, trimit, n.tr.) pe ea la văduvele din Sarepta, deși ele (sau, aceste persoane; gen nespecificat în original, n.tr.) nu știau (verb la timpul trecut conform originalului, n.tr.) acest lucru. EU voi lua notă în ziua în care distrugerea (completă; sau, pustiirea, n.tr.) vine.

Au ajutat ei/ele să-i hrănească pe Profeții MEI? Au oferit ei/ele apă? Au oferit ei/ele un cuvânt încurajator? Au oferit ei/ele adăpost? EU le cer profeților din vechime iar și iar în Cuvântul care a fost prezis și EU întotdeauna i-am trimis cu mesajul MEU și întotdeauna a fost alegerea lor dacă oamenii urmau să audă sau dacă ei/ele urmau să răspundă cu frică pioasă (sau, evlavioasă, n.tr.) sau (dacă, n.tr.) i-ar goni pe profeți (de la ei/ele, n.tr.)? Nimic nu s-a schimbat chiar în (însăși, n.tr.) această zi.

Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) spune-le, Fiica MEA, spune-le pentru MINE astfel încât ei/ele să nu spună că n-au fost avertizați/avertizate.

DISTRUGERE (sau, PUSTIIRE, n.tr.) VINE (sau, ESTE PE DRUM, n.tr.)!!!

Sunt ei/ele gata (sau, pregătiți/pregătite, n.tr.)? Întreabă-i/Întreabă-le ce-au făcut ei/ele pentru MINE?

Sfârșitul Profeției

***

Profeția 55 – Vis

YAHUSHUA! Noi suntem Mireasa TA! Noi TE așteptăm!

Urgent, vis recent(,) doar rugăciuni pot frâna asta din a se întâmpla, interpretări (ale visului, n.tr.) la sfârșitul paginii. Vă rog ajutați-mă să sun cornul de șofar (corn de berbec ceremonial Evreiesc; în el se sufla de marile sărbători din Vechiul Testament, în special de Rosh HaShanah, care este Anul Nou Evreiesc și aniversarea creației lui Adam și a Evei; în cornul de shofar se suna și în timpul ceremoniei de nuntă pentru a anunța sosirea mirelui, n.tr.) de avertizare. Dacă pastorii voștri nu ascultă (sau, nu vor să asculte, n.tr.), atunci voi sunteți trași/trase la răspundere să vorbiți (franc și curajos, în special în mod public, n.tr.) oricum. Eu am așa stringență în spiritul (sau, duhul, n.tr.) meu. Eu am avut un vis viu (sau, intens, n.tr.) pe 19 Decembrie 2001. Singurul motiv pentru care eu îl împărtășesc cu voi nu este să provoc frică, ci în schimb să vă cer rugăciunile ca acest vis să nu se înfăptuiască. YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) ne vorbește în viziuni(,) vise(,) și revelații(,) precum și (în mod, n.tr.) profetic. Doar rugăciunile fervente ale celor drepți (limbaj similar cu versiunea în Limba Engleză a Iacov 5:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” Sfintele Profeții se referă des la acest verset, n.tr.) vor opri acest vis din a deveni un coșmar. Vă rog împărtășiți cu alții/altele, și cereți-i bisericii voastre să cadă cu fețele la pământ și să se căiască și să ceară milă asupra Americii încă o dată. Dacă bisericile sau pastorii refuză, atunci voi începeți grupuri de rugăciune și mijlociți.

Acest lucru este Urgent (literă mare conform originalului, n.tr.). Eu trăiesc (sau, rezid, n.tr.) în America. Cum ar putea să nu-mi pese? Este America ceea ce văd (acum; sau, La America mă uit eu acum, n.tr.)? Țara (posibil, din visul meu, n.tr.) va fi lovită de două ori când (acest lucru va fi, n.tr.) așteptat cel mai puțin. Noi avem protecție militară puternică dar doar YAHUVEH va putea să oprească sau să frâneze (din a se întâmpla, n.tr.) ceea ce diavolul vrea să facă și doar rugăciunile fervente ale celor drepți vor frâna (din a se întâmpla, n.tr.) sau opri asta! Nouă trebuie să ne pese. Câți (oameni, n.tr.) nemântuiți (expresie Americană; a fi mântuit înseamnă a-L accepta pe YAHUSHUA HA MASHIACH, IISUS HRISTOS, drept DOMN, DUMNEZEU, și MÂNTUITOR personal; fiecare om alege dacă să-L accepte pe YAHUSHUA; alegerea este în bază individuală, nu în mod colectiv, n.tr.) cunoașteți?

***

Vis cu Bebeluș Înfometat (sau, posibil, Murind de Foame, n.tr.)

Eu stăteam afară uitându-mă la un cer frumos(,) albastru, totul era plin de pace (sau, împăcat, n.tr.). Când m-am uitat în sus am văzut 4 cercuri pe cer fiind desenate (sau, trasate, n.tr.) ca și cum degetul Dumnezeului YAHUVEH le desena (sau, trasa, n.tr.) încet. Când al patrulea cerc a fost trasat (sau, desenat, n.tr.), eu am auzit un zgomot tare (sau, intens, vuitor; tradus literal, zgomot puternic și jos; cuvânt înrudit în Limba Engleză cu răgetul unui leu; în original, „roaring,” n.tr.), m-am dus în casă, un vânt IMENS (litere mari conform originalului, n.tr.) a venit distrugând și ucigând(,) era ca și cum (posibil, ar fi fost; posibil cuvinte lipsă în original, n.tr.) o pală (puternică, de vânt, n.tr.) de explozie nucleară (în original, „a nuclear blast,” n.tr.) de la efectele unei bombe nucleare! Eu urmăream (sau, priveam, n.tr.) cu oroare moartea și distrugerea. Înăuntrul casei mele eu am văzut o femeie cu un bebeluș micuț (sau, foarte mic, n.tr.) în brațele ei. Eu m-am uitat la el și bebelușul părea a fi mort și atât de subnutrit. Eu am spus, „De ce n-ai hrănit bebelușul?” Ea s-a uitat la mine rece (sau, cu răceală, n.tr.) și a spus, „Pentru că bebelușul postește (sau, ține post; acum, sau, continuu, n.tr.).”

Apoi(,) înainte ca eu să pot lua bebelușul de la ea, ea a deschis fereastra și l-a aruncat afară pe fereastra de la etajul doi (American; sau etajul unu în Europa, n.tr.). Eu am fugit afară în radiație și vântul distrugător, și am prins bebelușul în brațele mele, și el a început să respire din nou! Pe când stăteam acolo un bărbat a venit la mine(,) fața lui era arsă atât de rău (sau, tare, n.tr.) de la radiație, și era roșie cu arsuri de gradul trei, el n-a spus niciun (sau, vreun, n.tr.) cuvânt (cât timp era lângă mine, n.tr.), el pur și simplu a mers trecând de mine. Eu m-am dus (sau, am intrat, n.tr.) înapoi în casa mea, complet protejată de radiație, și eu știam că nimic nu mă putea răni pe mine împreună cu bebelușul și l-am hrănit cu lapte dintr-o sticlă (sau, posibil, biberon, n.tr.).

După o vreme vânturile distrugătoare s-au oprit. Totul părea plin de pace (sau, împăcat, n.tr.). Eu apoi m-am uitat la cer din nou, și am văzut primul cerc începând, am început să strig (puternic, n.tr.)(,) Căiți-vă și întorceți-vă inimile spre YAHUSHUA(,) căci din nou judecată a venit. Atât de puțini (oameni, n.tr.) au ascultat! Eu am văzut celelalte trei cercuri toate într-un rând (sau, șir, n.tr.), patru în total, și apoi sunetul unui vuiet pe care sunt incapabilă să-l descriu. Apoi vântul distrugător a venit din nou, ca și cum o altă pală puternică de vânt nucleară s-a (sau, s-ar fi, n.tr.) declanșat. Eu am discernut că femeia este religia, și bebelușul este (sau, reprezintă, sau, simbolizează, n.tr.) congregațiile, religia organizată îi flămânzește pe oameni (sau, îi lasă să moară de foame (spiritual); acum, sau, continuu, n.tr.)(,) forțându-i (acum, sau, continuu, n.tr.) să postească după mai multă cunoaștere spirituală (sau, duhovnicească, n.tr.) și adevăruri și revelații profetice. Eu sunt folosită pentru a hrăni oamenii care flămânzesc (sau, posibil, mor de foame; acum, sau, continuu, n.tr.) în propriile lor biserici, pastorii sacrifică (acum, sau, continuu, n.tr.) oamenii de dragul de a se hrăni (acum, sau, continuu, n.tr.) pe ei înșiși/ele însele (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) (cu, n.tr.) bogăție (sau, avere, n.tr.), control, gândind (sau, posibil, crezând, n.tr.) că ei/ele dețin oile (sau, că oile sunt proprietatea lor, n.tr.), uitând că există doar un singur Bun Păstor (posibilă referire la Ioan 10:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE,” n.tr.).

Vă rog avertizați pe toată lumea. YAHUVEH mi-a vorbit în vis și m-a avertizat de ce EL urma să ridice gardul SĂU de protecție (termenul original înseamnă și gard viu, cum este cel din plante; „hedge [of protection],” n.tr.) din nou (posibilă referire la Sfânta Profeție 59 – please link the bold cyan to Prophecy 59 in Romanian – thank you!), chiar și păgânii venerează un dumnezeu (sau, zeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) păgân, și pe cine venerează America?

***

În Noiembrie eu am avut un vis similar.

Mergeam pe un drum și o vacă plină cu lapte mă urmărea (sau, urma, n.tr.) oriunde mă duceam. Nu era vaca mea. Fermierul m-a acuzat că i-am furat vaca. Eu am spus că n-o puteam opri pe vacă din a mă urma; era alegerea vacii. Eu am văzut 3 pătrate într-un (sau, pe un, n.tr.) rând (posibil, fiind, n.tr.) desenate (sau, trasate; posibil și, desenat/trasat; număr nespecificat în original, n.tr.) de către degetul lui YAHUVEH pe cer. Eu am auzit un sunet ca un zgomot vuitor (sau, intens și jos, n.tr.). Nu-l pot explica. Apoi eu am văzut că eu eram în munți (sau, posibil, la munte, n.tr.) și (că, n.tr.) bolovani imenși veneau (atunci; posibil și, continuu, n.tr.) în direcția mea. Eu am fugit la ocean unde era casa mea în vis. Am intrat în casă. Apoi eu am văzut cele trei pătrate din nou fiind desenate pe cer. Eu urmăream cu oroare, și încercam să mă gândesc, care era cel mai puțin dureros mod de a muri, căci eu credeam că oceanul urma să acopere casa și că totul urma să fie înecat dacă rămâneam și astfel am decis să mă duc în munți din nou. Am auzit zgomotul vuitor (sau, intens și jos, n.tr.) și apoi(,) drept după ce al treilea pătrat a fost desenat (sau, trasat, n.tr.)(,) eu am văzut înainte să mă pot mișca artificii pe cer, întâi tipul (sau, felul, n.tr.) plictisitor(,) colorat deschis, apoi artificii colorate strălucitor (sau, intens, n.tr.). Erau artificii frumoase. Eu n-am fugit, eu pur și simplu (sau, doar, n.tr.) am urmărit artificiile (sau, m-am uitat la artificii, n.tr.).

Vă rog trimiteți-mi discernământul vostru asupra viselor. Eu (într-adevăr, sau, sigur, n.tr.) știu că vaca sunt oamenii umpluți cu lapte de la învățăturile altor pastori, dar ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor mai mult. Doar rugăciunile fervente ale drepților (sau, oamenilor drepți; gen nespecificat în original, n.tr.) vor fi foarte de folos (sau, prin faptul că vor fi de folos, vor fi de valoare; limbaj ușor arhaic în original, „will avail much,” foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.), dacă poporul MEU va (sau, ar; sau, posibil, dacă oamenii MEI vor, sau, ar; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY people,” n.tr.) cădea cu fețele la pământ și se vor (sau, s-ar, n.tr.) smeri pe sine înșiși/însele, EU le voi auzi rugăciunile și (le voi, n.tr.) vindeca pământul (sau, țara; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Cronici 7:14, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dacă poporul peste care este chemat Numele MEU se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa MEA, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara,” n.tr.)! Vă rog luați aceste vise în serios. YAHUVEH mi-a vorbit auzibil (sau, perceptibil în mod fizic, sau, sonor; în original, „audibly,” n.tr.) acum trei ani și 2003 va fi al patrulea an. EL a spus, „În (sau, Peste, n.tr.) patru anotimpuri tu vei ști.” Dacă discernem corect, cele patru anotimpuri sunt ani. Chiar avem noi atât de mult (timp, n.tr.)(,) sau va veni sfârșitul mai repede? Căci prea multe (posibil, țări, n.tr.) au dorința de a distruge America și au puterea (posibil, s-o facă, n.tr.) și doar YAHUVEH și YAHUSHUA pot opri acest lucru. EL ne va folosi rugăciunile. Cine ne va ajuta să mijlocim? Noi trebuie să avem mai mult timp să ajungem la această lume pentru Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.).

Unicul lucru bun este că eu sunt protejată. La fel veți fi și voi dacă sunteți sub aripile lui YAHUVEH așa cum este afirmat în Psalmul 91, locul secret al Dumnezeului Preaînalt (tradus literal; „the secret place of the Most High God;” același limbaj apare în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 91:1; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „Cel ce locuieşte la adăpostul CELUI Preaînalt / se odihneşte la umbra CELUI Atotputernic,” n.tr.). Este vreun lucru prea greu pentru Dumnezeu? Cei 3 copii Evrei au fost aruncați într-un furnal (sau, cuptor, n.tr.) înflăcărat încălzit de șapte ori mai fierbinte și nimic n-a fost ars în afară de frânghiile folosite să le lege mâinile și picioarele. Dumnezeu YAHUVEH ne poate ține (din calea răului, n.tr.) în acest timp (sau, în această vreme, n.tr.) de asemenea.

Vă rog spuneți-le altora despre harul mântuitor al lui YAHUSHUA astfel încât ei/ele să fie mântuiți/mântuite. Nu vă temeți de om (sau, ființa umană, n.tr.) care poate distruge doar carnea (sau, natura carnală; sau, corpul, n.tr.), ci în schimb lucrați-vă (până la capăt, n.tr.) propria voastră mântuire cu frică și cu tremur (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Filipeni 2:12; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, 13 pentru că DUMNEZEU este CEL Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna LUI plăcere;” citat extins pentru context, n.tr.) cu YAHUVEH Care vă poate ucide carnea (sau, natura carnală, sau, muritoare; sau, corpul, n.tr.) și arunca spiritul (sau, duhul, n.tr.) în Lacul de Foc. Pentru că eu vă iubesc, eu vă avertizez (acum, n.tr.). Ezekiel 3:17-21 („Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui Israel. Când vei auzi vreun Cuvânt din Gura MEA, să-i avertizezi din partea MEA! 18 Dacă îi voi zice celui nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza şi nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi astfel viaţa, cel nelegiuit va muri datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 19 Dacă însă îl vei avertiza pe cel nelegiuit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea lui cea rea, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îţi vei scăpa sufletul. 20 Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui şi va săvârşi nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă şi el va muri. Dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui şi nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 21 Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască, şi el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi, datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îţi vei scăpa sufletul;” Sfintele Profeții menționează des aceste versete; ele se numesc și Porunca lui Ezechiel („The Mandate of Ezekiel”), n.tr.)(,) sângele nu e pe mâinile mele. Vă rog țineți minte (sau, amintiți-vă de, n.tr.) adevărata zi de Sabat și țineți-o Sfântă. A ține (sau, respecta, n.tr.) Sabatul nu înseamnă legalism, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de legalism și robie, aceasta (sau, ziua de Sabat, n.tr.) este o binecuvântare și o odihnă copiilor (sau, pentru copiii, n.tr.) lui YAHUVEH. Precum pe timpurile (sau, vremurile, n.tr.) lui Moise(,) vor fi (sau, exista, n.tr.) binecuvântări de protecție pentru oamenii care păstrează (sau, respectă, n.tr.) Adevăratul Sabat datorită dragostei lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Aceste instrucțiuni ne-au fost date nouă cu Adam și Eva, și Biblia spune că Sabatul este perpetuu și nu se va schimba niciodată (posibilă referire la Exodul 31:12-17; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a versetului 16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DOMNUL i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui Israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele MELE, pentru că lucrul acesta este un semn între MINE şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că EU, DOMNUL, vă sfinţesc (conform notelor ediției, sau, „EU sunt DOMNUL Care vă sfinţeşte,” n.tr.). 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva Sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru DOMNUL; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între MINE şi Israeliţi, căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi ŞI-a tras răsuflarea;»” citat extins pentru context, n.tr.). Catolicismul a schimbat adevăratul Sabat; toate zilele venerați dar în special trăgeți-vă aproape (sau, apropiați-vă de Dumnezeu, n.tr.) de adevăratul Sabat. YAHUSHUA a venit pentru a împlini Legea lui Moise, nu a o anula. Casa în care eu fug este ARCA (același cuvânt este folosit în Biblia în Limba Engleză pentru a desemna Arca lui Noe; litere mari conform originalului, n.tr.) mea de siguranță. Asigurați-vă că sunteți în Arcă, atunci când acest lucru se întâmplă(,) sub adăpostul Psalmului 91. Țineți minte(,) strigați (sau, apelați la, n.tr.) Numele lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Există putere în Numele Sacre.

Dragoste și Binecuvântări în NumelE (ultima literă mare confrom originalului, „Sacred NameS;” se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) extraordinar (sau, extraordinar de minunate; „awesome,” n.tr.) de YAHUVEH și YAHUSHUA. Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

***

Prima Interpretare:

Dragă Sherrie (Elisheva Sherrie),

Eu mă rog (acum; posibil și, des, n.tr.) asupra visului. Cred că este clar că Domnul îți arată curva (sau, prostituata; termenul original, „harlot,” apare des în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Bibliei, în special a Apocalipsei (de exemplu, 17:5; „Pe fruntea ei era scris un nume, o taină, „MARELE BABILON, MAMA PROSTITUATELOR ŞI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI”); termenul înseamnă de obicei persoană idolatră, care L-a trădat pe DUMNEZEU, n.tr.) și ea nu este dornică (sau, voitoare, n.tr.) să-și hrănească copiii (cu, n.tr.) carnea Domnului (posibil, carnea spirituală; limbaj similar cu versiunea în Limba Engleză a Evrei 5:12-14, „De fapt, cu toate că acum trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe adevărurile elementare despre cuvintele lui DUMNEZEU; aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Oricine se hrăneşte cu lapte nu este obişnuit cu învăţătura despre dreptate, pentru că este copil. 14 Însă hrana tare este pentru cei maturi, care, prin practică, şi-au antrenat capacitatea de înţelegere pentru a distinge binele de rău” și 1 Corintieni 3:1-3, „Eu, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unor oameni lumeşti, ca unor copilaşi în HRISTOS. 2 V-am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteaţi mânca. Şi nici chiar acum nu puteţi, 3 pentru că încă sunteţi lumeşti;” în aceste pasaje, învățătura spirituală este comparată cu mâncarea: principiile elementare sunt laptele, iar cele mai avansate, carnea; Sfintele Profeții se referă des la noțiunile descrise în aceste versete, n.tr.). Prin urmare Domnul a hotărât (oficial, n.tr.) o judecată asupra ei. De trei ori Domnul i-a vorbit ei. Judecăți încep (acum, n.tr.) să vină și (posibil, acest proces, n.tr.) începe cu Curva. Ea este marea curvă despre care este scris care călărește fiara (posibilă referire la Apocalipsa 17:3; limbaj similar; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „M-a dus, în DUHUL, într-un deşert. Şi am văzut o femeie care şedea pe o fiară stacojie, plină cu nume blasfemiatoare, având şapte capete şi zece coarne,” n.tr.). Dumnezeu i-a vorbit ei de nenumărate ori și este timpul să veniți (tradus literal; sau, să ieșiți, n.tr.) afară din ea(,) oamenii mei (posibil, MEI, n.tr.) și ca voi să nu fiți (oameni care iau parte, n.tr.) la păcatele ei. De ce continuați să vă duceți la casele curvelor și să fiți înțărcați/înțărcate cu lapte spiritual(,) care nu vă poate face (sau, posibil, ajuta, n.tr.) să creșteți (până ajungeți, n.tr.) la maturitate?

Și acum Domnul le-a trimis slăbiciune sufletelor voastre (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 106:15; posibilă referire; tradus literal, versetul este, „Și EL le-a dat (sau, îndeplinit, n.tr.) cererea lor; dar a trimis slăbiciune în sufletul lor;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL le-a dat ce ceruseră, / dar a trimis o boală nimicitoare peste ei,” n.tr.) și voi încă eșuați în a vă duce (sau, ieși, n.tr.) afară din ea(,) oamenii MEI (posibil și, Poporul MEU, n.tr.). Și de ce? Ca să aveți prieteni drăguți (în original, „nice;” cuvânt derivat din Limba Latină, „nescius,” „ignorant” sau „prost;” cineva care nu știe și/sau nici măcar nu-și dă seama că nu știe; sensul s-a schimbat în decursul istoriei, dar, chiar și așa, posibil joc de cuvinte sau dublu-sens, n.tr.) și case (sau, locuri care sunt acasă pentru voi; nu neapărat case, n.tr.) drăguțe și mașini drăguțe și locuri drăguțe unde să venerați? De ce să aveți voi toate dintre aceste lucruri și totuși voi MĂ uitați zile fără sfârșit. Domnul Care v-a iubit și v-a mântuit (sau, v-a salvat; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.) și v-a nutrit (sau, hrănit în profunzime, n.tr.) și voi vă duceți după curvă și prostituată? Și cum vă poate ea nutri (sau, hrăni în profunzime, n.tr.) pe voi(,) o(,) voi nesăbuiților/nesăbuitelor (sau, nebunilor/nebunelor, sau, aiuriților/aiuritelor; gen nespecificat în original; cuvântul original, „foolish,” le desemnează pe fecioarele nesăbuite în versiunea standard în Limba Engleză a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.)(,) care MĂ uitați zile fără număr? De ce ați căutat voi Curva și cuibul ei de (lucruri asociate cu ea; termenul original este înrudit și cu noțiunea de capcană; în original, „trappings,” n.tr.) în loc de pe Domnul?

Prin urmare(,) pentru că voi ați căutat Curva și nu M-ați căutat pe MINE și voi nu v-ați supus Vocii MELE (sau, posibil, Glasului MEU, n.tr.) să ieșiți din ea, EU nu voi asculta (tradus literal; posibil sau, voi refuza să ascult, n.tr.) când EU trimit judecățile MELE împotriva ei. La aceste lucruri voi n-ar fi trebuit să luați parte. Dar voi ați spus în voi înșivă/însevă (sau, în sinele vostru, n.tr.), „Există (posibil, cumva, n.tr.) vreo altă cale? Nu este calea Târfei singura cale pe care eu mă pot duce? Nu sunt clădiri la fiecare colț și eu nu pot obține (sau, primi, n.tr.) carne (posibil, spirituală, n.tr.) acolo?” Dar voi v-ați spus vouă înșivă/însevă, „Și ce? Cel puțin am un loc unde să stau la marginea drumului unde ei (sau, acei oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) mă pot hrăni și nutri și eu pot avea de asemenea și avere și prosperitate!”

Și Curva a pețit și gângurit și v-a tras înăuntru (sau, a avut succes în a vă ademeni, n.tr.) și voi ați mâncat pâinea în locurile delicate și ați găsit puțină pace și consolare (în special, în momente de mare chin sau supărare, n.tr.). Dar EU am spus(,) „Acești oameni nu MĂ vor asculta pe MINE (sau, nu vor vrea să MĂ asculte; posibil și, de obicei, sau, ca regulă, nu MĂ ascultă, sau, nu vor să MĂ asculte, n.tr.), EU trebuie să trimit o chemare mai tare (sau, mai puternică; sau, un apel mai tare, sau, mai puternic, n.tr.) ca nu cumva ea (posibil, Poporul DOMNULUI; Israelul este de gen feminin în Sfintele Profeții; posibil că acest lucru i se aplică și Israelului spiritual, la care se poate face referire aici, n.tr.) să se bucure prea mult de Curvă și ea să-MI legene oamenii (sau, poporul, n.tr.) până adorm (sau, adoarme, n.tr.).” Dar când distrugerea a venit EU am spus, „Uitați-vă acum și vedeți, se va căi ea (tradus literal; sau, posibil, va vrea, sau, va alege, ea să se căiască, n.tr.)(,) vor vedea oamenii (tradus literal; sau, posibil, vor vrea, sau, vor alege, oamenii să vadă, n.tr.) nevoia lor de MINE? Se vor căi (tradus literal; sau, posibil, vor vrea, sau, vor alege, să se căiască, n.tr.) ei/ele de a trăi pentru ei înșiși/ele însele și (posibil, se vor căi, sau, vor vrea să se căiască, ei/ele pentru; posibil cuvinte omise în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) aceste case construite în Numele MEU (posibilă referire la lăcașele de cult, n.tr.)?” O(,) vor auzi ei/ele (sau, vor vrea, sau, vor accepta, ei/ele, să audă, n.tr.) acum că ei/ele văd că casele lor construite în Numele MEU nu-i/nu le pot salva (sau, mântui; același verb are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.), nu-i/nu le pot proteja? Vă va proteja o casă din mortar și cărămidă(,) iubiții MEI/iubitele MELE? Vă vor ajuta oamenii, preoții care vă vând vouă Numele MEU și (posibil, Trupul MEU; cuvântul original, „[MY] Host,” este folosit în Limba Engleză pentru a denumi cinstitele daruri de pâine care, la pogorârea SFÂNTULUI DUH asupra Sfintelor Daruri (momentul epiclezei) se prefac în Trupul Mântuitorului, n.tr.)(,) vă vor ajuta ei/ele pe voi atunci când EU poruncesc judecată asupra ei (sau, curvei, n.tr.)? Va veni ea la înmormântarea voastră? Va pregăti ea patul vostru de moarte pentru voi? Va cânta ea la îngroparea (sau, înmormântarea, n.tr.) voastră? EU spun (că, n.tr.) nu!”

Căci EU o voi judeca(,) spune Domnul(,) și când judecata vine tot ceea ce jignește va fi ars cu foc (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 4:4; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Odată ce Stăpânul va spăla murdăria fiicelor Sionului şi va curăţa petele de sânge din Ierusalim printr-un duh de judecată şi unul de foc, 5 DOMNUL va crea peste tot muntele Sion şi peste cei ce se adună acolo un nor de fum ziua şi un foc de flăcări strălucitoare noaptea;” citat extins pentru context, n.tr.). Până la ultima carte de imnuri (religioase; care se cântă în biserică; în original, „hymnal,” n.tr.) în care voi ați avut încredere. Până la ultima clopotniță și clopot și instrument de muzică(,) ele vor fi distruse. Și de ce(,) spuneți voi? N-a fost suficient să se venereze (sau, posibil, să venerați; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) Duminica și să se întâlnească (sau, să vă întâlniți, n.tr.) Mierc. (contras conform originalului; Miercurea; posibilă referire la faptul că multe biserici din Statele Unite fac slujbă atât Duminica cât și la mijlocul săptămânii, Miercurea, n.tr.) și să plătească (sau, să plătiți, n.tr.) dijma și ofrada și să se dea (sau, să dați, n.tr.) bisericii locale? Nu mi-am plătit eu dările (sau, datoriile, n.tr.) față de Domnul (sau, posibil, Domnului, n.tr.) când m-am rugat? Dar voi nu M-ați cunoscut pe MINE. Voi n-ați vrut (sau, posibil, ați refuzat, n.tr.) să MĂ cunoașteți pe MINE. Voi n-ați vrut să petreceți timp (sau, timpul necesar; tradus literal, n-ați vrut să vă dedicați (suficient) timp, n.tr.) pentru a-L cunoaște pe CEL Care vă mântuie. Voi v-ați petrecut zilele trăind în vanitate și mândria excesivă a (sau, posibil, îngâmfarea, n.tr.) minții voastre și L-ați uitat pe CEL Care vă iubește și a murit pentru voi.

Și acum EU nu vă mai pot îndura (sau, suporta, n.tr.). Zilele sunt aici (sau, au sosit, n.tr.) ca voi să știți că CEL Care a murit pentru voi este adevărat. Dacă vă căiți și vă întoarceți de la păcatele (sau, le întoarceți spatele păcatelor, n.tr.) voastre și vă înclinați (sau, faceți reverență, recunoscându-MI autoritatea, n.tr.) înaintea MEA și MĂ urmați(,) veți fi mântuiți/mântuite. Dar EU o voi judeca pe marea Curvă EU ÎNSUMI și damnați/damnate (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt cei/cele care (posibil, vor; posibil cuvânt lipsă în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) fi găsiți/găsite în ea în acea zi. Sherrie (Elisheva Sherrie), nu este ascuns de mine ceea ce trebuie să facă (sau, va face, n.tr.) Domnul. Eu sunt afară din Curvă de ani de zile.

Sherrie (Elisheva Sherrie), nu este ascuns de mine ceea ce trebuie să facă (sau, va face, n.tr.) Domnul. Eu sunt afară din Curvă de ani de zile (propoziții repetate conform originalului, n.tr.). Sherrie (Elisheva Sherrie), marea Curvă este falsul (sau, neadevăratul, n.tr.) sistem religios care-L vinde pe Iisus la colțurile străzilor și în cele mai mari (sau, importante, sau, însemnate; posibil și, impozante, n.tr.) clădiri construite pe pământ. Ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) ÎL vând pe Iisus pentru (sau, pe, n.tr.) dolari și-i hrănesc pe copii cu pâine, când ei (sau, acești oameni, n.tr.) i-ar putea hrăni cu mai mult (sau, posibil, multe, n.tr.). Dar ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor bogăția dolarilor de la oameni și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) ei (sau, acești oameni, n.tr.) hrănesc copiii cu lapte și laptele s-a făcut chiar și mai (posibil și, tot, sau, din ce în ce; posibilă greșeală de transcriere sau ortografie, n.tr.) mai slab pe măsură ce lăcomia sporește. Deși pastorii, mulți/multe (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) dintre ei/ele au carnea sau aspectele cele mai cu greutate (sau, cele mai importante, n.tr.) ale cuvântului în ei/ele și în inimile lor(,) ei/ele n-o împărtășesc din acest motiv. Lor le este frică să jignească oamenii și să piardă (sau, să le scape din mână; posibilă greșeală de ortografie în original, n.tr.) (oamenii, n.tr.) care-i urmează (sau, adepții, n.tr.) și să piardă (sau, să le scape din mână; posibilă greșeală de ortografie în original, n.tr.) banii pentru a sprijini clădirile și programele și celelalte (lucruri asemenea lor, n.tr.).

Ei bine(,) acela este un mare (sau, important, n.tr.) păcat și o mare (sau, importantă, n.tr.) duhoare în nările lui Dumnezeu. Cum ar trebui să fie asta excepția(,) că adevărații Apostoli și Profeți lucrează (acum, sau, continuu; sau, posibil, au serviciu, n.tr.) pentru a se întreține pe sine cu numere mici de oameni care-i/le urmează (sau, adepți, n.tr.)(,) în timp ce falșii (sau, neadevărații, n.tr.) angajați (singularul cuvântului original, „hirelings,” „hireling,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 10:12; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „cel plătit;” „EU sunt Păstorul Cel Bun. Păstorul Cel Bun ÎŞI dă viaţa pentru oi. 12 Cel plătit, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul le prinde şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14 EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE, 15 tot aşa cum TATĂL MĂ cunoaşte pe MINE, iar EU ÎL cunosc pe TATĂL. Iar EU ÎMI dau viaţa pentru oi;” citat extins pentru context, n.tr.) ai bisericii Apostate își căptușesc buzunarele cu averea (sau, avuția, n.tr.) copiilor. Și n-a fost așa la timpul (sau, momentul, n.tr.) când Iisus a apărut prima dată? (Oamenii, n.tr.) cumpărau și vindeau (continuu, atunci, n.tr.) porumbei în templu. Acum ei (sau, oamenii, n.tr.) vând casete, și cărți, și statui, și mărunțișuri (sau, obiecte ornamentale sau bijuterii fără valoare; posibil și, mici suveniruri; în original, „trinkets,” n.tr.), și cafea, și mâncare, și tot felul de lucruri(,) și asta după ce ei (sau, acești oameni, n.tr.) preiau dijma (sau, zeciuiala, n.tr.) și ofranda. Nu va judeca Dumnezeu o astfel de biserică precum asta? Poate permite Dumnezeu ca acest rău (sau, malefic, n.tr.) să continue? Nu și de o mie de ori nu!!! Acum supărarea (sau, furia, n.tr.) Domnului este aprinsă (precum un foc, n.tr.) împotriva falsei și EL o va împroșca din gura LUI (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 3:15-16, mustrarea lui DUMNEZEU pentru Creștinii căldicei; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Știu faptele tale, ştiu că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din Gura MEA!” n.tr.).

EL încă o cheamă (acum, sau, continuu, n.tr.) pe adevărata mireasă să iasă din falsa (sau, neadevărata, n.tr.) biserică curvă. Asta înseamnă că dacă sunteți într-o confesiune (Creștină, n.tr.), ieșiți (din ea, n.tr.). Luterani, ieșiți. Metodiști(,) ieșiți. Presbiterieni(,) ieșiți. Ieșiți din tot ceea ce se înalță (sau, posibil, preamărește, n.tr.) pe sine deasupra Domnului și adevăratei biserici. Căci păcatele ei au ajuns la înălțimea cerurilor (sau, posibil, la fel de înalte ca cerurile, sau, posibil, Raiul; posibil și, s-au înălțat ajungând pănă la Rai; posibilă greșeală de ortografie în original, n.tr.) și Domnul ȘI-a amintit păcatele ei. Și Dumnezeu o va judeca în mare măsură (sau, puternic, n.tr.) pe această Curvă care șade ca o (sau, pe post de, n.tr.) regină și gândește (sau, crede, n.tr.) că nu va vedea niciodată durere (în special, profundă, sufletească, n.tr.). Cum îndrăznește ea să se înalțe pe sine puternic (sau, în mare măsură, n.tr.) astfel. Cine crede ea că este ca ea (să, n.tr.) împroaște (tradus literal; posibil, să-și exprime părerile în mod vehement și lipsit de reflecție, de obicei vorbind mult, n.tr.) și să scuipe și să se declare pe sine regină și să nu fie (sau, posibil, să refuze să fie, n.tr.) văduvă! Ieșiți din ea oamenii MEI (sau, posibil, poporul MEU; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY people,” n.tr.). Sunteți catolici? Ieșiți! Ieșiți! Ieșiți! Da(,) trâmbița sună (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) o auziți? Zilele s-au cheltuit (sau, consumat; posibil, de mult, n.tr.). Voi nu puteți schimba Curva. Curva vă va schimba pe voi!

Nimeni n-o poate schimba pe Curvă. Dacă acest lucru ar fi posibil(,) Domnul ar fi schimbat-o. Dar acum ea se căptușește pe sine cu bogăția copiilor MEI subnutriți și refuză s-o (gen feminin conform originalului; posibilă referire la Statele Unite, n.tr.) hrănească cu bogăția și revelația Cuvântului MEU ci a comis păcatele lui Iuda care M-a vândut pentru (sau, pe, n.tr.) treizeci de monede de argint. Fie ca cel (sau, omul, n.tr.) care are o ureche (număr singular conform originalului; posibil echivalent cu, urechi; posibil, de auzit, n.tr.) să audă ceea ce Spiritul (sau, Duhul; posibil, DUHUL SFÂNT, n.tr.) le spune bisericilor (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 2:7; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care se află în Raiul lui DUMNEZEU,” n.tr.). Astăzi este ziua de auzit (sau, în care trebuie să auziți, n.tr.). Nu vă întăriți inima precum în ziua provocării (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 95:8; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Astăzi dacă auziţi Glasul LUI (conform notelor ediției, „sau, „O, dacă aţi asculta astăzi Glasul SĂU!”” n.tr.), / 8 nu vă împietriţi inimile ca la Meriba (conform notelor ediției, „Meriba” înseamnă „ceartă,” n.tr.), / ca în ziua de la Masa (conform notelor ediției, „Masa” însemnă „testare,” n.tr.), în pustie, / 9 când strămoşii voştri M-au pus la încercare / şi M-au ispitit, deşi ÎMI văzuseră lucrările! / 10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie / şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui / şi n-au cunoscut căile MELE.» / 11 De aceea am jurat în mânia MEA: / «Nu vor intra în odihna MEA!»”” citat extins pentru context, n.tr.)(,) când copiii lui Israel au căzut în sălbăticie pentru că n-au fost satisfăcuți/satisfăcute de adevărata pâine din Rai. Ieșiți. Ieșiți Ieșiți!!!! Astfel spune Domnul.

***

Interpretare Adițională (sau, Suplimentară, n.tr.):

Interpretările mele ale viselor tind să fie destul de simpliste. Sper că alții/altele vor fi capabili/capabile să discearnă un înțeles mai profund dacă există unul. Distrugerea (completă; sau, pustiirea, n.tr.) va veni repede, din senin (posibil dublu-sens; în original, „[from] out of the blue,” expresie, tradusă literal, „din albastru,” descriere similară cu pasajul visului când primele cercuri sunt trasate pe cerul luminos, albastru, n.tr.), luând pe toată lumea (în afară de cei (sau, oamenii, n.tr.) care o orhestrează (acum, sau, continuu, n.tr.)) complet prin surprindere. Cele patru cercuri se referă la următoarea, postată (sau, posibil, următorul lucru, postat, n.tr.) pe acest site: Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) s-a trezit cu Tata YAHUVEH vorbind pe 16 Octombrie 1999 (la, n.tr.) aproximativ 7:00 dimineața timp central (CST, Central Standard Time, timpul zonei centrale a Statelor Unite; cu șase ore înainte de GMT, Greenwich Mean Time, n.tr.)... „În (sau, Peste, n.tr.) patru anotimpuri tu vei ști, dar („gift,” n.tr.) al vindecării(,) sunet de trâmbiță!” Cele patru cercuri se referă la aceste Patru Anotimpuri [Vară, Primăvară, Iarnă, Toamnă?]. Lui Elisabeth (Elishevei) i-a fost arătată întâi (sau, posibil, prima dată, n.tr.) împlinirea sau sfârșitul celui de-al patrulea anotimp și ceea ce urma să se întâmple la acel moment. A vedea acest lucru din nou a doua oară confirmă că aceasta este o profeție sigură de la YAHUVEH care se va înfăptui, de asemenea că vor fi două valuri de distrugere (sau, ale distrugerii, n.tr.). Sunetul trâmbiței (șofarului) o va chema pe Mireasa lui YAHUSHUA acasă (unde este sigur; sau, posibil, unde ea este în siguranță; în original, „to safety,” n.tr.) înainte ca distrugerea să vină(,) la Supeul de Nuntă al Mielului.

Chiar pe când această furtună parcurge foarte repede de-a curmezișul (în original, „across,” care poate fi tradus literal și, cruciș, sau, în cruce, asupra, n.tr.) țara noastră, bisericile nemernice vor continua să-și tundă congregațiile (ca și cum acestea ar fi oi; să le tundă lâna până ce acestea ajung goale, n.tr.) în timp ce le înfometează (sau, lasă să moară de foame din punct de vedere, n.tr.) spiritual (sau, duhovnicesc, n.tr.). Femeia este acea biserică (care-și, n.tr.) aruncă congregația înfometată (sau, care a ajuns în stadiul de a muri de foame, n.tr.) de la o fereastră de etaj 2 (sau, 1 pe sistem European, n.tr.). Elisabeth (Elisheva), (îi reprezintă, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care predau (sau, îi învață pe oameni, n.tr.) adevărul și care-i nutresc (sau, hrănesc în profunzime, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care apelează la ei/ele după ajutor, îl hrănește pe bebelușul înfometat (sau, care moare de foame, n.tr.). Ea și bebelușul erau complet protejați de radiație în casa ei datorită loialității (sau, fidelității (ei), n.tr.) și supunerii ei la chemarea lui YAHUSHUA.


* * * * * * *