Profeția 54

ACUM ESTE MOMENTUL!

Rămâneți Concentrați/Concentrate, Supuneți-vă Generalului Vostru Și Urmați Ordinele MELE ACUM!”

Mesaj Primit (la, sau, pe, n.tr.) 5 Aprilie 2002

Scris/Vorbit sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT, n.tr.) prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

***

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Asta este o lecție(,) copiii MEI(,) pe care trebuie s-o învățați (posibil și, o veți învăța; notă de traducere, n.tr.). Asta este o lecție pe care ați face bine s-o învățați bine. Când EU îi spun [unui copil concentrat (posibil, pe o sarcină; posibil și, cu ochii lui/ei (gen nespecificat în original) ațintiți pe DUMNEZEU, n.tr.)] să facă ceva, el o face, și el o face imediat (Evrei 12:9 („Mai mult, în cazul părinţilor noştri omeneşti, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat; n-ar trebui, cu atât mai mult, să ne supunem TATĂLUI DUHURILOR şi să trăim?” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). El nu se uită la stânga; el nu se uită la dreapta (Deuteronom 30:17-18 („Dar dacă inima ta se va schimba şi nu vei asculta, dacă te vei abate închinându-te şi slujind altor dumnezei, 18 atunci îţi fac cunoscut astăzi că vei fi nimicit şi nu vei locui multe zile în ţara pentru care ai traversat Iordanul, ca să intri în ea şi s-o iei în stăpânire”); Isaia 30:21 („Iar dacă vă veţi întoarce fie spre dreapta, fie spre stânga, / veţi auzi înapoia voastră o voce, spunând: / «Aceasta este calea! Mergeţi pe ea!»” referințe citate în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). El rămâne concentrat pe sarcina (din fața lui; posibil și, în care este angajat; posibil și, iminentă, n.tr.). Asta(,) fiica MEA [Elisabeth (Elisheva) și toți copiii MEI], asta este ceea ce voi trebuie să învățați. Când EU vă spun să faceți ceva, acum este momentul (sau, vremea; ca voi să faceți acel lucru, n.tr.). Nu este la ora voastră (sau, conform modului vostru de a vă structura timpul, n.tr.), nu este la minutul vostru, nu este la secunda voastră, este la timpul MEU (sau, conform desfășurării în timp a planului sau voii lui DUMNEZEU, n.tr.). Cât (timp, n.tr.) a durat să puneți (pe website; sau, să publicați, n.tr.) Profeția de Paștele Evreiesc? Cât (timp, n.tr.) durează (în general, sau, de obicei, n.tr.) să puneți (pe website; sau, să publicați, n.tr.) Cuvântul vorbit (posibil și, care a fost vorbit, n.tr.)? Acum astăzi EU dau un alt mesaj și cât (timp, n.tr.) va dura să-l puneți (sau, să-l publicați; pe website, n.tr.)?

EU vă spun aceasta, EU depind de voi, EU depind de Cuvintele pe care EU le vorbesc prin tine (posibilă referire la Profetul Elisabeth [Elisheva], n.tr.) să ajung la Oamenii MEI (sau, posibil, Poporul MEU; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) să-i încurajez pe Oamenii MEI (sau, să-l încurajez pe Poporul MEU, n.tr.). Astfel (sau, Deci, sau, Prin urmare, n.tr.) tu MĂ întrebi ce este ceea ce trebuie tu să înveți. Tu trebuie să înveți să faci lucrurile la timpul MEU (sau, conform desfășurării în timp a planului sau voii lui DUMNEZEU, n.tr.) și nu la timpul tău (sau, conform desfășurării în timp a planului sau voii tale, n.tr.). Tu trebuie să înveți să nu fii distrasă (sau, zăpăcită; sau, să nu ți se distragă atenția, n.tr.). EU am pus aceasta înăuntrul (posibil, acestui fiu de-al MEU, n.tr.) (2 Corintieni 4:7 („Dar noi avem această bogăţie în nişte vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită ÎI aparţine lui DUMNEZEU şi nu vine de la noi;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). Pentru că el – [un fiu matur (Romani 8:17) („Iar dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui DUMNEZEU, moştenitori împreună cu HRISTOS, dacă suferim într-adevăr împreună cu EL, ca să putem fi şi proslăviţi împreună cu EL;” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)] – știe sarcina (din fața lui; posibil și, în care este angajat; posibil și, iminentă, n.tr.) și el (posibil, se menține pe sine, n.tr.) concentrat pe una și când (lucruri care-i distrag atenția, n.tr.) vin la stânga sau dreapta, el știe să mustre (lucrul care-l distrage, n.tr.) (2 Timotei 2:12-13 („Dacă răbdăm, vom şi domni împreună cu EL. / Dacă ne lepădăm de EL, şi EL SE va lepăda de noi. / 13 Dacă suntem necredincioşi, EL rămâne credincios, / pentru că nu SE poate nega pe SINE”); Evrei 3:12-13 („Fiţi atenţi, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la DUMNEZEUL CEL VIU, 13 ci încurajaţi-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune „astăzi,” astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înşelăciunea păcatului!”) (referințe citate în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). El știe că nu EU sunt CEL Care trimite (lucrul care-l distrage, n.tr.). Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) asta este lecția, Copiii MEI, pe care trebuie s-o învățați. Continuați să MĂ petiționați (sau, să faceți apel la MINE, n.tr.), adevărat, dar trebuie să învățați să vă supuneți.

Și bărbatul pe care EU l-am trimis în calea voastră, el este Musulman care a devenit Creștin. El a fost unul care caută (acum, sau, continuu; posibil, care-L caută pe DUMNEZEU, n.tr.). EU vă pun această întrebare: Cum răscumpărați voi (tradus literal; sau, posibil, Cum se răscumpără; precum sclavii din sclavie, n.tr.) sămânță rea? Cum răscumpărați (tradus literal; sau, posibil, Cum se răscumpără; precum sclavii din sclavie, n.tr.) o faptă rea? (Soluția, n.tr.) este de a o semăna în sol bun. Nu-i/Nu le (gen nespecificat în original, n.tr.) goniți pe cei/cele pe care EU îi/le trimit chiar dacă voi credeți că ei/ele sunt o înșelătorie (sau, posibil, că doar pretind a-L căuta pe DUMNEZEU; că nu sunt autentici/autentice, n.tr.). Există o lecție de învățat în asta. Data viitoare voi duceți-o la trei și nu la unul/una [adică, primiți confirmare (spirituală, ca urmare a rugăciunii despre acest subiect, n.tr.).]

EU vă spun aceasta, voi trebuie să le dați altora oportunitatea de a vă binecuvânta pe voi. Câți (oameni, n.tr.) nu știu că duceți lipsă (sau, că vă confruntați cu lipsuri, n.tr.)? Cum nu știți voi că EU nu-i voi ridica (pe acești oameni care să vă ajute, n.tr.)? Există aceia/acelea pe care EU i-am/le-am folosit în trecut. Cum ar ști văduva din Sarepta (văduva care l-a adăpostit și hrănit pe Sfântul Profet Ilie în timpul unei foamete; și-a împărțit ultima masă cu el deși credea că va muri de foame; întâmplări descrise în 1 Regi 17, n.tr.) că lui Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] îi era foame dacă EU nu l-aș fi trimis pe el la ea să-i spună. Și văduva din Sarepta n-ar fi fost binecuvântată. Văduva din Sarepta și fiul ei n-ar fi trăit (sau, supraviețuit acelei foamete, n.tr.). Dacă EU nu-l trimiteam pe Profetul MEU cu o nevoie astfel încât ea să poată avea șansa de a-i răspunde acelei nevoi, astfel încât EU să pot avea o șansă să dovedesc că EU sunt YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.), Același Dumnezeu, ieri, astăzi și pentru totdeauna. Nu e (sau, posibil, Nu se face, n.tr.) că voi vă duceți la (acești oameni, n.tr.) și cerșiți (sau, posibil, îi/le implorați să vă dea ceva, n.tr.). Este o binecuvântare pentru ei/ele să poată primi răsplățile care vin la cei/cele care ajută această parohie (în original, „ministry;” acest termen nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; referire la Parohia Amightywind sau Almightywind, Parohia în Numele SFINTEI TREIMI ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA), condusă de Profeții Ezra și Elisabeth [Elisheva], n.tr.). Este un blestem asupra capetelor lor când EU vă trimit la ei/ele cu petițiile și nevoile voastre și ei/ele își surzesc urechile (sau, refuză să vă audă vorbele, n.tr.). Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt cei/cele care într-o zi se vor teme când (sau, deoarece, n.tr.) văd (sau, vor vedea; sau, își dau, sau, își vor da, seama, n.tr.) că nimeni nu este acolo (sau, posibil, alături de ei/ele, n.tr.) în ora lor de nevoie (sau, la momentul când ei/ele au nevoie; expresie, n.tr.). EU am pus (acest lucru, n.tr.) asupra inimii Fiicei MELE și astăzi voi n-ați vrut să auziți. Dar astăzi(,) acum(,) EU proclam (acest lucru, n.tr.). Cei/Cele cărora EU vă spun să le spuneți. Chiar (și, n.tr.) sora voastră (posibil, în credința Creștină, n.tr.) Olga ar fi ajutat. Niciunul/Niciuna dintre ei/ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) nu v-ar lăsa să fiți fără un cămin (sau, fără un loc care este acasă pentru voi, n.tr.). EU vă întreb aceasta, Copiii MEI, când YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.) i-a hrănit pe cei 5,000, n-a spus EL, „Ce există acolo?” (posibilă referire la Marcu 6:38; limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui pasaj; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA i-a întrebat, „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi!” După ce au văzut câte pâini aveau, ei I-au răspuns, „Cinci, şi doi peşti,”” n.tr.) Și era acel băiețel pescar. N-au trebuit discipolii să se ducă și să-l roage pe acel băiat (sau, fecior, n.tr.) să-și împartă prânzul (cu ei, n.tr.) (posibilă referire la Ioan 6:8-9; pare a fi singura carte Biblică ce menționează acel tânăr; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Unul dintre ucenicii LUI, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis, „9 – Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia?” 10 YAHUSHUA a zis, „Puneţi oamenii să se aşeze!”” n.tr.)? Și nu l-a folosit EL pentru a(-l) multiplica (sau, înmulți, n.tr.) pentru a-i hrăni pe cei 5,000(,) chiar (și, n.tr.) mai mult (posibil și, chiar și pe mai mulți (oameni), n.tr.)? Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) cât de multe resturi au rămas? (conform Ioan 6:13, 12 coșuri; „Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile de la cele cinci pâini de orz, firimituri pe care le lăsaseră cei ce mâncaseră;” citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Nu fiți prea mândri/mândre să vă afirmați nevoia. Nu spune Cuvântul MEU, „Dați și vă va fi dat, apăsat în jos (sau, presat, n.tr.) și scuturat, (posibil, acolo, n.tr.) unde oameni fac grămadă comoară asupra sânului vostru?” (posibilă referire la Luca 6:38; limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Daţi şi vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată şi care se revarsă, va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura,” n.tr.) Dar cum pot face (oamenii, n.tr.) asta, Copiii MEI, dacă voi nu le spuneți nevoia voastră? Voi veți ști (în, n.tr.) cine este de avut încredere. Și dacă ei/ele nu răspund, asta nu e responsabilitatea voastră. Ei/Ele (sau, Aceste persoane, n.tr.) doar au făcut grămadă un blestem asupra capetelor lor. Nu v-am spus EU, Copiii MEI, că această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) este unică (sau, unicat; în original, „unique,” n.tr.)? Modul în care ei/ele vă tratează pe voi este modul în care ei/ele MĂ tratează pe MINE. Nu oamenii sunt cei/cele care vă furnizează (sau, prevăd, n.tr.) nevoilor voastre. Ci EU sunt CEL (sau, Persoana, n.tr.) Care vorbesc (persoană și număr conform originalului, n.tr.) prin oameni. EU le vorbesc oamenilor și satana le vorbește oamenilor.

Acesta este un test. Ce vor face ei/ele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) când EU vă trimit? Nu spune Cuvântul MEU, „Dacă voi doar ce-i dați (sau, doar ce faceți gestul minimal de a-i da, n.tr.) un pahar cu apă unui Profet, atunci există o binecuvântare” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:40-42; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe CEL CE M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui (conform notelor ediției, sau, ca pe unul care este, n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata;” Sfintele Profeții fac des referire la aceste versete, n.tr.). Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.) EU vă trimit pe voi cu aceste nevoi de parohie (sau, ale parohiei; „ministry,” notă anterioară, n.tr.). EU vă trimit pentru a-i testa (sau, încerca; pe oameni, n.tr.). ÎMI vor auzi ei/ele vocea (sau, glasul; tradus literal; posibil și, Vor vrea, sau, vor alege, sau, vor accepta, ei/ele, să-MI audă vocea (sau, glasul), n.tr.)? Dacă ei/ele n-o fac, la timpul (sau, momentul, sau, vremea, n.tr.) de nevoie (sau, când au ei/ele nevoie, n.tr.), EU ÎMI voi surzi urechile la (sau, față de, n.tr.) vocea lor. EU te (sau, posibil, vă; număr nespecificat în original, n.tr.) trimit la văduvele din Sarepta deși ele știu că nu sunt o văduvă (sau, văduve, n.tr.). EU vă trimit la cei/cele care flămânzesc (sau, posibil, mor de foame; acum, sau, continuu, n.tr.), deși ei/ele nu știu că flămânzesc (sau, mor de foame; acum, sau, continuu, n.tr.). EU vă trimit la cei/cele care sunt însetați/însetate deși ei/ele nu știu că însetează. Dacă lor nu le pasă că voi flămânziți (sau, faceți foamea; acum, sau, continuu, n.tr.), atunci MIE nu-MI va păsa când ei/ele flămânzesc. Dacă lor nu le pasă dacă voi veți fi (sau, este posibil să fiți, n.tr.) fără adăpost (în original, „homeless,” n.tr.), atunci MIE nu-MI va păsa când ei/ele sunt fără adăpost.

EU voi ridica (sau, face să se manifeste, n.tr.) o cale (sau, posibil, un mod, n.tr.), dar EU vă spun aceasta, Copiii MEI, voi trebuie să vă smeriți pe voi înșivă/însevă și să faceți asta în felul MEU (sau, după voia MEA; posibil și, după modul MEU de a face lucrurile, n.tr.) și nu felul vostru (sau, voia voastră; posibil și, modul vostru de a face lucrurile, n.tr.). Când EU vă spun să faceți o sarcină, voi trebuie s-o faceți imediat. Voi nu trebuie să așteptați și să spuneți la minutul meu, la secunda mea, la timpul meu (sau, desfășurarea în timp a planurilor mele, n.tr.). Vouă nu mai trebuie să vă fie permise (deloc, n.tr.) vreo distragere (sau, abatere a atenției; în plus, n.tr.). Dar(,) vedeți voi, EU v-am tot testat (sau, încercat, n.tr.) să văd cât de focusați/focusate (sau, concentrați/concentrate, n.tr.) sunteți. [Deoarece un lider] rămâne la sarcina prezentă – nu-și lasă mintea să rătăcească încoace și-n colo. Din nou EU vă spun, învățați. Căci acesta nu este nici măcar vreun lucru cu care el să se dea măcar rotund (sau, să se laude, n.tr.) [adică, (acest lucru, n.tr.) nu este nimic cu care un lider s-ar da rotund (sau, umfla în pene, n.tr.) (1 Corintieni 1:31 („DUMNEZEU a ales lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. 29 Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui DUMNEZEU. 30 Iar voi, datorită LUI, sunteţi în YAHUSHUA HA MASHIACH, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la DUMNEZEU, dreptate, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, aşa cum este scris: „Cel ce se laudă să se laude în DOMNUL (conform notelor ediției, referire la Ieremia 9:24, n.tr.);”” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, extins pentru context, n.tr.)] – acesta este darul MEU pe care EU l-am dat. Dar este alegerea lui dacă să se supună – și astăzi – [când voi simțiți] mâhnitul (sau, mâhnirea, n.tr.) inimii MELE, acela nu este moral scăzut(,) acela este mâhnitul (sau, aceea este mâhnirea, n.tr.) Spiritului (sau, Duhului, n.tr.) MEU (Evrei 3:12-15 („Fiţi atenţi, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la DUMNEZEUL CEL VIU, 13 ci încurajaţi-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune „astăzi,” astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înşelăciunea păcatului! 14 Noi avem parte de HRISTOS dacă păstrăm cu fermitate, până la sfârşit, încrederea pe care am avut-o la început. 15 Este spus, „Astăzi dacă auziţi Glasul LUI, / nu vă împietriţi inimile ca atunci când v-aţi răzvrătit!” (conform notelor ediției, referire la Psalmul 95:7-8, n.tr.);” referință citată în original; citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)). Supuneți-vă și supuneți-vă acum. EU v-am spus înainte; puterea este în cuvântul vorbit, nu doar (în, n.tr.) cuvântul scris. De câte ori trebuie să spun EU același lucru? EU MĂ supăr (sau, înfurii, n.tr.) când trebuie să repet. EU vă iert, Copiii MEI, când greșiți. Dar doar căiți-vă și făceți-o în felul MEU (sau, după modul MEU de a face lucrurile; sau, după voia MEA, n.tr.) și nu în felul vostru (sau, după modul vostru de a face lucrurile; sau, după voia voastră, n.tr.).

Țineți minte, nimeni nu vine la această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) decât dacă-i trimit EU. Bărbatul pe care EU l-am trimis – e (sau, există, n.tr.) o lecție de învățat și voi ați învățat (posibil și, învățat-o, n.tr.) în această zi. Acum rugați-vă că EU răscumpăr (acest lucru, n.tr.) și apoi făceți-l în felul MEU (sau, după voia MEA, n.tr.).

[Cel care este acum uns pentru a proteja] chiar știe când Elisabeth [Elisheva] este în pericol înainte ca ea să știe. Uneori ea se foiește (sau, se frământă, n.tr.) și se agită (sau, se consumă; cu privire la ceva, n.tr.). Ea învață (continuu, n.tr.) să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) că se poate încrede în cel pe care EU l-am trimis – până când faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.) nu este înecat și voi n-auziți vestea aceea, el trebuie s-o protejeze (constant, n.tr.) de atacurile care vin reînnoite (sau, posibil, mai puternice; posibil și, din nou, n.tr.). Ei (sau, posibil, Dușmanii; gen nespecificat în original, n.tr.) devin (continuu, n.tr.) foarte supărați (sau, furioși, n.tr.), căci tot ceea ce ei/ele fac eșuează și voi nu trebuie să vă simțiți lipsiți/lipsite de putere. Căci puterea voastră nu poate izbăvi, dar mâna (număr singular conform originalului, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA izbăvește.

Între timp(,) copii, după ce vă supuneți, aduceți aceste petiții (sau, cereri, n.tr.) înapoi (sau, posibil, reinstituiți-le, n.tr.) chiar în această zi. Căci niciun lucru bun nu voi reține EU de la voi (posibilă referire la Psalmul 84:11; „Căci DOMNUL DUMNEZEU este soare şi scut; / EL dă îndurare şi slavă. / Nu-i lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate;” Sfintele Profeții citează acest verset în contexte similare, n.tr.). Credeți voi că EU nu vă cunosc (sau, nu vă știu, n.tr.) nevoile? Și totuși voi trebuie să fiți ca acea femeie care a venit înaintea judecătorului, și câteodată să-MI cereți (oficial, n.tr.) mai mult decât o (singură, n.tr.) dată (posibilă referire la Luca 18:1-8; Sfintele Profeții citează aceste versete în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna şi să nu se descurajeze: 2 EL le-a zis, ‘Într-o cetate era un judecător care de DUMNEZEU nu se temea şi de oameni nu-i era ruşine. În cetatea aceea era şi o văduvă care tot venea la el şi-i zicea: «Fă-mi dreptate în procesul cu potrivnicul meu!» Pentru o vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar după aceea şi-a zis: «Chiar dacă nu mă tem de DUMNEZEU şi nici de oameni nu mi-e ruşine, totuşi, pentru că această văduvă mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină întruna şi să mă bată la cap!»’ Apoi DOMNUL a zis: ‘Auziţi ce zice judecătorul cel nedrept? Şi oare DUMNEZEU nu le va face dreptate aleşilor SĂI, care strigă zi şi noapte către EL, măcar că întârzie faţă de ei?! Vă spun că le va face dreptate foarte curând! Dar când va veni Fiului Omului, va găsi EL oare credinţă pe pământ?’” n.tr.). Voi tot continuați să bateți (continuu; la ușă, n.tr.) până răspund. Voi tot continuați să căutați (continuu, n.tr.) până găsiți. Motivul (pentru care se întâmplă așa, n.tr.)? EU nu vă datorez nicio explicație.

Amintiți-vă (sau, posibil, Țineți minte, n.tr.) Cine este DUMNEZEU. EU SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; EU cu adevărat SUNT, n.tr.) Olarul, voi sunteți lutul. EU vă modelez, EU vă rup, EU vă restaurez (sau, refac, n.tr.), EU vă modelez în felul MEU (sau, după voia MEA, n.tr.). EU știu cât de fierbinte este temperatura de care este nevoie. EU nu voi încălzi (sau, înfierbânta; sau, de obicei, sau, ca regulă, nu încălzesc, sau, nu înfierbânt, n.tr.) furnalul (sau, cuptorul, n.tr.) arzător (sau, înflăcărat, n.tr.) prea fierbinte, totuși EU știu temperatura la care (acesta, n.tr.) trebuie să fie astfel încât voi să puteți avea credința (sau, încrederea, n.tr.) de a vă încrede în MINE. Lucrul prin care voi ați trecut acum are de-a face cu zilele ce vor veni. Dacă nu vă puteți încrede în MINE acum, cum vă veți încrede în MINE atunci? Cum îi/le veți învăța voi pe alții/altele să se încreadă în MINE? Există un motiv pentru lucrurile care s-au întâmplat.

Țineți-vă strâns de credința (sau, încrederea, n.tr.) voastră(,) Copiii MEI(,) și indiferent ce se întâmplă, nu dați drumul(,) căci EU nu vă voi părăsi niciodată și EU nu vă voi lăsa (în special, la nevoie; termenul original, „forsake,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!”) n.tr.) niciodată. Stați în picioare (sau, rezistați; posibil și, rezistați aflându-vă; cuvântul original este cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 6:17, „stand;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „să rămânem în picioare,” n.tr.) pe Cuvântul MEU, el nu vă va eșua (sau, dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.). (Re)Amintiți-vă Cuvântul MEU (expresia originală, „Put your remembrance on MY Word,” poate fi o variantă a versiunii standard în Limba Engleză a Ioan 14:26, tradusă în Limba Română drept „[a] va reaminti;” „Dar Apărătorul, adică DUHUL SFÂNT, pe Care TATĂL ÎL va trimite în Numele MEU, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus,” n.tr.), el nu vă va eșua (sau, dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.). Ascundeți Cuvântul MEU, el nu vă va eșua (sau, dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.). Iubiți Cuvântul MEU, el nu vă va eșua (sau, dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.). Credeți Cuvântul MEU, el nu vă va eșua (sau, dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.). Vorbiți-le munților de datorie (sau, datorii; posibil, financiare, n.tr.) și spuneți, „Fii înlăturat” în Numele FIULUI MEU YAHUSHUA. Credeți și nu vă îndoiți. Învățați lecția bine.

Astfel încât EU să nu trebuiască s-o repet, căci și voi de asemenea sunteți testați/testate (sau, încercați/încercate; gen nespecificat în original; acum, sau, continuu, n.tr.), Copiii MEI. EU nu-i/nu le (gen nespecificat în original, n.tr.) chem pe (cei/cele, n.tr.) calificați/calificate, EU îi/le calific pe cei/cele chemați/chemate și voi sunteți chemați/chemate. Duceți-vă nevoile la [frații voștri]. Duceți-vă nevoile la [surorile voastre]. Duceți-vă nevoile la Olga. Dați-le o șansă de a fi o binecuvântare. EU vă voi spune (posibil, care sunt, n.tr.) ceilalți/celelalte. [Acest lucru] nu înseamnă s-o faceți în (sau, la, n.tr.) timpul vostru, aceea înseamnă făceți-o la timpul MEU (sau, conform desfășurării în timp a planurilor MELE, n.tr.).

De acum încolo voi trebuie să auziți aceste cuvinte, acum este Timpul (sau, Momentul, n.tr.). Când EU dau un ordin, este ca un general dându-i un ordin unui soldat. Când soldații spun, „O voi face la timpul meu, în felul meu,” ați face bine să nu. Astfel (sau, Prin urmare, n.tr.)(,) cu cât mai mult ați face voi bine să vă căiți pentru a îndrăzni să-I spuneți DUMNEZEULUI Universului, „Așteaptă, Doamne, până am timp.” Din nou, EU spun, soldații iau ordine; soldații nu dau ordine. Voi sunteți Copiii MEI, dar voi sunteți soldații MEI. Voi sunteți vasele MELE (sau, vehiculele MELE; în Sfintele Profeții, în special purtătoare de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinesc lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „MY vessels,” n.tr.) pe care EU le folosesc pentru a ajunge la alții/altele. Acum este Timpul (sau, Momentul; literă mare conform originalului, n.tr.)! Acum este Timpul (sau, Momentul, n.tr.)! Rămâneți concentrați/concentrate pe sarcina prezentă, câte un pas pe rând (tradus literal; sau, cu pași mărunți, treptat, și cu grijă; expresie; „one step at a time,” n.tr.). Acum este Timpul (sau, Momentul, n.tr.)! Nu o secundă de acum (încolo, n.tr.)! Acum este Timpul (sau, Momentul, n.tr.)!

Sfârșitul Cuvântului

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Scuzele noastre, în special de la [acum, fostul] manager al site-ului, pentru faptul că porțiuni din acest mesaj au fost mai înainte omise care acum au fost puse înapoi în acest mesaj. [Acum, fostul] manager al site-ului a fost mustrat aspru de către YAHUSHUA pentru că a făcut asta.


* * * * * * *