Profeția 53

EU V-AM DAT VICTORIA!”

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

CEA MAI NOUĂ PROFEȚIE DE PAȘTELE EVREIESC

28 Martie 2002

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Cu adevărat(,) Copiii MEI(,) voi înfruntați (sau, vă confruntați cu; tradus literal, de asemenea, și, în fața voastră este; notă de traducere, n.tr.) Marea Roșie. Cu adevărat(,) Copiii MEI(,) Faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.) și trupele (rele, sau, malefice; în special, de război/armate, n.tr.) sunt în spatele vostru, dar(,) Copiii MEI(,) exact așa cum EU am furnizat o cale de scăpare pentru Moise și copiii Israelului, astfel de asemenea o voi face din nou. Copiii MEI, în zilele (care vă stau înainte; sau, ce urmează, n.tr.) voi veți vedea lucruri venind asupra acestei lumi care vă vor face să scuturați din cap și vă veți minuna și veți spune, „Unde este (număr singular conform originalului, n.tr.) al nostru YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.) astăzi?”

Dar păstrați-vă credința (sau, încrederea în Dumnezeu; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; „faith,” n.tr.) și țineți-vă ochii pe MINE și veți vedea Marea Roșie despărțindu-se încă o dată și veți traversa (pe partea cealaltă, n.tr.) în siguranță și dușmanii vor fi distruși. Toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care vă urmăresc (puternic, cu scopul de a vă captura sau distruge; sau, vă vânează, n.tr.), toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care vă gonesc, ei (sau, acei oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor fi distruși. Căci EU sunt YAHUVEH și EU nu MĂ schimb. EU sunt YAHUVEH, și EU sunt Același (sau, posibil, La fel, n.tr.) ieri, astăzi, și pentru totdeauna. Și prin Sângele Fiului MEU YAHUSHUA, voi (să, n.tr.) veniți cu îndrăzneală (sau, cu încredere și curaj; „boldly,” n.tr.) înaintea Tronului și voi (să-)MI spuneți cu îndrăzneală (sau, cu încredere și curaj, n.tr.) ce este ceea ce (sau, ce este lucrul de care, n.tr.) aveți nevoie.

EU vă spun în această zi, EU am dat victoria. EU vă spun în această zi, deși Elisabeth [Elisheva] trebuia (sau, era intenționat de dușmanii ei, n.tr.) să fie moartă, EU vă spun în această zi că nimic ce dușmanul a intenționat să facă n-aș permite EU să fie făcut. EU vă spun vouă, EU v-am dat victoria, (posibil, prin; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.) [a (posibil, MĂ, n.tr.) lupta] timp de ore (întregi, n.tr.) cu sabia Spiritului (sau, Duhului, n.tr.) MEU în mână, acea ușă a fost încă o dată deschisă.

Încă o dată, Copiii MEI, voi vedeți victoria. N-a fost o victorie ușoară. EU niciodată nu v-am promis că urma să fie (sau, va fi, n.tr.) o victorie ușoară. Când EU vă spun că va fi o victorie, doar țineți minte (sau, posibil, amintiți-vă, n.tr.) că nimeni nu v-a spus vreodată că urma să fie (sau, va fi, n.tr.) ușor. Este adevărat că jugul MEU este ușor (posibil, de purtat, n.tr.) și povara MEA este ușoară (posibil, ca greutate; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 11:30; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci jugul MEU este bun, iar povara MEA este uşoară,” n.tr.), dar(,) Copiii MEI(,) există un preț de plătit pentru ungerea pe care EU am plasat-o peste toate dintre viețile (sau, posibil, asupra tuturor dintre viețile, n.tr.) voastre.

Astfel voi mâncați acest ospăț de Paștele Evreiesc, voi nu murmurați sau bodogăniți pentru că în schimb voi o faceți cu o inimă recunoscătoare și vă amintiți ce s-a întâmplat cu copiii lui Israel. Amintiți-vă (sau, posibil, Țineți minte; posibil și, Nota bene, amintiți-vă (de), n.tr.)(,) copiii lui Israel care au rătăcit (timp de, n.tr.) 40 de ani. N-ar fi fost așa dacă ei (sau, acești oameni, n.tr.) n-ar fi murmurat, nu s-ar fi plâns și n-ar fi bodogănit. Dar EU i-am făcut să meargă împrejur și împrejur, așa (sau, după, n.tr.) cum ar zice unii/unele, în cercuri (număr plural conform originalului; sau, cerc, n.tr.). EU i-am făcut (pe acești oameni, n.tr.) să meargă împrejur și împrejur și i-am testat (sau, încercat, n.tr.) iar și iar.

EU vă spun Copiii MEI, EU vă spun aceasta adevărat (posibil și, EU vă spun, acest lucru este adevărat, n.tr.), nu murmurați, nu vă plângeți, nu bodogăniți, indiferent de ce permit EU să vi se întâmple vouă. În loc de asta ridicați-vă ochii spre MINE. În loc de asta dați-I (sau, dați-LE; număr nespecificat în original, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA gloria (sau, slava, n.tr.). Și (să, n.tr.) știți că EU singur sunt izbăvitorul vostru. Și (să, n.tr.) știți că doar (sau, exclusiv, n.tr.) prin Sângele vărsat al Fiului MEU YAHUSHUA, că voi aveți victoria. Doar (sau, Exclusiv, n.tr.) prin Numele Sacru al lui YAHUSHUA, voi (doar, sau, exclusiv așa; posibil și, voi (cei/cele care ați acceptat acest dar) singuri/singure, sau, doar voi; posibil dublu-sens în original, n.tr.) aveți victoria. EU v-am promis aceasta dacă voi doar vă veți (sau, posibil, v-ați, n.tr.) supune. Dacă voi vă veți (sau, veți vrea, sau, veți alege să vă, n.tr.) înclinați urechea (tradus literal; expresia originală, „incline your ear [to everything I say],” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 22:17 și Isaia 55:3; posibilă referire la aceste versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „[a-ți] apleca urechea” – „Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor; / pune la inimă cunoştinţa mea, / 18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta / şi când îţi sunt toate pregătite pe buze,” și, „Luaţi aminte şi veniţi la MINE! / Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! / Voi încheia cu voi un legământ veşnic / şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite,” n.tr.) la tot ceea ce EU spun, EU vă spun Copiii MEI aceasta, voi veți avea victoria. Țineți minte, cu o victorie vine un preț. Țineți minte, nu există niciun (sau, vreun, n.tr.) soldat care se duce într-o bătălie care nu se simte extenuat (sau, foarte obosit, sau, uzat/uzată de oboseală, n.tr.). Nu există niciun soldat care într-un (anumit, n.tr.) moment nu vrea să fugă.

Dar țineți minte(,) Copiii MEI, țineți minte aceasta(,) că EU v-am promis victoria dacă voi doar vă veți supune (sau, dacă doar v-ați supune, sau, dacă doar ați alege, sau, ați vrea, să vă supuneți, n.tr.), dacă voi doar vă veți înclina (sau, dacă doar v-ați înclina, sau, dacă doar ați alege, sau, ați vrea, să vă înclinați; notă anterioară, n.tr.) urechea la fiecare cuvânt pe care EU îl spun, dacă voi doar veți (sau, dacă doar ați, sau, dacă doar ați alege, sau, ați vrea, să, n.tr.) sta(ți) (sau, rămâne(ți), n.tr.) în sfințenie și trăi (sau, să trăiți, n.tr.) ca exemplu în văzul tuturor (tradus literal poate însemna și, pentru ca toți/toate să vadă (acest lucru), n.tr.). EU vă spun aceasta, Copiii MEI, voi și această parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) veți vedea victorie totală. Voi vă veți vedea dușmanii murind la (sau, prin, n.tr.) mâna doar a MEA. Voi vă veți vedea dușmanii fugind (ca reacție la; sau, de, n.tr.) mâna doar a MEA. Voi vă veți vedea dușmanii înclinându-se (sau, făcând reverență, n.tr.) și îngenunchind și mărturisindu-L pe YAHUSHUA ca Domn și Mântuitor. Și (posibil, acest lucru, n.tr.) va fi doar pentru că EU am decretat victoria în Numele Fiului MEU YAHUSHUA. Și voi veți ști că oricare preț voi plătiți va merita, căci EU v-am dat privilegiul de a-MI aduce Glorie (sau, Slavă, n.tr.) prin suferințele voastre. Exact ca profeții din vechime, când oamenii vă văd stând în picioare (sau, rezistând; posibil și, dăinuind, n.tr.), ei (sau, oamenii, n.tr.) vor ști că (acest lucru, n.tr.) este doar prin Mâna MEA care vă protejează și vă călăuzește în toate modurile.

Copiii MEI, bucurați-vă de acest ospăț de Paștele Evreiesc pe care EU l-am furnizat (sau, prevăzut; aspectul proniator al lui DUMNEZEU; „provided,” n.tr.) pentru voi în această zi. Vă mulțumesc că vă supuneți (posibil și, că v-ați supus; timp verbal nespecificat în original, n.tr.) MIE, vă mulțumesc că ascultați (posibil și, că ați ascultat; timp verbal nespecificat în original, n.tr.). Deoarece binecuvântarea acestei Profeții de Paștele Evreiesc a fost menită (posibil, și, n.tr.) pentru alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.) și nu doar pentru voi. Spuneți-le (posibil, oamenilor; că, n.tr.) dacă ei/ele au ratat a face Seder-ul de Paștele Evreiesc (link în Limba Engleză; cina ceremonială de la începutul Paștelui Evreiesc, n.tr.), chiar într-un mod umil (sau, smerit, n.tr.), atâta timp cât ei/ele MĂ recunosc pe MINE (tradus literal; sau, recunosc adevărul faptului; posibil, că DUMNEZEU este cu adevărat DUMNEZEU; în original, „acknowledge ME,” n.tr.), că EU sunt Același YAHUVEH Care i-a izbăvit pe copiii lui Israel de Egipteni și de blestemele și molimele (tradus literal, ciumele; termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgiile,” n.tr.) care într-adevăr au venit. Spuneți-le (că, n.tr.) dacă doar Copiii MEI ar face (acest lucru; posibil, Seder-ul, n.tr.) într-un mod umil și M-ar recunoaște pe MINE (drept cu adevărat DUMNEZEU; notă anterioară, n.tr.), indiferent de care (este, n.tr.) ziua de calendar, acolo unde este Paștele lor Evreiesc, este unde va fi credința lor (sau, încrederea lor în DUMNEZEU; notă anterioară, n.tr.)(,) și acolo unde este credința (sau, încrederea, n.tr.) lor, Paștele lor Evreiesc va fi.


* * * * * * *