Profeția 52

EU, TATA YAHUVEH,

VĂ VOI IZBĂVI ÎNCĂ O DATĂ!

Dată Rev. (Reverendului, n.tr.) Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

2 Noiembrie 2001

APEL PUTERNIC (posibil, LA RĂZBOI; în original, „CLARION CALL;” conform notei de subsol de la Sfânta Profeție 51, conform Encarta World Dictionary, „un apel la acțiune: un apel urgent sau care-i inspiră pe oameni să facă ceva (de la modul la care este folosit cuvântul „clarion” ca semnal în război);” notă de traducere, n.tr.) PENTRU CEI ASCUNȘI/CELE ASCUNSE (gen nespecificat în original; „THE HIDDEN ONES,” n.tr.)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Cei mai Dragi Iubiți Copii ai (sau, de-ai; notă de traducere, n.tr.) MEI, câți/câte (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) dintre voi strigați (puternic, n.tr.) la MINE cu tânguiri și lacrimi și încercați să vă ascundeți fricile (sau, temerile, n.tr.) de lume și prietenii voștri, (și, n.tr.) totuși vă confesați (sau, destăinuiți, n.tr.) Tăticului vostru YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și MESIA YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.). Voi veniți la NOI cu fețe pătate de lacrimi în Numele Fiului MEU YAHUSHUA spunând, „Ce facem acum? Unde ne ducem?” Dragii MEI/Dragele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.), o(,) EU nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe voi în acest moment, (ci, n.tr.) pe cei răi/cele rele (sau, cei malefici/cele malefice; în original, „the evil ones,” n.tr.) sunt EU livid de supărare (sau, furie, n.tr.). EU văd comploturile și mașinațiile celui rău (posibil și, celor răi; posibil transcris greșit în original, n.tr.), și este exact ca pe timpul (sau, ca în vremea, n.tr.) din vechime cu șarpele (termenul original, „serpent,” desemnează un șarpe de dimensiuni mari; același termen este folosit în versiunea standard a Genezei în Limba Engleză pentru a-l desemna pe satana când o ispitește pe Eva sub forma unui șarpe, n.tr.) în Grădina Edenului, căutând să vă înșele (și ademenească, n.tr.), și să vă facă să gândiți (sau, posibil, să credeți, n.tr.) că nu puteți câștiga fără cunoaștere lumească. Tatăl vostru(,) EU, YAHUVEH, este (persoana a treia conform originalului; nu este greșit; exprimare întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.) tot (sau, numai, n.tr.) cunoaștere (posibilă referire la Coloseni 2:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Vreau să ştiţi cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei care nu m-au văzut faţă în faţă (conform notelor ediției, sau, „care nu mi-au văzut faţa în trup,” n.tr.), 2 ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste şi să aibă bogăţiile depline ale înţelegerii complete, pentru a cunoaşte taina lui DUMNEZEU, şi anume pe HRISTOS, 3 în Care sunt ascunse toate bogăţiile înţelepciunii şi ale cunoaşterii;” citat extins pentru context, n.tr.) și când voi ÎI (sau, posibil, ÎL; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) căutați pe EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), și YAHUSHUA și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH” (acest substantiv este de gen feminin în Limba Ebraică) „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, SFÂNTUL DUH este de gen feminin, n.tr.) (în acel moment, n.tr.) voi căutați adevăr, și cunoaștere.

Fiți siguri/sigure, atâta timp cât căutați, veți găsi răspunsurile când vine timpul (sau, vremea, n.tr.). Dacă nu știți ce să faceți, atunci fiți siguri/sigure, (că, n.tr.) nu este încă timpul ca voi să știți unde să vă duceți, nici ce să faceți. EU, YAHUVEH, nu vă voi da biletul de cursă (sau, călătorie, n.tr.) până când nu e timpul de plecare. EU, YAHUVEH, nu sunt (sau, posibil, nu vin, n.tr.) niciodată prea devreme sau prea târziu, ci EU sunt întotdeauna acolo (sau, posibil, alături de voi, n.tr.) drept (sau, exact, n.tr.) la timp. Nici o (singură, n.tr.) secundă în plus (sau, minus, n.tr.) uneori. Dar EU, YAHUVEH, niciodată nu vă voi părăsi, nici lăsa (în special, la nevoie; tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Deuteronom 31:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Întăreşte-te şi încurajează-te! Să nu-ţi fie teamă şi să nu te înspăimânţi din cauza lor, fiindcă DOMNUL, DUMNEZEUL tău, va merge împreună cu tine; EL nu te va părăsi, nici nu te va uita,” n.tr.). EU, YAHUVEH, sunt Creatorul întregii omeniri. Vouă nu trebuie să vă fie frică de ce vor face cei (sau, oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.), căci EU, YAHUVEH, folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) lucrurile simple, precum rugăciunile voastre, pentru a-i buimăci pe așa-numiții/așa-numitele, înțelepți ai/înțelepte ale acestei lumi (verbul original, „confound,” înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.).

EU, YAHUVEH, chiar pot să vă schimb ADN-ul. Știați asta? Da, dacă EU așa aleg. EU, YAHUVEH, vă pot chiar schimba culoarea pielii și a ochilor. Nu vă minunați. EU, YAHUVEH, sunt Creatorul(,) vă amintiți? EU, YAHUVEH, vă pot face invizibili/invizibile dacă EU, YAHUVEH, așa aleg. Voi n-aveți nicio idee ce stindard voi ridica (sau, înălța, n.tr.) EU împotriva celor răi (sau, malefici, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal din Biblia King James drept, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” Sfintele Profeții fac referire des la acest verset, n.tr.). Însele (sau, Chiar aceleași, n.tr.) robii(le), afecțiuni(le), și molime(le) (sau, urgii(le); termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgii,” n.tr.) pe care cei răi/cele rele (sau, malefici/malefice, n.tr.), care sunt numiți/numite copiii satanei, caută să le elibereze asupra voastră, îi/le vor buimăci pe ei/ele. Mulțimi din Copiii MEI nu vor fi răniți. În loc de asta, propriile familii ale celor (sau, oamenilor, n.tr.) răi le vor sucomba afecțiunilor și urgiilor (posibil, acelea; sau, nu vor putea face față și se vor îmbolnăvi de (posibil, acele) afecțiuni și urgii, n.tr.), și ei/ele nu vor avea niciun răspuns cu privire la motivul (pentru care se va întâmpla asta, n.tr.). Tot ceea ce vor trebui ei/ele să admită este că EU, YAHUVEH, am făcut-o.

Cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) se străduiesc să se protejeze pe ei înșiși/ele însele, și cred că sunt (sau, posibil, se consideră pe sine a fi, n.tr.) înțelepți/înțelepte pentru chiar a-și vaccina propriile lor familii, și (pe oamenii, n.tr.) cei dragi lor, și prieteni, și totuși, EU, YAHUVEH, voi aduce la zero (sau, anula, n.tr.) acea protecție. La gradul la care cei răi/cele rele (sau, malefici/malefice, n.tr.), prefăcuții/prefăcutele, caută să-i rănească pe Copiii MEI, acela este gradul la care răul (sau, rănirea, n.tr.) se va întoarce asupra lor înșiși/însele. Începeți să vă rugați pentru asta acum. Este (sau, Există, n.tr.) mare (sau, însemnată, n.tr.) putere în rugăciunile spuse lui EU, YAHUVEH, în Numele lui al vostru MESIA, unicul MEU Fiu născut YAHUSHUA. Rugați-vă ca EU, YAHUVEH, să vă dau mai mari (sau, mai importante, n.tr.) arme spirituale de folosit (sau, pe care să le folosiți, n.tr.) împotriva celor carnale (sau, posibil, trupești, n.tr.) care se ridică împotriva iubiților MEI/iubitelor MELE, care-MI caută Fața și voia zilnic (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 1 Cronici 16:11 și a Psalmului 27:8; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căutaţi(-L) pe DOMNUL şi puterea LUI, / căutaţi totdeauna Faţa LUI!” respectiv, „DOAMNE, ascultă-mi glasul când TE chem, / îndură-te de mine şi răspunde-mi! / 8 Inima îmi spune din partea TA: / „Caută Faţa MEA!” (conform notelor ediției, sau, „Ţie, inima mea, EL îţi spune: / „Caută Faţa MEA!” n.tr.) / DOAMNE, Faţa TA o caut! / 9 Nu-ŢI ascunde Faţa de mine, / nu(-l) îndepărta cu mânie pe robul TĂU!” citat extins pentru context, n.tr.).

Rugați-vă că așa cum Elișa (Profet și discipolul Sfântului Profet Ilie, care a văzut cum acesta a fost luat la cer de carul de foc, n.tr.) a văzut mantaua (sau, haina, n.tr.) căzând de la (sau, de pe, n.tr.) Ilie din Vechime, (că, n.tr.) așa o veți privi voi (în special, cu atenție, sau, în detaliu, n.tr.) din nou, și voi veți fi înzestrați/înzestrate cu chiar mai multă din puterea de ungere a RUACH ha KODESH. Când se întâmplă asta, voi nu veți avea nevoie (sau, nu va trebui, n.tr.) să fiți preocupați/preocupate (sau, îngrijorați/îngrijorate, n.tr.) de cum veți ajunge la o anumită națiune. Atunci când EU, YAHUVEH, vă trimit, voi pur și simplu veți apărea. Credeți că (acest lucru, n.tr.) e ciudat? Citiți-vă Scripturile și vedeți câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) deja aveau puterea de a (posibil și, a se; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) translata (sau, a se transporta singuri/singure; posibil și, a fi transportați/transportate; o formă derivată a cuvântului original folosit aici, „translate,” „translated,” descrie ce s-a întâmplat cu Enoh în versiunea standard în Limba Engleză a Evrei 11:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „strămutat” – „Prin credinţă a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că DUMNEZEU l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că ÎI era plăcut lui DUMNEZEU,” n.tr.) și să știți că cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) deja folosesc astfel de puteri pentru scopuri rele (sau, malefice, n.tr.).

Cei (sau, Oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) păstrează secrete întunecate, și totuși EU, YAHUVEH, le voi spune secretele MELE (tradus literal; sau, refuz, sau, voi refuza, să nu le spun secretele MELE, n.tr.) celor care urmează lumina călăuzitoare, Care este YAHUSHUA. EU, YAHUVEH, (în mod categoric, n.tr.) îi voi proteja pe Bebelușii (sau, Copilașii; în original, „Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat, n.tr.), și Selecții/Selectele (în original, „Elect;” posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; gen nespecificat, n.tr.) MEI/MELE! YAHUSHUA (le, n.tr.) este precum o lampă picioarelor voastre (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 119:105; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cuvântul TĂU este o candelă pentru picioarele mele / şi o lumină pe cărarea mea,” n.tr.). Atunci când cei răi (sau, malefici, n.tr.) vă înlătură lumina, uitați-vă la (sau, tradus literal, uitându-vă, apelați la, n.tr.) EU, YAHUVEH, și EU îi voi trimite pe îngerii MEI să vă lumineze calea. Cei răi (sau, malefici, n.tr.) caută să vă ia încrederea (în voi înșivă/însevă, n.tr.), credința (sau, încrederea în DUMNEZEU; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există; în original, „faith,” n.tr.), încrederea, adevărul, intimitatea, libertățile (sau, drepturile, n.tr.), fericirea, bucuria nespusă și plină de glorie (sau, slavă, n.tr.), și finanțele voastre, de la voi. Asta le este ușor lor să facă dacă voi ascultați spiritul (sau, duhul, n.tr.) fricii, și toate rapoartele (sau, posibil, reportajele, n.tr.) rele (sau, posibil, proaste, n.tr.) de la știri. Mai mult decât voi ascultați; citiți rapoartele (sau, reportajele, n.tr.) bune, ele sunt toate scrise în Scripturi (în original, „the good reports;” posibilă referire la „the Good News,” „Vestea cea Bună” a venirii DOMNULUI, sau, Evanghelia (εὐαγγέλιον, evanghélion), n.tr.). Cel puțin(,) Copiii MEI(,) (faceți astfel încât să ajungeți, n.tr.) în echilibru (sau, posibil, echilibrați-vă, n.tr.). Cum puteți spera să învingeți frica atunci când tot ceea ce faceți (acum, sau, continuu, n.tr.) este să hrăniți frenezia (sau, agitația extremă, n.tr.) a fricii (în original, „fear frenzy,” n.tr.)?

Cei ascunși ai MEI/Cele ascunse ale MELE (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „MY hidden ones;” posibilă referire la Sfânta Profeție 28 , n.tr.) au cunoașterea (sau, posibil, cunoștiințele, n.tr.), și o cale în jurul (tradus literal; sau, de a evita, n.tr.) fiecare armă a dușmanului care caută distrugerea Copiilor MEI, și distrugerea acestei lumi. Nu vă sprijiniți pe propria voastră înțelegere, ci în toate căile voastre recunoșteți-L (posibil, drept adevăratul DUMNEZEU; în original, „acknowledge,” n.tr.) pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) și EU, YAHUVEH, vă voi direcționa căile (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Proverbe 3:5-6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Engleză 2006 este, „Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta / şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. / 6 Recunoaşte-L în toate căile tale / şi EL îţi va îndrepta cărările,” n.tr.). Propria voastră înțelegere vă va cauza (sau, face, n.tr.) să vă fie frică de necunoscut. EU, YAHUVEH, nu dorm. EU, YAHUVEH, nu voi dormi (sau, dormita; tradus literal; sau, posibil, niciodată nu dormitez, sau, (întotdeauna) refuz să dormitez, n.tr.). Ochii MEI sunt pe națiunile unde Oamenii MEI strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către MINE în (sau, la, n.tr.) rugăciune să-i salvez (sau, posibil, să-i mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.). Nu-i ascultați pe prezicătorii (sau, ghicitorii, n.tr.) de pesimism exagerat (expresie; în original, „doom and gloom,” n.tr.). (Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vorbesc și scriu că EU, YAHUVEH, nu voi furniza (sau, prevedea; în original, „provide;” posibilă referire la pronia sau purtarea de grijă a lui DUMNEZEU față de Creația SA, n.tr.) un loc de scăpare pentru iubiții MEI/iubitele MELE care-L urmează (acum, sau, continuu, n.tr.) pe YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.) și fac (acum, sau, continuu, n.tr.) cât pot ei/ele mai bine să li se supună legilor MELE. De ce caută Copiii MEI să I se supună lui EU, YAHUVEH? Pentru că-L iubesc pe Tatăl lor Ceresc (limbaj original asemănător cu versiunea în Limba Engleză a adresării din rugăciunea Tatăl Nostru, „Our Father, Who art in Heaven;” „Heavenly Father,” n.tr.).

Prezicătorii (sau, Ghicitorii, n.tr.) au alunecat (sau, tradus literal, alunecând, au pătruns; posibil și, s-au strecurat, n.tr.) în rangurile oficiilor cvintuple ale bisericilor, și ale politicienilor, și prezentatorilor de știri. Ei/Ele (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) le vorbesc lucruri înfricoșătoare Copiilor MEI. Ei/Ele vorbesc de înfrângere și nu de victorie. Ei/Ele plantează (sau, înpământează, n.tr.) îndoieli în mințile voastre dacă EU, YAHUVEH, îi voi salva pe Copiii MEI. Ei/Ele avertizează că toți trebuie să fie pregătiți să fie atacați (sau, posibil, că totul trebuie să fie pregătit să fie atacat, n.tr.), toată lumea va muri sau va suferi victime grele (sau, multe, n.tr.), fără EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA ha MASHIACH de partea voastră, asta este adevărat. Ceea ce prezentatorii de știri și mulți politicieni, și prezicătorii (sau, ghicitorii, n.tr.) uită este că EU, YAHUVEH, nu i-am părăsit (sau, lăsat; în special, la nevoie; termenul original, „forsaken,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!” n.tr.) n.tr.) pe Copiii MEI. Cum ÎMI va aduce asta Glorie (sau, Slavă, n.tr.)? Da, Copiii MEI MI se vor alătura într-o zi în Rai, asta este adevărat, dar dacă EU n-aș fi vrut să furnizez (ceva drept, n.tr.) un mod (sau, o cale, n.tr.) de scăpare, de ce aș spune așa în Scripturile MELE? Cuvântul MEU nu se va întoarce înapoi la MINE vid (tradus literal; sau, complet gol, n.tr.), el va îndeplini ceea ce EU am avut ca scop (sau, intenționat, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Isaia 55:10-11; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci, aşa cum ploaia şi zăpada / coboară din ceruri / şi nu se întorc înapoi / până nu udă pământul, / făcându-l să rodească şi să încolţească, / dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, / 11 tot aşa este şi cu AL MEU Cuvânt, care iese din Gura MEA: / nu se va întoarce la MINE fără rod, / ci ÎMI va împlini dorinţa / şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis,” n.tr.). EU sunt YAHUVEH și EU nu M-am schimbat.

Ceea ce EU, YAHUVEH, am făcut pentru Israel pe timpul lui Moise; EU voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Lot; EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Iosif și Maria; EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Noe; EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru cei trei copii Evrei; EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Ilie din Vechime (în original, „Elijah of Old,” n.tr.); EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Enoh (conform Sfintelor Profeții, Cartea lui Enoh („The Book of Enoch”) este corectă din punct de vedere scriptural și trebuie citită, n.tr.); EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Ceea ce EU am făcut pentru Elișa; EU, YAHUVEH, voi face (acest lucru, n.tr.) din nou. Spânzurătoarea pe care Haman (posibil, Hamanii – plural; posibilă referire la dușmani, n.tr.) o construiesc (sau, posibil, a(u) construit-o; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.); EU, YAHUVEH, îi voi spânzura pe ei (sau, Hamani, n.tr.) pe ea (Haman este menționat în Estera 9; a murit cu cei 10 fii ai lui pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mordecai, un Israelit din tribul lui Benjamin, n.tr.). EU am o Estera (soția Evreică a Regelui Xerxes al Persiei; a intervenit înaintea Regelui, cu prețul vieții ei, pentru a deturna un complot care ar fi rezultat în asasinarea întregii populații Evreiești. Instigatorul compotului, nobilul Persan Haman, a fost executat la ordinul Regelui Xerxes pe țărușul pe care el plănuise să-l ucidă pe vărul Esterei, Mordecai. Povestea se află în Cartea Esterei în Biblie, n.tr.) și(,) exact ca pe timpurile din vechime, EU, YAHUVEH, ÎMI voi izbăvi Poporul din nou (sau, posibil, îi voi izbăvi pe Oamenii MEI din nou; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.). EU am un Rege David și voi folosi muzica și laudele pentru a învinge dușmanii pe când (sau, pe măsură ce; posibil și, deoarece, n.tr.) Psalmi sunt încă o dată ridicați (sau, înălțați; ca o rugăciune, n.tr.) către MINE în credință (sau, încredere; în special, fără a avea nevoie de dovezi, n.tr.) că EU, YAHUVEH, voi izbăvi din nou.

Arătați-MI în Scripturile voastre unde n-am izbăvit EU Poporul MEU (sau, Oamenii MEI; notă anterioară, n.tr.) care urmau ordinele MELE și-L iubeau și puneau pe EU, YAHUVEH, primul (sau, posibil, pe primul loc, n.tr.) în viețile lor? EU, YAHUVEH, îi voi izbăvi pe Copiii MEI de capcana păsărarului (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Psalmului 91:3; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL te va scăpa de laţul păsărarului / și de ciuma cea distrugătoare;” Sfintele Profeții citează des Psalmul 91, n.tr.). Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă rugați și să aveți credință (sau, încredere în DUMNEZEU, n.tr.) și să credeți că EU sunt mai mare (sau, mai puternic; în original, „greater,” n.tr.) decât toate aceste lucruri înfricoșătoare care încearcă să vină asupra Copiilor MEI! EU, YAHUVEH, voi răspunde la rugăciunile voastre când apelați la MINE în Numele Sacru al lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Veniți cu îndrăzneală (tradus literal, cu curaj și încredere (în sine); „boldly,” n.tr.) înaintea tronului MEU, și dați-MI petițiile voastre. EU, YAHUVEH, nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe iubiții MEI copii. Uneori vă duceți în derivă, vă nesupuneți, și lupul este gata să vă devoreze, totul pentru că nu vă supuneți. Astfel(,) ca pe oi, EU sunt forțat să vă rup piciorul, dar apoi EU iubitor vă duc (sau, port, n.tr.) în brațele MELE până vă întremați și puteți (posibil și, sunteți capabili/capabile, n.tr.) să mergeți din nou. Unde ÎȘI lasă vreodată un Bun Păstor oile sale nesupravegheate (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 10:14; posibilă referire la acest verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE,” n.tr.)? Unde bate un Bun Păstor Oile și Mieii? Niciodată! Dar EU cu adevărat promit că-i/că le voi face pe cei/cele care caută să vă devoreze să regrete ziua în care s-au născut.

Nu l-am avertizat EU, YAHUVEH, pe Lot(,) și nu l-am blocat cu îngerii MEI astfel încât el să nu poată intra înapoi în orașul de păcat (sau, păcatului, n.tr.)? EU l-am protejat pe el, și pe familia lui, cu excepția soției lui, care a ales să MI se nesupună, de focul și pucioasa, care a (singular conform originalului, n.tr.) fost o formă de tribulație (sau, necaz, sau, suferință, foarte mare; în original, „tribulation,” n.tr.) și pentru Lot și familia lui de asemenea (Lot și familia lui au fost salvați de un Înger al DOMNULUI din orașul Sodoma, care a fost distrus din cauza păcatului de acolo; întâmplări descrise în Geneza 19, n.tr.). Nu i-am avertizat EU, YAHUVEH, pe Iosif și Maria să fugă (sau, să scape, n.tr.) cu YAHUSHUA ca prunc? În timpurile (sau, vremurile, n.tr.) din vechime, aceea era o formă de mare (sau, importantă, n.tr.) tribulație pentru mamele cu bebeluși (sau, copilași, n.tr.), căci toți bebelușii (sau, copilașii, n.tr.) trebuiau (sau, se încerca, n.tr.) să fie omorâți, pentru că cei răi (sau, malefici, n.tr.) căutau (continuu, n.tr.) să-L găsească pe adevăratul Mesia să-L ucidă! EU, YAHUVEH, am trimis un înger pentru a-l avertiza pe Iosif într-un vis, și i-am spus unde să fugă (sau, scape, n.tr.) și i-am spus când să se întoarcă (întâmplări descrise în Matei 2, n.tr.). Credeți că EU, YAHUVEH(,) nu voi face la fel (sau, același lucru, n.tr.) pentru voi?

N-am furnizat EU, YAHUVEH, o arcă pentru Noe și familia lui înainte ca acea mare tribulație de apă să inunde pământul? Cum a fost cu Estera? Credeți voi că aceea n-a fost o formă de tribulație(,) să prevadă poporul Evreu (fiind, n.tr.) ucis peste tot în jurul ei(,) și totuși n-am furnizat EU, YAHUVEH, o cale de scăpare pentru poporul Evreu, sau n-ar mai fi niciunul (posibil, niciun popor Evreu; posibil și, nicio persoană de neam Evreiesc, n.tr.) astăzi? N-am folosit EU, YAHUVEH, însăși arma care trebuia să-i omoare pe Mordecai (sau, Mardoheu, n.tr.) și Estera, spânzurătoarea pe care Haman a construit-o, gândind că-i prinsese în cursă pe Mordecai și Estera, și că tot poporul Evreu urma să fie (sau, va fi, n.tr.) ucis și totuși EU, YAHUVEH, am făcut ca Haman să fie spânzurat (sau, atârnat, n.tr.) de însăși aceeași spânzurătoare.

Cum pot înșiși cei/însele cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care spun că aud profeții, nega că EU, YAHUVEH, întotdeauna am avut un mod (sau, o cale, n.tr.) de a-i proteja pe Oamenii MEI (sau, a-l proteja pe Poporul MEU; notă anterioară, n.tr.). Feriți-vă (sau, Păziți-vă, n.tr.) de unii/unele (gen nespecificat în original, n.tr.) care profețesc aceste lucruri care vă lasă simțindu-vă lipsiți/lipsite de speranță. Indiferent care (este, n.tr.) tribulația (sau, Indiferent de tribulație, n.tr.), EU, YAHUVEH, voi furniza o cale (sau, un mod, n.tr.) de scăpare pentru cei/cele care se încred și se sprijină de MINE în toate căile lor (sau, obiceiurile lor; sau, modurile lor de a face lucrurile, n.tr.). Încredeți-vă mai mult în YAHUVEH, și al vostru YAHUSHUA, decât în soția, soțul, prietenii, oficiile cvintuple (posibil, ale bisericilor, n.tr.) sau guvernul vostru.

EU, YAHUVEH, nu vă voi promite (tradus literal; sau, nu consimt să vă promit, n.tr.) că va fi (sau, posibil, exista, n.tr.) o cale ușoară pentru toți/toate. EU nu vă voi promite (sau, nu consimt să vă promit, n.tr.) că nu vor fi (sau, exista, n.tr.) martiri care-și vor sacrifica viețile pentru YAHUVEH și YAHUSHUA. EU vă voi promite (tradus literal; sau, consimt să vă promit, n.tr.) (posibil, însă, n.tr.) că acești martiri sunt în Rai cu MINE chiar acum (sau, chiar în acest moment, n.tr.) și (că; absolut; emfază în original, n.tr.) niciodată nu vor mai suferi. EU nu vă voi promite (sau, nu consimt să vă promit, n.tr.) că toți Copiii MEI vor fi ținuți în siguranță, dar EU, YAHUVEH, îi voi proteja așa cum (i-am protejat, n.tr.) pe copiii lui Israel în timpul din vechime, când molimele (sau, urgiile; notă anterioară, n.tr.), și întunericul, și moartea au venit asupra lor. EU i-am/le-am cruțat pe cei/cele care aveau sângele legământului MEU în timpurile din vechime, cu cât mai mult voi face EU (acest lucru, n.tr.) acum cu Sângele noului legământ al lui YAHUSHUA ha MASHIACH.

Fiți avertizați lupilor, veți fi demascați. Oile MELE vă vor ști (sau, cunoaște, n.tr.) numele și planurile. EU, YAHUVEH, văd și cunosc (sau, posibil, recunosc drept ceea ce este; posibil dublu-sens în original, n.tr.) fiecare persoană cu inima unui lup extrem de flămând (posibil, prădalnic; în original, „ravenous,” n.tr.). EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA singur (sau, singuri; număr nespecificat în original, n.tr.) suntem Bunul Păstor. EU, YAHUVEH, singur vă voi buimăci pe voi lupilor cu propriile voastre creații și arme de război. EU, YAHUVEH(,) și YAHUSHUA suntem Toiagul mâniei (în original, „the Rod of wrath;” posibilă referire la termenul care apare în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 2:9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” n.tr.) care vă va înlătura în bătaie de Oile și Mieii MEI. Nu fiți înșelați/înșelate, EU îi voi ucide pe lupi la timpul MEU (sau, conform desfășurării în timp a planului lui YAHUVEH; în original, „timing,” nu „time,” n.tr.) și-i voi azvârli nu doar în iad, ci în Lacul de Foc! Tuturor celor care caută distrugerea Americii, Israelului(,) și tuturor Creștinilor și Evreilor, care este prețul sufletului vostru? Dacă voi continuați să faceți asta, atunci sufletul vostru va fi etern damnat! Dacă vă întoarceți de la asta (sau, dacă-i întoarceți spatele acestui lucru, n.tr.), și vă întoarceți spre (sau, apelați la; expresia originală are ambele sensuri, n.tr.) YAHUSHUA ha MASHIACH(,) atunci veți fi etern mântuiți/mântuite. Este alegerea voastră.

***

Jignindu-i pe unii (oameni, n.tr.), luminându-i (sau, lămurindu-i, n.tr.) pe alții pentru dragostea, supunerea și gloria (sau, slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA.

Roabă Profetică a lui YAHUVEH și YAHUSHUA, Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu). Vineri 02/11/01, la 1:50 a.m. (dimineața, n.tr.).

Rugați-vă să aflați unde în această lume este arca voastră și când trebuie să intrați în ea pentru a scăpa de răul (sau, maleficul, n.tr.) care va veni (sau, stă să vină, n.tr.). Rugați-vă în Numele Sacru al lui YAHUSHUA. Miryam (Maria) nu I-a dat bebelușului ei Evreu un nume Grecesc(,) „Iisus” (în original, „Jesus,” n.tr.). Există putere de ungere în Numele care înseamnă(,) YAHUVEH mântuie („YAHUSHUA” înseamnă acest lucru în Limba Ebraică, n.tr.).


* * * * * * *