Profeția 51

CHEMAREA PUTERNICĂ LA ACȚIUNE A CELOR 144,000,NU VĂ TEMEȚI IUBIȚII MEI MICUȚI/IUBITELE MELE MICUȚE, „EU SUNT” (CU ADEVĂRAT, n.tr.) RIDIC (ACUM, sau, CONTINUU, n.tr.) UN STINDARD ÎMPOTRIVA CELOR RĂI (sau, MALEFICI, n.tr.)!

Ascultați Această Profeție Așa Cum Este Vorbită Prin

Elisabeth (Elisheva)

Dată Rev. (Reverendului, n.tr.) Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

2 Noiembrie 2001

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Din profundul respect și venerația (în original, „in the awe;” notă de traducere, n.tr.) pentru YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) și YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.), eu transmit acest Cuvânt Profetic sub ungerea RUACH (RUACH ha KODESH este Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.). Eu rog acum(,) dacă vreun (sau, orice, n.tr.) lucru (din cele spuse, n.tr.) nu se aliniază cu Sfintele Scripturi(,) vă rog anunțați-mă. Eu testez fiecare spirit (sau, duh, n.tr.) care vorbește (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.)(,) în special într-un mesaj profetic. Pentru că atât de mulți (oameni, n.tr.) îmi trimit (continuu, n.tr.) e-mailuri și sunt plini/pline de frică (gen nespecificat în original, n.tr.), eu m-am rugat pentru un Cuvânt de încurajare, chiar (și, n.tr.) pentru mine însămi. În timp ce eu îi răspundeam la e-mail unei alte surori (în credința Creștină, n.tr.) care este profet (și, n.tr.) avea nevoie de încurajare, când m-am așteptat cel mai puțin (la acest lucru, n.tr.)(,) acest Mesaj Profetic a survenit. Eu mă rog ca aceste cuvinte să vă fie o binecuvântare vouă și să vă ajute când vești înspăimântătoare vin pe calea noastră (sau, spre noi, n.tr.). Eu știu că (aceste cuvinte vor fi o binecuvântare pentru, n.tr.) mine. Este un lucru înfricoșător să fii purtătoarea de cuvânt pentru YAHUVEH și eu mă rog că fiecare cuvânt este așa cum EL l-a vrut spus.

Simțiți-vă liberi/libere (gen nespecificat în original, n.tr.) să copiați și să trimiteți (aceste cuvinte, n.tr.) pentru a-i încuraja pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) într-un timp (în care; sau, la un moment la care, n.tr.) frica este (sau, posibil, va fi, n.tr.) la cotă maximă.

Psalmul 2 (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

De ce tună și fulgeră păgânii și (de ce)-și imaginează oamenii (sau, poporul, n.tr.) un lucru deşart? / 2 Regii pământului se poziționează, şi conducătorii se strâng împreună pentru a se sfătui, împotriva lui YAHUVEH, şi împotriva Unsului SĂU, spunând, 3 „Să rupem (complet; sau, să facem praf, n.tr.) legăturile Lor, şi să Le aruncăm funiile Lor de la (sau, de pe, n.tr.) noi.” / 4 (EL, CEL, n.tr.) CE șade în ceruri va râde: / YAHUVEH ÎȘI va bate joc de ei (sau, acești oameni, n.tr.). / 5 Apoi EL le va vorbi lor în mânia LUI, / şi-i va tulbura (sau, supăra, n.tr.) în nemulțumirea LUI severă (tradus literal, dureroasă, ca o rană, n.tr.). / 6 „Totuşi EU L-am înscăunat pe regele MEU pe Sfântul MEU Munte al Zionului. / 7 EU voi declara decretul: YAHUVEH mi-a spus mie, „Tu eşti Fiul MEU; în această zi EU Te-am născut. / 8 Cere-MI, şi EU Îți voi da ție păgânii (tradus literal; „the heathen,” n.tr.) drept moştenire, / şi părțile cele mai depărtate ale pământului pentru stăpânirea Ta. / 9 Tu le vei zdrobi (sau conduce, conform notelor ediției, n.tr.) cu un toiag de fier; / Tu le vei sfărâma în bucăți ca pe vasul unui olar.” / 10 Fiți înțelepți/înțelepte acum deci, O(,) voi regilor: fiți învățați (și, în același timp, fie-vă poruncit, ca urmare a acestor cuvinte, n.tr.), voi (vouă, n.tr.) judecătorilor pământului. / 11 Slujiţi-L pe YAHUVEH cu frică, şi bucuraţi-vă (sau, veseliți-vă, n.tr.) cu tremur. / 12 Sărutați Fiul, / ca nu cumva El să se înfurie, şi voi să pieriţi din cale, / când mânia Lui este aprinsă doar puțin. / Binecuvântați/Binecuvântate sunt toţi cei/toate cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care-şi pun încrederea în El.”

(tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; link spre Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui Psalm, n.tr.)

***

CHEMAREA PUTERNICĂ LA ACȚIUNE A CELOR 144,000,

NU VĂ TEMEȚI IUBIȚII MEI MICUȚI/IUBITELE MELE MICUȚE (gen nespecificat în original, n.tr.),

EU (CU ADEVĂRAT, n.tr.) RIDIC (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) UN STINDARD ÎMPOTRIVA CELOR RĂI/RELE (sau, MALEFICI/MALEFICE, n.tr.)!

Când dușmanul intră (sau, pătrunde, n.tr.) ca un potop, EU voi ridica (sau, înălța, n.tr.) un stindard împotriva lui (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal din Biblia King James drept, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” Sfintele Profeții fac des referire la aceste versete, n.tr.). Pentru că voi n-ați văzut încă (acest lucru, n.tr.), nu vă temeți că MI-am uitat promisiunea de-a face astfel. Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.)(,) nu vă temeți, din nou EU, YAHUVEH, spun(,) nu vă temeți(,) iubiții MEI micuți/iubitele MELE micuțe. EU nu v-am ridicat pentru această oră și nu v-am înzestrat cu cunoașterea (sau, posibil, cunoștiințele, n.tr.) pe care EU, YAHUVEH, v-am dat-o (sau, vi le-am dat, n.tr.) pentru ca să vă las (sau, părăsesc; în special, la nevoie; o formă a termenului original, „forsake,” „forsaken,” este folosită în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!” n.tr.) n.tr.) acum. Tu ești unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre ascunșii MEI unși/ascunsele MELE unse. Acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) să te ridici și să vii (la iveală, sau, la înaintare, n.tr.) să-i ajuți pe frații și surorile tale în YAHUSHUA. EU ți-am dat terenuri, proprietăți, vapoare, insule, case(,) și finanțe. EU am milionari secreți/milionare secrete; da, chiar (și, n.tr.) multimilionari/multimilionare(,) și voi nu i-ați fost de prea mult folos Regatului MEU (tradus literal; în original, „MY Kingdom;” posibilă referire la „[the] Kingdom of Heaven,” tradus literal drept Regatul Raiului; expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.)(,) căci voi ați rămas în ochiii lumii și totuși ați încercat să umblați (în) șirul MEU îngust (tradus literal; sau, posibil, pe calea MEA îngustă; posibilă referire la Matei 7:13-14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Intraţi pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea! 14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc,” n.tr.). Voi M-ați iubit și slujit în secret, căci voi v-ați spus vouă înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.), „Ce pot eu să fac pentru Regatul lui YAHUVEH? Cum pot eu să promovez Evanghelia lui YAHUSHUA?” Și astfel voi stați (sau, posibil, rămâneți, n.tr.) tăcuți/tăcute și ascunși/ascunse, (și, n.tr.) totuși vă rugați ca altcineva să facă ceea ce voi simțiți că nu puteți face. În curând, va fi prea târziu să-i ajutați pe Apostolii și Profeții MEI. Nu înțelegeți voi încă prețul pe care chiar și cea prin care EU vorbesc (acum, n.tr.) trebuie să-l plătească, atacurile care trebuie să fie parate (sau, împotriva cărora trebuie luptat, n.tr.), nu doar pe tărâmul fizic, ci (și pe, n.tr.) tărâmul spiritual? Ajutați voi (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) sau sunteți voi (acum, sau, continuu, n.tr.) o piedică (sau, un obstacol, n.tr.)?

EU, YAHUVEH, torn (acum, sau, continuu, n.tr.) multe daruri în voi. Ascunșii MEI/Ascunsele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) au multă înțelepciune Evlavioasă (sau, posibil, Dumnezeiască, n.tr.). Nu doar în această lume ci de asemenea (și, n.tr.) pe tărâmul spiritual RUACH ha KODESH v-am binecuvântat EU. Voi ați muncit (sau, lucrat, n.tr.) alături de lume (sau, cot la cot cu lumea, n.tr.) și totuși ați rămas ascunși/ascunse. Mulți/Multe (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi sunteți genii. EU v-am ascuns ca doctori, avocați, profesori, filantropi, bancheri, inventatori, investitori, artiști, intelecte ale computerului (în original, „computer intellects,” n.tr.), electricieni, în forța de poliție, toate formele de guverne, senatori, congressmeni, oameni de stat, (în, n.tr.) vânzări, proprietari/proprietare de magazine, francize, imobiliare, căpitani/căpitane, proprietari/proprietare de vase (sau, vapoare, n.tr.), restaurante, toate modurile (sau, mijloacele, n.tr.) de transport, actori, industriile (plural conform originalului, n.tr.) filmului, cântăreți/cântărețe, investitori/investitoare, brokeri/brokere, scriitori/scriitoare, bucătari/bucătărese, designeri/designere, contractanți/contractante (sau, antreprenori/antreprenoare; „contractors,” n.tr.), nu există nicio carieră în care EU să nu-i am ascunși pe iubiții MEI copii (gen nespecificat în original, n.tr.). Aceștia/Acestea sunt discipolii MEI care-L urmează pe Fiul MEU YAHUSHUA, și doresc să li se supună legilor lui YAHUVEH și acești ascunși/aceste ascunse (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt împrăștiați/împrăștiate peste tot în lume. Standardul (posibil joc de cuvinte cu „Stindardul,” notă anterioară; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) pe care ei/ele îl folosesc pentru a măsura legile omului (sau, ființei umane, n.tr.) este acesta: Se aliniază (acestea, n.tr.) cu Scripturile? Acesta este standardul după (sau, în funcție de, n.tr.) care ei/ele măsoară totul; dacă este adevăr (atunci, n.tr.) Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) și Scripturile o vor confirma.

EU, YAHUVEH, v-am ascuns pentru un astfel de timp (sau, posibil, moment, n.tr.) ca acesta (sau, o astfel de vreme ca aceasta, n.tr.). Rugați-vă cum să vă folosiți talentele, darurile (sau, posibil, înzestrările, n.tr.), înțelepciunea, casele, imobiliarele, finanțele, și darurile spirituale. Toată înțelepciunea care nu le contravine Scripturilor MELE voi trebuie s-o folosiți pentru a ajuta și a vă tocmi, într-un timp (sau, posibil, vreme, n.tr.) când nu va mai fi niciun alt mod de a cumpăra sau vinde sau a-i/le ajuta pe alții/altele. Înțelepciunea voastră, revelațiile (voastre, n.tr.), cunoașterea (voastră; sau, cunoștiințele voastre) de vindecare, și educația dată vouă le vor fi un beneficiu altora pentru un astfel de moment (sau, posibil, o astfel de vreme, n.tr.), și voi veți ști când s-o (număr singular conform originalului; sau, posibil, să le, n.tr.) folosiți, și unde să ajutați, și pe cine să ajutați. Apostolii și Profeții MEI au nevoie ca voi să-i/să le (gen nespecificat în original, n.tr.) ascundeți pentru un astfel de timp (sau, o astfel de vreme, n.tr.) precum acesta (aceasta, n.tr.), de cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) care le caută distrugerea, astfel încât nimeni să nu poată spune că n-au fost avertizați/avertizate înainte ca judecata să cadă.

EU, YAHUVEH, întotdeauna îi trimit pe Profeți și Apostoli să vorbească, nu doar să vă căiți (sau, posibil, căința, sau, a vă căi, n.tr.), ci de asemenea să preavertizeze de pericolele ce vor veni și cum să scape (din; posibil și, de, n.tr.) prinsoarea dușmanului. Ascunșii MEI/Ascunsele MELE trebuie să fie (tradus literal, curajoși/curajoase și încrezători/încrezătoare; în original, „bold,” n.tr.) când vă împărtășiți cunoașterea voastră ascunsă (sau, secretă, n.tr.) și revelațiile (voastre ascunse, sau, secrete, n.tr.) pe care EU, YAHUVEH, vi le dau (continuu, n.tr.) zilnic. EU vă previn, sprijiniți-vă nu pe propria voastră tărie (sau, putere, n.tr.), ci sprijiniți-vă pe tăria (sau, puterea, n.tr.) lui YAHUSHUA, căci (ea, n.tr.) este (destul de, sau, complet, n.tr.) suficientă (emfază conform originalului; „sufficient enough,” n.tr.) pentru voi indiferent de (lucrurile cu care, n.tr.) vă confruntați. Este vreun lucru prea greu (sau, dificil, n.tr.) ca YAHUVEH să-l cucerească? Voi vă confruntați cu ceea ce percepeți drept ziduri insurmontabile pe care nu le puteți cățăra nici ocoli. Cu ungerea MEA RUACH ha KODESH (sau, posibil, cu ungerea ALEI MELE RUACH ha KODESH; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, DUHUL SFÂNT este de gen feminin; toate ființele de gen feminin au fost făcute după chipul și asemănarea SA; toate ființele de gen masculin au fost făcute după chipul și asemănarea DUMNEZEULUI TATĂ, ABBA YAHUVEH, n.tr.), voi nu veți eșua. EU, YAHUVEH, dărâm (acum, sau, continuu, n.tr.) zidurile care vă țin în robie în închisorile unde (sau, în care, n.tr.) ați fost puși/puse de o parte de alții/altele.

EU, YAHUVEH, vă unesc acum cu alții/altele, căci și aceștia/acestea vor fi ascunșii MEI/ascunsele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU i-am/le-am ascuns (sau, posibil, îi am ascunși/le am ascunse, n.tr.) sub adăpostul aripilor MELE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 91:4; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (DUMNEZEU, n.tr.) te va acoperi cu penele SALE, / iar tu te vei adăposti sub aripile LUI; / credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Așteptați să vedeți (tradus literal, Așteptați până când veți vedea, n.tr.) miracolele pe care EU, YAHUVEH, le voi face. Voi veți vedea, vor fi cele mai bune momente ale voastre (sau, timpul celor mai mari realizări ale voastre; expresie; „your finest hours,” n.tr.) pe când încă o dată ÎL vedeți pe YAHUVEH izbăvindu-i/izbăvindu-le pe cei/cele pe care alții/altele caută să-i/să le distrugă, totul din cauza Numelui MEU. EU, YAHUVEH, am ales acest Profet pentru a striga (sau, manifesta; sau, invoca; în original, „to call forth,” n.tr.) Chemarea Puternică (sau, Apelul Puternic, n.tr.) la Acțiune (posibil și, la Război; în original, „the Clarion Call;” conform notei de subsol a Sfintei Profeții 51, conform Encarta World Dictionary, „un apel la acțiune: un apel urgent sau care-i inspiră pe oameni să facă ceva (de la modul la care este folosit cuvântul „clarion” ca semnal în război),” n.tr.) a celor 144,000. Învățați Cântecul lui Moise (posibilă referire la cel din Exodul 15; citat după Sfânta Profeție, n.tr.). În el este victoria în Numele lui YAHUVEH! Noua MEA poruncă pentru această fiică Apostol a MEA este: acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) ca tu să cauți (sau, posibil, voi să căutați; număr nespecificat în original; posibil, poruncă dată doar Apostolului Elisabeth [Elisheva]; posibil și, dată Apostolului Elisabeth [Elisheva] și, prin dânsa, tuturor celorlalți, n.tr.) chipul lui YAHUVEH și voia lui YAHUVEH și ordinele de marș (precum cele date unei armate; posibil și, directive de război; „marching orders,” n.tr.) ale lui YAHUVEH. Mergeți când YAHUVEH spune mergeți, fugiți când YAHUVEH spune fugiți, vorbiți când YAHUVEH spune vorbiți și nu faceți nimic când vi se spune doar să stați și să așteptați. Indiferent (posibil, despre, n.tr.) cât de mică decizie (posibil, este vorba, n.tr.), învățați să vă rugați ca EU să revelez voia MEA, nu voia voastră.

EU, YAHUVEH, îi ung (acum, sau, continuu, n.tr.) pe aleșii MEI/alesele MELE într-un mod mai mare (sau, mai însemnat, sau, mai puternic, n.tr.) decât am mai făcut-o EU vreodată (înainte, n.tr.). Studiați și înfățișați-vă aprobați/aprobate (tradus literal; sau, acceptabili/acceptabile (posibil, înaintea lui DUMNEZEU), în special după cum reiese în urma unei încercări; sau, care explică corect cuvântul lui DUMNEZEU, punând în circulație doar idei corecte; în Limba Greacă, „δόκιμος,” termen care era folosit pentru a se referi la monedele care nu erau contrafăcute; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), astfel încât nimeni să nu vă poată îndruma greșit cu Scripturile. EU, YAHUVEH, ÎMI asamblez (sau, adun; acum, sau, continuu, n.tr.) trupele (sau, detașamentele militare; „troops,” n.tr.) pe zid pentru a-l înfrânge pe satana, și (pe, n.tr.) demonii care vă înconjoară. Armele pe care voi le aveți nu sunt carnale (sau, ale naturii fizice, sau, ale corpului, n.tr.), ci spirituale (sau, duhovnicești, n.tr.). Nicio armă nu se poate pune (sau, măsura, sau, egala, n.tr.) cu ungerile (sau, nu poate fi pe măsura ungerilor, n.tr.) neobișnuite pe care EU le-am împărtășit (tradus literal, făcut bucăți și dat; sau, comunicat; același cuvânt, „imparted,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Romani 1:11; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a face parte;” „Căci tânjesc să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră, 12 pentru ca atât voi, cât şi eu, să fim încurajaţi în acelaşi timp – voi prin credinţa mea, iar eu prin a voastră,” n.tr.) în fiecare dintre voi, deși voi n-o știți (sau, nu știți acest lucru, n.tr.). La timpul MEU (sau, la momentul la care Dumnezeu dorește să se întâmple acest lucru; „timing,” nu „time,” n.tr.) voi veți vedea stindardul pe care EU, YAHUVEH, îl voi înălța împotriva celor care caută să-i rănească pe Creștini și pe Evrei (sau, care caută să le facă rău Creștinilor și Evreilor, n.tr.). Toți Israeliții care strigă (sau, apelează la, n.tr.) Numele lui (sau, posibil, de, n.tr.) YAHUVEH, cei/cele care nu se tem să folosească Numele Sacre (Ebraice; Sfintele Nume Sacre Ebraice ale SFINTEI TREIMI – YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, și RUACH HA KODESH – DUMNEZEU TATĂL, YAHUSHUA (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil) MESIA, și DUHUL SFÂNT, n.tr.), ei/ele realizează (sau, își dau seama, n.tr.) că au fost înșelați/înșelate, și prin asta (sau, astfel, n.tr.) învățați/învățate greșit. Există putere de ungere, mântuire, izbăvire, și vindecare, în Numele (plural conform originalului; „Names,” n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA.

EU, YAHUVEH, vă întreb aceasta, veți lăsa voi (în urmă; sau, părăsi, n.tr.) promisiunile pe care EU vi le-am dat? Binecuvântata Speranță pe care EU v-am dat-o? (expresia originală, „[t]he Blessed Hope,” apare în titlul Sfintei Profeții 107, „Nu Pierdeți Binecuvântata Voastră Speranță” (link în Limba Română); posibilă referire, n.tr.) De ce aș spune EU că nu sunteți sub mânia MEA, ci mila (MEA, n.tr.) și voi îi/le învățați pe alții/altele că EU, YAHUVEH, nu voi permite nicio (sau, vreo, n.tr.) scăpare pentru Creștinii care MĂ strigă (sau, apelează la MINE) în Numele lui YAHUSHUA? EU, YAHUVEH, chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) am o arcă (același cuvânt este folosit în Biblia în Limba Engleză pentru a desemna Arca lui Noe; „ark,” n.tr.) pentru voi. Toți Copiii MEI care se încred în MINE, ÎMI vor auzi vocea (în mod, n.tr.) clar, doar credeți, și continuați să MĂ întrebați. Credeți voi că EU, YAHUVEH, v-am adus până aici ca să vă eșuez (sau, să vă dezamăgesc așteptările sau încrederea, n.tr.) acum? EU, YAHUVEH, nu voi cruța Israelul pentru că oamenii ei (Israelul și Ierusalimul sunt de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.) sunt mai sfinți. Într-adevăr (sau, Adevărat spus, n.tr.) păcatul ei se răspândește exact la fel de nestăpânit (și/sau, foarte repede; în original, „runs just as rampant,” n.tr.), duhoarea se ridică spre Rai (posibil, exact, n.tr.) la fel cum o face în națiuni din jurul lumii! Nicio (unică, sau, singură, n.tr.) națiune sau popor nu (este, n.tr.) mai bună/bun decât cealaltă/celălalt. EU, YAHUVEH, nu voi permite ca Israelul să fie distrus complet căci EU, YAHUVEH, am făcut un legământ cu Avraam și sămânța (sau, seminția; sau, descendenții, n.tr.) lui.

Copiii MEI care sunteți altoiți/altoite (în vița-de-vie Evreiască; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 11:17-21, în care se explică faptul că oamenii care nu sunt Evrei biologic devin Evrei spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA ca DOMN, DUMNEZEU, și MÂNTUITOR, „Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!” 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.) prin Sângele Fiului MEU YAHUSHUA, nu vă temeți. EU, YAHUVEH, voi cinsti Legământul de Sânge pe care EU îl am și cu voi („și” poate sta și înaintea cuvântului, „Legământul;” posibil dublu-sens, n.tr.) de asemenea. Prin linia de sânge (tradus literal; sau, genealogia; în original, „bloodline” n.tr.) spirituală a lui YAHUSHUA, și voi de asemenea sunteți Evrei/Evreice. Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care refuză Legământul de Sânge al lui YAHUSHUA și spun că (refuzul lor, n.tr.) este pentru că sunt Evrei/Evreice, cei/cele care-L resping pe YAHUSHUA drept Fiul MEU și al vostru MESIA, fiți avertizați/avertizate. Deoarece (sau, Întrucât, n.tr.) ați refuzat darul MEU pe care EU, YAHUVEH, vi l-am dat la Calvar, atunci cei/cele care doar cred (în DUMNEZEU; în original, „believe,” n.tr.) și au credința (completă, sau, încrederea completă în DUMNEZEU, fără a avea neapărat nevoie de dovezi din partea SA; în original, „faith;” mult mai mult decât doar credința că DUMNEZEU există, „belief,” de la care este derivat „believe,” n.tr.) că a ține (sau, respecta, n.tr.) Tora (notă anterioară, n.tr.), Sabatul (de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă, n.tr.)(,) și sărbătorile îi/le va mântui (sau, salva; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.); EU, YAHUVEH, vă reamintesc că fără un sacrificiu pentru păcat atunci când voi cu adevărat păcătuiți nu există nicio ofrandă sfântă fără de păcat și voi veți fi judecați/judecate nu de YAHUSHUA, ci de Moise și legile lui Moise. Vai (sau, Jale, n.tr.) fie de voi când se întâmplă asta.

Nu există nicio îndurare (sau, posibil, niciun har, n.tr.) sau milă când Moise va judeca la Ziua Judecății. Dacă era atât de ușor credeți voi că EU L-aș fi trimis pe iubitul MEU Fiu YAHUSHUA să sufere și să moară în locul vostru? Toți/Toate (gen nespecificat în original; „All;” termen generic, n.tr.) au păcătuit și nu s-au ridicat la înălțimea (sau, n-au corespuns standardului, n.tr.) unui Creator perfect (tradus literal din original; limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 3:23, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui DUMNEZEU. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin Harul LUI, prin răscumpărarea care este în YAHUSHUA HA MASHIACH,” n.tr.). Cu cât mai bine pentru Copiii MEI care știu că sunt păcătoși/păcătoase și totuși fac cel mai bine (tradus literal; sau, cât de bine, n.tr.) pot să se supună și să se căiască, cerând (sau, posibil, rugându-se pentru, n.tr.) iertare în Numele lui YAHUSHUA și știu că YAHUSHUA este Legământul lor de Sânge Care de asemenea a fost sacrificat pentru păcatele lor (sau, și pentru păcatele lor, n.tr.). YAHUSHUA îi/le va judeca pe cei/cele care L-au acceptat drept aceasta, nu legea lui Moise, nici Moise. YAHUSHUA îi va judeca pe păgânii care refuză să trăiască vieți Sfinte înaintea MEA și refuză singura ispășire de sânge pentru păcate Sfântă fără de păcat.

Sunt EU incapabil să vă izbăvesc și protejez? Planurile pe care EU, YAHUVEH, le am pentru voi sunt pentru (sau, de, n.tr.) bine și nu pentru (sau, de, n.tr.) rău. Încredeți-vă în MINE și opriți-vă din a vă sprijini pe propria voastră înțelegere. Copiii MEI recunosc (adevărul faptului, n.tr.) că EU, YAHUVEH, singur am răspunsurile și EU, YAHUVEH, promit să vă direcționez căile pe măsură ce (sau, posibil, pe, sau, atunci, când, n.tr.) mergeți pe urmele pașilor MEI. Urmele pașilor voștri mergând singuri/singure vă vor conduce în derivă, dar urmele pașilor MEI sunt pași siguri(,) solizi (sau, pe care vă puteți baza, n.tr.) care conduc la victorie. Credeți și primiți victorie. Luptați-vă pentru ceea ce voi știți a fi drept (sau, posibil, corect, n.tr.). Există oameni cu care voi ați (posibil, tot, n.tr.) avut de-a face (sau, tratat, n.tr.) pe care EU îi înlătur (acum, sau, continuu, n.tr.) din viața voastră pentru a-i/a le aduce pe alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru a vă încuraja și ajuta să vă sprijine în toate modurile (sau, posibil, pe toate căile, n.tr.).

Nu spuneți că nu este (sau, nu există, n.tr.) încă timp să faceți asta sau aia. În loc de asta realizați (sau, dați-vă seama, n.tr.)(,) nu sunt EU TATĂL întregului timp? Deținătorul (sau, Custodele, sau, Păzitorul, n.tr.) Timpului (în original, „The keeper of time,” n.tr.)(,) EU, YAHUVEH, sunt timpul însuși. Cine altcineva poate opri timpul, (îl poate, n.tr.) accelera, sau (îl poate, n.tr.) da în revers (posibil și, arhiva; posibil dublu-sens; nu putem ști la cel fel de vocabular SE referă YAHUVEH, n.tr.)? Iubite copil și toți copiii ai (sau, de-ai; gen nespecificat în original, n.tr.) MEI care-L strigă pe (sau, I se adresează lui, n.tr.) YAHUSHUA pe Nume și știu că nu pot face nimic fără acel Nume Sacru, EU v-am ridicat pentru un astfel de timp (sau, moment; posibil și, o astfel de vreme, n.tr.) ca acesta (sau, aceasta, n.tr.). Voi faceți parte din unșii MEI ascunși/unsele MELE ascunse (cuvintele originale nu specifică genul; „MY hidden anointed ones;” genul este specificat foarte rar în Sfintele Profeții; ele li se adresează aproape mereu tuturor oamenilor, indiferent de gen – atât bărbați cât și femei, n.tr.). Deși dușmanul își vor scrâșni din dinți (neconcordanță de număr conform originalului; posibil datorită faptului că dușmanul este folosit simbolic, pentru a reprezenta toți dușmanii, n.tr.) încercând să vă rănească (sau, să vă facă rău, n.tr.) și ei/ele v-au notat numele, și EU de asemenea le-am notat numele lor în Cartea Damnării și acești răi (sau, malefici, n.tr.)/aceste rele (sau, malefice, n.tr.) vor petrece eternitatea în Lacul de Foc, secerând (posibil, consecințele a, n.tr.) ceea ce ei/ele acum seamănă!

EU le voi dovedi Copiilor MEI încă o dată, dacă voi ascultați vocea MEA și umblați în urmele pașilor MEI, voi veți fi mai deștepți (sau, veți avea mai multă ingenuitate ca, n.tr.) dușmanii care caută să vă distrugă pe voi și pe toți Copiii MEI care caută (acum, sau, continuu, n.tr.) să audă fiecare cuvânt al MEU și care MI se supun MIE, sau cel puțin se străduiesc s-o facă și știind (sau, posibil, știu; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.) că atunci când ei/ele într-adevăr păcătuiesc ei/ele au Sângele lui YAHUSHUA pentru iertarea (tradus literal, remiterea, precum o iertare de datorie financiară; în original, „remission,” nu termenul mai uzual care este de asemenea folosit în context Biblic, „forgiveness,” n.tr.) păcatelor. EU(,) TATĂL vostru, YAHUVEH, îi/le voi buimăci cu propria tehnologie a celor (sau, oamenilor, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.). EU îi/le voi buimăci cu propriile lor invenții. Din niciun motiv pământesc sau științific cursele puse pentru copiii MEI în loc de asta doar îi/le vor prinde în cursă și ca un bumerang se vor întoarce asupra celor răi/rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) care caută distrugerea celor care-L urmează pe (sau, posibil, a discipolilor lui, n.tr.) YAHUSHUA. Ceea ce EU am (mai, n.tr.) făcut o dată înainte cu faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.) EU voi face din nou. Doar prin mâna lui YAHUVEH singură Goliații (număr plural conform originalului; „the Goliaths,” n.tr.) acestei lumi vor cădea întotdeauna.

Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi/le numesc păstrători răi (sau, malefici, n.tr.)/păstrătoare rele (sau, malefice, n.tr.) de secrete (sau, ai/ale secretelor, n.tr.), care caută să folosească secretele ocultului (cuvântul „ocult” este derivat dintr-un verb în Limba Latină care înseamnă a ascunde, sau, acoperi, n.tr.), demonism, cunoaștere (sau, cunoștiințe, n.tr.) științifică (sau, științifice, n.tr.), politică (sau, politice, n.tr.), și legi făcute de om (tradus literal; aceeași expresie înseamnă în Limba Engleză Americană și „artificiale;” posibil dublu-sens; „man[-]made,” n.tr.) pentru a-i distruge pe Copiii MEI, și a lua libertățile (sau, drepturile, n.tr.) pe care EU le-am dat Copiilor MEI (de la ei/ele, n.tr.). EU, YAHUVEH, voi avea o surpriză plănuită pentru ei/ele; ea-i va buimăci pe acești (oameni, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) care se cred pe sine înțelepți/înțelepte. Ei/Ele caută să-i rănească pe Copiii MEI. EU, YAHUVEH, și Fiul MEU YAHUSHUA, jurăm să-i protejăm pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt chemați/chemate la înaintare (sau, la iveală, n.tr.), și unși/unse pentru această oră (sau, posibil, acest moment, n.tr.).

Cei/Cele care caută (acum, sau, continuu, n.tr.) să audă vocea MEA mai clar decât vreo altă voce, aceștia/acestea sunt adevăratele MELE comori pe pământ. Toți cei/Toate cele care strigă (sau, apelează, n.tr.) la YAHUVEH și YAHUSHUA, și se bazează pe A MEA RUACH ha KODESH să-i/să le ghideze (sau, călăuzească, n.tr.) printr-o ungere extrem de neobișnuită (emfază conform originalului; „most unusual,” n.tr.)(,) deosebită de orice (a fost, n.tr.) văzut până acum, trebuie să realizeze că EU acum îi/le tund (cuvântul original este folosit de obicei pentru copaci/vegetație; a curăța înlăturând ramurile veștede, n.tr.), și înlătur (acum, sau, continuu, n.tr.) totul din viețile lor care trebuie să fie înlăturat. Da, chiar (și, n.tr.) cei/cele dragi vouă trebuie să fie tunși/tunse (de pe voi, n.tr.), sau înlăturați/înlăturate de mâna lui YAHUVEH, căci EU trebuie să-i/să le protejez pe cei iubiți ai MEI/cele iubite ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Dacă ei/ele nu vă sunt un ajutor vouă, și în loc de asta sunt un obstacol (tradus literal, ceva care face cursul lucrurilor mai încet și mai greu; sau, le stingherește înaintarea; „a hindrance,” n.tr.), atunci să știți că EU îi/le voi înlătura, căci ei/ele vă vor trăda chiar la moarte dacă YAHUVEH nu desparte ceea ce niciodată n-a fost menit (sau, intenționat, n.tr.) să fie unit drept unul (singur, n.tr.).

Rugați-vă și mijlociți pentru cei/cele dragi ai voștri/ale voastre, dar când EU vă spun să vă mișcați (sau, posibil, mutați, n.tr.), și totuși nu vă spun să-i/să le luați pe cei/cele dragi nemântuiți/nemântuite (expresie; sau, care nu L-au acceptat pe YAHUSHUA HA MASHIACH, IISUS HRISTOS, ca DOMNUL, DUMNEZEUL, Mântuitorul, și Izbăvitorul lor personal, n.tr.) ai voștri/ale voastre cu voi, (posibil, acesta, n.tr.) va fi un test al dragostei voastre pentru YAHUVEH. Veți lăsa voi (tradus literal; posibil și, Veți vrea, sau, Veți alege, voi să lăsați; posibil sens multiplu, n.tr.) în urmă (sau, părăsi, n.tr.) totul pentru MINE, ca atunci când lui Lot i-a fost spus să fugă (sau, să scape; din orașul Sodoma, conform Genezei 19:1-28, citată după Sfânta Profeție, n.tr.)? El n-a avut nicio alegere (sau, n-a avut deloc de ales, n.tr.) să se despartă de soția lui; EU am transformat-o într-un stâlp de sare. EU a trebuit să-i arăt lui și fiicelor lui cu greul. EU cer (puternic, sau, oficial, n.tr.) supunere, în special când trimit un înger să avertizeze să „Ieșiți afară, fugiți (sau, scăpați, n.tr.), acest loc e pe punctul de a fi distrus” (ghilimele conform originalului, n.tr.). Soția lui Lot a fugit (sau, scăpat, n.tr.), dar și-a întors capul să se uite înapoi, și să se mâhnească pentru toate posesiunile ei (sau, lucrurile pe care ea le deținea, n.tr.), casa (sau, locul care era acasă pentru ea, n.tr.), și prietenii din oraș. Asta e o lecție; când EU vă spun să fugiți (sau, scăpați, n.tr.), indiferent ce, supuneți-vă(,) sau soarta soției lui Lot va fi chiar (posibil, și, n.tr.) soarta copiilor MEI.

Încredeți-vă în MINE și (să, n.tr.) știți că planurile pe care EU le am pentru voi sunt pentru (sau, de, n.tr.) bine și nu pentru (sau, de, n.tr.) rău. EU râd când aud comploturile dușmanilor, spunând că toți Creștinii și Evreii vor muri. Nu înțeleg încă dușmanii (că, n.tr.) deși ei/ele încearcă din greu să-i extermineze pe Oamenii MEI (sau, posibil, pe Poporul MEU; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) cum au făcut Imperiul Roman și Hitler, cu cât mai mulți (oameni; sau, posibil, cu cât mai mult, n.tr.) ei/ele sacrificau cu atât mai mulți (oameni, n.tr.) erau ridicați (sau, somați să se ridice, n.tr.)? Sângele sfinților care sunt sacrificați doar va aduce mai mulți sfinți la Regatul Raiului (sau, Împărăția Cerului; notă anterioară, n.tr.). Sauli vor deveni Paveli (înainte de a-L accepta pe YAHUSHUA, Sfântul Apostol Pavel, numit Saul, era unul dintre cei mai mari persecutori de Creștini, n.tr.). Dușmanii sunt atât de nesăbuiți (sau, nebuni, sau, aiuriți, sau, proști; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „nesăbuite,” n.tr.). Nu se gândesc ei/ele că Raiul însuși va fulmina (sau, protesta persistent, n.tr.) împotriva acestor dușmani demonici și (că, n.tr.) cerurile însele vor turna (sau, posibil, izvorî; sau, turnând, vor face să se materializeze; „pour forth,” n.tr.) mânia MEA asupra dușmanilor MEI care caută să folosească o mașină (sau, mașinărie, n.tr.) care se joacă de-a Dumnezeu? (posibilă referire la HAARP, tehnologie dezvoltată de guvernul American pentru a influența condițiile meteorologice și activitatea seismică, n.tr.) EU chiar (și, n.tr.) acum buimăcesc (în original, „confound[ing],” care înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.) dușmanii în moduri pe care voi nu le știți. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) o(,) dușmani ai (sau, de-ai, n.tr.) MEI, căci EU voi întoarce propriile voastre creații împotriva voastră și a celor dragi vouă. Copiii MEI vor fi cruțați.

De câte ori deja nu doar în America ci (posibil, și (în), n.tr.) Israel, EU am cruțat aceste națiuni doar în această ultimă lună (fără a mai pune la socoteală și alte luni de dinainte, n.tr.). Dar da(,) nu doar asta, dar EU spun (că, n.tr.) chiar (și, n.tr.) lumea s-ar fi distrus pe sine însăși, deoarece (posibil și, pe măsură ce, n.tr.) o națiune joacă jocuri mortale (sau, fatale, n.tr.) de război împotriva unei alte națiuni, și pentru ce(,) răzbunare, lăcomie, putere, flămânzi după mai mult control și putere. Doar EU, YAHUVEH, singur promovează și dispune (de ceva; posibil și, poziționează; posibil și, aruncă; neconcordanță de persoană conform originalului; nu este greșit, n.tr.). Când Oamenii MEI (sau, Poporul MEU, n.tr.) strigă în Numele Fiului MEU YAHUSHUA și strigă (sau, apelează la YAHUVEH; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă pentru națiunea în care ei/ele trăiesc cât și (pentru, n.tr.) cei/cele care nu trăiesc în ea. Cum pot EU să-MI surzesc urechile, chiar dacă aș vrea? Voi citiți asta acum pentru că EU am extins timpul pentru un (posibil, singur, n.tr.) motiv, de dragul rugăciunilor mijlocitoare care au fost emise acoperind această lume în Numele Fiului MEU YAHUSHUA. Arca voastră de siguranță până acum este (număr singular conform originalului, n.tr.) rugăciunile fervente ale drepților (sau, oamenilor drepți; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

EU sunt YAHUVEH și nu există niciun altul/nicio alta (originalul nu are gen; „no other,” n.tr.) ca MINE. Stindardul pe care EU îl ridic (sau, înalț, n.tr.) împotriva celor răi (sau, malefici, n.tr.) care-și folosesc armele pentru a manipula creierele Copiilor MEI vor găsi (sau, afla, n.tr.) că nu doar li se vor defecta (sau, le vor funcționa prost, n.tr.) armele, ci în loc de asta EU voi întoarce fiecare invenție, fiecare mașinărie, fiecare armă, fiecare afecțiune, toate armele biologice și toate armele microbiene (sau, virale; în original, „germ warfare,” n.tr.) împotriva lor înșiși/însele. Însăși (sau, Chiar și, n.tr.) propriilor (oameni, n.tr.) dragi ai lor le va fi rușine de ei/ele și propriile corpuri ale celor răi/rele (sau, malefici/malefice, n.tr.) vor refuza să-și trăiască până la capăt anii (sau, să trăiască totalitatea anilor pe care-i au de trăit, n.tr.). Asta este răzbunarea MEA împotriva celor care caută distrugerea credincioșilor (sau, oamenilor care cred; în original, „believers,” n.tr.) în YAHUVEH și oamenilor care-L urmează pe (sau, posibil, discipolilor lui; în original, „followers,” n.tr.) YAHUSHUA. EU vă iubesc. Da, chiar (și, n.tr.) pe cei/cele care-L urăsc pe YAHUVEH. (posibil, Doar, n.tr.) EU singur v-am creat și (doar, n.tr.) mâna lui YAHUVEH singură trimisă din Rai (va fi cea care, sau, posibil, va fi ceea ce, n.tr.) va distruge atât corpul vostru cât și sufletul vostru, trimițându-l în Lacul de Foc dacă nu vă căiți în (sau, prin; posibil, și, la, n.tr.) rugăciune, cerând iertare în Numele lui YAHUSHUA.

Lăsați America în pace. Lăsați Israelul în pace. Lăsați-le Copiilor MEI libertatea (sau, dreptul, n.tr.) de a MĂ venera și sluji în adevăr și putere unsă. EU am pus America de o parte pentru a fi țara celor liberi (limbaj original foarte similar cu un vers din imnul American, „the land of the free and the home of the brave,” „pământul (sau, țara) celor liberi și casa celor curajoși (sau, locul care este acasă pentru oamenii curajoși),” n.tr.) și am binecuvântat-o cu (faptul că, n.tr.) niciun război n-a venit la țărmurile ei din anii (sau, posibil, deceniile, sau, secolele, n.tr.) care au trecut. America, nu da (pe nimic, n.tr.) atât de liber (sau, cu atâta larghețe, n.tr.) (lucrurile cu care, n.tr.) EU te-am binecuvântat pur și simplu doar din cauza fricii. Vorbește liber (sau, exprimă-ți opiniile deschis; în special, în mod public, n.tr.) și nu mai rămâne majoritatea tăcută. Fă ca vocile (sau, glasurile, n.tr.) tale să fie auzite (sau, Să fie auzite vocile tale, n.tr.). Ține minte(,) când unul/una pierde libertatea religiei (sau, dreptul la religie, n.tr.) și chiar și cei/cele care greșesc sunt cenzurați/cenzurate; atunci toți/toate sunt în pericol de a pierde libertatea lor a religiei (sau, posibil, dreptul lor la religie, n.tr.). Atunci toți/toate sunt în pericol de a-și pierde libertatea lor a religiei (sau, posibil, dreptul lor la religie; fragment repetat conform originalului, n.tr.). Copiii MEI știu că (acest lucru, n.tr.) nu este despre (sau, nu se referă la, n.tr.) (faptul că, n.tr.) o religie este luată (acum, sau, continuu; de la ei/ele, n.tr.); (acest lucru, n.tr.) este despre (sau, se referă la faptul că, n.tr.) o relație cu YAHUVEH și YAHUSHUA este schimbată (acum, sau, continuu, n.tr.) într-o formă (sau, aparență a, sau, simulacru al, n.tr.) religiei cu o formă a (sau, aparență a, sau, simulacru al, n.tr.) evlaviei (sau, pietății, n.tr.), dar (care, n.tr.) n-are nicio evlavie (sau, pietate, n.tr.) înăntru (sau, înăuntrul ei; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) dușmani ai (sau, de-ai, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA; însele armele voastre de distrugeri (plural în original; posibilă greșeală de transcriere, n.tr.) în masă se vor întoarce înapoi asupra voastră înșivă/însevă. Voi o veți trimite într-o direcție și îngerii din Rai o vor întoarce într-altă direcție. EU îi voi proteja pe copiii MEI precum o leoaică mamă îi protejează pe puii ei. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) dușmani ai (sau, de-ai, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA, căci(,) vedeți voi, EU îi aud pe Copiii MEI strigând (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) cu frică și mirare, căci EU i-am/le-am învățat să fie făcători/făcătoare de pace (tradus literal; același termen apare în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:9; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei împăciuitori, / căci ei vor fi numiţi fii ai lui DUMNEZEU!” n.tr.) și nu instigatori/instigatoare la război și asta le cauzează (sau, provoacă, n.tr.) uluire cu privire la nivelul ticăloșiei inumanității omului (sau, ființei umane, n.tr.) față de bărbați, femei, băieți și fete. EU aud strigătele (puternice; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) de frică ale copiilor MEI, căci ei/ele realizează (sau, își dau seama, n.tr.) (posibil, că, n.tr.) pe tărâmul natural nu se pot proteja pe ei înșiși/ele însele. Acum vedeți (sau, posibil, înțelegeți, n.tr.) voi de ce-i numesc EU Oile și Mieii MEI. Ce miel sau oaie se pot proteja pe sine? Are un miel sau o oaie gheare ascuțite, sau dinți ascuțiți, cum le-am dat EU altor animale? Nu! O oaie depinde doar de Bunul Păstor să le conducă la pășuni verzi și apă limpede. Adevăratele MELE Oi și (adevărații MEI, n.tr.) Miei n-au (nicio, sau, deloc, n.tr.) lipsă de mană (cerească; substanța cu care Dumnezeu i-a hrănit pe Israeliți în deșert, descrisă în Exodul 16:13-15, „Seara au venit nişte prepeliţe care au acoperit tabăra; dimineaţa, în jurul taberei, se afla un strat de rouă. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, pe suprafaţa pustiei au rămas nişte boabe mici, ca boabele de gheaţă pe pământ. 15 Când le-au văzut, neştiind ce sunt, israeliţii şi-au zis unii altora: „Oare ce sunt acestea?” Moise le-a zis: „Este pâinea pe care DOMNUL v-a dat-o s-o mâncaţi,” n.tr.), sau Apă Vie. Adevăratele MELE oi se încred în EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA drept Bunul Păstor (posibilă referire la Ioan 10:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE,” n.tr.). Numele MEU este YAHUVEH. Oile MELE vor veni (tradus literal; sau, vor vrea, sau, vor alege, să vină; posibil și, de obicei vin, n.tr.) doar la vocea (sau, glasul, n.tr.) lui „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.), și (posibil, a, n.tr.) iubitul(ui) MEU Fiu YAHUSHUA, și vor auzi (tradus literal; sau, vor vrea, sau, vor alege, să audă; posibil și, de obicei aud, n.tr.) doar mica(,) liniștita NOASTRĂ voce (tradus literal din original; „OUR still small voice;” același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Regi 19:12, pasajul care descrie întâlnirea Sfântului Profet Ilie cu DUMNEZEU pe Muntele Horeb; Noua Traducere în Limba Română este, „un murmur suav;” „„Ieşi şi stai înaintea DOMNULUI pe munte, i-a spus DOMNUL, căci DOMNUL va trece pe acolo!” Înaintea DOMNULUI a venit un vânt mare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile, dar DOMNUL nu era în acest vânt. După acest vânt, a fost un cutremur de pământ, dar DOMNUL nu era în acest cutremur. 12 După acest cutremur, a venit un foc, dar DOMNUL nu era în acest foc; iar după acest foc, a venit un murmur suav. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii. Şi o voce i-a vorbit astfel, „Ce faci tu aici, Ilie?”” citat extins pentru context, n.tr.) prin (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT).

EU sunt Acel Bun Păstor! EU (posibil, în mod categoric; posibilă emfază în original, n.tr.) le voi proteja pe Oile MELE și Mieii (MEI, n.tr.) de lupii acestei lumi. Este adevărat, unele din oile MELE sunt ucise de lupi, și unele vor suferi mare (sau, puternică, sau, însemnată, n.tr.) persecuție; dar asta a fost întotdeauna. Răsplățile lor nu sunt văzute (sau, posibil, nu se văd, n.tr.) aici pe pământ(,) ci în Rai pentru eternitate. EU râd când aud cum gândesc (sau, cred, n.tr.) dușmanii că EU, YAHUVEH, sunt orb, sau surd și mut, și (că, n.tr.) nu le voi repeta ce-am auzit Apostolilor și Profeților MEI. EU îi avertizez pe copiii MEI vorbindu-le (sau, prin actul de a le vorbi, n.tr.) spiritelor (sau, duhurilor, n.tr.) lor. Este brațul MEU prea scurt pentru a vă izbăvi pe voi(,) copiii MEI? Credeți voi că EU sunt Creatorul vostru, YAHUVEH Care a creat totul în Rai și (pe, n.tr.) Pământ? Nu este YAHUVEH CEL Care a creat ochiii și urechile voastre? Credeți voi că EU acum am vedere slabă (sau, încețoșată, n.tr.), sau urechi surde, să nu vă aud rugăciunile, și strigătele (puternice; sau, apelurile la YAHUVEH, n.tr.), și să (posibil, nu, n.tr.) văd, și să (posibil, nu, n.tr.) aud ce fac (acum, sau, continuu, n.tr.) dușmanii? Credeți voi(,) copiii MEI(,) că EU nu voi ridica (sau, înălța, n.tr.), și deja (n-)am ridicat (sau, înălțat, n.tr.)(,) un stindard împotriva celor răi (sau, malefici, n.tr.)? Ei (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au a lor remote viewing (practică ocultă; oameni cu abilități telepatice sunt puși să vadă în viitor de către organizații guvernamentale Americane; acestea fac parte din proiectele secrete ale guvernului, n.tr.), dar EU am îngerii MEI care stau de pază 24 de ore pe zi, urmărind (continuu, n.tr.) și raportând (continuu, n.tr.), tot ceea ce fac (acum, sau, continuu, n.tr.) cei (sau, oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.)!

Unii/Unele chiar folosesc (acum, sau, continuu, sau, de obicei, n.tr.) Numele Fiului MEU YAHUSHUA pentru a încerca să-i înșele pe Copiii MEI; furișându-se până la (posibil și, în; sau, furișându-se, pătrunzând în; posibilă greșeală de transcriere în original; „in to,” n.tr.) turmele Oilor și Mieilor MEI, crezând că sunt neobservați/neobservate, și totuși EU le văd inimile. EU știu ce au fost ei/ele trimiși/trimise să facă. EU știu (sau, cunosc, sau, recunosc; posibil și, deosebesc, n.tr.) un lup când văd unul (tradus literal; sau, ÎMI dau seama imediat că este un lup, n.tr.). EU îl văd pe satana venind (acum, sau, continuu, n.tr.) ca un leu care rage (sau, posibil, răgând; posibil și, pe post de leu care rage, n.tr.), căutând pe cine poate (sau, ar putea, n.tr.) devora (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 1 Petru 5:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Copiii MEI(,) voi puteți fi înșelați/înșelate pentru un scurt timp, dar doar atât (sau, atâta timp, n.tr.) cât EU permit (acest lucru, n.tr.)! Jale (sau, Vai, n.tr.) fie de acel lup care-și pune (pe el; sau, îmbracă, n.tr.) masca unei oi pentru a-i spiona pe Copiii MEI și a-i prinde în cursă. Care este prețul sufletului vostru? Căci asta este ceea ce (acest lucru; sau, posibil, această deghizare, n.tr.) vă va costa. Sufletul vostru va fi aruncat (cu putere; sau, azvârlit, n.tr.) în Lacul de Foc. Căiți-vă astăzi până nu este prea târziu! Fugiți de răul (sau, maleficul, n.tr.) pe care l-ați făcut, și demascați acel rău (sau, malefic, n.tr.) drept ceea ce este. Ajutați-i pe Copiii MEI. Deveniți unul/una dintre ascunșii MEI/ascunsele MELE (cuvintele originale nu au gen; ambele se subînțeleg; „MY hidden ones,” n.tr.) care-i vor proteja și nu-i vor răni (sau, în mod obișnuit îi protejează și nu-i rănesc; sau, posibil, care vor vrea, sau, vor alege, să-i protejeze și să nu-i rănească, n.tr.) pe bebelușii (sau, copilașii, n.tr.) MEI, Mireasa (MEA, n.tr.), cei aleși (ai MEI, n.tr.)/cele alese (ale MELE, n.tr.), și selecții (MEI, n.tr.)/selectele (MELE; posibil, oameni aleși pentru îndeplinirea anumitor sarcini; în original, „[MY] elect,” n.tr.). Căiți-vă față de toți cei/toate cele pe care i-ați/le-ați nedreptățit. Mai este încă timp ca lupii să devină mielușei. Doar prin Legământul de Sânge al Fiului MEU YAHUSHUA este (acest lucru, n.tr.) posibil. Fugi, lupule, fugi, căci EU, YAHUVEH, te văd. Tu doar (posibil și, Doar tu, n.tr.) gândești (sau, crezi, n.tr.) că ești invizibil și te armonizezi (cu oile; sau, arăți la fel ca ele, n.tr.).

EU am urmărit (sau, privit, n.tr.) neghinele (număr plural conform originalului, n.tr.), și grâul crescând alături unul de altul, și acum a sosit timpul (sau, momentul, n.tr.) asupra acestei lumi unde îngerii MEI vor în curând smulge neghinele (de aici, n.tr.), și le vor arde acolo unde ele vor arde pentru eternitate, mai întâi în iad și apoi în Lacul de Foc. Ochiii MEI mereu sunt în gardă, căci EU (în mod, n.tr.) gelos le iubesc, și protejez pe Oile MELE și Mieii (MEI, n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) voi care sunteți înjugați/înjugate (gen nespecificat în original, n.tr.) în mod inegal (expresie întâlnită des în Sfintele Profeții; a fi înjugat/înjugată din punct de vedere spiritual prin formarea unor relații, spre exemplu de căsătorie (soț-soție), prietenie, parteneriat profesional, etc.; pentru ca aceste relații să reziste, parteneri trebuie să I se supună, să slujească, și să iubească SFÂNTA TREIME în mod egal; situație descrisă în 2 Corintieni 6:14, „Nu fiți sub jug (sau, nu vă înjugați, n.tr.) inegal împreună cu necredincioşi. Căci ce parteneriat (sau, tovărășie, n.tr.) are dreptatea cu fărădelegea? Și ce comuniune are lumina cu întunericul?” n.tr.), căci proprii voștri soți/propriile voastre soții sunt lupi în deghizare (sau, deghizați, n.tr.). O căsnicie nehirotonisită (sau, care nu este predestinată, sau, orânduită; același cuvânt, „ordained,” este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.) de către YAHUVEH nu va rezista în aceste zile rele (sau, malefice, n.tr.) de dinainte (sau, de dinaintea voastră; sau, ce urmează, n.tr.), zile rele (sau, malefice, n.tr.) pentru cei răi/cele rele (sau, malefici/malefice, n.tr.). Căci din nou(,) EU am văzut răul (sau, maleficul, n.tr.) din bisericile, și din parohiile (termenul original, „ministries,” nu este echivalentul perfect al cuvântului „parohii;” pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) unde (sau, posibil, în care, n.tr.) EU am urmărit cum plante satanice au crescut în putere, popularitate, și au învățat (oamenii, n.tr.) doctrine ale diavolilor. În mod viclean (sau, posibil, Cu viclenie, n.tr.), lupii s-au furișat înăuntru, și au jucat jocul prefăcuților, ca (sau, drept, n.tr.) pastori, apostoli, profeți, și învățători (de credință, n.tr.), și da(,) chiar și evangheliștii (posibilă referire la oamenii care discută despre religie sau subiecte de moralitate în public sau la televizor; atât clerici cât și laici; de obicei au audiență mare pentru că oferă soluții facile la problemele vieții; în original, „evangelists,” n.tr.). Voi îi puteți prosti pe oameni, dar păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)(,) voi nu-L puteți prosti pe YAHUVEH. Voi folosiți Numele Fiului MEU, YAHUSHUA, și voi numiți parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) după voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru a vă glorifica (sau, slăvi, n.tr.) pe voi înșivă/însevă, dar voi ați păstrat un secret rău (sau, malefic, n.tr.).

Acel secret este, (că, n.tr.) voi n-ați dat păcatele, inimile, viețile, și sufletele voastre lui YAHUSHUA. Voi în loc de asta folosiți puteri oculte, și folosiți Numele Fiului MEU pentru a-i manipula pe Oamenii MEI, pentru a vă construi turnurile, și vilele pe care le numiți biserici. EU MĂ uit la aceste vile de multi- (posibil, multiple, n.tr.) milioane de dolari pe care voi le numiți biserici, și EU le numesc mausolee. A MEA RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT; notă anterioară, n.tr.) nu este în ele. Adevărații MEI Apostoli și Profeți care vă avertizează sunt insultați, abuzați, și goniți (sau, alungați, n.tr.). Departe (sau, posibil, Afară, n.tr.) cu prefăcătoria voastră de venerație, EU doar îi/le ascult pe cei/cele care vin la MINE cu inimi curate, departe de MINE cu prefăcătoria voastră de laudă. Cei/Cele mai afoni/afone (sau, disarmonici/disarmonice, n.tr.) cântăreți/cântărețe (posibilă referire la oamenii din corurile bisericilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care au inimi dispuse (în așa fel, și hotărâte, n.tr.) să facă voia MEA, și-și trăiesc (sau, posibil, și să-și trăiască, n.tr.) viețile în sfințenie, punând tot ceea ce este YAHUSHUA înaintea propriilor lor dorințe (sau, ceea ce vor ei/ele; „wants,” n.tr.) și dorințe puternice („desires,” n.tr.) și nevoi. Aceasta este cea mai înaltă formă de muzică de laudă (sau, de slavă; posibil și, de cult, n.tr.) în urechile MELE. Nu dansatorii voștri coreografiați de laudă (sau, slavă, sau, cult, n.tr.). Adevăratul dans în (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH nu este predat (sau, oamenii nu sunt învățați acest dans, n.tr.), nici coregrafiat de cineva (sau, de vreo persoană, n.tr.), ci de (sau, posibil, în afară de, n.tr.) RUACH ha KODESH. (Acest lucru, n.tr.) nu este făcut pur și simplu (doar, n.tr.) pentru că vreți să dansați înaintea lui YAHUVEH și YAHUSHUA; este (faptul că, n.tr.) picioarele voastre (sau, tradus literal, labele picioarelor voastre, n.tr.) sunt unse pentru a face astfel. Nimeni nu poate învăța (pe cineva, n.tr.) asta. EU MĂ întorc (de la voi; sau, plec, n.tr.) când văd (caracter, n.tr.) lumesc (sau, posibil, manifestări lumești, deșertăciune lumească; în original, „worldliness,” n.tr.) în temple și biserici.

Adevărații apostoli și profeți (gen nespecificat în original, n.tr.) nu sunt învățați să fie astfel de un simplu învățător (sau, profesor; gen nespecificat în original, n.tr.) în (sau, din, n.tr.) această lume. Chiar și așa-numitele voastre școli profetice sunt o batjocură. Cum îi/le puteți voi învăța (pe alții/altele, n.tr.) ceea ce voi niciodată n-ați fost învățați/învățate de către un om (sau, o ființă umană, n.tr.)? Doar (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.) vorbește și curge din Apostolii, și Profeții MEI. Cei/Cele (sau, Oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) din astfel de școli ar face bine să se căiască și să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) că omul (sau, ființa umană, n.tr.) nu poate face un profet, sau un apostol, sau chiar (sau, posibil, măcar, n.tr.) oficiul (sau, posibil, funcția, n.tr.) unui evanghelist. Ungerea RUACH (DUHULUI, n.tr.) este (ceea ce, sau, posibil, cea care, n.tr.) atrage oamenii. (posibil și, Această ungere, n.tr.) Nu este nimic învățat, nici predat. Pentru a fi un pastor bun, exemplul este Bunul Păstor (notă anterioară, n.tr.). Pastorilor și Evangheliștilor, opriți-vă din a încerca să vă construiți vilele aici pe pământ. Opriți-vă din a vă depozita bogățiile pe pământ. Voi le spuneți oamenilor MEI să nu se pregătească pentru dezastre, (și, n.tr.) totuși câți/câte dintre voi depozitați (acum, sau, continuu, n.tr.) cel mai bun din toate? Câți/Câte (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) dintre voi pastorilor bogați (sau, înstăriți, n.tr.) aveți o ascunzătoare secretă, și v-ați făcut planurile nepăsându-vă de propriile voastre congregații? De ce credeți voi că EU vreau (posibil, ca, n.tr.) banii dați vouă în dijme (10% din venitul fiecărui om; dijma a devenit parte din Lege în Leviticul 27:30-34, „Toate zeciuielile din pământ, fie din sămânţa pământului, fie din rodul pomilor, sunt ale DOMNULUI; ele sunt închinate DOMNULUI. 31 Dacă un om va dori să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să mai adauge o cincime la ea. 32 Toate zeciuielile din cirezi sau din turme, tot ce va trece pe sub toiagul păstorului să fie închinat DOMNULUI. 33 Să nu se cerceteze dacă animalul este bun sau rău şi nici să nu se înlocuiască; dacă-l va înlocui cineva, atunci ambele animale vor fi sfinte, atât animalul înlocuit, cât şi celălalt şi nu vor putea fi răscumpărate.’ 34 Acestea sunt poruncile pe care DOMNUL i le-a dat lui Moise pe muntele Sinai, pentru poporul Israel,” n.tr.) să vă construiască vouă catedrale de cristal (posibilă referire la faimoasa Catedrală de Cristal a unei biserici Romano-Catolice din California, n.tr.), sau să construiască cea mai mare biserică (sau, biserica cu dimensiunile fizice cele mai mari, n.tr.) din America sau din lume? N-ar fi banii mai bine cheltuiți ajutându-i pe Oamenii MEI să se pregătească pentru dezastre? Voi dețineți propriile voastre mine de diamante și totuși aruncați (sau, vă descotorosiți de, n.tr.) adevăratele nestemate, iubiții MEI copii.

În această lume voi i-ați/le-ați păcălit (sau, v-a reușit să-i/să le păcăliți; sau, sunt păcăliți/păcălite, n.tr.), o(,) răilor/relelor (sau, maleficilor/maleficelor, n.tr.), dar zilele voastre sunt numărate în această lume. Ce veți face voi atunci? Firma de avocatură care ar trebui să-i apere pe Oamenii MEI cu bani trimiși lor pentru a ajuta să-i apere pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) numiți Copiii MEI, acum voi tundeți (tradus literal, ca pe oi; le tundeți lâna până ce ajung goale; sau, jecmăniți, n.tr.) turmele (de Credincioși, n.tr.). În loc de asta voi îi/le ajutați pe cei/cele care caută să ia intimitatea de la Copiii MEI. Voi v-ați vândut pe voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.) celui care a licitat cel mai mult, și numele lui este satana. EU nu-i cumpăr pe Oamenii MEI, nici afecțiunea, loialitatea, nici încrederea lor. EU nu MĂ voi tocmi (tradus literal; sau, (categoric) refuz să MĂ tocmesc, n.tr.) cu cei (sau, oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.). EU doar îi/le voi avertiza (tradus literal; sau, doar îi/le avertizez, n.tr.). Căiți-vă în Numele lui YAHUSHUA.

Voi falșilor pastori, evangheliști, apostoli, profeți(,) și învățători (de credință, n.tr.), voi ÎL îngrețoșați pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Opriți-vă din a-MI tunde (sau, jecmăni; notă anterioară, n.tr.) turmele. Copii(,) când vedeți un pastor (sau, predicator; termenul original, „minister,” desemnează clerul sau persoanele cu autoritate spirituală din toate confesiunile Creștine; termen generic, n.tr.) care este milionar fluturându-și (sau, etalându-și, n.tr.) bogăția în fața voastră, de ce voi doar le dați mai mult (sau, posibil, multe, n.tr.), supărându-MĂ (sau, înfuriindu-MĂ, n.tr.) și mai departe (sau, în plus, n.tr.)? Când vedeți un pastor lăudându-se despre ceasul lui Rolex sau Mercedes(-ul lui, n.tr.) Benz, Rolls Royce, sau altă mașină de lux, sau arătând (sau, făcând spectacol, sau, dându-se mare cu, n.tr.) vila lui, nu vedeți voi încă (că, n.tr.) un lup s-a strecurat printre voi? Ascultați nu doar predicile lui sau ei, (ci, n.tr.) în loc de asta judecați-le rodul (posibilă referire la Matei 7:16 și 7:20; limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestor versete; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Păziţi-vă de profeţii falşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi feroce. 16 Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. 18 Un pom bun nu poate face roade stricate şi un pom stricat nu poate face roade bune. 19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte;” Sfintele Profeții fac des referire la aceste versete în contexte similare, n.tr.). Realizați (sau, Dați-vă seama, n.tr.) că dacă acela/aceea ar fi cu adevărat pastorul MEU/MEA, el sau ea ar da mai mult decât (ar, n.tr.) lua. Aveți voi o biserică pe care o frecventați (sau, la care mergeți de obicei, n.tr.) care are oameni șomeri, pe ajutor social(,) sau în lipsă (sau, cu lipsuri, n.tr.)? Atunci cum puteți voi pune acei bani în farfuria de ofrandă pentru a-l hrăni pe pastorul (cel, n.tr.) bogat, și pentru a hrăni spiritul (sau, duhul, n.tr.) lumescului (notă anterioară, n.tr.), și lăcomiei (sau, posibil, și lăcomia, n.tr.)? Nu credeți voi că EU îi voi trage atât pe ei (sau, acești pastori, n.tr.) cât și pe voi la răspundere? Pastori bogați care au lipsă în bisericile lor în timp ce ei/ele trăiesc în abundență se hrănesc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe sine înșiși/însele și le înformetează (acum, sau, continuu, n.tr.) pe Oile MELE. Acești pastori răi (sau, malefici, n.tr.) care-MI tund (sau, jecmănesc, n.tr.) turmele, (care, n.tr.) iau (acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce ele au, și totuși batjocorindu-le (sau, le batjocoresc, n.tr.) goliciunea (sau, nuditatea, n.tr.). Pastori care primesc liber (sau, gratis, sau, fără plată, n.tr.) ar trebui (sau, trebuie, n.tr.) să dea liber, și totuși voi veți vedea (tradus literal; sau, de obicei vedeți, n.tr.) apostoli și profeți vânzând ceea ce EU le-am dat lor liber prin ungerea RUACH ha KODESH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pe aceştia doisprezece i-a trimis YAHUSHUA, poruncindu-le următoarele: ‘Să nu mergeţi printre neamuri şi să nu intraţi în vreo cetate de-a samaritenilor (conform notelor ediției, populație mixtă, cu sânge Evreiesc amestecat cu cel de neamuri păgâne, n.tr.), 6 ci mergeţi, mai degrabă, la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Iar în timp ce mergeţi, vestiţi şi ziceţi: «Împărăţia Cerurilor este aproape!» 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!’” citat extins pentru context, n.tr.).

Un pastor (sau, predicator; „[One] minister;” notă anterioară, n.tr.) MĂ mâhnește atât (sau, în așa măsură, n.tr.), el odată era un simbol al dragostei lui YAHUSHUA, și acum el picură cu diamante și poartă cele mai scumpe costume făcute la croitor, căci el deține un magazin pentru bărbați. Totuși(,) ce le dă el înapoi celor care n-au deloc haine făcute (sau, n-au nicio haină făcută, n.tr.) la croitor? Opriți-vă din a le spune Oamenilor MEI că YAHUVEH v-a spus să construiți această clădire de 10 sau 7 milioane de dolari. Mai mare nu este (sau, nu înseamnă, n.tr.) întotdeauna mai bun (sau, posibil, mai bine, n.tr.). Cine îngrijește (acum, sau, continuu, n.tr.) de Oi și Miei când voi aveți sute de mii în congregațiile voastre? Cum puteți voi înșiși/însele pretinde a vă cunoaște congregațiile cu astfel de numere? Nu este slujba pastorului să-MI cunoască Oile? (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 10:27; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Oile MELE ascultă Glasul MEU; EU le cunosc, iar ele MĂ urmează,” n.tr.) Majoritatea nici măcar nu pot face să ajungă la voi cu un apel telefonic (sau, posibil, nu vă pot da (nici)un telefon, posibil, datorită faptului că sunteți mereu prea ocupați/ocupate pentru a le răspunde, n.tr.) sau măcar o scrisoare.

Majoritatea dintre Oile și Mieii MEI din bisericile unde (sau, în care, n.tr.) ei/ele fug (posibil, pentru a căuta refugiu; acum, sau, continuu, n.tr.) pentru doar a vedea marile clădiri frumoase, pastorul(,) fie (acesta/aceasta, n.tr.) un bărbat sau o femeie(,) stă departe (sau, la depărtare, n.tr.) și este de neatins pentru masele oamenilor. Cine cred ei/ele că sunt (sau, posibil, Cine se cred ei/ele, n.tr.)? Nu ȘI-a făcut (sau, alocat, n.tr.) timp (sau, tradus literal, timpul necesar, n.tr.) Fiul MEU, YAHUSHUA, chiar (și, n.tr.) să hrănească masele de oameni și să atingă oamenii (fizic; în original, „touch,” n.tr.), vindecând, și izbăvind, rugându-SE, și binecuvântându-i?

Rușine vouă pastorilor cu numere atât de mari de oi, și miei; voi nici măcar nu știți (sau, nu cunoașteți, n.tr.) numele oamenilor care vă sprijină (și, posibil, care vă plătesc salariul; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză Americană; „support,” n.tr.)! Dacă și când le vedeți fețele, sau le auziți numele, voi nici măcar nu-i cunoașteți (sau, posibil, recunoașteți; pe acești oameni; sau, nu vă dați seama cine sunt, n.tr.). Acești oameni nici măcar nu vă pot capta atenția pentru o întrevedere (sau, întâlnire; de obicei, cu programare, n.tr.). Bogații din congregație vă captează atenția repede și orice au ei/ele nevoie, chiar (și, n.tr.) o vizită acasă(,) nu e prea greu ca pastorul și evanghelistul s-o potrivească (sau, integreze, n.tr.) în programele lor. Ipocriților/Ipocritelor, rușine (să le fie, n.tr.) celor care sprijină astfel de parohii (sau, activități de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) și pastori.

Întrebați-vă pe voi înșivă/însevă, ar transmite unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre pastorii mai bine-cunoscuți ai mega-bisericilor (în original, „mega-churches;” biserici Americane, de obicei Protestante, ce au mai mult de 2,000 de participanți la ritul religios în fiecare weekend, unele ajungând chiar la 10,000, n.tr.) un astfel de cuvânt (sau, posibil, o astfel de Profeție; Sfintele Profeții sunt numite des Cuvinte, n.tr.) cum o folosesc EU (acum, n.tr.) pe acest apostol să vă transmită (sau, rostească, n.tr.) vouă? Nu(,) ei/ele n-ar face-o. Întrebați-vă pe voi înșivă/însevă, ar fi binevenită această apostol a (sau, posibil, de-a, n.tr.) MEA în biserica voastră pentru a transmite cuvintele MELE aspre de judecată și porunci la căință? Dacă răspunsul este Nu (literă mare conform originalului, n.tr.), și voi îi/le sprijiniți (acum, sau, continuu, n.tr.) cu dijmele și ofrandele voastre(,) atunci voi sunteți în păcat. Da, vă șochează asta? Când voi ajutați pe cineva să continue să păcătuiască, atunci sunteți părtași/părtașe la acel păcat. Căiți-vă astăzi!

Nu sprijiniți o parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) pur și simplu (sau, doar, n.tr.) pentru că este numită după cineva bine-cunoscut în această lume sau (că, n.tr.) are cea mai mare (sau, cu dimensiunile fizice cele mai mari, n.tr.) sau mai bine-cunoscută biserică. Ce spune Cuvântul MEU despre (faptul că, n.tr.) dacă toți oamenii vă iubesc și iubesc lucrurile din lume, vă face acest lucru ai MEI/ale MELE? ÎL iubește și primește toată umanitatea pe YAHUSHUA? Nu! Căci atunci când voi vorbiți în Numele lui YAHUVEH, așa cum face acest apostol (acum, sau, continuu, n.tr.), nu este vorba de un concurs de popularitate. Adevărații MEI apostoli și profeți vor pierde (tradus literal; sau, de obicei pierd, n.tr.) în ochii lumii; ei/ele funcționează în lipsă (sau, lucrează, neavând cele necesare, n.tr.) de multe ori pe când (sau, posibil, deoarece, n.tr.) satana îi minte pe oamenii pe care EU i-am ridicat pentru a ușura poverile financiare, emoționale(,) și fizice. Proprii MEI copii blochează (sau, intenționat împiedică să audă, n.tr.) vocea MEA care le spune să ajute, iubească, și să-i sprijine, pe puținii (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) curajoși, și îndrăzneți (tradus literal, curajoși și încrezători; în original, „bold,” n.tr.) pe care EU cu adevărat îi am (care, n.tr.) MĂ slujesc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe MINE și pe Poporul MEU (sau, Oamenii MEI, n.tr.).

Ești tu unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre aceștia/acestea care aud vocea lui YAHUVEH proclamând (acum, sau, continuu, n.tr.) și care vor iubi și dori să ajute (tradus literal; sau, posibil, și care vor alege, sau, vor vrea, să ajute; posibil, și, n.tr.) să-i sprijine pe adevărații MEI apostoli și profeți; să vă deschideți casele (sau, locurile care sunt acasă pentru voi; „[your] homes,” n.tr.) față de ei/ele, și să ajutați să ușurați povara de a ajunge la Poporul MEU (sau, Oamenii MEI, n.tr.) cu mesajele din Rai? Adevărații MEI apostoli și profeți plătesc prețul pentru ungere și sunt obișnuiți cu mâhnire, suferință, respingere, și persecuție. Numărați (sau, posibil, Considerați, n.tr.) voi vreodată costul de care este nevoie pentru a transmite un astfel de mesaj ca acesta? De ce ar trebui voi s-o faceți (sau, să numărați acest cost, n.tr.) atâta timp cât nu voi sunteți cei/cele care trebuie să plătiți costul(,) corect (sau, așa e, n.tr.)? EU știu cine citește și aude asta (acum, sau, continuu, n.tr.), și EU într-o zi vă voi întreba ce-ați făcut să ușurați poverile acestui predicator („minister;” notă anterioară, n.tr.). Ați încurajat-o voi măcar? Îi ridicați (sau, înălțați, n.tr.) voi măcar numele în rugăciune? Realizați voi (sau, Vă dați voi seama, n.tr.) cât de puțini pastori o vor invita (sau, vor alege, sau, vor vrea, s-o invite, n.tr.) să predice (sau, să-i învețe pe oameni despre credință și să-i călăuzească spiritual; în original, „minister;” cuvânt înrudit cu „ministry,” activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) în bisericile lor după ce acest mesaj profetic este dat? Dar EU, YAHUVEH, proclam aceasta(,) nu această roabă. Astfel(,) EU am aceasta împotriva voastră(,) așa-numiților pastori care nu sunteți niciun pastor (sau, nu sunteți deloc pastori, n.tr.). Ar fi mai bine să demisionați decât să vă confruntați cu mânia lui YAHUVEH pentru că MI-ați rănit Oile și Mieii.

Rușine (să vă fie, n.tr.) vouă pastorilor; voi nu sunteți deloc un pastor (sau, nu sunteți deloc pastori, n.tr.) când Copiii MEI nu vă pot obține sfatul fără mai întâi a fi (sau, posibil, deveni, n.tr.) membru al/membră a bisericii și a trece de testele voastre de dijmuire. Un test fiind: un membru este doar recunoscut dacă (el sau ea, n.tr.) (contribuie prin dijmuire, n.tr.) o anumită sumă de dolari de donații și vine (sau, este prezent/prezentă, n.tr.) la biserică un anumit număr de ori. Opriți-vă din a-MI jecmăni turmele! Amintiți-vă ce trebuie să susțină (sau, să reprezinte, n.tr.) un pastor. Amintiți-vă că voi nu sunteți Bunul Păstor. Dacă EU v-am hirotonisit (sau, predestinat, sau, orânduit, n.tr.) să fiți pastor, atunci voi trebuie să le fiți o binecuvântare oilor MELE. Voi ar trebui să fiți acolo (sau, posibil, să fiți alături de ei/ele; expresie, n.tr.) drept partea fizică pentru a-i încuraja (pe acești oameni, n.tr.) cu cuvintele MELE. Iubiți-i/le și rugați-vă pentru ei/ele, și izbăvirea lor și rugându-vă (sau, posibil, rugați-vă, n.tr.) pentru mântuirea sufletului lor, învățându-i/le să i se supună alei MELE Tora și Poruncilor MELE cu voi dând exemplul.

Dacă voi nu aveți ungerea MEA(,) atunci nu sunteți un apostol, profet, evanghelist, învățător(,) sau pastor. Pe MINE nu MĂ impresionează ce seminar ați absolvit, mai potrivit în zilele acestea (sau, de acum; seminarul, n.tr.) ar trebui să fie numit cimitir. Litera ucide și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; notă anterioară, n.tr.) RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.) dă viață (limbaj parțial arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Corintieni 3:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Care (DUMNEZEU, n.tr.) ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al DUHULUI, pentru că litera ucide, dar DUHUL dă viaţă;” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.). Dacă cunoașterea (sau, cunoștiințele, n.tr.) pe care voi o (sau, le, n.tr.) aveți este a voastră proprie (sau, ale voastre proprii, n.tr.), și voi vă sprijiniți (acum, sau, de obicei, n.tr.) pe acea cunoaștere (sau, pe acele cunoștiințe, n.tr.) pentru a predica (sau, a-i învăța pe oameni despre credință și călăuzi spiritual; „minister,” notă anterioară, n.tr.), atunci voi nu predicați în deplinătate sub darurile RUACH ha KODESH.

Departe de MINE voi care sunteți prefăcuți/prefăcute (gen nespecificat în original, n.tr.), voi care v-ați furișat (sau, strecurat, n.tr.) printre oile MELE, le-ați învățat, le-ați tuns (sau, jecmănit, n.tr.), și totuși voi nici măcar nu sunteți ai MEI/ale MELE. Voi nu faceți parte (din același loc; sau, nu vă potriviți să fiți în același loc, n.tr.) cu oile și mieii. Voi sunteți un lup căutând să devoreze. Voi ați fost trimiși/trimise de leul care rage care nu este Fiul MEU YAHUSHUA (posibilă referire la 1 Petru 5:8; citat anterior, n.tr.). YAHUSHUA este Leul Tribului Iudeii (posibilă referire la faptul că DOMNUL este comparat des cu un leu în Sfintele Scripturi, fiind numit Leul Iudeii, The Lion of Judah; spre exemplu, Osea 11:10, „Ei vor merge după DOMNUL, / Care va rage ca un leu. / Când EL va rage, / fiii LUI vor veni tremurând din apus,” sau Apocalipsa 5:5, „Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins şi este vrednic să desfacă sulul şi cele şapte sigilii ale lui!” n.tr.).

***

Jignindu-i pe unii/unele, luminându-i/le (sau, lămurindu-i/le, n.tr.) pe alții/altele pentru dragostea, supunerea, Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH și YAHUSHUA, 2/11/01, 1:50 a.m. (dimineața, n.tr.) Roabă Profetică a lui YAHUVEH și YAHUSHUA.

Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

Encarta World Dictionary definește un „clarion call” drept o chemare la acțiune: un apel urgent sau care inspiră ca oamenii să facă ceva. [De la modul la care se folosește „clarion” ca semnal în război.]

Appendix

Exodul 15 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Atunci Moise şi Israeliţii I-au cântat acest cântec DOMNULUI:

Eu ÎI voi cânta DOMNULUI,

căci ȘI-a arătat Slava;

Atât pe cal cât și pe călăreț,

EL i-a azvârlit în mare.

2

DOMNUL este puterea mea şi apărarea mea (sau cântecul meu, conform notelor ediției, n.tr.),

EL a devenit Mântuirea mea.

EL este DUMNEZEUL meu, și eu ÎL voi lăuda,

(este, sau pe) DUMNEZEUL tatălui meu, şi eu ÎL voi înălţa (glorifica).

3

DOMNUL este un războinic;

DOMNUL este Numele LUI.

4

Pe carele lui faraon și armata lui,

EL le-a azvârlit în mare.

Cei mai buni dintre ofițerii lui faraon

s-au înecat în Marea Roşie.

5

Apele adânci i-au acoperit;

Ei s-au scufundat în adâncimi ca o piatră.

6

Mâna TA dreaptă, DOAMNE,

a fost măreaţă în putere.

Mâna TA dreaptă, DOAMNE,

l-a zdrobit pe duşman.

7

În măreţia majestăţii TALE,

TU i-ai aruncat pe jos pe cei care ȚI s-au opus.

TU ai dezlănţuit furia TA arzătoare;

i-a mistuit ca pe mirişte.

8

Prin rafala nărilor TALE

apele s-au adunat,

apele crescătoare s-au ridicat ca un zid;

apele din adânc s-au congelat în inima mării.

9

Dușmanul se lăuda,

«Eu îi voi urmări (sau vâna, n.tr.), eu îi voi ajunge din urmă.

Eu voi împărţi prada;

Eu mă voi ghiftui cu ea.

Eu îmi voi scoate sabia

şi mâna mea îi va distruge.»

10

Dar TU ai suflat cu respirația TA,

și marea i-a acoperit.

Ei s-au scufundat ca plumbul

în apele măreţe (sau puternice, n.tr.).

11

Cine dintre dumnezei

este ca TINE, DOAMNE?

Cine este ca TINE –

maiestuous (glorios) în sfinţenie,

uluitor în Slavă,

lucrând minuni?

12

TU ÎȚI întinzi mâna dreaptă,

şi pământul îți înghite dușmanii.

13

În dragostea TA neabătută (constantă) TU îi vei conduce

pe oamenii (sau poporul, n.tr.) pe care TU l-ai răscumpărat.

În puterea TA TU îi vei ghida

spre Locuinţa TA cea Sfântă. (conform notelor ediției, se poate referi fie la Sinai, fie la Şilo (Ier. 7:12), dar cel mai probabil la Zion sau la ţara promisă în general, n.tr.)

14

Națiunile vor auzi și vor tremura;

groaza îi va apuca pe oamenii din Filistia.

15

Căpeteniile Edomului vor fi îngrozite,

Liderii Moabului vor fi cuprinși de tremur,

Oamenii (poporul) Canaanului se vor topi;

16

teroarea şi groaza vor cădea peste ei.

Prin puterea braţului TĂU

ei vor amuţi (sau nu se vor mișca, n.tr.) ca o piatră –

până trec oamenii TĂI, DOAMNE,

până trec oamenii pe care TU i-ai adus (sau creat, conform ediției Engleze, n.tr.).

17

TU îl vei aduce şi îi vei planta

pe muntele moştenirii TALE –

locul, DOAMNE, pe care TU l-ai făcut drept locuința TA,

sanctuarul, DOAMNE, pe care mâinile TALE, Stăpâne, l-au întemeiat.

18

DOMNUL domnește

în vecii vecilor.”

19 Căci caii lui Faraon s-au dus cu carele lui şi călăreţii lui în mare, și DOMNUL a adus înapoi apele mării peste ei. Dar copiii lui Israel s-au dus (au mers) pe pământ uscat în mijlocul mării.

20 Apoi Miriam, profetesa, sora lui Aaron, a luat tamburina în mâna ei; şi toate femeile au ieşit după ea cu tamburine şi cu dansuri. 21 Și Miriam le-a răspuns:

Cântaţi-I DOMNULUI,

căci EL a triumfat cu Slavă!

Pe cal și călărețul lui

EL i-a aruncat în mare!”

22 După aceea, Moise a adus Israelul de la Marea Roşie; apoi ei s-au dus în Pustiul Şur. Și ei au mers trei zile prin pustie, fără să găsească apă. 23 Au ajuns într-un loc unde, deşi era apă, n-au putut să o bea pentru că era amară, motiv pentru care au numit locul acela Mara (înseamnă „amar,” conform notelor ediției, n.tr.). 24 Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce vom bea?” 25 El a strigat către DOMNUL şi DOMNUL i-a arătat o bucată de lemn; Moise a aruncat lemnul în apă şi apa s-a făcut dulce. Acolo le-a dat DOMNUL legi şi porunci şi i-a pus la încercare. 26 EL le-a zis, „Dacă veţi asculta cu atenţie glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL vostru, dacă veţi face ce este drept înaintea LUI, dacă veţi lua aminte la poruncile LUI şi veţi păzi toate legile LUI, nu voi aduce peste voi nici una din bolile pe care le-am adus peste egipteni. Căci EU sunt DOMNUL Care vă vindecă.” 27 În cele din urmă au ajuns la Elim, unde se găseau douăsprezece izvoare şi şaptezeci de palmieri; ei şi-au aşezat tabăra lângă apă.”

Geneza 19 – Noua Traducere în Limba Română, 2006

Distrugerea Sodomei şi Gomorei

Cei doi îngeri (sau, mesageri, conform notelor ediției, n.tr.) au ajuns seara la Sodoma. Lot stătea la poarta Sodomei, iar când i-a văzut, s-a ridicat să-i întâmpine, li s-a închinat până la pământ 2 şi le-a zis:

Stăpânii mei, vă rog, întoarceţi-vă la casa slujitorului vostru, rămâneţi peste noapte şi spălaţi-vă picioarele. Mâine dimineaţă vă veţi scula devreme şi vă veţi continua drumul.

Nu, i-au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în afara cetăţii.

3 Dar Lot a insistat foarte mult, astfel încât ei s-au întors cu el şi au intrat în casa lui. Lot le-a pregătit masa, a copt azime, iar aceştia au mâncat. 4 Dar înainte ca ei să se culce, toţi bărbaţii din toate colţurile cetăţii Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa, 5 l-au strigat pe Lot şi l-au întrebat:

Unde sunt bărbaţii care au venit la tine în această seară? Scoate-i afară la noi ca să-i cunoaştem.

6 Lot a ieşit afară la ei, a închis uşa după el 7 şi a zis:

Vă rog, fraţilor, nu fiţi atât de răi. 8 Am două fiice care n-au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă să vi le aduc şi faceţi cu ele ce vă place; dar să nu le faceţi nimic acestor bărbaţi, căci ei au venit să se adăpostească sub acoperişul meu.

9 – Dă-te din calea noastră! i-au răspuns ei. Acesta a venit aici ca străin, au continuat ei, iar acum face pe judecătorul! Ne vom purta cu tine mai rău decât cu ei.

Ei l-au împins cu putere pe Lot şi s-au apropiat ca să spargă uşa. 10 Dar bărbaţii dinăuntru şi-au întins mâinile, l-au tras pe Lot în casă şi au închis uşa; 11 iar pe bărbaţii care erau la uşa casei, atât pe cei tineri, cât şi pe cei bătrâni, i-au lovit cu orbire, astfel încât aceştia n-au mai putut găsi uşa. 12 Atunci acei bărbaţi i-au zis lui Lot: „Mai ai şi pe altcineva în cetate: gineri, fii, fiice, sau pe altcineva? Scoate-i din acest loc, 13 pentru că urmează să-l distrugem, deoarece plângerea împotriva acestui popor a ajuns atât de mare înaintea DOMNULUI, încât DOMNUL ne-a trimis să-l distrugem!” 14 Lot a ieşit şi le-a spus ginerilor săi, care erau căsătoriţi (sau, urmau să se căsătorească, conform notelor ediției, n.tr.) cu fiicele sale: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din acest loc, pentru că DOMNUL urmează să distrugă cetatea.” Dar ginerii săi au crezut că glumeşte.

15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii l-au grăbit pe Lot, zicând: „Scoală-te, ia-ţi soţia şi pe cele două fiice ale tale, care sunt aici, ca să nu fii distrus odată cu pedeapsa adusă asupra cetăţii.” 16 Dar pentru că el întârzia, acei bărbaţi i-au luat de mână pe el, pe soţia lui şi pe cele două fiice ale sale, i-au scos şi i-au lăsat în afara cetăţii, pentru că DOMNULUI I-a fost milă de el. 17 Imediat ce i-au scos afară din cetate, Unul dintre ei a zis:

Fugi, ca să-ţi scapi viaţa; nu te uita înapoi şi nu te opri nicăieri în câmpie. Fugi la munte, căci altfel vei fi distrus.

18 – Nu, Stăpâne, Te rog, I-a răspuns Lot. 19 Slujitorul Tău a găsit bunăvoinţă la Tine, iar Tu Ţi-ai arătat îndurarea (conform notelor ediției, loialitatea totală a lui YAHUVEH față de om; îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică; Lot se poate adresa atât îngerilor cât și lui YAHUVEH, n.tr.) faţă de mine, salvându-mi viaţa; nu pot fugi însă la munte, pentru că dezastrul mă va ajunge din urmă şi voi muri. 20 Această cetate este destul de aproape ca să pot fugi în ea şi este mică: dă-mi voie să fug acolo. Nu-i aşa că este mică? Astfel, viaţa îmi va fi salvată!

21 – Bine, i-a zis El, îţi împlinesc şi această cerere şi nu voi distruge cetatea despre care ai vorbit. 22 Grăbeşte-te, fugi acolo, pentru că nu pot face nimic până când nu ajungi acolo.

De aceea cetatea a fost numită Ţoar („Mic,” conform notelor ediției, n.tr.). 23 Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24 Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ. 26 Dar soţia lui Lot, care se afla în spatele acestuia, s-a uitat înapoi şi a fost transformată într-un stâlp de sare.

27 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde a stat înaintea DOMNULUI. 28 S-a uitat în jos spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei şi a văzut un fum gros ca fumul unui cuptor de ars, ridicându-se de pe pământ.”


* * * * * * *