Profeția 51

CHEMAREA PUTERNICĂ LA ACȚIUNE A CELOR 144,000, NU VĂ TEMEȚI IUBIȚII MEI MICUȚI, „EU SUNT” RIDICĂ UN STINDARD ÎMPOTRIVA CELOR RĂI!

Dată Reverendului Elisabeth Sherrie Elijah
2 Noiembrie 2001

* * * * * * *

Din profundul respect și venerația (în original, „in the awe,” n.tr.) pentru YAHUVEH și YAHUSHUA, eu transmit acest Cuvânt Profetic sub ungerea RUACH (DUHULUI SFÂNT). Eu cer (rog) acum dacă orice (din cele spuse, n.tr.) nu se aliniază cu Sfintele Scripturi vă rog anunțați-mă. Eu testez fiecare spirit (duh) care vorbește, în special într-un mesaj profetic. Pentru că atât de mulți îmi scriu e-mailuri și sunt plini/pline de frică (gen neutru în original, n.tr.), eu m-am rugat pentru un Cuvânt de încurajare, chiar (sau, chiar și, n.tr.) pentru mine însămi. În timp ce eu îi răspundeam la e-mail unei alte surori care este profet (și, n.tr.) avea nevoie de încurajare, când eu m-am așteptat cel mai puțin acest Mesaj Profetic a survenit. Eu mă rog că aceste cuvinte vă vor fi o binecuvântare vouă și vă vor ajuta când vești înspăimântătoare vin pe calea noastră (spre noi, n.tr.). Eu știu că (va fi o binecuvântare pentru, n.tr.) mine. Este un lucru înfricoșător să fii purtătoarea de cuvânt pentru YAHUVEH și eu mă rog că fiecare cuvânt este așa cum EL l-a vrut spus.

Simțiți-vă liberi/libere (gen neutru în original, n.tr.) să copiați și să trimiteți pentru a-i încuraja pe alții într-un timp (în care, n.tr.) frica este la cotă maximă.

Psalmul 2 (tradus literal din versiunea Engleză, care este mai clară/adusă la zi, n.tr.)

„1 De ce tună și fulgeră păgânii și (de ce) își imaginează oamenii (sau, poporul) un lucru deşart? / 2 Regii pământului se poziționează, şi conducătorii se strâng împreună pentru consiliu, împotriva lui YAHUVEH, şi împotriva Unsului SĂU, spunând, 3 „Să rupem legăturile Lor, şi Le să aruncăm funiile Lor de pe noi!” / 4 (C)EL Care tronează în ceruri va râde: / YAHUVEH ÎȘI va bate joc de ei. / 5 Apoi EL le va vorbi lor în mânia LUI, / şi-i va îngrozi (vexa) în furia LUI (dureroasă). / 6 „Totuşi EU L-am înscăunat pe regele MEU pe sfântul MEU munte al Zionului. / 7 EU voi declara decretul: YAHUVEH mi-a spus mie, „Tu eşti Fiul MEU; în această zi EU Te-am născut. / 8 Cere-MI, şi EU Îți voi da ție neamurile (traducerea versiunii Engleze este păgânii, n.tr.) drept moştenire, / şi marginile pământului pentru stăpânirea Ta. / 9 Tu le vei zdrobi (sau conduce, conform notelor ediției, n.tr.) cu un toiag de fier; / Tu le vei sfărâma în bucăți ca pe vasul unui olar.” / 10 Fiți înțelepți acum deci, O, voi regilor: fiți învățați, voi judecători ai pământului. / 11 Slujiţi-L pe YAHUVEH cu frică / şi bucuraţi-vă cu tremur. / 12 Sărutați Fiul, / ca nu cumva El să se înfurie, şi voi să pieriţi din cale, / când mânia Lui este aprinsă doar puțin. / Binecuvântați (fericiți) sunt toţi cei care îşi pun încrederea în El.”

(Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să o pun pe toate Profețiile de acum încolo: EU te-am avertizat acum mult timp, Elisabeth, să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să existe o Parohie. EU am pus acest lucru în spiritul (duhul) tău, căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin mâna ta, nimic din aceasta nu a ieșit din gura ta. Este din gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din gura lui RUACH ha KODESH (a DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost doar prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin vântul lui SHKHINYAH GLORIA (SLAVA) care bate peste acest pământ, Sfântul vânt al regenerării, nu este prin suflul (respirația) ta sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8))

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei au batjocorit Mesagerii lui DUMNEZEU, I-au disprețuit Cuvintele, și I-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Când dușmanul intră ca un potop, EU voi ridica un stindard împotriva lui. Pentru că voi încă nu l-ați văzut, nu vă temeți că EU MI-am uitat promisiunea de a face astfel. Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) nu vă temeți, din nou EU, YAHUVEH, spun nu vă temeți Iubiții MEI micuți/Iubitele MELE micuțe. EU nu v-am ridicat pentru această oră și nu v-am înzestrat cu cunoașterea pe care EU, YAHUVEH, v-am dat-o pentru ca să vă las (părăsesc, n.tr.) acum. Tu ești unul/una dintre ascunșii MEI unși/ascunsele MELE unse. Acum este timpul să te ridici și să ieși (la iveală, să vii) să îi ajuți pe frații și surorile tale în YAHUSHUA. EU ți-am dat terenuri, proprietăți, vapoare, insule, case, și finanțe. EU am milionari secreți; da, chiar multimilionari și voi nu i-ați fost prea mult de folos Regatului MEU căci voi ați stat (rămas, n.tr.) în ochii lumii și cu toate acestea ați încercat să umblați (în) șirul MEU îngust (tradus literal; sau, pe calea MEA îngustă, n.tr.). Voi M-ați iubit și slujit în secret, căci voi v-ați spus vouă înșivă/însevă, „Ce pot să fac eu pentru Regatul lui YAHUVEH? Cum pot eu să promovez Evanghelia lui YAHUSHUA?” Astfel voi stați (rămâneți) tăcuți și ascunși, și cu toate acestea vă rugați ca altcineva să facă ceea ce voi simțiți că voi nu puteți face. În curând, va fi prea târziu să-i ajutați pe Apostolii și Profeții MEI. Nu înțelegeți voi încă prețul pe care chiar cea prin care EU vorbesc trebuie să-l plătească, atacurile care trebuie să fie parate (trebuie luptat împotriva lor, n.tr.), nu numai pe tărâmul fizic, ci (și) pe tărâmul spiritual? Voi ajutați sau sunteți o piedică?

EU, YAHUVEH, torn multe daruri în voi. Ascunșii MEI au multă înțelepciune Dumnezeiască. Nu numai în această lume ci de asemenea (și) pe tărâmul spiritual RUACH ha KODESH v-am binecuvântat EU. Voi ați lucrat (muncit) alături de lume și cu toate acestea voi ați rămas ascunși. Mulți dintre voi sunteți genii. EU v-am ascuns ca doctori, avocați, profesori, filantropi, bancheri, inventatori, investitori, artiști, intelecte ale computerului, electricieni, în forțele de poliție, toate formele de guverne, senatori, congressmeni, oameni de stat, vânzări, proprietari de magazine, francize, imobiliare, căpitani, proprietari de vase (vapoare), restaurante, toate modurile de transport, actori, industriile filmului, cântăreți, investitori, brokeri, scriitori, bucătari, designeri, contractanți (antreprenori), nu există nicio carieră în care EU să nu-i am ascunși pe iubiții MEI copii. Aceștia sunt discipolii MEI care ÎL urmează pe Fiul MEU YAHUSHUA, și doresc să se supună legilor lui YAHUVEH și acești ascunși/aceste ascunse (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt împrăștiați în toată lumea (sau, peste tot în lume, n.tr.). Standardul pe care ei îl folosesc să măsoare legile omului este acesta: Se aliniază cu Scripturile? Acesta este standardul după care ei măsoară totul; dacă este adevăr Tora (Legea lui YAHUVEH așa cum i-a fost revelată lui Moise și inclusă în primele cinci cărți din Scripturile Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) și Scripturile o vor confirma.

EU, YAHUVEH, v-am ascuns pentru un astfel de timp ca acesta. Rugați-vă cum să vă folosiți talentele, daruruile (înzestrările, n.tr.), înțelepciunea, casele, imobiliarele, finanțele, și darurile spirituale. Toată înțelepciunea care nu contravine Scripturilor MELE voi trebuie s-o folosiți pentru a ajuta și a vă tocmi, într-un timp când nu va mai fi niciun alt mod de a cumpăra sau vinde sau a-i ajuta pe alții. Înțelepciunea voastră, revelațiile, cunoașterea (cunoștiințele) de vindecare, și educația dată vouă le vor fi un beneficiu altora pentru un astfel de moment, și voi veți ști când s-o (să le, n.tr.) folosiți, și unde să ajutați, și pe cine să ajutați. Apostolii și Profeții MEI au nevoie ca voi să-i ascundeți pentru un astfel de timp precum acesta, de cei răi (sau, malefici, n.tr.) care le caută distrugerea, pentru ca nimeni să nu poată spune că ei nu au fost avertizați înainte ca judecata să cadă.

EU, YAHUVEH, întotdeauna îi trimit pe Profeți și Apostoli să vorbească, nu doar să vă căiți (sau căința, a vă căi, n.tr.), ci de asemenea să preavertizeze de pericolele care vor veni și cum să scape de prinsoarea dușmanului. Ascunșii MEI trebuie să fie curajoși (îndrăzneți) când voi vă împărtășiți cunoașterea voastră ascunsă (sau secretă, n.tr.) și revelațiile pe care EU, YAHUVEH, vi le dau zilnic. EU vă previn (avertizez), sprijiniți-vă nu pe propria voastră putere (tărie), ci sprijiniți-vă pe puterea lui YAHUSHUA, căci este suficientă pentru voi indiferent de (lucrurile cu care, n.tr.) voi vă confruntați. Este ceva prea greu pentru ca YAHUVEH să-l cucerească? Voi vă confruntați cu ceea ce voi percepeți drept ziduri insurmontabile pe care voi nu le puteți cățăra nici ocoli. Cu ungerea MEA RUACH ha KODESH, voi nu veți eșua. EU, YAHUVEH, dărâm zidurile care vă țin legați în închisorile unde voi ați fost puși de o parte de alții.

EU, YAHUVEH, vă unesc acum cu alții, căci și aceștia vor fi ascunșii MEI/ascunsele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU i-am/le-am ascuns (sau îi am ascunși, le am ascunse, n.tr.) sub adăpostul aripilor MELE. Așteptați să vedeți (literal: până când veți vedea, n.tr.) miracolele pe care EU, YAHUVEH, le voi face. Voi veți vedea, vor fi cele mai bune momente ale voastre (timpul celor mai mari realizări ale voastre, n.tr.) când (pe măsură ce, căci, n.tr.) încă o dată voi ÎL veți vedea pe YAHUVEH izbăvindu-i pe cei pe care alții caută să-i distrugă, totul din cauza Numelui MEU. EU, YAHUVEH, am ales acest Profet să strig Chemarea Puternică la Acțiune (în original, „clarion call,” explicat după Sfânta Profeție, n.tr.) a celor 144,000. Învățați Cântecul lui Moise (Exodul 15, citat după Sfânta Profeție, n.tr.). În el este victoria în Numele lui YAHUVEH! Noua MEA Poruncă pentru această fiică Apostol a MEA este: acum este timpul ca tu să cauți (sau, voi să căutați, n.tr.) chipul lui YAHUVEH și voia lui YAHUVEH și ordinele de marș ale lui YAHUVEH. Mergeți când YAHUVEH spune mergeți, fugiți când YAHUVEH spune fugiți, vorbiți când YAHUVEH spune vorbiți și nu faceți nimic când vi se spune doar să stați și să așteptați. Indiferent (despre, n.tr.) cât de mică decizie, învățați să vă rugați ca EU să revelez voia MEA, nu voia voastră.

EU, YAHUVEH, îi ung pe aleșii MEI/alesele MELE într-un mod mai mare (sau puternic, n.tr.) decât am mai făcut-o EU vreodată (înainte). Studiați și înfățișați-vă ca oameni încercați (limbaj original identic cu versiunea Engleză a 2 Timotei 2:15, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului,” n.tr.), astfel ca nimeni să nu vă poată îndruma greșit cu Scripturile. EU, YAHUVEH, ÎMI asamblez trupele pe zid pentru a-l înfrânge pe satana, și (pe) demonii care vă înconjoară. Armele pe care voi le aveți nu sunt carnale, ci spirituale. Nicio armă nu poate egala ungerile neobișnuite pe care EU le-am împărtășit în fiecare dintre voi, deși voi nu o știți (acest lucru, n.tr.). La timpul MEU voi veți vedea stindardul pe care EU, YAHUVEH, îl voi ridica împotriva celor care caută să-i rănească pe Creștini și pe Evrei. Toți Israeliții care strigă (cheamă, apelează la, n.tr.) Numele de YAHUVEH, cei care nu se tem să folosească Numele Sacre (Ebraice, n.tr.), ei realizează că ei au fost înșelați, și prin aceasta (astfel) învățați greșit. Există putere de ungere, mântuire, izbăvire, și vindecare în Numele de YAHUVEH și YAHUSHUA.

EU, YAHUVEH, vă întreb aceasta, veți lăsa (părăsi) voi promisiunile pe care EU vi le-am dat? Binecuvântata Speranță pe care EU v-am dat-o? De ce aș spune EU că voi nu sunteți sub mânia MEA, ci mila și voi îi învățați pe alții că EU, YAHUVEH, nu voi permite nicio scăpare pentru Creștinii care MĂ strigă (strigă către, apelează la MINE) în Numele lui YAHUSHUA? EU, YAHUVEH, chiar am o arcă pentru voi. Toți Copiii MEI care se încred în MINE, ÎMI vor auzi vocea clar, doar credeți, și continuați să MĂ întrebați. Credeți voi că EU, YAHUVEH, v-am adus până aici ca să vă eșuez (să nu vă ajut, să vă dezamăgesc, n.tr.) acum? EU, YAHUVEH, nu voi cruța Israelul pentru că oamenii ei sunt mai sfinți. Într-adevăr păcatul ei este exact la fel de răspândit, duhoarea se ridică spre Rai (exact, n.tr.) la fel cum o face în națiuni din jurul lumii! Nicio (unică) națiune sau popor nu (este) mai bun(ă) decât cealaltă (celălalt). EU, YAHUVEH, nu voi permite ca Israelul să fie distrus complet căci EU, YAHUVEH, am făcut un legământ cu Avraam și sămânța (descendenții, n.tr.) lui.

Copiii MEI care sunteți altoiți (în vița Evreiască, conform Romani 11:17-21, „17 Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina (conform notelor ediției, Profeții și Scrierile Sfinte vechi, n.tr.) bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: ‘Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!’ 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat YAHUVEH ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.) prin Sângele Fiului MEU YAHUSHUA, nu vă temeți. EU, YAHUVEH, voi cinsti Legământul de Sânge pe care EU îl am și cu voi („și” poate sta și înaintea cuvântului, „Legământul,” n.tr.). Prin linia de sânge (genealogia, n.tr.) spirituală a lui YAHUSHUA, și voi sunteți Evrei. Cei care refuză Legământul de Sânge al lui YAHUSHUA și spun că (refuzul lor, n.tr.) este pentru că ei sunt Evrei, cei care ÎL resping pe YAHUSHUA drept Fiul MEU și al vostru MESIA, fiți avertizați. Pentru că voi ați refuzat darul MEU pe care EU, YAHUVEH, vi l-am dat la Calvar, atunci cei care doar cred și au credința că a ține (respecta, a se comporta conform, n.tr.) Tora, Sabatul, și sărbătorile îi va mântui (sau salva, n.tr.); EU, YAHUVEH, vă reamintesc că fără un sacrificiu pentru păcat atunci când voi păcătuiți nu există nicio ofrandă sfântă lipsită de păcat și voi veți fi judecați nu de YAHUSHUA, ci de Moise și legile lui Moise. Vai (jale) de voi când se întâmplă asta.

Nu există nicio îndurare (sau, niciun har, n.tr.) sau milă când Moise va judeca la Ziua Judecății. Dacă ar fi fost atât de ușor credeți voi că EU L-aș fi trimis pe iubitul MEU Fiu YAHUSHUA să sufere și să moară în locul vostru? Toți au păcătuit și nu au fost la înălțimea (sau, nu au corespuns, n.tr.) unui Creator perfect. Cu cât mai bine pentru Copiii MEI care știu că ei sunt păcătoși și cu toate acestea ei fac cel mai bine cât pot să se supună și să se căiască, cerând (rugându-se pentru) iertare în Numele lui YAHUSHUA și știu că YAHUSHUA este Legământul lor de Sânge Care de asemenea a fost sacrificat pentru păcatele lor (sau, și pentru păcatele lor, n.tr.). YAHUSHUA îi va judeca pe cei care L-au acceptat drept aceasta, nu legea lui Moise, nici Moise. YAHUSHUA îi va judeca pe păgânii care refuză să trăiască vieți Sfinte înaintea MEA și refuză singura ispășire de sânge pentru păcate Sfântă lipsită de păcat.

Sunt EU incapabil să vă izbăvesc și (să vă) protejez? Planurile pe care EU, YAHUVEH, le am pentru voi sunt pentru (de) bine și nu pentru (de) rău. Încredeți-vă în MINE și opriți-vă din a vă sprijini pe propria voastră înțelegere. Copiii MEI recunosc că EU, YAHUVEH, singur am răspunsurile și EU, YAHUVEH, promit să vă direcționez căile pe măsură ce (când) voi mergeți pe urmele pașilor MEI. Urmele pașilor voștri mergând singuri vă vor conduce în derivă, dar urmele pașilor MEI sunt pași siguri, solizi (durabili) care conduc la victorie. Credeți și primiți victorie. Luptați-vă pentru ceea ce voi știți a fi drept. Există oameni cu care voi ați avut de a face pe care EU îi înlătur din viața voastră pentru a-i aduce pe alții pentru a vă încuraja și ajuta să vă sprijine în toate modurile.

Nu spuneți că nu este (există) încă timp să faceți asta sau aia. În loc de asta realizați nu sunt EU Tatăl întregului timp? Deținătorul (sau Custodele, Păzitorul, n.tr.) Timpului EU, YAHUVEH, sunt timpul însuși. Cine altcineva poate opri timpul, (îl poate) accelera, sau da în revers (poate fi și, a-l arhiva; nu putem ști la cel fel de vocabular SE referă YAHUVEH, n.tr.)? Iubite copil și toți copiii (de-)ai MEI care ÎL strigă pe YAHUSHUA pe Nume și știu că ei nu pot face nimic fără acel Nume Sacru, EU v-am ridicat pentru un astfel de timp ca acesta. Voi faceți parte din unșii MEI ascunși. Deși dușmanul își vor scrâșni dinții (dezacord în original; este comun în Limba Engleză și nu are corespondent, n.tr.) încercând să vă rănească și ei v-au notat numele, și EU le-am notat numele (lor) în Cartea Damnării și acești răi (malefici) vor petrece eternitatea în Lacul de Foc, secerând ceea ce ei acum seamănă!

EU le voi dovedi Copiilor MEI încă o dată, dacă voi ascultați vocea MEA și mergeți în urmele pașilor MEI, voi veți îi depăși intelectual pe (veți fi mai deștepți decât, n.tr.) dușmanii care caută să vă distrugă pe voi și pe toți Copiii MEI care caută să audă fiecare cuvânt al MEU și care MI se supun MIE, sau cel puțin se străduiesc să o facă și știind (știu, n.tr.) că atunci când ei (într-adevăr) păcătuiesc ei au Sângele lui YAHUSHUA pentru iertarea (anularea, n.tr.) păcatelor. EU Tatăl vostru, YAHUVEH, îi voi buimăci cu propria tehnologie a celor răi. EU îi voi buimăci cu propriile lor invenții. Din niciun motiv pământesc sau științific cursele puse pentru copiii MEI în loc de aceasta doar îi vor prinde în cursă și ca un bumerang se vor întoarce asupra celor răi care caută distrugerea celor care ÎL urmează pe YAHUSHUA (a discipolilor, n.tr.). Ceea ce EU am mai făcut o dată înainte cu faraonul cel rău EU voi face din nou. Doar prin mâna lui YAHUVEH Goliații acestei lumi vor cădea întotdeauna (poate fi și, pentru totdeauna, n.tr.).

Cei pe care EU îi numesc păstrătorii răi (malefici) de secrete, care caută să folosească secretele ocultului (cuvântul „ocult” este derivat dintr-un verb în Limba Latină care înseamnă a ascunde, n.tr.), demonism, cunoaștere (cunoștiințe) științifice, politice, și legi făcute de om să-i distrugă pe Copiii MEI, și să ia libertățile pe care EU le-am dat Copiilor MEI. EU, YAHUVEH, voi avea o surpriză plănuită pentru ei; ea îi va buimăci pe acești răi care se cred pe sine înțelepți. Ei caută să-i rănească pe Copiii MEI. EU, YAHUVEH, și Fiul MEU YAHUSHUA, jurăm să-i protejăm pe cei/cele (gen neutru în original, n.tr.) care sunt chemați/chemate să iasă (la înaintare, iveală), și unși/unse pentru această oră (acest moment, n.tr.).

Cei care caută să audă vocea MEA mai clar decât oricare altă voce, aceștia sunt adevăratele MELE comori pe pământ. Toți cei care strigă (sau apelează, n.tr.) la YAHUVEH și YAHUSHUA, și se bazează pe A MEA RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT) să-i ghideze (călăuzească) printr-o ungere extrem de neobișnuită („most unusual,” n.tr.) deosebită de orice văzut până acum, trebuie să realizeze că EU acum îi tund (cuvântul folosit este pentru copaci; a curăța, înlătura ramurile veștede, n.tr.), și înlătur totul din viețile lor care trebuie să fie înlăturat. Dar, chiar cei dragi vouă trebuie să fie tunși, sau înlăturați de mâna lui YAHUVEH, căci EU trebuie să-i protejez pe iubiții MEI/iubitele MELE (gen neutru în original, n.tr.). Dacă ei nu vă sunt un ajutor vouă, și în loc de asta sunt un obstacol (în sensul de, ceva care face cursul lucrurilor mai încet și mai greu; stingherește, n.tr.) atunci să știți că EU îi voi înlătura, căci ei vă vor trăda chiar la moarte dacă YAHUVEH nu desparte ceea ce niciodată nu a fost menit să fie unit ca (drept) unul.

Rugați-vă și mijlociți pentru cei dragi ai voștri, dar când EU vă spun să vă mutați (sau mișcați, n.tr.), și cu toate acestea nu vă spun să-i luați pe cei dragi nemântuiți ai voștri cu voi, va fi un test al dragostei voastre pentru YAHUVEH. Veți lăsa voi totul pentru MINE, ca atunci când lui Lot i-a fost spus să fugă (din orașul Sodoma, conform Genezei 19:1-28, citată după Sfânta Profeție, n.tr.)? El nu a avut nicio alegere (nu a avut deloc de ales, n.tr.) să se despartă de soția lui; EU am transformat-o într-un stâlp de sare. EU a trebuit să-i arăt lui și fiicelor lui cu greul. EU cer (puternic; revendic, n.tr.) obediență (supunere), în special când EU trimit un înger să avertizeze să „Ieșiți afară, fugiți, acest loc este pe punctul de a fi distrus.” Soția lui Lot a fugit, dar și-a întors capul să se uite înapoi, și să se mâhnească pentru toate posesiunile ei, casa, și prietenii din oraș. Asta este o lecție; când EU vă spun să fugiți, indiferent ce, supuneți-vă sau soarta soției lui Lot va fi chiar soarta copiilor MEI.

Încredeți-vă în MINE și știți că planurile pe care EU le am pentru voi sunt pentru (de) bine și nu pentru (de) rău. EU râd când (pe măsură ce, n.tr.) EU aud comploturile dușmanilor, spunând că toți Creștinii și Evreii vor muri. Nu înțeleg încă dușmanii că deși ei încearcă din greu să îi extermineze pe Oamenii MEI (sau Poporul MEU, n.tr.) cum au făcut Imperiul Roman și Hitler, cu cât mai mulți (sau mult, n.tr.) ei sacrificau cu atât mai mulți erau ridicați? Sângele sfinților care sunt sacrificați doar va aduce mai mulți sfinți la Regatul Raiului. Sauli vor deveni Paveli (înainte de a-L accepta pe YAHUSHUA, Sfântul Apostol Pavel, numit Saul, era unul dintre cei mai mari persecutori de Creștini, n.tr.). Dușmanii sunt atât de proști (sau nebuni, aiuriți, n.tr.). Nu se gândesc ei că Raiul însuși va fulmina (protesta persistent, n.tr.) împotriva acestor dușmani demonici și cerurile însele vor turna mânia MEA asupra dușmanilor MEI care caută să folosească o mașină care se joacă de-a Dumnezeu? EU chiar (și) acum buimăcesc dușmanii în moduri de care voi nu știți (sau, pe care voi nu le știți, n.tr.). Păziți-vă (feriți-vă) o dușmani ai MEI, căci EU voi întoarce propriile voastre creații împotriva voastră și a celor dragi vouă. Copiii MEI vor fi cruțați.

De câte ori deja nu doar în America ci (ci și, n.tr.) Israel, EU am cruțat aceste națiuni doar în această ultimă lună. Dar da nu doar asta, dar EU spun că chiar lumea s-ar fi distrus pe sine pe măsură ce (căci, în timp ce, n.tr.) o națiune joacă jocuri mortale (fatale) de război împotriva unei alte națiuni, și pentru ce răzbunare, lăcomie, putere, flămânzi după mai mult control și putere. Doar EU, YAHUVEH, singur promovează și aranjează (sau, poziționează, sau, aruncă, n.tr.) (dezacordul este în limbajul original; nu este greșit, n.tr.). Când Oamenii MEI (sau Poporul MEU, n.tr.) strigă (sau, apelează la YAHUVEH, n.tr.) în Numele Fiului MEU YAHUSHUA și strigă după milă pentru națiunea în care ei trăiesc cât și (pentru, n.tr.) cei care nu trăiesc în ea. Cum pot EU să-MI surzesc urechile, chiar dacă EU aș vrea? Voi citiți asta acum pentru că EU am extins timpul pentru un (singur, n.tr.) motiv, de dragul rugăciunilor mijlocitoare care au fost emise acoperind această lume în Numele Fiului MEU YAHUSHUA. Arca voastră de siguranță până acum este rugăciunile fervente ale drepților (cinstiților; dezacord în original, n.tr.).

EU sunt YAHUVEH și nu există altul/alta (gen neutru în original, n.tr.) ca MINE. Stindardul pe care EU îl ridic împotriva celor răi (malefici) care își folosesc armele să manipuleze creierele Copiilor MEI vor găsi că nu numai se vor defecta armele lor, ci în loc de aceasta EU voi întoarce fiecare invenție, fiecare mașinărie, fiecare armă, fiecare boală, toate armele biologice și toate armele microbiene (virale; în original, „germ warfare,” n.tr.) împotriva lor înșiși/însele. Însăși celor dragi ai lor le va fi rușine de ei și însăși corpurile celor răi (malefici) vor refuza să-și trăiască până la capăt anii (sau, să trăiască totalitatea anilor pe care îi au de trăit, n.tr.). Asta este răzbunarea MEA împotriva celor care caută distrugerea credincioșilor în YAHUVEH și discipolilor (literal: urmașilor, n.tr.) lui YAHUSHUA. EU vă iubesc. Da, chiar pe cei care ÎL urăsc pe YAHUVEH. Doar EU singur v-am creat și doar mâna lui YAHUVEH (singură) trimisă din Rai va fi cea care vă va distruge atât corpul vostru cât și sufletul vostru, trimițându-l în Lacul de Foc dacă voi nu vă căiți în rugăciune, cerând iertare în Numele lui YAHUSHUA.

Lăsați America în pace. Lăsați Israelul în pace. Lăsați-le Copiilor MEI libertatea de a MĂ venera și sluji în adevăr și putere unsă. EU am pus America de o parte să fie țara celor liberi (limbaj original identic cu un vers din imnul Statelor Unite, „the land of the free,” n.tr.) și am binecuvântat-o cu (faptul că) niciun război nu a venit la țărmurile ei din anii (în sensul de deceniile, secolele, n.tr.) care au trecut. America, nu da (sau dona, n.tr.) atât de liber (sau, pe nimic, n.tr.) (lucrurile cu care, n.tr.) EU te-am binecuvântat doar din cauza fricii. Vorbește liber (sau, exprimă-ți opiniile deschis, n.tr.) în mod public și nu mai rămâne majoritatea tăcută. Fă ca voicile tale să fie auzite (sau, Să fie vocile tale auzite, n.tr.). Ține minte, când unul/una pierde libertatea religiei și chiar și cei greșiți (care greșesc; sau, păcătoșii, n.tr.) sunt cenzurați; atunci toți sunt în pericol de a pierde libertatea lor a religiei. Atunci toți sunt în pericol de a-și pierde libertatea lor de religie. Copiii MEI știu că (acest lucru) nu este despre (nu se referă la, n.tr.) o religie care le este luată; (acest lucru) este despre (se referă la faptul că, n.tr.) o relație cu YAHUVEH și YAHUSHUA care este schimbată într-o aparență a religiei (un simulacru, n.tr.) cu o aparență (un simulacru, n.tr.) a smereniei (pietății), dar (care nu are, n.tr.) nicio smerenie înăntrul ei (sau, înăuntru, n.tr.).

Păziți-vă (feriți-vă) dușmani ai lui YAHUVEH și YAHUSHUA; însăși armele voastre de distrugeri (plural în original, n.tr.) în masă se vor întoarce asupra voastră înșivă/însevă. Voi o veți trimite într-o direcție și îngerii în (din) Rai o vor întoarce în altă direcție. EU îi voi proteja pe Copiii MEI precum o leoaică mamă îi protejează pe puii ei. Păziți-vă (feriți-vă) dușmani ai lui YAHUVEH și YAHUSHUA, căci vedeți voi, EU îi aud pe Copiii MEI strigând cu frică și mirare, căci EU i-am învățat pe ei/ele să fie făcători de pace și nu instigatori la război și asta le cauzează uluire (umire) cu privire la nivelul ticăloșiei inumanității omului față de bărbați, femei, băieți, și fete. EU aud strigătele de frică ale Copiilor MEI, căci ei realizează că pe tărâmul (domeniul) natural ei nu se pot proteja pe sine însuși/însăși. Acum vedeți voi (sau înțelegeți voi, n.tr.) de ce EU îi numesc Oile și Mieii MEI. Ce miel sau oaie se pot proteja pe sine (dezacord în original, nu este greșit, n.tr.)? Are un miel sau o oaie gheare ascuțite, sau dinți ascuțiți, cum le-am dat EU altor animale? Nu! O oaie depinde numai de Bunul Păstor să le conducă la pășuni verzi și apă limpede (dezacord în original, nu este greșit, n.tr.). Adevăratele MELE Oi și Miei nu au lipsă de mană, sau Apă Vie. Adevăratele MELE Oi se încred în EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA drept Bunul Păstor. Numele MEU este YAHUVEH. Oile MELE vor veni numai la vocea lui „EU SUNT,” și a iubitului MEU Fiu YAHUSHUA, și vor auzi mica, liniștita noastră voce (limbajul original este identic cu „murmurul suav” din 1 Regi 19:11-13, „‘Ieşi şi stai înaintea DOMNULUI pe munte, i-a spus DOMNUL, căci DOMNUL va trece pe acolo!’ Înaintea DOMNULUI a venit un vânt mare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile, dar DOMNUL nu era în acest vânt. După acest vânt, a fost un cutremur de pământ, dar DOMNUL nu era în acest cutremur. 12 După acest cutremur, a venit un foc, dar DOMNUL nu era în acest foc; iar după acest foc, a venit un murmur suav. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii. Şi o voce i-a vorbit astfel, ‘Ce faci tu aici, Ilie?’”) doar prin RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.).

EU sunt acel Bun Păstor! EU le voi proteja pe Oile și Mieii MEI de lupii acestei lumi. Este adevărat, unele din Oile MELE sunt ucise de lupi, și unele vor suferi mare (puternică, însemnată, n.tr.) persecuție; dar asta a fost întotdeauna. Răsplățile lor nu sunt văzute aici pe pământ ci în Rai pentru eternitate. EU râd când aud cum cred dușmanii că EU, YAHUVEH, sunt orb, sau surd și mut, și nu le voi repeta ce am auzit Apostolilor și Profeților MEI. EU îi avertizez pe Copiii MEI vorbindu-le spiritelor (duhurilor) lor. Este brațul MEU prea scurt pentru a vă izbăvi pe voi Copiii MEI? Credeți voi că EU sunt Creatorul vostru, YAHUVEH Care a creat totul în Rai și pe Pământ? Nu este YAHUVEH Cel Care a creat ochiii și urechile voastre? Credeți că EU acum am vedere slabă (încețoșată, n.tr.), sau urechi surde, să nu vă aud rugăciunile, și strigătele (sau, apelurile la YAHUVEH, n.tr.), și să văd, și să aud ce fac dușmanii? Credeți voi Copiii MEI că EU nu voi ridica, și deja am ridicat un stindard împotriva celor răi? Ei au a lor „remote viewing” (practică ocultă; oameni cu abilități telepatice sunt puși să vadă în viitor de către organizații guvernamentale Americane; acestea fac parte din proiectele secrete ale guvernului, n.tr.), dar EU am îngerii MEI care stau de pază 24 de ore pe zi, urmărind și raportând, tot ceea ce fac cei răi!

Unii chiar folosesc Numele Fiului MEU YAHUSHUA să încerce să-i înșele pe Copiii MEI; furișându-se în (la) turmele Oilor și Mieilor MEI, crezând că ei sunt neobservați, și cu toate acestea EU le văd inimile. EU știu ce au fost ei trimiși să facă. EU știu (cunosc, recunosc, n.tr.) un lup când văd unul. EU îl văd pe satana venind ca un leu care rage (răgând), căutând pe cine poate (sau ar putea, n.tr.) devora.

Copiii MEI voi puteți fi înșelați pentru un scurt timp, dar numai atât de mult cât EU permit (acest lucru)! Jale (vai) de acel lup care își pune masca unei oi pentru a-i spiona pe Copiii MEI și a-i prinde în cursă. Care este prețul sufletului vostru? Căci asta este ceea ce vă va costa. Sufletul vostru va fi aruncat în Lacul de Foc. Căiți-vă astăzi până nu este prea târziu! Fugiți de răul pe care voi l-ați făcut, și demascați acel rău drept ceea ce este. Ajutați-i pe Copiii MEI. Deveniți unul dintre ascunșii MEI care îi vor proteja și nu îi vor răni (sau, în mod obișnuit îi protejează și nu îi rănesc, n.tr.) pe bebelușii MEI, Mireasa, cei aleși, și selecții (poate însemna, aleși pentru îndeplinirea anumitor sarcini, n.tr.). Căiți-vă tuturor celor pe care voi i-ați nedreptățit (sau, cărora le-ați făcut rău, n.tr.). Încă (mai) este timp pentru ca lupii să devină miei bebeluși (mieluți). Doar prin Legământul de Sânge al Fiului MEU YAHUSHUA este (acest lucru) posibil. Fugi, lupule, fugi, căci EU, YAHUVEH, te văd. Doar tu crezi că ești invizibil și te armonizezi (cu oile; arăți la fel ca ele, n.tr.).

EU am urmărit (privit) neghinele, și grâul crescând unul lângă altul, și acum a sosit timpul asupra acestei lumi în care îngerii MEI vor în curând smulge neghinele (de acolo), și le vor arde acolo unde ele vor arde pentru eternitate, mai întâi în iad și apoi în Lacul de Foc. Ochiii MEI mereu sunt în gardă, căci EU gelos le iubesc, și le protejez pe Oile și Mieii MEI. Păziți-vă (feriți-vă) voi care sunteți sub jug inegal, căci proprii voștri soți/propriile voastre soții (gen neutru în original, n.tr.) sunt lupi deghizați. O căsnicie care nu este hirotonisită (predestinată) de YAHUVEH nu va rezista în aceste zile rele ce urmează, zile rele pentru cei răi. Căci din nou (iar) EU am văzut răul în bisericile, și în parohiile unde (în care) EU am urmărit cum plante satanice au crescut în putere, popularitate, și (i-)au învățat (pe oameni) doctrine ale diavolilor. În mod viclean, lupii s-au furișat înăuntru, și au jucat jocul prefăcuților, ca (drept) pastori, apostoli, profeți, și învățători (profesori), și da chiar și evangheliștii. Voi puteți prosti oamenii, dar păziți-vă (feriți-vă) că voi nu-L puteți prosti pe YAHUVEH. Voi folosiți Numele Fiului MEU, YAHUSHUA, și voi numiți parohii după voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru a vă slăvi pe voi înșivă/însevă, dar voi ați păstrat un secret rău (malefic).

Acel secret este, că voi nu v-ați dat păcatele, inimile, viețile, și sufletele voastre lui YAHUSHUA. Voi în schimb folosiți puteri oculte, și folosiți Numele Fiului MEU pentru a-i manipula pe Oamenii MEI, pentru a vă construi turnurile, și vilele pe care voi le numiți biserici. EU MĂ uit la aceste vile de multe milioane de dolari pe care voi le numiți biserici, și EU le numesc mausolee. A MEA RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT) nu este în ele. Adevărații MEI Apostoli și Profeți care vă avertizează sunt insultați, abuzați, și goniți (alungați). Afară cu prefăcătoria voastră de venerație, EU doar îi ascult pe cei care vin la MINE cu inimi curate, departe de MINE cu prefăcătoria voastră de laudă. Cei mai dezacordați (afoni) cântăreți care au inimi setate (dispuse în așa fel încât și hotărâte, n.tr.) să facă voia MEA, și să-și trăiască viețile în sfințenie, punând tot ceea ce este YAHUSHUA înaintea propriilor lor dorințe și pofte (sau, dorințe puternice, sau, cereri, n.tr.) și nevoi. Aceasta este cea mai înaltă formă de muzică de laudă (sau slavă, cult, n.tr.) în urechile MELE. Nu dansatorii voștri coreografiați de laudă (sau slavă, cult, n.tr.). Adevăratul dans în RUACH ha KODESH nu este predat (oamenii nu sunt învățați acest dans, n.tr.), nici coregrafiat de nimeni, ci de (sau, în afară de, n.tr.) RUACH ha KODESH. Nu este făcut pur și simplu (doar) pentru că voi vreți să dansați înaintea lui YAHUVEH și YAHUSHUA; este (faptul că) picioarele voastre sunt unse să facă astfel. Nimeni nu poate învăța (pe altul, n.tr.) asta. EU MĂ întorc (de la voi; plec) când EU văd lumesc (poate fi, manifestări lumești, deșertăciune lumească, n.tr.) în temple și biserici.

Adevărații apostoli și profeți nu sunt învățați să fie astfel de un simplu profesor în această lume. Chiar și așa-numitele voastre școli profetice sunt o batjocură. Cum puteți voi preda ceea ce voi niciodată nu ați fost învățați de către un om? Numai RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT) vorbește și curge din Apostolii și Profeții MEI. Cei în astfel de școli ar face bine să se căiască și să realizeze că omul nu poate face un profet, sau un apostol, sau chiar oficiul unui evanghelist. Ungerea RUACH este ceea ce atrage oamenii. Nu este nimic învățat, nici predat. Pentru a fi un pastor bun, exemplul este Bunul Păstor. Pastori și Evangheliști, opriți-vă din a încerca să vă construiți vilele voastre aici pe pământ. Opriți-vă din a vă depozita bogățiile voastre pe pământ. Voi le spuneți oamenilor MEI să nu se pregătească pentru dezastre, și cu toate acestea cât de mulți dintre voi depozitați cel mai bun din toate? Cât de mulți dintre voi pastori bogați (înstăriți) aveți o ascunzătoare secretă, și v-ați făcut planurile nepăsându-vă de propriile voastre congregații? De ce credeți voi că EU vreau banii dați vouă în dijme (10% din venit; dijma a devenit parte din Lege în Leviticul 27:30-34, „‘Toate zeciuielile din pământ, fie din sămânţa pământului, fie din rodul pomilor, sunt ale DOMNULUI; ele sunt închinate DOMNULUI. 31 Dacă un om va dori să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să mai adauge o cincime la ea. 32 Toate zeciuielile din cirezi sau din turme, tot ce va trece pe sub toiagul păstorului să fie închinat DOMNULUI. 33 Să nu se cerceteze dacă animalul este bun sau rău şi nici să nu se înlocuiască; dacă-l va înlocui cineva, atunci ambele animale vor fi sfinte, atât animalul înlocuit, cât şi celălalt şi nu vor putea fi răscumpărate.’ 34 Acestea sunt poruncile pe care DOMNUL i le-a dat lui Moise pe muntele Sinai, pentru poporul Israel,” n.tr.) să vă construiască vouă catedrale de cristal, sau să construiască cea mai mare biserică din America sau din lume? Nu ar fi banii mai bine cheltuiți ajutându-i pe Oamenii MEI să se pregătească pentru dezastre? Voi dețineți propriile voastre mine de diamante și cu toate acestea voi aruncați adevăratele nestemate, iubiții MEI copii.

În această lume voi i-ați păcălit (sau, v-a reușit să-i păcăliți, n.tr.), o răilor, dar zilele voastre sunt numărate în această lume. Ce veți face voi atunci? Firma de avocatură care ar trebui să-i apere pe Oamenii MEI cu bani trimiși lor pentru a ajuta să-i apere pe cei numiți Copiii MEI, acum voi tundeți (sau jecmăniți, n.tr.) turmele. În loc de asta voi îi ajutați pe cei care caută să ia intimitatea de la Copiii MEI. Voi v-ați vândut pe voi înșivă/însevă (gen neutru în original, n.tr.) celui care a licitat cel mai mult, și numele lui este satana. EU nu îi cumpăr pe Oamenii MEI, nici afecțiunea lor, loialitatea, sau încrederea. EU nu (sau, refuz să, n.tr.) MĂ tocmesc cu cei răi (sau, nu MĂ voi tocmi, n.tr.). EU doar îi avertizez (sau îi voi avertiza, n.tr.). Căiți-vă în Numele lui YAHUSHUA.

Voi falși pastori, evangheliști, apostoli, profeți, și profesori (sau învățatori, n.tr.), voi ÎL scârbiți pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.). Opriți-vă din a-MI tunde (jecmăni) turmele. Copii când voi vedeți un pastor (preot) care este milionar etalându-și bogăția în fața voastră, de ce voi doar le dați mai mult, supărându-MĂ și mai departe (în plus)? Când voi vedeți un pastor lăudându-se despre ceasul lui Rolex sau Mercedes Benz, Rolls Royce, sau altă mașină de lux, sau arătând (făcând spectacol, dându-se mare cu, n.tr.) vila lui, încă nu vedeți voi că un lup s-a strecurat printre voi? Ascultați nu doar predicile lui sau ei, (ci) în loc de aceasta judecați-le fructul (rodul, n.tr.). Realizați că dacă acela/aceea ar fi cu adevărat pastorul (preotul) MEU, el sau ea ar da mai mult decât lua. Aveți voi o biserică pe care voi o frecventați (la care mergeți) care are oameni șomeri, pe ajutor de șomaj, sau în lipsă (cu lipsuri)? Atunci cum puteți voi pune acei bani în farfuria de ofrandă pentru a hrăni pastorul bogat, și pentru a hrăni spiritul lumescului, și lăcomia? Nu credeți că EU îi voi trage atât pe ei cât și pe voi la răspundere? Pastori bogați care au lipsă în bisericile lor în timp ce ei trăiesc în abundență se hrănesc pe sine și le înformetează pe Oile MELE. Acești pastori răi care ÎMI tund (jecmănesc) turmele, (care) iau tot ceea ce ele au, și cu toate acestea batjocorindu-le goliciunea (nuditatea). Pastori care primesc liber (gratis, fără plată, n.tr.) trebuie să dea liber, și cu toate acestea voi veți vedea apostoli și profeți vânzând ceea ce EU le-am dat liber lor prin ungerea RUACH ha KODESH (limbaj original identic cu Matei 10:8, „5 Pe aceştia doisprezece i-a trimis YAHUSHUA, poruncindu-le următoarele: ‘Să nu mergeţi printre neamuri şi să nu intraţi în vreo cetate de-a samaritenilor (conform notelor ediției, populație mixtă, cu sânge Evreiesc amestecat cu cel de neamuri păgâne, n.tr.), 6 ci mergeţi, mai degrabă, la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Iar în timp ce mergeţi, vestiţi şi ziceţi: «Împărăţia Cerurilor este aproape!» 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!’” n.tr.)

Un pastor (preot) MĂ mâhnește atât, el odată era un simbol al dragostei lui YAHUSHUA, și acum el picură cu diamante și poartă cele mai scumpe costume făcute la croitor, căci el deține un magazin pentru bărbați. Cu toate acestea ce le dă el înapoi celor care nu au nicio haină făcută la croitor? Opriți-vă din a le spune Oamenilor MEI că YAHUVEH v-a spus să construiți această clădire de 10 sau 7 milioane de dolari. Mai mare nu este (sau, înseamnă, n.tr.) întotdeauna mai bun (sau, mai bine, n.tr.). Cine îngrijește Oile și Mieii când voi aveți sute de mii în congregațiile voastre? Cum puteți voi însăși pretinde a vă cunoaște congregațiile cu astfel de numere? Nu este slujba pastorului să-MI cunoască Oile? Majoritatea nici măcar nu vă pot da un telefon sau măcar o scrisoare.

Majoritatea dintre Oile și Mieii MEI în bisericile unde (în care) ei fug pentru doar a vedea marile clădiri frumoase, pastorul fie el un bărbat sau o femeie stă departe și este de neatins pentru masele oamenilor. Cine se cred ei? Nu ȘI-a făcut timp Fiul MEU, YAHUSHUA, chiar (și) să hrănească masele de oameni și să atingă oamenii, vindecând, și izbăvind, rugându-SE, și binecuvântându-i?

Rușine vouă pastorilor cu numere atât de mari de oi, și miei; voi nici măcar nu cunoașteți numele oamenilor care vă sprijină! Dacă și când voi le vedeți fețele, sau le auziți numele, voi nici măcar nu îi cunoașteți. Acești oameni nici măcar nu vă pot atrage atenția pentru o întrevedere (cu programare, n.tr.). Bogații din congregație vă atrag atenția repede și orice au ei nevoie, chiar o vizită acasă nu este prea greu ca pastorul și evanghelistul s-o potrivească (integreze) în programele lor. Ipocriților, rușine (să le fie) celor care sprijină astfel de parohii și pastori.

Întrebați-vă, ar rosti (sau elibera, furniza, n.tr.) unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre pastorii mai bine-cunoscuți ai mega-bisericilor un astfel de Cuvânt cum o folosesc EU pe acest Apostol să vă rostească vouă? Nu ei nu ar face-o. Întrebați-vă, ar fi bine-venită această Apostol al MEU în biserica voastră pentru a rosti cuvintele MELE aspre de judecată și porunci la căință? Dacă răspunsul este Nu, și voi îi sprijiniți cu dijmele și ofrandele voastre atunci voi sunteți în păcat. Da, vă șochează asta? Când voi ajutați pe cineva să continue să păcătuiască, atunci voi sunteți părtași la acel păcat. Căiți-vă astăzi!

Nu sprijiniți o parohie pur și simplu (doar) pentru că ea este numită după cineva bine-cunoscut în această lume sau are cea mai mare sau mai bine-cunoscută biserică. Ce spune Cuvântul MEU despre (faptul că, n.tr.) dacă toți oamenii te iubesc și iubesc lucrurile din lume, vă face asta ai MEI? ÎL iubește și primește toată umanitatea pe YAHUSHUA? Nu! Căci atunci când voi vorbiți în Numele lui YAHUVEH, cum face acest Apostol, nu este vorba despre un concurs de popularitate. Adevărații MEI Apostoli și Profeți vor pierde (sau, de obicei pierd, n.tr.) în ochiii lumii; ei duc lipsă de multe ori pe când (în timp ce, căci) satana îi minte pe oamenii pe care EU i-am ridicat să ușureze poverile financiare, emoționale, și fizice. Proprii MEI Copii blochează vocea MEA spunându-le să ajute, iubească, și să-i sprijine, pe puținii curajoși, și îndrăzneți pe care EU (chiar, într-adevăr) îi am slujindu-MĂ pe MINE și pe Poporul MEU (sau Oamenii MEI, n.tr.).

Ești tu unul/una (gen neutru în original, n.tr.) dintre aceștia care aud vocea lui YAHUVEH proclamând și care vor iubi și dori să ajute și să sprijine adevărații MEI Apostoli și Profeți, să vă deschideți casele către ei, și să ajutați să ușurați povara de a se ajunge la Poporul MEU (sau Oamenii MEI, n.tr.) cu mesajele din Rai? Adevărații MEI Apostoli și Profeți plătesc prețul pentru ungere și sunt obișnuiți cu mâhnirea, suferința, respingerea, și persecuția. Numărați (sau considerați, n.tr.) voi vreodată costul de care este nevoie pentru a rosti (sau elibera, furniza, n.tr.) un astfel de mesaj ca acesta? De ce ar trebui voi s-o faceți atâta timp cât nu voi sunteți cei care trebuie să plătiți costul, corect? EU știu cine citește și aude asta, și EU într-o zi vă voi întreba ce ați făcut voi să ușurați poverile acestui pastor. Măcar ați încurajat-o? Măcar îi ridicați voi numele în rugăciune? Realizați voi cât de puțini pastori în mod obișnuit o invită (sau, o vor invita, n.tr.) să predice în bisericile lor după ce acest mesaj profetic este dat? Dar EU, YAHUVEH, proclam aceasta nu această roabă. Astfel EU am asta împotriva voastră voi așa-numiți pastori care nu sunteți niciun (deloc) pastor. Ar fi mai bine să demisionați decât să vă confruntați cu mânia lui YAHUVEH pentru că MI-ați rănit Oile și Mieii.

Rușine să vă fie pastorilor; voi nu sunteți un pastor când Copiii MEI nu vă pot obține sfatul fără mai întâi a fi (sau deveni, n.tr.) un membru al bisericii și a trece de testele voastre de dijmuire. Un test fiind: un membru este doar recunoscut dacă el/ea dijmuiește o anumită sumă de dolari de donații și vine la biserică (în sensul de, stă la slujbă, n.tr.) de un anumit număr de ori. Încetați să-MI jecmăniți turmele! Amintiți-vă ce trebuie să susțină (sau reprezinte, n.tr.) un pastor. Amintiți-vă că voi nu sunteți Bunul Păstor. Dacă EU v-am hirotonisit (sau predestinat, n.tr.) să fiți un pastor, atunci voi trebuie să le fiți o binecuvântare Oilor MELE. Voi ar trebui să fiți acolo drept partea fizică să-i încurajați cu Cuvintele MELE. Iubiți-i și rugați-vă pentru ei, și izbăvirea lor și rugându-vă (rugați-vă, n.tr.) pentru mântuirea sufletului lor, învățându-i să se supună alei MELE Tora și Poruncilor MELE cu voi dând exemplul.

Dacă voi nu aveți ungerea MEA atunci voi nu sunteți un apostol, profet, evanghelist, învățător, sau pastor. EU nu sunt impresionat de ce seminar ați absolvit voi, mai potrivit în zilele astea ar trebui să fie numit cimitir. Litera ucide și RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT) dă viață (limbaj original identic cu 2 Corinteni 3:6, „Care de asemenea ne-a făcut suficienți (în noi înșine, n.tr.) ca slujitori ai Noului Legământ, nu al literei ci al SPIRITULUI (DUHULUI); căci litera ucide, dar SPIRITUL dă viaţă,” n.tr.). Dacă cunoașterea (cunoștiințele) pe care voi o aveți este a voastră proprie, și voi vă sprijiniți pe acea cunoaștere să predicați, atunci voi nu predicați în mod deplin (complet) sub darurile RUACH ha KODESH.

Departe de MINE voi care sunteți prefăcuți, voi care v-ați furișat (strecurat) printre Oile MELE, le-ați învățat, le-ați tuns (jecmănit), și cu toate astea voi nici măcar nu sunteți ai MEI. Voi nu faceți parte (din același loc; nu vă potriviți n.tr.) cu Oile și Mieii. Voi sunteți un lup căutând să devoreze. Voi ați fost trimiși/trimise de leul care rage care nu este Fiul MEU YAHUSHUA. YAHUSHUA este Leul Tribului Iudeii.

* * * * * * *

Jignindu-i pe unii, iluminându-i pe alții pentru dragostea, supunerea, Slava lui YAHUVEH și YAHUSHUA, 2/11/2001, 1:50 a.m. (dimineața) Roabă Profetică a lui YAHUVEH și YAHUSHUA.
Apostol Elisabeth Sherrie Elijah.

Encarta World Dictionary definește un „clarion call” drept o chemare la acțiune: un apel urgent sau care inspiră pentru ca oamenii să facă ceva. [De la modul în care clarion este folosit ca un semnal în război.]

Exodul 15 – Nouă Traducere În Limba Română (NTLR), 2006

„Atunci Moise şi Israeliţii I-au cântat acest cântec DOMNULUI:
Eu ÎI voi cânta DOMNULUI,
căci ȘI-a arătat Slava;
Atât pe cal cât și pe călăreț,
EL i-a azvârlit în mare.
2
DOMNUL este puterea mea şi apărarea mea (sau cântecul meu, conform notelor ediției, n.tr.),
EL a devenit Mântuirea mea.
EL este DUMNEZEUL meu, și eu ÎL voi lăuda,
(este, sau pe) DUMNEZEUL tatălui meu, şi eu ÎL voi înălţa (glorifica).
3
DOMNUL este un războinic;
DOMNUL este Numele LUI.
4
Pe carele lui faraon și armata lui,
EL le-a azvârlit în mare.
Cei mai buni dintre ofițerii lui faraon
s-au înecat în Marea Roşie.
5
Apele adânci i-au acoperit;
Ei s-au scufundat în adâncimi ca o piatră.
6
Mâna TA dreaptă, DOAMNE,
a fost măreaţă în putere.
Mâna TA dreaptă, DOAMNE,
l-a zdrobit pe duşman.
7
În măreţia majestăţii TALE,
TU i-ai aruncat pe jos pe cei care ȚI s-au opus.
TU ai dezlănţuit furia TA arzătoare;
i-a mistuit ca pe mirişte.
8
Prin rafala nărilor TALE
apele s-au adunat,
apele crescătoare s-au ridicat ca un zid;
apele din adânc s-au congelat în inima mării.
9
Dușmanul se lăuda,
«Eu îi voi urmări (sau vâna, n.tr.), eu îi voi ajunge din urmă.
Eu voi împărţi prada;
Eu mă voi ghiftui cu ea.
Eu îmi voi scoate sabia
şi mâna mea îi va distruge.»
10
Dar TU ai suflat cu respirația TA,
și marea i-a acoperit.
Ei s-au scufundat ca plumbul
în apele măreţe (sau puternice, n.tr.).
11
Cine dintre dumnezei
este ca TINE, DOAMNE?
Cine este ca TINE –
maiestuous (glorios) în sfinţenie,
uluitor în Slavă,
lucrând minuni?
12
TU ÎȚI întinzi mâna dreaptă,
şi pământul îți înghite dușmanii.
13
În dragostea TA neabătută (constantă) TU îi vei conduce
pe oamenii (sau poporul, n.tr.) pe care TU l-ai răscumpărat.
În puterea TA TU îi vei ghida
spre Locuinţa TA cea Sfântă. (conform notelor ediției, se poate referi fie la Sinai, fie la Şilo (Ier. 7:12), dar cel mai probabil la Zion sau la ţara promisă în general, n.tr.) 14
Națiunile vor auzi și vor tremura;
groaza îi va apuca pe oamenii din Filistia.
15
Căpeteniile Edomului vor fi îngrozite,
Liderii Moabului vor fi cuprinși de tremur,
Oamenii (poporul) Canaanului se vor topi;
16
teroarea şi groaza vor cădea peste ei.
Prin puterea braţului TĂU
ei vor amuţi (sau nu se vor mișca, n.tr.) ca o piatră –
până trec oamenii TĂI, DOAMNE,
până trec oamenii pe care TU i-ai adus (sau creat, conform ediției Engleze, n.tr.).
17
TU îl vei aduce şi îi vei planta
pe muntele moştenirii TALE –
locul, DOAMNE, pe care TU l-ai făcut drept locuința TA,
sanctuarul, DOAMNE, pe care mâinile TALE, Stăpâne, l-au întemeiat.
18
DOMNUL domnește
în vecii vecilor.”
19 Căci caii lui Faraon s-au dus cu carele lui şi călăreţii lui în mare, și DOMNUL a adus înapoi apele mării peste ei. Dar copiii lui Israel s-au dus (au mers) pe pământ uscat în mijlocul mării.
20 Apoi Miriam, profetesa, sora lui Aaron, a luat tamburina în mâna ei; şi toate femeile au ieşit după ea cu tamburine şi cu dansuri. 21 Și Miriam le-a răspuns:
„Cântaţi-I DOMNULUI,
căci EL a triumfat cu Slavă!
Pe cal și călărețul lui
EL i-a aruncat în mare!”


22 După aceea, Moise a adus Israelul de la Marea Roşie; apoi ei s-au dus în Pustiul Şur. Și ei au mers trei zile prin pustie, fără să găsească apă. 23 Au ajuns într-un loc unde, deşi era apă, n-au putut să o bea pentru că era amară, motiv pentru care au numit locul acela Mara (înseamnă „amar,” conform notelor ediției, n.tr.). 24 Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce vom bea?” 25 El a strigat către DOMNUL şi DOMNUL i-a arătat o bucată de lemn; Moise a aruncat lemnul în apă şi apa s-a făcut dulce. Acolo le-a dat DOMNUL legi şi porunci şi i-a pus la încercare. 26 EL le-a zis, „Dacă veţi asculta cu atenţie glasul DOMNULUI, DUMNEZEUL vostru, dacă veţi face ce este drept înaintea LUI, dacă veţi lua aminte la poruncile LUI şi veţi păzi toate legile LUI, nu voi aduce peste voi nici una din bolile pe care le-am adus peste egipteni. Căci EU sunt DOMNUL Care vă vindecă.” 27 În cele din urmă au ajuns la Elim, unde se găseau douăsprezece izvoare şi şaptezeci de palmieri; ei şi-au aşezat tabăra lângă apă.”

Geneza 19 – Noua Traducere în Limba Română, 2006
Distrugerea Sodomei şi Gomorei


19 Cei doi îngeri (sau, mesageri, conform notelor ediției, n.tr.) au ajuns seara la Sodoma. Lot stătea la poarta Sodomei, iar când i-a văzut, s-a ridicat să-i întâmpine, li s-a închinat până la pământ 2 şi le-a zis:

– Stăpânii mei, vă rog, întoarceţi-vă la casa slujitorului vostru, rămâneţi peste noapte şi spălaţi-vă picioarele. Mâine dimineaţă vă veţi scula devreme şi vă veţi continua drumul.

– Nu, i-au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în afara cetăţii.

3 Dar Lot a insistat foarte mult, astfel încât ei s-au întors cu el şi au intrat în casa lui. Lot le-a pregătit masa, a copt azime, iar aceştia au mâncat. 4 Dar înainte ca ei să se culce, toţi bărbaţii din toate colţurile cetăţii Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa, 5 l-au strigat pe Lot şi l-au întrebat:

– Unde sunt bărbaţii care au venit la tine în această seară? Scoate-i afară la noi ca să-i cunoaştem.

6 Lot a ieşit afară la ei, a închis uşa după el 7 şi a zis:

– Vă rog, fraţilor, nu fiţi atât de răi. 8 Am două fiice care n-au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă să vi le aduc şi faceţi cu ele ce vă place; dar să nu le faceţi nimic acestor bărbaţi, căci ei au venit să se adăpostească sub acoperişul meu.

9 – Dă-te din calea noastră! i-au răspuns ei. Acesta a venit aici ca străin, au continuat ei, iar acum face pe judecătorul! Ne vom purta cu tine mai rău decât cu ei.

Ei l-au împins cu putere pe Lot şi s-au apropiat ca să spargă uşa. 10 Dar bărbaţii dinăuntru şi-au întins mâinile, l-au tras pe Lot în casă şi au închis uşa; 11 iar pe bărbaţii care erau la uşa casei, atât pe cei tineri, cât şi pe cei bătrâni, i-au lovit cu orbire, astfel încât aceştia n-au mai putut găsi uşa. 12 Atunci acei bărbaţi i-au zis lui Lot: „Mai ai şi pe altcineva în cetate: gineri, fii, fiice, sau pe altcineva? Scoate-i din acest loc, 13 pentru că urmează să-l distrugem, deoarece plângerea împotriva acestui popor a ajuns atât de mare înaintea DOMNULUI, încât DOMNUL ne-a trimis să-l distrugem!” 14 Lot a ieşit şi le-a spus ginerilor săi, care erau căsătoriţi (sau, urmau să se căsătorească, conform notelor ediției, n.tr.) cu fiicele sale: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din acest loc, pentru că DOMNUL urmează să distrugă cetatea.” Dar ginerii săi au crezut că glumeşte.

15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii l-au grăbit pe Lot, zicând: „Scoală-te, ia-ţi soţia şi pe cele două fiice ale tale, care sunt aici, ca să nu fii distrus odată cu pedeapsa adusă asupra cetăţii.” 16 Dar pentru că el întârzia, acei bărbaţi i-au luat de mână pe el, pe soţia lui şi pe cele două fiice ale sale, i-au scos şi i-au lăsat în afara cetăţii, pentru că DOMNULUI I-a fost milă de el. 17 Imediat ce i-au scos afară din cetate, Unul dintre ei a zis:

– Fugi, ca să-ţi scapi viaţa; nu te uita înapoi şi nu te opri nicăieri în câmpie. Fugi la munte, căci altfel vei fi distrus.

18 – Nu, Stăpâne, Te rog, I-a răspuns Lot. 19 Slujitorul Tău a găsit bunăvoinţă la Tine, iar Tu Ţi-ai arătat îndurarea (conform notelor ediției, loialitatea totală a lui YAHUVEH față de om; îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică; Lot se poate adresa atât îngerilor cât și lui YAHUVEH, n.tr.) faţă de mine, salvându-mi viaţa; nu pot fugi însă la munte, pentru că dezastrul mă va ajunge din urmă şi voi muri. 20 Această cetate este destul de aproape ca să pot fugi în ea şi este mică: dă-mi voie să fug acolo. Nu-i aşa că este mică? Astfel, viaţa îmi va fi salvată!

21 – Bine, i-a zis El, îţi împlinesc şi această cerere şi nu voi distruge cetatea despre care ai vorbit. 22 Grăbeşte-te, fugi acolo, pentru că nu pot face nimic până când nu ajungi acolo.

De aceea cetatea a fost numită Ţoar („Mic,” conform notelor ediției, n.tr.). 23 Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24 Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ. 26 Dar soţia lui Lot, care se afla în spatele acestuia, s-a uitat înapoi şi a fost transformată într-un stâlp de sare.

27 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde a stat înaintea DOMNULUI. 28 S-a uitat în jos spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei şi a văzut un fum gros ca fumul unui cuptor de ars, ridicându-se de pe pământ.

Contact AmightyWind