Profeția 50

Auzi(,) O(,) Yisraele! PUTEREA! PUTEREA! PUTEREA!

Este În Numele lui YAHUVEH!

Dată Rev. (Reverendului, n.tr.) Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

8 Octombrie 2001

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Deuteronom 12:1-4: Acestea sunt decretele (cuvântul original, „statutes,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 119, spre exemplu versetul 12; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Binecuvântat să fii TU, DOAMNE! / Învaţă-mă orânduirile TALE!” posibilă referire; notă de traducere, n.tr.) și judecățile, pe care voi le veți respecta și face pe pământ (sau, în țară, n.tr.), pe care YAHUVEH; Elohim al părinților voștri (cuvânt Ebraic folosit des în Vechiul Testament pentru a se referi la DUMNEZEU; în Limba Ebraică, ELOHIM este pluralul cuvântului „EL” și „ELAH” și apare în primul verset al Genezei (Geneza 1:1) în Limba Ebraică – „La început, DUMNEZEU (ELOHIM) a creat cerurile şi pământul;” conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, ELOHIM este „Numele divin cel mai frecvent folosit în Vechiul Testament; deşi în Ebraică este un plural, termenul funcţionează gramatical ca un singular; este un plural care exprimă măreţia lui DUMNEZEU,” n.tr.) vi-l dă să-l posedați (sau, posibil, să-l luați în stăpânire, n.tr.), toate zilele pe care voi le trăiți pe pământ. Voi veți distruge complet toate locurile, în care națiunile pe care le veți poseda (sau, lua în stăpânire, n.tr.) și-au slujit zeii (sau, dumnezeii; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „gods,” n.tr.), pe munții înalți, și pe dealuri, și sub fiecare copac verde: Și voi le veți răsturna (sau, face praf, n.tr.) altarele, și rupe coloanele (sau, stâlpii; posibil, de venerație la acei zei; posibil și, stâlpii de susținere ai acestor temple păgâne, n.tr.), și (le veți, n.tr.) arde crângurile cu foc; și voi veți tăia chipurile cioplite ale zeilor (sau, dumnezeilor; notă anterioară, n.tr.) lor, și distruge numele (ale, n.tr.) lor afară din locul acela. Voi nu-I veți face așa (sau, astfel, n.tr.) lui YAHUVEH al vostru Elohim.

(citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 urmează; Numele Sacre ale lui DUMNEZEU au fost adăugate; „Acestea sunt poruncile şi hotărârile pe care trebuie să le împliniţi în ţara pe care DOMNUL, DUMNEZEUL (YAHUVEH, ELOHIM al, n.tr.) strămoşilor voştri, v-a dat-o în stăpânire, în toate zilele vieţii voastre pe pământ. 2 Să distrugeţi complet toate locurile aflate pe munţii înalţi, pe dealuri şi sub orice copac verde, unde neamurile pe care le veţi stăpâni slujesc zeilor lor. 3 Să le distrugeţi altarele, să le zdrobiţi stâlpii sacri şi să le ardeţi în foc aşerele (conform notelor ediției, „în Limba Ebraică, „aşerim,” simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în Limba Greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre,” n.tr.), să le dărâmaţi chipurile cioplite ale zeilor lor şi să le nimiciţi numele din locurile acelea. 4 Voi să nu vă închinaţi astfel înaintea DOMNULUI, DUMNEZEUL vostru (sau, înaintea lui YAHUVEH, al vostru ELOHIM, n.tr.),” n.tr.)

Ioel 2:32: Și se va înfăptui, că oricine va chema (sau, apela la, n.tr.) Numele lui YAHUVEH va fi izbăvit: căci la Muntele Zion și la Ierusalim va fi izbăvire, așa cum a spus YAHUVEH, și în rămășița pe care YAHUVEH o va chema.

(citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 urmează; Numele Sacre ale lui DUMNEZEU au fost adăugate; „Atunci oricine va chema Numele DOMNULUI (YAHUVEH) / va fi mântuit! / Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim / va fi mântuirea, / aşa cum a zis DOMNUL (YAHUVEH), / şi printre supravieţuitorii / pe care îi cheamă DOMNUL (YAHUVEH) (conform notelor ediției, sau, „DOMNUL, iar printre supravieţuitori / vor fi cei pe care îi cheamă DOMNUL,” n.tr.),” n.tr.)

Ieremia 16:19-21: O(,) YAHUVEH, tăria (sau, puterea, n.tr.) mea, și fortăreața mea, și refugiu în ziua durerii (sau, chinului; verbul din care deriva termenul original, „affliction,” era folosit și pentru a descrie practicile de auto-mortificare – diminuarea prin control a nevoilor corpului în timpul practicii ascetice, n.tr.), Gentilii (tradus literal din original; „Gentiles;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) vor veni (puternic, n.tr.) asupra TA de la capetele pământului, și vor spune, cu siguranță părinții (sau, posibil, strămoșii, n.tr.) noștri au moștenit minciuni, vanitate, și lucruri în care nu există profit (sau, beneficiu, n.tr.). Să-și facă un om Elohimi (în original, „Elohims;” pluralul în Limba Engleză de la ELOHIM; notă anterioară, n.tr.) sieși, și (aceștia, n.tr.) nu sunt (deloc, n.tr.) Elohimi? Prin urmare, priviți, EU îi voi face să cunoască, EU îi voi face să cunoască mâna MEA și măreția MEA; și ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor ști că Numele MEU este YAHUVEH.

(citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 urmează; Numele Sacre ale lui DUMNEZEU au fost adăugate; „DOAMNE (YAHUVEH), Tăria mea, Cetăţuia mea / şi Refugiul meu în ziua necazului! / Neamurile vor veni la TINE / de la marginile pământului şi vor zice: / «Strămoşii noştri n-au moştenit decât minciună, / lucruri fără valoare (conform notelor ediției, „probabil cu referire la idoli,” n.tr.), care nu le-au fost de nici un folos!» / 20 Poate oare omul să-şi facă proprii lui zei (Elohimi)? / Poate, dar aceştia nu sunt DUMNEZEU (ELOHIM)!” / 21 „De aceea, iată, îi voi învăţa, / de data aceasta îi voi face să cunoască / mâna MEA şi puterea MEA. / Atunci vor şti / că Numele MEU este DOMNUL (YAHUVEH)!” n.tr.)

Psalmul 118:26: Binecuvântat fie el(,) (cel, n.tr.) care vine în natura lui YAHUVEH: noi v-am binecuvântat din casa lui YAHUVEH.

(citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 urmează; Numele Sacre ale lui DUMNEZEU au fost adăugate; „Binecuvântat este CEL CE vine în Numele DOMNULUI (YAHUVEH)! / Vă binecuvântăm din Casa DOMNULUI (YAHUVEH),” n.tr.)

Ioan 5:43: EU am venit în Numele Tatălui MEU, și voi nu MĂ primiți: dacă un altul va veni în propriul lui nume, pe el îl veți primi. (citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU am venit în Numele TATĂLUI MEU şi nu MĂ primiţi; dacă însă vine altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi,” n.tr.) Luca 13:35: Priviți(,) casa voastră vă este lăsată părăsită (sau, abandonată, sau, singură, sau, goală, n.tr.): și adevărat vă spun EU vouă, Voi nu MĂ veți vedea, până nu vine timpul (sau, vremea, n.tr.) când veți spune, Binecuvântat este el(,) Cel Ce vine în Numele lui YAHUVEH. (citat tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iată însă că vi se lasă casa pustie! Vă spun că nu MĂ veţi mai vedea până (va veni vremea când) (conform notelor ediției, unele manuscrise nu conţin aceste cuvinte, n.tr.) veţi zice: „Binecuvântat este CEL Ce vine în Numele DOMNULUI!” (conform notelor ediției, referire la Psalmul 118:26, „Binecuvântat este CEL Ce vine în Numele DOMNULUI! Vă binecuvântăm din Casa DOMNULUI,” n.tr.),” n.tr.)

Faceți niște cercetare. Căutați numele de Iisus (în original, „Jesus,” n.tr.) în concordanța Strong (în original, „Strong’s [C]oncordance;” index al fiecărui cuvânt din versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză, King James, care ajută cititorii să vadă unde sunt menționate anumite cuvinte și să le găsească corespondentul în Limbile Ebraică și Greacă. Acest document a fost creat în 1890 sub îndrumarea Profesorului de Teologie Metodist American, James Strong, n.tr.). Este numărul 2424 în (Limba, n.tr.) Greacă. Aceasta se referă la 3091 în (Limba, n.tr.) Ebraică. Căutați-l (în concordanță, n.tr.), 3091 este Yehowshuwa (sau, altfel scris, YAHUSHUA; Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.)(,) care înseamnă: YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ, n.tr.) Mântuie. „AleluYAH! Lăudați-L pe YAH!” Înlocuiți numele originale din Scripturi pentru Domn și Iisus și veți înțelege lucrurile într-un mod complet nou. Aceste cuvinte au survenit cu mult plâns și limbi spirituale (în original, „spiritual tongues;” Sfintele Profeții citează 1 Corintieni 13:1 în contexte similare; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.) și YAHUVEH a spus că restul interpretării (sau, posibil, traducerii orale, n.tr.) va fi dat prin alți Apostoli și Profeți. Eu le voi transmite mai departe caseta (sau, înregistrarea audio a Sfintei Profeții, n.tr.) celor cărora (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the;” notă va urma, n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.) îmi spune s-o fac. Acest mesaj a survenit complet pe neașteptate în timpul în care (posibil, eram, n.tr.) la rugăciune cu o altă soră (în credința Creștină, n.tr.). O(,) Tată, YAHUVEH, proclamă cuvintele pe care vrei să le spui...

***

O(,) NU! NU! NU! NU! (litere mari conform originalului, n.tr.) ... (Plâns adânc (sau, profund, n.tr.))

O(,) EU am inima frântă, am inima frântă, am inima frântă. Gândiți (sau, Credeți, n.tr.) că al vostru Elohim (notă anterioară, n.tr.) YAHUVEH nu poate fi cu inima frântă? O(,) EU am inima frântă. O(,) EU plâng, EU îi dau omului (sau, ființei umane, n.tr.) o alegere (sau, de ales, n.tr.). EU le dau voință liberă (în original, „free will,” n.tr.) și ce fac ei/ele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.)? EU le dau cunoaștere (sau, posibil, cunoștiințe, n.tr.). Nu știți voi de ce v-am spus să nu mâncați din fructul binelui și răului? (Motivul este; sau, Pentru, n.tr.) că EU știam că omul (sau, ființa umană, n.tr.) va alege să mănânce din fructul binelui și răului. (Motivul este; sau, Pentru, n.tr.) că EU știam că omul (sau, ființa umană, n.tr.) va alege să mănânce din fructul cunoașterii rele (sau, malefice, n.tr.). EU le dau cunoaștere (sau, posibil, cunoștiințe, n.tr.) și ce fac ei/ele? Ei/Ele fac arme de război (sau, acțiune militară; în original, „warfare,” n.tr.) pentru a anihila rasa umană.

Fiecare vrea să fie mai mare (sau, mai puternic, sau, mai important; „greater,” n.tr.) decât celălalt/cealaltă. Fiecare nu e satisfăcut/satisfăcută cu ceea ce EU le-am dat lor și astfel ei/ele vor să fie exact precum Cain care l-a ucis pe Abel și să-și omoare propriul frate. Copiii MEI, Copiii MEI, Copiii MEI, nu MĂ învinovățiți pe MINE pentru ceea ce faceți (acum, sau, continuu, n.tr.), căci EU v-am dat o voință liberă. Voi sunteți cei/cele care i-ați ales pe acești lideri (sau, conducători, n.tr.). Voi sunteți cei/cele care i-ați pus în oficiu (sau, funcție, n.tr.). Voi sunteți aceia/acelea. Voi n-ați căutat (sau, posibil, cercetat, n.tr.) din ce (sau, al cărui, n.tr.) spirit (sau, duh, n.tr.) erau ei/ele (sau, de-al cărui spirit erau; posibil și, ce spirit aveau în ei/ele, n.tr.), voi cărora nu v-a păsat dacă ei/ele se rugau sau nu și la care dumnezeu se rugau. Voi sunteți aceia/acelea, cei/cele cărora nu v-a păsat dacă ei/ele păstrează (sau, respectă, n.tr.) Poruncile (Cele Zece Porunci, n.tr.) și Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.). Voi sunteți aceia/acelea, cărora nu le-a păsat dacă ei/ele iubeau Yisraelul („Israelul” în Limba Ebraică, n.tr.).

Sângele, Sângele, Sângele este pe propriile voastre mâini. Voi sunteți cei/cele care de frică nu vă (sau, n-ați vrut să vă, n.tr.) ridicați (atunci, n.tr.) împotriva avortului. Voi sunteți aceia/acelea. Voi sunteți aceia/acelea, care ați fost reduși/reduse la tăcere (sau, făcuți/făcute să tăceți, n.tr.) când ați spus că homosexualitatea este greșită. Voi umpleți bisericile și voi umpleți stranele, și voi ședeți în spatele unui (posibil dublu-sens; posibil și, susțineți un, n.tr.) păstor care nu este niciun (sau, deloc un, n.tr.) păstor. Voi îi urmăriți (sau, priviți; posibil, pe acest tip de păstori, sau, lideri spirituali, n.tr.) pe măsură ce ei/ele strâng cu grebla milioanele (tradus literal; expresie; sau, strâng foarte multe milioane, n.tr.) și spun că (acest lucru, n.tr.) este prin mâna MEA, când cu siguranță (sau, sigur; aceia, n.tr.) sunt bani de sânge (expresie; bani plătiți în compensație familiei cuiva care a fost ucis; „blood money,” n.tr.) dați lor de către puterea care conduce această țară (posibilă referire la faptul că bisericile din Statele Unite au statut de scutire de taxe; unor pastori le e frică să contreze guvernul pentru că ar putea pierde acești bani; de aceea nu spun nimic împotriva avortului și homosexualității, practici care sunt considerate normale (sau, un stil de viață alternativ; „alternative lifetsyle”) de către guvern, n.tr.). EU i-am/le-am extras pe cei/cele mai măreți/mărețe (sau, puternici/puternice; „MY mightiest;” gen nespecificat în original; adjectivul original se folosește în Limba Engleză pentru a descrie armatele militare puternice, n.tr.) războinici ai MEI/războinice ale MELE din biserici. Ei/Ele șed acolo cu niciun păstor în afară de marele (sau, puternicul; „the great,” n.tr.) Elohim „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.). Adevărații MEI păstori nu știu de unde vine următorul dolar, dar ei/ele (gen nespecificat în original; posibilă referire la faptul că unele confesiuni Creștine Protestante permit ca femeile să fie lideri spirituali sau pastori, n.tr.) știu că marele (sau, puternicul, n.tr.) Elohim „EU SUNT” le va furniza (sau, prevedea; aspectul proniator al lui DUMNEZEU; în original, „provide,” n.tr.) nevoile lor.

Aceștia/Acestea (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt cei/cele pe care EU îi/le voi binecuvânta (tradus literal; sau, pe care voi vrea, sau, voi alege; sau, pe care în mod obișnuit vreau, sau, aleg, să-i/să le binecuvântez, n.tr.) și voi continua să-i/să le binecuvântez. Căci ei/ele plâng și se tânguiesc pentru (sau, din cauza a, n.tr.) ceea ce văd. Dar ei/ele nu rămân tăcuți/tăcute. Căci există foc înăuntrul oaselor lor exact așa cum această roabă simte ca și cum este în flăcări căci Focul MEU, Focul MEU este (cel care, sau, ceea ce, n.tr.) arde înăuntrul lor. Ei/Ele nu pot rămâne tăcuți/tăcute chiar dacă vor (s-o facă, n.tr.). Ei/Ele nu se pot opri din plâns, deși vor (s-o facă, n.tr.). Aceasta este Marca (sau, Acesta este Semnul, n.tr.) adevăraților MEI/adevăratelor MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Aceasta este Marca (sau, Acesta este Semnul, n.tr.) Aleșilor/Aleselor (gen nespecificat în original; „the Chosen Ones,” n.tr.).

O(,) Yisraele, o(,) Yisraele, o(,) Yisraele, acum te vei întoarce tu în sfârșit spre marele (sau, puternicul, n.tr.) Elohim „EU SUNT”? Dacă (acest lucru, n.tr.) a fost suficient de bun (tradus literal; sau, posibil, adecvat; în original, „good enough,” n.tr.) pentru Tatăl tău Avraam, încă o dată va fi (acest lucru, n.tr.) suficient de bun (sau, adecvat, n.tr.) pentru tine? Nu, Avraam n-a fost un dumnezeu (sau, zeu; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „god,” n.tr.). „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; cu adevărat, n.tr.) Tatăl lui(,) Elohim. Dar chiar și atunci omul (sau, ființa umană, n.tr.) s-a uitat la Avraam ca și cum era un Elohim. Nu vă mai uitați la om (sau, ființa umană, n.tr.) ca (la, n.tr.) un Elohim. O(,) Yisraele, o(,) Yisraele, auzi-MĂ, puterea, puterea, puterea este în Numele MEU! Nu-i asculta pe rabini și pe cei (sau, oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) care MI-au cenzurat Numele de pe buzele tale (posibilă referire la faptul că Evreii evită să menționeze Numele lui DUMNEZEU în afară de în timpul rugăciunii și citirii Sfintelor Scripturi; menționarea în alte contexe este considerată luarea Numelui în deșert, n.tr.).

((Profetul Elisabeth [Elisheva] se roagă în timpul acestei Profeții; posibil, pentru a respinge un atac demonic, n.tr.) Eu te mustru și eu te leg (fedeleș, n.tr.) satană: tu încerci să obstrucționezi acest (sau, să-i pui piedici acestui, n.tr.) mesaj din a surveni și chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) eu iau autoritate asupra ta în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Sângele, Sângele este împotriva fiecărui spirit (sau, duh, n.tr.) care încearcă să obstrucționeze acest mesaj și să mă oprească pe mine din a-l auzi. Sângele lui YAHUSHUA ha MASHIACH este împotriva ta (sau, a voastră, n.tr.)! Eu îl chem la înaintare (sau, să se manifeste; sau, invoc; în original, „call forth,” n.tr.) pe Mihail chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) și eu cer să mă ajute să transmit acest mesaj. Ajută-mă, Ajută-mă, Ajută-mă! Nu lăsa ca spiritul (sau, duhul, n.tr.) confuziei (sau, posibil, zăpăcelii, n.tr.) să vină (tradus literal; sau, Fie să nu vină spiritul confuziei, n.tr.) împotriva acestui mesaj. Mulțumesc! Mulțumesc!)

Copiii MEI, Copiii MEI, Yisraele, EU am pus o putere înăuntrul propriului tău Oraș, chiar (în, n.tr.) însele propriile tale ziduri. (posibil, Această putere, n.tr.) este unde (sau, posibil, în locul în care, n.tr.) Isaac ar fi trebuit să fie sacrificat(,) dar în loc de asta EU am pus un sacrificiu unde Avraam n-a trebuit să-l ucidă pe fiul lui. Acolo este locul unde am pus EU sacrificiul MEU, pe însuși propriul tău pământ (sau, teritoriu, n.tr.), la Calvar. Yisraele, cheamă (sau, apelează la, n.tr.) Numele lui YAHUVEH. Nu-ți fie rușine de puterea din acel Nume. Nu-l mai șterge (precum cu o gumă de șters; în original, „erase,” n.tr.). Nu-ți mai acoperi gura. Ci cheamă (sau, apelează la, n.tr.) Numele MEU, singurul Nume care poate mântui. Nu-L mai nega (tradus literal; sau, nu mai refuza să recunoști adevărul sau existența DOMNULUI; termenul original, „deny,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.) pe Fiul MEU YAHUSHUA. EL vine din (sau, este din; sau, S-a născut și a trăit în; în original, „comes from,” n.tr.) însăși propria ta țară (emfază conform originalului; „your very own land,” n.tr.). Dacă EL ar veni dintr-o alta, EU aș putea înțelege, dar EL vine din (sau, S-a născut și a trăit în, n.tr.) însăși propria ta țară. Propriul tău pământ (sau, teritoriu, n.tr.) a fost (cel, sau, locul, n.tr.) pe care EL a fost crucificat. Sângele LUI a curs în pământ. În propriul tău mormânt a fost EL plasat (sau, pus; sau, Propriul tău mormânt a fost cel în care EL a fost plasat, sau, pus, n.tr.), în propriul tău pământ a fost EL înviat. Pentru păcatele tale și păcatele lumii a murit EL(,) și pentru tine și lume a (sau, posibil, S-a; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înviat EL. Nu-L negați pe (sau, Nu vă lepădați de; notă anterioară, n.tr.) singurul Care mântuie. Chemați (sau, Apelați la, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA. Chemați (sau, apelați la, n.tr.) Numele lui YAHUVEH.

Nu-i ascultați pe rabinii cei răi (sau, malefici, n.tr.) care vă conduc în derivă. Exact așa cum EU le dau avertismentul bisericilor, EU le dau avertismentul templelor. Templele sunt umplute (cu oameni, n.tr.), dar Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU nu este acolo. Voi aveți legea, dar voi n-O aveți pe (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) RUACH (DUHUL; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.) (Sfintele Profeții citează des 2 Corintieni 3:6 în contexte similare; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Care (DUMNEZEU, n.tr.) ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al DUHULUI, pentru că litera ucide, dar DUHUL dă viaţă,” n.tr.). O(,) Copiii MEI, Copiii MEI, Copiii MEI, nu știți voi de ce nu este (deloc, n.tr.) apă pe pământ (sau, pe pământul vostru; posibil și, în țara voastră, n.tr.)? Voi însetați și vă întrebați de ce seceta este în Yisrael. (Seceta, n.tr.) este pentru că voi ați respins Apa Vie de la femeia de la fântână (posibilă referire la Sfânta Fotini sau Photeini din Samaria; ea I-a dat apă DOMNULUI dintr-o fântână; discutând cu DOMNUL, a aflat că EL este MESIA, și și-a chemat apoi întregul oraș să-L întâlnească; posibilă aluzie la faptul că alte orașe nu L-au acceptat pe DOMNUL; posibil, chiar și în urma acestei întâlniri; întâmplări descrise în Ioan 4, n.tr.). EU îi tot trimit (acum, sau, continuu, n.tr.) pe predicatorii (traducere inexactă; oameni care servesc drept preoți sau pastori, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unor congregații; în original, „ministers,” înrudit cu „Ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, tradusă în aceste Sfinte Profeții drept Parohie, n.tr.) MEI, Profeții și Apostolii MEI; ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vin în Numele Fiului MEU, YAHUSHUA. Ei/Ele vă oferă Apa Vie(,) dar voi le dați mâinile la o parte. Voi, O(,) oameni ai (sau, posibil, popor al; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „people,” n.tr.) Yisraelului(,) sunteți cei/cele care ați acceptat minciunile liderului vostru (sau, posibil, liderilor voștri; posibil transcris greșit în original, n.tr.). Rabinii nu vor ca voi să știți puterea care este în Nume, despre puterea din Nume, Numele MEU este YAHUVEH! Numele Mântuitorului vostru MESIA este YAHUSHUA. Acum ați asculta (sau, ați vrea, sau, ați accepta, să ascultați, n.tr.) și în acel Nume ați începe să învățați să vă rugați? Uită-te în jurul tău, o(,) Yisraele, tu nu vezi nici măcar un singur (emfază în original, n.tr.) prieten. Uită-te în jur(,) Yisraele, de ceea ce tu ai depins odată tu nu vei mai depinde vreodată. Acum vei asculta tu (sau, vei vrea, sau, vei alege, tu să asculți, n.tr.) pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) EU vorbesc prin această roabă în această zi? Acum vei striga tu (puternic; posibil și, cu lacrimi; sau, vei vrea, sau, vei alege, tu, să strigi puternic, n.tr.) în Numele lui YAHUVEH și accepta darul lui (sau, posibil, darul care este; posibil dublu-sens în original, n.tr.) YAHUSHUA pe care EU ți-l (sau, ți-L, n.tr.) dau și Numele pe care EU ți l-am dat astfel încât să fii mântuită (Yisraelul și Ierusalimul sunt de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.). Tu ar trebui să-i primești (călduros, n.tr.) pe Creștinii Mesianici, cei/cele care sunt numiți/numite pe Numele MEU (posibil, numele de Creștin, derivat de la Numele lui Hristos, n.tr.), căci aceasta este protecția ta, o(,) Yisraele. Oprește-te din a-i da afară (sau, respinge; pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.). Ei/Ele strigă (sau, apelează; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) la MINE, la (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original, „the,” n.tr.) Elohim YAHUVEH. Ei/Ele strigă (sau, apelează; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) la MINE în Numele lui YAHUSHUA. Oprește-te din a-i da afară (sau, respinge, n.tr.), ascultă-i pe Profeții MEI, ascultă-i pe Apostolii MEI, și ascultă-i/ascultă-le pe cei/cele pe care EU îi/le trimit. Căci ei/ele vin cu inima MEA, inima MEA de dragoste pentru tine, o(,) Yisraele.

De fiecare dată când sunteți cu fața la Zidul de Vest (posibil, al Ierusalimului, n.tr.), uitați-vă în sus, căci Fiul MEU va veni pe cerul estic (sau, de est, n.tr.). Nu mai fiți înșelați/înșelate în continuare de aceste minciuni. EU am numărat fiecare lacrimă care a fost vărsată pe acel Zid Vestic (sau, de Vest, n.tr.). Acesta este însuși locul (unde, sau, la care, n.tr.) Avraam a crezut că trebuia să-l ucidă pe Isaac (întâmplări descrise în Geneza 22; conform versetului 2, numele ținutului era Moria; conform versetului 14, Avraam a denumit acel loc „YAHUVEH Yireh,” sau, „DOMNUL va purta de grijă,” n.tr.). Acesta este însuși locul (unde, sau, la care, n.tr.) Iacov a văzut o scară către Rai (întâmplări descrise în Geneza 28; versetele 12-13, „El a avut un vis în care a văzut o scară care se rezema cu un capăt pe pământ, iar cu celălalt atingea cerul; îngerii lui DUMNEZEU urcau şi coborau pe ea, 13 iar DOMNUL stătea la capătul ei de sus. EL i-a zis: „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL strămoşului tău, Avraam, şi DUMNEZEUL lui Isaac; teritoriul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale;” Iacov a denumit locul în care a avut acea viziune „Bethel,” care înseamnă „Casa lui DUMNEZEU,” n.tr.). Acesta este pământ cu adevărat sfânt, sanctificat. Pentru cei/cele care strigă (sau, apelează la Dumnezeu; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) în Numele lui YAHUVEH, miracolele pe care EU le-am făcut odată EU(,) pentru tine(,) Yisraele, le voi face din nou. Nu faceți așa cum face lumea. Nu vă încredeți în vreo armă sau om (sau, ființă umană, n.tr.); în loc de asta întorceți-vă (sau, apelați, n.tr.) la marele (sau, puternicul, n.tr.) Elohim YAHUVEH(,) CEL Care este numit Marele (sau, Puternicul, n.tr.) Elohim, „EU SUNT.” Vezi o(,) Yisraele, într-o zi tu ar trebui să privești (în special, atent, sau, în detaliu, n.tr.) foarte curând armele omului (sau, ființei umane, n.tr.) ațintite asupra ta. Dar tu trebuie să postești, și tu trebuie să plângi, și tu trebuie să te tângui în Numele lui YAHUVEH, în Numele (posibil, lui; prepoziție omisă în original, n.tr.) YAHUSHUA. EU voi auzi și EU îți voi izbăvi pământul (sau, țara, n.tr.).

O(,) este adevărat (că, n.tr.) unul rău (sau, malefic, n.tr.) vine, și (posibil, că, n.tr.) el va spune că el este „EU SUNT”! Dar el va desființa (sau, aboli, n.tr.) Tora și el va rescrie legile MELE, le va face în loc de asta ale omului. El îți va spune, o(,) Yisraele, că el are răspunsurile, unde tu nu vei mai înseta și înfometa (vreodată, n.tr.), sau nu te vei mai război vreodată. Dar să știi că acestea sunt cuvinte ale unui om rău (sau, malefic, n.tr.) care încearcă să se stabilească pe sine drept Mesia al întregii omeniri. Dar EU te avertizez, o(,) Yisraele, acum(,) înainte ca sângele să curgă în toate străzile. Acest rău (sau, malefic; mai exact, această persoană sau entitate rea, sau, malefică; nu este numit om; „this evil one,” n.tr.) care vine (sau, este pe drum, n.tr.) va sfârși în înfrângere. Astfel ridicați-vă vocile(,) o(,) Yisraele, și toți cei (sau, toți oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care iubesc Yisraelul; strigați (sau, apelați puternic, n.tr.) la singurul Nume YAHUVEH și în Numele (lui, n.tr.) YAHUSHUA, Care doar poate mântui (ordine a cuvintelor neobișnuită în original; posibil echivalent cu, Care este singurul Care poate mântui, n.tr.). O(,) Yisraele, o(,) Yisraele, Yisraele(,) tu încă ești lumina ochilor MEI (expresie; în original, „the apple of MY eye;” ceva care este desupra tuturor celorlalte de același fel; preferat este puțin spus; expresia se folosește și pentru a descrie copilul favorit al cuiva, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.), căci chiar și (sau, însele, n.tr.) propriile MELE Sărbători și Sabaturi tu nu le disprețuiești. Pune la îndoială orice lider pe care-l ai care nu se roagă în Numele MEU și nu trăiește conform Torei și spune-le oamenilor (că, n.tr.) noi nu vom câștiga această războire (sau, acțiune militară, n.tr.) prin arme (sau, prin intermediul armelor, n.tr.), ci doar prin post și rugăciune. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.)(,) fiecare dușman al Yisraelului. Tu ai acoperirea o(,) Yisraele, a Americii(,) dar când tu-ți întorci spatele la Yisrael (tradus literal; sau, abandonezi Yisraelul, n.tr.), o(,) jale (sau, vai, n.tr.) fie de America. Chiar (și, n.tr.) Scripturile atestă că tu trebuie să te rogi pentru pacea Ierusalimului. Când tu faci orice care vine împotriva (sau, i se împotrivește, n.tr.) Cuvântului MEU(,) nu gândi (sau, nu crede; sau, să nu crezi, sau, să nu gândești, n.tr.) că EU n-am auzit. EU îi vorbesc întregii lumi(,) lăsați lumina ochilor MEI în pace. Căci EU am pedepsit-o aspru (sau, bătut-o măr, n.tr.); ea n-a cunoscut pace. Dar asta este s-o fac (sau, Dar asta este ceva ce fac, n.tr.) EU și nu voi. Ea va striga (sau, apela; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) la MINE încă o dată, Elohim-ul strămoșilor ei, căci EU am făcut un legământ cu Avraam și EU nu-l voi rupe (tradus literal; sau, încălca, n.tr.). EU I-am făcut o promisiune lui YAHUSHUA, căci EL a spus(,) ei nu știu ce fac. EL a spus, „Iartă-i/le (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.), o(,) Tată, căci ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) nu știu ce fac” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 23:34; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA zicea, „TATĂ, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”” n.tr.). Dar tu(,) America(,) și cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care li se alătură Națiunilor Unite, EU vă avertizez acum, nu veniți împotriva (sau, nu vă împotriviți, n.tr.) luminii ochilor MEI, deși ea a făcut mult rău, ea a făcut de asemenea (și, n.tr.) ceea ce este drept (sau, corect, n.tr.) în ochii MEI. Oamenii (sau, posibil, Poporul; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; notă anterioară, n.tr.) Yisraelului sunt precum o (singură, n.tr.) familie mare (sau, de dimensiuni mari; „large,” n.tr.), când răniți unul/una, îi/le răniți pe toți/toate. Când ucideți unul/una, este precum propria lor familie.

O(,) America, tu doar crezi că știi (sau, cunoști, n.tr.) mâhnire. Tu ar trebui să trebuiască să mergi (sau, să umbli, n.tr.) în pantofii în care a umblat Yisraelul. Ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) se luptă și ei/ele se zbat (cu chin, n.tr.) pentru fiecare respirație (sau, suflare, n.tr.) de când EU am decretat-o pe ea o națiune (Statul Israelului a fost format în anul 1948; posibilă referire, n.tr.). De când acest bebeluș s-a născut, acest bebeluș a fost încercat iar și iar. Ei (sau, Oamenii; posibil și, Oamenii de la putere, în special, guvernamentală și/sau mondială, n.tr.) au încercat s-o omoare. Dar, EU am respirat (sau, suflat, n.tr.) viață în ea de fiecare dată, deoarece EU am făcut (acest lucru, n.tr.) iar și iar. Pentru toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care caută (sau, intenționează, n.tr.) distrugerea ei(,) să știți că „EU SUNT” o va face din nou. Ei/Ele (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) înfometează și ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) însetează după dreptate (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) și ei/ele nu știu de ce; dar dacă ei/ele doar ar accepta mana proaspătă (mana Cerească; substanța cu care Dumnezeu i-a hrănit pe Israeliți în deșert după Exodul din Egipt, descrisă în Exodul 16:13-15, „Seara au venit nişte prepeliţe care au acoperit tabăra; dimineaţa, în jurul taberei, se afla un strat de rouă. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, pe suprafaţa pustiei au rămas nişte boabe mici, ca boabele de gheaţă pe pământ. 15 Când le-au văzut, neştiind ce sunt, israeliţii şi-au zis unii altora: „Oare ce sunt acestea?” Moise le-a zis: „Este pâinea pe care DOMNUL v-a dat-o s-o mâncaţi,” n.tr.) și Pâinea Vieții (litere mari conform originalului, n.tr.) și noul vin. Ei/Ele ar trăi (sau, posibil, supraviețui, n.tr.) și nu (sau, n-ar, n.tr.) muri. Dar ei/ele o vor face, EU vă spun, ei/ele o vor face. Căci EU am o rămășiță (cuvântul original, „remnant,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Sfintelor Scripturi pentru a descrie oamenii care au rămas fideli sau loiali față de adevărul învățăturilor lui DUMNEZEU în ciuda apostaziei și opoziției la ele; cuvântul apare în Apocalipsa 12:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci balaurul s-a mâniat pe femeie şi s-a dus să poarte război cu rămăşiţa seminţei (conform notelor ediției, sau, urmașilor, n.tr.) ei, cei care păzesc poruncile lui DUMNEZEU şi ţin mărturia lui YAHUSHUA,” n.tr.) care va ieși din Yisrael și trăi (sau, supraviețui, n.tr.) și Yisraelul va rezista (sau, posibil, dăinui, n.tr.), dar ea nu va fi apărată de om (sau, de către ființa umană, n.tr.).

Căci EU am plasat (sau, pus, n.tr.) un mister (sau, posibil, o taină, n.tr.) înăuntrul Yisraelului, și puterea este înăuntrul acelei Cutii (tradus literal; în original, „that Box,” n.tr.)(,) o putere precum nicio alta, cu toate dintre armele voastre atomice, ele nu pot începe să se compare cu Toiagul pe care EU l-am plasat înăuntrul acelei Cutii (posibilă referire la Arca Legământului (tradus literal; „the Ark of the Covenant;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este „Chivotul Legii”); Sfânta Profeție 81 denumește acest obiect „mystery golden box,” o cutie de aur (posibil sau, aurită, sau, aurie; „golden,” nu, „gold,” n.tr.) misterioasă (posibil și, de taină – precum Sfintele Taine – adjectivul obișnuit ar fi fost „mysterious;” în această Arcă erau ținute Tablele Legii, toiagul lui Aaron, un vas cu mană, și posibil alte obiecte de mare valoare spirituală, n.tr.). El (sau, Toiagul, n.tr.) încă o dată va usca albia Mării Roșii. Miracolele pe care Moise le-a făcut vor fi încă o dată (sau, din nou, n.tr.) văzute. Dacă doar ei/ele (sau, oamenii, n.tr.) pot din nou crede. Numele, Numele, Numele; puterea singură este în Nume (ordine a cuvintelor neobișnuită în original; posibil echivalent cu, puterea este doar în Nume, n.tr.). Strigați-MĂ (sau, Apelați la MINE, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA, căci în Numele lui YAHUSHUA răul (sau, maleficul, n.tr.) nu va rămâne. Strigați-MĂ (sau, Apelați la MINE, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA, acoperământul de Sânge al acestui pământ (sau, al acestei țări; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) și al lumii. Căci EL este cu adevărat YAHUSHUA ha MASHIACH, (CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) MESIA nu doar al Yisraelului, ci al întregii lumi(,) căci Sângele LUI a curs în sol (sau, pământ, n.tr.), în propriul sol al Yisraelului, și el a curs de-a curmezișul (în original, „across,” care poate fi tradus literal și, cruciș, sau, în cruce, asupra, n.tr.) lumii spre (sau, în același timp, la, n.tr.) fiecare femeie și bărbat, băiat și fată. Copiii MEI cunosc (sau, știu, n.tr.) puterea acelui Nume. În Numele lui YAHUSHUA, Copiii MEI vor fi mântuiți.

(Elisabeth [Elisheva] rugându-se: ÎȚI Mulțumesc (posibil și, Mulțumim; număr nespecificat în original, n.tr.), ÎȚI Mulțumesc (sau, Mulțumim, n.tr.) Tată, ÎȚI Mulțumesc (sau, Mulțumim, n.tr.), ÎȚI Mulțumesc (sau, Mulțumim, n.tr.), ÎȚI Mulțumesc (sau, Mulțumim, n.tr.))

Doar spune-i Yisraelului că EU le-am dat lor un sacrificiu cu mult mai mare (sau, cu mult mai însemnat, sau, cu mult mai important, n.tr.) decât ceea ce Avraam odată a crezut că trebuia să-MI dea MIE, și acela era propriul lui fiu(,) căci EU L-am dat pe propriul MEU Fiu și Numele LUI este YAHUSHUA. Și drept unde este Zidul de Vest (al Ierusalimului, n.tr.), unde ei (sau, oamenii, n.tr.) îngenunchează și se roagă, ei/ele nici măcar nu înțeleg cât de sfânt este acel pământ.

(Elisabeth [Elisheva] rugându-se: ÎȚI mulțumesc (posibil și, mulțumim; număr nespecificat în original, n.tr.) DOAMNE, ÎȚI mulțumesc (sau, mulțumim, n.tr.) Tată, ÎȚI mulțumesc (sau, mulțumim, n.tr.) YAHUVEH, ÎȚI mulțumesc (sau, mulțumim, n.tr.) YAHUSHUA.)

Eu strig (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă, milă pentru Yisrael. Noi nu știm ce se întâmplă (acum acolo, n.tr.); noi n-am ascultat știrile în această seară, dar noi TE lăudăm și noi ÎȚI mulțumim YAHUVEH pentru cuvintele TALE. TU ai spus că ei (sau, oamenii din Yisrael, n.tr.) sunt lumina ochilor TĂI. Ei/Ele sunt lumina ochilor TĂI. O(,) ai milă! Ai milă, o(,) ai milă. EU strig (sau, apelez la DUMNEZEU; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după mai multă milă asupra Yisraelului decât fac eu chiar pentru America. Eu strig (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă(,) Tată. Viziunea pe care eu am văzut-o era sângele, dar sângele când YAHUSHUA a murit, și sângele s-a dus în pământ. YAHUVEH mi-a arătat (că, n.tr.) era pur și simplu roșu peste tot în jurul întregii lumi. Acoperea întreaga lume. Deși omul (sau, ființa umană, n.tr.) nu-l putea vedea, el acoperea întreaga lume. AleluYAH! ÎȚI (mulțumesc, sau, mulțumim, n.tr.) Tată; ÎȚI (mulțumesc, sau, mulțumim, n.tr.) YAHUSHUA!

Dată Apostolului Elisabeth (în original, „Elizabeth;” posibil ortografiat greșit, n.tr.) Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) pe 8 Octombrie, (21 Tishri) 2001, între 3:00 a.m. (dimineața, n.tr.) și 4:00 a.m. (dimineața, n.tr.) în timpul Sărbătorii Tabernacolelor (sau, „Sărbătorii Corturilor,” denumită și Sukkot; sărbătoare a recoltei și de recunoștință, ținută după seceriș și culesul roadelor de toamnă, în ziua a-15-a a lunii Tishri, care variază de la sfârșitul lui Septembrie la sfârșitul lui Octombrie. Pe tot parcursul sărbătorii, oamenii trebuie să doarmă în corturi în amintirea celor 40 de ani de pribegie în pustie și a protecției și grijii lui DUMNEZEU față de ei; oamenii trebuie de asemenea să facă pelerinaj la Ierusalim, n.tr.)


* * * * * * *