PROFEȚIA 49

Păziți-vă Feriți-vă)! Sunteți Ca (Niște) Oi Fiind Conduse La Măcel!”

Dată Profetului Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

Această Profeție a fost dată în prima zi de Sukkot (sau, „Sărbătoarea Corturilor” sau a „Tabernacolelor;” sărbătoare a recoltei și de recunoștință, ținută după seceriș și culesul roadelor de toamnă, în ziua a-15-a a lunii Tishri, care variază de la sfârșitul lui Septembrie la sfârșitul lui Octombrie. Pe tot parcursul sărbătorii, oamenii trebuie să doarmă în corturi în amintirea celor 40 de ani de pribegie în pustie și a protecției și grijii lui DUMNEZEU față de ei; oamenii trebuie de asemenea să facă pelerinaj la Ierusalim; notă de traducere, n.tr.)

(începe în seara de 2 Octombrie, 2001)

Citiți Mesaj cu Subiect Similar de la Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) (link în Limba Engleză, n.tr.)

E-mailuri de la Vizitatori (posibil, ai website-ului, n.tr.) Cu Privire La Această Profeție

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)! YAHUVEH spune că suntem Oi care sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) conduse la măcel. Chiar și mulți dintre pastori pregătesc (ca și cum le-ar întinde o cursă; acum, sau, continuu, n.tr.) Oile și Mieii pentru măcel.

***

Vai (sau, Jale, n.tr.) fie de Bisericile și Templele MELE, (posibil, care, n.tr.) nu conduc (acum, sau, continuu, n.tr.) oamenii să se roage împotriva războiului din America, acest Al Treilea Război Mondial va afecta fiecare națiune din lume. Dacă nu faceți asta (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) nu vă numiți pe voi înșivă/însevă o biserică. Nu vă numiți pe voi înșivă/însevă Pastorul, Profetul, Apostolul, Învățătorul MEU (de credință, n.tr.), căci voi nu auziți (acum, sau, continuu, n.tr.) de la ungerea MEA dacă nu puteți auzi (tradus literal; sau, nu auziți, n.tr.) asta acum. Liderilor spirituali, voi veți răspunde înaintea lui (sau, față de, n.tr.) „EU SUNT” (în original, „I AM,” unul dintre Numele lui DUMNEZEU conform versiunii standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.) YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ; apare și sub forma, ABBA YAHUVEH; „ABBA” înseamnă „TATĂ” în Limbile Aramaică și Ebraică, n.tr.) pentru că n-ați condus oamenii să se roage împotriva cardurilor de identitate (în original, „ID cards;” posibil, biometrice, n.tr.) și altor invazii asupra intimității. Voi veți fi trași/trase la răspundere pentru că n-ați vorbit (franc și curajos, în special în mod public, n.tr.) împotriva faptului de a vă fi luate libertatea și intimitatea. Liber (sau, Gratis, sau, Pe nimic, n.tr.) voi dați (sau, oferiți; acum, sau, continuu, n.tr.) acest lucru (număr singular conform originalului, n.tr.). Nu realizează America ce preț au trebuit ei/ele (sau, cetățenii Statelor Unite, n.tr.) să plătească pentru a obține (sau, primi, n.tr.) această libertate, pentru a păstra această libertate? Căci voi n-o veți vedea întoarsă din nou (sau, înapoi; sau, probabil, nu veți mai vedea această libertate, n.tr.) până când YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; înseamnă în Limba Ebraică „YAH (DUMNEZEUL TATĂ) mântuie;” Numele a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” și apoi în Limba Română drept „Iisus,” n.tr.) nu vine din nou (sau, nu SE întoarce, n.tr.) după Tribulație (Marea Tribulație; numită în Sfintele Profeții și „Necazul lui Iacov,” n.tr.).

Pastorilor, Vai (sau, Jale; literă mare conform originalului, n.tr.) fie de voi. În special voi care aveți cel mai mult de câștigat în ochii voștri, căci voi luați statutul vostru de scutire de taxe (bisericile sunt scutite de taxe prin lege în Statele Unite, n.tr.) și vă vindeți celui (sau, persoanei; posibil și, entității, n.tr.) care licitează cel mai mult. Voi sunteți o curvă în ochii MEI! Voi bisericilor care niciodată nu vorbiți (franc și curajos, în special în mod public, n.tr.) împotriva, nici nu le-ați spus Oamenilor MEI (sau, Poporului MEU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.) că era (sau, este, n.tr.) greșit în ziua în care ați chemat adunare(,) ziua de amintire și rugăciune, voi ați mâhnit-O pe A MEA RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT („RUACH” = „DUH” (acest substantiv este de gen feminin în Limba Ebraică) „ha” = „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este (articol hotărât intraductibil),” „KODESH = SFÂNT”); conform Sfintelor Profeții 89 și 90, SFÂNTUL DUH este de gen feminin, n.tr.) adânc, neînvățând (oamenii; sau, prin faptul de a nu învăța oamenii; acum, sau, continuu, n.tr.), nici proclamând (sau, nici prin faptul de a proclama; acum, sau, continuu, n.tr.) avertismentul. Este un păcat a vă ruga la vreun (sau, oricare, n.tr.) alt Dumnezeu în afară de YAHUVEH și YAHUSHUA (Iisus (în original, „Jesus,” n.tr.))! Acest lucru este greșit și voi n-ați anunțat guvernul acest lucru, cum dușmanii (în, sau, din, n.tr.) alte națiuni te batjocoresc(,) America. Căci în niciun alt loc în afară de în America nu s-ar fi întâmplat asta. Tu ai fost pusă de o parte America, pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA, și apoi spui, dumnezeul oricui poate răspunde la rugăciune (posibilă referire că Statele Unite oferă libertatea de a venera orice dumnezeu, orice religie, n.tr.). Tu ai compromis cu suflete. Tu vei răspunde (sau, posibil, da seama, n.tr.) într-o zi pentru asta la scaunul MEU de judecată.

Rușine (să vă fie, n.tr.) tuturor dintre voi care v-ați (men)ținut tăcerea și n-ați făcut nimic să înlăturați reproșul (faptului că, n.tr.) acest lucru este făcut (acum, sau, continuu, n.tr.) pe unde (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.). Astfel încât EU(,) Dumnezeul vostru Tată YAHUVEH(,) să nu MĂ supăr (sau, înfurii, n.tr.) pe America din nou, EU am pus (acest lucru, n.tr.) în mintea lui Pat Robertson (evanghelist Creștin American care apare la televizor, fost Pastor Baptist; YAHUVEH îl numește „Proxenet Evanghelic al Prosperității,” un tip de pastor care pretinde să predice Evanghelia dar în realitate diluează Cuvântul lui YAHUVEH, oferă soluții facile, și promovează ideea că nu există păcat, n.tr.), să se roage pentru pastori, dar el n-a spus de ce am făcut EU asta. El știe că pastorii au compromis și totuși s-a temut (sau, i-a fost frică, n.tr.) să-i supere (sau, înfurie, n.tr.) pe ei/ele mai mult decât să-L supere (sau, înfurie, n.tr.) pe „EU SUNT.” Vai (sau, Jale, n.tr.) de pastorii din America și din jurul acestei lumi, EU vă admonestez, „Nu vă mai comportați ca (niște, n.tr.) lași.”

Nu vă numiți pe voi înșivă/însevă (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) pastor, profet, apostol, învățător (de credință Creștină; în original, „teacher,” n.tr.), evanghelist (posibilă referire și la oamenii care discută despre religie sau subiecte de moralitate la televizor; atât clerici cât și laici; în original, „[an] evangelist,” n.tr.), lider spiritual(,) dacă ești (sau, posibil, sunteți, n.tr.) un laș/o lașă! Retrăgeți-vă acum (din funcție, n.tr.) înainte să mai fiți trași/trase (într-o mai mare măsură, n.tr.) la răspundere pentru a-MI conduce turma (de oi, sau, metaforic, credincioși, n.tr.) în derivă. Opriți-vă din a-i învăța pe Oamenii MEI (sau, Poporul MEU, n.tr.) să compromită(,) căci în timpurile din vechime ei/ele s-au luptat (posibil, pentru; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) dreptul de a-L sluji pe „EU SUNT.” Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care L-au urmat pe YAHUSHUA au fost uciși/ucise dar ei/ele n-au compromis.

Biserica MEA, ridică-te încă o dată și devino Templul (cel, n.tr.) viu ALEI MELE RUACH ha KODESH. Oprește-te din a le hrăni pe Oile și Mieii MEI (cu, n.tr.) Pabulum (tradus literal; termen folosit pentru a descrie mâncare insipidă, în special dizolvată în apă; de asemenea, un punct de vedere diluat, lipsit de putere, care nu jignește pe nimeni, n.tr.) care este doar potrivit pentru cei mai micuți (sau, mărunți, n.tr.) dintre prunci. Rușine (să-ți fie, n.tr.). EU vă voi trage la răspundere, pe voi pastorilor care compromiteți și nu vreți (sau, refuzați, n.tr.) să numiți Nesfințenia (drept, n.tr.) ceea ce este. Cei/Cele care compromit nu vor moșteni Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.). Vouă vă este frică de proprii voștri diaconi, congregații, și guvern mai mult decât de „EU SUNT.” Cum pot EU continua să-MI torn binecuvântările, și protecția dacă voi continuați să compromiteți ceea ce voi știți a fi adevărat, susținut (sau, fundamentat, n.tr.) cu Sfânta Biblie și Scripturi.

EU vă acuz (oficial, sau, juridic; pe voi, n.tr.) pastorilor și vă acuz acum. Rușine (să vă fie, n.tr.)! Voi ați vorbit ceea ce guvernul, congregația, care v-au cumpărat, vă (spune, sau, spun, n.tr.) ce să spuneți. Pastorilor(,) voi ați avertizat cine este teroristul Americii, dar n-ați avertizat cine este dușmanul lui YAHUVEH, și adevăratul dușman al Copiilor MEI, numele este satana (literă mică conform originalului; nu este greșit, n.tr.) și satana vine în multe forme, în diverse religii. Satana vă împunge (posibil, să intrați, n.tr.) într-un război care el știe că va fi un război care va conduce ca toate națiunile să ia parte într-un fel sau altul. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) data viitoare când numiți acesta Al Treilea Război Mondial(,) asta este exact ceea ce va fi.

America, tu ești (acum, sau, continuu, n.tr.) înșelată. Treziți-vă Oamenii MEI (sau, Poporul MEU, n.tr.) și vorbiți (sau, exprimați-vă opinia; în special, tare și clar, sau, suficient de tare pentru a fi auziți/auzite; sau, ridicați-vă vocea, n.tr.) împotriva acestui lucru, încurajați-vă Președintele să găsească moduri mai pașnice decât război care chiar va include (acțiuni militare; în original, „warfare,” n.tr.) biologice, și microbiene (sau, virale; în original, „biological, and germ warfare,” n.tr.). Acesta nu mai este un război cu simple gloanțe. Acesta va fi un război de o magnitudine care va zgudui această lume și cu adevărat cuvintele Al Treilea Război Mondial nu vor fi niciodată uitate, și nici vreo națiune nu va rămâne aceeași (sau, posibil, la fel cum era înainte de război, n.tr.). Ați fost avertizați/avertizate!

America, tu MĂ îngrețoșezi cu cântecele tale de „God Bless America” („Dumnezeule, Binecuvântează America;” cântec patriotic American, n.tr.). Cărui Dumnezeu îi cânți tu asta? EU am auzit ziua ta de amintire și rugăciune, EU am fost martor la tăcere (posibil, minutele de tăcere în cinstea celor decedați, n.tr.), și tot Raiul a urmărit (cu privirea, n.tr.) în tăcere, pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) EU am auzit o națiune ridicându-se împotriva lui EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), pe măsură ce vă adunați în rugăciuni (sau, rugăciune; număr plural conform originalului, n.tr.), Biserici, Temple, Moschei, case (sau, acasă la voi; „homes,” n.tr.), și străzi, dar câți (oameni, n.tr.) I se rugau Dumnezeului creației voastre. Câți/Câte se rugau în Numele lui YAHUSHUA Dumnezeul Mântuirii voastre. JALE (sau, VAI; litere mari conform originalului, n.tr.) fie de voi. EU l-am auzit pe liderul vostru (posibil, Președintele Statelor Unite; George W Bush, n.tr.) spunând(,) doar (sau, pur și simplu, n.tr.) rugați-vă la oricare dumnezeu voi venerați.

EU i-am văzut pe liderii voștri guvernamentali chiar rugându-se în numele unui dumnezeu străin. Care este un simplu om, diavolul vine în multe deghizări. Obrăznicia (sau, Îndrăzneala obraznică; în original, „The audacity,” n.tr.)! Datorită rugăciunilor Oamenilor MEI implorând după milă asupra Americii, (de aceea, n.tr.) n-am ridicat EU mâna MEA a protecției de pe voi din nou în acea zi (posibilă referire la atacurile de pe 11 Septembrie 2001; subiect tratat și în Sfânta Profeție 61, n.tr.). Datorită celor foarte puțini/puține din casa voastră de guvernământ am cruțat EU America din nou, în însăși acea zi, când această ticăloșie se ridica, EU am auzit rugăciunile celor fervent drepți (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.) umplându-MI urechile mai tare decât cele încercând să calmeze fiecare religie (în special, dându-le tuturor acestor religii ceea ce vor, n.tr.).

America, oprește-te din a MĂ testa (sau, încerca, n.tr.). Vai (sau, Jale, n.tr.) fie de un copil (foarte mic; sau, bebeluș, n.tr.) care-și agită pumnul în fața Atotputernicului Dumnezeu Viu YAHUVEH, nu există (niciun, n.tr.) altul. „EU SUNT” Cine „EU SUNT” și nu există niciun alt Dumnezeu. America, dacă nu te oprești din a flutura acel drapel roșu, alb, și albastru în fața lui „EU SUNT” și nu începi să trăiești Evlavios (sau, Pios; literă mare conform originalului, n.tr.), înălțând Biblia, supunându-te Torei (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.), care este un standard (posibil și, stindard; cuvântul original, „standard,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal din Biblia King James drept, „Când dușmanul va intra ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui,” „When the enemy shall come in like a flood, the SPIRIT of THE LORD shall lift up a standard against him.” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă;” referire întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.) Evlavios (sau, Pios; literă mare conform originalului, n.tr.) împotriva răului (sau, maleficului; în original, „the evil,” n.tr.) din această lume, precum și răului (sau, maleficului, n.tr.) care vine împotriva națiunii tale. „EU SUNT” va elibera priza MEA (sau, va da drumul prizei MELE; sau, modului în care te țin în mână; posibil și, strânsorii MELE; variație de persoană conform originalului, n.tr.) din nou asupra ta și-i va permite satanei să-ți dea o bătută, unde lacrimile nu se vor opri, nici tânguirile acestei națiuni care vor fi auzite în jurul lumii. O națiune satanică vă va bate și va face corpurile (sau, posibil, cadavrele; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „bodies,” n.tr.) voastre să arate ca și cum au fost biciuite (până au ajuns, n.tr.) roșii, albe, și albastre (posibil, precum drapelul vostru; tradus literal; posibil dublu-sens în original; posibil joc de cuvinte care se referă la expresia, a bate pe cineva (până ajunge) albastru/albastră de la contuzii; „to beat someone black and blue,” n.tr.).

EU îi voi permite satanei să producă așa răni asupra ta, dacă tu nu încetezi cu această atitudine mândră, arogantă. Această atitudine, că această națiune este perfectă și n-a făcut niciun rău (sau, n-a rănit pe nimeni; în original, „has done no harm,” n.tr.), nici (vreun lucru, n.tr.) greșit (sau, nedrept, sau, necinstit, sau, imoral; în original, „[has done no] wrong,” n.tr.). Mândria ta îi este o duhoare Raiului și-MI cauzează MIE așa (sau, astfel de, n.tr.) rușine, căci tot iadul se bucură (sau, veselește, n.tr.) și tu-l faci pe (sau, cauzezi ca, n.tr.) satana să MĂ batjocorească(,) amintindu-MI (posibil, de, n.tr.) cât de mult Grația MEA (divină; sau, Harul MEU; „MY Grace,” n.tr.) și binecuvântările (MELE, n.tr.) au fost turnate peste America. Căci făcând aceasta păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.)(,) căci prețul pe care tu-l vei plăti dacă continui va fi acela al Babilonului (posibilă referire la Apocalipsa 17 și 18, în care se vorbește despre acest oraș; linkuri spre Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.), și tu nu te vei mai ridica din nou. Cu adevărat Babilonul va cădea(,) dar nu este nevoie să fie acum. Satana caută să se ducă (sau, să meargă, n.tr.) înaintea timpului MEU (sau, posibil, a timpului la care DUMNEZEU vrea să se întâmple lucrurile, n.tr.) și EU aștept (acum, sau, continuu, n.tr.) căință adevărată(,) America.

Națiunea ta n-ar trebui să se mândrească cu un drapel făcut din material colorat (sau, pânză colorată, n.tr.), în cea mai mare parte făcut de mâinile propriului tău dușman (posibil, China, n.tr.), care-ți caută distrugerea, și (drapelul; număr singular conform originalului, n.tr.) este cusut de mâinile dușmanului tău. Căci atunci când națiunea care face drapelurile tale, le coase, voi nu știți (acest lucru, n.tr.)(,) (că, n.tr.) ei (sau, acești oameni, n.tr.) pun blestemele lor pe drapelul vostru, și tot ceea ce el reprezintă, și se roagă la zeii lor pentru distrugerea Americii. O(,) America, cum MĂ mâhnesc EU pentru tânăra (sau, mica, n.tr.) MEA națiune copil. Atât de răsfățată, ți-am dat EU prea multe binecuvântări? Căci cu adevărat EU te-am binecuvântat (posibil, până la stadiul, n.tr.) unde lumea este invidioasă. O(,) America, EU ți-am dat ție mai mult (posibil și, multe, n.tr.) decât restului (sau, posibil, celorlalte țări, n.tr.), și tu te comporți ca un copil răsfățat doar căutând (acum, sau, continuu, n.tr.) mai mult (sau, posibil, multe, n.tr.), și cerându-MI (sau, rugându-MĂ; acum, sau, continuu, n.tr.) să MĂ aștept la mai puțin (posibil și, puține, n.tr.) de la tine (posibil, decât de la celelalte țări, n.tr.). Căiește-te înainte de a fi prea târziu. Întoarce-te la MINE; nu-i jura credință (sau, angajament, sau, vasalitate, sau, loialitate; în original, „[don’t] pledge allegiance;” în Limba Engleză Americană, această expresie este folosită pentru a desemna angajamentul față de drapelul și republica Statelor Unite (patrie); „I pledge allegiance to the flag;” din 1954, acest jurământ conține cuvintele „under God,” „sub (aproximativ tradus drept, supusă lui, n.tr.) Dumnezeu:” „one Nation under God, indivisible”„o (singură, n.tr.) națiune sub (aproximativ, supusă lui, n.tr.) Dumnezeu, indivizibilă,” n.tr.) doar unui simplu drapel, jură-I credință (sau, angajament, sau, vasalitate, sau, loialitate, n.tr.) Dumnezeului Creației și Mântuirii tale, YAHUVEH și YAHUSHUA sunt NumelE NOASTRE (NumelE scris cu literă mare la sfârșit conform originalului; „NameS;” se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.).

O(,) America, EU plâng și MĂ tânguiesc după (sau, pentru, n.tr.) tine. EU te emit (în special, ca pe un mesager; sau, te trimit, n.tr.) către alte națiuni cu Evanghelia Fiului MEU YAHUSHUA și propria ta țară își întorc (număr plural conform originalului, n.tr.) spatele la MINE, cu excepția momentelor de mare (sau, puternică, n.tr.) suferință (sau, durere, n.tr.). De ce trebuie să iau EU mâna MEA de protecție de pe tine pentru a-ți capta atenția? Crezi că-MI face plăcere să te văd suferind înaintea ochilor lumii? N-am spus EU prin această roabă, „America(,) EU am păstrat cel mai rău (lucru, n.tr.) drept ultimul pentru tine” (limbaj întâlnit în multe Profeții despre Statele Unite ale Americii, n.tr.)?

Nu știi tu că doar tu singură ești în controlul propriei tale sorți? Când America a deschis porțile (termenul original desemnează porțile de ecluză; porți mari care țin apa unui râu afară dintr-un canal; sens figurat, posibil echivalent cu, atunci când America a deschis toate, sau, cele mai extinse, porți ale ei, în toate felurile; în original, „floodgates,” n.tr.) și i-a permis fiecărei religii să vină la țărmurile lor, chiar credeți că EU voiam ca voi să-i primiți (sau, întâmpinați; posibil, cu căldură, sau, cu brațele deschise, n.tr.) pe toți zeii (sau, dumnezeii; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „gods,” n.tr.) străini (de țara voastră; „foreign,” n.tr.) pe care străinii i-au adus cu ei/ele? Ai uitat tu atât de curând moștenirea (tradus literal, a unor lucruri cu valoare specială; în original, „heritage,” n.tr.) ta și cum ai fost tu la început născută (posibilă referire la faptul că națiunea Statelor Unite a fost fondată de imigranți Puritani din Marea Britanie; acești oameni au părăsit Marea Britanie pentru că au considerat că ritul bisericesc nu mai era suficient de pur, și că societatea devenise prea păcătoasă pentru a putea trăi în ea; ei/ele s-au rugat la Dumnezeu pentru o nouă țară, un Pământ al Făgăduinței, și Dumnezeu l-a dat, n.tr.)? Ai uitat tu atât de curând miracolele pe care EU le-am făcut pentru a-i da naștere acestei națiuni?

O(,) America, nu renunța atât de ușor (sau, cu atâta ușurință, n.tr.) la libertățile (sau, drepturile, n.tr.) tale, (pe care, n.tr.) EU ți le-am dat. O(,) America, nu uita atât de ușor (sau, cu atâta ușurință, n.tr.) că există doar un (singur, n.tr.) Dumnezeu și că „EU SUNT” este CEL Care te acoperă și protejează. „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; EU cu adevărat SUNT, n.tr.) același Creator Care te-a creat pentru propriul MEU scop! EU te folosesc pentru a le testa (sau, încerca, n.tr.) pe celelalte națiuni ale acestei lumi (sau, din această lume, n.tr.). Vor urma ele căile (sau, obiceiurile, n.tr.) tale păcătoase (sau, modurile tale păcătoase de a face lucrurile, n.tr.), și da(,) tânărul MEU copil America, tu (posibil, cu adevărat, n.tr.) ai căi (sau, obiceiuri, sau, moduri de a face lucrurile, n.tr.) păcătoase, și datorită exemplului tău tu ai pătruns (complet, n.tr.) această lume cu exemplul Nesfințeniei (literă mare conform originalului, n.tr.). Tu-i trimiți (posibil, în lume, sau, emiți, n.tr.) pe evangheliști cu mesajul mântuirii, și totuși câți (oameni, n.tr.) în (sau, posibil, din, n.tr.) propria ta națiune mănâncă fructul damnării, păcat necăit (sau, pentru care nu s-au căit, n.tr.). A numi (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce este Sfânt, nesfânt, blasfemie în ochiii MEI.

O(,) America, Vino (sau, Haide; literă mare conform originalului, n.tr.) să facem pace unul cu altul. Tu cânți God Bless America („Dumnezeule, Binecuvântează America;” cântec patriotic American, n.tr.), dar nu știi tu că Budiștii spun, (că, n.tr.) acesta este dumnezeul lor căruia tu-i cânți în America în acel cântec, precum și Musulmanii spun că acela este dumnezeul lor și sataniștii spun că acela este dumnezeul lor. Numește pe care (sau, Care, n.tr.) Dumnezeu îl (sau, ÎL, n.tr.) slujești și Numește Numele Singurului Care este Creatorul tău, și Mântuitorul tău! Numește Numele YAHUVEH și YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.)(,) de asemenea numit de unii (oameni, n.tr.) Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.). Acestea sunt NumelE NOASTRE și ele ar trebui să fie peste tot pe fiecare undă (purtătoare de semnal; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwave,” n.tr.). Îți este ție atât de rușine să-L chemi pe (sau, să apelezi la, n.tr.) YAHUVEH că ai cenzurat Numele MEU de la școlile tale, până la curțile tale de judecată (sau, tribunalele tale, n.tr.)? De ce se găsește fiecare alt nume în America, chiar (și, n.tr.) cei/cele care slujesc dumnezei (sau, zei; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.) străini (de țara voastră; „foreign,” n.tr.)?

Străini (sau, Oameni necunoscuți; „Strangers,” n.tr.) care vin în America, și totuși nu le e rușine să menționeze numele celor care sunt simpli oameni (sau, simple ființe umane, n.tr.), diavolul în deghizare (sau, deghizat, n.tr.), și totuși (sunt, n.tr.) numiți dumnezei (sau, zei, n.tr.). Și totuși vouă care sunteți puși/puse de o parte pentru gloria (sau, slava, n.tr.) MEA vă e rușine să spuneți Numele de deasupra tuturor numelor (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Filipeni 2:9; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea şi DUMNEZEU L-a înălţat nespus de mult / şi I-a dăruit Numele / care este mai presus de orice nume, / 10 pentru ca în Numele lui YAHUSHUA / să se plece orice genunchi / din cer, de pe pământ şi de sub pământ, / 11 şi orice limbă să mărturisească, / spre Slava lui DUMNEZEU TATĂL, / că YAHUSHUA ha MASHIACH este DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.). Apoi voi îndrăzniți să apelați la MINE pentru milă pentru America. O(,) dacă n-ar fi rugăciunile mijlocitoare ale adevăraților MEI Copii(,) EU i-aș fi permis Americii (sau, aș fi permis ca America, n.tr.) să fie înlăturată de pe fața pământului deja (sau, până acum, n.tr.).

De dragul Bebelușilor (sau, posibil, Copilașilor; „Babies,” n.tr.), Miresei, Aleșilor/Aleselor (gen nespecificat în original; „Chosen Ones,” n.tr.), și Selecților MEI/Selectelor MELE (gen nespecificat în original; „Elect,” n.tr.) din America precum și celor care strigă (sau, apelează la Dumnezeu; acum, sau, continuu; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) pentru ea în alte națiuni(,) EU te-aș fi șters din memoria MEA până acum. Atât de mult M-ai supărat (sau, înfuriat, n.tr.) tu și totuși pe cât de supărat (sau, furios, n.tr.) sunt (același este nivelul la care; sau, pe atât de mult, n.tr.) plâng EU pentru tine, și-ți cer să te căiești, căci EU nu vreau ca nimeni (sau, vreo persoană, n.tr.) să piară și să se ducă la un loc creat nu pentru oameni (sau, ființe umane, n.tr.), ci în loc de asta pentru satana și demoni. Acesta a fost creat pentru îngerii căzuți.

America, Da (literă mare conform originalului, n.tr.)(,) EU MI-am înfășurat mâna MEA a protecției în jurul tău din nou. Vezi ce se întâmplă când EU ÎMI relaxez priza (sau, fac să fie mai puțin strânsă, n.tr.)? Vezi cât de repede națiunea voastră este atacată de alții (sau, alți oameni, n.tr.) geloși pe binecuvântările (sau, din cauza binecuvântărilor, n.tr.) pe care EU i le-am dat Americii. Dacă adevărul fie știut(,) America(,) tu n-ai (deloc, n.tr.) prieteni (sau, n-ai niciun prieten, n.tr.). Ei/Ele sunt cu toții/toatele dușmani în deghizare (sau, deghizați, n.tr.) și dacă (ar fi, n.tr.) posibil ar jefui (în special, precum în timpul, sau, după, un război; în mod violent, n.tr.) tot ceea ce ai. „EU SUNT” este singurul tău prieten adevărat și „EU SUNT” este Creatorul și Tatăl tău. De ce-ți este rușine de Cine este „EU SUNT” și ce „EU SUNT” reprezintă (sau, susține; posibil, prin însuși, sau, simplul, fapt de a exista; „stands for,” n.tr.)(,) și aceea este Sfințenia, și cea căreia (posibil, prin însuși, sau, simplul, fapt de a exista; „stands against,” n.tr.) îi stă împotrivă (sau, i se împotrivește, n.tr.) „EU SUNT” și aceea este tot ceea ce este Nesfânt. Căiește-te(,) America(,) înainte de a fi prea târziu.

O(,) America, atât de tânără (Statele Unite și Israelul sunt de obicei de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.) și atât de nesăbuită (sau, nebună, sau, aiurită, sau, lipsită de bun-simțul rațiunii, sau, proastă; în original, „foolish;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le descrie pe fecioarele nesăbuite, n.tr.). Crezi că MĂ impresionează rugăciuni spuse altor zei (sau, dumnezei, n.tr.) străini (de țara voastră, n.tr.) care sunt simpli oameni (sau, ființe umane, n.tr.) și diavolul în deghizare (sau, deghizat, n.tr.)? Ziua ta de rugăciune și amintire a făcut (doar, n.tr.) puțin să MĂ cinstească pe MINE; EU doar v-am cruțat națiunea din nou datorită rugăciunilor fervente ale celor drepți (care, n.tr.) chiar (sunt foarte de folos, sau, prin faptul că sunt de folos, sunt de valoare; limbaj arhaic în original, „availeth much,” foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.). Știi tu că satana MI-a cerut permisiunea să te zdrobească în acea zi (posibil, 11 Septembrie 2001; ziua când Turnurile Gemene din New York City au fost distruse de un atac terorist, n.tr.)? EU am refuzat(,) căci rugăciunile fervente ale celor drepți sunt foarte de folos (sau, de valoare; Iacov 5:16, notă anterioară, n.tr.).

Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.)(,) America, căci următorul Al Treilea Război Mondial va fi începutul sfârșitului pentru tine și multe alte națiuni vor cădea când o faci tu, ca (sau, precum, n.tr.) dominouri într-un rând (sau, șir, n.tr.). Precum o casă din cărți de joc. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.) și gândește-te (din, n.tr.) greu (sau, timp îndelungat și în mod profund, n.tr.) cu privire la asta, deoarece cum te pot EU binecuvânta să câștigi un război când această națiune nu mai susține Sfințenia. Pe liderii tăi îi interesează mai mult să le facă pe plac tuturor oamenilor decât să-I facă pe plac și să se teamă de Dumnezeul Mântuirii. Numele Fiului MEU este YAHUSHUA(,) și fie că-L chemați (sau, strigați, n.tr.) pe Numele SĂU Sacru sau pe numele în America mai obișnuit (sau, uzual, n.tr.) numit Iisus (în original, „Jesus,” n.tr.)(,) EL este Același MESIA pentru eternitate și nu există (niciun, n.tr.) altul. YAHUSHUA este singura cale (sau, singurul mod, n.tr.) de a veni la „EU SUNT,” nu există niciun alt Dumnezeu în afară de Sfânta Treime(,) căci toți trei (sau, toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi; în original, „all three,” n.tr.) sunt una.

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.), de falșii mesia ridicându-se (sau, luând ființă, sau, făcându-și simțită prezența; acum, sau, continuu, n.tr.) peste tot în jurul vostru. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.), tot ceea ce este în Biblie satana caută să contrafacă. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) deoarece Bebelușii (sau, Copilașii; „Babies,” n.tr.), Mireasa, Aleșii/Alesele (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat, n.tr.), și Selecții/Selectele (posibil, oameni aleși pentru îndeplinirea anumitor sarcini; în original, „Elect;” gen nespecificat, n.tr.) MEI/MELE vor fi înșelați/înșelate dacă este posibil (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 24:24 și Marcu 13:22; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, pe cei aleşi,” n.tr.). Căci satana vine ca (sau, precum, n.tr.) un înger al luminii (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Corintieni 11:14; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu este de mirare, pentru că însuşi Satan se deghizează în înger de lumină,” n.tr.), și pretinde că este pentru propriul vostru bine, pentru a vă proteja, și totuși păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)(,) căci atunci când apelați la oricine (altcineva, n.tr.) pentru protecție înainte ca voi să apelați la YAHUVEH și Fiul MEU YAHUSHUA, voi ați căzut în cursa înșelăciunii și înșelării. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) atunci când EU spun (că, n.tr.) pe cine YAHUSHUA a eliberat(,) (acea persoană, n.tr.) este liberă într-adevăr. Și atunci (sau, apoi, n.tr.) puterile acestei lumi vin și vă iau (sau, posibil, vin să vă ia, n.tr.) libertatea voastră (sau, dreptul vostru, n.tr.) de-a vorbi (sau, de-a vă exprima propria părere, n.tr.), a călători, chiar și modul în care (sau, cum, n.tr.) sămânța voastră este semănată de la voi (posibil echivalent cu, modul în care sunt folosite resursele voastre; posibil, în special, financiare; posibil, modul în care sunt uzate de tot, n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) deoarece cei (sau, oamenii, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.) chiar (și, n.tr.) vor încerca să raționeze (sau, posibil, să elibereze în regim de rații, n.tr.) ceea ce mâncați, beți, purtați (ca îmbrăcăminte, n.tr.) și în ce zi trebuie să venerați.

În toate zilele trebuie să MĂ venerați, dar există doar un singur Adevărat Sabat și aceea este ziua pe care YAHUSHUA v-a dat-o atunci când EL a dat exemplul și a devenit Domn al Sabatului (în original, „Lord of the Sabbath;” posibilă referire la Matei 12:8, limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Fiul Omului este DOMN şi al Sabatului!” conform notei de subsol de la versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset, anumite manuscrise Egiptene și Grecești omit cuvântul „și,” versetul fiind, „Căci Fiul Omului este DOMN al Sabatului!” n.tr.). Venerați-I și lăudați-I pe YAHUVEH și YAHUSHUA în fiecare zi, dar în special de Adevărata (posibil, zi de; posibil cuvinte lipsă în original, n.tr.) odihnă de Sabat Ebraic în YAHUVEH(,) căci EU M-am odihnit după ce am creat lumea. Cine sunteți voi, un simplu om (sau, o simplă ființă umană, n.tr.) să gândți (sau, credeți, n.tr.) că voi de asemenea n-aveți nevoie (sau, nu trebuie, n.tr.) să vă odihniți.

Urmați a MEA Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.). Cinstiți Adevărata Zi de Sabat și țineți-o Sfântă înaintea MEA. Odihniți-vă în această zi. Căutați să auziți de la MINE în această zi, întrebați-MĂ ce vreau EU ca voi să faceți în această zi, despărțiți-vă de lume și cinstiți-L pe Dumnezeul Creației și Mântuirii voastre. ÎL va jefui (tradus literal; sau, posibil, ÎL jefuiește, n.tr.) un (posibil, simplu, n.tr.) om (sau, o (simplă) ființă umană, n.tr.) pe Dumnezeu? Dar, chiar și adevăratele Sabaturi puse de o parte pentru voi și „EU SUNT”(,) căci(,) vedeți voi(,) aceasta va fi pentru acum și eternitate o zi de odihnă.

Uitați-vă asupra zilei (sau, Priviți ziua, n.tr.) în care lumea petrece, și este în beție (posibil, alcoolică; „drunkenness,” n.tr.), păcătoșenie, este nestăpânită (sau, se răspândește la scală largă, n.tr.) și să știți că aceasta este o înșelătorie a diavolului pentru a-L supăra (sau, înfuria, n.tr.) pe „EU SUNT”(,) căci atâția/atâtea pur și simplu nu înțeleg în ce zi este Adevăratul Sabat. Citiți-vă Scripturile, nu spune Cuvântul MEU, „Lucrați 6 zile și într-a șaptea zi (posibil, să, n.tr.) vă odihniți?” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 34:21; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să lucrezi şase zile, iar în a şaptea zi să te odihneşti; chiar şi în perioada aratului şi a secerişului să te odihneşti,” n.tr.). Acesta nu este legalism, aceasta este o binecuvântare rezervată pentru voi și „EU SUNT.” YAHUSHUA SE va întoarce după Mireasa LUI de Adevăratul Sabat. Dar voi nu știți în care Sabat SE întoarce EL (și, n.tr.) astfel (sau, deci, n.tr.) fiți gata (sau, pregătiți/pregătite, n.tr.). Să nu vă găsească bând (alcool, n.tr.), petrecând (la o petrecere; în original, „partying,” n.tr.), și lucrând, așa cum lucrează lumea(,) sau voi veți plânge ca cele cinci fecioare nesăbuite („foolish;” notă anterioară, n.tr.) fără niciun (sau, deloc fără, n.tr.) ulei în lămpile lor. Aprindeți-vă lămpile acum și țineți-le aprinse, până-L vedeți pe YAHUSHUA întorcându-SE în toată Gloria (sau, Slava, n.tr.) SA (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 25:31 și Marcu 13:26; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când Fiul Omului va veni în Slava SA, împreună cu toţi îngerii, atunci EL SE va aşeza pe tronul Slavei SALE 32 şi toate neamurile vor fi adunate înaintea LUI,” respectiv, „Atunci ÎL vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori (conform notelor ediției, posibilă referire la Daniel 7:13, n.tr.), cu mare putere şi Slavă,” n.tr.) după Mireasa LUI care-și așteaptă Mirele.

Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) căci turnurile WTC (World Trade Center; care s-au prăbușit în urma atentatelor teroriste de pe 11 Septembrie, n.tr.) sunt asemănate (sau, posibil, se aseamănă; posibilă exprimare arhaică, n.tr.) cu Stâlpii pe care Samson i-a zguduit (posibilă referire la Judecători 16:29, momentul când Samson a dislocat cei doi stâlpi ai templului unde se aflau Filistenii; templul s-a prăbușit și i-a omorât pe toți care erau acolo, inclusiv Samson; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Samson s-a rezemat de cei doi stâlpi care susţineau templul şi s-a aplecat spre ei; unul era la dreapta lui şi celălalt la stânga. 30 Samson a zis: „Să mor împreună cu Filistenii!” Apoi a împins cu putere şi templul a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era în el;” citat extins pentru context, n.tr.). America(,) aici (sau, acesta este locul în care, n.tr.) îți pui tu credința (în original, „faith,” n.tr.), încrederea, speranța, acestea erau (sau, au fost, n.tr.) turnuri alcătuite din multe limbi și națiuni, și tu construiești acest turn înalt (în special, elevat; măreț și nobil; posibil, semeț, n.tr.), și dacă tu ai fi putut să-ți reușească (ceea ce ai vrut tu, n.tr.)(,) el ar fi ajuns la înălțimile turnului Babilonului. Exact așa cum turnul Babilonului a căzut înaintea lumii, EU am permis ca aceste turnuri să fie doborâte la pământ. Acum pământul este îmbibat cu sângele căzuților (sau, posibil, morților; posibil dublu-sens în original, n.tr.) care zac dedesubtul turnurilor ca ceva ce (re)amintește de (în original, „as a reminder,” n.tr.) păcatul mândriei din acele turnuri.

Nimeni nu vorbește de păcatul care era în acele turnuri, păcatele pe care întreaga lume le venera, păcatul lăcomiei, furtului, banilor de sânge (tradus literal; expresie; bani plătiți în compensație familiei cuiva care a fost ucis; în original, „blood money,” n.tr.), în multe forme diferite, păcat în mai multe forme decât pot EU numi. Întreaga lume a băut din acea cupă a Babilonului, când EU MI-am slăbit priza asupra voastră în acea zi; dușmanul a intrat (sau, pătruns, n.tr.) și atacat. Lumea s-a uitat cu oroare, pe când (sau, deoarece, n.tr.) au văzut turnurile voastre mondiale (în original, „world towers;” „World Trade Center” înseamnă „Centru de Comerț Mondial,” n.tr.) ridicându-se în sus în flăcări (tradus literal; sau, fiind cuprinse de flăcări, n.tr.) și zdrobindu-se la pământ. EU am (acum, n.tr.) milă de sistemul vostru financiar pentru un (singur, n.tr.) motiv. Să nu credeți că este pentru că America este atât de puternică, (că, n.tr.) nimeni nu mai poate face să se întâmple (sau, cauza, n.tr.) o depresie (economică, n.tr.) din nou(,) căci rugăciunile celor fervent drepți/drepte (sau, cinstiți/cinstite, n.tr.) ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) în Numele Fiului MEU (sunt lucrul datorită căruia; posibil cuvinte lipsă în original, n.tr.) nu i-am permis EU economiei ca și ea să se zdrobească la pământ. Nu încă! (retrospectiv, posibilă referire la faptul că crahul financiar care s-ar fi putut întâmpla din cauza atacurilor teroriste a luat loc aproape exact șapte ani după 11 Septembrie 2001; a început ca o criză financiară a ipotecilor din Statele Unite („subprime mortgage crisis”) în 2007, și a devenit globală pe 15 Septembrie 2008, când banca de investiții Lehman Brothers din New York a dat faliment; această criză financiară este considerată de mulți economiști cea mai gravă de la Marele Crah Financiar al anilor 1930, n.tr.) Atâta timp cât rugăciuni se tot înalță (continuu, n.tr.) și credință (sau, încredere; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există; „faith,” n.tr.) în „EU SUNT” (posibil, este; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) mai multă decât în acest guvern (sau, n.tr.) vreun oricare alt guvern.

America, gândește-te mult timp și concentrat (tradus literal; sau, gândește-te bine de tot; în original, „think long and hard,” n.tr.) înainte să devii implicată în alt război. Cu ce națiune te vei lupta? Tu n-ai nicio (singură, n.tr.) națiune cu care să te lupți (sau, posibil, nu poți alege doar o singură națiune cu care să te lupți; te vei lupta cu mai multe, n.tr.). Tu ești atât de mică comparată cu națiunile mai mari (în special, ca mărime fizică/geografică; „larger,” n.tr.). Tu ești precum cea mai tânără (posibil, națiune; posibil și, cel mai tânăr dintre adversari, n.tr.) încercând s-o învingă pe cea mai bătrână (sau, cel mai bătrân adversar, n.tr.). Singurul motiv pentru care tu ai câștigat războaiele din trecut este pentru că această națiune în marea majoritate a apelat la „EU SUNT” și Fiul MEU YAHUSHUA și a știut (că, n.tr.) fără NOI de partea voastră voi ați fi pierdut fiecare război. Chiar și inițialele voastre v-au fost date vouă de către „EU SUNT.” NOI (în original, „US,” n.tr.), YAHUVEH și YAHUSHUA este (sau, suntem; număr singular conform originalului, n.tr.) US-ul (în Limba Engleză, „US” înseamnă „NOI,” n.tr.) și A este de la Atotputernic (în original, „Almighty,” n.tr.). Această națiune trebuia (sau, era menită să, n.tr.) însemne (sau, să reprezinte prin sensul numelui ei, n.tr.) Statele Unite ale Atotputernicului (în original, „United States of Almighty,” n.tr.). Căci voi odată ÎL slujeați pe Atotputernicul Dumnezeu Viu „EU SUNT” și YAHUSHUA. Harul (sau, Grația divină; în original, „grace,” n.tr.), dragostea, mila și înțelepciunea lui „EU SUNT” au fost cele pe care (sau, ceea ce, n.tr.) EU le-am dat liderilor voștri politici și spirituali.

Cine va asculta acum (sau, Cine va vrea, sau, Cine va alege, să asculte acum, n.tr.)? Ce spirit (sau, duh; în original, „spirit,” n.tr.) le proclamă liderilor voștri? Rugați-vă pentru ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.). Casa voastră Albă a fost întinată și niciodată curățată complet (sau, purificată, n.tr.) de spirite ale divinației (sau, prezicerii, n.tr.), adulterului, crimei, sinuciderii, curvăsăriei, preacurviei, lăcomiei, geloziei, spirite anticrist, avort, homosexualitate, mândrie, ateism, nedragoste (în original, „unlove,” n.tr.), ură, egoism, mituire, spirite (sau, duhuri, n.tr.) mincinoase și înșelătoare, satanism, nebunie (sau, boală mintală severă, sau, demență; în original, „insanity,” n.tr.), trădare, necromanție, este nevoie să continui? Ce spirit (sau, duh, n.tr.) este în Casa voastră Albă acum unde liderii voștri fac decizii? Unde este Sângele lui YAHUSHUA care ar trebui să fie folosit pentru a curăța complet (sau, purifica, n.tr.) casele voastre de guvernământ? Unde este căința precum EU am cerut-o (public, sau, oficial, n.tr.) în Washington DC (capitala Statelor Unite ale Americii, n.tr.)? De la liderii (sau, a liderilor, n.tr.) voștri care sunt responsabili/responsabile pentru a ratifica legi ale nesfințeniei? Oamenilor(,) stați în spărtură (expresia originală, „stand in the gap,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 22:30; pasajul pare a se referi la dorința lui DUMNEZEU de a găsi un singur om drept de dragul căruia să nu distrugă poporul Evreu pentru păcatul și nelegiuirea lui; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea (conform notelor ediției, sau, şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin, n.tr.). 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea MEA pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, ÎMI voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu Focul Înverşunării MELE şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice STĂPÂNUL DOMN;” citat extins pentru context, n.tr.) pentru liderii voștri politici din jurul lumii.

America, nu te duce la război fără „EU SUNT” de partea ta. Nu le permite politicienilor tăi să creadă că tu vrei acest război cu un dușman invizibil. Te poți tu în realitate lupta cu 60 de națiuni sau mai multe pentru a-i extermina (complet; sau, tradus literal, smulge din rădăcini și extermina, n.tr.) pe oamenii pe care tu-i numești teroriști? Cum poți tu spera să câștigi? O(,) America, tu te confrunți (acum; posibil și, continuu, n.tr.) cu o lume plină de agresori (sau, bătăuși; termenul original, „bullies,” desemnează în Limba Engleză copiii sau oamenii agresivi, huliganii, n.tr.) care vor foarte mult să se comporte ca un prieten și pentru marea majoritate te vor trăda dacă li se dă o șansă. Ei/Ele (sau, Acești oameni, n.tr.) te vor ataca când tu te aștepți cel mai puțin (la acest lucru, n.tr.). Tu oferi mâna ta plină de bani, și mite (număr plural conform originalului, n.tr.), și ei/ele te urăsc pentru asta. Ai fost avertizată! America, tu ești atât de aproape de inima MEA, căci chiar și atunci când dușmanii tăi însetează și înfometează tu vrei să-i hrănești și să le dai apă (posibilă referire la faptul că Statele Unite au creat și coordonat diverse operațiuni umanitare pentru a ușura viața în zone de război din toată lumea, n.tr.). Nu realizezi tu (sau, Nu-ți dai tu seama, n.tr.) că tu îți întărești (sau, faci să fie mai puternic, n.tr.) dușmanul uneori în loc de a-i slăbi (număr plural conform originalului; cuvântul „dușmanul” este posibil să fi fost folosit pentru a simboliza mai mulți dușmani, n.tr.)?

Tu îngrămădești (unul peste altul; acum, sau, continuu, n.tr.) cărbuni de foc pe capete care nu-L recunosc (ca fiind adevărat; în original, „acknowledge,” n.tr.) pe Dumnezeul strămoșilor tăi, ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) te urăsc când tu le arăți dragoste și compasiune, și ei/ele se uită la tine ca și cum ești slabă în loc de tare (sau, puternică, n.tr.). America, chiar după război cu dușmanii tăi tu te duci și le reconstruiești pământul (sau, țara; posibilă referire la diversele operațiuni create și coordonate de Statele Unite pentru a reabilita zonele distruse de război, n.tr.)(,) dar tu nu poți șterge (complet, n.tr.) lacrimile pe care le-ai cauzat pentru că ești prea rapidă în a flexa ceea ce tu crezi că sunt brațele tale de tărie (sau, putere; în original, „strength,” n.tr.), mușchii tăi, și totuși când mușchii tăi nu sunt întăriți de Sfântul Cuvânt al lui YAHUVEH(,) tu vei găsi că este nevoie de mai mult pentru a face asta decât era (în mod obișnuit cazul, n.tr.).

Păzește-te (sau, Ferește-te; de, n.tr.) mâna călăului, nu te încrede în dușmanii tăi. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.) de a-ți întoarce spatele la călăi(,) deoarece acum există mai mult decât o (singură, n.tr.) națiune și călău despre care trebuie să fii preocupată. EU am avertizat-o pe această roabă prin care EU vorbesc aceasta (acum, n.tr.), păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) de Pakistan, și totuși cât de puțini (oameni, n.tr.) vorbesc (franc și curajos, în special în mod public; acum, sau, continuu; în original, „are speaking out,” n.tr.) și-i avertizează (acum, sau, continuu; pe, n.tr.) liderii acestei națiuni? America, tu zâmbești și națiunile care tu crezi că-ți zâmbesc și ele ție țin rachete la spatele lor.

Războiul (sau, Acțiunea militară; în original, „Warfare,” n.tr.) te va răni (sau, îți va produce rău, n.tr.) în moduri în care (acest lucru, n.tr.) n-a mai fost făcut vreodată înainte. Singurul mod în care acest lucru nu se va înfăptui (este, n.tr.) dacă rugăciunile fervente ale drepților (sau, oamenilor drepți; gen nespecificat în original, n.tr.) vor continua s-O invoce pe A MEA RUACH ha KODESH (Sfântul Duh) să acopere America și (vor continua, n.tr.) să se căiască și să susțină Sfințenia (sau, să apere Sfințenia; sau, să ia o poziție fermă, în special în mod public, pentru Sfințenie, n.tr.) și cu îndrăzneală (tradus literal, combinație de curaj și încredere; „in boldness;” posibil, dârzenie, n.tr.) să mustre Nesfințenia și să nu cheme (sau, să nu apeleze la, n.tr.) niciun alt Nume în afară de YAHUVEH și YAHUSHUA. Acoperiți-l pe Președintele vostru Bush în rugăciune, și jale (sau, vai, n.tr.) fie de voi când vine următorul președinte (Președintele care l-a succedat pe George W Bush a fost Barack Obama, care a deținut postul între 2008 și 2016; în Sfintele Profeții, numele lui este des combinat cu cuvântul „abominare;” DUMNEZEU îl numește „Obamanation,” „Obamanare,” n.tr.). Jale (sau, Vai, n.tr.) fie de voi când vine următorul Papă (la momentul rostirii acestei Sfinte Profeții, Ioan Paul al II-lea era Papă; acesta a fost urmat de Benedict al XVI-lea, Cardinalul Ratzinger, până când acesta și-a dat demisia în 2013 pe motive de sănătate, n.tr.). Căci acest următor Papă nu va fi un om al păcii, și va fi controlat de satana.

Amintiți-vă de Imperiul Roman și ce a făcut el. Înțelepții/Înțeleptele în YAHUVEH n-au nevoie de multe cuvinte (pentru a înțelege situația; în original, „Words to the wise in YAHUVEH,” n.tr.), rugați-vă acum pentru timpurile (sau, vremurile, n.tr.) ce vor veni, vor veni asupra voastră atât de repede(,) căci acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) să vă puneți în ordine cu MINE. EU îi vorbesc asta întregii lumi(,) căci(,) America, tu poți da exemplul, așa cum poate Israelul. Dacă doar cei doi copii ai MEI ar asculta(,) atunci această lume n-ar trebui să bea din cupa mâniei MELE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 25:15; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşa mi-a vorbit DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel: «Ia din mâna MEA această cupă plină cu vinul mâniei MELE şi dă-l să-l bea la toate neamurile la care te trimit. 16 Când îl vor bea, vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite printre ei,»” n.tr.). A, dar (acest lucru, n.tr.) a fost prezis și deja predestinat, totuși nu-MI grăbiți (sau, zoriți, n.tr.) timpul (sau, desfășurarea în timp a planurilor lui YAHUVEH; în original, „timing,” nu doar „time,” n.tr.)! Există încă (sau, totuși, n.tr.) timp dacă doar toți cei/toate cele care pretind că-L cunosc pe „EU SUNT” nu vor mai rămâne tăcuți/tăcute (posibil, vreun moment, n.tr.). Acest Război Mondial poate fi amânat mai mult (sau, pentru mai mult timp, n.tr.); nu va mai fi un altul, după acesta va fi un război împotriva Raiului însuși. Rugați-vă că veți fi de partea Raiului și nu de partea lui anti-mesia.

Acum(,) în încheiere(,) EU vreau să-i mângâi pe (și, să-i liniștesc pe, și, să le dau putere; în original, „comfort,” n.tr.) Bebelușii (sau, Copilașii; sau, Bebelușilor, sau, Copilașilor, n.tr.) MEI care vin la MINE înlăcrimați/înlăcrimate, și temători/temătoare de ceea ce se va înfăptui. Dacă aceste cuvinte de înțelepciune nu sunt luate în seamă (în special, serios, sau, cu grijă, n.tr.)(,) „EU SUNT” nu v-a dat un spirit (sau, duh, n.tr.) al fricii, ci al puterii, dragostei, și o minte sănătoasă. Mulțumiți-MI de dinainte pentru Corpurile voastre Glorificate (sau, Pline de Slavă, n.tr.). Corpuri pe care nicio bară (de închisoare, n.tr.) nu le va putea ține (sau, nu va fi în stare să le țină, n.tr.), corpuri care nu pot fi ucise, corpuri care încă vor face ceea ce sfinții au făcut atunci când Fiul MEU YAHUSHUA a (posibil și, S-a; verbul original nu este reflexiv; nu putem ști dacă are aceeași conotație – sau, dacă înseamnă exact același lucru – ca în Limba Română, n.tr.) înviat din mormânt. Astfel au înviat de asemenea și Sfinții din Ierusalim pe când (sau, pe măsură ce; posibil și, deoarece, n.tr.) Spiritele (sau, Duhurile, n.tr.) lor s-au unit cu corpurile lor și ei/ele au înviat în primele corpuri înviate, pentru a fi martori că YAHUSHUA trăiește, conduce(,) și domnește, EL este MESIA. Din nou, EU spun(,) așa cum a fost atunci(,) așa va fi din nou.

Întâi a venit YAHUSHUA(,) apoi sfinții au înviat și i-au mărturisit Ierusalimului (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:52; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA a strigat din nou cu glas tare şi apoi ŞI-a dat duhul. 51 Şi iată că draperia (conform notelor ediției, în Limba Greacă, „katapetasma,” „cea care despărţea Locul Sfânt de Locul Preasfânt; pentru semnificaţia acestui eveniment, vezi Evrei 9:1-14; 10:14-22,” n.tr.) Templului a fost despicată în două, de sus până jos; pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au fost înviate. 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea LUI, au intrat în Cetatea Sfântă şi li s-au arătat multora;” citat extins pentru context, n.tr.). Citiți Sfântul MEU Cuvânt(,) așa cum a fost atunci(,) așa va fi din nou. Aceștia sunt cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) morți în MESIA care din nou îi voi mărturisi acestei lumi: YAHUSHUA este MESIA, împreună cu cei/cele care sunt vii (sau, în viață, n.tr.) și numiți/numite Mireasa MEA. Urmărind (și, în același timp, stând de pază, n.tr.), așteptând, totuși făcând lucrarea (sau, munca, n.tr.) stabilită (sau, pusă în fața voastră, n.tr.) de Tatăl vostru Ceresc, (ei/ele, n.tr.) vor fi prinși/prinse (sau, răpiți/răpite, n.tr.) să-L întâlnească pe YAHUSHUA în văzduh (limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului şi la sunetul Trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Corpuri care nu mai sunt de carne și sânge (tradus literal; expresie; sau, de natură carnală sau trupească; în original, „flesh and blood,” n.tr.), ci Corpuri Glorificate (sau, pline de Slavă, n.tr.), care vor realiza (sau, îndeplini, n.tr.) mai mult (sau, multe, n.tr.) pentru „EU SUNT” decât în corpurile muritoare de lut.

Dacă voi credeți Sfântul MEU Cuvânt atunci veți ști că asta nu e prima dată când „EU SUNT” a făcut asta, vi-l amintiți pe Ilie din Vechime (în original, „Elijah of Old,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu], și vi-l amintiți pe Enoh? De ce credeți voi că EU pot face asta doar de aceste două ori, nu poate „EU SUNT” să facă asta din nou(,) și pentru cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care pot crede cu credință (sau, încredere în DUMNEZEU; în original, „faith,” n.tr.)(,) EU o voi face. Când Copiii lui Israel erau lângă Copiii Egiptului, și totuși molimele (tradus literal, ciumele; termenul original, „plagues,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgiile,” n.tr.) n-au venit aproape de ei/ele, chiar și (sau, nici măcar, n.tr.) întunericul n-a căzut asupra lor (sau, nu li s-a întâmplat; sau, ei/ele n-au trebuit să se confrunte nici măcar cu această situație, n.tr.). Sângele mielului sacrificial era pe tocurile ușilor, acum voi aveți un alt miel sacrificial, singurul Sfânt miel fără pată sau defect (sau, cusur; limbajul original, „the only Holy lamb without spot or blemish,” este foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19, „Nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu Sângele preţios al lui HRISTOS (conform notelor ediției, „sau, Mesia; atât Cristos (Greacă) cât şi Mesia (Ebraică şi Aramaică) înseamnă CEL Care este uns,” n.tr.), ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată,” precum și descrierea mielului de sacrificiu din Exodul 12:5; acest animal era consumat de Paștele Evreiesc, Pesah, „Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă;” citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Niciun păcat n-a fost găsit în YAHUSHUA. (Și, n.tr.) Astfel toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care și-au spălat Templele lor vii (posibilă referire la 1 Corintieni 6:19; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este Templul DUHULUI SFÂNT Care este în voi, pe Care-L aveţi de la DUMNEZEU, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” n.tr.) în Sângele LUI vărsat la Calvar, pentru remiterea (tradus literal, precum a unei datorii financiare; în original, „remission,” nu termenul mai uzual care este de asemenea folosit în context Biblic, „forgiveness,” n.tr.) păcatelor lor, s-au căit și s-au întors de la păcat (sau, i-au întors spatele păcatului, n.tr.), iubind și căutându-I (posibil și, căutându-L; număr nespecificat în original, n.tr.) pe YAHUVEH și YAHUSHUA primii (sau, primul; sau, în primul rând, înainte de orice altceva, n.tr.) în viețile lor, umpluți/umplute cu A MEA RUACH ha KODESH.

Exact ca pe timpurile Faraonului Cel Rău (sau, Malefic, n.tr.), când spiritul (sau, duhul, n.tr.) faraonului cel rău (sau, malefic, n.tr.) vine din nou (sau, se întoarce, n.tr.), exact la fel vor veni din nou (sau, se vor întoarce; și, n.tr.) miracolele, precum (posibil, în cazul lui, n.tr.) Moise și Copiii lui Israel. Dacă voi puteți crede, atunci miracole încă nespuse voi veți vedea (limbaj parțial arhaic în original, n.tr.). EU tot voi avea martiri căci (acest lucru, n.tr.) este predestinat și ei/ele deja știu în spiritele (sau, duhurile, n.tr.) lor și sunt pregătiți/pregătite, dar Copiii MEI care-și pun credința (sau, încrederea; „faith,” n.tr.) în „EU SUNT” și ascultă vocea MEA (limbaj arhaic în original, foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 7:23; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi de glasul MEU şi astfel EU vă voi fi DUMNEZEU, iar voi veţi fi poporul MEU. Să umblaţi în toate căile pe care vi le poruncesc, ca să vă fie bine,’” n.tr.), vor ști ce să facă, și unde să se ducă, și vor scăpa de mâna dușmanului în repetate rânduri. Nu toți/toate vor primi Corpuri Glorificate (sau, pline de Slavă, n.tr.), căci nu toți/toate cred.

Unii/Unele (gen nespecificat în original; se subînțeleg ambele genuri, n.tr.) vor să MĂ testeze (sau, încerce, n.tr.) și să rămână cu cei/cele dragi ai/ale lor nemântuiți/nemântuite (expresie Americană; a fi mântuit/mântuită înseamnă a-L accepta pe YAHUSHUA HA MASHIACH, IISUS HRISTOS, drept DOMN, DUMNEZEU, și MÂNTUITOR personal; fiecare om alege dacă să-L accepte pe YAHUSHUA; alegerea este în bază individuală, nu în mod colectiv, n.tr.). Aveți credință (sau, încredere în DUMNEZEU, n.tr.) pentru miracolele de care este nevoie, pentru a încerca să-i/să le avertizați să nu accepte Semnul Fiarei, alții/altele știu că ei/ele vor primi Corpuri Glorificate (sau, pline de Slavă, n.tr.), acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) există așa diviziune, ambii/ambele (tipuri de oameni, n.tr.) au dreptate. EU deja am pus acest lucru în spiritul (sau, duhul, n.tr.) vostru dacă sunteți ai MEI/ale MELE, dacă veți fi martirizați/martirizate, sau dacă veți fi (sau, sunteți meniți/menite să fiți, n.tr.) cei morți/cele moarte în MESIA, și veți muri mai întâi, învia, sau dacă veți fi prinși/prinse să MĂ întâlniți în văzduh cât sunteți încă vii (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; citat anterior, n.tr.).

Opriți aceste certuri prostești (sau, aiurite, sau, nebunești; cuvântul original, „foolish,” este același cu cel care le desemnează pe fecioarele nesăbuite în versiunea Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.). Nu vedeți voi încă (sau, Nu vă dați voi încă seama, n.tr.) că din această cauză i-am vorbit EU auzibil (sau, perceptibil în mod fizic, sau, sonor; în original, „audibly,” n.tr.) acestei roabe Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] și am spus(,) „Întâi o răpire (în văzduh; în original, „rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.)(,) apoi o alta pentru cei/cele pe care EU îi/le iubesc?” EU îi/le iubesc pe amândoi/amândouă (dintre aceste categorii de oameni, n.tr.)! Morții în MESIA care învie, și voi care sunteți vii (pentru a, n.tr.) fi prinși/prinse să MĂ întâlniți în văzduh. Nu vedeți voi încă (sau, Nu vă dați voi încă seama, n.tr.), (că, n.tr.) acela este motivul pentru care EU i-am vorbit ei auzibil, și am spus, „Nu spuneți că sunteți pre-Trib (Tribulație, n.tr.), în mijlocul Trib, sau post-Trib, căci nu este niciunul dintre aceste lucruri” (în original, „pre-trib,” „mid-trib,” și „post-trib,” n.tr.).

Nu vedeți voi încă (că acest lucru este, sau, că este cazul, n.tr.) pentru că toți/toate dintre voi aveți dreptate. Chiar (și, n.tr.) cei/cele care cred că YAHUSHUA vine din nou (sau, SE întoarce, n.tr.) după Tribulație, căci nu vine EL să conducă și domnească pe pământ așa cum face EL în Rai?” Câtă supărare (sau, furie, n.tr.) MI-ați cauzat voi MIE cu privire la această diviziune prostească (sau, aiurită, sau, nebunească; „foolish,” notă anterioară, n.tr.). Puteți voi acum pune această dezbatere la o parte (sau, puteți termina cu ea, n.tr.)? N-au fost cauzate suficientă ură și resentimente de la proprii MEI copii de această dezbatere pe care satana o stârnește înăuntrul vostru (sau, posibil și, în rândurile voastre, n.tr.). Lucrați împreună, nu separat. Opriți-vă din a-i respinge pe apostoli și profeți. Voi aveți nevoie de ochii și urechile corpului lui YAHUSHUA. Pastorilor, opriți-vă din a gândi că turma n-are nevoie de nimeni în afară de voi. Turma nu este a voastră ci ÎI aparține unicului Bun Păstor (posibilă referire la Ioan 10:14; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt Păstorul Cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE,” n.tr.). Gata (sau, Destul, n.tr.).

Ce le veți spune voi celor care sunt lăsați/lăsate în urmă, totul pentru că voi nu le-ați permis Profeților și apostolilor MEI să avertizeze Oile și Mieii și oile negre care ar fi putut deveni albe, dar voi erați prea ocupați/ocupate căptușindu-vă buzunarele cu aur, măcar pentru a vă păsa când Oile și Mieii se duc în derivă, atâta timp cât Oile și Mieii nu vă cheamă pe voi la căință. Oile și Mieii mănâncă aceeași mâncare zi după zi. Voi vă temeți ca nu cumva să-i hrănească altcineva, cu frică, (că, n.tr.) congregația(,) pe care EU îi numesc Oile și Mieii MEI, va prefera mâncare spirituală proaspătă din (sau, de la, n.tr.) Rai. Vin nou proaspăt și vor insista ca pastorii, să arunce vinul cel vechi pentru ca pielea de vin (tradus literal; sau, posibil, recipientul în care este pus, n.tr.) să nu pocnească (posibilă referire la Luca 5:37-9; limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Le-a spus apoi şi o pildă: „Nimeni nu rupe un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, pentru că altfel va rupe haina cea nouă, iar peticul din haina cea nouă nu se va potrivi la cea veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face aşa, vinul cel nou va crăpa burdufurile, iar vinul se va vărsa şi burdufurile vor fi distruse. 38 Ci vinul nou trebuie să fie pus în burdufuri noi. 39 Şi nimeni nu vrea să bea vin nou după ce a băut vin vechi, pentru că zice: «Cel vechi este mai bun (conform notelor ediției, unele manuscrise conţin „destul de bun,” n.tr.)!»”” citat extins pentru context, n.tr.).

Pastorilor, voi sunteți trași/trase (gen nespecificat în original; unele confesiuni Creștine Protestante permit ca pastorii sau liderii spirituali să fie femei, n.tr.) la răspundere pentru fiecare suflet care este pierdut în congragația voastră și ratează Raiul pentru că voi ați fost mai preocupați/preocupate cu voi înșivă/însevă, și cu a vă construi imperiile voastre spirituale, și (posibil, cu, n.tr.) reputațiile voastre, răsucind (sau, contorsionând, n.tr.) Scripturile MELE, pentru a le conforma imaginii voastre (sau, chipului vostru; termenul original, „image,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „chip;” „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat,” n.tr.), pentru a vă explica abundența. Și Copiii MEI funcționează în lipsă (tradus literal, funcționează fără lucrurile de care au nevoie, ducând lipsă, n.tr.), pe măsură ce (sau, posibil, deoarece, n.tr.) voi vă umflați în pene cu mândrie, devenind bogați/bogate de la a nu vorbi adevărul de frică că el i-ar jigni pe Oi și Miei. Voi sunteți un sărăntoc (sau, sărăntoci/sărăntoace; gen nespecificat în original, n.tr.) în Rai. Purtați-vă costumele făcute la croitor și trăiți (sau, locuiți, n.tr.) în vilele voastre aici pe pământ, căci cu adevărat aceea este tot ceea ce veți avea este ceea ce aveți pe pământ, voi sunteți faliți/falite în Rai, indiferent de cât de bine ați predica, și învăța (oamenii; despre credință, n.tr.), darurile MELE EU nu le-am luat (de la voi, n.tr.) odată ce v-ați dus pe calea lumii, astfel (sau, prin urmare, n.tr.) voi i-ați înșelat pe mulți (oameni, n.tr.), dar nu pe toți Copiii MEI(,) căci EU am dat darul discernământului și ei/ele vă cunosc pe voi după ce spirit (sau, duh, n.tr.) vă conduce (sau, guvernează, n.tr.) pe voi acum, spiritul mamonei (cuvântul original, „mammon,” „mamona,” este derivat din cuvântul „mammonas” în Limba Greacă; cuvinte similare există în Limbile Latină, Aramaică, Caldeeană, și Siriană; toate se traduc prin „bani, bogăție, și posesiuni materiale;” un idol al materialismului. Cuvântul apare în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 6:24; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui DUMNEZEU, şi lui Mamona (conform notelor ediției, „Mamona,” mammon, este un cuvânt aramaic tradus ca bogăţie, avere; personificare a zeului bogăţiei la sirieni (aramei)),” n.tr.) și al lăcomiei. Voi nu sunteți (posibil, cu, n.tr.) nimic mai mult decât o curvă în ochii MEI.

Templul vostru de Cristal (posibilă referire la faimoasa Catedrală de Cristal a unei biserici Romano-Catolice din California, n.tr.) se va sfărâma (conotația originală este, brusc și violent; în original, „shatter,” n.tr.) pe măsură ce continuați să stați acolo în pompa (voastră, n.tr.) și în gloria (sau, slava, n.tr.) voastră făcută de om (tradus literal; aceeași expresie înseamnă în Limba Engleză Americană și „artificială;” „manmade,” n.tr.). Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA nu este în voi. Cei/Cele care caută să vă numească pastori, vor într-o zi avea experiența Templului de Sticlă sfărâmându-se la pământ, atunci (sau, pe, n.tr.) când EU îl zdruncin, și toți cei (sau, oamenii, n.tr.) dinăuntru vor pieri. Cât de puțini (oameni, n.tr.) când asta se întâmplă vor vedea măcar Raiul. Căci nu v-am avertizat EU despre a căuta lideri Spirituali care sunt doar un mecanism de a vă alina urechile care vă mănâncă (sau, gâdilă; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 4:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile;” Sfintele Profeții fac des referire la noțiunile din acest verset, n.tr.). Ați fost avertizați/avertizate! Turnuri făcute de om (sau, artificiale; notă anterioară, n.tr.) care-L batjocoresc pe „EU SUNT” vor cădea. Da, chiar (și, n.tr.) cei/cele care se gândesc (sau, cred, n.tr.) pe sine un turn de unul singur/una singură, și se numesc pe sine după Numele MEU (sau, Creștini/Creștine, de la numele lui Hristos, n.tr.) și totuși nici măcar nu MĂ mai cunosc. Voi veți cădea, când acești lideri spirituali cad, Oile și Mieii se vor împrăștia, atât de puțini (oameni, n.tr.) ÎL vor găsi pe Bunul Păstor din nou.

***

Astfel este vorbit, astfel este scris în această zi de 1 Octombrie 2001 la 12:10 a.m. (dimineața, n.tr.). Eu eliberez aceasta și cer iertare de la YAHUVEH dacă eu n-am scris tot ceea ce trebuie (sau, posibil, este intenționat ca eu să, n.tr.) scriu. Eu am făcut cât de bine știu (să fac, n.tr.), pentru a testa (sau, încerca, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) care vorbește (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). Vă rog anunțați-mă dacă ați auzit vocea Tatălui nostru Ceresc. Și eu de asemenea am nevoie de încurajare pe măsură ce (sau, posibil, deoarece, n.tr.) aceste mesaje profetice stârnesc dușmanii care caută să reducă la tăcere (sau, amuțească, n.tr.) această roabă a lui YAHUVEH și YAHUSHUA. Cu toate acestea(,) eu caut să LE fac pe plac lui YAHUVEH și YAHUSHUA chiar dacă nu-i pot face pe plac omenirii. Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu). P.S. Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) mesagerul.

Acest card de identitate (este, n.tr.) un precursor al Semnului Fiarei. În somn eu m-am trezit cu această cunoaștere de la YAHUVEH, ce este un card de identitate? Este un Semn care te pune de o parte de alți (oameni, n.tr.). Unde se duce (acum, sau, continuu, n.tr.) informația? Într-un computer din Belgia numit „FIARA” (în original, „ the „BEAST,”” n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de precursorul a ceea ce este în Cartea Apocalipsei numit Semnul Fiarei. Rugați-vă ca toți cei/toate cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cheamă (sau, apelează la, n.tr.) Numele lui YAHUSHUA să nu fie aici când asta se înfăptuiește. Căci nu va exista (deloc, n.tr.) cumpărat sau vândut (sau, nu se va putea cumpăra sau vinde, n.tr.) fără acest Semn. Tony Blair încearcă din greu (acum, n.tr.) să facă ca asta să fie în Anglia. Oameni(,) vorbiți (tare și clar; împotriva acestui lucru, n.tr.) sau pentru totdeauna țineți-vă gura.

***

E-mailuri...

Principalul lucru pe care eu îl văd în acest nou cuvânt de la Dumnezeu Atotputernic este acesta. Dacă Pastorii, Evangheliștii, Învățătorii, Profeții, Apostolii, nu se opresc din a gâdila urechi, și nu încep să le spună oamenilor adevărul, această națiune se va prăbuși (sau, va intra în declin, n.tr.). Tu ești o inimă curajoasă care susține adevărul (sau, care, reprezentându-l, apără adevărul, n.tr.). Continuă să susții și roagă-te ca alții/altele îți vor urma exemplul curajos. Fără ca biserica să (vină împreună susținând aceste valori; „stand[ing] together,” n.tr.) în adevărată căință, și să strige (puternic; posibil și, cu lacrimi; apelând; acum, sau, continuu, n.tr.) la Dumnezeu să-i ierte compromisul cu lumea, carnea (sau, natura umană sau corporală, n.tr.), și diavolul, noi ne vom prăbuși (sau, vom intra în declin, n.tr.)!

Acest lucru depinde de biserica colectivă care profesează a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu și Sfântul LUI Cuvânt. Eu am dat pe TBN (sau, Trinity Broadcasting Network; rețea de televiziune despre credința Creștină; cea mai mare astfel de rețea din lume, n.tr.) și i-am văzut pe Paul și Jan Crouch (fondatorii rețelei de televiziune TBN; soț și soție, n.tr.). El ținea Coranul în mâini spunându-le milioanelor de Creștini din America cât de iubitori de pace sunt Musulmanii și că Mohamed a fost un om bun. Asta era cam cu 2 săptămâni înainte să fie atacate Turnurile. Acesta este un exemplu al ignoranței crase în care pastorii și predicatorii sunt îmbibați (complet, n.tr.) astăzi.

Eu văd că ei/ele (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt literalmente îmbibați/îmbibate în învățătură falsă și compromis. Eu am văzut această zi venind (sau, am anticipat această zi, n.tr.) acum 12 ani, și am încercat să le spun altora... nimeni n-a ascultat. Acum voi îi spuneți lumii via Internetului. (Oamenii, n.tr.) ar face bine să stea drepți (termen militar, n.tr.) și să asculte, și apoi să acționeze, sau noi ne prăbușim (sau, intrăm în declin, n.tr.)! „Compromisul, o(,) compromisul a adus Biserica MEA în această dezordine tristă, spune Domnul Dumnezeu. Fugiți (pentru a scăpa de, n.tr.) acest compromis sau fiți prinși/prinse (și absorbiți/absorbite, n.tr.) în mizeria (dezgustătoare; sau, murdăria; „filth,” n.tr.) acestei lumi rele (sau, malefice, n.tr.) de acum și fiți îmbibați/îmbibate în mizeria (dezgustătoare a, n.tr.) ei, spune Domnul Dumnezeu.”

Îți mulțumesc Sherrie (Elisheva Sherrie) pentru poziția ta tare (sau, puternică, n.tr.) pentru adevărul (sau, în favoarea/pro adevărului, n.tr.) lui DUMNEZEU. Eu mă simt condusă să sugerez ca tu să pui acest mesaj aproape de noua profeție de pe site-ul tău. Ea va complementa cuvintele puternice pe care Atotputernicul Dumnezeu(,) Marele „EU SUNT” ți le-a dat. Noi oferim lauda și mulțumirea noastră, și-I dăm cinste și glorie (sau, slavă; care-I este, n.tr.) cuvenită Dumnezeului Tată, Sfântului Duh, și (lui, n.tr.) Yahushua, Dumnezeu Mântuitorul nostru. (Acest mesaj, n.tr.) de asemenea îi va alerta pe alții (sau, alți oameni, n.tr.) cu privire la ce se petrece în lumea bisericească, dar folosește-ți propria discreție.

Cu dragoste,

Linda

***

Soră Sherrie (Elisheva Sherrie), în sfârșit am citit Mesajul 49 și am simțit Sfântul Duh în fiecare cuvânt. Fiecare cuvânt uns (și, n.tr.) binecuvântat a răsunat „Adevăr” în însuși sufletul meu și eu ÎL laud pe Dumnezeu Atotputernic pentru că ȘI-a revelat însăși inima SA nouă! Eu mă rog de asemenea că toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care citesc acest mesaj vor acorda atenție (în special, serios, sau, cu grijă, n.tr.), și eu cu siguranță îmi voi face partea în a copia și distribui acest mesaj prietenilor și celor dragi. Eu realizez propriile mele imperfecțiuni, dar cu adevărat mă mâhnesc cu privire la modul în care oamenii L-au uitat pe Dumnezeu în numele „compromisului” și au evitat folosirea singurului Nume prin care noi putem fi mântuiți/mântuite(,) „YAHUSHUA”!

Această profeție este cu adevărat un apel de trezire (în original, „a wake up call,” n.tr.) către (sau, pentru, n.tr.) America și lume și eu sunt în special de acord cu partea despre cum toată lumea sărea peste tot fluturând steagul American și spunând „God Bless America.” Cum poate Dumnezeu să ne binecuvânteze cu adevărat în păcatul, răzvrătirea(,) și aroganța noastră! Cu adevărat! Căință și smerenie sunt cu adevărat ceea ce este nevoie și eu mă rog ca toate sufletele să se întoarcă la unicul (sau, singurul, n.tr.) Adevărat și Viu Dumnezeu, YAHUVEH! Îți mulțumesc Soră pentru că ești vasul (sau, vehiculul; în Sfintele Profeții, în special purtător de DUHUL SFÂNT sau care îndeplinește lucrarea lui DUMNEZEU; în original, „the vessel,” n.tr.) prin care această oportună și foarte directă profeție a venit să ne avertizeze înainte de a fi prea târziu. Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna! Olga

Vă rog copiați și trimiteți-le prin e-mail această profeție tuturor (oamenilor, n.tr.) pe care-i cunoașteți!


* * * * * * *