Profeția 48

Yisraele, Dușmanii Tăi Caută Să Te Facă Un Țap Ispășitor!

Dată Rev (Reverendului, n.tr.) Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

29 Mai 2001

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

Avertizare pentru ISRAEL (litere mari conform originalului; notă de traducere, n.tr.) și toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care iubesc Israelul și Poporul Evreu cu o dragoste nu a noastră proprie ci de la Elohim (cuvânt Ebraic folosit des în Vechiul Testament pentru a se referi la DUMNEZEU; este pluralul cuvântului „EL” și „ELAH” și apare în primul verset al Genezei (Geneza 1:1) în Limba Ebraică – „La început, DUMNEZEU (ELOHIM) a creat cerurile şi pământul;” conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, ELOHIM este „Numele divin cel mai frecvent folosit în Vechiul Testament; deşi în Ebraică este un plural, termenul funcţionează gramatical ca un singular; este un plural care exprimă măreţia lui DUMNEZEU,” n.tr.), vă rog faceți așa cum este poruncit în Scripturi și rugați-vă pentru Ierusalim. Vă rog rugați-vă și fiți de acord (posibil, din punct de vedere spiritual; sau, posibil, rugați-vă și voi pentru același lucru, n.tr.) că Tatăl Elohim YAHUVEH (Numele Sacru Ebraic al DUMNEZEULUI TATĂ; apare și sub forma, ABBA YAHUVEH, „ABBA” însemnând „TATĂ” în Limbile Aramaică și Ebraică, n.tr.), HaShem („Numele” în Limba Ebraică, n.tr.) Adonai („Domn” în Limba Ebraică, n.tr.), îi va cruța pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi; sau, apelează la, n.tr.) EL, chiar (posibil, și, n.tr.) cei/cele care încă nu-L cunosc pe YAHUSHUA (Numele Sacru Ebraic al Mântuitorului; înseamnă „YAH Mântuie” în Limba Ebraică, n.tr.) drept MESIA. Vă rog rugați-vă că lucrătorii (din greu; sau, truditorii; gen nespecificat în original; verbul din care derivă acest cuvânt este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „laborers,” n.tr.) vor ajunge la ei/ele foarte repede care lucrează (din greu; sau, trudesc, n.tr.) în Israel. Ceva este atât de urgent (sau, posibil, stringent, n.tr.) în spiritul (sau, duhul, n.tr.) meu. Cuvântul de mai jos a venit pe neașteptate în timp ce (sau, pe când, n.tr.) eu îi scriam managerului site-ului (website-ului Parohiei Amightywind, n.tr.), profeție a început să curgă (din Elisabeth [Elisheva]; în original, „started flowing forth,” n.tr.) și nu este (posibil, cea, n.tr.) care este precum foc în oasele mele, (posibil, pe care, n.tr.) eu aștept (acum, n.tr.) timpul (sau, momentul, n.tr.) potrivit pentru a (o, n.tr.) elibera. Eu nu înțeleg ceva, dacă cineva are răspunsul vă rog anunțați-mă, dar deși eu am data pentru Pentecost (sau, Cinzecime, sau, Rusalii; pogorârea DUHULUI SFÂNT la 50 de zile de la Învierea MÂNTUITORULUI (Paște), n.tr.), Shavuot (numele Ebraic al acestei Sfinte Sărbători, n.tr.), drept 27 Mai, eu nu simt pace cum că 27 Mai, sau 28 Mai, este data corectă.

Ceva e greșit. Ar trebui să fie de Sabat pe de o parte. Nu într-o Duminică sau Luni. Nu(,) ceva este foarte greșit, și eu nu știu data corectă, dacă poate cineva confirma asta(,) vă rog anunțați-mă. Este ca și cum eu încă aștept să vină Pentecostul sau Shavuot-ul și să-l sărbătoresc(,) căci ceva mare este menit (sau, trebuie, n.tr.) să se întâmple în această zi pe tărâmul spiritual(,) dacă nu tărâmul fizic. Eu am o stare de neliniște (că, n.tr.) ceva a fost schimbat cu privire la data Calendaristică. Mai simte cineva astfel? Vă rog scrieți-mi. Eu nu pretind a fi un cărturar (sau, expert, n.tr.) al datelor. [Notă: Noi am aflat că Ziua de Pentecost, Shavuot, este 2 Iunie 2001.]

Iubite Popor Evreu(,) voi trebuie să realizați (sau, să vă dați seama, n.tr.) că eu nu intenționez (sau, urmăresc, n.tr.) să vă convertesc la Creștinism, ci în schimb să vă prezint lui (sau, să vi-L prezint pe, n.tr.) YAHUSHUA! Voi care-L Iubiți (literă mare conform originalului, n.tr.) pe HaShem Adonai(,) dătătorul legilor (sau, posibil, CEL Care i-a dat legile, n.tr.) lui Moise, noi doar vrem să vă prezentăm Fiul lui HaShem Adonai(,) Numele LUI este YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.)(,) unii ÎL numesc printr-un nume Grecesc (Iisus (în original, „Jesus;” Numele de YAHUSHUA a fost tradus în Limba Greacă drept „Ἰησοῦς,” „Iēsous,” n.tr.))(,) EL ne răscumpără când încălcăm legile lui HaShem Adonai. EL ne acoperă păcatele cu Sângele vărsat (posibil, de, n.tr.) la Calvar, EL este mielul sacrificial fără cusur (sau, imperfecțiune; „unblemished;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19 și a Exodului 12:5; notă va urma, n.tr.), exact la fel de sigur cum sângele mielului a fost pus deasupra tocurilor ușilor pe timpul (sau, vremea, n.tr.) lui Moise, astfel încât îngerul morții să treacă peste acele case și (ca, n.tr.) ele să fie cruțate de blestemele pentru Egipteni și cele intenționate pentru faraonul cel rău (sau, malefic; probabilă referire la pedeapsa lui DUMNEZEU asupra Egiptenilor atunci când Faraonul a refuzat să-i elibereze pe Israeliți, Exodul 12:12-13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că în noaptea aceea, EU voi trece prin ţara Egiptului şi voi lua viaţa tuturor întâilor născuţi din ţara Egiptului, atât ai oamenilor, cât şi ai animalelor şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului. EU sunt DOMNUL. 13 Sângele de pe casele în care locuiţi va fi un semn pentru voi: când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi şi urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi ţara Egiptului,” n.tr.).

Asta nu înseamnă că Egiptenii nu-L acceptă (acum, sau, continuu, n.tr.) pe YAHUSHUA, sau că toți Egiptenii se duc în Iad, căci YAHUSHUA îi mântuie pe toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care (vor, sau, aleg, n.tr.) să-L accepte drept MESIA și să se întoarcă de la căile lor (sau, obiceiurile lor, sau, modurile lor de a face lucrurile, n.tr.) ticăloase. Iubindu-L pe Elohim Tatăl YAHUVEH, (pe, n.tr.) Fiul LUI drept MESIA și Domn YAHUSHUA (Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.))(,) și permițându-I (CELEI Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH) (conform Sfintelor Profeții 89 și 90, DUHUL SFÂNT este de gen feminin, n.tr.) să vă conducă și călăuzească să-I aduceți Glorie (sau, Slavă, n.tr.) lui YAHUVEH al nostru Elohim HaShem Adonai. Eu sunt trimisă la atât Evrei cât și cei/cele (sau, acei oameni, n.tr.) care nu realizează (sau, nu-și dau seama, n.tr.) când ÎL acceptă pe YAHUSHUA, ca Domn și MESIA, (că, n.tr.) ei/ele sunt altoiți/altoite în ramura măslinului și devin Evrei/Evreice (posibilă referire la Romani 11:17-21; limbaj similar; în acest pasaj se explică faptul că oamenii care nu sunt Evrei din punct de vedere biologic devin Evrei din punct de vedere spiritual prin acceptarea lui YAHUSHUA ca Dumnezeu, Domn și Mântuitor personal al fiecăruia/fiecăreia, „Dar dacă unele ramuri au fost rupte, şi tu, care eşti o ramură de măslin sălbatic, ai fost altoită în locul lor şi ai devenit părtaşă la rădăcina bogată a măslinului, 18 nu te lăuda faţă de ramuri! Însă, dacă te lauzi, aminteşte-ţi: nu tu susţii rădăcina, ci rădăcina te susţine pe tine! 19 Vei spune: „Ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu!” 20 Aşa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credinţă! Deci nu fi mândru, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat DUMNEZEU ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine!” n.tr.). Linia de Sânge (tradus literal; sau, Genealogia (Spirituală), n.tr.) la (sau, către, n.tr.) Regele Evreilor și Domnul Domnilor este ceea ce face ca noi să ajungem în Rai. Există (doar, n.tr.) un (singur, n.tr.) mijlocitor înaintea lui Elohim Tatăl și nu este Maria, nici sfinții, nu este Mohamed, nici Buddha. Niciunul/Niciuna dintre ei/ele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) nu sunt (CEL Care cu adevărat este; articol hotărât intraductibil; „the,” n.tr.) MESIA, doar YAHUSHUA a fost perfect, fără păcat, și ȘI-a sacrificat viața pentru noi, vărsându-ȘI Sângele pentru a spăla (complet de pe noi, n.tr.) păcatele noastre. Pentru că YAHUSHUA este Fiul lui HaShem ADONAI, Care era cu EL în Rai la începutul timpului.

***

YISRAELE, DUȘMANII TĂI CAUTĂ SĂ TE FACĂ UN ȚAP ISPĂȘITOR!

Dată sub ungere Apostolului Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu),

29 Mai 2001 scrisă la MIEZUL NOPȚII (litere mari conform originalului, n.tr.) terminată la 12:30

EU, HaShem Adonai, și YAHUSHUA am (sau, avem; număr nespecificat în original, n.tr.) o dragoste specială pentru Yisrael ca (pentru, n.tr.) nicio (sau, vreo, n.tr.) altă țară(,) căci Iubitul MEU Fiu YAHUSHUA, ȘI-a turnat Sângele pe acel pământ. Nicăieri altundeva în lume n-a fost turnat Sângele fizic al Fiului MEU, doar la Ierusalim. Nicio altă planetă n-are nevoie de un Mântuitor în afară de pământ, unde satana a fost azvârlit (puternic; verbul original, „cast down,” a arunca cu putere de undeva, apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ezechiel 28:16-17; posibilă referire la acest pasaj; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „aruncat,” „Prin mărimea negoţului tău / te-ai umplut de violenţă / şi ai păcătuit. / De aceea te-am aruncat de pe muntele lui DUMNEZEU / şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor (conform notelor ediției, sau, „DUMNEZEU, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat,” n.tr.), / din mijlocul pietrelor de foc. / 17 Ţi s-a îngâmfat inima / din pricina frumuseţii tale / şi ţi-ai pervertit înţelepciunea / din cauza splendorii tale! / De aceea te-am aruncat la pământ / şi te-am expus înaintea regilor, / ca să fi o privelişte pentru ei!” n.tr.) din Rai când el s-a revoltat. Fiul MEU YAHUSHUA a fost declarat Rege al Evreilor(,) chiar cuvinte (posibil, au fost, n.tr.) bătute în cuie în vârful acelei cruci (posibilă referire la Ioan 19:19; „L-au luat deci pe YAHUSHUA, 17 iar EL, ducându-ŞI crucea, S-a îndreptat spre locul numit „al Craniului” (conform notelor ediției, în Limba Latină, „Calvariae;” cuvântul „calvar” din Limba Română este derivat de aici, n.tr.), care în Aramaică se numeşte „Golgota.” 18 L-au răstignit acolo şi cu EL au răstignit alţi doi, unul într-o parte şi unul în cealaltă parte, cu YAHUSHUA la mijloc. 19 Pilat a scris o însemnare şi a pus-o pe cruce. Pe ea era scris: „YAHUSHUA din Nazaret, Împăratul Iudeilor.” 20 Mulţi dintre Iudei au citit această inscripţie, pentru că locul unde fusese răstignit YAHUSHUA era aproape de cetate; era scrisă în Aramaică, Latină şi Greacă. 21 Atunci conducătorii preoţilor Iudeilor i-au zis lui Pilat, „Nu scrie: „Împăratul Iudeilor,” ci, „EL a zis: «EU sunt Împăratul Iudeilor!»” 22 Pilat le-a răspuns, „Ce-am scris, am scris!”” citat extins pentru context; extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Ceea ce a fost vorbit și scris în batjocură a fost în realitate Profeția MEA prezisă cu mii de ani în urmă înainte de nașterea lui YAHUSHUA pe pământ. Chiar înainte de păcatul lui Adam și al Evei, EU știam ce urma să se întâmple înainte ca (acest lucru, n.tr.) să se întâmple. „EU SUNT” este Elohimul întregii cunoașteri și „EU SUNT” este Elohimul timpului. „EU SUNT” cu adevărat este (neconcordanță de persoană și număr conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) Tatăl Timp (în original, „Father Time,” n.tr.). În ochii MEI nu există niciun început nici (posibil, vreun, n.tr.) sfârșit.

După căderea lui Adam și a Evei, omenirea avea nevoie de un răscumpărător, căci tot ceea ce EU puteam vedea (tradus literal; sau, vedeam, n.tr.) erau păcatele voastre mereu (sau, pentru totdeauna, n.tr.) înaintea MEA. EU am distrus lumea cu un potop din cauza păcatului. Dar nu toți (oamenii, n.tr.) au pierit, căci Noe și familia lui aveau favoare cu MINE, și astfel EU i-am folosit pentru a repopula pământul. Sânge a fost vărsat la prima crimă din sămânța (tradus literal; sau, seminția, n.tr.) lui Adam și a Evei, Cain l-a ucis (în mod violent; posibil, căsăpit, n.tr.) pe Abel. A fost nevoie de un Sacrificiu de Sânge (litere mari conform originalului, n.tr.) pentru a spăla (complet; „wash away,” n.tr.) sângele de pe mâinile lui Cain. Fiul lui Adam și al Evei a fost ucis și celălalt fiu al lor a fost criminalul (sau, asasinul, n.tr.). Satana înșelase din nou sămânța (sau, seminția, n.tr.) lui Adam și a Evei din cauza păcatului originar al revoltei când Adam și Eva au mâncat din copacul din care le era interzis să mănânce. Sacrificiile de sânge animale erau doar o umbră a ceea ce urma să vină la timpul MEU (sau, la momentul la care DUMNEZEU dorea; în original, „timing,” nu „time,” timp; „in MY timing,” n.tr.). Un miel sacrificial mai perfect (emfază conform originalului; „more perfect,” n.tr.) fără de cusur (sau, imperfecțiune; limbajul original, „A more perfect unblemished sacrificial lamb,” este foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19, „Nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu Sângele preţios al lui HRISTOS (conform notelor ediției, „sau, Mesia; atât Cristos (Greacă) cât şi Mesia (Ebraică şi Aramaică) înseamnă CEL Care este uns,” n.tr.), ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată,” precum și descrierea mielului de sacrificiu din Exodul 12:5; acest animal era consumat de Paștele Evreiesc, Pesah, „Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă;” citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) pe Care EU ÎL iubesc și Care vă iubește pe voi, propriul MEU Fiu YAHUSHUA. Cât de repede uitați câte miracole „EU SUNT” (Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză; „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) a făcut prin acest Profet Care a fost Profețit (sau, posibil, despre Care s-a Profețit; literă mare conform originalului, n.tr.) în toate Sfintele voastre Scripturi. Nu majoritatea au fost cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au strigat (puternic, n.tr.)(,) „Crucifică-L” (sau, „Crucificați-L;” număr nespecificat în original, n.tr.). A fost un plan bine orhestrat de (către, n.tr.) sistemele religioase și politice.

Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care-L IUBESC (litere mari conform originalului, n.tr.) pe YAHUSHUA, au fost călăuziți/călăuzite spiritual de către (sau, cărora le-a predicat, sau, pe care i-a/le-a învățat despre credință; „ministered,” n.tr.) EL, EL a hrănit zeci de mii (de oameni, n.tr.) cu doar câțiva pești și pâini și EL a făcut ca mulțimi să-I cânte Osana Regelui (posibilă referire la intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, descrisă în Matei 21; versetele 8-9, „O mare mulţime de oameni îşi aşterneau hainele pe drum (conform notelor ediției, „omagiu adus unui rege (vezi 2 Regi 9:13),” n.tr.), iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. 9 Mulţimile care mergeau înaintea lui YAHUSHUA şi cele care-L urmau strigau, „Osana (conform notelor ediției, expresie Ebraică; înseamnă, „Izbăveşte-ne, te rugăm!” „expresia a devenit o exclamaţie de laudă, folosită în închinare; şi în versetul 15 (Psalmul 118:25),” n.tr.), Fiul lui David! Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele DOMNULUI! (conform notelor ediției, Psalmul 118:26, n.tr.) Osana în locurile preaînalte!”” versetul 15, „Dar conducătorii preoţilor şi cărturarii, când au văzut lucrurile minunate, pe care le făcea, şi pe copiii care strigau în Templu: „Osana, Fiul lui David!” au fost indignaţi,” n.tr.). Ei/Ele (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) n-au strigat „Crucifică-L” (sau, „Crucificați-L;” număr nespecificat în original, n.tr.), așa (sau, după, n.tr.) cum mulți (oameni, n.tr.) au fost învățați, și mulțimi atât de mari (sau, de atât de mari dimensiuni, n.tr.) care-L urmau pe EL peste tot unde SE ducea. Câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au fost vindecați, izbăviți, înviați din morți? Scripturile nu spun totul, dar aceste voci n-au fost luate în seamă (în special, serios, sau, cu grijă, n.tr.). Mulțimi din aceste miracole au fost documentate și folosite împotriva LUI în batjocura unui proces (judecătoresc; „trial,” n.tr.). Întrebați-vă pe voi înșivă/însevă (sau, în sinea voastră, n.tr.), dacă YAHUSHUA nu este Fiul MEU, prin ce putere a făcut EL aceste miracole? Ar binecuvânta satana oamenii într-un astfel de mod astfel încât să-i conducă să facă bine și să I se supună Elohimului Creației? Chiar (și, n.tr.) proprii voștri scribi și rabini n-au putut găsi nicio (sau, vreo, n.tr.) vină în EL cu excepția (faptului că, n.tr.) EL a îndrăznit să vindece și să facă miracole în Ziua de Sabat. Nu realizați voi (sau, Nu vă dați voi seama, n.tr.) că sistemului politic îi era frică să aibă controlul un Rege atât de bun și (că, n.tr.) sistemul religios se temea(,) deoarece rabinii n-aveau nicio astfel de putere de vindecare, izbăvire(,) și înviere? Gelozia, frica, râvna (sau, lăcomia pentru un anumit lucru și în același timp invidia față de persoana care-l are; „covetousness,” n.tr.) și lăcomia au fost principalele motive pentru care Fiul MEU a fost condamnat de către om (sau, ființa umană, n.tr.).

Era bunul MEU plan(,) de dragul vostru (al tuturor, n.tr.) am permis EU ca asta să ia loc, la orice moment YAHUSHUA ar fi putut chema 10 legiuni de îngeri să vină și să se lupte și niciun om n-ar fi fost lăsat viu (sau, în viață, n.tr.) și niciunii/niciunele care citesc asta n-ar fi salvați/salvate (sau, mântuiți/mântuite; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „saved,” n.tr.) de păcatele lor. Toți cei/Toate cele (sau, Toți oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care citesc asta ar fi fost condamnați/condamnate (complet; sau, posibil, osândiți/osândite; „doomed,” n.tr.) să plătească prețul pentru propriile lor păcate. EU, YAHUSHUA, am devenit mielul vostru sacrificial, căci era planul lui HaShem Adonai, cerându-MI să vă iau locul, pentru păcatele voastre, cerând o ispășire de Sânge de Sfânt Sânge Fără de Păcat astfel încât voi să puteți fi iertați/iertate și reuniți/reunite cu Elohimul Creației voastre și să trăiți în Rai cu NOI. EU, YAHUSHUA, sunt CEL despre Care se vorbește în ISAIA 53 (litere mari conform originalului, n.tr.). Nu-i lăsați pe rabinii voștri nesfinți să vă mai mintă. Yisraelul n-a plătit prețul (pe care, n.tr.) EU l-am plătit (posibil și, Yisraelul n-a plătit prețul; EU l-am plătit, n.tr.). Cum ar putea Yisraelul să fie cea (gen nespecificat în original, „the one;” în Sfintele Profeții care specifică genul, Yisraelul și Ierusalimul sunt de gen feminin, n.tr.) despre care se vorbește în Isaia 53?

EU proclam aceasta prin Apostolul MEU Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], voi Evreii nu L-ați crucificat pe EU, YAHUSHUA (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Romanii au fost cei (sau, aceia, n.tr.) care M-au bătut (sau, prins, n.tr.) în cuie de acea cruce. Romanii i-au sacrificat pe Copiii MEI care MĂ venerează (timp prezent conform originalului, n.tr.) în adevăr. Romanii au construit un coliseum pentru a MĂ batjocori pe MINE pe când (posibil și, deoarece, n.tr.) ei i-au torturat pe Copiii MEI, (i-au, n.tr.) decapitat, (i-au, n.tr.) tăiat în bucăți (sau, i-au tăiat, dezmembrându-i, n.tr.) cu fierăstrăul, diverse metode ale morții, torturii, pietruirii (sau, lapidării, n.tr.), i-au dat (pe acești oameni, n.tr.) de mâncare leilor și au ucis bărbați, femei(,) și copii (dublu-sens în original; tradus literal, de dragul sportului, sau, ca sport; de asemenea, de plăcere, sau, doar de dragul de a-i ucide pe acești oameni, n.tr.), de plăcere. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.), Imperiul Roman caută s-o facă din nou (sau, să facă acest lucru din nou, n.tr.), da, și ție de asemenea o(,) Yisraele. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.) de cel (sau, acela, n.tr.) care vine la tine(,) Yisraele, purtând o robă lungă, purtând un sceptru, șade (sau, posibil, se așează, n.tr.) pe un tron, vorbind pace, în Numele MEU(,) și totuși nicio pace nu se găsește în el. El nu-L slujește pe Elohimul păcii (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 14:33; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că DUMNEZEU nu este un DUMNEZEU al dezordinii, ci al păcii;” posibilă referire și la Isaia 9:6; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci un COPIL ni s-a născut, / un FIU ni s-a dat, / iar autoritatea va sta pe Umerii SĂI! / Va fi numit, «Sfetnic minunat (conform notelor ediției, sau, „Minunat, Sfetnic,” n.tr.), / DUMNEZEU puternic, TATĂ veşnic, PRINŢ AL PĂCII;»” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.). El a șezut (sau, posibil, s-a așezat, n.tr.) în templul nesfânt și chiar și-a scos pantofii(,) punându-și papuci albi care n-au nicio puritate în ei, ca și cum pentru a spune că acesta este pământ sfânt și el(,) (cel, n.tr.) care trebuie (sau, este menit, n.tr.) să-L reprezinte pe Elohimul Creației(,) și-a damnat sufletul într-un mod nou în acea zi (posibilă referire la comportamentul Papei Ioan Paul al II-lea din timpul vizitei în Orientul Mijlociu din Mai 2001; Papa a vizitat o moschee din Damasc; a devenit primul Suveran Pontif care a vizitat o moschee; Papa și-a scos pantofii și și-a pus papuci albi, conform obiceiului Musulman; de asemenea, în timpul acelei călătorii, Papa a făcut apel la Israel să se retragă de pe Malul de Vest și din Fâșia Gaza, părând să ia apărarea Palestinienilor, n.tr.).

Acest om care (posibil, îi pune pe oamenii, sau, le cere oamenilor, care-L venerează pe DUMNEZEU, n.tr.) să-l venereze pe el a încălcat legea lui HaShem ADONAI exact la fel de sigur (sau, exact așa cum, n.tr.) era un vițel de aur (sau, auriu, sau, aurit; „golden calf,” nu „gold calf;” același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 32; este posibil ca vițelul să fi fost gol pe dinăuntru, sau dintr-un metal care apoi a fost aurit, n.tr.) așa cum Aaron a făcut pentru a-l venera (posibilă referire la vițelul de aur pe care-l venerau Israeliții atunci când Moise era în prezența lui DUMNEZEU pe Muntele Sinai; vedeți Exodul 32; spre exemplu, versetele 7-10, „DOMNUL i-a zis lui Moise, „Coboară de pe munte, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o; şi­au turnat un viţel, i s-au închinat, i-au adus jertfe şi au zis: „Israele, iată zeii tăi care te-au scos din ţara Egiptului!” 9 Am văzut cât de încăpăţânat este acest popor, a continuat DOMNUL să-i spună lui Moise. 10 Acum, lasă-MĂ! Mânia MEA are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare,” n.tr.). (Îți este interzis să ai; sau, Să nu ai, n.tr.) alți ELOHIMI (sau, vreun alt ELOHIM; „no other ELOHIMS,” n.tr.) înaintea MEA (tradus literal; sau, mai presus de MINE; „before ME;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 20:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu ai alţi dumnezei în afară de MINE!” n.tr.). Cuvântul n-ar trebui să spună înaintea MEA (sau, mai presus de MINE, n.tr.), ar trebui să spună să n-ai DELOC alți ELOHIMI (tradus literal; litere mari conform originalului, n.tr.) în afară de MINE! „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; EU cu adevărat SUNT, n.tr.) CEL Care n-are nevoie de niciun alt nume. Căci „EU SUNT” Cine „EU SUNT” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 3:14; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEU i-a zis lui Moise, „EU SUNT CEL CE SUNT! (conform notelor ediției, „sau, „EU SUNT CEL CE PURUREA SUNT” (în Ebraică verbele sunt la timpul imperfect, deoarece în gândirea Ebraică fiinţa este un concept dinamic; sensul nu implică numai existenţa, ci, în primul rand, prezenţa lui YAHUVEH ca izbăvitor şi susţinător al lui Israel de aici înainte); LXX, influenţată de gândirea Greacă, pentru care fiinţa era un concept static, traduce cu EU SUNT CEL CARE ESTE,” n.tr.) Să le spui Israeliţilor că CEL CE ÎŞI spune „EU SUNT” te-a trimis la ei,”” n.tr.) și nu există niciun altul! Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.) de liderii spirituali care vin din Imperiul Roman. Yisraele, tu-i ești vândută (acum, sau, continuu, n.tr.) celui (sau, entității, n.tr.) care licitează cel mai mult și tu nici măcar nu realizezi (sau, nu-ți dai seama de, n.tr.) (acest lucru, n.tr.). Dar(,) Yisraele, nimeni nu poate vinde ceea ce nu le-a fost dat lor. Căci Yisraelul ÎI aparține lui HaShem Adonai. EU i-am făcut o promisiune strămoșului tău Avraam și EU nu sunt un om (sau, o ființă umană, n.tr.) ca (sau, astfel încât, n.tr.) să mint.

Sângele martirilor este precum mortarul care ține pietrele coliseumului împreună (sau, unite, sau, lipite, n.tr.), sânge care strigă (puternic, n.tr.) după răzbunare pe dușmanii MEI. Nu fiți înșelați/înșelate, cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care șed atât de sus și gândesc (sau, cred, n.tr.) că sunt precum un Elohim(,) căci „EU SUNT” nu este un Elohim (de, sau, Care tolerează a fi, n.tr.) batjocorit mult timp (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera;” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.)! Cei/Cele (sau, Oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care-MI ucid (sau, posibil și, MI-au ucis; timp nespecificat în original, n.tr.) Copiii vor fi în acele coliseumuri în Iad. (Acest lucru, n.tr.) va fi repus în scenă (în original, „reenacted,” n.tr.) și modurile în care dușmanii îi omoară și torturează pe Copiii MEI, le vor fi făcute lor pentru eternitate iar și iar și iar! Fiul MEU YAHUSHUA nu S-a răzbunat, ci în loc de asta S-a rugat, pentru nu doar cei/cele care-L crucificau, băteau, torturau, și umileau pe EL(,) ci pentru tot Yisraelul (sau, întregul Yisrael, n.tr.) și (posibil, toată, n.tr.) lumea. Voi credeți că EU(,) HaShem Adonai, proclamă (neconcordanță de număr conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) din profeți din vechime, de ce nu puteți voi crede că EU(,) HaShem Adonai și YAHUSHUA (proclam, sau, proclamăm; persoană și număr nespecificate în original; ambele variante sunt posibile, n.tr.) din Slujitorii, Apostolii(,) și Profeții MEI?

EU, YAHUSHUA, am spus, „Tată, iartă-i (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.)(,) căci ei/ele nu știu ce fac!” EU, YAHUSHUA, iubesc Yisraelul, la fel (îl iubește și; număr singular conform originalului, n.tr.) HaShem Adonai și (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original; „the,” n.tr.) RUACH ha KODESH (Numele Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, n.tr.). N-am eliberat EU Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU în Ierusalim printre oamenii tăi? N-a fost mama MEA o roabă Evreică virgină? Am făcut EU semne, minuni, și miracole pe un pământ străin (sau, într-o țară străină; cuvântul original, „land,” are ambele sensuri, n.tr.)? Voi știți că pământul (în original, „soil,” n.tr.) Yisraelului a fost cel pe care EU l-am călătorit, umblat, (pe care, n.tr.) am predicat (sau, am învățat oamenii despre credință și i-am călăuzit spiritual; „ministered,” n.tr.), vindecat, izbăvit, înviat morții, am predat (sau, i-am învățat pe oameni, n.tr.), am trăit (posibil și, unde am locuit, n.tr.), lucrat, și venerat printre voi! Yisraele, cât (timp, n.tr.) MĂ vei nega (tradus literal; sau, vei refuza să recunoști adevărul sau existența MEA (a DOMNULUI); verbul original, „deny,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:33; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a se lepăda;” „Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor MĂ voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, Care este în Ceruri;” termenul apare de asemenea în versiunea standard în Limba Engleză a trădării Sfântului Apostol Petru, Luca 22:33-34; „Petru I-a răspuns, „DOAMNE, sunt gata să merg cu TINE chiar şi la închisoare şi la moarte!” 34 YAHUSHUA i-a zis, „Îţi spun, Petru, că nu va cânta cocoşul astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu MĂ cunoşti!” n.tr.)?

M-ai găsit tu vreodată pe MINE păcătuind cât (timp, n.tr.) am umblat printre voi? Nu, căci EU am fost ispitit ca orice om muritor dar EU n-am sucombat acelei ispite. EU, YAHUSHUA, am trăit viața ca Evreu și am respectat fiecare lege Evreiască, căci EU am venit nu să anulez legile stabilite de Tatăl MEU Care le-a scris cu degetul LUI pe o bucată de piatră (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:17, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii (conform notelor ediției, „adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile,” n.tr.)! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc,” n.tr.)! Atunci când EL a ars legile într-o tablă de piatră, EL le-a ars în inimile voastre astfel încât să n-aveți nicio scuză să spuneți că nu știți (sau, deosebiți, n.tr.) bine de rău. Totuși chiar (și, n.tr.) acele legi vă condamnă(,) căci voi nu păstrați (sau, respectați, n.tr.) legile, voi aveți nevoie ca cineva să mijlocească din partea voastră și EU, YAHUSHUA, MI-am vărsat Sfântul MEU Sânge Lipsit de Păcat sacrificându-MI viața pentru toți/toate (sau, toți oamenii, n.tr.) care apelează la Numele MEU, (pentru ei/ele, n.tr.) există remitere (tradus literal, precum o iertare de datorie financiară; în original, „remission,” nu termenul mai uzual care este de asemenea folosit în context Biblic, „forgiveness,” n.tr.) de păcat. HaShem Adonai nu vă mai vede păcatele, ci în loc de asta vede Sângele MEU care vă acoperă păcatele, și le spală (complet de pe, sau, de la, voi; „washes them away,” n.tr.). Să nu gândiți (sau, Să nu credeți, n.tr.) că asta înseamnă că puteți trăi ca satana și totuși iubi pe HaShem Adonai și sluji, căci asta nu e nicio scuză să păcătuiți intenționat și să-L mâhniți pe Elohim Tatăl. Doar pentru a vedea cât de aproape de iad puteți trăi este foarte periculos(,) căci voi nu știți timpul (sau, momentul, n.tr.) nici ora când viața voastră se va sfârși pe acest pământ. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) moartea este doar începutul eternității în ori Rai ori Iad.

Dacă era doar suficient să păstrați (sau, respectați, n.tr.) Înaltele Zile Sfinte (Ebraice; „[T]he High Holy [D]ays,” n.tr.) pentru a vă garanta Raiul, atunci EU n-ar fi trebuit să plătesc prețul pentru păcatele voastre cu viața MEA pământească. Dacă era (sau, posibil, ar fi fost, n.tr.) suficient doar să păstrați (sau, respectați, n.tr.) legile, EU n-ar fi fost nevoie să fiu sacrificiul vostru. Niciunul/Niciuna (sau, Nicio Persoană; gen nespecificat în original; „None,” n.tr.) de pe fața acestui pământ nu este fără păcat. Toți/Toate (gen nespecificat în original; „All,” n.tr.) au păcătuit și nu s-au ridicat la (standardul, n.tr.) perfecțiunii (tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 3:23, tradusă literal drept, „Căci toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) au păcătuit și nu se ridică (timp prezent conform originalului, n.tr.) la standardul gloriei (sau, slavei, n.tr.) lui Dumnezeu;” posibilă referire la acest verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui DUMNEZEU,” n.tr.)(,) căci asta este planeta asupra căreia a fost dezlănțuit păcatul revoltei (sau, răzvrătirii; în original, „rebellion,” n.tr.) prin tatăl întregii revolte (sau, a tuturor revoltelor, sau, răzvrătirilor, n.tr.) și (tuturor, n.tr.) minciunilor, numele lui este satana.

EU, YAHUSHUA, n-aș fi al vostru MESIA sau vrednic de a fi Mielul vostru sacrificial fără cusur (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 1:19 și a Exodului 12:5; notă anterioară, n.tr.) dacă EU aș fi sucombat păcatului. Nu arată Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.) și Tanakh-ul (Mikra sau Biblia Ebraică; colecția canonică de texte Ebraice care este sursa Vechiului Testament, n.tr.) (Vechiul Testament) iar și iar prin profeții din vechime, mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată, n.tr.) dragoste n-are niciun om decât unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.) care-și vor sacrifica (tradus literal; sau, care de obicei, sau, ca regulă, aleg să-și sacrifice, n.tr.) viețile pentru a salva (sau, mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.) un altul/o alta (gen nespecificat în original, n.tr.)? HaShem Adonai, M-a rugat (sau, posibil, MI-a cerut; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „asked ME,” n.tr.) să fac asta de dragul vostru (al tuturor, n.tr.). EU aș face-o din nou dacă doar unul/una (singur/singură; gen nespecificat în original, n.tr.) ar avea (sau, posibil, ar fi, n.tr.) nevoie să fie mântuit/mântuită. EU port cicatricile dragostei MELE pentru voi, în (tradus literal; posibil și, pe; „in,” n.tr.) mâinile și picioarele MELE. Voi sunteți întotdeauna înaintea MEA(,) chiar (și, n.tr.) în (tradus literal; posibil și, pe; „in,” n.tr.) palmele mâinilor MELE voi sunteți gravați/gravate (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 49:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sionul însă a zis, «DOMNUL m-a părăsit, / Stăpânul meu a uitat de mine.» / 15 «Dar oare poate o femeie să-şi uite copilul pe care-l alăptează / sau să nu aibă milă de rodul pântecelui său? / Şi chiar dacă ea ar uita, / EU nu te voi uita! / 16 Iată, te-am încrustat în palmele MELE, / iar zidurile tale sunt pururi înaintea MEA;” citat extins pentru context, n.tr.)! EU am fost crucificat în locul vostru toți cei/toate cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care păcătuiesc, și toți/toate au păcătuit și nu s-au ridicat la înălțimea Gloriei (sau, Slavei; „Glory,” n.tr.) lui Elohim Creatorul vostru (limbaj original foarte similar cu Romani 3:23; notă anterioară, n.tr.) pe Care voi ÎL numiți HaShem Adonai(,) alții/altele ÎL numesc YAHUVEH! EL este (unul și Același; posibilă greșeală de transcriere în original; „one of the same;” expresia corectă este, „one and the same,” n.tr.), singurul Elohim Tatăl(,) marele (sau, puternicul, n.tr.) Elohim Care n-are nevoie de niciun nume cu excepția (a, n.tr.) „EU SUNT” (notă anterioară, n.tr.).

Nimic nu s-a schimbat (în cazul sistemelor; posibil și, căci sistemele, n.tr.) Politice (literă mare conform originalului, n.tr.), și același spirit (sau, duh, n.tr.) al religiei care M-a judecat pe MINE vinovat ar face astfel din nou astăzi. (posibil, Sistemele Politice (sunt); posibil și, Același spirit (sau, duh) al religiei (este); verb la singular în original, n.tr.) corupt și întinat de către aceia/acelea (gen nespecificat în original, n.tr.) care se numesc pe sine Evrei/Evreice dar nu sunt ci în loc de asta sunt ai/ale (sau, de-ai/de-ale; gen nespecificat în original, n.tr.) sinagogii satanei sau slujitori/slujitoare pentru satana. Ei/Ele așează poveri pe Poporul MEU (posibil și, Oamenii MEI; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză, „MY People,” n.tr.), (pe care, n.tr.) ei înșiși/ele însele refuză să le ducă (sau, poarte, n.tr.), taxe pe care ei înșiși/ele însele refuză să le plătească.

Yisraele și Copiii MEI din jurul lumii păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.), căci acum dușmanii caută și dușmanii îi/le vor folosi pe cei/cele care-L venerează pe YAHUVEH în adevăr drept țapi ispășitori și vă vor învinovăți pe voi pentru atrocități pe care nu le-ați făcut. Vă vor învinovăți pentru crime (sau, asasinate; în original, „murders,” n.tr.) care au fost făcute de cei/cele care caută să vă însceneze (sau, să manipuleze dovezile pentru a vă face pe voi să păreți vinovați/vinovate, n.tr.). Cei mai mari (sau, puternici, n.tr.) dușmani ai voștri arată ca voi, vorbesc ca voi, și totuși v-au vândut exact așa cum Iuda M-a vândut pe MINE (și, posibil, făcând acest lucru, Iuda a vândut și lucrurile în care el credea, sau, principiile lui; în original, „sold ME out,” n.tr.) pentru 30 de bucăți de argint. Amintiți-vă (sau, posibil, Țineți minte, n.tr.) (că, n.tr.) Iuda, era de asemenea un Evreu care arăta ca voi. Satana caută să afle care este prețul vostru pentru a-L vinde pe Elohimul pe Care-L slujiți. Care este prețul vostru? Prețul unui suflet este neprețuit(,) la fel (sau, așa, n.tr.) cum este Regatul Raiului (tradus literal; în original, „the Kingdom of Heaven;” expresie folosită în versiunea standard a Sfintelor Scripturi în Limba Engleză; traducerile în Limba Română denumesc acest loc „Împărăția Cerurilor,” n.tr.).

Voi aveți dușmani care războiesc împotriva voastră și totuși voi nici măcar nu realizați (sau, nu vă dați seama, n.tr.) că însuși (sau, chiar și, n.tr.) războiul care vine (acum, sau, continuu; posibil și, care va veni, n.tr.) împotriva voastră este un Mecanism Politic (sau, un plan politic viclean pentru a manipula o situație, n.tr.) pentru a vă distrage atenția de la adevărații dușmani care caută să vă distrugă pe voi și credința (sau, încrederea; mult mai mult decât doar a crede că DUMNEZEU există; „your faith,” n.tr.) voastră în Elohimul pe Care-L slujiți. Acest dușman caută să distrugă țara în care trăiți, deși ei/ele (plural conform originalului; nu este greșit, n.tr.) trăiesc în aceeași țară, aceleași națiuni, Iadul va fi următoarea lor locuință.

Foamete (la plural în original; „Famines,” n.tr.) care nu sunt făcute (să existe, n.tr.) de MINE, secete care nu sunt făcute (să existe, n.tr.) de MINE, toate create de om (sau, ființa umană, n.tr.) pentru a distruge omul (sau, ființa umană, n.tr.)(,) pentru a se juca de-a Elohim! Animale bolnave care nu sunt făcute (să existe, n.tr.) de Creator, ci în schimb (pe care, n.tr.) omul le-a creat, nu Elohim le-a creat, totul pentru același motiv ca Iuda, de dragul lăcomiei. Oameni mor (acum, sau, continuu, n.tr.) peste tot în jurul lumii și animale sănătoase sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) distruse și nimeni nici măcar nu (posibil, se, n.tr.) înteabă de ce? Este astfel încât dușmanii să vă poată controla rezerva de (sau, locul de unde vă aprovizionați cu, n.tr.) mâncare și costul ei. Moarte din cauza foametei (în original, „starvation,” n.tr.) pe pământuri (sau, în țări, sau, în regiuni, n.tr.) care niciodată n-au cunoscut foamete, și secetă(,) și totuși (acești oameni, n.tr.) vor cunoaște foamete și secetă înainte de sfârșitul acestui an(,) voi veți auzi de atrocități (care sunt, n.tr.) făcute și Elohim(,) spun ei (sau, vor spune; oamenii de la putere, n.tr.)(,) va fi de vină! Totuși Elohim n-a făcut vreun lucru (sau, nimic, n.tr.) pentru a-i blestema pe iubiții MEI copii(,) doar a-i binecuvânta.

Satana și slujitorii lui vă mint și vă fac să gândiți (sau, să credeți, n.tr.) că HaShem („Numele” în Limba Ebraică; unul dintre Numele Sacre ale lui DUMNEZEU, n.tr.) ADONAI („DOMN” în Limba Ebraică, n.tr.) este surd față de rugăciunile voastre, și strigătele (voastre; în special, puternice; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) chinuite. Dar aceea este o minciună(,) căci Tatăl vostru Elohim plânge cu voi, și vă va răzbuna și SE va răzbuna pe dușmani și-i va izbăvi pe toți cei (sau, pe toți oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care îndrăznesc să creadă că EL este Același Elohim Care a izbăvit (sau, posibil, izbăvea, n.tr.) în timpurile (sau, vremurile, n.tr.) din vechime. Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.), căci acum este timpul (sau, momentul; posibil și, vremea, n.tr.) care a fost prezis(ă) când despre bine se vorbește ca despre rău (sau, malefic; „evil,” n.tr.), și despre rău (sau, malefic, n.tr.) se vorbește ca despre bine (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Romani 14:16 și Isaia 5:20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu lăsaţi ca binele vostru să fie vorbit de rău!” și, „Vai de cei ce numesc răul bine, / și binele rău, / întunericul lumină, / şi lumina întuneric, / amărăciunea dulceaţă, / şi dulceaţa amărăciune!” noțiune întâlnită des în Sfintele Profeții, n.tr.). Câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) se vor ridica (în special, public, n.tr.) și vor decreta că susțin (sau, apără, n.tr.) Sfințenia. (punct conform originalului; nu semnul întrebării, n.tr.) Scripturile afirmă ce este Sfințenia, nu lăsați ca omul (sau, ființa umană, n.tr.) să stabilească (sau, posibil, fie ca omul, sau, ființa umană, să nu stabilească; posibil dublu-sens în original, n.tr.) acele standarde.

EU MĂ mâhnesc cu privire la ceea ce trebuie să i se întâmple Yisraelului înainte ca tu să te căiești (sau, voi să vă căiți; număr nespecificat în original, n.tr.) pentru că L-ai (sau, L-ați, n.tr.) respins pe unicul și singurul (emfază conform originalului; expresie; tradus literal; „one and only,” n.tr.) MESIA! Căci EU sunt YAHUSHUA, nu există niciun alt MESIA, care a plătit prețul pe care l-am plătit EU. Există un alt mesia fals, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)(,) căci el este fiul pierzaniei (tradus literal; expresia originală, „the son of perdition,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 17:12 și 2 Tesaloniceni 2:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când eram cu ei (referire la Sfinții Apostoli, n.tr.), îi păzeam EU în Numele TĂU, pe care MI L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 41:9 sau Proverbe 24:22, n.tr.)” și, „Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia (conform notelor ediției, sau, răzvrătirea, n.tr.) şi înainte să fie descoperit omul fărădelegii (conform notelor ediției, cele mai multe manuscrise conţin „omul păcatului,” însă cele mai importante conţin varianta din text, n.tr.), fiul distrugerii, 4 cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu (conform notelor ediției, sau, un dumnezeu, sau, divin, n.tr.);” citat extins pentru context, n.tr.) și va veni curând să vă înșele și să vă pună într-o robie mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată, n.tr.) decât faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.), sau Irod. Chiar (și, n.tr.) Hitler nu va fi capabil (sau, nu va putea, n.tr.) să se compare cu anticristul cel rău (sau, malefic, n.tr.) care stă să vină (sau, va veni, n.tr.) și cel al (vag în original, posibil transcris greșit; tradus literal; „that of;” posibil echivalent cu, și spiritul (duhul), n.tr.) falsului profet. El vine la tine(,) Yisraele(,) (pentru a te înșela pe tine mai întâi; posibil și, pentru mai întâi a te înșela; ambele variante sunt posibile, n.tr.). EU, YAHUSHUA, M-am născut la Betleem și am fost torturat pentru păcatele altora. Niciun om (sau, Nicio ființă umană; gen nespecificat în original, n.tr.) nu M-a ucis. EU de bunăvoie MI-am sacrificat viața pentru voi și am murit pentru toți cei (sau, toți oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care păcătuiesc și am (sau, posibil și, M-am; înviat, sau, ridicat; tradus literal; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; în original, „I arose;” verbul „[to] arise” este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză în special pentru a desemna faptul că DOMNUL i-a înviat pe alți oameni sau le-a poruncit să se ridice, vindecându-i; spre exemplu, învierea fiicei lui Iair (Marcu 5) sau a fiului văduvei (Luca 7), vindecarea paraliticilor (Matei 9, Marcu 2, Luca 5). Termenul este menționat și la învierile pentru care s-au rugat Sfinții Apostoli, spre exemplu învierea Tabithei – Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 9), n.tr.) din moarte, nu într-o țară străină (sau, pe un pământ străin, n.tr.) ci din nou în (sau, la, n.tr.) Ierusalim de Sabatul MEU. EU am (sau, M-am; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) înălțat la Rai (termenul original înseamnă atât Rai cât și Cer; „Heaven,” n.tr.) din (sau, de la, n.tr.) Ierusalim(,) și EU voi veni din nou la Ierusalim. EU, YAHUSHUA, nu-MI voi înfige picioarele în vârful niciunor altor munți decât Muntele Măslinilor. EU, YAHUSHUA, voi conduce și domni din (sau, de la, n.tr.) Ierusalim(,) învingându-i pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.), pe pământul (tradus literal, solul; „soil,” n.tr.) Yisraelului. Yisraele, o(,) Yisraele(,) nu înțelegi tu câtă dragoste HaShem Adonai și EU, YAHUSHUA, avem (posibil și, am; număr nespecificat în original, n.tr.) pentru tine? NOI chiar ridicăm (sau, înălțăm; acum, sau, continuu, n.tr.) apostoli și profeți în jurul lumii pentru a-ți (re)aminti de cât de mult NOI te iubim. Cât (de mult timp, n.tr.) NE vei încerca tu răbdarea? Cât sânge trebuie să curgă înainte ca tu să te întorci înapoi la Sfințenie și să-l părăsești (sau, lași în urmă, n.tr.) pe prințul întunericului? NOI suntem atot-știutori și deja știm de ce va fi nevoie, și astfel (sau, prin urmare; acest lucru, n.tr.) trebuie să se petreacă. Căci NOI știm cât de mult va dura înainte ca tu să te întorci și să părăsești (sau, să lași în urmă, n.tr.) modul de venerație din ziua de astăzi (sau, tradus literal, modern, n.tr.)(,) doar cu buzele tale rugându-te (sau, voastre rugându-vă, n.tr.), recitând cuvinte cu gura voastră și nu cu inima voastră, sau Spiritul (sau, Duhul; vostru, n.tr.)?

Întrebați-vă pe voi înșivă/însevă (sau, în sinea voastră; gen nespecificat în original, n.tr.), „Cât (de mult timp va dura, n.tr.) până credeți (în original, „believe,” n.tr.) ceea ce strămoșii voștri precum Avraam, Isaac, Iacov, Moise, Noe, Daniel, Iosif, Iosua(,) și Ilie (posibil, credeau; posibil cuvânt omis la transcriere, n.tr.), (posibil, chiar, n.tr.) trebuie să-i numesc pe toți? Voi știți (sau, cunoașteți, n.tr.) Tora și Tanakh-ul, atunci de ce doar o (sau, posibil, le; număr singular în original, n.tr.) recitați și nu credeți cu credință (sau, încredere în DUMNEZEU; mult mai mult decât doar a crede că EL există; „faith,” n.tr.) (că, n.tr.) așa cum Elohim-ul creației voastre a izbăvit Yisraelul înainte(,) „EU SUNT” poate și o va face din nou. O(,) Yisraele, tu ești și ai (tot, n.tr.) fost precum un copil nesupus, plin de revoltă, făcând lucruri după modul tău (sau, în felul tău de a face lucrurile; „your way,” n.tr.) și nu după (sau, în modul lui, n.tr.) „EU SUNT.” Tu știi Tora, și Tanakh-ul, cât (va dura, n.tr.) până crezi ceea ce înveți (oamenii, n.tr.) și reciți? Cât (va dura, n.tr.) până cazi în genunchi și-I ceri lui HaShem Adonai să intervină în războaiele tale? Când vei admite (sau, recunoaște, n.tr.) tu că dușmanii sunt prea mari (sau, prea puternici, sau, prea însemnați, n.tr.) pentru tine și te vei smeri pe tine însăți (Yisraelul și Ierusalimul sunt de gen feminin în Sfintele Profeții, n.tr.) înaintea lui HaShem Adonai astfel încât EU să MĂ răzbun pentru tine? Oprește-te din a încerca să te răzbuni tu însăți (sau, singură, n.tr.). Întoarce-te la a te ruga la Elohim-ul strămoșilor tăi. Întoarce-te la a MĂ lăuda pe MINE în Psalmi înainte să te duci în bătălie. EU o trimit pe roaba MEA apostol la tine pentru a-ți cere (posibil și, a te ruga, n.tr.) din nou să te întorci la MINE în modurile (sau, după modurile de a face lucrurile, n.tr.) din vechime, și să nu-ți părăsești credința (sau, încrederea în DUMNEZEU; „faith,” n.tr.), la un timp (sau, moment, n.tr.) când tu ai nevoie de ea cel mai mult. Oprește-te din a-i pietrui (sau, lapida, n.tr.) pe mesagerii (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU ți-i trimit. Oprește-te din a-i/a le aresta, a-i/a le omorî, a-i/a le goni. În loc de asta apucă (sau, ridică, în special, de pe jos, n.tr.) piatra de colț (tradus literal; sau, piatra de temelie; piatra care formează baza unui colț al unei clădiri, unind doi pereți; în original, „the cornerstone,” n.tr.) a Templului pe care ai respins-o și construiește-ți casa asupra acelei pietre (sau, peste acea piatră; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 21:42, cuvintele pe care DOMNUL le spune Discipolilor SĂI după Pilda Viticultorilor, versetele 33-40; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA i-a întrebat, „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: / „Piatra pe care au respins-o zidarii / a devenit piatra din capul unghiului. / DOMNUL a făcut acest lucru / şi este minunat în ochii noştri!” (conform notelor ediției, DOMNUL citează Psalmul 118:22-23, n.tr.)? 43 De aceea vă spun că Împărăţia lui DUMNEZEU va fi luată de la voi şi-i va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. 44 Cel ce cade peste această piatră va fi sfărâmat în bucăţi, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi.” 45 Când conducătorii preoţilor şi fariseii au auzit pildele LUI, au înţeles că YAHUSHUA vorbeşte despre ei. 46 Ei au căutat să-L prindă, dar le-a fost frică de mulţimi, pentru că acestea ÎL considerau profet;” limbaj de asemenea similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 2:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Veniţi la EL, Piatra Vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui DUMNEZEU. 5 Iar voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie Sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui DUMNEZEU, prin YAHUSHUA ha MASHIACH;” de asemenea, limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:24-27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea oricine aude aceste cuvinte ale MELE şi le împlineşte va fi asemănat cu un om înţelept, care şi-a construit casa pe stâncă. 25 S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia pusă pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale MELE şi nu le pune în practică va fi asemănat cu un om nesăbuit, care şi-a construit casa pe nisip. 27 S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, şi ea s-a prăbuşit, iar prăbuşirea i-a fost mare;” citate extinse pentru context, n.tr.). Asta este unica ta speranță; asta este unica ta mântuire. N-o desconsidera pe această slujitoare a (sau, de-a, n.tr.) MEA pentru că este o simplă femeie. Amintește-ți de Debora (Profet al DOMNULUI și al patrulea Judecător al Israelului pre-monarhic; conform Judecători 4-5, n.tr.) și cum am hirotonisit-o (sau, orânduit-o; posibil și, predestinat-o; cuvântul original, „ordained,” este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.) EU pe ea să fie Judecător și profet al întregului Yisrael. EU l-am ales nu pe propriul ei soț (ordine a cuvintelor ușor arhaică în original, n.tr.), deși el stătea la poartă și era un om Sfânt. Pentru că oamenii (sau, bărbații; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „men,” n.tr.) au îndrăznit să spună ce-ar face și n-ar face HaShem Adonai, pe cine aș folosi EU și (pe cine, n.tr.) n-aș folosi, EU i-am/le-am buimăcit (în original, „confounded,” de la verbul „to confound,” care înseamnă a amesteca, sau, a surprinde pe cineva, în special prin a nu te comporta/a nu acționa conform așteptărilor lui/ei de la tine sau a ceea ce această persoană consideră a fi normal; acest verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Corintieni 1:19 și 27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă; „a respinge” în versetul 19, „Fiindcă este scris, „Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi / şi voi respinge priceperea celor pricepuţi (conform notelor ediției, referire la Isaia 29:14, n.tr.),”” și „a face de rușine,” în versetul 27, „Dar DUMNEZEU a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari,” n.tr.) pe cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care se gândesc (sau, cred, n.tr.) pe sine înțelepți/înțelepte și EU am făcut-o odată și EU o fac (acum, sau, continuu, n.tr.) din nou. EU(,) HaShem Adonai(,) vi L-am dat pe Fiul MEU YAHUSHUA, ca (posibil, pe, n.tr.) un dar din Rai, într-o zi veți răspunde în fața MEA (posibil și, ÎMI veți răspunde, n.tr.) ce-ați făcut cu EL? L-ați acceptat voi pe EL, sau L-ați negat (în original, „denied,” formă a lui „deny;” notă anterioară, n.tr.)? Ați încercat voi să-L crucificați din nou(,) proaspăt (sau, de curând, n.tr.)? Ați acceptat voi darul pe care EU vi L-am dat la Calvar?

Cum tânjesc EU să opresc ceea ce trebuie să se întâmple, căci sânge va curge de-a lungul străzilor, și (acest lucru, n.tr.) deja a început. Frica va fi un chin într-un astfel de mod (încât, n.tr.) chiar (și, n.tr.) în somnul vostru voi veți vrea să dormiți cu un ochi deschis. Voi veți fi folosiți/folosite (gen nespecificat în original, n.tr.) drept țapi ispășitori, folosiți/folosite drept sacrificiu pe când (sau, deoarece; posibil și, pe măsură ce, n.tr.) proprii voștri politicieni mușamalizează ceea ce dușmanii fac(,) căci ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) știu că nu vor să admită (sau, recunoască, n.tr.) că dușmanii au infiltrat chiar (și, n.tr.) posturi (sau, poziții, n.tr.) politice în care voi v-ați încrezut.

Nu vă încredeți în nimeni în afară de HaShem Adonai, Elohimul creației voastre(,) și YAHUSHUA, Elohimul mântuirii voastre. Încredeți-vă în HaShem Adonai când strigați (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) după milă către MINE, și-MI căutați fața, cu privire la adevărul despre Cine este YAHUSHUA, EU cu loialitate (sau, fidelitate, n.tr.) vă voi trimite dovadă despre ceea ce roaba MEA proclamă în Numele MEU. Nu vă încredeți ca toți Rabinii voștri să vorbească adevărul, căci atâția/atâtea (gen nespecificat în original; unele confesiuni Evreiești permit ca femeile să devină rabini, n.tr.) nu mai vorbesc adevărul MEU ci adevărul pe care anticristul îl va vorbi. Rabinii și învățătorii (sau, cei/cele care-i învață pe oameni despre DUMNEZEU, n.tr.) răi (sau, malefici, n.tr.), politicienii (malefici, n.tr.) vorbesc ceea ce falsul profet va vorbi. Rabinii falși (sau, neadevărați, sau, mincinoși, n.tr.) spun că sunt Evrei/Evreice și totuși îi aparțin sinagogii hasatanei (Limba Ebraică; „satana” precedat de articol hotărât intraductibil; „ha” este corespondentul lui „the” în Limba Engleză, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 2:9 și 3:9; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Știu necazul şi sărăcia ta, – dar eşti bogat –, ştiu şi defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă (conform notelor ediției, întrunire sau loc de adunare, n.tr.) a lui Satan,” și, „Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit,” n.tr.). Păziți-vă (sau, Feriți-vă, n.tr.)(,) ați fost avertizați/avertizate. Ei/Ele (sau, Acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vă spun să trăiți în moduri care vă cauzează mare sacrificiu și totuși rabinii falși (sau, neadevărați, sau, mincinoși, n.tr.) pun poveri asupra voastră pe care ei înșiși/ele însele nu le duc (sau, poartă, n.tr.)(,) doar fac grămadă poverile, și fricile (sau, temerile, n.tr.) pe (sau, peste, n.tr.) Poporul MEU (posibil și, Oamenii MEI; aceeași expresie are ambele sensuri în Limba Engleză; „MY People,” n.tr.).

EU nu vă cer să renunțați la Natura voastră Evreiască (sau, Evreitatea voastră; „your Jewishness,” n.tr.); EU nu vă cer să vă convertiți la Creștinism. Creștinismul are nevoie ca Evreii să-i învețe ceea ce e neglijat în (majoritatea, sau, o majoritate a, n.tr.) Bisericilor(,) Natura Evreiască (sau, Evreitatea; „Jewishness,” n.tr.) lui YAHUSHUA. Întorceți-vă (sau, Apelați, n.tr.) la Elohimul strămoșilor voștri, încă o dată, și admiteți (sau, recunoașteți, n.tr.) că YAHUSHUA, este Fiul MEU, și darul MEU pe care EU vi L-am dat la Calvar pentru remiterea (tradus literal, precum o iertare de datorie financiară; în original, „remission,” nu termenul mai uzual care este de asemenea folosit în context Biblic, „forgiveness,” n.tr.) păcatelor lumii, pentru cei/cele care vor accepta (tradus literal; sau, vor alege, sau, vor vrea, să accepte, n.tr.) Sfântul MEU Sacrificiu de Sânge și se vor întoarce de la căile lor (sau, modurile lor de a face lucrurile; posibil și, obiceiurile lor, n.tr.) ticăloase, și-L vor accepta pe YAHUSHUA, drept Regele Evreilor, și Domn al Domnilor și Rege AL Regilor (tradus literal; în original, „Lord of Lords and King OF Kings;” limbaj similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 19:16; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pe haina şi pe coapsa LUI avea scris un nume, „ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR,”” n.tr.). Acceptați-L pe YAHUSHUA, drept unicul Fiu născut al lui Elohim YAHUVEH(,) de asemenea numit HaShem Adonai. Fiul MEU YAHUSHUA este Evreu și n-a purtat eticheta de Creștin. Iubiți-L pe YAHUSHUA, în modul în care (sau, posibil, așa cum, n.tr.) MĂ iubiți pe MINE. Recunoște-ți-L drept al vostru MESIA, nu fiți preocupați/preocupate (sau, îngrijorați/îngrijorate, n.tr.) de a pierde respectul familiei voastre, (ci, n.tr.) în schimb fiți preocupați/preocupate (sau, îngrijorați/îngrijorate, n.tr.) de (faptul ca, n.tr.) Elohimul Creației voastre să vă dezmoștenească. Voi aveți Raiul de câștigat și Iadul de evitat (persistent; „shun,” n.tr.), este alegerea voastră. Yisraele, o(,) Yisraele, tu ești un măr în ochiul MEU (expresie tradusă literal; în original, „an apple in MY eye;” ceva care este desupra tuturor celorlalte de același fel; preferat este puțin spus; expresia se folosește și pentru a descrie copilul favorit al cuiva, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.), dar în acest moment sunt viermi în el. Discerne viermii și demască-i. Păzește-te (sau, Ferește-te, n.tr.)(,) tu vei fi privită drept țap ispășitor și învinovățită în toată lumea pentru a distruge (posibil și, pentru că ai distrus; timp verbal nespecificat, n.tr.) ceea ce până acum ai tolerat. Dușmanul caută să te distrugă atât de mult, ei (sau, dușmanii; gen nespecificat în original, n.tr.) vor distruge ceea ce știu că pot reconstrui. Căci mâinile omului (sau, ființei umane, n.tr.) au construit acel dom (posibilă referire la Dome of the Rock, Cupola Stâncii, un altar Musulman construit în secolul 7 după Hristos pe locul unde odată era Templul lui Solomon; centrul acestui altar este Piatra de Fundație, Foundation Stone, locul de unde se crede că Dumnezeu a adunat praful folosit pentru a crea prima ființă umană, Adam, n.tr.) și dușmanii știu că mâinile omului (sau, ființei umane, n.tr.) pot (să construiască, n.tr.) și vor construi acel templu din nou (posibilă referire la planurile contemporane de a reconstrui Templul lui Solomon, care a fost distrus de Nabucodonosor al II-lea, regele Babilonienilor, în secolul 6 înainte de Hristos, n.tr.). Dar Templul care nu poate fi construit de mâinile omului (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 17:24; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „DUMNEZEUL Care a făcut lumea şi tot ce este în ea este DOMNUL Cerului şi al pământului; EL nu locuieşte în temple făcute de mâini;” limbaj de asemenea similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 7:48; „Solomon însă a fost cel care I-a construit o casă. 48 Dar CEL Preaînalt nu locuieşte în lăcaşuri făcute de mâini omeneşti, aşa cum zice profetul: 49 „Cerul este tronul MEU, / iar pământul este aşternutul picioarelor MELE! / Ce fel de casă MI-aţi putea zidi voi MIE? zice DOMNUL. / Sau unde va fi locul MEU de odihnă? / 50 Oare nu mâna MEA a făcut toate aceste lucruri?” (conform notelor ediției, citat din Isaia 66:1, 2, n.tr.),” n.tr.) este înăuntrul vostru. EU(,) HaShem Adonai(,) MĂ voi ridica și apăra Yisraelul, atunci când pare că toate națiunile sunt împotriva voastră. Atunci când recunoașteți (că, n.tr.), ajutorul vostru vine doar din Rai și (din, n.tr.) niciun alt loc. Când veți apela la Numele lui HaShem ADONAI în Numele lui YAHUSHUA, EU voi veni și vă voi izbăvi.

Dar EU vă preavertizez acum, există un complot de a vă face țap ispășitor, (pe, n.tr.) Poporul MEU care doar dorește (sau, Oamenii MEI care doar doresc, n.tr.) pace și totuși niciodată n-a (sau, n-au, n.tr.) cunoscut pace, despre (acești oameni, n.tr.) deja se minte (acum, sau, continuu, n.tr.) și sunt calomniați/calomniate (acum, sau, continuu, n.tr.) și există aceia/acelea care caută să întoarcă lumea împotriva măruntei (sau, minusculei, n.tr.) MELE națiuni pe care EU o numesc Ierusalim (nu Israel; conform originalului, n.tr.). Când veți înseta, voi veți înseta după dreptate (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.), căci ați respins singura Apă Vie (posibilă referire la Ieremia 2:13, „Miraţi-vă de aceasta, o, ceruri, / înfioraţi-vă şi dezlănţuiţi-vă, zice DOMNUL, / 13 căci poporul MEU a săvârşit două rele: / M-au părăsit pe MINE, / Izvorul Apelor Vii, / şi şi-au săpat puţuri, / puţuri sparte, care nu pot ţine apă,” și Ioan 4:10-14, „YAHUSHUA i-a răspuns, ‘Dacă ai fi cunoscut tu darul lui DUMNEZEU şi Cine este CEL Ce-ţi zice, Dă-MI să beau! tu însăţi I-ai fi cerut, şi EL ţi-ar fi dat Apă Vie!’ 11 Femeia I-a zis, ‘Domnule, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această Apă Vie?! 12 Eşti TU mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna şi care a băut el însuşi din ea, atât el, cât şi fiii şi turmele lui?’ 13 YAHUSHUA i-a răspuns, ‘Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. 14 Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da EU, nu-i va mai fi sete niciodată, ci apa pe care i-o voi da EU va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică;’” Sfintele Profeții citează aceste versete în contexte similare, n.tr.). Acceptați Apa MEA Vie acum și nu veți mai înseta vreodată. Numele MEU este YAHUSHUA. EU sunt Apa Vie care izvorăște (sau, este emisă, n.tr.). Ea a venit din latura MEA (a corpului, n.tr.) amestecată cu Sângele MEU pe când Romanii MI-au străpuns latura (corpului; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 19:34; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că era Ziua Pregătirii, Iudeii, ca să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, pentru că acel Sabat era o zi mare, i-au cerut lui Pilat să fie zdrobite picioarele celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce. 32 Soldaţii au venit deci şi i-au zdrobit picioarele primului, apoi şi ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu EL. 33 Însă, când au venit la YAHUSHUA, au văzut că deja murise şi nu I-au mai zdrobit picioarele, 34 ci unul dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu suliţa; şi imediat a ieşit sânge şi apă. 35 Cel ce a văzut lucrul acesta a depus mărturie şi mărturia lui este adevărată. Şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. 36 Căci aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: „Nici unul din oasele LUI nu va fi rupt” (conform notelor ediției, referire la Exodul 12:46, Numeri 9:12, Psalmul 34:20, n.tr.). 37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor privi la CEL pe Care L-au străpuns” (conform notelor ediției, referire la Zaharia 12:10, n.tr.);” citat extins pentru context, n.tr.). În Sângele MEU există putere de vindecare, izbăvire, înviere, mântuire(,) și ungerea ALEI MELE RUACH ha KODESH.

EU SUNT” a binecuvântat Yisraelul cu comori ascunse. Aur și argint, petrol, cele mai bune (sau, cele mai de calitate, n.tr.) dintre fructe și legume, trandafiri care înfloresc în deșert (posibilă referire la Rose of Bethlehem, Trandafirul Betleemului, o specie care înflorește ani de zile cu doar câteva picături de apă, n.tr.), nestemate de care voi nu știți. EU am binecuvântat Yisraelul, cu cunoaștere (sau, cunoștiințe, n.tr.) și invenții, care nu vin (de; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) nicăieri în afară (de a fi, n.tr.) inspirate de Elohim. Solul (sau, Pământul, n.tr.) vostru are sângele martirilor care strigă (puternic; din el, n.tr.). Când flămânziți, realizați (sau, dați-vă seama, n.tr.)(acesta, n.tr.) este corpul vostru muritor, flămânzind după Sfințenie. Căci deși sunteți numiți/numite (sau, ești numită; gen și număr nespecificate în original, n.tr.) Țara Sfântă(,) (voi i-ați, sau, tu i-ai, n.tr.) permis pământului (vostru, sau, tău, n.tr.) să fie pângărit cu păcatele acestei lumi. Căiți-vă de abominările făcute în prezența Numelui lui HaShem Adonai Care i-a dat legile lui Moise și întregului Yisrael și astfel lumii.

EU nu M-am schimbat, „EU SUNT” (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; EU cu adevărat SUNT, n.tr.) Același astăzi, ieri, și pentru totdeauna! Mergeți (sau, Umblați, n.tr.) în pantofii strămoșilor voștri (tradus literal; expresie; încercați să gândiți ca ei/ele și să aveți aceleași experiențe în viață, pentru a-i/a le putea înțelege; posibil și, călcați pe urmele lor; posibil dublu-sens, n.tr.), cu credință (sau, încredere în Dumnezeu, n.tr.) ascultați-i/-le (gen nespecificat în original, n.tr.) pe cei/cele pe care EU îi/le ridic și prin care vorbesc. EU încă proclam (acum, sau, continuu, n.tr.) prin Apostolii și Profeții MEI, înainte ca judecata să vină. EU vorbesc în vise, revelații, viziuni(,) și profeții(,) dar câți (oameni, n.tr.) în Yisrael sau în lume ascultă (în acest moment; posibil și, cu adevărat, n.tr.)? Pentru aceia/acelea cu urechi surde, ori acum nu este timpul (sau, momentul; posibil și, vremea, n.tr.) ca urechile voastre să fie deschise, căci există un timp (sau, moment; posibil și, o vreme, n.tr.) și un sezon (sau, anotimp, n.tr.) stabilit(ă), ori voi sunteți precum faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.) și urechile voastre sunt deschise și apoi închise din nou, și veți ajunge de șapte ori mai surzi/surde și cu inima rece (posibil și, și cu inima mai rece, n.tr.), dacă nu vă căiți. Soarta voastră va fi precum faraonul cel rău (sau, malefic, n.tr.), dar pentru Copiii MEI EU voi deschide Marea Roșie din nou și fugiți spre munți și EU vă voi ascunde în adăpostul aripilor MELE (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 91:4; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (DUMNEZEU, n.tr.) te va acoperi cu penele SALE, / iar tu te vei adăposti sub aripile LUI; / credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Apelați la (sau, Strigați, n.tr.) Numele MEU în Numele lui YAHUSHUA, și EU vă voi răspunde și vă voi izbăvi. N-O mâhniți pe A MEA RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH), căci „EU SUNT” nu se va strădui întotdeauna cu omenirea (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 6:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci DOMNUL a zis: „DUHUL MEU nu va rămâne (conform notelor ediției, sau, „nu se va lupta,” n.tr.) pentru totdeauna în om, pentru că el este carne (sau, trup, sau, natură materială, n.tr.); zilele lui vor fi în număr de o sută douăzeci de ani;” referință citată în contexte similare în Sfintele Profeții, n.tr.). Când voi ÎL negați pe YAHUSHUA (sau, refuzați să-I recunoașteți adevărul sau faptul că este DUMNEZEU; „deny,” notă anterioară, n.tr.), voi ÎL negați pe unul dintre voi (sau, pe unul de-al vostru, n.tr.), voi ÎL negați pe Tatăl LUI pe Care voi ÎL numiți HaShem Adonai. YAHUSHUA S-a născut de la o (sau, dintr-o, n.tr.) Sfântă roabă virgină Evreică, și ceea ce ea și Iosif au vorbit a fost adevărul. Nu fiți înșelați/înșelate (posibil, de; posibilă greșeală de transcriere în original, n.tr.) cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care caută s-o facă pe ea un Elohim. Ea chiar L-a numit (sau, ÎL numea, n.tr.) pe YAHUSHUA Domn (sau, Doamne, n.tr.)! Respectați-o și iubiți-o pentru prețul pe care ea l-a plătit ca mamă. Și ea de asemenea a avut nevoie de un Mântuitor căci niciunul/niciuna (sau, niciun om; gen nespecificat în original; „none,” n.tr.) nu era perfect/perfectă, nici măcar mama lui YAHUSHUA și Iosif(,) tatăl LUI pământesc.

YAHUSHUA a spus, „EU am venit nu să distrug legea Tatălui MEU, ci s-o împlinesc” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:17, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii (conform notelor ediției, „adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile,” n.tr.)! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc,” n.tr.). Cinstiți Ziua de Sabat și țineți-o Sfântă a fost scris de către degetul lui Elohim (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 20:8, din pasajul Celor Zece Porunci; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Adu-ţi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinţeşti! 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toată lucrarea ta, 10 dar ziua a şaptea este Sabatul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău; să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale şi nici străinul care locuieşte în cetatea ta. 11 Căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat DOMNUL ziua de Sabat şi a sfinţit-o;” citat extins pentru context, n.tr.). Voi trebuie să studiați și să vă înfățișați aprobați/aprobate (tradus literal; gen nespecificat în original; sau, acceptabili/acceptabile (posibil, înaintea lui DUMNEZEU), în special după cum reiese în urma unei încercări; sau, care explică corect cuvântul lui DUMNEZEU, punând în circulație doar idei corecte; în Limba Greacă, „δόκιμος;” acest termen era folosit pentru a descrie monedele adevărate, care nu erau contrafăcute; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.)(,) dar păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de diferitele versiuni ale adevărului, unele sunt adevăr și unele sunt versiuni corupte (tradus literal; sau, modificate, n.tr.) pentru a înlătura Natura Evreiască a (sau, Evreitatea, n.tr.) lui YAHUSHUA și chiar (posibil, au, n.tr.) schimbat Poruncile MELE pentru a (posibil, le, n.tr.) alinia cu cuvintele omului (sau, ființei umane, n.tr.) și nu cuvintele vorbite prin Profeții și Discipolii MEI. Orice nu se aliniază cu Tora și Tanakh-ul(,) căutați-MĂ (în rugăciune; „seek ME,” n.tr.) și vedeți dacă omul n-a schimbat cuvintele originale, căci lideri ticăloși au încercat să corupă Sfintele Scripturi. Există o traducere pură, căutați-MĂ (posibil, în rugăciune, n.tr.) și cereți-MI și EU vă voi arăta cea mai pură traducere în modul în care a fost scrisă în mod original (sau, posibil, inițial, n.tr.). (Biblii Aramaice sau Ebraice (notă în transcrierea originală în Limba Engleză, n.tr.))

Fiul MEU YAHUSHUA întâi le-a fost trimis Evreilor (și, n.tr.) apoi Gentililor (tradus literal din original; „Gentiles;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.). Pentru că voi L-ați respins pe Iubitul MEU Fiu, și I-ați aruncat Sângele LUI mântuitor înapoi în față, EU L-am trimis la Gentili (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 13:46; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „În Sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul DOMNULUI. 45 Dar Iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie. Ei vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l insultau. 46 Barnabas şi Pavel însă au vorbit cu îndrăzneală şi au zis: „Cuvântul lui DUMNEZEU trebuia să vă fie spus mai întâi vouă (Iudeilor, n.tr.), dar, fiindcă voi îl respingeţi şi vă judecaţi astfel ca fiind nedemni de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. 47 Căci aşa ne-a poruncit DOMNUL, «Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, / ca să duci mântuirea până la marginile pământului!»” (conform notelor ediției, Isaia 49:6, n.tr.),” citat extins pentru context, n.tr.), acum EU ÎL trimit înapoi la tine din nou(,) o(,) Yisraele. Câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) se vor căi (tradus literal; sau, vor accepta, sau, vor alege, să se căiască, n.tr.) și accepta (sau, și vor accepta, sau, vor alege, să accepte, n.tr.) darul lui YAHUVEH la Calvar? Câți/Câte (dintre voi, n.tr.) nu vă veți întări inimile și veți fi dispuși/dispuse să vă sacrificați reputațiile, religiile? Și(,) da(,) chiar și dragostea familiilor voastre, atunci (sau, pe, n.tr.) când faceți ceea ce predă (sau, vă învață, n.tr.) prima poruncă, „Să-L iubești pe Domnul Elohim-ul tău cu toată inima ta” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Marcu 12:30; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Unul dintre cărturari venise şi-i auzise discutând. Când a văzut că YAHUSHUA le-a răspuns bine, L-a întrebat, „Care este cea dintâi poruncă dintre toate?” 29 YAHUSHUA i-a răspuns, „Cea dintâi poruncă este, „Ascultă, Israele! DOMNUL, DUMNEZEUL nostru, este singurul DOMN (conform notelor ediției, sau, „DOMNUL este DUMNEZEUL nostru, DOMNUL este unul,” n.tr.). 30 Să-L iubeşti pe DOMNUL, DUMNEZEUL tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta (conform notelor ediției, referire la Deuteronom 6:4-5, n.tr.).” (Aceasta este cea dintâi poruncă.) (conform notelor ediției, multe manuscrise importante nu conţin această propoziţie, n.tr.) 31 Iar a doua este următoarea: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi (conform notelor ediției, referire la Leviticul 19:18, n.tr.).” Nu există altă poruncă mai mare decât acestea;” citat extins pentru context, n.tr.). Și CÂȚI/CÂTE (gen nespecificat în original; litere mari conform originalului, n.tr.) dintre voi ÎL veți pune (sau, veți alege, sau, veți vrea, să-L puneți, n.tr.) pe Elohim-ul Creației și Mântuirii voastre primul (sau, pe primul loc, n.tr.) în viețile voastre, chiar dacă (acest lucru, n.tr.) înseamnă a trebui să vă sacrificați viața pentru un altul/o alta (gen nespecificat în original, n.tr.) dacă este nevoie? Câți/Câte vor avea credința (sau, încrederea în DUMNEZEU a, n.tr.) lui Iosua (liderul distrugerii Ierihonului, n.tr.)? Mulțimi (de oameni, n.tr.) vor secera soarta Sodomei și Gomorei. EU nu voi fi (sau, categoric refuz să fiu, n.tr.) batjocorit (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera;” Sfintele Profeții citează des acest verset, n.tr.). Ceea ce era păcat atunci este păcat (și, n.tr.) pentru astăzi. Doar pentru că voi vă schimbați ideile (cu privire la, n.tr.) ce este păcat, nu înseamnă că „EU SUNT” S-a schimbat. Doar pentru că liderii voștri spirituali vă asigură (sau, liniștesc, n.tr.) că nu există niciun preț de plătit pentru păcat, ei/ele mint și vă spun că nu există niciun (sau, deloc un, n.tr.) iad! EU nu l-am cruțat pe cel mai frumos înger al MEU(,) Lucifer. Pentru răzvrătirea (sau, revolta, n.tr.) lui, Lucifer, precum și toți îngerii căzuți(,) seceră (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce au semănat! „EU SUNT” nu este părtinitor (sau, nu arată favoritism; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 10:34, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis, „Într-adevăr, înţeleg acum că DUMNEZEU nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cel ce se teme de EL şi lucrează dreptate este primit de EL,” n.tr.). Există o penalizare grea pentru păcat, și doar ispășirea de Sânge a Fiului MEU YAHUSHUA pentru remiterea (notă anterioară, n.tr.) păcatelor, va spăla (complet, de pe voi, n.tr.) păcatele până când EU nu vă mai pot vedea (sau, nu vă mai văd deloc, n.tr.) păcatul.

Când EU MĂ uit la o persoană care-L recunoaște pe YAHUSHUA ca Domn, și MESIA(,) MI se reamintește de prețul pe care Fiul MEU l-a plătit pentru a vă ține afară dintr-un iad care cu adevărat există. Cei/Cele care predau (sau, îi/le învață pe alții/altele, n.tr.) altfel (sau, altceva, n.tr.) vor afla prețul pe care-l plătesc pentru a-i/a le conduce pe alții/altele precum și pe ei înșiși/ele însele în derivă. Vai (sau, Jale, n.tr.) de cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) orbi care-i conduc pe cei (sau, oamenii, n.tr.) orbi în groapă. Vai (sau, Jale, n.tr.) de cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) surzi care-i/le învață pe alții/altele să fie surzi/surde la avertismentele MELE de judecată pe care EU le proclam de la Apostolii și Profeții MEI. Vai (sau, Jale, n.tr.) de liderii spirituali și politici care sacrifică vieți astfel încât ei/ele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) să poată trăi (sau, să trăiască, n.tr.) în pompă și avuție (sau, bogăție, n.tr.) și să conducă precum (niște, n.tr.) regi și regine. Vai (sau, Jale, n.tr.) de Iudele (număr plural conform originalului, n.tr.) acestui pământ, voi vă veți întâlni soarta exact la fel de sigur cum Iuda a întâlnit-o pe a lui.

Astfel este vorbit, astfel este scris, sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


* * * * * * *