Profeția 33

Oroare, Oroare, Oroare! Ca pe Timpul lui Hitler, Așa va fi din Nou!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

Dată lui Apostol Elisabeth Sherrie Elijah
29 Aprilie 1999

* * * * * * *

Oriunde voi mergeți, EU vă voi ține în siguranță. Orice se va întâmpla, să știți că EU sunt cu voi, și EU vă voi ține în siguranță. Permite un Mire să fie rănită în vreun fel Mireasa LUI? Voi sunteți Mireasa MEA, EU sunt Mirele vostru. Da, EU vin curând dar până MĂ vedeți să nu credeți că EU nu ÎMI voi adăposti și proteja Mireasa MEA. Nu spune Cuvântul MEU că deși 1,000 cad lângă voi, deși morții vă înconjoară, EU vă voi ține în siguranță? (Psalm 91:7, „O mie să cadă alături de tine / şi zece mii la dreapta ta, / dar de tine nu se va apropia,” n.tr.) Amintiți-vă când Israeliții și Egiptenii erau înconjurați de întuneric și lumină? Vă amintiți când Egiptenii aveau epidemii (molimi, ciumă, n.tr.) și Israeliții nu aveau nici una? Ei trăiau unii lângă alții nu-i așa? Cu toate acestea Israeliții erau protejați. Așa era atunci, așa va fi din nou.

MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE va veni acelora care au etalat Legile MELE în fața MEA (sau, s-au împăunat/fălit cu; MI-au fluturat Legile MELE în față, n.tr.) MI-au scuipat pe Tora și au pângărit Sfântul Cuvânt și l-au sfâșiat în bucăți.

MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE va veni asupra acelora care au batjocorit Cuvântul lui YAHUVEH care a fost distrus prin vandalism și etichetat drept gunoi.

MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! Voi spuneți că EU sunt un Dumnezeu al milei și dragostei și când EU vorbesc mustrare sau pe tonuri aspre prin Profeții MEI, voi spuneți „Acela nu este Tatăl meu iubitor și milos.” Nu spun EU, „EU îi pedepsesc aspru pe cei pe care îi iubesc” (Apocalipsa 3:19, „EU îi mustru şi-i disciplinez pe cei pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te!” Proverbe 3:11-12, „Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI / şi nu fi mâhnit când eşti mustrat de EL, / 12 pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, / ca un tată (și-l pedepsește, conform notelor ediției, n.tr.) pe fiul pe care-l primeşte,” n.tr.)? Ce părinte își disciplinează copilul fără să-și ridice vocea? AIURIȚILOR, AIURIȚILOR, AIURIȚILOR (sau nebunilor, proștilor – termen folosit în Biblie pentru a-i denumi pe oamenii care nu au suficientă sănătate mintală și inteligență să înțeleagă că trebuie să I se supună lui DUMNEZEU, n.tr.). EU vă voi pălmui, EU vă voi lovi (pocni) pe dreapta și pe stânga, EU voi călca apăsat peste voi. Dar de dragul sufletelor voastre, EU îi voi permite satanei să omoare carnea (trupul), datorită dragostei și milei MELE, apelați la MINE (chemați-MĂ) când vine acel moment, EU vă voi salva sufletele.

MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE! MARE OROARE cum această lume nu a mai văzut niciodată. Dar ascultați, EU dau aceste cuvinte nu pentru ca Mireasa, Bebelușii (sau Copiii), Cei Aleși și Selecții (oameni aleși pentru anumite lucrări, n.tr.) MEI să se teamă. Ele nu sunt pentru aceia care ÎMI aud vocea și se tem de MINE.

Este înțelepciune să te temi de DOMNUL. Este înțelepciune să încerci să fii pur(ă). Este înțelepciune să continui să trăiești Sfânt(ă) și să eviți (te ferești de) lipsa de sfințenie. Voi (să) luați Cuvântul lui Dumnezeu și să-l țineți în fața păgânului și să spuneți, „Așa spune DOMNUL.” Urmăriți și vedeți, casa vecinului vostru va fi turtită (făcută una cu pământul, n.tr.); epidemii (ciumă, molimi), boală, moarte, distrugere, și sărăcie vor veni și uitați cum EU îi acopăr pe aceia care sunt ai MEI. EU îi acopăr pe aceia care au intrat în Paștele MEU (în original, „Passover,” Paștele Domnului despre care se vorbește în Exodul 12,

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodul+12&version=NTLR , n.tr.). Aceia care sunt ai MEI, care au intrat în Paștele MEU, voi veți Trece Peste (joc de cuvinte; în Limba Engleză, „Passover,” Paștele, se traduce literal ca „a trece peste,” n.tr.) OROAREA judecății MELE ce va veni.”

Vine o mare distrugere. Pământul se va zgâlțâi și cutremura de frică. Poate soarele să fie mai strălucitor decât strălucirea MEA (orbitoare, n.tr.) când (pe măsură ce) EU MĂ apropii de pământ? Lava va curge, ea nu mai poate cuprinde furia lui YAHUVEH. O dar voi îi veți vedea pe îngerii MEI campând (făcându-și tabără) în jurul acelora (sau lângă aceia) care MĂ iubesc, voi nu trebuie să vă temeți. Aceia dintre voi care ÎMI auziți vocea nu trebuie să vă temeți când este timpul să plecați voi veți ști. Nu am deschis EU Marea Roșie? EU am făcut (acest lucru) atunci, și astfel EU o voi face din nou. La fel cum faraonul cel rău (malefic) și trupele (detașamentele) lui i-au fugărit pe Copiii MEI ai lui Israel care doar voiau să fie liberi să trăiască Sfinți și să MĂ venereze.

Copiii MEI sunt cei pe care EU i-am protejat. Dușmanii lor au fost distruși. EU am făcut acest lucru atunci și EU îl voi face din nou. Israeliții nu s-au supus și au fost întârziați din a intra în Pământul Făgăduinței de pedeapsa MEA. Vedeți distrugerea venind asupra curvei Babilonului. Vi-l amintiți pe Hitler? După cum EU le-am spus Profeților MEI, învățați de la Hitler și voi veți vedea că ceea ce a fost în trecut va fi în viitor.

O, O, O!!! Râuri de Sânge vor curge! Voi așa-numiților Creștini cu gurile voastre pline de aur (acum câțiva ani, dinții unor Creștini s-au transformat în dinți de aur – ca urmare, credeau ei, a faptului că L-au mărturisit pe YAHUSHUA; fenomenul a fost denunțat în Sfintele Profeții drept vrăjitorie ce promovează credința căldicică; vedeți Profeția 32, n.tr.). Este aur trimis din iad! Aur trimis din iad! Aur trimis din iad! Voi sunteți proști (sau nebuni, aiuriți), Proști! Pentru ca satana să poată lua înapoi ceea ce el v-a dat. Nu a extras Hitler dinți de aur din gurile Evreilor? Satana batjocorește și râde, la fel cum a fost atunci el o va face din nou. Aceia care MĂ cunosc, aceia care MĂ cunosc, știu că acest lucru nu este de la MINE (al MEU). EU vă poruncesc (în sensul de, mereu) să fiți umili. De ce v-aș face EU să vă dați mari (sau, să faceți paradă, n.tr.) cu o gură plină de aur? Nu este acest lucru mândrie? EU îi disprețuiesc pe liderii care îi învață pe alții aceasta și care îi conduc pe Oamenii MEI în derivă. Voi veți ști că voi veți ști că voi netrebnici lideri spirituali veți sta înaintea MEA într-o zi și MĂ veți auzi spunând, „Plecați de lângă MINE, voi lucrători ai nelegiuirii, EU niciodată nu v-am cunoscut!” (Limbaj original identic cu Matei 7:23, „Atunci le voi spune limpede, ‘Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!’” n.tr.)

Cădeți cu fețele la pământ și CĂIȚI-VĂ! Lăsați să vi se sfâșie aurul din gurile voastre înainte ca satana să-l sfâșie căci exact așa cum Hitler a făcut, ei vor face acest lucru încă o dată. Anti-cristul le va numi lagăre de exterminare. Înainte el a omorât 6 milioane de Evrei, acum vor fi 666 de milioane de Creștini și Evrei. Mulțimi (multitudini) vor fi căldicele în credința lor, dar înainte ca viața lor să le fie luată, stinsă ca flacăra unui chibrit, ei vor arde cu dragostea de YAHUVEH. Ceea ce ei nu au acum, ei vor avea atunci. Nu ar fi mai ușor acum să vă sacrificați mintea, corpul, spiritul, și sufletul dându-MI MIE voința voastră, făcând lucrurile în felul MEU sau chiar ați prefera voi să așteptați să îndurați OROAREA care va veni?

Nu spun EU în Cuvântul MEU că pe „căldicei” EU îi voi vomita din gura MEA? (Apocalipsa 3:16, „Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din gura MEA!” n.tr.) Cum puteți voi crede când citiți Cuvântul MEU că chiar oricine care se etichetează pe sine „Creștin” va fi în văzduh cu MINE? (Conform pasajului 1 Tesaloniceni 4:17, „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.). Mireasa după care voi veni EU va fi pregătită, supusă, și loială, iubindu-MĂ în toate felurile, minte, corp, spirit, și suflet, gata (deja) îmbrăcată fără pată sau șifon (Conform Efeseni 5:27, „Pentru a ȘI-o înfăţişa (pe Mireasa DOMNULUI, n.tr.) în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără cusur,” n.tr.). Ce Mireasă ÎL face pe Mirele ei să aștepte? Oaspeții sunt aceia care întârzie. Mirele nu o așteaptă pe Mireasa lui; Mireasa este gata (pregătită) când el apare. Lagărele de exterminare nu vor fi pline de Mireasa MEA. Nici unul/una din Mireasa MEA nu vor fi găsiți acolo. Dar vor fi pline de oaspeți. EU nu am decât o (singură) Mireasă.

Când voi sunteți adunați (arestați, luați pe sus, n.tr.) ca vite (ce sunt) conduse, împinși unul într-altul (până, n.tr.) unde voi nu vă puteți mișca la stânga sau la dreapta, cât voi încă sunteți în viață, aurul va fi sfâșiat din gura voastră. Aurul va fi sfâșiat din gura voastră. Aurul va fi sfâșiat din gura voastră și bijuteriile de pe corpul vostru. Asta primiți pentru că urmați falsele înșelăciuni, mari semne și minuni. EU am trimis acest Profet să vă avertizeze. Satana se joacă cu voi; voi sunteți momeală pe cârlig. Priviți și plângeți pe măsură ce (când) lideri spirituali în care EU odată aveam încredere ÎMI leagănă Poporul MEU (Oamenii MEI) ca momeală pe un cârlig deasupra fălcilor iadului. Liderii spirituali malefici (răi) își căptușesc buzunarele cu aur în timp ce (pe măsură ce) iadul umple gurile oamenilor cu aur astfel încât cei răi să-l poată sfâșia (scoate) cum ei le-au făcut Evreilor. Ceea ce voi semănați voi veți secera.

Voi în Israel, care urmăriți acest lucru din nou, nu ați învățat să nu poftiți (rânviți) după aur pentru ca el să poată fi sfâșiat din gura voastră? Cădeți cu fețele la pământ, CĂIȚI-VĂ astăzi! Fugiți de liderii care vă conduc în derivă. Pentru aceia care nu au făcut un Seder (masă ritualică ce marchează începutul Paștelui DOMNULUI, n.tr.) de Paștele DOMNULUI, neștiind ce să faceți sau nevrând. Învățați acum. Voi aveți nevoie de un Paște de la judecata MEA. EU vă (mai) dau o (altă) șansă, pentru că EU sunt un Dumnezeu al milei și dragostei. EU i-am vorbit acestui Profet într-un vis astfel încât voi să nu puteți spune că Dumnezeul vostrul nu v-a avertizat. EU îi pedepsesc aspru pe aceia pe care EU îi iubesc. Așa a fost atunci, așa va fi din nou. Este alegerea voastră.

Vreți să fiți supuși acum sau să suferiți pedeapsa MEA aspră sau respingerea MEA mai târziu? Așa a fost atunci, așa va fi din nou.

(Nota lui Sherrie, „Eu am avut un vis în care eu m-am văzut pe mine conducând un alt Seder de Paștele DOMNULUI, nu aveți nevoie decât de lucruri minimale. Eu am văzut pâinea matzo, sos de mere, hrean, pătrunjel, ridichi, suc de struguri sau vin. Învățați pentru ca să vă înfățișați ca oameni încercați (în original, să arătați pe ce vă bazați în credința voastră, din punct de vedere scriptural; motivul pentru care voi credeți un anume lucru; conform 2 Timotei 2:15, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului,” n.tr.). Multe informații pe internet. Citiți povestea lui Moise, credeți că voi veți avea un Paște al DOMNULUI de la oroarea care va veni. Citiți Profeția 31.”

* * * * * * *

Astfel este scris, astfel este vorbit. Dată sub ungere în timpul rugăciunii acestui Copil, Războinic, Mireasă, și slujitoare a lui YAHUVEH, YAHUSHUA, și RUACH ha KODESH. Pe 29/04/99, 7:13 p.m.

Vă rog nu vă jenați în a copia și distribui aceasta după cum voi vedeți potrivit, în întregimea ei. Singurii cărora eu nu le dau permisiunea sunt aceia care vor batjocori și aduce damnare asupra lor înșiși. Sângele nu mai este pe mâinile mele. Reverend Elisabeth Sherrie Elijah.

Contact AmightyWind