Profeția 32

Păziți-vă de Reînvierea Goanei după Aur! (O Mare Înșelătorie)

Dată Apostolului Elisabeth Sherrie Elijah
14 Aprilie 1999

Această Profeție vorbește nu numai despre falsa manifestare a prafului de aur ce apare pe corp, dar de asemenea și despre dinți care devin de aur, cât și despre războiul din Kosovo. Dar ar putea vorbi despre războiul de astăzi din Irak și Afghanistan, căci acest lucru încă se aplică. Un frate în YAHUSHUA mi-a scris și a întrebat despre această Profeție 32. Tata YAHUVEH a spus să o postez din nou pe (site-ul) inJesus.com și să adaug acest nou e-mail trimis mie din Malaysia, unde noi avem mulți care L-au primit pe YAHUSHUA, în Greacă numit IISUS HRISTOS, prin adevărurile vorbite în această Parohie.

Profețiile sunt peste tot în Malaysia, Africa, India, Anglia, doar pentru a numi câteva națiuni străine. Chiar și o Biserică Creștină din Irak are Profețiile și le împărtășește cu membrii ei. Vă rugăm, rugați-vă pentru Creștinii și Evreii Mesianici din Irak, căci ei sunt o minoritate ascunsă, și un frate mi-a scris acum un an, (el fiind) un Pastor de acolo. Eu folosesc cuvântul „fiind”... pentru că eu nu știu dacă el sau biserica lui încă sunt în viață după ceea ce am văzut la știri... Eu știu aceasta, eu îl voi întâlni în Rai, deși eu niciodată nu voi avea privilegiul de a-l întâlni pe pământ.

Dragoste și Binecuvântări în Numele de YAHUSHUA, Elisabeth Sherrie Elijah

Contact Us

După Profeție sunt comentarii și un extras de la un om de pe o cameră de chat (chatroom de pe internet) care a avut experiența Reînvierii Goanei după Aur! Dumnezeul lui Avraam, Isaac, și Iacov m-a trimis către voi. „EU SUNT” YAHUVEH este Numele LUI. „EU SUNT” mă trimite atât către Evrei cât și către cei care nu sunt Evrei, cei mântuiți, cei în apostazie, cei nemântuiți. Fie ca voi să O auziți pe RUACH ha KODESH proclamând din cuvintele scrise aici și fie ca totul să slăvească Numele de YAHUSHUA, YAHUVEH, și RUACH ha KODESH! Cel care are ureche, să audă ce le spune Duhul bisericilor, toți ceilalți să rămână surzi.

Vorbită prin această roabă Pastor Elisabeth Sherrie Elijah pe 14 Aprilie 1999.

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta alături de toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp, Elisabeth, să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să existe o Parohie. EU am pus acest lucru în duhul tău, căci nimic din aceasta nu a fost făcut de către mâna ta, nimic din aceasta nu a ieșit din gura ta. Este din gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin vântul lui SHKHINYAH GLORIA (SLAVA) care bate peste acest pământ, Sfântul vânt al regenerării, nu este prin suflul tău (în sensul de, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea Scriptură din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au dispreţuit Cuvintele LUI şi I-au luat în derâdere Profeţii, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

„EU SUNT,” și Fiul MEU YAHUSHUA nu suntem dentiști glorificați. NOI suntem Dumnezeul Creației. Noi nu copiem obiceiurile omului. Cu rugăciune căutați adevărul, căci există aceia care caută să vă înșele. Aceasta nu este nimic mai mult decât vrăjitorie, magie, alchimie, și farmec, magia de a transforma metal în aur. Păziți-vă de lideri spirituali și de oamenii care în mod supranatural primesc (obțin) aceste plombe de aur (deși unii pretind (acest lucru) prin înșelăciune), în gurile lor (ei) recepționează mesaje de la satana ca (printr-)un transmițător radio, ei nu vor mai putea discerne adevărata voce a RUACH ha KODESH niciodată. Ei și-au vândut sufletul pentru o gură plină cu aur dacă ei nu se CĂIESC și nu și le scot. Studiați și înfățișați-vă ca oameni încercați. (Limbaj original identic cu 2 Timotei 2:15, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului,” n.tr.) Unde este acest (lucru) în Sfintele Scripturi pe care EU vi le-am dat?

Ei numesc aceasta o „reînviere,” dar focurile iadului aproape le ling picioarele. Nu știți voi, căile MELE nu sunt căile lumii? (Limbaj original identic cu Isaia 55:8, „Căci gândurile MELE nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile MELE, zice DOMNUL,” n.tr.) Voi alergați încoace și încolo și chiar și păgânii fac așa de dragul aurului și voi fugăriți semne, minuni, și miracole și nu știți că acestea sunt ceea ce anticristul va folosi pentru a-i înșela pe atât de mulți? Nu știți voi că semne, minuni, și miracole îi urmăresc pe aceia care cred? Nu voi urmărind semnele, minunile, și miracolele. Cei mai de încredere slujitori ai MEI sunt deviați ca un proc cu un inel de aur în rât.

Voi care faceți aceste lucruri vă arătați adevăratul vostru rod; păziți-vă, căci voi veți fi trași la răspundere. Cum îndrăzniți să-i insultați pe adevărații MEI slujitori care vă avertizează și vă reamintesc că chiar și cei aleși vor fi înșelați dacă este posibil. Acest lucru este posibil numai dacă nimeni nu este dispus să avertizeze și să vorbească pe față (în sensul de, să critice în mod deschis). Voi nu ar trebui să îi urâți, ci să fiți recunoscători pentru îndrăzneala lor. Nu, dar în aceste timpuri binele este vorbit ca (și cum ar fi) rău și răul este vorbit ca (și cum ar fi) bine. EU nu trebuie să schimb plombe de metal din dinți în aur ca să mântui suflete, sau să presar praf de aur peste voi. Sângele lui YAHUSHUA trebuie să vă acopere, nu praful de aur.

Dacă doar de acest lucru ar fi fost nevoie, EU nu L-aș fi dat pe Fiul MEU YAHUSHUA pentru un sacrificiu la Calvar. Voi lideri spirituali, EU vă acuz de această nebunie, CĂIȚI-VĂ astăzi! Să nu aveți niciun rol în această reînviere a goanei după aur. Aflați cine sunt vrăjitorii din biserici, care aduc aceasta în biserici și temple și goniți-i afară. Voi sunteți orbii care îi conduc pe cei orbi. Ambii vor cădea în măruntaiele iadului în timp ce voi îi conduceți pe oameni către semne, minuni, miracole, și nu la mântuire, YAHUSHUA este Numele SĂU! Oamenii MEI (sau Poporul MEU) părăsesc astfel de locuri (în care voi) vedeți astfel de lucruri. Mustrați-l pe satana și fugiți. Voi aduceți rușine asupra voastră când voi vă înfometați și vă însetați după semne și satana vă dă ceea ce voi vă doriți.

Ce veți face voi când satana spune, aduceți-mi bănuții (mărunțișul) vostru și eu voi transforma metalul într-o grămadă de aur? Nu înțelegeți voi încă faptul că lăcomia voastră vă orbește ochii? Nu discerneți voi că bisericile care s-au deschis acestui lucru de asemenea au spiritul râzător, batjocoritor al haosului în bisericile lor? Nu puteți voi vedea că aceasta este o altă formă de înșelăciune pentru a nu vă lăsa să fiți fără pată sau șifon (de la „a șifona,” n.tr.)? Aceasta este o altă înșelătorie ca să vă abată ochii de la venirea MEA?! Voi care ați fost înșelați și nu v-ați căit, voi nu sunteți Mireasa MEA!

EU MĂ adresez oilor MELE pierdute care s-au numit pe sine ale MELE dar cu toate acestea ele fug către brațele unui alt păstor. Un „fals păstor,” unul care îi va conduce pe aceia odată numiți mieii MEI către măcel. Aceștia care vin la MINE și MĂ numesc „Mântuitor” fac așa numai datorită semnelor de a transforma metal în aur sau de a vedea praf de aur. Nu realizați că numai dragostea, dragostea adevărată pentru MINE vă va salva sufletele? Nu realizați că pocăința, adevărata pocăință vă va salva sufletele? Nu vă amintiți că EU am făcut miracole, semne, minuni, și miracole cu Moise și că faraonul cel rău își punea magicienii, vrăjitorii, și făcătorii de farmece să contrafacă același lucru?

Satana a căutat să înșele atunci și el face același lucru acum. El a folosit un idol auriu (de aur) atunci, el folosește un idol auriu (de aur) acum. Voi cu duhul unui Fariseu, voi fugăriți după carne și nu a MEA RUACH ha KODESH! La voi, EU odată M-am uitat cu bucurie, acum EU MĂ înstrăinez (îndepărtez) cu dezgust. Voi spuneți că pentru că această parohie sau acea persoană pe care voi le-ați pus pe un piedestal, gândindu-vă că ei sunt mai mult decât ceea ce ei sunt. Pentru că ei spun că acest lucru este o faptă a Raiului fără măcar să discearnă de la ce duh vorbesc ei. Voi acceptați acest lucru ca adevăr deși este o minciună din gaura iadului.

Vai fie de aceștia care îi învață pe Poporul MEU să păcătuiască și să accepte ceea ce nu este de la a MEA RUACH ha KODESH! Voi sunteți aceiași care îi faceți (pe oameni) să se rostogolească în strane și să latre precum câinii, și să râdă într-o batjocură haotică pretinzând că este bucuria Domnului! Pe voi liderii EU vă voi doborî atât de repede care ați rătăcit turma MEA voi nici măcar nu veți fi avertizați. Considerați aceasta avertismentul vostru dar atât de puțini chiar ÎMI vor auzi Vocea căci ei au auzit vocea unui altul care acum le vorbește lor prin satana. Voi liderii, voi sunteți trași la răspundere. Voi sunteți trași la răspundere pentru ceea ce voi știți! Voi falși lideri care ÎMI rătăciți Poporul MEU sunteți aceiași care acum folosiți Cuvântul MEU ca să pretindeți că YAHUSHUA transmite prin oameni. Ieșiți din bisericile care fac toate aceste lucruri de care EU le-am acuzat în această zi sau turme care o dată au fost ale MELE, numele vostru va fi șters pentru totdeauna din Cartea Mielului, A Vieții.

În această lume voi vă înclinați în fața (vă supuneți) aurului și credeți că unul este mai bun decât altul în funcție de cât sunt de bogați. PROȘTILOR! Da, EU vă numesc PROȘTI! Nu au creat Israeliții pentru ei înșiși un IDOL din aur, acest lucru nu este diferit. Pentru că fiica MEA proastă (aiurită), îndărătnică (capricioasă) IERUSALIM de asemenea participă la această nebunie și slujitorii MEI în care EU odată am avut încredere îi învață pe alții această erezie voi credeți că ea este lucrarea mâinilor MELE? Întrebați-vă, cum este a vă înclina (supune) și venera zeul fals care umple dinții cu aur diferit de a vă înclina în fața (supune) vițelului de aur? Întrebați-vă, când EU i-am dat Poruncile scrise pe piatră lui Moise, scrise de degetul MEU pe piatră nu aur. Întrebați-vă de ce EU nu le-am scris pe aur? Cu toate acestea, în același timp satana a umplut inimile Poporului MEU și ei venerau un idol auriu (de aur). Acest lucru nu este diferit.

Voi liderii vă lăudați cu cât de mulți sunt mântuiți din cauza acestei „Reînvieri a Goanei după Aur” și cu toate acestea nu credeți voi că EU știu adevăratele motive ale oamenilor și le văd inimile? Nu știți voi că satana folosește un idol de aur încă o dată pentru a conduce Poporul MEU către falsă venerație și voi credeți că voi MĂ slăviți și că ÎL glorificați pe „EU SUNT” și cu toate acestea voi MĂ insultați. Plecați de la MINE aceia care faceți aceste lucruri, CĂIȚI-VĂ ASTĂZI sau cu sufletul vostru voi veți plăti. Acum EU am acuzații suplimentare împotriva voastră, liderii, congregațiile, și bisericile care spuneți că voi sunteți ai MEI. În acest timp voi chiar aveți (atrageți) ochii păgânilor asupra reînvierii goanei după aur și cu toate acestea EU vă acuz de aceasta.

De ce nu cădeți în genunchi și postiți și mijlociți zi și noapte pentru atrocitățile care se fac într-un război orchestrat de satana însuși. Nu știți voi că „EU SUNT” îi va judeca într-un mod aspru pe toți aceia care participă în NATO și fac aceste atrocități! Ochii voștri sunt pe aur și nu pe bărbații, femeile, și copiii nevinovați pe care voi îi bombardați și asasinați zilnic. Pastori, profeți, apostoli, evangheliști, învățători, păziți-vă. Voi care odată vorbeați Cuvintele MELE și acum jucați jocul, „Urmați liderul” (joc American în care un copil este ales lider; copilul care îi imită gesturile perfect devine noul lider, n.tr.)—„EU SUNT” este singurul lider pe care voi trebuie să ÎL urmați. „EU SUNT” nu urmează niciun bărbat și nicio femeie. Ei trebuie să ÎL urmeze pe „EU SUNT”! „EU SUNT” nu este în popularitatea parohiilor de la care voi cereți autografe, să vă fie rușine.

Slujitorii MEI trebuie să slujească oamenii și în loc de aceasta ei sunt momiți să păcătuiască cu mită să rămână tăcuți de la guvernele care vă dau statut de scutire de taxe și vă avertizează că dacă vorbiți voi veți plăti pentru aceasta financiar. De dragul banilor voi vă puneți singuri botniță! Voi dovediți pe care Dumnezeu îl slujiți când voi nu vorbiți că homosexualitatea este păcat. Avortul este păcat! Acest război este păcat! Obiceiurile lumii sunt păcat! Oricine care este un prieten acestei lumi nu este un prieten lui „EU SUNT” sau Fiului MEU YAHUSHUA, PĂZIȚI-VĂ!

EU vă acuz acum, voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă lideri spirituali, voi care mărșăluiți după cum vă cântă toboșarul lumii! De ce nu ÎMI auziți voi vocea spunându-vă să criticați în mod deschis lipsa de sfințenie? Voi ÎMI învățați Poporul MEU să păcătuiască rămânând tăcuți și indiferent de ceea ce este făcut de liderii voștri politici voi spuneți că „EU SUNT” vrea ca ei să nu lupte împotriva a ceea ce este nesfânt, nici să critice deschis liderii națiunilor care fac aceste lucruri. Rugați-vă pentru ca ei să se căiască! Dar nu lăsați liderii spirituali, liderii politici să vă conducă în măruntaiele iadului. Nu lăsați sângele altora să vă îmbibe veșmintele. Nu fiți orbiți de faima și averea pe care satana le oferă în această lume.

Există o reînviere, da, dar o reînviere mai mare de pași care duc în iad din cauza marii căderi de la adevărul MEU. Satana a avut o reînviere și el și astfel păziți-vă de varianta contrafăcută, carnaval, reînviere. EU vă acuz lideri spirituali. Nu toți mărșăluiesc după (cum cântă) tobele iadului. Există aceia care, precum această roabă și alții care cu îndrăzneală strigă și protestează și dacă este nevoie își dau viețile de dragul MEU. EU vă avertizez, pe Iacob, EU l-am iubit, pe Esau, EU l-am urât! Când voi căutați să îi reduceți la tăcere pe ai MEi Iacovi voi sunteți în pericol de a deveni precum unul cu duhul unui Cain. Voi sunteți în pericol ca dragostea MEA să se transforme în ură pentru voi.

Voi sunteți aceia care O blasfemiază pe RUACH ha KODESH când voi îndrăzniți să spuneți că o lucrare a satanei este făcută de RUACH ha KODESH. Testați fiecare duh care vorbește. Testați fiecare semn, minune, și miracol. Se aliniază cu Cuvântul lui „EU SUNT”? Praful de aur presărat pe voi și hainele voastre. Praful de aur vă este trimis din iad pentru a vă acoperi ca o pătură și a vă orbi ochii și a vă pune într-o profundă comă spirituală în care voi nu mai cunoașteți binele de rău. EU vă acuz lideri spirituali în care EU odată puteam avea încredere, EU nu mai pot.

De ce nu protestați și nu vă puneți oamenii să protesteze acest război? De ce vă numiți prieteni ai liderilor politici care fac aceste atrocități? Nu știți voi că veți fi trași la răspundere pentru că nu ați vorbit împotriva acestor lucruri din frica de a vă pierde statutul de scutire de taxe? Voi lideri Spirituali, voi ați acceptat mita de la guvern pentru a rămâne tăcuți. Voi v-ați vândut dreptul de întâi-născut cum a făcut Esau pentru o mână de aur. Cu cât mai mare e parohia, cu atât mai mult voi i-ați fi putut face pe Oamenii MEI (Poporul MEU) să se ridice și să vorbească deschis și să le spună păgânilor nu. Cu toate acestea, pentru o mită voi rămâneți tăcuți și permiteți crime de nevinovați și sângele este pe mâinile voastre lideri spirituali și toți aceia care îi urmează și toți aceia care îi sprijiniți cu dijmele și ofrandele voastre!

Nu vă așteptați la vreo binecuvântare de la MINE căci atunci când va veni vremea voi strigați după izbăvirea MEA amintiți-vă unde sunteți când cei nevinovați aveau nevoie de vocile voastre să îi apere? Război de dragul lăcomiei! Omul jucându-se de-a Dumnezeu și Poporul MEU (Oamenii MEI) rămân tăcuți! Ce veți face voi, voi care rămâneți tăcuți și priviți bombardarea bărbaților, femeilor, și copiilor nevinovați – voi acum le purtați sângele pe veșmintele voastre. Dacă toată lumea doar ar face ceva pentru a vorbi deschis, dacă fiecare biserică doar ar vorbi împotriva acestui lucru. Postiți, rugați-vă, și mijlociți. Nu închideți ușile voastre până nu vedeți mâna MEA de izbăvire (a izbăvirii).

America vai fie de tine, căci vărsare de sânge nu a venit la țărmurile tale de la război de mulți ani, dar voi acum ați chemat-o asupra voastră! EU încă întârzii mâna călăului de dragul puținilor care strigă după milă. Dar când vine nu va exista avertisment. În liniștea nopții acest lucru va ataca fără avertismente. Tu ești atât de umflată în pene cu mândrie încât crezi că nicio națiune nu va contraataca dar vai fie de tine, America, căci atunci când vine timpul să atace nu va fi printr-o singură mână care te lovește, ci prin multe mâini care te lovesc pentru (lucrurile) la care tu ai participat. Aliații tăi nu se vor putea vedea (nu vor fi aproape), căci ei se vor lupta pentru propriile lor țări. Vai fie de voi Copiii MEI care sprijiniți acest război, banii voștri sunt îmbibați cu sânge.

Liderii voștri spirituali care în fiecare săptămână organizează rit bisericesc sau de templu și cu toate acestea nu conduc oamenii să postească, să se roage, și să mijlocească împotriva acestui lucru. Rău cu rău nu se drege. Cum puteți voi condamna crima pe de o parte și cu toate acestea să o aplaudați pe de cealaltă, atâta timp cât națiunea voastră comite crima. Ipocriților! Cum puteți voi spune că noi trebuie să ne sprijinim liderii noștri politici când ceea ce ei fac este greșit? Da, EU am pus liderii politici în pozițiile lor. EU de asemenea l-am pus pe faraonul cel rău ca un (pe post de) conducător corupt. I-am spus EU lui Moise să i se supună când el a fost nelegiuit? Nu le-am spus EU Israeliților să fugă de acest conducător nelegiuit?

Nu i-am spus EU lui Moise să-l avertizeze pe acest conducător nelegiuit? Nu l-am creat EU pe faraonul cel rău și da, chiar pe Hitler și Mussolini pentru mânia MEA și distrugere pentru răul pe care ei îl făcuseră în ochii MEI. EU vă acuz de aceasta, lideri spirituali și toți aceia care rămâneți tăcuți voi nu sunteți diferiți de aceia care au rămas tăcuți în timpul Holocaustului. EU vă acuz de aceasta, lideri politici care rămâneți tăcuți știind că ceea ce se face este greșit, dar cu toate acestea neîndrăznind să agitați apele din frică. Apele voastre vor fi agitate, dar vor fi prin mâna mâniei lui „EU SUNT.” EU nu numai le voi agita, EU vă voi întoarce viețile cu susul în jos și vă voi ține dedesubt.

CĂIȚI-VĂ ASTĂZI! Vorbiți liber (împotriva acestor lucruri) astăzi! Nu o urâți pe cea care transmite acest mesaj; ea doar se supune voii MELE! Cineva trebuie să proclame și să fie ca un Moise și să spună, „LASĂ-MI POPORUL SĂ PLECE! (Limbaj original identic cu Exodul 8:1, „DOMNUL i-a zis lui Moise: „Du-te la Faraon şi spune-i: ‚Aşa vorbeşte DOMNUL: ,Lasă-MI poporul să plece ca să MI se închine,’’’ n.tr.) Când timpul vine și voi vedeți Israelul înconjurat de detașamente voi veți critica acest lucru? Când voi auziți amenințările propriei voastre națiuni amenințând-o pe fiica MEA Ierusalim veți critica voi atunci acest lucru? Când rachetele sunt îndreptate în direcția lor de către propria voastră națiune, veți critica voi atunci acest lucru?

Voi lideri spirituali care vă ghemuiți în colț de frică cu gurile voastre cu botniță căci voi ați luat mita aurului acoperiți cu praful vostru de aur, căldicei și cu un simulacru (o iluzie) a Pietății dar nicio Pietate înăuntrul vostru. Voi care citiți Cuvintele MELE oamenilor, și cu toate acestea voi nu puneți cuvintele în practică, credința fără lucrări este moartă. Voi ÎMI cântați în slăvi și cu toate acestea EU spun, „Plecați cu elogiile voastre (lauda voastră) căci voi nu ÎMI arătați nicio laudă în orice alt mod decât cu arcuirea buzelor voastre în cântec. Inimile voastre sunt departe de MINE. Voi vorbiți despre dragoste și cu toate acestea EU vă acuz lideri spirituali, unde este dragostea voastră? Dacă voi MĂ iubiți voi vă veți supune MIE. Voi îl veți învăța pe Oamenii MEI (sau Poporul MEU) să se supună. Vorbiți deschis ca Ioan Botezătorul și nu vă fie frică pentru viețile voastre.

Păziți-vă, dacă voi nu vă CĂIȚI EU vă voi spune vouă într-o zi, Plecați de lângă MINE voi lucrători ai nelegiuirii EU nu v-am cunoscut niciodată. Pe Iacob, EU l-am iubit, pe Esau, EU l-am urât. Aveți grijă ca dragostea MEA pentru voi să nu se transforme în ură. Păziți-vă! Cain a crezut că MI-a dat și el o ofrandă bună, și cu (sau din) gelozie el l-a ucis pe Abel pentru că el a realizat că ofranda lui sacrificială nu era suficientă. De ce aveți ochii congregației voastre (cu sensul de, îi lăsați să se concentreze pe) pe dinții lor și aur? EU vă voi arăta cum se simt dinții Leului Iudeii când (EL) este foarte mâniat. Voi MĂ batjocoriți cu venerația voastră care conduce oamenii la un idol auriu (sau de aur) și îi leagănă până adorm cu privire la crimele care îi înconjoară și cu toate acestea ochii lor sunt pe proprii lor dinți sau în gurile altora. Chiar nu crezi că EU aud țipetele din gurile nevinovaților?

Vai fie de națiunile și de popoarele care participă în apărarea lucrătorilor răului și care îi ucid pe aceia care MĂ venerează. Vai fie de orice națiune care nu face tot ceea ce este posibil pentru a proteja IERUSALIMUL. EU am ascuns Israelul, deși ea este fiica MEA încăpățânată, ea este fiica MEA și EU o iubesc foarte mult și cu gelozie păzesc și voi proteja ceea ce este al MEU. Ochii ei au fost orbiți și acum praf de aur încearcă s-o orbească și mai mult dar EU personal îi voi șterge ochii cu lacrimi, pentru ca ea să vadă clar și ea ÎL va vedea pe al ei Mântuitor YAHUSHUA venind și salvând Israelul. O Ierusalim! O Ierusalim. EU te voi strânge la MINE și ÎMI voi pune brațele MELE în jurul Poporului MEU și oricare îndrăznesc să vină împotriva ta vor afla cum este să încerci să-L distrugi pe Dumnezeu Atotputernic Care este Dumnezeul lui Avraam, Isaac, și Iacov.

„EU SUNT” este Numele MEU și EU nu ÎMI împart Slava cu nimeni sau nimic. Voi M-ați iubit pe MINE, dar cu toate acestea nu pe Fiul MEU YAHUSHUA, care a fost născut pe pământ pe pământul vostru din șalele propriei voastre cărni. Cu toate acestea, voi încă ÎL disprețuiți pe unicul Mântuitor pe care voi ÎL veți cunoaște vreodată. Cu toate acestea, acest lucru se schimbă și a MEA RUACH ha KODESH ia în stăpânire Israelul și dușmanul nu poate opri acest lucru. O ISRAEL, nu renunța la ceea ce EU ți-am spus să nu renunți. O Israel, nu te preda în fața intimidării războiului sau zvonurilor de război sau distrugere. Crede că „EU SUNT” te va salva și izbăvi din mâinile dușmanului și din mâinile copiilor stranii (sau străini, neștiuți). Crede că EU te voi izbăvi și pe toți Copiii MEI în toate națiunile din mâinile focului straniu (sau străin, neștiut). Nu fii înșelată! Gonește-i pe vrăjitori afară din bisericile și templele voastre. Gonește-i pe închinătorii la idoli de aur departe de Copiii MEI. Lideri CĂIȚI-VĂ astăzi pentru că voi nu luați atitudine împotriva nelegiuirii.

EU vorbesc acest mesaj prin roaba MEA Sherrie Elijah și deși mesajul nu vă gâdilă urechile el este un mesaj care vine de la Dumnezeul lui Avraam, Isaac, și Iacov și Tatăl Ceresc al lui YAHUSHUA! „EU SUNT” este Numele MEU și „EU SUNT” a vorbit în această zi și astfel să fie acest lucru înregistrat pe pământ la fel ca și în Ceruri. (Limbaj original identic cu „Tatăl Nostru,” „Precum în cer așa și pe pământ,” n.tr.)

* * * * * * *


14 Aprilie 1999, 6:46 a.m. Așa este vorbit. Așa este scris. Acesta este mesajul pe care eu l-am auzit ca să-l transmit. Eu cu umilință îl proclam și cer iertare de la Dumnezeu YAHUVEH, YAHUSHUA dacă eu nu am auzit nimic pe final sau dacă, pentru că eu nu am vrut să jignesc, eu am cenzurat orice cuvinte. Este un lucru înfricoșător să ai o responsabilitate atât de uluitoare să vorbești cuvinte ale Dumnezeului Creației „EU SUNT” este ca și cum Foc de la/al RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.) mi s-a aprins în oase. Mi-a fost spus de către Domnul că „EU SUNT” mă trage la răspundere pentru ceea ce eu spun, și ceea ce eu nu spun.

Vă rog rugați-vă pentru Apostolii și Profeții care, la fel ca mine, sunt atacați pentru că vorbesc cuvinte pe care oamenii nu vor să le audă. Încă odată eu mă găsesc în afara bisericilor principale uitându-mă înăuntru. Eu NU am văzut acest aur în gura nimănui dar eu cunosc o soră care este atacată și numită blasfemiatoare pentru că ea vorbește împotriva a ceea ce RUACH ha KODESH îmi spune că este numită, „Reînvierea Goanei după Aur” care nu este o reînviere deloc! Când Israeliții dansau împrejurul vițelului de aur a îndrăznit cineva să vorbească deschis (critic) și să spună „Nu!” Acesta nu este Dumnezeu! Ei și-au luat aurul și au făcut un idol în același timp în care o adevărată mișcare a lui Dumnezeu YAHUVEH scria legile cu degetul LUI pe o tablă de piatră!

Doar pentru că Richard Roberts, TBN, și alți faimoși profeți și parohi vă spun că acesta este un semn, minune, și miracol din Rai pentru ca voi să puteți crede că YAHUVEH, YAHUSHUA este o realitate! NU FIȚI ÎNȘELAȚI, AMINTIȚI-VĂ DE MAREA ÎNȘELĂCIUNE! Nu fiți înșelați! Biblia spune că „fără credință este imposibil să-i faci pe plac lui Dumnezeu.” Unde este credința de care este nevoie în această goană după aur? Vă rog, înainte de a vă pierde sufletele. Realizați că eu nu am nimic de câștigat dacă vorbesc împotriva acestui lucru. Eu doar mă supun voii Tatălui meu Ceresc. Eu de asemenea am libertatea căci eu nu sunt scutită de taxe. Eu nu mi-am vândut dreptul din naștere pentru un statut de scutire de taxe! Atâția parohi se comportă ca Esau și nu realizează acest lucru și nu o vor face până nu este prea târziu! Acestea sunt acuzațiile pe care eu le am împotriva bisericilor și liderilor. Care este răspunsul vostru la aceste acuzații? Toți ochii Raiului sunt asupra acțiunilor voastre. Acum voi nu puteți spune că nu ați fost avertizați.

Dumnezeul lui Avraam. Isaac, și Iacov a vorbit prin această roabă Sherrie Elijah. În această zi voi sunteți trași la răspundere pentru ceea ce voi faceți cu mesajul și cu ea. Acest mesaj poate fi copiat și postat în întregime, așa cum este și fără a i se adăuga nimic sau a fi schimbat. Eu rămân doar o umilă Roabă a lui „EU SUNT” și YAHUSHUA. Pastor Sherrie Elijah.

„Scrieți sau dați e-mail dacă vă interesează ca eu să predic la biserica sau Templul vostru.” Pe acest mesaj pe care eu abia vi l-am dat, eu nu știam că eu îl voi scrie. Este vorbit sub ungere și face parte dintr-un mesaj profetic care este ca un foc în oasele mele, arzând să iasă afară. Încă odată eu mă găsesc în afara bisericilor principale dar Ezechiel 3:17-21 îmi spune că dacă eu nu vă avertizez pe voi și pe alții, deși mesajul jignește, sângele va fi pe mâinile mele. Avertizându-vă să-i avertizați pe alții, sângele nu mai este pe mâinile mele!

Eu m-am rugat ca, dacă acest miracol (cel cu plombele de aur, n.tr.) este într-adevăr de la YAHUSHUA, eu mă voi trezi cu cariile din dinții mei umplute. Căci Dumnezeu știe că eu am nevoie de acest miracol. Din cauza lipsei finanțelor și fricii eu am așteptat un miracol sau un corp glorificat ai cărui dinți nu se cariază. Eu vreau să știți că eu i-am promis lui YAHUSHUA că voi striga de pe internet dacă a fost EL. EL ar dovedi aceasta dând acest miracol. Eu de asemenea l-am mustrat pe satana și i-am spus că nu mă poate revendica! De parcă ar mai trebui menționat, eu nu am niciun aur în gură sau carie plombată.

Apostol Elisabeth Sherrie Elijah

* * * * * * *


Discuție pe chat cu cineva care a avut experiența reînvierii goanei după aur.

Rev: hei, eu am văzut pagina ta web despre reînvierea goanei după aur, pot să te întreb despre ea?

Ivan: da

Rev: ai văzut-o?

Ivan: cunosc pe cineva care a văzut-o...mai aproape de atât nu.

Rev: înțeleg eu nu știu ce o provoacă cum scap de ea eu niciodată nu am cerut-o

Ivan: ce ți s-a întâmplat...

Rev: am primit-o la o biserică a „lăcomiei prosperității”

Rev: există un spirit ciudat al anticristului acolo asta este conform Daniel 11:36 („Regele va face ce-i va plăcea. Se va mări şi se va înălţa deasupra oricărui zeu şi va rosti lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. El va reuşi până când se va sfârşi perioada mâniei, căci ce este hotărât se va împlini,” n.tr.)

Rev: (acest duh) se scurge (prelinge) din palmele și degetele mâinilor cu un ulei

Ivan: da așa am auzit

Rev: urăsc acest lucru cum scap de el

Ivan: ai primit plombe de aur

Rev: după cum cred eu comorile noastre sunt cerești după cum ne învață IISUS

Rev: nu am verificat eu nu am decât 1 dinte umplut

Rev: tu știi că mișcarea (bisericească) de prosperitate este (din cauza) lăcomiei/de lăcomie și nu centrată pe Dumnezeu, nu?

Ivan: da...trebuie să citesc întreaga profeție

Rev: da am citit-o

Rev: eu nu vreau ciudățeniile satanei deloc

Ivan: profeția 32

Ivan: ai încetat să mergi la biserica aceea

Rev: eu primesc chestia cu aur chiar acum

Rev: da eu am plecat eu mă duc la un loc mesianic Ebraic acum unde sunt hrănit

Ivan: praful de aur se întâmplă acum...cum a fost relația ta cu Dumnezeu?

Rev: ÎL ador pe Dumnezeu ÎL iubesc cu totul

Ivan: de ce crezi că ți se întâmplă ție...

Ivan: satana folosește praful de aur pentru a-și însemna oamenii lui

Rev: răul vrea să fiu lacom poate?? vezi tu eu urăsc lucrurile chiar și tot AURUL adevărat din rai nu se poate compara cu IISUS IISUS este adevărata comoară

Rev: omule eu vreau însemnul ăsta să dispară ACUM

Ivan: va fi ca semnul fiarei

Rev: cum scap de el eu niciodată nu am cerut acest lucru și eu nu îl vreau eu ÎL IUBESC pe IISUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rev: eu nici măcar nu dau sau dijmuiesc așteptându-mă să primesc în loc eu doar o fac ca să-L slujesc pe Dumnezeu

Ivan: tot ceea ce eu pot să-ți spun este ceea ce a spus Dumnezeu...

Rev: ce a fost asta?

Rev: am primit eu semnul accidental?

Ivan: căiește-te și scoateți-l studiază și înfățișează-te ca un om încercat

Rev: cum pot să-l scot eu m-am căit mult și eu chiar studiez așa mi-am dat seama că asta este rău

Ivan: eu nu știu cum se oprește...postește și roagă-te

Rev: trebuie să fie expulzat? ca un fel de izbăvire poate? 245

Ivan: tu ai spus că te duci la un templu mesianic

Rev: da

Ivan: i-ai spus rabinului

Rev: eu am un prieten online care face izbăviri

Rev: eu îl rog pe prietenul meu poate că el îl poate expulza

Ivan: încearcă atunci

Rev: k ty :) GBU

Vă rugăm sprijiniți-ne pentru izbăviea lui Rev!

* * * * * * *


COMENTARII DESPRE ACEASTĂ PROFEȚIE:

Subiect: praf de aur și reînviere cu râsete?

Dragă mireasă a lui YAHUSHUA,

Salutări în Numele lui Iisus. Eu aș dori să știu despre acea reînviere cu praf de aur și râsete, dacă ea s-a estompat?

Ai văzut pe cineva dintre aceia care acum sunt izbăviți de acei demoni?

Trăiesc ei (o viață) victorioasă precum creștinii biblici?

Acele reînvieri sunt împrăștiate în țara mea, Malaysia și eu am văzut personal o fată de la altă biserică care avea plombe de aur (aurii) care acum au devenit gri. Ea manifesta demoni și a fost izbăvită când au fost făcute rugăciuni peste ea în Numele lui Iisus. Ea a căzut pe spate.

Eu am crezut că manifestările false sunt de la aceleași spirite Romano-Catolice care aduc manifestări false, viziuni cu (Fecioara) Maria, care sunt legate de Maria și anticrist.

O doamnă de la aceeași biserică care a avut acea reînviere cu râs a manifestat și ea și era în procesul de izbăvire, ea arunca tot ceea ce avea o manifestare falsă în Numele Domnului Iisus Hristos.

Dacă voi aveți mărturii de acest fel, vă rog să îmi spuneți.

Dumnezeu să te binecuvinteze.

Ps. Michael

Malaysia

* * * * * * *


Vreți să vedeți singuri această „Reînviere a Aurului,” atunci căutați pe internet și vedeți. Noi nu putem fi trași la răspundere pentru că conducem oile în vizuina lupului. Dacă voi nu ne credeți, voi sunteți acum trași la răspundere pentru ceea ce voi știți și ați auzit. Puneți un bookmark (semn de carte digital pentru pagini de internet) și întorceți-vă.

* * * * * * *


Data: Vineri 16 Aprilie 1999 00:12:27-0700

M-am gândit să împărtășesc aceasta cu voi, nu a ajuns pe lista NZ (Noua Zeelandă).

Profeția voastră doar confirmă ceea ce Duhul lui Dumnezeu a stârnit în mine.

Dumnezeu să te binecuvinteze soră.

Elli

* * * * * * *


Data: Luni 05 Aprilie 1999 19:42:49-0700
Către: [email protected]
De la: "Elli
Subiect: Re: Praf de aur și dinți de aur...

La 10:32 p.m. 4/5/99 K. Walters a scris:

Eu nu am primit (ÎNCĂ) acest miracol la nivel personal, dar cu toate acestea eu am avut privilegiul de a mă uita în multe guri...ce priveliște! O femeie care primise ajutor social aproape toată copilăria ei avea acum 8 dinți noi de aur! O altă femeie avea 4 dinți de aur și/sau plombe în ziua de Miercuri și până Duminică ea avea 11!! (Eu am văzut-o la ambele stadii ale acestui miracol) Un bărbat avea doi dinți frumoși, perfecți, strălucitori de aur și unul dintre ei avea o cruce gravată pe el! Eu știu că acest lucru pare imposibil de crezut, dar eu l-am văzut cu proprii mei ochi!

Dragă Andrew și listă,

Eu aș dori să împărtășesc câteva gânduri cu care eu sunt profund impresionată, după ce am citit postul despre fenomenele cu „aur,” și este cu privire la timpul „falselor semne și miracole” care vor veni de la locuința lui Dumnezeu (templul lui Dumnezeu) adică „biserica” în, după cum cred eu, timpurile „noastre.” Eu citesc despre exaltarea pe care frați Creștini o împătrășesc cu privire la aceste „minuni,” și eu mă întreb, cum se face că *eu* nu simt aceeași exaltare ca un copil al lui Dumnezeu, dar în loc de aceasta simt o tristețe înăuntrul meu?

În timp ce eu am urmărit raportul cu privire la (sau pe) TACF, gândurile mele au fost direcționate către pasaje din 2 Tesaloniceni 2 și eu mă întreb înăuntrul meu... ce cred Creștinii că este descris în acel capitol? (cum citiți voi?), cum își imaginează ei că este înșelătoria satanei, și cum se manifestă ea? Voi chiar credeți că Falsul Profet va intra în scenă arătând similar „iadului” și anunțând, „Bună, eu sunt falsul profet?” Voi chiar credeți că veți putea să discerneți minciuna când ea apare „în mijlocul” vostru? (în mijlocul locuinței lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, adică „biserica”)? Eu am senzația că majoritatea Creștinilor, și în special aceia care fug după aceste mișcări de „semne și miracol,” cred că un „fals miracol” TREBUIE să miroasă a sulf și să fie într-un fel urât, pentru ca el să fie de la diavol.

NU fiți înșelați, frați și surori! Contrafăcutul satanic VA apărea DINĂUNTRUL „templului lui Dumnezeu,” și nu vorbește despre un Templu pe care ei îl vor construi la Ierusalim la un moment dat... pentru că, 1) Dumnezeu nu a locuit acolo timp de ultimii 2000 de ani, și 2) Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini.

De ce cred eu că fenomenele de „dinți de aur” și „praf de aur” sunt un miracol FALS? Pentru că, miracolul în sine este de o natură atât de „trivială,” și este unul care face pe plac „poftelor cărnii” și „mândriei (lăudăroșeniei) vieții” [1 Ioan 2:16, „Căci tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii – nu este de la TATĂL, ci este din lume.”] Cine este cel care L-a ispitit pe Hristos cu „puterea și tentațiile acestei lumi” [Matei 4:8-10, „Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. 9 Apoi I-a zis: Toate acestea ŢI le voi da ŢIE dacă TE vei prosterna şi mi TE vei închina. 10 Atunci Isus i-a răspuns: Pleacă, Satan, căci este scris: „DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, să I te închini şi numai LUI să-I slujeşti!””] Dinții de aur (lăsând la o parte gravura în formă de cruce) au fost întotdeauna un lucru „special” în această lume pe care numai cei BOGAȚI și l-au putut permite, ei se aseamănă unui tip de „clasă.”

Eu NU spun aici că Dumnezeu nu ar putea alege să facă acest fel de lucru, dar foarte sincer eu cred că nu-I stă în caracter lui Dumnezeu, când inima Lui se frânge pentru nevoile inimilor și spiritelor frânte. Că EL se poate distra presărând „praf angelic de aur” în lacrimile celor (orbi?) care ÎL venerează.

TREZIȚI-VĂ OAMENI BUNI! Miracolele satanei vor apărea în mijlocul vostru, și el se va înălța pe sine deasupra a tot ceea ce este numit Dumnezeu (sau „a/al lui” Dumnezeu), stând în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu ca zeu sau „al lui Dumnezeu”.... ca Mr. Sandman (personaj de basm American care îi face pe copii să adoarmă, n.tr.) presărând nisip „auriu” (puternică înșelăciune) în ochii voștri somnoroși! Este timpul să fiți TREJI! SĂ NU fiți rătăciți.

Slujind în dragostea LUI,
Elli adică (Grace2U)

2 Tesaloniceni 2:3-12

3 Nu lăsați niciun om să vă înşele în vreun fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia şi înainte să fie descoperit omul fărădelegii, fiul distrugerii, 4 cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi DUMNEZEU. 5 Nu vă amintiţi că v-am spus aceste lucruri când eram cu voi? 6 Și acum voi ştiţi ce-l împiedică să fie descoperit acum, înainte de vremea lui. 7 Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar ca cel care-l împiedică acum să fie dat la o parte. 8 Şi atunci va fi descoperit cel fără de lege, pe care DOMNUL ISUS îl va omorî cu suflarea gurii SALE şi-l va distruge când SE va arăta la venirea SA. 9 Venirea celui fără de lege va fi în conformitate cu lucrarea lui Satan[d], cu tot felul de puteri, semne şi miracole mincinoase 10 şi cu orice fel de înşelăciune a fărădelegii pentru cei ce pier, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 De aceea DUMNEZEU le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, 12 aşa încât toţi cei care n-au crezut adevărul, ci şi-au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnaţi.

Contact AmightyWind