Profeția 135

Circumcizia și Legământul Avraamic


Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah

pe 27 Noiembrie 2016


Fiți împăcați Copiii MEI căci sunteți în palma mâinii MELE, sunteți sub adăpostul aripilor MELE (limbaj original similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 91:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EL (DUMNEZEU, n.tr.) te va acoperi cu penele SALE, / iar tu te vei adăposti sub aripile LUI; / credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Toți dintre acești tineri bărbați sunt circumciși în (posibil și, la, n.tr.) inimă și acum ei vor să urmeze și să facă un nou legământ cu MINE așa cum a făcut Avraam. De ce, de ce, de ce, aș permite EU ca vreun lucru să meargă prost căci mâinile tale sunt unse Ezra.

O(,) fiul MEU Ezra(,) EU voi binecuvânta tot ceea ce atinge mâna ta, fiecare instrument pe care tu îl folosești (în mod obișnuit, n.tr.) roagă-te (posibil, pentru, n.tr.) o binecuvântare asupra lui – (re)amintește-i fiecărui fiu că YAH este mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de ei căci ei își dovedesc dragostea într-un alt mod pe măsură ce (posibil și, atunci când, sau, deoarece, n.tr.) ei îi devin subiect unui (sau, se înscriu sub, n.tr.) un alt legământ, un nou legământ(,) deoarece ei deja au Legământul de Sânge al lui YAHUSHUA.

Ezra tu vei face (sau, trebuie să faci, n.tr.) video-ul și este așa cum tu ai spus tu ai fost (sau, erai, n.tr.) acolo precum un (sau, pe post de, n.tr.) tată, tatăl spiritual – capul Parohiei (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) pentru a fi cu fiii tăi înainte ca ei să intre în operație și exact așa cum ei urmează cu acoperământul pentru cap (posibil, kippah, chipiul rotund purtat de Evreii Ortodocși, n.tr.), uită-te cum urmează ei deja cu circumcizia. Tu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) vorbește (sau, să vorbești, n.tr.) în cuvinte pe care ei să le poată înțelege Ezra. Fă (lucrurile, n.tr.) suficient de simple astfel încât un copil să poată înțelege căci acestea sunt regulile pe care EU întotdeauna i le-am dat Elishevei.

Și Ezra când tu faci acest video (posibil, despre, n.tr.) circumcizie, tu anunță-i pe toți (sau, oamenii, n.tr.) care ascultă, care n-au putut fi acolo (sau, lângă tine, n.tr.) pentru ca tu să-ți așezi mâinile pe ei și să dai această binecuvântare specială, să știe aceasta. Așa cum (sau, după cum; posibil și, atunci când, sau, deoarece, n.tr.) ei MI se supun MIE (sau, ascultă de MINE, n.tr.) și intră în acest Legământ Avraam (în original, „Abraham Covenant;” posibil și, Avraamic, n.tr.)(,) este ca și cum ei/ele ar sta (sau, fi, n.tr.) acolo (sau, lângă tine, n.tr.).

Încurajează-i (pe acești oameni, n.tr.) să-i scrie Parohiei (Amightywind sau Almightywind, în original, Amightywind Ministry sau Almightywind Ministry, condusă de Profeții Elisabeth [Elisheva] și Ezra; numele ei înseamnă „Un Vânt Măreț” (sau, Puternic) („Amightywind”) sau Vânt Atotputernic („Almightywind”) și se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli sub forma unui Vânt Puternic în Ziua de Pentecost sau Rusalii (Cinzecime) conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească.” Conform tradiției biblice, această pogorâre a SFÂNTULUI DUH în ziua Cinzecimii le-a dat Sfinților Apostoli capacitatea de a vorbi în limbi străine pe care nu le învățaseră niciodată, pentru a putea răspândi Sfânta Evanghelie peste tot în lume, n.tr.), pentru toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care sunt circumciși în inimă și circumciși în carne (sau, trup; sau, natura lor carnală; în original, „flesh,” n.tr.), sub noul Legământ de Sânge al lui YAHUSHUA și Legământul Avraam al lui EU, YAHUVEH, aceea este o binecuvântare dublă! Celor care (o, n.tr.) vor primi aceea este o Ungere dublă!

Tu nu spui (acum, sau, învățându-i pe oameni despre circumcizie, n.tr.) că circumcizia mântuiește pe cineva, pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care vor ataca (sau, vor alege, sau, vor vrea, să atace, n.tr.). Tu întotdeauna îi vei învăța (pe oameni, n.tr.) că doar Numele și Sângele lui YAHUSHUA este remiterea (în original, „the remission,” n.tr.) pentru păcate. Dar Legământul Avraam, este (sau, înseamnă, n.tr.) a duce (acest lucru, n.tr.) un pas mai departe, este a spune(,) „Eu vreau să fac tot ceea ce TU ai poruncit ca eu să fac ABBA YAH,” așa (sau, după, n.tr.) cum bărbații tineri și bărbații bătrâni vorbesc, care-MI aparțin MIE.

Doar asta. EU (cu adevărat; emfază în original; de asemenea, dublu-sens; atât subiect și predicat cât și Numele lui Dumnezeu în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) îi voi emite (sau, trimite, în special ca mesageri, n.tr.) (posibil, pe, n.tr.) Copiii MEI, unii/unele care nici măcar nu știu încă că sunt copiii MEI, din cele 4 colțuri ale pământului, să audă despre această Parohie, (chiar, n.tr.) dacă va fi fie prin viu grai (în original, „word of mouth,” n.tr.), rețele de socializare (pe internet; Facebook, etc.; în original, „social media,” n.tr.), sau prin computer, EU îți spun aceasta, (acești oameni, n.tr.) vor veni!

Tu-MI faci pe plac Ezra și când te întorci tu vei preda (sau, îi vei învăța pe oameni, n.tr.) despre circumcizie (Geneza 17:1-27; citat după Sfânta Profeție, n.tr.) și unul după unul copiii care nu sunt cu adevărat copii ci tineri bărbați căci ceilalți tineri bărbați vor fi cei care le vor urma exemplul când sunt videcați și ei explică motivul pentru care au vrut să fie sub Legământul Avraamic de asemenea și tu Ezra vei face o învățătură (posibil, o lecție, sau, o predică, n.tr.) despre (acest lucru, n.tr.) după cum EU am spus și video-ul lui Adam va fi acolo deoarece oamenii pur și simplu nu înțeleg de ce este necesar atunci când ei sunt sub Sângele lui YAHUSHUA.

(Posibil fragment omis în original, n.tr.) apoi a venit circumcizia cărnii (sau, naturii carnale, n.tr.) în supunere (sau, ascultare, n.tr.) față de Legile MELE astfel încât voi să puteți fi sub Legământul Avraam (Geneza 17:1-27) voi v-ați sacrificat carnea (sau, corpul, sau, natura carnală, n.tr.) – voi ați fost dispuși să treceți prin durerea care este doar temporară și chiar atunci când vedeți sângele amintiți-vă (posibil și, țineți minte, n.tr.) că acesta nu este doar Legământul lui Avraam ci acesta este ceva ce vă amintește (în original, „a reminder,” n.tr.) de Sângele care a fost vărsat pentru voi la Calvar.

Fiul MEU(,) EU spun bine făcut (sau, bravo, n.tr.)! Sunt atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de tine! Pentru că predai (sau, îi înveți pe oameni, n.tr.) Legământul Avraam (Geneza 17:1-27). Sunt atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de tine. Deoarece acum ei cu toții vor umbla într-o nouă ungere. Ei au fost dispuși să sufere durerea cărnii (sau, a corpului, sau, a naturii carnale, n.tr.) pentru a i se supune spiritului (sau, duhului, n.tr.) și EU sunt atât de mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de ei. Aceasta li se aplică tuturor care au urmat exemplul unul altuia pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) tu ai deschis calea (dând exemplu; în original, „led the way,” n.tr.) și cu învățătura. Acum tu trebuie să înveți pe toată lumea la Amightywind.

Din nou (absolut; emfază conform originalului, n.tr.) fiecare dintre copii va umbla într-o ungere mai puternică cei pe care tu îi ai acolo acum recent circumciși și acest lucru(,) din nou(,) li se aplică tuturor, tuturor, tuturor care sunt de curând circumciși. Vedeți voi la spital era o măsură (în original, „policy,” n.tr.) că un copil era circumcis (circumcizia era practică standard în Statele Unite; între 60% și 80% dintre bebelușii de gen masculin sunt circumciși în ziua de azi, indiferent de religia părinților, n.tr.) – era pur și simplu presupus, nu avea nimic de a face cu Sfințenia și apoi regulile s-au schimbat căci satana nu vrea ca ei să umble în acel nou legământ exact la fel de sigur (sau, exact așa, n.tr.) cum el nu vrea ca ei să umble în noul legământ de sânge al lui YAHUSHUA dar tu vei accentua (sau, insista pe; sau, trebuie să accentuezi sau să insiști pe, n.tr.) importanța și chiar vei împărtăși mărturia despre cum demonii fug (pentru a scăpa; posibil, de pe omul care a fost circumcis; în original, „flee,” n.tr.) și acest lucru va face chiar mai ușor (posibil, ca acești oameni, n.tr.) să asculte de MINE (sau, să MI se supună MIE, n.tr.), EU YAHUVEH și FIUL MEU YAHUSHUA și IMMAYAH dulcea RUACH ha KODESH.

Sunt atât de mulțumit de tine fiule pentru responsabilitatea pe care ți-ai asumat-o și (posibil, ceea ce, n.tr.) ai făcut pentru toți cei care au fost circumciși și iubitul MEU fiu EU vreau ca tu chiar congregației Poloneze să-ți faci (sau, aloci, n.tr.) timp să le spui cât de important și cât de mulțumit EU YAHUVEH sunt că ei sunt acum sub Legământul Avraamic la (sau, după, n.tr.) timpul MEU (sau, desfășurarea în timp a planurilor lui Dumnezeu; în original, „timing,” n.tr.) fiule tu vei alcătui acel video și vei învăța (oamenii, n.tr.) despre asta(,) importanța (acestui lucru, n.tr.)(,) căci nu tu(,) Elisheva(,) erai (persoana, n.tr.) care trebuia (sau, era menită să, n.tr.) învețe (oamenii, n.tr.) despre asta. Nu tu(,) Elisheva(,) erai (persoana, n.tr.) care trebuia (sau, era menită să, n.tr.) învețe (oamenii; posibil, despre, n.tr.) Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.). Tu ai făcut ceea ce ți s-a spus să faci. Tu doar a trebuit să aștepți ca Ezra să vină pentru a împlini și a ajuta să termine ceea ce EU vreau (să fie, n.tr.) făcut!

Elisheva: Mai este altceva(,) ABBA YAH?

ABBA YAHUVEH Acesta este modul în care TU mă faci (sau, pui, n.tr.) să mă rog în acest moment (sau, acum, n.tr.) pentru pace, pace, pace, pace asupra acestor tineri și pace. Eu doar vreau ca tu (posibil, Ezra, n.tr.) să știi că eu doar tot aud asta iar și iar cât de mulțumit este YAH de tine. EL doar tot îmi spune să-ți spun cât de mulțumit este EL de tine, cât de mult EL te iubește, cum tu îi conduci (acum, sau, continuu, n.tr.) pe toți acești tineri bărbați și chiar de mână YAH va conduce mâna ta căci tu ești Tatăl lor, Tatăl lor spiritual și EL te folosește (acum, sau, continuu, n.tr.) exact la fel cum tu ai spus și tu trebuie să le spui lor că YAH spune exact ceea ce tu mi-ai spus mie (re)amintește-le că tatăl este cel care ține bebelușul (posibil, în brațe, în timpul circumciziei, n.tr.), asta îi va mângâia (și liniști, și da putere; în original, „comfort,” n.tr.). Și doar roagă-te asupra fiecăruia dintre ei YAH spune(,) roagă-te pentru pace pentru fiecare. Eu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) văd o viziune și YAHUSHUA va sta drept lângă fiecare dintre ei, fiecare dintre ei în timp ce (sau, atunci când, n.tr.) ei stau întinși pe acea masă (posibil, de operație, n.tr.). YAHUSHUA îmi spune (acum, n.tr.) să-i liniștești (și, asiguri, n.tr.) că EL va sta alături de fiecare dintre ei.

EU îi iubesc pe toți dintre ei chiar mai mult decât îi iubești tu (posibil și, îi iubiți voi; număr nespecificat în original, n.tr.), și EU nu voi permite ca niciun rău (sau, nicio rănire, n.tr.) să vină asupra lor în special (posibil, asupra, n.tr.) soțul(ui) tău Ezra. EU ABBA YAHUVEH și EU YAHUSHUA și EU IMMAYAH îți reamintesc (sau, vă reamintim; număr nespecificat în original, n.tr.) că NOI vă iubim – pe toți dintre voi, pe toți dintre fiii NOȘTRI și pe toate dintre fiicele NOASTRE, amintiți-vă (sau, țineți minte, n.tr.) să-i țineți (pe acești oameni, n.tr.) în rugăciune (sau, să vă rugați pentru ei/ele, n.tr.), căci EU am expediat legiuni de Sfinți îngeri pentru a vă proteja, și pentru a vă proteja pe toți/toate dintre voi.

Astfel(,) continuați să chemați la înaintare translatorii (translatorii în Ebraică)! Astfel încât voi să-i/să le (gen nespecificat în original, n.tr.) puteți hrăni. Astfel încât voi să-i/să le puteți nutri (sau, să puteți avea grijă de acești oameni cât timp ei/ele cresc din punct de vedere spiritual; „nurture,” n.tr.). Mireasa Internațională a lui YAHUSHUA este împrăștiată în cele 4 colțuri ale pământului și la fel sunt și oaspeții care vor fi la Supeul de Nuntă (în original, „the Marriage supper,” n.tr.) al MIELULUI.

Asta e tot ce am să vă spun.

Sfârșitul Cuvântului dat (posibil, Elishevei Eliyahu; neclar în original, n.tr.)

Astfel este vorbit și scris prin copilul, războinicul, Mireasa lui YAHUSHUA(,) Hanukkah 2005

Elisabeth {Elisheva} Elijah {Eliyahu}

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth: VĂ mulțumesc. Asta e tot ce aud! Lăudați-i pe YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Aleluia prețioasă RUACH HA KODESH! VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc.

Appendix

Geneza 17:1-27 – Noua Traducere în Limba Română 2006

„17 Când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani, DOMNUL i S-a arătat acestuia şi i-a zis:

– EU sunt DUMNEZEUL cel Atotputernic (conform notelor ediției, în Ebraică, El-Şadai, n.tr.). Umblă înaintea MEA şi fii fără pată, 2 iar EU voi face un Legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte mult.” 3 Atunci Avram I s-a închinat până la pământ, iar DUMNEZEU i-a zis: 4 „În ce MĂ priveşte pe MINE, acesta este Legământul MEU cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam (conform notelor ediției, „Avram poate însemna Tată înălţat sau Tata este înălţat; Avraam sună asemănător cu expresia Ebraică pentru tatăl unei mulţimi,” n.tr.), pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. 6 Te voi face foarte roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieşi din tine. 7 Voi încheia un Legământ veşnic cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, pentru toate generaţiile care vor urma, pentru a fi DUMNEZEUL tău şi al urmaşilor tăi după tine. 8 EU îţi voi da, ţie şi seminţei tale după tine, ţara în care locuieşti acum ca străin, toată ţara Canaan, ca pe o proprietate veşnică; iar EU voi fi DUMNEZEUL lor.”

9 DUMNEZEU i-a mai zis lui Avraam:

– În ce te priveşte pe tine, să păzeşti Legământul MEU, tu şi urmaşii tăi după tine, în toate generaţiile care vor urma. 10 Acesta este Legământul MEU cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, Legământ pe care trebuie să-l respecţi: fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis. 11 Să vă circumcideţi în carnea prepuţului vostru; acesta va fi un semn al Legământului MEU cu voi. 12 În toate generaţiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin, şi nu este dintre urmaşii tăi. 13 Trebuie să fie circumcişi atât cel născut în gospodăria ta, cât şi cel cumpărat cu argintul tău. Legământul MEU în carnea voastră va fi un Legământ veşnic. 14 Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuţului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt Legământul MEU.”

15 De asemenea, DUMNEZEU i-a zis lui Avraam:

– În ce o priveşte pe Sarai, soţia ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara (conform notelor ediției, Sarai și Sara înseamnă Prinţesă, n.tr.). 16 EU o voi binecuvânta şi îţi voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieşi din ea.”

17 Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs şi şi-a zis în sine: „I se poate naşte copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?” 18 Apoi I-a zis lui DUMNEZEU:

– Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea TA!

19 Dar DUMNEZEU i-a răspuns:

– Cu siguranţă Sara îţi va naşte un fiu căruia să-i pui numele Isaac (conform notelor ediției, „Isaac înseamnă el râde,” n.tr.). EU voi încheia un Legământ veşnic cu el şi cu sămânţa lui după el. 20 În ceea ce-l priveşte pe Ismael, te-am auzit: îl voi binecuvânta şi îl voi face roditor şi foarte numeros. El va fi tatăl a doisprezece prinţi, iar EU îl voi face un neam mare. 21 Totuşi Legământul MEU îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naşte la anul, pe vremea aceasta.

22 Când a terminat de vorbit cu Avraam, DUMNEZEU S-a înălţat de la el. 23 Chiar în ziua aceea, Avraam i-a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei născuţi în gospodăria sa şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său, pe toţi bărbaţii din gospodăria sa, şi i-a circumcis în carnea prepuţurilor lor, aşa cum i-a poruncit DUMNEZEU. 24 Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuţului său, 25 iar fiul său Ismael avea treisprezece ani. 26 Avraam şi fiul său au fost circumcişi chiar în ziua aceea. 27 Au fost circumcişi împreună cu el şi toţi bărbaţii din gospodăria sa, atât cei născuţi în gospodărie, cât şi cei cumpăraţi cu argint de la străini.”


* * * * * * *