Profeția 132

Israel te iubesc, te mustru!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH ha KODESH) Prin Apostol și Profet Elisheva Eliyahu Primită la 16 Iulie – Eliberată de Simchat Torah 25 Octombrie 2016


Această Profeție a survenit (sau, s-a înfăptuit, sau, s-a creat; în original, „has come forth,” notă de traducere) live și în timp real în timpul serviciului (divin, n.tr.) de dimineață de Shabbat pe 16 Iulie 2016 cu fiii (spirituali, n.tr.) și fiicele spirituale ale lui Ezra și Elisheva (Ioel 2:27-32, „Veţi şti astfel că EU sunt în mijlocul lui Israel / şi că EU sunt DOMNUL DUMNEZEUL vostru / şi nu este altul. / Poporul MEU nu va mai fi făcut niciodată de ruşine. / 28 După aceea, / voi turna DUHUL MEU peste orice făptură. / Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, / bătrânii voştri vor visa visuri, / iar tinerii voştri vor avea viziuni!/ 29 Chiar şi peste slujitori şi slujitoare / voi turna din DUHUL MEU în acele zile. / 30 Voi face semne în cer / şi pe pământ, / sânge, foc şi coloane de fum. / 31 Soarele se va preface în întuneric, / iar luna în sânge, / înainte să vină ziua cea mare şi înspăimântătoare a DOMNULUI.» / 32 Atunci oricine va chema Numele DOMNULUI / va fi mântuit! / Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim / va fi mântuirea, / aşa cum a zis DOMNUL, / și printre supravieţuitorii / pe care îi cheamă DOMNUL (sau, conform notelor ediției, „DOMNUL, iar printre supravieţuitori / vor fi cei pe care îi cheamă DOMNUL”);” citat identic în Faptele Apostolilor 2:17-21; versetul 22 este, „22 Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe YAHUSHUA din Nazaret, bărbat adeverit de DUMNEZEU înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care DUMNEZEU le-a făcut prin EL în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui DUMNEZEU, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege;” referințe citate în original; versiunea în Limba Română este extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006; observația despre versetele 17-21 este a persoanei care a tradus, n.tr.) după citirea parshei/porțiunii din Tora (Numeri 19:1-22:1) și haftarah (Judecători 11:1-33), împreună cu Profeția 63, O, Israel, unde este sacrificiul tău de sânge? dată inițial Elishevei Eliyahu pe 16 Septembrie 2002.

* * * * * * *

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu „Sfintele Limbi” ale Profeților Ezra și Elisheva, pe măsură ce DUHUL lui DUMNEZEU dă glas (sau, face posibilă exprimarea; în original, „gives utterance,” n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4, „1 Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original; versetele 1-2 incluse pentru context, n.tr.) de limbi cerești sau pământești (Isaia 28:11, „De aceea, prin buze încâlcite / şi într-o altă limbă, / va vorbi EL acestui popor,” 1 Corinteni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor;” referințe citate în original, n.tr.). Ezra începe rugăciunea cu limbi mijlocitoare (Romani 8:26-27, „În acelaşi fel, DUHUL ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum (conform notelor ediției, sau, pentru ce, n.tr.) ar trebui să ne rugăm, ci DUHUL ÎNSUŞI mijloceşte cu suspine nerostite (conform notelor ediției, sau, de nerostit, care nu pot fi exprimate în cuvinte, n.tr.); 27 însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea DUHULUI, pentru că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui DUMNEZEU,” 1 Corinteni 14:15, „Aşadar, ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea, voi cânta laude cu duhul, dar voi cânta laude şi cu mintea;” referințe citate în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corinteni 14:6, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”: YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארהdrept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))—este de asemenea pe acest site. (HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)


În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:


Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia limba (din gură; sau, smulge, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

YAHUSHUA ne-a dat autoritate, spunând, „Priviți, vă dau autoritate să călcați în picioare (zdrobindu-i; în original, „to trample,” n.tr.) șerpi și scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va răni în niciun mod” (tradus literal din original, n.tr.) (Luca 10:19; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iată, v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi, peste scorpioni şi peste toată puterea duşmanului, şi nimic nu vă va răni!” referință citată în original, n.tr.). Astfel vă avertizez pe voi toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH (Psalmul 2:9-12, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi DOMNULUI cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” referință citată în original, n.tr.) să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE lui YAHUSHUA.

* * * * * * *

Aceasta a fost înregistrată audio/video. Uitați transcrierea.

[Toți se roagă în Sfinte Limbi; Justin suflă în cornul de shofar (corn ceremonial de berbec în care se suflă în zilele de sărbătoare conform tradiției Biblice, n.tr.), apoi Ezra; diavolul este legat (tradus literal; congregația se roagă pentru protecție de cel rău în timpul acestui serviciu divin, n.tr.) și congregația se războiește în rugăciune (Romani 8:26, referință citată în original; citată anterior, n.tr.)... ]

Elisheva: ÎȚI (sau, VĂ, n.tr.) mulțumim, VĂ mulțumim. Eu VĂ mulțumesc... Noi cerem (sau, ne rugăm pentru, n.tr.) darul interpretării (posibil, traducerii, n.tr.) limbilor (Isaia 28:11, „De aceea, prin buze încâlcite / şi într-o altă limbă, / va vorbi EL acestui popor,” 1 Corinteni 12:10 (pasajul despre darurile spirituale, n.tr.), „altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor,” 14:13, „De aceea, cel care vorbeşte într-o limbă să se roage şi pentru puterea de a o traduce;” referințe citate în original, n.tr.) în acest moment a ceea ce a vorbit James [în limbi]. (Posibil, știe, n.tr.) cineva – James tu știi? Care este Cuvântul care a fost proclamat? Dacă cineva îl aude, anunțați-ne.

Romani 8:26 „SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) de asemenea ne ajută în slăbiciunile noastre: căci noi nu ştim pentru ce ar trebui să ne rugăm (posibil, nici, n.tr.) cum ar trebui: ci SPIRITUL ÎNSUŞI mijloceşte pentru noi cu gemete (în original, „groanings,” n.tr.) care nu pot fi rostite (sau, exprimate, n.tr.).” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.) (toate referințele din afara paragrafelor sunt citate în versiunea originală a Sfintei Profeții; traducerile în Limba Română sunt extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006 în afară de cazul în care se specifică altceva; Numele Ebraice ale lui Dumnezeu sunt incluse uneori pentru că acest lucru se întâmplă în versiunea originală în Limba Engleză inclusă în Sfânta Profeție, n.tr.)

Isaia 28:11 „De aceea, prin buze încâlcite / şi într-o altă limbă, / va vorbi EL acestui popor.”

1 Corinteni 12:7-10 „Prezenţa DUHULUI este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. 8 Unuia îi este dat prin DUHUL un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit cu Acelaşi DUH, 9 altuia – credinţă, prin Acelaşi DUH, altuia – daruri de vindecare, prin Acelaşi singur DUH, 10 altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor.”

1 Corinteni 14:13 „De aceea, cel care vorbeşte într-o limbă să se roage şi pentru puterea de a o traduce.”

James: Înainte ca eu să vorbesc în limbi, când am auzit că tu ai spus că aveai un Cuvânt și apoi noi am început să ne rugăm, eu am auzit Cuvintele pe când se sufla în shofar: „Auzi, O Israel.” [Emfază pe] „Auzi,” știi tu.

Christina: Eu am auzit... Auzeam [din (sau, de la, n.tr.) Rai] Mamă. Am auzit, „Israel, unde este sacrificiul tău de sânge?” (Leviticul 17:11, referință citată în original, n.tr.) la un moment dat și apoi un alt moment, am auzit, „SÂNGELE MEU îmbibă (sau, udă complet; înmoaie; în original, „drenches,” n.tr.) pământul în Israel.”i

Leviticul 17:11 „Căci viaţa trupului (sau, naturii materiale a omului; în original, „the flesh,” n.tr.) este în sânge: și EU vi l-am dat vouă pe altar pentru a face o ispăşire pentru sufletele voastre: căci sângele este ceea ce face o ispăşire pentru suflet.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, n.tr.)

Elisheva: Amin. Vreau să-ți văd fața când spui asta pentru că aceasta va fi înaintea lumii. Aceasta este o Profeție care se (posibil, va, n.tr.) duce înaintea lumii. Bine, spune-o din nou.

Christina: Am auzit, „Israel, unde este sacrificiul tău de sânge?” la un moment dat și la un alt moment, am auzit, „SÂNGELE MEU îmbibă pământul în Israel.”

Elisheva: Amin! Asta este ceea ce mă copleșește acum (sau, în acest moment, n.tr.). Eu nu știu cum pot însuși (sau, chiar; în original, „even,” n.tr.) proclama Cuvintele—mâhnirea pe care YAHUSHUA o simte. Mai aude altcineva ceva?—înainte ca Ezra să se roage în Sfinte limbi care sunt de fapt, de fapt „Mânia MIELULUI.”ii

Ezra: James va repeta ce spune pentru că [el nu era filmat]...

Elisheva: Bine James.

James: Da. Tocmai când noi ne rugam la început am auzit Cuvintele „Auzi(,) O Israel” ca și cum un Mesaj era pe punctul de a fi emis. Astfel doar am vrut să împărtășesc asta.

Elisheva: Mulțumesc.

Rosie! Ce ai auzit tu Rosie? Dintr-un anumit motiv m-am simțit condusă ca tu să te rogi pentru mine.

Rosie: Eu pur și simplu eram... Nu am auzit nimic specific Cuvântului (sau, cu privire la Cuvânt, n.tr.) Mamă, dar eu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) vedeam cum—atunci când toată lumea se ruga, eu vedeam cum—îngeri coborau (sau, se pogorau, n.tr.). Și eu îi vedeam chiar (sau, însuși, sau, efectiv, sau, în realitate, n.tr.) legând (precum cu funia; „bind up,” n.tr.) demoni(,) cum ar fi(,) peste tot în jurul nostru.

Elisheva: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Da.

Ezra: DUMNEZEU fie lăudat!

Stephen: Amin.

James: YAH fie lăudat!

Elisheva: ÎȚI mulțumim, ABBA YAHUVEH. [Se roagă în Sfinte limbi] Eu nu știu câți (oameni, n.tr.) știu asta. Dar ei (sau, oamenii, n.tr.) vor ști (sau, urmează să știe, n.tr.) aceasta chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) pe când aceasta este eliberată (sau, acesteia i se dă drumul, n.tr.)—și toată lumea va ști (cine [sunt] dușmanii nemernici (sau, ticăloși, sau destrăbălați; în original, „reprobate,” n.tr.) care încearcă să distrugă—acest dușman [care] încearcă (acum, sau, continuu, n.tr.) să-l reducă la tăcere (sau, amuțească, n.tr.) pe acest Profet): iubitul meu—Apostol, Profet Ezra din Israel—lui acum i-a fost dată Ungerea „Limbilor de Mânie ale (posibil și, Mâniei, n.tr.) MIELULUI.”

(Asta înseamnă (vag în original; posibil și, se referă la, sau, Acela este, n.tr.) YAHUSHUA Care vine din nou (posibil, atunci, n.tr.) când oamenii vor spune, nemernicii (sau, ticăloșii, n.tr.) vor spune, „O, Munților, cădeți peste noi, ascundeți-ne de (C)EL CARE ȘADE PE TRON și de Mânia MIELULUI” [Apocalipsa 6:16-17; tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.]. 2 Și atât de aproape suntem noi chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) de începerea Marii Tribulații (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.).

Și [mai devreme] când eu am auzit acea Profeție [63] care mi-a fost dată mie în 2002 [eu am început să aud mai mult (posibil și, multe, n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) Rai]—nu mai fusese niciodată o citire mai unsă a ei decât ceea ce Justin a făcut [mai devreme, în timpul acestei întâlniri], dar eu nici măcar nu cred că aceea (Profeția, n.tr.) este măcar în vocea mea (pe, n.tr.) undeva... aceea a fost pur și simplu... ea nu a fost... a fost acum atât de mult timp, eu nu făceam înregistrări audio (în original, „audios,” n.tr.) pe atunci sau există foarte puține)—și astfel [înainte ca eu să proclam această nouă Profeție] Ezra tu trebuie să te rogi cu acele limbi care vor face demonii să se ducă fugind în șapte direcții diferite și lor le e frică atunci când tu te rogi. Și noi știm asta.

Ezra: Da, și Justin vrea să spună ceva.

Elisheva: Da. Da, dragule Justin.

Justin: Aud Ungerea vorbindu-mi, spun[ând],

Cuvânt Profetic:

Israel tu nu ai auzit Cuvintele Profeților MEI. A fost profețit în Isaiaiii și este profețit în toate—tot Vechiul Testament că YAHUSHUA urma să vină (sau, va veni, n.tr.) și Israelul nu a auzit, și nu a ascultat Cuvintele Profeților. Și acela este momentul când PROFETUL PROFEȚILOR a venit, YAHUSHUA. Ei nu L-au primit.

Și Israelul trebuie să cunoască Cuvântul lui YAHUVEH și ei trebuie să cunoască Cuvintele Profeților și ei trebuie să cunoască Tora și ei trebuie să creadă (în original, „believe,” n.tr.) și să primească (faptul, n.tr.) că YAHUSHUA este MESIA și FIUL LUI YAH.

Sfârșitul Cuvântului.

Justin: Deci asta e.

Ezra: Amin.

Elisheva: Îți mulțumesc. [Ezra se roagă în Limbile Mâniei MIELULUI] VĂ mulțumim (posibil și, ÎȚI mulțumim (Doamne, n.tr.); același pronume este atât „tu” cât și „voi” în Limba Engleză, „you;” n.tr.). VĂ mulțumim! VĂ mulțumim! AleluYAH! VĂ mulțumim. [Se roagă în Sfinte limbi...]

Profeția 132 Începe:

Shabbat – 16 Iulie 2016. Video-ul începe aici.

Din nou îți spun ție o(,) Israel pe măsură ce te apropii de Timpul Necazului lui Iacov (în original, „the Time of Jacob’s Trouble;” termen Biblic ce desemnează Marea Tribulație, n.tr.) (Ieremia 30:7; această referință și toate cele ce urmează care nu au nota de traducere „n.tr.” sunt citate în versiunea originală în Limba Engleză; conform versiunii originale, ele sunt expuse dedesubtul paragrafului în care sunt numite; extrasele sunt din Noua Traducere în Limba Română 2006 în afară de cazul în care se specifică altfel, n.tr.), Durerea Durerilor (în original, „the Sorrow of Sorrows,” n.tr.) (Matei 24:8-9), nu știi tu (limbaj arhaic în original, similar cu versiunea clasică a Bibliei în Limba Engleză, King James; „know ye not,” n.tr.) că atunci când am plâns lacrimi de sângeiv (hematidroză) (în original, „hematidrosis,” n.tr.) (Luca 22:44), am plâns pentru tine!

Ieremia 30:7 „Vai, ce îngrozitoare va fi ziua aceea! / N-a mai fost niciodată vreuna ca ea! / Va fi o vreme de necaz pentru Iacov, / dar Iacov va fi izbăvit din ea.”

Matei 24:7-9 „Căci un neam se va ridica împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. 8 Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii. 9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina NUMELUI MEU.”

Luca 22:44 „Și fiind în agonie EL SE ruga cu şi mai multă ardoare, iar sudoarea LUI devenise ca nişte (în versiunea în Limba Engleză se specifică, mari, „great,” n.tr.) picături de sânge care cădeau pe pământ.”

Tu faci toate tradițiile. Tu îi ești loială (sau, credincioasă, sau, fidelă; în original, „faithful;” în versiunea originală în Limba Engleză a Sfintelor Profeții, Israelul este de gen feminin, n.tr.) Shabbatului. Tu le ești loială (sau, credincioasă, sau, fidelă, n.tr.) sărbătorilor Evreiești. Tu citești Tora. Totuși în propria ta Tora, EU SUNT acolo (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT,” pentru că ambele cuvinte sunt scrise cu litere mari, n.tr.);v Moshe („Moise” în Ebraică, n.tr.) vorbește despre MINE (Deuteronom 18:15, etc.), EU SUNT (dublu-sens; explicație anterioară, n.tr.) acolo!

Deuteronom 18:15-19

15 YAHUVEH DUMNEZEUL vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un PROFET asemenea mie. De EL să ascultaţi!

16 Căci aceasta este ceea ce aţi cerut de la YAHUVEH DUMNEZEUL vostru la Horeb în ziua adunării, când ziceaţi: «Să nu mai auzim glasul lui YAHUVEH DUMNEZEUL nostru, şi să nu mai vedem focul acesta mare ca să nu murim!»

17 Cu acel prilej YAHUVEH mi-a vorbit astfel: «Ceea ce au spus ei este bine.

18 EU le voi ridica, din mijlocul poporului lor, un PROFET asemenea ţie. Voi pune Cuvintele MELE în Gura LUI, iar EL le va vorbi tot ceea ce-I voi porunci EU.

19 Dacă cineva nu va asculta de Cuvintele MELE pe care EL le va spune în NUMELE MEU, EU îi voi cere socoteală.”

EU am plâns lacrimi de SÂNGE pentru tine o(,) Israel și acel lucru nu a fost suficient. EU am dovedit Dragostea MEA. Atunci când am fost crucificat—nu numai pentru păcatele întregii lumi (pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care acceptă (sau, vor, sau, aleg, n.tr.) să primească acel SÂNGE la Calvar) dar o, Israel, EU am ales pământul tău—SÂNGELE MEU a fost vărsat (tradus literal, turnat; „poured out,” n.tr.) pentru tine! Pentru că te iubesc!

O(,) EU plâng și EU MĂ chinui (sau, trudesc; verbul original se folosește în Limba Engleză pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „travail,” n.tr.). Căci Scripturi vor fi îndeplinite și sângele va veni până la zăbaua (sau, căpăstrul; în original, „bridle,” n.tr.) cailor (Isaia 63:3, Apocalipsa 14:20)!

Isaia 63:3-4 „EU singur am călcat în teasc, / iar dintre popoare n-a fost nimeni cu MINE. / Le-am călcat în Mânia MEA, / le-am călcat în picioare în Furia MEA. / Sângele lor MI-a stropit Hainele, / astfel că pe toate MI le-am pătat. / 4 Căci Ziua Răzbunării este în Inima MEA / şi anul răscumpărării MELE a sosit.”

Apocalipsa 14:19-20 „19 Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al Mâniei lui DUMNEZEU. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, o stadie măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km, n.tr.).”

O(,) Israel!

Lumea se întoarce împotriva ta (tradus literal; sau, te trădează; în original, „turns on you,” n.tr.)—chiar aceea care a fost singura pe care tu o puteai numi prietena ta, Statele Unite ale Americii—(ele; număr plural în original, n.tr.) te trădează iar și iar! Tu nu ești teroriștii (plural conform originalului, n.tr.) și totuși cei care sunt teroriștii te acuză pe tine.

EU, YAHUSHUA, plâng pentru tine!

Tu ai auzit Profeția [63] dată în 2002 de către Profetul MEU Elijah (înseamnă „Ilie” în Limba Engleză; numele de familie al Profetului Elisabeth Elisheva; numele este moștenit; nu și l-a asumat dânsa, n.tr.) al Timpului Nou (în original, „Elijah of New,” n.tr.), dar acum o(,) Israel(,) în 2016 spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui Eliyahu („Ilie” în Limba Ebraică, n.tr.) și spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui Moshe („Moise” în Limba Ebraică, n.tr.) se unesc împreună (sau, se alătură unul altuia, n.tr.)! Aceasta este pentru (sau, cu scopul de, n.tr.) a-ți arăta deplinătatea Ungerii.

Și de acum înainte, tuturor celor (sau, oamenilor, n.tr.) care primesc SÂNGELE LUI YAHUSHUA, EU, YAHUSHUA, vărsat la Calvar pentru iertarea (tradus literal, remiterea; în original, „remission,” nu termenul mai uzual care este de asemenea folosit în context Biblic, „forgiveness,” n.tr.) păcatelor voastre astfel încât rugăciunile voastre să poată fi auzite (posibil, până, n.tr.) la (în original, „to,” n.tr.) al vostru ABBA YAHUVEH, EU vă spun aceasta: studiați nu numai Profeții din Vechime ci studiați Profețiivi (în original, „the Prophets,” n.tr.)—Profețiile (în original, „Prophecies,” n.tr.) proclamate de la (în original, „from,” n.tr.) Elisheva Eliyahu.


Căci există acum mai multă Ungere când [acești doi] Apostoli, Profeți se unesc împreună (sau, se alătură unul altuia, n.tr.) (posibilă referire la faptul că Profeții Elisheva și Ezra s-au căsătorit în vara 2016 și conduc AmightyWind împreună, n.tr.)—nu doar Parohii (în original, „Ministries;” sau, activități de evanghelizare, n.tr.) ci inimile lor și sufletele lor se unesc împreună—este și simbolic: EU, YAHUSHUA, unindu-MĂ cu tine (posibil și, cu voi; același cuvânt înseamnă ambele pronume în Limba Engleză, „you,” n.tr.)!

O Israel!

EU nu vreau să trebuiască să fac ceea ce EU trebuie să fac! Vino la MINE! O(,) Mireasă a Israelului (sau, din Israel; Israelită, n.tr.)! Ridică-te acum! (forma originală a verbului „a ridica” este imperativul expresiei folosite în Liturghia Ortodoxă în Limba Engleză înainte de „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot;” traducerea în Limba Română este, „TU din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus pe noi, şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat;” în Limba Engleză este, „THOU it was who brought us from nonexistence into being, and when we had fallen away didst raise us up again;” „raise;” imperativul în original este, „Raise up!” n.tr.) Vino la MINE! Tânjesc după tine! Vino la MINE! Căci EU am așteptat atât de mult—cu fiecare porțiune din Tora (posibilă referire la ceea ce se citea în serviciul divin de Shabbat în ziua în care a survenit Profeția; parsha, n.tr.)—„caută și vei găsi” (ghilimele conform originalului; limbaj arhaic, parafrază a versiunii King James a Bibliei, n.tr.) (Ieremia 29:13-14; Matei 7:7; Luca 11:5), o Profeție dată prin această Elisheva Eliyahu.

Ieremia 29:11-14 „Căci EU cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice YAHUVEH, planuri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 12 Atunci MĂ veţi chema şi veţi veni să vă rugaţi MIE, iar EU vă voi asculta. 13 Și voi MĂ veţi căuta şi MĂ veţi găsi, dacă MĂ veţi căuta din toată inima. 14 Și EU MĂ voi lăsa găsit de voi, zice YAHUVEH, şi-i voi aduce înapoi pe captivii voştri. Vă voi aduna din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice YAHUVEH, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în captivitate.”

Matei 7:7-12 (vedeți de asemenea și Luca 11:5-13) „7 Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primeşte; cel ce caută găseşte, iar celui ce bate i se va deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi, care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră? 10 Sau care, atunci când acesta îi cere un peşte, să-i dea un şarpe? 11 Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult TATĂL vostru (ABBA YAHUVEH) CARE ESTE ÎN CERURI le va da lucruri bune celor ce I le cer! 12 Tot ceea ce aţi dori deci să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel! Căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Profeţii (conform notelor ediției, „Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile,” n.tr.).”

O(,) Israel!

Din nou EU spun(,) unde este sacrificiul tău de sânge? „Durerea Durerilor” este aproape asupra ta (tradus literal; sau, aproape a venit la tine, n.tr.)! Tu vezi lumea. Ei se întorc (posibil, de la tine; posibil și, îți întorc spatele, n.tr.) și te batjocoresc. Ei îți taie sprijinul financiar vital (în original, „financial lifeline,” n.tr.).

O(,) dar Israel!

EU doresc să te binecuvântez! EU nu te voi părăsi niciodată nici lăsa (în special, la nevoie; în original, „forsake,” n.tr.) (Deuteronom 31:6; Evrei 13:5) dacă tu doar MĂ revendici! (posibil și, MĂ vei revendica; în original, „claim ME,” n.tr.) Revendică acel SÂNGE care a fost vărsat pentru tine la Calvar! Nimic din acest citit de Tora nu te poate salva (sau, mântui; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.)! Tu ai niște moduri atât de frumoase în care ÎL cinstești pe ABBA YAHUVEH dar ai nevoie de un MIJLOCITOR (Isaia 64:6)!

Deuteronom 31:6 „Întăreşte-te şi încurajează-te! Să nu-ţi fie teamă şi să nu te înspăimânţi din cauza lor, căci DOMNUL, DUMNEZEUL tău, va merge împreună cu tine; EL nu te va părăsi, nici nu te va uita.”

Evrei 13:5 „Să nu fiţi dintre cei care iubesc banii! Fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi, pentru că EL a spus: „Nicidecum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita!””

Isaia 64:6 „Toţi am devenit ca nişte necuraţi / şi toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. / Toţi ne ofilim ca o frunză, / şi nedreptăţile noastre ne mătură ca vântul.”

Niciunii/Niciunele nu sunt vrednici/vrednice (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „none,” n.tr.) să vină înaintea Tronului lui ABBA YAH în afară de în NUMELE MEU—YAHUSHUA al vostru MASHIACH! EU am plătit PREȚUL pentru voi la Calvar! Toți au păcătuit și nu s-au ridicat la standardul (tradus literal; în original, „fell short of,” n.tr.) Gloriei (sau, Slavei, n.tr.) lui ABBA YAH (Romani 3:23, Ecleziast 7:20)! Niciunii/niciunele nu sunt perfecți/perfecte (Psalm 130:3)!

Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui DUMNEZEU.”

Ecleziast 7:20 „Nu există pe pământ nici un om drept / care să facă numai binele şi niciodată să nu păcătuiască!”

Psalm 130:3 „Dacă TU, YAHUVEH, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre, O(,) ADONAI („DOAMNE” în Ebraică, n.tr.), cine ar putea sta în picioare?”

EU am venit la voi! EU v-am predicat (în original, „ministered;” sau, v-am comunicat învățături de credință, n.tr.) vouă! Semnele și minunile, miracolele sunt doar o simplă fracțiune (emfatic; în original, „a very fraction,” n.tr.) chiar (posibil, cele, n.tr.) înregistrate acolo [în Biblie]. EU am înviat morții!

O Israel, vino la MINE. EU plâng pentru tine. EU plâng pentru tine!

Și această Parohie („Ministry;” explicat anterior, n.tr.) acum începe, doar începe să umble în deplinătatea Ungerii. Căci cu adevărat (acest lucru, n.tr.) a început pe 7 Martie 2016. Acolo unde diavolul a batjocorit și a spus, „Parohia Elishevei Eliyahu este terminată (sau, s-a terminat, sau, s-a zis cu ea, n.tr.). AmightyWind este terminată” căci ea a trăit cu un „Iuda” (ghilimele conform originalului, n.tr.) [Iscarioteanul] (Ish-Kariyot, Marcu 3:19, de asemenea Faptele Apostolilor 1:16-(posibil, 1:16-20; versetul de sfârșit este omis în original, n.tr.)) timp de 7 ani și nu a știut-o (sau, nu a știut acest lucru, n.tr.)—o, dar în acea zi, EU am avut un om (sau, bărbat, n.tr.) (de-)al lui YAH

Marcu 3:19 „Și Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe EL: și ei au intrat într-o casă.”

o, dar în acea zi, EU am avut un om (sau, bărbat, n.tr.) (de-)al lui YAH.

Și pe acel 7 Martie, acolo era (sau, uite că era acolo, n.tr.) în Israel. Și el de-abia luase (sau, făcuse rost de; posibil și, ridicase; în original, „picked up,” n.tr.) cărțile lui IMMAYAH (sau, RUACH ha KODESH; Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.). Și Ungerea era peste tot asupra lui (posibil și, îl învăluia, n.tr.). Și oricine poate vedea (sau, își poate da seama, n.tr.) că a fost dragoste imediat acolo pe când (sau, pe măsură ce, n.tr.) EU unesc Efraim și Iudeea împreună.

Și el a profețit de pe propriile lui buze, „Ceea ce DUMNEZEU a unit împreună, niciun om nu poate despărți” (Marcu 10:9; tradus literal; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Deci, ceea ce DUMNEZEU a unit, omul să nu despartă!” n.tr.).

Și asta este ceea ce EU îți spun ție o, Israel!

Acceptă SÂNGELE MEU vărsat pentru tine la Calvar! Realizează că EU nu SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) mort! EU (M-)am înviat (verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; „rise again,” n.tr.) în acea a treia zi (Matei 16:21, 1 Corinteni 15:4). Și am făcut mai multe semne, minuni și miracole decât ar putea vreodată arăta vreo carte atunci (sau, pe, n.tr.) când am umblat pe acel pământ timp de 40 de zile și (M-)am înălțat (verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; „ascend,” n.tr.) la Cer (același cuvânt înseamnă și Rai în Limba Engleză; „Heaven,” n.tr.) înaintea martorilor (Faptele Apostolilor 1:3, Marcu 16:19).

Matei 16:21 „De atunci încolo, YAHUSHUA a început să le spună ucenicilor că EL trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor (conform notelor ediției, probabil membri laici ai Sinedriului, capi ai celor mai importante familii Evreieşti; în Aramaică, Sanhedrin, care înseamnă Adunare, desemna atât o curte de justiţie locală cât şi curtea supremă de justiţie care se întrunea în Ierusalim (Marele Sanhedrin),” n.tr.), din partea conducătorilor preoţilor şi din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.”

1 Corinteni 15:4 „că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor”

Faptele Apostolilor 1:3 „După suferinţa LUI, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li-SE deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind despre Împărăţia lui DUMNEZEU.”

Marcu 16:19 „După ce le-a vorbit, DOMNUL [ADON YAHUSHUA] a fost luat în cer şi S-a aşezat la dreapta lui [YAHUVEH] DUMNEZEU.”

O Israel! O Israel! EU te trag mai mult (posibil și, în mai mare măsură, n.tr.) la răspundere. Căci tu vorbești toate cuvintele corecte (sau, care trebuie, n.tr.) (Isaia 29:13) dar până nu-MI dai inima ta, până nu accepți SÂNGELE VĂRSAT la Calvar (Zaharia 12:10; 13:1), EU nu te pot ierta!

Isaia 29:13-14, 24

13 Prin urmare ADONAI a zis, «Poporul acesta se apropie de MINE numai cu gura / şi MĂ cinsteşte doar cu buzele, / dar inima lui este departe de MINE! / Frica pe care o are faţă de MINE / este doar o poruncă omenească, învăţată pe de rost (conform notelor ediției, „de MINE; degeaba MI se închină ei, / dând ca învăţături nişte porunci omeneşti,” n.tr.). /

14 De aceea, încă o dată voi uimi acest popor, / făcând lucruri minunate. / Înţelepciunea celor înţelepţi ai lui va pieri / și priceperea celor pricepuţi se va face nevăzută.»” [...]

24 „Cei rătăciţi în duh vor dobândi pricepere, / iar cei ce cârteau vor primi învăţătură.”

Zaharia 12:10 „Şi voi turna peste Casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) HARULUI ȘI AL RUGĂCIUNILOR (tradus literal, al cererilor umile și serioase; în original, „Supplications,” n.tr.): și ei vor privi la MINE, LA CEL PE CARE L-AU STRĂPUNS, şi ÎL vor jeli cum jeleşte cineva pe singurul său fiu şi se vor tângui amarnic pentru EL, cum se tânguie cineva după întâiul născut.”

זְכַרְיָה יב 10 וְשָׁפַכְתִּי עַל-בֵּית דָּוִיד וְעַל יוֹשֵׁב יְרוּשָׁלִַם, רוּחַ חֵן וְתַחֲנוּנִים, וְהִבִּיטוּ אֵלַי, אֵת אֲשֶׁר-דָּקָרוּ; וְסָפְדוּ עָלָיו, כְּמִסְפֵּד עַל-הַיָּחִיד, וְהָמֵר עָלָיו, כְּהָמֵר עַל-הַבְּכוֹר

Zaharia 13:1 „În Ziua aceea, se va deschide Casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor care să-i spele de păcat şi necurăţie.”

O, dar atunci când acest Cuvânt este proclamat, există o nouă Ungere în această zi și o, atât de mulți (oameni, n.tr.) vor auzi și ei (oamenii, n.tr.) vor veni fugind la MINE! Vor veni fugind ca un copilaș! Vor sălta de bucurie!

Căci vedeți voi această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; în original, „Ministry,” n.tr.) nu este (posibil emfatic; deloc, n.tr.) o parohie obișnuită! EU am adus împreună (tradus literal; sau, unit, n.tr.) spiritele (sau, duhurile, n.tr.) lui Eliyahu și Moshe pe măsură ce EU aduc dragostea lor împreună, pe măsură ce EU aduc conducerea împreună. Și acum EU te aduc pe tine (posibil, împreună; posibil și, îți aduc ție, n.tr.), o, Israel.

O(,) Israel!

Tu vei fi urâtă (sau, te vor urî oamenii, n.tr.) și tu ești urâtă (sau, te urăsc oamenii, n.tr.) pentru că ești atât de pusă de o parte dar tu nu mai ești Sfântă! Uite ce ai permis tu!

PARADE DE HOMOSEXUALI? (în original, „GAY PRIDE PARADES;” tradus literal, înseamnă parade ale mândriei homosexuale; mândria de a fi homosexuali și de a se afișa astfel în mod public, fără a le fi rușine de ceea ce ei/ele sunt, n.tr.) AVORTURI! CUM POȚI TU CITI PORȚIUNEA DIN TORA? FĂRĂ SĂ CAZI ÎN GENUNCHI ȘI SĂ TE CĂIEȘTI ÎNAINTEA LUI ABBA YAHUVEH! CUM POȚI TU FACE ACESTE TRADIȚII? CARE ARATĂ (sau, PAR, n.tr.) ATÂT DE SFINTE! ȘI SĂ NU TE CĂIEȘTI PENTRU CEEA CE FACE ȚARA TA?

ȘI EU PLÂNG, EU PLÂNG! EU PLÂNG! UNDE ESTE MORALITATEA ÎN ISRAEL! (semnul exclamării conform originalului, n.tr.) UNDE ESTE STANDARDUL (posibil și, STINDARDUL; cuvântul apare des în Sfintele Profeții; termenul original este identic cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal drept, „Astfel le va fi frică de Numele DOMNULUI din vest, și de Slava LUI de la răsăritul soarelui; Când dușmanul intră ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI / şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de Slava LUI, / căci EL va veni ca un râu vijelios, / condus de DUHUL DOMNULUI (conform notelor ediției, sau, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă);” posibilă referință, n.tr.) DE SFINȚENIE!

DEPARTE, DEPARTE, DEPARTE! DEPARTE DE MINE! CÂND VOI NU CITIȚI NIMIC ALTCEVA ÎN AFARĂ DE TORA ȘI TOTUȘI NU PUNEȚI NICIO CĂINȚĂ ÎN ACEST LUCRU—CĂIȚI-VĂ!

Strigă (cu lacrimi; „cry out,” n.tr.) pentru pământul tău (sau, țara ta; în original, „your land,” n.tr.), o Israel!

UNDE ESTE CONDUCEREA? NETANYAHU! TU AI FOST TRIMIS DREPT PROFET LA CONGRESvii[UL S.U.A.]! TU EȘTI TOT CE AM PUTUT GĂSI! (sau, doar pe tine te-am găsit să faci asta, sau, nu am găsit pe altul să facă asta în afară de tine, n.tr.) Dar de ce te întorci tu înapoi în Israel și le spui să nu se căiască pentru păcatele lor!

SÂNGELE NENĂSCUȚILOR! ÎȚI ÎMBIBĂ (sau, udă complet, n.tr.) MÂINILE! AVORTURILE! NU ȘTII TU—(că, n.tr.) acești bebeluși, aceste mici foetusuri nevinovate, îi sunt oferite (drept sacrificiu, n.tr.) zeului moloch (Leviticul 18:21)? OFERITE (sau, sacrificate, n.tr.) SATANEI!

Leviticul 18:21 „Și să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiţi (conform notelor ediției, sau, să fie trecuţi prin foc, n.tr.) lui Moleh (conform notelor ediției, zeitate feniciană și amonită, n.tr.), nici să nu profanezi NUMELE DUMNEZEULUI TĂU: EU SUNT DOMNUL YAHUVEH.” (Noua Traducere în Limba Română 2006; ultima porțiune este tradusă literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; versiunea în Limba Română este inexactă, n.tr.)

O ISRAEL, O ISRAEL! Nuiaua Mâniei lui YAH (în original, „The Rod of YAH’S Wrath;” termenul apare în versiunea standard în Limba Engleză a Psalmului 2:9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” n.tr.) vine (sau, este pe drum; „is coming,” n.tr.)! Căci EU îi mustru aspru (sau, îi bat violent, măr; „chastise,” n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) pe care îi iubesc (Deuteronom 8:5, Proverbe 3:11-12, Evrei 12:6-8, Apocalipsa 3:19)!

Deuteronom 8:5 „Recunoaşte acum că DOMNUL DUMNEZEUL tău te disciplinează asemenea unui om care îşi disciplinează fiul.”

Proverbe 3:11-12 „Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI / şi nu fi mâhnit când eşti mustrat de EL, / 12 pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, / ca un tată (conform notelor ediției, şi-l pedepseşte, n.tr.) pe fiul pe care-l primeşte.”

Evrei 12:6-8 „Pentru că DOMNUL îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte / şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte. 7 Răbdaţi încercările de dragul disciplinării! DUMNEZEU se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Care copil nu este disciplinat de tatăl lui? 8 Însă dacă voi nu aveţi parte de disciplina de care au parte toţi copiii, atunci sunteţi copii nelegitimi, nu fii!”

Apocalipsa 3:19 „EU îi mustru şi-i disciplinez pe cei pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te!”

Și EU te voi bate (în mod fizic; în original, „beat,” n.tr.) (Ezekiel 5:7-9)! Și EU (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) îi voi permite lumii să te bată (în mod fizic, n.tr.) (Zaharia 14:1-3)! Până când tu în sfârșit te așezi în genunchi și spui, „Binecuvântat este cel care vine în NUMELE DOMNULUI YAHUSHUA!” (Psalmii 118: (26, n.tr.) Matei 23:38-39).

Ezechiel 5:7-9 „De aceea, aşa vorbeşte YAHUVEH ELOHIM: «Aţi fost mai nesupuşi până şi decât neamurile care vă înconjoară, neurmând poruncile MELE şi neîmplinind rânduielile MELE. Nu aţi făcut nici măcar după rânduielile neamurilor care vă înconjoară! 8 Din cauza aceasta, aşa zice YAHUVEH ELOHIM: ‘Iată, EU, chiar EU ÎNSUMI, SUNT (dublu-sens în original; explicat anterior; „I AM,” n.tr.) împotriva ta şi ÎMI voi împlini în mijlocul tău judecăţile, chiar sub privirea neamurilor. 9 Îţi voi face ceea ce n-am mai făcut şi nici nu voi mai face, şi aceasta se va întâmpla din cauza tuturor urâciunilor (versiunea în Limba Engleză le numește „abominations,” abominări, n.tr.) tale.”

Zaharia 14:1-3 „Iată, vine o Zi a lui YAHUVEH, când prada ta va fi împărţită în mijlocul tău! 2 Căci EU voi aduna toate neamurile pentru a lupta împotriva Ierusalimului. Și cetatea va fi cucerită, casele vor fi jefuite, iar femeile vor fi necinstite. Și jumătate din cetate va pleca în exil, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită din cetate. 3 Atunci DOMNUL YAHUVEH va ieşi şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.”

Psalmul 118:25-26 „Salvează (sau, mântuiește; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.) [HOSHIA]viii acum, TE implor, O, YAHUVEH: O, YAHUVEH, TE implor, trimite acum prosperitate. 26 Binecuvântat fie Cel Ce vine în NUMELE lui YAHUVEH: noi v-am binecuvântat din Casa lui YAHUVEH.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, n.tr.)

Matei 23:38-39 „Iată că vi se lasă casa pustie! 39 Căci vă spun că de acum încolo nu MĂ veţi mai vedea până când nu veţi zice: «Binecuvântat este Cel Ce vine în NUMELE lui YAHUVEH!» (conform notelor ediției, citat din Psalmul 118:26, n.tr.)””

Din nou, o, Israel, susține (sau, apără, în special public, n.tr.) moralitatea! Apără (sau, susține public, n.tr.) standardul (posibil și, stindardul; notă anterioară, n.tr.) de Sfințenie!

Tu reciți Cele Zece Porunci! Tu reciți Legile Tora! Dar câți (oameni, n.tr.) le urmează? Câți (oameni, n.tr.) susțin (sau, apără public, n.tr.) (sau, aleg, sau, vor, să apere public, n.tr.) moralitatea? Cuvinte goale—este (singular conform originalului, n.tr.) în gura ta (Isaia 29:13, Psalmii 50:15-16)!

Și EU nu voi binecuvânta (sau, refuz să binecuvântez, n.tr.) asta (sau, acest lucru, n.tr.)!

(Isaia 29:13 a fost citat anterior, n.tr.)

Psalmii 50:15-16 „„Și cheamă-MĂ în Ziua Necazului: / EU te voi izbăvi, iar tu MĂ vei proslăvi!” / 16 DUMNEZEU îi zice însă celui rău: / „Ce tot înşiri tu Orânduirile MELE / şi ai pe buze Legământul MEU?”

Vino la MINE! Cu căință și lacrimi! Aceștia sunt cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi voi salva (sau, mântui, n.tr.)! Aceștia sunt cei (sau, oamenii, n.tr.) pe care EU îi voi proteja! Opriți-vă din a compromite! Această lume vă va urî mereu, dar EU—o Israel, EU YAHUSHUA—EU te iubesc! Al tău ABBA YAH te iubește!

Nu-ți mai fie frică de NUMELE TATĂLUI tău CERESC!

Nu ai citit Psalmul 91 [v 14-16]? EU ÎL AUD! Și totuși voi îndrăzniți să-MI luați NUMELE în deșert prin a nu permite nici măcar ca el să fie vorbit (practică răspândită în lumea Evreiască; menționarea Numelui lui DUMNEZEU este evitată cu orice preț în afară de rugăciune și citirea Sfintelor Scripturi; menționarea în alte contexe este considerată luarea Numelui în deșert, n.tr.). Voi credeți că asta MĂ cinstește când EU spun iar și iar—ABBA YAH, iar și iar vă spune, „În NUMELE MEU!” „În NUMELE MEU!” „În NUMELE MEU!” „Strigați (sau, apelați la Dumnezeu, n.tr.) în NUMELE (lui Dumnezeu, n.tr.)!” (posibil și, „Chemați-L pe Dumnezeu pe NUME! n.tr.”) (ghilimele conform originalului, n.tr.) Nu vă fie frică de NUMELE lui YAHUVEH!

Psalmul 91:14-16Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa. / Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU. / 15 MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde. / Voi fi cu el în necaz, / îl voi izbăvi şi îl voi onora. / 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă / şi-i voi arăta mântuirea MEA [Yeshuati].”ix

Nu vă fie frică de NUMELE de YAHUSHUA! YAH este în NUMELE MEU!

O Israel, o Israel!

EU plâng pentru tine! EU lucrez intens (sau, MĂ chinui; în Limba Engleză, același verb descrie travaliul de la nașterea unui copil; „travail,” n.tr.) pentru tine! Lacrimi de SÂNGE a (singular conform originalului, n.tr.) fost turnată (sau, exprimată; traducere inexactă; context original neobișnuit; expresia folosită, „was poured out,” are sens abstract; înseamnă a exprima sentimentele fără restricții, liber, complet; nu se folosește pentru a turna ceva fizic, cum este în acest context, n.tr.) pentru tine. Unde M-a ispitit satana (Matei 4:1-11, Marcu 1:12-13, Luca 4:1-13)x—ci (posibil și, nu, n.tr.) tocmai în Israel? Astfel în această zi EU ÎMI fac (sau, aloc, n.tr.) timp să-ți spun ție, o, Israel, vino la MINE!

Vino la MINE! Căci Timpul (sau, Vremea, n.tr.) Necazului și Durerii lui Iacov vine atât de curând asupra ta!

Vino la MINE! Învață despre MINE! Și fii avertizată—chiar acest Cuvânt care survine acum. Ceea ce (în original, „that which,” n.tr.) va veni drept falsul mesia (Zaharia 11:17, Daniel 7:7-8, 24-25, 8:23-24, 9:27)xi este atât de foarte (emfatic conform originalului, n.tr.), foarte aproape! Nu fii înșelată! Vino la MINE acum!

Zaharia 11:17 „Vai de păstorul de nimic, / care îşi părăseşte turma! / Să cadă sabia peste braţul lui / şi pe ochiul lui cel drept! / Să i se usuce braţul în întregime / şi să-i orbească de tot ochiul drept!”

Daniel 8:23-24 „La sfârşitul domniei lor, / când păcatele răzvrătiţilor vor fi la culme, / se va ridica un împărat semeţ / şi iscusit în uneltiri. / 24 El va fi puternic, dar nu prin propria-i putere; / va face pustiiri de necrezut / şi va reuşi în ceea ce va face. / Îi va nimici pe cei puternici / şi pe poporul sfinţilor.”

Vino la (posibil cuvânt omis în original, n.tr.) MINE, YAHUSHUA! Și promit că-MI voi înfășura Brațele în jurul tău! Păcatele tale vor fi atât de departe precum este estul de vest (Psalmul 103:12)! EU te voi acoperi cu Legământul MEU DE SÂNGE! EU voi pune un inel în jurul degetului tău! EU te voi umple cu RUACH HA KODESH (DUHUL SFÂNT, n.tr.)! Vino la MINE, o Israel!

Psalmul 103:12 „Cât de departe este răsăritul de apus, / tot atât de mult îndepărtează EL fărădelegile noastre de la noi.”

O(,) SÂNGELE MEU, SÂNGELE MEU, SÂNGELE MEU! Chiar (și, n.tr.) o (singură, n.tr.) picătură ar fi putut salva (sau, mântui; tradus literal; sau, ar fi salvat, sau, ar fi mântuit, n.tr.) TOT Israelul! Ar fi putut salva (sau, mântui; sau, ar fi salvat, sau, ar fi mântuit, n.tr.) TOATĂ lumea! Doar o (singură, n.tr.) picătură! Totuși EU l-am vărsat pe tot (din MINE, n.tr.)!

Niciunii (oameni, n.tr.) nu au vreo scuză unde niciunii nu pot spune că ei nu cunosc NUMELE MEU. Acestea sunt Cuvintele de pe Inima MEA în această zi, o Israel.

IMMAYAH vrea să te adune și s-o pună pe ea [Israelul] dedesubtul Aripilor EI.xii (Căci EA este „MAMA VULTUR”! EA nu este un „pui” (sau, găină; în original, „chicken,” n.tr.) [Matei 23:37, Luca 13:34])!xiii EA vrea să vă protejeze! Ceea Ce voi numiți DULCELE SFÂNT DUH, RUACH HA KODESH vrea să vă umple.

Matei 23:37 (de asemenea vedeți Luca 13:34) „O Ierusalim, Ierusalim, care ucizi (verb în formă arhaică; „killest,” n.tr.) profeții, și îi pietruiești (verb în formă arhaică; „stonest,” n.tr.) pe cei (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt trimiși la tine; cât de des ți-aș fi adunat EU copiii împreună, precum o găină [adică, o pasăre de gen feminin] își adună puii (în original, ceata de pui de aceeași vârstă, ieșiți din ou în același timp; „brood,” n.tr.) sub aripile ei, și tu nu ai vrut (sau, ai refuzat, n.tr.)!” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să-ţi adun copiii, aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut!” n.tr.)

Vino la MINE o(,) Israel! Acceptă SÂNGELE pe care EU l-am vărsat pentru TINE la Calvar!

Cuiele—țepele care au fost înfipte în Mâinile MELE, Picioarele (MELE)! Coroana de spini a fost pusă pe Capul MEU. Am fost bătut pentru tine o, Israel! Toate (lucrurile, n.tr.) prin care am trecut nu au fost numai pentru doar (emfază conform originalului, n.tr.) această lume, [acei (oameni, n.tr.)] care ar primi (sau, aleg, sau, vor, să primească, n.tr.) (acest lucru, n.tr.) ci o Israel, EU te-am ales pe tine! EU te-am ales pe tine să umbli pe pământul pe care am umblat EU. EU te-am ales pe tine!

O(,) vino la MINE o(,) Israel! Tu vrei să-L cinstești pe DUMNEZEU ABBA YAHUVEH, TATĂL? Atunci cinstește-MĂ pe MINE. Căci tu nu poți veni în Rai, tu nu poți veni la ABBA YAH fără a veni prin NUMELE MEU și SÂNGELE MEU!

O Israel! Încă o dată (sau, din nou, n.tr.) susține (sau, apără, în special public, n.tr.) moralitatea! Lumea vrea să te urască? Dă-lexiv un motiv: Tu susține moralitatea! Tu susține dreptatea (în original, „righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:6, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.)! Tu fă ceea ce nicio altă națiune sau țară de pe fața acestui pământ nu face (acum, n.tr.)! Tu fii pusă de o parte pentru Sfințenie încă o dată (sau, din nou, n.tr.)! Tu spală sângele avorturilor de pe mâinile tale!

O(,) unde este liderul al cărui/cărei (gen nespecificat în original, n.tr.) inimă ÎMI aparține MIE? Care nu se teme (sau, căruia/căreia nu-i e frică, n.tr.)—să spună, „O Israel întoarce-te din nou (emfatic conform originalului, n.tr.)! La ceea ce Moshe a predicat! La Sfințenie! La dreptate!”

Există un NOU LEGĂMÂNT DE SÂNGE și (acesta, n.tr.) este SÂNGELE MEU vărsat pentru voi, căci EU l-am vărsat pentru toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care l-ar primi (literal; sau, ar alege, sau, ar vrea, să-l primească, n.tr.). Dar în acest moment Israel EU vorbesc cu tine! (sau, îți vorbesc ție, n.tr.)

Întoarce-te!

Întoarce-te. Întoarce-te la ceea ce Discipolii din Vechime, Apostolii, au învățat (oamenii, n.tr.)! Întoarce-te. Nu recita pur și simplu Legile Tora—ascultă de ele (sau, supune-te lor, n.tr.)! Ascultă de ele.

Pentru că EU te iubesc atât de mult!

Din nou te avertizez pe măsură ce vezi ce se întâmplă (acum, sau, continuu, n.tr.) în această lume, pe măsură ce vezi chiar legi fiind ratificate pentru a eticheta Israelul „teroriști” și ura care vine la tine și liderii politici care spun că sunt prieteni și sunt în realitate (sau, de fapt, n.tr.) dușmani.

Există un om care nici măcar nu urmează Poruncile MELE, dar numele lui este Donald Trump și el cu adevărat iubește Israelul! El ți-ar fi un prieten ție.

Căci EU am de-a face cu el (sau, MĂ ocup de el, sau, tratez cu el; în original, „deal with,” n.tr.) chiar și acum (sau, chiar și în acest moment, n.tr.). Acesta este motivul pentru care el l-a ales pe vice-președintele pe care el l-ar dori (posibil și, ar trebui să și-l dorească; sau, de care ar avea nevoie; în original, „that he would want,” n.tr.) cu el (Michael Richard (Mike) Pence, Guvernatorul statului Virginia; om politic respectat, care apără valorile Creștine în mod public, n.tr.) în cazul în care el ar câștiga alegerile, dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă destui oameni nu se roagă și nu pun acțiune în spatele rugăciunilor lor și nu ies și votează.

EU doar îți spun ție acum (sau, îți spun ție doar în acest moment, n.tr.).

Când EU am vorbit cu Elisheva Eliyahu și ea le-a poruncit războinicilor în rugăciune (sau, ai rugăciunii; oameni care se roagă în fiecare zi pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual, n.tr.) să se roage [cu Profeția 131] pentru Donald Trump (totul datorită unui vis pe care EU i-l dădusem ei, și o schimbare a inimii ei, pentru a-l acoperi pe acest om în rugăciune) uită-te la alegerea pe care el a făcut-o [pentru (sau, de, n.tr.) coleg de campanie vice-prezidențial]xv—un om care de asemenea dă valoare vieții (posibilă referire la faptul că Trump și Pence sunt ambii împotriva practicii avortului; aceasta primește fonduri de la Guvernul Statelor Unite și este foarte răspândită, n.tr.), evanghelic (posibil, Creștin de confesiune Evanghelică; „evangelical,” n.tr.), un om atât de umil (sau, smerit, n.tr.), opusul mândriei lui Donald Trump—EU, YAHUSHUA, am fost Cel Care am pus (această alegere, n.tr.) asupra inimii lui.

Căci EU îl trag (sau, aduc mai aproape, n.tr.). EU îl trag. El nu vrea să joace jocul politicii. Și atât de mult (posibil și, multe, n.tr.) el trebuie să țină pentru sine (sau, să nu spună public, n.tr.).

Exact ca Netanyahu—el dă valoare sanctității căsătoriei dar el compromite! El compromite de dragul politicii! El nu vrea paradele de homosexuali (în original, „gay pride parades,” n.tr.) nici „căsătoria” (ghilimele conform originalului, n.tr.) de același sex!

Compromis! Compromis! Doar despre asta este vorba în (sau, pe asta se concentrează, n.tr.) politica acestei lumi—frica de a spune ceea ce ei cu adevărat cred.

Dar astăzi o(,) Israel, EU strig (puternic; posibil și, cu lacrimi; în original, „cry out,” n.tr.) către tine. EU, YAHUSHUA, am lucrat intens (tradus literal; sau, M-am chinuit; același verb este folosit pentru travaliul de la nașterea unui copil, n.tr.) pentru tine cât timp am fost pe acest pământ. Și ABBA YAHUVEH strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi; n.tr.) după tine! Pune acțiune în spatele acelor Cuvinte din Tora! Când tu reciți Legile Tora (sau, ale Torei, sau, din Tora, n.tr.), pune acțiune în spatele acestui lucru. Căci „credința (completă, sau, încrederea completă în ceva, fără a avea neapărat nevoie de dovezi din partea acelui lucru; în original, „faith;” mult mai mult decât doar credința că Dumnezeu există, „belief,” n.tr.) fără lucrări este moartă” (Iacov 2:20).

Iacov 2:17-23 „Tot astfel şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă în ea însăşi. 18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte.” Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele! 19 Tu crezi că DUMNEZEU este Unul? Bine faci! Dar şi demonii cred – şi se înfioară! 20 Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică? 21 Avraam, strămoşul nostru, n-a fost el îndreptăţit prin fapte, atunci când l-a oferit pe fiul său, Isaac, pe altar? 22 Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte. 23 Astfel a fost împlinită Scriptura care spune: „Avraam L-a crezut pe DUMNEZEU, şi EL i-a socotit acest lucru dreptate”; şi el a fost numit „Prietenul lui DUMNEZEU.”

De acum înainte—EU îi vorbesc conducerii acestei Parohii și EU vă spun aceasta—cu acele porțiuni (din, n.tr.) Tora, când voi vorbiți de (sau, despre, n.tr.) Profeții din Vechime, voi de asemenea (posibil, să, n.tr.) vorbiți Profețiile pe care EU i le-am dat Elishevei Eliyahu. Căci (acest lucru, n.tr.) este pentru acest timp (sau, moment, n.tr.) și această oră.

Căci ele vor conduce oamenii din Israel (posibil și, Poporul Israelului, n.tr.) la EU, YAHUSHUA! (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.)

O(,) Israel tu întotdeauna ai avut cutremure dar tu nu poți concepe ceea ce se va întâmpla: Când EU YAHUVEH și EU YAHUSHUA și EU IMMAYAH, RUACH HA KODESH calc (posibil și, călcăm; număr nespecificat în original, n.tr.) apăsat în picioare peste tot cuprinsul Israelului! Pentru a-i mustra aspru (sau, bate măr, n.tr.)! Când gura ta este atât de uscată (de căldură; sau, arsă; „parched,” n.tr.) pentru că ai refuzat să primești APA VIE, (posibil, pe, n.tr.) EU YAHUSHUA (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.), și EU sigilez (sau, încui; în original, „seal up,” n.tr.) cerul și EU îi pun pe Cei Doi Martori ai MEI să decreteze că nicio ploaie nu va mai cădea!

EU te avertizez acum. EU te avertizez acum. Totul face parte din mustrare (sau, bătaie, n.tr.)!

Primește APA VIE acum și nu-ți va mai fi sete vreodată o(,) Israel. Mănâncă din MANA CEREASCĂ (sau, din Rai; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „Heavenly,” n.tr.) și nu vei mai înfometa vreodată, o Israel (expresia originală, „never hunger again,” poate parafraza expresia „never again,” care este asociată cu Holocaustul și înseamnă că niciodată nu mai trebuie permis așa ceva, n.tr.).

EU te pot face invizibilă (Ieremia 36:26, „Ci i-a poruncit lui Ierahmeel, fiul regelui, lui Seraia, fiul lui Azriel şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe scribul Baruc şi pe profetul Ieremia. Dar DOMNUL îi ascunsese,” Psalmii 27:5, „Căci EL mă va tăinui în Coliba SA / în ziua cea rea, / mă va ascunde în locul tainic al Cortului SĂU / şi mă va înălţa pe o stâncă,” 31:20, „TU-i ascunzi la adăpostul feţei TALE / de uneltirile oamenilor; / îi tăinuieşti în Coliba TA / de limbile gâlcevitoare;” referințe citate în original, n.tr.)xvi în mijlocul unei mulțimi exact așa cum am făcut când EU am umblat pe pământ în Israel (vedeți Luca 4:29-30, „S-au ridicat, L-au scos în afara cetăţii şi L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos,” Ioan 7:30, „Ei încercau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe EL, căci încă nu-I venise ceasul,” 8:59, „Atunci au luat pietre ca să arunce în EL. Dar YAHUSHUA S-a ascuns şi a ieşit din Templu,” 10:39, „Atunci au încercat din nou să-L prindă, dar EL a scăpat din mâinile lor;” referințe citate în original, n.tr.).xvii EU am umblat drept printre cei (sau, oamenii, n.tr.) care ar fi (tradus literal; sau, voiau să fie, n.tr.) dușmani și nimeni nici măcar nu M-a văzut. Guvernele gândesc că au datele voastre bio (posibil, biologice; posibil, localizare prin ADN, tracking biologic, n.tr.). O! Dar EU, YAHUSHUA, vă pot schimba ADN-ul.

EU pot face atât de multe lucruri o(,) Israel—pentru a te proteja dacă tu doar te vei (sau, vei vrea să, sau, vei alege să, n.tr.) îți pleci genunchiul în fața MEA (literal, spre MINE, n.tr.). EU te pot ascunde în moduri pe care tu niciodată nu le-ai visat (a fi, n.tr.) posibile. Psalmul 91 este o promisiune pe care EU ți-am făcut-o. Dar tu trebuie să vii în NUMELE lui YAHUSHUA și prin SÂNGELE lui YAHUSHUA.

EU doresc să te protejez o(,) Israel—pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi voi numi (sau, voi vrea, sau, voi alege să-i numesc, n.tr.) copiii MEI, mântuiții, mântuiții—rămășița(,) ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor veni!

Ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor auzi această Profeție și ei vor fugi, fugi, fugi spre (sau, la, n.tr.) MINE! Și EU îi voi întâmpina (sau, primi; posibil, cu căldură; „welcome,” n.tr.) pentru că EU te iubesc atât de mult o(,) Israel! Chiar în (sau, de, n.tr.) această zi de Shabbat, cât de mulți dintre voi chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) vă plecați capetele și vă rugați? Și totuși sunteți atât de departe de MINE. Voi refuzați să MĂ acceptați. Dar asta (sau, acest lucru, n.tr.) se va schimba—pentru că EU am o Mireasă a Israelului (sau, din Israel, n.tr.).

Și când ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) aud aceste Cuvinte, ei ÎL vor recunoaște pe al lor MESIA și ei vor accepta DARUL pe care EU l-am dat la Calvar și cu SÂNGELE MEU ei vor fi curățați complet (sau, purificați/purificate; în original, „cleansed,” n.tr.).

Și translatorii în Ebraică vor ieși la iveală și ei/ele (gen nespecificat în original; doar, „they,” n.tr.) vor ajuta să (posibil, se, n.tr.) traducă! Liber (sau, fără plată; același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:8b, „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.) ei/ele vor da acest dar și-l vor ajuta pe Ezra să aducă aceste Cuvinte în Limba Ebraică.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus în această zi de Shabbat după citire—după ce Ezra a citit porțiunea din Tora. Asigurați-vă că includeți Profețiile pe care EU i le-am dat acestui Profet Eliyahu.

Sfârșitul Primei Părți a Cuvântului.

Elisheva: YAHUSHUA fie lăudat!

[Aplauze]


Ezra: ÎȚI mulțumim TATĂ CERESC! ÎȚI mulțumim TATĂ CERESC! ÎȚI mulțumim YAHUSHUA! ÎȚI mulțumim IMMAYAH pentru aceste Cuvinte care au survenit prin al TĂU Profet Elisheva Eliyahu, iubita mea. ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH pentru că ai proclamat acest Cuvânt și de acum încolo noi vom lua toate Profețiile [...] și noi îl (singular în original; posibil și, le, n.tr.) vom citi pe el (posibil și, ele, n.tr.) și pe porțiunea din Tora și Mesajul Profetic va surveni în NUMELE lui YAHUSHUA și toată lumea să spună (sau, spuneți, n.tr.)...

Toți (oamenii de acolo, n.tr.): AMIN!

Elisheva: Și eu vreau ca lumea să știe că el poartă un dar dat mie. Și acela este șalul meu de rugăciune. El în mod normal are unul frumos alb dar de dragul meu, pentru că eu nu pot fi cu el atunci (sau, pe, n.tr.) când el este trimis drept emisar să se ducă la diferitele congregații la care YAH ne spune să ne ducem peste tot în această lume—și el se duce și eu mă duc cu el în spirit (sau, duh; limbaj similar cu versiunea în Limba Engleză a Coloseni 2:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi,” n.tr.)—dar el poartă șalul meu de rugăciune pe care el mi-l va trimite mie. Și el (șalul, n.tr.) este îmbibat în (sau, umplut complet cu; în original, „drenched in,” n.tr.) Ungere chiar și a acestei noi Profeții.

Ezra: Amin...

Elisheva: ...în NUMELE lui YAHUSHUA. ÎȚI mulțumim ABBA YAH. Asta este tot ce [aud].

Ezra: ÎȚI mulțumim.

Elisheva: Astfel eu doar vreau să-ȚI Mulțumesc (sau, Mulțumim, n.tr.) ABBA YAHUVEH! ÎȚI mulțumim IUBITE YAHUSHUA! ÎȚI mulțumim IMMAYAH! Pe când (sau, pe măsură ce, n.tr.) această Profeție [63] dată în 2002, „O Israel, Unde Este Sacrificiul Tău de Sânge,” era citită, eu nici măcar nu-i pusesem vreodată o voce, și când fiul nostru/meu iubit o citea [mai devreme], eu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) L-am simțit pe YAHUSHUA plângând și trudind (precum la nașterea unui copil, conform notelor anterioare; „travailing,” n.tr.).

Și EL vorbea Cuvinte despre chiar și motivul pentru care EL a vărsat acele lacrimi de SÂNGE și eu nici măcar nu știam dacă aveam cuvinte pentru a putea vorbi pentru că emoția era atât de mare (sau, puternică, n.tr.). Dar eu ÎȚI mulțumesc pentru iubiții fii și (iubitele) fiice (posibil, de, n.tr.) acolo care s-au rugat și iubitul meu, dragul meu, dragostea mea a vieții mele lângă ABBA YAH, YAHUSHUA și IMMAYAH—când el s-a rugat în acele Sfinte limbi Mesajul a putut să survină și bineînțeles acela este Apostolul, Profetul Ezra din Israel. Și Amin.

Congregația venerează și, o oră mai târziu, YAH proclamă mai mult (sau, multe, n.tr.)...

Elisheva: Ezra?

Ezra: Da.

Elisheva: Aud un Cuvânt survenind pentru toată lumea de (sau, care este, n.tr.) acolo. Eu nu știu cum—nu vreau să-ți (posibil și, să vă, n.tr.) întrerup venerația. Nu știu ce să fac. Vrei să auzi (sau, Vreți să auziți, n.tr.)? Vrei să stârnești Ungerea [cu darul limbilor]? Ce vrei, dragule? YAHUSHUA are un Cuvânt pentru fiecare dintre voi.

Ezra: Nu aud—

Justin:—un Cuvânt pentru toată lumea.

Ezra: Există un Cuvânt pentru toată lumea acum?

Elisheva: Da, dar trebuie să stați la o parte pentru că-mi distrugeți pozele de paparazzi (expresie Americană, n.tr.).

[Râs] Ezra: O, Dumnezeule. Bine. OK. Ei bine, să auzim ce are DUMNEZEU de spus.

Toți: Amin.

Elisheva: Bine, tu începe să te rogi (posibil și, voi începeți să vă rugați, n.tr.). Așteaptă puțin, lasă-mă să mă rog întâi (sau, prima, n.tr.).

TATĂ CERESC—aceea a fost o venerație (sau, un serviciu divin, n.tr.) atât de frumoasă (sau, frumos, n.tr.) —IUBITE YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, IUBITE YAHUSHUA și PREȚIOASĂ IMMAYAH, noi venim—noi venim împreună (sau, ne alăturăm unii/unele altora, n.tr.) în PREZENȚA VOASTRĂ. Noi venim înaintea Tronului VOSTRU cu mulțumire (sau, slujbă de mulțumire, tedeum; în original, „thanksgiving,” n.tr.) și laudă pentru că VOI ați spus că acela este singurul mod (sau, singura cale, n.tr.) în care rugăciunile noastre sunt auzite cu adevărat (Psalmii 95:2, 100:4, 1 Tesaloniceni 5:17-18). Și noi VĂ preamărim și VĂ venerăm și VĂ mulțumim și VĂ lăudăm (sau, slăvim, n.tr.).

Psalmul 95:2 „Să ne înfăţişăm înaintea LUI cu laude / și să strigăm către EL prin cântări!”

Psalmul 100:4 „Intraţi pe porţile LUI cu mulţumire / şi în curţile LUI – cu laudă! / Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!”

1 Tesaloniceni 5:17-18 „Rugaţi-vă neîncetat! / 18 Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui DUMNEZEU în YAHUSHUA pentru voi!”

Chiar și îngerii, ei VĂ laudă 24 de ore pe zi (vedeți Apocalipsa 4:8, „Fiecare dintre cele patru fiinţe vii avea şase aripi şi era plină de ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ele spuneau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt / este DOMNUL, DUMNEZEUL cel Atotputernic, / Care era, Care este şi Care vine!” Isaia 6:2-3, „Deasupra LUI stăteau serafimi. Fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. 3 Strigau unul către altul şi ziceau: / „Sfânt, Sfânt, Sfânt este DOMNUL Oştirilor! / Întreg pământul este plin de Slava LUI!” referințe citate în original, n.tr.). TU (sau, VOI, n.tr.) spui (sau, spuneți, n.tr.) că chiar și pietrele vor striga dacă noi nu VĂ lăudăm (Habacuc 2:11, Luca 19:40, vedeți de asemenea Iosua 24:27, „Şi Iosua a zis întregului popor: / „Piatra aceasta va fi un martor împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus DOMNUL. Ea va fi un martor împotriva voastră în cazul în care ÎL veţi înşela pe DUMNEZEUL vostru;” referințe citate în original, n.tr.) și noi o facem, căci TU ești atât de vrednic de a fi lăudat!

Habacuc 2:11 „Căci piatra din zid va striga, / iar grinda dintre căpriorii casei îi va răspunde!”

Luca 19:40 „EL a răspuns: / „Vă spun că, dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga!””

Pe când noi TE veneram(,) YAHUSHUA, eu am auzit un Cuvânt survenind și nu am știut cum să întrerup, cum să pot să-l spun, când Ungerea era atât de tare (sau, puternică, n.tr.) pe mine (posibil și, asupra mea, n.tr.). Astfel eu rog (sau, cer, n.tr.) acum, pe când Ezra se roagă, eu cer ca acel Cuvânt să survină (sau, să iasă, n.tr.) din nou pentru a-i binecuvânta pe iubiții TĂI copii (posibil, de, n.tr.) acolo, pentru a-l binecuvânta pe iubitul Ezra. Eu cer aceasta pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) TA (sau, VOASTRĂ, n.tr.) ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA și PREȚIOASĂ IMMAYAH!

Astfel iubite [Ezra], tu dă-i drumul și începe să te rogi.

Ezra: Da. [Se roagă în Sfinte limbi] [Congregația (posibil, i, n.tr.) se alătură, se roagă în Sfinte limbi] [Sfinte limbi]

[Elisheva se roagă în Sfinte limbi]

Profeția 132 Partea 2 Începe:

O! Iubita MEA, Iubita MEA, Iubita MEA(,) Iubita MEA, Iubita MEA Mireasă! O(,) cum—o(,) cât de tare MĂ bucur de voi (sau, cum MĂ încântați; limbajul original, „take delight in you,” este similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Proverbe 3:12, „12 For whom THE LORD loveth HE correcteth; even as a father the son in whom HE delighteth;” traducerea în Limba Română este inexactă; „Pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, / ca un tată pe fiul pe care-l primeşte.” n.tr.) în această zi! Tu pui de (sau, la, n.tr.) o parte (limbajul original, „lay aside,” este cel folosit în Imnul Heruvic în Liturgia Ortodoxă în Limba Engleză; „Let us who mystically represent the Cherubim, and who sing the thrice-holy hymn to the life-creating TRINITY, now lay aside all earthly cares;” versiunea în Limba Română este „să lepădăm,” „Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă TREIMI întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm,” n.tr.) planurile tale pe care tu le-ai fi putut face! În loc de asta tu vii și tu MĂ venerezi pe MINE! Tu înveți despre MINE!

Și EU îți spun aceasta.

IMMAYAH este în acea laudă și acea venerație (Psalmul 22:3)! Căci chiar atunci (sau, pe, n.tr.) când voi credeați că voi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) stăteați în picioare acolo sau ședeați acolo, da(,) EU vă spun vouă: TOȚI/TOATE (gen nespecificat în original; „ALL,” n.tr.) dintre voi erați înaintea Tronului MEU! TOȚI/TOATE dintre voi și chiar și cei/cele care vor auzi (sau, vor vrea să audă, sau, vor alege să audă, n.tr.) aceasta—dacă ei/ele ascultă venerația și lauda pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) voi împărtășiți aceasta și inimile lor sunt pocăite (sau, se căiesc, n.tr.) înaintea MEA și ei/ele (posibil și, inimile lor; nespecificat în original, n.tr.) sunt spălați/spălate până devin curați/curate cu SÂNGELE MEU VĂRSAT!

Psalmul 22:3 „Dar TU eşti Sfânt, / eşti întronat în mijlocul laudelor lui Israel (conform notelor ediției, sau, „TU însă eşti întronat ca Cel Sfânt; / TU eşti lauda lui Israel,” n.tr.)

Nu există niciun (singur, n.tr.) lucru pe care EU îl voi reține de la voi (Psalmul 84:11), nicio (singură, n.tr.) petiție (sau, cerere oficială; „petition,” n.tr.) pe care voi ați întins-o (sau, expus-o, n.tr.) înaintea MEA (Matei 7:11)—după cum ea (sau, petiția, n.tr.) se aliniază cu Voia TATĂLUI—EU v-o voi face vouă și chiar și mai extrem de mult și abundent mai mult (emfatic conform originalului, n.tr.) decât îndrăzniți voi să visați sau să cereți (Efeseni 3:20)!

Psalmul 84:11 „Căci YAHUVEH ELOHIM este SOARE și SCUT: / YAHUVEH dă îndurare şi slavă. / Nu-i lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.”

Matei 7:11 „Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult TATĂL vostru, CARE ESTE ÎN CERURI (sau, Rai; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „Heaven,” n.tr.), le va da lucruri bune celor ce I le cer!”

Efeseni 3:20 A LUI, Care poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu PUTEREA care lucrează în noi

Asta este ceea ce se întâmplă când voi veniți la MINE cu venerație și laudă, cu inimi ascultătoare (sau, supuse; „obedient,” n.tr.)!


Voi ați văzut ce am făcut EU și (posibil, încă, n.tr.) repede ce am făcut EU cu Elisheva și Ezra! Astfel EU vă spun vouă, EU nu SUNT părtinitor (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) (Deuteronom 10:17, Faptele Apostolilor 10:34, Romani 2:11)! Rămâneți-MI credincioși (sau, loiali, sau, fideli; în original, „faithful,” n.tr.)!

Țineți-vă ochii ațintiți asupra MEA! Căci EU doresc să vă binecuvântez! Și EU vă voi binecuvânta! Și extrem (sau, grozav, n.tr.) de mult (în original, „exceedingly,” n.tr.) și abundent mai mult decât îndrăzniți voi să visați sau să cereți!

Deuteronom 10:17 „Căci YAHUVEH DUMNEZEUL vostru este DUMNEZEUL DUMNEZEILOR şi STĂPÂNUL STĂPÂNILOR, DUMNEZEUL CEL MARE, PUTERNIC ŞI ÎNFRICOŞĂTOR, Care nu este părtinitor şi nu primeşte mită”

Faptele Apostolilor 10:34 „Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis, „Într-adevăr, înţeleg acum că DUMNEZEU nu este părtinitor””

Romani 2:11 „Căci înaintea lui DUMNEZEU nu este părtinire.”

Știți voi (posibil, că, n.tr.) venerația voastră în această zi(,) pe când voi vă ridicați vocile către MINE—voi nu v-ați ridicat doar vocile—voi vă ridicați (timp prezent conform originalului, n.tr.) inimile, voi v-ați ridicat sufletele! Și Sfinții îngeri și norul de martori venerau (în acel moment, n.tr.) cu voi!

Astfel pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi care vor auzi (sau, vor vrea, sau, vor alege, să audă, n.tr.) aceasta care nu sunt aici, voi făceți același lucru. Și EU vă promit aceasta. Voi veți fi Aici (cu literă mare conform originalului, n.tr.) înaintea Tronului! Deși corpurile voastre sunt pe pământ, există un strat (sau, înveliș; în original, „layer,” n.tr.) al spiritului și sufletului vostru (în original, „of your spirit and soul,” n.tr.) care de asemenea poate fi, în același timp(,) înaintea Tronurilor din Rai! Înaintea lui al vostru ABBA YAHUVEH! Înaintea lui EU, YAHUSHUA! (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) Și da, chiar înaintea lui IMMAYAH! Aceasta este binecuvântarea pe care EU o am pentru voi! Luați-vă petițiile (sau, cererile oficiale; „petitions,” n.tr.)—și aduceți-le la MINE chiar (posibil, și, n.tr.) acum pe când EU vorbesc. În secret, dați-MI-le MIE dar amintiți-vă să spuneți, „După cum (sau, În măsura în care, n.tr.) i se aliniază căii (sau, voii, sau, modului de a face lucrurile al; în original, „way,” n.tr.) lui ABBA YAH.” Dați-MI-o (această petiție, n.tr.). Dați-MI-o. Și aceasta include TOATE (litere mari conform originalului, n.tr.) poverile (sau, greutățile, n.tr.) voastre (Psalmul 55:22, 1 Petru 5:6-7). Dați-MI-o și urmăriți și vedeți ce voi face EU.

Psalmul 55:22 „Încredinţează-ţi soarta (în versiunea standard în Limba Engleză, cuvântul este „povară,” „burden,” n.tr.) în Mâna lui YAHUVEH, / și EL îţi va purta de grijă! / EL nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată.”

1 Petru 5:6 „Smeriţi-vă deci sub Mâna Tare a lui DUMNEZEU pentru ca, la timpul potrivit, EL să vă înalţe! 7 Aruncaţi toată îngrijorarea voastră asupra LUI, fiindcă LUI ÎI pasă de voi!”

Căci această onoare (sau, cinste, n.tr.) a venerației—și inimile voastre (posibil, pline, n.tr.) de venerație și sufletele voastre care venerează—MI-a fost o binecuvântare MIE! Acesta este motivul pentru care EU am oprit această muzică și EU doar vreau să spun cât de mult vă iubesc, cât de mult doresc să fiu cu voi! Și cu adevărat (acest lucru, n.tr.) va fi curând!

O(,) Mireasă a lui YAHUSHUA auzi-MĂ! Am tânjit după tine! MI-a fost dor de tine (sau, tradus literal, am gâfâit după tine precum cineva însetat după apă; în original, „panted,” n.tr.)! M-am mâhnit pentru tine! Am plâns pentru tine! Așa (sau, după, n.tr.) cum Elisheva a fost eliberată, la fel a fost și Mireasa lui YAHUSHUA—dacă ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) doar ar primi (sau, doar ar vrea, sau, doar ar alege, să primească, n.tr.)!

Eliberați-vă (prin a vă îndepărta; în original, „come away,” n.tr.) de a fi înjugați/înjugate inegal (Deuteronom 7:3-4)! Ce are o capră și o oaie în comun (Deuteronom 22:10, Matei 25:32-33) (verb la singular conform originalului, n.tr.)?

Deuteronom 7:3 „Să nu te înrudeşti cu ele, dându-ţi fetele fiilor lor sau luând pe fetele lor pentru fiii tăi, 4 pentru că i-ar întoarce pe fiii tăi de la MINE şi ar sluji altor dumnezei. Atunci Mânia lui YAHUVEH s-ar aprinde împotriva ta şi te-ar nimici îndată.”

22:10 „Să nu ari cu un bou şi cu un asin [măgar] înjugaţi împreună.” [adică, nu-i înjugați împreună; notă în original, n.tr.]

Matei 25:32 „Și toate neamurile vor fi adunate înaintea LUI. EL îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum desparte păstorul oile de capre 33 şi va pune oile să stea La Dreapta LUI, iar caprele, la stânga.”

Nu spune Cuvântul MEU, „Nu fiți înjugați inegal” (2 Corinteni 6:14). O(,) iubiții MEI copii așa cum voi MĂ binecuvântați pe MINE, acum EU YAHUSHUA vă binecuvântez pe voi!

2 Corinteni 6:14 „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric?”

Elisheva: [Limbi (Sfinte, n.tr.)] Și iubite Ezra, eu am avut o viziune cu tine când tu stăteai acolo cu acea Nuia. Dragul meu, prețiosul meu—dragostea vieții mele lângă ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA și IMMAYAH—eu te-am văzut drept (sau, precum, n.tr.) Moshe (Moise, n.tr.) conducând Copiii lui Israel. Eu te-am văzut.

Profeția Continuă:

Și atunci (sau, pe când, n.tr.) toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi stăteați acolo, voi urmați (posibil, pe Ezra; posibil și, urmăreați; în original, „you were following,” n.tr.). Și EU vă spun vouă aceasta. Israelul,xviii Sfinții/Sfintele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se vor ridica—cei/cele care au știut că păcatul (în original, păcat, nearticulat; doar, „sin,” n.tr.) a fost acceptat prin a fi (sau, fiind, n.tr.) trecut cu vederea (în original, „condoned,” n.tr.)—ei/ele nu vor mai rămâne tăcuți/tăcute când ei/ele aud această Profeție care a survenit mai devreme.

{Elisheva: Căci YAH spune (acum, n.tr.),}

(Că, n.tr.) EL va folosi această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; în original, „Ministry,” explicat anterior, n.tr.) [AmightyWind] și cele două Ungeri ale spiritului (singular conform originalului, n.tr.) lui Eliyahu și Moshe împreună pentru a conduce Israelul în (în original, „into,” n.tr.) căință (vedeți Ezechiel 37; citiți pasajul Biblic în Limba Română, n.tr.)! Căci aceea este singura cale (sau, singurul mod, n.tr.) în care Israelul va fi mântuit (vedeți Zaharia 7-14; Ieremia 30; Mica 5:5-6; Romani 11:1, 11-12; Apocalipsa 7:19)!

Și va fi nevoie de un lider tare (sau, puternic, n.tr.) [clipul (sau, înregistrarea, n.tr.) video se blochează (sau, stă pe loc; în original, „freezes,” n.tr.)], unul care va refuza (sau, va alege, sau, va vrea, să refuze, n.tr.) să compromită de dragul unei cariere politice! Lui îi va fi mai multă frică pentru sufletul lui!

Și exact precum unui Judecător Roy Moore (judecătorul suprem al statului American Alabama; a finanțat construcția lângă tribunal a unui monument care celebra Cele Zece Porunci; colegii lui s-au revoltat și monumentul a fost înlăturat, iar judecătorul a fost apoi înlăturat din funcție, n.tr.) în ciuda consecințelor, în ciuda persecuțiilor și acuzațiilor, liderul în Israel—YAHUVEH strigă puternic către el acum în NUMELE lui YAHUSHUA—tu știi (sau, deosebești, n.tr.) binele de rău! Care este prețul sufletului tău (Matei 16:26)? Căci cei (sau, oamenii, n.tr.) Sfinți și cei (sau, oamenii, n.tr.) răscumpărați (precum sclavii din sclavie; sau, mântuiți; în original, „redeemed,” n.tr.) (gen nespecificat în original, n.tr.) se vor ridica (posibil și, vor deveni vizibili sau proeminenți, n.tr.) în Israel! Și ei (sau, acești oameni, n.tr.) caută un lider care nu va compromite (sau, va refuza să compromită, n.tr.)!

Matei 16:26 „Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?”

Și(,) „Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA(,)” (ghilimele conform originalului, n.tr.) așa cum v-a fost poruncit să vă rugați pentru Donald Trump acum de asemenea, EU YAHUVEH spun, voi rugați-vă pentru ca acel lider în Israel să iasă la iveală (sau, la înaintare, sau, să apară; în original, „to come forth,” n.tr.)! Să se întoarcă la (subiect nespecificat în original; posibil, acest om, sau, poporul Israelului, n.tr.) standardul (sau, stindardul; notă anterioară, n.tr.) de Sfințenie!

Ei vorbesc (posibil și, menționează, n.tr.) acest lucru în Tora! Ei știu (sau, cunosc, n.tr.) Legile Tora (sau, din Tora, sau, ale Torei, n.tr.)! Ei recită Cele Zece Porunci!

[Elisheva:] Acum YAHUSHUA spune... EU aștept (acum, sau, continuu, n.tr.) ca ei să asculte de ele (sau, să li se supună, n.tr.)! Și gata cu compromisul! O(,) Israel!

Elisheva: Din nou, eu ÎL aud pe YAHUSHUA spunând,

Profeția Continuă:

EU te iubesc. Și EU te doresc (în original, „desire for you,” n.tr.) încă o dată (sau, din nou, n.tr.). Susține (sau, Apără, în special în mod public, n.tr.) Sfințenia! Și într-o zi tu vei fi acea „Țară „Sfântă”” (ghilimele duble conform originalului, n.tr.). Căci EU voi cârmui și domni (în original, „rule and reign,” n.tr.) din Israel (Psalmul 2:6-12; Psalmul 110:1-2; Isaia 9:6-7; Ieremia 23:5; Ezechiel 43:7; Daniel 7:13-14; Zaharia 6:12-13; 14:4; Luca 1:32-33; Apocalipsa 19:15-16; de asemenea vedeți Ieremia 33:6-18, etc.; referințe citate în original, n.tr.)!

Psalmul 2:6-12 „Totuşi EU ÎNSUMI L-am înscăunat pe ÎMPĂRATUL MEU peste Sion, / Muntele MEU cel Sfânt.” / 7 Voi vesti hotărârea DOMNULUI: / YAHUVEH MI-a zis: „TU eşti FIUL MEU! / Astăzi TE-am născut! / 8 Cere-MI / şi-ŢI voi da neamurile drept moştenire / şi marginile pământului în stăpânire! / 9 TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi-L pe YAHUVEH cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!”

Psalmul 110:1-6 „YAHUVEH i-a zis DOMNULUI MEU [ADONI]: / „Şezi la Dreapta MEA, / până voi face din duşmanii TĂI / aşternut al picioarelor TALE! / 2 YAHUVEH va întinde Toiagul Puterii TALE din Sion. / Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor TĂI! / 3 Poporul TĂU este dornic de luptă, / când se adună oştirea TA. / Cu podoabe sfinte / din tainiţa zorilor / vei primi roua tineretului TĂU.” (conform notelor ediției, sau, tinerii TĂI vor veni la tine ca roua, n.tr.) / 4 YAHUVEH a jurat / şi nu-I va părea rău: / „TU eşti PREOT în veci / potrivit rânduielii lui Melhisedek. / 5 YAHUVEH este la Dreapta TA. / EL va zdrobi regi în Ziua Mâniei SALE. / 6 EL va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri / şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ. / 7 EL va bea dintr-un pârâu de lângă drum; / de aceea ÎŞI va înălţa fruntea.”

Isaia 9:6 „Căci un COPIL ni s-a născut, / un FIU ni s-a dat, / iar autoritatea va sta pe Umerii SĂI! / Va fi numit: «SFETNIC MINUNAT, / DUMNEZEU PUTERNIC, TATĂ VEŞNIC, PRINŢ AL PĂCII.» / 7 Autoritatea SA va creşte neîncetat / şi va fi o Pace fără sfârşit / pentru Tronul lui David şi Împărăţia SA. / EL o va întemeia / şi o va întări prin judecată şi dreptate, / de acum şi pe vecie. / Râvna lui YAHUVEH AL OŞTIRILOR / va face lucrul acesta.”

Ieremia 23:5 „«Iată, vin zile, zice YAHUVEH, / când îi voi ridica lui David un VLĂSTAR DREPT, / un ÎMPĂRAT Care va împărăţi cu înţelepciune / şi Care va face judecată şi dreptate în ţară.”

Ezechiel 43:7 „EL mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul Tronului MEU, locul unde stă Talpa Piciorului MEU! Aici voi locui în mijlocul Israeliţilor pe vecie. Cei din Casa lui Israel şi regii lor nu vor mai profana NUMELE MEU CEL SFÂNT prin prostituţia lor (conform notelor ediției, „termenul se poate referi la prostituţia sacră, parte a unor ritualuri canaanite, sau la adulterul spiritual,” n.tr.) şi prin trupurile moarte ale regilor lor la moartea lor (conform notelor ediției, „sau, şi prin jertfele aduse regilor lor la moartea lor; sau, prin stâlpii sacri închinaţi regilor lor la moartea lor; sau, prin idolii de pe înălţimi ai regilor lor,” n.tr.).”

Daniel 7:13 „M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte / și iată că pe norii cerului / venea CINEVA CARE ERA CA UN FIU AL OMULUI [adică, MESIA apărând ca o ființă umană, notă în original, n.tr.]. / EL S-a apropiat de CEL ÎMBĂTRÂNIT DE ZILE / şi a fost adus înaintea Acestuia. / 14 LUI I s-a dat stăpânirea, onoarea şi Împărăţia, / ca să-I slujească (conform notelor ediției, sau, pentru a I se închina, n.tr.) toate popoarele, neamurile şi oamenii de orice limbă! / Stăpânirea LUI este o stăpânire veşnică, care nu va trece, / iar Împărăţia LUI nu va fi distrusă niciodată!”

Zaharia 6:12 „Apoi să-i spui următoarele: «Aşa vorbeşte YAHUVEH AL OŞTIRILOR: / ‘Iată-l pe OMUL, al cărui NUME este VLĂSTARUL; / El va da mlădiţe din EL / şi va zidi Templul lui YAHUVEH! / 13 Da, EL va zidi Templulxix lui YAHUVEH şi va avea parte de măreţie! EL SE va aşeza pe Tronul LUI şi va împărăţi! Totodată va fi şi PREOT pe Tronul LUI, existând armonie deplină între cele două îndatoriri!’»”

Zaharia 14:4 „În Ziua aceea, Picioarele LUI vor sta pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, în partea dinspre răsărit. Muntele Măslinilor va fi despicat în două părţi, de la răsărit la apus, şi se va forma o vale foarte mare. Jumătate din munte se va deplasa astfel înspre nord, iar cealaltă jumătate înspre sud.”

Luca 1:32 „EL va fi mare şi va fi numit „FIUL CELUI PREAÎNALT,” iar YAHUVEH ELOHIM ÎI va da Tronul strămoşului SĂU, David. 33 Și EL va împărăţi peste casa lui Iacov (conform notelor ediției, sau, Israel, n.tr.) în veci şi Împărăţia LUI nu va avea sfârşit!”

Apocalipsa 19:15 „Și din Gura LUI iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „EL le va conduce cu un sceptru de fier.” EL calcă în picioare Teascul mâniei aprinse a DUMNEZEULUI ATOTPUTERNIC. 16 Pe Haina şi pe Coapsa LUI AVEA SCRIS UN NUME: „ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI DOMNUL DOMNILOR.”

Astfel, asta este ceea ce se întâmplă când voi veniți înaintea MEA cu venerație și laudă! Din nou(,) pentru a doua oară, EU i-am dat această Profeție alei MELE Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva, n.tr.), alei MELE Elisheva. Căci tu (posibil și, voi; nespecificat în original, n.tr.) ai (sau, ați, n.tr.) stârnit Ungerea. Totul este datorită venerației voastre și dragostei voastre!

Sfârșitul Cuvântului.

Elisheva: Mă uit la monitor chiar acum [Înregistrare video pierdută] și nu știu dacă cineva a aprins lumina și ce se petrece, dar TOȚI dintre voi—există așa o lumină pe care o văd (sau, văd așa o lumină, n.tr.)! Eu nu știu dacă este pe tărâmul spiritual—nu știu dacă o văd [(în mod, n.tr.) fizic]? A aprins cineva o lumină sau ceva acolo (sau, la voi; în original, „over there,” n.tr.)?

Ezra: Nu, nu, nu.

James: Și eu o văd.

Ezra: A aprins cineva ceva... o lumină?

Kim: Nu, nu Mamă.

Elisheva: Ezra?

Ezra: Nu, nimeni nu a făcut-o.

Elisheva: Nu am sonor. Dacă vorbiți cu mine, nu există sonor. A aprins cineva o lumină acolo?

Ceilalți: Nu.

Elisheva: Ei bine toți dintre voi—eu trebuie că văd... poate că văd pe tărâmul spiritual, dar voi aveți așa o lumină în acea cameră care nu era acolo înainte! LUMINA SLAVEI (sau, GLORIEI, n.tr.) SHKHINYAH (SFÂNTULUI DUH, n.tr.) este peste tot asupra fiecărui/fiecărei (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi în NUMELE lui YAHUSHUA!

Ezra: AleluYAH! AleluYAH!

Elisheva: Bine dragă! Asta e tot ce aud!

Ezra: ÎȚI mulțumim! ÎȚI mulțumim, ÎȚI mulțumim TATĂ CERESC! ÎȚI mulțumim YAHUSHUA! ÎȚI mulțumim IMMAYAH pentru acest minunat Cuvânt pe care TU l-ai [vorbit]—care a survenit prin iubita mea Elisheva. ÎȚI mulțumim. Suntem atât de recunoscători și bucuroși pentru TINE ABBA YAHUVEH! Noi întotdeauna TE vom venera tot restul vieții noastre. Și toată lumea spune (posibil și, să spună, n.tr.)...

Toți: Amin!

Ezra: Continuați venerația.

Ezra: Kim: AleluYAH...

* * * * * * *

i

Acesta este titlul Profeției 63, O, Israel, Unde Este Sacrificiul Tău de Sânge? și „SÂNGELE MEU îmbibă pământul în Israel. Doar de o picătură este nevoie pentru a spăla (complet, n.tr.) păcatele” sunt rânduri din Profeția 120, „Nu Renunțați! Nu Vă Predați!.... Profeție pentru Translatorul în Ebraică, Evrei Mesianici, și Toți Credincioșii.”

ii

Mânia lui YAHUSHUA este proclamată în Sfintele limbi ale lui Ezra. Deși acest lucru încă nu s-a întâmplat până la data de eliberare (sau, emitere, sau, publicare; „release,” n.tr.) a acestei Profeții, Mânia MIELULUI va fi turnată pe deplin cândva după ce este eliberat (sau, desfăcut, n.tr.) Al Șaselea Sigiliu al Apocalipsei. Apocalipsa 6:12-17 „Am văzut când MIELUL a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, 13 iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic. 14 Cerul a fost strâns ca un sul ce este înfăşurat, iar fiecare munte şi insulă au fost mişcate din locurile lor. 15 Regii pământului, oamenii de seamă, comandanţii, cei bogaţi, cei puternici, orice sclav şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţilor. 16 Ei ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de FAŢA CELUI CE ŞADE PE TRON şi de Mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit Ziua Cea Mare a Mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!”

iii

Isaia 52:13-53:12

13

«Iată, ROBUL MEU va propăşi (conform notelor ediției, sau, va lucra cu pricepere (prudent), n.tr.)

va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus.

14

Aşa cum pentru mulţi a fost (conform notelor ediției, sau, ai fost, n.tr.) o pricină de groază

atât de sluţită ÎI era Faţa, diferită de cea a omului,

nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor –

15

tot aşa EL va uimi (conform notelor ediției, sau, va stropi, probabil în vederea curăţirii; sensul termenului în Ebraică este nesigur, n.tr.) multe neamuri;

împăraţii vor amuţi înaintea LUI,

căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus

şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»”

53 „1 Cine a crezut mesajul nostru?

Cui i-a fost descoperit BRAŢUL LUI YAHUVEH?

2

EL a crescut înaintea LUI ca un lăstar,

ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat;

nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă,

nu era nimic în înfăţişarea LUI care să ne placă.

3

Dispreţuit şi părăsit de oameni,

OM AL DURERII (în versiunea în Limba Engleză, AL DURERILOR; „A MAN OF SORROWS,” n.tr.) şi obişnuit cu suferinţa,

era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi ascundeau faţa de EL,

iar noi nu L-am luat în seamă.

4

Într-adevăr, EL a luat asupra LUI neputinţele noastre

şi a purtat bolile noastre.

Noi însă L-am considerat lovit,

zdrobit de DUMNEZEU şi nenorocit.

5

Dar EL era străpuns pentru păcatele noastre,

zdrobit pentru fărădelegile noastre;

pedeapsa care ne dă pacea era peste EL

şi prin rănile LUI suntem vindecaţi.

6

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,

fiecare urmându-şi propriul drum,

dar YAHUVEH a pus asupra LUI

nelegiuirea noastră, a tuturor.

7

Când a fost asuprit şi chinuit,

EL nu ŞI-a deschis Gura.

Ca un miel care este dus la tăiere

şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde,

tot aşa nici EL nu ŞI-a deschis Gura.

8

A fost luat prin forţă şi judecată nedreaptă.

Dar cine din generaţia SA s-ar fi gândit

(conform notelor ediției, sau, judecată nedreaptă. / Cine poate vorbi despre urmaşii SĂI? Căci …, n.tr.) EL era şters de pe tărâmul celor vii

şi lovit pentru nelegiuirile poporului meu?

9

I-au pus mormântul lângă al celor răi

şi L-au aşezat în (conform notelor ediției, sau, lângă, n.tr.) mormântul (conform notelor ediției, sau, moartea, n.tr.) celui bogat,

deşi EL nu a săvârşit niciun act de violenţă

şi în Gura LUI nu s-a găsit nicio înşelăciune.

10

YAHUVEH însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.

Dar după ce ÎŞI va da viaţa ca jertfă pentru vină,

ÎŞI va vedea urmaşii (conform notelor ediției, sau, sămânţa, atât un singur urmaş cât şi toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane, n.tr.) şi va trăi multe zile,

iar Voia lui YAHUVEH va propăşi prin EL.

11

«La sfârşitul suferinţelor LUI va vedea lumina

şi va fi mulţumit; (conform notelor ediției, sau, „va vedea rodul suferinţelor LUI / şi va fi mulţumit,” n.tr.)

prin Cunoştinţa SA (conform notelor ediției, sau, prin faptul de a fi cunoscut, n.tr.) ROBUL MEU CEL DREPT îi va îndreptăţi pe mulţi

şi le va purta nelegiuirile.

12

De aceea ÎI voi da o parte la un loc cu cei mari (conform notelor ediției, sau, cei mulţi, n.tr.)

şi va împărţi prada cu cel puternic (conform notelor ediției, sau, cu cei numeroşi, n.tr.),

căci S-a dat pe SINE ÎNSUŞI la moarte

şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.

Totuşi EL a purtat păcatul celor mulţi

şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»”

iv

Din punct de vedere medical acest lucru este cunoscut drept hematidroză, o afecțiune (sau, boală, n.tr.) rară cauzată de suferință extremă (în original, „anguish,” n.tr.) (Matei 26:38, Marcu 14:34) în cadrul căreia o ființă umană transpiră sânge (Luca 22:44) și în cazuri severe poate avea lacrimi de sânge.

v

Geneza 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Exodul 3:2-4; 23:20-21; Exodul 24:9-12; Numeri 24:14, 17-19.

vi

Oficiul (sau, funcția, în special publică; în original, „the office,” n.tr.) de Profet nu a încetat. Malahi nu a fost ultimul Profet și de fapt prin el, YAHUVEH a promis să trimită mai mulți (sau, să mai trimită, n.tr.) Profeți și Mesageri (Malahi 3:1; 4:4-6)

vii3 Martie 2015

viiiMatei 21:9 „Mulţimile care mergeau înaintea lui YAHUSHUA şi cele care-L urmau strigau, „Osana [Hoshiana, notă în original, n.tr.] (conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, „expresie Ebraică ce înseamnă „Izbăveşte-ne, te rugăm!” Expresia a devenit o exclamaţie de laudă, folosită în închinare,” n.tr.), FIUL LUI DAVID! Binecuvântat este Cel Ce vine în NUMELE LUI YAHUVEH! Osana în locurile preaînalte!””

ix

YESHUATI AL LUI YAHUVEH – este YAHUSHUA: MÂNTUIREA lui YAH, STRIGĂTUL (puternic; în original, „CRY,”n.tr.) SALVATOR (sau, MÂNTUITOR; în Limba Engleză, același cuvânt are ambele sensuri; „SAVING,”n.tr.) AL LUI YAH

x

Matei 4:1-11 (de asemenea vedeți Marcu 1:12-13; Luca 4:1-13) „Atunci YAHUSHUA a fost dus de DUHUL în pustie, ca să fie ispitit de diavolul (conform notelor ediției, „diabolos” înseamnă „bârfitor, defăimător, calomniator,” n.tr.). 2 YAHUSHUA a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi apoi a flămânzit. 3 Atunci ispititorul s-a apropiat de EL şi I-a zis, „Dacă (conform notelor ediției, sau, „Din moment ce;” „diavolul nu pune la îndoială identitatea lui YAHUSHUA,” n.tr.) eşti FIUL LUI DUMNEZEU, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!”

4 Însă YAHUSHUA i-a răspuns, „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din Gura lui DUMNEZEU.””

5 Atunci diavolul L-a dus în Sfânta Cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului 6 şi I-a zis, „Dacă eşti FIUL LUI DUMNEZEU, aruncă-TE jos, căci este scris, „EL le va porunci îngerilor SĂI cu privire la TINE” şi „Ei TE vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-ŢI loveşti piciorul de vreo piatră!”

7 YAHUSHUA i-a răspuns, „De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe YAHUVEH DUMNEZEUL tău!””

8 Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. 9 Apoi I-a zis, „Toate acestea ŢI le voi da ŢIE dacă TE vei prosterna şi mi TE vei închina.”

10 Atunci YAHUSHUA i-a răspuns, „Pleacă, Satan, căci este scris, „Lui YAHUVEH DUMNEZEUL tău să te închini şi numai LUI să-I slujeşti!””

11 Atunci diavolul a plecat de la EL. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.”

xi

Daniel 7:7-8, 24-25; 9:27

7:7-8 „În momentul acela, în timpul vedeniilor mele de noapte, m-am uitat şi iată că era o a patra fiară, înfricoşătoare, înspăimântătoare şi nespus de puternică. Avea două rânduri mari de dinţi de fier, devora, sfărâma şi călca resturile în picioare (conform notelor ediției, „Imperiul Roman, care avea să fie de neînvins, cucerind teritoriile care aparţinuseră imperiilor precedente,” n.tr.) era diferită de toate fiarele de dinaintea ei şi avea zece coarne. 8 Mă uitam cu atenţie la coarne şi iată că a apărut între ele un alt corn, mai mic [...].”

7:24-25 „Iar cele zece coarne

sunt zece împăraţi care se vor ridica din împărăţia aceasta.

După ei se va ridica un altul,

dar el va fi diferit de predecesorii săi

şi îi va umili pe trei împăraţi.

25

El va rosti cuvinte jignitoare împotriva CELUI PREAÎNALT

şi îi va asupri pe Sfinţii CELUI PREAÎNALT.

Se va gândi să schimbe vremurile hotărâte prin lege (conform notelor ediției, sau, vremurile şi legea; sau, sărbătorile hotărâte prin lege, n.tr.),

iar Sfinţii vor fi daţi în mâna lui o vreme, vremuri şi o jumătate de vreme (conform notei de la Daniel 4:16, „sintagma şapte vremuri face referire, probabil, la o perioadă de şapte ani. Termenul aramaic pentru vremuri (sau perioade, anotimpuri) se referă la un anumit anotimp, la o anumită perioadă a anului, înţelegând prin aceasta întregul an (de ex., „şapte primăveri” înseamnă „şapte ani”),” n.tr.).

9:27

El va încheia un legământ ferm cu mulţi

pentru o perioadă de şapte ani,

dar la jumătatea celor şapte ani

va pune capăt jertfei şi darului de mâncare.

Şi pe streaşina (conform notelor ediției, sensul termenului în Ebraică este nesigur; posibil: aripa, n.tr.)

Templului va aşeza urâciunea pustiirii (conform notelor ediției, „sau, o urâciune care aduce pustiire; termenul pentru urâciune este folosit de obicei cu referire la idoli şi idolatrie,” n.tr.),

până va fi revărsat asupra celui pustiit (conform notelor ediției, sau: asupra lui, asupra celui ce pustieşte, n.tr.) întregul prăpăd hotărât.”

xii

RUACH HA KODESH, (ceea ce, n.tr.) înseamnă „DUH SFÂNT” în Ebraică, este din punct de vedere gramatical feminină. HA SHKHINAH, însemnând PREZENȚA DIVINĂ(,) este personificată în Iudaism drept MIREASA DE SABAT (posibil și, MIREASA SABATULUI; în original, „the SABBATH BRIDE,” n.tr.) și REGINA LUI DUMNEZEU, o MAMĂ-YAH CEREASCĂ (în original, „MOTHER-YAH;” sau, din Ceruri, n.tr.), „IMMA-YAH”—și sub ALE CĂREI Acoperire (sau, Acoperământ; „Covering,” n.tr.)/Aripi, există refugiu, (vedeți „Kanfei al RUACH” [Psalmul 18:10], în mod literal „Aripi ale SPIRITULUI/VÂNTULUI”—SPIRITUL LUI YAH, IMMAYAH, are aripi). De asemenea comparați cu Psalmul 91 și multe alte Scripturi (Exodul 19:4; Deuteronom 32:11-12; Psalmul 17:8; Psalmul 36:7; Psalmul 57:1; Isaia 31:5) unde YAH este descris drept fiind precum un vultur.

xiii

Pui (în original, „chicken,” n.tr.) sau vultur? DUMNEZEU nu ar trebui să fie comparat cu un pui. YAH face o aluzie sarcastică la câteva Scripturi (care sunt, n.tr.) des înțelese greșit (Matei 23:37, Luca 13:34)—acolo unde în traduceri greșite, pare ca și cum DUMNEZEU este comparat cu un pui (în original, „chicken,” n.tr.) care are grijă de puișorii ei/lui (gen nespecificat în original, n.tr.), „precum o găină își adună puicuțele sub aripile ei” (Luca 13:34, Noua Versiune Internațională (în Limba Engleză; tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De-atâtea ori am vrut să-ţi adun copiii aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut!” n.tr.)), dar comparați aceasta cu (versiunea în Limba, n.tr.) Greacă Matei 23:37 și Luca 13:34 unde ὄρνις (ornis) înseamnă pasăre (în original, „bird,” n.tr.) (cum ar fi, care se ridică în văzduh – concordanța Strong G3733) (Concordanța Exhaustivă a Bibliei, The Exhaustive Concordance of the Bible, sau Concordanța Strong, Strong's Concordance, este un index al tuturor cuvintelor folosite în Biblia King James; arată versetele în care apare același cuvânt, precum și traducerile din originalul în Limbile Ebraică și Greacă, n.tr.) cu νοσσιά/νοσσιάν (nossia/nossian), grup (în original, „brood,” n.tr.) de puișori care abia au ieșit din ou sau păsărele (în original, „birdlings,” n.tr.).

O traducere care s-ar potrivi mai bine ar putea fi mai aproape de: „așa cum o pasăre mamă le adună pe păsărelele ei sub aripile ei.” („Hen” („Găină,” n.tr.), așa cum este tradus aici, în Engleză înseamnă orice pasăre de gen feminin din orice specie și „chick” („puicuță,” n.tr.) de asemenea, orice (sau, oricare, n.tr.) pasăre abia ieșită din ou, dar „pui (singular și plural)” este o traducere întrutotul părtinitoare pentru că termenul Grecesc nu indică în mod exclusiv păsăret domesticat (sau, orătănii domesticate, n.tr.) sau pui).

O mamă vultur? Deși ὄρνις se poate referi (sau, este posibil să se refere, n.tr.) la orice fel de pasăre, inclusiv găini (sau, pui; „chickens,” n.tr.), derivarea lui (posibil, cuvântul din care, sau, modul în care, acest cuvânt este derivat, n.tr.) poate indica un vultur și pui de vultur—de la ὄρος (oros) munte, și αἴρω (airo) a (posibil, se; verbul original nu este reflexiv, n.tr.) ridica/înălța, indică un sens original (în Limba, n.tr.) Greacă a unei păsări care atât zboară, și poate locuia pe un munte înalt. Aceasta este de asemenea precum Psalmul 91:1, 4 „Cel ce locuiește în Locul Secret al CELUI PREAÎNALT [ELYON] va trăi sub Umbra ATOTPUTERNICULUI [SHADDAI]. [...] EL te va acoperi cu Penele SALE, și sub Aripile SALE te vei încrede tu (că ești în siguranță; sau, te vei încredința pe tine însuți/însăși, n.tr.)(tradus literal din versiunea citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „1 Cel ce locuieşte la Adăpostul CELUI PREAÎNALT / se odihneşte la Umbra CELUI ATOTPUTERNIC. [...] 4 EL te va acoperi cu Penele SALE, / iar tu te vei adăposti sub Aripile LUI; / credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză,” n.tr.) unde DUMNEZEUL CEL PREAÎNALT (în original, „THE MOST HIGH GOD,” n.tr.) este comparat cu un vultur care locuiește pe un munte înalt, unde puiii LUI de vultur, la adăpostul unui cuibar înalt, de asemenea se ascund sub mama și tatăl lor.

Notați că SHADDAI (Psalmul 91), înrudit cu cuvinte (care denumesc noțiunile de, n.tr.) piept (sau, sân; în original, „breast,” n.tr.), munte, și câmpuri roditoare (Geneza 28:3; 35:11, 49:25) este un NUME feminin al lui DUMNEZEU, care indică SFÂNTUL DUH. Drept ECHIVALENT (în original, „COUNTERPART,” n.tr.) FEMININ al lui YAHUVEH (vedeți nota de subsol 12), EA este mult mai mult precum o mamă vultur, decât un pui (sau, o găină, n.tr.).

În ultimul rând, „chicken” („găină,” sau, „pui,” n.tr.), așa cum este folosit în expresii în Limba Engleză, înseamnă adesea „laș.” Astfel, YAH folosește aceasta și ca pe o glumă (în special, prin joc de cuvinte; în original, „pun,” n.tr.) pentru a spune că RUACH HA KODESH, SHADDAI este nu numai un DUMNEZEU al binecuvântării, ci de asemenea ATOTPUTERNICĂ cu mânie și distrugere (Isaia 13:6, Ioel 1:15)! O mamă vultur poate fi atât tandră față de puiii ei, totuși devastatoare față de dușmanii ei, cei/cele care i-ar răni (sau, le-ar face vreun rău; sau, ar vrea să-i rănească, n.tr.) pe puiii ei de vultur (sau, pe vulturașii ei, n.tr.).

xiv Pe înregistrarea audio, aceasta este vorbită ca „em,” dând un simț mai mare (sau, puternic, n.tr.) de urgență (sau, stringență; ceva important care cere acțiune rapidă; în original, „urgency,” n.tr.).

xv

YAH i-a dat prima dată acest vis și schimbare de inimă Elishevei în August 2015; anul următor, Profeția 131 care cheamă ca întreaga congregație AmightyWind să se roage pentru Trump a fost primită pe 29 Iunie, eliberată pe 9 Iulie și Mike Pence a fost anunțat oficial (posibil, câteva, n.tr.) zile mai târziu, pe 15 Iulie 2016.

xvi

Ieremia 36:26

Ci i-a poruncit lui Ierahmeel, fiul regelui, lui Seraia, fiul lui Azriel şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe scribul Baruc şi pe profetul Ieremia. Dar YAHUVEH îi ascunsese.”

Psalmul 27:5

Căci EL mă va tăinui în Coliba SA

în Ziua cea Rea,

mă va ascunde în Locul Tainic al Cortului SĂU

şi mă va înălţa pe o stâncă.”

Psalmul 31:20

TU-i ascunzi la Adăpostul FEŢEI TALE

de uneltirile oamenilor;

TU îi tăinuieşti în Coliba TA

de limbile gâlcevitoare.”

xvii

Luca 4:29-30 „S-au ridicat, L-au scos în afara cetăţii şi L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos. 30 Însă EL a trecut prin mijlocul lor şi a plecat.”

Ioan 7:30 „Ei încercau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe EL, căci încă nu-I venise ceasul.”

Ioan 8:59 „Atunci au luat pietre ca să arunce în EL. Dar YAHUSHUA S-a ascuns şi a ieşit din Templu (versiunea în Limba Engleză continuă cu, „ducându-SE (sau, mergând, n.tr.) prin mijlocul lor, și astfel a trecut;” tradus literal, n.tr.).”

Ioan 10:39 „Atunci au încercat din nou să-L prindă, dar EL a scăpat din mâinile lor.”

xviii

Aceasta vorbește despre rămășița Israelului, „Tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:26); Israelul viitorului, Zaharia 13:8-9, Isaia 10:20-25, Isaia 27:31-32

xix

YAHUSHUA S-a născut pe pământ drept MASHIACH BEN YOSEF, MESIA FIU AL LUI IOSIF(,) suferind pentru a face ispășire pentru noi. Înainte ca YAHUSHUA să SE întoarcă pe norii Raiului drept MASHIACH BEN DAVID, MESIA (posibil, FIU AL; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) LUI DAVID, drept REGE CUCERITOR (sau, CARE CUCEREȘTE; în original, „CONQUERING KING,” n.tr.), anticristul va contraface mai întâi venerația divină (sau, serviciul divin, slujba religioasă; „divine worship,” n.tr.) într-un Al Treilea Templu și o (posibil și, îl, n.tr.) va întina (vedeți Deuteronom 9:27 în nota de subsol 11). Anticristul va pretinde a fi (sau, că este, n.tr.) DUMNEZEU, folosind Templul pentru a înșela: „[...] cel care se pune pe sine în relație cu (sau, se compară cu, n.tr.) și se înalță pe sine (în original, „exalting himself;” același termen este folosit în versiunea în Limba Engleză a Luca 14:11; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci oricine se înalţă pe sine va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat,” n.tr.) AL KOL EL (deasupra fiecărui DUMNEZEU, [Daniel 11:36]), deasupra a tot căruia i se dă denumirea de „DUMNEZEU” sau obiect de venerație (sau, al venerației, n.tr.), cu rezultatul că în Beis Hamikdash Heikhal [templu] el se așează pe MOSHAV ELOHIM (Tronul lui DUMNEZEU, [Yechezkel 28:2]), proclamând că el însuși este Elohim (2 Tesaloniceni 2:4, OJB) (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, OJB, Orthodox Jewish Bible, Biblia Evreiască Ortodoxă; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui DUMNEZEU, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu (conform notelor ediției, sau, un dumnezeu, sau, divin, n.tr.).”). Adevăratul Templu al viziunii lui Ezechiel (Capitolele 40-47) găsește împlinire în YAHUSHUA SINGUR (sau, DOAR în YAHUSHUA, n.tr.) când EL este (posibil și, va fi, n.tr.) REGE.


* * * * * * *