Profeția 129

Păziți-vă (Feriți-vă) de Mânia MIELULUI!
YAHUSHUA Aduce Sabia LUI Despărțitoare!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH ha KODESH)

Prin Apostol & Profet Elisheva Eliyahu – 5 Iulie 2016

Și le-au spus munților și pietrelor, Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de fața LUI Care stă pe Tron, și de Mânia MIELULUI.

– Apocalipsa 6:16 (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU.

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA; „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru epoca contemporană, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus asta în spiritul tău.

Căci nimic din asta nu a fost făcut de (sau, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din asta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; orig., „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Elisheva: Bine Ezra. Am nevoie de tine Ezra pentru a (mă, sau, ne; nespecificat în original, n.tr.) ruga în limbi din nou.

[Ezra vorbește în Sfinte limbi.]

Elisheva: Ce vrei TU [YAH] să spui? TE rog unge-mă.

Te mustru și te leg satană departe de mine în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH. Alelu YAH, Alelu YAH! [Ezra și Elisheva se roagă în Sfinte limbi.] O ABBA YAHUVEH atinge-mi buzele! Atinge-mi buzele YAHUSHUA! Atinge-mi limba IMMAYAH!

[„Nuiaua” de Sfinte limbi începe să iasă...]

Profeția 129 Începe:

5 Iulie 2016

Departe de MINE voi falși(lor) profeți! Voi falși(lor) apostoli! Tu mireasă contrafăcută! EU am ridicat această Parohie! EU am ridicat Parohia Amightywind pentru a demasca unde sunt pleavele și lupii!

EU (vă, n.tr.) ung chiar într-un mod mai mare (sau, puternic, sau, însemnat, n.tr.) pe tine Ezra și pe tine Elisheva pentru a face ceea ce nemerniculi Paul Hellem a refuzat să facă! EU vă ung într-un mod mai mare (sau, puternic, sau, însemnat, n.tr.) pentru a-i goni pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu spiritele lui (sau, de tip, n.tr.) Jezebel – care vin pentru a căuta să distrugă această Parohie care-I aparține lui EU, YAHUVEH, care-I aparține lui EU, YAHUSHUA și ÎI aparține lui IMMAYAH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.)! Căci Elisheva numele tău nu este acolo!ii

EU (vă, sau, te; nespecificat în original, n.tr.) ung să (goniți, sau, gonești, n.tr.) lupii – EU vă ung pe voi amândoi să sfâșiați masca de pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care vin precum o oaie sau un miel și totuși sunt lupi extrem de flămânzi (posibil, prădalnici; în original, „ravenous,” n.tr.) – Ezra, astăzi când tu nu ai vrut să vorbești un Cuvânt despre acești falși păstori, acești falși profeți, cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care odată MĂ slujeau pe MINE ((așa, n.tr.) cum spune Elisheva ei/ele odată umblau Sfinți/Sfinte înaintea MEA).

Ei/Ele (într-adevăr, n.tr.) au făcut-o! Ei/Ele (într-adevăr, n.tr.) au făcut-o! Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, lista pe care EU am dat-o în Pro[feții] înainteiii – Profețiile [adică 91, 92, 93]! – please link to these Prophecies in Romanian – thank you! – în Profeții. Dar este alegerea lor să vândă ceea ce EU am dat atât de liber (cuvântul original este același cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Matei 10:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „fără plată:” „Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.). Voi nu-L puteți sluji pe EU, YAHUVEH și sluji de asemenea pe mammon în același timp! (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Matei 6:24, n.tr.) Nu puteți sluji doi stăpâni (Matei 6:24, „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui DUMNEZEU, şi lui Mamona (conform notelor ediției, „Mamona,” mammon, este un cuvânt aramaic tradus ca bogăţie, avere; personificare a zeului bogăţiei la sirieni (aramei));” referință citată în original, n.tr.). Căci voi îl veți urî pe unul și iubi pe celălalt!

Matei 6:24 Niciun om nu poate sluji doi stăpâni: căci ori el îl va urî pe unul, și iubi pe celălalt; ori altfel el se va agăța de unul, și-l va disprețui pe celălalt. Nu-L puteți sluji pe DUMNEZEU și pe mammon. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză din original, n.tr.)

Câți/Câte (s-)au vândut? Pur și simplu (sau, doar, n.tr.) pentru faima și averea (articol hotărât conform originalului; nu este greșit, n.tr.)?

Și EU te ung Ezra. Elisheva face asta (continuu, n.tr.) de mulți ani – de 21 de ani singură pe Internet. Și asta nici măcar nu socotește (de la vârsta de, n.tr.) o tânără adolescentă când EU am trimis-o în biserici să sfâșie măștile de pe așa-numiții păstori. Și ei s-au temut că un adevărat Profet era acolo. Dar acum Ezra, ea nu poate fi singura (persoană care face acest lucru, n.tr.).

EU te ung fiul MEU astăzi când îți spun și îți arăt că o (persoană, n.tr.) care odată urma adevărurile MELE – și nu a virat de pe potecă la stânga nici la dreapta ci a rămas pe acea potecă îngustă, unde focusul (sau, centrul atenției; „focus,” n.tr.) era YAHUSHUA (chiar dacă ei numesc numele „Iisus Hristos”), dar apoi ochiii lor s-au dus de pe țintă – ochii lor s-au dus de la PRIMA DRAGOSTE, EU, YAHUSHUA, și ei/ele și-au pus ochiii pe faimă și avere.

Îți spun fiul MEU.

Ea nu poate sta (sau, rezista, sau, susține, n.tr.) singură (în) asta. Tu nu-ți poți acoperi gura și spune, „Eu nu voi spune asta.” Nu poate doar veni de la gura ei singură. EU am nevoie de voi amândoi. Pentru a demasca lupii! Pentru a-i goni cu Nuiaua Mâniei MELE! Sau ei îi vor devora pe micuții MEI miei și (micuțele MELE) oi pe care EU îi/le trimit la această Parohie... EU am nevoie de tine fiul MEU pentru a face ceea ce tu nu vrei să faci.

Dar de ce ți-aș arăta EU dacă (acest lucru, n.tr.) nu ar fi fost pentru a te folosi pentru a-i avertiza pe alții? Amintește-ți Ezra (că, n.tr.) a fost un timp (sau, moment, n.tr.) când ai venit la MINE și oamenii (în mod obișnuit, n.tr.) te vătămau atât de [tare]iv și te răneau atât de [rău]. Și ei credeau că (acest lucru, n.tr.) era dreptul lor. Spuneau că vorbeau pentru MINE.

O, dar Ezra! A fost (sau, existat, n.tr.) un timp (sau, un moment, n.tr.) când tu ai luat (sau, acceptat, sau, absorbit, n.tr.) toate acele răni înăuntrul tău și tu pur și simplu (doar, n.tr.) ai plecat în liniște cu lacrimi în ochiii tăi. Și spuneai (întotdeauna, n.tr.), „Unde este dragostea? Unde este dragostea? Unde este dragostea în acest corp care ar trebui să fie YAHUSHUA, „IISUS HRISTOS”?” (posibil referire la faptul că biserica este Corpul lui YAHUSHUA, conform 1 Corinteni 12:27, „Acum voi sunteți Corpul lui YAHUSHUA, și membre (în mod, n.tr.) individual,” tradus literal din versiunea New King James în Limba Engleză, n.tr.)

Dar Ezra! Ascultă-MĂ. EU trebuie să vă pun pe tine și pe Elisheva să învățați această lecție bine. Acești oameni nu au vorbit pentru MINE. Nu pe Cuvintele MELE le-ați auzit voi. Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) aveau o formă (sau, aparență, n.tr.) a evlaviei, dar nu este nicio evlavie înăuntru (verb la timpul prezent conform originalului; nu este greșit, n.tr.) (2 Timotei 3:5, referință citată în original: „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” n.tr.). EU nu v-aș face rău (sau, răni, n.tr.) astfel! EU nu v-aș sfâșia în bucățele cu cuvinte. EU nu fac asta.

Dar acum Ezra, asta nu se va mai întâmpla. Și Elisheva asta nu se va mai întâmpla. Căci EU v-am stabilit (sau, dispus; în original, „have set,” n.tr.) însăși fruntea voastră precum cremenele (Ezechiel 3:9, „7 Cei din Casa lui Israel însă nu vor dori să te asculte (pe Sfântul Profet Ezechiel, n.tr.), deoarece nu doresc să MĂ asculte pe MINE. Căci toţi cei din Casa lui Israel au fruntea tare şi inima împietrită. 8 Iată, voi face faţa ta la fel de tare ca feţele lor şi fruntea ta – la fel de tare ca frunţile lor. 9 Voi face fruntea ta ca diamantul, mai tare decât cremenea. Nu te teme de ei şi nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt o Casă răzvrătită!” Isaia 50:7, „Stăpânul DOMN ÎMI vine în ajutor, / de aceea nu voi fi făcut de ruşine. / De aceea MI-am făcut faţa ca de cremene, / ştiind că nu voi fi dat de ruşine;” referințe citate în original, n.tr.)!

Ezekiel 3:9 Precum șmirghelul mai dură decât cremenele ți-am făcut EU fruntea. Nu-ți fie frică de ei, nici nu fi consternat de privirile lor, căci ei/ele sunt o casă răzvrătită.

Isaia 50:7 Dar DOMNUL DUMNEZEU mă ajută; prin urmare eu nu am fost făcut de rușine; prin urmare eu mi-am dispus fața precum un cremene, și eu știu că nu voi fi făcut de rușine.

EU CU ADEVĂRAT (joc de cuvinte; în original, „I AM using,” înseamnă „EU folosesc;” în același timp conține unul dintre Numele Sfinte ale lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT,” și de asemenea poate avea conotația de „cu adevărat,” n.tr.) folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) fierul pentru a ascuți fier (Proverbe 27:17, „După cum fierul ascute fierul, / tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager (conform notelor ediției, sau, îl ascute, n.tr.) pe semenul său;” referință citată în original, n.tr.).

Proverbe 27:17 Fierul ascute fier; astfel (sau, la fel, n.tr.) un om ascute chipul prietenului său.

Când voi știți că cuvintele nu sunt (de-ale MELE, sau, de la MINE, n.tr.) – și (că, n.tr.) ele sunt doar menite pentru a vă distruge pe voi și pe cei/cele care sunt aduși/aduse la această Parohie, în special conducerea – voi veți folosi (tradus literal; sau, trebuie să folosiți, n.tr.) Cuvintele MELE de mustrare! Nu vor mai fi lacrimi vărsate (sau, nicio lacrimă vărsată, n.tr.) cu privire la acești nemernici! (sau, ticăloși, n.tr.)

Ezra tu nu vei pleca în liniște (sau, nespunând nimic; „quietly,” n.tr.). Și Elisheva niciunul dintre voi nu va spune asta – sau măcar contempla – (că, n.tr.) aceste cuvinte au fost trimise de la EU, YAHUSHUA. Nu vor mai fi (deloc, n.tr.) lacrimi în ochii voștri! Voi veți realiza că EU, YAHUSHUA, ÎMI iau Nuiaua. Și EU, YAHUSHUA, protejez oile și mieii. Și aceea este Ungerea [cu] care AMBII DINTRE VOI veți sta (sau, rezista, sau, susține – posibil, credința, n.tr.)! Nu doar unul/una (gen nespecificat în original, n.tr.).

Când EU vă dau un avertisment, nu-MI pasă ce erau (oamenii aceia, n.tr.) în trecut! Nu ați învățat o lecție de la Paul Hellem! Nu ați învățat o lecție de la Iuda! – care era odată unul dintre proprii MEI discipoli?

De ce credeți că am permis EU ca (acest lucru, n.tr.) să se întâmple? Pentru a arăta că EU, YAHUSHUA, sunt Cel Care a adus sabia despărțitoare!

EU, YAHUSHUA, sunt CEL CARE a avertizat [cu întrebările], „Cine este mama MEA? Cine este tatăl MEU? Cine este sora MEA? Cine este fratele?” (vedeți Matei 12:48-50, „În timp ce le vorbea EL mulţimilor, iată că mama şi fraţii LUI stăteau afară şi încercau să vorbească cu EL. 47 Atunci cineva I-a zis, „Iată că mama şi fraţii TĂI stau afară şi încearcă să vorbească cu TINE.” 48 Dar YAHUSHUA i-a răspuns celui ce-I spusese lucrul acesta, „Cine este mama MEA şi cine sunt fraţii MEI?” 49 Apoi ŞI-a întins mâna spre ucenicii LUI şi a zis, „Iată mama MEA şi fraţii MEI! 50 Căci oricine face voia Tatălui MEU, Care este în ceruri, acela ÎMI este frate, soră şi mamă,” Luca 8:21, „Dar YAHUSHUA le-a răspuns, „Mama MEA şi fraţii MEI sunt cei ce ascultă Cuvântul lui DUMNEZEU şi-l împlinesc;” referințe citate în original, n.tr.)

EU, YAHUSHUA, sunt Acela!v

Nu puteți aduce pe cineva Sfânt la unison cu satana! Nu puteți cinsti ceea ce EU necinstesc!vi MĂ auziți? Nu puteți cinsti ceea ce a fost necinstit. Căci ei/ele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) MĂ necinstesc pe MINE! Ei/Ele nu ascultă Cuvântul MEU! Nu le puteți spune copiilor să unească ceea ce EU am despărțit.

Acesta este Mesajul pe care EU îl dau.

EU (într-adevăr) —separ (acum, sau, continuu, n.tr.) (în original, „I AM separating;” conține Numele lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT;” conform notei anterioare, n.tr.) grâul de neghine (plural în original; „tares,” n.tr.)! Nu spune (posibil, Cuvântul, n.tr.), „Cei mai răi (sau, mari, n.tr.) dușmani ai voștri se vor găsi în propriile voastre case (sau, gospodării; „households,” n.tr.)”? (vedeți Matei 10:36, „Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să-i întorc / «pe fiu împotriva tatălui său, / pe fiică împotriva mamei ei / şi pe noră împotriva soacrei sale, / 36 aşa încât duşmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui (conform notelor ediției, foarte similar cu Mica 7:6, n.tr.)»” notă în original, n.tr.)

Matei 10:36 Și dușmanii unui om vor fi cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) din propria lui casă (sau, de-ai propriei lui case, n.tr.). (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Ascultați! Ascultați! Ascultați! Da EU spun din nou, ascultați!

EU (într-adevăr; emfatic, n.tr.) („I AM separating;” dublu-sens precum în cazurile anterioare, n.tr.) soți și soții, EU separ (acum, sau, continuu, n.tr.) copii de mamă și tată – de dragul propriilor lor suflete, EU separ (acum, sau, continuu, n.tr.) – exact așa cum am spus că voi face (Matei 10:34-38, Luca 12:49-53, „49 EU am venit să arunc foc pe pământ şi cât aş vrea ca focul să fi fost deja aprins! 50 Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi cât de apăsat sunt până este îndeplinit! 51 Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă dezbinare. 52 Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi împotriva a trei. / 53 Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului / şi fiul împotriva tatălui, / mama împotriva fiicei / şi fiica împotriva mamei, / soacra împotriva nurorii ei / și nora împotriva soacrei;” referințe citate în original, n.tr.). Nu este deloc diferit de (posibil, cum, n.tr.) „Copii(lor) lui Israel” [B’nei Israel]vii le-a fost spus să fie separați (sau, despărțiți; sau, să se separe sau despartă, n.tr.) (Leviticul 20:23-26, „Să nu vă luaţi după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri şi MI-e scârbă de ele. 24 Vouă însă v-am promis că veţi moşteni ţara; EU ÎNSUMI vă voi da în stăpânire o ţară în care curge lapte şi miere. EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru, Care v-a ales dintre popoare. 25 De aceea să faceţi deosebire între un animal curat şi unul necurat, între o pasăre necurată şi una curată, ca să nu vă pângăriţi prin animalele, păsările sau prin orice fel de creatură care mişună pe pământ, despre care v-am spus să le consideraţi necurate. 26 Voi să-MI fiţi sfinţi, pentru că EU, DOMNUL, sunt sfânt; EU v-am ales dintre popoare ca să fiţi ai MEI;” referință citată în original, n.tr.). Ei au trebuit să fie separați (sau, despărțiți, n.tr.)! Ei nu puteau fi întinați.

Matei 10:34 (Să) nu credeți că EU am venit să trimit pace pe pământ: EU am venit nu să trimit pace, ci o sabie. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Luca 12:51 Presupuneți voi că EU am venit să dau pace pe pământ? EU vă spun vouă, Nu; ci în schimb diviziune: Căci de acum înainte vor fi cinci într-o (singură, n.tr.) casă despărțiți, trei împotriva a doi, și doi împotriva a trei. Tatăl va fi despărțit împotriva fiului, și fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei, și fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei, și nora împotriva soacrei ei.

Vine un timp (sau, un moment, sau, o vreme, n.tr.) atât de repede! Familiile, dacă EU nu (le, n.tr.) separ, se vor trăda unul/una pe altul/alta (sau, unele pe altele; „one another;” gen nespecificat în original, n.tr.) – când unul/una este pentru MINE și un altul/o alta este împotriva MEA, când unul/una vrea să umble în Sfințenie și celălalt/cealaltă vrea să umble pe calea lumii. Și EU vorbesc despre (sau, MĂ refer la, n.tr.) „familie!”viii (ghilimele conform originalului, n.tr.)

Vine un timp (sau, un moment, sau, o vreme, n.tr.) atât de repede! Mama și tatăl își vor vinde proprii copii așa cum Iuda MI-a făcut MIE – totul de dragul valutei: Ei vor raporta asupra (sau, despre, n.tr.) proprii lor copii! Copiii îi vor raporta pe părinți! Soțul o va raporta pe soție! Și EU vorbesc (că; sau, vă spun că, n.tr.) ei/ele vor raporta – [oamenii Sfinți vor] fi raportați – guvernelor!

EU separ (sau, despart, n.tr.) de dragul lor propriu. NU UNIȚI ceea ce EU divid! (din nou, dublu-sens cu Numele lui DUMNEZEU inclus, „I AM dividing;” acum, sau, continuu, n.tr.) Aveți grijă pentru care mariaj (sau, căsătorie, n.tr.) vă rugați pentru restaurare (sau, să fie restaurată/refăcută, n.tr.)! Aveți grijă copiii MEI!

Am spus-o o dată și o spun din nou!

Cine este o mamă și cine este un tată? Sunt aceia care fac voia lui ABBA YAHUVEH TATĂL – sunt aceia care își îndoaie genunchiul (înaintea, n.tr.) MEA și aceia care se supun și MĂ numesc „DOMN DUMNEZEU ATOTPUTERNIC:” Aceasta este mama ta. Acesta este tatăl tău. Aceasta este sora ta. Acesta este fratele tău.

Cine este Mireasa autentică a lui EU, YAHUSHUA (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.)? (Mireasa, n.tr.) Este cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care fac voia TATĂLUI CERESC și EU, YAHUSHUA. Altfel ei/ele sunt (de-)ai miresei contrafăcute. Și cine este mireasa contrafăcută? Este mireasa satanei!

Astfel fiți precauți copiii MEI. Fiți precauți. Nu apărați lupii – chiar dacă odată ei arătau precum o oaie sau un miel.

Fii precaut Ezra. Fii precaută Elisheva. Și când EU îți (sau, vă, n.tr.) spun să ridicați Nuiaua Mâniei lui YAH, nu vă uitați la unde este îndreptată. Niciodată nu vă uitați [acolo] cu compasiune. Căci există aceia/acelea care vor afla [cu greul] – pentru că pastorii lor nu le vor spune (sau, în mod obișnuit nu le spun, sau, nu vor vrea să le spună, n.tr.) acum.

Tu (sau, voi, n.tr.) nu profeți(ți) cu urechi pe care le mănâncă (limbaj original identic cu versiunea în Limba Engleză a 2 Timotei 4:3; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile,” n.tr.) doar dorind să spuneți ceea ce oamenii vor să audă, îi bateți (ușor, n.tr.) pe capete și îmbrățișați și trimiteți pe calea (sau, drumul, n.tr.) lor cu cuvinte „bune” (ghilimele conform originalului, n.tr.) care nu-i/nu le vor (ajuta să, n.tr.) ajungă în Rai. În loc de asta tot ceea ce (cuvintele, n.tr.) au făcut a fost să pacifice (sau, împăciuiască, n.tr.) carnea (sau, trupul, n.tr.)!

NU! Adevărații MEI Profeți care sunt folosiți (acum, sau, continuu, n.tr.) în acest timp de Sfârșit și EU acum îi/le voi judeca pe aceia/acelea CARE PRETIND CĂ SUNT AI MEI/ALE MELE – ȘI TOTUȘI EI/ELE SUNT „PROFEȚI PROXENEȚI AI PROSPERITĂȚII!” (termen folosit în Sfintele Profeții; pastori care promovează insistent noțiunea că prosperitatea materială, cum ar fi banii, este o binecuvântare de la DUMNEZEU, făcându-i pe oameni să se concentreze excesiv asupra acestor lucruri, să devină mulțumiți de sine în relația cu DUMNEZEU, și să nu mai facă efort, n.tr.)

MĂ auziți? MĂ auziți?

Kim Clement! Tu plătești cu sănătatea ta! Tu ești unul dintre ei! Odată tu ai început (activitatea religioasă, n.tr.) și EU eram FOCUS-UL tău (sau, punctul pe care te concentrai, n.tr.) și DRAGOSTEA ta. Și apoi ochii tăi au ajuns asupra faimei și averii! Și acum tu plătești prețul! Ai profețit fals!

Și el nu este singurul. Jale (sau, vai, n.tr.) fie de acești „profeți proxeneți ai prosperității!”

O da! (Oamenii, n.tr.) vor sta (sau, de obicei stau, n.tr.) la coadă doar pentru a primi o „profeție” de la voi. O da! Voi sunteți bineveniți/binevenite – de către lume – să vorbiți „cuvintele bune” pe care ei/ele vor să le audă. Dar „jale (sau, vai, n.tr.)(ghilimele conform originalului, n.tr.) – fie de un Profet – în ochii lumii,ix care îi va mustra (sau, care de obicei îi mustră, n.tr.) precum Profeții din Vechime, exact așa cum EU îi folosesc (din nou, conține Numele lui DUMNEZEU; „I AM using,” n.tr.) pe Elisheva și Ezra.

Vă este poruncit! Nu vă fie frică de a jigni carnea (sau, trupul, n.tr.)! Căci asta nu le va proteja și asta nu le va avertiza pe oile MELE și pe mieii MEI.

EU v-am uns! Și EU am pus Cuvintele MELE în gurile voastre! EU le protejez pe oile MELE și mieii MEI! Și cât de puține parohii sunt dispuse? Să fie persecutate și jignite? Să facă ceea ce EU [YAH] fac?x O nu! Este cu atât mai ușor să aveți parohii unde doar cuvinte iubitoare sunt vorbite, unde doar cel mai slab din lapte este dat. O! Cât de puține Parohii am EU! O! Cât de puțini Profeți și Apostoli am EU – care sunt dispuși să plătească prețul?xi

Dar nu am spus EU, „Slujitorul nu este mai mare (sau, important, sau, puternic; „greater,” n.tr.) decât Stăpânul?” (Ioan 13:16, „Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi nici un apostol (conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, apostol înseamnă trimis sau mesager, n.tr.) nu este mai mare decât cel ce l-a trimis;” 15:20, „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, „Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui.” Dacă pe MINE M-au persecutat, vă vor persecuta şi pe voi! Dacă au păzit cuvântul MEU, îl vor păzi şi pe al vostru!” referințe citate în original, n.tr.)? Ce vă fac ei vouă, ei deja MI-au făcut MIE. Voi avertizați-i (posibil și, voi îi avertizați, n.tr.). Ei nu ascultă.

Elisheva, de la o vârstă foarte tânără tu ți-ai dat viața MIE. Și tu ai predicat din momentul în care M-ai invitat în inima ta. EU am fost (și sunt, n.tr.) PASIUNEA ta. EU SUNT DRAGOSTEA ta DEASUPRA A TOT ALTCEVA. Și EU te trimiteam în aceste biserici. Și lor le era frică de ceea ce vedeau. Pastorii ÎMI priveau Fața asupra ta și știau că erau în mijlocul unui adevărat Profet. Și astfel (sau, prin urmare, n.tr.) erai abuzată. Dar EU tot te foloseam – căci nici (măcar, n.tr.) o dată nu a (fost cazul în care, n.tr.) să nu fie eliberat cineva (sau, absolut de fiecare dată era eliberat cineva; limbajul original este foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Ioan 8:32; același verb; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera,” n.tr.).

Acum EU vă folosesc pe voi amândoi într-o Parohie Internațională! Da EU vă voi binecuvânta! Da EU v-am binecuvântat! – financiar , dar voi nu trebuie să vă vindeți (pe voi înșivă, n.tr.).

Voi nu trebuie să vă gândiți nici îngrijorați – când EU numesc aceste nume – este de dragul lor propriu. Pentru a le reaminti să se întoarcă la PRIMA lor DRAGOSTE! Cât de mulți (oameni, n.tr.) și-au pierdut PRIMA lor DRAGOSTE? Și cât de mulți (oameni, n.tr.) proclamă că EU SUNT încă PRIMA lor DRAGOSTE și totuși ei/ele sunt departe, departe, departe de MINE?

Astfel da, iertați. Dar apoi faceți asta. (Pre)dați-i/-le în Mâinile MELE. Căci amintiți-vă în Cartea Apocalipsei când Mânia vine, ea nu este doar de la ABBA YAH CARE stă pe Tron ci este de asemenea EU – ei/ele au nevoie de frica de MÂNIA MIELULUI (Proverbe 9:10, „Frica de DOMNUL este începutul înţelepciunii, / şi cunoaşterea Celui Sfânt este pricepere,” Apocalipsa 6:16, „Ei le ziceau munţilor şi stâncilor, „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui Ce stă pe tron şi de mânia MIELULUI,” Psalmi 2:12, „Daţi sărutare Fiului, / ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale, / căci mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” referințe citate în original, n.tr.)!

Proverbe 9:10 Frica de DOMNUL YAHUVEH este începutul ÎNȚELEPCIUNII: și cunoașterea [CELUI] SFÂNT este înțelegerea (sau, a înțelege, n.tr.).

Apocalipsa 6:16 Și le-au spus munților și pietrelor, Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața (CE)LUI CE STĂ PE TRON, și de Mânia MIELULUI: 17 Căci Marea (sau, Puternica, sau, Însemnata, „the Great,” n.tr.) Zi a Mâniei LUI a venit; și cine va fi capabil (sau, va fi în stare, va putea, n.tr.) să reziste?

Psalmul 2:12 Sărută FIUL, ca EL să nu fie furios, și voi să pieriți din cale, când Mânia LUI este aprinsă doar (sau, fie și, n.tr.) puțin. Binecuvântați sunt toți cei/toate cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care-și pun încrederea în EL.

Niciunul/Niciuna (gen nespecificat în original, n.tr.) – cât de rar vrea cineva să învețe (oamenii, n.tr.) că EU, YAHUSHUA voi veni din nou dar (acest lucru, n.tr.) nu va fi numai în (sau, cu, n.tr.) dragoste! Nu va fi numai în (sau, cu, n.tr.) milă! Ci va fi CU MÂNIA MIELULUI!

Și ei/ele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) vor striga (cu plâns, n.tr.) și ei/ele vor spune, „Munți cădeți peste mine! Ascundeți-mă de EL CARE (în original, „HE WHO,” n.tr.) stă pe Tron și de Mânia MIELULUI!” (vedeți Luca 23:30, „Atunci vor începe să zică munţilor: «Cădeţi peste noi!» / şi dealurilor: «Acoperiţi-ne!»” Apocalipsa 6:16, „Ei le ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa CELUI Ce şade pe tron şi de mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit ziua cea mare a mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!”; referințe citate în original, n.tr.). Cine va predica asta? Cine va învăța (oamenii, n.tr.) asta – dacă nu sunteți voi doi?xii O da EU am alții dar ei/ele sunt o, atât de puțini/puține (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.). Cine va predica (acest lucru, n.tr.)? Cine va învăța (oamenii, n.tr.) (acest lucru) – dacă EU nu folosesc această Parohie – cine va avertiza?

O dușmani ai lui YAH! Veți fi suflați departe (sau, distruși printr-un curent de aer; „blown away,” n.tr.) – uș! [YAHUSHUA face sunetul vântului suflându-i departe pe dușmani] – precum pleava în vânt!

Psalmul 1:4 Lipsiții de evlavie nu sunt așa: ci ei/ele sunt precum pleava pe care vântul o duce departe.

EU am un alt motiv pentru care numesc această Parohie, „AmightyWind!” (literal, numele înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic); se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli în Ziua de Pentecost sau Cinzecime/Rusalii, conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.). Căci acest lucru nu este numai datorită Camerei de Sus (Faptele Apostolilor 2; notă în original, n.tr.). Este din cauză că EU am uns-o pentru a-i sufla pe dușmanii nemernici – uș! [YAHUSHUA face sunet de vânt] – pleavă în vânt!

Este pentru că este (sau, există, n.tr.) o Ungere pe această Parohie care (tot, n.tr.) crește (continuu, n.tr.) de peste 21 de ani – și a fost născută chiar înainte ca Internetul să fie aici (sau, să existe, n.tr.) – dar acum [posibil, motivul este, n.tr.] Ungerea a voi doi împreună!

Pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) voi începeți să umblați în (de)plinătatea Ungerii și toată lumea privește dragostea pe care voi o aveți unul pentru altul care doar intensifică Ungerea – și EU vă spun aceasta – toată lumea care primește această Parohie și aceste Profeții ca o binecuvântare, toată lumea care ridică conducerea cu rugăciuni de binecuvântări și binecuvântează această Parohie, acoperă această Parohie cu rugăciuni de protecție – Ungerea lor este așa, uș [YAHUSHUA face sunet de vânt], și va sufla asupra tuturor dintre ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) din jurul acestei lumi!

Este AmightyWind! („Un Vânt Puternic,” n.tr.)

Astfel vedeți voi copiii MEI aceasta nu este o Parohie care doar se duce în Limba Engleză. Ea va fi în toate neamurile și limbile. Și (acest lucru, n.tr.) dejaxiii a început „în „peste” 28 de limbi” (posibilă parafrază a unui text introductiv de pe website, n.tr.). Și EU întotdeauna spun aceasta pentru că voi nici măcar nu înțelegeți (doar pentru că ei/ele nu vă scriu): aceste Profeții sunt puse în cu atât mai multe limbi [decât] ceea [ce] voi puteți chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) înțelege. Căci voi nu aveți pe nimeni, spuneți voi, care o (posibil, le, n.tr.) traduce în aceste limbi încă.

Dar chiar acum după ce acest Cuvânt este vorbit mai mulți (oameni, n.tr.) vor veni la voi și spune, „Vreau ca liber (sau, fără plată; limbajul original este același cu cel din versiunea în Limba Engleză a Matei 10:8b, „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.) să traduc aceste Profeții. Vreau să ajung la națiunea mea. Vreau să ajung la țara mea. Vreau să ajung la pământul meu. Vreau să ajung la insula mea. Vreau să ajung și văd că nu există nicio limbă care vorbește pentru mine. Nu există nicio limbă care vorbește pentru poporul meu.”

Astfel copiii MEI acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus. Țineți minte, EU, YAHUSHUA, am adus sabia despărțitoare. Și nu este deloc (sau, în niciun fel, n.tr.) diferit acum de cum a fost cu Copiii lui Israel. EU îi separ pe cei/cele care sunt Sfinți/Sfinte cu cei/cele care nu sunt Sfinți/Sfinte. EU separ grâul de neghine (plural conform originalului; „tares,” n.tr.). EU îi separ pe cei/cele care sunt spălați/spălate în SÂNGELE MEU VĂRSAT și pe nemernici (sau, ticăloși, n.tr.).

Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) o, voi recilor! Voi care MĂ batjocoriți! Voi elită satanică, născuți cu o lingură de argint în gură! (expresie Americană; născuți bogați, n.tr.) Voi o ascultați pe Profet vorbind. Voi ați citit Profețiile. Și voi batjocoriți! Căci voi spuneți, „Eu nu sunt fierbinte și eu nu sunt nici căldicel/căldicică. Noi suntem cei reci. Inimile noastre sunt făcute din piatră.”

Elita satanică studiază Scripturile. Elita satanică vin (singular conform originalului; sau, există, n.tr.) în toate formele. Elita satanică chiar va lua (tradus literal; sau, de obicei chiar ia, n.tr.) Profețiile și, spre propriul lor scop (în original, „to their own way,” n.tr.),xiv fac lucruri să se îndeplinească pentru propria lor motivație (sau, propriile lor motive, n.tr.). Și nimic din acest lucru nu conduce la mântuire.

Acest lucru este pentru (sau, conduce la, n.tr.) distrugere totală (sau, sentință; în original, „doom,” n.tr.)(acești oameni, n.tr.) vor să aducă (sau, cauzeze, n.tr.) haos. Acest lucru este pentru (sau, conduce la, n.tr.) distrugere totală – chiar din(tre) propriii MEI copii spălați în SÂNGELE MEU, purtând MĂRTURIA MEA (Psalmul 94:21, „Ei uneltesc (conform notelor ediției, sau, se strâng, n.tr.) împotriva sufletului celui drept / şi osândesc sânge nevinovat;” Apocalipsa 12:11, „Ei l-au învins prin Sângele MIELULUI / şi prin cuvântul mărturiei lor; / ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte;” referințe citate în original, n.tr.). Și ei/ele își caută (propria, n.tr.) distrugere! – așa (sau, după, n.tr.) cum EU am avertizat din nou în aceste Profeții – păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de fiecare guvern de pe fața acestui pământ. Căci EU vă spun aceasta, niciunul (dintre guverne, n.tr.) nu MĂ reprezintă pe MINE!

Psalmul 94:21 Ei se adună împreună împotriva sufletului celor drepți (sau, cinstiți; cuvântul original este același cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Iacov 5:16b, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.), și condamnă sângele nevinovat. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Apocalipsa 12:11 Și ei l-au învins (și copleșit; în original, „overcame,” n.tr.) prin SÂNGELE MIELULUI, și prin Cuvântul Mărturiei lor; și ei nu și-au iubit viețile (chiar, n.tr.) până la moarte. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Păziți-vă, păziți-vă pentru că este precum o cursă de șoareci – și ei pun acea bucățică de brânză, ispitind șoarecele să vină în acea cursă – pentru a le tăia capul (plural conform originalului, n.tr.).

Dar nu vă fie frică micuții MEI/micuțele MELE! (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „little ones,” n.tr.) Nu vă fie frică!

Nu vă fie frică Bebelușii (MEI), Mireasa (MEA), Aleșii/Alesele (în original, „Chosen Ones;” gen nespecificat, n.tr.) și Selecții/Selectele (MEI/MELE) (posibil, aleși/alese pentru îndeplinirea anumitor sarcini; „Elect,” n.tr.) pe măsură ce (sau, când, n.tr.) vedeți toate aceste invenții întâmplându-se, toate aceste căi (sau, moduri, n.tr.) ale invaziunii/evaziunii intimității.xv Nu vă fie frică! Nu vă fie frică micuții/micuțele, mititeii MEI/mititelele MELE! EU vă voi arăta. EU vă voi arăta moduri (sau, căi, n.tr.) de protecție pe care EU nu le pot vorbi acum. Și EU voi râde (în fața, n.tr.) acestor dușmani (în mod public/deschis, n.tr.)! Căci ei cred că pot fi mai deștepți decât ÎNSUȘI CREATORUL!

Astfel acesta este Cuvintele (neconcordanță conform originalului, n.tr.) pe care EU le am de spus astăzi. EU am uns această Parohie într-un mod nou. Și (acest lucru, n.tr.) este pentru a demasca lupii în haina de oaie. Și (acest lucru, n.tr.) este pentru a demasca lupii extrem de flămânzi (sau, vorace; „ravenous,” n.tr.), turbați – care nici măcar nu încearcă să(-și) pună o mască de oaie. Și când ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) aud acest Cuvânt, ei/ele vor scrâșni din dinții lor de furie pentru că ei/ele vor ști că au fost demascați/demascate! Și EU vă folosesc încă o dată pentru a reaminti ceea ce biserica nu vrea să predea (sau, să-i învețe pe oameni, n.tr.). Și EU, YAHUSHUA, am adus sabia despărțitoare. Și EU v-am spus în cine vă puteți încrede și aceia sunt doar cei/cele care MI se supun MIE!

Niciunul/Niciuna (gen nespecificat în original; „None,” n.tr.) din Mireasa MEA nu vor părăsi acest pământ în Răpire (în original, „Rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetele despre Răpire sunt de obicei 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.) dacă ei/ele nu aleg să MĂ pună pe MINE primul în viața lor și dragostea lor. Și (acest lucru, n.tr.) înseamnă aceasta: a se tăia pe sine de (la, n.tr.) cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi numesc nemernici (sau, ticăloși, n.tr.). Ei/Ele trebuie să strige (cu lacrimi, n.tr.) către MINE și să MĂ roage (sau, să-MI ceară, n.tr.) să-i/să le eliberez de toate (dintre) jugurile inegale (2 Corinteni 6:14-18, referință citată în original; „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric? 15 Ce armonie poate fi între YAHUSHUA şi Belial (conform notelor ediției, răi sau nelegiuiți, n.tr.)? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? 16 Ce înţelegere poate fi între Templul lui DUMNEZEU şi idoli? Noi suntem Templul DUMNEZEULUI Celui Viu, aşa cum a spus DUMNEZEU: „Voi locui în ei, voi umbla printre ei / şi voi fi DUMNEZEUL lor, / iar ei vor fi poporul MEU.” / 17 „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor, / separaţi-vă! zice DOMNUL. / Nu atingeţi nimic necurat, / iar EU vă voi primi.” / 18 „EU voi fi Tatăl vostru, / iar voi veţi fi fiii şi fiicele MELE, / zice DOMNUL Cel ATOTPUTERNIC,” n.tr.)xvi – fie (acest lucru, n.tr.) în business (sau, afaceri, sau, treabă, n.tr.), fie el familie – ei/ele trebuie să strige (cu lacrimi, n.tr.) către MINE și să spună, „YAHUSHUA desparte-mă, chiar de cei/cele care spun că mă iubesc.”

2 Corinteni 6:14-18

14 Nu fiți înjugați (în mod, n.tr.) inegal împreună cu necredincioși: căci ce tovărășie are dreptatea (sau, cinstea, n.tr.) cu nedreptatea? Și ce comuniune are lumina cu întunericul?

15 Și ce înțelegere (sau, armonie; în original, „concord,” n.tr.) are MESIA cu Belial? Sau ce parte are el care crede cu un infidel?

16 Și ce acord are Templul lui DUMNEZEU cu idoli? Căci voi sunteți templul DUMNEZEULUI CELUI VIU; așa cum DUMNEZEU a spus, EU voi locui în ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.), și umbla în ei/ele; și EU voi fi Dumnezeul lor, și ei/ele vor fi poporul MEU.

17 Prin urmare ieșiți dintre ei/ele (sau, din rândul lor, n.tr.), și fiți voi separați/separate (sau, despărțiți/despărțite, n.tr.), spune DOMNUL YAHUVEH, și nu atingeți lucrul necurat; și EU vă voi primi,

18 Și vă voi fi un TATĂ vouă, și voi veți fi fiii și fiicele MELE, spune DOMNUL YAHUVEH ATOTPUTERNIC.

Ei/Ele (gen nespecificat în original, n.tr.) trebuie să înțeleagă cât de periculos este asta pentru soț și soție.xvii Din nou EU spun, strigați (cu lacrimi, n.tr.) către MINE înainte de a fi prea târziu.

Și așa cum EU am eliberat-o pe Elisheva [de unul] – care odată chiar a spus rugăciunea mântuirii și acum EU l-am stampat (sau, marcat, n.tr.) drept nemernic, (căci el nici măcar nu mai putea umbla mai mult decât un bebeluș și nu era niciun fruct care creștea pe viță de atât de mulți ani) – și ce spune în Cuvântul MEU? – EU îi/le voi tăia de pe viță (Ioan 15:2, „EL taie din MINE orice mlădiţă care nu aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod;” Matei 3:10, „Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc;” 7:19, „Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc;” referințe citate în original, n.tr.). Dacă ei/ele nu cresc, fructul se strică.

Astfel păziți-vă fructul! Fiți inspectori de fructe! Nu voi sunteți cei/cele care judecă ci EU (cu adevărat, n.tr.) vă dau discernerea (sau, discernământul asupra, n.tr.) spiritelor (sau, duhurilor, n.tr.) – pentru a inspecta fructul altora astfel încât voi să știți cine este cu adevărat (de-)al MEU/(de-)a MEA (gen nespecificat în original, n.tr.), cine vorbește pentru MINE.

Astfel păziți-vă (sau, feriți-vă, sau, fiți în gardă, n.tr.) cu cine vă adunați și vă rugați. Nu lăsați pe nimeni să se adune împreună la rugăciune [cu voi] – dacă voi nu înțelegeți (că, sau, dacă, n.tr.) spiritul care este în cealaltă persoană este cu adevărat (de-)al MEU (sau, de la MINE, n.tr.) – nici măcar nu le apucați mâna. Căci va fi (sau, exista, n.tr.) transferență de demoni (în original, „transference of demons,” n.tr.).

Aveți grijă copiii MEI! Totul nu este ceea ce pare! Atâția/Atâtea se etichetează pe sine „Creștini” și EU am spus plecați de la MINE voi lucrători ai nelegiuirii! (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Matei 7:23, „Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” n.tr.) Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) copiii MEI!

Și acesta este motivul pentru care în această zi, Ezra & Elisheva, EU v-am dat un mai mare (sau, mai puternic, sau, mai însemnat, n.tr.) dar al discernământului, al îndrăznelii (sau, curajului; în original, „boldness,” n.tr.), mai mult decât ați avut voi vreodată înainte. Și voi v-ați dispus fața și fruntea precum cremenele. Și voi ați spus, „Nu mă voi retrage. Căci eu mă tem de a-I (sau, a-L, n.tr.) jigni pe ABBA YAHUVEH și YAHUSHUA mai mult decât eu mă tem de a jigni vreo femeie sau (vreun) bărbat.”

Și de dragul sufletelor lor, voi veți vorbi (sau, de obicei/întotdeauna vorbiți și veți vorbi, n.tr.) ceea ce EU vă pun să spuneți. Voi veți face (sau, voi de obicei/întotdeauna faceți și veți face, n.tr.) ceea ce EU vă spun să faceți, de dragul Regatului Raiului. Căci EU iubesc suficient pentru a jigni (sau, încât să jignesc, n.tr.). Întotdeauna țineți minte asta – o, femeie Sfântă și o, bărbat Sfânt – și țineți minte că cei/cele cărora le place să urască (în original, „haters,” n.tr.) doar știu să urască. Nemernicul/Nemernica va urî (sau, întotdeauna urăște/va urî, n.tr.) tot ceea ce este Sfânt și ei/ele se concentrează – exact precum spiritul lui Jezebel, exact precum Haman (conform 1 Regi, n.tr.) – ei/ele se vor concentra și ataca (sau, se concentrează și atacă, n.tr.). Dar EU v-am dat un arsenal din Regatul Raiului să luptați în defensivă în NUMELE MEU.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus pe când voi vă adunați cu MINE în această zi.

Semne, minuni și miracole în fiecare zi – v-a urmat deja (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) pentru că voi ÎL urmați pe EU, YAHUSHUA și al vostru ABBA YAHUVEH. SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA; un alt Nume al SFÂNTULUI DUH, n.tr.) v-a arătat pe căi – chiar acum – acest lucru nu ar trebui să fie neobișnuit. Căci în fiecare zi EU vă dau o nouă măsură de credință pe măsură ce (sau, când, sau, căci, n.tr.) voi priviți mai multe semne, minuni și miracole.

Pe unele voi le veți împărtăși. Pe unele nu. Unele sunt atât de personale: Nu este (singular conform originalului, n.tr.) menit decât unul pentru altul. Pe unele EU vi le dau ca pe un dar pentru a-l da unul altuia.

Voi veți vedea, chiar dacă voi nu înțelegeți acum.

Dar țineți minte notele muzicale – asta este o învățătură pentru voi: cât de importantă este dragostea voastră, unul pentru altul, pentru că ea nu este simplă dragoste muritoare. Ea este combinată, combinația de EU, YAHUSHUA, de ABBA YAHUVEH și a voastră IMMAYAH SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA; SFÂNTUL DUH, n.tr.).

Și EU vă spun aceasta. Oameni vor vedea și vor fi încurajați de Cuvintele și dragostea pe care EU o arăt (sau, eman, n.tr.) de la ambii dintre voi. Cum râdeți voi împreună! Vă învățați unul pe altul! Ungerea! Ungerea! Ungerea – vine asupra oamenilor într-un mod nou!

Și când acest Cuvânt este eliberat, voi veți auzi și (oamenii, n.tr.) vor răspunde. Și cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu un dar al Profeției care s-au reținut vor scrie și profeți știind că ei/ele vor fi binecuvântați pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) ei/ele vă dau această binecuvântare vouă.

Asta este ceea ce EU spun în această zi. Acum duceți-vă în pace (limbaj original identic cu cel folosit de preot la sfârșitul Liturghiei Ortodoxe în Limba Engleză; „Go in peace,” n.tr.) și duceți-vă pe calea voastră.

Căci din nou, Elisheva & Ezra, pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) vă adunați împreună și ridicați NUMELE MEU cu Kathrynyah alături de voi – și toți cei/toate cele care chiar acum, în cele patru colțuri ale pământului, EU am o rămășiță (și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) știu despre AmightyWind: ei/ele ar putea să nu știe numele Parohiei, dar ei/ele știu că există o Parohie care trebuie să aibă protecția specială) și chiar în Sfintele lor limbi ei/ele cheamă numele vostru (în original, „call forth;” literal, îl fac să iasă la iveală prin actul de a-l vorbi, n.tr.), deși ei/ele nu știu (că o fac, sau, numele, n.tr.) – EU vă am acoperiți (tradus literal; sau, am grijă complet de voi, în toate aspectele, n.tr.) fiu și fiică.

EU vă am acoperiți nu numai [de către] cei/cele care vin la această Parohie prin Internet, prin Cărți, prin Profeții, ci EU vă am acoperiți fiul și fiica MEA în rugăciune mijlocitoarexviii – și desigur voi sunteți întotdeauna dedesubtul adăpostului Aripilor lui ABBA YAHUVEH. Căci Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.), voi îl trăiți (sau, îl faceți să fie real prin faptul de a-l trăi; „you live it out,” n.tr.) în absolut fiecare zi. EU vă am acoperiți cu legiuni de (sau, ale, n.tr.) celor mai buni îngeri războinici ai MEI.

EU vă am acoperiți și astfel voi nu aveți nevoie să vă temeți (sau, nu trebuie să vă temeți de nimic, n.tr.).

Voi sunteți acoperiți – cel mai mult (sau, mai presus de toate, n.tr.) cu SÂNGELE MEU VĂRSAT la Calvar. Voi sunteți acoperiți – pe măsură ce (sau, când, n.tr.) voi vă duceți cererile voastre de rugăciune în NUMELE MEU, YAHUSHUA.

Toți (oamenii, n.tr.) care vor asculta (sau, care vor vrea să asculte, sau, care vor alege să asculte, n.tr.) și toți (oamenii, n.tr.) care vor citi (sau, vor vrea sau alege să citească, n.tr.) această nouă Profeție și EU MĂ refer cu adevărat vor auzi Vocea MEA așa (sau, pre-, n.tr.)cum EU am proclamat prin Elisheva, un Nou Vânt al Reînvierii (sau, Regenerării; în original, „Revival,” n.tr.) – [YAHUSHUA ÎȘI suflă Respirația SA a Reînvierii] – suflă asupra voastră pe măsură ce (sau, căci, n.tr.) Ungerea RUACH ha KODESH tocmai a sporit asupra voastră acum.

Și voi veți umbla în noi binecuvântări. Voi veți umbla cu reînnoită credință (sau, loialitate, sau, fidelitate față de Dumnezeu; „faith,” n.tr.) pe măsură ce (sau, când, n.tr.) voi realizați că EU nu sunt (deloc, n.tr.) părtinitor (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 10:34, „Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis, „Într-adevăr, înţeleg acum că DUMNEZEU nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cel ce se teme de EL şi lucrează dreptate este primit de EL;” referință citată în original, n.tr.). EU doresc să am tovărășie cu voi în modul în care EU fac cu Ezra și Elisheva.

Doar credeți! (că aceste lucruri sunt adevărate; în original, „Just believe!” n.tr.) Doar aveți credință! (sau, fidelitate, sau, loialitate față de DUMNEZEU; în original, „Just have faith!” n.tr.) Și și voi (de asemenea, n.tr.) veți umbla în semne, minuni și miracole – dacă, dacă, dacă voi vă supuneți lui EU, YAHUSHUA, dacă voi ÎL puneți pe al vostru ABBA YAHUVEH primul în viața voastră și dragostea voastră și voi vă supuneți și voi vă căiți și voi realizați că satana are un contrafăcut (sau, o contrafacere, n.tr.). Nu goniți după (sau, urmăriți persistent; „chase after,” n.tr.) semne minuni și miracole! În loc de asta, EU, YAHUSHUA, le aduc la voi.

Sfârșitul Cuvântului.

Elisheva: Pfui! ÎȚI mulțumim! ÎȚI mulțumim! ÎȚI mulțumim! Alelu YAH! ABBA YAHUVEH ÎȚI mulțumim! Bine dragule.

Ezra: Alelu YAH! ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH, ÎȚI mulțumim YAHUSHUA, ÎȚI mulțumim IMMAYAH pentru acest Cuvânt pe care VOI l-ați – (care a, n.tr.) survenit la noi ABBA YAHUVEH. Noi VĂ mulțumim! Noi VĂ slăvim! Noi ÎL slăvim pe YAHUSHUA! Noi TE slăvim pe TINE IMMAYAH SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.)! Noi VĂ ridicăm NUMELE deasupra tuturor lucrurilor. Și noi VĂ suntem supuși doar VOUĂ – în NUMELE LUI YAHUSHUA – Noi VĂ binecuvântăm! Noi VĂ binecuvântăm! Noi VĂ binecuvântăm!

Elisheva: O da.

Ezra: VĂ mulțumim! VĂ mulțumim! VĂ mulțumim!

Elisheva: VĂ mulțumim pentru această binecuvântare. VĂ mulțumesc pentru iubitul meu Ezra! VĂ mulțumesc! Căci eu privesc acest om Sfânt și de când el a venit în viața mea care va fi de 4 luni pe 7 Iulie, [2016] –

ABBA TATĂ [acum] chiar înainte de a patra aniversare a unei luni când – asta este incredibil! Și Ungerea! Absolut în fiecare zi! Oameni (buni, n.tr.) trebuie să înțelegeți! Uitați-vă la numărul de Profeții care sunt postate înaintea lumii și deși erau mii și mii – și Kathrynyah și alții sunt martorul – ele nu fuseseră postate înaintea lumii și astfel doar dați atenție celor postate înaintea lumii.

Dar de când acest frumos, prețios, iubit Sfânt om al lui YAH [este aici] – care ține inima și sufletul meu și (pe care, n.tr.) eu îl iubesc mai mult decât oricine va ști vreodată (căci doar ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA și IMMAYAH sunt primii în viața și dragostea mea dar apoi vine acest om) pentru că (atunci, n.tr.) când ai Ungerea potrivită și ai sufletul pereche potrivit: Vei crește (literal; sau, atunci crești, n.tr.). Nu există alegere. Vei crește – și eu doar vreau să spun asta (sau, că, n.tr.) – în aceste 4 luni foarte curând, o Doamne! În absolut fiecare zi, eu mă gândesc, este o nouă Profeție!

Și nu este doar pentru noi! (Profeția, n.tr.) trebuie să le fie (sau, este menită să le fie, n.tr.) o binecuvântare tuturor dintre voi care ați așteptat atât de mult – care ați așteptat atât de mult. Și acum uitați, TATA pune (sau, așterne, n.tr.) înaintea voastră o masă de banchet. Noi nu putem face video-urile suficient de repede. Noi nu putem face ca Profețiile să fie traduse suficient de repede. Noi muncim la acest lucru, dar ABBA YAHUVEH a spus (că, n.tr.) noi va trebui să gonim pentru a putea fi capabili (sau, în stare, n.tr.) să ținem pasul cu tot ceea ce EL face în această Parohie și totul a început pe 7 Martie 2016.

Și astfel eu vă rog să-l țineți pe Ezra acoperit în rugăciuni speciale și eu cer să fiu în rugăciunile voastre speciale pentru că războiul se încinge, războiul împotriva binelui și răului. Astfel YAHUSHUA să vă binecuvânteze pe voi toți! Noi vă iubim! Ezra ce ai să le spui oamenilor? Mai ai vreun lucru de spus?

Ezra: Da.

Elisheva: Ce ai de spus?

Ezra: Da eu vreau să vă mulțumesc pentru că ne țineți acoperiți cu rugăciunea voastră și să-L așteptați pe DOMNUL să se miște în ei (posibil, voi, n.tr.) și să nu goniți după semnele, minunile și miracolele ci să goniți după CEL CARE le dă!

Elisheva: Amin!

Ezra: Atunci (oamenii, n.tr.) vor urma toate lucrurile pe care EL le-a promis. Fiți credincioși (sau, loiali, sau, fideli față de Dumnezeu, n.tr.), supuși și constant rugați-vă și căutați-L cu tot ceea ce aveți. Astfel asta este ceea ce eu am de spus în această zi.

Elisheva: Și un mare amin!

Sfârșitul Înregistrării.

Astfel este vorbit, astfel este scris în NUMELE lui YAHUSHUA,

5 Iulie 2016

Apostol, Profet Elisheva Eliyahu,

Vorbit în timpul rugăciunii cu iubitul meu Profet Ezra din Israel

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere În Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

„Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

„Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.”

* * * * * * *

Notele originale ale Sfintei Profeții în Limba Engleză


i 2 Timotei 3:8 „Aceștia de asemenea rezistă adevărului; oameni cu minți corupte, nemernici cu privire la credință.” Titus 1:16 „Ei susțin că ÎL cunosc pe DUMNEZEU; dar în lucrări ei ÎL neagă, fiind abominabili, și nesupuși, și față de fiecare lucrare bună nemernici.” (traduse literal din originalul în Limba Engleză citat în original, n.tr.) Nemernic poate fi definit ca o persoană respinsă de DUMNEZEU fără speranță de mântuire (Ieremia 6:26-30, „Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac / şi rostogoleşte-te în cenuşă. / Plângi amarnic, / ca după singurul tău fiu, / căci pe neaşteptate / va veni pustiitorul peste noi.” / 27 „Te făcusem un examinator (conform notelor ediției, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat;” Evrei 6:4-8, „Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat darul ceresc, au devenit părtaşi ai DUHULUI SFÂNT 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui DUMNEZEU şi puterile veacului care va să vină, 6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei ÎL răstignesc din nou pe Fiul lui DUMNEZEU şi-L fac de ocară. 7 Când pământul absoarbe ploaia care, deseori, cade pe el şi dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primeşte binecuvântarea de la DUMNEZEU. 8 Dacă însă dă spini şi mărăcini, atunci nu este de nici un folos şi urmează să fie blestemat; sfârşitul lui va fi în foc;” referințe citate în original, n.tr.), care a blasfemiat SFÂNTUL DUH (Matei 12:31, „De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu le va fi iertată;” Evrei 10:26-31, „Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, 27 ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui DUMNEZEU. 28 Oricine n-a ascultat de Legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe Fiul lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare Sângele legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL Harului?! 30 ÎL cunoaştem pe Cel Care a spus, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti!” Şi, din nou, „DOMNUL ÎŞI va judeca poporul” 31 Înfricoşător lucru este să cazi în Mâinile DUMNEZEULUI Celui Viu!” referințe citate în original, n.tr.), care este singurul păcat de neiertat (Luca 12:10, „Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cel care va blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu va fi iertat,” n.tr.) și prin urmare trebuie să fi fost „predestinat” la damnare (Romani 9:22, „Şi ce dacă DUMNEZEU, dorind să-ŞI arate mânia şi să-ŞI facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei SALE, pregătite pentru distrugere?” referință citată în original, n.tr.). „Nemernic” poate de asemenea fi folosit drept adjectiv descriind o relație cu această stare.


ii Numele Elishevei nu este nici în titlul (oficial, n.tr.)/numele Parohiei nici în propoziția precedentă unde SFÂNTA TREIME sunt numiți drept DEȚINĂTORII (în original, „OWNERS,” n.tr.) AmightyWind.


iii Înăuntrul câtorva Profeții anterioare, cum ar fi 91-93, date cu ani înainte, se poate găsi o listă a unor falși păstori și profeți.


iv „Astfel” – însemnând într-un grad atât de mare (sau, puternic, n.tr.), spre exemplu, „te-a rănit atât de tare” sau „te-a rănit atât de mult.”


v Dublu sens – [1] „EU, YAHUSHUA” CARE a avertizat și [2] YAHUSHUA dinăuntrul familiei noastre spirituale este Ceea Ce îi/le face adevărata noastră familie.


vi Cele Zece Porunci includ a-i cinsti pe tată și mamă (Exodul 20:12, „Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să trăieşti mult timp în ţara pe care ţi-o va da DOMNUL, DUMNEZEUL tău!” Deuteronom 5:16, „Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, aşa cum ţi-a poruncit DOMNUL, DUMNEZEUL tău, pentru ca să trăieşti mult timp şi să-ţi meargă bine în ţara pe care ţi-o va da DOMNUL, DUMNEZEUL tău!” referințe citate în original, n.tr.) dar în mod clar li se aplică părinților evlavioși „în DOMNUL” (Efeseni 6:1-2, „Copiilor, ascultaţi în DOMNUL de părinţii voştri, pentru că aşa este drept! 2 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!” este prima poruncă însoţită de o promisiune, şi anume: 3 „pentru ca să-ţi meargă bine şi să trăieşti mult timp în ţară!” n.tr.) și, cel mai mult (sau, mai presus de toate, n.tr.), lui ABBA YAHUVEH și IMMAYAH, PĂRINȚII noștri CEREȘTI. În mod asemănător, guvernului trebuie să ne supunem și să-l cinstim (Romani 13:1-5, „Orice persoană trebuie să se supună autorităţilor, pentru că nu există nici o autoritate care să nu fi fost instituită de DUMNEZEU. Autorităţile care există au fost instituite de DUMNEZEU. 2 Prin urmare, oricine se împotriveşte autorităţii, se împotriveşte rânduielii puse de DUMNEZEU, iar cei care se împotrivesc îşi vor primi condamnarea. 3 Deoarece conducătorii nu le inspiră teamă celor ce fac binele, ci celor ce fac răul. Vrei deci să nu-ţi fie frică de autoritate? Fă ce este bine şi vei fi lăudat de ea! 4 Căci ea este un slujitor al lui DUMNEZEU pentru binele tău. Însă, dacă faci ceea ce este rău, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia! Ea este în slujba lui DUMNEZEU, pentru a aduce mânia peste cel ce înfăptuieşte răul. 5 Aşadar, trebuie să le fii supus nu doar din cauza mâniei, ci şi datorită conştiinţei,” n.tr.) doar atunci când (sau, în măsura în care, n.tr.) el cinstește, susține și nu contrazice Legea lui DUMNEZEU cu legi care se opun sau sunt nedrepte (Psalmii 94:20-21, „Poate oare un tron corupt să ŢI se alăture, / unul care plăsmuieşte necazul prin decret? / 21 Ei uneltesc (conform notelor ediției, sau, se strâng, n.tr.) împotriva sufletului celui drept / şi osândesc sânge nevinovat;” Apocalipsa 13:15-17, „I-a fost dat să dea suflare imaginii fiarei, pentru ca imaginea fiarei să şi vorbească şi totodată să facă ca toţi care nu se închină imaginii fiarei să fie omorâţi. 16 Ea a făcut ca la toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei;” referințe în original, n.tr.)


vii „Copiii lui Israel” adică „B’nei Israel,” referindu-se la întreaga Casă a Israelului ca (sau, drept, n.tr.) o (singură, n.tr.) unitate, au fost separați de căile (sau, obiceiurile, n.tr.) păgâne pentru ca (nu cumva, n.tr.) să fie întinați.


viii Membrii familiei, „familia” (ghilimele în original, n.tr.) vor trăda – chiar (posibil și, pe, n.tr.) cei/cele ai/ale (sau, din, n.tr.) aceeași unitate familiară nucleară de bază (mamă, tată, copii, frați și surori). Legătura biologică de „familie” este uneori idolatrizată, pusă deasupra lui YAH DUMNEZEU ATOTPUTERNIC. În schimb YAH ar trebui să fie primul, familia a doua (sau, pe locul doi, n.tr.).


ix Jale (sau, vai, n.tr.) conform lumii, dar nu din (sau, de la, n.tr.) Rai.


x Adică, de a face voia lui YAH – de a fi vasele LUI pe Pământ.


xi Asta are un dublu sens (sau, înțeles, n.tr.) și poate fi înțeleasă în două moduri – ca o descriere a adevăraților Apostoli și Profeți ai lui YAH, și ca o mai profundă întrebare a cine (care este, n.tr.) viu pe Pământ este într-adevăr dispus(ă) să plătească prețul supunerii.


xii Asta se referă la chemarea unică și înaltă a lui Ezra și Elisheva, și (la) autoritatea lor ca exemple altora, împreună cu Ungerea de înaintemergător asupra AmightyWind.


xiii Timpul prezent – căci Cuvântul lui YAH este viu și Mâna LUI (se) mișcă chiar și acum.


xiv adică, pentru propria lor agendă (sau, planuri, n.tr.)


xv Cei răi (sau, malefici, n.tr.) atât invadează intimitatea cât și evită prin ocolire (eludează, n.tr.) dreptul oamenilor la intimitate.


xvi Apostolul Pavel a folosit jugul ca o metaforă (simbol) pentru a arăta că noi nu trebuie să avem tovărășie cu necredinciosul (sau, cel/cea care nu crede; „unbeliever” n.tr.) – și cu siguranță nu cu nemernicul/nemernica (sau, ticălosul/ticăloasa, n.tr.) (2 Corinteni 6:14-18, referință citată în original, n.tr.). Un jug este o ramă de lemn care unește două animale de povară/lucrătoare împreună în jurul gâturilor lor astfel încât împreună ele lucrează trăgând greutăți mari sau ară un câmp – și pentru a merge (sau, umbla, n.tr.) drepte, ambele animale trebuie să fie de aceeași mărime/măsură. A avea două animale de mărime inegală înjugate în mod negal pune o povară inumană pe unul dintre ele. „Să nu ari cu un bou și un măgar împreună” (Deuteronom 22:10) (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)


xvii adică, soțul sau soția (di)ntr-o „căsătorie” cu jug inegal (ghilimele conform originalului, n.tr.)


xviii YAH SE referă la cei/cele care (în mod, n.tr.) supranatural știu prin SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui YAH să mijlocească chiar dacă știu de(spre) „AmightyWind” după nume sau nu. YAH repetă în cuvinte diferite, ceea ce a fost vorbit în paragraful precedent.

* * * * * * *