Profeția 128

Profeție de Shavu’ot 2016

Raiul Se Bucură (Veselește) cu privire la Noua Conducere AmightyWind!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisheva Eliyahu

Shavu’ot/Pentecost 2016 – 12 Iunie 2016

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA;

THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru epoca contemporană, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Profeția Începe:

Shavu’ot/Pentecost 2016 – 12 Iunie 2016

Bătălia a tot tunat și fulgerat! Aceasta nu este doar (sau, pur și simplu, n.tr.) o parohie obișnuită! Nu credeți voi că satana știe asta? – el i-a pierdut pe unii dintre generalii lui de top! – el i-a pierdut pe unii dintre comandanții lui supremi de top!

Acesta nu este doar un anunț al unui lider masculin – el [satana] a trebuit să lupte pe două fronturi diferite: el a trebuit să se lupte cu Elisheva în moduri pe care ea nu le cunoaște (sau, știe, n.tr.); el a trebuit să se lupte cu cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care au făcut acest miracol posibil – CDY-i/CDY-i-le (Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA; războinicii mijlocitori în rugăciune ai acestei parohii, cei/cele care o acoperă cu rugăciunile lor, n.tr.) care au pus atât de multă dragoste și muncă și Ungere. Și acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) EU am binecuvântat tot ceea ce ei/ele au atins.

Dar el este un „pri–”i („prinț al acestei lumi;” în original, „prince of this world;” Ioan 12:31, „Acum are loc judecata acestei lumi; acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi,” 14:30, „Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine domnitorul lumii acesteia. El nu are nimic în MINE,” 16:11, „Cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat;” referințe citate în original; traducere din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.) – satana este un prinț și o putere și principalitatea aerului (Efeseni 2:2, „Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, 2 în care trăiaţi odinioară, urmând căile acestei lumi şi pe domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării;” referință citată în original, n.tr.) și astfel CDY-i/CDY-i-le au trebuit să se lupte cu el acolo. Și apoi (mai, n.tr.) este „Os din Osul MEU:” apoi ești (sau, sunteți, n.tr.) tu Ezra și tu Elisheva pe care EU (v-)am profețit în urmă cu atâta timp – deși voi nu ați știut-o.

Și astăzi este o zi a Victoriei! De acest Shavu’ot (Pentecost) este o zi a Victoriei! Căci „Goliat”ii va cădea! Și EU vorbesc despre mai mult decât un (singur, n.tr.) Goliat!

Astăzi este Victoria! Și ea va fi recunoscută drept astfel. Și ea nu este doar o celebrare (sau, sărbătorire, n.tr.) a unei zile (sau, timp de o zi, n.tr.). Căci atâta timp cât Parohia AmightyWind este pe Internet (acest lucru, n.tr.) va fi în amintirea acestei zile – (timp de, sau, pentru, n.tr.) o săptămână – voi veți sărbători!

Voi ÎMI veți da MIE Cinste și Glorie (sau, Slavă; „Glory,” n.tr.)! Și toți (oamenii, n.tr.) care consideră această Parohie o binecuvântare și toți (oamenii, n.tr.) care binecuvântează uniunea pe care EU am pus-o împreună în această zi – înaintea publicului, înaintea lumii – EU îi/le voi binecuvânta (în mod, n.tr.) abundent!

Ungerea asupra amândurora dintre voi se va revărsa spre (sau, către, n.tr.) fiecare Predicator, fiecare suporter, fiecare (om, n.tr.) care spune, „Această Parohie este o binecuvântare și eu o voi apăra, chiar apărând-o în rugăciune” – Urechea MEA este înclinată să audă!

EU vă spun aceasta!

Raiul se bucură (sau, se veselește; „rejoices,” n.tr.)! Îngerii se veselesc! Pentru că atunci când voi ați făcut aceasta – în această zi – voi ați grăbit timpul [posibil, la care, sau, când, n.tr.] YAHUSHUA HA MASHIACH va veni după Mireasa LUI. Și dragonul își scrâșnește dinții cu furie (Apocalipsa 12:7-9, „În cer a avut loc un război. Mihail şi îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul şi îngerii lui s-au războit şi ei, 8 dar nu au putut învinge şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui;” 12, „De aceea, bucuraţi-vă ceruri / şi voi, cei ce locuiţi în ele! / Vai de voi, pământ şi mare, / pentru că diavolul a coborât la voi / cuprins de o mare furie, / fiindcă ştie că are puţin timp!” referințe citate în original, n.tr.) pentru că el nu a putut opri ceea ce a luat loc azi!

Nu este doar o conducere, este o dragoste care vine doar din Raiul de deasupra: hirotonisită (sau, predestinată; „ordained,” n.tr.), stabilită (în original, „appointed,” n.tr.), aleasă,iii „(de)plinătatea Ungerii” care a fost profețităiv care niciodată nu se întâmplase – până când EU l-am adus pe Ezra alături de tine. Astfel bucurați-vă pentru Victorie!

Nu v-am avertizat EUv Ezra și Elisheva că era (sau, exista, n.tr.) un război pe tărâmul Ceresc (sau, Raiului, n.tr.)? – un război – atunci când (sau, pe când, sau, căci, n.tr.) legiuni de legiuni de războinici angelici din Rai au trebuit să vină jos (posibil, să coboare, n.tr.) și să lupte.vi

Dar EU vă spun aceasta. EU YAHUSHUA am câștigat acea bătălie la Cruce! Aceasta a fost bătălia MEA. Căci această Parohie nu-i aparține unui bărbat sau unei femei. Această Parohie ÎI aparține lui YAHUVEH, EU YAHUSHUA și IMMAYAH! (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; conform originalului; nu este greșit, n.tr.) Aceasta este Victoria NOASTRĂ. Și acum NOI o împărtășim cu voi. Și la milioane și milioane (de oameni, n.tr.) se va ajunge! (posibil, cu Sfintele Profeții eliberate prin Parohia AmightyWind, n.tr.)

Voi veți vedea și oamenii vor percepe noua Ungere în (sau, din, n.tr.) Profeții! Acolo unde „Ringmaiden” (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus ca Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth, n.tr.) stătea (sau, făcea față, sau, rezista, n.tr.) singură fără un lider masculin alături de (sau, lângă, n.tr.) ea – (ea, n.tr.) nu va mai profeți în robie, nu va mai profeți în timp ce este abuzată.

Acum! – ea va profeți – în libertate! Cu un lider care doar iubește și protejează, care doar o va încuraja (literal; sau, doar o încurajează, n.tr.) să continue să împingă înainte (sau, să meargă înainte puternic, n.tr.)! Căci ambii dintre ei împing (puternic, n.tr.) înainte! Pentru mai multă Ungere și nu mai puțină.

Astfel cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care vin la Parohie în această zi de Shavu’ot, EU vă spun aceasta.

Nu vă mâhniți pentru cel care era odată numit „Nikomia”! Înfuriați-vă pe cel care odată era numit „Nikomia”! V-ați mâhnit voi [cu privire la] Iuda? Atunci nu vă mâhniți [cu privire la] acest „Iuda” (ghilimele conform originalului, n.tr.). În loc de asta veseliți-vă! Căci EU v-am dat mai mult! Nu doar un (singur, n.tr.) Apostol, doi Apostoli! Nu doar un (singur, n.tr.) Profet, doi Profeți! Nu doar unul (singur, n.tr.)! Nu doar un (singur, n.tr.) Pastor, ci doi Pastori Seniori! Nu doar un (singur, n.tr.) Învățător (sau, Profesor, n.tr.), ci doi Învățători! Nu doar un (singur, n.tr.) Evanghelist, ci doi Evangheliști!

EU YAHUVEH spun acolo unde era un (singur, n.tr.) lider, întotdeauna [fusese] un (singur, n.tr.) lider – era o iluzie [că] a fost vreodată un lider masculin! – acum EU vă dau un lider masculin uns, ales, stabilit. Și la unison Ezra și Elisheva vor sta (sau, rezista, sau, susține, de exemplu, Parohia, n.tr.) unul alături de altul, mână în mână – suflete pereche – cu o dragoste pe care această lume nu o va înțelege niciodată. Căci chiar și ei scutură din cap cu uimire (sau, uluire, n.tr.).

Și dacă voi vedeți acel prim chat video pe 7 Martie 2016, voi veți vedea înaintea ochilor voștri ceea ce EU deja făceam. Voi veți vedea cum Elisheva a spus că ea nu se încrede în niciun bărbat cu ușurință altul decât fiii lor în CDY și bineînțeles Adam. Dar voi veți vedea că EU am proclamat acest lucru că în Ezra se poate avea încredere, trebuie (sau, ar trebui; „should be trusted,” n.tr.) să se aibă încredere.

Veți vedea simțul umorului. Veți auzi râsul. Veți vedea dragostea. Veți vedea Ungerea. Veți auzi învățătura – unde Elisheva chiar se simte onorată și niciodată nu obosește să-l audă învățând (u-i pe oameni, n.tr.) – unde niciun bărbat, niciun bărbat, niciun bărbat nu se mai dusese (sau, ajunsese, n.tr.) vreodată înainte. Căci EU nu permiteam (sau, nu am vrut să permit, sau, nu am permis, n.tr.) acest lucru.

Era pentru un acest timp fixat și stabilit (în original, „set and appointed,” n.tr.).

Elisheva se putea încrede în acest bărbat, putea învăța de la acest bărbat. Și pentru că ea se încrede, congregația se poate încrede.

Voi ÎMI cunoașteți Vocea – cei/cele care au ascultat Profețiile și (au) crezut – astfel voi știți că EU, YAHUVEH, sunt Cel Care acum vorbește! Bucurați-vă! (sau, Veseliți-vă! n.tr.)

Bucurați-vă (sau, Veseliți-vă, n.tr.) căci toată asta este pentru un (singur, n.tr.) scop. Pentru a-I aduce lui YAHUSHUA toată Lauda, Cinstea și Gloria (sau, Slava, n.tr.) pe măsură ce (sau, căci, n.tr.) EL trage (sau, atrage; „draws,” n.tr.) suflete și le arată cât de mult le iubește! EL a fost dispus să plătească PREȚUL la Calvar pentru că EL iubește într-un mod în care nimeni nu poate înțelege și EL iartă la fel de departe cât este estul de vest (Psalm 103:12, „Cât de departe este răsăritul de apus, / tot atât de mult îndepărtează EL fărădelegile noastre de la noi;” referință citată în original, n.tr.)! Doar căiți-vă. Această Parohie ridică (sau, înalță, n.tr.) NUMELE DE YAHUSHUA și ea cu adevărat atrage bărbați și femei aproape (Ioan 12:32, „Şi când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la MINE pe toţi;” referință citată în original, n.tr.).

Dar EU vă spun aceasta!

Cei/Cele ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții – niciunii/niciunele nu vor nega că această Parohie ÎL slăvește pe EU, YAHUVEH, YAHUSHUA și IMMAYAH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Și jale (sau, vai, n.tr.) fie de cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt atrași/atrase la această Parohie pentru scopul satanei de a-i/a le folosi pentru a încerca să-i distrugă pe această femeie și acest bărbat.

Această Parohie a fost atacată vicios (literal, a venit sub atac vicios; „has come under vicious attack,” n.tr.). Dar acum este timpul! Cei 500,000 de războinici adunați (precum trupele militare; „assembled,” n.tr.) în jurul acestei lumi – când ei/ele aud aceste Adevăruri – vor lupta în ofensivă! Căci există tărie (sau, putere; „strength,” n.tr.) în numere!

Astfel Mireasă a lui YAHUSHUA în această zi EU, YAHUVEH, îți dau o binecuvântare – și pe măsură ce (sau, când, sau, căci, n.tr.) tu îi binecuvântezi pe acest bărbat și această femeie, liderii pe care EU i-am stabilit (sau, numit; „appointed,” n.tr.), pe măsură ce (sau, când, sau, căci, n.tr.) îi binecuvântezi pe toți Predicatorii, pe măsură ce îi binecuvântezi pe „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” pe măsură ce-i binecuvântezi pe suporteri – EU îți spun aceasta. Binecuvântări vor veni asupra ta.

Pentru cei/cele care vor să urască, cei/cele care au [spiritul/mintea] nemernic/nemernică,vii voi doar ați fost atrași/atrase aici pentru judecata voastră și distrugerea voastră (totală; sau, condamnarea; „doom,” n.tr.) pentru Mânia și Furia lui EU YAHUVEH! (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; conform originalului; nu este greșit, n.tr.) Ați fost avertizați. Ați fost avertizați. Este (posibil sau, ar fi, n.tr.) mai bine ca voi să vă acoperiți gura și să fugiți de pe Internet. Căci ați fost avertizați.

Și EU îi binecuvântez pe absolut fiecare (în parte; în original, „each and every one,” n.tr.) din CDY care și-au turnat dragostea lor și munca lor în fiecare video.

Și EU îi binecuvântez (în mod, n.tr.) abundent pe managerii web.

Și EU vă spun aceasta. Puteți căuta (prin, n.tr.) întregul Internet și nu veți găsi o Parohie mai unsă! Nu veți găsi un mai frumos – mai frumos video.viii „Mai frumos” căci EU i-am spus ei acum mult timp tu trebuie atât să distrezi cât și să informezi această generație de timp de Sfârșit.

Acum douăzeci și unu de ani nimic din aceasta nu era posibil! Acum priviți cel mai frumos website pe care EU folosesc mâini unse să-l nasc (sau, aduc în ființă, n.tr.)!

Aceasta este o bătălie ca nicio alta, pe Internet! Dar EU, ABBA YAHUVEH al vostru ABBA YAHUVEH, vă promit aceasta. Voi câștigați! Exact la fel de sigur cum David l-a ucis pe Goliat, exact la fel de sigur cum Daniel a fost salvat în vizuina leului, exact la fel de sigur cum Iona a ieșit din gura burții balenei – exact la fel de sigur EU am adus Izbăvire în această zi.

Și războinicii angelici și Arhanghelul (singular conform originalului, n.tr.) Mihail și Gabriel și atât de mulți alții – EU vă spun aceasta – ei vor continua să declare război din partea voastră!

În această zi EU smulg dinții afară din leul răgător (sau, care rage; „roaring,” n.tr.) care a încercat să devoreze!

Și ultimul lucru pe care EU YAHUVEH îl spun: nu-i place cuiva schimbarea din noua conducere masculină? – deși voi nici măcar nu-l cunoșteați pe el [odată numit „Niko”] – VOI (A)DUCEȚI (acest lucru, n.tr.) LA MINE! Voi (a)duceți-l la MINE în rugăciune!

(EU) vă provoc să vă plângeți (în original, „complain,” n.tr.)! Căci voi ați văzut Adevărul aici. Voi (a)duceți (acest lucru, n.tr.) la MINE. Voi certați-vă cu MINE! Voi argumentați-vă poziția (în original, „argue your case,” n.tr.) înaintea lui YAHUSHUA MASHIACH – EU, YAHUVEH, spun, (EU) vă provoc. (EU) vă provoc.

Astfel dușmani ai acestei Parohii ați face bine s-o luați la fugă!

Căci există un om de gen masculin (în original, „a male,” n.tr.) aici care nu va fi intimidat (sau, care refuză să fie intimidat, n.tr.), care nu va trăda (sau, care refuză să trădeze, n.tr.), care nu este leneș, care este pe deplin uns – căci (sau, atunci când, n.tr.) cele două Ungeri au devenit una – ați face bine s-o luați la fugă! Dușmani, în șapte moduri diferite!ix Pentru că Nuiaua Mâniei MELE se va coborî peste voi în această zi!

Ați face bine să vă gândiți de două ori! Pentru că Deuteronom 28, blestemele, vor fi întinse (sau, se vor afla întinse, n.tr.)x – vor fi întinse asupra voastră pe care EU YAHUVEH le-am scris – dacă voi ridicați un (singur, n.tr.) cuvânt, scrieți un (singur, n.tr.) cuvânt, calomniați verbal („slander,” n.tr.), calomniați scris („libel,” n.tr.), încercați să întinați – voi nu aveți mânia unei femei sau a unui bărbat, voi veți avea și voi veți simți însăși RESPIRAȚIA (sau, SUFLAREA, n.tr.) lui EU YAHUVEH care vă va sufla departe (sau, din loc; „blow you away,” n.tr.) precum pleava în vânt!

EU nu voi tolera ceea ce a fost făcut în anii trecuți (în original, „years past,” n.tr.).

Fiecărui dușman care a făcut asta, voi veți răspunde pentru (acest lucru, n.tr.). Căci voi doar (sau, tocmai, n.tr.) v-ați lucrat calea în jos spre nivelul de iad (conform altor Sfinte Profeții, la care veți coborî în viața de apoi, n.tr.) cu cuvintele gurii voastre.

Și pentru toată lumea care a crezut minciunile și totuși pretind că sunt ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) – pretind că ei/ele sunt sânge spălat de către SÂNGELE LUI YAHUSHUA și totuși voi ați repetat și voi „credeți minciuna,” (2 Tesaloniceni 2:11, „De aceea DUMNEZEU le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, 12 aşa încât toţi cei care n-au crezut adevărul, ci şi-au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnaţi;” referință citată în original, n.tr.)xi – voi ați face binexii – ați face bine ori să vă căiți repede ori să știți aceasta: EU vă voi trage la răspundere pentru fiecare cuvânt pe care voi l-ați vorbit, fiecare cuvânt pe care voi l-ați scris și fiecare minciună pe care voi o credeți – când veniți înaintea Scaunului Judecății (sau, de Judecată, n.tr.).

Și apărătorilor, acelor suporteri/suportere, încurajatorilor/încurajatoarelor – EU YAHUVEH vă spun aceasta vouă. Vă mulțumesc. Voi veți fi răsplătiți/răsplătite. Căci voi ați auzit Vocea lui EU YAHUVEH, Vocea lui YAHUSHUA și IMMAYAH. Voi ați putut simți (tradus literal; sau, ați simțit, n.tr.) Ungerea. Și voi vă îmbăiați în acea Ungere. Și voi vă veseliți în acea Ungere. Și voi v-ați căit datorită Ungerii. Și mari (sau, însemnate, sau, puternice; „great,” n.tr.) sunt răsplățile voastre pe măsură ce (sau, când, sau, căci, n.tr.) voi continuați să faceți astfel.

Căci niciunul/niciuna (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „no one,” n.tr.) din Mireasa lui YAHUSHUA nu va arunca vreodată pietre la acest Profet [Elisheva] și acum acest nou Profet [Ezra]. Niciunul/Niciuna din Mireasa lui YAHUSHUA nu va încerca să-i rănească pe micuții MEI/micuțele MELE („little ones,” n.tr.).xiii

Și rugăciunile celor drepți au fost ceea ce a fost atât de puternic (Iacov 5:16, „Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică;” referință citată în original; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a acestui verset, n.tr.) în jurul acestei lumi, rugăciunile „Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA” au fost (lucrul care, n.tr.) a fost atât de puternic – războiul prin războinicii angelici este cel – care a câștigat această Victorie. Și totul este datorită SÂNGELUI VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA care a fost vărsat pentru voi la Calvar!

Sfârșitul Cuvântului

Elisheva: O Doamne, uau! Lăudați-L pe YAHUSHUA!

[Kathrynyah (este, n.tr.) de asemenea auzită slab în fundal: Amin, Fii lăudat (sau, Fiți lăudați, n.tr.) ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, IMMAYAH...!]

Ezra: O, lăudați-L pe ABBA YAHUVEH! Fii lăudat YAHUSHUA! Fii lăudată RUACH ha KODESH! VĂ mulțumim! ÎȚI mulțumim ABBA pentru această Victorie – pentru această – (pentru, n.tr.) câștigarea războiului și toate lucrurile pe care TU le-ai făcut din partea noastră.

Kathrynyah: Amin.

Ezra: Noi ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH! Noi TE binecuvântăm! Noi glorificăm (sau, slăvim, n.tr.) și ne vom veseli pentru întregile 7 zile așa (sau, după, n.tr.) cum TU ne-ai poruncit să facem. Să ne bucurăm și (să ne) veselim!

[Elisheva râde cu veselie.]

Ezra: Pentru că Victoria este a noastră! Victoria este a TA (sau, a VOASTRĂ, n.tr.)! TU TE-ai (sau, VOI V-ați, n.tr.) luptat din partea noastră – în timp ce noi cântăm laude NUMELUI TĂU TATĂ. Cât de minunat ești! Cât de mare (sau, puternic, sau, important, n.tr.) este NUMELE TĂU. Cât de mare (sau, puternic, sau, important, n.tr.) sunt NUMELE TĂU (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) (Zaharia 14:9 „DOMNUL va fi Împărat peste tot pământul! În ziua aceea, va fi un singur DOMN, iar Numele LUI va fi singurul Nume!” referință citată în original, n.tr.).xiv

Elisheva: Amin! Amin! Amin!

Ezra: Amin și amen (posibil, Amin în pronunție regională Americană, n.tr.)!

Sfârșitul Înregistrării

* * * * * * *

Note în originalul în Limba Engleză


i satana nu este de neam regesc (în original, „royalty,” n.tr.), „prinț” care nu merită – ci este un „prinț al acestei lumi” (Ioan 12:31, 14:30, 16:11, „Cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat;” referințe citate în original, n.tr.) și „prinț al puterii aerului” (Efeseni 2:2, referință citată în original, n.tr.), etichete Biblice folosite pentru a identifica stăpânirea (în original, „dominion,” n.tr.) lui limitată și temporară deși el deja stă fiind condamnat (sau, sub condamnare, n.tr.) (Ioan 16:11, referință citată în original, n.tr.). În curând el va fi expulzat permanent de pe toate tărâmurile Cerești ale atmosferei (Apocalipsa 12:7-9, referință citată în original, n.tr.), și expulzat afară din această lume în Lacul de Foc (Ioan 12:31, Apocalipsa 20:10, „Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în lacul de foc şi pucioasă, unde erau fiara şi profetul fals. Ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor;” referință citată în original, n.tr.).


ii Numele „Goliat” este des folosit în mod idiomatic ca o metaforă pentru a se referi la mai mult decât o singură persoană – spre exemplu, un grup de oameni sau o organizație de mărime colosală sau enormă. În acest caz, YAH SE referă la un corp masiv, un grup de dușmani. În alte Profeții și Cuvinte, YAHUVEH a promis că mulți dușmani vor cădea dintr-o dată (sau, în același timp, n.tr.) într-un efect „domino,” adică o reacție în lanț care se mișcă repede într-o perioadă scurtă de timp.


iii Acestea sunt toate sinonime, cu toate acestea hirotonisit (în original, „ordained,” n.tr.) înseamnă stabilit în mod oficial, în special cu privire la un oficiu de autoritate; stabilit (în original, „appointed,” n.tr.) de asemenea are un sens similar, dar implică puternic faptul de a fi ales manual pentru o ocazie specială sau un timp și scop specific; și ales (în original, „chosen,” n.tr.) înseamnă selectat cu favoare dintre alții.


iv „EU îți (sau, vă, n.tr.) aduc un bărbat care umblă în (de)plinătatea Ungerii pentru a se uni cu o femeie...” („Os din Osul MEU Carne din Carnea MEA EU Dau” Profeție-Poezie). – please link to „Bone of MY Bone...” in English – thank you:)


v Aceasta se referă la Cuvinte Profetice personale recente.


vi Vedeți Profeția 94, „EU, YAHUVEH, Spun, „Nu Subestimați Furia MEA Căci Ea S-a tot Acumulat Ca un Infern Tunător”” și comentariile de sfârșit ale Profetului în care Ezra drept (sau, sub numele de, n.tr.) „Caleb” este profețit drept venind, și legătura cu intensificarea bătăliei de pe tărâmurile Cerești venind jos (posibil și, venind apoi, n.tr.) pe pământ.


vii 2 Timotei 3:8 [Aceștia] de asemenea rezistă adevărului; oameni cu minți corupte, nemernici cu privire la credință. Titus 1:16 Ei/Ele susțin (puternic, n.tr.) că ÎL cunosc pe DUMNEZEU; dar în lucrări ei/ele ÎL neagă, fiind abominabili, și nesupuși, și în (sau, cu privire la, sau, către, n.tr.) fiecare lucrare bună nemernici. Nemernic poate fi definit ca o persoană respinsă de DUMNEZEU fără speranță de mântuire (Ieremia 6:26-30, „Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac / şi rostogoleşte-te în cenuşă. / Plângi amarnic, / ca după singurul tău fiu, / căci pe neaşteptate / va veni pustiitorul peste noi.” 27 „Te făcusem un examinator (conform notelor ediției, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat;” Evrei 6:4-8, „Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat darul ceresc, au devenit părtaşi ai DUHULUI SFÂNT 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui DUMNEZEU şi puterile veacului care va să vină, 6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei ÎL răstignesc din nou pe Fiul lui DUMNEZEU şi-L fac de ocară. 7 Când pământul absoarbe ploaia care, deseori, cade pe el şi dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primeşte binecuvântarea de la DUMNEZEU. 8 Dacă însă dă spini şi mărăcini, atunci nu este de nici un folos şi urmează să fie blestemat; sfârşitul lui va fi în foc;” referințe citate în original, n.tr.), care a blasfemiat SFÂNTUL DUH (Matei 12:31, „De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie le vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu le va fi iertată;” Evrei 10:26-31, „Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, 27 ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui DUMNEZEU. 28 Oricine n-a ascultat de Legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe Fiul lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare Sângele legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL harului?! 30 ÎL cunoaştem pe Cel Care a spus, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti!” Şi, din nou, „DOMNUL ÎŞI va judeca poporul.” 31 Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile DUMNEZEULUI Celui Viu!” referințe citate în original, n.tr.), care este singurul păcat de neiertat (Luca 12:10, „Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cel care va blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu va fi iertat;” referință citată în original, n.tr.) și prin urmare trebuie să fi fost „predestinat” damnării (Romani 9:22, „Şi ce dacă DUMNEZEU, dorind să-ŞI arate mânia şi să-ŞI facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei SALE, pregătite pentru distrugere?” referință citată în original, n.tr.). „Nemernic” poate fi de asemenea folosit drept un adjectiv care descrie o relație cu această stare.


viii Cu alte cuvinte, YAH spune că niciun alt video sau website existent nu se poate compara cu multele video-uri frumos unse și site-ul AmightyWind.


ix YAH vorbește acest lucru, făcându-l să existe (sau, face acest lucru să existe prin faptul de a-l vorbi) (în original, „is speaking it into existence,” n.tr.).


x Atât binecuvântările sau blestemele Deuteronom 28 sunt inevitabile: „[Aceste binecuvântări] se vor înfăptui, dacă veți asculta sârguincios Vocea lui YAHUVEH DUMNEZEUL vostru” (v1) și „[Aceste blesteme] se vor înfăptui, dacă voi nu veți asculta Vocea lui YAHUVEH DUMNEZEUL vostru” (v15).


xi „Credeți minciuna” reflectă cuvintele din 2 Tesaloniceni 2:11 („De aceea DUMNEZEU le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna,” n.tr.) și se referă la Marea Apostazie, Marea Cădere (de la Credință, n.tr.), descriindu-i pe cei/cele care resping această Parohie și pe Profeții de Timp de Sfârșit ai lui YAH – și dacă ei/ele nu se căiesc, îl vor primi în loc pe anti-mesia (adică, anti-cristul) și mesajul lui: „Venirea celui fără de lege va fi însoțită de lucrarea satanei, cu fiecare fel de putere, semn, și minune falsă, și cu fiecare înșelăciune ticăloasă direcționată împotriva celor care pier, pentru că ei/ele au refuzat dragostea adevărului (sau, dragostea pentru adevărul, n.tr.) care i-ar fi salvat (sau, mântuit; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.). Din acest motiv, DUMNEZEU le va trimite o înșelăciune puternică astfel încât ei/ele să creadă minciuna, astfel încât Judecata să vină asupra tuturor care nu au crezut (sau, nu au putut crede; în original, „have disbelieved,” n.tr.) adevărul și s-au delectat în ticăloșie” (2 Tesaloniceni 2:9-12; tradus literal din versiunea citată în original, YLT – Young’s Literal Translation, Traducerea Literală Young, 1862). „Minciuna” înseamnă o minciună care ar face pe cineva să piardă sufletul lui/ei – minciuna cum că este OK să blasfemiați SFÂNTUL DUH, RUACH ha KODESH și în loc de aceasta să credeți spiritul lui anti-crist. Vedeți „Profeția 71 – Ceea Ce a Fost Pecetluit Este Acum Revelat!”


xii „Ați face bine” (în original, „You better,” n.tr.) este un colocvialism cu o emfază mai puternică pentru (posibil și, căci, n.tr.) „Ați face bine...” (în original, „You would better,” n.tr.)


xiii „Micuții/Micuțele” se poate referi la copii, dar de asemenea la oricare dintre copiii lui YAH care sunt umili (sau, smeriți, n.tr.) precum un mic copil, și în special la oricare dintre Profeții LUI (Matei 10:41-42, „Cel ce primeşte un profet, în numele unui (sau, conform notelor ediției, ca pe unul care este, n.tr.) profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata,” 18:1-6, „Chiar în ceasul acela ucenicii au venit la YAHUSHUA şi L-au întrebat, „Cine este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor?” 2 YAHUSHUA a chemat un copilaş, l-a pus să stea în mijlocul lor 3 şi le-a zis, „Adevărat vă spun că, dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi ca şi copilaşii, nu veţi intra niciodată în Împărăţia Cerurilor! 4 Prin urmare, oricine se smereşte ca acest copilaş este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor. 5 Şi oricine primeşte un astfel de copilaş în Numele MEU, pe MINE MĂ primeşte. 6 Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul dintre aceşti micuţi care cred în MINE, ar fi mai de folos pentru el să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării;” note citate în original, n.tr.)


xiv NUMELE (atât singular cât și plural, n.tr.) SFINTEI TREIMI, TREI-ÎNTR-UNUL/UNA sunt TREI NUME (YAHUVEH, YAHUSHUA, SHKHINYAH), totuși UN (singur, n.tr.) NUME, YAH.

* * * * * * *