Profeția 127

Traversarea Mării Roșii pentru Parohiile AmightyWind:
Exodul Elishevei Eliyahu și Ezra Se Ridică drept Apostol

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisheva Eliyahu

29 Aprilie 2016 – Ultima Zi a Paștelui Evreiesc în Israel

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA;

THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru epoca contemporană, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca un avertisment celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Această Profeție a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

[Ezra suflă în shofar.] (corn ceremonial Evreiesc, de berbec, în care se sufla de cele mai importante sărbători, precum și în timpul ceremoniei de căsătorie, pentru a anunța venirea mirelui, n.tr.)

[Ezra:] Hai (posibil și, continuă, n.tr.).

[Rugăciunea Fiului:i] IUBITE ȘI PREȚIOASE TATI YAHUVEH! Noi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) venim înaintea Tronului TĂU în NUMELE MĂREȚ (sau, PUTERNIC; în original, „MIGHTY” n.tr.) AL LUI YAHUSHUA HA MASHIACH și legăm și crucificăm carnea noastră (sau, trupul nostru, n.tr.) – și legăm diavolul departe de noi, departe de acest timp (sau, moment, n.tr.) – principalitățile, puterile și conducătorii întunericului în (sau, din, n.tr.) locurile înalte, cele joase, apele, pământurile (sau, țările, n.tr.) – [noi le/îi legăm departe de] conexiunile de Internet, undele aeriene, tehnologiile, (de) tot (,) ABBA YAHUVEH. Noi îl legăm și rupem (sau, distrugem, n.tr.) pe satana (posibil și, scăpăm de, fugim departe de el, n.tr.) în MĂREȚUL (sau, PUTERNICUL, n.tr.) NUME DE (sau, AL LUI, n.tr.) YAHUSHUA HA MASHIACH – și pledăm SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA pentru a ne acoperi și umple pe noi, inimile noastre, mințile noastre, corpurile, spiritele și sufletele noastre. [Sfinte limbi.]

Și noi te legăm și mustrăm satană în NUMELE LUI YAHUSHUA MASHIACH – și departe de Momma (Mama, n.tr.) Rmii și departe de această întreagă Parohie, această Parohie AmightyWind ABBA YAHUVEH. Căci ea suflă precum UN VÂNT PUTERNIC (sau, MĂREȚ, n.tr.) peste întreaga lume. (joc de cuvinte; numele Parohiei Amightywind sau Almightywind, condusă de Profeții Elisabeth [Elisheva] și Ezra, înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic); numele se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli sub forma unui Vând Puternic în Ziua de Pentecost, conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.).

Și noi doar ne rugăm că TU ne vei binecuvânta și unge cu Ungerea TA. ABBA YAHUVEH condu-ne cu A TA SHEKHINYAH [SHEKINAH] RUACH HA KODESH, SFÂNT DUH.

Mă rog ABBA YAHUVEH ca limbile noastre să fie unse cu foc, și buzele noastre cu Cuvintele TALE – (acest lucru, n.tr.) va turna Apele TALE Vii TATĂ CERESC YAHUVEH, ca TU doar să ne vorbești nouă și să ne arăți toate lucrurile pe care TU dorești ca noi să le vedem. Deschide-ne ochii astfel încât să putem vedea, spiritual, și deschide-ne urechile ABBA YAHUVEH astfel încât să putem auzi. Fie ca să nu (sau, literal, nu lăsa să, n.tr.) existe nicio răceală sau ceară asupra noastră (în original; „let there be no coldness or wax upon us;” posibil, ceară în urechi, care ar îngreuna auzul lor, n.tr.), ABBA YAHUVEH. Eu doar mă rog ca Ungerea RUACH HA KODESH să fie asupra fețelor noastre. Singura răceală ABBA YAHUVEH va fi o răceală împotriva diavolului, o duritate împotriva păcatului, o ură pentru tot ceea ce este rău. ABBA YAHUVEH!

Și acest om nemernic (sau, ticălos, n.tr.) care la un anumit moment era un co-lider al acestei Parohii dar nu mai este. El a plecat de la (sau, a părăsit, n.tr.) chemarea lui. El s-a întors (sau, a întors spatele, n.tr.) ABBA YAHUVEH! Și exact așa cum Iuda se întorsese – și YAHUSHUA – oriunde el s-a întors (posibil, sau, oriunde el a apelat, n.tr.) nu mai era (nicio, n.tr.) mântuire. Nu mai există nicio amintire a dreptății (sau, cinstei; în original, „righteousness;” cuvântul original este substantivul adjectivului folosit în versiunea în Limba Engleză a Iacov 5:16b, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.) [trecute] a omului oricând el/ea păcătuiește cu ticăloșie și se întoarce (de la Dumnezeu, n.tr.). Căci asta este ceea ce spune Scriptura TA ABBA YAHUVEH. Și noi doar ne rugăm ca TU s-o ungi pe Momma (Mama) Rm și să ne ungi pe noi în această zi. Și noi îl legăm și mustrăm pe satana (să fie, n.tr.) departe (de noi, n.tr.). Și ÎȚI mulțumim pentru că ne conduci, ne protejezi și ne ghidezi (sau, călăuzești, n.tr.) în NUMELE LUI YAHUSHUA MASHIACH, noi ne rugăm.

[Toată lumea:] Amin.

[Elisheva se roagă:] ABBA YAHUVEH eu doar vin la TINE în NUMELE LUI YAHUSHUA. Nu știu ce să spun. Aceștia sunt „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA.”iii Pe măsură ce TU acum TATĂ – iar și iar – eu îmi deschid gura, și TU-mi spui (sau, TE rog spune-mi, n.tr.) ce să spun. Am nevoie de TINE acum. Am nevoie de TINE acum. Umple-mi gura, ABBA YAH!

Profeția Începe:

29 Aprilie 2016 – Ultima Zi a Paștelui Evreiesc în Israel

Draga MEA fiică Elisheva! Doar împărtășește-ți inima. Căci „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA” ți-au văzut inima. Tu ai fost aici pentru (literal; sau, alături de, n.tr.) absolut fiecare (dintre ei/ele, n.tr.) – deși nu fizic ai putut fi. Ei/Ele nu au nicio îndoială [că] tu ÎMI aparții MIE. Ei/Ele ți-au simțit brațele îmbrățișându-i/-le și tu i-ai simțit pe ei/ele îmbrățișându-te pe tine.

Căci tu ești mai mult decât doar un Profet. Tu ești mai mult decât doar un Pastor. Tu ești mai mult decât doar un Apostol. Tu ești mama lor. Tu le ești mentor. Tu îi iubești – spre deosebire de orice alt pastor de pe fața acestui pământ. Nu este doar numai dragostea ta, este Dragostea MEA. Este Dragostea lui YAHUSHUA. Și este Dragostea lui IMMAYAH (SFÂNTULUI DUH). Ei/Ele nici măcar nu au nevoie (sau, nu este nevoie, n.tr.) să te vadă (în mod, n.tr.) fizic pentru că ei/ele nu au nicio îndoială cât de mult îi/le iubești.

Tu te lupți pentru ei/ele în rugăciune, mijlocitoare – uneori atât de mult ca opt ore pe zi, tu și Kathrynyah vă rugați (sau, obișnuiați să vă rugați, n.tr.) – luptându-vă pentru fiecare (dintre ei/ele). Și acum EU îl ridic pe al MEU Ezra, care ia absolut fiecare dintre rugăciunile lor și o prezintă înaintea Tronului. Și el îi iubește (de asemenea, n.tr.). De asta spune el, „Am nevoie de o poză a fețelor lor” pentru a se duce împreună cu rugăciunea.

EU duc (acum, n.tr.) această Parohie într-o direcție nouă. EU îl expluzez (acum, n.tr.) pe nemernic – dar [deja,] tu ai fost unicul lider de mulți ani. El nu a fost întotdeauna o Jezebel, dar când el s-a revoltat și a făcut tot ceea ce a putut pentru a distruge Parohia: reducându-ți la tăcere gura; reținând profeții; abuzându-te mai mult în fiecare zi unde tu strigai (cu lacrimi, n.tr.) și spuneai, „Este asta „cel mai bine” ce poți face? Nu mi-ai promis TU „ceea ce este mai bun într-un bărbat” acolo unde eu am „cunoscut ceea ce este mai rău?””

Zi după zi pe când te urmăream (sau, priveam, n.tr.) fiind abuzată, zi după zi pe măsură ce credința ta (sau, loialitatea, sau, fidelitatea ta față de Dumnezeu; în original, „faith,” n.tr.) era abuzată – „Unde ești TU YAHUSHUA? Unde este bărbatul care să stea (sau, reziste, sau, să se lupte, susținând Parohia, n.tr.) alături de mine? Unde este tatăl pe care TU l-ai promis pentru „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA?” Ei/Ele îi dau dragoste și el nu o întoarce!” În loc de asta el încearcă să despartă mamă și copii – încearcă să-i facă să nu aibă respect – M-AM SĂTURAT! De asta a plecat el! L-am sfâșiat drept din sufletul tău pe 7 Martie.

Asta este ceea ce tu știi.

Cu propria lui gură el a spus că se prefăcuse (de mult timp, n.tr.), se prefăcuse de ani de zile până când el nu s-a mai putut preface. Și după 14 ani, el a pășit afară pe ușă. Și EU ți-am spus Elisheva că tu nu-l vei mai vedea – în poziția în care fusese.

Dar chiar asta era o iluzie! Pentru că el niciodată nu era acolo! A durat 7 ani. Și absolut în fiecare an tu ai acoperit. Căci tu nu ai vrut să rănești credința altora. Ție îți era frică de rușinea care urma să vină (sau, ar fi venit, n.tr.) asupra acestei Parohii din nou.

Dar Elisheva EU L-am trimis pe YAHUSHUA la tine – pe măsură ce (sau, când, n.tr.) tu strigai (cu lacrimi, n.tr.) către CDY, iar și iar, ei au văzut-o pe mama lor suferind în sănătate. Ei nu știau că cel numit „Nikomia” (fostul lider masculin al acestei Parohii, n.tr.) – în fiecare zi – vorbea asupra ta moarte. Niciodată, niciodată o rugăciune ca tu să trăiești și să nu mori. În loc de asta în fiecare zi el spunea (sau, obișnuia să spună, n.tr.), „Sunt surprins că ești vie!” [vorbit printre lacrimile Elishevei].

Dar „de dragul micuților” tu spui, „Eu sunt Pastorul. Eu trebuie să-i protejez pe micuți. Nu le pot spune.”

Și ei/ele scriau (sau, obișnuiau să scrie, n.tr.) și ei/ele spuneau (sau, obișnuiau să spună, n.tr.), „Mamă, spune-ne ce nu este în regulă?” Dar în loc de asta tu țineai înăuntru toată durerea aia.

EU l-am sfâșiat drept din sufletul tău! Când el a blasfemiat NUMELE MEU! EU l-am sfâșiat drept din sufletul tău! Dar EU nu te-am lăsat singură! În loc de asta EU am pus un altul – cel pe care odată EU l-am numit (sau, îl numeam, n.tr.) „Caleb” căci el încă este Caleb în Ochii MEI (unele surse spun că acest nume înseamnă credincios/loial – „faithful,” explicat anterior – cu/din toată inima, devotat, îndrăzneț, curajos, n.tr.).

Dar în 2007 atunci când (sau, pe când, n.tr.) tu ai cerut (sau, cereai, n.tr.) rugăciune pentru el totul din cauza unui vis – EU am folosit acele [rugăciuni]. EU folosesc acel vis. EU am folosit acele Cuvinte pentru a-l chema la înaintare (sau, la iveală, n.tr.) pe bărbatul numit Ezra, și el încă nu-și îndoise genunchiul în fața MEA. Atât de puternică este această Profeție [94].

Chiar (și, n.tr.) limba ta a primit mai multă putere (în original, „has been empowered,” n.tr.) cu numele Caleb! El vorbește viață asupra ta și nu moarte. Anul trecut, satana a căutat să-ți ia viața – din cauza întregului abuz, din cauza întregii lipse de speranță – EU am ridicat „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA” pentru acest moment. Nu gândi (sau, nu crede, n.tr.) (că) acest lucru (este, n.tr.) ciudat! Amintește-ți că Iuda nu a fost întotdeauna un Iuda. Jezebel a gândit (sau, a crezut, n.tr.) că avea victoria (literal, să fi avut victoria, n.tr.) – el [odată numit „Niko”] a crezut că avea victoria.

O! Dar EU aveam un alt plan! Și acela este – are de a face cu acel om Sfânt: cel care-i ia locul. Și nu este (sau, există, n.tr.) niciun lucru Elisheva pe care EU nu-l voi răscumpăra.

EU ți-am spus pe măsură ce (sau, când, n.tr.) el amenința că pleacă – iar și iar – EU ți-am spus, EU nu voi mai permite ca vreo Profeție să fie împiedicată (sau, reținută, posibil, din a fi eliberată sau publicată, n.tr.). EU ÎMI proclamam Cuvintele și îți dădeam Revelații! Dar el amenința și intimida și abuza, (și) astfel tu doar stăteai pe ele (expresie Americană; le aveai dar nu făceai nimic cu ele, n.tr.).

Tu ai spus (sau, spuneai, n.tr.), „Nu mă pot descurca cu acest (sau, nu pot face față acestui, n.tr.) abuz.” Și acum EU îți spun să cureți [complet; purifici, în special prin ardere; în original, „purge,” n.tr.] numele lui de pe fiecare pagină. Acum EU îți spun să cureți complet [purifici] numele lui de pe fiecare Profeție. Pentru că totul este șters (tradus literal, șters printr-o pată de cerneală; în original, „blotted out,” n.tr.). Exact așa cum el este în „Cartea Celor Șterși.”

Asta este o lecție. Dacă nu creșteți (sau, cultivați, n.tr.) fruct pe acea viță de vie și vă luați mântuirea de bună (adică, nu faceți activ ceva pentru a o păstra, n.tr.), satana va intra (sau, întodeauna intră, n.tr.) înăuntru. Dacă ajungeți în revoltă și spuneți, „Eu pur și simplu voi face totul în felul meu,” sunteți în pericol!

Acum EU vă spun aceasta. Niciodată nu-l mai numiți „Tată „Niko”” – voi nu vreți – acest spirit ar putea veni asupra voastră! Ardeți asta – legătura sufletească nesfântă! Asta este ceea ce EU vă poruncesc să faceți. În loc de aceasta este (sau, există, n.tr.) un nou om Sfânt, acolo unde celălalt a părăsit Sfințenia.

Și numele lui este Ezra. Și el vă va iubi. Și el (cu adevărat, n.tr.) vă iubește. Și voi veți avea un alt lider stând alături de Elisheva în care voi vă puteți încrede, cu adevărat încrede. Căci el este un om după Propria MEA Inimă (sau, în acord cu, sau, conform, n.tr.). Și Elisheva, EU nu ți-am lăsat sufletul singur. Căci el s-a dus înăuntrul sufletului tău. Și chiar și Sfintele lui limbi te înfășoară, te acoperă. Tu nu ai avut pe nimeni în afară de „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” fiii tăi [drept acoperire de rugăciune] – dar acum EU îți dau un om Sfânt – și EU nu vorbesc despre fiice. EU acum vorbesc despre bărbați.

Și EU am luat sufletul lui și EU l-am unit împreună cu al tău. Și cu Mâinile Chirurgului (sau, de Chirurg, n.tr.) și cu Ungerea pe care al MEU Ezra o are. Cu fir de aur din Rai, EU v-am legat pe voi doi. Și voi veți purcede și predica peste tot în această lume cu o nouă Ungere și cu o nouă dragoste.

EU duc această Parohie într-o nouă direcție – satana a gândit (sau, a crezut, n.tr.) că el putea distruge. Totuși acum noua naștere, noul început se va duce acolo unde această Parohie nu s-a mai dus niciodată.

Și voi noilor, voi nu ați fost acolo la început. Voi nu ați fost acolo la „Războiul YouTube.” Dacă ați fi fost acolo, ați fi văzut că el nu a ridicat un deget s-o ajute pe a MEA Elisheva. În loc de aceasta el a încercat să spună, „Nu o apărați pe ea. Nu apărați Parohia” – el a încercat să-i/să le reducă la tăcere pe toți/toate care făceau asta – a încercat să-i întoarcă pe Adam și Kathrynyah împotriva ei.

Dar când el i-a atins pe Adam și Kathrynyah aceea a fost o ultimă picătură. Și un Strigăt de Război a survenit! Și era direcționat către el!iv Și moarte și distrugere este ceea ce el a auzit. Și tot el nu s-a căit. El a batjocorit-o pe ea [Elisheva] și a spus timp de mulți ani, „Nu-mi place modul în care te rogi. Nu vreau să mă rog cu tine. Nu vreau să fac împărtășanie cu tine. Nu vreau să fac împărtășanie deloc. Ungerea este doar o irosire (sau, risipă, n.tr.).”

Abuz! Abuz! Abuz! EU ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA și IMMAYAH nu am mai putut suporta strigătele constante spre MINE, „Tot ceea ce eu am cunoscut vreodată este abuz de la un bărbat. Unde este „cel mai bun?””

Unde este liderul? Pe măsură ce această Parohie crește, Kathrynyah și Adam nu pot ajuta decât atât de mult (sau, în mod limitat, după puteri, n.tr.), după cum explică ea. Unde este liderul (care, n.tr.) să stea alături de ea? Unde este liderul (care, n.tr.) să-l întâmpine pe Ezra! Unde este liderul (care, n.tr.) să-i întâmpine pe (oamenii, n.tr.) noi! Unde este liderul (care, n.tr.) să fie mentor și să predea! (sau, să învețe oamenii, n.tr.)

Al MEU Ezra a făcut mai mult în această scurtă lună Aprilie decât el [cel șters; prin pată de cerneală; în original, „the blotted out one,” n.tr.] a făcut în 14 ani, doar o (singură, n.tr.) lună. Doar o (singură, n.tr.) lună. Imaginați-vă ce voi face EU. Imaginați-vă ce voi face EU – pe măsură ce (sau, când, n.tr.) aduc acești doi Evrei împreună (sau, îi unesc, n.tr.), și unul este născut în Israel (Ezra, n.tr.) – imaginați-vă ce voi face EU. Imaginați-vă ce voi face EU.

Și absolut fiecare dintre voi, pe măsură ce (sau, când, n.tr.) voi rupeți (sau, anulați, n.tr.) acea legătură sufletească lipsită de evlavie cu el [cel șters] – Ungerea, Ungerea, Ungerea va veni asupra voastră (posibil, se va răsfrânge asupra voastră; în original, „shall come off on you,” n.tr.). Nu doar de la noua libertate (sau, datorită noii libertăți, n.tr.) în care va umbla mama voastră, ci noua libertate în care Tatăl vostru Ezra umblă! Imaginați-vă ce voi face EU când golul este umplut cu noul – un nou început, o nouă naștere! Și EU am făcut toată asta după 21 de ani.

O, prețioși/prețioase (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) „Călcători peste demoni ai lui YAHUSHUA,” cât de mult ÎMI faceți pe plac! Căci mulți/multe dintre voi care ÎMI veți auzi Cuvintele, voi nici măcar nu veți fi surprinși/surprinse. Vouă doar vă era frică să vorbiți. Voi pur și simplu nu înțelegeați – (că, n.tr.) unul (sau, cineva, n.tr.) ar putea cădea atât de departe! – și de ce nu ați auzit de la el (sau, din partea lui, n.tr.). Acum știți. Acum știți. Acum știți.

EU chiar l-am numit „Neeky” (nume de alint, n.tr.)! Știam că MĂ va trăda – iar și iar în Profeții EU îl avertizam! În loc de asta el doar a devenit mai tare (sau, dur, n.tr.). El a ajuns la punctul în care nu asculta (sau, nu voia să asculte, n.tr.). A încălcat linia în blasfemie.

Și exact așa cum el doar M-a apărat pe MINE în Rai pentru un anumit timp (sau, doar până într-un anumit moment; „only defended ME in Heaven for so long,” n.tr.) împotriva războiului cu lucifer [vedeți Profeția 71], exact la fel a trebuit (acest lucru, n.tr.) să fie rejucat (în original, „replayed,” n.tr.), rejucat (cum ar fi, ca un rol, de exemplu de teatru/film; în original, „reacted,” n.tr.) [și repus în scenă; în original, „re-enacted,” n.tr.] din nou aici pe acest pământ. Căci toți își lucrează propria lor mântuire cu frică și cutremur (Filipeni 2:12, „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, 13 pentru că DUMNEZEU este Cel Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna LUI plăcere;” referință citată în original; în Sfânta Profeție, limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a acestui verset, n.tr.). Sufletul vostru deja știe decizia pe care voi o făcuseți.

Și va fi (sau, exista, n.tr.) o nouă Ungere și a început să fie o nouă Ungere asupra Profetului MEU, Apostol care vorbește (acum, n.tr.). Va fi (sau, exista, n.tr.) o nouă sănătate. Este deja începutul. Totul pentru că ea acum are acoperământul de rugăciune al unui om Sfânt care nu este ca niciun altul.

Și Elisheva nu a înțeles de prima dată când l-a văzut pe acest bărbat. Căci EU am abordat-o (literal, M-am apropiat de ea, n.tr.) într-un mod diferit și EU am folosit umorul în acea zi. Ea a văzut o dragoste asupra lui – de fiecare dată când el vorbea numele ei, ascuns(ă) privirii, și totuși ea vedea această dragoste. Și ea MI-a spus MIE, „Cine este acest bărbat? Poate el cumva să fie „Calev” [Caleb în Ebraică]?” Și astfel EU i-am dat semn după semn. EU am proclamat Profeție după Profeție, (posibil, pe care, n.tr.) niciunii/niciunele dintre voi nu (le-)ați auzit. Cu timpul o veți face.

EU SUNT PEȚITORUL. EU știu care suflete se potrivesc (împreună; în original, „belong,” n.tr.). Și pentru voi care aveți sufletul pereche și vă temeți, „Și despre mine? Eu am un suflet pereche. Mă vei sfâșia și pe mine din sulfetul lor (lui/ei, n.tr.)?”

Nu, nu, nu copiii MEI! Singurul mod în care asta se poate întâmpla este dacă voi vă întoarceți împotriva lui EU ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA și IMMAYAH (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut în original; tradus conform originalului; nu este greșit, n.tr.) pentru că EU nu voi uni nemernicul/nemernica cu un suflet Sfânt. EU îl/o voi smulge când ei (el/ea, n.tr.) încalcă acea linie.

Dar vouă nu trebuie să vă fie frică. Asta nu se va întâmpla aici. În loc de asta când auziți acest mesaj – voi vă veți iubi Pastorul mai mult, o veți iubi pe acest Profet mai mult, o veți iubi pe mama voastră mai mult.

Și voi îl veți îmbrățișa (sau, accepta cu brațele deschise; „embrace,” n.tr.) pe al MEU Ezra. Și voi MĂ veți lăuda pe MINE. Cel care a fost odată numit „Niko,” acum numit „Paul” a fost înlocuit. Și voi MĂ veți lăuda pe MINE! Pe măsură ce (sau, căci, n.tr.) această Ungere asupra acestui bărbat [Ezra] vă este împărtășită de asemenea și vouă! Asta este ceea ce vă promit EU!

Acum EU vă leg împreună cu Ezra. Acesta este tatăl vostru spiritual. Acesta este liderul în care vă puteți încrede. El nu a cerut asta. Dar EU i-am spus că vor fi (sau, urmează să fie, n.tr.) surprize. Și EU unesc Parohia împreună [adică, o singură Parohie, Ezra și Elisheva sunt deja un (singur, n.tr.) spirit].

Voi veți vedea miracole întâmplându-se. Căci acest om este uns pentru miracole. Chiar dacă EU șterg (printr-o pată de cerneală, n.tr.) numele de „Nikomia” – acela a fost doar un nume spiritual – dar acesta este om[ul], (pe care, n.tr.) EU îl numesc „Caleb.” El este Ajutătorul lui YAH. Și el este uns când se roagă, și când el ridică acea Nuia pentru a goni dușmanii. Așa cum el și Elisheva au dovedit deja când ei și-au pus mâinile pe acea Nuia, ei au atenția (sau, au atenție din partea, n.tr.) Raiului. Și miracole vor ieși la iveală și astfel astăzi, ei traversează Marea Roșie – este ca și cum astăzi, ea îi spune lui Paul, „Nu mă mai sperii!”

El a furat dijmele și ofrandele. A șantajat-o. Și EU nu am mai vrut să rămân tăcut. Ea nu mai poate purta aceasta singură – acum „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” EU vă ridic! Și voi veți proteja într-un mod în care voi nu ați mai făcut-o înainte.

Cum ați putea voi (face asta, n.tr.) când voi nu ați știut? Acum voi (cu adevărat, n.tr.) știți. Tuturor le este interzis – dacă el [Paul, în trecut „Niko”] vă scrie, voi nu aveți voie să citiți (mesajul, n.tr.). Căci demoni sunt atașați.v

EU vă dau aceste ordine. Jale (sau, vai, n.tr.) fie de oricine care se nesupune acestei încrederi și EU deja știu ce am plasat în fiecare dintre voi. Cât de mulți ani voi v-ați rugat pentru Elisheva – vedeți EU chiar îi schimb numele ei.

Căci ea are un nou început. În același timp EU îl șterg (literal, înlătur prin ștergere, n.tr.) pe nemernic, EU îi dau ei un nou nume cu o Ungere mai tare (sau, puternică, n.tr.) care va crește în fiecare zi.

De câte ori v-ați rugat, cât de multe marșuri Ierihon (conform Iosua 6; marșurile sfinte care au dărâmat zidurile Ierihonului, n.tr.) – chiar postind (sau, postitul, n.tr.) pentru ea. Acum știți. Acum știți. Și acum EU pot vindeca. Căci EU a trebuit să scap de sursa durerii ei.

El a amenințat-o. Și el a spus, „Nu crezi că CDY nu vor ști? Nu crezi că dușmanii nu vor ști?”

Și ea a strigat (cu lacrimi, n.tr.) și ea a spus, „Nu răni credința bebelușilor!” Ea a legat diavolul și i-a spus diavolului, că [el] nu avea voie să vorbească. Și ea a legat demonii. Spre surpriza ei, el doar L-a blestemat pe DUMNEZEU cu înjurături (posibil și, cuvinte blestem; scris „curse words” aici, nu legat, „cursewords,” n.tr.) mizerabile. El MI-a blestemat (sau, înjurat, n.tr.) NUMELE iar și iar! Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) EU am pus un Strigăt de Război în gura ei! Un Strigăt de Război deosebit de orice a auzit vreodată cineva!

Ea a fost înaintea Tronului Raiului și EU ABBA YAHUVEH și YAHUSHUA și IMMAYAH am proclamat Cuvinte de Mânie. Și el va fi distrus pentru fiecare cuvânt pe care el îl spune!

Elisheva spune, „Dar (ce mă fac, sau, ne facem cu; „what about,” n.tr.) oamenii care continuă să se roage pentru binecuvântări asupra lui? Căci TU spusesei să-l binecuvântăm pe „Niko.” Ce fac eu cu asta?” Apoi EU am liniștit-o („reassured,” n.tr.) chiar (și, n.tr.) atunci – deși el nu se întorsese încă de la MINE – EU știam că timpul (sau, momentul, n.tr.) urma să vină când binecuvântările urmau să se transforme într-un bestem. Deși peste tot în jurul acestei lumi [în timp ce oameni încă se roagă (pentru, n.tr.) binecuvântări asupra lui], până când numele lui este șters (printr-o pată de cerneală, n.tr.) complet – fiecare binecuvântare care a fost emisă către el este acum un blestem! Deuteronom 28 nu minte. Și acum el este sub blestemele Deuteronom 28! Și este doar o chestiune de timp. EU îi voi lua viața. Și el știe că tot ceea ce el avea, i-a fost dat unui alt bărbat. [Ieremia 8:10 Prin urmare EU le voi da pe soțiile lor altora, și câmpurile lor celor care le vor moșteni; tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, pe soţiile lor le voi da altor bărbaţi / şi terenurile lor altor proprietari. / Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, / toţi sunt lacomi de câştig; / de la profet până la preot, / toţi înşală;” referință citată în original, n.tr.]

De aceea (sau, acesta este motivul pentru care, n.tr.) i-am spus EU Elishevei să pună fața lui Ezra pe prima pagină! Există o nouă Ungere!

Există o nouă purificare (în original, „cleansing,” n.tr.)! Ea nu mai este înjugată cu nemernicul! Strigați astăzi pentru victorie! EU vă binecuvântez (în original, „I AM blessing thee,” Numele lui DUMNEZEU, „I AM,” „EU SUNT” apare în întregime în original, intraductibil; poate însemna și, „cu adevărat vă binecuvântez,” n.tr.) într-un mod nou cu un nou început, și vă dau (posibil și, și-ți dau, n.tr.) dorința inimii voastre (sau, inimii tale, n.tr.) de a avea acel tată spiritual. El va râde cu voi. El nu este de neatins!

MĂ auzi Ezra? Tu nu trebuie să fii de neatins. EU ți-am dat acea bucurie (sau, veselie, n.tr.) și acel simț al umorului unde în timpurile din trecut, tu te temeai de ceea ce urmau să spună (sau, ar spune, n.tr.) alții. Căci așa cum (sau, după cum, sau, posibil, pentru că, n.tr.) Elisheva ți-a fost un exemplu ție, cei care o iubesc o vor respecta întotdeauna. Și EU îți dau aceeași binecuvântare ție.

Ține minte Ezra, ei/ele sunt doar bebeluși (sau, prunci; „babes,” n.tr.). Mergi ușor (sau, blând, n.tr.) cu noile învățături pe care tu le ai. Și dacă tu și Elisheva aveți diferențe doctrinare, țineți minte că EU ABBA YAHUVEH, voi avea întotdeauna ultimul Cuvânt. Și voi cunoașteți Vocea MEA și acesta este motivul pentru care al MEU Ezra este un om după Propria MEA Inimă! Profețiile sunt cele care – atâtea Profeții private, (vă, n.tr.) conduc și direcționează pașii pe care voi îi faceți împreună la unison.

Și Ezra tu doar roagă-te pentru ca ea să meargă înainte, pentru a o împinge să fie cea mai bună – în toate modurile – tu doar încurajeaz-o acolo unde ea a fost descurajată. Tu roagă-te (pentru, n.tr.) viață acolo unde celălalt s-a rugat (pentru, n.tr.) moarte. Tu roagă-te (pentru, n.tr.) victorie acolo unde celălalt s-a rugat (pentru, n.tr.) înfrângere. Tu n-o vei lăsa pe ea niciodată să se predea (sau, să renunțe, n.tr.). Tu chiar vei păzi cuvintele pe care ea le spune [amintindu-i]: „Nicio (sau, fără, n.tr.) negativitate Elisheva!” (posibil, o va îndemna să aibă o atitudine pozitivă, optimistă, n.tr.). Tu vei fi răbdător cu această femeie care a cunoscut numai abuz. Tu vei fi răbdător cu dragostea pe care EU v-am (posibil și, ți-am , n.tr.) dat-o. Tu vei fi răbdător cu „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA.” Tu îți vei aminti că ei/ele au nevoie de dragostea unui tată spiritual.

Aceasta este binecuvântarea pe care EU v-o dau în această zi! Pe când (sau, pe măsură ce, n.tr.) traversați Marea Roșie! Acesta este Paștele (Evreiesc; „Passover;” tradus literal, „trecerea peste,” n.tr.) pe care EU vi-l dau în această zi! Pe măsură ce (sau, când, n.tr.) traversați Marea Roșie! Dar ea nu o traversează singură! EU îi ridic pe „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA.” Și EU îl ridic pe cel/o ridic pe cea (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) – care ține acea Nuia – care are o Ungere precum lui Moise.

Și pe măsură ce Ilie și un Moise – Eliyahu (numele de familie al Profetului Elisabeth este Elijah, în Ebraică, Eliyahu, care înseamnă Ilie, n.tr.) [și Moshe] (Moise în Ebraică, n.tr.) – merg mână în mână, conducând calea (sau, deschizând calea, conducând drumul, n.tr.), voi veți vedea această Parohie având o renaștere în însăși această zi. Elisheva și E[zra] au suferit (sau, trecut prin, n.tr.) durerile de naștere. Corpul lor (singular în original; nu este greșit; posibil, corpul spiritual, n.tr.) – literal(mente) a simțit durerea. Și Ezra s-a luptat (corp la corp; în original, „wrestled,” n.tr.) cu diavolul și demonii, atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) diavolul a încercat să-l gonească!

O, dar aceasta este o zi a victoriei! Aceasta este ziua în care voi ÎMI dați MIE glorie (sau, slavă, n.tr)! Priviți, EU fac un lucru nou! Priviți, EU fac un lucru nou!

Timpul este atât de scurt! Timpul este atât de scurt! Timpul este atât de scurt! Nu va mai fi nicio întârziere (sau, amânare; în original, „delay,” n.tr.). Căci ambele acele mâini sunt pe acea Nuia! Nu există nicio distanță în SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) – EU le-am dat semne și minuni – căci ei au simțit în mod fizic (acest lucru, n.tr.)! Al MEU Ezra ia aceasta în serios! El ia rugăciunea în serios! Elisheva ia rugăciunea în serios!

„Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” voi trebuie să luați rugăciunea în serios! Niciun păcat nu trebuie să fie permis. EU le vorbesc „Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA.” EU vă avertizez acum. Niciun păcat. Niciun păcat. Niciun păcat pe măsură ce (sau, căci, n.tr.) voi umblați în acest nou început. EU nu spun că veți fi perfecți/perfecte! Dar știți la ce MĂ refer: niciun păcat intenționat, plin de revoltă (sau, nesupunere, n.tr.). Nicio deschizătură (sau, gaură; „chink,” n.tr.) în armura Platoșei Dreptății! (limbaj original similar cu versiunea în Limba Engleză a Efeseni 6:14-15, „Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii,” n.tr.)

Dacă voi faceți asta, veniți la conducere. Căci ei sunt miloși. Nu-i permiteți acestui păcat să crească! Luați o lecție de la nemernic (sau, a nemernicilor, n.tr.). Nu MĂ forțați să vă tai din viță! (de vie; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Ioan 15:1-4, „EU sunt adevărata viţă, iar TATĂL MEU este vierul. 2 EL taie din MINE orice mlădiţă care nu aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod. 3 Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus,” n.tr.) Voi trebuie să continuați să creșteți! Vreți să fiți Mireasa lui YAHUSHUA? Trebuie să continuați să creșteți! Nu vă luați mântuirea de bună (sau, ca fiind asigurată; în original, „for granted,” n.tr.). (posibil, Să nu fie, n.tr.) Niciunul/Niciuna din „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA” care nu ar trebui să lucreze pentru MINE. Căci recolta este mare (sau, însemnată, sau, puternică; „great,” n.tr.) și lucrătorii sunt puțini.

(Să, n.tr.) nu credeți că voi doar veți sta (pe) acolo și fi numiți un „Călcător” / o „Călcătoare” peste demoni al/a lui YAHUSHUA și nu (veți) face nimic. EU MĂ aștept la mai multe de la voi și nu la mai puține la acest nou început, la această nouă naștere. Astfel Elisheva tu nu știai cuvintele pe care să le spui. Și te-ai rugat și te-ai rugat. Și Cuvintele au survenit (sau, ieșit; în original, „came forth,” n.tr.). Asta este pentru că EU, ABBA YAHUVEH, am proclamat Cuvintele (în original, „have spoken the Words forth,” n.tr.)! Nu e necesar să (intru, sau, intrăm; persoana/numărul nespecificate în original, n.tr.) în cât de rea era căsătoria. Căci în Ochiii MEI voi niciodată nu ați fost căsătoriți – în Ochiii MEI voi nu sunteți căsătoriți.

Tu ești căsătorită (sau, voi sunteți căsătoriți; originalul are ambele sensuri, n.tr.) cu YAHUSHUA HA MASHIACH! Când diavolul încearcă să te (sau, vă, n.tr.) acuze și să spună nu ai niciun drept să-l iubești pe acel Ezra! Ezra tu nu ai niciun drept s-o iubești pe această femeie, EU îți (sau, vă, n.tr.) spun nu este (sau, nu există, n.tr.) nicio „căsătorie” ci o bucată de hârtie fără valoare!

Ceea ce a fost atunci, nu mai este!

Amintiți-vă de Sfântul Decret de Divorț [Profeția 111], EU ți-am dat acea Profeție ție pentru acest timp (sau, moment, n.tr.) stabilit, acest scop stabilit! Nu lăsa pe nimeni să te acuze. EU ți-am spus că trebuia să fie (sau, să se întâmple, n.tr.). EU nu vă pot folosi pe voi amândoi până ce fundația a fost constuită (timp trecut în original conform originalului; nu este greșit, n.tr.) pe piatra de temelie a încrederii și dragostei. Astfel EU le spun acest secret „Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA,” profețit în 2005, de către Sfinții îngeri (în original, posibil și Sfântul înger, singular, n.tr.) – Elisheva (i-/l-)a privit. Și EU am încredere în voi. Și EU am încredere în voi. Și EU știu ce am pus în fiecare dintre voi. EU am încredere în voi. Și în ziua aceasta, dragostea voastră doar a crescut. Căci nimeni! Nimeni, niciunul/niciuna nu v-a putut lua (sau, îndepărta, sau, fura, n.tr.) credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea față de Dumnezeu, n.tr.)! Niciun bărbat sau – nici(o) femeie! Totul a fost făcut la Cruce!

Niciun bărbat, nicio femeie nu v-a dat credința și niciun bărbat sau (nicio) femeie nu o poate lua (sau, înlătura, n.tr.)! În loc de asta voi doar (posibil, să, n.tr.) știți Cuvintele pe care EU le-am spus acum. Făceți mai mult(e) pentru MINE și nu mai puțin(e)! Ridicați Numele de YAHUSHUA! Fie ca (sau, lăsați ca, n.tr.) bannerul să fie văzut! Slăviți-L pe YAHUSHUA! Atrageți sufletele la MINE! Atrageți sufletele la EL! Permiteți ca Ungerea IMMAYAH (SFÂNTULUI DUH, n.tr.) să curgă – și oamenii nu vor înțelege (sau, nu vor vrea să înțeleagă, n.tr.) – noua Ungere. Dar (ea, n.tr.) este datorită unei noi mantale a unui bărbat Sfânt pe care EU l-am unit cu această femeie Sfântă, în care voi vă puteți încrede!

Bine făcut! Bine făcut! Bine făcut! Bine făcut! Bine făcut! Bine făcut! Cuvintele s-au terminat. EU ți-am spus ieri că urma să am un Cuvânt. Și EU l-am proclamat. Și EU nu pot minți. EU SUNT YAHUVEH! EU SUNT CREATORUL! Și ceea ce EU am vorbit în această zi s-a înfăptuit!

Și conducerea aici chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.), voi sunteți primii care aud (că, n.tr.) o mai mare Ungere este asupra voastră! Și o mai mare (sau, puternică, sau, însemnată, n.tr.) responsabilitate să conduceți și să ghidați (sau, călăuziți, n.tr.)! Și (să, n.tr.) stați alături de lideri! Și așa cum voi o respectați pe Elisheva, EU vă poruncesc să-l respectați pe Ezra!

Vedeți voi Mireasa lui YAHUSHUA este deosebită de oricare altă mireasă. Nu există (nicio, sau, vreo, n.tr.) comparație. Căci vedeți voi, voi vreți mai mult(e) și nu mai puțin(e). Mireasa contrafăcută (ei/ele) încearcă să spună, „Eu sunt Mireasa.” Dar spiritul (sau, duhul, n.tr.) este cel, fructul este cel – (pe care, n.tr.) voi îl veți testa. Voi veți ști dacă este cu adevărat Jezebel, care este mireasa contrafăcută – nu există nicio Mireasă, nu există nicio Mireasă în afară de Apocalipsa 14 și 7 – [țineți minte, (sau, amintiți-vă, n.tr.) asta] când ei încearcă să vină cu o altă învățătură. Aceasta este Mireasa lui YAHUSHUA și niciunul/niciuna (gen nespecificat în original; „none,” n.tr.) nu se poate compara, (cu, n.tr.) ceea ce EU am plasat înăuntrul fiecărui/fiecărei dintre Mireasa lui YAHUSHUA!

Și EU ABBA YAHUVEH este (neconcordanță conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) CEL CARE ÎL anunță pe FIUL MEU, „Aceasta este Mireasa TA. Du-TE și ia-ȚI Mireasa.” Dar toți/toate dintre voi trebuie să știți, (că, n.tr.) sunteți o lucrare în curs. EU ABBA YAHUVEH spun păzește-te lume! Căci un nou început s-a întâmplat în această zi în această Parohie Amightywind!

Păzește-te lume! Căci EU le pun ambele lor mâini (sau, mâinile amândurora, n.tr.) pe Nuia! Căci Elisheva a fost prima care a primit-o, dar ea a trebuit să aștepte cealaltă jumătate! EU voi împărtăși secrete cu voi „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA.” Căci vouă vă trebuie semnele, minunile și miracolele pentru a avea credință (sau, loialitate sau fidelitate față de Dumnezeu; „faith,” n.tr.) pentru a crede (posibil, în Dumnezeu; „to believe,” n.tr.), dar (acest lucru, n.tr.) va fi la timpul MEU (sau, desfășurarea în timp a planurilor lui Dumnezeu; similar cu timpul stabilit; în original, „timing,” nu „time,” n.tr.). Și (acest lucru, n.tr.) vă va ajuta credința (sau, fidelitatea, sau, loialitatea, n.tr.) să crească. Căci EU știu ceea ce EU am plasat în fiecare dintre voi. Acum Elisheva du-te în pace (limbaj original cu propoziția pe care preotul o spune la sfârșitul Liturghiei în Limba Engleză, „Go in peace,” n.tr.). Nu te mai teme (de, n.tr.), acest dușman. Căci el nu poate face nimic pe care EU nu-i permit să facă și chiar făcând asta, (acest lucru, n.tr.) trebuie să se întoarcă într-un mod răscumpărat pentru ca tu să fii binecuvântată (sau, voi să fiți binecuvântați/binecuvântate, n.tr.), pentru ca toți să fie binecuvântați/binecuvântate, care umblă (sau, merg, n.tr.) în Urmele Pașilor MEI! (în original, „in MY Footsteps,” n.tr.)

Sfârșitul Cuvântului/Înregistrării.

Astfel Este Vorbit, Astfel Este Scris,

Sub Ungerea RUACH ha KODESH

Apostolului, Profet Elisheva Eliyahu

Jignindu-i pe majoritatea, și o binecuvântare altora, un Copil, Războinic,

Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH

* * * * * * *

Note în versiunea originală, în Limba Engleză (n.tr.)


i Un fiu spiritual în YAHUSHUA; „Nu am (nicio, n.tr.) bucurie mai mare decât a auzi că copiii mei umblă în adevăr” (3 Ioan 1:4, „Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. 2 Acesta a venit la YAHUSHUA noaptea şi I-a zis, „Rabbi, ştim că eşti un Învăţător Care a venit de la DUMNEZEU. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci TU, dacă nu este DUMNEZEU cu el.” 3 YAHUSHUA i-a răspuns, „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou (conform notelor ediției, sau, de sus, n.tr.) nu poate vedea Împărăţia lui DUMNEZEU!” 4 Nicodim L-a întrebat, „Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?”” referință citată în original, n.tr.).


ii Momma (Mama, n.tr.) Rm este un termen afectuos pentru Profetul Elisheva. Rm este prescurtarea cuvântului „Ringmaiden” (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus ca Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth, n.tr.) și ea le este precum o mamă spirituală celor care sunt (sau, fac, n.tr.) parte din Parohia AmightyWind. YAH a ridicat-o pe Profetul Debora (care, n.tr.) era Judecător/Lider, „o mamă [spirituală] în Israel” (Judecători 4:4, „În perioada aceea în Israel judeca (conform notelor ediției, sau, conducea, sau cârmuia, „deşi se pare că Debora avea şi un rol de magistrat, ea fiind aceea care judeca pricinile celor din popor,” n.tr.) o Profetesă pe nume Debora, soţia lui Lapidot,” 5:7, „Încetase viaţa din satele lui Israel, se sfârşise, (sau, conform notelor ediției, conducătorii din Israel au căzut, n.tr.) / până când m-am ridicat eu (conform notelor ediției, sau, te-ai ridicat tu, n.tr.), Debora, / m-am ridicat ca o mamă în Israel!” referințe citate în original, n.tr.) și Apostolul Pavel (Shaul din Tarsus) îi era un tată spiritual lui Timotei, „Lui Timotei, un adevărat fiu în credință: Har, Milă și Pace de la DUMNEZEU TATĂL nostru și YAHUSHUA HA MASHIACH DOMNUL nostru” (1 Timotei 1:2, „Către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la DUMNEZEU TATĂL şi de la YAHUSHUA HA MASHIACH, DOMNUL nostru!” Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).


iii „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA” este numele pe care Raiul l-a dat mijlocitorilor în rugăciune AmightyWind care trăiesc Sfinți/Sfinte – și ei/ele sunt peste tot în lume (sau, în toată lumea, n.tr.). Multora noi nici măcar nu le știm numele, dar Raiul îi/le cunoaște pe toți/toate.


iv Atunci când Kathrynyah a transcris această parte (sau, acest pasaj, n.tr.), ea a auzit, „Adună trupele (militare; „troops,” n.tr.) pe zid!”


v Nu-l împărtășiți (în original, „share,” n.tr.) sau forwardați nimănui. Ștergeți și goliți gunoiul (e-mailului; „empty trash,” n.tr.) fără a citi. Pledați Sângele lui YAHUSHUA. Expulzați blesteme. Mustrați-l pe satana. Luați războiul spiritual (sau, operațiunile militare spirituale; „spiritual warfare,” n.tr.) în serios căci dacă el scrie, diavolul ordonă, se duce după acel suflet.

* * * * * * *