Profeția 126

este pe Punctul de a fi Trimisă
„Nu-i Răniți pe Bebelușii, Mireasa, Aleșii MEI/Alesele MELE
și Selecții MEI/Selectele MELE!”

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisheva Eliyahu

Primită pe 12 Aprilie – Eliberată pe 12 Iulie 2016

Aceasta este prima Profeție live și în timp real așa cum a survenit (sau, ieșit la iveală; „came forth,” n.tr.) – cu atât Profetul Ezra din Israel (cât) și (Profetul, n.tr.) Elisheva Eliyahu prezenți. YAHUVEH DUMNEZEU îl unge în mod puternic s-o protejeze și acopere (pe Elisheva, n.tr.), și să stârnească Ungerea de a Profeți.

Următoarea include conversația lor binecuvântată, unsă, pe 12 Aprilie 2016, conducând la Sfinte limbi mistuitoare (sau, arzătoare; în original, „fiery,” n.tr.) împotriva dușmanilor lui YAH, și Profeția 126 ieșind la iveală. Conversația arată că Profeții sunt într-adevăr oameni normali (și care au și ei/ele, n.tr.) un simț al umorului!

* * * * * * *

Dedesubt este Profeția așa cum a ieșit la iveală (sau, survenit, n.tr.)

-- cu „Sfintele limbi” ale Profeților Ezra și Elisheva, așa cum (sau, după cum, sau, pe când, n.tr.) SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui DUMNEZEU dă glas (sau, abilitate de a se exprima; „gives utterance,” n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4, „Li s-au arătat nişte limbi ca de foc (conform notelor ediției, „În VT, focul este adesea un simbol al prezenţei divine; în Exodul 19:18, DUMNEZEU SE coboară în mijlocul focului pentru a iniţia legământul cu Poporul SĂU,” n.tr.), care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.) limbilor cerești (sau, ale Raiului, n.tr.) sau pământești (1 Corinteni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor;” referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corinteni 14:6, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” referință citată în original, n.tr.) (posibil propoziție incompletă în original; posibil, făcând ca Profeția să survină, n.tr.). Ezra începe rugăciunea cu limbi mijlocitoare (Romani 8:26-27, „În acelaşi fel, DUHUL ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui (conform notelor ediției, sau, pentru ce ar trebui, n.tr.) să ne rugăm, ci DUHUL ÎNSUŞI mijloceşte cu suspine nerostite (sau, care nu pot fi exprimate în cuvinte, de nerostit, conform notelor ediției, n.tr.); 27 însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea DUHULUI, pentru că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui DUMNEZEU;” 1 Corinteni 14:15, „Aşadar, ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea, voi cânta laude cu duhul, dar voi cânta laude şi cu mintea;” referințe citate în original, n.tr.). Ea (Sfânta Profeție, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU.

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA;

THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version, n.tr.) sau NKJV (New King James Version, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Jale (sau, vai, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească – pe acești doi unși. Veți regreta ziua în care v-ați născut vreodată (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu vă atingeți de unșii MEI și nici nu le faceți vreun rău acestor doi Profeți (vedeți Psalmii 105:15, 1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe Profeţii MEI!” referințe citate în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia limba (din gură, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez – toți (oamenii, n.tr.) care vin împotriva acestei Parohii ȘI PROFEȚIILOR și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor Parohiei AmightyWind – vă avertizez acum, Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI vreun rău (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH să vină asupra voastră. Dar pentru cei/cele care sunt binecuvântați/binecuvântate și care sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli lui Dumnezeu; „faithful,” n.tr.) și care primesc Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră – totul pentru a proteja ceea ce-I aparține lui YAH în NUMELE LUI YAHUSHUA.

* * * * * * *

Context: Elisheva fusese sub așa atac, persecuție și abuz spiritual, (încât, n.tr.) ea nu știa dacă va mai profeți vreodată. A fost nevoie de acest Profet uns din Israel ridicat de YAHUVEH DUMNEZEU să lege și să vindece aripile distruse complet (cuvântul original se folosește pentru obiecte de sticlă sau ceramică; „shattered,” n.tr.) ale acestui fluture Elisheva și s-o elibereze pe tărâmul spiritual – totul în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH.

Fiți martori la cum YAHUVEH unise deja două Ungeri împreună drept una. Fiți martori cum Ungerea curge între ei. Fiți martori la dragostea pe care YAHUSHUA le-a dat-o lor unul pentru altul. Ne cerem scuze pentru orice dificultate în a auzi vocea Elishevei pe audio/video. Profeția începe după 7 minute.

Elisheva: Acest video este prima Profeție live și în timp real pe care eu am primit-o cu Apostol, Profet Ezra din Israel prezent pe 12 Aprilie 2016. Puțin știam noi că în decursul a două luni până la Shavu’ot/Pentecost (Cinzecime sau Rusalii, n.tr.) (pe, n.tr.) 12 Iunie 2016, dragostea noastră urma să continue să înflorească și să crească spre astfel de culmi noi și (că) iubitul meu Ezra urma să fie anunțat drept co-liderul Parohiilor AmightyWind în ziua în care noi i-am proclamat lumii dragostea noastră unul pentru altul. (link-uri vor veni; notă în original, n.tr.)

El este acum acoperământul (sau, acoperirea, n.tr.) masculin(ă) a Parohiei și a mea, și adevăratul meu suflet pereche, dragostea vieții mele. El a luat locul unui nemernic care este acum nimic, în afară de o amintire îndepărtată. Ezra umblă în mantaua unui Apostol și Profet și niciodată nu evită munca de modă veche, din greu, pentru Regatul Raiului, sau Ungerea!

Noi suntem acum în mod egal înjugați în conducere și dragoste, acolo unde era înainte doar o iluzie a unui co-lider masculin. Atât Ezra cât și eu punem SFÂNTA TREIME prima deasupra a tot altceva. Le mulțumim tuturor care au sprijinit anunțul noii conduceri!

Astăzi, la 3 luni după ce a fost primită pe 12 Aprilie 2016, Profeția 126 este acum eliberată pe 12 Iulie 2016.

Pe 7 Martie 2016 în ceea ce eu am crezut că va fi cea mai întunecată zi a vieții mele, în loc de aceasta a fost prima zi în care eu am vorbit prima dată cu Ezra. DUMNEZEU ATOTPUTERNIC spune că relația noastră a crescut în aceste 4 luni ceea ce le ia altora peste 4 ani, și (posibil, că, n.tr.) acesta este doar începutul! Trebuie să ne minunăm, ce va face YAH după asta?

Această Profeție a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

[Ezra se roagă în Sfinte limbi...]

Kathrynyah: OK...

Ezra: Bună, Bună.

Kathrynyah: Trebuie să-i spun ei [Elishevei] cu ce ești îmbrăcat.i

Ezra: O Doamne...

Kathrynyah: [Râde] O Doamne...

Ezra: Să mă îmbrac atunci.

Kathrynyah: El spune, „Să mă îmbrac atunci” – el e foarte amuzant.

[Râs]

Kathrynyah: Poartă un tricou albastru.

Elsiheva: O, voiam să știu cum arăta în albastru ieri!

Kathrynyah: Albastru închis (posibil, pe, n.tr.) care scrie U.S.A. (Statele Unite, n.tr.).

Elisheva: Tu trebuie să mă fi auzit în spirit (sau, duh, n.tr.) pentru că eu tocmai (sau, pur și simplu, n.tr.) m-am întrebat... îți amintești ieri? Am spus, „Mă întreb cum arată el în albastu?”

Kathrynyah: Și iată. Acum el poartă albastru. Uite.

Elisheva: Știu, astfel tu va trebui să-i spui că am spus asta când se întoarce (sau, revine imaginea; posibil FaceTime sau Skype, n.tr.).

Kathrynyah: El este aici. Te-a auzit.

Elisheva: Ei bine eu nu-l pot auzi pe el. Vorbește-mi.

Kathrynyah: O! Tocmai mi-am scăpat telefonul! [Râde]

Ezra: Eu, eu – încerc să nu întrerup – de fiecare dată când te aud.

[Kathrynyah râde]

Elisheva: Și eu sunt acolo încercând să-i spun ei, „Nu. Trimite-i mesaj (telefonic, n.tr.) lui Ezra. Am nevoie de rugăciune.”

Kathrynyah: Am făcut-o!

Elisheva: Era ca și cum, „Nu pot vorbi cu el. Nu am voce!”

Ezra: Da...

Elisheva: Și atunci (sau, pe, n.tr.) când ți-am citit e-mailul, vocea mea s-a întors (sau, mi-a venit înapoi, n.tr.) drept în fața lui Kathrynyah!

Kathrynyah: Pe măsură ce ea îți citea e-mailul vocea i s-a întors.

Ezra: Ce îți scriam eu ție – am menționat în e-mail – eu nu am împărtășit niciodată (acest lucru, n.tr.) cu nimeni, până când DOMNUL ți-a revelat că spiritul tău este amestecat cu spiritul meu și dacă este același spirit, este același spirit.

Elisheva: Ești prețios. Asta este tot ceea ce pot spune. Tu nu ÎI ești numai prețios lui YAH, tu îmi ești prețios și mie. OK?

Ezra: Îți mulțumesc, îți mulțumesc. La fel ești și tu.

Kathrynyah: [Repetă] La fel ești și tu.

Elisheva: Singurul lucru este, când îți eliberezi fluturele acoloii – ea cu adevărat are aripi ferfenițate acum – ei bine, prin credință (sau, loialitate față de Dumnezeu; „faith,” n.tr.) eu cred că voi zbura... cum se face asta?

Ezra: Da, eu... eu de fapt... eu de fapt mi te-am imaginat – eu te-am pus... am pus acel fluture în mâinile mele. Eu de fapt – tu vei vedea acest lucru în video-ul [pe care eu l-am făcut pentru tine].

Am pus fluturele în mâinile mele și legam [dregeam] – puneam aripile [rupte] împreună (le uneam la loc, n.tr.), și apoi eu suflam – [Face sunet de suflat] – un vânt mic (sau, puțin vânt, n.tr.), pentru ca tu să te iei dupa vânt și să zbori – și eu îți dădeam drumul.

Kathrynyah: Este atât de frumos.

Elisheva: Atât de prețios. Te-ai rugat și peste poza mea?

Kathrynyah: Te-ai rugat și peste poza ei?

Ezra: Da, eu îți văd poza tot timpul.

Elisheva: Pe care poză ai ales-o?

Kathrynyah: Pe care?

Ezra: Pe cea pe care ea mi-a trimis-o ultima (posibil, dată, n.tr.), cea recentă.

Elisheva: Acum eu am un bărbat care vorbește viață asupra mea și mă eliberează pentru a zbura (sau, îmi dă drumul să zbor, n.tr.). [Râde cu veselie]

Ezra: Așa este.

[Elisheva râde cu veselie]

Ezra: Nu a spus DOMNUL în Profeția pentru noi, „Ezra, învaț-o să zboare”?iii

Elisheva: Da, da.

Kathrynyah: Îți mulțumesc pentru rugăciunile tale iubite frate. Îți mulțumesc că ai fost acolo (sau, alături de mine, sau de noi; nespecificat, n.tr.), pur și simplu.

Ezra: Îți spun, eu trebuia să fiu afară (sau, să ies, n.tr.) astăzi și totul a fost întârziat (sau, amânat, n.tr.) și nu m-am putut duce.

Kathrynyah: O uau, DUMNEZEU l-a întârziat. El nu s-a putut duce și astfel el a fost disponibil aici pentru a se ruga.

Elisheva: Ei bine, eu TE laud ABBA YAHUVEH pentru asta pentru că eu am avut nevoie de tine Ez[ra], am avut nevoie ca tu [să te rogi]!

Elisheva: Da TATĂ CERESC, cine este cel/cea (gen nespecificat în original, n.tr.) care a trimis acel blestem TATĂ? [Lui Ezra] Te-ai putea (sau, Ai vrea, n.tr.) tu, vrei (sau, poți, n.tr.) tu pur și simplu să te rogi în SPIRIT te rog?

Ezra: Da.

[Kathrynyah leagă diavolul în NUMELE lui YAHUSHUA și Ezra se roagă în Sfinte limbi...]

Elisheva: Noi doar TE așteptăm pe TINE ABBA YAH să proclami Cuvântul acum în Engleză prin iubitul, iubitul TĂU Ezra. Ești prețios Ezra. Ce vrei să spui TU ABBA YAHUVEH? Ce vrei să spui TU YAHUSHUA? Ce vrei să spui TU IMMAYAH?

ABBA YAHUVEH așa (sau, după, n.tr.) cum TU ai proclamat un Cuvânt, [vorbește din nou] prin aceste buze de lut, (de-)ale mele – și TU le-ai uns – și ele erau Cuvintele TALE ABBA YAHUVEH, CREATORUL totului.

TATĂ ce vrei TU ca noi să știm? Ce este ABBA YAH?

[Elisheva se roagă în Sfinte limbi devenind din ce în ce mai aprigă, plină de Furia lui YAH până ce YAH vorbește prin ea]

Elisheva: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt... O, Doamne! EL este atât de furios!

Profeția 126 Începe:

12 Aprilie 2016

Nu vă atingeți de Profeții MEI! Nu vă atingeți de Unșii MEI/Unsele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) și nici nu le faceți Profeților MEI vreun rău (1 Cronici 16:22; Psalmul 105:15, notă în original, n.tr.)! El [Paul Hellem] MI-a aprins Furia (ca și cum ar fi un foc; în original, „ignited,” n.tr.)!

NU-MI RĂNI(ȚI) MIREASA! – EU NU-MI ABUZEZ MIREASA!iv

JALE (sau, VAI, n.tr.) fie de oricine care atinge părul capului MIRESEI MELE! Nu știți voi? Supărarea MEA, Mânia MEA, Furia MEA este cea (sau, lucrul, n.tr.) care (men)ține iadul aprins! În această zi flăcările doar au devenit mai fierbinți! Nu-MI răniți Bebelușii, Mireasa, Aleșii MEI/Alesele MELE (gen nespecificat în original, ambele se subînțeleg; „MY Chosen Ones,” n.tr.) și Selecții MEI/Selectele MELE (gen nespecificat în original; posibil, selectați/selectate pentru a îndeplini anumite sarcini; în original, „Elect,” n.tr.)!

JALE (sau, VAI, n.tr.) fie de această lume! Să numească rău (sau, malefic; în original, „evil,” n.tr.) ceea ce EU numesc Sfânt! JALE (VAI) FIE DE ACEASTĂ LUME! Jale! Jale! Jale! Nu va [mai]v fi (sau, dura, n.tr.) mult acum. Această lume ÎMI va simți Furia! Și (Furia, n.tr.) nu va fi doar călcatul apăsat al Piciorului lui ABBA YAHUVEH – ci va fi EU YAHUSHUA și IMMAYAH! (SFÂNTUL DUH, n.tr.)

Opriți-vă din a testa (sau, încerca, n.tr.)! Opriți-vă din a testa (încerca) Răbdarea MEA – cât de departe vă puteți apleca peste iad și nu cădea înăuntru – OPRIȚI-VĂ DIN A MĂ TESTA!

EU nu le vorbesc această avertizare prețioșilor MEI Bebeluși, Mireasă, Aleși/Alese și Selecți/Selecte – celor spălați/spălate în SÂNGELE VĂRSAT, celor care primesc DARUL MEU la Calvar. Pe voi! Pe voi! Pe voi! EU vă îmbrățișez (sau, strâng la piept cu dragoste; sau, accept; în original, „embrace,” n.tr.)! Voi nu aveți nimic de care să vă fie frică (sau, Vouă nu trebuie să vă fie frică de nimic, n.tr.).

EU le vorbesc dușmanilor – nemernicilor (2 Timotei 3:8; Titus 1:16; referințe citate în original, n.tr.),vi puietul (termenul original este același cu cel folosit pentru puietul de pește; „spawn,” n.tr.) satanei. EU le vorbesc „căldiceilor” (Apocalipsa 3:16, referință citată în original, n.tr.) care se numesc pe sine „Creștini” dar chiar (sau, însuși, n.tr.) ÎNTINEAZĂ Numele de HRISTOS.

2 Timotei 3:8: Aceștia de asemenea rezistă (sau, i se opun, n.tr.) adevărului: oameni cu mințile corupte, nemernici cu privire la credință (sau, loialitate sau fidelitate față de Dumnezeu; „faith,” n.tr.). (tradus din originalul în Limba Engleză; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşa cum Iane şi Iambre (conform notelor ediței, conform tradiției Ebraice, vrăjitorii lui Faraon, n.tr.) i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel şi aceşti oameni cu minţi pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificaţi în ce priveşte credinţa,” n.tr.)

Titus 1:16: Ei/Ele susțin puternic (în original, „profess,” n.tr.) că ÎL cunosc pe DUMNEZEU; dar în lucrări ei/ele ÎL neagă, fiind abominabili/abominabile, și nesupuși/nesupuse, și către (sau, cu privire la, n.tr.) fiecare lucrare bună nemernici. (tradus din originalul în Limba Engleză; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ei pretind că-L cunosc pe DUMNEZEU, dar prin faptele lor ÎL neagă. Sunt odioşi, neascultători, incapabili de orice lucrare bună,” n.tr.)

Apocalipsa 3:16 Astfel pentru că ești căldicel/căldicică, și nici rece nici fierbinte, EU te voi vărsa afară din Gura MEA. (referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar fiindcă eşti căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din gura MEA!” n.tr.)

Voi luați Cele Zece Porunci ale MELE și [le] faceți ghem și apoi spuneți, „Asta e doar gunoi. Totul a fost făcut la Crucea Calvarului (sau, de la Calvar, n.tr.). Vezi tu sufletul meu nu va fi pierdut. EL a plătit prețul! Acum eu pot păcătui cât vreau. Nu există reguli (sau, nicio regulă, n.tr.). YAHUSHUA pe Care noi ÎL numim „Iisus Hristos” este tot (sau, numai, n.tr.) dragoste. EL este numai (sau, tot, n.tr.) dragoste! EL nu ne va azvârli în iad!”

O! O o o, voi proști, proști (sau, nebuni, sau, aiuriți; termenul original este același cu cel care le desemnează pe cele cinci fecioare nebune în Parabola Celor Zece Fecioare în versiunea în Limba Engleză a Bibliei, Matei 25:1-13; „foolish,” n.tr.) oameni!

Există un preț de plătit – pentru toți cei/toate cele care calcă (sau, strivesc, n.tr.) în picioare SÂNGELE LUI YAHUSHUA sub picioarele voastre (labele picioarelor, n.tr.). Există un preț de plătit – pentru blestemele (sau, înjurăturile, n.tr.), pentru ura, pentru minciunile și calomnia verbală pe care voi i le-ați timis acestui Profet pe calea AmightyWind. Există un preț de plătit!

Ați face bine să vă căiți!

Pentru unii/unele dintre voi este prea târziu. Voi veți auzi acest mesaj și voi doar îi veți întoarce ei mai multă ură!

DAR EU AM UN PROFET! Și ea va proclama (sau, întotdeauna proclamă, n.tr.) cu îndrăzneală (sau, curaj; „boldly,” n.tr.) acest lucru! Astfel (sau, pentru ca, n.tr.) voi să nu puteți spune că nu ați fost avertizați! Adevărații MEI Profeți vor proclama (sau, întotdeauna proclamă, n.tr.). Voi nu le veți pune (sau, nu le puteți pune, sau, nu le veți putea pune, n.tr.) botniță.

Și Ezra, EU te-am chemat la înaintare. Și tu de asemenea vei lua Cuvintele MELE. Și acolo unde tu odată doar te întorceai (sau, plecai, n.tr.) umil (sau, cu smerenie, n.tr.) cu lacrimi în ochii tăi, EU VOI PUNE FOC ACOLO! – unde nu a mai fost înainte.

Căci EU am unit aceste două Ungeri împreună. Și nimeni (emfatic; „no-one,” nu „no one,” n.tr.) nu va sfâșia (sau, distruge, n.tr.) acest lucru (sau, nimeni nu îl va despărți prin sfâșiere, n.tr.)! Și nu contează dacă înțelege cineva. EU știu ce am pus în această femeie și acest bărbat.

Voi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) proclamați Cuvintele MELE. Asta este tot ceea ce voi sunteți responsabili să faceți. Voi nu sunteți responsabili [pentru] ce fac ei/ele (oamenii, n.tr.) cu ele! Voi doar (să, n.tr.) proclamați Cuvintele MELE – asta este (posibil, adică, cele care sunt, n.tr.) în Profeții, asta este (posibil, adică, cele care sunt, n.tr.) încuiate în Carte [Secretele SFÂNTULUI DUH (RUACH ha KODESH)].

Cei/Cele cu adevărați ochi de văzut vor descuia Adevărurile din acea Carte – de către (sau, posibil, prin, n.tr.) IMMAYAH. EA va da Înțelepciunea. EA va da Revelația pentru toți cei/toate cele care caută și doresc să audă de la MINE. EU SUNT CINE EU SUNT!

Și EU nu-MI cer scuze de la nicio femeie sau (niciun) bărbat!

Va fi făcut în modul MEU! (sau, după voia MEA, n.tr.)

Și EU avertizez acest pământ!

Pentru revolta ta,

tu vei plăti.

Cei/Cele care primesc Cuvintele Adevărului acestei Parohii – sunt puși/puse de o partevii – vor fi protejați/protejate și binecuvântați/binecuvântate. Căci vedeți voi (acestea, n.tr.) nu sunt cuvintele unei femei sau ale unui bărbat. Ci ele sunt trimise din Rai!

Fiți avertizați/avertizate pentru fiecare blestem (posibil și, înjurătură, n.tr.), fiecare vrajă, fiecare ritual, fiecare demon pe care voi ați încercat să-l trimiteți – fiți avertizați/avertizate voi care practicați ocultul – de un milion de ori mai mult înapoi VOUĂ vă va fi trimis! EU am spus, de un milion de ori mai mult înapoi VOUĂ VĂ va fi trimis. Dar nu va fi numai pe acest pământ, va fi în iad – iad combinat cu Lacul de Foc!

Este mai bine să vă acoperiți gura – este mai bine să fugiți în direcția opusă dacă nu vă plac Cuvintele pe care EU le spun!

O, O, O! O, O! Căci (posibil, pentru, n.tr.) Bebelușii, Mireasa, Aleșii/Alesele și Selecții/Selectele MEI/MELE! O, O, O! Căci (posibil, pentru, n.tr.) Mireasa MEA, prețioasa, prețioasa, frumoasa MEA Mireasă – nu va fi mult până când EU, YAHUSHUA, te trag Alături de MINE (sau, Lângă MINE, n.tr.). Ține-te strâns de Tivul Veșmântului MEU!

ȚINE-TE STRÂNS ȘI NU (CUMVA) ÎNDRĂZNI SĂ DAI DRUMUL!

Câteodată vei gândi (sau, crede, n.tr.) că va trebui să te lupți cu MINE (corp la corp; în original, „wrestle,” n.tr.) pentru binecuvântări dar aceasta doar îți ajută credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea; „faith,” n.tr.) să crească! EU nu te voi părăsi, EU nu te voi lăsa (în special la nevoie, n.tr.)! Doar strigă (cu lacrimi, n.tr.) în NUMELE MEU! Căci EU te iubesc cu o dragoste pe care tu nici măcar nu poți începe s-o înțelegi! Și răsplățile tale te așteaptă chiar aici în Rai!

Kathrynyah: YAHUSHUA fie lăudat!

Profeția Continuă:

O, EU TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! TE IUBESC! Tu ești motivul pentru care M-am dus la Calvar, pentru ca tu să te poți întoarce înapoi la MINE! Toți cei/Toate cele – (cărora) EU le vorbesc acum – în Cartea MIELULUI A Vieții, voi erați motivul pentru care EU M-am dus la Calvar!

Și niciun lucru bun nu voi reține EU de la voi – dacă voi doar vă țineți strâns și nu vă întoarceți înapoi – EU doresc să vă binecuvântez!

Și voi care lucrați (intens; termenul original este același cu cel folosit pentru travaliul de la nașterea unui copil; „labor,” n.tr.) în câmpul de recoltă, voi care lucrați (intens, n.tr.) la AmightyWind – ȚINEȚI-VĂ STRÂNS! Să nu cumva să îndrăzniți să dați drumul! Căci voi faceți o lucrare intensă din dragoste (expresie Americană; fără altă răsplată; în original, „a labor of love,” n.tr.) pentru ABBA YAHUVEH, EU, YAHUSHUA, și IMMAYAH.

Și EU SUNT atât, atât, atât de mulțumit de mijlocitorii în rugăciune, „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA” (războinicii mijlocitori în rugăciune ai Parohiei AmightyWind, care o acoperă cu rugăciunile lor, n.tr.). Și sunt (sau, există, n.tr.) mai mulți decât doar cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) ale căror nume sunt cunoscute. Căci ei/ele sunt răspândiți/răspândite peste tot în lume (sau, în toată lumea, n.tr.) – 500,000 de războinici pe acel zid, exact așa cum EU am profețit acum mult timp! Și ei/ele sunt războinicii tari (de la tărie, „strength;” sau, puternici, n.tr.)! În toate neamurile și limbile!

Căci viul grai (în original, „word of mouth,” n.tr.) a dus această Parohie peste tot în jurul lumii. Și va fi chiar mai mult pe măsură ce (în, n.tr.) zilele dinainte (sau, ce vor urma, n.tr.) – voi ajungețiviii la oameni la care voi nu mai putuseți ajunge înainte!

Căci MIREASA ISRAELULUI (sau, din Israel, n.tr.) strigă (cu lacrimi, n.tr.)! Există o MIREASĂ ÎN LIBAN! Există o Mireasă! Există o Mireasă! Există o Mireasă – care strigă (cu lacrimi, n.tr.) către MINE, care umblă Sfinți/Sfinte înaintea MEA în mai multe locuri în jurul acestei lumi – și la unii/unele voi nici măcar nu ați ajuns încă(,) care vă așteaptă pe voi.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus atunci când (sau, căci, n.tr.), Ezra, tu ai stârnit noua Profeție în această zi. Acesta este motivul pentru care diavolul a încercat s-o ucidă pe acest Profet în această zi – el nu a vrut ca această Profeție să survină (sau, să iasă la iveală, sau, să vină, n.tr.) de la buzele fiicei MELE – a MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus ca Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth, n.tr.).

Astfel Ezra, tu continuă să faci ceea ce ești chemat să faci.

Căci acum nu este (sau, nu există, n.tr.) doar unul/una, ci sunt doi.

Și mai sunt mulți/multe (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) pe drum!

Sunt translatorii în Ebraică! Voi rămâneți alerți căutându-i/căutându-le. Căci această Carte este menită să fie în Limba Ebraică, exact așa cum EU am profețit că va fi în limba Asiatică.

Voi țineți-vă ochii deschiși după toți cei/toate cele care primesc această Carte drept Adevăr în Israel, toți cei/toate cele care pot proclama Limba Ebraică și cunosc [Limba] Engleză bine. Ei/Ele vor sta (sau, fi, n.tr.) alături de voi (sau, vă vor sprijini, sau, vă vor fi loiali/loiale, n.tr.). Ei/Ele vor fi onorați/onorate să vă ajute. EU [îi/le] chem la înaintare în această zi.

EU deja vă știu numele. EU vorbesc acest lucru pe tărâmul spiritual și EU vă chem la înaintare.

Bine făcut, bine făcut, bine făcut fiica MEA credincioasă (sau, loială, sau, fidelă; „faithful,” n.tr.)! Bine făcut, bine făcut fiul MEU credincios! (sau, loial, sau, fidel, n.tr.) Voi doar rămâneți pe acea cărare. Voi rămâneți pe acel curs. Căci o nouă aventură tocmai a început. Voi continuați să strigați (sau, plângeți, n.tr.) către MINE. Voi continuați să cereți acea Înțelepciune! Și EU cu credință (sau, loialiate, sau, fidelitate, n.tr.) voi ghida (sau, călăuzi, n.tr.), unge și vă voi da mai multă Înțelepciune vouă cu larghețe (sau, generos, sau, abundent; „liberally,” n.tr.).

Dar jale (sau, vai, n.tr.), jale, jale, jale, JALE fie de dușmanii voștri! EU vă avertizez oficial dușmanilor. Jale, jale, jale, jale fie (de, n.tr.) toată lumea care stă împotriva (sau, se opune hotărât; sau, ia atitudine împotriva, n.tr.) Bebelușilor, Miresei, Aleșilor/Aleselor și Selecților/Selectelor MEI/MELE! Și tuturor celorlalți/celorlalte care aud asta și spun, „O! Eu nu vreau să fiu dușmanul lui YAH,” atunci ați face bine să vă căiți repede!

Pentru că MÂNIA MEA pentru (sau, către, n.tr.) această lume este pe punctul de a fi trimisă!

Ați face bine să ajungeți în genunchi și să strigați către YAHUSHUA înainte de a fi prea târziu! Căiți-vă! Căiți-vă! Căiți-vă! Acceptați DARUL LUI la Calvar astfel încât SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA – [EL] poate fi al vostru MASHIACH – și vă va proteja și ierta și izbăvi.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus pe când diavolul tună și fulgeră cu furie, încercând s-o reducă la tăcere pe acest Profet încă o dată. În loc de asta, EU doar o pun să strige mai tare! Voi nu-i puteți reduce la tăcere pe Profeții MEI.

O, dușmani ai MEI, țineți minte asta!

Un Profet este prietenul MEU/prietena MEA (gen nespecificat în original, n.tr.)! Orice le faceți lor, este ca și cum MI-ați făcut MIE.

Și EU SUNT YAHUVEH!

În această zi voi ați auzit de la nu numai EU, ABBA YAHUVEH, (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; conform originalului; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), ci voi ați auzit de la FIUL MEU, YAHUSHUA! Acum ce veți face voi cu Cuvintele pe care EU vi le-am vorbit vouă? Toate proclamate datorită lui IMMAYAH (SFÂNTULUI DUH, n.tr.). Ce veți face voi?

Căci acum voi sunteți trași/trase la răspundere pentru Cuvintele care au fost proclamate.

Sfârșitul Cuvântului.

Elisheva: [Ia o respirație mare (sau, inspiră puternic, n.tr.)] Asta-i tot.

Kathrynyah: Lăudați-L pe YAHUVEH! Lăudați-L pe YAHUSHUA! Lăudați-O pe IMMAYAH!

Ezra: VĂ mulțumim! Amin.

[Elisheva râde]

Kathrynyah: ÎȚI mulțumim TATĂ!

Elisheva: Ai/Ați face bine să fi primit – ai auzit asta – Ezra, ai auzit?

Ezra: Ce-ai spus?

Kathrynyah: Ai auzit asta?

Ezra: Da. [Râde]

Kathrynyah: Da.

Ezra: [Râde] Lăudați-L pe DUMNEZEU (sau, DUMNEZEU fie lăudat, n.tr.).

Elisheva: [Râde] TATĂ eu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) ÎȚI mulțumesc și eu TE laud ceva cu adevărat mare (sau, grozav, sau, puternic, sau, important, n.tr.) s-a întâmplat astăzi. Uau, asta este o nouă Profeție. 12 Aprilie 2016. Asta este o nouă Profeție.

Kathrynyah: Lăudați-L pe YAHUVEH! Lăudați-L pe YAHUSHUA! Lăudați-O pe IMMAYAH!

Elisheva: Și totul este pentru că un bărbat a venit – care este acum în Israel.

Kathrynyah: [Repetă] Totul pentru că un bărbat a venit – care este acum în Israel.

Ezra: Uau, incredibil. Incredibil!

Elisheva: Vezi tu eu aud – nu pot explica cum funcționează acest dar. Nu pot explica (acest lucru, n.tr.). Este doar că... uneori EL va... Este pur și simplu atât de mult care vine la mine dintr-o dată. Nu există niciun mod de a explica (acest lucru, n.tr.).

Dar Ezra a stârnit Ungerea – și noi am așteptat și noi am așteptat și noi am așteptat ca un Cuvânt să survină. El a vorbit în Sfinte limbi, [noi ne-am] dus înaintea Tronului și eu am spus, „Ce vrei TU [YAHUVEH] să spui?” Și noi am așteptat și noi am așteptat și el [Ezra] se roagă în limbi din nou. Și apoi noi așteptăm... și eu am spus [în mintea mea], „O Doamne! Nu va fi niciun Cuvânt pe care să-l ai TU de spus?” Și TU EȘTI CEL Care mi-a spus să mă rog, mi-a spus să-l pun pe el [Ezra, în limbi] să se roage – și desigur, noi știm cum s-a întâmplat asta –

Eu pur și simplu nu am avut nicio idee, ca de obicei. Și apoi când a vorbit EL, EL era atât de furios...

Ezra: Da.

Elisheva:... pe cel [Paul Hellem] astăzi care m-a rănit atât de rău. Și um...

Ezra: Uau.

Elisheva: Eu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) vreau să avertizez oficial (despre acest lucru, n.tr.). Da. Jale (sau, vai, n.tr.) fie de dușmanii noștri.

Kathrynyayh: Amin.

Elisheva: Asta-i tot.

Ezra: Amin.

Elisheva: Jale (sau, vai, n.tr.) fie de cei/cele...

Ezra: Uau.

Elisheva: Voi veți răspunde pentru fiecare dintre cuvintele pe care voi le-ați spus. Voi veți răspunde înaintea DUMNEZEULUI CREAȚIEI. Voi nu mă cunoașteți. Voi nu știți nimic despre mine. Și totuși voi ați spus cele mai... Voi mi-ați pus fața... și voi ați pus-o într-un [video] porno... voi îndrăzniți să faceți așa ceva? Să luați un star porno și să spuneți că sunt eu? Voi nici măcar nu puteți înț –

Cuvânt Profeticix

Voi nici măcar nu puteți înțelege – ABBA YAH spune acum – TORTURILE! ... pe care voi le aveți care vă așteaptă. Voi care îndrăzniți să spuneți, și să faceți video-uri, că eu sunt „un apostol al bisericii satanice,” voi nici măcar nu începeți să înțelegeți – ABBA YAH îmi spune – torturile pe care voi le aveți care vă așteaptă pe voi pentru că cu fiecare cuvânt pe care voi l-ați vorbit, s-a dus înaintea Tronului Raiului.

Elisheva: Și ai mei TATI YAH, YAHUSHUA și IMMAYAH...

Ezra: Uau.

Elisheva: EI știu, (că, n.tr.) de peste 30 de ani eu LE-am aparținut LOR. EI știu.

Ezra: Amin.

Elisheva: Și jale (sau, vai, n.tr.) fie de voi. Jale, jale, jale! Omule!x

Sper, rugăciunea mea este – și eu spun asta înaintea întregii lumi – eu vreau să știu momentul în care începe tortura. Vreau să știu.

Nu vreau să mă uit la ea mult timp, dar a fost exact precum Lazăr și omul bogat. El l-a văzut pe omul bogat cerșind (sau, implorând, n.tr.) după apă – doar un strop pe limbă. Eu vreau să știu ce vă face vouă al meu TATI YAH.

Pentru că voi... Voi credeți că ați primit victoria. Voi credeți că m-ați umilit.

Dar ghiciți ce? Nu este nimic pe care voi să-l puteți face pe care al meu TATI YAH nu v-a permis să-l faceți. Și acel lucru a fost pentru propria voastră judecată. Voi v-ați săpat propriul vostru nivel în jos spre (sau, în, n.tr.) groapa iadului [acolo unde] voi veți coborî.

Kathrynyah: Amin.

Elisheva: Astfel voi oamenilor care vreți să continuați să faceți aceste video-uri, să continuați să-mi calomniați (verbal, n.tr.) numele, să continuați să vorbiți tot acest rău împotriva acestei Parohii... Voi sunteți proști.

Kathrynyah: Amin. [Râde]

Elisheva: Voi ar fi trebuit pur și simplu (sau, doar, n.tr.) să fugiți.

Ezra: Da.

Elisheva: Și pentru voi care auziți asta, și voi veți deveni supărați (sau, furioși, n.tr.), eu sugerez să tăceți.

Kathrynyah: Amin!

Elisheva: Ați face bine să fugiți.

Ezra: Amin.

Elisheva: Pentru că al meu TATI YAH nu SE joacă jocuri. EL știe cine îi aparține, și al cui nume este scris în acea Carte A MIELULUI, A Vieții, Raiului.

Kathynyah: Amin.

Elisheva: Acestea sunt cuvintele pe care eu le am de spus.

Ezra: Amin.

Elisheva: Pe 12 Aprilie 2016.

Kathynyah: Amin.

Elisheva: YAHUSHUA este pe drum.

Ezra: Uau.

Elisheva: EL este pe drum.

Ezra: Uau.

Elisheva: [Se roagă în Sfinte limbi] Alelu YAH – ABBA YAH! ÎȚI mulțumesc pentru că m-ai întărit în această zi. [Râde] O da... ÎȚI mulțumesc pentru că m-ai întărit în această zi. ÎȚI mulțumesc, ÎȚI mulțumesc pentru acest om (sau, bărbat, n.tr.) al lui YAH pe care TU l-ai adus în calea noastră pentru a ne ajuta într-un mod în care nimeni nu ne-a mai ajutat înainte – căci dorința inimii mele este să ajung la Israel (sau, la oamenii din Israel, pentru a-i creștina, n.tr.).

Ezra: Amin.

Elisheva: Și la poporul Ebraic (în original, „Hebrew,” n.tr.), poporul Evreu (în original, „Jewish,” n.tr.) care sunt împrăștiați peste tot în jurul acestei lumi, dar noi nu ne oprim acolo. Noi nu ne oprim acolo.

Ezra: Da, uau...

Elisheva: Aceasta este o Parohie internațională și noi iubim toți oamenii, neamurile și limbile –

Ezra: Lăudați-L pe DUMNEZEU (sau, DUMNEZEU fie lăudat, n.tr.).

Elisheva: – ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții, și YAHUSHUA nu va pierde (nici, n.tr.) unul/una.

Ezra: Amin

Elisheva: [Râde cu bucurie] Asta este prima noastră Profeție împreună.

Kathrynyah: Ea spune, „Asta este prima noastră Profeție împreună.”

Ezra: O... [Râde]

Elisheva: Este după ce tu ai eliberat fluturele!

Kathrynyah: [Repetă] Este după ce tu ai eliberat fluturele!

Ezra râzând: Ea era liberă într-adevăr!

[Elisheva râde]

Kathrynyah: [Repetă] Ea este liberă într-adevăr!

Elisheva: A fost prima mea Profeție căci eu nu știam dacă voi mai profeți (vreodată, n.tr.).

Kathrynyah: Tu spui asta de fiecare dată, îmi pare rău dar [Râde] tu întotdeauna spui asta.

Elisheva: [Râde] Ea are dreptate. Eu fac asta de fiecare... ei bine, nu de fiecare dată. Dar (doar, n.tr.) după ce tu mi-ai legat (sau, dres, n.tr.) aripile și m-ai eliberat am profețit eu din nou. Mulțumește-I (sau, să-I mulțumim, n.tr.) lui ABBA YAH. ÎȚI mulțumesc că mi-ai arătat.

Viziuni

Kathrynyah: ...și apoi tu ai început să te rogi și eu am văzut [într-o viziune] că voi amândoi aveați bâte de baseball și ele erau încrucișate, ca și cum voi vă pregăteați să le folosiți. Știți, ca și cum voi vă încrucișați săbiile și apoi începeți să vă luptați, cam așa.

Elisheva: Dar o bâtă de baseball?! [Râde]

Kathrynyah: Lovește-i (posibil, să-i lovești, n.tr.) [pe ei, dușmanii] peste (sau, la, n.tr.) cap cred.

Elisheva: [Râde] OK!

Kathrynyah: Și apoi când DUMNEZEU proclama foc în Ezra eu am văzut foc în mâna lui, ca și cum tu ți-ai (sau, voi v-ați, n.tr.) ridicat mâna și era ca și cum era foc la capătul ei, știți voi, ca o flacără. Asta a fost ce am văzut.

Elisheva: Uau, lăudați-L pe YAH. Vezi ce primești (sau, posibil, vezi ce ți se întâmplă, n.tr.) când porți albastru!?

Kathrynyah: [Repetă] Vezi ce primești când porți albastru?

Ezra: Da. [Râde]

[Elisheva râde]

Kathrynyah: Are de a face cu culorile. Doar glumesc ABBA YAHUVEH. TU știi asta.

Elisheva: Bine.

Ezra: Da [Râde]

Elisheva: Acesta este doar începutul (momentului, n.tr.) când tu și cu mine venim împreună (sau, ne unim, n.tr.) în Ungere.

Ezra: Da într-adevăr.

Kathrynyah: Minunat!

Elisheva: Când diavolul crede că mă va rupe (sau, distruge, sau, învinge, n.tr.), [ea aude asta din Rai] ABBA YAH a spus, „Singurul lucru pe care EU l-am făcut astăzi a fost să îndoi!” ABBA YAH a spus, „Singurul lucru pe care EU l-am făcut astăzi a fost să îndoi.” Asta este tot. Motivul pentru care EU doar am îndoit astăzi și nu am rupt, este pentru că – era un om [Ezra] care are o Nuia și el este cealaltă jumătate a mea a Ungerii.

Kathrynyah: Amin!

Ezra: [Cu autoritate] Amin.

Elisheva: Și asta este ceea ce eu am de spus. Și tot iadul tremură acum.

Kathrynyah: Bine!

Ezra: Așa este.

Elisheva: Diavolul a fost învins.

Kathrynyah: În NUMELE lui YAHUSHUA HA MASHIACH, bine!

Ezra: Spune-i că-i dau five [high five]. „Give me five.”xi

Kathrynyah: El îți dă „five,” dă-i „five.” [Râde]

Elisheva: Ei bine ce-ai zice de un sărut pe obraz?

Kathrynyah: [Repetă] Ce-ai zice de un sărut pe obraz? [Râde]

Ezra: În regulă.

Kathrynyah: În regulă, el își pune obrazul spre (sau, la; „up to,” n.tr.) ecran.

Elisheva: [Râde] Nu vreau să te forțez!

Kathrynyah: Nu, el vrea să-ți dea un high five!

Ezra: Tu m-ai tot forțat, să-ți spun (drept, n.tr.). [Glumeț]

Kathrynyah: Nu, el vrea să-ți dea un high five!

Elisheva: Ce este un „high five”? O! Dă-mi „high five”! [Râde]

Kathrynyah: OK acum ea s-a prins!

Elisheva: Mi-am ridicat mâna. Mâinile noastre unse sunt unite.

Kathrynyah: Ea își ridică mâna pentru un „high five.” Ea spune – OK acum ea înțelege. Acum el a prins-o...

Elisheva: Acum mâinile noastre unse sunt unite.

Kathrynyah: Amin!

Ezra: Doar ține minte, cu toată turbulența/tribulația asta de acolo prin care tu ai trecut, ceva bun ieșea din ea. Zi victorioasă.

Elisheva: Amin.

Kathrynyah: Ea întotdeauna obișnuia să spună, „I’m five and I’m alive!” (intraductibil; posibil parafrază a numelui sau sloganului unei organizații caritabile Americane pentru copii; „Five & Alive,” n.tr.)

Elisheva: Ei bine, noi am primit de fapt mai mult decât asta acum! L-am primit pe Ezra! Știi! Și el este sus de tot acolo [spiritual]! [Râde]

Kathrynyah: Atotputernic.

Ezra: Acum înțeleg eu de ce întreaga mea zi a fost întârziată și eu nu am putut ajunge acolo și... a fost pentru acel motiv, absolut (sau, fără îndoială, n.tr.).

Elisheva: Îți mulțumesc pentru că ești (sau, ai fost, n.tr.) acolo pentru mine (tradus literal; expresie Americană; sau, alături de mine, n.tr.).

Ezra: O, cu plăcere.

Elisheva: Și TATĂ ÎȚI mulțumesc pentru că l-ai pus să fie acolo pentru (sau, alături de, n.tr.) mine. Pentru că dacă tu ai fi fost afară (sau, dacă ai fi ieșit, n.tr.) – nu ai fi fost alături de mine azi. Și acest Cuvânt nu ar fi survenit.

Ezra: Exact așa cum eu am spus tot ceea ce noi facem este hirotonisit de „dinainte.”xii

Elisheva: Amin. Amin, amin, amin. Astfel acum tu... tu i-ai fost martor primei Profeții cu tine. [Râde]

Kathrynyah: Ea a spus [mai devreme], noi am așteptat atât de mult o altă Profeție și ea are Profeții care nu au fost eliberate –

Elisheva: – din cauza lui [Paul Hellem].

Ezra: Ei bine – aici suntem (sau, aici am ajuns, n.tr.). Da, sigur.

Kathrynyah: Din cauza lui „butt-head.” (expresie Americană; om prost, care le provoacă neplăcere celorlalți, n.tr.)

Elisheva: Da.

Ezra: Sigur.

Elisheva: Pentru că el...

Kathrynyah: Nu mă pot gândi la un nume suficient de rău pentru el [Paul Hellem].

Elisheva: [Râde] Nici eu nu pot.

Ezra: Am crezut că „cap de șurub” este bun („cheese-head,” n.tr.).

[Înregistrare tăiată, dar femeile răspund spunând, ambele aceste nume nu sunt suficient de rele pentru nemernicul Paul Hellem!]

Elisheva: Am nevoie să-ți văd fața. Am nevoie să-l văd pe bărbatul meu în albastru acolo! Acea culoare unsă! A stârnit Ungerea!

Ezra: O, OK.

Kathrynyah: A stârnit Ungerea.

Elisheva: A stârnit Ungerea...

Ezra: Știai, o să termin cu asta, dacă iei numele „Ierusalim” – dacă iei numele „Ierusalim,” U.S.A. (S.U.A., n.tr.) este drept în mijlocul (cuvântului, n.tr.) „Ierusalim.”

Kathrynyah: Da.

Elisheva: Da știu.

Ezra: U.S.A. a fost binecuvântată doar datorită Ierusalimului. Datorită Israelului.

Kathrynyah: Da...

Elisheva: Eu cred asta...

Ezra: Și acum ei părăsesc (sau, lasă, în special la nevoie; „forsake,” n.tr.) Israelul.

Elisheva: Ei sunt (posibil, dușmani; în original, „enerepromies,” n.tr.) și totuși ei nu vor să admită că sunt dușmani. Păziți-vă de Calul Troian [Profeția 57]. Voi aveți [YAH a vorbit] Profeții (posibil, pentru, n.tr.) Israel(ului). Eu nu am putut ajunge la ei cu acele Profeții, tu poți – avertizează-i.

Ezra: Da.

Elisheva: Și când ajungi în Statele Unite, avertizează-i și acolo.

Ezra: Da. Într-adevăr.

Elisheva: Sunt (sau, există, n.tr.) atât de multe Profeții pentru America. OK?

Ezra: Da, da!

Elisheva: Ei bine, te voi lăsa să te duci (posibil, să termini convorbirea, n.tr.). Și...

Elisheva: Tot ceea ce pot face este să spun mulțumesc. Nu mai este nimic altceva pe care să-l pot spune.

Ezra: OK.

Kathrynyah: YAHUVEH să te binecuvânteze!

Elisheva: YAHUSHUA să te binecuvânteze.

Ezra: Pa pa!

Kathrynyah: Pa pa!

Ezra: (Îți, sau, vă, n.tr.) mulțumesc.

Sfârșitul Înregistrării.

Astfel este vorbit, astfel este scris în NUMELE LUI YAHUSHUA,

12 Aprilie 2016

Apostol, Profet Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

Note în versiunea originală, în Limba Engleză (n.tr.)


i Elisheva i s-a alăturat acestui anumit apel video în mod indirect prin telefonul lui Kathrynyah – și pentru că nu putea vedea nicio secvență video, era curioasă cu privire la ce purta Ezra în acea zi. Acesta este de asemenea motivul pentru care Kathrynyah tot repetă ceea ce spun ceilalți doi – pentru că ei nu s-au putut auzi unul pe celălalt în mod clar tot timpul.


ii Elisheva este fluturele: „EU îți aduc o femeie atât de delicată, sensibilă, fragilă, plină de emoție (posibil, simțitoare; „emotional,” n.tr.) ca un fluture cu aripi rupte, sfâșiate, ferfenițate, pentru a o uni cu un bărbat care are UNGEREA SFÂNTULUI MEU DUH pentru a vorbi Vindecare, Dragoste, Compasiune, Pace și Râs, și în Ungerea MEA, să-i vindece (în original, „mend,” n.tr.) aripile ei sfâșiate – astfel încât ea să poată zbura, înalt, pe cer – cu cântecele unse pe care EU i le voi da lui să le cânte.” („Os Din Osul MEU Carne din Carnea MEA EU Dau” Profeție-Poezie).


iii vedeți nota de subsol precedentă; de asemenea o referință la Cuvinte de Profeție private


iv Nemernicul Paul Hellem o abuzase pe Elisheva ani de zile – până când YAH S-a săturat! „Mireasa lui YAHUSHUA” este un grup de credincioși (sau, oameni care cred în Dumnezeu; „believers;” nu este același lucru cu cei care ÎI sunt credincioși sau fideli sau loiali lui Dumnezeu, „the faithful,” n.tr.) chemați afară (posibil, din rândul celorlalți oameni; „called out,” n.tr.) și sanctificați care i se supun poruncii de a-L pune pe YAH primul în dragostea și viața lor, deasupra a tot altceva (Isaia 54:5, „Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – / DOMNUL OŞTIRILOR este NUMELE SĂU – / și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – / EL este numit DUMNEZEUL întregului pământ;” referință citată în original, n.tr.).


v colocvialism în originalul în Limba Engleză; poate adăuga o conotație de bucurie vie (în original, „excitement,” n.tr.) sau urgență (sau, stringență, n.tr.)


vi Nemernic poate fi definit ca o persoană respinsă de DUMNEZEU fără speranță de mântuire (Ieremia 6:26-30, „Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac / şi rostogoleşte-te în cenuşă. / Plângi amarnic, / ca după singurul tău fiu, / căci pe neaşteptate / va veni pustiitorul peste noi.” 27 „Te făcusem un examinator (conform notelor ediției, sau, cineva care încearcă metale, n.tr.), / un rafinor printre cei din poporul MEU, / ca să-i cunoşti / și să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat;” Evrei 6:4-8, „Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat darul ceresc, au devenit părtaşi ai DUHULUI SFÂNT 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui DUMNEZEU şi puterile veacului care va să vină, 6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei ÎL răstignesc din nou pe Fiul lui DUMNEZEU şi-L fac de ocară. 7 Când pământul absoarbe ploaia care, deseori, cade pe el şi dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primeşte binecuvântarea de la DUMNEZEU. 8 Dacă însă dă spini şi mărăcini, atunci nu este de nici un folos şi urmează să fie blestemat; sfârşitul lui va fi în foc,” referințe citate în original, n.tr.), care a blasfemiat SFÂNTUL DUH (Matei 12:31, „De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu le va fi iertată;” Evrei 10:26-31, „Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, 27 ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui DUMNEZEU. 28 Oricine n-a ascultat de Legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe Fiul lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare Sângele legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL harului?! 30 ÎL cunoaştem pe Cel Care a spus, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti!” Şi, din nou, „DOMNUL ÎŞI va judeca poporul.” 31 Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile DUMNEZEULUI Celui Viu!” referințe citate în original, n.tr.), care este singurul păcat de neiertat (Luca 12:10, „Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cel care va blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu va fi iertat;” referință citată în original, n.tr.) și prin urmare trebuie să fi fost „predestinat” la damnare (Romani 9:22, „Şi ce dacă DUMNEZEU, dorind să-ŞI arate mânia şi să-ŞI facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei SALE, pregătite pentru distrugere? referință citată în original, n.tr.”). „Nemernic” poate de asemenea fi folosit drept adjectiv descriind o relație cu această stare.


vii Dublu sens – atât Adevărurile din această Parohie cât și oamenii care îl/o primesc sunt puși/puse de o parte, speciali/speciale, Sfinți/Sfinte față de (sau, lui, n.tr.) YAH.


viii „tu ajungi” la timpul prezent – YAHUVEH vorbește făcând să existe (în original, „speaks into existence,” n.tr.), ajungând la cei/cele la care încă nu s-a ajuns.


ix Elisheva, aici vorbește ca Profet, și este atât de unsă încât Cuvintele Profetice ale lui YAH se amestecă cu propriile ei cuvinte. Niciunele dintre propriile ei cuvinte nu „cad la pământ” (1 Samuel 3:19, „Samuel creştea, iar DOMNUL era cu el, nelăsând neîmplinit nici unul din cuvintele LUI (conform notelor ediției, sau, nelăsând să cadă la pământ nici unul din cuvintele LUI, n.tr.),” referință citată în original, n.tr.).


x „Omule!” – expresie Americană de exasperare sau bucurie vie („excitement,” n.tr.)


xi a bate o mână (palmă, n.tr.) cu cea a unei alte persoane – un gest de bucurie, celebrare sau salut


xii comparați cu Profeția 71, Ceea Ce a Fost Pecetluit Este Acum Revelat! – „Doar sufletele dinaintea întemeierii (sau, punerii fundației; în original, „foundation,” n.tr.) pământului, care I-au fost (sau, ÎI erau, n.tr.) loiale lui EU, YAHUVEH și YAHUSHUA (pronume la Nominativ deși alt caz este cerut; conform originalului; nu este greșit, n.tr.) atunci, [MĂ] vor accepta, iubi, [MI] se vor supune și vor lupta împotriva lipsei de sfințenie și se vor lupta cu satana și toate aceste abominații acum.”

* * * * * * *