Profeția 123

Distrugerea Vine!
Distrugerea este Aici!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

9 Noiembrie 2013 – în urmarea Taifunului Haiyan

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA;

„THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Aceasta a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

Profeția 123 Începe:

9 Noiembrie 2013

Să știi că rugăciunile tale

NU trec neobservate!

Să știi că rugăciunile tale din această Parohie

NU trec neobservate!

[Înregistrarea audio începe aici:]

Fie ca aceasta să NU treacă neobservată! (sau, NU lăsa ca aceasta sa treacă neobservată, n.tr.) Postează (pe internet, n.tr.) această rugăciune. Anunță-i pe TOȚI, Războinicii în Rugăciune ai acestei Parohii: ridică nevoile lor [celor din furtună] înaintea MEA în această zi...

NU priviți doar distrugerea! Ci lăudați-MĂ! Căci Sfinții MEI Îngeri lucrează peste program (în original, „overtime,” n.tr.)! Voi nu puteți înțelege miracolele care se săvârșesc (acum, n.tr.)! Cei [care] au fost crezuți morți, vor fi găsiți. Cei care sunt în izolare vor fi reuniți cu familiile lor.

NU priviți doar distrugerea! Ci doar știți aceasta: (pe, n.tr.) acele nume care sunt scrise în Cartea MIELULUI, A Vieții, Îngerii MEI Sfinți le păzesc, le protejează. Și da, unele sunt luate Acasă, dar NU simt nicio durere.

Astfel Elisabeth [Elisheva], de această Zi de Shabbat (Sabat) în timp ce (sau, pe măsură ce, n.tr.) vizionezi pozele...

NU te uita la distrugere! Căci EU SUNT în furtuni! EU SUNT în uragan! EU voi face orice este nevoie. Căci Furia MEA este mai imensă decât poți tu concepe. NUMELE MEU este blasfemiat. NUMELE IUBITULUI MEU FIU este blasfemiat. RUACH HA KODESH, DULCEA MEA, DULCEA, PREȚIOASA SFÂNT DUH așa cum spui tu, este blasfemiată (SFÂNTUL DUH este de gen feminin conform Sfintelor Profeții 89 și 90, n.tr.).

ACEASTA ESTE DOAR O MOSTRĂ A FURIEI MELE!

ACEASTA ESTE DOAR O MOSTRĂ A MÂNIEI MELE!

EU te avertizez și te avertizez și te avertizez

distrugerea vine.

EU îți dau Profeție după Profeție și avertizez

că distrugerea vine.

Nu sunt EU un YAH CARE (cu adevărat, n.tr.) ÎȘI ține Cuvântul SĂU?

Aceasta este doar o MOSTRĂ!

Așteaptă până ce toată lumea fierbe (sau, fumegă; în original, „rages,” n.tr.)!

Așteaptă până ce vulcanii erup ca o reacție în lanț!

VREȚI SĂ MĂ BATJOCORIȚI!?

Vreți să numiți ceea ce este o abominare [Obama-nare]1 (în original, Obamanation, n.tr.) – drept tolerabil, drept ceva de făcut! Ei ÎMI azvârlă Sfințenia înapoi în FAȚĂ! EU am spus că Cuvântul MEU avertizează. Profeție după Profeție, EU am declarat, „DISTRUGEREA VINE (sau, este pe drum, n.tr.)!” CE PARTE (din acest lucru, n.tr.) NU ÎNȚELEGEȚI?

EU SUNT un DUMNEZEU, YAH, Care cere (sau, solicită, n.tr.) Sfințenie. Să NU credeți că puteți pur și simplu să scăpați (sau, să vă strecurați, n.tr.) cu o rugăciune. Să NU credeți că puteți pur și simplu (sau, doar, n.tr.) spune, „O, dar DUMNEZEU este doar dragoste!” EU SUNT ÎN URAGANUL ACELA! EU SUNT ÎN POTOPUL ACELA! EU SUNT ÎN TORNADA ACEEA! EU SUNT ÎN VISCOLE! Deci asta este o mostră din distrugerea care vine (sau, este pe drum, n.tr.)!

NU vă uitați doar la distrugere, ci de asemenea concentrați-vă pe miracolele pe care EU le voi face în același timp. Pentru că pentru cei ce sunt Sfinți/Sfinte (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.)––chiar dacă ei/ele trăiesc pe același pământ––voi sunteți ascunși/ascunse sub Adăpostul Aripilor MELE. Sfinții MEI Îngeri vă vor proteja (Psalmul 91, citat după Sfânta Profeție, n.tr.). EU le voi furniza (în original, „provide;” posibil referire la pronia sau purtarea de grijă divină, n.tr.) nevoilor voastre.

EU folosesc această Parohie să ajung în Asia.

Nu puteți concepe cât de mulți au venit (sau, căzut, n.tr.) în genunchi și și-au plecat capetele și ÎL mărturisesc pe YAHUSHUA ca MASHIACH. Nu puteți concepe cum folosesc această Parohie în toate diferitele limbi și mai multe (care sunt, n.tr.) pe drum. Astfel când distrugerea vine, ei știu (sau, vor ști, n.tr.) la Cine să se uite, ei știu (sau, vor ști, n.tr.) către Cine să strige (sau, să plângă, n.tr.). Și Mâna MEA este asupra lor și iubitor EU îi țin.

Mai multă distrugere vine.

Lăsați Hollywood-ul să râdă. Lăsați Hollywood-ul să batjocorească! Ciuma Sângelui Negru Fierbător! Ei nu vor scăpa. Ceea ce EU numesc o Obama-nare [abominare], batjocura satanei––batjocorind însăși creația lui Adam și a Evei!

Tu ai avertizat. Oamenii spun, „Elisabeth [Elisheva], vrem o nouă Profeție în această zi.” Ce mai este de spus? De câți ani (tot, n.tr.) proclam de la (sau, prin, n.tr.) tine și (în, n.tr.) câte limbi acum? Auziți cuvintele.

EU am avertizat. EU nu fac nimic, nimic, nimic fără să-i trimit pe Sfinții MEI Profeți să avertizeze întâi (Amos 3:7, notă în original; „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, profeţii,” n.tr.). Și EU am avertizat. EU nu avertizez doar Statele Unite. EU avertizez lumea.

EU SUNT YAHUVEH. Și EU NU VOI FI (sau, nu tolerez să fiu, n.tr.) BATJOCORIT.

EU SUNT CREATORUL TOTULUI (sau, tuturor; în original, „OF ALL,” n.tr.). Și aceasta este doar o mostră.

Cădeți cu fețele la pământ înaintea MEA până nu e prea târziu. Acceptați-L pe FIUL MEU YAHUSHUA drept DOMNUL, DUMNEZEUL ȘI MÂNTUITORUL vostru până nu este prea târziu! CĂIȚI-VĂ DE PĂCATELE VOASTRE ÎN ACEASTĂ ZI până nu e prea târziu!

MULȚUMIȚI-MI pentru mâncarea voastră acum, ALTFEL O IAU! MULȚUMIȚI-MI pentru locuința voastră, ALTFEL O IAU! MULȚUMIȚI-MI pentru familiile voastre, înainte să le iau... Fiți-MI recunoscători. SUNT SĂTUL (în original, „tired of,” n.tr.) de nerecunoștința acestei lumi! Chiar (și, n.tr.) cei/cele care pretind că sunt ai MEI/ale MELE, sunt ostenit de (în original, „weary of,” n.tr.) nerecunoștința voastră, de plângerile (sau, lamentările, n.tr.) voastre.

Nu vă mai concentrați pe ceea ce EU nu dau căci nu este încă timpul stabilit. În loc de asta concetrați-vă pe ceea ce este Dragostea MEA și cum EU CU ADEVĂRAT (sau, chiar, n.tr.) vă binecuvântez. Căci distrugerea vine––cum nu a mai văzut lumea asta niciodată (literal, deosebită de orice a mai văzut lumea asta; „unlike,” n.tr.). Și asta este doar o mostră.

EU fac asta ca să zdruncin lumea, să vă zdruncin să vă treziți.

CREATORUL vostru vă iubește atât de mult, EU vă zdruncin să vă treziți.

Și EU folosesc cutremurele. EU folosesc uraganele.

EU folosesc tornadele. EU folosesc inundațiile.

EU folosesc viscolele. EU folosesc secetele.

EU folosesc chiar (și, n.tr.) boala,

ca voi să strigați către MINE.

Astfel plângeți și jeliți

distrugerea pe care o vedeți în Asia, în Filipine acum.

Căci Asia a mai cunoscut distrugerea asta înainte.

Dar de asemenea când plângeți și jeliți,

Lăudați-MĂ în mijlocul furtunii:

căci cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE––sunt în Palma Mâinii MELE;

cei/cele care ÎI aparțin lui YAHUSHUA

––sunt în Palma Mâinii LUI.

Astfel tu continuă să avertizezi. Când EU aleg, EU proclam. Și adu Profeția aceea (55, notă în original, n.tr.) înaintea tuturor din nou. EU deja am prezis că distrugerea vine. EU CHIAR (sau, într-adevăr, n.tr.) voi zdruncina tot ceea ce poate fi zdruncinat (Evrei 12:26-7, notă în original; „Atunci glasul LUI a clătinat pământul, dar acum a promis că: „Voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci şi cerul.” (conform notelor ediției, citat din Hagai 2:6) 27 Cuvintele „încă o dată” arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat,” n.tr.)––fiecare fundație––în moduri pe care nu le puteți concepe. Doar asigurați-vă că casa voastră nu este pe nisip mișcător și că este construită pe PIATRA SOLIDĂ, YAHUSHUA al vostru MASHIACH, UNICUL MEU FIU NĂSCUT, UNICA voastră SPERANȚĂ DE MÂNTUIRE.

EU nu voi mai fi hulit. EU v-am avertizat. EU v-am spus, Furia MEA doar crește (sau, devine, n.tr.) mai puternică cu fiecare dată când este amânată. Mireasa lui YAHUSHUA strigă (sau, plânge, n.tr.) zilnic, „Când vei veni?” Întâi, distrugere.

Și asta este doar o mostră.

Astfel continuați, continuați să MĂ batjocoriți cu legile voastre ale homosexualității. Continuați, continuați să asasinați bebelușii în pântec.

Asta este doar o mostră a distrugerii.

Tu care crezi că ești atât de bogat și pios. Kanye West, care se numește pe sine yeezus (posibil, derivat batjocoritor de la Jesus, Iisus, n.tr.)––DISTRUGEREA VINE! Tu care promovezi nesfințenia, pornografia––cel mai pervers (tip de, n.tr.) sex, CHIAR PÂNĂ LA ZOOFILIE!!!––poți fi sigur de asta: DISTRUGEREA VINE! Tu NU vei mai batjocori mult timp. Continuați, ratificați legile voastre ale acestui pământ, dar voi plătiți (continuu, sau, acum, n.tr.) prețul! Și asta este doar o mostră.

Așteptați până vedeți CE VA VENI DIN RAI!!! Așteptați până vedeți ceea ce voi ați batjocorit––(că) vine pe ceruri.

Puteți fi siguri de asta, EU SUNT YAHUVEH, EU SUNT CREATORUL. Și EU NU voi fi (sau, NU tolerez să fiu, n.tr.) batjocorit fără consecințe severe. Vreți să fiți dușmanul MEU?

O voi bogaților și voi faimoșilor din Hollywood, vă voi arăta EU dușman. EU râd și EU vă batjocoresc––voi cu toaletele voastre de aur, VOI TRAGE EU APA CU VOI!!! Voi care vă colectați aurul și vă strângeți (grămadă, n.tr.) comorile și vă construiți bunkerele sub pământ. Scientologie!!! Ha ha ha! Te batjocoresc! Distrugerea vine. Crezi că nu poți fi atinsă? Habar N-ai ce am EU pregătit pentru tine.

Dar vreau să încurajez––dacă casa ta este construită pe PIATRA SOLIDĂ și nu pe nisipul mișcător, dacă ANCORA ta este YAHUSHUA MASHIACH și trăiești fiecare zi să-MI fii pe plac MIE, dacă EU și FIUL MEU și DULCEA RUACH HA KODESH suntem PRIMELE IUBIRI ale vieții tale––o dragii MEI/dragele MELE:

Nu aveți NIMIC de care să vă fie teamă. TĂTICUL vostru este AICI.

Dacă susțineți Standardul* de Sfințenie (sau, Stindardul; limbaj original identic cu versiunea Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal drept, „Astfel le va fi frică de Numele DOMNULUI din vest, și de Slava LUI de la răsăritul soarelui; Când dușmanul intră ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI / şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de Slava LUI, / căci EL va veni ca un râu vijelios, / condus de DUHUL DOMNULUI (conform notelor ediției, sau, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă),” n.tr.)

Și vorbiți ÎMPOTRIVA nesfințeniei:

Nu aveți NIMIC de care să vă fie frică. Căci TĂTICUL vostru YAH este AICI.

Când sunteți dispuși/dispuse să fiți urâți/urâte de dragul NUMELUI FIULUI MEU YAHUSHUA și sunteți persecutați/persecutate și numiți/numite tot felul de nume rele:

Fiți siguri că TĂTICUL vostru YAH este AICI.

EU văd tot. EU știu (sau, cunosc, n.tr.) tot. EU aud tot.

EU văd fiecare lacrimă care cade.

Ele ÎMI sunt atât de prețioase.

Ele sunt în fiole (Psalmul 56:8, notă în original; „TU numeri zilele pribegiei mele; / pune-mi lacrimile în burduful TĂU! / Să nu fie ele oare în cartea TA?” în original, „vials,” n.tr.),

încrustate cu nestemate în Rai.

Și când veniți Acasă,

toate momentele când credeați că erați singuri/singure

și [credeați] că EU nu vă auzeam plângând,

EU vă voi arăta acele fiole:

EU le voi deschide, și voi veți vedea

dulcele parfum care emană (din ele, n.tr.)...

Și vă veți aminti, (că, n.tr.) EU am fost acolo (posibil și, alături de voi, n.tr.) TOT timpul.

Căci atunci când plângeți de dragul dreptății (cuvânt original identic cu cel din versiunea în Limba Engleză a Matei 5:6, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” „righteousness,” n.tr.), așa cum face acum Profetul MEU,2 acele lacrimi sunt puse într-o fiolă. Și nestematele fiecăruia/fiecăreia sunt diferite, căci doar EU știu prețul pe care voi îl plătiți. Dar nu abandonați! Nu renunțați! Căci mari, mari, mari sunt răsplățile voastre care vă așteaptă pe voi în Rai. Și când sarcina (sau, slujba; în original, „job,” n.tr.) voastră pe acest pământ este terminată, EU vă voi întâmpina (cu bucurie; „welcome,” n.tr.) și vă voi spune, „Treabă bine făcută!”

EU iubesc destul încât să avertizez. Și o (tot, n.tr.) fac de mulți ani. Citiți Sfintele Scripturi. EU SUNT același YAHUVEH Care atât binecuvântează cât și blesteamă, rănește și vindecă (Deuteronom 32:39, notă în original; „Vedeţi acum că EU ÎNSUMI sunt EL! / Nu mai există alt dumnezeu în afară de MINE. / EU dau la moarte şi tot EU aduc la viaţă, / EU zdrobesc şi tot EU vindec / şi nimeni nu poate izbăvi din mâna MEA” n.tr.). EU SUNT Același YAHUVEH Care învie morții. EU SUNT Același YAHUVEH Care ori dă judecată ori mântuire. EU nu M-am schimbat. FIUL MEU YAHUSHUA nu S-a schimbat. DULCEA RUACH HA KODESH nu S-a schimbat. SFÂNTUL DUH convinge (sau, condamnă; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; în Sfintele Profeții, este asociat cu precădere cu SFÂNTUL DUH, n.tr.). Este alegerea ta dacă te supui (sau, Este alegerea voastră dacă vă supuneți; pronumele original, „you,” înseamnă atât „tu” cât și „voi,” n.tr.).

Căci NOI, SFÂNTA TREIME, NU NE-am schimbat.

Sfârșitul Profeției

[Comentarii de sfârșit pe caseta audio:]

Elisheva: Acest Cuvânt a survenit (sau, s-a materializat, a apărut/ieșit; în original, „came forth,” n.tr.) astăzi de Sabat după ce m-am trezit. Pe telefonul meu [smartphone] am diferite aplicații („apps,” n.tr.) biblice și ele apar, și astfel de obicei îmi fac timp să văd ce spun. Și înainte să văd asta––eu am [un ziar] care apare și––m-am uitat la pozele cu Filipine și pur și simplu am început să plâng. Am văzut o mamă cu copilul ei murind (sau, pe moarte, n.tr.), mort în brațele ei și distrugere peste tot în jurul ei.

Am început să ne rugăm despre cum ABBA YAH i-ar (sau, îi va, n.tr.) proteja pe cei care sunt în Cartea MIELULUI A Vieții: dacă nu au fost protejați de acea distrugere, atunci știm că s-au dus în Rai. Am început să vorbesc în limbi (Sfinte; același fenomen ca în Faptelor Apostolilor 2:1-4, „Când a sosit ziua Cincizecimii (Pentecost, n.tr.), (Sfinții Apostoli, n.tr.) erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) și această cuvântare a survenit (sau, s-a materializat, sau, a ieșit la iveală, n.tr.).

Oameni buni, nu faceți prostii––nu, vă rog nu––Acesta este SFÂNTUL CREATOR Care nu S-a schimbat. Cuvintele din Sfintele Scripturi nu s-au schimbat. Doar pentru că ei ratifică legi ale acestui pământ ca să-L batjocorească pe CREATORUL nostru, să batjocorească Creația, să batjocorească Sfințenia, nu fiți înșelați. Căci satana este cel care conduce răul (sau, domnește asupra răului, n.tr.). Și el este bogat! Un Hollywood care promovează aceste stiluri de viață rele (sau, malefice, n.tr.)! Această Miley Cyrus și abominarea care a devenit!

Adolescenți, nu vă uitați la familia Kardashian, Kar-gunoaie (sau, rebuturi; „Kar-trashians,” n.tr.), prostituate. Nu căutați exemplu din partea lor. Nu asta vreți să fiți voi! Căci tot ceea ce au ele este iad pentru toată eternitatea.

CREATORUL nostru nu va fi (sau, nu tolerează a fi, n.tr.) batjocorit. Astfel continuați dușmanilor, rupeți și sfâșiați (sau, distrugeți, n.tr.) o altă Profeție. Dar pentru cei/cele ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții și cei/cele care au auzit VOCEA CREATORULUI în această zi proclamând din mine, doar un umil vas de lut, vă rog, vă rog, vă rog luați în serios acest avertisment din Rai. Distrugerea vine și distrugerea este aici (sau, a sosit, n.tr.). Și este doar o chestiune de timp.

Este doar o chestiune de timp până când putem (sau, avem șansa să, sau, ne este permis, n.tr.) să ne ducem Acasă. AleluYAH, și sarcina noastră este îndeplinită! Și totul va fi meritat, iubiții mei frați și surori. Indiferent cum am fost persecutați, indiferent prin ce trebuie să trecem, totul va fi meritat, chiar dacă noi vom atinge doar un suflet pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH.

Astăzi este 9 Noiembrie 2013. Și Cuvântul s-a terminat la ora 2 p.m. (14:00). Iubite Filipine, Iubită Asia, vă iubim––frații și surorile noastre în YAHUSHUA ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții!

Călcătorii Peste Demoni ai lui YAHUSHUA, războinicii mijlocitori ai rugăciunii (sau, în rugăciune, n.tr.), toți care sunt binecuvântați de această Sfântă Parohie, vă rugăm sprijiniți-i [pe cei care au nevoie de rugăciune]. Dar noi știm aceasta––TĂTICUL nostru a spus așa––numele care sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții sunt în Palma Mâinii LUI. Și nimic din această lume nu ni se poate întâmpla pe care TĂTICUL nostru YAH nu îl permite pentru PROPRIUL LUI scop. Și ceva bun trebuie să iasă din asta.

Astfel, când vă uitați la știri cum am făcut eu și vedeți pozele, nu trebuie să plângeți și să întrebați de ce. Acum știm. Dar concentrați-vă pe toate miracolele pe care IUBITUL nostru CREATOR îi pune pe Sfinții SĂI Îngeri să le facă și pe promisiunile pe care EL le-a făcut, precum în Psalmul 91.

Sfârșitul Înregistrării

Astfel este Vorbit, Astfel este Scris,

sub Ungerea RUACH ha KODESH

Apostolului Profet Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Jignindu-i pe majoritatea, și o binecuvântare altora,

un Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH/IISUS HRISTOS

Acestea erau Scripturile în aplicația mea Biblică pentru acea zi:

Naum 1:3 „DOMNUL YAHUVEH este încet la mânie şi mare în putere, și DOMNUL YAHUVEH nu-l va achita în niciun fel pe cel vinovat. Calea SA este în vârtej şi furtună, și norii sunt praful (de sub) picioarele SALE.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză English Standard Version; traducerea în Limba Română este inexactă, n.tr.)

Isaia 1:18 „ Veniţi acum, (haideți, n.tr.) să raționăm (sau, judecăm, n.tr.) împreună, spune DOMNUL YAHUVEH: deşi păcatele voastre sunt ca stacojiul, ele vor fi la fel de albe ca zăpada; deşi ele sunt roşii ca purpura, ele vor deveni ca lâna.”

Appendix:

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1 Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.
2 De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:
„Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
DUMNEZEUL meu în Care mă încred!”

3 EL te va scăpa de laţul păsărarului
şi de ciuma cea distrugătoare.
4 EL te va acoperi cu penele SALE,
iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;
credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.
5 Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă prin întuneric,
nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
7 O mie să cadă alături de tine
şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.
8 Vei privi cu ochii
şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9 Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”
şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta (conform notelor ediției, sau, locuința ta, n.tr.),
10 Nu te va ajunge nici un rău
şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,
ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.
Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.
15 MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.
Voi fi cu el în necaz,
îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
şi-i voi arăta mântuirea MEA.”

* * * * * * *

1„Joc de cuvinte care sugerează două sau mai multe sensuri. „Obama-Nare” este un joc de cuvinte, asemănându-se cu „abominare.” Aici YAHUVEH SE referă la abominarea legilor ratificate în America (unde Obama este președinte) care acceptă homosexualitatea și căsătoriile de același sex drept ceva care trebuie tolerat, când de fapt sunt abominabile. Ambele dăți când acest cuvânt este folosit în Profeție, este greu de distins exact dacă cuvintele vorbite sunt „abominare” sau „Obama-Nare.” YAHUVEH a început să vadă Națiunea Americii ca o abominare din cauza nelegiuirii ei sub Obama.” (notă din original, n.tr.)

2Elisheva plânge în timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce YAH vorbește prin ea. De Shabbatul de (pe, n.tr.) 16 Noiembrie 2013, în timp ce citea Profeția, Elisheva a avut o viziune. Ea a spus, „Uau, tocmai am văzut o fiolă. Nu este nimic ca (ceea ce este, n.tr.) pe Pământ. Fiola trebuie să fi avut 6 picioare în înălțime (aproximativ 1,82 metri, n.tr.), la fel de înaltă ca un om.” Această fiolă trebuie să fie fiola ei, cu toate lacrimile pe care ea le-a vărsat de-a lungul anilor. Noi cu adevărat credem că fiola pe care a văzut-o Elisheva este a ei (Psalmul 56:8, notă în original, n.tr.). Uluitor!

* * * * * * *