Profeția 122

„Nu Puteți Dărâma Porțile Raiului!”
Astfel spune YAHUSHUA ha MASHIACH!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH ha KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 21 Februarie 2012

Eliberată la 5 Ianuarie 2013

Comentariul redactorului: Eram în rugăciune cu privire la un subiect legat de YouTube și Elisabeth (Elisheva) a discernit cuvintele „anti-mashiach” (anti-Mesia, anticrist) într-o limbă Sfântă și s-a întrebat dacă el a fost într-un vis pe care ea l-a avut în care ea era urmărită (sau, privită, n.tr.).

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA;

„THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version, n.tr.) sau NKJV (New King James Version, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Aceasta a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

Profeția 122 Începe:

21 Februarie 2012

Elisabeth [Elisheva], de ce ești atât de uimită? I-ai avut atenția (sau, ești în atenția lui, n.tr.) [lui anti-mesia, nota celor care au transcris, n.tr.] de mult timp. Cine crezi că este în spatele atacurilor?

Asta este bătălia MEA! EU folosesc AmightyWind! (Parohia Amightywind sau Almightywind, condusă de Profetul Elisabeth; tradus literal, numele înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic); se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli în Ziua de Pentecost, conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.)

EU folosesc Războinicii MEI speciali, Mireasa MEA specială

–dar toți dintre voi aveți o protecție:

toți dintre voi ÎMI purtați Armura–

căci EU sunt chiar acolo, alături de voi.

YouTube a fost (sau, s-a comportat, n.tr.) ca și cum este un furnal arzător, nu-i așa? De câte ori ai spus, „O, nu, nu știu cum voi supraviețui,” pe măsură ce cuvintele de ură amenință să te consume.

Dar de fiecare dată EU ți-am dat ceea ce este nevoie pentru a depăși (sau, învinge, n.tr.)!

De fiecare dată EU te ridic din nou sus!

Și EU le vorbesc tuturor celor care au fost atacați.

(Acolo, n.tr.) unde ați fost slabi, EU vă fac mai puternici!

(Acolo, n.tr.) unde vă era frică, EU vă fac mai îndrăzneți (sau, curajoși, n.tr.)!

O, micuții MEI! Nu subestimați PUTEREA care v-a fost dată de a lupta împotriva dușmanilor însuși sufletului vostru!

Dușmanii MEI – sunt dușmanii voștri!

Dușmanii voștri – sunt dușmanii MEI!

Deci nu vă fie frică!

Războiul care a fost declarat împotriva voastră

– deși (el, n.tr.) pare să vină prin mâini umane –

(războiul, n.tr.) este mai mult decât simplul om muritor.

Atâta timp cât faceți ceea ce EU vă spun să faceți,

Atâta timp cât vă supuneți MIE, EU vă voi ține în siguranță.

Nu subestimați puterea dușmanului. Dar nu subestimați PUTEREA MEA! Căci EU îi voi distruge pe acești dușmani! (Deuteronom 4:24, „Căci DOMNUL YAHUVEH DUMNEZEUL vostru este un Foc Mistuitor şi (chiar, n.tr.) un DUMNEZEU Gelos;” Iov 4:8-9, „Chiar după cum am văzut eu, aceia care ară fărădelegea şi seamănă ticăloșia, seceră aceleași (lucruri, n.tr.). 9 Prin Suflarea (puternică, n.tr.) a lui DUMNEZEU ei pier, și prin Respirația Nărilor SALE ei sunt consumați (sau, mistuiți, n.tr.).” Nota celor care au transcris originalul; citate traduse literal din versiunea în Limba Engleză a Bibliei citată în original; traducerea în Limba Română este inexactă, n.tr.).

(Acest lucru, n.tr.) va veni într-un timp (sau, la un moment, n.tr.) în care voi nu credeți (că se va întâmpla, n.tr.). Nu vă asumați riscuri prostești (sau, nebunești, sau, aiurite; cuvântul original este identic cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le desemna pe cele zece fecioare nebune; „foolish,” n.tr.). Duceți totul la MINE în rugăciune. Păstrați acel câmp de forță invizibil rugat în jurul vostru. Căci din nou EU spun: voi aveți atenția lui anti-mesia. Este mai târziu decât credeți! Timpul este mai scurt decât credeți! Doar fiți curajoși. Nu lăsați dușmanii să vadă că transpirați.

Sylvester, vrei să știi (care este) cel mai important video pe care EU te-am pus vreodată să-l înregistrezi? Este cel mai recent video al tău. [Uploadat inițial pe YouTube pe 18 Februarie 2012, scos de pe site în urma unei reclamații false și re-uploadat pe 15 Martie 2012; notă în original, n.tr.] Când dușmanii au văzut (că, n.tr.), în ciuda a tot ce ți-au făcut, tu ai fost încrezător (sau, puternic; în original, „stood tall,” n.tr.). Și tu ești binecuvântat cu o iubită soție alături de tine și EU îți dau râs! Și pe acest râs ei îl disprețuiesc. Ei știu că nu au făcut NIMIC ca să îndepărteze acele binecuvântări. Și acum ei de asemenea știu (că, n.tr.), acolo unde ei credeau că era unul – acum ei văd doi.

Căci bucuria – Bucuria MEA este puterea ta (sau, a voastră; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „yours,” n.tr.)!

O, dragii MEI! Voi nici măcar nu începeți să înțelegeți nici nu puteți înțelege MAGNITUDINEA sufletelor la care ajungeți – convingerea care vine asupra lor atunci când, cu fețe pătate de lacrimi, ei își predau voința (sau, voia, n.tr.) lor și viața lor MIE.

De ce credeți că aveți atenția lui anti-mesia? Căci voi nu o faceți doar într-o singură limbă! O singură limbă este suficient de greu pentru dușman să suporte, dar a ști că nu vă pot pune botniță și reduce la tăcere – și a ști, că dorința voastră este să ajungeți la această lume în toate limbile! De asta v-am pus EU aici. Și EU folosesc propria mașinărie a dușmanilor pentru a o face. O, mari, mari, mari, mari, mari sunt binecuvântările voastre!

Doar continuați să rezistați (sau, să stați pe poziții, n.tr.).

Niciodată să nu-i lăsați pe dușmani să vă vadă căzând învinși.

Doar luați Mâna MEA – căci Puterea (sau, Tăria; „Strength,” n.tr.) MEA nici măcar nu poate începe

să fie comparată cu vreo femeie sau bărbat.

EU, YAHUSHUA, vă ridic.

EU, YAHUSHUA, ÎMI înfășor Brațele MELE de Dragoste în jurul vostru.

EU, YAHUSHUA, șterg lacrimile de la ochii voștri.

Și EU, YAHUSHUA, îi voi ucide pe cei pe care EU îi disprețuiesc!

(Apocalipsa 6:16, „Și ei le ziceau munţilor şi pietrelor, ‘Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa LUI Care stă pe Tron, şi de mânia MIELULUI;’” Isaia 11:4, „...EL va izbi pământul cu nuiaua gurii SALE; cu respirația buzelor LUI EL îi va ucide pe cei ticăloși;” Deuteronom 32:41, „Dacă-MI ascut sabia MEA scânteietoare, şi mâna MEA preia controlul asupra judecății; EU MĂ voi răzbuna pe duşmanii MEI, şi-i voi pedepsi pe aceia care MĂ urăsc;” citate adăugate de cei care au transcris; traduse literal din versiunea în Limba Engleză a Bibliei citată în original; traducerea în Limba Română este inexactă, n.tr.)

Cuvântul MEU nu minte! Ceea ce TATĂL urăște, EU urăsc!

Oamenii vor să dividă Cartea numită Biblia. Și ei vor să regularizeze și să spună că EU SUNT numai în Noul Testament. Ei uită că EU SUNT CARTEA, EU SUNT CUVÂNTUL – Care este făcut trup (sau, întrupat, n.tr.)! Nu există NICIO împărțire! EU de asemenea am fost în ceea ce voi numiți Vechiul Testament; despre MINE s-a vorbit – precum în Daniel.

Daniel a vorbit despre MINE.

Uitați-vă și veți vedea.

Voi doar continuați să predicați ceea ce EU vă dau (continuu, sau, acum, n.tr.).

Nu tot (ceea ce am dat, n.tr.) a căzut peste urechi surde.

Cei/Cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care sunt Oile și Mieii MEI, ei/ele vor auzi.

Chiar dacă ei/ele nu înțeleg TOT ceea ce spui tu (sau, spuneți voi, n.tr.), ei/ele recunosc Vocea MEA. Ei/Ele recunosc (că, n.tr.) fructul (sau, rodul; n.tr.) bun în această Parohie vine de la Raiul de sus. Acestea sunt Cuvintele pe care EU vreau să ți (sau, vi, n.tr.) le spun – în timp ce (sau, căci, sau, pe măsură ce, n.tr.) voi încercați să bateți (literal, să deschideți prin a bate foarte puternic; în original, „pound down,” n.tr.) o ușă căreia EU încă nu vreau să-i dau un răspuns.

Doar odihniți-vă în MINE. Reîmprospătați-vă în MINE!

Permiteți-MI să torn Dragostea MEA în voi – Restaurarea.

EU niciodată nu vin prea devreme, EU niciodată nu vin prea târziu.

Voi veți ști când este (sau, se face, n.tr.) timpul. Voi v-ați făcut treaba. Voi M-ați ascultat – chiar și acum – DUHUL MEU vă atrage să ascultați și să vă supuneți.

Asta este tot ce cer. Voi făceți-vă partea și EU MI-o voi face pe-a MEA – când EU vă spun să vă luați precauții, chiar când spuneți, „O, eu nu sunt îngrijorat(ă) despre asta. DUMNEZEU va proteja...” – atâta timp cât vă supuneți MIE, atâta timp cât vă supuneți MIE [adică, dacă vă supuneți MIE, EU vă voi proteja; notă în original, n.tr.].

Continuați să vă trageți aproape de MINE. Rugați-MĂ să vă vorbesc în liniștea nopții. Doar continuați să vă trageți aproape de MINE. Căci NICIO armă care a fost formată împotriva voastră nu este mai mare (sau, mai puternică, n.tr.) decât EU SUNT. (Isaia 54:17, notă în original; „Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş / şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna. / Aceasta este moştenirea robilor DOMNULUI / şi îndreptăţirea lor din partea MEA, zice DOMNUL,” n.tr.)

Nu există NIMIC pe care EU să nu-l pot distruge.

Nu există ochi pe care EU să nu-i pot orbi.

Nu există NICIO mașinărie pe care EU să n-o pot distruge.

Aveți credință (sau, loialitate față de DUMNEZEU; Limba Engleză distinge între credința că un lucru este adevărat, de exemplu, „belief,” și credința ca loialitate sau fidelitate, „faith,” n.tr.) în MINE.

Aveți credință (sau, loialitate, n.tr.) în legiunile de Sfinți Îngeri

pe care EU le-am staționat (sau, pe care le am staționate, n.tr.) peste tot împrejur.

– Prețioasa MEA Mireasă –

Ai credință (sau, loialitate, n.tr.) în MINE. Nu te îndoi.

Nu te îndoi de Dragostea MEA pentru tine.

Surzește-ți urechile către cei/cele care strigă,

și spun că nu-MI aparții.

Tu predici Cuvântul MEU (continuu, constant; „you’re preaching,”n.tr.)

Tu trăiești Cuvântul MEU.

Elisabeth [Elisheva] EU îți dau Instrucția (sau, Instrucțiunea; „the Instruction,” n.tr.).

Tot ce faci tu – este a le retransmite.

Tu nu ești COMANDANTUL SUPREM – EU SUNT!

Tu doar retransmiți ordinele pe care EU ți le dau.

Tu nu ești responsabilă pentru ce fac oamenii!

Tu nu ești responsabilă când ei înțeleg greșit.

Ei sunt responsabili

– să aducă (lucrul acesta, n.tr.) la MINE și să spună, „Ajută-mă să înțeleg.”

EU SUNT DUMNEZEU ATOTPUTERNIC!

EU și TATĂL suntem UNA!

EU pot fi în toate locurile – și EU SUNT!

Tu ești o singură femeie – și tu nu poți.

Astfel fă ceea ce EU îți spun să faci.

Toți dintre voi făceți ceea ce EU vă spun să faceți.

EU SUNT același YAHUSHUA

Care a blestemat smochinul căci el a refuzat să producă fruct

și el s-a veștejit și a murit, înaintea ochilor tuturor.


EU nu M-am schimbat: EU atât binecuvântez cât și EU blestem.

Dușmanii vor să vă surzească urechile și ei vor să spună, „‘Iisus Hristos’ este doar un DUMNEZEU AL DRAGOSTEI. Eu nu trebuie să-mi fac griji despre a păstra (sau, respecta, n.tr.) Cele 10 Porunci. Eu refuz să trăiesc după acele legi. Eu pot trăi oricum vreau și mă duc în Rai. Tu te duci în iad – pentru că tu crezi că tu ÎI poți face pe plac lui DUMNEZEU, pentru că ne judeci – noi te vom distruge.”

Ei strigă iar și iar și iar.

[Acum EU, YAHUVEH, strig:]

Mesaj! Mesaj! Mesaj! Către toată lumea (sau, întregii lumi, n.tr.) acum!

Voi nu puteți dărâma (literal; sfâșia la pământ; „tear down,” n.tr.) Porțile Raiului!

Voi nu (MĂ, sau, NE, n.tr.) puteți pocni pe EU, YAHUVEH și YAHUSHUA

și RUACH HA KODESH de pe Tronurile NOASTRE!

EU râd de voi! O, voi pirpirii bărbați și femei!

Voi sunteți doar praf (sau, pulbere; „dust,” n.tr.) – pleavă, în vânt,

pe care EU pot să aleg să-l suflu de aici (sau, să-l distrug prin a-l împrăștia cu suflarea, n.tr.).

O, voi dușmani ai Parohiei AmightyWind – atât de mulți dintre voi – EU ÎMI clatin Capul cu dezgust căci voi veți fi acolo – când voi strigați (sau, veți striga, n.tr.) și doriți (sau, veți dori, n.tr.) o avalanșă de pietre să vă ascundă de Mânia LUI CARE STĂ (așezat, n.tr.) PE TRON și MIELULUI lui YAH (Apocalipsa 6:16, notă în original; „Ei le ziceau munţilor şi stâncilor, „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui Ce şade pe tron şi de mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit ziua cea mare a mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!” n.tr.). Voi doar credeți că știți ce este suferința. Voi nici măcar nu începeți să înțelegeți. Dacă sunteți un dușman al acestei Parohii – care predică doar Cuvântul MEU și Sfințenie, care are un Mesaj de Ioan Botezătorul, și Ilie [Eliyahu] din Vechime – voi sunteți un dușman al lui YAHUVEH, al lui EU, YAHUSHUA, și A MEA RUACH HA KODESH! (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.)

Voi care spuneți, „Eu voi distruge această Parohie” – nu, EU sunt CEL care vă va distruge pe voi. Exact așa cum EU am blestemat acel smochin, la fel EU îi blestem și pe dușmanii Parohiei AmightyWind! Căci această Parohie nu este a unui bărbat sau a unei femei! Această Parohie este făcută de Propriile MELE Mâini. Doar UNGEREA PREȚIOASEI RUACH HA KODESH este (lucrul, n.tr.) care atrage bărbați și femei către MINE astfel încât sufletele lor să poată fi mântuite, dar EU folosesc această Parohie de asemenea într-un mod pentru a-i distruge pe nemernici.

Astfel, dragii MEI care considerați această Parohie o binecuvântare – căci voi puteți căuta prin toată lumea și nu veți găsi vreuna ca ea – EU vă dau aceste Cuvinte de Încurajare. Cei care vă urăsc, MĂ urăsc. Cei care încearcă să vă distrugă, încearcă să MĂ distrugă pe MINE. Și EU și TATĂL CERESC, al vostru ABBA YAHUVEH, râdem de mașinațiile acestor pirpirii bărbați și femei care sunt praf (sau, pulbere, n.tr.) – dar sunt [simplu] praf (sau, pulbere, n.tr.) – în Ochii NOȘTRI. Și foarte, foarte curând dușmanii vor vedea că voi sunteți cei/cele, voi, cât de mult vă iubesc (sau, că pe voi, pe voi vă iubesc atât de mult, n.tr.) și ei/ele sunt cei/cele cât de mult îi/le disprețuiesc (neconcordanțe conform originalului; nu este greșit, n.tr.).

Astfel, voi continuați să lucrați (sau, să trudiți; cuvânt similar cu travaliul de la nașterea unui copil; în original, „labor,” n.tr.) în acest câmp de recoltă. Mai sunt atât de multe binecuvântări pe care EU le am care vă așteaptă. Mireasa lui YAHUSHUA recunoaște cine sunteți. Mireasa lui YAHUSHUA se recunosc unul pe altul/una pe alta (limbajul original nu indică genul; ambele se subînțeleg, n.tr.). Mireasa lui YAHUSHUA – ca un magnet – este atrasă de voi. Căci ei/ele știu că acestei Parohii i-a fost dat Adevărul. Voi sunteți ceva care ajunge atât la Evrei cât și Gentili (tradus literal din original, „Gentiles,” termen înrudit cu „gintă;” se referă la popoarele care nu sunt de neam Evreiesc; traducerea în Limba Română folosește cuvântul „Grec,” deși nu sunt denumiți doar oamenii de această naționalitate, n.tr.). Voi sunteți ca nicio altă biserică organizată. Voi sunteți precum primii Apostoli când ei s-au adunat împreună – și semne, minuni, și miracole îi urmăresc, pe cei/cele care ÎMI sunt supuși/supuse MIE.

Astfel, asta este ce vreau să fac EU în această zi.

Vreau să vă dau un Cuvânt de Mângâiere

– când voi vă așteptați mai puțin –

Vreau să-i/să le ridic pe cei/cele care au fost atât de deznădăjduiți/deznădăjduite.

Vreau să usuc lacrimile din ochii voștri.

Vreau să-i restaurez pe toți cei/toate cele care au nevoie de restaurare.

Vreau să vă dau îndrăzneală acolo unde ați cunoscut frică.

Vreau să vă reamintesc că EU SUNT aici.

EU SUNT mai aproape decât următoarea voastră respirație (sau, suflare, n.tr.). DUHUL MEU trăiește înăuntrul vostru.

Și o, cât de mult vă iubesc EU!

Astfel, doar continuați să vă țineți strâns de Tivul Veșmântului MEU. Nu dați drumul! Căci EU nu vă voi părăsi, nici renunța la voi (sau, lăsa, în special la nevoie; „forsake,” n.tr.). EU știu ale cui nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții înainte de Fondarea acestei Lumi... EU știu ale căror nume rămân! Și aceștia sunt cei/cele cărora EU le vorbesc în această zi. Dacă voi primiți acest Cuvânt ca o binecuvântare de la MINE, să știți că numele vostru este acolo. NU a fost șters.

Dacă voi primiți acest Cuvânt ca un blestem – doar de batjocorit și râs – să știți aceasta, EU nu v-am cunoscut niciodată! Nu-MI pasă cum ÎMI citați Cuvintele. Nu-MI pasă cum strigați. EU vă spun aceasta, dacă primiți aceste Cuvinte ca (pe, n.tr.) un blestem, dacă primiți această Parohie ca (pe, n.tr.) un blestem, dacă nu vă căiți și nu răscumpărați ceea ce ați făcut – fiți siguri, EU nu vă cunosc.

[Elisheva: „Ești sigur că vrei să spun asta? Îmi acopăr buzele cu SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA HA MASHIACH. ABBA YAHUVEH, dacă acesta nu ești TU – dacă acesta nu ești TU, YAHUSHUA, nu o lăsa să iasă.”]

VORBEȘTE-O! ÎȚI PORUNCESC S-O PROCLAMI!

EU spun asta tare și EU spun asta clar!

Cei care nu se căiesc, cei care nu răscumpără cuvintele rele (sau, malefice; „evil,” n.tr.) pe care le-ați vorbit împotriva acestei Parohii a FOCULUI SFÂNT RUACH HA KODESH ALEPH ȘI TAV (ALFA ȘI OMEGA) AMIGHTYWIND – care cu dragoste este numită „AmightyWind” sau „AlmightyWind,” (Vânt Puternic sau Vânt Atotputernic, n.tr.) – EU vă spun aceasta – EU o voi mai repeta încă o dată. Pentru Profetul MEU, voi ați încercat să MĂ reduceți la tăcere și să cenzurați cuvintele pe care EU urma să le spun, astfel EU le voi repeta din nou – cei/cele care se uită asupra acestei Parohii și o urăsc și urăsc Cuvintele care apar, EU nici măcar NU vă cunosc!

VOI SUNTEȚI PRECUM UN COPIL BASTARD!!! – pretinzând că, [ca și cum] ați fi un „moștenitor,” spunând (că, n.tr.) voi aveți un drept la moștenire. Dar EU vă spun aceasta – cei care refuză să se căiască, cei care refuză să răscumpere cuvintele rele vorbite și faptele rele (sau, malefice, n.tr.), cei/cele care au luat Cele Zece Porunci și l-au distrus (vandalizându-l; neconcordanță conform originalului, n.tr.) și spun, „Noi nu trebuie să ne supunem. Noi nu trebuie să trăim Sfinți/Sfinte. Reduceți la tăcere acel Profet. Ucideți acel Profet!” – EU vă spun aceasta:

EU nu vă cunosc!

VOI SUNTEȚI UN COPIL BASTARD!!! (Evrei 12:8, „Însă dacă voi nu aveţi parte de disciplina de care au parte toţi copiii, atunci sunteţi copii nelegitimi, și nu fii!” n.tr.)

Voi vă veți primi moștenirea;

Și ea va fi flăcările iadului!

Voi care spuneți, „nu există iad,”

Voi urâți această Parohie căci ea predică faptul că există un iad.

Voi urâți această Parohie căci ea avertizează că

blestemele din Deuteronom 28 încă sunt în vigoare – pentru cei/cele care se revoltă

și refuză să se căiască –

Voi vă veți primi moștenirea,

ȘI LACUL DE FOC ESTE PENTRU VOI! (sau, ȘI ACEASTA ESTE LACUL DE FOC, n.tr.)

Doar pentru că voi negați că există un iad

nu înseamnă că acest lucru devine adevărat!

O, există Raiul de câștigat!

O, există un iad de evitat și temut!

O, EU atât binecuvântez CÂT ȘI EU blestem

exact așa cum EU am blestemat acel smochin!

Astfel, asta este ce EU am de spus: este alegerea voastră să fiți adoptați – sau să fiți respinși ca un copil bastard (sau, nelegitim, n.tr.)! Și diavolul este acolo să revendice copiii bastarzi. Este alegerea voastră.

Dar oile MELE ÎMI cunosc Vocea. Mieii MEI ÎMI cunosc Vocea.

Și ei nu vor veni la niciun alt Păstor.

Și ei știu că EU îi pedepsesc aspru pe cei pe care îi iubesc. (Proverbe 3:12, notă în original; „DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, / ca un tată (și-l pedepsește; conform notelor ediției 2006, n.tr.) pe fiul pe care-l primeşte,” n.tr.)

Și ei ÎMI mulțumesc pentru acest lucru.

Aceștia sunt copiii MEI iubiți.

Aceștia sunt copiii TATĂLUI.

Aceștia sunt cei/cele care sunt

umpluți cu RUACH HA KODESH, DULCEA SFÂNT DUH.

EU vă mângâi cu aceste Cuvinte. Voi sunteți ai MEI/ale MELE!

Și EU protejez TOT ceea ce este al MEU.

Și EU împart ce am cu voi.

Și EU vă împuternicesc. Și EU vă vorbesc (sau, vorbesc cu voi, n.tr.).

Dacă nu-MI puteți auzi Vocea în modul în care Elisabeth [Elisheva] o aude acum, EU am alte moduri de vă vorbi (sau, de a vorbi cu voi, n.tr.). Doar trăgeți-vă mai aproape de MINE căci EU vă spun Ungerile doar vor crește (sau, deveni, n.tr.) mai puternice în cei/cele care cu adevărat se supun și MĂ urmează – și [care] se luptă pentru standardul de Sfințenie și mustră tot ceea ce este nesfânt.

Ungerea doar va crește mai puternică.

Asta este Moștenirea MEA pentru voi.

Sfinții Îngeri care stau de pază și vă protejează.

Asta este Moștenirea MEA pentru voi.

EU v-o dau vouă, căci EU vă iubesc.

Sfârșitul Cuvântului

Elisheva: (răsuflă) Asta este! [Ei au] fugit aici înăuntru cu reportofonul...

Vorbită sub Ungerea RUACH HA KODESH

Apostolului Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Jignindu-i pe majoritatea, și o binecuvântare pentru alții, un Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH/IISUS HRISTOS

(Note în original, n.tr.)

Luca 6:46 „De ce vă referiți la MINE ca (sau, MĂ strigați, n.tr.) ‘Doamne, Doamne!’ şi nu vă supuneți MIE?”

Ioan 14:15 „Dacă MĂ iubiţi, voi veţi păzi Poruncile MELE.”

2 Timotei 3:5 „...având o aparență a evlaviei, dar negându-i PUTEREA. Să nu aveți nimic de a face cu astfel de oameni.”

Marcu 11:12-14 „Și în ziua următoare, când ei ieșiseră din Betania, LUI ÎI era foame; și văzând un smochin în depărtare care avea frunze, EL S-a dus să vadă dacă poate va găsi ceva în el. Dar când EL a ajuns la el, EL nu a găsit nimic în afară de frunze, căci vremea smochinelor nu era încă. Și YAHUSHUA a vorbit și i-a spus, ‘Să nu mai mănânce niciun om fruct din tine de acum încolo pentru totdeauna.’ Și discipolii LUI au auzit aceasta.”

Matei 25:1-12 „Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea MIRELUI.

2 Și cinci dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau nesăbuite. 3 Cele nesăbuite și-au luat lămpile și nu și-au luat ulei cu ele, 4 dar cele înţelepte au luat ulei în vase împreună cu lămpile lor. 5 În timp ce MIRELE întârzia, ele toate au aţipit şi au dormit.

6 Și la miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată, MIRELE vine! Ieşiţi-I în întâmpinare!“ 7 Atunci toate acele fecioare s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile.

8 Și cele nesăbuite le-au spus celor înţelepte, ‘Daţi-ne şi nouă din uleiul vostru, pentru că lămpile ni s-au stins!’ 9 Dar cele înţelepte au răspuns, spunând, ‘Nu, pentru ca nu cumva să nu fie suficient nici pentru noi, nici pentru voi, dar duceţi-vă mai bine la cei care vând ulei şi cumpăraţi-vă.’

10 Și, în timp ce ele s-au dus să cumpere, MIRELE a venit, și cele care erau gata au intrat împreună cu EL la nuntă, și uşa a fost închisă. 11 După aceea au venit şi celelalte fecioare, spunând, ‘DOAMNE, DOAMNE, deschide-ne!’ 12 Dar EL le-a răspuns și a spus, ‘Adevărat vă spun vouă, EU nu vă cunosc.’3 Vegheați aşadar, căci voi nu ştiţi nici ziua, nici ora când vine BEN ADAM [FIUL LUI ADAM].”

Deuteronom 32:39-43 „Vedeţi acum că EU, chiar EU (sau, EU ÎNSUMI, n.tr.), SUNT EL, și nu există NICIUN dumnezeu cu MINE: EU ucid, și EU fac să fie viu; EU rănesc, şi EU vindec: nici nu există vreunul care poate izbăvi din Mâna MEA.

40 Căci EU ÎMI ridic Mâna spre Rai, şi spun, „EU TRĂIESC pentru totdeauna.

41 Dacă-MI ascut Sabia scânteietoare, și Mâna MEA apucă (sau, preia controlul asupra, n.tr.) Judecății; EU MĂ voi Răzbuna pe duşmanii MEI, și-i voi răsplăti pe aceia care MĂ urăsc.

42 EU ÎMI voi face săgețile bete cu sânge, și sabia MEA va devora carne; și asta cu sângele ucişilor şi captivilor, de la începutul răzbunărilor asupra dușmanului.

43 Bucuraţi-vă, O, voi națiunilor, cu poporul LUI: căci EL va răzbuna sângele Slujitorilor LUI, și SE va Răzbuna pe adversarii LUI, și va avea milă de ţara LUI, şi de poporul LUI.”

* * * * * * *

Cuvântul „bastarzi” (în original, „bastards,” n.tr.) este folosit în Evrei 12:8 în Biblia King James (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „„Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI, / nu te descuraja când eşti mustrat de EL, / 6 pentru că DOMNUL îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte / şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte.” 7 Răbdaţi încercările de dragul disciplinării! DUMNEZEU SE poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Care copil nu este disciplinat de tatăl lui? 8 Însă dacă voi nu aveţi parte de disciplina de care au parte toţi copiii, atunci sunteţi copii nelegitimi, nu fii!” n.tr.). Dicționarul Webster (Webster’s Dictionary) definește „bastard” drept „copil nelegitim.” Pentru frații noștri/surorile noastre care nu-l cunosc pe tăticul lor aici pe pământ, voi cu toate acestea aveți un TATI în Rai. YAHUSHUA nu SE referă la viața de pe pământ; ci la tărâmul spiritual. EL SE referă la cei care ÎL revendică pe YAHUVEH drept TATĂ dar într-adevăr ei sunt un copil bastard (din punct de vedere, n.tr.) spiritual în Ochii LUI.

Nouă ne este poruncit să ne supunem Celor Zece Porunci (Exodul 20:2-17).

„Apoi DUMNEZEU a rostit toate aceste cuvinte:

„EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL tău, Care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.

3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de MINE!

4 Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă EU, DOMNUL, DUMNEZEUL tău, sunt un DUMNEZEU gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie a celor ce MĂ urăsc 6 şi ÎMI arăt îndurarea până la a mia generaţie a celor ce MĂ iubesc şi împlinesc poruncile MELE.

7 Să nu foloseşti nesăbuit Numele DOMNULUI, DUMNEZEUL tău, căci DOMNUL nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit Numele LUI.

8 Adu-ţi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinţeşti! 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toată lucrarea ta, 10 dar ziua a şaptea este Sabatul DOMNULUI, DUMNEZEUL tău; să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale şi nici străinul care locuieşte în cetatea ta. 11 Căci în şase zile a făcut DOMNUL cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat DOMNUL ziua de Sabat şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să trăieşti mult timp în ţara pe care ţi-o va da DOMNUL, DUMNEZEUL tău!

13 Să nu ucizi!

14 Să nu comiţi adulter!

15 Să nu furi!

16 Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău!

17 Să nu pofteşti casa semenului tău; să nu o pofteşti pe soţia semenului tău, să nu pofteşti sclavul sau sclava lui, boul sau asinul lui şi nici vreun alt lucru care este al semenului tău!”

* * * * * * *