Profeția 120

Nu Vă Predați! Nu Renunțați!
Profeția (de) Sukkot a Restaurării
către Translatorul în Ebraică, Evrei Mesianici,
și Toți Credincioșii

Scrisă/Vorbită sub Ungerea DUHULUI SFÂNT (RUACH HA KODESH)

prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

19 Octombrie 2011

A Șasea zi de Sukkot, conform observării Lunii Noi în semilună;1

Sau a Șaptea zi, Hoshana Rabbah conform calendarului oficial Israelian

Această Profeție are o Ungere de restaurare, putere (sau, tărie; în original, „strength,” n.tr.), și îndrăzneală (sau, curaj; „boldness,” n.tr.). Astfel, dacă sunteți uzați de luptă și foarte obosiți, lăsați-L pe YAHUSHUA să vă reîmprospăteze cu această Profeție (de, n.tr.) Sukkot de Restaurare (sau, a Restaurării, n.tr.) tuturor celor care ÎL venerează pe YAHUSHUA și trăiesc Sfinți. Ea are o Ungere pentru restaurare – minte, corp, suflet și spirit, sănătate, finanțe și în toate modurile!

Noi TE venerăm, ABBA YAHUVEH, pentru Ungerea asupra acestei Profeții care va rupe juguri și robii pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) TA.

Toți Credincioșii Născuți a Doua Oară (spiritual, conform Ioan 3:3-7, „3 YAHUSHUA i-a răspuns, „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou (conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, sau, „de sus,” n.tr.) nu poate vedea Împărăţia lui DUMNEZEU!” 4 Nicodim L-a întrebat, „Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?” 5 YAHUSHUA i-a răspuns, „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din DUH nu poate să intre în Împărăţia lui DUMNEZEU! 6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din DUH este duh. 7 Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!”” n.tr.) umpluți cu SFÂNTUL DUH care ÎL venerează, slujesc și I se supun lui YAHUSHUA DOMN DUMNEZEU ATOTPUTERNIC și MÂNTUITOR, toți cei (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) persecutați, abuzați, respinși, urâți – voi care sunteți sătui/sătule de (faptul că, n.tr.) răul este (în prezent, sau, continuu, n.tr.) numit (sau, considerat, n.tr.) acceptabil și că binele este numit (sau, considerat, n.tr.) rău: Nu vă predați (sau, Nu renunțați, n.tr.) Sfinți mijlocitori în rugăciune, Mireasă a lui YAHUSHUA. Nu renunțați chiar atunci când stresurile și problemele acestei lumi vă fac să vă simțiți copleșiți/copleșite, când satana atacă, când dușmanii v-au depășit numeric! Nu vă predați, nu renunțați! Această lume nu este Casa (în sensul de, Acasă; „Home,” n.tr.) noastră! Nu renunțați la credința voastră (conform altor Sfinte Profeții, sau, loialitatea sau fidelitatea voastră față de DUMNEZEU; „faith,” n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA! Voi veți avea victoria!

Aceasta va restaura atât de multe dintre trupele (sau, detașamentele militare, n.tr.) care au fost atât de atacate (sau, bătute măr, n.tr.). Moralul detașamentelor trebuie să fie consolidat („built up,” n.tr.). Nu există nicio toleranță în Israel pentru cei/cele care cred în și ÎL urmează pe YAHUSHUA.

Elisheva spune, „A fost nevoie de un Evreu persecutat pentru a putea să stârnească ungerea în această Evreică persecutată.” Dacă sunteți obosiți și bătuți (rău, n.tr.), vă rog citiți și ascultați. Există o Ungere de restaurare în aceasta (această Profeție, n.tr.). Există o mai mare (sau, mai puternică, sau, mai însemnată; „greater,” n.tr.) Ungere în Cuvântul Vorbit. Vă rog ascultați înregistrarea audio din clipul video, sau citiți cu voce tare dacă puteți.

Vă rog vedeți (sau, uitați-vă, n.tr.) la sfârșit, a fost un miracol cu casetofonul. Bateria era umplută cu doar suficient curent pentru a înregistra durata Cuvântului însuși. Dacă conversația telefonică ar fi fost înregistrată de la început, întregul Cuvânt nu ar fi fost înregistrat până la capăt. Dar Lăudați-L pe YAHUSHUA, înregistrarea a început la timpul (sau, desfășurarea în timp a planurilor lui DUMNEZEU; „timing,” n.tr.) perfect al lui YAHUVEH și întregul Cuvânt a fost înregistrat!

* * * * * * *

Această Profeție conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA; „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau, sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version, n.tr.) sau NKJV (New King James Version, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat în urmă cu mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut prin (sau, de, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; orig., „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, ori ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8

(Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

* * * * * * *

Aceasta a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

[Elisheva:] ... picioarele tale. Vreau să repet asta. Îți văd picioarele [într-o viziune]. Și YAHUSHUA spune...

Oriunde tu pășești – pe tălpile pantofilor tăi, pe tălpile picioarelor tale – este SÂNGELE LUI YAHUSHUA, căci tu ÎI urmezi Pașii. EL merge în pantofii tăi și Ungerea RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT) este asupra ta. Este asupra însuși chipului tău, feței tale. Este în ochii tăi.

[Profeția 120 Începe:]

19 Octombrie 2011

ÎMI faci pe plac, copilul MEU. Nu ezita să MĂ numești DOMNUL DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC, căci SPIRITUL (DUHUL) MEU este înăuntrul tău!

Tu ești al MEU/a MEA (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.)! Tu ești spălat(ă) cu (sau, în, n.tr.) SÂNGE!

Tu ești cumpărat(ă) cu SÂNGE! Și tu ești al MEU/a MEA

—minte, corp, spirit și suflet ÎI aparțin lui

YAHUSHUA HA MASHIACH! EU SUNT al tău MESIA!

Elisheva: O, mi-e cald! [Sfânta Ungere de Foc a RUACH HA KODESH se manifestă des în acest mod; notă în original, n.tr.]

Și acum EU te umplu cu Ulei Nou Proaspăt din Rai pentru a umbla într-o Ungere mai mare pentru a vorbi cu o mai mare (sau, puternică, sau, însemnată, n.tr.) îndrăzneală, ca Ioan Botezătorul.

Din vârful capului tău (în original, „the crown of your head;” literal, coroana capului tău, n.tr.) până la înseși tălpile picioarelor tale!

Mană proaspătă din Rai, EU îți dau să mănânci!

Tu ești Iubitul MEU/Iubita MEA! Iubitul MEU/Iubita MEA este al MEU/a MEA!

O, prețiosul MEU/prețioasa MEA! Ajută-MĂ, ajută-MĂ, ajută-MĂ!

Hrănește-MI oile și mieii! Lucrează alături de acest Profet.

Căci timpul este atât de scurt!

SÂNGELE MEU inundă pământul (literal, îl permeează complet, îmbibă; „drenches,” n.tr.) în Israel.

Doar o (singură, n.tr.) picătură este tot ce e necesar pentru a spăla păcatele (complet de pe el, n.tr.). Îți mulțumesc că nu ți-e rușine de MINE. Îți mulțumesc că ești dispus(ă) să fii persecutat(ă) pentru MINE! Îți mulțumesc că MĂ accepți – chiar dacă (acest lucru, n.tr.) înseamnă că propria ta familie se înstrăinează de tine, cei/cele (de-)ai familiei tale de sânge, dar nu ai familiei MELE de SÂNGE!

Familia MEA de SÂNGE te îmbrățișează (sau, acceptă, sau, întâmpină, n.tr.) așa cum EU am făcut-o pe această soră a ta Profet să te sune astăzi! Familia MEA de SÂNGE, cei/cele care fac voia TATĂLUI CERESC, te acceptă (sau, întâmpină, n.tr.) și te iubesc – te recunosc pentru cine ești tu în MINE! Ține minte (sau, amintește-ți, n.tr.) asta mereu. EU te iubesc! Și EU îți mulțumesc. Da, DOMNUL DUMNEZEUL tău, MÂNTUITORUL tău, al tău MESIA te iubește! Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu lăsa pe cineva să-ți ia acest lucru!

EU îți vorbesc în liniștea nopții. EU îți dau Revelații. Și Revelații mai mari (sau, mai însemnate; „greater,” n.tr.) vei avea!

Ține minte cel drag al MEU/cea dragă a MEA, „Iude” vor veni și „Iude” se vor duce. EU am avut „Iudele” MELE. Tu le ai pe ale tale. Elisabeth [Elisheva] le are pe ale ei. Toți, toți, toți care MĂ urmează, dacă nu sunt persecutați în Numele MEU, ar face bine să se întrebe, „De ce nu?” Căci slujitorul nu este mai mare decât STĂPÂNUL (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Ioan 13:16; pasaj indicat în notele de subsol în original; „Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi nici un apostol (conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, sau, mesager, n.tr.) nu este mai mare decât cel ce l-a trimis,” n.tr.). Aceasta este tot.... (sau, Totul este..., n.tr.) toți nu MĂ iubesc. [Nu toți MĂ iubesc, notă în original, n.tr.]. Nu vă așteptați ca toți să vă iubească – căci EU încă sunt persecutat – în această lume EU SUNT (posibil dublu sens în original; referire la Numele lui DUMNEZEU, „EU SUNT,” n.tr.) urât mai mult decât EU SUNT iubit! EU SUNT batjocorit mai mult decât EU SUNT acceptat! Dar EU am plătit PREȚUL la Calvar. Și Israel – O, Israel – cât de mult (timp, n.tr.), cât de mult, cât de mult, cât de mult trebuie să aștept ca tu să MĂ accepți – să MĂ iubești?

O, EU știu cât de mult va fi (sau, cât va dura, n.tr.)! Și EU știu prețul pe care Israelul îl va plăti! Și (el, n.tr.) va fi un preț care este atât de greu – căci ei sunt trași mai mult la răspundere. Căci EU am umblat pe străzile Ierusalimului. SÂNGELE MEU, SÂNGELE MEU, SÂNGELE MEU este îmbibat în pământ. O, cum MĂ mâhnesc! Cum jelesc! Dar există o rămășiță! EU chiar (sau, într-adevăr, n.tr.) am o rămășiță! EU ÎNTOTDEAUNA am o rămășiță! Sunt puțini – dar sunt ai MEI! Și la fel cum te am pe tine, la fel există și alții în Israel. Și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt răspândiți/răspândite peste tot în lume și ei/ele se vor ridica (sau, vor lua atitudine în mod public, n.tr.) și ei/ele vor apăra! Și ei/ele apără (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce este Sfânt! Și ei/ele demască (acum, sau, continuu, n.tr.) și mustră (acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce este nesfânt și ei/ele avertizează că falsul mesia este pe drum – dar (posibil, acest lucru, n.tr.) nu se va întâmpla până nu-MI iau adevărata MEA Mireasă (de pe pământ, n.tr.; conform 1 Tesaloniceni 4:16-7, „Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” Sfintele Profeții se referă des la acest pasaj, n.tr.).

Astfel, EU (pur și simplu, sau, doar, n.tr.) ÎMI fac timp în acest moment (sau, dedic acest moment acestui lucru, n.tr.) să spun, „(Vă, sau îți, n.tr.) mulțumesc.” EU trimit acest Profet al MEU să spună, „(Vă, sau îți, n.tr.) mulțumesc.” Nicio (singură, n.tr.) lacrimă pe care tu ai (sau, voi ați, n.tr.) plâns-o, când (acest lucru, n.tr.) a fost făcut de dragul Numelui MEU, nu este (altundeva decât, n.tr.) păstrată în Rai într-o sticlă prețioasă, încrustată cu nestemate și bijuterii de toate felurile (Psalm 56:8, „TU numeri zilele pribegiei mele; / pune-mi lacrimile în burduful TĂU! / Să nu fie ele oare în cartea TA?” notă în original, n.tr.). Și cu cât mai mare (sau, puternică, sau, importantă, n.tr.) este persecuția – EU vă spun aceasta, Iubiții MEI/Iubitele MELE, Iubita MEA Mireasă – cu atât mai puternică (sau, tare, n.tr.) este parfumul. Aroma este în acea fiolă (în original, „vial,” n.tr.) a lacrimilor voastre. A fost un sacrificiu către MINE, al vostru YAHUSHUA, TATĂL vostru CERESC, și PREȚIOASA RUACH HA KODESH.

O, cât de mult, cât de mult, cât de mult, cât de mult, cât de mult, cât de mult am așteptat să o pot îmbrățișa pe Mireasa MEA! Dar nu va mai fi (sau, dura, n.tr.) mult! Nu va mai fi (dura) mult! Vei (sau, Veți, n.tr.) fi în Brațele MELE! ÎMI vei (sau, veți, n.tr.) auzi Vocea!

Doar nu renunț(aț)i! Să nu renunț(aț)i! Căci ai (sau, ați, n.tr.) ajuns atât de departe (sau, până aici; aici desemnând un loc care este departe; „this far,” n.tr.)! Nu te preda (sau, Nu vă predați! n.tr.)! Să nu renunți (sau, Să nu renunțați, n.tr.)! Să nu compromi(te)ți cu minciunile lumii!

Cu cât mai mult îți spune lumea că ești nesfânt(ă), să știi că ești Sfânt(ă)! Cu cât mai mult batjocoresc și râd – pentru că tu urmezi Legile din Tora – să știi că ești al MEU/a MEA!

Cu cât mai mult aperi Sabatul, Shabbatul, și spui, „Nu este o (zi de, n.tr.) Duminică” – doar să știi că ești al MEU/a MEA! Nu te preda. Nu renunța. Deși persecuția este atât de grea și deși va deveni și mai grea, amintește-ți pentru AL CUI NUME ești persecutat(ă)! Amintește-ți pentru CINE ești urât(ă)!

O, ei îți vor folosi numele și numele tău ei îl vor profana (sau, huli, n.tr.) și vor vorbi tot felul de rău împotriva lui (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Matei 5:11, „Binecuvântați sunteți voi când ei vă insultă (sau, ocărăsc, n.tr.) și vă persecută, şi spun toate felurile de rău împotriva voastră în mod fals din cauza MEA!” tradus literal din versiunea modernă a Bibliei în Limba Engleză, New King James Version; traducerea în Limba Română este inexactă, n.tr.), dar numele tău nu este în realitate cel pe care ei/ele îl urăsc. (Ceea ce urăsc ei/ele, n.tr.) este pe CINE reprezinți tu. (Ceea ce urăsc ei/ele, n.tr.) este cine ești tu în MINE. (Ceea ce urăsc ei/ele, n.tr.) sunt Mesajele pe care tu le dai care vin drept din Rai.

Astfel nu te preda! Să nu renunți!

Căci EU MĂ voi Răzbuna pe acești dușmani! Și ei/ele se vor ruga pentru ca însăși munții să-i/să le ascundă – de (C)EL CARE ȘADE PE TRON (notă în original, Apocalipsa 6:15-7, „Regii pământului, oamenii de seamă, comandanţii, cei bogaţi, cei puternici, orice sclav şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţilor. 16 Ei le ziceau munţilor şi stâncilor, „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa CELUI CE şade pe tron şi de mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit ziua cea mare a mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!” n.tr.)! Și SFÂNTUL MIEL Care a fost ucis, crucifcat, și (S-)a înviat din nou (în Limba Engleză, verbul „a învia” nu este reflexiv; nu putem ști dacă are aceeași conotație reflexivă ca în Limba Română, n.tr.)! YAHUSHUA HA MASHIACH ESTE NUMELE MEU! Și EU vă spun NU VĂ PREDAȚI! ȘI SĂ NU RENUNȚAȚI! Căci EU SUNT cu voi!

(Întinde-te, n.tr.) să ajungi la oamenii MEI. (Întinde-te, n.tr.) să ajungi la oamenii MEI. EU nu le vorbesc numai oamenilor din Israel ci EU le vorbesc oamenilor lumii. (Întindeți-vă, n.tr.) să ajungeți la oamenii MEI. Continuați să-MI hrăniți oile și mieii. Continuați să nu vă fie rușine de mărturia voastră căci Mărturia voastră nu este cine sunteți voi, MĂRTURIA voastră este CINE SUNT EU – în voi! Asta este ceea ce urăște diavolul! Asta este ceea ce urăsc dușmanii voștri!

Dar însăși acea MĂRTURIE dovedește CINE SUNT EU – căci EU schimb vieți! Și mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari (sau, însemnate, sau, puternice, n.tr.) sunt răsplățile care-i/le așteaptă pe cei/cele – în Rai – care au fost dispuși/dispuse, dispuși/dispuse să-și sacrifice reputațiile, (să-și sacrifice) numele, care au fost dispuși/dispuse să fie persecutați/persecutate de dragul NUMELUI MEU! Mari, mari, mari, mari, mari (sau, însemnate, sau, puternice, n.tr.) sunt răsplățile voastre care vă așteaptă pe voi în Rai.

Vei vedea Iubitul MEU/Iubita MEA (gen nespecificat în original, n.tr.). Vei vedea GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA, GLORIA MEA, GLORIA MEA. Cu proprii tăi ochi! Vei vedea! Nu este departe! Nu fiți descurajați când îi vedeți pe cei care stabilesc date venind și ducându-se. Doar ascultați și veți vedea. Noi Revelații vor veni la voi.

Apărați-vă (în mod public; sau, Susțineți-vă, n.tr.) unul pe altul/una pe alta! Acum nu este timpul să stați (sau, să adoptați o poziție, n.tr.) singuri. EU ÎMI unesc Mireasa de la un capăt la celălalt [al] lumii prin acest Internet, altfel voi doi care acum vorbiți nu v-ați fi întâlnit. Și totuși, este ca și cum sunteți în aceeași cameră căci voi sunteți un (singur, n.tr.) Spirit (sau, Duh, n.tr.).

Voi veți ști care sunt ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). Ei/Ele vor lupta alături de voi. Ei/Ele vor apăra tot ceea ce este Sfânt. Ei/Ele îi vor demasca pe lupii în haine de oaie. Nu fiți înșelați/înșelate. Toți cei/Toate cele care pretind că vorbesc în „Numele lui „IISUS HRISTOS” (JESUS CHRIST)” într-adevăr nu [toți/toate] vorbesc despre MINE. Oricine care stă (sau, ia poziție, n.tr.) împotriva acestei Sfinte Parohii, însăși Parohia hirotonisită de YAH... Vai (sau, jale, n.tr.) fie de acești dușmani care stau (sau, iau poziție, n.tr.) împotriva a tot ceea ce este Sfânt! Căci voi stați (sau, luați poziție, n.tr.) împotriva DUMNEZEULUI ATOTPUTERNIC!

Astfel, Iubitul MEU/Iubita MEA (gen nespecificat în original, n.tr.), să știi că EU te-am ales pe tine. Să știi că tu ești translatorul în Ebraică și mai sunt încă de venit mulți, dar ei/ele au amânat. Astfel, asta este răsplata ta în această zi. Ai vrut un Cuvânt. Ai primit un Cuvânt.

Elisabeth [Elisheva] tu ai spus, „Nu știu ce voi spune!” Corect fiica MEA, pentru că acestea nu sunt cuvinte ale cărnii tale! Acestea sunt Cuvinte care vin din Rai – pentru a-l binecuvânta pe Translatorul în Ebraică care va duce Cuvintele MELE la poporul Evreu [și] va munci sârguincios.

Și EU voi binecuvânta abundent!

EU te iubesc! EU te iubesc! Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată să nu uiți că EU te iubesc. EU știu ABSOLUT FIECARE (literal, FIECARE și TOATE; „EACH and EVERY,” n.tr.) lacrimă pe care TOȚI/TOATE dintre voi o vărsați! EU știu ABSOLUT FIECARE dată când numele vostru este blestemat pe acest pământ, dar nu este de către MINE.

Căci EU vă trimit Binecuvântări!

EU pregătesc o masă înaintea voastră ÎN PREZENȚA dușmanilor VOȘTRI (notă în original indică Psalmul 23; limbaj original foarte similar cu Ps 23:5, tradus în Limba Română drept, „TU-mi întinzi masa / în faţa duşmanilor mei,” n.tr.) ȘI EU VĂ BINECUVINTEZ!!!! Și TOT iadul TUNĂ ȘI FULGERĂ pentru că ei nu pot REDUCE LA TĂCERE VOCEA lui al vostru ATOTPUTERNIC VIU YAHUVEH!

Astfel [dușmani] scrâșniți-vă dinții cu furie!!!!

EU nu mai SUNT acel MIEL sacrificial

care este torturat! Asta a fost o (singură) dată!

Acum EU SUNT LEUL din Tribul IUDEII

Și EU VIN SĂ-MI DEVOREZ dușmanii!!!!!

CĂCI EU și TATĂL SUNTEM UNA!

NOI amândoi binecuvântăm și NOI amândoi blestemăm!

Deuteronom 28, Binecuvântările și Blestemele:

Binecuvântările pentru cei/cele care se SUPUN!

Blestemele pentru cei/cele care se NESUPUN!

Voi umblați în Binecuvântările MELE. Cei/Cele care fac Voia TATĂLUI CERESC umblă în Binecuvântările MELE.

EU testez (continuu, n.tr.). EU deja știu cine este vrednic să scape de Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.). Toți/Toate dintre voi sunteți într-un test! Tu acum ai o Profeție nou-nouță Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]. Tu ai (tot, n.tr.) așteptat și tu ai (tot) așteptat și dușmanilor le-a fost frică dar EU am (tot) așteptat și EU am (tot) așteptat până când această voce tu (într-adevăr, n.tr.) ai auzit-o – a Translatorului în Ebraică – pentru a stârni Ungerea înăuntrul tău.

Căci Israel, EU te iubesc.

MĂ auzi, O Israel?

EU te iubesc. EU doresc să te mântui.

Este alegerea ta.

Va fi nevoie de persecuție

— precum cea cu care tu vorbești acum,

a fost persecutată și atât mai mult (sau, mulți, n.tr.).

Dar EU am Mireasa MEA în Israel.

Ei/Ele sunt Mireasa MEA Ascunsă.

Nu există doar Israelul fizic și

— există Israelul Spiritual.

Și EU am Mireasa MEA.

Căci Israelul MEU Spiritual este în Israel de asemenea.

O, Comorile MELE!

Citiți Cântarea Cântărilor.

Vedeți Dragostea MEA pentru voi. Vedeți Dragostea MEA pentru Mireasa MEA.

Voi nu știți cât de mult EU vreau să vă trag Alături de MINE!

Și nu va dura mult! Chiar nu va dura mult!

Vă văd lacrimile. Vă aud mâhnirea. Vă privesc (sau, urmăresc; „watch,” n.tr.) când plângeți și vă jeliți,

„Nu vreau să mai trăiesc pe acest pământ.”

Sunteți înconjurați/înconjurate de rău pe toate părțile.

Dar cum credeți că MĂ simt EU?

Când ÎNSUȘI NUMELE MEU este disprețuit?

Nu va dura mult.

Doar nu vă predați! Să nu renunțați!

Lucrarea bună pe care EU am început-o, EU o voi termina.

Sfârșitul Profeției

[Elisheva:] AleluYAH! Slăvit fie YAHUSHUA! Da! [RÂS cu bucurie] O, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, PREȚIOASĂ RUACH HA KODESH, VĂ Mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! VĂ mulțumesc! Toată lumea a așteptat și toată lumea a spus, „Elisabeth [Elisheva], a trecut atâta timp de când a mai fost o Profeție. Unde este Profeția? Tu ai avut Profețiile stocate (sau, le-ai ținut ascunse, n.tr.).”

Dar ABBA YAHUVEH în NUMELE lui YAHUSHUA, noi VĂ mulțumim și noi VĂ slăvim chiar acum! Aceasta este următoarea Profeție și a fost nevoie de un Evreu/o Evreică din Israel ca s-o elibereze (sau, disloce, n.tr.), în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH! AleluYAH! O, Doamne, sunt fierbinte! TU fii slăvit YAHUSHUA! Da! Nu știu ce spune, ce spune?

[Conversația continuă, răspunsul este estompat, pentru încă câteva momente până când bateria se consumă complet.]

Elisabeth: O, OK, bateria clipește că s-a consumat, dar asigură-te că mesajul este acolo... O, TE rog DUMNEZEULE ATOTPUTERNIC...”

Înregistrarea se termină aici.

Proclamată dintr-un vas de lut, dar un războinic măreț (sau, puternic, n.tr.) pentru YAHUSHUA

Astfel este vorbit, astfel este scris în această zi de 19 Octombrie 2011, la ora miezul nopții.

* * * * * * *

1În Biblie, atât corpul ceresc Luna cât și luna calendaristică sunt desemnate de același cuvânt. Din acest motiv, calendarul original Biblic este conform fazelor lunii. Parohia Almightywind folosește acest calendar. Conform lui, începutul fiecărei luni nu este determinat printr-o formulă matematică, ci prin faptul că o foarte fină semilună este observabilă asupra Israelului în ultimele zile ale lunii precedente. Fiecare lună calendaristică începe când Luna este în faza de lună nouă.

* * * * * * *