Profeția 119

2011 – Un Apel să vă Căiți sau să Pieriți,
YAH Știe Exact ce Faceți și De Ce!!!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 24 Decembrie 2010

Eliberată la 1 Ianuarie 2011

* * * * * * *

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp, Elisabeth (Elisheva), să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să existe o Parohie. EU am pus acest lucru în duhul tău, căci nimic din aceasta nu a fost făcut de către mâna ta, nimic din aceasta nu a ieșit din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (SLAVA) care bate peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva] vorbind pe casetă audio:

M-am trezit și am auzit telefonul sunând, făcând ring, ring, și am auzit telefonul. Prima dată când s-a întâmplat asta a fost ieri, care (zi, n.tr.) ar fi fost ceea ce se numește solstițiul de iarnă, 22 (Decembrie, n.tr.). Astfel, am auzit telefonul sunând pe 22 Decembrie și [oamenii casei] au spus nu sună niciun telefon.

Oricum, acolo eram astăzi (23 Decembrie) când am fost trezită pentru a doua oară (de un sunet, n.tr.) de ring, ring, ring, și de data asta, Dumnezeule, telefonul nu se oprea din sunat. I-am spus [altcuiva], telefonul tău sună și el a spus nu, nu sună. Eu am spus eu încă îl aud chiar în timp ce vorbesc (cu tine, n.tr.) și el suna, o Dumnezeule, de atâtea ori chiar pe când eu vorbeam el încă suna până să cadă (receptorul de pe aparat, n.tr.).

Era atât de real și nu puteam înțelege și atunci am zis, o, Dumnezeule, asta este pe [tărâmul] spiritual, Dumnezeu încearcă să-mi atragă atenția. Astfel am adormit la loc și când m-am trezit – la 10 mă trezesc (sau, m-am trezit, n.tr.) dimineața – și despre telefon și rugatul (posibil, și rugându-mă; neclar în original, n.tr.) cu voce tare, spun [și mă rog] știi că acest (lucru, n.tr.) va fi supranatural eu aud sunatul telefonului, ce este, ce încerci să-mi spui TU Tată Ceresc? Și atunci am auzit aceasta.

Este un apel la care nu răspunde nimeni, și asta este ce s-a întâmplat și astfel am început să mă căiesc și am început..., așteaptă am spus eu, un apel la care nimeni nu a răspuns, și eu am spus ei bine ce, ce fel de apel? Eu am spus, ȚI-am eșuat (sau, TE-am dezamăgit prin a încălca o promisiune, n.tr.) eu în vreun fel și apoi am auzit este un apel să te căiești (sau, să vă căiți; persoana nespecificată în original; „to repent,” n.tr.). O ABBA YAH, eu (într-adevăr, n.tr.) mă căiesc, eu mă căiesc, îmi pare atât de rău știu că nu sunt perfectă, știu că greșesc (literal; tratez greșit anumite situații, n.tr.). Încercam să mă gândesc la ce făcusem greșit despre care Dumnezeu să fi putut spune nu te-ai căit.

Eu cu adevărat mă îngrijorez cu privire la acest lucru cu YouTube, mă îngrijorez (despre, n.tr.) unde a fost inima mea, o astfel de răceală pe inima mea uneori. Acești oameni sunt crunți și a fost non-stop timp de un an și mă îngrijorez că amărăciunea s-a instaurat pentru că Dumnezeu (i)-a permis (acest lucru, n.tr.) și dușmanii batjocoresc și râd și ei spun, vedeți, ea nu-i niciun Profet, eu încă sunt aici și eu încă sunt viu/vie și nimic nu s-a întâmplat. Această Molly în special și citesc că aceeași femeie batjocorea pe contul ei sock (un website, n.tr.) nici măcar nu-i știu numele. Eu nu-i cunosc pe acești oameni. Astfel în timp ce mă căiam și eram îngrijorată pentru lucrurile pentru care mă rugam a doua oară înainte să adorm la loc, câte binecuvântări au ieșit (sau, survenit; „have come forth,” n.tr.) ajungând la oameni cu mesajul Mântuirii și Profețiile, dar eu simt ca și cum m-am rănit pe mine însămi într-unele moduri.

Astfel acesta cu adevărat a fost o sabie cu două tăișuri acest YouTube, pe cât de mult a fost o binecuvântare de asemenea a fost oribil, dar pe când mă gândeam și mă rugam despre toate astea și mă gândeam că de asta a fost furios (sau, supărat, n.tr.) Dumnezeu spunând că nimeni nu a răspuns la apel, apelul la a (se, sau, ne, n.tr.) căi.

Atunci L-am auzit spunând,

Cuvânt Profetic începe aici:

„Nu tu Elisabeth [Elisheva]; nu despre tine vorbesc.” EL a spus, „Despre cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care nu răspund. Despre (cei/cele din) lume care refuză să răspundă la apelul să se căiască, știind că EU am avertizat. Numai cei/cele care sunt considerați vrednici/vrednice vor scăpa de Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.). Sunt cei/cele care știu ce fac și MĂ jignesc și continuă mai departe în păcatul lor, care spun eu am Sfântul Duh înăuntru(l meu, n.tr.) dar cu toate acestea ei/ele continuă mai departe cu păcatul lor, (cei/cele) care (își, n.tr.) fac scuze știind că EU urmăresc tot ceea ce ei/ele fac fie aceasta pornografie, fie ea homosexualitate, fie ea băutură (sau, alcool, n.tr.), fie ea adulter, preacurvie, beție, droguri, înjurat, ei/ele știu că EU urmăresc (sau, că MĂ uit, n.tr.), ei/ele știu că trebuie să fie un exemplu, ei/ele revendică numele de Iisus Hristos, chiar YAHUSHUA și cu toate acestea EU sunt departe de ei/ele. Sfântul Duh nu poate sălășlui (sau, locui, n.tr.) într-un Tabernacol al păcatului, totuși ei/ele MĂ testează iar și iar.

EU am emis un apel să (te, sau, vă, n.tr.) căiți (sau, se căiască; persoana nespecificată în original; doar „to repent,” n.tr.), cât de puțini au ascultat. Este ca un telefon care sună și sună și nimeni nu răspunde. EU vă pun pe un medium răspândit (singular de la media, cum ar fi în multi-media; probabil referire la Internet, n.tr.), EU vă pun acolo ca să arăt că EU sunt un Dumnezeu al judecății precum și milei, EU nu mint. Totuși ei/ele abuzează Profetul, ei/ele numesc Parohia MEA rea (sau, malefică, n.tr.), ei/ele MĂ provoacă și ei/ele batjocoresc și ei/ele spun, nimic nu ni se va întâmpla nouă, Elisabeth [Elisheva], du-te (sau, pleacă, n.tr.). Ei spun că totul este prin grație (divină, n.tr.), (acest lucru, n.tr.) a fost făcut (sau, îndeplinit, n.tr.) la Cruce. Acum eu pot păcătui cât vreau, vezi sufletul meu nu-i pierdut. Tu ești (posibil, cea pierdută, n.tr.), tu trăiești după lege, tu crezi că trebuie să I te supui acestui Dumnezeu spui tu și totuși noi spunem nu există niciun astfel de lucru ca păcatul, (păcatul, n.tr.) a fost desființat.

Ei te urăsc (Elisabeth [Elisheva]) cu pasiune; ei îi urăsc pe toți cei/toate cele care vor predica (sau, în mod obișnuit predică; sau, în mod obișnuit aleg să predice, n.tr.) împotriva păcatului. Ei îi urăsc pe toți cei/toate cele care avertizează. Tu ai emis un apel, EU te-am trimis acolo Amightywind să-i avertizezi pe oamenii care se numesc pe sine Creștini să se căiască de păcatele lor. EU am spus-o iar, și iar, și iar. Cât de puțini vor (sau, aleg, n.tr.) să asculte (posibil și, vor asculta, n.tr.).

EU am trimis Parohia Amightywind către YouTube și ceea ce ei v-au făcut vouă ei ÎMI fac MIE și totuși ei pretind (sau, revendică, n.tr.) Sfântul MEU Nume și totuși EU sunt departe de ei. Ei citează Cuvintele MELE, ei le folosesc ca pe o armă împotriva voastră și a tuturor celorlalți care avertizează să se căiască și să-I caute Fața lui YAHUSHUA înainte ca EL să-i șteargă de pe lume în furia SA.

Ei uită că EU nu am fost Mielul acela decât o (singură, n.tr.) dată. Ei uită că EU vin cu foc în ochii MEI. Ei uită că este mânia Mielului (limbaj original identic cu versiunea în Limba Engleză a Apocalipsei 6:16-7, „Ei le ziceau munţilor şi stâncilor, ‘Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui Ce stă pe tron şi de mânia Mielului, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!’” n.tr.). Ei uită că pe păcat EU îl disprețuiesc. Ei își fac scuze să păcătuiască și cei/cele care sunt trași cel mai mult la răspundere sunt cei/cele care au abuzat, batjocorit, urât și calomniat verbal o Parohie pe care EU am numit-o Amightywind (Parohia Amightywind sau Almightywind, condusă de Profetul Elisabeth [Elisheva]; tradus literal, numele înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic); se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli în Ziua de Pentecost sau Rusalii, conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.).

Astfel Elisabeth [Elisheva] EU te-am lăsat să (sau, ți-am permis să, sau, te-am făcut să, n.tr.) auzi telefonul sunând. EU vreau ca tu să-i avertizezi încă o dată. Cât de puțini au răspuns la apelul de a se căi și de a se întoarce de la păcat (sau, de a întoarce spatele păcatului, n.tr.). Cât de puțini vor fi salvați (posibil și, mântuiți; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „saved,” n.tr.) când Marea Tribulație începe.

Nu este suficient să spuneți că vă căiți, trebuie să existe acțiune în spatele acelor cuvinte. Trebuie să existe o sfâșiere (sau, despicare violentă; „renting,” n.tr.) și smulgere a veșmintelor voastre, dar nu într-un mod fizic. EU am spus căiți-vă (sau, să vă căiți, n.tr.). EU am plasat această Sfântă Parohie acolo pentru ca toată lumea să vadă (tradus literal; sau, în văzul tuturor, n.tr.) dacă ei aleg s-o facă și totuși majoritatea și-au închis urechile și și-au orbit ochii, ei spun noi nu (TE) vedem, noi nu (TE) auzim pe TINE și pe Parohia Amightywind și pe Profetul Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] voi sunteți cei pe care noi îi disprețuim. Noi suntem comunitatea Creștină și indiferent ce spuneți voi duceți-vă Parohia voastră Amightywind și duceți-vă Profețiile departe (de noi, n.tr.) căci noi vom continua în păcatul nostru și vedeți voi, noi încă suntem vii și nu contează dacă pe Parohia Amightywind noi o disprețuim căci Dumnezeul vostru nu ne-a omorât încă. Dumnezeul vostru nici măcar nu ne-a atins și astfel Dumnezeul vostru nu poate fi Dumnezeul nostru pentru că Dumnezeul nostru spune că noi putem păcătui. Dumnezeul nostru spune că noi vă putem urî. Dumnezeul nostru spune că noi putem distruge Amightywind. Dumnezeul nostru spune că tu ești un fals profet și că nu este nicio nevoie să ne căim de păcatele noastre.

O, dar voi proști, proști (sau, nebuni, sau, aiuriți; cuvântul original, „foolish,” le desemnează pe cele cinci fecioare nebune în versiunea în Limba Engleză a Parabolei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.) oameni, EU, YAHUSHUA, sunt Acela Care vorbește prin acest vas de lut. Voi M-ați ispitit și M-ați ispitit și M-ați ispitit și EU am folosit această Parohie pentru un apel să vă căiți și totuși voi spuneți că diavolul este cel care a fost trimis. Voi uitați ce i-am făcut EU smochinului. Voi uitați că EU, YAHUSHUA, am fost Acela care l-a blestemat căci el a refuzat să facă fruct bun. Voi uitați că el s-a veștejit și a murit. Voi uitați că există un desfrânat (sau, nemernic, n.tr.)/o desfrânată (nemernică) pe care EU îl/o disprețuiesc. Acel smochin vă reprezintă pe voi cu o inimă de piatră, voi care folosiți Cuvintele MELE, voi care folosiți Numele MEU, voi care numiți Parohia rea (sau, malefică, n.tr.) pentru că ați auzit cuvântul căiți-vă și întorceți-vă de la păcatele voastre. Voi urâți (faptul, n.tr.) că EU am vorbit și voi o numiți pe ea un fals profet pentru că voi credeți că aveți toată cunoașterea și totuși EU vă spun, voi sunteți proști (sau, nebuni, „a fool,” n.tr.) căci revelații îi sunt date acestui Profet, dar cu toate acestea voi credeți că știți totul. Totuși, EU vă (de)numesc proști (sau, nebuni, n.tr.) educați biblic, căci voi doar folosiți cuvântul care ucide și nu există niciun spirit (sau, duh, n.tr.) în ceea ce voi spuneți (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 2 Corinteni 3:6, „Să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viaţă,” n.tr.) și voi folosiți Sfintele Scripturi și spuneți că doar Versiunea King James (versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) este suficientă, afară cu voi tot restul (de versiuni ale Bibliei, n.tr.), voi i-ați adăugat cărți suplimentare și nu noi nici măcar nu vom arunca o privire.

Proștilor, proștilor (sau, nebunilor, sau, aiuriților, n.tr.), MĂ uit la viața voastră și scutur din cap. Voi sunteți cei/cele dacă nu vă căiți și cu adevărat vă întoarceți de la păcat, voi sunteți cei/cele cărora EU le voi spune departe de MINE voi lucrători ai nelegiuirii căci EU niciodată nu v-am cunoscut (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Luca 13:27, „Dar EL va răspunde: ‘Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi! Plecaţi de la MINE, voi, toţi lucrătorii nedreptăţii!’” sau Matei 7:23, „Atunci le voi spune limpede: ‘Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!’” n.tr.). Doar pentru că ați spus o rugăciune a mântuirii voi trebuie să puneți acțiune în spatele cuvintelor voastre, voi nu puteți doar spune că MĂ iubiți și să nu vă supuneți MIE. Asta e o minciună direct din iad. Asta e o minciună și pentru că această Parohie este aceea care vă spune și fiecare Parohie care umblă în Sfințenia MEA care refuză să compromită cu păcatul și cu păcătoșii. Voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă Creștinii (substantiv articulat, nu doar Creștini; „the Christians,” n.tr.) nu există nicio sfințenie în voi și voi disprețuiți pe oricine care vine la voi cu Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) Sfințeniei și cu ungerea MEA asupra feței lor și (acest lucru, n.tr.) nu s-a schimbat din timpurile de demult. Voi disprețuiți pe oricine care vorbește Cuvintele MELE, care sunt unși/unse și îndrăzneți/îndrăznețe și astfel EU i-am dat lui Elisabeth [Elisheva] un semn când (sau, pe măsură ce; posibil și, căci, n.tr.) voi vă duceți foarte curând în ceea ce voi numiți un alt an. A existat un apel să vă căiți și o, cât de puțini, cât de puțini ascultă (acum, sau, de obicei, n.tr.) sau chiar aud telefonul sunând.

Nu înțelegeți voi încă? Nu înțelegeți voi încă? Singura cale spre Rai voi trebuie să răspundeți la apel. Voi trebuie să auziți acel telefon sunând. Voi trebuie să răspundeți la apelul de a vă căi și de a vă întoarce de la păcat, opriți-vă din a vă face scuze pentru că în curând va fi prea târziu.

Cea mai aspră judecată va veni asupra celor care au maltratat această Parohie pe care EU am plasat-o pe un medium (singular de la media, cum ar fi în multi-media, probabil referire la internet, n.tr.) cu atâția ochi și urechi și voi ați știut despre ea și voi nu ați apărat-o și voi i-ați urât cuvintele pentru că EU am strigat tare și clar CĂIȚI-VĂ, CĂIȚI-VĂ și întorceți-vă de la păcatele voastre.

Voi (de obicei, sau, de regulă, n.tr.) bucățăliți (sau, alegeți fragmente din, n.tr.) Profețiile și vă folosiți propriul vostru intelect uman deși EU am avertizat iar și iar că doar prin Sfântul Duh veți înțelege voi că Cuvintele care sunt vorbite (nu sunt făcute să fie, sau, nu trebuie, sau, nu este permis să fie, n.tr.) interpretate de intelectul omului. Fiecare Profeție fără excepție conduce oamenii să se căiască. (Profețiile, n.tr.) conduc oamenii în brațele MELE iubitoare. Conduce (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) oamenii și îi învață Sfințenie. Ele nu sunt Cuvintele unei femei sau ale unui bărbat. EU doar folosesc acest vas de lut, însuși acela pe care voi l-ați urât și abuzat, voi ați spus te vom distruge, vom umili, vom vorbi cuvintele noastre de ură pentru că putem. Noi chiar vom fura și pângări însuși numele de Parohie (sau, Parohiei, n.tr.) Amightywind pentru că tu îndrăznești să ne (de)numești păcătoși și îndrăznești să ne demaști păcatul pentru că noi nu putem suporta Sfințenia de pe fața ta sau (de pe) fețele lucrătorilor care lucrează alături de tine, și astfel noi le spunem tuturor să se asigure că și ei/ele disprețuiesc și nu ascultă Sfintele Profeții căci ele sunt false și astfel voi îi/le orbiți o voi ipocriților și astfel voi îi/le surziți.

O voi nemernicilor (sau, desfrânaților, n.tr.), vă voi arăta EU ce fac din cauza urii voastre. Nu există niciun Sfânt Duh înăuntrul vostru. Voi sunteți puietul (ca de pește; „spawn,” n.tr.) satanei și EU am fost răbdător cu voi o, atât de mult timp. EU am pus Parohia de Ultimă Șansă înainte de zilele de sentință ce vin și țineți minte, ceea ce i-ați făcut ei MI-ați făcut MIE (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Matei 25:40, „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai MEI, MIE MI-aţi făcut!” n.tr.). Voi veți sta înaintea MEA într-un Tribunal al Legii care vine din Rai și voi veți sta înaintea feței MELE și EU vă voi reaminti de cuvintele voastre de ură și EU voi spune, plecați de lângă MINE voi lucrători ai nelegiuirii căci EU niciodată nu v-am cunoscut, EU niciodată nu v-am cunoscut (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Luca 13:27, „Dar EL va răspunde: ‘Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi! Plecaţi de la MINE, voi, toţi lucrătorii nedreptăţii!’” sau Matei 7:23, „Atunci le voi spune limpede: ‘Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!’” n.tr.). Sfântul MEU Duh ori s-a retras acum mult timp ori nici măcar nu a fost vreodată în voi.

Astfel Elisabeth [Elisheva], EU te las (sau, îți permit, n.tr.) să auzi telefonul. EU te las să auzi de cât timp (tot) sună, doar un simbol al (acestui lucru, n.tr.), de 8 ori. Unii vor asculta și va fi noul lor început și ei/ele cu adevărat se vor căi și ei/ele vor ști cu adevărat că Parohia Amightywind este Sfântă și este o Parohie care este trimisă de Dumnezeu.

Tuturor celor care se vor smeri (sau, vor alege să se smerească, n.tr.) (se vor) întoarce de la păcatele lor și cu mintea, corpul, inima și sufletul lor ei/ele se vor căi cu adevărat, cu adevărat. Ei/Ele se vor căi cu adevărat, cu adevărat. Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus, voi răspundeți la acel apel, o Sfinților/Sfintelor al căinței, în (absolut) fiecare zi. Chiar tu Elisabeth [Elisheva], tu ai spus, la ce nu am răspuns eu? Cum se face că eu nu m-am căit? O, TE rog iartă-mă oricum eu ÎȚI eșuez (sau, TE dezamăgesc prin faptul că performanța mea este sub standard, n.tr.) căci eu știu că nu sunt perfectă. EU ți-am spus ție, Elisabeth [Elisheva] nu ești tu căci tu ÎMI auzi sunetul de apel (soneria, n.tr.) și tu ai răspuns la apelul MEU și toți cei/toate cele care predică alături de tine și toți cei/toate cele care știu că Parohia Amightywind proclamă adevărul și nu a mințit. Ei/Ele au răspuns apelului de a se căi, dar apoi există unii/unele care știu că adevărurile sunt în această Parohie și totuși, ei/ele MĂ testează și ei/ele cred că este doar suficient ca doar să te cunoască pe tine. Ei/Ele cred că este doar suficient să citească Profețiile. Ei/Ele cred că EU voi avea întotdeauna milă și că nu vor exista consecințe ale păcatului. Aceștia sunt cei/cele pe care EU îi/le voi judeca cel mai greu căci ei/ele nu realizează că sunt trași/trase la răspundere pentru păcatele pe care EU le disprețuiesc.

Astfel spune-le Fiica MEA, ei/ele vor ca un nou Cuvânt să survină. Spune-le cât de mulțumit sunt EU celor care (în mod constant, obișnuit, n.tr.) fac mai mult decât este cerut (în original, „those that go the extra mile,” n.tr.), care nu numai se străduiesc să MI se supună în fiecare zi, dar cred și vorbesc și împărtășesc Cuvintele pe care EU le spun. Lor nu le este frică de a jigni un om căci unica lor dorință (sau, dorința sufletului lor; neclar în original, n.tr.) este de a-MI fi pe plac MIE, YAHUSHUA, căci ei/ele știu că răsplățile lor vor veni din Rai.

Astfel spune-le Fiica MEA, tu fii acel Ilie al (Timpului) Nou [„Elijah of New;” în Ebraică, Eliyahu; notă în original, n.tr.], (un lucru, n.tr.) pentru care EU ți-am dat ungerea și o slujbă (sau, sarcină, n.tr.) de a-l face.

Spune-le Fiica MEA, deși ei/ele îți vor scuipa în față, tu avertizează-i/-le Fiica MEA, foarte curând ei/ele vor fi șterși/șterse de pe rasa umană.

Spune-le Fiica MEA, o, EU vin din nou. EU vin din nou, dar de data asta va fi cu foc în ochii MEI și EU nu vorbesc despre (momentul în care, n.tr.) EU ÎMI chem Mireasa alături de MINE, EU vorbesc despre dușmanii care sunt precum acel smochin EU îl voi blestema și el se va veșteji și va muri pentru ca toți să vadă (acest lucru – tradus literal; sau, în văzul tuturor, n.tr.).

Spune-le Fiica MEA, tu fii acel curajos Profet. Să nu-ți mai pese ce spun femei și bărbați.

Tu spune-le Fiica MEA, tu spune-le pentru MINE căci acela este sunatul telefonului. Tu ai un apel (în original, „a call,” n.tr.) să fii Profet. Tu i-ai răspuns acum mult timp. EU nu te voi lăsa să nu ridici acel telefon. Este o chemare asupra vieții tale căreia tu nu-i poți scăpa căci EU te-am chemat Fiica MEA să avertizezi această rasă umană înainte ca Tribulația să fie aici, timpul necazului lui Iacov. O și pentru atât, atât de mulți va fi prea târziu.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus. Încă o dată dușmanii îți vor trimite batjocură și ură. Doar să știi aceasta, ei/ele nu sunt (de-)ai MEI (sau, de la MINE, n.tr.). Doar să știi aceasta, ei/ele nu sunt trimiși de la MINE. Doar să știi aceasta, ei/ele sunt copiii satanei, mireasa satanei, nemernicii (sau, destrăbălații, n.tr.), lucrătorii nelegiuirii și cu sufletele lor ei/ele vor plăti cu Iadul și Lacul de Foc, soarta lor ce va veni curând.

Doar nu păstra acele cuvinte de ură, dă-MI-le MIE. EU MĂ pot descurca cu ele (sau, le pot suporta, n.tr.), tu nu poți. Ele nici măcar nu vă sunt destinate vouă, O Voi Cei Sfinți/Cele Sfinte, cuvintele de ură ÎMI sunt destinate MIE. Batjocura, insultele ÎMI sunt destinate MIE. Ei/Ele nu pot privi ungerea și Sfințenia pe care EU le-am plasat asupra TUTUROR care sunt ai MEI/ale MELE, în special Mireasa MEA care se străduiesc în fiecare zi să-MI facă pe plac și să MĂ slujească și să MĂ venereze și MĂ numesc ATOTPUTERNIC DUMNEZEU și DOMN, CONDUCĂTOR al vieții lor, STĂPÂN, MÂNTUITOR, ei MĂ recunosc. Aceștia/Acestea sunt Mireasa MEA. Ei/Ele acceptă abuzul, ei/ele acceptă ura, ei/ele sunt blestemați/te, ei/ele sunt calomniați/te verbal, despre numele lor se vorbește ca și cum ar fi rău. Aceștia/Acestea sunt Mireasa MEA și o, atât de repede EU vă voi trage alături de MINE. Voi știți cine sunteți. Voi primiți adevărul care survine (sau, iese la iveală, n.tr.). Voi (vă) știți cine sunteți. Voi recunoașteți rodul bun în această Parohie Amightywind căci asemenea unui vântputernic (traducerea cuvântului „Amightywind,” n.tr.) ea se grăbește (sau, bate/suflă repede, n.tr.) peste acest pământ. Și acum EU o duc în atât de multe limbi diferite și mai sunt mult mai multe de venit.

Tu (te) știi cine ești, o, prețioasă Mireasă a MEA. Cum știi? Pentru că ai fost urâtă, ai fost calomniată verbal, ai fost disprețuită, ai fost expulzată drept rea. Când tot ceea ce faci tu este că încerci să-MI faci pe plac în fiecare mod și (că) le spui păcătoșilor să se căiască și să se întoarcă de la păcat și tu ai fost abuzată din cauza asta. Tu (te) știi cine ești, dar tu nu doar vorbești despre Sfințenie, tu trăiești o viață de Sfințenie și tu niciodată nu premeditezi păcatul. Tu ești Mireasa MEA. Voi sunteți Primele MELE fructe (sau, roade, n.tr.). Atât de puțini/puține când EU MĂ uit asupra acestui pământ, dar voi sunteți Mireasa MEA și voi sunteți cei/cele pe care EU vă iubesc și prețuiesc. Precum pe dușmanii voștri care sunt dușmanii MEI ca (niște, n.tr.) Esai (în original, plural de la Esau; posibil și, seminția lui Esau, n.tr.) EU (cu adevărat, n.tr.) îi/le disprețuiesc.

Tu ia aceste Cuvinte Elisabeth [Elisheva], tu avertizează-i/-le că telefonul sună (acum, sau, continuu, n.tr.). EU te-am trimis ca (un) Profet să le spui. Cât de mulți au auzit (acest lucru, n.tr.) și totuși refuză să recunoască că ei/ele l-au auzit. Astfel EU îți spun, o, Profet al MEU, spune-le apelul la a se căi, spune-le ce te-am lăsat (sau, ți-am perimis, sau, te-am făcut, n.tr.) EU să auzi și vor exista cei/cele care se vor căi și se vor întoarce de la păcate și telefonul tu spune-le că sună (acum, sau, continuu, n.tr.). Ei/Ele vor auzi. Ei/Ele vor auzi și ei/ele vor fi iertați/iertate și așa cum spune numărul 8 (8 sunete de apel la telefon) noi vom avea un nou început (și, n.tr.) totul pentru că EU am un Profet care este dispus să fie batjocorit și disprețuit de dragul Numelui MEU în timp ce strigi, răspundeți apelului la a vă căi telefonul sună din Rai, căci EU iubesc suficient încât să avertizez prin a MEA Ilie a Timpului Nou (în original, Elijah of New, n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu; notă în original, n.tr.], cum chiar numele tău Elijah [în Ebraică, Eliyahu; notă în original; înseamnă „Ilie,” n.tr.] este disprețuit. Doar amintește-ți, Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) lui Jezebel l-a gonit (sau, vânat, n.tr.) pe Ilie al Timpului Vechi (în original, „Elijah of Old,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu; notă în original, n.tr.] și poți tu să te aștepți la orice altceva mai prejos? Se poate vreun Sfânt Profet aștepta la orice altceva mai prejos? Se poate oricare din Mireasa lui YAHUSHUA, Mireasa MEA, aștepta la orice altceva mai prejos? Căci dacă ei/ele M-ar fi primit pe MINE, dacă toți M-ar fi primit pe MINE cu dragoste ei/ele v-ar primi pe voi, dar voi vă uitați asupra acestui pământ și EU chiar trimit frigul pentru a arăta inimile de piatră și totuși ei/ele nu se căiesc, ei/ele nu se întorc (de la păcat, n.tr.). Ei/Ele spun că EU sunt un Dumnezeu numai al dragostei și milei și EU nici măcar nu acuz (și, conving; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „convict;” în Sfintele Profeții, acest cuvânt ÎI este asociat cu precădere DUHULUI SFÂNT, RUACH ha KODESH, n.tr.) de păcat, dar ei/ele vor vedea de aceea va fi ceea este numită o Mare Tribulație.

Îți mulțumesc Elisabeth [Elisheva] că ai răspuns apelului căci dacă ai fi trăit în păcat nici măcar nu ai fi auzit telefonul sunând, dar tu ai făcut-o și a sunat de 8 ori pentru că mulți, mulți vor asculta și acesta va fi noul lor început.”

Vorbită sub Ungerea RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT)

Apostolului Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Jignindu-i pe majoritatea, și o binecuvântare altora, un Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH/IISUS HRISTOS

* * * * * * *