Profeția 117

EU, YAHUVEH, Spun,

„Judecata este Stabilită!”

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 6 Iunie 2008

Eliberată la 3 Februarie 2010

* * * * * * *

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să existe o Parohie. EU am pus acest lucru în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (SLAVA) care bate peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

1 Samuel 15:22, „Și Samuel spuse, ‘ÎI plac DOMNULUI ofrandele arse şi sacrificiile atât de mult cât supunerea la vocea DOMNULUI? Privește, a te supune este mai bine decât sacrificiul, şi a asculta (posibil, sau, lua-aminte, n.tr.) decât grăsimea berbecilor.’” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.) (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Samuel i-a zis lui Saul, „Oare ÎI plac DOMNULUI arderile de tot şi jertfele / mai mult decât ascultarea de glasul SĂU? / Ascultarea este mai bună decât jertfele / și luarea-aminte la Cuvântul LUI este mai bună decât grăsimea berbecilor,”” n.tr.)

Filipeni 2:12, „De aceea, iubiţii mei, aşa cum voi întotdeauna v-aţi supus, nu, cum ar fi, doar în prezenţa mea, ci acum mult mai mult în absenţa mea, lucrați-vă (sau, duceți-vă la bun sfârșit, n.tr.) propria mântuire cu frică şi cutremur.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.) (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur,” n.tr.)

***

Elisabeth [Elisheva]: [Rugându-se în timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce ungerea este atât de intensă și ea simte prezența lui YAHUSHUA.] Ce este, YAHUVEH? Ce este, (Prea)Iubite YAHUSHUA? În mijlocul rugăciunilor mele TU ai început să vorbești și eu am început să simt înăuntrul oaselor mele Sfântul Foc. TU m-ai trezit astăzi și mi-ai spus că voiai să vorbești. Sfânt, Sfânt, Sfânt, noi TE venerăm. Noi TE lăudăm. Noi TE iubim. Noi TE adorăm. Ce este, (Prea)Iubite YAHUSHUA HA MASHIACH? Ce este, (Prea)Iubite ABBA YAHUVEH?

* * * * * * *

Cuvânt Profetic începe:

O(,) Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „Beloved Ones,” n.tr.), EU vă trezesc în această zi și vă (re)amintesc (același verb cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Isaia 43:26, „Aminteşte-MI faptele şi hai să ne judecăm împreună! Apără-ţi cauza, ca să fii dovedit drept!” n.tr.) ce li se întâmplă dușmanilor pe care satana îi trimite încoace. EU vă (re)amintesc de nume demult uitate, totuși ele nu sunt uitate de către EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; se întâmplă des în Sfintele Profeții; nu este greșit, n.tr.)

Pentru a vă proteja emoțiile (sau, stările sufletești, sau, sentimentele, n.tr.) de aceste amintiri înșelătoare, dureroase, voi le blocați (sau, nu le lăsați să fie conștientizate, sau, le ignorați în mod intenționat; „you block them out,” n.tr.). Dar doar EU știu (sau, cunosc, n.tr.) durerea pe care ele au cauzat-o. Totuși EU o folosesc pe această Elisabeth [Elisheva], pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA, pentru a-i dovedi satanei din nou și iar (în original, emfatic, „over again and again,” n.tr.) că nici pentru faimă, nici avere, și nici măcar pentru amenințări la propria ta viață iar și iar, suferința pe care tu ai îndurat-o de la (sau, din, n.tr.) mâna satanei, totuși tu nu M-ai trăda (sau, posibil, nu ai vrea, sau, nu ai alege, să MĂ trădezi, n.tr.). Tu nu M-ai vinde (sau, posibil, nu ai vrea, sau, nu ai alege, să MĂ vinzi, n.tr.). Tu nu i-ai dat această Parohie satanei.

Cuvintele pe care dușmanii tăi le vorbesc ÎL rănesc pe YAHUSHUA o, atât de adânc (sau, profund, n.tr.). Cum îndrăznește vreun dușman să traverseze (sau, să încalce, n.tr.) LINIA DE SÂNGE (posibil și, GENEALOGIE; în original, „BLOOD LINE,” n.tr.) pentru a spune, „Această Parohie îl slujește pe satana,” și a te acuza că ești un fals profet și conduci suflete la satana? Tu te rogi ca (oamenii, n.tr.) să se căiască, dar draga MEA, Judecata a fost deja stabilită! Deși dușmanii, în special Creștinii căldicei, vor doar Profeții care le alină urechile care îi mănâncă (sau, gâdilă, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 2 Timotei 4:3, „Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci îşi vor îngrămădi învăţători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile;” referință citată des în Sfintele Profeții, n.tr.), ei/ele sunt supărați/supărate (sau, furioși/furioase, n.tr.) când tu proclami Avertismentele MELE să se căiască, și tu le spui să se oprească din a avea o aparență (sau, formă; în original, „form,” n.tr.) a sfințeniei dar nu există nicio sfințenie înăuntru(l lor, n.tr.)! Exact precum cu Regele Saul spiritul (sau, duhul, n.tr.) nebuniei a luat controlul pe măsură ce (posibil și, căci, n.tr.) el continua să-l persecute și să-l rănească pe David din Vechime. Acești dușmani sunt umpluți cu demoni întunecați ai urii pentru această Parohie și toți (oamenii, n.tr.) care sunt Sfinți înaintea MEA. Păstorii răi (sau, malefici, n.tr.) mint și creează confuzie (sau, încurcă oamenii, n.tr.), încercând să întoarcă Oile MELE și Mieii (MEI) departe de tine pentru că tu proclami adevărurile MELE.

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de toți (oamenii, n.tr.) care vor sta înaintea unui YAHUVEH furios la Ziua Judecății! Cărțile Sfinte vor fi deschise și toate numele lor sunt listate, căci cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care au trădat au încercat să distrugă tot ceea ce este Sfânt! Unii dintre Copiii MEI sunt martiri și forțați să moară din cauza dușmanilor care MĂ urăsc; pentru răsplată ei/ele au spus minciuni calomnioase (verbal, n.tr.). Dușmanii acum și în ceea ce este numită Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și „Necazul lui Iacov,” n.tr.), vor trăda chiar și membri de familie la moarte și tortură (Matei 24 – Noua Traducere în Limba Română 2006 este la

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matei+24&version=NTLR;

Marcu 13:12-13, „Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte. Veţi fi urâţi de toţi din cauza Numelui MEU, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit;” referințe citate în original, n.tr.). Dușmanii cu care voi vă luptați acum, unii/unele se vor căi, vor fugi de nelegiuire, și vor fi martirizați/martirizate de dragul NUMELUI lui YAHUSHUA.

Dușmani răi (sau, malefici, n.tr.) voi veți întâlni și vă veți lupta (cu ei, n.tr.) pe Muntele Carmel spiritual (lanț muntos în Israelul de nord; 1 Regi 18, n.tr.). Lucrările rele (sau, malefice, n.tr.) ale dușmanilor vor fi judecate exact la fel ca falșii profeți ai lui baal (1 Regi 18:17-40, „Când Ahab l-a văzut pe Ilie, i-a zis, ‘Tu eşti acela, cel care-l nenoroceşti pe Israel?’ 18‘Nu eu l-am nenorocit pe Israel, i-a răspuns Ilie, ci tu şi familia tatălui tău, prin faptul că aţi părăsit poruncile DOMNULUI şi l-aţi urmat pe baal. 19Strânge acum tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de profeţi ai lui baal şi pe cei patru sute de profeţi ai Aşerei, care mănâncă la masa Izabelei.’ 20Ahab a trimis după toţi israeliţii şi i-a strâns pe profeţi la muntele Carmel. 21Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis, ‘Până când veţi mai şovăi între două convingeri? Dacă DOMNUL este Dumnezeu, urmaţi-L pe EL, iar dacă baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!’ Poporul nu i-a răspuns nimic. 22Apoi Ilie a zis poporului, ‘Eu sunt singurul care am rămas dintre profeţii DOMNULUI, iar profeţii lui baal sunt în număr de patru sute cincizeci. 23Să ni se dea doi tauri. Ei să-şi aleagă un taur, să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemnele de pe altar, dar să nu-i dea foc. Iar eu voi pregăti celălalt taur şi-l voi aşeza pe lemne, dar nu-i voi da foc. 24Apoi, voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema Numele DOMNULUI. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul Dumnezeu.’ ‘Bine, a răspuns tot poporul.’ 25Ilie le-a zis profeţilor lui baal: ‘Alegeţi-vă un taur şi pregătiţi-l voi mai întâi, pentru că sunteţi mai mulţi; apoi chemaţi numele dumnezeului vostru, dar să nu aprindeţi voi focul.’ 26Ei au luat taurul dat lor şi l-au pregătit; apoi au chemat numele lui baal de dimineaţa până la amiază, zicând: ‘baal, răspunde-ne!’ Dar nu s-a auzit nici un glas. Nimeni n-a răspuns, deşi ei săreau în jurul altarului pe care-l construiseră. 27 La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei, zicând: ‘Strigaţi mai tare, doar este dumnezeu! Poate că meditează sau este ocupat sau se află în călătorie; poate că doarme şi se va trezi.’ 28Ei au strigat mai tare şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele până a început să le curgă sângele pe ei. 29După ce a trecut amiaza, ei şi-au continuat invocarea până când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici un semn. 30Atunci Ilie a zis întregului popor, ‘Apropiaţi-vă de mine!’ Şi tot poporul s-a apropiat de el. Apoi el a refăcut altarul DOMNULUI, care fusese distrus. 31Ilie a luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor urmaşilor lui Iacov, cel căruia DOMNUL îi vorbise zicând, ‘Numele tău va fi Israel!’ 32Cu aceste pietre, el a zidit un altar în Numele DOMNULUI. A săpat şi un şanţ în jurul altarului, în care încăpeau două măsuri de sămânţă. 33A aranjat lemnele, a tăiat taurul în bucăţi şi l-a aşezat pe altar, deasupra lemnelor. 34Apoi le-a zis, ‘Umpleţi patru ulcioare cu apă şi goliţi-le peste arderea de tot şi peste lemne! Faceţi lucrul acesta încă o dată!’ a zis el. Şi ei l-au făcut încă o dată. ‘Faceţi lucrul acesta şi a treia oară!’ Iar ei l-au făcut şi a treia oară. 35Apa curgea în jurul altarului şi a umplut chiar şi şanţul. 36 În clipa în care se aducea jertfa de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis, ‘DOAMNE, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel, fă să se cunoască astăzi că TU eşti DUMNEZEU în Israel, că eu sunt robul TĂU şi că am făcut toate aceste lucruri după porunca TA. 37Răspunde-mi, DOAMNE! Răspunde-mi, ca să cunoască acest popor că TU, DOAMNE, eşti Dumnezeu şi că TU le întorci inimile spre TINE!38Atunci a căzut foc de la DOMNUL, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul şi a înghiţit şi apa care era în şanţ. 39Când tot poporul a văzut acest lucru, a căzut cu faţa la pământ şi a zis: ‘DOMNUL este Dumnezeu! DOMNUL este Dumnezeu!’ 40‘Prindeţi-i pe profeţii lui baal!’ le-a zis Ilie. ‘Nici unul dintre ei să nu scape!’ I-au prins, iar Ilie i-a dus la uedul Chişon şi i-a înjunghiat acolo” referință citată în original, n.tr.). EU te voi folosi la fel cum EU l-am folosit pe Ilie din Vechime când vine timpul, căci EU te numesc a MEA Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu (numele de familie al Profetului Elisabeth Elisheva este Eljah, care înseamnă Ilie; ea nu și-a schimbat numele intenționat; l-a moștenit din familie, n.tr.)].

Mulți dintre dușmanii care te (sau, vă, n.tr.) atacă acum și în viitor își vor vinde sufletul cum a făcut Iuda cu cele 30 de bucăți de argint și vor primi semnul fiarei în văzul tuturor (tradus literal, pentru ca toți să vadă, n.tr.) (Matei 26:14-16, „Atunci unul dintre cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la conducătorii preoţilor şi i-a întrebat: ‘Ce vreţi să-mi daţi ca să-L dau pe mâna voastră?’ Ei i-au plătit treizeci de arginţi. De atunci, el a început să caute un prilej, ca să-L dea pe mâna lor;” Apocalipsa 14:9-11, „Un alt înger, al treilea, le-a urmat spunând cu glas puternic: ‘Dacă i se închină cineva fiarei şi imaginii ei şi primeşte un semn pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui DUMNEZEU, turnat neamestecat în paharul mâniei LUI, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor sfinţi şi înaintea MIELULUI. Fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei şi imaginii ei şi cei ce primesc semnul numelui ei;’” referințe citate în original, n.tr.). Avertizează-i acum, acesta este un păcat de neiertat (sau, care nu poate fi iertat, n.tr.). Suflete nemernice (sau, destrăbălate, n.tr.) care batjocoresc și urăsc tot ceea ce este Sfânt vor purta Ieremia 6:27-30 („Te făcusem un examinator (de metale, n.tr.), un rafinor printre cei din poporul MEU, ca să-i cunoşti şi să le cercetezi calea. Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, gata să bârfească. Sunt bronz şi fier; toţi sunt nişte corupţi. Foalele suflă năprasnic şi plumbul este topit de foc, dar rafinorul curăţă degeaba; cei răi nu sunt înlăturaţi. Sunt numiţi argint lepădat, căci DOMNUL i-a lepădat,” n.tr.) și mânia MEA îi va acoperi deplin (sau, în întregime, n.tr.). Nu există accidente cu privire la cine găsește această Parohie, unii vor fi Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH, unii vor fi Oaspeții la Supeul de Căsătorie al Mielului, unii vor fi dușmani ai sufletului tău (sau, vostru, n.tr.), căci ei sunt dușmanii MEI căci toți vor fi testați (sau, încercați, n.tr.)!

Toți, toți, toți (oamenii, n.tr.) care vin la Parohia Amightywind, toți care citesc sau ascultă un (posibil, fie și un singur, n.tr.) Cuvânt de la ea, sunt testați (acum, sau, continuu, n.tr.). Cum vă primesc ei pe voi este cum MĂ primesc ei pe MINE. Ei îi pot înșela pe alții dar ceea ce ei seamănă ei vor secera! (Galateni 6:7-8, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera. Cel care seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea, dar cel care seamănă în DUH va secera din DUH viaţă veşnică;” referință citată în original, n.tr.)

Toată lumea trebuie să se roage și să pună această întrebare, „Sunt ei/ele la înălțimea (sau, nivelul, n.tr.) măsurii de Sfințenie? Sunt ei/ele acoperiți/acoperite în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA HA MASHIACH? Au ei/ele dorința și se străduiesc ei/ele să li se supună Cuvintelor MELE în (sau, din, n.tr.) Sfintele Scripturi și Profeții?”

Strâng ei/ele din umerii lor, își acoperă urechile, și spun, „Pleacă! Eu pot păcătui tot (sau, atât, n.tr.) cât vreau. Nimeni nu mă poate opri. La urma urmei, IISUS HRISTOS a murit și (S-)a înviat (verbul în Limba Engleză nu este reflexiv, n.tr.) pentru mine. Dacă tu îmi spui să mă căiesc și să mă întorc de la păcatele mele, eu doar te voi blestema (posibil, sau, înjura, n.tr.) din nou!” Copii, nu realizați voi că rodul vostru reprezintă modul în care voi vă trăiți viața pentru YAHUSHUA HA MASHIACH? (Ioan 15:1-16, „EU sunt adevărata viţă, iar TATĂL MEU este vierul. 2 EL taie din MINE orice mlădiţă care nu aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod. 3 Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în MINE şi EU voi rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în MINE. 5 EU sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în MINE şi în care rămân EU aduce mult rod, pentru că despărţiţi de MINE nu puteţi face nimic. 6 Dacă cineva nu rămâne în MINE, este aruncat afară, ca o mlădiţă, şi se usucă; acestea sunt adunate, aruncate în foc şi arse. 7 Dacă rămâneţi în MINE şi dacă rămân în voi Cuvintele MELE, atunci cereţi orice doriţi şi vi se va da. 8 TATĂL MEU este proslăvit prin aceasta: prin faptul că voi aduceţi mult rod şi deveniţi ucenicii MEI. 9 Aşa cum M-a iubit pe MINE TATĂL, aşa v-am iubit şi EU pe voi. Rămâneţi în dragostea MEA! 10 Dacă păziţi poruncile MELE, veţi rămâne în dragostea MEA, aşa cum şi EU am păzit poruncile TATĂLUI MEU şi rămân în dragostea LUI. 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria MEA să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca MEA: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit EU! 13 Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, şi anume să-şi dea viaţa pentru prietenii lui. 14 Voi sunteţi prietenii MEI, dacă faceţi ce vă poruncesc EU. 15 Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu ştie ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la TATĂL MEU. 16 Nu voi M-aţi ales pe MINE, ci EU v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere TATĂLUI în Numele MEU să vă dea;” referință citată în original, n.tr.). Voi nu puteți trăi ca diavolul și spune, „Eu pretind că sunt Creștin(ă) astfel încât (posibil, sau, pentru ca, n.tr.) harul și mila să mă acopere oricum.”

EU vă avertizez acum, voi veți fi urâți și de numele vostru se va vorbi rău, chiar atunci când voi predicați în adevăr și dragoste (Luca 6:22-23, „Fericiți (sau, binecuvântați, n.tr.) fiți când oamenii vă urăsc, vă exclud dintre ei, vă insultă şi resping numele vostru ca pe ceva rău, din pricina Fiului Umanității! Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că iată, răsplata voastră este mare în cer! Căci tot aşa făceau şi strămoşii voştri cu profeţii!” referință citată în original, n.tr.). Dușmanii, și în special cei/cele care se numesc pe sine Creștini dar prin (sau, din, n.tr.) rodul lor rău (sau, malefic, n.tr.) voi știți că aceasta este o minciună (Matei 7:15-23, „Păziţi-vă de profeţii falşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi feroce. 16Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? 17Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. 18Un pom bun nu poate face roade stricate şi un pom stricat nu poate face roade bune. 19Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte. 21Nu oricine-MI zice, ‘DOAMNE, DOAMNE!’ va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia TATĂLUI MEU, Care este în ceruri. 22Mulţi ÎMI vor zice în ziua aceea, ‘DOAMNE, DOAMNE, n-am profeţit noi în Numele TĂU? N-am scos noi demoni în Numele TĂU? N-am făcut noi multe minuni în Numele TĂU?’ 23Atunci le voi spune limpede, ‘Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!’” referință citată în original, n.tr.), dușmanii urăsc acest Profet și ei îi urăsc pe toți (oamenii, n.tr.) care fac parte din Parohia Amightywind, căci EU, YAHUVEH, nu-i voi permite Conducerii, care urmează pașii MEI, să compromită cu păcat. Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH nu va compromite niciodată ceea ce ei/ele știu a fi adevărat! Ei/Ele îl vor confrunta direct, persistent (sau, pe față; în original, „they will get in the face of,” n.tr.) pe satana și vor mustra minciunile slujitorilor lui!

Iubiții MEI Copii, EU sunt mulțumit căci voi ați mustrat păcat și păcătoși care refuză să se căiască și să se întoarcă de la păcatul lor, și voi refuzați să fiți influențați (sau, dirijați, sau, mânuiți; în original, „swayed,” n.tr.) de minciunile păcătosului. EU vă spun un secret, în Rai EU am o carte de aur cu bijuterii care a fost proiectată (în original, „designed,” n.tr.) doar pentru fiecare dintre Sfinții MEI Copii care mustră păcatul și păcătoșii, care se străduiesc să se supună, și care îl mustră pe satana în NUMELE lui YAHUSHUA. Uitați un secret (Pentru Sheren, care spune că această Parohie are multe secrete, Biblia spune în Amos 3:7, „YAHUVEH ÎȘI împărtășește secretele SALE cu Profeții;” tradus literal din originalul în Limba Engleză, n.tr.), în cartea voastră specială există nume pe care voi de mult le-ați uitat, căci (aceste nume, n.tr.) au batjocorit și persecutat, v-au urât fără cauză, când tot ceea ce voi ați făcut pentru ei/ele a fost să vă rugați ca ei/ele să renunțe la păcatul lor.

EU, YAHUVEH, am fiecare lacrimă pe care voi ați vărsat-o într-o fiolă (posibil, încrustată, n.tr.) cu bijuterii cu un Sfânt Înger care se ocupă (sau, are grijă, n.tr.) de ea (Psalm 56:8, „TU numeri zilele pribegiei mele; pune-mi lacrimile în burduful TĂU! Să nu fie ele oare în cartea TA?” referință citată în original; în Sfânta Profeție, cuvântul „fiolă” este „vial,” n.tr.). Și când voi sunteți persecutați/persecutate de dragul NUMELUI lui YAHUSHUA HA MASHIACH, să știți că așa cum (posibil, sau, atunci când, n.tr.) cei răi (sau, malefici, n.tr.) încearcă să vă judece și să vă acuze, EU, YAHUVEH, am judecat niște dușmani înverșunați (de-)ai voștri atunci când (sau, pe măsură ce, sau, pentru că, n.tr.) voi vă rugați, și voi continua să-i judec! (Oamenii, n.tr.) Sfinți (gen nespecificat în original; „The Holy,” n.tr.) care strigă (posibil și, cu lacrimi; „cry out,” n.tr.) spre MINE, „Izbăvește-mă de mâna acestor dușmani răi (sau, malefici, n.tr.)!” vor fi izbăviți! (Ieremia 15:21, „Te voi izbăvi din mâinile celor răi, şi te voi răscumpăra din palmele celor ce inspiră teamă;” referință citată în original, n.tr.)

Elisabeth [Elisheva], mulți dintre cei mai înverșunați dușmani ai tăi sunt în iad acum, căci prin mâna MEA EU i-am lăsat să trăiască suficient de mult încât să-și sape mormântul cu limba lor, să tot facă (sau, strângă, n.tr.) grămadă (în original, „to keep piling up,” n.tr.) păcatele lor pentru care nu s-au căit, până când ei/ele în mod simbolic au atins nivelul de iad la care EU preștiam că vor coborî. Tu nu ai mai auzit de la ei/ele pentru că EU, YAHUVEH, te-am izbăvit din mâna dușmanilor care au încercat să-ți ia viața, și EU i-am îndepărtat atunci când se așteptau cel mai puțin (la acest lucru, n.tr.) de pe fața acestui pământ! Unora tu le cunoști numele (Angie Ray, Bobbie Barnes pentru a numi doar doi), căci tu ai auzit că ei muriseră. Alți dușmani cu care tu te lupți, iau Scripturi și le răsucesc și spun că această Parohie este o parohie a urii. Bărbați proști și femei (proaste) (sau, aiuriți/aiurite, sau, nebuni/nebune; cuvântul folosit este același cu cel care le denumește pe fecioarele nebune din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, în versiunea în Limba Engleză a Bibliei; „foolish,” n.tr.), nu știu ei/ele că aceasta nu este ura ei pentru păcat este a EU,* a lui YAHUVEH, pentru păcat! (*Nominativ în original deși contextul cere Genitiv; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Pentru fiecare păcat pentru care nu vă căiți (sau, pentru care nu v-ați căit, n.tr.) există un preț de plătit (Romani 6:23, „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui DUMNEZEU este viaţa veşnică în HRISTOS IISUS, DOMNUL nostru;” referință citată în original, n.tr.). Dușmanii sapă cu gurile lor acum [până] la nivelul de iad la care ei/ele vor locui când mor, dacă ei/ele nu se căiesc și nu se întorc de la acest (sau, nu întorc spatele acestui, n.tr.) rău!

Îți amintești omul (sau, bărbatul, n.tr.) pe care tu l-ai numit „prostul (sau, nebunul; „fool,” n.tr.) educat”?

(www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm) Tu ai pus scrisoarea lui înaintea lumii căci (posibil și, atunci când, n.tr.) el batjocorea tot ceea ce este Sfânt. Tu i-ai scris și i-ai spus atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) el te persecuta, că el nu va mai fi viu în același moment anul următor (sau, că va muri în mai puțin de un an, n.tr.). Ceea ce tu ai profețit s-a înfăptuit și el a murit înainte de acel moment. EU te-am trimis să-l avertizezi. El a fost trimis la Parohie și a numit-o un blestem, l-a învățat pe tânărul (sau, micul, n.tr.) lui fiu că nu este nicio nevoie să se teamă de DUMNEZEU pentru că DUMNEZEU nu există. Tu l-ai avertizat, el nu a ascultat, și acum el își dorește s-o fi făcut! Prostul educat care s-a lăudat (sau, dat mare, n.tr.) în fața ta cu diplomele lui de facultate acum este în iad și a aflat că ceea ce tu ai spus era (sau, este, n.tr.) adevărat și el strigă tare (cu lacrimi, n.tr.), „YAHUVEH eu acum cred în TINE!”

EU aș putea intra în detalii dar nu ar servi niciunui scop. Doar să știi aceasta, precum piese de domino dușmanii tăi și dușmanii întregii Mirese a lui YAHUSHUA HA MASHIACH vor cădea ca un Goliat și nu se vor mai ridica niciodată. Viețile dușmanilor voștri nu au mai fost niciodată aceleași. Pentru cei/cele care încă trăiesc, există încă timp să vă căiți și să vă smeriți și să vă cereți scuze. Căci atunci când voi încercați să distrugeți Sfinte Parohii ca aceasta și altele, voi nu atingeți o simplă femeie sau (un simplu) bărbat, voi ați atins lumina ochilor MEI (limbaj original foarte similar cu Zaharia 2:8, „Căci aşa vorbeşte DOMNUL Oştirilor: ‘După slavă M-a trimis EL la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor LUI!” și Psalmul 17:8, „Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor, ascunde-mă la umbra aripilor TALE.” Expresia originală, „the apple of MY eye,” este folosită pentru a descrie copilul favorit al cuiva, care se bucură de dragostea cea mai mare din partea părintelui și de cele mai multe binecuvântări; este pur și simplu deasupra tuturor celorlați, n.tr.)

Voi care vă comportați precum un lup într-o piele de oaie, voi țipați atât de tare, „Fugiți de Parohia Amightywind!” EU vă voi judeca pentru că ați gonit Oile și Mieii în derivă dacă voi nu vă căiți repede (emfatic, n.tr.) și nu vă cereți scuze pentru că ați proclamat minciuni rele (sau, malefice, n.tr.) calomnioase (verbal, n.tr.). Recunoașteți că ați urât și ați atins o Parohie Sfântă. Nu este slujba voastră să o judecați, căci această Parohie este hirotonisită (sau, predestinată; „ordained,” n.tr.) de MINE. EU, YAHUVEH, refuz să îți permit Elisabeth [Elisheva] să-i/să le scuzi pe ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) căci (posibil, sau, atunci când, n.tr.) ei/ele compromit cu păcat. Când EU îți arăt un suflet nemernic (sau, destrăbălat, n.tr.) nu te ruga ca el/ea (gen nespecificat în original, n.tr.) să se căiască, căci el/ea este potrivit(ă) doar pentru Judecata MEA (Ieremia 7:16, „Tu însă nu mijloci în favoarea acestui popor, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni în favoarea lor şi nu stărui, căci nu te voi asculta,” 11:14, „Tu însă, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru el, căci nu-i voi asculta când MĂ vor chema în ziua nenorocirii lor,” 14:11-12, „DOMNUL mi-a zis, ‘Nu mijloci pentru binele acestui popor, căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta strigătul. Chiar dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi. În schimb, îi voi nimici cu sabia, cu foametea şi cu molima,’” 1 Ioan 5:16, „Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, şi DUMNEZEU îi va da viaţă – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarte; nu pentru acela spun să se roage;” referințe citate în original, n.tr.). Precum Cain, Esau, și Iuda, ei/ele vor fi trimiși/trimise în iad!

Acum EU, YAHUVEH, vorbesc un nou Cuvânt despre un alt subiect. Ceea ce (sau, lucrul care, n.tr.) a stârnit această ungere în tine este atunci când la rugăciune tu te-ai rugat (pentru, n.tr.) binecuvântări asupra Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA, iubiții MEI mijlocitori în rugăciune pe care EU îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) folosesc ca pe un scut pentru a deflecta armele (a)țintite împotriva (sau, asupra, n.tr.) conducerii Parohiei. Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA au fost testați (sau, încercați, n.tr.) drept loiali/loiale (sau, și au dovedit că sunt loiali/loiale, n.tr.) și sunt de încredere în liniile întâi. O, cât de mult sacrificiu, cât de multe lacrimi au vărsat ei/ele! Ei sunt Iubiții MEI CDY și cu adevărat răsplățile lor îi/le vor urma spre (sau, în, n.tr.) Rai și toate dintre rugăciunile lor ÎMI sunt o binecuvântare (sau, sunt o binecuvântare pentru MINE, n.tr.) și sunt trimise din (sau, spre; direcția nu este specificată; în original, „Heaven sent,” n.tr.) Rai.

Nu te mâhni când oamenii acceptă adevărurile din Sfintele Profeții și apoi se întorc la voma de câine din nou și ei/ele se întorc împotriva acestei Sfinte Parohii în timp ce (sau, căci, sau, când, n.tr.) ei/ele spun, „Nu este distractiv (deloc, n.tr.) să trăiești Sfânt(ă) și eu [aș] prefera să mă întorc la obieciurile mele păcătoase” (Proverbe 26:11, „Ca un câine care se întoarce la voma lui, aşa îşi repetă şi prostul prostiile,” 2 Petru 2:22, „Ceea ce li s-a întâmplat lor arată că este adevărat proverbul care spune, Câinele se întoarce la voma lui şi Scroafa, după ce este spălată, se tăvăleşte iarăşi în noroi’” referințe citate în original, n.tr.). Nu toată lumea este potrivită pentru a fi în Armata MEA Cerească (sau, Armata MEA a Raiului, n.tr.).

EU vă spun aceasta, acum că voi știți, EU vă prezic despre dușmani atacându-vă într-un război spiritual în acest an 2008 ca (în, n.tr.) niciun altul (de, n.tr.) până acum. Nu fiți preocupați (sau, îngrijorați, n.tr.). Prin NUMELE și SÂNGELE lui YAHUSHUA voi veți câștiga! Postul, de asemenea Împărtășania, și Marșurile Ierihon (conform Iosua 6; marș în rugăciune care a dus la distrugerea zidurilor Ierihonului, n.tr.) este (neconcordanță conform originalului, n.tr.) o armă de care voi aveți nevoie pentru nu numai voi înșivă, ci și pentru ca alții să aibă victorie. Împărtășania este o armă secretă. Folosiți-o cu larghețe (sau, din belșug; în original, „liberally,” n.tr.). Nu opriți ceea ce voi știți că funcționează.

Țineți minte Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.), nu vă aruncați perlele înaintea porcilor (Matei 7:6, „Să nu le daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu vă aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, şi apoi câinii să se întoarcă să vă sfâşie;” referință citată în original, n.tr.). Porcii sunt cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care refuză să asculte adevăr (nearticulat conform originalului; „truth,” nu the truth; n.tr.). EU vă emit (sau, trimit; „send you forth,” n.tr.) către alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU i-am/le-am trimis care vor asculta și se vor supune fiecărui Cuvânt din Sfintele Profeții pe care EU îl spun. EU, YAHUVEH, profețesc aceasta (că, n.tr.) toate, toate, toate, toate Mesajele Profetice pe care EU le-am proclamat de la (sau, din, n.tr.) tine (posibil și, voi, n.tr.) vor fi nu numai în Engleză ci vor fi (și, n.tr.) în Samoană. Și cea mai tare (sau, puternică, n.tr.) ungere Elisabeth [Elisheva] pe care tu ai cunoscut-o vreodată EU am pus-o pe tine în Maui, Hawaii înaintea unei camere pline cu martori. Un Budist a recunoscut că Buddha nu ar putea face ceea ce el tocmai L-a văzut pe IISUS HRISTOS făcând atunci când EU te-am uns pe tine Elisabeth [Elisheva], și acest bărbat numit Frank, în timp ce tu te rugai pentru oamenii din Maui, Hawaii, Frank și-a dat viața lui YAHUSHUA în acea zi și (de atunci, continuu, n.tr.) conduce suflete către Rai și le spune tuturor că YAHUSHUA, IISUS HRISTOS nu poate eșua!

(Vă rugăm vedeți Unsă în Hawaii: http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm și citiți despre cea mai mare (sau, importantă, n.tr.) Ungere (de) până acum care a venit asupra lui Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu].)

Un pastor Samoan care-și conducea biserica cu un pumn (tradus literal; sau, o mână, n.tr.) de fier te-a auzit profețind. Și deși el i-a interzis (sau, îi interzice; vag în original, n.tr.) oricărei femei din biserica lui să predice, nu uita (posibil, că în; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) ziua acestui miracol pe care EU l-am trimis când el te-a rugat cu un spirit umil (sau, smerit, n.tr.) să vii și să profețești și să predici la biserica lui din Maui, Hawaii. Tu ai făcut un efort să ajungi la (expresie Americană; „reached out to,” n.tr.) poporul Samoan unde EU te-am emis (sau, trimis, n.tr.) către acel pastor Samoan.

Tu te-ai mâhnit pentru că tu niciodată nu ai văzut împlinirea (sau, rodul; „fruition,” n.tr.) de a putea păstori în acea biserică Samoană, ca prima femeie căreia i-a fost permis să facă astfel, pentru că tu erai într-o bătălie (judecătorească, n.tr.) de divorț pentru custodia (copilului, sau, copiilor; nespecificat în original, n.tr.) și a trebuit să pleci.

EU am proclamat un Cuvânt Profetic că vocea ta va fi auzită în vocea Samoană (sau, a Samoanilor, n.tr.). EU te-am emis astfel încât Noua Zeelandă să audă adevărurile pe care EU le-am proclamat în Sfintele Profeții. Samoanii care ascultă și ÎL acceptă pe YAHUSHUA HA MASHIACH ca DUMNEZEU, DOMN, și MÂNTUITOR ATOTPUTERNIC vor fi binecuvântați.

EU, YAHUVEH, am profețit același lucru prin gura ta pentru Africa. Cuvintele (Profetice) nu vor fi numai în Afrikaans (limbă vorbită în Africa de Sud și alte țări de pe continent; provine din Limba Olandeză, Dutch, n.tr.). Profețiile vor fi transcrise de mulți (oameni, n.tr.) din jurul lumii. EU, YAHUVEH, MĂ joc cu dușmanii voștri (ca și cum ei/ele ar fi jucării; „toy with,” nu play, n.tr.) și râd de ei. Vedeți confuzia (sau, dezorientarea, n.tr.) dușmanului? Ei/Ele au adus acest păcat asupra lor înșiși/însele. Nu avertizez EU în Sfintele Scripturi, „Nu vă atingeţi de unşii MEI și nici nu le faceți vreun rău Profeţilor MEI” (1 Cronici 16:22, Psalm 105:15; referințe citate în original, n.tr.)? Totuși ei refuză să se supună, în loc de asta ei batjocoresc și disprețuiesc (și, derâd, n.tr.) ceea ce ei nici măcar nu se deranjează să te (sau, vă, n.tr.) întrebe sau să se roage la MINE (posibil, despre, n.tr.) ceea ce ei nu înțeleg.

Dușmanii îi urmăresc pe Parohii Amightywind cu frică știind că nu-i/nu le (gen nespecificat în original, n.tr.) pot reduce la tăcere (sau, amuți, n.tr.). Dușmanii cu neputință (sau, neajutorați, incapacitați, n.tr.) urmăresc Parohiile Almightywind înflorind și crescând înaintea propriilor lor ochi. EU le aud comploturile și planurile (sau, mașinațiile, n.tr.) pentru a încerca să vă uzeze (sau, extenueze, n.tr.), să renunțați la a predica. EU, YAHUVEH, trimit confuzie (sau, dezorientare, n.tr.) în tabăra dușmanilor și EU îi voi despărți pe cei care proclamă nelegiuire și învață (oamenii; sau, îi învață pe oameni, n.tr.) acest lucru. Asta înseamnă că EU, YAHUSHUA, avertizez că EU am sabia MEA despărțitoare și EU despart (acum, sau, continuu, n.tr.) familii care sunt un pericol pentru Sfinții MEI/Sfintele MELE (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „Holy Ones,” n.tr.) în zilele ce vor veni curând (Matei 10:34-36, „Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să-i întorc ‘pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei ei şi pe noră împotriva soacrei sale, aşa încât duşmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui’” referință citată în original, n.tr.)! Dușmanii nu știu cum să vă oprească din a proclama Sfintele Profeții. Tabăra dușmanilor sunt (neconcordanță de număr conform originalului, n.tr.) frustrați/frustrate și învinși/învinse (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) căci (sau, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) EU ridic aceleași Cuvinte Profetice în multe națiuni diferite și acesta este doar începutul.

EU, YAHUVEH, acum mulți ani, am născut această Parohie prin Elisabeth [Elisheva]. Dacă suferința ei nu ar fi fost mare (sau, importantă; „great,” n.tr.), această Parohie nu ar avea o ungere mare (sau, importantă; „great,” n.tr.), căci slujitorul nu este mai mare (sau, important; „greater,” n.tr.) decât stăpânul (Ioan 13:16, „Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi nici un Apostol nu este mai mare decât CEL ce l-a trimis;” 15:20, „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui.Dacă pe MINE M-au persecutat, vă vor persecuta şi pe voi! Dacă au păzit Cuvântul MEU, îl vor păzi şi pe al vostru!” referință citată în original, n.tr.). YAHUSHUA este STĂPÂNUL. Durerea pe care ea a îndurat-o, nimeni nu o va ști (sau, cunoaște, n.tr.) vreodată decât EU. Prețul pe care ea l-a plătit, nimeni nu-l va ști (sau, cunoaște, n.tr.) vreodată decât EU. Chiar bărbatul pe care ea îl numește fostul ei soț, care nu a fost niciodată un soț în ochii Raiului, îi spunea ei (de obicei/repetat, n.tr.) iar și iar că el „trebuia să oprească această Parohie,” și el „trebuia să facă ceea ce satana plănuise pentru a opri această Parohie.” El o ironiza (sau, zeflemisea; de obicei/repetat, n.tr.) în timp ce (sau, când, n.tr.) o abuza și spunea, „Eu te-am avertizat să te oprești din predicat. Vezi ce mă lasă DUMNEZEUL tău să fac?” Dar EU am zădărnicit acele planuri rele (sau, malefice, n.tr.) ale satanei căci EU i-am salvat viața ei de multe ori de acest om rău (sau, malefic, n.tr.) care a încercat s-o omoare.

EU am răspuns rugăciunilor ei. Ea a fost testată (sau, încercată, n.tr.). Și acum EU am dovedit în cine EU, YAHUVEH, MĂ pot încrede – cine MI se va supune (sau, va alege, sau va vrea, să MI se supună, n.tr.) MIE ca lideri ai acestei Parohii [adică, EU MĂ încred în cei/cele care MI se supun MIE; notă în original, n.tr.]. Acolo unde odată era un (posibil, singur, n.tr.) lider femeie al acestei Parohii pe care EU am hirotonisit-o (verbul original este cel folosit de obicei pentru preoți; „ordained,” n.tr.) și uns-o, acum sunt (sau, există, n.tr.) lideri ai acestei Parohii (echipa de conducere a Parohiei AmightyWind) și EU îi chem (sau, numesc, n.tr.).

EU le dau o poruncă tuturor pe care EU îi/le (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) hirotonisesc și ung să fie lideri Spirituali într-o Parohie: EU vă cer supunerea în toate felurile la EU, YAHUVEH (Nominativ în original deși contextul cere Genitiv; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), căci acest lucru este o mărturie a cât de mult voi ÎL iubiți pe YAHUSHUA ha MASHIACH. Așa cum (sau, în măsura în care, n.tr.) voi vă supuneți LUI, voi vă supuneți și ÎMI faceți pe plac MIE (Ioan 14:23-24, „IISUS i-a răspuns, ‘Dacă MĂ iubeşte cineva, va păzi Cuvântul MEU; şi TATĂL MEU îl va iubi, iar NOI vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu MĂ iubeşte nu păzeşte Cuvintele MELE; şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al MEU, ci al TATĂLUI, Care M-a trimis’” referință citată în original, n.tr.).

Când voi faceți un Marș Ierihon și postiți voi aveți nevoie de acest lucru pentru voi înșivă/însevă la fel de mult cum aveți nevoie de acest lucru pentru alții. Duceți numele dușmanilor nemernici (sau, destrăbălați, n.tr.) la MINE când voi vă rugați și exact cum EU am făcut pentru Iosua la Ierihon, și zidurile s-au sfărâmat la pământ (Iosua 6, citat după Sfânta Profeție, n.tr.)! (Exact, n.tr.) la fel EU îi vorbesc acest avertisment oricui care încearcă să distrugă ceea ce EU, YAHUVEH, am adus în ființă (sau, creat; „brought forth,” n.tr.). Dușmanii MEI, care sunt dușmanii voștri, vor fi zdrobiți dedesubtul zidurilor spirituale ale Ierihonului încă o dată!

Chiar în acest an cu propriile voastre urechi voi veți vedea (verb conform originalului, n.tr.), voi veți auzi cum EU am răsplătit păcătoși nemernici (sau, destrăbălați, n.tr.) care au persecutat Sfânta MEA Parohie numind rău (sau, malefic, n.tr.) ceea ce EU, YAHUVEH, am numit bun! Dușmanii voștri sunt dușmanii MEI și ei vă urăsc pentru că proclamați adevărul, căci ei preferă minciunile. Cei răi (sau, malefici, n.tr.) îi atacă pe toți (oamenii, n.tr.) care trăiesc (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfinți care (îi) învață (pe oameni; „teach,” n.tr.), „Căiți-vă, întorceți-vă de la păcat (sau, întorceți-i spatele păcatului, n.tr.) înainte ca voi să vă duceți în iad!” Cei mai periculoși dușmani sunt cei care se numesc pe sine Creștini dar nu sunt (2 Corinteni 11:12-14, „Voi continua să fac ceea ce fac, ca să distrug orice prilej al celor care vor să fie recunoscuţi ca egali ai noştri în lucrurile cu care se laudă, pentru că astfel de oameni sunt apostoli falşi, lucrători care înşală, deghizându-se în apostoli ai lui HRISTOS. Nu este de mirare, pentru că însuşi satan se deghizează în înger de lumină;” referință citată în original, n.tr.). Ei sunt (de-)ai (sau, îi aparțin, n.tr.) sinagogii satanei! (Apocalipsa 2:9, „Știu necazul şi sărăcia ta – dar eşti bogat – ştiu şi defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei;” 3:9, „Îi voi face pe cei din sinagoga satanei – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit;” referințe citate în original, n.tr.)

Dușmanii malefici (sau, răi, n.tr.) pe care satana îi trimite să te (sau, să vă, n.tr.) chinuie exersează în fiecare zi cum să ÎL supere (sau, înfurie, n.tr.) pe EU, YAHUVEH, (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.) și să batjocorească (sau, și batjocoresc, n.tr.) SÂNGELE Vărsat al lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH! Unii (oameni, n.tr.) pretind că ÎL cunosc pe FIUL MEU și totuși ei/ele ÎL cunosc doar cu capul lor(,) nu cu inima lor. Nu există (sau, nu este; posibil, nu le este, n.tr.) frică atunci când ei/ele știu că au păcătuit și L-au jignit. Începutul înțelepciunii este a-ți fi frică de a-L jigni pe CREATORUL tău! Sfinții au devenit mai Sfinți, ticăloșii au devenit mai ticăloși. Răzbunarea MEA, judecata MEA s-a pogorât (sau, a coborât; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Psalmului 72:6, „EL va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit, ca ploile repezi, picurând pământul,” n.tr.) și va continua să se pogoare (sau, să coboare, n.tr.) până când mânia MEA este consumată.

Sfântă Mireasă tu ceri Judecata MEA împotriva homosexualității și această batjocură a căsătoriei de același sex, clonarea omului, amestecarea unui embrion uman și a unui (nu, unuia; în original, „and an animal,” fără a se specifica embrionul și în acest caz, n.tr.) animal. Voi veți vedea Judecata MEA pogorându-se. Continuați să ridicați aceste lucruri spre MINE (1 Tesaloniceni 5:17, „Rugaţi-vă neîncetat!” referință citată în original, n.tr.). Nu fiți istoviți când vă rugați (Luca 18:1-8, „Le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna şi să nu se descurajeze: 2 EL le-a zis, ‘Într-o cetate era un judecător care de DUMNEZEU nu se temea şi de oameni nu-i era ruşine. 3 În cetatea aceea era şi o văduvă care tot venea la el şi-i zicea: «Fă-mi dreptate în procesul cu potrivnicul meu!» 4 Pentru o vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar după aceea şi-a zis: «Chiar dacă nu mă tem de DUMNEZEU şi nici de oameni nu mi-e ruşine, 5 totuşi, pentru că această văduvă mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină întruna şi să mă bată la cap!»’ 6 Apoi DOMNUL a zis: ‘Auziţi ce zice judecătorul cel nedrept? 7 Şi oare DUMNEZEU nu le va face dreptate aleşilor SĂI, care strigă zi şi noapte către EL, măcar că întârzie faţă de ei?! 8 Vă spun că le va face dreptate foarte curând! Dar când va veni Fiului Omului [Conform altor Sfinte Profeții Amightywind, traducere incorectă din Limba Greacă; este de fapt Fiul Umanității, pentru că DOMNUL în întruparea SA nu a fost fiul biologic al niciunui bărbat, doar fiul adoptiv al Sfântului Iosif, n.tr.], va găsi EL oare credinţă pe pământ?’” referință citată în original, n.tr.). Mărșăluiți în Victorie și să știți că EU voi răspunde căci (posibil și, atunci când, n.tr.) Judecată iute va veni pe (sau, peste, n.tr.) acești dușmani. Rând după rând, precept după precept voi veți vedea aceste lucruri înfăptuindu-se („come to pass,” n.tr.).

Când Elisabeth [Elisheva] (tot, n.tr.) spunea, „Nu există (nici)o singură persoană în care noi să ne putem încrede. Noi tot întâlnim (constant, n.tr.) Mireasa contrafăcută a lui YAHUSHUA. Unde sunt adevărații Sfântă Mireasă care refuză să compromită cu păcatul?” EU i-am tot spus [ei] să aștepte, (că, n.tr.) EU voi aduce (sau, urma să aduc, n.tr.) adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Acum EU, YAHUVEH, i-am adus pe unii (oameni, n.tr.) dintre Mireasa lui YAHUSHUA să trăiască unii lângă alții. Țineți minte, când EU MĂ uit la unul/una (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) din Sfânta Mireasă a lui YAHUSHUA EU vă văd pe toți dintre voi în același timp.

Cei/Cele care sunt numiți/numite Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA Războinici ai Rugăciunii (posibil, sau, în Rugăciune, n.tr.), Războinicii Mijlocitori în Rugăciune ai acestei Parohii, voi deja îi/le cunoașteți pe cei/cele în care (posibil, MĂ, n.tr.) încred, ei/ele mustră păcatul și nu compromit cu păcatul, nici nu fac scuze pentru păcătoși care nu se căiesc care refuză să se lupte cu păcate ale cărnii. Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA stau luptând alături de voi.

Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA sunt răspândiți peste tot în lume. Voi nici măcar nu le cunoașteți numele dar ei/ele le cunosc pe ale voastre și voi i-ați/le-ați binecuvântat prin Cuvintele pe care EU, YAHUVEH, le-am dat acestei Parohii. Copiii MEI primesc Cuvintele MELE de viață pe care EU le proclam în Profeții și Cuvintele Profetice vorbite, combinate cu credința (sau, fidelitatea, sau loialitatea față de Dumnezeu; „faith,” nu doar belief, n.tr.) în Cine este YAHUSHUA, au prins rădăcină și au crescut până într-acolo încât cei/cele care sunt binecuvântați/binecuvântate cresc în salturi (expresie Americană; extrem de rapid, n.tr.)!

Viețile oamenilor sunt schimbate pentru că atunci când ei/ele aud Cuvintele unse din Rai ei/ele ÎL Slăvesc pe YAHUSHUA HA MASHIACH. Când tu îți deschizi gura și ÎMI permiți să o umplu cu Cuvintele MELE de Profeție, EU le dau (posibil, oamenilor, n.tr.) un Cuvânt de viață care are promisiuni în el pentru ei. Elisabeth [Elisheva], tu îi/le vei întâlni pe cei/cele care au fost binecuvântați/binecuvântate de Sfintele Profeții în Rai chiar dacă tu nu îi/le întâlnești pe pământ. Sfinți Profeți sunt persecutați de dragul NUMELUI lui YAHUSHUA, la fel sunt și Evangheliști (Ioan 15:20, „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui.’ Dacă pe MINE M-au persecutat, vă vor persecuta şi pe voi! Dacă au păzit Cuvântul MEU, îl vor păzi şi pe al vostru!” referință citată în original, n.tr.). Mari (sau, însemnate, sau, puternice; „great,” n.tr.), mari, mari sunt răsplățile voastre în Rai! (Matei 5:11-12, Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din cauza MEA! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea voastră! Luca 6:22-23, „Ferice de voi când oamenii vă urăsc, vă exclud dintre ei, vă insultă şi resping numele vostru ca pe ceva rău, din pricina Fiului Omului [Umanității, n.tr.]! 23 Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că iată, răsplata voastră este mare în cer! Căci tot aşa făceau şi strămoşii voştri cu profeţii!” referințe citate în original, n.tr.)

Una dintre răsplățile tale Elisabeth [Elisheva] sunt toți oamenii care sunt o binecuvântare, care te sprijină în toate modurile (sau, pe toate căile, n.tr.) și te ajută. Evangeliști care ajung la suflete te ajută să conduci oamenii la YAHUSHUA MESIA. Oameni care sunt (sau, sunteți, n.tr.) pescari de oameni aducând suflete la YAHUSHUA HA MASHIACH, voi veți fi răsplătiți/răsplătite pentru asta în Rai. Din nou, această promisiune este nu numai pentru Elisabeth [Elisheva], ci toți evangheliștii. Tu le vei fi prezentată lor în Rai, fiecărui suflet pe care tu l-ai atins și l-ai avertizat pentru Slava doar a lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Ține minte (sau, posibil, amintește-ți, n.tr.) că atunci când tu ÎL slăvești și ÎL slujești și ÎL iubești tu faci acest lucru către RUACH HA KODESH (SFÂNTUL DUH, n.tr.) și către MINE. Când voi îi dați chiar (tradus literal, atât de mult ca; sau, măcar, n.tr.) un pahar cu apă acestui Profet voi faceți acest lucru precum către MINE și acest lucru vi se aplică tuturor dintre voi pe care EU îi/le numesc Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH (Matei 10:40-42, „Cel ce vă primeşte pe voi MĂ primeşte pe MINE, iar cel ce MĂ primeşte pe MINE ÎL primeşte, de fapt, pe Cel Ce M-a trimis pe MINE. 41 Cel ce primeşte un profet, în numele unui profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primeşte un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. 42 Şi oricine-i va da chiar şi un pahar cu apă rece unuia dintre aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata;” referință citată în original, n.tr.).

EU eliberez acest Cuvânt Profetic, Elisabeth [Elisheva], de ziua de naștere a mamei tale de naștere (fizică, sau, trupească, n.tr.) 6 Iunie. Deși (sau, când de fapt; „whereas,” n.tr.) ea acum rezidă în iad, tu ai încercat s-o conduci la YAHUSHUA și acum satana o face să sufere mai multă agonie nespusă căci ea a eșuat în încercările ei de a-ți lua viața înainte ca această Parohie să poată fi născută. Vezi tu EU, YAHUVEH, am avut un scop și scopul MEU este (acum, sau, continuu, n.tr.) îndeplinit (sau, împlinit, sau, desăvârșit; „accomplished,” n.tr.) și indiferent cum oricine a încercat să-ți ia viața, și încă o face, EU te-am adăpostit atunci, și EU, YAHUVEH, te adăpostesc, îți furnizez (lucrurile de care ai nevoie; pronie divină, n.tr.), și te protejez acum ca pe un pui (de pasăre; „a baby chick,” n.tr.) în palma mâinii MELE. Indiferent ce armă s-a format împotriva ta, nu numai viața ta dar această Parohie a supraviețuit (Isaia 54:17, „ Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş / şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna. / Aceasta este moştenirea robilor DOMNULUI / şi îndreptăţirea lor din partea MEA, zice DOMNUL;” referință citată în original, n.tr.). Și spre îngrijorarea (în special, cu spaimă; „dismay,” n.tr.) a dușmanilor tăi care îi urăsc pe (oamenii, n.tr.) care se supun Poruncilor MELE, tu ești vie! Și Parohiile RUACH ha KODESH ALEPH și TAV (Alfa și Omega, n.tr.) Almightywind încă crește (neconcordanță de număr conform originalului; posibil pentru că toate Parohiile internaționale sunt unite sub același patronaj, n.tr.) în Ungere și nu doar trăiește ci prosperă! Și EU folosesc această Parohie pentru Slava lui YAHUSHUA HA MASHIACH pentru a schimba vieți.

Astfel este vorbit, astfel este scris.

Reverend Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

6 Iunie 2008.

Pentru Slava TA ABBA YAHUVEH. Amin! Amin!

* * * * * * *

Comentariu de la Elisabeth (Elisheva): Să știți că YAHUSHUA vă va ierta de păcatele voastre și apoi voi trebuie să iertați pe voi înșivă/însevă! Voi trebuie să vă căiți, să vă întoarceți de la păcat, și să credeți că prin YAHUSHUA și voi (de asemenea, n.tr.) aveți puterea de a mustra păcatul. Voi rugați-vă ca prin EL voi să aveți puterea de a mustra păcatul.

Voi trebuie să credeți că YAHUSHUA v-a iertat și apoi (posibil, să, n.tr.) mergeți înainte întorcând iar o pagină nouă. Psalm 51:2-4, „Spală-mă complet de ticăloșia mea şi curăţă-mă (complet; sau, purifică-mă, n.tr.) de păcatul meu, căci eu îmi recunosc abaterile şi păcatul meu este mereu înaintea mea. Împotriva TA, doar a TA am păcătuit eu şi am făcut acest rău în ochii TĂI. (Pentru, sau, astfel încât, n.tr.) TU să poți fi (sau, să fii, n.tr.) găsit drept când TU vorbeşti, şi fără vină când TU judeci.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Spală-mă de vina mea / şi curăţă-mă de păcatul meu! / Căci îmi cunosc nelegiuirile / şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. / 4 Împotriva TA, numai împotriva TA am păcătuit / şi am făcut ceea ce este rău înaintea TA, / aşa că TU eşti găsit drept când vorbeşti / şi eşti fără pată când judeci;” referință citată în original, n.tr.)

Fiecare Profeție este susținută (sau, dovedită a fi adevărată, n.tr.) de Scriptură. Uitați Scripturile care o susțin pe aceasta: (versete traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Deuteronom 32:41, „Dacă-MI ascut sabia MEA scânteietoare şi mâna MEA preia controlul asupra Judecății; EU MĂ voi răzbuna pe duşmanii MEI, şi îi voi răsplăti pe aceia care MĂ urăsc!”

Isaia 59:19, „Când dușmanul va intra, ca un potop SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui YAHUVEH va ridica un stindard împotriva lui.”

1 Corinteni 16:22, „Dacă vreun om nu-L iubeşte pe YAHUSHUA HA MASHIACH, fie ca (acel om, n.tr.) să fie anatema (blestemat). Maranatha! (în Aramaică, „Vino, Doamne!” n.tr.) Vino YAHUSHUA! Vino!

1 Corinteni 1:27, „Dar YAHUVEH DUMNEZEU a ales lucrurile nebune (sau, aiurite, sau, prostești, n.tr.) ale lumii pentru a le ului (sau, buimăci, n.tr.) pe cele înţelepte; şi YAHUVEH DUMNEZEU a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a le ului (sau, buimăci, n.tr.) pe cele puternice (sau, mărețe, sau, importante, n.tr.).”

Ieremia 7:23-24, „Ci acest lucru le-am poruncit EU lor spunând, „Supuneți-vă vocii MELE şi EU voi fi DUMNEZEUL vostru și voi veţi fi Poporul MEU. Mergeţi în toate căile (posibil și, obiceiurile, n.tr.) pe care EU vi le-am poruncit pentru a vă (posibil și, putea, n.tr.) fi bine vouă.” 24 Dar (acei oameni, n.tr.) nu ascultă nici nu-și înclină urechea (posibil expresie Americană; posibil, nu iau aminte, n.tr.), ci au umblat în consiliile şi în imaginația inimii lor rele (sau, malefice, n.tr.) şi s-au dus înapoi, nu înainte.”

Ieremia 7:27-28, „Prin urmare tu le vei vorbi toate aceste cuvinte lor dar ei nu te vor asculta. Tu vei striga către ei (sau, îi vei chema, n.tr.) dar ei nu îți vor răspunde. Dar tu le vei spune lor, „Aceasta este o națiune care nu I se supune vocii DOMNULUI DUMNEZEUL lor nici nu primește disciplinare: adevărul este făcut să piară (în original, „is perished,” n.tr.), și este tăiat de la gura lor.””

Link-uri importante:

„prostul (sau, nebunul; „fool,” n.tr.) educat”

http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

Unsă în Hawaii

http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

* * * * * * *

Miercuri noapte pe 3 Februarie 2010 Mingi de foc pe cer, care se observă foarte rar, au fost văzute călătorind către Nord din sudul Irlandei, mergând către Irlanda de Nord unde Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA Războinici Postitori (sau, Care Postesc, n.tr.) trăiesc de ambele părți ale Irlandei. Acest lucru a fost văzut la asfințitul soarelui în ultima zi ale celor 21 de zile de post! Postul (posibil, doar, n.tr.) cu apă a început (doar, n.tr.) pe 14 Ianuarie pentru 10 zile și postul s-a încheiat 21 de zile mai târziu pe 3 Februarie 2010. YAHUVEH i-a spus lui Elisabeth (Elisheva) să îi pună pe Războinicii Postitori CDY să Postească timp de 21 de zile pentru că a fost nevoie de (sau, a fost nevoie să treacă, n.tr.) 21 de zile pentru ca Daniel să primească răspunsul la rugăciunile lui.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html

YAHUVEH este furios pe dușmanii acestei Parohii și ABBA YAHUVEH i-a dat lui Elisabeth (Elisheva) și tuturor Războinicilor Postitori CDY un semn că EL se va răzbuna pe toți (oamenii, n.tr.) care au calomniat verbal această Parohie și (acest) Sfânt Profet! Este la timpul SĂU și în felul SĂU atunci când (acești oameni, n.tr.) se așteaptă cel mai puțin. Cei mai răi dușmani ai acestei Parohii nu sunt cei/cele care sunt răi la exterior ci sunt cei/cele care pretind a fi Creștini și a se ruga (posibil, sau, care se roagă, n.tr.) în Numele lui IISUS HRISTOS! Ei urăsc această Parohie căci ea refuză să scuze păcatul sau păcătoșii, și mesajele în toate Profețiile sunt căiți-vă, întorceți-vă de la păcat, nu trăiți ca diavolul și vă așteptați să vă duceți în Rai. Ea a fost însemnată (sau, catalogată, n.tr.) cu tot felul de nume rele pentru că ea vă învață că trebuie să vă supuneți Celor Zece Porunci! Ea a fost numită un fals Profet pentru că (vă, n.tr.) învață că există un iad de plătit dacă voi nu vă supuneți lui YAHUVEH!

Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) și toți CDY Sfinții Mijlocitori în Rugăciune (sau, ai Rugăciunii, n.tr.) s-au rugat (continuu, n.tr.) ca YAHUVEH să SE răzbune pe dușmanii SĂI și Elisabeth (Elisheva) s-a rugat, „TE rog dovedește că acest post nu a fost în zadar și că ABBA YAHUVEH ÎȘI va coborî judecata SA asupra dușmanilor.” YAHUVEH a răspuns rugăciunilor lui Elisabeth (Elisheva) și a pus semnul pe cer cu mingi de foc care sunt foarte rare în Irlanda care zburau cu 100,000 de mile la oră! Vai (sau, jale, n.tr.) fie de dușmani(,) CDY au postit și s-au rugat ca Judecată de la YAHUVEH să coboare (pe dușmani, n.tr.), exact ca atunci când Ilie din Vechime s-a luptat cu falșii Profeți ai lui Baal!

Postul Miracol Marea Roșie a durat 21 de zile, și noi am văzut multe miracole survenind, dar acesta este chiar în capul listei!

Această Profeție nu fusese eliberată publicului, doar 5 oameni o auziseră. Noi am crezut că era o Profeție personală dată pe 6 Iunie 2008 și unele părți personale au fost omise care nu prezentau niciun interes publicului. Parohul nostru asociat a găsit această Profeție pe 3 Februarie 2010 căutând altceva, YAHUVEH vorbise prin Elisabeth (Elisheva).

În schimb ea a știut când a citit aceasta că trebuia s-o cheme pe Elisabeth (Elisheva). În timp ce (sau, pe măsură ce, n.tr.) ea citea acest Cuvânt atât ea cât și Elisabeth (Elisheva) au auzit în mod clar că Ungerea din ea sporise și (că, n.tr.) aceasta trebuia să fie eliberată căci se potrivea circumstanțelor cu care ei/ele se luptă acum cu falșii Profeți ai lui Baal, și Spiritul lui Jezebel în cei/cele care se numesc pe sine Creștini, dar nu există (niciun, n.tr.) Hristos în ei!

YAHUVEH a spus că acum este timpul să eliberăm aceasta drept Profeția 117 pentru că nimic nu s-a schimbat. Este același război ca în 2008 cu Spiritul falsului Profet al lui Baal, Farisei și Jezebel, doar fețe diferite care vin sub Judecata lui YAHUVEH! ABBA YAHUVEH a spus că postul de 21 de zile a sporit ungerea și Judecata a fost stabilită pe măsură ce (posibil, în timp ce, posibil, căci, n.tr.) este împărtășită cu toți, în special vorbită (cu voce, n.tr.) tare astfel încât dușmanii s-o audă! Acest lucru este acum în curs de a fi făcut.

Malcom Heap, Linda Newkirk, Jack Barr, Sherry Shriner, Steve Thompson, lista dușmanilor este în mâinile lui YAHUVEH și EL a dovedit dându-i lui Elisabeth (Elisheva), pe când (sau, în timp ce, n.tr.) alții se rugau și posteau, (că, n.tr.) și ei i se vor da de asemenea aceleași puteri la timpul (literal, desfășurarea în timp a planurilor lui Dumnezeu; „timing,” nu „time,” n.tr.) lui YAHUVEH precum lui Ilie din Vechime când el s-a rugat lui i-a fost dat un miracol pe Muntele Carmel și YAHUVEH a trimis un semn cu foc. Astfel, YAHUVEH a făcut același lucru și i-a trimis și lui Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) de asemenea un semn de foc pe cer!

Nu este important numele căror Mijlocitori în Rugăciune Călcători peste demoni ai lui YAHUSHUA trăiesc în sudul Irlandei și Irlanda de Nord, dar ceea ce este important este că Mingile de Foc s-au dus din sudul Irlandei, unde postul a fost proclamat mai întâi, către locul unde ei pretind că meteoriții sau Focul de pe Cer a aterizat în Irlanda de Nord unde un Sfânt Paroh asociat trăiește și a insistat să țină postul cu apă mai mult timp decât restul Sfinților Mijlocitori în Rugăciune postitori CDY!

Dați-i drumul și batjocoriți dușmanilor, dar curând și voi de asemenea veți simți focul lui YAHUVEH consumându-vă în mânia LUI exact ca (sau, precum; posibil și, ca pe, n.tr.) aceste Mingi de Foc de pe cer! Această Parohie nu-i aparține unei femei sau unui bărbat, ea poartă doar Numele (plural în original; „Names,” n.tr.) SFINTEI TREIMI! Profețiile pe care voi le calomniați (verbal; „slander,” n.tr.) nu sunt de la o femeie ci de la YAHUVEH Cel Vechi de Zile (în original, „The Ancient of Days,” n.tr.), TATĂL CERESC Etern, YAHUSHUA HA MASHIACH, și Prețioasa RUACH HA KODESH Care este SFÂNTUL DUH! Noi nu vom plânge pentru voi când se întâmplă căci voi ați fost avertizați să vă opriți din a numi ceea ce este bun drept rău (sau, malefic, n.tr.) și acum voi veți secera ceea ce ați semănat. În loc de a plânge noi vom fi precum Debora din Vechime și ne vom bucura că YAHUVEH a apărat (sau, dovedit nevinovată, „vindicated,” n.tr.) această Parohie și i-a distrus pe dușmanii SĂI exact ca pe Falșii Profeți ai lui Baal, și Jezebel!

Appendix: Iosua 6 – Noua Traducere În Limba Română (NTLR) 2006

Cucerirea Ierihonului

6 Ierihonul era închis şi fortificat din cauza israeliţilor. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra în el.

2 DOMNUL i-a zis lui Iosua: „Iată că dau în mâna ta Ierihonul cu regele şi cu luptătorii lui viteji. 3 Toţi oamenii înarmaţi să mărşăluiască în jurul cetăţii, înconjurând-o o singură dată. Aşa să faceţi timp de şase zile. 4 Şapte preoţi să meargă înaintea Chivotului, purtând fiecare câte o trâmbiţă din corn de berbec [Şofar, instrument de suflat confecţionat din corn de berbec]. În ziua a şaptea să înconjuraţi cetatea de şapte ori, iar preoţii să sune din trâmbiţe. 5 Când trâmbiţele din corn de berbec vor suna prelung şi le veţi auzi sunetul, tot poporul să scoată strigăte puternice. Atunci zidul cetăţii va cădea la pământ şi poporul va putea să atace, fiecare bărbat drept înainte!“

6 Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoţii şi le-a spus: „Luaţi Chivotul Legământului şi şapte preoţi să poarte trâmbiţele înaintea Chivotului DOMNULUI.“ 7 Apoi a spus poporului: „Porniţi şi înconjuraţi cetatea, iar oamenii înarmaţi să pornească înaintea Chivotului DOMNULUI.“

8 După ce Iosua a vorbit poporului, cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele înaintea DOMNULUI au trecut în faţă, sunând din trâmbiţe, iar Chivotul Legământului cu DOMNUL venea în urma lor. 9 Oamenii înarmaţi au trecut în faţa preoţilor care sunau din trâmbiţe, iar ariergarda urma Chivotul. În timp ce mergeau, preoţii sunau din trâmbiţe. 10 Iosua poruncise poporului următorul lucru: „Să nu strigaţi, să nu vi se audă vocile şi să nu vă iasă nici un cuvânt din gură, până în ziua când vă voi porunci să strigaţi! Aşadar doar atunci să strigaţi.

11 Chivotul DOMNULUI a înconjurat o dată cetatea, după care au intrat în tabără şi au petrecut noaptea acolo.

12 A doua zi Iosua s-a trezit în zori. Preoţii au luat Chivotul DOMNULUI, 13 iar cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele din corn de berbec înaintea Chivotului DOMNULUI mergeau sunând din trâmbiţe. Oamenii înarmaţi mărşăluiau înaintea lor, iar ariergarda mărşăluia în urma Chivotului DOMNULUI. În timp ce mergeau, se suna din trâmbiţe. 14 Au mai înconjurat o dată cetatea şi în cea de-a doua zi, după care s-au reîntors în tabără. La fel au procedat timp de şase zile.

15 În ziua a şaptea s-au trezit în zori şi au înconjurat cetatea ca în celelalte dăţi, dar de şapte ori. Aceasta a fost singura zi în care au înconjurat cetatea de şapte ori. 16 A şaptea oară, în timp ce preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a poruncit poporului: „Strigaţi, fiindcă DOMNUL v-a dat cetatea! 17 Cetatea cu tot ce-i în ea să fie dată DOMNULUI spre nimicire. Cruţaţi-o doar pe prostituata Rahab împreună cu întreaga ei familie, fiindcă a ascuns iscoadele trimise de noi. 18 Nu luaţi nimic din ceea ce trebuie nimicit, pentru ca să nu fiţi şi voi nimiciţi sau să puneţi tabăra lui Israel în pericol de nimicire şi să o tulburaţi. 19 Tot argintul şi tot aurul, precum şi toate obiectele din bronz şi din fier sunt închinate DOMNULUI. Toate acestea vor intra în vistieria LUI.“

20 În timp ce se suna din trâmbiţe, poporul a început să strige. Când s-a auzit sunetul trâmbiţelor şi strigătele puternice ale poporului, zidul s-a prăbuşit. Poporul a pătruns în cetate, fiecare om în dreptul său şi a capturat cetatea. 21 Au nimicit cu sabia tot ce se afla în cetate: bărbat şi femeie, tânăr şi bătrân, boi, oi şi măgari.

22 Iosua le-a poruncit iscoadelor: „Intraţi în casa acelei prostituate şi scoateţi-o afară împreună cu tot ceea ce-i aparţine, după cum i-aţi jurat!“ 23 Tinerele iscoade au intrat şi au scos-o afară pe Rahab, pe tatăl ei, pe mama ei şi pe fraţii ei împreună cu tot ceea ce-i aparţinea. Au scos afară întreaga familie şi i-au aşezat în afara taberei lui Israel.

24 Au ars cetatea împreună cu tot ce era în ea, nu însă şi argintul, aurul şi obiectele din bronz şi din fier, care au fost puse în vistieria Casei DOMNULUI. 25 Iosua a cruţat viaţa prostituatei Rahab şi a familiei ei, lăsându-i totodată tot ceea ce-i aparţinea. Şi astfel, ea a locuit în poporul Israel până în ziua aceasta, deoarece a ascuns iscoadele trimise de Iosua la Ierihon.

26 Cu acel prilej Iosua a rostit următorul blestem: „Blestemat să fie înaintea DOMNULUI omul care va încerca să reconstruiască această cetate a Ierihonului.

Cu preţul întâiului său născut

să-i pună temelia

și cu preţul celui mai tânăr

să-i aşeze porţile.“

27 DOMNUL a fost cu Iosua şi faima lui s-a răspândit în toată ţara.

* * * * * * *