Profeția 116

Trebuie Să Fiți Mergători pe Apă în Credință!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 30 Septembrie 2009, sfârșitul Yom Kippur

Eliberată la 14 Octombrie 2009

* * * * * * *

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Explicație despre cum a survenit această Profeție:

Adam și Elisabeth (Elisheva) vorbeau la telefon. Ei au început să se roage pentru milă (posibil, binecuvântare, n.tr.) de călătorie pentru călătoria lui Adam și Kathrynyah pentru a o vedea pe Elisabeth (Elisheva) de Sukkot.

Întreaga Profeție nu este (înregistrată, n.tr.) audio. Înregistrarea audio începe după ce trecuse aproximativ o treime din Profeție.

* * * * * * *

Cuvânt Profetic începe:

Spune-le că ei trebuie să vină pe data de 5 pentru că, deși nu se adună cinci, (acest lucru, n.tr.) le simbolizează pe cele 5 înțelepte (Matei 25:1-13, Parabola celor zece fecioare, cinci înțelepte și cinci nebune, citată după Profeție; referință citată în original, n.tr.). Datorită noului Cuvânt care a survenit – [tu, sau, voi, n.tr.] nu trebuie să pierzi (sau, să pierdeți, n.tr.) acest lucru din vedere.

Și acest Cuvânt este diferit de celelalte căci EU deja am dovedit acest lucru în timp ce (sau, pe măsură ce, sau, căci, n.tr.) EU zgudui această lume în mânia MEA în această zi de Judecată!

Pregătiți-vă să vedeți piesele de domino căzând. Amintiți-vă Psalmul 91, deși voi vedeți 10,000 căzând de partea voastră (sau, lângă voi, n.tr.) și va părea că ei cad (continuu, n.tr.) peste tot împrejurul vostru, căci EU, YAHUVEH, sunt Cel Care îi doboară. (limbaj original similar cu versiunea în Limba Engleză a Psalmului 91:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „O mie să cadă alături de tine / şi zece mii la dreapta ta, / dar de tine nu se va apropia,” n.tr.)

EU zgudui (acum, sau, continuu, n.tr.) această lume în mânia MEA!

Dar cei/cele care sunt ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original; doar „those,” n.tr.) nu trebuie (sau, literal, nu este nevoie, n.tr.) să se teamă de MINE. Căci voi sunteți în palma mâinii MELE și cealaltă mână a MEA vă acoperă. Voi sunteți precum un puișor (de pasăre, n.tr.) și EU vă spun aceasta acum pentru ca penele voastre să nu se înfoaie căci voi veți vedea ceea ce ați prefera să nu vedeți și auzi ceea ce ați prefera să nu auziți.

Dar nu lăsați (sau, permiteți, n.tr.) să vă copleșească frica, amintiți-vă unde este credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea față de Dumnezeu; „faith,” nu doar „belief,” n.tr.) voastră. Puneți-vă credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea, n.tr.) nu în economie, nu în finanțe, nu în job-ul vostru unde voi sunteți angajați sau în ce afaceri dețineți. Puneți-vă credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea, n.tr.) numai în EU, ABBA YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.) și unicul MEU FIU Născut YAHUSHUA al vostru MASHIACH (MESIA în Ebraică, n.tr.) și prețioasa RUACH ha KODESH. Păstrați-vă credința (sau, fidelitatea, sau, loialitatea, n.tr.) și ochii voștri pe promisiunile pe care EU vi le-am dat. Fiți mergători pe apă. Petru nu ar fi știut că el putea merge pe apă dacă el nu ar fi călcat afară din barcă și nu ar fi făcut acel prim pas mergând spre YAHUSHUA. Frica a fost cea care l-a făcut să înceapă să se înece, dar când ochii lui L-au văzut pe YAHUSHUA din nou

Înregistrarea audio începe aici:

el a putut merge pe apă din nou. Asta este ceea ce EU cer de la voi.

(Matei 14:28-31, „Și Petru I-a răspuns și a spus, ‘DOAMNE, dacă eşti TU, porunceşte-mi să vin la TINE pe apă!’ 29 Și EL a zis, ‘Vino.’ Și când Petru era coborât din barcă, el a umblat pe apă, pentru a se duce la IISUS. 30 Dar când el a văzut vântul puternic, i-a fost frică; și, începând să se scufunde, el a strigat, spunând, ‘DOAMNE, salvează-mă.’ 31 Și imediat IISUS a întins mâna SA, și l-a prins, şi i-a zis lui, ‘O, puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?’” referință citată în original, n.tr.)

Voi trebuie să fiți mergători pe apă în credință (sau, loialitate, sau, fidelitate, n.tr.) căci lucrurile pe care voi le veți vedea în această lume, în special în 2010, vor face multe inimi să cedeze de frică (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Luca 21:26, „Oamenii vor leşina de frică în aşteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, căci puterile cerurilor vor fi clătinate,” n.tr.). Puneți-vă credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea, n.tr.) nu în vreun guvern al acestei lumi. Puneți-vă credința nu în vreun politician, căci motivele (din spatele acțiunilor lor; sau, motivațiile, n.tr.) lor sunt ale lor proprii. Acestea sunt Cuvintele pe care EU am să vi le spun vouă, căci EU am început zdruncinarea MEA (sau, cu zdruncinatul MEU, n.tr.) și ea nu se va opri. EU refuz să cer iertare Sodomei și Gomorei.

Voi țărilor care continuați să legalizați păcatul, vedeți ce vă fac EU vouă. Cei/Cele care vă numiți pe voi înșivă/însevă Creștini (gen nespecificat în original, n.tr.) și rămâneți tăcuți/tăcute, nu vă plângeți la MINE când nu mai aveți libertăți (civile; sau, drepturi, n.tr.) deloc, căci voi rămâneți tăcuți/tăcute. Voi îi lăsați pe cei puțini să protesteze. Voi îi lăsați pe ceilalți să vorbească (public; sau, să proclame, n.tr.). Observați voi că dușmanii nu sunt tăcuți? Observați voi că cei/cele care promovează păcatul nu sunt tăcuți/tăcute? Ei/Ele strigă cu voci tari chiar atunci când ei/ele erau (posibil și, sunt, n.tr.) în minoritate. Slujitorii satanei nu sunt tăcuți. De ce sunt tăcuți slujitorii lui YAHUSHUA? Și când EU vorbesc de slujitori, EU nu vă vorbesc vouă ca și cum voi sunteți un slujitor în (posibil, după, n.tr.) cuvântul pe care îl folosiți voi. EU vorbesc cu cei/cele care ÎL slujesc pe YAHUSHUA. Cât de puțini vorbesc public. Cât de puțini apără ceea ce este sfânt.

Amintiți-vă (posibil și, Țineți minte, n.tr.) că judecata (emfatic; cu adevărat, n.tr.) începe la (sau, cu, n.tr.) Casa Domnului (1 Petru 4:17, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” referință citată în original, n.tr.). De ce nu protestează toate bisericile (acum, sau, continuu, n.tr.)? Câte biserici există? În fiecare țară de ce nu protestează bisericile (acum, sau, continuu, n.tr.) împotriva acestor abominări de legi care sunt ratificate (acum, sau, continuu, n.tr.)? Ele doar strâng din umerii lor. Ele își văd de propria lor treabă. Astfel nu fiți surprinse, o, biserici organizate, când guvernul vine după voi și vă ia libertatea de a predica și atârnă un semn de revendicare pe bisericile voastre (acest lucru se întâmplă în Statele Unite; acest semn atestă că, datorită neplății datoriilor la bancă, bisericile sunt luate în proprietate de către bănci; în original, „foreclosure sign,” n.tr.). Nu fiți surprinse când pământul vostru este luat. Nu fiți surprinse, voi care sunteți atât de îngâmfate cu toate milioanele voastre.

EU le vorbesc bogaților (sau, înstăriților, n.tr.) acum – Voi vă puneți credința (sau, loialitatea, sau, fidelitatea, n.tr.) în finanțele voastre, nu fiți surprinși când totul nu este (sau, nu va fi, n.tr.) decât praf ce se fărâmițează – cenușă în mâinile voastre (Matei 19:24, „Şi din nou vă spun, este mai uşor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac, decât pentru un om bogat să intre în Împărăţia lui DUMNEZEU!” Luca 16:19-31, Pilda Bogatului și a lui Lazăr, citată după Sfânta Profeție; referințe citate în original, n.tr.).

Vă voi arăta EU.

Îi voi arăta EU acestei lumi.

Mulți vor începe să priceapă începând din 2010, dar EU vă avertizez acum copii ca să nu puteți spune că Tati nu v-a avertizat. EU vă pregătesc acum ca voi să nu fiți șocați și EU vă mângâi acum căci al vostru ABBA nu vrea ca inimile voastre să fie îngrijorate (sau, agitate, sau, tulburi, n.tr.), căci EU vă iubesc. Exact ca în zilele din vechime, EU am furnizat (sau, prevăzut; sens proniator; „provided,” n.tr.) miracole și nimic nu s-a schimbat. Astfel țineți-vă strâns de tivul veșmântului lui YAHUSHUA.

Continuați să fiți spălați în Sângele LUI vărsat.

Stați in robele Dreptății SALE (limbaj original identic foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Isaia 61:10, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei;” originalul în Limba Engleză se traduce literal ca „hainele deptății/virtuții SALE,” nu ale Mântuirii, n.tr.) și EU vă asigur, toate dintre rugăciunile voastre sunt auzite din Raiul de deasupra.

Mergeți (sau, umblați, n.tr.) în sfințenie astfel încât satana să nu vă poată acuza. Mergeți în sfințenie astfel încât să nu-i aduceți vreo rușine Numelui de YAHUSHUA ha MASHIACH.

Urechile MELE au fost deschise într-un mod special, din nou Elisabeth [Elisheva] tu ai vorbit aceasta când te-ai rugat. Este ca și cum ai putut auzi (sau, ai auzit, n.tr.) un ac (de cusut; „needle,” n.tr.) căzând, căci aceasta a fost o zi specială pentru toți (oamenii, n.tr.) care observă (sau, respectă, sau, participă la, n.tr.) Yom Kippur căci EU v-am văzut căindu-vă de orice care nu ÎMI era pe plac MIE. În timp ce (sau, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) fiecare petiție (sau, cerere, n.tr.) a rugăciunilor voastre era dusă la MINE în același timp furia MEA zguduia pământul. Exact ca în timpurile din vechime cu Moise, copiii lui Israel erau protejați și (oamenii, n.tr.) care venerau un alt creator nu erau. Nimic nu s-a schimbat. EU îi voi binecuvânta pe (oamenii, n.tr.) care ÎMI sunt o binecuvântare MIE. EU îi voi blestema pe (oamenii, n.tr.) care ÎMI sunt ca (sau, precum, n.tr.) un blestem MIE, și astfel (posibil și, prin urmare, n.tr.) EU am vorbit în această zi, al vostru ABBA YAHUVEH.

[Drept confirmare, mai devreme în acea zi Kathrynyah era la rugăciune și pe tărâmul spiritual ea a văzut credincioși (sau, oameni care cred; „believers,” n.tr.) în YAHUSHUA precum puișori (de pasăre, n.tr.) care aveau nevoie să fie mânați (sau, conduși; cuvântul original poate însemna și păstoriți ca oile; „herded,” n.tr.) de YAHUSHUA. EL ȘI-a luat mâinile și ne ghida (sau, călăuzea, n.tr.) ca și cum noi suntem (timp prezent conform originalului, n.tr.) mici puișori.]

Astfel este vorbit, astfel este scris pe 29 Septembrie 2009

Un Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA ha MASHIACH,

Apostol Elisabeth S. Elijah [Elisheva Eliyahu]

Contactați-ne.

Accesați aici visul pe care Elisabeth (Elisheva) l-a avut în ziua în care această Profeție a fost postată

Psalmul 2 (referință citată în original, n.tr.)

„De ce se mânie păgânii

şi de ce cugetă popoarele lucrul deşart?

Regii pământului iau poziţie

şi conducătorii se consultă împreună

împotriva DOMNULUI, şi împotriva Unsului SĂU, spunând,

Să rupem legăturile Lor

şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!

CEL Ce tronează în ceruri va râde;

STĂPÂNUL îşi va bate joc de ei.

Apoi le va vorbi în mânia LUI

şi-i va irita în nemulțumirea LUI cruntă, zicând:

Totuşi EU L-am înscăunat pe Regele MEU asupra Zionului,

muntele MEU cel sfânt.

Voi vesti hotărârea DOMNULUI:

DOMNUL Mi-a zis: Tu eşti Fiul MEU!

Astăzi Te-am născut!

Cere-MI

şi-Ţi voi da păgânii drept moştenirea ta

şi marginile pământului în stăpânirea ta!

Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

tu le vei sfărâma în bucăți ca pe vasul unui olar!

De aceea, O, regilor, fiți înţelepți!

fiți învățați, Judecători ai pământului!

Slujiţi DOMNULUI cu frică

şi bucuraţi-vă tremurând!

Sărutați Fiul,

ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale,

căci mânia LUI este gata să se aprindă!

Binecuvântați sunt toţi aceia care se încred în EL!”

Ieremia 26:3 (referință citată în original, n.tr.)

„Poate că vor asculta şi se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea. Atunci MĂ voi căi de răul pe care plănuisem să li-l fac din cauza răutăţii faptelor lor.”

Deuteronom 13:4 (referință citată în original, n.tr.)

„Voi să-L urmaţi pe DOMNUL DUMNEZEUL vostru, și să vă temeți de EL, și să-I păziți Poruncile, și să vă supuneți voicii LUI, și voi să-L slujiți, şi să vă ataşaţi de EL.”

Matei 25:1-13 (referință citată în original, n.tr.)

„Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea MIRELUI. 2 Cinci dintre ele erau nesăbuite (sau aiurite, nebune, proaste), iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi ulei atunci când şi-au luat lămpile, 4 dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi ulei în vase. 5 MIRELE întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit.

6 La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată MIRELE! Ieşiţi-I în întâmpinare!“

7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. 8 Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte:

– Daţi-ne şi nouă din uleiul vostru, pentru că ni se sting lămpile!

9 Dar cele înţelepte au răspuns:

– Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând ulei şi cumpăraţi-vă!

10 În timp ce ele se duceau să cumpere ulei, a venit MIRELE. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu EL, iar uşa a fost închisă. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis:

– DOAMNE, DOAMNE, deschide-ne!

12 Dar EL le-a răspuns:

– Adevărat vă spun că nu vă cunosc!

13 Aşadar, vegheaţi! Căci nu ştiţi nici ziua, nici ora când vine Fiul Umanității.” (Conform Profețiilor anterioare, traducerea din Limba Greacă originală „Fiul Omului” este incorectă; cuvintele se referă la umanitate în general și nu la un bărbat anume, pentru că YAHUSHUA ha MASHIACH nu este Fiul biologic al niciunui bărbat uman, ci al lui ABBA YAHUVEH și RUACH ha KODESH, întrupat prin pogorârea RUACH ha KODESH asupra Sfintei Fecioare Maria, n.tr.)

Luca 16:19-31 (referință citată în original, n.tr.)

„Era un om bogat, care se îmbrăca în purpură şi in subţire şi care în fiecare zi se bucura de lux. 20 La poarta lui zăcea un om sărac, al cărui nume era Lazăr şi care era plin de bube. 21 El dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22 Săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi şi bogatul şi a fost înmormântat. 23 În Locuinţa Morţilor (în original Hades, n.tr.), unde se afla în chinuri, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul acestuia. 24 El a strigat:

– Părinte Avraam, ai milă de mine şi trimite-l pe Lazăr să-şi umezească vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci sunt atât de chinuit în flacăra aceasta!

25 Însă Avraam i-a răspuns:

– Copile, adu-ţi aminte că în timpul vieţii tale, tu ai primit lucrurile bune, iar Lazăr le-a primit pe cele rele, aşa că acum, aici, el este mângâiat, iar tu suferi. 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi voi a fost pusă o prăpastie mare, astfel încât cei ce vor să treacă de aici la voi, să nu poată, şi nici cei de acolo să nu poată trece la noi.

27 El a zis:

– Atunci, te rog, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi, ca să le mărturisească aceste lucruri, aşa încât să nu vină şi ei în locul acesta de chin!

29 Avraam i-a răspuns:

– Îl au pe Moise şi pe Profeţi; să asculte de ei!

30 Dar el a zis:

– Nu, părinte Avraam, ci dacă se va duce la ei cineva dintre cei morţi, se vor pocăi!

31 Însă Avraam i-a răspuns:

– Dacă nu ascultă de Moise şi de Profeţi, nu vor fi convinşi nici dacă ar învia cineva dintre cei morţi!”

* * * * * * *