Profeția 112

Nu Vă Concentrați pe Cei Căzuți!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 10 Iulie 2009

Eliberată la 14 Iulie 2009

* * * * * * *

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Eu am avut un vis pe 9 Iulie 2009 și când m-am trezit, am început să-L Laud și să-L Venerez pe YAHUSHUA și pe neașteptate YAHUSHUA a proclamat acest Cuvânt. Visul este postat dedesubtul acestui Cuvânt (Profetic, n.tr.). Noi rugăm pe oricine care are interpretarea (sau, tălmăcirea, n.tr.) acestui vis să ne scrie un e-mail. Toate interpretările la care noi primim un martor (expresie; care sunt apoi confirmate spiritual drept corecte, n.tr.) vor fi postate pe site-ul Parohiei.

* * * * * * *

În timp ce tu încă dormi EU torn (și izvorăsc; în original, „pour forth,” n.tr.) APA MEA VIE peste tine (Ieremia 2:13, „Miraţi-vă de aceasta, o, ceruri, / înfioraţi-vă şi dezlănţuiţi-vă, zice DOMNUL, / 13 căci poporul MEU a săvârşit două rele: / M-au părăsit pe MINE, / Izvorul Apelor Vii, / şi şi-au săpat puţuri, / puţuri sparte, care nu pot ţine apă;” Ioan 4:10-14, „YAHUSHUA i-a răspuns, ‘Dacă ai fi cunoscut tu darul lui DUMNEZEU şi Cine este CEL Ce-ţi zice, Dă-MI să beau! tu însăţi I-ai fi cerut, şi EL ţi-ar fi dat Apă Vie!’ 11 Femeia I-a zis, ‘Domnule, n-ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai deci această Apă Vie?! 12 Eşti TU mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna şi care a băut el însuşi din ea, atât el, cât şi fiii şi turmele lui?’ 13 YAHUSHUA i-a răspuns, ‘Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. 14 Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da EU, nu-i va mai fi sete niciodată, ci apa pe care i-o voi da EU va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică;’” referințe citate în original, n.tr.). Tu întotdeauna ai știut aceasta, că Ungerea pe care EU ți-am dat-o este electrică. De câte ori oameni în trecut ți-au ținut mâna și mâna lor a amorțit? Acum fii ascultătoare (sau, supusă; „obedient,” n.tr.), înregistrează visul (Faptele Apostolilor 2:17, „În zilele de pe urmă, zice DUMNEZEU, / voi turna din DUHUL MEU peste orice făptură. / Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, / tinerii voştri vor vedea viziuni, / iar bătrânii voştri vor visa visuri!” Habacuc 2:2, „DOMNUL mi-a răspuns, zicându-mi: / Scrie viziunea, / graveaz-o clar pe tăbliţe, / pentru ca un herald să poată alerga cu ea!” (sau, pentru ca cel care o citeşte să fugă; sau: tăbliţe, ca să se poată citi uşor, n.tr. conform Noii Traduceri în Limba Română 2006; referințe citate în original, n.tr.) cât de bine poți căci ceea ce tu ți-ai amintit este ceea ce EU am vrut ca tu să-ți amintești.

Doar să știi aceasta, cei pe care EU i-am numit Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA (războinicii mijlocitori în rugăciune ai Parohiei Amightywind, care o protejează din punct de vedere spiritual prin rugăciunile și postul lor, n.tr.), cei pe care EU de asemenea i-am numit copiii tăi spirituali, strigă către MINE (intens, sau, cu lacrimi, n.tr.) să le vindec mama spirituală și mentorul lor, a MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva, n.tr.). Tu spune-le că atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) ei se roagă pentru tine și ceilalți care predică alături de tine: EU iau aceste binecuvântări, EU iau aceste rugăciuni, EU le țin aproape de inima MEA. Ele le sunt o mireasmă dulce nărilor MELE (Geneza 8:20-21, „Atunci Noe a zidit un altar DOMNULUI, a luat din toate animalele curate şi din toate păsările curate şi le-a adus ca ardere de tot pe altar. 21 DOMNUL a simţit o aromă plăcută şi a zis în inima LUI, ‘Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului, chiar dacă (sau, pentru că, n.tr.) înclinaţia minţii lui este înspre rău din tinereţe, şi nici nu voi mai distruge toate vieţuitoarele, aşa cum am făcut-o;’” Psalm 141:2, „Fie rugăciunea mea ca tămâia înaintea TA, / iar ridicarea mâinilor mele – ca jertfele de seară;” Ezekiel 20:41, „Când vă voi scoate dintre popoare şi vă voi aduna din ţările în care aţi fost împrăştiaţi, vă voi accepta ca pe o aromă plăcută şi MĂ voi arăta Sfânt prin voi înaintea popoarelor;” 2 Corinteni 2:15-16, „Căci, pentru DUMNEZEU, noi suntem mireasma lui HRISTOS printre cei ce sunt mântuiţi şi printre cei ce pier; 16 pentru aceştia – o mireasmă de la moarte spre moarte, iar pentru aceia – o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este destoinic pentru aceste lucruri?” Filipeni 4:18, „Am primit de toate şi sunt în belșug. Sunt foarte mulţumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-aţi trimis. Ele sunt o aromă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui DUMNEZEU;” Apocalipsa 8:3-4, „Un alt înger, care avea o cădelniţă de aur, a venit şi a stat înaintea altarului. I-a fost dată multă tămâie, pentru a o aduce împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul de aur care este înaintea tronului. 4 Fumul de tămâie, împreună cu rugăciunile sfinţilor, s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui DUMNEZEU;” referințe citate în original, n.tr.).

Tu aștepți o zi specială doamna MEA (limbaj original arhaic, ușor ironic; era folosit în trecut pentru a te adresa unei persoane cu statut social mai înalt, ca de la servitor la stăpân; în original, „M’lady;” n.tr.), nu este nimic (sau, acest lucru nu este deloc ceva, n.tr.) [în carnea ta (sau, trupul tău, n.tr.)] pe care tu să-l poți grăbi. Și totuși EU îți spun aceasta, pentru toată lumea care ridică acele rugăciuni pentru tine EU doar te ung mai mult. EU îți dau înapoi lucruri și EU înapoiez (sau, restaurez, sau, refac, n.tr.), deși [chiar dacă] (acest lucru, n.tr.) nu este ceea ce tu ți-ai dorit, dar acest lucru chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) grăbește timpul. Atât de credincioși (sau, fideli, sau, loiali lui Dumnezeu; în original, „faithful,” mult mai mult decât oamenii care doar cred în existența lui Dumnezeu, „believers,” n.tr.) sunt ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original; doar „they,” n.tr.).

Și când tu îi vezi pe aceia (sau, oamenii, n.tr.) care tu credeai că erau credincioși (sau, loiali, sau, fideli, n.tr.) și tu vezi că ei nu pot să ‘mai’ (limbajul original imită accentul persoanelor cu puțină educație, de condiție socială joasă; „cannot walk by your side ‘no more,’” n.tr.) umble alături de tine (căci EU i-am despărțit) – aceasta este pentru toți CDY cărora EU le vorbesc acum care sunt credincioșii (sau, fidelii, sau, loialii, n.tr.) MEI (oameni, n.tr.) din linia întâi (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „front liners,” n.tr.), credincioșii (sau, fidelii, sau, loialii, n.tr.) mijlocitori în rugăciune, cei Sfinți/cele Sfinte, forța MEA de elită:

Luați-vă ochii de pe cei (sau, oamenii, n.tr.) căzuți. Nu continuați să vă mâhniți pentru cei căzuți – cei care au început (posibil, prin a fi, n.tr.) în CDY și și-au pus mâna la plug și au spus, „Asta este prea greu. Îmi iau mâna de pe plug. STĂPÂNUL SE așteaptă la prea mult (sau, multe, n.tr.). Asta nu este atât de distractiv cum am crezut eu că va fi, să slujesc în mod credincios (sau, fidel, sau, loial, n.tr.) alături de tine Elisabeth [Elisheva]. Asta e prea greu. Eu vreau să mă bucur de lumea asta. Eu vreau să fac lucrurile după cum vreau eu.”

Aceștia sunt cei căzuți. Aceștia sunt cei care vor fi în Marea Tribulație (Matei 24:21, „Căci atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii şi până acum şi nici nu va mai fi!” referință citată în original; Sfintele Profeții denumesc Marea Tribulație și „Necazul lui Iacov,” n.tr.). Aceștia sunt cei care vor suferi într-un mod diferit, dar dragii MEI/dragele MELE – EU le vorbesc credincioșilor (sau, loialilor, sau, fidelilor, n.tr.) Călcători peste Demoni ai lui YAHUSHUA:

Exact așa cum Moise a devenit istovit (sau, trudit, sau extrem de obosit; în original, „weary,” n.tr.) și a trebuit să aibă pe cineva pentru a fi în stare (sau, capabil, sau, a putea, n.tr.) să-și țină (posibil și, să aibă pe cineva care să-i țină, n.tr.) mâinile sus în bătălie (Exodul 17:12, „La un moment dat mâinile lui Moise au obosit; atunci Aaron şi Hur au luat o piatră, l­au aşezat pe ea, după care au început să-i sprijine mâinile, unul de-o parte, iar altul de cealaltă parte. Mâinile lui au rămas întinse până la apusul soarelui;” referință citată în original, n.tr.) – atâta timp cât mâinile lui și brațele lui erau ținute sus căci el nu avea (deloc, n.tr.) tărie (sau, putere, n.tr.) să le țină sus singur – EU îi folosesc pe acești Călcători peste Demoni ai lui YAHUSHUA. EU folosesc rugăciunile din jurul acestei lumi și fețe pe care tu nu le cunoști – părțile lipsă ale Miresei, Miresei MELE ascultătoare (sau, supuse; sau, Mireasa MEA ascultătoare, n.tr.). Ei/Ele (sau, acești oameni, n.tr.) mijlocesc și ei/ele se roagă pentru tine și totuși numele lor tu nu le cunoști. Multe dintre numele lor tu nu le cunoști dar EU folosesc rugăciunile acestor (oameni, n.tr.) drepți (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „righteous ones;” termen original foarte similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Iacov 5:16b; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.), cei drepți ai Călcătorilor peste Demoni ai lui YAHUSHUA din linia întâi pentru a-ți ridica brațele înaintea bătăliei (posibil, atât în sens fizic, în fața, cât și temporal, înaintea; „before,” n.tr.).

[Bătălia] este atât de grea (limbaj neobișnuit; cuvântul original, „heavy,” înseamnă de obicei greu din punct de vedere fizic, nu abstract – „hard,” n.tr.) – căci EU te-am uns Elisabeth [Elisheva]. EU am împărtășit în tine (termen original foarte similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Romani 1:11; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „a face parte:” „Căci tânjesc să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră,” n.tr.) o Ungere unică și există un preț de plătit pentru această Ungere – căci vezi tu alții pot vorbi și EU îi aud dar Ungerea ta unică este, (că, n.tr.) tu vorbești și, dacă tu doar ai (tradus literal; sau, vei, n.tr.) crede (sau, crezi, n.tr.), nu există nimic pe care tu-l vei cere (posibil și, întreba, n.tr.) la care EU nu voi răspunde (1 Samuel 3:19, „Samuel creştea, iar DOMNUL era cu el, nelăsând neîmplinit (sau, să cadă la pământ, n.tr.) niciunul din cuvintele LUI;” referință citată în original, n.tr.). Și tu vei auzi răspunsul (verbele descriu acțiuni care se întâmplă atât în viitor, cât și în mod obișnuit, ca de regulă – dacă, atunci; n.tr.).

EU îți vorbesc în (timpul, n.tr.) somnului tău. EU îți spun (sau, povestesc, n.tr.) despre această mare (sau, puternică; în original, „great,” n.tr.) Ungere pe care EU o plasez în mâinile tale. Și EU am dovedit iar și iar și iar în moduri (sau, pe căi, n.tr.) care sunt secrete – chiar dincolo de pătrunderea (în original, „grasp,” n.tr.) sau înțelegerea ta.

[Copiii MEI] fiți recunoscători că EU nu vă forțez să purtați crucea pe care EU o forțez pe Elisabeth [Elisheva] (s-o poarte, n.tr.). EU vă ung mâinile chiar (și, n.tr.) în timp ce voi dormiți. Nu spune Cuvântul MEU, „EU vă ung mâinile pentru război”? (Isaia 45:1, „Aşa vorbeşte DOMNUL către unsul SĂU, / către Cirus, pe care l-am apucat de mâna dreaptă / pentru a supune neamurile / şi pentru a-i dezbrăca pe împăraţi de armurile lor; / pentru a deschide porţile înaintea lui, / porţi ce nu vor mai fi închise;” Psalm 89:20-23, „L-am găsit pe robul MEU David / şi l-am uns cu untdelemnul MEU cel sfânt. / 21 Mâna MEA îl va sprijini; / da, braţul MEU îl va întări. / 22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut / şi nelegiuitul nu-l va înjosi. / 23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui / şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc;” 92:9-11, „Duşmanii TĂI, DOAMNE, duşmanii TĂI pier! / Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea! / 10 Mie însă îmi înalţi puterea ca bivolului sălbatic; / sunt uns cu uleiuri proaspete. / 11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei, / iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea;” referințe citate în original, n.tr.).

Prețioși/Prețioase CDY (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) – Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA – EU v-am uns gurile. EU v-am uns mâinile pentru a vă război, pentru a sfâșia la pământ (tradus literal; sau, sfărâma, n.tr.) fortărețele (sau, bastioanele; în original, „strongholds,” n.tr.), pentru a lega (fedeleș, n.tr.) prinții, puterile și principalitățile acestei lumi (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 2 Corinteni 10:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci armele noastre de luptă nu sunt fireşti, ci sunt făcute puternice de DUMNEZEU pentru a dărâma fortăreţe. Noi răsturnăm argumentele 5 şi orice înălţime semeaţă care se ridică împotriva cunoaşterii lui DUMNEZEU, şi orice gând îl facem sclav ascultării de HRISTOS;” referință citată în original, n.tr.). Când voi doar ce vorbiți (sau, pur și simplu faceți doar atât cât să vorbiți, n.tr.) urechea MEA este înclinată spre voi, căci (posibil și, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) voi vă rugați și voi trăiți în Sfințenie, căci (posibil și, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) voi vă luptați cu dușmanul și ispitele acestei lumi.

Pentru că voi ascultați (sau, vă supuneți, n.tr.) și pentru că voi iubiți această Parohie și pe a MEA Ringmaiden și voi cu credință (sau, loialitate, sau, fidelitate, n.tr.) mijlociți pentru ei – această Parohie – precum și Kathrynyah și Adam căci ei sunt o echipă și Stephen Rossi Junior – nu vă subestimați poziția. Toți translatorii (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, atât translatorii de gen masculin cât și cei de gen feminin, n.tr.) care luați Sfântul Foc și le puneți (plural conform originalului; posibil, îl, n.tr.) în alte limbi nu vă subestimați rangul. Dar continuați toți/toate dintre voi, să rămâneți umili (sau, smeriți, n.tr.) înaintea MEA – căci fiecare din Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA, voi mărșăluiți în propriile voastre rânduri (precum gradele de soldați în bătălie; în original, „ranks,” n.tr.). Voi țineți-vă ochii pe premiul vostru Ceresc (sau, din Rai; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „Heavenly,” n.tr.).

Voi sunteți un Sfânt mijlocitor/o Sfântă mijlocitoare (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.). Și când voi îi vedeți pe ceilalți căzând alături (sau, de o parte, n.tr.), cei/cele care nu se pot ridica la standardul (în original, „cannot measure up,” n.tr.) de a fi numiți/numite Sfânta MEA Mireasă, luați-vă ochii de pe cei (sau, oamenii, n.tr.) căzuți. Țineți-vă ochii pe cei/cele care au rămas tari (sau, puternici/puternice; „strong,” n.tr.) indiferent de ce a venit, indiferent de (posibil, ce fel de, n.tr.) persecuție, de ispită. EU nu spun că voi sunteți perfecți/perfecte; toți dintre voi sunteți o lucrare în curs (în original, „a work in progress,” n.tr.).

Voi veți ști când veți ajunge la acel nivel căci acest lucru va fi când EU îi spun lui Elisabeth [Elishevei], „Anunț-o acum.” Și EU voi trimite un semn al (sau, de-al, n.tr.) Sfinților Îngeri și ei vor veni la tine din nou Elisabeth [Elisheva]. Momentul (sau, timpul; „the time,” n.tr.) nu este îndepărtat (în original, „afar off,” n.tr.) (Matei 25:6, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt, ‘Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!” referință citată în original; Pilda Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.). Dacă EU ți-aș spune prea curând și dacă EU ți-aș putea da o dată, tu ai face greșeala de a trăi doar pentru acea dată. Lucrarea (sau, munca, n.tr.) nu s-ar face (până la capăt, n.tr.). Sufletele (, la ele, n.tr.) nu s-ar ajunge. Tu doar ai număra descrescător. Acesta este motivul pentru care EU am spus, „EU nu te voi anunța până când nu este timpul ca voi toți să veniți acasă.”

Vă mulțumesc Iubiți/Iubite Călcători peste Demoni ai lui YAHUSHUA. Vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. Așa cum (posibil și, pe măsură ce, sau, după cum, n.tr.) voi vă rugați pentru ea și ceilalți, la fel și binecuvântările vin asupra voastră. Pe măsură ce (sau, așa cum; posibil și, pentru că, n.tr.) voi renunțați la această oră pentru a vă concentra pe alții, ochii MEI sunt mereu asupra voastră. Nu toată lumea este calificată să fie un Sfânt mijlocitor/o Sfântă mijlocitoare (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, „a Holy intercessor,” n.tr.). Cei (sau, oamenii, n.tr.) care au căzut – acest lucru este pentru că (sau, motivul este că, n.tr.) ei/ele (ambele genuri se subînțeleg; gen nespecificat, doar „they,” n.tr.) nu mai doresc să se ridice (sau, să ia o poziție fermă, în special în mod public, n.tr.) și să-și țină mâna la acel plug. Nu vă mâhniți, ci mai degrabă bucurați-vă, căci EU nu v-am lăsat singuri/singure. Voi sunteți înțelesul (sau, sensul; posibil și, definiția, n.tr.) unei Sfinte familii. Nu doar în vremurile bune, ci în vremurile rele voi împărtășiți poverile unul altuia (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Galateni 6:2; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui HRISTOS!” n.tr.).

Și tuturor celor (sau, oamenilor, n.tr.) invizibili aceeași binecuvântare se duce la ei/ele. Da, dușmanul atacă mai tare, dar acest lucru este pentru că răsplățile sunt cu atât mai mari (sau, importante, n.tr.). Voi nu vă depozitați (sau, acumulați, n.tr.) comoara aici pe pământ, ci ea este depozitată în Rai (Matei 19:21, „YAHUSHUA i-a răspuns, ‘Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averile şi dă săracilor, şi vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-MĂ!’” YAHUSHUA și tânărul bogat; referință citată în original, n.tr.). Și Elisabeth [Elisheva] ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor sta alături de tine (poate însemna și, vor susține aceleași valori pe care le susții tu, n.tr.) împreună cu iubiții MEI Adam, și Kathrynyah și toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care ți-au fost o binecuvântare ție (sau, v-au fost o binecuvântare vouă, n.tr.), toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care i-au fost o binecuvântare acestei Parohii și și-au oferit sacrificiile și au fost dispuși să fie persecutați (Matei 5:11-12, „Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră din cauza MEA! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot aşa i-au persecutat şi pe profeţii dinaintea voastră!” referință citată în original, n.tr.), să fie fermier, grădinar în acest câmp (sau, teren, sau, lan; „field,” n.tr.) de recoltă al Parohiei Amightywind (Matei 13:35, „ÎMI voi deschide gura cu pilde, / voi rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii;” referință citată în original; limbaj similar cu Psalmul 78:2, n.tr.), (care LE aparține Aleph-ului și Tav-ului (Alfa și Omega în Ebraică, n.tr.) și lui RUACH ha KODESH). EU vă spun aceasta, ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor sta alături de voi și EU le voi mulțumi Personal, unul câte unul. Și răsplățile voastre toate vor fi oameni, adunați din toate țările și națiunile, stând într-un șir lung doar dorind să vă întâlnească (sau, cunoască; „meet,” n.tr.) și să spună mulțumesc.

Cei/Cele dintre voi care v-ați smerit și ați permis ca mărturia voastră să fie postată înaintea lumii, voi le veți fi prezentați/prezentate celor ale căror vieți au fost schimbate și modificate (tradus literal, schimbate în caracter sau compoziție, în special într-un mod mic dar însemnat; în original, „altered,” n.tr.) datorită mărturiei voastre. Nu spune Cuvântul MEU, „Prin Sângele MEU și mărturia lor...” (Apocalipsa 12:11, „Ei l-au învins prin Sângele MIELULUI / şi prin cuvântul mărturiei lor; / ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte;” referință citată în original, n.tr.) viețile oamenilor sunt modificate („altered,” n.tr.) și schimbate – dacă ei doar pot crede că EU sunt un răsplătitor al lucrurilor bune pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care continuă să MĂ urmeze.

Astfel nu vă mâhniți pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) căzuți. Mâhniți-vă pentru un timp și realizați – dar nu continuați să trăiți în această mâhnire (sau, amărăciune; în original, „grief,” n.tr.) – căci EU trebuie să arăt și EU trebuie să dovedesc (sau, să demonstrez, n.tr.) cine cu adevărat este Mireasa ascultătoare (sau, supusă, n.tr.). Adevărat vă spun EU aceasta, Sfinții/Sfintele sunt mai Sfinți/mai Sfinte (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.). Dar ei/ele plătesc un preț pentru această Sfințenie – exact ca cei (sau, oamenii, n.tr.) care umblă pe calea nesfințeniei care au început (prin a fi; sau, la început erau, n.tr.) pe calea cea dreaptă purtându-și (sau, ducându-și; în original, „carrying,” n.tr.) crucea și apoi au aruncat-o jos și au spus, „Eu nu voi mai purta (sau, duce, n.tr.) această cruce. Eu nu voi mai urma direcția (sau, direcționarea, n.tr.) dată din Rai. Eu plec de unul singur/una singură. Ceea ce cere YAHUSHUA ha MASHIACH este prea greu” (Luca 14:25-27, „Împreună cu EL mergeau mulţimi mari de oameni. EL S-a întors şi le-a zis: 26 ‘Dacă vine cineva la MINE şi nu-şi urăşte (în sensul de, a nu-i iubi mai mult decât pe DUMNEZEU, n.tr.) tatăl, mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul MEU. 27 Oricine nu-şi duce crucea lui însuşi şi nu vine după MINE nu poate fi ucenicul MEU;’” referință citată în original, n.tr.).

Dar vedeți voi EU îl/o voi trimite pe altul/alta pe drum. Și ei (în Engleza Americană, ei, „they,” înseamnă și „el sau ea,” n.tr.) vor vedea acea cruce care a fost părăsită și întinsă (sau, lăsată, n.tr.) pe jos: chemarea și lucrarea (sau, munca, n.tr.) pe care EU am decretat-o (sau, le-am decretat; număr nespecificat în original, n.tr.). Ei o vor ridica (de pe jos, n.tr.) și ei vor duce acea cruce (Marcu 8:34, „Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii SĂI şi le-a zis: ‘Dacă vrea cineva să vină după MINE, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să MĂ urmeze!’” referință citată în original, n.tr.). Ei vor fi dispuși să sufere persecuție și ridiculizare. Ei vor fi dispuși să sacrifice timpul lor și finanțele lor. Ei vor fi dispuși să sacrifice orice (se întâmplă a fi ceea ce, n.tr.) le cer EU să sacrifice. Și pe Ungerea către o slujbă (posibil și, unei slujbe, n.tr.) care a fost aruncată (posibil și, lăsată, n.tr.) pe jos (în original, „cast down,” n.tr.) și părăsită, EU doar o voi unge mai mult. Și da, EU voi cere mai mult (sau, multe, n.tr.) dar într-o zi în Rai, Iubitele MELE Comori, voi veți vedea că totul merită atunci când (posibil și, căci, n.tr.) EU Personal vă mulțumesc în față (sau, unu la unu, față către față; în original, „to your face,” n.tr.).

Astfel, EU le spun „Bine făcut” celor care sunt Mireasa MEA credincioasă (sau, loială, sau, fidelă, n.tr.), ascultătoare (sau, supusă, n.tr.). EU le spun „Bine făcut dar niciodată să nu lăsați ca sinele vostru să fie făcut să facă parte din (sau, să ia parte la; în original, „be entered into,” n.tr.) mândrie.” Căci EU știu foarte bine cum să-l smeresc pe fiecare dintre voi și astfel voi țineți-vă ochiii asupra MEA și voi continuați să creșteți în Ungerea pe care EU i-am dat-o acestei Parohii.”

[Sfârșitul Părții 1 a acestui Cuvânt. Continuați să citiți pentru (a ajunge la, n.tr.) Partea 2. Nu săriți peste rugăciunea lui Elisabeth (Elishevei).]

[Elisabeth (Elisheva):] ÎȚI mulțumesc, ÎȚI mulțumesc, ÎȚI mulțumesc, ÎȚI mulțumesc. ÎȚI mulțumesc YAHUSHUA, ÎȚI mulțumesc ABBA YAHUVEH, ÎȚI mulțumesc Iubită IMMAYAH MAMA noastră RUACH ha KODESH, MAMA noastră ÎNȚELEPCIUNE, MAMA noastră Gloria (sau, Slava; în original, „Glory,” n.tr.), a noastră MAMA SHKHINAH.

VĂ mulțumesc, VĂ mulțumesc, VĂ mulțumesc, VĂ mulțumesc, VĂ mulțumesc, VĂ mulțumesc. Binecuvântați-i pe toți credincioșii (sau, pe toți oamenii care ÎI sunt fideli sau loiali lui Dumnezeu, n.tr.) din jurul acestei lumi. Binecuvântați-i/le pe cei/cele ale căror nume noi nu le știm. Binecuvântați-i/le pe cei/cele ale căror nume noi le știm.

VĂ mulțumim, VĂ mulțumim, VĂ mulțumim, VĂ mulțumim [pentru] munca din acest câmp de recoltă pe care VOI îl numiți Parohia (în original, „the Ministry,” n.tr.).

VĂ mulțumim, VĂ mulțumim, VĂ mulțumim că (acești oameni, n.tr.) ne ridică numele și VĂ mulțumim, VĂ mulțumim, VĂ mulțumim că binecuvântările se întorc asupra lor.

ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH (posibil, că, n.tr.) ochii noștri nu mai sunt asupra căzuților acum. Noi ne mâhnim dar doar pentru un timp. Noi ne vom ține ochii concentrați (sau, ațintiți, n.tr.) pe cei/cele care se străduiesc să TE asculte (sau, să ȚI se supună, n.tr.) ABBA YAH.

[Elisabeth (Elisheva) începe să se roage în Limbi Sfinte din nou.]

Noi VĂ venerăm. Noi VĂ venerăm. Orice preț VOI cereți, noi ne ridicăm crucea și VĂ urmăm (Marcu 8:34, „Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii SĂI şi le-a zis: ‘Dacă vrea cineva să vină după MINE, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să MĂ urmeze!’” referință citată în original, n.tr.). Noi suntem, în credință (sau, în loialitate, sau, în fidelitate față de Dumnezeu, n.tr.), mergători pe apă prin Numele TĂU YAHUSHUA Iubitul nostru MASHIACH.

Noi ÎȚI mulțumim pentru că ne-ai Uns mai mult (sau, mai puternic, n.tr.). Noi ÎȚI mulțumim pentru Ungerea din mâinile noastre. Noi ÎȚI mulțumim ȚIE ABBA YAHUVEH, noi TE Lăudăm ABBA YAHUVEH pentru tot ceea ce TU ai făcut și tot ceea ce TU vei face.

Pentru credincioșii (sau, oamenii loiali sau fideli, n.tr.) care cu adevărat TE ascultă (sau, ȚI se supun, n.tr.), noi ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH. Cerințele TALE pot fi grele (același limbaj neobișnuit cu sens fizic; „heavy,” n.tr.) pentru carnea (sau, trupul, sau, natura materială; în original, „the flesh,” n.tr.) acestor muritori dar totul merită. Fiecare plătește un preț diferit, cei (sau, oamenii, n.tr.) care TE urmează și TE venerează și TE pun primul în viața lor și dragostea lor, cei (sau, oamenii, n.tr.) care se străduiesc să fie precum un Enoh pentru a-ȚI fi plăcuți în toate modurile (sau, pe toate căile, sau, în toate felurile; „in all ways;” Evrei 11:5, „Prin credinţă a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că DUMNEZEU l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că ÎI era plăcut lui DUMNEZEU;” referință citată în original, n.tr.).

ÎȚI mulțumim iubite YAHUSHUA MASHIACH, ÎȚI mulțumim prețioasă RUACH ha KODESH a noastră IMMAYAH.

Ceea ce noi nu putem face prin carne (sau, trup; natura materială a omului, n.tr.), noi putem face prin Numele și Sângele și Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) dinăuntrul nostru al tuturor (sau, al tuturor dintre noi, n.tr.) datorită dragostei VOASTRE – totul datorită Sângelui TĂU în care noi suntem spălați continuu 24 de ore pe zi, totul datorită armurii Efeseni 6 care niciodată, niciodată nu se desprinde (sau, dezbracă, sau, scoate de pe noi; citatul din Efeseni 6:10-18 este, „10 În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUHUL, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii,” n.tr.).

O Iubite YAHUSHUA, noi TE venerăm. ÎȚI mulțumim pentru credincioșii (sau, oamenii care ÎI sunt loiali sau fideli lui Dumnezeu, n.tr.) care stau de partea Adevărului. Această Parohie pe care m-ai folosit pe mine pentru a-i da naștere pe acest pământ, prin acest internet este neobișnuită. Și doar cei care vor să mănânce carne spirituală vor primi aceste Adevăruri. Și ce preț trebuie să plătesc eu (sau, am eu de plătit, n.tr.), dar YAHUSHUA iartă-mă când eu nu spun că merită în fiecare minut din zi.

Minciunile, calominatorii, dușmanii care se ridică (posibil și, care ridică, n.tr.), cei (sau, oamenii, n.tr.) care ar prefera să mă omoare doar ca să mă facă să tac (sau, să-mi închidă gura, n.tr.), cei (sau, oamenii, n.tr.) plini de gelozie și râvnă (sau, lăcomie pentru un anumit lucru și în același timp invidie față de persoana care are acel lucru; „covetousness,” n.tr.), cei (sau, oamenii, n.tr.) care spun,

Pentru că eu nu-L pot auzi pe acest DUMNEZEU al mântuirii mele în modul în care o faci tu [Elisabeth (Elisheva)] atunci eu pur și simplu arunc aceste cuvinte înapoi la (sau, spre, n.tr.) tine pentru că eu nu pot umbla Sfânt(ă) (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.), pentru că mâinile mele sunt leoarcă (sau, îmbibate, n.tr.) de (sau, cu, n.tr.) păcat, pentru că eu cedez ispitei. Cine ești tu care spui că tu nu poți? (posibil transcris greșit; posibil, Cine ești tu care spui că tu poți? n.tr.)

Astfel eu te urăsc cu o ură (posibil emfatic în original; „I hate you with a hate,” n.tr.) pentru că tu arăți (sau, faci vizibil, n.tr.) cât de mizerabil(ă) sunt eu în realitate. Eu te urăsc cu o urăși eu te blestem (sau, înjur, n.tr.) zilnic – unde odată eu te numeam prietenă pentru că tu mi-ai arătat calea spre Sfințenie și tu mi-ai arătat calea spre Adevăr. Dar eu acum te urăsc, pe tine Ringmaiden, pentru că tu îmi arăți o Lumină din Rai. Tu mă conduci spre o nouă relație cu YAHUSHUA MASHIACH. Dar pentru că eu prefer întunericul – căci lumina îmi orbește ochii – eu te urăsc.

Lasă-mă în pace (tradus literal, lasă-mă singur(ă); „leave me alone,” n.tr.) și lasă-mă să trăiesc în întuneric (1 Ioan 3:19, „Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom încredinţa inimile în prezenţa LUI;” referință citată în original, n.tr.). Lasă-mă în pace (sau, singur(ă), n.tr.) Parohie Amightywind. Păcatele mele eu nu vreau să le văd. Lasă-mă în pace (sau, singur(ă), n.tr.). Da, eu am început prin a fi (sau, la început eram, n.tr.) pe calea cea dreaptă. Da, eu am încercat să părăsesc (sau, să las în urmă; în original, „forsake,” n.tr.) păcatul. Da, eu am încercat să trăiesc pentru acest YAHUSHUA ha MASHIACH. Dar este prea greu să-L urmez. Lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.). Eu vreau păcatul meu. Eu te etichetez drept mincinoasă. Tu nu poți fi (un, n.tr.) Profet căci eu nu sunt (unul, n.tr.). Tu nu poți fi Sfântă. Cum ar putea acest Dumnezeu să trăiască înăuntru (posibil, înăuntrul fiecărei persoane, n.tr.)? Eu te etichetez drept mincinoasă, altfel eu ar trebui să admit că eu sunt mincinosul/mincinoasa (gen nespecificat în original, n.tr.). Eu arăt cu degetul și spun, „tu trebuie să fii o păcătoasă, tu trebuie să fii la fel de mizerabilă cum sunt eu.” Eu încerc să te judec conform propriilor mele standarde și mie nu-mi pasă ce spune Dumnezeul tău.

Astfel lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.) Parohie Amightywind. Eu nu vreau să aud că sunt înjugat(ă) inegal. În loc de asta, eu voi eticheta Parohia ta drept o glumă rea (sau, malefică, n.tr.). Eu nu-mi voi face griji despre a sta înaintea lui YAHUVEH căci EL este tot (sau, în întregime, sau, doar; în original, „all,” n.tr.) milă și tot (sau, în întregime, sau, doar, n.tr.) dragoste. Departe de mine Parohie Amightywind eu nu vreau să aud că eu trebuie să trăiesc în Sfințenie. Eu te urăsc Elisabeth [Elisheva]. Eu blestem numele tău mai mult în fiecare zi. Eu mă adun cu dușmanul în fiecare zi, care complotează viața să-ți ucidă. O, dar eu încă mă numesc pe mine Creștin(ă). Cine poate spune că eu nu sunt? Căci eu știu Cine este Iisus Hristos. Eu știu prețul pe care EL l-a plătit la Calvar. Și vezi, doar de atât e nevoie. Nu contează dacă eu sunt Sfânt(ă). Nu contează dacă eu trăiesc pentru a păcătui. Nu contează că eu te mustru pe tine și pe toate adevărurile din această Parohie, eu tot ÎI aparțin LUI.

Astfel, departe de mine Parohie Amightywind, eu nu ‘mai’ (limbajul original imită accentul persoanelor cu puțină educație, de condiție socială joasă, n.tr.) vreau niciun pic din ungerea ta. Eu mi-am pus mâna la plug și eu l-am încercat, dar eu nu mai vreau parte din el deloc (sau, niciodată, n.tr.). De unde odată eu te îmbrățișam ca pe un prieten, te îmbrățișam ca pe (cineva din, n.tr.) familie, eu chiar îți sprijineam Parohia – indiferent de cât de tare tu țipai și spui (timp prezent în original, n.tr.), „această Parohie nu îmi aparține mie ci îi aparține Raiului.” Eu am zâmbit și eu am spus, „(cu toate acestea, n.tr.) tot e Parohia ta.” Și eu chiar am plantat sămânță financiar. Eu m-am gândit (sau, am tras concluzia că; în original, „figured,” n.tr.) că eu (mi-, n.tr.)aș putea cumpăra câteva bincuvântări dacă eu aș fi drăguț(ă) cu tine. Dar nu mai, nu mai, pur și simplu nu merită.

Eu văd cum ceilalți din jurul meu sunt binecuvântați și eu mă înfurii și eu îmi agit pumnul. Eu văd cum cei credincioși (sau, loiali, sau, fideli față de Dumnezeu, n.tr.), cei sfinți, cei ascultători (sau, supuși, n.tr.), cei care se căiesc care merg pe calea Sfințeniei te îmbrățișează și eu sunt gelos/geloasă pe acea dragoste. Eu sunt gelos/geloasă pentru că eu nu am ceea ce tu ai. Și eu te urăsc și eu urăsc ceea ce această Parohie proclamă, căci ea (posibil, sau/și, ceea ce este proclamat de la această Parohie, n.tr.) și-a strălucit (sau, trimis, sau, radiat, n.tr.) lumina asupra întunericului meu. Și eu doar vreau să mă ascund – știind că eu nu fac parte din Mireasa lui YAHUSHUA pentru că cerințele sunt mult prea înalte. Și adânc în sufletul meu eu știu că prin Marea Tribulație eu voi merge și prețul pe care eu va trebui să-l plătesc, pentru că eu refuz să te ascult în această zi.

Astfel, în inima mea, eu știu că Adevărul iese (la iveală; în original, „comes forth,” n.tr.) – dar eu nu vreau nicio parte (sau, să fac parte; limbajul original imită un dialect al celor cu puțină educație, precum pasajele cu ‘mai,’ n.tr.) din acel adevăr pentru că eu nu pot umbla pe calea pe care tu umbli, calea pe care YAHUSHUA vrea ca eu s-o iau. Eu ar trebui să renunț la prea mult (sau, multe, n.tr.). Eu ar trebui să recunosc că eu greșesc și că tu ai dreptate și că DUMNEZEUL Mântuirii cu adevărat proclamă din gura ta. Eu nu vreau să recunosc asta, căci dacă eu o fac – și eu mă opresc din a te urî – căci dacă eu o fac, am terminat-o. Eu nu aș putea suporta să mă ‘mai’ (limbajul original imită accentul persoanelor cu puțină educație, de condiție socială joasă, n.tr.) privesc în oglindă – să recunosc că tu ești bogată în credință (sau, loialitate, sau, fidelitate față de Dumnezeu, n.tr.) și eu sunt sărac(ă).

Astfel eu voi continua să te urăsc. Eu voi continua să o blestem pe această Ringmaiden. Eu voi continua să-i blestem pe toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care urmează (sau, urmăresc, n.tr.) Adevărul, pentru că eu prefer să trăiesc în minciuna mea până în ziua (în care, sau, când, n.tr.) eu voi muri.

Astfel lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.), tu Ringmaiden. Lasă-mă în pace, YAHUSHUA. Eu prefer să TE consider (literal, să mă gândesc la TINE ca fiind, n.tr.) doar un Dumnezeu al dragostei – nu (ca, n.tr.) CEL Care a blestemat acel smochin care nu a produs fruct pentru TINE. Lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.) și lasă-mi urechile să rămână surde. Lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.) și lasă-mi ochii să rămână orbi. Lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.) și lasă-mă să blestem și să calomniez și să mint și însuși numele tău Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], eu (posibil, îl, n.tr.) defăimez, [vorbesc neadevăruri și calomnii ce rănesc]. Și eu stau cu dușmanii tăi și eu lupt [împotriva ta] cu ei pentru că cel puțin ei mă acceptă pentru (sau, drept, n.tr.) cine eu sunt.

Astfel lasă-mă în pace (literal, singur(ă), n.tr.) Parohie Amightywind, să-mi văd păcatele eu nu mai vreau. Eu prefer să cred Biblia în modul în care eu cred. Eu știu în inima mea (posibil, că, n.tr.) într-o zi prețul (posibil, pe care, n.tr.) eu îl voi plăti, dar el merită în această zi. Căci eu nu pot vedea Raiul încă. Eu nu pot auzi din (sau, de la, n.tr.) Rai cum o faci tu și această lume din jurul meu este tot ceea ce eu am. Astfel este atât de ușor Elisabeth [Elisheva] să te urăsc (Psalmul 37:32, „Cel rău îl pândeşte pe cel drept, / căutând să-l omoare;” referință citată în original, n.tr.). Eu încă nu am auzit cuvintele, „Pleacă de lângă MINE lucrător al nelegiuirii, EU nu te-am cunoscut niciodată(Matei 7:23; referință citată în original, tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la MINE, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” n.tr.). Și eu refuz să cred că YAHUSHUA mi-ar spune asta mie. Mie nici măcar nu-mi place Numele cu care tu ÎL numești. Eu ÎL numesc Iisus Hristos (în original, „Jesus Christ,” n.tr.) căci dacă eu ar trebui să recunosc (posibil și, să accept, sau, să îngădui; în original, „to admit to,” n.tr.) acel Nume Ebraic eu ar trebui să-mi recunosc toată rușinea mea.

Tu m-ai hrănit (cu, n.tr.) carne spirituală (1 Corinteni 10:3, „Toţi au mâncat aceeaşi hrană duhovnicească;” referință citată în original, n.tr.), ei bine acum eu ți-o scuip înapoi în față, căci e ușor să beau laptele (1 Petru 2:2, „Ca nişte copii nou-născuţi, să doriţi laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteţi creşte spre mântuire;” Evrei 5:12, „De fapt, cu toate că acum trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe adevărurile elementare despre cuvintele lui DUMNEZEU; aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare;” referințe citate în original, n.tr.), dar atât de greu să înghit acea carne spirituală. Doar dă-mi laptele să-l beau, eu pot să cred asta. Dă-mi Dumnezeul Care doar spune „EU sunt tot numai dragoste” (în original, „pure love,” n.tr.), că „EU sunt milă.” Nu mă învăța despre acest YAHUVEH al judecății și (că, n.tr.) Același Care mă binecuvântează este Același Care mă blesteamă. Doar lasă-mă (sau, pleacă de lângă mine, n.tr.) Parohie Amightywind. Nu ‘mai’ veni la casa mea (limbajul original imită accentul persoanelor cu puțină educație, de condiție socială joasă, n.tr.). Nu vorbi cu soțul meu/soția mea (gen nespecificat în original, n.tr.) sau familia mea sau prieteni(i mei, n.tr.), altminteri ei vor ajunge să mă lase (în special la nevoie; sau, părăsească, n.tr.) și să arate (sau, facă vizibil(ă), n.tr.) adevăratul păcătos/adevărata păcătoasă care este încuiat(ă) înăuntru (sau, înăuntrul meu, n.tr.). Și apoi ei mă vor disprețui și ei mă vor blestema (sau, înjura, n.tr.), dacă ei află (sau, descoperă, n.tr.) că tu ai spus Adevărul și eu am mințit. Și atunci care va fi sfârșitul meu? O viață de singurătate este tot ceea ce eu aș vedea (tradus literal; sau, nu aș avea parte decât de o viață de singurătate, n.tr.).”

[Limbile lui Elisabeth (Elishevei) se schimbă și Partea 2 a Cuvântului continuă]

Acum Elisabeth [Elisheva], EU știu că te întrebai ce Dumnezeu tocmai am făcut EU? EU ți-am dat o nouă Ungere, Iubita MEA. Acum tu auzi cuvintele dușmanilor tăi. Și EU le proclam – (de, n.tr.) unde ei vor ști că EU îți spun chiar și ceea ce ei zic. Nu numai asta, pe măsură ce (sau, în timp ce, n.tr.) alții ascultă aceste cuvinte ei vor realiza de ce dușmanii spun aceste minciuni.

Astfel, Elisabeth [Elisheva], merită prețul de a fi persecutată de dragul Numelui MEU? Căci acum tu nu numai ai auzit Cuvintele din Rai, acum tu știi cuvintele care sunt încuiate în inimile și sufletele dușmanilor tăi – cei pe care tu odată îi numeai (posibil și, considerai, n.tr.) prietenii tăi, familia ta, cei pe care tu odată îi numeai (posibil și, considerai, n.tr.) fiica ta și fiul (tău, n.tr.). Nimic nu este ascuns fiica MEA, căci acum în această zi EU ți-am dat o nouă Ungere.

Cei care cu adevărat MĂ urmează și venerează, cei (sau, oamenii, n.tr.) ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții vor spune, „Eu vreau să urmez Adevărul care luminează calea. Eu sunt hotărât(ă) să-L urmez pe YAHUSHUA ha MASHIACH. Eu sunt hotărât(ă) să nu mă uit înapoi. Eu nu voi fi precum o soție (de-, n.tr.)a lui Lot (Geneza 19:15-26, citată după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.).” Această lume este plină de soții (de-, n.tr.)ale lui Lot. Bisericile se revarsă cu (sau, de, n.tr.) ele, dar Elisabeth [Elisheva] ele vor veni și ele vor pleca. Dar la sfârșit EU voi revela spiritul (sau, duhul, n.tr.) dinăuntrul lor.

Și acum acest mesaj Profetic va fi tradus din nou în alte limbi. Unii vor plânge și își vor ascunde fața de rușine și se vor căi spre (sau, la, n.tr.) MINE din nou și te vor anunța (sau, îți vor arăta; literal, te vor lăsa să cunoști, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) dinăuntrul lor (posibil, pe care, n.tr.) EU l-am arătat (posibil și, îți vor arăta că pe spiritul dinăuntrul lor, EU l-am arătat, n.tr.). Și ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) vor face tot ceea ce ei pot pentru a dovedi, „Eu sunt în această Parohie cu tine, eu voi predica aceste Adevăruri.”

Și celor care au făcut asta, EU îi/le voi ierta și EU le voi unge mâna din nou pentru a fi pusă la plug – dacă ei/ele doar vor (sau, ar, n.tr.) recunoaște, „Eu am păcătuit acum” și realiza că EU nu arăt favoritism (limbaj original foarte similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Faptelor Apostolilor 10:34, tradus în Limba Română drept, „Atunci Petru a luat cuvântul şi a zis, ‘Într-adevăr, înţeleg acum că DUMNEZEU nu este părtinitor;’” în plus, joc de cuvinte în Sfânta Profeție; propoziția originală are subiectul și predicatul, EU SUNT, scrise ambele cu litere mari; cuvintele sunt astfel identice cu Numele lui Dumnezeu, EU SUNT, în Limba Engleză; în original, „I AM no respecter of persons;” referință citată în original, n.tr.). EU îi răsplătesc însă (cu adevărat, n.tr.) pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sârguincios MĂ caută.

EU SUNT ALEPH-UL și TAV-UL (Alfa și Omega în Ebraică, n.tr.). Continuă să le proclami (acest lucru, n.tr.) tuturor – căci nu există niciun MASHIACH, nu există niciun DOMN, nu există niciun MÂNTUITOR, în afară de (joc de cuvinte în original; cuvântul original pentru „în afară de” este „save,” care înseamnă și, sub formă de verb, a salva sau mântui, n.tr.) EU (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.), YAHUSHUA ha MASHIACH, unicul FIU născut al lui YAHUVEH, și nu există nicio cale (de a intra, n.tr.) prin porțile Raiului în afară de prin Sângele MEU și Numele MEU.

Astfel, continuă să proclami acest lucru, Parohie Amightywind. O (articol nehotărât; „A Holy Bride,” n.tr.) Mireasă Sfântă, vino și alătură-te lor și devino (sau, deveniți; număr nespecificat în original, n.tr.) una. Cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care citiți de departe nici măcar nu vă prezentați celor care muncesc (sau, trudesc; cuvântul original este cel folosit pentru travaliul de la nașterea unui copil; „labor,” n.tr.) în această Parohie, dar acum este timpul să ieșiți (la iveală; sau, să vă dezvăluiți, n.tr.). Anunțați-i că ați fost acolo (tradus literal; posibil și, că ați fost alături de ei, n.tr.) tot timpul, pentru ca ei să nu se simtă singuri.

O binecuvântare specială asupra fiecăruia/fiecăreia EU am pronunțat (sau, declarat oficial; în original, „pronounced,” n.tr.) din Rai – când voi citiți Sfintele Profeții și voi scrieți și voi spuneți, „Eu le primesc” – o binecuvântare voi o aveți pusă deoparte în moduri pe care voi nu le înțelegeți, doar pentru că le-ați dat această încurajare lor.

Aceasta este binecuvântarea pe care EU o am pentru tine în această zi Elisabeth [Elisheva] pe când tu te trezești neștiind – dragostea MEA – că EU voi proclama din nou. Dar notează asta și înregistreaz-o căci tu ai auzit de la (sau, din, n.tr.) Rai.

Astfel, atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) EU îți dau un cuvânt de mustrare pentru un altul/o alta (gen nespecificat în original, n.tr.) și tu te mâhnești. Și tu jelești când (sau, pe măsură ce, n.tr.) tu vezi un altul căzut/o alta căzută. Ia-ți ochii de pe ei, și pune-ți ochii pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care sunt puternici (sau, încrezători, care se ridică la standard; în original, „the ones who stand tall,” n.tr.). Și deși ei (sau, acești oameni, n.tr.) pot fi doborâți (sau, puși la pământ, n.tr.) de dușman uneori, ei cheamă (sau, apelează la, n.tr.) Numele MEU și prin Sângele MEU EU îi ridic din nou.

Aceștia sunt cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care se luptă pentru Adevărurile pe care EU le eliberez (sau, fac publice, n.tr.) prin această Parohie – căci ceea ce această Parohie învață (oamenii, n.tr.) este doar ceea ce EU am înregistrat acum mult timp încuiat în Sfântul MEU Cuvânt, încuiat în Cărțile din Vechime. Aceștia sunt cei care te îmbrățișează (sau, primesc cu brațele deschise, n.tr.) și te iubesc pentru că ei știu că EU sunt înăuntrul tău, pentru că ei știu că EU proclam din tine, pentru că ei O percep pe RUACH ha KODESH dinăuntrul tău.

EU îți vorbesc nu numai ție acum, dar EU le vorbesc tuturor care ajută să predice alături de tine. O, cât de mari (sau, importante, n.tr.), cât de mari (importante), cât de mari (importante), cât de mari (importante) vor fi binecuvântările tale (sau, voastre; același cuvânt are ambele sensuri; „yours,” n.tr.). Doar continuați, continuați să MĂ urmați. Și aceleași răsplăți pe care EU le-am depozitat pentru a MEA Ringmaiden și toată Mireasa credincioasă (sau, loială, sau, fidelă lui Dumnezeu, „faithful;” mult mai mult decât cineva care doar crede că Dumnezeu există, „believer,” n.tr.) cu proprii voștri ochi, și voi le veți vedea – răsplățile pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care (MĂ) urmează și ÎMI sunt credincioși (sau, fideli, sau, loiali, n.tr.). Al tău YAHUSHUA, al tău MASHIACH nu te va lăsa (în original, „leave,” n.tr.) ori părăsi (sau, lăsa la nevoie; sau, nu îți va întoarce spatele; în original, „forsake,” n.tr.) niciodată. Astfel, luați-vă ochii de pe cei căzuți și țineți-vă ochii pe cei care MĂ urmează pe MINE cu ascultare și cu loialitate și cu sinceritate (sau, în spiritul ascultării și loialității și sincerității, n.tr.) ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu adevărat (emfatic, n.tr.) MĂ iubesc.

[Sfârșitul Cuvântului]

Dat acestui Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH

10 Iulie 2009

Dacă această Profeție a fost o binecuvântare pentru voi, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Vis 9 Iulie 2009

Invitație la Petrecerea Raiului

Noi eram adunați într-o cameră și eu (Elisabeth [Elisheva]) eram într-un scaun cu rotile roșu, nu eram mulți poate doar o mână de oameni și urma să fie o petrecere mare, o celebrare și toată lumea era foarte entuziasmată. Toți oamenii din cameră știau că ei urmau să meargă (la petrecere, n.tr.) cu excepția unui (singur, n.tr.) bărbat și el era trist. Acel bărbat a spus, „Eu nu voi merge (sau, nu urmează să merg, n.tr.). Eu trebuie să stau aici și să muncesc. Eu nu sunt vrednic să merg la această petrecere. Eu îmi aștept următorul apel (sau, chemare, sau, apel telefonic, n.tr.).” Eu eram cea care le-a spus celorlalți din cameră că ei se vor duce la petrecere. Eu m-am uitat la acest bărbat și eu am spus, „Dar tu vii la petrecere. Tu ești invitat,” și el a spus din nou, „Nu, eu nu sunt vrednic să merg.” Restul oamenilor au spus, „Dovedește-o, dovedește-o Elisabeth [Elisheva] că el (într-adevăr, n.tr.) merge la petrecere. Împreunează-ți mâinile și bate din palme de 3 ori.”

Mâinile mele se odihneau (sau, erau rezemate, n.tr.) pe brațele scaunului cu rotile și eu am spus, „Voi știți că eu nu vreau să fac asta pentru că Ungerea este atât de dureroasă,” dar oamenii au continuat să-mi spună să bat din palme de 3 ori și ei au spus, „YAHUSHUA vrea ca tu s-o faci.” Eu am spus, „Dar mie mi-e frică de durere pentru că Ungerea este atât de tare (sau, puternică, n.tr.).” Apoi eu m-am uitat la chipul trist al acestui (unic, n.tr.) bărbat și el a început să aibă speranță în ochi că eu aș bate din palme de 3 ori. Astfel eu mi-am luat mâinile și eu mi-am împreunat palmele așteptându-mă să fie dureros pentru că Ungerea este electrică și eu am fost uimită (sau, uluită, n.tr.) că nu era nicio durere. Eu L-am auzit pe YAHUSHUA apoi spunându-mi, „Bate din palme de 3 ori.” Astfel eu am bătut din palme de 3 ori foarte repede și bărbatul a izbucnit cu un zâmbet imens (sau, a zâmbit puternic, n.tr.) și toată lumea L-a ovaționat și L-a lăudat pe YAHUSHUA pentru că noi cu toții atunci am știut că urma să plecăm la petrecere și (că, n.tr.) noi nu urma să-l lăsăm pe acel (unic, n.tr.) bărbat în urmă.

Vă rog scrieți-ne un e-mail dacă aveți darul interpretării pentru acest vis.

Contactați-ne

Appendix

Geneza 19 – Noua Traducere în Limba Română (NTLR) 2006

„Când s-a crăpat de ziuă, îngerii l-au grăbit pe Lot, zicând: „Scoală-te, ia-ţi soţia şi pe cele două fiice ale tale, care sunt aici, ca să nu fii distrus odată cu pedeapsa adusă asupra cetăţii.” 16 Dar pentru că el întârzia, acei bărbaţi i-au luat de mână pe el, pe soţia lui şi pe cele două fiice ale sale, i-au scos şi i-au lăsat în afara cetăţii, pentru că DOMNULUI I-a fost milă de el. 17 Imediat ce i-au scos afară din cetate, Unul dintre ei a zis, „Fugi, ca să-ţi scapi viaţa; nu te uita înapoi şi nu te opri nicăieri în câmpie. Fugi la munte, căci altfel vei fi distrus.” 18 „Nu, Stăpâne, Te rog, I-a răspuns Lot. 19 Slujitorul TĂU a găsit bunăvoinţă la TINE, iar TU ȚI-ai arătat îndurarea (poate fi tradus și ca îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică, conform notelor de subsol ale ediției, n.tr.) faţă de mine, salvându-mi viaţa; nu pot fugi însă la munte, pentru că dezastrul mă va ajunge din urmă şi voi muri. 20 Această cetate este destul de aproape ca să pot fugi în ea şi este mică: dă-mi voie să fug acolo. Nu-i aşa că este mică? Astfel, viaţa îmi va fi salvată!” 21 „Bine, i-a zis EL, îţi împlinesc şi această cerere şi nu voi distruge cetatea despre care ai vorbit. 22 Grăbeşte-te, fugi acolo, pentru că nu pot face nimic până când nu ajungi acolo.” De aceea cetatea a fost numită Ţoar („Mic,” conform notelor, n.tr.). 23 Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24 Atunci DOMNUL a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la DOMNUL, peste Sodoma şi Gomora. 25 Astfel, EL a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ. 26 Dar soţia lui Lot, care se afla în spatele acestuia, s-a uitat înapoi şi a fost transformată într-un stâlp de sare. 27 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde a stat înaintea DOMNULUI. 28 S-a uitat în jos spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei şi a văzut un fum gros ca fumul unui cuptor de ars, ridicându-se de pe pământ.”

* * * * * * *