Profeția 110Oile MELE Nu Au Nicio Grijă Sau Tulburare,

Căci EU Alung Lupii în Bătaie!


Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită la 5 Aprilie 2009

Eliberată la 10 Aprilie 2009


(This is from Prophecy 105, YAHUVEH said to put this up on all Prophecies from now on: I warned you a long time ago Elisabeth (Elisheva) not to name this Ministry after a man or a woman even before there was a Ministry. I put it in your spirit for none of this has been done by your hand, none of this has come forth from your mouth. It is

(Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8))

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Notă: Amightywind (Parohia Amightywind sau Almightywind, condusă de Profeții Elisabeth [Elisheva] și Ezra; numele ei înseamnă Un Vânt Măreț (sau, Puternic) („Amightywind”) sau Vânt Atotputernic („Almightywind”) și se referă la pogorârea DUHULUI SFÂNT asupra Sfinților Apostoli sub forma unui Vând Puternic în Ziua de Pentecost sau Rusalii (Cinzecime), conform Faptelor Apostolilor 2:1-4: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) este pe internet de 14 ani dar face 21 de ani pe 10 Aprilie 2009. Parohia există de 21 de ani dar nu este pe internet decât de 14 ani. Eu sper că aceasta clarifică toate zilele de naștere și aniversările care se sărbătoresc. Fiecare zi de naștere și aniversare pe care această Parohie le are (sau, sărbătorește, n.tr.) este o victorie în YAHUSHUA al nostru MASHIACH pentru că diavolul a încercat să oprească această Parohie chiar dinainte ca eu să mă nasc.

* * * * * * *

Strig-o suficient de tare pentru ca toată lumea să poată vedea limpede (sau, clar, n.tr.) victoria pe care această Parohie a avut-o (timp, n.tr.) de 14 ani pe internet. Cu litere mari pune (sau, scrie, n.tr.) data 10 Aprilie căci ceea ce dușmanul a spus că urma să fie (sau, va fi, n.tr.) distrus în Indiana locul durerilor de naștere ale acestei Parohii pe 10 Aprilie 2009 nu doar a trăit (sau, supraviețuit, n.tr.) ci a înflorit în toată lumea (sau, jurul lumii, n.tr.) și a crescut să fie de 21 de ani. Aceasta nu este victoria unui bărbat sau a unei femei ci aceasta este victoria lui al vostru ABBA, victoria lui al vostru YAHUSHUA, victoria (prea)iubitei voastre RUACH ha KODESH (numele Ebraic al SFÂNTULUI DUH; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.), a vostră IMMAYAH.

Astfel, EU nu vreau ca nimeni să trebuiască să caute după asta (sau, această informație, n.tr.). EU vreau (ca) aceasta (să fie, n.tr.) drept în fața dușmanilor căci aceasta este o zi de mare (sau, însemnată; în original, „great,” n.tr.) victorie. Elisabeth [Elisheva], când EU te-am pus pe acest internet cât de puține, cât de puține și cât de departe (una de alta; sau, depărtate; în original, „how few and far between,” n.tr.) erau femeile Profet. Tu ai pregătit calea (în original, „you paved the way,” n.tr.) și EU te folosesc pentru a face (posibil și, să faci, n.tr.) ceea ce nu a mai fost făcut niciodată căci tu Profețești în Sfinte Limbi. Tu nici măcar nu poți concepe impactul pe care aceasta îl are asupra dușmanului căci (posibil și, în timp ce, sau, pe măsură ce, n.tr.) (faptul că tu Profețești în Sfinte Limbi, sau, Sfintele Limbi însele, n.tr.) este purtat (sau, sunt purtate, n.tr.) peste tot pe unde (în original, „airwaves;” de exemplu, unde radio, n.tr.) către cele patru colțuri ale pământului. Vocea ta plină de ungerea MEA, plină de puterea MEA, stocată nu numai în materie imprimată (posibil și, scrisă; în original, „printed,” n.tr.), nu numai pe computere și CD-uri ci pe iPod-uri, pe casetofoane căci nu este doar (posibil, materia, n.tr.) scrisă, (posibil, ci și cea care, n.tr.) este vorbită (în original, „for it is not just the written, it is spoken,” n.tr.).

Astfel această zi este nu numai sărbătorită pe pământ ci este sărbătorită (acum, sau, de obicei/de regulă; în original, „it is being celebrated,” n.tr.) în Rai. Nu numai nașterea voastră (posibil și, a ta; număr nespecificat în original; poate fi și ziua de naștere a Profetului Elisabeth, n.tr.) fizică ci nașterea Parohiei pe internet și pe 10 Aprilie, 21 de ani numărați de (posibil și, prin, n.tr.) timpul uman. Într-o zi în Rai, și (posibil, această zi, sau, acest lucru, n.tr.) nu este departe (sau, depărtat; în original, „afar off,” n.tr.), toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original; „all those,” n.tr.) care te-au ajutat vor vedea rezultatele credinței (sau, loialității, sau, fidelității față de Dumnezeu; în original, „faithfulness;” mult mai mult decât doar credința că Dumnezeu există, „belief,” n.tr.) unei micuțe, micuțe mărunte (sau, infime, sau, minuscule; în original, „tiny little,” n.tr.) semințe care a început ca (sau, printr-, n.tr.) un început mic. EU nu numai o folosesc acum, ci (ea, n.tr.) va fi folosită chiar (sau, însuși și, n.tr.) în Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) și adevărurile MELE vor continua să elibereze umanitatea pe măsură ce ei (sau, oamenii, n.tr.) cred.

Acum Elisabeth [Elisheva] (Citiți Mărturia lui Elisabeth [Elishevei] tu știi de ce dușmanul întotdeauna voia ca tu să mori și când acest lucru nu era prin mâinile satanei era prin propria ta mână, tu încercai. Dar prin Numele și Sângele lui YAHUSHUA al tău MASHIACH nu doar tu ai victoria ci toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care ascultă și cred.

[Iubiții MEI copii], totul a fost parte din bunul MEU plan să vă aduc atunci când EU am făcut-o căci povara a devenit (sau, devenea, n.tr.) prea grea pentru ca Elisabeth [Elisheva] s-o ducă și dacă EU nu aș fi făcut-o (posibil, dacă nu v-aș fi adus, n.tr.) ea ar fi renunțat acum mult timp. (Citiți updatată – Nu Vă Predați și Renunțați). EU nu M-am oprit acolo, EU am folosit-o pe ea pentru a da naștere la „Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA” (CDY) și chiar în acel (lucru, n.tr.) ea a avut un preț de plătit înainte ca EU să-i pot trimite pe Sfinții Îngeri (Citiți despre vindecarea lui Elisabeth [Elishevei] prin atingerea aripii Arhanghelului Mihail spre (sau, către, sau, la, n.tr.) ea. Acum ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original; „they,” n.tr.)

(CDY) stau împotriva forțelor răului în timp (sau, pe măsură, sau căci, n.tr.) ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) mijlocesc și ei/ele se roagă în absolut fiecare zi (emfatic; „each and every day,” n.tr.) cel puțin o oră odată (sau, cel puțin timp de o oră fără întrerupere, n.tr.). Aceștia (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt Războinici ai Rugăciunii (posibil și, în Rugăciune, n.tr.) speciali, sfinți, unși, și mari (sau, însemnate; „great,” n.tr.), mari, mari vor fi binecuvântările lor atâta timp cât ei/ele ÎMI rămân credincioși/credincioase (sau, fideli/fidele, loiali/loiale; în original, „faithful,” n.tr.) MIE.

Elisabeth [Elisheva]: ÎȚI mulțumesc ABBA.

Astfel, EU te plasez într-un cămin (sau, o casă; „a home,” n.tr.) unde lângă tine pe o pășune oile cutreieră (în original, „roam,” n.tr.) pentru a-ți (re)aminti că EU, YAHUSHUA, sunt Bunul tău Păstor și pe măsură ce (sau, pe când; posibil și, așa cum, n.tr.) EU prevăd (cele necesare; sau, furnizez; aspectul Proniator al lui Dumnezeu; în original, „provide,” n.tr.), mereu amintește-ți (sau, ține minte, n.tr.), la fel cum (sau, așa cum; posibil și, pe când, n.tr.) acele oi de lângă tine nu au nicio grijă sau tulburare, ele se încred în acel fermier să le conducă spre pășunea cea verde. La fel (sau, Astfel, n.tr.) și EU te-am condus pe tine către pășunea cea verde. EU te protejez. EU alung lupii în bătaie (sau, bătându-i, sau, cu forța, puternic; în original, „I beat the wolves off,” n.tr.) sau pe oricine care caută să-ți facă rău. La fel cum acele oi nu au nicio grijă și mieii nu au nicio grijă la fel și voi doi care locuiți în acel cămin (sau, acea casă, n.tr.) și cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care fac parte din voi nu vor avea nicio grijă. Aici, Iubita MEA, este locul în care EU îți restaurez (sau, refac; „restore,” n.tr.) sufletul tău în timp ce (sau, când, sau, pe măsură ce, n.tr.) tu te întinzi pe pășunile MELE verzi și nu te abați (sau, nu te duci de capul tău, sau, nu te rătăcești; în original, „wander off,” n.tr.) și încerci să ți le găsești pe ale tale (posibil, și nu-ți faci voia proprie, n.tr.).

EU le vorbesc tuturor celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care ÎI permiteți lui EU, YAHUSHUA (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.), să fiu al vostru MASHIACH, să fiu al vostru Bun Păstor. EU îi voi proteja (posibil și, voi alege, sau, vrea, să-i protejez, sau, întotdeauna îi protejez, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care sunt ai MEI. Celor care o privesc (sau, consideră, n.tr.) pe această Parohie ca pe o binecuvântare făcută de propria MEA mână, mâinile străpunse de cuie ale lui al vostru YAHUSHUA, (acei oameni, n.tr.) vor primi miracole generoase (și, bogate; sau, abundente; în original, „bountiful,” n.tr.) de la MINE. Dacă (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au crezut cuvintele pe care EU le-am proclamat și lor nu le-a fost rușine și ei/ele mustră orice ripostă (sau, replică; în original, „retort,” n.tr.). Ei/Ele mustră minciunile. Ei/Ele stau fermi/ferme (sau, sunt neclintiți/neclintite, n.tr.) în ceea ce ei/ele cred (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 1 Corinteni 16:13; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Vegheaţi, staţi fermi în credinţă, fiţi curajoși, fiţi puternici!” n.tr.) și ei/ele se războiesc împotriva satanei dușmanul și slujitorilor lui care sunt trimiși.

Oricine care numește această Parohie nesfântă adevăratul spirit care este înăuntru (înăuntrul acelor persoane, n.tr.) a fost demascat și ei/ele nu sunt (de-)ai MEI/(de-)ale MELE (sau, de la MINE, n.tr.). Da EU spun, Sfântul Duh nu este în ei/ele căci voi nu puteți numi acel lucru care (posibil și, ceea ce, n.tr.) este Sfânt, acel lucru care doar înalță standardul (posibil și, stindardul; în original, „the standard of Holiness;” același cuvânt apare în versiunea în Limba Engleză a Isaia 59:19, tradusă literal drept, „Astfel le va fi frică de Numele DOMNULUI din vest, și de Slava LUI de la răsăritul soarelui; Când dușmanul intră ca un potop, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI va ridica un stindard împotriva lui;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă, „Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI / şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de Slava LUI, / căci EL va veni ca un râu vijelios, / condus de DUHUL DOMNULUI (conform notelor ediției, sau, „Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / DUHUL DOMNULUI îl va pune pe fugă),” n.tr.) de Sfințenie, avertizând oamenii să se căiască înainte de a fi prea târziu, înălțând Numele lui al vostru ABBA YAHUVEH, EU, YAHUSHUA al vostru MASHIACH, și Prețioasa RUACH ha KODESH. Oricine care etichetează acest lucru drept rău (sau, malefic; „evil,” n.tr.) adevărat vă spun EU vouă aceasta, ei/ele (sau, acești oameni, n.tr.) au blasfemiat și ei/ele ar face bine să tremure de frică pentru că fiecare cuvânt pe care ei/ele l-au vorbit, EU îl aud. Și în ziua judecății chiar (sau, însele, n.tr.) propriile lor cuvinte vor fi vorbite din nou și ei/ele își vor atârna capul lor de rușine și dacă ei/ele ar putea ei/ele ar face-o de la început (sau, lua-o de la capăt, n.tr.) în alt mod.

Dar țineți minte Copiii MEI, EU nu am etichetat aceasta (drept, n.tr.) „Parohia de Ultimă Șansă” pentru nimic (sau, degeaba, n.tr.). Fiecare care are contact cu această Parohie vine față în față cu YAHUVEH și ceea ce ei vă fac vouă este făcut ca și (cum I-ar fi făcut, n.tr.) LUI. Căci niciun bărbat ori (nicio, n.tr.) femeie nu primește gloria (sau, slava, n.tr.) pentru această Parohie, toți Laudă, Cinstesc, și Glorifică (sau, Slăvesc, n.tr.) Ceea Ce voi numiți SFÂNTA TREIME.

Astfel este în această zi și este pe 5 Aprilie aniversarea a prima dată când Elisabeth [Elisheva] EU ți-am spus, (posibil, că, n.tr.) tu ești a MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva, n.tr.) și EU chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) folosesc cuvintele vorbite prin tine pentru a ajunge la această lume, la cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vor să asculte și da(,) EU spun, chiar cei/cele care sunt forțați/forțate să asculte și celor care vor asculta (sau, vor alege să asculte, sau, vor vrea să asculte, n.tr.).

Pe 10 Aprilie 2009 EU vreau (ca, n.tr.) această sărbătorire (sau, celebrare; în original, „celebration,” n.tr.) să fie strigată în lung și-n lat, 21 așa cum omul îi numără de ani și această Parohie este încă aici și pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui YAHUVEH vorbesc EU aceasta.

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth [Elisheva]: ÎȚI mulțumesc ABBA. ÎȚI mulțumesc Iubite YAHUSHUA. ÎȚI mulțumesc Prețioasă RUACH ha KODESH. Totul pentru că noi VĂ rugăm (posibil și, întrebăm, n.tr.) încă o dată.

(Elisabeth [Elisheva] Râzând) ÎȚI Mulțumesc. Noi doar ÎȚI Mulțumim ABBA YAHUVEH. Doar ÎȚI Mulțumesc Tati aceasta este cu adevărat o sărbătorire fericită, o zi de naștere fericită și totul este pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) Aleph-ului și Tav-ului (Ebraică, n.tr.), lui Alfa și Omega, al nostru ABBA YAHUVEH, al nostru Iubit YAHUSHUA al nostru MASHIACH, și Prețioasa RUACH ha KODESH.

VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc.

Amin

Dată acestui Copil, Războinic, Mireasă a lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH

5 Aprilie 2009

Dacă această Profeție a fost o binecuvântare pentru voi, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

* * * * * * *