Profeția 108

EU, YAHUVEH, Voi Elibera Curând

Spiritul (Duhul) Distrugerii Asupra Pământului!


Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH) prin Apostol

Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

9 Martie 2009

Un Cuvânt de Purim 2009


(Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

***

După ce am citit Cartea Esterei și apoi m-am dus înaintea Tronului lui YAHUVEH în rugăciune cu o iubită soră, eu ÎL întrebam pe YAHUVEH dacă EL avea un Cuvânt pe care I-ar plăcea să-l vorbească de acest Purim (sărbătoare a izbăvirii poporului Evreu, conform Cărții Esterei din Biblie, n.tr.). Acesta este Cuvântul care a fost vorbit.

Casetă Audio:

Elisabeth (Elisheva): Eu doar ÎL tot aud spunând, EU voi vorbi fiica MEA dar acum nu este încă momentul.

EU, YAHUVEH, Voi Elibera Curând

Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) Distrugerii Asupra Pământului!

Căci Cuvintele pe care EU le voi vorbi vor fi de FOC. Doar să știți că voi într-adevăr scânteiați (sau, scăpărați; în original, „sparkle,” n.tr.) înaintea MEA, toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „all of those,” n.tr.) care umblați în sfințenia MEA și adevărul MEU, care cu adevărat știți ce reprezintă Purimul, despre ce este vorba. Doar să știți aceasta, voi scânteiați înaintea MEA, voi purtați cele mai fine (sau, bune, sau, de calitate; „finest” n.tr.) veșminte căci nu poate fi (sau, exista, n.tr.) niciun veșmânt mai fin (sau, bun, sau, de calitate, n.tr.) decât Roba Dreptății (termenul original, „the Robe of Righteousness,” este același cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Isaia 61:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei,” n.tr.) pe care Fiul MEU YAHUSHUA o pune în jurul vostru (sau, în care vă înfășoară, n.tr.). Doar să știți aceasta, la fel cum dușmanii complotează distrugerea celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; „the holy,” n.tr.) sfinți, la fel și EU de asemenea știu cum îi voi distruge pe cei nesfinți.

Acum nu este încă timpul să proclam (posibil și, proclami, n.tr.) Cuvinte de FOC fiica MEA. Ai răbdare. EU doar îți dau aceste câteva cuvinte de încurajare. Că EU al tău ABBA YAHUVEH sunt mulțumit (sau, satisfăcut; în original, „pleased,” n.tr.). EU sunt mulțumit (sau, satisfăcut, n.tr.) de Israelul MEU spiritual, cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care calcă pe urmele (tradus literal, umblă pașii, n.tr.) pe care EU le (îi, n.tr.) hirotonisesc (sau, orânduiesc, sau, predestinez; același verb este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților; „ordain,” n.tr.) pentru ei drept sfinte (sfinți, n.tr.), cei (sau, oamenii, n.tr.) ale căror urechi sunt înclinate spre fiecare cuvânt pe care EU îl vorbesc. Copiii MEI, Bebelușii MEI, Mireasa MEA, Aleșii MEI/Alesele MELE (gen nespecificat în original; „Chosen Ones,” n.tr.) și Selecții MEI/Selectele MELE (posibil, aleși/alese pentru a îndeplini anumite sarcini; gen nespecificat în original; „Elect,” n.tr.), voi care nu vă mândriți (deloc, n.tr.) de cine sunteți sau ce puteți voi realiza (sau, îndeplini; „accomplish,” n.tr.) ci mândria voastră este în ceea ce EU, YAHUVEH, fac, ceea ce EU, YAHUVEH, realizez prin Fiul MEU YAHUSHUA al vostru MASHIACH.

Doar continuați să vă rugați(,) căci EU i-am dat lui Mordecai (sau, Mardoheu, n.tr.) discernământul de a ști unde erau dușmanii și ce planuri făcuseră ei pentru a-i distruge pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) sfinți. Rugați-vă pentru discernământ ca EU întotdeauna să vă arăt unde este ascuns dușmanul chiar dacă este printre voi. Doar să știți aceasta, oricine care caută să se infiltreze și să trădeze conducerea acestei Parohii (Amightywind Ministry; termenul de „Ministry” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) și pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care fac parte din această Parohie, cei (sau, oamenii, n.tr.) care complotează să distrugă această Parohie, cei (sau, oamenii, n.tr.) care (posibil, mint; posibil și, spun minciuni despre; neclar în original, n.tr.) această Parohie, EU cu propria MEA mână spune (termen arhaic în original; posibilă referire la traducerea standard a Bibliei în Limba Engleză, King James Bible; „saith,” n.tr.) YAHUVEH îi voi distruge pe ei exact așa cum EU i-am distrus pe Haman și cei 10 fii ai lui (menționați în Estera 9; citat după Sfânta Profeție, n.tr.) și toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care s-au ridicat împotriva celor pe care EU i-am hirotonisit (sau, orânduit, sau, predestinat, n.tr.) dinainte pentru a-i ține în siguranță. Vedeți voi în aceste timpuri de sfârșit EU deja știu indiferent de ce face dușmanul EU deja am prehirotonisit (sau, predestinat, sau, prestabilit; „preordained,” n.tr.) pe cine voi ține în siguranță în palma mâinii MELE de unde niciun om nu-i poate smulge. Exact ca în zilele de demult EU deja prestabilisem că urma să-i țin pe Mordecai și Estera în siguranță.

Nimic nu s-a schimbat, dar fii pregătită Elisabeth [Elisheva] căci un alt Cuvânt stă să vină și va fi plin de FOCUL MEU dar din nou acesta nu este momentul ca el să fie eliberat. Doar să știți aceasta, EU, YAHUVEH, nu ÎMI voi cere niciodată scuze pentru ceea ce le-am făcut Sodomei și Gomorei și celorlalte orașe care le-au urmat exemplul și EU, YAHUVEH, promit aceasta, EU SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I’M,” „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) pe punctul de a elibera spiritul (sau, duhul, n.tr.) distrugerii pe acest pământ și EU SUNT (dublu-sens; explicat anterior, n.tr.) pe punctul de a permite să ia loc lucruri care nu s-au mai întâmplat înainte la magnitudinea la care se vor întâmpla.

Dar să știți aceasta, EU nu vă spun aceasta pentru a vă înspăimânta ci pentru a vă asigura (sau, liniști, n.tr.), (că, n.tr.) cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat ÎI aparțin lui YAHUSHUA, cei/cele care sunt acoperiți/acoperite de Sângele vărsat al Fiului MEU YAHUSHUA al vostru MASHIACH, care cu adevărat își predau (sau, supun, n.tr.) voința (sau, voia; „their will,” n.tr.) lor și viața lor LUI și se străduiesc să se supună la fiecare ordin din Raiul de deasupra, EU vă voi păstra în siguranță. Doar țineți-vă (sau, agățați-vă, n.tr.) strâns de credința voastră căci satana vă vrea credința mai mult decât vă vrea viața. Astfel voi apucați-vă (sau, agățați-vă, n.tr.) strâns de credința voastră și urmăriți ce-i fac EU dușmanului. Urmăriți (sau, priviți, n.tr.) ce le fac EU celor (sau, oamenilor, n.tr.) care vor să distrugă tot ceea ce este sfânt. Urmăriți ceea ce EU, YAHUVEH, voi face, căci soarta lor va fi mult mai rea decât soarta lui Haman și a celor 10 fii ai lui (Haman a fost spânzurat, iar fii lui au fost spânzurați după ce muriseră în bătălie, n.tr.).

În fiecare zi trăiți-vă viața și spuneți, „Cum pot eu să-ȚI fac pe plac mai mult ABBA YAHUVEH? Cum pot eu să-ȚI fac pe plac mai mult YAHUSHUA al meu MASHIACH? Cum pot eu să-ȚI fac pe plac mai mult Prețioasă RUACH ha KODESH, a mea IMMAYAH, MAMA mea ÎNȚELEPCIUNE?” Și MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE vă va da înțelepciunea să știți acest răspuns.

O, cât de mult vă iubesc. EU știu cine sunt ai MEI/ale MELE (gen nespecificat în original, n.tr.). EU știu numele care vor fi ale MELE când (sau, pe măsură ce, n.tr.) ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) în sfârșit își predau voința (sau, voia, n.tr.) lor MIE și acceptă Sângele vărsat al lui YAHUSHUA pentru a le spăla (complet, n.tr.) păcatele. Dar ei (sau, acești oameni, n.tr.) știu că acest lucru nu este suficient, ei știu că trebuie să se întoarcă de la rău (sau, să întoarcă spatele răului, părăsindu-l, n.tr.). EU știu cine sunteți.

Acestea sunt cuvintele de încurajare pe care EU am să vi le spun în această zi de Purim a (anului, n.tr.) 2009. Nu contează Copiii MEI, nu vă agitați (sau, consumați, sau, frământați, n.tr.) între voi dacă este (posibil, în, n.tr.) ziua aceasta sau ziua aceea căci timpurile (posibil, vremurile, sau, modul în care se măsoară timpul, n.tr.) au (sau, a, n.tr.) fost schimbat(e) de om, dar EU vă știu inima. MĂ cinstește faptul că voi v-ați apropia de Tronul MEU ca o Estera și EU ÎMI întind Sceptrul și Numele LUI este YAHUSHUA, unicul MEU Fiu născut și EU vă primesc și venerația voastră și lauda voastră a venit la MINE ca o dulce mireasmă. Astfel(,) continuați să scânteiați pentru MINE în mijlocul aceastei grămezi de rahat (animal; sau, balegă; în original, „dung,” n.tr.) de pământ (posibil și, numită pământ, n.tr.), EU MĂ uit din Rai și vă văd scânteind și sunt onorat (posibil, de această priveliște, n.tr.).

Sfârșitul Cuvântului

(AVERTISMENT URGENT: Scânteia pe care o vede YAHUVEH NU este scânteia de la praful de aur fals despre care YAH a avertizat în Profeția 32 – Feriți-vă de Reînvierea Goanei după Aur! Vă rog citiți această Profeție din nou și avertizați-i pe oameni!)

Aceasta este scânteia despre care vorbește YAHUVEH. Uitați niște extrase din Profeții anterioare în care YAHUVEH spune că Comorile LUI scânteiază înaintea LUI.

De la Profeția 91 – John Hagee, Tu Ești Condamnat, Spun EU, YAHUVEH!

Iubitele MELE Comori, puținii (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care îi am care scânteiați ca o nestemată scumpă? MĂ uit (sau, privesc, n.tr.) de la Tronul MEU din Rai și văd fecalele inumanității căci așa arată pentru MINE copiii satanei, mormane (sau, grămezi, teancuri, munți, n.tr.) de fecale. Duhoarea ajunge până la Rai. Hollywood-ul nu este nimic mai mult decât terenul de joacă al satanei și cu adevărat iadul îi (de)ține (sau, păstrează, n.tr.) pe „Who’s Who ai Hollywood-ului” (lista cu VIP-urile momentului, n.tr.). Dar vedeți voi EU am aceste mici nestemate scânteietoare peste tot în lume care ÎMI (re)amintesc, chiar în mânia și furia MEA, EU le văd scânteind, tivite (sau, înconjurate strâns, n.tr.) de fecale peste tot împrejur. Dar voi scânteiați pentru că prețioasa, prețioasa, prețioasa Iubita MEA DUH este înăuntrul vostru și voi scânteiați.

De la Profeția 95 – YAHUSHUA ha MASHIACH Spune, Apucați-vă (Ridicați-vă) Arma, EU sunt VIU!

Timpul este atât de scurt acum. Mieii devin oi peste noapte. EU torn Adevărul MEU. EU îi cresc (sau, aduc la maturitate, n.tr.) pentru că nu este timp să rămână bebeluși pentru mult timp. EU cer Sfințenie mai mult ca niciodată înainte căci răul tună și fulgeră peste tot în jur. EU caut scânteile de nestemate când EU și Tatăl MEU NE uităm asupra acestui pământ. Vedeți, cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care ÎMI aparțin MIE, ei/ele scapără precum cea mai luminoasă (sau, transparentă, cu cea mai puternică culoare, n.tr.) nestemată atunci când lumina MEA strălucește asupra lor. Dar cu adevărat voi sunteți în și voi sunteți înconjurați de fecalele inumanității. Și EU caut scânteile și nestematele și EU știu exact unde ele sunt și chiar (posibil, și, n.tr.) din Rai EU le pot privi (sau, observa complet; în original, „behold,” n.tr.) pe cele mai prețioase dintre bijuteriile MELE. Acelea sunteți toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care MĂ puneți pe MINE primul în viața voastră și dragostea voastră, care vă străduiți să vă supuneți indiferent de cât de mult vă costă (acest lucru; sau, cu orice preț, n.tr.). Care îl mustrați pe satana și îl anunțați că nu va avea nicio parte din voi (tradus literal; sau, că nu-l veți primi în nimic din ceea ce faceți, n.tr.). Voi sunteți prețioasele MELE bijuterii.

Vorbită prin Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

9 Martie 2009

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne

www.amightywind.com www.almightywind.com

Estera 9 – Nouă Traducere În Limba Română (NTLR) 2006

Ziua de jale transformată în zi de triumf

9 În luna a douăsprezecea, adică în luna Adar, în ziua a treisprezecea a lunii, când avea să se ducă la îndeplinire porunca şi decretul împăratului, chiar în ziua în care duşmanii iudeilor se aşteptau să pună stăpânire peste ei, situaţia s-a schimbat, astfel că iudeii au pus stăpânire peste cei ce îi urau. 2 Iudeii s-au adunat în cetăţile lor, în toate provinciile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să le facă rău. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă, căci groaza de iudei cuprinsese toate popoarele. 3 Toţi conducătorii provinciilor, satrapii, guvernatorii şi slujbaşii împăratului îi sprijineau pe iudei, căci îi apucase groaza de Mardoheu, 4 fiindcă Mardoheu era renumit la palatul împăratului şi-i mergea faima prin toate provinciile, deoarece el era un bărbat a cărui influenţă creştea tot mai mult.

5 Iudeii i-au lovit cu tăişul sabiei pe toţi duşmanii lor; i-au înjunghiat, i-au nimicit şi le-au făcut celor ce-i urau tot ce au vrut. 6 În citadela Susei iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de oameni, printre care se numărau şi 7 Parşandata, Dalfon, Aspata, 8 Porata, Adalia, Aridata, 9 Parmaşta, Arisai, Aridai şi Vaizata. 10 I-au ucis şi pe cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, duşmanul iudeilor, dar nu s-au atins de averile lor. 11 În ziua aceea, numărul celor ucişi în citadela Susei a ajuns la cunoştinţa împăratului. 12 Împăratul i-a zis împărătesei Estera:

În citadela Susei iudeii au ucis şi au nimicit cinci sute de oameni şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte provincii? Dacă mai ai vreo dorinţă, ţi se va împlini. Dacă mai ai vreo cerere, ţi se va răspunde.

13 – Dacă împăratul găseşte că este bine, a zis Estera, să li se dea voie iudeilor din Susa să facă şi mâine după decretul de astăzi şi să-i spânzure pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.

14 – Aşa să se facă, a răspuns împăratul, să se dea un decret la Susa prin care să li se dea voie iudeilor să-i spânzure pe cei zece fii ai lui Haman.

15 Iudeii s-au strâns în Susa şi, în ziua a paisprezecea a lunii Adar, au ucis în Susa încă trei sute de oameni. De averile lor însă nu s-au atins. 16 Restul iudeilor din provinciile împăratului s-au strâns şi ei ca să-şi apere vieţile şi şi-au dobândit odihna, scăpând de duşmanii lor. Au ucis şaptezeci şi cinci de mii dintre cei ce îi urau, dar de averile lor nu s-au atins. 17 Aşa s-a întâmplat în ziua a treisprezecea a lunii Adar, iar în a paisprezecea zi s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie.

Celebrarea Purimului

18 Iudeii din Susa s-au strâns şi în ziua a treisprezecea a lunii, şi în ziua a paisprezecea a lunii, iar în ziua a cincisprezecea s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie. 19 De aceea iudeii de la sate au făcut din ziua a paisprezecea a lunii Adar o zi de bucurie şi de ospăţ, o zi de sărbătoare în care prietenii îşi trimit unii altora daruri.

20 Mardoheu a scris aceste lucruri şi a trimis scrisori tuturor iudeilor din provinciile împăratului Ahaşveroş, celor de aproape şi celor de departe, 21 ca să-i îndemne să sărbătorească în fiecare an ziua a paisprezecea a lunii Adar şi ziua a cincisprezecea a aceleiaşi luni, 22 ca zile în care iudeii au scăpat de duşmanii lor şi ca lună în care întristarea lor s-a transformat în bucurie, iar bocetul lor – în fericire. I-a îndemnat să facă din ele zile de ospăţ şi de bucurie şi să trimită daruri de mâncare prietenilor şi daruri celor săraci. 23 Iudeii au acceptat ceea ce începuseră deja să facă şi au făcut întocmai cum le scrisese Mardoheu. 24 Căci Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, duşmanul tuturor iudeilor, plănuise stârpirea iudeilor, aruncând „Purul“, adică sorţul, pentru ca aceştia să fie zdrobiţi şi nimiciţi, 25 însă împăratul a prins de veste (sau, când Estera s-a înfăţişat înaintea împăratului, conform notelor ediției, n.tr.) şi a poruncit în scris să se întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care acesta l-a pus la cale împotriva iudeilor şi să fie spânzurat pe lemn atât el, cât şi fiii acestuia. 26 De aceea au numit aceste zile „Purim“, după cuvântul Pur. Astfel, din pricina tuturor celor scrise în acea scrisoare şi din pricina a ceea ce au văzut şi a ceea ce li s-a întâmplat, 27 iudeii au hotărât atât pentru ei, cât şi pentru urmaşii lor, dar şi pentru toţi cei care li se vor mai adăuga, să nu înceteze să sărbătorească aceste două zile, în fiecare an, după cum spunea scrisoarea, la vremea hotărâtă. 28 Zilele acestea trebuiau amintite şi sărbătorite în fiecare generaţie, de către fiecare clan în parte, în fiecare provincie şi în fiecare cetate. Zilele de Purim nu trebuiau să fie desfiinţate niciodată din mijlocul iudeilor, iar amintirea lor nu trebuia să înceteze printre urmaşii lor.

29 Împărăteasa Estera, fiica lui Abihail, şi iudeul Mardoheu au scris cu toată autoritatea, ca să întărească această a doua scrisoare cu privire la Purim. 30 Mardoheu a trimis scrisori tuturor iudeilor din cele o sută douăzeci şi şapte de provincii imperiale ale lui Ahaşveroş. Ele conţineau cuvinte de pace şi de încredere, 31 pentru a întări sărbătorirea acestor zile de Purim la vremea hotărâtă, aşa cum ceruse iudeul Mardoheu şi împărăteasa Estera şi totodată aşa cum ei înşişi îşi rânduiseră, pentru ei şi pentru urmaşii lor, reglementări cu privire la post şi la bocet. 32 Porunca Esterei a întărit aceste reglementări cu ocazia Purimului şi a fost scrisă într-o carte.


* * * * * * *